LITERATURA WOBEC WOJNY I OKUPACJI

Transkrypt

LITERATURA WOBEC WOJNY I OKUPACJI
FEB 2 8 ^977j
P O L S K A
INSTYTÜT
A K A D E M I A
N A U K
B A D A N L I T E R A U5fi0!t2c H If
LITERATURA
WOBEC
WOJNY I OKUPACJI
Z Dziejöw
Form
Artystycznijch
IV Literaturze
Polsklej
SPIS TRESCI
Janusz S l a w l A s k i
Zaproszenie do -teniatu
'.
Stefan Z ö l k i e w s k i
Model polskiej konspiracyjnej
kultury
Uterackiej
Jerzy S w i t c h
Poezja i konspiracja
Jan B l o 6 s k 1
Pamiqci Aniola
Stanislaw B a 1 b u s , Tadeusz B u j n i c k i
Pielgrzym i iolnierz-tulacz.
Restytucja
motywu pielgrzyma w
wojennej
poezji Wladyslawa Broniewskiego
Krzysztof Z a 1 e s k i
Fakt i sens calosci. Z problemöw okupacyjnej literatury -faktu . . . .
Irena M a c i e j e w s k a
Getto warszawskie
w literaturze
polskiej
Marian S t ^ p i e n
Od mowy pozornie zaleznej do „czarnego potoku" swiadomoSci
. .
Maria J a n I o n
Woina i forma
Malgorzata C z e r m i n s k a
Opowiedziec powstanie, opowiedzieä zniszczenie (O „Pami^tniku"
Mirona
Bialoszewskiego)
Stanislaw B a r a n c z a k
Czlowiek bezbronny (O „Pami^tniku z powstania warszawskiego"
Mirona
Bialoszewskiego)
-r.deks nazwisk (oprac. Krzysztof O k o p i e n )
7
17
49>
Si
103
121
135
163
187
269
291
307
INDEKS NAZWISK
Opracowal Kizysztot
Amsterdamski Stefan 280
Andrzejewski Jerzy 135, 143, 144, 147,
151—157, 163—172, 174, 177, 182, 184,
219, 22a
Apollinaire Guillaume (wlaSc. Wilhelm
Apolinaris Kostrowicki) 191
Aragon Louis 166
Auerbach Erich 273
Bachelard Gaston 261, 263
Bachtin Michail Michajlowicz 54
Baculewski Jan 42
BaczyAski Krzysztof Kamil 35, 36, 81—
—102, 286—288
Baibus Stanislaw 103—119
Balcerzan Edward 293
Balicka-Kozlowska Helena 149—152, 157
Baraficzak Stanislaw 195, 196, 221, 225,
230, 236, 237, 244, 255, 256, 274, 278,
280, 291—305
Barbusse Henri 189, 191, 192, 198—204,
206, 207
Bartelski Leslaw M. 35, 51, 71
Barthes Roland 228
Bartoszewska Zofia 135
Bartoszewski Wladyslaw 28, 37, 38, 51,
67, 73, 78, 135, 142, 144, 149, 156
Bartoszynski Kazimierz 55, 57, 304
Bateson Mary Catherine 302
Baudelaire Charles Pierre 90
Bazin Andre 195, 196
B ^ Wojciech 79
Bednarczuk Wincenty 154
BeUour Raymond 195
Benjamin Walter 210, 211
Berlioz Hector 177
Berman Adolf 149
Olcopieä
Bernsztain Icchok 138
Bemsztejn Siergiej Ignatiewicz 279
BerwiAsiki Ryszard 188
Bialoszewski Miron 11, 12, 69, 135, 143,
144, 185, 187, 208, 218—267, 269—305
Bialowiejski Andrzej 73
BiernacM Andrzej 202
BieAko Wojciech 2ft2
BloAski Jan 81—102, 184, 241
Bogatyriew Pietr Grigoriewicz 59, 60
Bojarski Waclaw (pseud, J a n Marzec)
35, 71, 213
Boniöwna Nina 145
Borejsza Jerzy 169
Borowski Tadeusz 11, 12, 35, 36, 51, 52,
67, 68, 101, 123, 124, 135, 137, 147, 148,
153,154,159,162,164, 173—182, 218—220,
249, 270, 271, 287, 268, 305
Borowy Piotr 54, 73, 78, 80
Borwicz Michal IVlaksymilian 53, 56, 65,
66, 136—143, 146, 147
Brandstaetter Roman 153, 156
Brandys Kazimierz 135, 153, 156, 175
Brandys Marian 17
Brasydas 282
Bratny Roman 136
Braudel Fernand 123
Braun Pola 137
Breza Tadeusz 154
Brodzka Alina 305
Broniewski Wladyslaw 73, 74, 76, 104—
—119, 135, 139, 143, 150, 192, 199, 201,
202
Brzeska Wanda Ewa 76
Brzozowski Stanislaw 211, 214, 226
Buczkowski Leopold 12, 160, 165, 183,
184, 220, 270, 305
308
Indeks
Budzyk Kazimierz 280
Bujnicki Tadeusz 103—119
Burdecki Feliks 34
•Butor Michel 227, 284
CaiUois Roger 190, 197, 204, 206—209,
24?7, 248, 266
Caldwell Erskine 176
Castellatti Maria 78
Castex Pierre 203
Cazotte Jacques 203
Cezar (Caius lulius Caesar) 226, 281, 283,
284
Chojnackj Wladyslaw 25, 26
Cierniak J^drzej 31
Cyceron {Marcus TuUius Cicero) 249
Czachorowski Swen Stanislaw 136, 144,
153, 157, 159, 160
Czajka' StachowiczOwa Izabela (wlasc.
Izabela Gelbard) 139, 142, 148
CzapliAski Wladyslaw 191
Czarnowski Stefan 258
Czermifiska Malgorzata 269—290
Czerniaköw Adam 133, 144, 158
CzerwiAski Mieczyslaw 79
Czeszko Bohdan 136
..
Dante Alighieri 219
'
D^browska Maria 135, 153, 156
D^browski Jan Henryk 89
Dehnel Tadeusz Jan 204
Delavigne Casimir 46
Demczyk Tadeusz Juliusz 75
Demostenes 249
Dilthey Wilhelm 36
Dobraniecki Stanislaw 20
Dobroszycki Lucjan 28
Dobrowolski Stanislaw Ryszard 75, 155
Dort Bernard 195
Dos Passos John 190—192, 290
Dostojewski Fiodor Michajlowicz 204,
209
Drewnowski Tadeusz 36, 52, 164, 176
Durkheim Emile 24
Dygat Stanislaw 267
Edelman Marek 151, 152
Eliade Mircea 70
Eliot Thomas Stearns 95
nazwisk
Faryno Jerzy 58
Faulkner William 290
Feld Jehuda 138
Picowski Jerzy 136, 143, 145
Fiedler Arkady 164
Fik Ignacy 43
Flukowski Stefan 17, 155
FokszaAski Leonid 65, 137
Fowler Albert Vann 204
Franciszek z Asyzu iw. (wlaäc. GiovaniüX'
Bernardone) 96
Frank Anna 145
Frank Leonhard 203
Fryd€ Ludwik 202
^•' •
C-:
'A',
Gajcy Tadeusz (pseud. Karol Topbrnicld),.
35, 36, 89, 212, 272, 286—288 . •
%' ' Galadyk Janusz 208
• ' ,•
GalczyAski Konstanty Ildefons 17
Garczyfiski Stefan 189
T ,
Gaszynskl Konstanty 104, 106
"^,
Gathorne-Hardy Geoffrey Malcolm 206
Gawalewicz Adolf 228
,
Gelbard Izabela zob. Czajka Stachowlczowa Izabela
Geremek Bronislaw 123
Gide Andre 254, 300
Girs Anatol 123
,
Gitler Izaak 151
Glinczanka Agnieszka 258
Glucksmann Andr6 195
Gladysz Antoni 127
Glogowski Krzysztof 271, 301
GlowiAski Michal 126, 129, 228, 246, 280,
302, 304
Goetel Ferdynand 34
Gold Krystyna 145
Gold Röza 145
Goldfeder Adolf 137
Goldin Lejb 138
Goldkorn Dorka 151
Goldman B. 151
Gombrowicz Witold 14, 220, 225, 267
GoszczyAski Seweryn 104
Goya y Lucientes Francisco 202
Görecki Juliusz (wlaäc. Aleksander Kaminski) 155
GrodzieAska Stefania (pseud. Stefania
Ney) 78, 1'37, 139, 142, 161
Gromkowski Jerzy 61
[3]
Indeks
Grosman W. 127
Grüss Noeml 145
Grzesiuk Stanislaw 163
Grzymala Siedlecki Adam zob. Siedleeki Grzymala Adam •
Gurfinkel Eugenia 145
Guze Joanna 284
Halle Morris 64
Hasek Jaroslav 191
Hayes Alfred S. 302
Heath Stephen 227, 231
Heine Heinrich 155
Hemingway Ernest 165, 176, 191, 290
Herbert Zbigniew 232, 283
Hermand Jost 202, 203, 207
Hirszfeld Ludwik 133, 136, 137, 141, 144,
147—150, 157
HiÜer Adolf 209
Hochberg-MariaAska Maria 143, 145
Hopfinger Maryla 55, 237
Horacy (Quintus Horatius Flaccus) 177
Humphrey Robert 280
Husserl Edmund 231, 261
Hutnikiewicz Artur 304
lonesco Eugene 58
Iranek-Osmecki Kazimierz 156
Irzykowski Karol 35, 191, 214
Ivänka Aleksander 22
Iwanow Wiaczeslaw Wsiewolodowicz 293
Iwaszkiewicz Jaroslaw 136, 155, 169, 294
Jackiewicz Aleksander 294
Jakobson Roman 59, 64
Jakowska Krystyna 193, 203
Janiczek Jan 63
Janion Maria 187—267
Jaremko-Pytowska Zofia 192
J a r r y Alfred 251
JasieAski Bruno 42
Jasifiski Jözef 38, 41, 42
Jastrun Mieczyslaw 38, 76, 135, 139, 142,
143, 155
Jastrz^bski Zdzislaw 18, 20, 35—41, 51—
—53, 211, 212, 216, 270
Jaworska Helena 61
Jaworski Marek 237, 294
Jedlicki Jerzy 190
J^czmyk Lech 198
nazwisk
309
Joyce James 276
Jung Carl Gustav 83
Jünger Ernst 207—210
Kacenelson Icchok 138
Kaiser Helmut 208
Kajtoch Jacek 226
Kalinine Paul 203
Kann Maria 144, 145, 154, 155
Karcewski Siergiej Osipowicz 67
Karwacka Haiina 192, 199
Kerfenyi Gracja 250
K^piAski Antoni 229, 272
Kieniewicz Stefan 47
Kijowski Andrzej 56, 76
Kirchner Hanna 169, 194, 270
Klaczko Julian 226
Klemensiewicz Zenon 303
Klukowski Zygmunt 22, 27, 28, 33, 34,
37, 39—43, 46, 131—133
Klosowski Jozef Nikodem 68
Kmita-Piorunowa Aniela 81
Kochanowski Jan 226
Koloniecki Roman 145
Komar Michal .217
Konopnicka Maria 226
Konwioki Tadeusz 12, 160, 272, 273
Korczak Janusz (wlaSc. Henryk Goldszmit) 35, 75, 77, 78, 140, 144, 153, 158,
160, 161
Kossak Juliusz 189
Kossak-Szczucka Zofia 145, 154, 174, 175,
194, 250
Kostkiewicz Teresa 237
Kot Stanislaw 118
KotaAski Wieslaw 88
KotarbiAski Tadeusz 137
Kotlarczyk Mieczyslaw 42
Kott Jan 142
Kowalski Wladyslaw 144
Kozlowska Jadwiga 157
Kruczkowski Leon 17
Krzyzanowski Julian 46, 252
Ksenofont 226, 281, 2'83
Kubiak Tadeusz 136, 143
Kulski Julian 22
Kulakowski Tadeusz 19—21
Kuäniewicz Andrzej 160
Kwiatkowski Jerzy 94, 97, 100, 238, 239,
264, 265, 286—288
310
Indeks
Landau Ludwik 122, 125, 132, 133, 144,
158
Lau- Jerzy 78
Lee Stanislaw Jerzy 143
Lenartowicz Teofil 226
Lenin Wladimir Iljicz 199
LeSmian Boleslaw 292
Lewinöwna Zofia 149, 156
Lichaczew Dmitrij Siergiejewicz 51
Liebert Jerzy 67
Lipski Jan Jözef 143
Liwiusz (Titus Livius) 268
Longinus zob. Pseudo-Longinos
Lotman Jurij Michajlowicz 57
Lazowertöwna Henryka 139, 142
LomieA Stanislaw zob. TrzebiAski Andrzej
LubieAeki Tomasz 218, 219
£.ukasiewicz Jacek 237
Mach Wilhelm 160
Macigg Wlodzimierz 189
Maciejewska Irena 135—162
Mackiewicz Jözef 34
Madajczyk Czeslaw 18, 19, 21—23, 28,
29, 32, 33, 39, 41
Malawski Stanislaw 29, 38, 41
Marciniak Renata 61
Marczak-Oborski Stanislaw 17, 21, 31,
32, 41—43
Marek Aureliusz (Marcus Aurelius Antoninus) 161 '
Marinetti Filippo Tommaso 210
Mark Bernard 138, 139, 144
Marzec Jan zob. Bojarski Waclaw
Matuszewski Ryszard 294
Mayen Jözef 301, 303
Mayenowa Maria Renata 279
Meissner Janusz 164
Merleau-Ponty Maurice 231
M^czynski Tadeusz 28, 29, 39, 40, 43
Michalek Boleslaw 195
Mickiewicz Adam 87, 93, 101, 105, 106,
108, 114, 190, 191, 226, 227, 279
Milaszewski Stanislaw 63
Milosz Czeslaw 38, 76, 81, 139, 142, 143,
213
Mitosek Zofia 55
Moczarski Kazimierz 145
Moltke Helmuth von 204
nazwisk
Morin Edgar 204
Mortkowicz-Olczakowa Hanna 153, 161
Mossor Stefan 62
Mukaf ovsky Jan 67
Mularczyk Adam 42
Nalkowska Zofia 33, 125, 135, 137, 1 4 ^
147, 152—154, 156, 157, 164, 169—174,T
176, 177, 179, 181, 182, 193, 194, 2 2 ^
255, 270
'^*
Nalkowski Waclaw 162
Narbutt Jerzy 305
Nastulanka Krystyna 221
Nel Siedlecki Janusz zob. Siedlecki N 4 J
Janusz
Newerly Igor 135, 144, 153, 157, 160, 16i|
Ney Stefania zob. GrodzieAska Stefaniäy
Norwid Cyprian Kamil 44, 45, 67, 86,^
114, 118, 219, 226, 286
Nowaczyfiski Adolf 55
Nowak Tadeusz 160
Nowakowska Krystyna 148
Nyrkowski Stanislaw 46, 252
Okopien-SlawiAska Aleksandra 92, 100,
237
Olszewski Krystyn 123, 164
Opacki Ireneusz 190
OpoczyAski Perec 133
Oppman Artur (pseud. Or-Ot) 91, 219
Os^ka Andrzej 206, 242
Ossowska Maria 196
Otto Rajmund 61
=
Otwinowski Stefan 136, 153—155
Paczkowski Andrzej 21
Paetel Karl O. 208
Parmelin Helene 260
Pasek Jan Chryzostom 191, 302
Paszkowski Kazimierz 79
Pazyra Stanislaw 20, 25—27, 29
Petsch Danuta 204
Pieszczachowicz Jan 183
PiQtak Stanislaw 143
Pigon Stanislaw 126
Piaton 161, 177, 178, 249
Plaut (Titus Maccius Plautus) 177
Ploski Stanislaw 28
Podhorski-Okolöw Leonard 73
Podlewski Stanislaw 127
[5]
Indeks
Pokora Wojciech 20
Pol Wincenty 46, 189, 199, 226
Por^bski Mieczyslaw 206
Pirokop J a n 230, 280, 292, 299
Proudhon Pierre Joseph 204
Prus Boleslaw 190, 285
Pruszyftski Ksawery 105, 164
Przybol Julian 26, 38, 55, 81, 146, 155,
157, 215, 239, 241, 292
Pseudo-Longinos 242
Pszczolowska Lucylla 302
Pustkowski Henryk 237
Rabelais Frangois 54
Radlifiska Helena 41
Read Herbert 242
Remarque Erich Maria 191, 198, 290
Rembek Stanislaw 192, 194
Rensk;y Miroslav 302
Riewzin Izaak Josifowicz 58
Riewzina Olga G. 58
Rilke Rainer Maria 93
R i n g d b l u m Emanuel 137, 141, 144, 158
Robbe-Grillet Alain 231
Rollsczek Natalia 144
Romanowski Mieczyslaw 183
Rommel Erwin 209
Ros J e r z y 145
Rousseau H e n r i 205
Rözeu-icz Tadeusz 11, 12, 38, 101, 136,
143, 146, 147, 153, 155, 251, 270, 271,
Rubinowicz Dawid 126, 127, 129
Rudnicki Adolf 136, 143, 147, 149, 150,
152. 153, 155—157, 164, 179—183, 194,
219
Rucinicki Henryk 148, 151
Ru-,-.\kowski Mordechaj Chaim 131
Rusinek Kazimierz 61, 62
Ri:skin J o h n 204
Salo-i Zyginunt 279
Landauer A r t u r 183, 241, 250, 292
^'"»rr.tH-ü-ä Tadeusz 142
^''»~-3-.:tt- Xathalie 231
^artre J e a n P a u l 49. 58. 61
S'^j-aff A d a m 55
^^"•lille-r Leon 42
-•.^•picn CPublius Cornelius Scipio) 249
^"N.\-^k Tho m a s Albert 302
'"^-'o-.-.-ski Kasimierz 20
nazwisk
311
Siedlecki Grzymala Adam 128—130
Siedlecki Nel Janusz 123, 164
Sienkiewicz Henryk 189, 194, 196, 199,
219, 250
Sierakowski Dawid 131—133
SierotwiAski Stanislaw 18, 19, 21, 26—
—29, 31, 35, 37—43
Sikorski Wladyslaw 118
Sinatra Frank 198
Skalow-Grojl Zauman 138
SkiwsM Jan Emü 34
Skörnicki Jerzy 226
SkwarczyAski Adam 193
Skwarnicki Marek (pseud. Spodek) 197
SlawiAski Janusz 7—15, 55, 67, 230, 237,
241, 250, 2i80, 299, 304
Slonimski Antoni 75, 77, 136, 139, 143,
161
SloAski Edward 219
Slowacki Juliusz 67, 93, 101, 102, 114,
191, 226, 229, 286
Smölski Wladyslaw 149
Solarzowa Zofia 28, 34
Spodek zob. Skwarnicki Marek
Staff Leopold 177
Steinbeck John 177
Steinhaus Hugo 166
S t ^ i e A Marian 163—185
Stolarek Zbigniew 79
Stomma Stanislaw 155
StroiAski Leon Zdzislaw 35
Strug Andrzej 192
Stryjkowski Julian 160
Suchodolski Bogdan 204
Suchodolski Rajnold 46
Sulkowski Witold 248
Swen Czachorowski Stanislaw zob. Czachorowski Swen Stanislaw
Szac-Wajnkranc Noemi 137, 144, 147, 148,
150, 151
Szarota Tomasz 21
Szaruga Leszek 231
Szczawiej Jan 49, 51, 53, 54, 58, 61, 62,
67—70, 72—75, 78, 79, 143
SzczepaAski Jan Jözef 219
Szlengel Wladyslaw 76, 77, 137—140, 142,
143, 151, 161
Szmaglewska Seweryna 163, 219
Szpilman Wladyslaw 136, 137, 144, 147—
—150, 156
312
Szulc Antoni 61
Szweykowsld Zygmunt 190
Szybist Maciej 286, 302
Szyfman Arnold 148, 149
Szymanowski Antoni 144, 145
Szymiborska Wislawa 143
Szymel Maurycy 138
Indeks
,
Sliwiak Tadeusz 143
Switch Jerzy 49—80
Swi^tochowski Aleksander 159
Swirko Stanislaw 43
Tacyt (Publius Cornelius Tacitus) 44
Taranienko Zbigniew 221, 225, 229, 271,
301
Tatarkiewicz Anna 206
Täte Allen 242
Terencjusz (Publius Terentius Afer) 177
Timofiejew Grzegorz 79
Tkaczuk Waclaw J. 2:94
Tomkiewicz Mina 137, 153, 156, 158
Topornioki Karol zob. Gajcy Tadeusz
Toporow Wladimir Nikolajewicz 293
Toynbee Arnold Joseph 204, 206, 216
Trembecki Stanislaw 286
TrzebiAski Andrzej {j)seud. Stanislaw
LomieA) 35, 36, 89, 211—217, 270
Tucydydes 226, 258, 281—283
Tuwim Julian 129, 139, 155, 288
Tyrteusz 188
Unilows.ki Zbigniew 194
Vercors (wlaäc. Jean BruUer) 61
Vonnegut Kurt jr 198, 224, 225
Wajda Andrzej 199
Walczak Marian 32
Waldorf Jerzy 144
Wayne John 198
Werner Andrzej 36, 288
Wieczorkiewicz Bronislaw 46
nazwisk
m
Wielowieyska Helena 53
>
WierciAska Maria 42
WierzyAski Kazimierz 136, l39
Wilhelm! Janusz 231, 247, 258, 291, 292,
294
Winczakiewiczowa Anna 148
Wu-th Andrzej 305
Witkiewicz Stanislaw Ignacy (pseud.
Witkacy) 14, 214
Witkowska Alina 253
Wittlin Jözef 69, 139, 192, 193, 202
Wituska Krystyna 133
Wlodek Adam 26, 37, 38, 43, 46, 61, 70
Wojdowski Bogdan 136, 144, 148, 153,
155, 157—159
Woolf Virginia 276, 277
Wycech Czeslaw 20, 23, 29—32, 41, 42
Wyka Kazimierz 22, 23, 34—36, 38, 81,
84, 85, 87, 88, 91, 95, 100, 142, 155, 168,
171—175, 178, 179, 182, 183, 219, 227,
223, 230, 283, 294, 296, 299
Wyspiafiski Stanislaw 286
Zagörski Jerzy 38, 66, 68, 77, 142, 155
Zahorska Stefania 153, 161
Zaleski Kjrzysztof 121—133
Zal^ski Grzegorz 46
Zaiuski Zbigniew 198, 199
Zawieyski Jerzy 155
Zaworska Helena 161, 265, 286, 288, 294,
297, 304
Zechenter Witold 77, 143, 161
Zola Emile 277
2abicki Zbigniew 305
ZabiAska Antonina 149
Zeromski Stefan 84, 87, 105, 107, 199
Zölkiewski Stefan 14—47, 55, 60, 155,
237
Zukrowski Wojciech 144, 164, 189, 197,
219, 232, 233, 239, 247, 258, 271
ZycieAska Ewa 242
Zytomirski Eugeniusz 67
• |
P O L S K A
I N S T Y T Ü T
<n7i
A K A D E M I
BADA15
L I T E R A C K I C H
&EB^5'4i
. - ; '
ERAZM
'•
KU2MA
Z PROBLEMÖW
gWIADOMOSCI
LITERACKIEJ I ARTYSTYCZNEJ
EKSPRESJONIZMU W POLSCE
Z Dziejöw
Form Artgstgczngch
w Literaturze
PolsbieJ
^
OSSOLINEU M
INDEKS NAZWISK
Aleksandrowicz Zenon 56
Aniol Sl^zak (Angelus Silesius, wlaSc.
