dział ds.gospodarowania nieruchomościami [6066]

Komentarze

Transkrypt

dział ds.gospodarowania nieruchomościami [6066]
Dział
L.p. zaopatrze
nia
1
2
0009
Grupa
materiałowa
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
INSPEKTORAT BHP [6015]
U60150000
Odpady
A07
A
A
Ksenia Michalska
3
0009
U60150001
Urządzenia
elektroniczne
A07
Ksenia Michalska
PO UPRZEDNIEJ KASACJI PRZEZ
UCZELNIANĄ KOMISJĘ KASACYJNĄ komputery; serwery; drukarki; faxy; kopiarki;
klawiatury; myszki; filtry na monitory;
notebooki; podzespoły komputerowe;
magnetofony; telefony; video-odtwarzacze;
maszyny do pisania; elektronarzędzia;
przyrządy do nadzoru i kontroli
4
0009
U60150002
Sprzęt elektryczny
A07
Ksenia Michalska
PO UPRZEDNIEJ KASACJI PRZEZ
UCZELNIANĄ KOMISJĘ KASACYJNĄ monitory; telewizory; sprzęt AGD i RTV; kable
sieciowe; przewody elektryczne
A
5
0009
U60150003
Chemiczne
A07
Ksenia Michalska
chemikalia laboratoryjne i analityczne; źródła
światła; świetlówki - 2 TYGODNIE PRZED
PLANOWANYM TERMINEM PRZEKAZANIA
ODPADÓW
A
6
0009
A04
Feliks Żogała
A
A04
Feliks Żogała
A
A04
Feliks Żogała
A
A04
Feliks Żogała
A
A07
A07
Ksenia Michalska
Ksenia Michalska
A
A
A05
Bożena Golanka
A05
Bożena Golanka
A
A06
A07
Marcin Robak
Ksenia Michalska
A
A
B
Sprawy Pożarowe
U60151000
7
0009
U60151001
8
0009
U60151002
Czujki p.poż.-przegląd i
konserwacja
Gaśnice-przegląd i
konserwacja
Dźwiękowy system
ostrzegawczy
9
0009
10
11
0009
0009
U60153000
U60151003
12
0009
U60156000
13
0009
U60157000
14
15
16
0009
0009
U60158000
U60159000
17
0006
D97000001
Czasopisma zagraniczne
B01
Aldona Grabiańska
18
19
20
0006
0006
0006
D97000002
U97001000
Czasopisma polskie
Usługi bazy danych
Gabriela Kuźniewska
Aldona Grabiańska
Aldona Grabiańska
21
0006
Aldona Grabiańska
22
0006
23
0006
Deratyzacja i dezynfekcja
U60153001
Akcja odszczurzania
Pomiary czynników
szkodliwych w środowisku
pracy
Badania profilaktyczne
pracowników
Szkolenia BHP i PPOŻ
Kontrole sanitarne
czynniki chemiczne,biologiczne, fizyczne - 3
TYGODNIE PRZED PLANOWANYM
TERMINEM POMIARÓW
BIBLIOTEKA UŚ [9700]
U97001001
bazy danych
B07
B01
B01
U97001002
konsorcja
B01
Usługi introligatorskie
U97002000
B03
oprawa książek i
czasopism
U97002001
24
0006
D970030M0
25
0006
D97004000
26
0006
D97005002
27
0006
U97005001
28
0006
U97005003
Druki biblioteczne
B03
B03
Zakup książek
inwentaryzowanych
Zakup kserokopii książek i
czasopism
Dzierżawa książek, czasopism,
mikrofilmów
Zakup usług bibliotecznych
Zakup książek
on-line
Prenumerata książek
on-line
A
ogólnodostępne czasopisma zagraniczne
B
ogólnodostępne czasopisma polskie
B
B
B
ogólnodostępne bazy danych,
2 miesiące przed
złożeniem akcesu
do konsorcjum)
A
jednorazowy zakup baz danych objętych
prawami autorskimi, wykonywany dla
doraźnie tworzonej grupy uczelni wyższych,
poza przetargiem
Grażyna Grodecka
B
B
Grażyna Grodecka
B
rewersy do wypożyczalni; rewersy do czytelni;
deklaracja czytelnika; karta biblioteczna
tradycyjna; karta biblioteczna elektroniczna;
dezyderatka; upomnienie; książka odwiedzin;
naklejki z nadrukiem; fascykuły; karta
katologowa
Grażyna Grodecka
B
B05
Janina Rabięcna
B
B02
Barbara Kuś
B
B02
Barbara Kuś
B
B02
Barbara Kuś
B
B05
Janina Rabięcna
B
B05
Janina Rabięcna
B
29
0006
D97006000
30
0006
U97007000
31
0006
D97008000
System komunikacji wizualnej
B08
Jadwiga Witek
Elementy systemu komunikacji wizualnej dla
CINIBA
B
32
0006
D97009000
Systemy informacyjne
B01
Aldona Grabiańska
systemy służące do przeszukiwania danych
zawierajacych specjalistyczne informacje
B
33
0006
U97009500
Elektroniczne usługi
informacyjne
B01
Aldona Grabiańska
Elektroniczne usługi informacyjne
B
DZIAŁ DS.GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI [6066]
34
Usługi porządkowoczystościowe
T01
Anna Wójciga
T
Czyszczenie elewacji
zewenętrznej budynków
T01
Anna Wójciga
T
U60660002
Utrzymanie czystości
terenów zewnętrznych
T01
Anna Wójciga
T
U60660004
Sprzątanie pomieszczeń
T02
Iwona Czopor
T02
Iwona Czopor
T
T01
Anna Wójciga
T
T01
Anna Wójciga
T
T01
T01
Anna Wójciga
Anna Wójciga
T
T
T06
Agnieszka Kondras
1 rok przed
wymaganą datą
rozpoczęcia
realizacji usługi
Agnieszka Kondras
1 miesiąc przed
wymaganą datą
rozpoczęcia
realizacji usługi
ubezpieczenie krótkoterminowe
T
Agnieszka Kondras
1 miesiąc przed
wymaganą datą
rozpoczęcia
realizacji usługi
ubezpieczenie krótkoterminowe
T
35
0024
36
0024
U60660001
37
0024
38
0024
39
0024
U60661000
40
0024
U60662000
41
0024
U60663000
42
43
0024
0024
U60664000
U60665000
89
0024
U60666000
91
92
0024
0024
T
U60660000
Usługi wywozu stałych
odpadów komunal
Obsługa parkingu
Usługi utrzymania ogródków
ozdobnych
Obsługa szatni
Pomiary pomieszczeń
Usługi ubezpieczeń
majątkowych i
komunikacyjnych
U60601803
usługa ubezpieczenia
od wszelkich ryzyk
U60601804
usługa ubezpieczenia
transportowego
T06
T06
Sprzątanie pomieszczeń wraz ze
specjalistycznym czyszczeniem podłóg i
myciem okien
T
T
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
Agnieszka Kondras
1 miesiąc przed
wymaganą datą
rozpoczęcia
realizacji usługi
ubezpieczenie krótkoterminowe
T
93
0024
U60601805
usługa ubezpieczenia
pojazdów
mechanicznych
94
0024
U60601806
usługa ubezpieczenia
od uszkodzenia lub
utraty
T06
Agnieszka Kondras
1 miesiąc przed
wymaganą datą
rozpoczęcia
realizacji usługi
ubezpieczenie krótkoterminowe
T
95
0024
U60601807
usługa ubezpieczenia
od ognia
T06
Agnieszka Kondras
1 miesiąc przed
wymaganą datą
rozpoczęcia
realizacji usługi
ubezpieczenie krótkoterminowe
T
96
0024
U60601808
usługa ubezpieczenia
od skutków żywiołów
T06
Agnieszka Kondras
1 miesiąc przed
wymaganą datą
rozpoczęcia
realizacji usługi
ubezpieczenie krótkoterminowe
T
U60601809
usługa ubezpieczenia
od odpowiedzialności
cywilnej
Agnieszka Kondras
1 miesiąc przed
wymaganą datą
rozpoczęcia
realizacji usługi
ubezpieczenie krótkoterminowe
T
usługa dodatkowego
ubezpieczenia
majątkowego
T06
Agnieszka Kondras
1 miesiąc przed
wymaganą datą
rozpoczęcia
realizacji usługi
ubezpieczenie krótkoterminowe
T
T05
Andrzej Tyburski
Naprawa awarii ogólnobudowlanych
T
T03
Grzegorz Engelking
usługi w zakresie napraw instalacji
elektrycznych
T
T03
Grzegorz Engelking
usługi instalowania sprzętu elektrycznego
T
T03
Grzegorz Engelking
Usługi w zakresie napraw i konserwacji
elektrycznych instalacji budynkowych
T
97
0024
T06
T06
98
0024
U60601810
44
0024
R60665000
45
0024
U6037I051
46
0024
U6037I052
47
0024
U6037I053
48
0024
U6037I054
Obligatoryjne pomiary ochrony
p.poraż. i odgromowej
T03
Grzegorz Engelking
T
49
0024
U6037I055
Pomiary natężenia oświetlenia
T03
Grzegorz Engelking
T
50
0024
U6037I056
Przeglądy, konserwacje,
naprawy stacji trafo i rozdzielni
n/n i ś/n
T03
Grzegorz Engelking
Usługi w zakresie napraw i konserwacji
elektrycznego sprzętu przesyłowego
T
51
0024
U6037I057
Naprawy i remonty
zapobiegawcze sieci i urz.elekt.
T03
Grzegorz Engelking
Usługi w zakresie napraw i konserwacji
maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych
urządzeń
T
52
0024
U6037I058
Konserwacja urządzeń
dźwigowych
T03
Grzegorz Engelking
Usługi w zakresie konserwacji wind i platform
T
53
0024
U6037I059
Naprawa urządzeń dźwigowych
T03
Grzegorz Engelking
Usługi w zakresie napraw i konserwacji
dźwigów, wind, platform
T
54
0024
U6037I05A
Remonty urzadzeń dźwigowych
T03
Grzegorz Engelking
Windy, platformy
T
55
0024
U6037I05B
Naprawy i wymiana układów
energii elektrycznej
T03
Grzegorz Engelking
naprawa i wymiana układów rozliczeniowopomiarowych energii elektrycznej (liczniki,
przekładniki)
T
56
0024
U6037I05C
Dostawa energii elektrycznej
T03
Grzegorz Engelking
T
57
0024
U6037I05D
T03
Grzegorz Engelking
T
58
0024
U6037I05E
T03
Grzegorz Engelking
Naprawa awarii
ogólnobudowlanych
Naprawa instalacji
elektrycznych
Instalacja sprzętu
elektrycznego
Naprawa i konserwacja
elektrycznych instalacji
budynkowych
Roboty w zakresie instalacji
eletrycznych
Serwis AKPiA
Naprawa sprzętu
mechanicznego i
elektromechanicznego
Usługi w zakresie sieci i
instal.kan.
T
T03
Grzegorz Engelking
Usługi w zakresie napraw i konserwacji
maszyn elektrycznych w tym: siłowniki;
szlabany; bramy wjazdowe i garażowe
T04
Bogusław Wojtunik
Serwis i eksploatacja sieci kanalizacyjnych
Udrażnianie kanalizacji
T04
Bogusław Wojtunik
T
Czyszczenie
neutralizatorów
Przebudowy sieci
kanalizacyjnych
T04
Bogusław Wojtunik
T
T04
Bogusław Wojtunik
T
T04
Bogusław Wojtunik
T04
Bogusław Wojtunik
T04
Bogusław Wojtunik
T04
Bogusław Wojtunik
Opracowania w zakresie
opomiarowania
T04
Bogusław Wojtunik
Racjonalizacja zużycia mediów
T
U60375400
Usługi w zakresie układów
chłodniczych
T04
Bogusław Wojtunik
Usługi w zakresie napraw i konserwacji
pozostałych układów chłodzących (agregaty
wody lodowej, komory, fitortony)
T
U6037A000
Usługi instal.wentyl.mech.i
klimatyzacji
T04
Bogusław Wojtunik
Serwis, naprawy, konserwacja i montaż
central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i
klimatyzatorów wraz z oprzewodowaniem
T
Serwis central
klimatyzacyjnych
T04
Bogusław Wojtunik
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji
central klimatyzacyjnych i klimatyzatorów,
central wentylacyjnych, naprawa i
czyszczenie przewodów wentylacyjnych
T
Serwis klimatyzatorów
T04
Bogusław Wojtunik
T04
Bogusław Wojtunik
T04
Bogusław Wojtunik
Usługi naprawcze i konserwcyjne
T
Współpraca z Dozorem Techn.
