Tworzenie animacji postaci z wykorzystaniem klatek - Gimp

Komentarze

Transkrypt

Tworzenie animacji postaci z wykorzystaniem klatek - Gimp
Tworzenie animacji postaci z wykorzystaniem klatek
Na samym początku otwieramy zdjęcie z gotowymi postaciami. Następnie mając już
właściwy „cel” za pomocą narzędzia lasso, obrysowujemy każdy element osobno, tak jak
widać poniżej.
Rysunek 1 Samo obrysowanie czy to lassem lub zaznaczeniem prostokątnym to już
pozostawiam jako sprawę indywidualną dla każdej osoby.
Gdy już się z tym uporamy, przy pomocy skrótu [Ctrl + C] [Kopiuj] a następnie [Ctrl + V]
[Wklej] wycinamy zaznaczony element. Postępujemy analogicznie tak samo w pozostałych
przypadkach. Mając już przygotowane wszystkie klatki, tworzymy nowy dokument o
wymiarach 300x300, po czym wypełniamy go gradientem promienistym o wartościach oraz
kącie nachylenia widocznym poniżej.
Rysunek 2 Dobór kolorów to
również sprawa indywidualna,
dla ułatwienia podałem ten jako
przykładowy.
-1-
Czas na dodawanie naszych klatek do nowo utworzonej „planszy”. W tym celu zaznaczamy
wracamy do wcześniej wycinanych klatek i klikając na każdą postać [PPM] wybieramy
[kanał alfa na zaznaczenie]. Po czym ponownie kopiujemy lecz tym razem wklejamy każdy
element osobno do dokumentu gdzie jest stworzone tło.
Rysunek 3 Tworzenie „nowej
warstwy”
pozwala
również
przekształcić wklejone zaznaczenie
w warstwę.
Numerujemy wszystkie warstwy z postaciami od 1-5, oraz duplikujemy tło również
numerując, ale w tym przypadku od 1a-5a.
Rysunek
4
przydatne
i
porządek,
Numerowanie
pozwala
często
bywa
zachować
pomija
się
nazywanie warstw, a w mojej opinii
pozwala to na zachowanie większego
porządku i przejrzystości.
Rysunek 5 Łączymy 5a/5 ; 4a/4 3a/3
2a/2 1a/a
-2-
Na koniec pozostało wybranie Filtr/Animacja/Odtwarzanie – a później zapisanie pliku w
formacie GIF, z uwzględnieniem że jest to animacja.
Rysunek 6 Zapisywanie pliku w formacie GIF – jako animacja.
-3-

Podobne dokumenty