Johannes Scheffler) 85
Antoniewicz Jan zob. Boloz-Antoniewicz
Jan
Apollinaire Guillaume (wlaSc. Wilhelm
Apollinaris Kostrowicki) 22, 35
Archipenko Aleksandre 27
Archiloch jambograf 111
Arp Hans (Jean) 47, 96
Boloz-Antoniewicz Jan 40
Braque Georges 37
Brown Roger 111
Brozek Mieczyslaw 64
Brzozowski Stanislaw 22
Bühler Karl Ludwig 133, 143
Bukowski Kazimierz 50
Burek Tomasz 22
Busoni Ferruccio 160
Byczko Tadeusz 16
Baczynski Stanislaw 59, 60
Bahr Hermann 25, 26
Ball Hugo 96, 126, 127
Barbusse Henri 51, 83
Barthes Roland 6, 8, 14, 61, 90, 93, 144
BartoszyAski Kazimierz 8
Basler Adolf 23, 24, 34
Baudelaire Charles 116
Becher Johannes R. 117
Beckmann Max 47
Bederski Adam 34, 35, 50, 104, 138, 144,
146, 147, 157, 158, 163, 165—167
Behne Adolf 19, 38
Benn Gottfried 25, 29, 92, 101, 111, 116,
119-121
Benn Joachim 29
Benndorf Friedrich Kurt 26
Bergson Henri 6, 13, 19, 32, 53, 81, 115,
118
Berlewi Henryk 167
Bertram Ernst 112
Biegeleisen Henryk 164
Bloch Marc 12
Blumenberg Hans 96
Blümner Rudolf 43, 93, 96, 123, 125
BleszyAski Kazimierz 58
BloAski Jan 8
Böcklin Arnold 72
Böhme Jakob 97
CaiUois Roger 67
Campendonk Heinrich 27
Cassirer Paul 115
Cezanne Paul 18, 23, 28
Chagall Marc 27, 35
Chelmonski Jözef 89
Chwat Aleksander zob. Wat Aleksander
Chwistek Leon 24, 36, 39, 55, 159, 168—
170
Claudel Paul 35, 56
Corbusier zob. Le Corbusier
Cyceron (Marcus TuUius Cicero) 65
CzerwiAski Marcin 85
Czyzewski Tytus 55, 59, 169, 170
Däubler Theodor 15, 27, 29, 30
Daumier Honorö 17
Dehmel Richard 164, 166
Demostenes 65
Derain Andre 37
Deri Max 44
Dessoir Max 44
Diebold Bernhard 41
Diels Hermann 65
Dix Otto 47
Döblin Alfred 31
Doda Wiktor (pseud. Wiktor Dobrzycki)
58
174
Döhl Reinhard 127
Dybciak Krzysztof 8
Eberhardt Konrad 48
Eckhart Johannes (Meister Eckhart) 85
Edschmid
Kasimir
(wlaic.
Eduard
Schmidt) 29—31, 41,-42, 76—78, 80, 86,
91, 114, 119, 120
Eisner Lotte H. 48
Einstein Carl 116
Eliade Mircea 85
Eliot Thomas Stearns 107
Eminowicz Roman 54, 147, 149, 150, 160—
162
Empedokles z Agrygentu 65
Estreicher Karol (junior) 24, 39, 169
Fechter Paul 19, 212, 60
Fichte Johann Gottlieb 79, 98, 106, 150
Flake Otto 29
Freud Sigmund 92, 136
Friedemann Käte 112
'
Gabo Naum 46
Galecki Jerzy 98
Gauguin P a u l 15, 75
^ Gazda Grzegorz 49
Gella Jan 51
George Stefan 58, 89, 114, 116
Ghil Rene 104
Gilbert Katharine Everett 99
Glowala Wojciech 115
GlowiAski Michal 62, 95, 142, 162
Goethe Johann Wolfgang 21, 109
Gogh Vincent van 15, 19
GoU Yvan 21, 28, 42, 116
Gomulicki Juliusz Wiktor 107
Gordon Donald E. 10, 17
Gorgiasz z Leontinoi 65
Grabska Elibieta 15, 22
Graefe Juliusz zob. Meier-Graefe Julius
Greimas Algirdas Julien 64, 164
Gropius Walter 48
Grosz George 13, 47, 48
Grünewald Matthias (wlaäc. Mathis
Nithart) 19, 28
Haas William S. 85
Halle Morris 12
Hardkopf Ferdinand 29
Hart Julius 112
Hartlaub Gustav 47
Hatvani Paul 31, 32, 76, 77, 86, 117
Hausenstein Wilhelm 27, 28
Hausmann Raoul 44, 45, 112, 126
/
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 68, 85,
86, 92, 155
Heine Heinrich 30, 66, 124
Heissenbüttler Helmut 96
HelsztyAski Stanislaw 36, 37
Heraklit z Efezu 65, 85
Herbert Robert L. 16
Herder Johann Gottfried 87, 98, 99
Herv6 Julien Auguste 14
Herzfelde Wieland 13, 48
Herzog Oswald 43
Hesse Hermann 31
Heym Georg 25, 50
Hiller Kurt 29, 32—34, 88
Hock Wilhelm 112
Öocke Gustav Rene 65, 97, 104
Hodler Ferdinand 18, 19
Hofmarmsthal Hugo von 112, 166
Hölderlin Johann Christian Friedrich 28,
58, 87, 98, 99, 101, 106, 114, 117
Holz Arno 112, 122—125, 166
Homer 111
Horacy (Quintus Horatius Flaccus) 109
Horzyca Wilam 50
HryAczuk Jan 112
Huebner Friedrich Markus 26
Huelsenbeck Richard 126
Hulewicz Bohdan (pseud. Nowina) 34, 36,
37 •
Hulewicz Jerzy 25, 35, 36, 38, 49, 50, 52,
64, 78, 80—82, 85, 86, 88, 89, 92, 104,
134, 139, 142, 144, 146, 147, 149, 153,
154, 157—159, 162, 167, 168
Hulewicz Witold (pseud. Olwid) 36, 38,
139, 154, 155, 157, 158
Hulewiczowie 35, 37
Humboldt Wilhelm von 87, 98, 99, 107,
108, 117
Husserl Edmund 15, 78
Ingarden Roman 96, 98, 132
Irzykowski Karol 6, 8, 15, 22, 34, 57, 58,
115, 167
Iwaszkiewicz Jaroslaw 55
Jakobson Roman 12, 129, 141, 149, 154,
164
Janion Maria 5
Jankowski Jerzy 50
JasieAski Bruno (wlaSc. Artur Zysraan)
54, 96, 170
Jastrun Mieczyslaw 105
Jawlensky Alexej 24
175
Jouve Pierre-Jean 35
Jung Carl Gustav 136
Juszczak Wieslaw 98
KamiAski Jan Nepomucen 108
Kandinsky Wassily 16, 20, 21, 24, 26, 27,
38, 39, 48, 55, 60, 72, 74—76, 86, 89, 91,
93, 122, 123, 126, 127, 159
Kant Immanuel 53, 74, 82, 87, 98, 99
Kasprowicz J a n 53
Kayser Wolfgang 97
Kemeny Alfred 47
Kersten Hugo 118
Keyserling Hermann 6
Kijowski Andrzej 59
Kirchner Ernst Ludwig 16
Kirchner Hanna 22
Klages Ludwig 116
Klee Paul 27, 48, 93
Kleiner Juliusz 50, 105
Kluckhohn Paul 100
Kmita Jerzy 7
Kokoschka Oskar 24, 28
Kollwitz Käthe 18
Konopnicka Maria 89
KopczyAska Zofia 95, 99, 108
Kornfeld Paul 92
Kosidowski Zenon 34, 92, 106, 136, 137,
147, 148, 154, 158, 165
Kozicki Wladyslaw 35, 40
Kracauer Siegfried 48
Kristeva Julia 157, 163, 165
Krokiewicz Adam 85
Kronacher Alwin 44
KroAska Irena 66
Kronski Tadeusz 86
Kubicki Stanislaw 34, 50, 130, 131, 134,
142, 145, 153, 163, 165, 167
Kubin Alfred 47 '
Kubiäta B. 24
Kuhn Helmut 99
Kühn Leonore zob. Ripke-Kühn Leonore
Kwiatkowska Maria zob. Podraza-Kwiatkowska Maria
Kwintylian (Marcus Fabius Quintilianus)
64, 65
Lam Andrzej 9, 57, 114, 169
Landman Adam 86
Lasker-Schüler Else 50, 113
Le Corbusier (wlasc. Charles Edouard
Jeanneret) 46
Leibl Wilhelm 71, 89
Leo Anna 20
Leämian Boleslaw 115, 116
Levi-Strauss Claude 64
Lipski Jan Jözef 62
Lissitzky El 47
Lohner Edgar 90, 99, 117, 126
Lukäcs György 9
Lempicki Zygmunt 11
Mach~^Ernst 112
Maciejewski Janusz 7
Macke August 19, 58, 89
Maeterlinck Maurice 72, 123
Mallarme Stephane 104, 107, 116
Mann Heinrich 32
Marc Franz 19, 22, 27
Marcus Stanislaw (Markus) 53, 54, 59,
92, 159
Markiewicz Henryk 5, 6, 11, 62, 66
Marks Karl 88
Matisse Henri 15—19, 27, 37, 89
Mayenowa Maria Renata 66
Meidner Ludwig 24, 28
Meier-Graefe Julius 71
Merwin Bertold (wlaäc. Baruch Menkes)
59
Michel Wilhelm 58, 87, 101, 117, 118
Mickiewicz Adam 67, 88, 102—108, 115,
142
Miriam (pseud.) zob. Przesmycki Zenon
Mochnacki Maurycy 69, 81
Moholy-Nagy Laszlo 47
Molzahn Johannes 42, 43
Mombert Alfred 164, 166
Morawska Hanna 15
Morawski Stefan 5
Morgenstern Christian 113
Morris Charles 132
Munch Eduard 18, 19, 71, 133
Nadelman Eli 23
Newton Robert P. 14, 95
Nietzsche Friedrich 58, 70, 87, 109, 111,
112, 117, 127, 141, 160, 167
Neide Emil 16, 28
Norden Eduard 65
Norwid Cyprian Kamil 36, 102, 104, 106—
109, 141—142, 165
Novalis (wlaic. Friedrich Leopold von
Hardenberg) 28, 87, 98, 100, 101, 104,
106, 114, 116, 127, 128, 167
Nowina (pseud.) zob. Hulewicz Bohdan
176
Obcy (pseud.) zob. Stur J a n
Olwid (pseud.) zob. Hulewicz Witold
Otto Rudolf 85
Pander Oswald 117
PanieAski Jan 53, 139, 159
Pankiewicz Jözef 23
Papee Stefan 37
Pastor Wilhelm 71
Paul Jean (wlaic. Johann Paul Friedrich
Richter) 114
Pechstein Max 15
Peguy Charles 56
Peiper Tadeusz 56, 57, 97, 170, 171
Peladan Josephin (Sär) 83
Peter Lothar 24, 41
Petrarca Francesco 109
Pevsner Antoine 46
Picard Max 28, 29, 43, 58, 86, 87, 118
Picasso Pablo 37
PieAk'owski Stanislaw 58
Piorunowa Aniela 5
Pinthus Kurt 12
Pitagoras z Samos 93
Piaton 64
Plotyn 85
Pmnski Leon 40
Podraza-Kwiatkowska Maria 114, 115
Poggioli Renato 9
Politzer Heinz 114
Pomian Krzysztof 64
Por^bski Mieczyslaw 7, 8, 23
Pörtner Paul 18, 33, 42, 62
Prokop Jan 23, 25, 62
Prokopiuk Jerzy 66
Pronaszko Zbigniew 23, 36, 39
Przesmycki Zenon (pseud. Miriam) 40,
106, 107, 146
Przyboi Julian 57, 130
Przybyszewski Stanislaw 13, 14, 23, 24,
34, 36—38, 40, 50, 59, 65, 68, 70—72,
78—80, 84, 86, 88, 91, 92, 97, 98, 102, 104,
115, 116, 131, 133, 134, 141, 142, 144—
146, 149, 151—154, 157—159, 162—165,
167
Puzyna Konstanty 168
Raabe Paul 41
Radhakrishnan Sarvepalli 157
Rastier Frangois 64
Read Herbert 44, 46
Rembrandt van Rijn 28
Reschke Renate 101
Riegl Alois 118
Rimbaud Arthur 35, 104, 107
Ripke-Kühn Leonore 21
Rubiner Ludwig 32, 34, 92, 153
Rüdiger Horst 9
Rudnicki Mikolaj 98
Budzinska Kamila 7
Samuel Richard 100
Sandauer Artur 26, 162
Sartre Jean-Paül 141, 142
Schaff Adam 99
Schelling Friedrich WUhelm 69, 81, 85
Schickele Rene 29
Schiller Friedrich 58, 66—68, 70, 84, 98,
99, 100, 111
Schleglo'wie (Friedrich i August Wilhelm) 66
Schmalenbach Fritz 10, 15, 17, 18
Schmidt Diether 13
Schmidt Paul Ferdinand 18, 22
Schmidt-Rottluff Karl 16
Schneider Ferdinand Josef 97, 112
Schneider Manfred 42
Schönberg Arnold 123
Schopenhauer Artur 93, 109, 160
Schreyer Lothar 35, 43, 123—125
Schröder Artur 40
Schultz Hartwig 122, 166
Schwitters Kurt 45, 126, 127
Servaes Franz 18, 71
Seurat Georges 89
Shakespeare William 105
Signac Paul 89
Simmel Georg 74
Sisley Alfred 15
Skotarek Wladyslaw 50
Slawinski Janusz 6—8, 49, 171
Slowacki Juliusz 23, 36—38, 59, 66, 68,
79—81, 88, 102, 104—106, 108, 141, 142,
144, 145
Soergel Albert 92
Sokel Walter H. 13, 62, 98, 111
Souriau Etienne 161
Stael-Holstein Anne Louise Germaine 66
Stadler Ernst 118
Stasiak Stefan 143
Stattler Wojciech 68, 106
Stawar Andrzej 57
Stern Anatol 54, 55, 58
Stradecki Janusz 49
Stramm August 30, 93, 123—126
177
Strich Fritz 72, 73
Stur Jan (wlaic. Hersz Feingold) 24,
48—53, 55—58, 78, 81—83, 86, 89, 91, 94,
104, 106, 116, 132, 135—137, 145, 147—
149, 152—154, 156—158, 160, 163, 165—
167
Stuyver Wilhelmina 6, 95
Suchodolski Bogdan 64
Szczepanowski Stanislaw 40
Szczuka Mieczyslaw 167
Szopen Fryderyk 159
Szukiewicz Maciej 159
Tatarkiewicz Wladyslaw 64
Toeplitz Jerzy 47
Tolstoj Lew Nikolajewicz 45
Torsi Tristan (pseud.) zob. GoU Yvan
Trakl Georg 89
Trembecki Stanislaw 102
Trendelenburg Adolf 65
Truchim Stefan 159
Trzynadlowski Jan 7
Tukidydes 65Tuwim Julian 50
UexküU Jakob von 38
Utitz EmU 47
Vaihinger Hans 121
Vietta Silvio 95
Vinnen Carl 17, 18
Vordtriede Werner 116
Wagner Richard 104, 109—111, 116, 119,
126
Waiden Herwarth (wlaic. Georg Lewin),
16, 22, 27, 30, 35, 38, 39, 43, 45, 122—
124, 126, 167
Walzel Oskar 112
Wat Aleksander 54
Wauer William -87, 126
Wedekind Frank 22
Weisstein-Ulrich 5, 10
Werfel Franz 13, 22, 50, 118, 119
Whitman Walt 144
Wilde Oscar 25
Wildgans Anton 83
Winkler Konrad 54, 55
Wirpsza Witold 96
Witkiewicz Stanislaw Ignacy (Witkacy)
14, 50, 55, 60, 168, 169
Witkowski Tadeusz 8
Wittgenstein Ludwig 121, 126
Wittlin Jözef 50, 51, 82, 152, 160
Witwicki Wladyslaw 40
Wize Kazimierz Filip 162
Wodtke Friedrich Wilhelm 121
Wojciechowski A. 23
WöUfUn Heinrich 65, 72, 73
Worringer Wilhelm 17, 18, 21, 65, 72—78,
87, 118
Wyka Kazimierz 7, 44, 62
WyspiaAski Stanislaw 34, 53, 59, 106
Zegadlowicz Emil 35, 5_^0, 54, 83, 104, 139,
140, 148, 160
Zola Emile 31, 71, 82
Zr^bowicz Roman 40, 58
Zabiclü Zbigniew 22
2arnoweröwna Teresa 167
Zeromski Stefan 53
Zurowski Maciej 107
SPIS TRESCI
Wst^p
I. Rozwöj znaczenia nazwy „ekspresjonizm" w niemieckiej i polskiej publicystyce artystycznej
=
1. Lata 1901—1910
I
2. Lata 1911—1914
3. Lata 1915—1918
4. Lata 1919-1925
5. Systemy, modele, znaki
II. Opozycyjnoic jako kategoria rayilenia o sztuce w teoriach ekspresjonizmu
1. Tradycje opozycyjnego myilenia o sztuce
2. Teorie okresu ekspresjonizmu
3. Pröba systematyzacji
4. Opozycja impresjonizm — ekspresjonizm a opozycja mimesis — phantasia
III. Swiadomoic j^zykowa ekspresjonizmu
.
1. Odmiennoifi tradycji myilenia o jezyku w Niemczech i w Polsce . .
2. Swiadomosfi j^zykowa niemiecfciego ekspresjonizmu
3. Swiadomoiö j^zykowa polskiego ekspresjonizmu .
4. Ekspresjonizm a iwiadomoic j^zykowa innych nurtöw w Polsce . .
Indeks nazwisk
Str.
5
ii
14
16
25
41
59
63
64
72
84
90
95
97
117
128
167
173
POLSKA^ AKADEMIA NAUK • INSTITUT BADAN LITERACKICH
ZDZISLAWA/KOPCZYI^SKA
j ^ Y E - A POEZJA
STUDIA Z DZIEJÖW SWIADOMOSCI
J^ZYKOWEJ I LITERACKIEJ
OSWIECENIA I ROMANTYZMU
WROCtAW • WARSZAWA • KRAKOW • GDANSK
ZAKLAD NARODOWY IMIENIA OSSOUNSKICH
WYDAWNICTWO. POLSKIEJ AKADEMH NAUK
1976
INDEKS NAZWISK
Anakreont (Anakreon) 39
-Ariosto Lodovico 190
Arystoteles 21
Bacon Francis 114
B a r Adam 122
Batteux Charles 83
Baumgarten Alexander 83—84, 184
Beauzee Nicolas 113
BerezyAski Kazimierz 156
Berkeley George 64, 65
Bernhardi August Ferdinand 129, 130
Birkowski Fabian 135
Bodmer Johann Jakob 57—59, 66, 67 78
Boehme Jakob 129, 160—162, 167
Bohomolec Franciszek 20
Boileau-Despröaux Nicolas 84, 95
Bojanowski Marcin 82
Bopp Franz 159
Boreyko Jözef 12
Borowski Leon 86, 88, 90—96, 99—107,
109, 110
Bossuet Jacques-Bfelgne 170
Breitinger Johann Jakcb 57-59
Brett George Sidney 65
BrodziAski Kazimierz 84—88, 91—93, 95—
110, 120, 121, 139, 140
Brosses Charles de 80, 129, 131, 159
Buch Hans Christoph 58, 60, 70, 72, 75
Byron George Gordon 84, 85
Calderön de la Barca Pedro 111
Chl^dowski Walenty 132, 133
Chmielowski Piotr 37, 39, 44
Chodakowski Zorian Dolqga zob. Czarnocki Adam
Chreptowicz Joachim 21, 22, 37—47, 56
Cicero, Marcus Tulius 21
Court doe Gebelin Antoine 129, 131
Crüger J. 59
Cyankiewicz J^drzej 63, 65
Czajkowski Antoni 14^
Czarnocki Adam 103, 105
Czartoryskl Adam Kazimierz 47, 123
D^mbska Izydora 49
Dembowski Edward 142
Demostenes 21
Descartes Rene 49, 58
Deszkiewicz Jan Nepomucen 151, 152, 172
Dmochowski Franciszek Ksawery 34, 47,
56, 57, 59, 76
Drosse Detlef 72
Du Bos Jean-Baptiste 70, 71, 97
DudziAski Michal 25
Eberhard Johann August 83
Engel Johann Jakob 83
Eschenburg Johann Joachim 83
FeliAski Alojzy 47
Fijalkowski Marcin 27, 28, 30—32, 34, 117
Florczak Zofia 6, 9, 12, 24
Gauger Hans Martin 66
Gawecki Boleslaw Jözef 15
Görando Joseph-Marie de 68
Göbel Helmut 72, 73
Goethe Johann Wolfgang 96, 106, 176,
177, 179, 183, 185, 190, 191, 194—196, 198
Golafiski Filip Neriusz 27, 33, 34, 43, 47,
54—56, 59, 62, 63, 67, 68
Gottsched Johann Christoph 13, 59
Grabowski Tadeusz 37
Grimm '(bracia: Jakob i Wilhelm) 145
Groddeck Gotfryd Ernest 101, 109
Grodzicki Faustyn 26, 28, 53
HaUer Albrecht 74
Hamann Johann Georg 89
Hankamkier Paul 161, 162
200
Harnack Otto 183
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 122
Herder Johann Gottfried 31, 40, 75, 88—
92, 95, 98, 99, 105, 124, 152, 153, 180,
188—190, 196
Livius, Titus Patavinus 53
Locke John 14, 15, 17, 24, 49, 63—65
Longinus, Cassius Dionisius 73, 78
Lukäcs Georg 58
Loi Jan 159, 160
Hoene-WroAski Jözef Maria 168
Homer 44, 51, 74, 98
Horatius, Quintus Flaccus 71, 100
Humboldt Wilhelm 8, 153, 154, 156, 160,
176—183, 185—191, 193^198
Jablonowski Jözef Aleksander 19, 26, 135
Jakubowski Henryk 145
J a n Ewangelista 161
JaroAski Feliks 117—119
JastrzQbski Ludwik 144
Jezierski Feliks 142
KamiAski Jan Nepomucen 111, 112, 121—
142, 145, 151, 167
Kant Inunanuel 119
KarpiAski Franciszek 28—32, 34, 47, 53,
54, 76, 105, 106, 108, 172
Kartezjusz zob. Descartes
Kayser Wolfgang 161
Kleiner Juliusz 107
Kniaznin Franciszek Dionizy 105, 106
Knot Antoni 122
Kochanowscy (Jan i Piotr) 17S
Kochanowski Jan 105, 169, 170, 172
Konarski Stanislaw 10—12, 15—21, 24, 28,
28
KopczyAska Zdzislawa 18
KopczyAski Onufry 18, 23, 24, 32, 60—
63, 113—118, 120, 126, 132, 151
Korzeniowski Jözef 84
Kostkiewiczowa Teresa 108
Kott J a n 23
Koyre Alexander 161
Krajewski Michal Dymitr 53
Krasicki Ignacy 20—22, 37, 39, 44, 52, 53,
104, 105
Kridl Manfred 155
Krölikowski Jözef Franciszek 84
Kwintylian zob. Quintilianus
Leibniz Gottfried WUhelm 13, 49, 63, 64,
82
Lessing Gotthold Ephraim 58, 70, 72—75,
188, 196
Linde Samuel Bogumil 63, 65, 67, 117,
123, 132, 136, 160
Makota Janina 65
Mokowiecka Zofia 144
Malczewski Adam Skarbek 26
Malczewski Antoni 139
Malherbe Frangois 93, 94
Markwardt Bruno 82, 180
Marmontel Jean-Frangois 41
Massillon Jean-Baptiste 170
Mayenowa Maria Renata 5, 6, 9, 104, 109,
112, 119
Michelet Jules 145, 173
Mickiewicz Adam 61, 104, 107, 142—152,
154—160, 162—175
Müton John 41
Minasowicz Jözef Epifani 20
Mniszech Michal Jerzy 57
Mochnacki Maurycy 84, 111, 112, 133—142
MoszczeAski Stanislaw Nal^cz 25
MroziAski Jözef 104, 132, 151, 172
MüUer-Vollmer K'ürtl'76, 186, 188, 191
Naruszewicz Adam 104, 105
Nero, Claudius Caesar 19
Niedfwiecki Leonard 144
Nivelle Armand 82
Norwid Cyprian Kamil 156
Nüsse Heinrich 130
OsiAski Ludwik 47
Pascal Blaise 27
Pasek Jan Chryzostom 171
Pietraszko Stanislaw 18, 37
PigoA Stanislaw 101, 166
Pindar 39
Piramowicz Grzegorz 25, 31, 32, 34, 39, 40,
55, 56, 63, 67
Piaton 49, 123
Plutarch 73
Ploszewski Leon 166
Potocki Stanislaw Kostka 118, 136, 157
Pszczolowska Lucyila 6, 18
Quinet Edgar 173
Quintilianus, Marcus Fabius 21, 24, 61,
81
201
Rabowicz Edmund 44
Rauter Herbert 9, 14, 64
Rej Mikolaj 169
Rivarol Antoine 12, 13
RogaliÄski Kasper 20
Rollin Charles 12
Ronsard Pierre 93
Rousseau Jean-Jacques 29, 03
Rzewuski Waclaw 22, 23, 50—53
Sauerland Karol 176, 178
Schiller Friedrich 96, 181, 183, 189—192,
194r-196
Schlegel August WUhelm 130, 131
Schlegel Friedrich 130
Schröder Hüdegard 111
Scott Walter 84,. 85
Seneca, Lucius Annaeus 88
Shakespeare William 44, 98
Sierakowski Waclaw 29, 30
Sikora Adam 68
Skarga Piotr 135, 170—172
Slowacki Euzebiusz 47, 80—84,117, 118
Slowacki Juliusz 156
Stael-Holstein Anne-Louise 185, 191
Stanislaw August Poniatowski, kröl polski 103, 104
Stefanowska Zofia 160
Szymanowski Jözef 105
Szymonowicz Szymon 105
Sniadeccy (Jan i J^drzej) 110
Sniadecki Jan 109, 133
Tasso Torquato 44, 98
Tatarkiewicz Wladyslaw 49, 118
Tomaszewski Dyzma BoAcza 106
TowiaAski Andrzej 168, 173
Trembecki Stanislaw 104—^106
Trotz Michal Abraham 25
TyszyAski Aleksander 142
VergiUus, Publius Marc 41, 92
Vico Giambattista 89
Voltaire. 41 ,
;
WalicM Andrzej 165
Weintraub Wiktor 173, 174
Wieloglowski Walery 168
Wlodek Ignacy 25, 26, 65, 67
Wolff Christian 13, 82
"Woronicz Jan Pawel 106
Wyszomirski X. 119, 120, 121, 126, 137
Wöjcicki Kazimierz Wladyslaw 142
Zaleski Jözef Bohdan 144
Zalewski Ludwik 47
ZamoyskI Wladyslaw 144
Zawadzki Wladyslaw 122
ZimoroWlcz Szymon 105
Zymon-Debicki Henryk 72
ZyczyAski Henryk 134
SPIS TBEÖCI
Str.