T04
Bogusław Wojtunik
Opłaty stałe
T
U6037I061
U6037I062
Przeglądy budowlane
Przeglądy kominiarskie
T04
T04
Bogusław Wojtunik
Bogusław Wojtunik
0024
D6037I063
Klimatyzatory
T04
Bogusław Wojtunik
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych
zewnętrzne i wewnętrznych
T
0024
D6037I064
Części zamienne i
eksploatacyjne do klimatyzacji
T04
Bogusław Wojtunik
Filtry do central wentylacyjno klimatyzacyjnych, płyny eksploatacyjne do
klimatyzacji (freon , glikol)
T
59
0024
U60379000
60
0024
U60374900
61
0024
U60374901
62
0024
U60374902
63
0024
U60374903
64
0024
65
0024
66
0024
67
0024
68
0024
U60375300
69
0024
70
0024
71
0024
U60375001
72
0024
U60375002
73
0024
74
0024
75
0024
U60376500
76
77
0024
0024
78
79
Usługi w zakresie instalacji
gazowych
U60375100
Badanie szczelności
instal.gazowych
U60375101
Usługi w zakresie instalacji
cieplnych
U60375200
Obsługa serwisowa
węzłów cieplnych
U60375201
Usługi w zakresie instalacji
wodnych
U6037A800
Instalacje wody
technologicznej
U60374803
Pomiary i naprawy instalacji i urządzeń
T
T
T
T
Usługi w zakresie napraw i konserwacji
centralnego ogrzewania, naprawy węzłów
cieplnych i instalacji c.o.
Usługi w zakresie napraw i konserwacji
centralnego ogrzewania
Usługi w zakresie napraw i konserwacji
klimatyzatorów
Naprawy, serwis i konserwacja instalacji
wodnych wraz ze stacjami hydroforów i
demineralizacji wody
T
T
T
T
T
T
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
Awaryjne naprawy instalacji, maszyn i
urządzeń cieplnych, wodnych, gazowych,
wentylacyjno- klimatyzacyjnych i
elektrycznych będących środkami trwałymi.
Prace zabezpieczające przed stratami
materialnymi oraz usuwanie skutków awarii
Bogusław Wojtunik
T
T04
Bogusław Wojtunik
T
T04
Bogusław Wojtunik
T
Dostawy energii cieplnej
T04
Bogusław Wojtunik
3 miesiące przed
wymaganą datą
rozpoczęcia
realizacji
T
U6037I102
Dostawy gazu
T04
Bogusław Wojtunik
3 miesiące przed
wymaganą datą
rozpoczęcia
realizacji
T
Bogusław Wojtunik
3 miesiące przed
wymaganą datą
rozpoczęcia
realizacji
T
81
0024
U60375800
82
0024
U60375900
83
0024
U6037B000
84
0024
U6037I101
85
0024
Usługi w zakresie drzwi
przesuwnych
Usługi w zakresie kurtyn
powietrznych
Usługi ogólnotechniczne
pozostałe
86
0024
U6037I103
Dostawa wody i odprowadzanie
ścieków
87
88
0023
U60601800
Usługi ubezpieczeń
T04
CENTUM OBSŁUGI STUDENTÓW [6060]
0023
0023
S04
usługa ubezpieczenia
medycznego (koszty
leczenia)
U60601802
S04
Beata Pełczyńska
21 dni przed
wymaganą datą
rozpoczęcia
realizacji usługi
30 dni przed
wymaganą datą
rozpoczęcia
realizacji usługi dla
wartości
zamówienia do 30
tyś.€;
6 miesięcy przed
wymaganą datą
rozpoczęcia
realizacji usługi dla
wartości
zamówienia
powyżej 30 tyś.€
Ubezpieczenia NNW
S04
Beata Pełczyńska
S02
Joanna Zięba
103
0023
U60602500
104
105
106
107
0011
0011
0011
U60560000
Usługi dydaktyczne
ubezpieczenie krótkoterminowe
wykłady
ćwiczenia
U60560001
U60560002
0011
Druki
110
0015
Usługi detektywistyczne i
ochroniarskie
111
0015
U60100001
112
0015
U60100002
113
0015
U60100003
114
0015
U60100004
115
0015
116
0015
U60101001
117
0015
118
D03
S
D
D
D
D
Sylwia Krawczak
Sylwia Krawczak
Sylwia Krawczak
Iwona Leśny
Przygotowanie w imieniu wszystkich
Jednostek UŚ zbiorczych zapotrzebowań i
opisu przedmiotu zamówienia w zakresie
druków i pozostałych dokumentów
wchodzących w skład grupy SAP
D6033Z7M0, przygotowanie dokumentacji do
postępowania, nadzorowanie przekazywania i
wykorzystania druków oraz rozliczanie
Jednostek UŚ z druków stanowiących
przedmiot ww. grupy.
DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY [6010]
109
S
S
DZIAŁ KSZTAŁCENIA [6056]
D01
D01
D01
T
S
S
Beata Pełczyńska
U60602400
Badania profilaktyczne z
zakresu medycyny pracy
kandydatów na studia,
studentów i doktorantów
108
Terminy
agregowania
zamówień
T04
U6037I066
Usuwanie pozostałych awarii
Imię i Nazwisko
Bogusław Wojtunik
0024
102
Kod
T04
80
90
Krótki tekst
D
E
E03
Piotr Kołodziejczyk
Usługi portierskie
E03
Piotr Kołodziejczyk
Usługi ochroniarskie
E03
Piotr Kołodziejczyk
Usługi nadzoru przy
użyciu alarmu
E04
Krzysztof Żyłka
Usługi patrolowe
E03
Piotr Kołodziejczyk
E03
Piotr Kołodziejczyk
Zbrojone lub
wzmocnione szafy, kasy
i drzwi
E03
Piotr Kołodziejczyk
drzwi opancerzone lub wzmocnione; zamki do
sejfów depozytowych; kasety i zamki
metalowe; zamki
E
U60101002
Instalowanie
metalowych drzwi i ram
okiennych
E03
Piotr Kołodziejczyk
Instalowanie rolet; instalowanie krat;
instalowanie wyrobów metalowych
E
0015
U60101003
Instalowanie stolarki
metalowej, z wyjątkiem
drzwi i okien
E03
Piotr Kołodziejczyk
E
119
0015
U60101005
E03
Piotr Kołodziejczyk
E
120
0015
U60101006
E03
Piotr Kołodziejczyk
E
121
0015
E04
Krzysztof Żyłka
E
122
0015
E04
Krzysztof Żyłka
U60100000
Ochrona techniczna zabezpieczenia mechaniczne
U60101000
Naprawa mech. instal.
budynkowych
Konserwacja
mech.instalacji
budynkowych
Ochrona techniczna zabezpieczenia elektroniczne
U60102000
U60102001
Urządzenia
elektroniczne,
elektromechaniczne i
elektrotechniczne
E
E
ochrona wewnętrzna; ochrona zewnętrzna;
ochrona imprez masowych
monitorowanie systemów alarmowych i
systemów telewizji dozorowanej
ochrona zewnętrzna; grupy interwencyjne
E
E
E
E
alarmy przeciwpożarowe; alarmy
antywłamaniowe; systemy nadzoru w
obwodzie zamkniętym; system kontroli
dostępu; sieć ethernet
E
Dział
L.p. zaopatrze
nia
123
Grupa
materiałowa
0015
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Kod
Sprzęt i aparatura
elektryczna
U60102002
E04
Imię i Nazwisko
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
Krzysztof Żyłka
w zakresie związanym z systemami
przeciwpożarowymi, antywłamaniowymi,
systemami telewizji dozorowej, systemami
kontroli dostępu, sieciami logicznymi;
dźwiękowa i wizualna aparatura
sygnalizacyjna; sprzęt i aparatura radiowa,
telewizyjna, komunikacyjna,
telekomunikacyna i podobna; karty
zawierające obwody scalone; urządzenia
sieciowe; elementy składowe sieci; domofony
E
E
E
124
0015
U60102003
Roboty w zakresie
instalacji budowlanych
E04
Krzysztof Żyłka
instalowanie syst.alarmowych i anten;
instalowanie pożarowych syst. alarmowych;
instalowanie alarmów włamaniowych;
instalowanie infrastruktury kablowej;
instalowanie niskiego napięcia
125
0015
U60102004
Usługi instalowania
urządzeń elektrycznych
i mechanicznych
E04
Krzysztof Żyłka
centrale alarmowe; rejestratory obrazu;
kamery; czujki; klawiatury szyfrujące; syreny;
zwory; domofony
126
0015
U60102005
Naprawa elektr.instal.
budynkowych
E04
Krzysztof Żyłka
E
127
0015
U60102006
Konserwacja elektr.
instal. budynkowych
E04
Krzysztof Żyłka
E
128
0015
E03
Piotr Kołodziejczyk
129
0015
E03
Piotr Kołodziejczyk
130
0015
E03
Piotr Kołodziejczyk
Konwoje gotówki
U60103000
Usługi transportu
chronionego
U60103001
Broń
U60104000
131
0015
U60104001
132
0015
U60104002
133
0015
U60104003
134
0015
Broń, amunicja i
podobne elementy
Usługi w zakresie
napraw i konserwacji
broni
Usługi transportu broni i
amunicji
Audyt bezpieczeństwa
U60106000
135
0015
D60100000
Instalacja systemów
zabezpieczeń technicznych
136
137
0015
U60107000
Niszczenie dokumentów
138
139
140
0007
0007
142
143
0012
Realizacja poligraficzna
publikacji wuś
U51000005
0007
0007
Realizacja poligraficzna
publikacji zwartych
U51000007
0007
141
Recenzje wydawnicze
publikacji
U51000001
U51000000
Publikacja artykułu w
czasopiśmie
specjalistycznym
U51000008
Publikowanie tytułu
(monografii) w
renomowanej serii
wydawniczej
U51000006
Wydawanie publikacji
poza Wydawnictwem
UŚ(zarządzenie
JMRektora nr 64/2002)
E
broń palna; amunicja; części broni palnej
lekkiej
E03
Piotr Kołodziejczyk
E03
Piotr Kołodziejczyk
E
E03
Piotr Kołodziejczyk
E
E03
Piotr Kołodziejczyk
E03
Piotr Kołodziejczyk
E03
Piotr Kołodziejczyk
G01
G06
G06
D. Stencel
K.Kondracka
K.Kondracka
0012
U60570001
E
E
G
na bieżąco, zgodnie
z dyspozycjami
wpływającymi z
Wydziałowych
Zespołów ds.
Wydawniczych
Recenzje wydawnicze publikacji, opracowanie
readkcyjne, korekta publikacji, recenzowanie
G
minimum 3
tygodnie przed
wymaganym
terminem
rozpoczęcia
realizacji
poligraficznej
Usługi drukowania publikacji zwartych
(książek posiadających numer ISBN lub
ISSN) w technikach innych niż cyfrowa
G
na bieżąco, wg
potrzeb WUŚ
od 3 do 8 miesięcy
(pełne opracowanie
redakcyjne plus druk
nakładu). Gdy tytuł
zgłoszony do publikacji
w WUŚ ma
finansowanie kończące
Usługa drukowania publikacji zwartych
się w danym roku
(książek posiadających numer ISBN lub
kalendarzowym,
ISSN) w niskich nakładach
bezwzględnie do
opracowania
redakcyjnego musi
zostać zgłoszony do 30
czerwca (Zarządzenie
Rektora nr 25 z
19.02.2015)
G
G02
minimum 2
tygodnie przed
terminem
rozpoczęcia
realizacji (przed
terminem
wystawienia faktury
za publikację
artykułu)
G06
K.Kondracka
minimum 3
tygodnie przed
terminem
rozpoczęcia
realizacji
od 2 do 12 miesięcy w
zależności od ustaleń
zawartych w umowie z
wydawcą
Lokowanie tytułu (monografii (jednoautorskiej
lub wieloautorskiej - całej książki naukowej) w
renomowanej serii wydawniczej prowadzonej
przez polskie lub zagraniczne wydawnictwo
zewnętrzne lub w wydawnictwie
zagranicznym o udokumentowanym
międzynarodowym statusie - ISBN
G
K.Kondracka
minimum 3
tygodnie przed
terminem
rozpoczęcia
realizacji
od 2 do 12 miesięcy w
zależności od ustaleń
zawartych w umowie z
wydawcą
Usługi wydawania publikacji poza
wydawnictwem UŚ (zarządzenie JM Rektora
nr 64/2002)
G
G06
H01
Cyfrowanie map, usługi
kartograficzne
E
E
Dotyczy wszelkich instalacji, modernizacji i
rozbudowy (inwestycje) systemów
alarmowych, monitorngu itp.