"WstQp
I. J^zyk i ranga poezji wobec glöwnego nurtu j^zykowej i stylistycznej
myäli Oäwiecenia
II. Haslo „Poezja" w encyklopedii Krasickiego (aneks do rozdzialu poprzedniego)
.' . . .
III. Malowaiiie slowami .
'. . . .
IV. Poezja i j§zyk w wypowiedziach Kazimierza BrodziAskiego i Leona Borowskiego
V. Za CO Mochnacki chwalil Jana Nepomucena Kaminskiego. (O füozoficznoicd j^zyka)
VI. Koncepcja j^zyka w paryskich prelekcjach Mickiewicza
VII. Z materialöw niepolskich: „Poezja jest sztiütq przez j^zyk" . . .
.
Indeks nazwisk
5
10
37
48
86
111
143
176
199
W serii
Z DZIEJÖW FORM ABTYSTYOZNrCH
W LITEHATURZB POLSKIEJ
ukazaly si^ dotychczas nast^puj^ce prace:
Toim I
2 teorii i hiatorii literatury. Prace poiwi^one. V Mi^dizynarodowemu Kongresowi
Slawisliöw w Sofii. Pod redakcjq Kazimierza Budzyka.
Wroclaw 1963. Cena zi 60.—
Tom.1 II
Teresa Kostidewiczowa, Model Uryki sentymentalnej
w twörczoäci Franciszka
plüskiego.
Wroclaw 1964. Cena zl 20.—
Kar-
Tom HI
Aleiksandra OkopieA-SlawiASka, Wiersz nieregulamy
i wolny Mickiewicza,
kiego i Norwida.
Wroclaw 1964. Cena zl 22.—
Tom IV
Janusz SlawiAski, Koncepcja j^zyka poetyckiego awangardy
Wroclaw 11965. Cena zl 35.—
krakowskiej.
Tom V
Kazimierz Budzyk, Stylistyka
— Poetyka — Teoria literatury.
Wrociaw 1966. Cena zl 40.—
Tom VI
Aleksander Bereza, Pröblemy teorii stylizacji w satyrze.
Wroclaw 1966. Cena zl 22.—
Tom VII
W kr^gu zagadnien teorii powieici. Pod redakcj^ Janusza ^awiAskiego.
Wroclaw 1967. Cena zl 30.—
Slowac-
204
Tom VIII
Jerzy Michno, Narrator w prozie Antoniego Svgietyiiskiego. 1880—1901,
Wrocäaw 1967. Cena zl 25.—
Tom IX
Studio 2 teorii i historii poezji. Pod redakcjq Michala GlowiAskiego. Seria pierwsza.
Wroclaw 1967. Cena zl 40.—
Tom X
Prace z poetyki poSwi^cone VI Miqdzynarodoweniu Kongresowi Slawistöw. Pod redakcjq Marii Renaty Mayenowej i Janusza SlawiAsIkiego.
Wroclaw 196». Cena zl 40.—
Tom J a
Edward Balcerzan, Styl i poetyka twörczosci dwiij^zycznej Brunona JaäieAskiego.
Z zagadnie'A teorii przekladu.
)
Wrodaw 1968. Cena zl 55.—
Tom X n
Jadwiga Sambor, Badania statystyczne nad slownictwem. (Na materiale „Pana Ta• deusza").
Wroclaw 1969. Cena 26.—
Tom XIII
Michal GlowiAski, Powieiö miodopolsfca. Studium z poetyki historycznej.
Wroclaw 1969. Cena zl 55.—
-
Tom XIV
Ryszard Handke, Polska proza fantastyczno-naukowa. Pröblemy poetyki.
Wroclaw 1969. Cena zl 32.—
Tom XV
Andrzej CieAski, Problematyka stylistyczna „Mikolaja Doswiadczyhskiego przypadköw" Ignacego Krasickiego.
Wroclaw 1969. Cena zl 23.—
Tom XVI
Peer Hultberg, Styl wczesnej prozy iabularnej Waclawa Berenta. Przelozyl Ignacy
SieradzW.
Wroclaw 1969. Cena zl 43.—
Tom XVII
Anna Wierzbicka, Dociefcoma semantyczne.
Wroclaw 1969. Cena zl 35.—
206
Tom XVIII
Katarzyna Rosner, O funkcji poznawczej dziela literackiego.
Wroclaw 1970. Cena zl 34.—
Tom XIX
Marian Maciejewski, IVarodziny poujtesci poetycfetej wj Polsce.
Wroclaw 1970. Cena Zl 62.—
-
Tom XX
Studia
z teorii i historii poezji. Pod redakcjq Michalä GlowiAskiego. Seria druga.
Wroclaw 1970. Cena zl 80.—
Tom XXI
O spöjnoici tekstu.
Praca zbiorowa pod redakcjsi Marii Renaty Mayenowej.
Wroclaw 1971. Cena zl 32.—
Tom XXII
J^zyk i poezja. Z dziejöw SwiadomoSci XVIII toieku.
Wroclaw 1970. Cena zl 20.—
Tom XXIII
Pröblemy socjologii literatury. Pod redakcjq Janusza SawiAiskiego.
Wroclaw 1971. Cena zl 90.—
Tom XXIV
O prozie polskiej XX wieku. Materialy konferencji ogölnopolskiej w Torunlu. Listopad 1968. Pod redakcj^ Artura Hutnikiewicza i Heleny Zaworsflüej.
Wroclaw 1970. Cema zl 80.—
Tom XXV
Teresa Kostkiewiczowa, Kniaznin jako poeta liryczny.
Wroclaw 1971. Cena zl 35.—
Tom XXVI
Jözef Mayen, O stylistyce
utworöw
möwionych.
Wroclaw 1972. Cena zl 30.—
Tom
Semantyka
XXVII
i slownik. Praca zbiorowa pod redakcjq Anny WierzbicMej.
Wroclaw 1972. Cena zl 40.—
•fm
•
,
^
1
206
Tom XXVIII
Ireneusz Opacki, Poezja romantycznych przelomöw.
Szkice.
Wroclaw 1972. Cena zl 35.—
Tom XXIX
Anna Krulszewska-'Ktiddska, Polsfcie powie&d dla dzietoczqt po rofcu 1945.
A
Wro<Äaw 1972. Cena zl 36.—
";" ;
TomXXX
^
Studio 0 Stanislottfie Ignacym Witkiewiczu. Pod redakcjq Michala GlowiAskiego i J a - :
nusza Slawinskiegö.
Wroclaw 1972. Cena zl 56.—
Tom XXXI
Malgorzata CzermiAska, Czos w powieiciach
Parnickiego.
Wroclaw 1972. Cena zl 25.—
Tom XXXII
Jerzy BartmiAski, O j^zyku
folkloru.
Wrociaw 1973.' Cena d 50.—
Tom XXXIII
Formy literatury
popularnej. Studia pod redakcjq Aleksandry OkopieA-SlawiA&kiej.
Wrocilaw 1973. Cena zl 42.—
Tom XXXIV
Konteksty
nauki o literaturze. Pod redakcjq Malgorzaty OzermiAskiej.
Wroclaw 1973. Cena zl 30.—
Tom XXXV
Grzegorz Gazda, Futuryzm
w Polsce.
Wroclaw 1974. Cena zl 30.—
Tom XXXVI
Tefcsf i j^zyk.
Mayenowej.
Pröblemy semantyczne. Praca zbiorowa pod redakcjq Marii Kenaty
Wroclaw 1974. Cena zl 64.—
Tom XXXVII
Badania nad krytykn
liferocfcq. Pod redakcjq Janusza Slawinskiego.
Wroclaw 1974. Cena zl 45.—
207
•"-*rom XXXVIII
Teresa DobrzyAsfca, Delimitacja tekstu literackiego.
Wroclaw 1974. Cena zl 32.—
Tom xxxrsT"
Slownik i semantyka. Definicje semantyczne. Praca zbiorowa pod redakcj^ Eltbiety
Janus.
Wroclaw 1975. Cena zl 35.—
Tom XL
Jadwiga Sawicka, „Filozofia slowa" Juliana Tuioima.
Wroclaw 1975. Cena zl 40.—
Tom XiEJ
Stanislaw BaraAczak, J^zyk poetycki Mirona Bialoszewskiego.
Wirwäaw 1974. Cena zl 35.—
Tom XLII (na ksiqzce mylnie: XL)
Biograjia — geografia — kuUura literacka. Pod redakcjq Jerzego Ziomka i Janusza
SlawiAsMego.
Wroclaw 1975. Cena zl 55.—
Tom XlJIII
Literatura wobec wojny i ökupacji. Pod redakcjq Michala GlowiAskiego i Janusza
SlawiAskiego (w druku).
Tom XLIV
Erazm Ku^ma, Z problemöu; äwiadomoid Uterackiej i artystycznej ekspresjonizmu.
w Polsce (w druku).
POLSKA AKADEMIA NAUK • INSTITUT
BADAN
LITERACKICH
SEMANTYKA
TEKSTUTJ^ZYKA
Praca zbiorowa
pod redakcj^
MARII
RENATY/MAYENOWEJ
WROCLAW • WARSZAWA • KRAKOW • GDANSK
ZAKLAD NARODOWY BIIENIA OSSOLlNSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMH NAUK
,
197b
SPIS TREÖCI
Str.
Petr Sgall
O poj^ciu tekstu (przel. A. Grochowska)
7
Jurij S. Martiemjanow
Tekst spöjny: wlasciwosci struktury gl^bokiej
17
Andrzej Boguslawski
Presupozycje a negacja
33
Karel Pala
Struktura slownika ijej stosunek do reprezentacji semantycznej zdan (przel. A. Bartkowicz) . 51
Janusz Lalewicz
Podstawy funkcjonalnej typologii wypowiedzi
63
Miroslav Cervenka
Aktualne rozczlonkowanie zdania w prozie artystyczjiej (pize\. A. Giocbov/ska)
81
Jelena W. Paduczewa
O zwiqzkach semantycznych mi^dzy bajkq a moralem. {Na przykladzie bajek Ezopd) (przel.
E. Janus)
95
Magdalena Szybistowa
Granice spöjnosci tekstu. {Na przykladzie „Donosöw rzeczywistosci" Mirona Bialoszewskiego)
117
Teresa Dobrzynska
Tempo jako wykladnik spöjnosci w tekscie möwionym
129
Michail W. Arapow
Struktura ilosciowa tekstu skonczonego (przel. Z. Kozlowska)
145
Jerzy Woronczak
O statystycznym okresleniu spöjnosci tekstu
165
Jerzy Bartminski
Oralnosö tekstu piesni ludowej w swietle statystyki leksykalnej
175
Krystyna Pisarkowa
Pragmatyczna motywacja hipotaksy
203
.Marek SwidziAski
O zlozonych wykladnikach niewiadomej pytania
213
Maciej Grochowski
O strukturze semantycznej przyzwolenia
225
Jadwiga Sambor
Koinpozycje rzeczownikowe dwunominalne i nominalno-werbalne w tekstach wspökzesnego
j^zyka polskiego
239
Jadwiga Puzynina
Z problematyki opisu slowotworczego przymiotniköw dewerbalnych
257
Elzbieta Janus
^Vykladniki intensywnosci cechy w jQzyku rosyjskim
269
Ryszard Tokarski
Ftinkcja morfemu „nie-" w przymiotnikach zaprzeczonych
281
Maria Renata Mayenowa
Poslowie: inwentarz pytan teorii tekstu
291
POLSKA AKADEMIA NAUK-INSTITUT BAD AN LITERACKICH
PROBLEMI
ODBIÖRU I ODBIORCI
/
STUDIA POD REDAKCJA
TADEUSZA/BUJNICKIEGO I JANUSZA/SLAWINSKIEGO
WROCLAW • WARSZAWA • KRAKOW • GDANSK
ZAKLAD NARODOWY IMIENIA OSSOLINSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMH NAUK
1977
SPIS TRESCI
Od redaktoröw
.
Janusz L a l e w i c z
Semantyczne
wyznaczniki lektury
Jerzy J a r z ^ b s k i
O zasfosoroaniu pojqcia „gra" w badaniach literackich
. . . . .
Wincenty G r a j e w s k l
Nauka lektury wedlug Rolanda Barthes'a
.
Michal G l o w i A s k i
Komunikacja literacka jako sfera napi^6
Jerzy Z i o m e W
Projekt wykonawcy w dziele literackim a pröblemy genologiczne
. .
Ryszard H a n d k e
Kategoria horyzontu oczekiwaA odbiorcy a wartoSciowanie dziel literackich
Malgorzata C z e r m i A s k a .
Rola odbiorcy w dzienniku intymnym
Janina A b r a m o w s k a
Alegoreza i alegoria w dawnej kulturze Uterackiej . . . . . . .
Irena K i t o w i c z o w a .
Pami^i Maurycego Mochnackiego o odbiorcy
'
Jözef B a c h 6 r z
Jak czytano powieSci Jozefa Korzeniowskiego
w XIX wieku
. . .
Anna M a r t u s z e w s k a
Porozumienie z czytelnikiem
(o „ezopowym" jqzyku powieici'
pozytywistycznej)
Wladyslaw D y n a k
Sytuacja lektury w szkolnym procesie komunikacji
Uterackiej
. . .
Seweryna W y s l o u c h
Czytelnik w pole wyprowadzony
czyli o prozie Michala Choromaüskiego
Wojciech W y s k i e 1
Brunona Schulza porozumienie z czytelnikiem
Indeks nazwisk
7
9
23
4 7
57
73
93
1Q5
123
149
yji
197
215
229
257
269
INDEKS NAZWISK
Opracowal Krzysztof OkopieA
Abbt Thomas 179 Abramowska Janina 74, 77, 123—148
Ajdukiewicz Kazimierz 127
Ajschylos 84, 89
AmbroÄy §w. (Ambrosius Aurelius) 83
Andrzejewski Jerzy 109, 114, 252 ;
Anuriejew Iwan Iwanowicz 24 :
Arystofanes 137
Arystoteles 14, 74, 75, 84—86, 132, ,2271:
Aszkenazy A. 24
Auerbach Erich 127
Augustyn Sw. 128
Bachörz Jözef 163, 171—195, 239
Bachtin Michail Michajlowicz 221
Baibus Stanislaw 221 • . ^'
: . -^
Balcerzan Edward 23, 30, 31, 123, 134,
149, 216, 221, 225, 230, 234, 235, 238, 250
Bally Charles. 11
• ;
Balzac Hpnor6 de 183
Balucki Michal 204 , r
Bamberg. Felix 120- i.•
Barbey dAurevilly Jules Amedee 116
Barthes Roland 47—56, 59
, - ,
BartoszyAski Kazimierz 23, 30, •36—38,
62, 64, 69, 71, 174, 188, 230, ,231, 238,
242, 243, 250, 255
Baszkircewa Maria Konstantinowna 121
Baudelaire Charles Pierre 121
Bentkowski J. 182
•,
Bernatowicz Feliks Aleksander Geysztowt 171 ,
Berne Eric 24
Bialik Wlodzimierz 254
Blalostocki Jan 141
Bielski Marcin 141 ;
Bienkowski Tadeusz 143
Black Max 145
Blair Walter 239
Bloomfield Leonard 90 : •
Bloomfield Morton W- 126
Blumberg Malwina 197
Blök Aleksändr Aleksandrowicz 109
BloAska Wanda 59
BloAski Jan 219, 255
•Bogucka Alina Hanna 82
Boguszewska Helena 116, 117
Brandys Kazimierz 106
Brecht Bertolt 49, 50, 53, 92
Brijoux Jean 124 '
"
Breza Tadeusz 106, 257
BrodziAski Kazimierz 152, 153, 158
Broniewski Wladyslaw 177
Bruno Giordano 130
Brzozowski Stanislaw 106, 108—liö, 114,
119—121
Büdzinski Stanislaw (pseud. Boleslaw
Wiktor) 175
Bulwer Edward, lord Lytton 183
Bunyan John 142
Burek Tomasz 105, 107, 109, 111 ,
Burkot Stanislaw 190, 216, 218
Butor Michel 41
Byron George Gordon Noel 102
CaiUois Roger 25, 26, 248
Canguillhem Georges 47
Capella Martianus Felix 141
Cassirer Ernst 263
Chabrol Claude 56
Chmielowski Piotr 186, 190, 191
Chodzko Ryszard 237
Chomsky Noam 59, 87
Choromanski Michal 229—255
Chrz^stowska Bozena 225
Cicourel Aaron V. 59
Cieszkowski S, 189, 192
Cieäljkowska Teresa 241
Coleridge Samuel Taylor 137
Conrad Joseph 250, 251
Corneille Pierre 19
Cortazar Julio 35, 91
270
•
Indeks
Crane Ronald Salmon 239
Curtius Ernst Robert 124, 145, 262
Czachowski Adam 184
Czachowski Kazimierz 184
Czaplejewicz Eugeniusz 41
Czechowicz Jözef 65—68
Czerkasowa Jewdokia Trofimowna 205
CzermiAska Malgorzata 82, 105—122
Czezowski Tadeusz 127
Danek Danuta 252, 253
Danek Wincenty 177
Dante Alighieri 54, 126, 128, 129, 131,
136, 142
Dawson Sam William 77, 78
Dqbrowska Maria 109, 118 .
Dqbrowski Stanislaw 82
Defoe Daniel 18, 20
Dembowski Edward 180, 185
Dernalowicz Maria 109
Detko Jan 197—199
Dickens Charles 183
Diderot Denis 92
Dmochowska Teresa 179
Dmochowski Franciszek Salezy 152
"'Dobijanka Olga 181
Dol^ga Mostowicz Tadeusz zob. Mostowicz Dol^ga Tadeusz
DomaAski Juliusz 130
Dostojewski Fiodor Michajlowicz 242
Drijkoningen Ferdinand Frans Joseph
114
Drogoszewski Aureli 201
Ducrot Oswald 57, 58, 64
Dunin-Borkowska Ludwika 116
Dürrenmatt Friedrich 35, 254
Duvignaud Jean 79
Dynak Wladyslaw 215—228
DziekoAski Jözef Bohdan 174, 179, 184
Dzierzkowski Jözef 174, 180, 186, 188
Eco Umberto 35, 79, 91, 126, 139, 146,
239, 252
Eile Stanislaw 41, 230, 237
Eliot Thomas Stearns 115, 116, 120, 179
Elzenberg Henryk 106
Erazm z Rotterdamu (wlaäc. Gerhard
Gerhards) 130, 131
Escarpit Robert 174
Eustachiewicz Leslaw 35, 79
Ezop 210
nazwisk
F. 189
Falkiewicz Andrzej 38
Faron Boleslaw 216, 218
Faryno Jerzy 124
Fielding Henry 84
Fik Ignacy 229
Filon z Aleksandrii (Philo ludaeus) 124
"Fita Stanislaw 207
Flaubert Gustave 107, 242
Fleming lan 239
Fletcher Angus 124, 137, 146
Florczak Zofia 163
Fourier Charles 48, 53, 55
Franklin Benjamin 182
Fredro Aleksander 185
Freud Sigmund 119, 137
Friedemann Georges 56
Frybes Stanislaw 198, 204, 205, 213
Frycie Stanislaw 217
,
Frye Northrop 85, 86 •
Fulgencjusz (Fulgentius Fabius Planciades) 132
Galuszka Jadwiga 35, 79
GasiAski A. 217
Gawlikowski Jan 172
Gide Andre 107, 108, 116, 121
Gilson fitienne 128
Girard Alain 114
GlowiAski Michal 23, 31, 41, 45, 46, 57—
—72, 105—107, 110, 114, 115, 123, 136,
141, 145, 147, 156, 171, 175, 182, 238
Goethe Johann Wolf gang von 137
Goldmann Lucien 19, 124
Gombrowicz Witold 24, 38, 44, 108, 109,
118, 120, 121, 237, 250, 254, 255, 257, 259
Goreniowa Alina 221
GoreA Andrzej 221
Goszczynski Seweryn 185
Görski Konrad 140
Grabowski Michal 152, 155, 161, 162, 174
Graff Piotr 137
Grajewski Wincenty 47—56, 230
Green Julien 107—109, 113, 114, 116, 118,
121
Grodecki Jözef 223
Grzegorz z Sanoka 130
Grzeniewski Ludwik Bohdan 212
Guerin Eug^nie de 116
Guerin Maurice de 116
Gusdorf Georges 114
Gutenberg Johann 82, 83, 90
Indeks
Hammett Dashiell 239 ,
Handke Ryszard 71, 75, 93—104, 149
Hayewska Joanna 58
Hebbel Christian Friedrich 120, 136
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 181
Heissenbüttel Helmut 248
Held J. 135
Hempfer Klaus W.^ 87
Herder Johann Gottfried von 179
Hernas Czeslaw 144
Hieronim ze Strydonu äw. 131
Hitchcock Alfred 229
Hofmannsthal Hugo von 76
Holmes Janet 59
Homer 18, 83, 124, 132
Honig Edwin 124, 137
Horacy (Quintus Horatius Flaccus) 84
Huizinga Johan 25, 26, 124
Hulewicz Witold.84
Hutnikiewicz Artur 73, 74
Hymes Dell H. 59, 60 Ingarden Roman 54, 79
Inglot Mieczyslaw 219, 221, 225, 226
lonesco Eugene 252
Irzykowski Karol 109, 110, 120, 121
Iwaszkiewicz Jaroslaw 109
Jakimiak Zygmunt 128
Jakobson Roman 29, 51, 62, 63, 90
Jakubowski Jan Zygmunt 198
Janion Maria 201
Jankulio, cenzor carski 212
Japola Jözef 145
Jarz^bski Jerzy 23—46
JasieAski Bruno 230
Jasinska Maria 74
JastrzQbski Zdzislaw 120
Jauss Hans Robert 75, 93, 95, 100, 103
Jervis Robert 24
Jezowski Jözef 169
JoUes Andre 88
Joyce James 237, 252
Jung Carl Gustav 145, 265
Jung Marc Renö 132
Jurkowski Jan 143
Kafka Franz 121, 137
Kallimach (wlaäc. Filippo Buonaccorsi)
130
Kamionkowa Janina 152, 157, 168, 172,
173
Kasprowiczowa Maria 121, 229, 251
nazwisk
271
Kawyn Stefan 153, 158
K^dziela Jerzy 109
Kindermann Heinz 76
Kirchner Hanna 107, 109, 229, 251
Kitowiczowa Irena 149—170
Klaczko Julian 179, 180, 182—185, 191
Kleiner Juliusz 135
Klonowic Sebastian Fabian 142
Klosinski Krzysztof 259
Kloskowska Antonina 174
Kmita Jerzy 42, 135, 136
Kochanowski Jan 145
Kolbuszewski Jacek 222
Konwicki Tadeusz 108
KopczyAski Onufry 160
Kot'zeniowski Jözef 171—194
Korzybski Alfred 251
Koskimies Raphael 88
KoSciukiewicz Elzbieta 231
Kowalska Anna 109
Kowalski Franciszek 202
Koimian Kajetan 152, 158, 176
Krasicki Ignacy 31, 171, 178
KrasiAski Zygmunt 108, 200,201
Kraszewski Jözef Ignacy 173—175, 177,
179, 183, 186, 187, 189—191, 200, 203,
204
Kreisberg Alina 35, 79
Kremer Jözef 181
KropiAski Ludwik 171
Krölikowski Jözef Franciszek 159, 160
Krzemieniowa Krystyna 153
Krzyzanowski Julian 130, 136, 197—199
Kubacki Waclaw 109
Kulczycka-Saloni Janina 80, 184, 197,
198, 202, 203, 212, 224
Kuncewiczowa Maria 106
Kuraszkiewicz Wladyslaw 140
Kurecka Maria 25
Kusniewicz Andrzej 35
Kwintylian (Marcus Fabius Quintilianus) 92, 135
La Fayette Marie Madeleine de 79
Lalewicz Janusz 9—21, 59, 63, 71, 111,
174, 230, 232, 234
Landino Cristoforo 132
Langland William 141
Laswell Harold D. 58
Lausberg Heinrich 135
Lausz Karol 226
Leblanc Maurice 249
Lechon Jan 109, 119—121
272
'Indeks nazwisk
Leenhardt Jacques 19 '
Lefewr Wladimir A. 36
Lem Stanislaw 23, 24, 20 '
Lenartowicz Teofil 202, 204
"
Leonardo da Vinci 119
Leroux Gastoh 249
Lesfiäk Rudolf 225
Leämian Boleslaw 41, 156
LevJ' Jifi 45
''
.