Niszczenie dokumentów
Lokowanie artykułu w punktowanym
czasopiśmie specjalistycznym (polskim lub
zagranicznym) lub poprzez punktowaną
platformę dystrybucyjną (polską lub
zagraniczną) - ISSN
G
DZIAŁ NAUKI [6057]
Usługi badawcze
U60570000
E
E
WYDAWNICTWO UŚ [5100]
0007
144
konwojowanie wartości pieniężnych oraz
innych przedmotów wartościowych
H01
H
H
Joanna Cibis
Joanna Cibis
2 tygodnie przed
terminem
rozpoczęcia
realizacji zlecenia
Cyfrowanie map, usługi kartograficzne,
opracowanie graficzne w systemie Mapinfo
for Windows map cyfrowych, analiza
kartograficzna map archiwalnych; cyfrowanie
map topograficznych itp.
H
Dział
L.p. zaopatrze
nia
145
Grupa
materiałowa
0012
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Laboratoryjne usługi
badawcze i pomiarowe
U60570002
Kod
H01
Imię i Nazwisko
H
2 tygodnie przed
terminem
rozpoczęcia
realizacji zlecenia
Badania rynkowe i ekonomiczne;
ankietowanie i statystyka: analiza
statystyczna danych; opracowanie,
weryfikacja i wizualizacja danych do prac
badawczych; ekspertyzy dla sądów,
prokuratur itp.; wykonanie badań terenowych
techniką jakościowych wywiadów
socjologicznych
H
Opracowanie metodyki badań i pomiarów;
opracowanie modeli badawczych zjawisk,
procesów, itp.
H
Joanna Cibis
2 tygodnie przed
terminem
rozpoczęcia
realizacji zlecenia
Analiza prób glebowych; wykonanie analizy
składu mechanicznego próbek osadów
dennych metodą sitową i sedymentacyjną;
wykonywanie pomiarów ziemi itp.
H
Badania aktywności biologicznej
syntezowanych związków; badania morfologii
modyfikowanego UHMWPE, analizy
wyznaczania składu chemicznego i czystości
składu; analizy fizyko-chemiczne i izotopowe;
badanie i analiza właściwości fizycznych,
chemicznych i biologicznych itp.
H
Obliczenia i analizy numeryczne;
przetwarzanie i opracowanie danych
H
U60570003
Ekspertyzy
H01
Joanna Cibis
147
0012
U60570004
Usługi rozwojowe
H01
Joanna Cibis
U60570005
Usługi badania gleby
H01
Joanna Cibis
2 tygodnie przed
terminem
rozpoczęcia
realizacji zlecenia
H01
Joanna Cibis
2 tygodnie przed
terminem
rozpoczęcia
realizacji zlecenia
149
0012
U60570006
Badania i analiza
właściwości fizycznych,
chemicznych,
mineralogicznych i
strukturalnych
150
0012
U60570007
Usługi przetwarzania
danych
H01
Zakres realizacji
2 tygodnie przed
terminem
rozpoczęcia
realizacji zlecenia
Joanna Cibis
0012
0012
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Laboratoryjne usługi badawcze i pomiarowe:
wykonanie zgładów i przeprowadzenie analiz,
przygotowanie i hybrydyzacja prób CRNA;
badania georadarowe; wykonanie separacji
materiałów; wykonanie szlifów;
przeprowadzenie pomiarów
elektromagnetycznych, opracowanie danych;
identyfikacja profili bakteryjnych, usługi
sekwencjonowania, synteza starterów;
wykonywanie widm NMR, MS, AE i FT-IR;
datowanie wieku próbek osadów; analizy
mikropaleontologiczne; przeprowadzenie
badań na skaningowym mikroskopie
elektronowym; modyfikacja UHMWPE;
analizy na mikrosondzie i mikroskopie
elektronowym itp.
146
148
Terminy
agregowania
zamówień
DZIAŁ INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY BUDOWLANEJ [6037,6019]
151
152
0027
U60374800
153
0027
U60374100
154
155
156
0027
0027
0027
U60374200
157
0027
R60374300
158
0027
159
160
Usługi projektowe
X
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
X03
Adam Kieczka
X03
Adam Kieczka
X03
X03
X03
Adam Kieczka
Adam Kieczka
Adam Kieczka
Realizacja prac adaptacyjnych
X03
Adam Kieczka
X
R60374400
Realizacja prac
modernizacyjnych
X03
Adam Kieczka
X
0027
R60374500
Realizacji prac remontowych
X03
Adam Kieczka
X
0027
R60190000
Roboty budowlane
X02
Sylwia Kuraj
Ekspertyzy i opracowania
branżowe
Audyty
U60374201
U60374202
energetyczny
termomodernizacyjny
X
X
energetyczny; termomodernizacyjny
X
X
X
X
161
0027
R60190001
Budowa obiektówsportowe
X02
Sylwia Kuraj
roboty budowlane w zakresie budowy
wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych
obiektów budowlanych
162
0027
R60190002
Budowa obiektówedukacyjne, badawcze
X02
Sylwia Kuraj
roboty budowlane w zakresie budowy
obiektów budowlanych związanych z
edukacją i badaniami
X
163
0027
X02
Sylwia Kuraj
usługi doradcze dotyczące architektury,
inżynierii, budowy i podobne
X
164
0027
U60191001
Usługi projektowania
architektonicznego
X02
Sylwia Kuraj
projekty budowlane wykonawcze
X
165
0027
U60191002
Architektoniczne
konkursy projektowych
X02
Sylwia Kuraj
166
0027
U60191003
X02
Sylwia Kuraj
usługi geodezyje, pomiarowe
X
167
0027
U60191004
X02
Sylwia Kuraj
program funkcj.-użytkowy, studium
wykonalności
X
168
0027
U60191005
X02
Sylwia Kuraj
wiertnicze; geotechniczne
X
169
0027
U60191006
Usługi architekt.-plan.
przestrzenne
X02
Sylwia Kuraj
usługi architektoniczne dotyczące planowania
przestrzennego i zagospodarowania terenu
X
170
0027
U60191007
Usługi związane z
budownictwem
X02
Sylwia Kuraj
nadzór budowlany; zarządzanie
X
171
0027
U60191008
Usługi inżynieryjne
naukowe i techniczne
X02
Sylwia Kuraj
172
0027
U60191009
Opłaty zw. z procesem
inwestycyjnym
X02
Sylwia Kuraj
173
0027
X02
Sylwia Kuraj
Usługi doradcze dot. arch.,
inżyn., bud.
U60191000
U60192000
Usługi
architekt.,inżynier., i
pomiar.
Usługi inżynieryjne projektowanie
Różne usługi
inżynieryjne
Specjalne usługi projektowe
X
X
różne opłaty administracyjne związane z
procesem inswestycyjnym np.opłaty
geodezyjne
175
0027
D60373900
176
0027
U60376100
177
0027
U60376200
178
0027
U60376300
179
0027
U60376400
180
0027
U6037I031
Telefony komórkowe i
akcesoria do nich
Usługi w zakresie telefonii
komórkowej
Usługi w zakresie telefonii
stacjonarnej
Usługi w zakresie central
telefonicznych
X
X
SEKCJA TELETECHNICZNA [6128]
174
X
W
Dostawa telefony komórkowe, akcesoria gsm,
baterie, modemy
W01
Grzegorz Parzoch
W01
Grzegorz Parzoch
W
W01
Grzegorz Parzoch
W
W01
Grzegorz Parzoch
Inne usługi teletechniczne
W01
Grzegorz Parzoch
Naprawa i modyfikacja instalacji domofonowych i
antenowych w tym azart
W01
Grzegorz Parzoch
Usługi centrali telefonicznej (naprawa, serwis,
konserwacja)
Usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług
telefonicznych i przesyłu danych
W
W
W
W
Dział
L.p. zaopatrze
nia
181
Grupa
materiałowa
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Kod
Terminy
agregowania
zamówień
Imię i Nazwisko
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
DZIAŁ INFORMACJI I PROMOCJI [6044]
182
0010
U60440000
Organizacja imprezy kulturalnej
K01
Aleksandra Kielak
183
0010
U60441000
Imprezy kulturalne
organizowane przez UŚ.
K01
Aleksandra Kielak
184
0010
U60442000
Wynajem powierzchni i
elementów wystawienniczych
K04
Ewelina Sporysz
185
186
0010
0010
K04
K04
Ewelina Sporysz
Ewelina Sporysz
187
0010
U60443000
Publikacja reklam i ogłoszeń
K04
Ewelina Sporysz
188
0010
U60444000
Usługi drukowania
K01
Aleksandra Kielak
189
0010
U60445000
Pozostałe usługi reklamowe
K04
Ewelina Sporysz
190
0010
K04
Ewelina Sporysz
U60442001
U60442002
targi
wystawy
reklama w radiu, TV,
internet
U60445001
K
Imprezy kulturalne zlecane m.in..przez
wydziały i jednostki uczelniane
K
K
Wynajem powierzchni na targach; wystawach
itp. oraz wynajem wyposażenia, modeli,
eksponatów itp.
Targi edukacyjne
Wystawy
K
K
K
1 miesiąc przed
wymaganym
terminem realizacji
Publikacja w prasie
K
30.08.2016
Usługi drukowania z nadrukiem firmowym, w
tym: ulotki; foldery; broszury; zaproszenia;
plakaty; afisze; teczki, druki różne itp.
K
Pozostałe usługi reklamowe w tym np.:
reklama w środkach transportu publicznego,
filmy promocyjne itp.
Media elektroniczne w tym reklama w radiu,
TV ,internet itp.
K
K
Materiały reklamowe z nadrukiem firmowym,
w tym: balony, badziki, antystresy, kubki,
smycze, parasole, odblaski, zawieszki, roll-up,
baner itp.
Zamówienie jest realizowane jeden raz w roku
na podstawie informacji zebranych z
jednostek przy tworzeniu planów
K
Prezenty, nagrody i inne upominki z
nadrukiem firmowym
K
191
0010
D6044G0M0
Materiały z nadrukiem
firmowym
K06
Edyta Olszówka
192
0010
D60444500
Upominki z nadrukiem
firmowym
K06
Edyta Olszówka
193
0010
D60446000
Torby z nadrukiem firmowym
K09
Bibianna Porębska
Torby i teczki włókiennicze, bawełniane,
papierowe, reklamówki i inne torby do
pakowania towarów z nadrukiem firmowym
K
194
0010
D60446500
Odzież z nadrukiem firmowym
K09
Bibianna Porębska
Koszulki, polówki, polary i pozostała odzież z
nadrukiem firmowym
K
195
0010
D60448000
K01
Aleksandra Kielak
Kalendarze z nadrukiem firmowym
K
196
0010
D60448500
K08
Elżbieta Sonnenfeld
197
0010
D60449000
K01
Aleksandra Kielak
Kalendarze z nadrukiem
firmowym
Słodycze z nadrukiem
firmowym
Artykuły biurowe z nadrukiem
firmowym
10.06.2014
10.09.2014
15.05.2014
K
K
198
0010
D60449500
Zabawki z nadrukiem firmowym
K09
Bibianna Porębska
Maskotki, zabawki, breloczki, Usiołki i inne
zabawki z nadrukiem firmowym
199
0010
U60447000
Organizacja imprez
ogólnouczelnianych
K01
Aleksandra Kielak
Organizacja imprez ogólnouczelnianych
organizowanych przez DIiP- inauguracje roku
akademickiego, doktoraty honorowe, wigilie,
majówki, gale akademickie
DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ [6049]
200
201
0013
202
0013
U60490001
203
0013
U60490002
204
0013
U60490003
Anna Gębska
Usługi transportu lotniczego na trasy
zagraniczne. Wnioskowanie odbywa się na
Wniosku W - Wniosek o wyjazd zagraniczny
w SAP TRAVEL
L
Anna Gębska
Usługi transportu kolejowego na trasy
zagraniczne. Wnioskowanie odbywa się na
Wniosku W - Wniosek o wyjazd zagraniczny
w SAP TRAVEL
L
Anna Gębska
Bilety autokarowe na trasy zagraniczne.
Wnioskowanie odbywa się na Wniosku W Wniosek o wyjazd zagraniczny w SAP
TRAVEL
L
L
bilety lotnicze
L06
bilety kolejowe
L06
L06
L
L
Elżbieta Binduchowska
bilety autobusowe
K
wnioskowanie odbywa się za pośrednictwem
wyznaczonych osób w jednostkach
organizacyjnych w planowaniu SAP FIN
Travel Management
L03
Wniosek wyjazdowy"W"
U60490000
K
3 tygodnie przed
planowanym
wyjazdem
zagranicznym
205
0013
U60490004
bilety promowe
L03
Elżbieta Binduchowska
Usługi transportu promowego na trasy
zagraniczne. Wnioskowanie odbywa się na
Wniosku W - Wniosek o wyjazd zagraniczny
w SAP TRAVE
206
0013
U60490006
zakup wiz
L03
Elżbieta Binduchowska
Usługi wizowania paszportów. Wnioskowanie
odbywa się na Wniosku W - Wniosek o
wyjazd zagraniczny w SAP TRAVEL
L
207
0013
U60490007
opłaty za noclegi
L03
Elżbieta Binduchowska
Noclegi w trakcie wyjazdu zagranicznego.
Wnioskowanie odbywa się na Wniosku W Wniosek o wyjazd zagraniczny w SAP
TRAVE.
L
208
0013
U60490008
opłaty konferencyjne
L03
Elżbieta Binduchowska
Opłaty za udział w zagranicznych
konferencjach. Wnioskowanie odbywa się na
Wniosku W - Wniosek o wyjazd zagraniczny
w SAP TRAVE.
L
209
0013
L04
Bożena Kwietniewska
wnioskowanie odbywa się na wniosku
papierowym tzw. Wniosku G
L
L
L
Wniosek G obsługa gościa
zagranicznego
U60491000
210
0013
U60491001
211
0013
U60491002
212
0013
U60491003
213
0013
U60492000
usługi hotelarskie dot.
gości zagranicznych
usługi gastronomiczne
dot. gości
zagranicznych
bilety dot. gości
zagranicznych
Oplaty członkowskie
( w zagranicznych
stowarzyszeniach)
2 tygodnie przed
przyjazdem gościa
L04
Bożena Kwietniewska
Usługi hotelarskie dla gości zagranicznych
świadczone poza obiektami UŚ.
Wnioskowanie odbywa się na papierowej
wersji Wniosku G - Wniosek o zaproszenie
gościa zagranicznego.
L04
Bożena Kwietniewska
Usługi gastronomiczne dot. gości
zagranicznych
L04
Bożena Kwietniewska
L09
Agata Wójcik
L
Instytucjonalna składka członkowska w
zagranicznych organizacjach,
stowarzyszeniach. Realizacja na bieżąco. Po
złożeniu wniosku w SAP, proszę o mail do
Realizatora.
DZIAŁ ORGANIZACYJNO-PRAWNY [6022]
214
L
N
215
0019
U60220000
Operaty szacunkowe budynków
N01
Aleksandra Madej
dla potrzeb własnych oraz celów związanych
z regulowaniem sytuacji terenowo-prawnej
nieruchomości UŚ
216
0019
U60221000
Mapy geodezyjne
N01
Aleksandra Madej
dla potrzeb własnych oraz celów związanych
z regulowaniem sytuacji terenowo-prawnej
nieruchomości UŚ
217
0019
U60222000
Usługi prawne
N01
Aleksandra Madej
N
N
N
Dział
L.p. zaopatrze
nia
218
Grupa
materiałowa
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
KANCELARIA OGÓLNA [6023]
O
219
0016
U60230000
Usługi pocztowe-umowa
O01
Barbara Zając
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
220
0016
U60230001
Usługi pocztowe-bez umowy
O02
Karina Spytkowska
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
221
222
0016
U60231000
Usługi kurierskie
O02
Karina Spytkowska
223
0014
U60680000
Badania eksperckie audytu
224
225
0029
U65010000
Praktyki i staże ŚMCEiBI
226
R
postępowanie dla jednostek nie objętych
umową na maszynę frankową
O
Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe
Barbara Pilawa-Malczyk
BIURO DO SPRAW ROZWOJU [6501]
0029
U65011000
Strefa nauki - ŚMCEiBI
V01
V02
Planowanie i projektowanie strefy nauki,
zabawy i rekreacji na wolnym powietrzu w
kampusie chorzowskim, w tym
zaprojektowanie zewnętrznych urządzeń
edukacyjnych obrazujących prawa nauk
matematyczno-przyrodniczych.
Magdalena Hampel
DZIAŁ LOGISTYKI [6033]
Pamięci flash
Zasilacze awaryjne
M01
M01
Roman Kopiec tel.1811
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
Art. 4 Ustawy PZP
230
0001
D6033M162
Telefony
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
231
0001
D6033M163
Pozyskiwanie i zakup danych
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
0001
D6033Y800
Urządzenia sieciowe aktywne
M01
Roman Kopiec tel.1811
233
0001
D6033Y810
Konwertery
M01
Roman Kopiec tel.1811
0001
0001
0001
D6033Y8MG
D6033Z100
D6033Z2MG
Elementy sieciowe pasywne
Części komputerowe i
serwerowe
Osprzęt komputerowy
M01
M01
M01
Roman Kopiec tel.1811
Roman Kopiec tel.1811
Roman Kopiec tel.1811
237
0001
D6033Z300
Zasilacze
M01
Roman Kopiec tel.1811
238
0001
D6033Z7MG
Nośniki danych
M01
Roman Kopiec tel.1811
V
M
D6033M017
D6033M161
232
R
V
V
Joanna Stelmaszak
0001
0001
236
O
O
R
228
229
235
postępowanie dla jednostek objętych umową
na maszynę frankową
DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI GŁÓWNEJ [6068]
227
234
Zakres realizacji
Pendrive, pamięci typu flash
UPS wszelkiego typu;
Telefony stacjonarne przewodowe
i bezprzewodowe
Pozyskanie i zakup danych, zakup dostępu
do danych
15.01.2016
14.03.2016
16.05.2016
Przetarg
Urządzenia sieciowe aktywne w tym: switche;
11.07.2016 oraz z nieograniczony (unijny) routery; akces point; modemy; print serwery;
realizacją
6 miesięcy
firewale, itp.
w 2017: 07.09.2016
23.11.2016
M
M
M
M
M
Art. 4 Ustawy PZP
Konwertery USB; konwertery PMCIA;
konwertery podczerwieni; konwertery
wszelkiego typu; mediakonwertery
M
Art. 4 Ustawy PZP
Wtyki rj45, zaciskarki do wtyków, gniazda i
wtyki komputerowe, gniazda
i wtyki sieciowe, kable sieciowe gotowe,
patchcordy, światłowody itp.
M
Części komputerowe i serwerowe w tym: płyty
główne, procesory, pamięci, dyski HDD
wewn. i zewn, napędy magnetyczne i
optyczne - wewn. i zewn.
Karty grafiki/tv/dźwiękowe, kontrolery, karty
sieciowe, obudowy
M
Pozostałe elementy osprzętu komputerowego
gdzie indziej nie sklasyfikowane, klawiatury,
myszy, podkładki pod mysz, Kable
przeznaczone do komputerów: zasilające do
pc, dysków, kable USB, SCSI VGA SVGA (z
wyłączeniem kabli sieciowych pasywnych).
Pozostałe akcesoria komputerowe gdzie
indziej nie sklasyfikowane: słuchawki,
słuchawki z mikrofonem, mikrofony, głośniki
(przeznaczone do pc), kamerki internetowe,
akumulatory do notebooka, sanie
montażowe, wentylatory (przeznaczone do
PC)
M
Zasilacze do komputerów, notebooków,
serwerów,
M
Art. 4 Ustawy PZP
PŁYTA CD-RW, CD, DVD, DVD-RW, CD-R,
DVD-R, taśmy streamer, Pudełka na nośniki
CD, DVD
M
M
M
29.02.2016
22.04.2016
17.06.2016
Przetarg
31.08.2016
nieograniczony
oraz z realizacją
3 miesiące
w 2017: 31.10.2016
31.12.2016
Art. 4 Ustawy PZP
29.02.2016
22.04.2016
17.06.2016
Przetarg
31.08.2016
nieograniczony
oraz z realizacją
3 miesiące
w 2017: 31.10.2016
31.12.2016
239
0001
D6033ZC00
Osprzęt teletechniczny
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
Osprzęt i kable teletechniczne: akumulatory
do telefonów; gniazdka RJ-11; kabel
telefoniczny; YTKSY; kabel RS 232; wtyczki
RJ-11; wtyczki RJ-12; skrzynki telefoniczne;
sznury telefoniczne; sznury spiralne; puszki
telefoniczne; łączówki; gniezdniki;
szybkozłącza; opaski na kable; koszulki
termokurczliwe; korytka; rozgałęźniki
240
0001
D6033ZC10
Urządzenia teletechniczne
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
Urządzenia teletechniczne: centralki
telefoniczne; radiotelefony; testery; modemy;
faksy
241
0001
U6033M017
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
242
0001
U6033X300
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
Usługa - administrowania oprogramowan.
M
243
0001
U6033X400
Usługa - instalacja i reinstalacja
oprogramowania i systemów
komputerowych
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
Instalacja i reinstalacja oprogramowania i
systemów komputerowych
M
244
0001
U6033X500
Usługa - wynajem komputerów
i sprzętu komputerowego
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
Usługa - wynajem sprzętu komputerowego
M
245
0001
U6033X600
Usługi związane z siecią
komputerową,
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
Dotyczy drobnych usług typu: konfiguracja,
doraźna naprawa funkcjonujacej sieci LAN.
Nie dotyczy budowy nowej sieci, lub jej
rozszerzenia.
M
Usługi testowania
oprogramowania
Usługa - administrowania
oprogramowan.
M
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi w zakresie nagrywania i kopiowania
danych; dotyczy wyłącznie nagrania na
nośniki gotowego materiału dostarczonego
przez Wnioskodawcę.
M
Usługa - udział w egzaminie organizowanym
przez instytucję zewnętrzną
M
246
0001
U6033X700
Nagrywanie danych, obrazu i
dźwięku na nośniki
magnetyczne i optyczne
247
0001
U6033X800
Usługa - udział w egzaminie
organizowanym przez
instytucję zewnętrzną
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
248
0001
U6033X900
Dostęp do Internetu
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
M
249
0001
U6033Y100
Wykonanie strony internetowej,
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
M
250
0001
U6033Y101
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
Zaprojektowanie, opracowanie,
przygotowanie strony internetowej.
M
251
0001
U6033Y102
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
Umieszczenie strony internetowej na
wskazanym serwerze
M
252
0001
U6033Y103
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
253
0001
U6033Y200
Usługa - projektowanie
systemów komputerowych
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
254
0001
U6033Y300
Podpis elektronicznycertyfikacja
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
Usługa podpisu elektronicznego - certyfikat
"Umowa długoterminowa" NA/RK/5/2014
Umowa ważna do 23.01.2016
M
255
0001
U6033Y400
Podpis elektroniczny-czytnik,
karta
M01
Roman Kopiec tel.1811
Art. 4 Ustawy PZP
Dostawa czytników, karta krypto
M
Akcesoria do kamer i sprzętu
fotograficznego, części zamienne do
aparatów fotograficznych: adaptery do
kopiowania slajdów; czasomierze; etui; filtry
fotograficzne; karty pamięci do aparatów;
lampy błyskowe; maskownice; obiektywy;
opakowania na negatywy; powiększalniki;
pudełka i ramki na slajdy; statywy; torby na
aparaty fotograficzne; zasilacze do aparatów
cyfrowych
M
Projekt, opracowanie,
przygotowanie strony
internetowej
Umieszczenie strony
internetowej na
serwerze.
Obsługa strony
internetowej.
M01
Roman Kopiec tel.1811
Obsługa, w tym modyfikacja i aktualizacja
strony internetowej.
Dobór architektury urządzeń i procedur
konfiguracji i testowania w ramach projektu
systemu komputerowego
M
M
256
0001
D60333000
Akcesoria sprzętu
fotograficznego
M02
Tadeusz Łabędzki tel.2243
Art. 4 Ustawy PZP
257
0001
D60334000
Aparaty fotograficzne i kamery
M02
Tadeusz Łabędzki tel.2243
Art. 4 Ustawy PZP
258
0001
D60335000
Czytniki kodów kreskowych
M02
Tadeusz Łabędzki tel.2243
Art. 4 Ustawy PZP
259
0001
D60336000
Detektory promieniowania
M02
Tadeusz Łabędzki tel.2243
Przetarg
nieograniczony 3
miesiące
Detektory promieniowania i inne
M
260
0001
D60337000
Ekrany projekcyjne
M02
Tadeusz Łabędzki tel.2243
Art. 4 Ustawy PZP
Ekrany na statywie; ekrany projekcyjne
M
Aparaty analogowe; aparaty cyfrowe, kamery
video; kamery cyfrowe
Czytniki kodówkreskowych, stojaki do
czytników
Generatory funkcyjne; generatory wysokiego
napięcia
zakup części i materiałów eksploatacyjnych
bez montażu
M
M
261
0001
D60339000
Generatory
M02
Tadeusz Łabędzki tel.2243
Art. 4 Ustawy PZP
262
0001
D6033A400
Części do klimatyzatorów
M02
Tadeusz Łabędzki tel.2243
Art. 4 Ustawy PZP
M02
15.02.2016,
29.04.2016,
30.06.2016,
Tadeusz Łabędzki tel.2243
26.09.2016, oraz z
realizacją w 2017r.