Levy-Valensi Eliane Amado 60
Lewestam Fryderyk Henryk 186—188
Lewinöwna Zofia 152
Lewis Clive Staples 138
Libera Zdzislaw 178
Lippman Walter 37
Lisiecka Alicja 229
"
l i s s a Zofia 70 ~
Lotnian Jurij Michajlowicz 17, 23, 38,
45, 112—115, 124
Lovejoy Arthur Oncken 124
Loyola Ignacy äw. (Inigo Lopez de Loyola) 48, 53—55
LapiAski Zdzislaw 126
Lawniczak Wlodzimierz 135, 136
Lempicki Zygmunt 181
LopatyAska Lidia 110, 116
Mach Wilhelm 106
Macigg Wlodzimierz 222, 239
Maciejewski Janusz 180, 185
Maciejewski Jaroslaw 184
Makowiecki Andrzej Z. 221
Mallarm4 Stephane 35
Malraux Andr6 54
Maleckl Antoni 222
Mannheim Karl 93
Mankowski Aleksander 110
MarczyAski Antoni 249
Marie de France 17, i s
Markiewicz Henryk 37, 45, 55, 59, 85,
86, 110, 128, 176, 181
Marrenö-Morzkowska Waleria 179, 183
Martuszewska Anna 197—213, 250, 253
Mathesius Vilem 67
Mauriac Frangois 121
Mauron Charles 19
Mayen Jözef 80
Mayenowa Maria Renata 67, 77, 80, 82,
90, 141, 163, 208, 209
McLuhan Marshall 82
Merton Thomas 121
Meyer Leonard B. 175 •
•'
:
Michalowska Teresa 144
MiciAski Tadeuäz 77
. -.
Micldewicz Adam 77, 183, 200, 201, 223;
Miller Jonathan 82
Mitosek Zofia 209
Mochnacki Maüi:ycy 149—170, 180
Meliere (wlaäc. Jean Baptiste Poquelin)'
89
'
j
Montesquieu Charles Louis de Secondat
159
' .
Morawski Stefan 226
Morgenstern Oskar 24
Morsztyn Zbigniew 140, 146, 147
Mostowicz Dolega Tadeusz 229
Mukafovsky J a n 15
Nalkowska Zofia 106, 107, 109, 110, 114—
117, 121, 242
Natanson Wojciech 236, 246
Neumann John von 24
Niemojowska Maria 179
Niewiarowski Alelssander 172 •
Nofer Alina 201
Norwid'Cyprian Kamil 94, 182
NowaczyAski Adolf 209
Nowicki Andrzej 130
Nowosielski Antoni (wlaic. Antoni Marcinkowski) 189, 193
'ä
NurczyAska Ewelina 227
OkoA Wincenty 215
OkopieA-SlawiAska Aleksandra 30, 32,"
33, 39, 40, 62, 80, 136, 149, 230, 238, 250
Oleksiuk Michal 35, 79
Opacki Ireneusz 156, 166
Ortwin Ostap 114
Orzeszkowa Eliza 186, 190, 197, 199—202,
205, 206, 208, 212
OsiAski Ludwik 152, 160
Panofsky Erwin 141
Pascal Blaise 124
Pasterniak Wojciech 218, 222
Pawel äw. 126
Pelc Janusz 139, 141
Pelc Jerzy 127
,
Peplowski Franciszek 159
Petrarca Francesco 131
Plaget'Jean 87
Piaton 84
Pleziä Marian 132
Plachecki Marian 189
Podraia-Kwiatkowska Maria 137
IndeTcs nazwisk
Poe Edgar Allan'54—56
Pol Wincenty 201, 204, 205
/
Pomian Krzysztof 124
Popovic Anton 134
'
Potocki Jan 90
Potocki Stanislaw Kostka 158, 165, 178
Pride John Bernaird 59
Prokop Jan 174
-Prokopiuk Jerzy 119
Prus Boleslaw 199, 203, 204, 207, 212
Pruszynski Ksawery 231
Przesmycki Zenon (pseud. Miriam) 94
Przewöski Edward 157
Pseudo-Longinos 84
Pszczolowska Lucyila 45, 163
Rabelais Francois 54, 221
Racine Jean 19, 124, 145
Radlinska Helena zob. Boguszewska Helena
Radziszewska Helena 116, 117
Reinhardt Max 76
Rej Mikolaj 140—144
Reymont Wladyslaw Stanislaw 90
Ricoeur Paul 14
Rogozinski Julian 107, 108
Rosner Katarzyna 37, 43, 225
Rudnicki Adolf 109
Rudzinska Kamila 216
Rygier Leon 116, 117
Rymkiewicz Jaroslaw Marek 145
Rzgzewski Adam 186
Rzewuski Waclaw 163
Sade Donatien Alphonse Frangois 48, 53,
55
Saloni Zygmunt 80
Sand George (wlaäc. Aurore Dudevant)
183
Sarbiewski Maciej Kazimierz 132, 133,
135, 139, 142
Sarnowska-Temeriusz Elzbieta 135, 138
Sartre Jean Paul 71, 183
Saussure Ferdinand de 50
Sawicki Stefan 74, 157, 160
Sayers Dorothy L. 137, 138, 142
Scaliger Giulio Cesare 135
Schlegel Friedrich 82
Schmidt Ernst Günther 85
Schöne Albrecht 143
Schönherr Walter 85
Schulz Bruno 257—267
Scott Sir Walter 171
273
Semenenko Piotr 121
SQP SzarzyAski Mikolaj 145
Shakespeare William 89, 145 •
Siedlecki Grzymala Adam 77 •
SiemieAski Lucjan Hipolit 179, 187
Sienkiewicz Henryk HO, 194, 223
Sikorski Wladyslaw 247, 251
Silvestris Bernard 132
Simon Marie 85
•
Sinko Tadeusz 83, 84
Skarbek Fryderyk 188
Skarga Piotr 89, 205
Skubalanka Teresa 159
SkwarczyAska Stefania 73—78, 82, 87,
179, 198, 199, 207
SlawiAski Janusz 23, 60, 62, 80, 88, 106,
110, 123,' 136, 148—150, 156, 173—175,
178, 186, 222, 224, 228, 254
Slodkpwski Wladyslaw 220 " Slowacki Euzebiusz 159,-160, 167
Slowacki Juliusz 38, 108, 200, 201, 223
Smolan Gieorgij L. 36
Smölkowa Teresa 203 '
Solikowski Jan Dymitr 141
Sollers Philippe 48, 53—56
Sorel Ruth 237
,
Spasowicz Wlodzimierz 184
Spingarn John Edwin 129
SprusiAski Michal 246
Staiger Emil 77, 88
Stawecka Krystyna 133
Stanislawski Konstantin Siergiejewicz 92
Steiner Herbert 76
Stempowski Jerzy 173
Straszewska Maria 180, 189, 190
Stru§ K. 217
Sue Eugene 183
Sulkowski Boguslaw 174, 178, 192
Suszko Roman 10
Swift Jonathan 18
Szacki Jerzy 153
Szaniawski Jerzy 90
Szumski Tomasz 159
Szweykowski Zygmunt 199, 207
Szybist Maciej 247
Szymanowski Jözef 159
Sladkowska Anna 180
Sniadecki Jan Chrzciciel Wladyslaw 158,
160
Swiderski Ludwik Brunon 201
Tasso Torquato 132, 134
274
iTideks
Tatarczenko Aleksändr Jewgienjewicz 24
Tatarkiewicz Anna 25
Tatarkiewicz "Madyslaw 124, 129, 132
Tatomir Lucjan 180, 185
Teodoridi, cenzor carski 212
Terencjusz (Publius Terentius Afer) 83
Thackeray William Makepeace 183
Thibaudet Albert 18
Tokarzöwna Krystyna 207
Tolstaja Sofia Andriejewna 116
Tolstoj Lew Nikolajewicz 109, 116, 242
Tomkowicz Stanislaw 176
Traugott Elizabeth C. 59
TrzebiAski Andrzej 109, 116, 119—121
Trznadel Jacek 183
Twardowski Samuel ze Skrzypny 142
TyszyAski Aleksander 174, 186, 190
Uryga Zenon 216, 218
Uspienski Boris Andriejewicz 62—64, 68,
69, 124
Van Dine S. S. (wlaäc. WUlard Huntington Wright) 248
Villaume-Zahrtowa Zofia 116
Vogt Jochen 239
Wallis Mieczyslaw 141, 143
Wazyk Adam 23 .
Wehrli Max 88
Weinberg Bernard 131
Weinrich Harald 71, 93
Weintraub Wiktor 141
Wergiliusz (Publius Vergilius Marc) 132,
133, 142
Wezyk Franciszek 176
Widman Karol 186, 190, 191
Wiener Norbert 45
Wierzbicka Anna 154
Wüde Oskar 102
Wilkonski August 186, 193
nazwisk
Wman Henrietta 108
Winkler E. 218 .
Winogradow Wiktor Wladimirowicz 80,
81
Wirpsza Witold 23, 25
Witkiewicz Stanislaw 119
Witkiewicz Stanislaw Ignacy (pseud.
Witkacy) 90, 91, 119
Witte Karol 186, 191
Wittgenstein Ludwig 25, 36
Wojtasiewicz Olgierd 45
Wolniewicz Boguslaw 25, 36
Wöycicki Kazimierz 80
Wröbel Walenty 128, 129, 133
Wyka Kazimierz 106, 111
Wyskiel Wojciech 257—267
Wyslouch Seweryna 229—255
WyspiaAski Stanislaw 77
;,
Zablocki Stefan 146
Zalewski Kazimierz 77
Zapasiewicz Zbigniew 91
.!: •,
Zapolska Gabriela 77
Zaäko K. 217
/••''
Zawadzki Adani 193
TV
Zawadzki Wladyslaw 186, 188
; '
Zawieyski Jerzy 106, 109, 118, 121
;'^
ZgliAski Daniel (wlaic.'Daniel Freuden-"
söhn) 184
Ziomek Jerzy 73—92, 142 .
Zipf George Kingsley 63
2abicld Zbigniew 231
2eromski Stefan 31, 77, 108—110, 116,
117, 120, 121, 171, 179
• Zmichowska Narcyza 179, 183, 184
Zmigrodzka Maria 152, 180, 198, 213
Zölkiewski Stefan 215—217, 224, 225
Zyczynski Henryk 151
Zylko Boguslaw 112
POLSKA AKADEMIA NAUK • INSTITUT
BADAN
LITERACKICH
MARIAN (MACIEJEWSKI
prypTYKA
GATUNEK—OBRAZ
W KREGU POEZJI ROMANTYCZNEJ
WROCLAW • WARSZAWA • KRAKOW • GDANSK
ZAKLAD NARODOWY IMIENIA OSSOLINSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMH NAUK
1977
INDEKS
Aniol Slqzak (Angelus Silesius, wlaic.
Johannes Scheffler) 75
Ariosto Lodovico 11, 12
Arystoteles 12, 72, 103
Augustyn gw. 75, 106
Baader Franz Xaver 75, 108
Bachelard Gaston 73, 76, 79—83, 86, 91,
93, 95, 96, 136
Bachörz Jözef 33, 34, 39
Bachtin Michail Michajlowicz 6, 8, 13,
15, 40—44, 56, 73
Baibus Stanislaw 44
Balthasar Hans Urs von HO
Baluch Jacek 8, 67
Bar Adam 30
Barthes Roland 16, 148
Bartoszewicz Antonina 31, 36, 37
BartoszyAski Kazimierz 34—36, 51, 70,
165
Batteux Charles 14
Bentkowski Feliks 9, 10
Bergson Henri 94, 95
Bernard od Matki Bozej 100
Bialecki Bernard 112
Bialoszewski Miron 6, 46, 120
BieAkowska Ewa 41
Blair Hugo 14
BloAska Wanda 16, 40, 79, 82, 89, 143
BloAski J a n 16, 74, 93, 148
Bobrowa Joanna 131
Bobröwna Ludwika 125, 126
Boecjusz (Anicius Manlius Torquatus
Severinus Boethius) 95
Boehme Jakob 75, 116
Boileau-Despreaux Nicolas 8
Boleski Andrzej 119
Boncza Tomaszewslii Dyzma zob. Tomaszewski Dyzma BoAcza
Boros Ladislaus 112, 114
Borowy Waclaw 124
NAZWISK
Bortnowska Haiina 41
Boudon Henri-Marie 110
Brajerski Tadeusz 40
Brandys Kazimierz 6, 46, 65
Branicki Jan Klemens 44, 60
BrodziAski Kazimierz 9, 10
Brückner Aleksander 37, 136
Bryll Ernest 68
BuczyAski Wincenty 13, 14
Budzyk Kazimierz 47
Burke Edmund 39
Burkot Stanislaw 30
Butor Michel 48, 57
Bykowski Ignacy 20, 21, 24
Byron George Gordon 69, 137, 144
Camoes Luis Vaz de (Kamoens) 11, 12
Cassirer Ernst 76
Cegielski Hipolit 12, 13
Chardin Pierre Teilhard de zob. Teilhard de Chardin Pierre
Chaucer Geoffrey 24
Chmielowski Benedykt 38
Chodakowski Zorian Dolega (wla§c. Czarnocki Adam) 9, 25, 26, 71, 147
Chodzko Ignacy 31
Chrzanowski Ignacy 60
Chudek Henryk 93
Cichowicz Stanislaw 41
Ciellakowa Halina 47
Cycero (Marcus Tullius Cicero) 54
Czajkowski Michal 30
Czarnocki Adam zob. Chodakowski Zorian Dcdega
Czartoryska Izabela z Flemingöw 25
Czartoryski Adam 9, 13
Czelakowski Franciszek 10
Czerminska Malgorzata 47
Czuj Jan 106
Dqmbska Izydora 14
Delacroix Henri 49
167
Delille Jacques 12, 14, 78
Dernalowicz Maria 65
Descartes Renö zob. Kartezjusz
Dlugoszewski Boleslaw Wieniawa 18
Dluska Maria 68
Dmochowski Franciszek Ksawery 8, 17
Dobijanka-Witczakowa Olga zob. Witczakowa Olga
Domejko Ignacy 111
DramiAska-Joczowa Maria zob. Joczowa
Maria
Dufour Xavier Leon zob. L6on-Dufour
Kavier
Duk Jözef 75
Durandeaux Jacques 75, 93, 95, 98, 109,
HO, 113, 116, 117
Einstein Albert 73
Ejchenbaum Boris Michajlowicz 47
Ekhart Johannes (Mistrz Ekhart) 86, 106,
113
Eklezjastes 155
Eliade Mircea 63, 77
Emerson Ralf Ewald 74, 112
Ezechiel, prorok 80, 152, 153
Faryno Jerzy 64, 73
Feleszko Kazimierz 42
Fleming Izabela zob. Czartoryska
bela z Flemingöw
Floryan Wladyslaw 29, 151
Frybesowa Aleksandra 104
Iza-
Gacowa Halina 138
Galileusz (Galileo Galilei) 130
Garrigou-Lagrange Reginald 106
Genette Gerard 73
GlowiAski Michal 47, 49, 68, 82, 157
Godebski Cyprian 9, 10, 13, 21, 23
Goethe Johann Wolfgang 13, 32, 123
Golanski Filip Nereusz 11, 12, 17, 52,
54, 55, 60
Golinski Zbigniew 19
Gombrowicz Witold 6, 33
Gomulicki Juliusz Wiktor 74, 139, 155,
156, 161
Goreniowa Anna 44
Goren Andrzej 44
Goszczynski Seweryn 30, 32, 58, 137
Görny Wojciech 54, 74
Görski Artur 116
Görslci Konrad 57, 70, 124
Grabowski Michal 30, 31, 37, 137
Grabowski Wieslaw 81, 84, 119, 120, 133
Graef Hilda 87, 101, 106, 107, 113
Grzegorz z Nyssy Iw. 107
Grz^dzielska Maria 138, 158
Guitton Jean 75, 88, 97, 98, 103, 109
Guze Joanna 48
Halle Morris 121
Hardenberg Friedrich Leopold von zob.
Novalis
Hartmann Nikolai 15
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 51
Heller Michal 72, 73
•
Hertz Pawel 19, 22, 29
Hoene-WroAski Jözef Maria 155
Homer 11, 12, 16, 18, 21
Honour Hugh 18, 24
Humboldt Wilhelm von 42
Igalson Hanna 41
Ingarden Roman 15, 40
Inglot Mieczyslaw 22
Ireneusz Iw. 107
Iviö Milka 42
Izajasz, prorok 80, 81, 85, 86, 152
Jakobson Roman 55, 88, 120—122, 130,
133
Jakubowski J a n Zygmunt 139
Jan Ewangelista Iw. 29, 61, 84, 86
Jan od Krzyza iw." (wlaic. Juan de Yepes y Älvarez) 100
Jan III Sobieski, kröl polski 130
Janion Maria 23, 62, 65, 71, 82, 107,
123—125, 137 .
Janus Elzbieta 73
Jarecki Kazimierz 29
JasiAska-Wojtkowska Maria zob. Wojtkowska Maria
Jastrz^bski Zdzislaw 139
Jeremiasz, prorok 152
Joczowa Maria 73
Joel, prorok 85
Jonasz, prorok 153
Jopek Antoni 127
Juszczak Wieslaw 18
Kaczkowski Zygmunt 31, 32
Kamaryt Josef 10
KamieAska Anna 100
Kamionkowa Janina 38, 126
Kamoens zob. Camöes Luis Vaz de
Karpinski Wojciech 39, 83, 136
Kartezjusz (Descartes Renö) 73
Keller Luzius 73
168
Kijowski Andrzej 6, 46, 65
Klaczko Julian 44, 65
Kleiner Juliusz 29, 68—70, 72, 75, 78,
84, 87, 96, 104, 116, 118, 119, 123, 151
Klimowicz Mieczyslaw 19
Klak Tadeusz 68
Kolakowski Leszek 77, 92
Komar Jerzy 67, 70, 76, 78
KopaliAski 'Wladyslaw 19
KopczyAska Zdzislawa 42
Korolko Miroslaw 60, 61
Kostkiewiczowa Teresa 121
Koiciukiewicz Elzbieta 34, 37, 39, 50
Koiciuszko Tadeusz 13
Kot Stanislaw 60
Kowalski Jan Wierusz 77
Krasicki Ignacy 10—12, 17, 19, 20, 62
KrasiAski Zygmunt 118, 119, 125, 126,
135, 155, 156
Kraszewski Jözef Ignacy 30—33, 37, 65
Krobicki Kazimierz 29
KroAski Tadeusz 39
KropiAski Ludwik 8, 9, 13, 18
Krölikowski Jözef Franciszek 10
KrzemieA Wiktoria 73
Krzyzanowdci Julian 59
Kubacki Waclaw 28, 81, 136
Labuda Aleksander Wit 73
Lalewicz Janusz 35
Lazari-Pawlowska Ija zob. Pawlowska
Ija
LechoA Jan (wlaic. Leszek Serafinowicz)
64
Leibniz Gottfried Wilhelm 73
Lelewel Joachim 155
Lenartowicz Teofil 123, 125
Leon-Dufour Xavier 85
Lequier Jules 95
Lewinöwna Zofia 33, 60
Lichaczow Dmitrij Siergiejewicz 71, 73
LichaAski Stefan 33
Linde Samuel Bogumil 18, 21, 25, 26,
36
Lipska Maria 38
Lipski Jan Jözef 38
Lisiecka Alicja 69, 72, 75, 81, 102
Lotman Jurij Michajlowicz 64, 73
Lapinski Zdzislaw 157
Lucki Aleksander 10
Lukasiewicz Jacek 100
Lukasz Ewangelista Iw. 63, 65
Lytkowski Jözef 60
Maciejewski Jaroslaw 138
Maciejewski Marian 11, 17, 23, 25, 44,
46, 67, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 81, 82,
88, 90, 103, 104, 111, 112," 119, 123, 125,
137, 164
Magnuszewski Dominik 30
Maistre Josephi-Marie de 39
Malczewski Antoni 5, 7, 23, 27, 28, 71,
90, 128, 129, 136—145, 147—149, 151,
153—155, 157—164
Marek Ewangelista Iw. 63
Markiewicz Henryk 9, 51, 54, 55, 157
Maruszewski Mariusz 121
Mallanka Julian 25
Mateusz Ewangelista Iw. 63, 124
Mayen Jözef 47, 49
Mayenowa Maria Renata 40, 44—47, 50,
73, 74
Merton Thomas HO
Meyer Herman 76
Michalowska Teresa" 12
Mickiewicz Adam 5, 6, 10, 11, 19, 20,
22, 23, 67—70, 72—74, 78, 82, 83, 86,
90, 92, 95, 97, 101, 104—108, 111—116,
118, 123, 124, 126—129, 137—139, 141,
144, 155
Mickiewiczowa Celina z Szymanowskich
111, 115
Mikulski Tadeusz 19
Miller Jan Nepomucen 68
Milton John 11, 12
Milosz Czeslaw 68, 94, 111
Mine Zara 73
Mistrz Ekhart zob. Ekhart Johannes
Mochnacki Maurycy 79, 82, 106, 109, 112,
137
Modzelewska Natalia 40
Molski Marcin 10
Morawska Anna 99
Mukafowsky Jan 74
Mulnicki Nikodem 10—12, 14, 21
Newton Isaac 73, 74
Norwid Cyprian 5, 7, 69, 74, 89, 90, 95,
102, 109, 129, 136, 138—145, 148, 152—
164
Novalis (wlaic. Friedrich Leopold von
Hardenberg) 84, 109
Nowak Jan 104
N0jgaard Morten 73
169
Oken Lorenz 108
Ol^dzka-Frybesowa Aleksandra zob. Frybesowa Aleksandra
Opadca Anna 23
Opacki Ireneusz 9, 23, 29, 34, 42, 63, 65,
78, 82, 83, 95, 96, 98, 119, 125, 163
Orygenes 101, 107
OssoliAski Jözef Maksymilian 31
Ossowska Maria 15, 18
Ossowski Stanislaw 20
Paluchowska Danuta 67, 103, 107, 114,
119, 120, 133
Pascal Blaise 88, 116
Pawel z Tarsu Iw. 48, 112, 161
Pawlikowski Jan Gwalbert 99, 105, 108,
109, 112, 114, 126
Pawlowska Ija 15
Pieper Josef 99
Pietraszko Stanislaw 17
Pilchowski Dawid 21
PiwiAska Marta 123, 125
PlatoiJ 12, 97, 99, 109
Ploszewski Leon 74
Poe Edgar Allan 101
Pomorska Krystyna 55
Pope Alexander 13, 23, 24
Potocki Mik<daj 44
Potocki Stanislaw Szcz^sny 128
Poulain Augustyn HO, 113
Poulet Georges 74, 88, 89, 91, 92, 94,
102, 116
Prokop Jan 69, 74
Proust Marcel 74, 94, 95
Prudhon Pierre-Paul 18
PruszyAski Ksawery 6, 34, 46
Przybylski Ryszard 9, 11, 19, 21, 28, 90,
129, 139
Przybol Julian 68, 69, 78, 79, 89, 93, 102,
118
Pszczolowska Lucylla 46, 52
Putrament Jerzy 46
Quasimodo Salvatore 76
Raguin Yvres 115 ,
RedliAski Edward 6, 46
Rickert Heinrich 15
Ricoeur Paul 41
Robbe-Grillet Alain 49
Romaniuk Kazimierz 85
Ropelewski Stanislaw 30, 42, 43, 58, 59,
63
Rostworowski Jan HO
Rousseau Jean-Jacques 123
Rözewicz Tadeusz 68
Rulhiere Claude Carloman de 43
Rutowska Lucyna 75
Ryszard od Iw. Wiktora HO
Rzewuski Henryk 5, 6, 30, 31, 33, 34,
37—39, 44, 45, 51, 54, 57, 58, 60—63,
65, 66, 165
Saint-Martin Louis Claude de 75
Saloni Zygmunt 47
Sarnecki Zygmunt 155
Sawicki Stefan 154, 165
Sawrymowicz Eugeniusz 119
Scaramelli Giovanni Batista 113
Scheffler Johannes zob. Aniol Sl^zak
(Angelus Silesius)
Scheler Max 15
Schelling Friedrich Wilhelm Joseph von
79, 103, 109
Schiller Friedrich 13, 123
Schopenhauer Arthur 123, 124
Scott Walter 11, 137, 147
Serafinowicz Leszek zob. Lechon Jan
Sikora Adam 91, 101
Skarga Piotr 60—64, 66
Skoczylas Joanna 41, 83, 136
SkwarczyAska Stefania 11—13, 32, 36, 79
SlawiAska Irena 69, 95, 102, 159
SlawiAski Janusz 51, 69, 70, 82
Slonska Irena 122
Slowacki Euzebiusz 55
Slowacki Juliusz 5, 6, 29, 84, 96, 99,
105, 111—114, 118—120, 122—132, 134,
135, 139, 141, 151, 155, 156, 157, 165
Staiger Emil 51
Starnawski Jerzy 68
Stattler Juliusz 129, 130
Stattler Wojciech 129, 130
Stefanowska Zofia 60, 107, 124, 125, 132,
136, 138, 139
Sterne Laurence 50
Stevenson Charles L. 15
Straszewska Maria 139
Styczynski Jan Gwalbert 13, 14
Stypulowski Lucjan 115
Sukiennicka Wanda 75
Szczerbicka-Sl?k Ludwika zob. Sl^k
Ludwika
Szmydtowa Zofia 34—3S, 46, 138, 143,
144
Szumska Danuta 115
170
Szweykowski Zygmunt 34, 35, 39
Szymanowska Celina zob. Mickiewiczowa Celina z Szymanowskich
Szymborska Wislawa 100
Slqk Ludwika 11
Swiderski J^drzej 9
Tarnowski Karol 41
Tasso Torquato 11, 12
Tatarkiewicz Anna 93
Tazbir Janusz 61
Teilhard de Chardin Pierre 114
Terencjusz (Publius Terentius Afer) 63
Teresa Franciszkanka Sluzebnica Krzyza 106
Todorov Tzvetan 40
Tomaszewski Dyzma BoAcza 10, 11,'22
Tomasz z Akwinu Iw. 95 .
Tomkiewicz Wladyslaw 55
Tomkiewiczowa Maria 55
TowiaAski Andrzej 108, 129
Trembecki Stanislaw 78
Trentowski Bronislaw Ferdynand 108
Tr^bicka Maria 155, 156
Trojanowiczowa Zofia 138, 139
Turowicz Maria 40
Tuwim Julian 68
Tymowski Kanterbery 9, 22, 23
Ujejski Jözef 128, 129, 136—138
Ujejski Kornel 125, 127
Urs von Balthasar Hans zob. Balthasar
Hans Urs von
Vodiöka Felix 67
Voltaire (wlaic. Arouet Frangois Marie)
zob. Wolter
WaAkowicz Melchior 6, 33, 35—39, 45, 46
Wasilewski Zygmunt 30
Wazyk Adam 68, 82, 93, 101, 116
Weil Simone 104, 112, 115
Wergiliusz (Publius Vergilius Maro) 11,
12, 16, 19, 20
Wieniawa Dlugoszewski Boleslaw zob.
Dlugoszewski Boleslaw Wieniawa
Wierusz-Kowalski Jan zob. Kowalski Jan
Wierusz
Wierzbicka Anna 42
Wildeband Wilhelm 15
Wilkowski Stanislaw 87
Winckelmann Johann Joachim 24
Wirgiliusz zob. Wergiliusz (Publius Vergilius Maro)
Witczakowa Olga 51
Witkowska Alina 9, 10, 25, 28, 29, 71,
77, 78, 93, 107
Wittgenstein Ludwig 120
Wlodkowa Zofia HO
WodzyAska Maria 88
•Wojnar Irena 77
Wojtkowska Maria 31, 165
Wolter 11, 12, 16
WoloszyAski Roman 19
Wordsworth William 123
Woronicz J a n Pawel 9, 10, 12, .13, 24—
28
Wöjcicki Kazimierz Wladyslaw 37
WroAski Jözef Maria Hoene zob. Hoene-WroAski Jözef Maria
Wujek Jakub 48
Wyka Kazimierz 11, 64, 68, 100, 109,
111, 158
Yepes y Alvarez Juan de zob. Jan od
Krzyza Iw.
Zaborowski Tymon 10, 11
Zachariasz, prorok 85
Zakrzewski Bogdan 65
Zaleski Jözef Bohdan 29, 144
Zam^cinska Danuta zob. Paluchowska
Danuta
Zamoyski Karol 157
Zawadowski Leon 121
Zgorzelski Czeslaw 49, 67—71, 105, 113,
119, 165
Zimand Roman 73
Zygmunt III Waza, kröl polski 61
Zabicki Zbigniew 76
Zmigrodzka Maria 9, 33, 58, 62, 70, 123,
139, 158
Zölkiewski Stefan 73
Zukrowski Wojciech 46
Zyczynski Henryk 106
SPIS TRESCI
Wprowadzenie
I. Slawianie — synowie slawy. (Epos jako wartolc)
II. GawQda jako slowo przedstawione . . •
Z zagadnieA teorii gatunku
. .
„Polonus sum..." ksi^dza Marka, Soplicy i Rzewuskiego
III. Mickiewiczowskie „czucia wiecznoici". (Czas i przestrzeA w liryce lozaAskiej)
Przestrzenne pojmowanie wiecznoSci
.
Rozum i wiecznolö
Kontemplacja
IV. „Ksztalty poetyckie i razem realne" w liryce mistycznej Slowackiego
(O dzieci^cych mediach romantyzmu) .
.
V. „Spojrzenie w gör^" i „wokolo". (Norwid — Malczewski)
Nota bibliograficzna
Indeks nazwisk '
Str.
5
8
30
30
51
67
67
94
104
118
136
165
166
)LSKA AKADEMIA NAUK
INSTYTÜT BADAfi LITERACKICH
WLODZIMIER» BOLECKI
HISTORIA I BIOGRAFIA
„OPOWIESCI BIOGRAFICZNE"
WACLAWA BERENTA
•-YJ
WROCLAW • WARSZAWA • KRAKOW • GDANSK
ZAKLAD NARODOWY IMIENIA OSSOLINSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMH NAUK
1978
INDEKS NAZWISK
Albertrandi Jan Chrzciciel 68
Aleksander I, cesarz rosyjski 69
Andrzejewski Jerzy 38
Arystoteles 120
Askenazy Szymon 18
Bachtin Michail Michailowicz 11, 47, 50, 55,
58, 76
Baer Joachim T. 5, 100
Baibus Stanislaw 11
Balcerzan Edward 45
Baluch Jacek 11
Bandrowski Juliusz zob. Kaden-Bandrowski
Juliusz
Bartoszynski Kazimierz 48, 53, 86
Bern Jözef 102
Beylin Pawel 52
Bergson Henri 118, 120, 121
Bielatowicz Jan 142
Bienkowska Ewa 105
Bloch Marc 158
Bochenski Jacek 158
Brandys Marian 158
Braudel Ferdynand Paul 61, 158
Breiter Emil 13, 14, 20, 21, 26, 28, 35
Brodzka Alina 6, 56, 72, 102, 157, 159
Brozek Mieczyslaw 120
Brzozowski Stanislaw 99, 103, 137, 154
Budrecki Lech 41
Burchardt Jacob 117, 118, 121-123, 149,
151
Burek Tomasz 7
Burzecki Tomasz zob. Jodelka-Burzecki Tomasz
Bykowski Ludwik zob. Jaxa-Bykowski Ludwik
Carlyle Thomas 126, 149
Chodkiewicz Aleksander 60, 107
Chororaanski Leon 84
Chwedeiiczuk Bogdan 89
Comte Auguste 139
Czachowska Jadwiga 99
Czachowski Kazimierz 16, 25, 28, 35, 37, 39
Czepulis-Rastenisowa Ryszarda 158
Danilewiczowa Maria 5, 19, 24, 26, 28, 33,
37
Danek-Wojnowska Bozena 136, 137
D^browski Antoni 156
D^browski Jan 84, 92
D^browski Jaroslaw 102
D^browski Jan Henryk 18, 19, 27, 3 3 - 3 5 ,
38, 57-60, 67, 68, 72-78, 91, 92, 101,
102, 107, 110-114, 145, 148, 152, 158,
159
Dekert Jan 73, 148
Des Loges Marian 6, 64
Dilthey Wilhelm 117-122, 127, 149
Dmochowski Franciszek Salezy 73, 152
Dmowski Roman 140-142, 146
Dobosz Andrzej 9
Dostojewski Fiodor Michajlowicz 76
Durkheim Emile 48
Eile Stanislaw 56
Elzenberg Henryk 35
Emerson Ralph Waldo 126, 149
Escarpit Robert 10
Faron Boleslaw 6
Feldman Jözef 140
Ficowski Jerzy 9
Flaubert Gustave 8
Florynska Halina 101
Flukowski Stefan 15, 19, 22-24, 2 6 - 2 8 , 30
36, 37, 40
Friedman Norman 56
Fryde Ludwik 38
Galle Henryk 92
Garibaldi Giuseppe 102
161
Garbaczowska Janina 79, 87
Geremek Bronislaw 61
GlowiAski Michal 5, II, 12, 15, 4 1 - 4 3 , 45,
51, 56, 60, 77, 81, 84, 87, 99, 102, 106,
129, 159
Gombrowicz Witold 47, 116, 131,
Goren Andrzej 11
Goren Anna 11
Görka Olgierd 140, 144
Görska Maria 41, 53, 55, 60, 63, 64, 68,
80, 86
Grabski Stanislaw 130
Grudzinski Gustaw zob. Herling-Grudzinski
Gustaw
Grzymala-Siedlecki Adam 14, 15, 19, 20, 25,
27, 31, 33, 34, 36, 80, 81, 83, 84, 87,
102, 104, 114-116
Gumplowicz Ludwik 130, 132-134, 136
Halbwachs Maurice 48
Halpemowa Romana 9
Handke Ryszard 11, 56
Heideger Martin 89
Herling-Grudzinski Gustaw 35, 36, 38
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 77, 118, 149
Herbst Stanislaw 7
Hermippos 120.
Hertz Pawel 77, 81
Hoffman Pawel zob. Jordan Michal
Horacy 32, 154..
Horzyca Wilam 29, 36
Hultberg Peter 6
Ingarden Roman 11, 41, 44
Irzykowski Karol 7, 9, 47
Iwaszkiewicz Jaroslaw 81, 157, 158
Jakobson Roman Osipowicz II
Janion Maria 86, 88, 91, 105, 118
Jamrosz Barbara 16, 30 39
Jauss Hans Robert 11, 30, 45
Jasinska Maria 33, 78, 123
Jaxa-Bykowski Ludwik 142
Jedlicka Wanda 158
Jezierski Franciszek Salezy 18, 28, 29, 33,
34, 36-38, 40, 59, 61, 67, 73, 78, 102,
108, 113, 152, 156
Jezierski Jacek 36
Joad C. E. N. 56
Jodelka-Burzecki Tomasz 23
Jordan Michal 16, 28, 29, 36-38
Kaden-Bandrowski Juliusz 6
Kaniowski Wladyslaw 107
11 - W. Bolecki; Historia.,
Kaprocki Boleslaw 130
Karpinski Franciszek 20, 33, 34, 52, 53, 56,
5 9 - 6 1 , 66, 68-71, 91, 92, 102, 109, HO,
152, 156
Kasprowicz Jan 135
Kirchner Hanna 9
Kisielewski Jan Zygmunt 14, 27
Kisielewski Stefan 9
Kniaziewicz Karol Otton 58, 60, l l l
Knysz-Rudzka Danuta 35
Kochanowski Jan HO
Kochanowski Jan Karol 130-133, 135
Kolakowski Leszek 89
Koll^taj Hugo 61, 67, 148, 152
Koloniecki Roman 22, 26
Konarzewski J. 38
Konopczyhski Bronislaw 62
Konstanty Pawlowicz 72, 101, 112
Koszelew Dymitr 69
Kosciuszko Tadeusz 35, 57, 67, 69, 92, 108,
l l l , 152, 155
Kozmian Kajetan 115
Kras AI. 37, 40
Kreczkowska M. 126
Kridl Manfred 124
Kröl Marcin 48
Kruczkowski Leon 157, 158
Krzemien Krystyna 119
Krzewski Karol 144
Krzyzanowski Julian 19, 25, 80
Kubikowski Zbigniew 113
,
Kuderowicz Zbigniew 118 — 122
Kukiel Marian 18, 24
Kula Witold 61, 158
Kwiatkowski Jerzy 6, 7, 64, 81, 83
Lalewicz Janusz 11, 45
Lam Andrzej 159
Lam Stanislaw 8
Linde Samuel Bogumil 101, 146
Le Bon Gustave 130-134, 136, 149
Lodge David 23
Lorentowicz Jan 14- 16, 19, 22, 25, 26, 30, 31,
34. 37, 80
Lubbock Percy 56
Ludwig Emil (wlasc. E. Cohn) 78
Luijpen William A. 89
Lotman Jurij Michajlowicz 47, 56, 99
Lozinski Boleslaw 130, 133
Lukasinski Walerian 59
Maci^g Wlodzimierz 7
163
Simmel Georg 117
Sinko Tadeusz 13, 14, 19, 20, 2 3 - 2 5 , 27,
29, 80
Skalkowski Adam 18
Skiwski Emil 33
Skrzynska Kazimiera 130
Slawihski Janusz 10-12, 16, 17, 28, 39, 42,
4 5 - 4 8 , 51, 53, 56, 58, 86, 87, 159
Slonimski Antoni 107
Slowacki Juliusz 73, 76, 80, 108, 110, 155
Sokolicz-Wroczynski J. 9
Speina Jerzy 64, 83
Staff Leopold 126
Staff Ludwik Maria 8
Stanislaw August Poniatowski, kröl polski 25,
29, 57, 60, 67, 72, 152
Stanzel Franz 56
Starowieyska-Morstinowa Zofia 24, 35—38, 80
Staszic Stanislaw 29, 69, 72, 107
Stawarski Adam 20, 21, 23, 24, 35
Strachey Lytton 123
Strug Andrzej (wlasc. Tadeusz Galecki) 129
Studencki Wladyslaw 5, 9, 41
Szaniawski Jözef Kalasanty 67, 73, 101, 112
Szczepanczyk Urszula 131
Szpakowska Malgorzata 130, 136, 137
Szulc Michal 156
Sniadecki Jan 29
Swiderska Alina 157
Swiezawski Stefan 118-122, 154, 158
Swiftochowski Aleksander 139 — 142, 144
Tacyt 120
Tarde Gabriel de 130, 132, 134, 136
Teofrast 120
Tokarz Waclaw 18
Tremo 74
Troczynski Konstanty 8, 16, 22, 25, 35
Tynianow Jurij Nikolajewicz 11, 47
Vodiöka Feliks II
Wajda Andrzej 7
Walicki Andrzej 88
Wasylewski Stanislaw 25, 153
Wazyk Adam 7
Weiss Tomasz 101
Wilde Oskar 10, 128
Wilhelmi Janusz 36, 41
Witkiewicz Stanislaw Ignacy (pseud. Witkacy)
116, 130, 136, 137, 147, 149, 150
Witkowska Alina 91
Wolter Francois (wlasc. Fran9ois Marie Arouet) 33
Woloszynow Walentin Nikolajewicz 44, 47, 52
Woloszynowski Julian 157
Woronicz Jan Pawel 114, 115
Woroszylski Wiktor 148
Wybicki Jözef 91
Wyka Kazimierz 44, 100
WyspiaAski Stanislaw 79, 99
Wyszomirski Jerzy 31
Wyrzykowski Stanislaw 126
Zahorska Anna 13, 28, 30, 31, 35, 38
Zawieyski Jerzy 158
Zaworska Helena 5, 6
Zdziechowski Marian 105, 130, 136, 138,
145-147, 149
Ziomek Jerzy 10
Znamierowski Czeslaw zob. Krzewski Karol
Znaniecki Floryan 130, 136, 138, 146, 147, 149
Zweig Stefan 78, 123
Zygmanski Antoni 142
Zabicki Zbigniew 7
^elenski Tadeusz Boy 157
Zeromski Stefan 5, 8, 23, 26, 129
Zölkiewski Stanislaw 38
Zölkiewski Stefan 6, 28, 42
SPIS T R E S C I
Str.
Zamiast wst?pu
I. Jak czytano „opowiesci biograficzne" (1934—1939)
II. Narracje Berenta
III. Mity, przestrzenie i romantyzmy
IV. Biografia, kultura i czas historyczny
Zamiast zakonczenia
Indeks nazwisk
_^
._ .
5
10
52
80
il7
157
160
POLSKA AKADEMIA NAUK • INSTITUT BADAN LITERACKICH
ZAGADNIENI,
LITERATUROZNAWCZEJ /
INTERPRETACJI
/
Studia
pod redakcjq
JANUSZA SLAWINSKIEGO i JERZEGO SWI^CHA
WROCLAW . WARSZAWA • K R A K O W • G D A N S K
ZAKLAD NARODOWY IMIENIA OSSOLINSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1979
INDEKS OSÖB
Abicht Rudolf 131
.Abramowska Janina 90—91
Adamov Arthur 235
Adams Marianne 171
Adwentowicz Karol 246-^247, 253
Ajschylos (Aischylos) 249
Aleksandrowicz Dariusz 72
Aleksiejew Konstantin Siergiejewicz zob.
Stanislawskij Konstantin
Siergiejewicz
Alighieri zob. Dante Alighieri
Alighieri Pietro 10
Alka Jos (Alcaeus) 111
Allport Gordon W. 181
Ambroszko Jözef 208 .
anonimowy autor recenzji Patni^fntkötü
Stanislawa Malachowskiego w „Bibliotece Warszawskiej" 176 '
Appia Adolphe 248
Armstrong Louis 189
Arouet Frangois Marie zob. Voltaire
Artaud Ahtonin 251—252
Arystoteles 90, 97, 110—111, 134
Atkins. J.W.H. 92
Auerbach Erich 171
Augustyn (Aurelius Augustinus) äw. 9—
—10, 184
Augustynek Zdzislaw 247
Axer Erwin 248
Babel Isaak Emmanuilowicz 115, 125—
—128
Bablet Denis 241
Bachtin Michail Michajlowicz 23—24, 81,
86, 196
Bacon Francis 73
Baczko Bronislaw 189
BaczyAski Stanislaw 203
Baibus Stanislaw 14
Balcerzan Edward 60—61, 71—88, 129—
—131, 181, 212—213, 216, 213, 221, 223,
231, 234, 238, 2S2
Bally Charles 76
Baluchowa Alicja 223
Barker Harley zob. Granville-Barker
Harley
Barowa Irena zob. Turowska-Barowa
Irena
Barthes Roland 18, 21—22, 26, 115
l^rtoszyAski Kazimierz 150—153, 168,
219, 223
Bassaeus Albertus zob. Wojciech ze
Szczebrzeszyna
Bates Ernest Sutherland 177
Baudelaire Charles 125—126
Beaumarchais Pierre Augustin de (wlasc.
Pierre Augustin de Caron) 251
Bebel Heinrich 93
Beckett Samuel 247
Benamou Michel 216
Benjamin Walter 51, 123
Berent Waclaw 36
Berger Bruno 194
Bialek Klemens 255
Bialostocki Jan 106
Bialoszewski Miron 77, 171, 187
Bieniewski Henryk 244
Blanche Robert 27
Bloomfield Morton Wilfrid 10, 171, 184
BloAska Wanda 18
BloAski Jan 252
Bohusz Franciszek Ksawery 177
Boisen Anton Theophilus 181
Bolgar Robert Ralph 101
Borges Jorge Luis 172
Boswell James 183
Bottrall Margaret 174
Boy zob. ZeleAski Tadeusz
Brahmer Mieczyslaw 98
Bray Rene 92
Brecht Bertolt 119, 122-125, 233, 242—
—243
Bremond Claude 31—35
Breza Tadeusz 172, 178
258
Indeks osöb
Broniewski Wladyslaw 172, 210
Bronikowski Stanislaw 97
Bruchnalski Wilhelm 89, 98
Bruner Jerome S. 230
Bryla Stefan Wladyslaw 243
Budzyk Kazimierz 76, 143
Bujnicki Tadeusz 186
Bukar Seweryn 190
Bunin Iwan Aleksiejewicz 116, 120, 124
Bunsch Karol 244
Burkot Stanislaw 228
Burr Anna Robeson 181
Caron Pierre Augustin de zob. Beaumarchais Pierre Augustin de
Casoni (Cassoni) Guido 95
Cassirer Ernst 248
Castelvetro Lodovico 112
Castor Grahame 92, 98, 106
Cazamian Louis 49
Ceglowa Barbara zob. Szydlowska-Ceglowa Barbara
Celles.Konrad zob. Celtis Konrad
Celtis (Celles) Konrad (wlaäc. Konrad
Pickel) 93, 96, 99—101
Cervantes Saavedra Miguel de 128
Chastel Andre 106
Chlebnikow Wielemir (wlasc. Wiktor
Wladimirowicz Chlebnikow) 72
Chomsky Noam 35—36
ChrösciAski Izydor 177
Chrzanowski Ignacy 184—185
Crz^stowska Bozena 205—231
Churchill Winston Spencer 186
Cicero Marcus Tullius 48—49, 90, 97—
—98, 106
Cichowicz Stanislaw 9, 43, 216
CieAski Andrzej 171—190
Cieszkowski Ludwik 190
Claudianus Claudius 102
Conrad Joseph (wlasc. Jözef Teodor
Konrad Korzeniowski) 66
Constant Louis Wairy 184
Copeau Jacques 236, 240, 254
Craig Edward Gordon 238, 240—241,
244—245, 254
Crane Ronald Salmon 49
Croce Benedetto 51
Csatö Edward 239
Cyceron zob. Cicero Marcus Tullius
Czerminska Malgorzata 48, 187
Dante Alighieri 10, 95
Dantyszek Jan 107
Danysz Antoni 95
Darbelnet Jean Louis 59, 61, 66
Daszewski Wladyslaw 241
Dawid, kröl zydowski 101, 113
Dqbrowski Stanislaw 186
Dedecius Karl 49
Defoe Daniel 178
Degler Janusz 237
Delany Paul 174
Demokryt z Abdery 111
De Roux Dominique zob. Roux Dominique de
Derrida Jacques 23—24
Descotes Maurice 254
Diderot Denis 49, 66
Dijk Teun A. van 48
Diomedes 96
Dmochowski Franciszek Ksawery 190
Dmochowski Franciszek Salezy 190
Dobijanka-Witczakowa Olga 172, 239
Dobrosielski Marcin 17, 19
Dort Bernard 123
Dostojewski Fiodor Michajlowicz 120,
153—156, 233
Duncan Isadora 244
DuAczewski Stanislaw Jözef 184
Dürer Albrecht 113
Dybciak Krzysztof 191—204
Dynak Wladyslaw 206
Ebner Dean 174, 178
Ecchius Valentinus (wlasc. Walenty Eck)
93
Eck Walenty zob. Ecchius Valentinus
Eco Umberto 14—15
Elzbieta II (Elizabeth II), krölowa Wielkiej Brytanii 67
Empedokles z Agrygentu 111
Erenburg Ilja Grigorjewicz 115, 122,
127
Escarpit Robert 172, 180
Estreicher Karol 71, 73—74, 253
Falicka Krystyna 25—42
Falkiewicz Andrzej 168
Faral Edmond 92
Faron Boleslaw 228
Faryno Jerzy 10, 20, 79, 81, 240
Fetting Edmund 242
Ficino Marsiglio 106
Fielding Henry 178, 188
Findlay-Potts Abbie 133—134
Indeks osöb
Flaubert Gustave 125—126
Floryan Wladyslaw 105
Fornalska Marcjanna 172
Foucault Michel 11—12, 23
Fracastoro Girolamo 112
Franciszek Jözef I, cesarz Austrii i kröl
w^gierski 69
Franckenberger Andrzej 94
Frqckowiak-Wiegandtowa Ewa 73
Fredro Aleksander 172, 250
Freud Sigmund 12
Gadamer Hans Georg 23, 46, 48, 193
Gall Iwo 246
GalczyAski Konstanty Ildefons 77
Galuszka Jadwiga 14
Garlicki Boleslaw 59
Gaulle Charles Andre de 189
Gautier Th^ophile 235—236
GawiAski'Jan 104, 108—109
Gawlik Jan Pawel 237—238, 242
Gawronski Alfred 56—57
Gemier Firmin 235
Gibbon Edward 177
Gide Andre 171
Giebultowicz Jözef 244
<
Glowala Wojciech 193
GlowiAski Michal 11, 73, 90, 118, 129—
—146, 177—178, 186—187, 201
Goethe Johann Wolfgang von 51, 66
Gogol Nikolaj Wasiljewicz 21, 235
Gol^biowski Stefan 104
Golowin 251
Gombrowicz Witold 118, 147—170, 171
Gorczakow Nikolaj Michajlowicz 251
Gorkij Maksim (wlasc. Aleksiej Maksimowicz Pieszkow) 172
Görski Jakub 98
Görski Konrad 176
Grabowski Janusz 86
Grabowski Tadeusz 92—93
Graff Piotr 48
Grajewski Wincenty 115—116
Granville-Barker Harley 254
Gregory Andre 233—234
Greimas Algirdas Julien 26—36, 40, 165
Grillet Alain zob. Robbe-Grillet Alain
Grochowiak Stanislaw 77
Gromska Daniela 97
Grosbart Zygmunt 65
Grotowski Jerzy 252
GruczyAski Stanislaw J. 184
Gsell Paul 235
259
Guiraud Pierre 216, 219
Gumkowski Marek 195— 196
Gusdorf Georges 174
Handke Ryszard 231
Harasymowicz Jerzy 77
Hardenberg Friedrich Leopold von zob.