05.12.2016
Przetarg
nieograniczony 3
miesiące
magnetofony cyfrowe; odtwarzacze
wszelkiego typu; radia; radiomagnetofony z
CD; wieże, dyktafony.
M
M02
15.02.2016,
29.04.2016,
30.06.2016,
Tadeusz Łabędzki tel.2243
26.09.2016, oraz z
realizacją w 2017r.
05.12.2016
Przetarg
nieograniczony 3
miesiące
Urządzenia do odtwarzania dźwięku oraz
video: DVD, magnetowidy
M
M02
15.02.2016,
29.04.2016,
30.06.2016,
Tadeusz Łabędzki tel.2243
26.09.2016, oraz z
realizacją w 2017r.
05.12.2016
Przetarg
nieograniczony 3
miesiące
Anteny; piloty; wysięgniki pod tv, kable,
splitery, adaptery, gniazda, uchwyty, statywy,
podstawki itp.
M
M02
01.02.2016,
29.04.2016,
20.06.2016,
Tadeusz Łabędzki tel.2243
19.09.2016, oraz z
realizacją w 2017r.
12.12.2016
Przetarg
nieograniczony 3
miesiące
Mikroskopy do prac badawczych wraz z
wyposażeniem
M
Tadeusz Łabędzki tel.2243
Art. 4 Ustawy PZP
filtry interferencyjne; kontrasty fazowe; klisze
do mikroskopów elektronowych; okulary
mikroskopowe; olejek immersyjny;
oświetlacze mikroskopowe; stojaki
mikroskopowe; stoliki pod mikroskop; igły do
mikroskopu; taśmy grafitowe; krążki
grafitowe; siateczki do mikroskopu; włókna do
mikroskopu
M
263
264
265
266
267
0001
0001
0001
0001
0001
D6033A600
D6033A700
D6033A800
D6033B300
D6033B400
Drobny sprzęt RTV
Magnetowidy, DVD, nagrywarki
DVD
Części zamienne, osprzęt audiovideo
Mikroskopy wraz z
wyposażeniem
Części zamienne i
eksploatacyjne do
mikroskopów
M02
M
268
0001
D6033B600
Projektory multimedialne
M02
Tadeusz Łabędzki tel.2243 :
wnioski realizowane
w ramach umowy
długoterminowej lub
art. 4.8 Ustawy PZP
269
0001
D6033B800
Przyrządy optyczne
M02
Tadeusz Łabędzki tel.2243
Art. 4 Ustawy PZP
Komponenty optyki pośredniej; lasery;
lornetki; lunety, wskaźniki laserowe
M
270
0001
D6033C100
Sprzęt i aparatura nawigacyjna
GPS
M02
Tadeusz Łabędzki tel.2243
Art. 4 Ustawy PZP
odbiorniki GPS; osprzęt GPS; regulatory do
paneli słonecznych; georadary;
M
M02
15.02.2016,
29.04.2016,
30.06.2016,
Tadeusz Łabędzki tel.2243
26.09.2016, oraz z
realizacją w 2017r.
05.12.2016
Przetarg
nieograniczony 3
miesiące
kolumny głośnikowe; mikrofony; miksery;
osprzęt dyskotekowy; przenośne systemy
nagłaśniające; systemy nagłośnienia;
wzmacniacze sygnałów akustycznych;
zestawy mikrofonowe
M
271
0001
D6033C200
Sprzęt nagłaśniający
Projektory; rzutniki
"Umowa długoterminowa"
DZP.381.56.2015.DW ważna do 18.05.2017
M
M
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
272
0001
D6033C300
Telewizory
M02
15.02.2016,
29.04.2016,
30.06.2016,
Tadeusz Łabędzki tel.2243
26.09.2016, oraz z
realizacją w 2017r.
05.12.2016
273
0001
D6033C800
Kserokopiarki
M02
Tadeusz Łabędzki tel.2243
Przetarg
nieograniczony 3
miesiące
Kopiarki za zgodą Prorektora ds. Finansów i
Rozwoju
M
274
0001
D6033M021
Aparatura biblioteczna
M02
Tadeusz Łabędzki tel.2243
Przetarg
nieograniczony 3
miesiące
Aparatura biblioteczna
M
275
0001
D6033M022
Mikroskopy szkolne
M02
Tadeusz Łabędzki tel.2243
Art. 4 Ustawy PZP
Mikroskopy do prac edukacyjnodydaktycznych
M
276
0001
D6033M023
Profesjonalny sprzęt filmowy
M02
Tadeusz Łabędzki tel.2243
Przetarg
nieograniczony 3
miesiące
Profesjonalne urządzenia i systemy filmowe
oraz do produkcji filmów
M
M02
01.02.2016,
29.04.2016,
20.06.2016,
Tadeusz Łabędzki tel.2243
19.09.2016, oraz z
realizacją w 2017r.
12.12.2016
Przetarg
nieograniczony 3
miesiące
Pomoce dydaktyczne
M
Art. 4 Ustawy PZP
Różne środki czystości gdzie indziej nie
wyszczególnione: koncentraty, calgonit; kostki
do wc; mleczka; naboje zapachowe;
odplamiacze; odświeżacze; pasty; pasty bhp;
płyn do tablic; płyny do mycia; płyny do szyb;
płyny nabłyszczające; płyny; pianki, spraye i
inne preparaty do czyszczenia monitorów,
klawiatur, komputerów, ściereczki
antystatyczne, płyn do tablic
suchościeralnych, sól do zmywarek; talk,
papier toaletowy, ręczniki papierowe na
rolkach; ręczniki papierowe składane;
i inne.
M
M
277
278
0001
0001
D6033ZB00
D6033A1M0
Pomoce dydaktyczne
Środki czystości
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Przetarg
nieograniczony 3
miesiące
LED, LCD, plazma
M
279
0001
D6033C8M0
Artykuły malarskie
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
Artykuły malarskie: pędzle, wałki, wałki
malarskie, wkłady do wałków, folia malarska;
kije teleskopowe; kratka do emulsji; paca
blaszana; paca filcowa; przedłużka do wałka;
siatka do szlifowania; szpachelki; taśma
malarska; unigrunt, mydło malarskie; i inne
280
0001
D6033C900
Farby i lakiery specjalistyczne
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
Farby i lakiery specjalistyczne:
fluoroscencyjne,kwasoodporne,
ferromagnetyczne,samochodowe,
odblaskowe, elektroprzewodzące itp.
M
M
281
0001
D6033C9M0
Farby i lakiery
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
Farby i lakiery, emulsje; ogólnego
przeznaczenia: farba akrylowa;
antykorozyjna; chlorokauczukowa;
emulsyjna; olejna. Uszlachetniacze do farb kreda malarska, pigmenty i inne.
282
0001
D6033D1M0
Gips, cement, wapno
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
Cement różnego rodzaju i klasy, wapno,
gips,materiały na bazie cementowej -wylewki,
zaprawy, kleje do płytek, fugi, itp.
M
283
0001
D6033D3M0
Kleje
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
Klej do tworzyw, drewna, metalu, pianki,
kotwychemiczne, silikony.
M
284
0001
D6033F100
Pieczątki
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
Pieczątki - imienne, tematyczne, numeratory,
datowniki. Akcesoria zamienne do pieczątek.
M
285
0001
D6033G1M0
Rozcieńczalniki do farb i
lakierów
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki do
wszelkiego rodzaju farb.
M
286
0001
D6033H1M0
Spirytus
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
Realizacja wyłącznie za pośrednictwem
Magazynu UŚ: alkohole o różnym stężeniu
etanolu oraz klasie czystości.
M
287
0001
D6033K100
Ziemia
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
Gleba różnej jakości i przeznaczenia.
Materiały do uzdatniania gleby - np.kora
drzewnwa.
M
288
0001
Pojemniki na alkohol
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
Pojemniki do przewozu spirytusu i
przechowywania zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa - ADR
M
289
0001
D6033C7M0
Apteczki
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
Kompletne apteczki, wkłady do apteczek.
M
290
0001
D6033M012
Urządzenia medyczne
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
Urządzenia medyczne
M
Pozostałe materiały medyczne gdzie indziej
nie sklasyfikowane
Jednorazowe, niechemiczne artykuły
medyczne i hematologiczne: cewniki,
strzykawki, pojemniki na mocz
Narzędzia hirurgiczne, między innymi
skalpele, noże, pojemniki.
Rękawice chirurgiczne i pozostałe rękawice
jednorazowe
291
0001
D6033M013
Materiały medyczne
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
292
0001
D6033M014
Artykuły medyczne
jednorazowe
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
293
0001
D6033M015
Artykuły medyczne metalowe
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
294
0001
D6033M016
Artykuły medyczne pozostałe
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
Pojazdy transportowe
M
M
M
M
M
295
0001
D6033M018
Pojazdy transportowe
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
296
0001
D6033M030
Paliwa
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Benzyna,olej napędowy
Umowa długoterminowa
DZP.381.13.2015.DW ważna do dn.
07.11.2016 r.
M
297
0001
D6033M031
Oleje i smary
M03
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
Oleje i smary dedykowane do pojazdwów
mechanicznych.
M
298
0001
D6033L100
Sprzęt AGD
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Pozostały sprzęt gospodarstwa domowego
gdzie indziej nie sklasyfikowany.
M
M
M
299
0001
D6033L10A
AGD - do użytku ze środkami
spożywczymi
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Chłodziarki; zamrażalki;
chłodziarkozamrażalki; kuchenki: gazowe,
elektryczne,elektryczno-gazowe, mikrofalowe;
płyty grzewcze; piekarniki; roboty kuchenne;
blendery; ekspresy do kawy; zaparzacze;
maszynki do mięsa itp.
303
0001
D6033L10H
AGD - do czyszczenia
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Zmywarki do naczyń, pralki i suszarki,
dkurzacz, żelazka elektryczne
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
310
0001
D6033L10N
311
0001
312
313
0001
0001
Nazwa Grupy / Materiału
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Imię i Nazwisko
Wentylatory
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Wentylatory biurkowe, stojące, nawilżacze
M
D6033L10P
Klimatyzatory
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Klimatyzatory przenośne, nie wymagające
montażu
M
D6033L10F
AGD -do ogrzewania i
gotowania
Art. 4 Ustawy PZP
Czajniki elektryczne; podgrzewacze wody;
grzejniki: elektryczne, akumulacyjne,
konwektorowe, olejowe; termowentylatory;
suszarki do włosów, suszarki do "rąk".
M
Art. 4 Ustawy PZP
Części zamienne i eksploatacyjne do sprzętu
agd: grzałki; krążki do palników;ruszty do
kuchenek; pokrętła; regulatory; rury i ssawki;
termostaty; uszczelki; worki do odkurzaczy;
przewody/sznury zasilające.
M
M
Części zamienne i
eksploatacyjne do AGD
Krótki tekst
Terminy
agregowania
zamówień
Kod
D6033L200
Materiał
M04
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Grażyna Krochmal tel.2238
Zakres realizacji
314
0001
D6033M041
Elektryczna aparatura
modułowa
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Elektryczna apartura modułowa: wyłączniki
nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe,
wyłączniki silnikowe, wskaźniki zasilania,
rozłączniki, styczniki, lampki sygnalizacyjne,
liczniki energii, ograniczniki przepięć,
przekaźniki, itp.
315
0001
D6033M044
Akumulatory bezobsługowe
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
kwasowe; żelowe; dedykowane także do
zasilaczy awaryjnych
M
316
0001
D6033M045
Baterie słoneczne
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Baterie słoneczne
M
317
0001
D6033M046
Silniki elektryczne
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Jedno i trójfazowe silniki elektryczne
M
M
318
0001
D6033M04A
Osprzęt elektroinstalacyjny
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Przełączniki elektryczne, gniazda; natynkowe,
podtynkowe, hermetyczne, pojedyncze,
podwójne, schodowe, krzyżowe, osprzęt
siłowy: wtyczki, gniazda siłowe, puszki
połączeniowe podtynkowe i natynkowe,
zestawy przyłączeniowe do kabli; złączki,
listwy zaciskowe, szyny łączeniowe, korytka
instalacyjne, opaski zaciskowe, peszle,
puszki, metalowe trasy kablowe,
przedłużacze, rozdzielnice elektryczne,
obudowy metalowe, skrzynki licznikowe.
Kable i wszelkie przewody elektryczne
319
0001
D6033M04C
Żarówki do projektorów i
rzutników
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Żarówki do projektorów i rzutników
M
M
320
0001
D6033M04D
Aparatura sterownicza
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Czujniki ruchu, automaty schodowe, automaty
zmierzchowe, zegary sterujące, zapłonniki,
startery do świetlówek, transformatory,
wyłączniki awaryjne, kasety sterownicze,
sterowniki, regulatory, przyciski sterujące,
przekaźniki, zasilacze - nie stanowiace
doposazenia do środka trwałego.
321
0001
D6033M04E
Podzespoły elektroniczne
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Podzespoły elektroniczne - moduły
elektroniczne stanowiące część większych
urządzeń z wyłączeniem elektrycznej
aparatury modułowej.
M
322
0001
D6033M04F
Lampy rentgenowskie
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Lampy dedykowane do urządzeń
rentgenowskich
M
323
0001
D6033M1M0
Baterie, akumulatorki i
ładowarki
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Baterie alkaliczne); akumulatory (żelowe,
standardowe); ładowarki do akumulatorów (z
wyjątkiem baterii i ładowarek do telefonów)
M
Art. 4 Ustawy PZP
Części podzespołów elektronicznych,
pasywne elementy elektroniczne (oporniki,
kondensatory, cewki indukcyjne itp..), wtyki i
gniazda ( podstawy dla układów scalonych,
krokodylki, bananki), obwody drukowane,
aktywne elementy elektroniczne (diody ,
tranzystory, układy scalone, mikroprocesory),
tworzywa izolacyjne (koszulki termokurczliwe)
M
M
324
0001
D6033M400
Części elektroniczne
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
325
0001
D6033M5MG
Klosze i oprawy przemysłowe
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Klosze i oprawy przemysłowe: lampy
halogenowe, oświetlenie awaryjne, oprawy
oświetleniowe sufitowe; rastry, hermetyczne,
oprawy typu dowlingh, oprawy oświetleniowe
ścienne: latarnie, części lamp i opraw
oświetleniowych; klosze do opraw o różnym
stopniu szczelności.
326
0001
D6033O100
Lampy ozdobne
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Lampy wiszące, stojące, kinkiety, systemy
prętowe, halogenowe oczka, żyrandole,
lampy biurkowe, latarki, plafony
M
327
0001
D6033O101
Lampy specjalistyczne
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Lampy specjalistyczne posiadające zasilanie
własne lub sieciowe
M
328
0001
D6033P100
Urządzenia prądotwórcze
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Art. 4 Ustawy PZP
Agregaty prądotwórcze
M
Art. 4 Ustawy PZP
Wentylatory ścienne, okienne, dachowe,
kanałowe, przemysłowe
M
Art. 4 Ustawy PZP
Żarówki specjalistyczne do urządzeń
fluorescencyjnych; mikroskopów;
oscyloskopów; spektrometrów; diaskopów;
binokularów itp.
M
Art. 4 Ustawy PZP
Żarówki standardowe głównego szeregu:
kuliste halogenowe, liniowe,
metalohalogenowe, świetlówki rurkowe,
świetlówki energooszczędne i inne lampy
wyładowcze.
M
Obsługa i rozliczanie transakcji opłacanych
kartami płatniczymi
Umowa długoterminowa nr
DZP.381.37.2012.UG ważna do 16.11.2016
M
Bilety miesięczne, jednorazowe o wartości
zakupu powyżej 6.000 PLN
M
329
330
0001
0001
D6033P200
D6033R100
Wentylatory przemysłowe
Żarówki specjalistyczne
M04
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Grażyna Krochmal tel.2238
331
0001
D6033R1M0
Źródła światła (żarówki)
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
332
0001
U6033R700
Obsługa kart płatniczych.
M04
Grażyna Krochmal tel.2238 01.06.2016
333
0001
U6033R900
Zakup biletów KZK GOP
M04
Grażyna Krochmal tel.2238
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Art. 4 Ustawy PZP
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
334
0001
D6033M051
Gazy ciekłe
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Hel ciekły - Art. 4
Ustawy PZP
Azot ciekły - przetarg
nieograniczony
3 miesiące lub
Art. 4.8a Ustawy PZP
335
0001
D6033M052
Zbiorniki na gazy
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
Dewary, butle, zbiorniki
M
336
0001
D6033M053
Drzwi, okna i części zamienne
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
Okna i drzwi wszelkiego typu, szyby okienne;
szyby do drzwi; klamki do okien; kratki
wentylacyjne; klamki do drzwi
M
337
0001
D6033R300
Deski i materiały
drewnopochodne
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
338
0001
D6033R600
Gazy techniczne
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
Azot ciekły- "umowa długoterminowa" nr
DZP.381.11.2014.DW ważna do 26.03.2016.
Hel ciekły -realizacja wg biężących potrzeb
M
OBOWIĄZKOWY PROTOKÓŁ PRZEROBU
WRAZ Z PROTOKOŁEM ODBIORU.
Elemnty drewniane : deski, kantówki, listwy,
kołki, palisada, palety.
Artykuły drewnopochodne : płyty OSB, HDF
itp. (nie dotyczy płyt meblowych), sklejka
wodoodporna, panele podłogowe i ścienne,
korek, podesty, płyty spienione.
Gazy techniczne wraz z dzierżawą butli. Azot
ciekły -"umowa długoterminowa" nr
DZP.381.75.2014.DW ważna do 04.10.2016.
Wyroby hutnicze: blachy, kształtowniki, pręty,
profile,rury, odlewy itp.
Elementy złączne:śruby, nakrętki, podkładki,
wkręty, gwoździe,haki, kołki rozporowe, kotwy
itp.
Artykuły przemysłowe : kłódki, blokady, drut,
siatka, drzwiczki rewizyjne, łożyska, tuleje,
plomby, zawiasy, zasuwy, rozety,listwy
tynkarskie itp.
Wyroby blacharsko - dekarskie : rynny, rury,
kolana, uchwyty do rynien.
Elementy instalacji odgromowej itp
M
M
339
0001
D6033R6M0
Elementy metalowe
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
M
340
0001
D6033R700
Instalacje CO i części do
instalacji CO
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
Zawory do C,O głowice termostatyczne;
grzejniki; odpowietrzniki; stojaki i uchwyty;
pompy CO
M
M
M
341
0001
D6033R900
Listwy przypodłogowe
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
Listwy aluminiowe, drewniane, PCV, okienne;
wykończeniowe, progowe, przypodłogowe;
maty chodnikowe, wycieraczki, maty, taśma
antypoślizgowa; taśma do wykładzin; taśma
teflonowa
342
0001
D6033S100
Materiały budowlane i
izolacyjne
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
Cegły; pustaki; dachówka;systemy dociepleń
(styropian, wełna mineralna) folie budowlane;
kit szklarski; płyty kartonowo-gipsowe; włókno
szklane; płyty pleksi, glazura itp.
343
0001
D6033S300
Piasek i żwir
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
344
0001
D6033S400
Reduktory do gazu
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
345
0001
D6033S700
Smoła i asfalt
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
346
0001
D6033S8MG
Sól
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
Sól do użytku przemysłowego - uzdatniania
wody, sól w pastylkach, sól drogowa
M
347
0001
D6033S900
Suchy lód
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
Suchy lód
M
348
0001
D6033T100
Tapety i okleiny
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
349
0001
D6033T400
Wykładziny
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
350
0001
D6033T500
Wyroby z betonu
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
Wyroby z betonu: gazon betonowy; kwietniki
betonowe; płyty chodnikowe; pokrywy
betonowe; pokrywy na studzienki; profile
bitumiczne itp.
M
351
0001
D6033T6MG
Zamki
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
Wkładki i zamki patentowe, zamki drzwiowe,
zamki meblowe, zamki elektroniczne z
kontrolą dostępu, podzespoły do zamków itp.
M
352
0001
D6033T700
Żaluzje
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Żaluzje, rolety wewnętrzne. Rolety
antywłamaniowe- zewnętrzne "umowa
długoterminowa" nr DZP.381.62.2014.DW
ważna do 07.03.2016.
M
353
0001
D6033Y650
Płyty meblowe i akcesoria do
nich
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
OBOWIĄZKOWY PROTOKÓŁ PRZEROBU
WRAZ Z PROTOKOŁEM ODBIORU. Płyty
meblowe laminowane, blaty robocze
(kuchenne), obrzeża.
M
354
0001
D6033Z400
Sejfy
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
Sejfy, kasety na pieniądze
M
355
0001
D6033Z500
Gabloty przeszklone
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
gabloty: aluminiowe; ekspozycyjne;
ogłoszeniowe; szklane; ścianki informacyjne i
ekspozycyjne; stojaki reklamowe
M
356
0001
D6033M054
Akcesoria samochodowe
M05
Zbigniew Lorenc tel.2239
Art. 4 Ustawy PZP
Akcesoria samochodowe w tym np. płyny
chłodnicze, płyny hamulcowe, płyny do
spryskiwaczy, lampy samochodowe,
bezpieczniki samochodowe itp.
M
Art. 4 Ustawy PZP
Silniki do pojazdów i ich części.
Mechaniczne części zapasowe z wyłącz.
silników i ich części.
Opony do pojazdów silnikowych
/samochodów/
M
Art. 4 Ustawy PZP
Pipety, pipety automatyczne.
M
Art. 4 Ustawy PZP
Końcówki do pipet, nasadki do pipety, stojaki
M
357
0001
D6033M055
Części samochodowe
M05
358
0001
D6033M061
Pipety
M06
359
0001
D6033M062
Akcesoria do pipet
M06
Zbigniew Lorenc tel.2239
Agnieszka Szlesińska
tel.1363
Agnieszka Szlesińska
tel.1363
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Materiały budowlne sypkie -piasek
drobnoziarnisty; kwarcowy; żwir; grys;
pojemniki/skrzynie na piasek
Reduktory: do argonu, azotu, tlenu, do
powietrza i innych gazów
Materiały ropopochodne: smoła; asfalt; lepik
itp.
Okładziny ścienne na bazie papieru lub
tektury, tapety
Dywany; wykładzina dywanowa; wykładzina
PCV
M
M
M
M
M
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
360
D6033M064
Materiały laboratoryjne z
papieru
D6033M065
Naczynia i pojemniki
laboratoryjne z tworzyw
sztucznych
D6033M066
Pozostałe materiały
laboratoryjne z tworzyw
sztucznych
361
362
0001
0001
0001
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
M06
Agnieszka Szlesińska
tel.1363
M06
Agnieszka Szlesińska
tel.1363
M06
Agnieszka Szlesińska
tel.1363
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
Art. 4 Ustawy PZP
Materiały laboratoryjne z papieru: bibuła
filtracyjna, sączki, gilzy ekstrakcyjne, filtry
membranowe, membrana filtracyjna
M
Art. 4 Ustawy PZP
Naczynia i pojemniki laboratoryjne z tworzyw
sztucznych: butelki LDPE, fiolki, kuwety,
kapilary, zlewki, tryskawki, pojemniki na
próbki, pudełka, szalki, płytki, kroplomierze,
pipety Pasteur'a itp.
M
Art. 4 Ustawy PZP
Pozostałe materiały laboratoryjne z tworzyw
sztucznych gdzie indziej nie sklasyfikowane:
parafilm, korki, taśmy samoprzylepne,
etykiety, gumki, stojaki i statywy na narzędzia
laboratoryjne, wężyki i węże laboratoryjne itp.
M
M
363
0001
D6033M068
Szkło laboratoryjne
M06
Agnieszka Szlesińska
tel.1363
Realizacja zgodnie z
umową
Szkło laboratoryjne: fiolki, kolby, butelki,
cylindry, probówki, kuwety, eksykator,
kapilary, krystalizator, zlewka, biurety,
rozdzielacz, reduktor, szalki, wkraplacz,
kroplomierze, pipety, strzykawki, złączki
redukcyjne szklane, korki laboratoryjne,
krany, lejki, płuczki, szkiełka mikroskopowe,
kolumny chromatograficzne, aparaty do
destylacji i inne "Umowa długoterminowa" nr
DZP.381.14.2015.DW ważna do 28.10.2016
364
0001
D6033M06B
Szklane pozostałe materiały
laboratoryjne
M06
Agnieszka Szlesińska
tel.1363
Art. 4 Ustawy PZP
Szklane pozostałe materiały laboratoryjne
gdzie indziej nie sklasyfikowane: kulki
szklane, noże szklane, akwaria
M
365
0001
D6033M06D
Materiały eksploatacyjne do
urządzeń laboratoryjnych
M06
Agnieszka Szlesińska
tel.1363
Art. 4 Ustawy PZP
Różne części zapasowe do urządzeń
laboratoryjnych
M
366
0001
D6033M06E
Probówki
M06
Agnieszka Szlesińska
tel.1363
Art. 4 Ustawy PZP
Probówki
M
D6033M06F
Pozostałe materiały
laboratoryjne z metalu
M06
Agnieszka Szlesińska
tel.1363
Art. 4 Ustawy PZP
Pozostałe materiały laboratoryjne z metalu
gdzie indziej nie sklasyfikowane: tygle
aluminiowe, odważniki, korki laboratoryjne,
palniki spirytusowe, noże specjalistyczne itp.