Novalis
Hartleb Kazimierz 185
Haäek Jaroslav 243
Hegel Georg Wilhelm Friedrich 86
Heidegger Martin 175
Herbert Zbigniew 203
Hermeren Göran 133
Hernas Czeslaw 105, 107, 172, 185
Hessus Eobanus (wlaäc. Eoban Koch) 93
Hieronim ze Strydonu sw. 49
Hinz Henryk 189
Hjelmslev Louis 26, 31
Hoggart Richard 177—180, 187
Homer 9—10, 96, 102
Honterus Joannes (Jan Honter) 96
Horacy zob. Horatius Flaccus Quintus
Horatius Flaccus Quintus 49, 90, 93,
101—102, 104—105, 108—109, 111
Horzyca Wilam 241—242
Howells William- Dean 172
Hübner Zygmunt 248
Humboldt Wilhelm von 50
Ibsen Henrik 243—245, 250
Igar Stanislaw 248
Inglot Mieczyslaw 206, 208
lonesco Eugene 248
Irzykowski Karol 193''
luvenalis Decimus lunius 102
Iwan IV Grozny, wielki ksi^z? moskiewski i car rosyjski 67, 69
Iwanow Wiaczeslaw Wsiewolodowicz 14,
20, 72
Jachimecka Zofia 236
Jagoda Zenon 208
Jakobson Roman Osipowicz 15, 62—63
Janicki Klemens 107
Janion Maria 205, 228
Jan Karol (Juan Carlos), kröl hiszpanski 67
Jan II Kazimierz, kröl polski 69
Jaiiko z Czarnkowa 184
Janus Elzbieta 10, 79, 240
Jarocki Jerzy 236
Jarosinski Zbigniew 198
260
Indeks osöb
Jaroslaw z Bogorii i Skotnik, arcybiskup gnieznieAski 184
JarzQbski Jerzy 147—170
JasiAska-Wojtkowska Maria 150
Jastrzebiec-Kozlowski Czeslaw zob. Kozlowski-Jastrz^biec Czeslaw
Jauss Hans Robert 231
Jezus Chrystus 59
J^drzejewski Slawomir 44
Joyce James 172, 248
Jözefowicz Jan Tomasz 185—186
Juszczak Wieslaw 106
Juwenalis zob. luvenalis Decimus lunius
Kaczmarek Marian 184
Kafka Franz 22
KamiAska Krystyna 12
KamiAski Kazimierz 246
Kant Immanuel 248
Kantor Tadeusz 241
Karol XII, kröl szwedzki 185
Karol Wielki, kröl Franköw i Longobardöw, cesarz rzymski 68
Karpinski Franciszek 172, 181
Karpowicz Tymoteusz 83
Kasprowicz Jan 211 '
Kayser Wolfgang 239
Keil Heinrich 96
Kijowski Andrzej 126, 199, 203
Kirchner Hanna 129
Kitowicz J^drzej 172
Klaudian zob. Claudianus Claudius
Klein Felix 27
Kleiner Juliusz 200
Klemensiewicz Zenon 51
Klibansky Raymond 110—111
Klimowicz Mieczyslaw. 172
Kloepfer Rolf 50
" . ..'.
Kluckhohn Clyd'e 95
Kmita Jerzy 44, 51
Knabe Peter-Eckhard 92
Koch Eoban zob. Hessus Eobanus
Kochanowski Jan 85, 95, 101—102,104—HO, 112, 132, 212
Kochowski Wespazjan 104, 107, 109, 113
Kolbuszewski Jacek 206, 208, 216
Koller Wilhelm 46
Komorowska Maja 247
Konarski Stanislaw Hieronim 95
Konczynski Tadeusz 253
Konopnicka Maria 22
Koptilow Wiktor Wiktorowicz 60—61
Korbut Gabriel Tl
•- : ' •
Korwin Wawrzyniec (wlaäc. Wawrzyniec Rabe) 93
Korwin-Piotrowska Maria Gabriela zob.
Zapolska Gabriela
Korzeniowski Bohdan 241
Korzeniowski Jözef Teodor Könrad zob.
Conrad Joseph
KosiAski Jan'241
:
Kossobudzki Leszek .248 •
Kostkiewiczowa Teresa 90, .223 : :
Kott Jan 242
Kowzan Tadeusz 233, 236—237
Kozlowski-Jastrz^biec Czeslaw 154
Kozmian Kajetan 176,185
Kral Andrzej Wladyslaw 236
Krasicki Ignacy 186, 212
Krasowski Jerzy 247 .
Kraszewski Jözef Ignacy 186 :.
Kreczmar Agnieszka 178
Krzycki Andrzej 107
Krzyzanowski Julian 104—105
Ksiqzczak Zbigniew 214
Kubikowski Zbigniew 188
Kuchtöwna Lidia 242
Kukulski Leszek 104
Kurdybacha Lukasz 95
Kuropatnicki Ewaryst Andrzej 184
Kwintylian zob. Quintilianus Marcus
Fabius
Labuda Aleksander 186
Lacan Jacques 26
Lalewicz Janiisz 172
Landman Adam 86
Lausberg Heinrich 92, 97—98, .101 • •
Lausz Karol 207
•
Legouve Gabriel Marie 254 •
Lejeune Philippe 178, 186
Lern Stanislaw 73—74
Leski Kazimierz.44
Lesman Stanislaw Boleslaw zob. .;Lesmian Boleslaw
LeszczyAski Jerzy 246
Lesmian Boleslaw (wlasc. Stanislaw Boleslaw Lesman) 129—146, 212, 224
Levinas Emmanuel 23
Levi-Strauss Claude 18—19, 27, 36, 72,
84, 86
Libera Antoni 167
Lipowicz Wojciech 222
Lipski Jan Jözef 211
Lisicki Henryk 184
Indeks osöb
Lisowski Zbigniew 206, 216,.
Lotman Jurij Michajlowicz 10, 13—14,
20—21, 79, 81, 116, 119—122, 240, 247
Lubomirska Zofia z KrasiAskich 185
Ludskanow Aleksander 44—45
Luther Martin 50, 66
Lapinski Zdzislaw 10, 131—132, 145, 171
Lupienski Feliks 176, 184
Maciejewski Janusz 172, 189 ;
I Majchrowicz Franciszek 177
; Malblanc Alfred 59
••
Malmberg Bertil 56
Malachowski Stanislaw 176
Maniewska Danuta '90
Marciszewski Witold 52
Marcjalis zob. Martialis Marcus Valerius
i Marcjan Maria 178, 180
< Marek Ewangelista sw. 59
' Marinetti Filippo Tommaso 79
i Marino (Marini) Giambattista 95, 101,
104
Markiewicz Henryk 14, 53, 72, 171—172,
200, 206, 239, 246
Marks Karol zob. Marx Karl
Markwardt Bruno 92
Martialis Marcus Valerius 102
Martuszewska Anna 186
Marx Karl 12
Matywiecka Ewa zob. Szary-Matywiecka Ewa
Maupassant Guy de 36—42, 125—126,123
Maurois Andre 177—178
Mayenowa Maria Renata 10, 15-^-18, .50,
79, 240
Maynal Edouard de 128
Meyerhold :• Wsiewolod Emiljewicz -233^,
252, 255
M^czynski Aleksander 249, 254
Miaskowslci Kasper 95
Micewicz Teresa 47
Michalski Jözef zob. Ozga-Michalski
Jözef
Michalski Krzysztof 48
Michalowska Teresa 89—114
Micinski Tadeusz 248
Mickiewicz Adam 72, 203, 225, 229, 236—
—237
Mikulska Zofia 90
Mikulski Tadeusz 89—90
Milne Alan Alexander 66
261
Minturno Antonio 94 •.;
Misch Georg 174—175
Moczar Mieczyslaw 172
Modzelewska Natalia 81, 196
Meliere (wlasc. Jean Baptiste Poquelin)
233—234
MorawiAska Agnieszka: 106,112
Mörike Eduard 172
Morris Charles 14—15
•• : '
Morsztyn Jan' Andrzej 95—96, 103—109,
210, 212 ; :
..
;'
Morsztyn Zbigniew 95—96, 104
Mounin Georges 25
Mukaf ovsk:^ Jan 95
Nabokov Vladimir Vladimirovi!;,172
-:
Nadolski Bronislaw 94
Nalkowska Zofia 73,-172 - , .
Natanson Wojciech 250
Naumow Aleksander 44 ,
Neoptolemos z Parion 93;
Nietzsche Friedrich Wilhelm 12
Niew^glowski Mieczyslaw 46
Nikitin Jewgienij Piotrowicz 4 3 - ^ 4
Norwid Cyprian Kamil 211,229
Novalis (wlaäc. Friedrich Leopold yon
Handenberg) 49
NowaczyAski Adolf 199
•
Nowak Stefan 95
Nowakowski Marek 82 :
Nowakowski Zygmunt 246, 253
Ochocki Jan Duklan 190
Ogniew Wladimir Piodorowicz 49-^50
Okon Wincenty 210, 218
:. . •
OkopieA-SlawiAska .Aleksandra H, • 90,
223
OkopiAski Marek 248 •
Olney James 174
Opacki Ireneusz 142
-:
OpaliAski Lukasz 110
-Orlowsk-i Hufaer-t 51, 74 OsiAski Zbigniew 252
Otwinowska Barbara 101
Ovidius Publius Naso 102
Owczarek Bogdan 116, 124, 165
Owidiusz zob. Ovidius Publius Naso
Ozga-Michalski Jözef 172
Pammachius 49
Panas Wladyslaw 9—24
Pannwitz Rudolf 51
Panofsky Erwin 12, 106, 110—113
262
Indeks osöb
Przybos Julian 81, 86, 129, 210, 212
Papierz Maryla 48
Pseudo-Longinos 9—10
Parandowski Jan 171
Puszkin Aleksändr Siergiejewicz 64, 235
Parbeci 49—50
Parnicki Teodor 86
Quintilianus Marcus Fabius 93, 101
Pascal Blaise 9
Pasek Jan Chryzostom 172
Rabe Wawrzyniec zob. Korwin WawPasterniak Wojciech 206, 213
rzyniec
Pawel z Krosna 107
Rabelais Francois 25, 66
Pawlik Bronislaw 248
Rastier Frangois 27
Pawlöwski Janusz 195—196
Raszewski Zbigniew 238
Peirce Charles Sanders 14—19
Ratajczak Dobrochna 233—255
Ratkowska Paulina HO
Pelc Jerzy 53
Raymond F. R: 174
Pepys Samuel 178
Reiss Katharina 45, 52—53
Persius Aulus Flaccus 102
Richardson Samuel 178
Persjusz zob. Persius Aulus Flaccus
Ricoeur Paul 9, 23, 43
Petersowa Zofia 241
Riewzin Izaak losifowicz 44—45
Petrarca Francesco 95, 101
Rimbaud Jean Arthur 139
Petrycy z Pilzna Sebastian 111
Robbe-Grillet Alain 167
Plaget Jean 27
Roberts Sydney Castle 177
Pianko Gabriela 104
Robortello Francesco 94
Piatigorskij Aleksändr M. 10, 24
Romberg Bertil 178
Pickel Konrad zob Celtis Konrad
Pieszkow Aleksiej Maksimowicz' zob. Ronsard Pierre de 95, 101, 104
Rosnerowa Hanna 45—46
Gorkij Maksim
Roux Dominique de 157
PigoA Stanislaw 98, 177
Rowienskij Zinowij Ilji'cz 46
Pindar (Pindaros) z Teb 101—102
Rozencwejg Wiktor Juljewicz 44—45
Pinto Vivian de Sola 174
Rözewicz Tadeusz 77, 87, 236
Piscator Erwin 235, 242—243
Rudnicki Lucjan 172
Pitoeff Georges 234
Rusinek Michal 51
Planchen Roger 233
Rykaczewski Erazm 97
Piaton 106, 110—111
Rytel Jadwiga 174
Plezia Marian 96
Rzewuski Waclaw 188
Plachecki Marian 202
Poe Edgar Allan 172
Pollak Seweryn 49
Safona 104, 109, 111
polonistka — nauczycielka Jözefa WröbSaisselin Remy G. 92
la 222
Salomon, kröl zydowski 101
polonistka — nauczycielka Wojciecha
Sandauer Artur 131, 144, 199
Lipowicza 222
Sarbiewski Maciej Kazimierz 96—98,
Pomian Krzysztof 13, 72
101—102, 104, 108—109
Pomianowski Jerzy 115
Sarnowska-Temeriusz Elzbieta 92—93, 98
Pontanus Jacobus 91, 96—97, 99—100
Sartre Jean Paul 182—183, 242
Popovii Anton 48
Saul, kröl zydowski 113
Poquelin Jean Baptiste zob. Moliere
Saussure Ferdinand de 26
Porter Roger J. 181—184
Sawicka Jadwiga 73
Poswiatowska Halina 225
Sawicki Stefan 11, 150
Potocki Waclaw 210
Saxl Fritz 110—111
Potts Abbie zob. Findlay-Potts Abbie
Scaliger (Scaligero) Giulio Cesare 91,
Prampolini Enrico 240
94, 96
Preminger Alex 92
Schiller Leon (wlasc. Leon Jerzy SchilProkop Jan 49, 238
ler de Schildenfeld) 238-239
Pronaszko Andrzej 243
Schleiermacher Friedrich Ernst Daniel
Pröchnicki Franciszek 207
45, 50
Indeks osöb
Schulz Bruno 163
Scribe Augustin Eugfene 254
Sebisch Claude 235
Seneca Lucius Annaeus (Mlodszy) 102
Seneka Mlodszy zob. Seneca Lucius Annaeus
Shakespeare William 25, 66, 240—242,
245, 249, 255
Shumaker Wayne 178
SiemieAski Lucjan 176, 185
Sienkiewicz Henryk 246
Sikorski Janusz 51
Simbierowicz Zygmunt 44
Sito Jerzy S. 66
Sivert Tadeusz 246
Skibniewska Maria 236, 238, 240
Skimina Stanislaw 96, 101
Skuszanka Krystyna 236, 248
SkwarczyAska Stefania 180, 239, 252
SlawiAska Aleksandra zob. OkopieA-SlawiAska Aleksandra
SlawiAski Janusz 9—13, 20, 72—73, 75,
78—79, 90, 95, 132, 139—140, 142, 171—
—172, 175—176, 186—187, 189—190, 191,
194—195, 198, 209, 217, 222—223, 227—
—228, 238
Slodkowski Wladyslaw 216
Slowacki Juliusz 85, 145, 188, 236, 248
Sofokles 229
Soköl Lech 73
Sokrates H l
Sola Pinto Vivian de zob. Pinto Vivian
de Sola
Solska Irena (wlasc. Karolina Flora
Poäwiköwna, 1° v. Sosnowska, 2° v.
Grosserowa) 243
Solski Ludwik (wlasc. Ludwik Napoleon Sosnowski) 250
Sosnowska Irena zob. Solska Irena
Sosnowski Ludwik Napoleon zob. Solski
Ludwik
Souriau Etienne 239, 252
Spender Stephen 179
Sroczynska Zofia 63
Stacjusz zob. Statius Publius Papinius
Staff Leopold 212
Staiger Emil 172, 175
Staniewska Anna 248
Stanislaw August Poniatowski, kröl polski 177
Stanislawska Anna 185
Stanislawskij Konstantin Siergiejewicz
263
(wlaäc. Konstantin Siergiejewicz Aleksiejew) 240—241, 249—251, 254
Starnawski Jerzy 89
Statius Publius Papinius 102
Stone Rochelle 146
Stopa Roman 59
Störig Hans Joachim 45, 50
Strindberg August 246, 253
Strzelecki Zenobiusz 234
Stypula Ryszard 65
Such Jan 73
Suchodolski Bogdan 18, 111
Sulkowski Boguslaw 205
Swinarski Konrad 236—238, 242, 245
Syrkus Szymon 243
Szajna Jözef 235, 248
Szaniawski Jerzy 246
Szary-Matywiecka Ewa 115—128
Szczerbicka-Slek Ludwika 105
Szczublewski Jözef 246
Szekspir Wiliam zob. Shakespeare William
Szklowskij Wiktor Borisowicz 116
Szulc Aleksander 56
Szulczewski Michal 198—199
Szydlowska-Ceglowa Barbara 107
Szydlowski Roman 123
Szypowska Irena 226
Szyszkowski Wladyslaw 206
Slaski Jan 106
Slek Ludwika zob.
Ludwika
Smialowski Igor 246
Szczerbicka-Sl^k
Tarnowski Karol 9, 43
Tatarkiewicz Wladyslaw 97, 106, 108
Temeriusz Elzbieta zob. Sarnowska-Temeriusz Elzbieta
Terencjusz zob. Terentius Publius Afer
Terentius Publius Afer 102
Tischner Jözef 23
Todorov Tzvetan 27, 165
Tomasz Apostol sw. 184
Tomaszewskij Boris Wiktorowicz llS,
119
Toporow Wladimir Nikolajewicz 14, 20
Trela Jerzy 236
Trencsenyi-Waldapfel Imre 106
Trissino Giangiorgio 94
Trubieckoj Nikolaj Siergiejewicz 72
Turowska-Barowa Irena 177
Tuwim Julian 64, 73, 212
264
Indeks osöb
Ujemow Awienir Iwanowicz 46
Ujemowa J. 46
Urban Jerzy 172—173, 254
Uryga Zenon 206, 216—217, 228
Van Dijk Teun .A, zob. Dijk Teun A.
van
:':: : :
Vergilius Publius Maro 96, 102
Verhaeren Emile 255
Vicaire Paul 106
Vida Marco Girolamo 94
Villichius Jodocus 99—lOO, H2
Vinay J. Pierre 59, 61, 66
Voltaire (wlasc. Frangois Marie Arouet)
25
Voss (Vossius) Gerardus Johannis 112
Wachtangow Jewgienij Bagrationowicz
244—245, 250
Wajda Andrzej 241—242, 254
Wajszczuk Jadwiga 14
. ' .', .
Waldapfel Imre zob. Trencsönyi-Waldapfel Imre
Walewski. Adolf Leopold (wlaäc. Adolf
Leopold Wallek-Walewski) 245..
Wallek-Walewski Adolf Leopold zob.
Walewski Adolf Leopold
Warren Austin 205
Watt lan 178
Webber Jöan 174
Weinberg Bernard 92, 101, 106
Weintraub Wiktor 90
Wellek Rene 205
Wergiliusz zob. Vergilius Publius Maro
W^gierko Aleksander 241
Wiegandtowa Ewa zob. Frjjckowiak-Wiegandtowa Ewa
Wierzbicka Anna 10
Wierzbicki Andrzej 251
Wiesielowskij Aleksändr
Nikolajewicz
121
Winniczuk Lidia 104
Witczak Tadeusz 90
Witczakowa Olga zob. Dobijanka-Wit
czakowa Olga
Witkacy
zob. Witkiewicz
Stanislaw
Ignacy
Witkiewicz Stanislaw Ignacy (Witkacy)
73, 118, 248
Witkowski Tadeusz 191
Wojaczek Rafal 77, 229
Wojciech ze Szczebrzeszyna (Albertus
Bassaeus) 96
Wojtasiewicz Olgierd A. 45, 51—52 .
Wojtkowska Maria zob. JasiAska-Wojt-' I
kowska Maria
Wolf Howard R. 181—184
Wölfflin Heinrich 84
'
Wolicki Krzysztof 164
Wolter zob. Voltaire
Wöjcicki Kazirriierz Wladyslaw 176
Wöycicki Kazimierz 76, 205—208, 230
Wröbel Jözef 222
Wygotskij Lew Siemiönowicz 116—117,
119—121, 124—125
WyspiaAski Stanislaw 234, 236, 242
Zablocki L. 218
Zagörska Maria 49
Zagörski Jerzy 65 .
Zaleski Krzysztof 202
Zalizniak Andriej A. 14, 20
Zamenhof Ludwik 48
Zapasnik Zbigniew 23
Zapolska Gabriela (wlasc. Maria Gabriela Korwin-Piotrowska) 253
Zawistowski Roman 241—242
Zawistowski Wladyslaw 236 .
Zielinski Jan 166—168
Zi^tarska Jadwiga 74
Ziomek Jerzy 43—70, 115—116, 132, 172
Zabicki Zbigniew 129, 171
Zelenski Tadeusz (Boy) 247, 251
Zeromski Stefan 76, 171, 225
Zölkiewski Stefan 10, 20
Zölkowski Alojzy Gonzaga 246
Zuk Eugeniusz 229
Zurowski Maciej 233
POLSKA AKADEMIA NAUK -INSTYTÜT BADAN LITERACKICH
PRZESTRZEN„
I LITERATURA
STUDIA POD REDAKCJA
MICHALA GLOWINSKIEGO
I ALEKSANDRY OKOPIEN - SLAWINSKIEJ
TOM POSWHICONY VIE KONGRESOWI SLAWISTÖW
WROCLAW . WARSZAWA • KRAKOW . GDANSK
ZAKLAD NARODOWY IMIENIA OSSOLINSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1978
SPIS TRESCI
Str.
Od redaktoröw
7
Janusz S l a w i A s k i
,
'
PTzestTzeii w literaturze: elementame rozröinienia i wstqpne oczywistoSci
9
R6sum6 .
.
22
Mieczyslaw P o r ^ b s k i
O wielqSci przestrzeni
23
R6sum4 .
32
Jacek S e m p o l i A s k i
O plaszczyinle barwnej
.