M
Art. 4 Ustawy PZP
Materiały laboratoryjne z kamieni
półszlachetnych: moździerz agatowy,
naczynie cyrkonowe, kula mieląca z cyrkonii,
proszki z kamieni szlachetnych i
półszlachetnych itp.
M
Art. 4 Ustawy PZP
Materiały laboratoryjne z metalu: łopatki,
pęsety, koszyki do sterylizacji; mieszadełka,
mikroszpatułki, szczypce do zlewek, Uchwyty
do ez, ezy, igły preparacyjne, Pojemniki na
pipety, statywy do pipet; stojaki na pipety itp.
M
M
367
368
369
0001
0001
0001
D6033T801
D6033T802
Materiały laboratoryjne z
kamieni półszlachetnych
Materiały laboratoryjne z metalu
M06
M06
Agnieszka Szlesińska
tel.1363
Agnieszka Szlesińska
tel.1363
370
0001
D6033T803
Materiały laboratoryjne z
porcelany
M06
Agnieszka Szlesińska
tel.1363
Art. 4 Ustawy PZP
Materiały laboratoryjne z porcelany:
moździerze, tłuczki, parowniczki, miseczki
laboratoryjne, płytki porcelanowe, talerzyki
laboratoryjne, pokrywy, pojemniczki
porcelanowe, tygle itp.
371
0001
D6033T900
Metale szlachetne i stopy metali
M06
Agnieszka Szlesińska
tel.1363
Art. 4 Ustawy PZP
Metale szlachetne i stopy metali: złoto,
srebro, platyna, drut srebrny, drut i siatka
platynowa, stopy metali
M
372
0001
D6033XB01
Książki nieinwentaryzowane
M06
Agnieszka Szlesińska
tel.1363
Art. 4 Ustawy PZP
Książki nie ujęte w zakresie zbiorów biblioteki
głównej i bibliotek specjalistycznych
M
373
0001
D6033XB02
Czasopisma
M06
Agnieszka Szlesińska
tel.1363
Art. 4 Ustawy PZP
Czasopisma nie ujęte w zakresie zbiorów
biblioteki głównej i bibliotek specjalistycznych
(nie objęte prenumeratą, o wartości
przekraczającej jednorazowo 6000 PLN)
M
M06
Agnieszka Szlesińska
tel.1363
Art. 4 Ustawy PZP
Materiały entomologiczne, czerpaki, gablotyki
entomologiczne, trapiki, siatki na owady, sita
entomologiczne, kartoniki i kopertki na owady,
tacki na preparaty
M
M
374
0001
D6033M06G
Materiały entomologiczne
375
0001
D6033M071
Krany , kurki sanitarne
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Baterie wszelkiego typu: umywalkowe,
zlewozmywakowe, prysznicowe, wannowe,
zaworki podłączeniowe armatury sanitarnej i
agd itp.
376
0001
D6033M072
Części zamienne i osprzęt do
kranów, kurków sanitarnych
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Głowice do baterii, uszczelki, pokrętła,
wylewki, słuchawki i wężyki natryskowe i
podłączeniowe armatury sanitarnej
M
M
377
0001
D6033M073
Elementy wyposażenia łazienek
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Elementy wyposażenia łazienek: dolno i
górnopłuki wraz z częściami, kabiny
prysznicowe, części do kabin, brodziki,
zasłonki prysznicowe, wsporniki, uszczelki,
komplety montażowe, deski sedesowe,
zawory pływakowe, różne części montażowe
wyposażenia łazienek itp.
378
0001
D6033M074
Drabiny, rusztowania
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Drabiny, rusztowania
M
379
0001
D6033M075
Urządzenia warsztatowe
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Różne urządzenia warsztatowe gdzie indziej
nie sklasyfikowane: stoły robocze, szafki,
imadła, myjki ciśnieniowe
M
M
380
0001
D6033M076
Elementy instalacji wodnokanalizacyjnych
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Elementy systemu instalacji wodno kanalizacyjnej: rury instalacji wodnej,
ściekowe przewody rurowe, złącza do
przewodów rurowych, kolanka, trójniki,
łączniki, zawory kulowe, złącza uniwersalne
do wc, syfon pcv do zlewozmywaka,
umywalki, brodzika
381
0001
D6033M077
Osprzęt do instalacji wodnokanalizacyjnych
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Uchwyty do rur, szczeliwo i taśma teflonowa,
uszczelki, czyściki i kleje do rur, wodomierze.
M
382
0001
D6033M078
Części i akcesoria do
instrumentów muzycznych
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Części i akcesoria do instrumentów
muzycznych
M
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
383
0001
D6033M079
Odzież wierzchnia
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
384
0001
D6033M07A
Pompy przemysłowe
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
385
0001
D6033M07B
Części zamienne do pomp
przemysłowych
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Części zamienne do pomp przemysłowych,
do brudnej wody, ścieków
M
M
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
Nie dotyczy odzieży sportowej i roboczej;
odzież wierzchnia; kurtki; obuwie inne niż
sportowe i ochronne
Pompy przemysłowe, pompy do brudnej
wody, ścieków, pompy głębinowe
M
M
386
0001
D6033M07D
Przemysłowe przyrządy
pomiarowe
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Techniczne i budowlane przyrządy do
pomiaru długości, poziomu, kąta oraz
podstawowych wielkości elektrycznych (nie
dotyczy urządzeń i przyrządów
laboratoryjnych oraz kontrolno-pomiarowych);
wykrywacze przewodów elektrycznych
387
0001
D6033M07E
Oleje i smary
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Preparaty smarowe, oleje.
M
M
388
0001
D6033U002
Artykuły gospodarcze z metalu
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Różne artykuły gospodarcze z metalu
(wyposażenie domowe): kosze, kubły,
popielniczki, wiadra, miski, myjki, suszarki do
bielizny, korkociągi, wycieraczki metalowe,
zlewozmywaki, bańki na mleko.
389
0001
D6033U2M0
Ceramika sanitarna
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Umywalki, miski ustępowe zwykłe i
kompaktowe, pisuary, bidety, wsporniki
ceramiczne
M
390
0001
D6033U300
Artykuły gospodarstwa
domowego
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Deski do prasowania, pokrowce na deski,
filtry do wody, wkłady do termosów, termosy,
karnisze i żabki do firan, cerata.
M
391
0001
D6033U3M0
Elektronarzędzia
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Wiertarki, młotowiertarki, wkrętarki,
wyrzynarki, szlifierki, bruzdownice, pilarki i
strugi, opalarki, frezarki ręczne
M
392
0001
D6033U400
Dzieła sztuki i antyki
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Dzieła sztuki i antyki
M
393
0001
D6033U500
Instrumenty muzyczne
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Instrumenty muzyczne
M
Art. 4 Ustawy PZP
Części zamienne i eksploatacyjne do
elektronarzędzi: wiertła, otwornice, koronki
wiertnicze, uchwyty wiertarskie, akumulatory
do elektronarzędzi, stojaki wiertarskie, szyny
prowadzące, dysze, frezy, piły tarczowe,
wyroby ścierne, płótno ścierne, ściernice,
kamienie szlifierskie.
M
M
394
0001
D6033U5M0
Części zamienne i
eksploatacyjne do
elektronarzędzi
M07
Leszek Walczak
tel.2242
395
0001
D6033U6M0
Środki ochrony indywidualnej
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Sprzęt ochrony twarzy, oczu i głowy, układu
oddechowego, słuchu; sprzęt chroniący przed
upadkiem z wysokości; sprzęt i elementy
odzieży chroniące przed porażeniem prądem
elektrycznym, czynnikami chemicznymi;
kamizelki ostrzegawcze
396
0001
D6033U6MG
Materiały eksploatacyjne i
części zamienne do sprzętu
ogrodniczego
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Żyłka tnąca i głowice żyłkowe, noże do
kosiarek i wykaszarek, części i osprzęt do
sprzętu ogrodniczego, szelki do wykaszarek
M
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Części urządzeń i materiały eksploatacyjne do
spawania i lutowania, elektrody i drut
spawalniczy, spoiwa lutownicze, osprzęt
spawalniczy i lutowniczy, osprzęt do
zgrzewarek do rur z PP
M
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Spawarki, zgrzewarki do metali, stacje
lutownicze, lutownice, zgrzewarki do rur z PP
M
Art. 4 Ustawy PZP
Różne ręczne narzędzia ogrodnicze: szpadle i
łopaty, zgarniacze do śniegu, saperki,
zbijacze lodu, kilofy, grabie, widły, sekatory,
ręczne nożyce do żywopłotu, siekiery,
konewki, opryskiwacze, węże ogrodowe i
osprzęt do węży, taczki, świdry presslera,
narzędzia dla leśnictwa
M
Art. 4 Ustawy PZP
Różne ręczne narzędzia proste, skrzynki i
torby narzędziowe, w tym: dłuta i przecinaki,
szczypce i kombinerki, zaciskarki do wtyczek,
obcęgi, młotki, nożyce do cięcia drutu i
blachy, klucze maszynowe, pilniki, szczotki do
metalu, śrubokręty, końcówki śrubokrętów,
skrzynki i torby narzędziowe, piły ręczne i
ramki do pił, brzeszczoty do pił ręcznych,
taśmy miernicze, poziomice, suwmiarki,
sklerometry, scyzoryki monterskie, noże i
ostrza do tapet i wykładzin, noże do szkła,
gilotyny do płytek, ręczne narzędzia do
gwintowania, nitownice, zszywacze
tapicerskie, spirale do kanalizacji, strugi,
świdry presslera, ściski stolarskie, wbijaki do
otworów itp.
M
M
397
0001
D6033U700
Części zamienne i
eksploatacyjne do urządzeń do
lutowania i spawania
398
0001
D6033U7M0
Urządzenia do lutowania i
spawania
399
400
0001
0001
D6033U8M0
D6033U9M0
Narzędzia ogrodnicze
Narzędzia proste
M07
M07
Leszek Walczak
Leszek Walczak
tel.2242
tel.2242
401
0001
D6033W100
Części zamienne i
eksploatacyjne do obrabiarek
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Części, osprzęt, akcesoria i materiały
eksploatacyjne do obrabiarek, części
zamienne, noże tokarskie, płyny chłodząco smarujące, proszki i zawiesiny ścierne,
ściernice do obrabiarek
402
0001
D6033W1M0
Obrabiarki
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Różnego rodzaju obrabiarki, tokarki, frezarki,
wiertarki stołowe i kolumnowe, obrabiarki do
obróbki drewna
M
403
0001
D6033W200
Opakowania ciężkie
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
kufry, skrzynie transportowe
M
404
0001
D6033W2M0
Odzież sportowa i turystyczna
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
405
0001
D6033W4MG
Pościel i ręczniki
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Odzież i obuwie : sportowe, turystyczne ,
polarnicze
Koce, bielizna pościelowa, obrusy, ręczniki,
poduszki
M
M
Dział
L.p. zaopatrze
nia
406
0001
Grupa
materiałowa
D6033W500
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Zmechanizowany sprzęt
ogrodniczy
Krótki tekst
Kod
M07
Imię i Nazwisko
Leszek Walczak
Terminy
agregowania
zamówień
tel.2242
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
Art. 4 Ustawy PZP
Kosiarki, wykaszarki, traktory ogrodnicze,
nożyce ogrodnicze spalinowe i elektryczne,
odkurzacze do liści pilarki łańcuchowe,
rozdrabniacze do gałęzi, urządzenia do
odśnieżania
M
M
407
0001
D6033W600
Sprzęt sportowy i turystyczny
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Sprzęt sportowy wszelkiego typu,
wyposażenie sal gimnastycznych, stojaki na
rowery, stopery, plecaki, torby sportowe,
naczynia turystyczne, sprzęt turystyczny,
namioty, stojaki na rowery
408
0001
D6033W700
Tkaniny
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Tkaniny, płótna, sukno, tkaniny tapicerskie,
tkaniny zasłonowe i firankowe
M
409
0001
D6033W800
Torby i teczki
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Walizki, torby, teczki i torby podróżne, teczki i
torby podręczne
M
Art. 4 Ustawy PZP
2 miesiące
Trzewiki robocze, buty gumowe, buty
ortopedyczne, ubrania robocze, robocze
kurtki ocieplane, robocze kurtki
przeciwdeszczowe, kamizelki ocieplane,
koszule flanelowe, fartuchy drelichowe,
fartuchy białe, czapki, rękawice robocze
M
Art. 4 Ustawy PZP
Torby, torebki, worki, woreczki z polietylenu i
papieru, folia spożywcza reklamówki, papier
pakowy, karton, torebki apteczne i
jednorazowe,sznurek, wieszaki różne, oraz
duże pojemniki, pudła, pudełka, beczki i
kanistry plastikowe, butle plastikowe,
pojemniki na odpady, pojemniki plastikowe
wszelkiego typu (z wyłączeniem pojemników
na alkohol realizowany przez magazyn)
M
410
0001
D6033W8M0
Odzież i obuwie robocze
M07
Leszek Walczak
tel.2242
411
0001
D6033X0MG
Opakowania papierowe i
plastikowe
M07
Leszek Walczak
tel.2242
412
0001
D6033XKM0
Rozkłady jazdy
M07
Leszek Walczak
tel.2242
413
0001
D6033Y100
Urządzenia ppoż.