33
R§sum6
43
Ryszard H a n d k e
. ÜTUxocznianie przestrzeni w epice a jej .percepcjo w dramacie . . .
. 4 5
R6sum6
63
Marian P l a c h e c k i
Przestrzenny • kontekst fabuly .
55
Resum§
78
Michal G l o w i A s k i
Przestrzenne tematy i looriacje
79
R6sum6
96
Teresa M i c h a l o w s k a
Wizja przestrzeni w liryce staropolskiej
(rekonesans)
97
Resume
'. 123
Janina A b r a m o w s k a
Peregrynacja
125
Resum6
158
Henryk M i c h a l s k i
Od egzemplarycznej
do lirycznej projekcji iwiata
159
Resumö
172
Janusz S k u c z y A s k i
Przestrzen w „Lilli Wenedzie" Juliusza Slowackiego
173
Risume
195
Jan B l o A s k i
Dramat i przestrzeA
197
Resum6
210
Anna M a r t u s z e w s k a
Od „Dzikiej" do „Dzikuski". Przemiany funkcji natury w powieici . . 211
Resum6
227
Malgorzata C z e r m i n s k a
Dom w autobiografii i pomeici o dzieciAstwie
229
Resume
,
252
Janusz P a w I o w s k i
-•
/
PrzestTze-h w „Kosrriosie" . . Resum6
Erazm K u i m a
Przestrzen w poezji awangaräowej
a problem spöjnosci
R6sume
Malgorzata B a r a n o w s k a
Transfiguracje przestrzeni w twörczo&ci Aleksandra Wata
R6sum6
. . . . . . .
Zdzislaw f i a p l A s k i
Miejsce na ziemt i miejsce w wierszu. O skladnikach
w liryce Przybosia . . . . -.'• .-'•'•':
Resum6
Jerzy S w i t c h
Stratyfikacje
przestrzenne
w poezji okupacyjnei
Resume . . ' . iV . • '. . L' . . . . . . ' .
^Indeks nazwisk opracowala Izabela JarosiAska
253
262
tekstu
.
•
•
263
279
.
.
.
.
.
.
.
.
281
296
.
.
deiktycznych
.
.
.
.
;
.
297
307
309
323
325
INDEKS OSÖB
opracowala Izabela Jarosiöska
Abramowska Janina 11, 125—158
Adamov Arthur 204
Aleksander III Wielki, kröl macedöAski 148
Allevy-Viala Marie Antoinette 177, 178,
195
Ambros Aleksandra 86
anonimowy autor polskiej przeröbki Historii Aleksandra (1550) 148
anonimowy autor Prawdziwej
jazdy
Bartosza Mazura 151, 152, 155, 156
anonimowy autor wiersza Egzekucja na
Lesznie... 314
Antoniewicz Boloz Jan 242
Apollinaire Guillaume (wlasc. Wilhelm
Apollinaris Kostrowicki) 266—269
Arcimboldi Giuseppe 284
Arouet Frangois Marie zob. Voltaire
Arseniew Wladimir Klawdijewicz 243
Arystoteles 103, 138, 174, 203, 306
Augustyn (Aiurelius Augustinus) §w. .93
Augustynek Zdzislaw 126, 311
Bachelard Gaston 7, 13, 170, 227, 232
Bachörz Jözef 68, 219
Bachtin Michail Michajlowicz 20, 82, 125,
141, 151, 153
Backvis Claude 181
BaczyAski Krzysztof Kamil (pseud. Jan
Bugaj) 315—322, 324
Baibus Stanislaw 130, 151
Balcerzan Edward 12, 133, 276
Balzac Honorfe de 61, 68, 69, 74
Balucki Michal 198
Baranowska Malgorzata 281—296
Barrau P. 314
Barthes Roland 198
Bartoszewski Wladyslaw 314
Bartoszynski Kazimierz 10, 20, 75, 77
Baudelaire Charles 294, 295
.
Bauer Feiice (Felicja) 85, 86
Beckett Samuel 210
Belkocki Jan Eustachy 240, 246, 250
Berent Waclaw 64, 70
Bergson Henri 261
^
Bernatowicz Feliks Aleksander Geisztowt 166—170, 172
Beyle Marie Henri zob. Stendhal
Bialostocki Jan 99, 186
Bialoszewski Miron 26
BieAkowska Ewa 83
Biernacfci Andrzej 181
Bizan Marian 184
Bloch Ernst 103, 108
BloAski Jan 134, 197—210, 316
Boloz Antoniewicz Jan zob. Antoniewicz
Boloz Jan
Borkowska Stefania zob. Ciesielska-Borowska Stefania
Borowski Tadeusz 26, 315, 322—324
Borowy Waclaw 189
Borzymowski Marcin 147
Boy (pseud.) zob. Zelenski Tadeusz
Brandys Kazimierz 229—231, 235, 238,
249
Brandysowie, rodzina 249
Brecht Bertold 203—205, 210
Breton Andre 24, 25
BrodziAski Kazimierz 174, 232
Brook Peter 175
Brookes Ewa zob. MiodoAska-Brookes
Ewa
Broszkiewicz Jerzy 204
Brucz Stanislaw 272
Bruegel Pieter starszy 138
Bry Jean Theodore de 288
Brykalski Przemyslaw 40
Brz^kowski Jan 275
326
Indeks
Brzozowski Stanislaw 232, 250
Bugaj J a n (pseud.) zob. BaczyAski Krzysztof Kamil
Bühler Karl Ludwig 45
Bujnicki Tadeusz 130
Bunyan John 136, 140
Burek Tomasz 229
Butor Michel 7, 57, 61, 76
Byron George Gordon Noel 158
Cadasylan Nowohracki na Krempaku
(pseud.) 155
Caliari Paolo zob. Veronese
Cassirer Ernst 192
Cassius Caius Longinus 67
Castor Grahame 99
Catullus Caius Valerius 113, 114, 119
Cervenka Miroslav 264
Cezanne Paul 38
Chandler Raymond 67
Charpier Jacques 267
Chastel Andre 103, 105, 108
Chevalier Jacques 79
Chojecka Ewa 103
Chopin Fryderyk 218
Chrzanowski Ignacy 143
Chwat Aleksander zob. Wat Aleksander
Chwistek Leon 266, 271, 273, 274
Cicero Marcus Tullius 97, 102
Ciesielska-Borkowska Stefania 135
Cieälikowski Jerzy 216, 235
Cincinnatus Lucius Quinctius 232, 247
Colonna-Walewska Maria Joanna zob.
Wielopolska Maria Jehanne
Conrad Joseph (wlaäc. Jözef Teodor
Konrad Korzeniowski) 158
Courts-Mahler Hedwig 224
Csatö Edward 194, 195
Curtius Ernst Robert 138
Cyceron zob. Cicero Marcus Tullius
Cyncynnat zob. Cincinnatus
Lucius
Quinctius
Czachowski Kazimierz 211
Czang, Chinka 244
Czarnowski Stefan 25, 93
Czartoryska Maria zob. Wirtemberska
Maria
Czechow Anton Pawlowicz 198
Czechowicz Jözef 272, 275
Czerkawski Jan 105
CzermiAska Malgorzata 229—252
Czernik Stanislaw 229—231, 233, 239—
241, 245
osöb
Czernik Wojciech 240, 245
Czernikowa Maria z Cieszkowskich 245
CzerwiAski Marcin 266, 314
Czubek Jan 143, 148
Czyzewski Tytus 268, 270, 274—276
Dancygier Jözef 12, 82, 98, 133
Dante Alighieri 133, 136—140
Dqbrowski Eugeniusz 108
Dqbrowski Ignacy 75
De Bruyne Edgar 98
De Quincey Thomlas 294
Defoe Daniel 151
D^bnicki Antoni 177
Diderot Denis 151
Doesburg Theo van (wlaäc. Christian
(Küpper) 41, 4'3
Dolabella Tomasz 117
Doroszewski Witold 93
Dostojewski Fiodor Michajlowicz 63, 67,
73, 75
Drogoszewski Aureli 218
Ducasse Isidore Lucien zob. Lautreamont
de
Dürr-Dur Ski Jan 102
Dürrenmatt Friedrich 204, 208
Dybowski Benedykt Tadeusz 244
Eco Umberto 133, 279
Einstein Albert 13, 125
Ejsmond Julian 105
Eliade Mircea 25, 107, 108, 112, 186, 189,
191—193, 314
Epikur (Epikouros) 139
Epstein Jean 266, 267, 278
Erazm z Rotterdamu (wlasc. Gerhard
Gerhards) 135
Erlich Victor 169
Etzioni Amitai 71
Euklides 13, 29, 30, 271, 323
Faral Edmond 98
Faryno Jerzy 12, 20, 55, 56, 80, 82, 86,
88, 125, 127, 254, 263, 312
Feingold Hersz zob. Stur Jan
FeliAski Alojzy 182
Ficino Marsiglio 98, 103
Fiedler Leslie Aron 263, 283
Fielding Henry 62, 151
Fillmore C. J. 303, 304
Firlejowie 115
Fizon, krawiec z Zyrardowa 237
Fizonöwna Sura, cörka krawca z Zyrardowa 237
Indeks
Flaubert Gustave 65
Fletcher Angus 137
Fortunatianus C. Chirius 98, HO
Foucault Michel 279
Fragonard Jean Honore 288
Francastel Pierre 82, 265
Franciszek Jözef I, cesarz Austrii i kröl
w^gierski 249
Frank Joseph 57, 259
Fredro Aleksander 197
Freud Sigmund 238, '289, 293 ,
Friedman Norman 163
Friedrich Hugo 264
Frye Lawrence O. 92 .
Frye Northrop 128, 150
Furmanik Stanislaw 175
Gajcy Tadeusz 315, 318—324
Gajek Konstanty 204
Garin Eugenio 105
,
Gawrak Zbigniew 267
Genet Jean 207, 210'
Genette G6rard 7, 12, 81
Gerhards Gerhard zob. Erazm z Rotterdamu
Ghirlandaio Domenicp (wlaSc. Domenico
di Tommaso Bigordi) 37—39, 43
Gilson ßtienne 142
Giotto Di Bondone 30
Gleizes Albert 266 •
Gluck Christoph Willibald 67
Glowacki Aleksander zob. Prus Boleslaw
GlowiAski Michal 7, 8, 12, 70, 74, 79—96,
164, 169, 199, 276, 316
GoliAski Zbigniew 147
Gol^biowski Stefan 114
Gombrowicz Witold 201, 202, 209, 210,
229, 251, 253—262, 268
Gomulicki Juliusz Wiktor 88, 324
Goreniowa Anna 151
GoreA Andrzej 151
Görski Konrad 191
Grabbe Christian Dietrich 176
Grabowiecki Sebastian 104, 105, 107—
109, 134
- .
'
Grabska Elzbieta 266
Grabski Wladyslaw Jan 229—231, 236—
237
'
Graciän y Morales Baltasar 149
Grand'maison J. 314
Grochowiak Stanislaw 16
Grottger Artur 236
Grzeszczuk Stanislaw 151, 154, 156
osöb
327
Gullön Ricardo 56, 59, 64, 69, 72
Guriewicz Aron 12, 82, 98, 102, 133, 135,
137, 139, 142, 148
Guze Joanna 57
Hahn Juergen 130, 131, 133, 135, 142, 148
Hahn Wiktor 184 .
Hall Edward T. 61, 81, 309, 310
Halley Edmund 244
Hamburger Käte 45, 50, 51
Hamon Philippe 17
Handke Ryszard 45—53
Hanulanka Danuta 179
Harms W. 136
Hartleb Kazimierz 144
Hebbel Christian Friedrich 208
Heinz Adam 59, 161
Helvetius Claude Adrien 149
Helwecjusz zob. Helvetius Claude Adrien
Hen Jözef 149
'^
Hernas Czeslaw 155
Hertz Pawel 184
Hieronim ze Strydonu Sw. 131
Hintze Joachim 201, 203, 204
Hinz Henryk 171
Hitler Adolf 311, 314 "
Hoellerer W. 282
Hoggart Richard 86
Holöwka Teresa 61, 309
Homer 128, 130, 150, 242
Horacy zob. Horatius Flaccus Quintus
Horatius Flaccus Quintus 99, 113—115,
119, 126, 147
Hrabec Stefan 145
Hugo Victor 88, 174
Hulka-Laskowska Elzbieta z Howorköw
237
Hulka-Laskowski Pawel 229, 230, 237,
238
Humboldt Wilhelm von 303
Husserl Edmund 46
Huysmans Joris Karl (wlasc. Georges
Charles Marie Huysmans) 66, 73, 286—
288
Ibsen Henrik 198
Ingarden Roman 13, 21, 45, 46, 58, 197,
198, 269, 279, 309
Irzykowski Karol 229, 264—268
Iwaszkiewicz Boleslaw 236
Iwaszkiewicz Jaroslaw 229—231, 236,
239—241, 247, 248, 267
328
Indexes osöb
Iwaszkiewicz Zygmunt 236
Iwaszkiewiczowa Maria z Pi^tkowskich
236
Jachowicz Stanislaw 204
Jakobson Roman Osipowicz 303
JaKub de Voragine (Jacopo da Voragine)
293
James Henry 158, 169
J a n III Sobieski, kröl polski 161
Jan z Koszyczek 154
Janicki Klemens 12Ö
Janiczek J a n (pseud. Narcyz Kwiatek)
312
Janik Michal 187
.
Janion Maria 219
Januarius Sowizralius (pseud.) 151—157
Janus Elzbieta 7, 12, 55, 86
Jarzebski Adam 121, 156
JasieAski Bruno 274, 277, 278
JasiAska-Wojtkowska Maria 77
Jastrun Mieczyslaw 295
Jastrzebski Zdzislaw 310, 324 '
Jaworska Helena 315
Jaworski Stanislaw 268, 274'
Jelicz Antonina 120
Jerzy z Legnicy 135
Jezienicki Michal 120
Jezierski Franciszek Salezy 163
Jezus Chrystus 26, 43, 89, 133, 148, 235
jQdrzejkiewicz Anna 19, 150
Joyce James 282
Judasz z Kariotu HO, 289
Jung Carl Gustav 13, 128, 187
Jurkowski Jan 136
Kaczmarek Marian 149
Kaczorowska Barbara zob. Kröl-Kaczorowska Barbara
Kafka Franz 69, 85, 86
Kajzar Helmut 202
Kalinowski Witold 175
Kant Immanuel 79, 255
Kantor Tadeusz 27, 28
Karbowska Jolanta 265
KarpiAski Wojciech 170
Karpowski Tadeusz 266
Kasjusz Gajus Longinus zob. Cassius
Caius Longinus
Katullus zob. Catullus Caius Valerius
Kazimierz III Wielki, kröl polski 241, 242
Kib^di Attila Varga von zob. Varga
Attila von Kibedi
Kierkegaard Seren Aabye 74, 84, 286
Kieszkowski Bohdan 103
Kijowski Andrzej 230, 231, 238
Klätik Zlatko 149
Kleiner Juliusz 174, 178, 179, 186,. 189,
193
;
Klibansky Raymond 99
Klonowic Sebastian Fabian 145—147
Klotz Volker 183, 197,-198
Kmita-Piorunowa Aniela 324
Kochanowska Dorbta z Podlodowskich
116
Kochanowska Urszula (Orszula) 116
Kochanowski Jan 102—105, 107—109, 111;
115, 116, 119—121, 131, 132, 134, 135,
137, 145—148, 182, 305
Kochowski Wespazjan 107, HO, 117
Kokowska Aniela 246
Kokowski Karol Emeryk 246
Kolumb Krzysztof (Cristoforo Colombo)
148
' [
Konarski Stanislaw 126
Konstanty Pawlowicz, wielki k^iqzQ rosyjski 178
Konstantyn Wielki (Flavius Valerius
Constantinus), cesarz rzymski 26
Konwicki Tadeusz 229, 239, 240
Kopernik Mikolaj 103
Korwin Wawrzyniec (wlaSc. Wawrzyniec
Rabe) 120
Korzeniowski Jözef (1797—1863) 174
Korzeniowski Jözef (1843-1896) 104
Korzeniowski Jözef Teodor Konrad zob.
Conrad Joseph
Kosidowski Zenon 271
Kostkiewiczowa Teresa 84, 85, 149, 159.
302
Kostrowicki Wilhelm Apollinaris zob.
Apollinaire Guillaume
KotarbiAski Jözef 211
Kotarski Edmund 146
Kowalczykowa Alina 174
Kowalik W. 176
Kowalski Jan zob. Wierusz-Kowalski Jan
Kowzan Tadeusz 175
Krasicki Ignacy 126, 144, 145, 147, 150,
159-166, 168, 169, 171, 172
KrasiAski Zygmunt 265
Krasnosielski Teofil 111
Kreczmar Agnieszka 169
Kreczmar Jerzy 249
Kristeller Paul Oskar 103, 105
KroAska Irena 85
Indeks osöb
KropiAski Ludwik' 159, 187, ,171, 172
Kröl-Kaczorowska Barbara 177
KrzewiAska Anna 139, 140
Krzyzanowski Julian 61, 104, 131 134,
148, 151, 153—154, 156, 157, 173, 195,
211, 310
Kubacki Waclaw 130, 134, 147, 183
Kukulski Leszek 106
Kula Witold 86
Kuncewiczowa Maria 229, 230, 248, 249
Kuraszkiewicz Wladyslaw 139
Kurylowicz Jerzy 302, .303
Kuimä Erazm 263—280
Kwiatkowska Maria zob. Podraza-Kwiatkowska Maria
*
Kwiatkowski Jerzy 272, 302
Kwintylian zob. Quintilianus Marcus
Fabius
Labuda Aleksander Wit 12, 81, 92, 230
Lafrensen (Lavreince) Niclas (Nils) 288
Lakoff George 302
Lam Andrzej 285
Laskowski Pawel zob. Hulka-Laskowski
Pawel
Lausberg Heinrich 97
Lautreamont de (wlasc. Isidore Lucien
Ducasse) 227
Lavreince Nicolas zob. Lafrensen Niclas
Lee Stanislaw Jerzy 204
Lejeune Philippe 230, 240
Lern Samuel 235
Lem Stanislaw 229—231, 235, 239, 247
Leonardo da Vinci 36, 39
Lesman Boleslaw zob. Leämian Boleslaw
Lessing Gotthold Ephraim 57
Lesmian Boleslaw (wlaäc. Boleslaw Lesman) 286
Levinas Emmanuel 83
LewaAski Julian 140
Lewis D. K. 302
Librowiczowa Ewa 50
Lichaczow Dmitrij Siergiejewicz 133, 139,
140
Lipski Jan Jözef 302
Lotman Jurij Michajlowicz 7, 12, 55, 56,
70, 71, 76, 80, 86, 92, 125, 127, 133, 137,
139, 254, 263, 311, 312
Loyola Ignacy (wlaäc. Inigo Lopez de
Loyola) sw. 135
32»
Lubbock Percy 69
Ludwik z Grenady {Luis de Sarria) 135
Lanowski Zygmunt 203
LapiAski Zdzislaw 297—307
Los J a n 143
Lukasiewicz Malgorzata 81
LukasiAski Walerian 200
MacDonald Ross (pseud., wlasc. Kennetli
Miliar) 67, 68
Maciejewski Marian 89, 160, 170
Materlinck Maurice 265, 267
Mahler Hedwig zob. Courts-Mahler Hedwig
Majakowski Wladimir
Wladimirowicz
293
Makowiecki Tadeusz 174
Malczewski Antoni 236, 265
Malczewski Jacek 26, 32
Mandeville sir John 143
Mann Thomas 50—52, 69, 158
Manzoli de la Stellata Pier Angelo, zwany Palingenius 136, 140
Manzoni Alessandro 174
Markiewicz Henryk 75,-263 •
Marx Karl 2fi6
Martuszewska Anna 211—227
Masaccio (wlaSc. Tommaso di ser Giovanni di More) 36—41, 43
Mason William 179
Mateusz Ewangelista §w. 89
Matisse Henri 36
Matore Georges 7, 12, 81, 82, 87
Maupassant Henri Rene Albert Guy de
66
Mayenowa Maria Renata 7, 12, 55, 64,
86, 264
Mecenas (Caius Cilnius Maecenas) 119
Mendilow Adam Abraham 164
Metzinger Jean 266
Meyer Herman 181, 192
Miaskowski Kasper 136
Michalski Henryk 159—172
Michalowska Teresa 11, 97—123, 138
Micinska Aniela 65
Mickiewicz Adam 89, 132, 173, 178, 185,
191, 197, 199, 20«, 219, 232, 245, 265,
267, 284, 285, 297, 298, 300, 301
Mieszkowski Piotr 144
Mikolaj II Aleksandrowicz, cesarz r o syjski 202
Miliar Kenneth zob. MacDonald Ross
330
Indeks osöb
Milaszewski Stanislaw (pseud. Narcyz
Kwiatek) 312
Milosz Czeslaw 279, 288
Mine Zara G. 88 .
Minos, legendarny kröl Krety 242
MiodoAska-Brookes Ewa 176
Misiolek Edmund 203
Misiorny Michal 224
^ l o d o z e n i e c Stanislaw 272, 278
Mniszköwna Helena 224—227
Mochnacki Maurycy 174, 178
Mondrian Piet 41, 42, 44
Montaigne Michel Eyquem def 149
Morawska Hanna 266
Morsztyn Jan Andrzej 106, 108, 117, 118,
121, 123
Morsztyn Zbigniew 102, 104r—109, 111,
117, 118, 120, r21
Mrozek Slawomir 76, 77, 93, 202—204,
209, 210
Mueller Stanislaw Antoni 72, 74
Murillo Bartolome Estiban 181
Nadolska E. 264
Nadolski Brqnislaw 120
Nalkowska Zofia 229
Narcyz Kwiatek (pseud. zbior.) zob. J a niczek Jan, Milaszewski Stanislaw
Natanson Wojciech 177
Newton Isaac 13
Nicoll Allardyce 177
Nicolson Marjorie 299
Niedzielski Czeslaw 144, 149, 162
Niekludow Siergiej Jurjewicz 19, 150
Niemcewicz Julian Ursyn 126
Nietzsche Friedrich Wilhelm 286
Nojgaard Morten 92..
Norwid Cyprian Kamil 26, 87—92, 96,
191, 317, 319—321, 324
Nowohracki zob. Cadasylan Nowohracki na Krempaku
Nowosilcow Nikolaj Nikolajewicz 199
Nyrkowski Stanislaw 310
Ochorowicz Julian 219
Odaxius Patavinus L. 135
Odyniec Antoni Edward 173
Okopien-SlawiAska Aleksandra 7, 8, 84,
85, 95, 302
Olszewicz Boleslaw 143
Opacki Ireneusz 316, 321—322
Orzeszkowa Eliza 61, 62, 68—70, 211—
222, 226, 227
Ossowski Stanislaw 86, 311, 314
Ovidius Publius Naso 31, 119, 248
Owidiusz zob. Ovidius Publius Naso
Pac Stefan 149
Palingenius zob. Manzoli de la Stellata
Pier Angelo
:
panna Agata, rezydentfca 236
Panofsky Erwin 99, 103, 105
Papp Zbigniew 174
Parandowski Jan 229—231, 242, 249
Pascal Blaise 79, 80
Pascal Roy 231
Pawel z Tarsu, Apostol Sw. 131, 133
PawIowski Janusz'253—262
Peiper Tadeusz 268, 270—276, 278
Pianko Gabriela 114
Picasso Pablo (wlaSc. Pablo Ruiz Picasso) 27
Pico della Mirandola Giovanni 103
Pietraszko Stanislaw 171
Pilsudski Jözef Klemens 202
Pindar (Pindaros) z Teb 99
Piorunowa Aniela.. zob. Kmita-Piorunowa Aniela
Pirandello Luigi 207
Pitagoras z Samos 142
Piaton 102, 138, 139
PlebaAski Jözef Kazimierz 149
Plezia Marian 100, 141
Plachecki Marian 20, 55—78
Podraza-Kwiatkowska Maria 74
Poe Edgar Allan 294
Poincar6 Henri 265
Pollak Roman 141
Pomian Krzysztof 142
Pompejusz Wielki (Cnaeus Pompeius
Magnus) 67
Poniatowski Zygmunt 193
Por^bowicz Edward 133, 140
Por^bski Mieczyslaw 23—32, 265, 266,
281, 282
Potocki Waclaw 118, 122
Poulet Georges 7, 102
Poupelet Jai;e 288
Praz Mario 178, 289
Priscianus Caesariensis 98
Prokop Jan 181
Propercjusz zob. Propertius Sextus
Propertius Sextus 114
Propp Wladimir Jakowlewicz 14, 20, 71,
150
Indeks
osöb
331
Sarbiewski Maciej Kazimierz 100, 101,
HO, 112—114, 141 •
Sartre Jean Paul 238
Sawicki Stefan 77
Saxl Fritz 99
Scaliger (Scaligero) Giulio Cesare 99,
114, 119, 120
Scarlatti Domenico 39
Schiller Leon (wlaäc. Leon Jerzy Schiller de Schildenfeld) 174
Schnayder Jerzy 149
Schöne Wolfgang 196
Quincey Thomas zob. De Quincey ThoSeghers Pierre 267
mas
Seklucjan Jan 145,
Quintilianus Marcus Fabius 97
SempoliAski Jacek 33—44
Rabe Wawrzyniec zob.'Korwin WawrzySeverini Gino 266 niec
Sep SzarzyAski Mikolaj 104, 107, 132,
Racine Jean Baptiste 198
134
Radziwill Mikolaj .Krzysztof zwäny SieShakespeare William 39, 198, 208, 306
rotkq 148, 149
Sienkiewicz Henryk 190
Raszewski Zbigniew ISp
Simmel Georg €1
Redfield Robert 315
Sinko Tadeusz 204
Rej Mikolaj 136—140, 143, 144, 146
Skimina Stanislaw 100, 101, 141
Rembrandt (wlaSc. Rembrandt HärmenSkuczyAski Janusz 173—196
szoon van Rijn) 34
SkwarczyAska Stefania 59,. 72, 133, 169,
Ricoeur Paul 81, 87
181, 284
Riemann Bernhard 266
SkwarczyAski Zdzislaw 163
Rilke Rainer Maria 27
SlawiAska Aleksandra zob. OkopieA-SlaRimbaud Jean Arthur 158, 267
wiAska Aleksandra
Rittner Tadeusz 198
SlawiAska Irena 175, 176, 190, 207
Robinson Judith 80
SlawiAski Janusz 9—22, 163, 277, 302,
Rodziewiczöwna Maria 211—213, 220—
316
223, 226, 227
Slowacki Juliusz 173—197, 201, 222, 285
Roger II, kröl Sycylii 242
Sobieski Jan zob. Jan III Sobieski, kröl
Rogozinski Julian 286
polski
Romaniuk Kazimierz 313
Sofokles 208
Rousset Jean 108
Sokolowska Jadwiga 117
Rözewicz Tadeusz 202, 204, 205, 209, 210
Sokrates 139
Rubens Peter P a u l 117
Souriau Etienne 197
Ruskin John 219
Sowizralius zob. Januarius SowizraUus
Rutkowska Maria 162
Spalwin Jewgienij Gienrikowicz 243
Rybalt Jan 142
Spenser Edmund 135
Rykaczewski Erazm 97
Srul, pachciarz 233
Rymkiewicz Jaroslaw Marek 225, 226,
Stamirowska Krystyna 263, 283
235
Stankunowicz, dzierzawca 233
RzepiAska Maria 180, 186, 187, 191
Starnawski Jerzy 174
Starobinski Jean 90
Salinska Julia z Przeborskich 243, 244
Stawecka Krystyna 112
Salinski Stanislaw 243, 244
Stefanowska Zofia 95
SaliAski Stanislaw Maria 229, -242—244
Stendhal (wlasc. Marie Henri Beyle) 174
Saloni Zygmunt 64
Stern Anatol 268, 274, 277, 278
Sandauer Artur 229, 231
Sterne Laurence 69, 151
Sapir Edward 55, 80
Proust Marcel 238
Prus Boleslaw (wlasc. Aleksander Glowacki) 68
Przemysl II, ksi^ze wielkopolski 242
Przemyslaw zob. Przemysl II, ksi^i^
wielkopolski
Przybos Julian 272, 277, 278, 297—307
Ptolemeusz Klaudiusz 103
Pu O, ChiAczyk 243, 244
Puzyna Konstanty 205
Indeks
332
Stojowski Andrzej 230, 231, 233, 239, 240,
246, 249—251
Strindberg August 201, 203, 210
StroiAski Leon Zdzislaw 315, 323, 324
Strözewski Wladyslaw 108
StrzemiAski Wladyslaw 278
Stuck Franz von 288
Stur Jan (wlaäc. Hersz Feingold) 264,
265, 267, 268
Styka Jan 43
Swift Jonathan 151
Szacki Jerzy 309
Szaniawski Jerzy 202
SzarzyAski MikcÄaj zob. S^p SzarzyAski
Mikolaj
Szczawiej Jan 312, 324
SzczepaAska Anita 265
SzczepaAski J a n 309
SzczepaAski Jan Jözef 266
Szekspir Wiliam zob. Shakespeare William
Szewera Tadeusz 310 .
Szklowskij Wiktor Borisowicz 71
Szlagowski Antoni 193
Szondi Peter 203, 208, 210
Szpakowska Malgorzata 207
Sztaudynger Jan Izydor 229, 231, 237, 241,
246
Szukiewicz Wojciech 219
Szwoynicka Felixa Konstantowa 234,
240
Szyjkowski Marian'pl74
Szymborska Wislawa 87, 92—96
Szymonowic Szymon 136
Swiderski Ludwik Brunon
Switch Jerzy 309—324
Swi^tkowic Pawel 136
Swirko Stanislaw 310
218
Tatarkiewicz Anna 189, 314
Tatarkiewicz Wladyslaw 102, 103, 108
Teresa z Avila (wlaäc. Teresa de Cepeda
y Ahumada) swi^ta 288
Teczynscy 167
Tibullus Albius 114
Toeplitz Karol 84
Tolstoj Lew Nikolajewicz 127
Tomasz ä Kempis (wlasc. Thomas Hemerken von Kempen) 133, 142
Tomorowicz Kazimierz 36
Topolski Jerzy 86
Traugott Elizabeth C. 83
osöb
Tristan Leon 266
Trubieckoj Nikolaj Siergiejewicz 59
Truskolaska Izabela 142
Turowicz Maria 13, 197, 269, 309
Turowski Kazimierz Jözef 107
Twardowski Kasper 134
Twardowski Samuel ze Skrzypny 117,
137, 141, 143
Tycjan (wlaSc. Tiziano Vecellio) 39—41,43
Ucello (wlaSc. Paolo di Diono) 36, 37
Urbanowska Zofia 211
Uspienskij Boris Andriejewicz iZl, 55,
319
Valery Paul Ambroise 79, 80
Varga Attila von Kibedi 103
Vergilius Publius Maro 99, 101, 113, 128,
130, 137, 141, 248
Veronese (wlaäc. Paolo Caliari) 39—41,43
Viala Marie Antoinette zob. AlMvy-Viala Marie Antoinette
Vinci . Leonardo da zob. Leonardo da
Vinci
Vitruvius Marcus PoUio 30
Voltaire (wlaSc. Frangois Marie Arouet)
130
Walewska Maria Joanna zob. Wielopolska Maria Jehanne
Wallenstein (Waldstein) Albrecht Wenzel Eusebius von 208
Wallis Aleksander 309
WaAkowicz Melchior 230, 231, 233—236,
239, 240, 248
Warren Austin 61
Wat Aleksander (wlasc. Aleksander
Chwat) 281—296
Watt lan 169
Wazyk Adam 265, 267, 268, 271, 272, 275,
285
Weinsberg Adam 83
Weintraub Wiktor 102
Wellek Ren§ 61
WereszczyAski Jözef 137
Wergiliusz zob. Vergilius Publius Maro
Whorf Benjamin Lee 80
Wieczorkiewicz Bronislaw 310
Wielopolska Maria Jehanne (wlasc. Maria Joanna z Colonna-Walewskich
Wielopolska) 288
Wiener Norbert 235
Wiertow Dziga 266, 278
Wierusz-Kowalski Jan 107, 186
Indeks
Wilhelm II, kröl pruski i cesarz niemiecki 202
Wilkowski Kasper 135, 137, 138
Will Robert 193
Winniczuk Lidia 114
Winter Johii F . 82
Wirtemberska (von Württemberg-Montb^liard) Maria z Czartoryskich 170
Witelo (Vitelo, Witelon) ^30
Witkacy zob. Witkiewicz Stanislaw Ignacy
Witkiewicz Stanislaw Ignacy (Witkacy)
i2i05—207, 209, 210, 2«8, 270, 273, 274,286
Witkowska Alina 159, 167, 232
Witruwiusz zob. Vitruvius Marcus Pollio
Wittgenstein Ludwig 268
Wittlin Jözef 68
Witwicki Wladyslaw 102
Wladyslaw IV Waza, kröl polski 149
Wojtkowska Maria zob.' JasiAska-Wojtkowska Maria
Wojtyga-Zagörska Wieslawa 150
Wölfflin Heinrich 179, 190, 321
Wolniewicz Boiguslaw 268
Wolter zob. Voltaire
Wozniakowski Jacek 178, 179
Wujek Jakub 131
Württemberg-Montböliard Maria
von
zob. Wirtemberska Maria
Wyka Kazimierz 75, 286, 324
WyspiaAski Stanislaw 132, 133, 151, 174,
182, 191, 199—201, 207—210
osöb
333
Zaborowski Stanislaw 191
Zagörska Wieslawa zob. Wojtyga-Zagörska Wieslawa
Zagörski Jerzy 270, 277, 279
Zagörski Tadeusz 67
Zam^ciAska Danuta 298
Zarzycka Irena 223, 224, 226, 227
Zaturski Zbigniew 189
Zbylitowski Andrzej 147
Zegadlowicz Emil 68
Zieh Otokar 197
Zi^tarska Jadwiga 149
Zimand Roman 133
Ziomek Jerzy 108
Znaniecki Florian 309, 310
Zoroaster <Zaratustra) 136, 139
Zyser z Zyrardowa 137
Zabicki Zbigniew 181, 302
Zaboklicki Krzysztof 105, 178
Zakiewicz Zbigniew 230, 231, 239, 240,
248, 247
Zegin L. F. 319
ZeleAski Tadeusz (Boy) 79
Zeromski Stefan 64, 151, 158, 232, 267
Zirmunskij Wiktor Maksimowicz 64
Zukowska Kazimiera 117
Zurowski Maciej 57, 61, 259, 266
ZyliAska Halina z Adamskich 246
ZyliAska Jadwiga 229—^231, 239, 241, 242,
246, 251, 252
ZyliAski iKazimierz 246,
POLSKA AKADEMIA NAUK • INSTYTÜT BADAN LITERACKICH
ANNA SOBOLEWSKA
POLSKA
PROZA PSYCHOLOGICZNA
(1945—1950)
WROCLAW . WARSZAWA • KRAKOW • GDANSK
ZAKLAD NARODOWY IMIENIA OSSOLINSKICH
WYDAWNICTWO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
1979
INDEKS NAZWISK
Adler Alfred 9, 71
Amsterdamski Stefan 46
Andrzejewski Jerzy 11, 16, 19-21, 28, 30,
32, 34, 38, 43-44, 49, 68-70, 82-85, 93,
95-96, 98-99, 104-106, 108-109, 113,
115-116, 124, 129, 132
Auerbach Erich 48
Bachtin Michail 123-124, 128
BaczyAski Stanislaw 103
Balcerzan Edward 8, 20, 54, 119
Bally Charles 21
Balutowa Bronislawa 24, 73, 75, 77
Balzac Honore 64, 95
Barthes Roland 12, 35-36, 64
BartoszyAski Kazimierz 8, 42, 45, 54, 59
Beach Joseph Warren '62
Bereza Henryk 23
Bergman Ingmar 51
Bergson Henri 74
BleAkowslca Wiera 51
BloAska Wanda 12
Blonski Jan 59
Bronte Emily i Charlotta 74
Boguszewska Helena 41
Booth Wayne C. 20, 28-29, 34, 81
Borowski Tadeus/ 6, 7, 31, 33, 70, 88-89, 96,
100, 106, 114-115
Brandys Kazimierz 7 - 8 , 28, 35, 37, 57, 71,
73, 82, 91, 93-94, 97-101, 104, 106, 115,
120, 132
Bratny Roman 14-15, 20, 26, 30-31, 43,
48, 68-69, 100, 132
Breza Tadeusz 8, 11-12, 15-16, 19, 21,
23-27, 30, 44, 48, 52, 54, 71, 76, 79, 81-82,
86-88, 91-93, 99-100, 102, 120-127, 132
Broszkiewicz Jerzy 24, 28, 30, 43, 68, 84,
104-105, 112, 117-118, 132
Buczkowski Leopold 28, 31, 47, 89, 101
Burek Tomasz 91, 131
Burkot Stanislaw 65
ChalasiAski Jözef 99
Chojnacki Antoni 75
ChruszczyAski Andrzej 54
Ciompa Adam 26
Cooley Charles Horton 78
Compton-Burnett Ivy 24, 73
Conrad Joseph 83, 86, 103, 109-111, 130
Culler Jonathan 64
Czeszko Bohdan 100
CzermiAska Malgorzata 41, 50
Daiches David 65
Dqbrowska Maria 25, 90, 93, 104, 107-108,
HO, 124, 132
Dickens Charles 18, 74, 123
Dijk Teun van 18, 47
Dobraczynski Jan 12, 19, 23-24, 38, 44, 49,
69, 84, 97-98, 106, 108, 113, 132
Dostojewski Fiodor 65, 74
Drewnowski Tadeusz 43, 69
Dygat Stanislaw 7, 37-38, 65, 67, 72, 76, 91,
93, 99-104, 115, 120, 132
Eco Umberto 35
Edelmann Marek 111 —112
Eile Stanislaw 17, 29, 33, 41, 51, 65
Erlich Victor 63
Faryno Jerzy 36, 124
Fielding Henry 123
Fik Ignacy 54, 103
Filipowicz Kornel 8, 20, 28, 30-31, 38, 43-44,
69-71, 104, 106, 111, 115, 119, 132
Fiut Aleksander 26, 91, 100-101
Frjjckowiak-Wiegandtowa Ewa 5, 19, 24,
58, 71, 76, 96, 120-123
Freud Sigmund 9, 71, 127
Friedmann Norman 17, 23
135
Frisch Max 46
Fryde Ludwik 83, 95
Genette Gerard 63, 66
Gide Andre 66—67
GlowiAski Michal 5, 7 - 8 , 10, 13, 16-17,
21-24, 51-52, 64, 66, 8 0 - 8 1 , 120
Gogol Nikolaj 36
Gojawiczynska Pola 7
Gombrowicz Witold 6, 75, 79, 93, 101, 113
Grabo Carl H. 18, 25, 123
Grabowski Witold 125
Grabowski Zbigniew 26, 41
Graff Piotr 18
Gruszecka Aniela 26, 41
Hall Edward T. 118-119
Handke Ryszard 10, 13
Harvey William John 74
Hertz Pawel 7, 31, 35, 67, 93, 95, 97-101,
120, 132
Holöwka Teresa 119
Hopensztand Dawid (Kellert Jerzy) 12, 14,
16, 18, 87, 103
Humphrey Robert 46, 84
Hutnikiewicz Artur 75
Huxley Aldous 80
Ingarden Roman 24, 56, 114
Irzykowski Karol 17, 72. 79, 101, 104
Iwaszkiewicz Jaroslaw 8, 25, 36, 50, 54, 56,
58-60, 65, 67-68, 76, 80, 93, 98, 106, 113,
132
Iwaszkiewiczowa Anna 85
Jacobi Jolande 76
James Henry 20, 23, 37, 56, 62, 65, 75, 123
Janion Maria 31, 104-105, 108
Janus Elzbieta 10
Jasicriski Bruno 20
Jasiiiska-Kania Aleksandra 70
Jastrun Mieczyslaw 57, 95—97
Jastrzqb Edward 97
Jastrzijbski Zbigniew 104
luiig Carl Gustaw 76, 124-129
Kaden-Bandrowski Juliusz 16, 21, 91, 93
Kcllcy Harold H. 73
K?pinski Antoni 126
Kiorczyiiska Melania 88, 109, 121
Kijovv.ski Andrzej 96, 103, 115, 121, 129
Kirchner Hanna 75, 79
Kisielewski Stefan 11, 17, 22, 24-25, 30, 42,
48, 51, 54, 57, 67, 71, 78, 81, 86, 88, 91,
98-100, 129, 132
Kleiner Juliusz 94—95
Kolakowska Teresa 125
Kolakowski Leszek 74
Konrad Pawel HO
Kostkiewiczowa Teresa 18
Korzeniewska Ewa 25, 90
Kott Jan 82-83, 9 0 - 9 1 , 96, 109-110, 123
Kozniewski Kazimierz 92
Kossak-Szczucka Zofia 7
Kossowski Jerzy 104
Krall Hanna 112
Kubacki Waclaw 95
Kudlinski Tadeusz 105, 132
Kuncewiczowa Maria 41, 102
Kwiatkowski Tadeusz 7
Lalewicz Janusz 86
Lämmert Eberhard 13
Lichniak Zygmunt 88, 92, 96
Linton Ralph 70
Lipski Jan Jözef 5
Lubbock Percy 10, 17, 48
LapiAski Zd2dslaw 75
LawiAski Stefan 76
Lotman Jurij 36
Mach Wilhelm 7, 8, 11, 14, 19-21, 25-28,
34, 36, 46, 48-50, 54, 57, 60, 65, 68, 71, 73,
76, 81-82, 85-88, 91, 97, 100-101, 105,
109, 115, 119, 131-132
Maciiig Wlodzimierz 97, 120
Malraux Andre 103
Malaczewski Eugeniusz 104
Marczak-Oborski Stanislaw 99
Markiewicz Henryk 8, 14, 20-21, 33-34,
83-84, 92
Maruszewski Mariusz 70
Matuszewski Ryszard 57, 82
Mayen Jözef 27
Mayenowa Maria Renata 10, 14—16, 18, 23
Melville Hemian 74
Mendilow Alexander A. 42, 55
Meredith George 56
Meyerhoff Hans 50, 55
Milosz Czeslaw 115
Mochnacki Jerzy 46
Mrozek Slawomir 6, 101
Mukarovsky Jan 27
136
Nalkowska Zofia 11, 16, 18-20, 24-25,
28, 30, 33, 38, 40, 44, 46-47, 54. 56, 58,
60, 65, 67, 71, 73-79, 81, 84, 88, 91-93,
98-99, 113, 120-129, 132
Napierski Stefan 26
Nuttin Joseph 124-125, 129
Okopien-SIawinska Aleksandra 20, 54
Otwinowski Stefan 8, H, 16, 20, 27-28,
41, 48-49, 58, 68, 70, 72, 76, 78, 86, 88,
93, 99-100, 104-105, 132
Parnicki Teodor 41
Pietrzak Wlodzimierz 122
Pi?czka Bogdan 32
Pilsudski Jözef 120-121
Piörkowski Jerzy 14-15, 106, 111, 113, 132
Pollak Seweryn 123
Pomirowski Leon 103
Pouillon Jean 14
Poulet George 59
Prominski Marian 68, 76, 102, 132
Proust Marcel 37, 59
Putrament Jerzy 7, 100, 104, 121, 132
Pytlakowski Jerzy 14-15, 31, 43, 68, 106-107,
111, 132
Rawicz Jerzy 121
Resnais Alain 51
Reykowski Janusz 70
Robbe-Grillet Alain 46
Ronikier Michal 65
Rözewicz Tadeusz 6, 33, 70, 88, 100, 107,
114, 132
Rudnicki Adolf 7, 11, 31-32, 38, 44, 68, 88,
93, 100, 105, 108, 113, 117-119, 132
Rudnicki Lucjan 7
Sandauer Artur 21, 91, 92, 94, 104, 107, 112113. 117-118, 121. 132
Sarraute Nafhalie 6, 51, 74, 85
Sartre Jean Paul 12, 85-86
Schaff Adam HO
Sieradzki Ignacy 64
Skierski Kazimierz Zenon 11 — 12, 15—16,
20-21, 30, 33-34, 42, 53-54, 58, 68. 76,
86, 99, 105-106, H l , 115, 132
Slawek Walery 120-121
SlawiAski Janusz 7 - 8 , 10, 14, 18, 25, 27, 29,
88, 103
Slotwinski Jan 79
Sokrates HO
Sprusinsfci Michal 65
Stanzel Franz 10
Sterne Lawrence 25, 36
Stefanowska Zofia 96
Stendhal (Henri Beyle) 123
Stepien Marian 7, 85, 92, HO
Stradecki Janusz 5
Strauss Anselm L. 102
Stryjkowski Julian 101
Strzelecki Jan 106
Szabö Istvan 51
SzczepaAski Jan Jözef 33, 38, 104, 107, 109- !
111, 119, 132
Szklowski Wiktor 123
<
^wi^ch Jerzy 115
Tatarkiewicz Anna 86
Thibaut John W. 73
Todorov Tzvetan 123
Tolstoj Lew 95
Tomaszewski Borys 63
Tomaszewski Tadeusz 70
Tuwim Julian 124
Truchanowski Kazimierz 7, 104
Trzynadlowski Jan 41
Uspienski Borys 10, 17, 30, 45
Vogler Henryk 31, 38, 68, 99, 105, 109. 113,
116-117, 132
Wasilewski Andrzej 117
Wazyk Adam 13, 97, 99, 117
Weiasberg Adam 35
Werner Andrzej 93
Wilhelmi Janusz 5
Witkowska Alina 8
Witkowski Tadeusz 129
Woolf Virginia 74
Wöycicki Kazimierz 12
Wygodzki Stanislaw 132
Wyka Kazimierz 7, 31-32, 70, 91-92, 94-95,
99, 104-105, 115
Wyslouch Seweryna 5—6
Zalewski Whold 8, 14, 31, 33, 68, 69, 106, 132
Zarzecki Krzysztof 5
Zawieyski Jerzy 8, 11, 15-16, 18-20, 24-25,
28, 38, 49, 54, 56, 58, 60, 67-69, 71-73,
76, 78, 82, 84, 88, 91, 93, 98, 105-106,
113, 128, 132
Zaron Zofia 10
Zaworska Helena 7, 37, 75, 99
Zielinski Stanislaw 6, 33, 88, 104, 107, 132
Zimand Roman 123
Ziomek Jerzy 7, 120, 127
.
Znaniecki Florian 74. 76, 78
Zabicki Zbigniew 92, 96
Zeromski Stefan 20
Zölkiewski Stefan 93, 97, 99
Zukrowski Wojciech 7. 93, 104-106, 112-114,
132
SPIS TREäCI
Uwagi wst^pne
I. Zagadnienia narracji w prozie psychologicznej pierwszych lat powojennych . . .
1. Elementy narracji psychologistycznej
Opowiadanie i deskrypcja jako zapis percepcji
Techniki przytoczen w mowie pozornie zaleznej
Odmiany dialogu
Pröby monologu wewn?trznego
2. Elementy narracji auktorialnej
Komentarz retoryczny
Komenlarz symboliczny
II. Struktura czasowa utworu i problematyka czasu
1. Struktura czasowa
2. Technika retrospekcji
3. Semantyka czasu i funkcje czasu psychologicznego
III. Pröblemy motywacji i analizy psychologicznej
1. Konwencje motywacji
Dawne i nowe reguly gry z czytelnikiem
Funkcje paradoksalnej motywacji
Mapy wspölczesnych motywöw
*'
Osobowoäö w siecj röl spolecznycb
Konflikt motywacyjny
2. Techniki analizy psychologicznej
IV. Proza psychologiczna lat czterdziestych wobec historii wspölczesnej
1. Czlowiek i historia
2. Wojna w röznych stylistykach
3. Dramat postaw moralnych
4. Czlowiek w stanie dekompozycji
5. Ludzie starego rezimu
6. ZakoAczenie
Utwory psychologiczne pierwszych lat powojennych (lub z pogranicza prozy psychologicznejl
cytowane i analizovvane w ksiqzce (Wykaz)
Indeks nazwisk
.**
"
"
'*
'"
"^
'*
'
**

Podobne dokumenty

KSIAZKA^ PO WIESC — MjfOTEMATYZM

KSIAZKA^ PO WIESC — MjfOTEMATYZM Edison T h o m a s Alva 149 E i n s t e i n A l b e r t 149 R j c h e n b a u m B o r i s 174—176 E l u a r d P a u l (wlasc. E u g e n e Grindel) 167 E p i m e n i d e s 49 E s c a r p i t R o b e...

Bardziej szczegółowo