M07
Leszek Walczak
tel.2242
M07
Leszek Walczak
tel.2242
M07
Leszek Walczak
tel.2242
magazyn
Art. 4 Ustawy PZP
Art. 4 Ustawy PZP
Wyłącznie planszowe rozkłady jazdy
pociągów
Gaśnice, węże hydrantowe i osprzęt, szafki
hydrantowe
M
M
Art. 4 Ustawy PZP
Znaki drogowe, zewnętrzne tablice
emaliowane: pachołki, znaki ostrzegawcze
typu BHP, taśmy do oznakowania terenu,
emaliowane tablice firmowe i godła, tablice
informacyjne
M
Art. 4 Ustawy PZP
Maszyny drukarskie i introligatorskie
M
M
414
0001
D6033Y300
Znaki ostrzegawcze i tablice
informacyjne
415
0001
D6033Y400
Maszyny poligraficzne
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Płyty offsetowe; środki do gruntowania;
obciągi gumowe; COMBIFIX; płyn do mycia
wałków; środki do czyszczenia płyt; korektor
minusowy; talk cukrowy; farby drukarskie;
sprężyny; rolki; wałki; łopatki; łożyska;
podkładki; wykładniki; wałki farbowe
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Grile, hamaki, krzesła ogrodowe, ławki, stoły i
parasole ogrodowe, leżaki
M
M
416
0001
D6033Y401
Części i materiały
eksploatacyjne do maszyn
poligraficznych
417
0001
D6033Y410
Meble ogrodowe
418
0001
D6033ZZM0
Art. gosp. z tworzyw
sztucznych
M07
Leszek Walczak
tel.2242
Art. 4 Ustawy PZP
Artykuły gospodarcze do sprzątania: miotły,
szczotki, szufelki, plastikowe miski, mopy i
wkłady, kije do szczotek, zmiotki i szufelki,
rękawice gospodarcze gumowe i lateksowe,
szczotki do rąk, szczotki do szorowania,
ściągacze do szyb, szczotki do wc, wiadra,
kosze, dozowniki mydła i innych art.
Higienicznych, rękawice robocze gumowe i
podobne.
419
0001
D6033A4M0
Tablice
M09
Mariusz Małecki tel.2245
Art. 4 Ustawy PZP
Tablice pokazowe; tablice szkolne; tablice
suchościeralne; tablice wolnostojące; tablice
ogłoszeniowe, tablice korkowe, magnetyczne,
M
420
0001
D6033A5M0
Taśmy barwiące
M09
Mariusz Małecki tel.2245
Art. 4 Ustawy PZP
Taśmy barwiące do urządzeń
termosublimacyjnych.
M
15.02.2016
22.04.2016
24.06.2016
09.09.2016
oraz z realizacją
w 2017
14.11.2016
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Wyroby biurowe metalowe: dziurkacze;
magnesy; nożyczki; pinezki; podpórki pod
książki; rozszywacze; spinacze; szpilki;
uchwyty magnetyczne; zszywacze; zszywki,
gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki
kreślarskie, spinacze do papieru
"Umowa długoterminowa" 381.45.2015.DW
dedykowana dla Magazynu U.Ś. ważna do
21.05.2016
421
0001
D6033A7M0
Wyroby biurowe metalowe
M09
Mariusz Małecki tel.2245
422
0001
D6033M191
Etykiety samoprzylepne
M09
Mariusz Małecki tel.2245
Art. 4 Ustawy PZP
Etykieta samoprzylepna na arkuszu A4,
M
423
0001
D6033X600
Maszyny biurowe
M09
Mariusz Małecki tel.2245
Art. 4 Ustawy PZP
Urządzenia biurowe: bindownice, laminatory,
gilotyny, niszczarki, itp.
M
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Artykuły piśmienne: długopisy; foliopisy;
koreksy i korektory; kredki; markery; mazaki;
zakreślacze, ołówki; pióra; pisaki do
rejestratorów; do samopisów; pisaki do szkła;
rapidografy; atrament do piór wiecznych;
tusze kreślarskie; wkłady do długopisów;
pióro kulkowe, ołówek z gumką, ołówek
automatyczny, mina ołówkowa, wkład do
pióra kulkowego
"Umowa długoterminowa" 381.45.2015.DW
dedykowana dla Magazynu U.Ś. ważna do
21.05.2016
M
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Papier kancelaryjny; maszynowy; papier do
plotera,
M
424
425
0001
0001
D6033XDM0
D6033XIM0
Materiały piśmienne
Papier piśmienny
M09
M09
Mariusz Małecki tel.2245
Mariusz Małecki tel.2245
15.02.2016
22.04.2016
24.06.2016
09.09.2016
oraz z realizacją
w 2017
14.11.2016
15.02.2016
22.04.2016
24.06.2016
09.09.2016
oraz z realizacją
w 2017
14.11.2016
M
Dział
L.p. zaopatrze
nia
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
Grupa
materiałowa
D6033XMM0
D6033Y1MG
D6033Y2MG
D6033Y3MG
D6033Y7M0
D6033Y8M0
D6033Z0M0
D6033Z9M0
D6033ZA11
D60331000
D60331001
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Papier użytkowy
Wyroby biurowe pozostałe
Papier ksero
Koperty
Tonery- wkłady barwiące
Tusze
Artykuły biurowe
Kalendarze
Akcesoria i materiały do
maszyn biurowych
Komputery
Serwery
Krótki tekst
Kod
M09
M09
M09
M09
M09
M09
M09
M09
M09
M11
M11
Imię i Nazwisko
Mariusz Małecki tel.2245
Mariusz Małecki tel.2245
Mariusz Małecki tel.2245
Terminy
agregowania
zamówień
15.02.2016
22.04.2016
24.06.2016
09.09.2016
oraz z realizacją
w 2017
14.11.2016
15.02.2016
22.04.2016
24.06.2016
09.09.2016
oraz z realizacją
w 2017
14.11.2016
15.02.2016
22.04.2016
24.06.2016
09.09.2016
oraz z realizacją
w 2017
14.11.2016
Mariusz Małecki tel.2245
Mariusz Małecki tel.2245
Mariusz Małecki tel.2245
Mariusz Małecki tel.2245
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Papier kredowy, półkredowy; papier kolorowy.
M
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Pozostałe wyroby biurowe gdzie indziej nie
sklasyfikowane: korytka i organizatory,
pudełka do przechowywania dokumentów.
M
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Papier ksero - wszystkie rodzaje; papier do
drukarek, papier składanka
"Umowa długoterminowa" 381.45.2015.DW
dedykowana dla Magazynu U.Ś. ważna do
21.05.2016.DW
M
Art. 4 Ustawy PZP
15.02.2016
22.04.2016
24.06.2016
09.09.2016
oraz z realizacją
w 2017
14.11.2016
15.02.2016
22.04.2016
24.06.2016
09.09.2016
oraz z realizacją
w 2017
14.11.2016
15.02.2016
22.04.2016
24.06.2016
09.09.2016
oraz z realizacją
w 2017
14.11.2016
Mariusz Małecki tel.2245
Mariusz Małecki tel.2245
Zakres realizacji
Koperty, koperty wszelkiego typu; papeteria i
inne wyroby
"Umowa długoterminowa" 381.45.2015.DW
dedykowana dla Magazynu U.Ś. ważna do
21.05.2016.DW
M
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące (nie dotyczy
realizacji dostaw
magazynowych)
Materiały eksploatacyjne do urządzeń
drukujących i kopiujących.
"Umowa długoterminowa" 381.98.2015.DW
dedykowana dla Magazynu U.Ś. ważna do
21.09.2016
M
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące (nie dotyczy
realizacji dostaw
magazynowych)
Materiały eksploatacyjne do drukarek
atramentowych.
"Umowa długoterminowa" 381.98.2015.DW
dedykowana dla Magazynu U.Ś. ważna do
21.09.2016
M
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Artykuły biurowe i wyroby piśmiennicze;
biuwary; bloczki; bloki; brystol; kalka; karton;
kołonotesy; ofertówki; przekładki;
receptariusze; segregatory i wkłady do
segregatorów, dzienniki podawcze,
szkicowniki; teczki; zeszyty, deski z klipsem;
gąbki do tablic; gumki; klej biurowy; koperty
foliowe; koszulki na dokumenty; linijki;
naklejki samoprzylepne; ofertówki; poduszki
do pieczątek;taśma klejąca; temperówki; tuby
na dyplomy; tusze i wkłady do pieczątek;
koszulki do wpinania, poduszki do tuszu,
skoroszyty, zakładki indeksujące, maczałki
żelowe, itp.
"Umowa długoterminowa"
381.381.45.2015.DW dedykowana dla
Magazynu U.Ś. ważna do 21.05.2016
M
Art. 4 Ustawy PZP
CAŁOŚĆ PRZEZ MAGAZYN kalendarze
jednokartkowe; kalendarze kieszonkowe;
kalendarze ścienne; kalendarze w formie
notesów
M
Art. 4 Ustawy PZP
Części zamienne do urządzeń biurowych
bindownic, faksów, urządzeń
drukujących,scanerów. Akcesoria i materiały
eksploatacyjne do faksów i innych urządzeń
(z wyjątkiem drukarek i maszyn
wielofunkcyjnych), w szczególności taśma do
maszyn liczących, taśmy barwiące do
drukarek, faksów, kalkulatorów, folia
atramentowa; folia do faksów, rzutników i
innych urządzeń; papier termiczny do faksu,
okłatki, grzbiety, termookładki itp.
M
Tomasz Wantuła tel.2172
29.02.2016
22.04.2016
17.06.2016
oraz z realizacją
w 2017:
31.08.2016
31.10.2016
31.12.2016
(nie dotyczy dostaw
realizowanych
w ramach zawartej
umowy)
Przetarg
nieograniczony (unijny)
6 miesięcy
+1 miesiąc na
uzyskanie zerowej
stawki VAT
Tomasz Wantuła tel.2172
29.02.2016
22.04.2016
17.06.2016
oraz z realizacją
w 2017:
31.08.2016
31.10.2016
31.12.2016
Przetarg
nieograniczony 3
miesiące
+1 miesiąc na
uzyskanie zerowej
stawki VAT
Komputery Stacjonarne, modele zgodne z
załącznikiem do umowy.
"Umowa długoterminowa"
DZP.381.45.2014.DW ważna do 31.12.2016
M
M
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
29.02.2016
22.04.2016
17.06.2016
oraz z realizacją
w 2017:
31.08.2016
31.10.2016
31.12.2016
(nie dotyczy dostaw
realizowanych
w ramach zawartej
umowy)
Przetarg
nieograniczony (unijny)
6 miesięcy
+1 miesiąc na
uzyskanie zerowej
stawki VAT
Zakres realizacji
Monitory, modele zgodne z załącznikiem do
umowy.
"Umowa długoterminowa"
DZP.381.45.2014.DW ważna do 31.12.2016
437
0001
D60331002
Monitory
M11
Tomasz Wantuła tel.2172
438
0001
D60331003
Drukarki biurowe
M11
Tomasz Wantuła tel.2172
Art. 4.8 Ustawy PZP
Drukarki biurowe laserowe; żelowe,
1 miesiąc na uzyskanie
atramentowe; igłowe
zerowej stawki VAT
M
439
0001
D60331004
Skanery biurowe
M11
Tomasz Wantuła tel.2172
Art. 4.8 Ustawy PZP
1 miesiąc na uzyskanie
zerowej stawki VAT
M
29.02.2016
22.04.2016
17.06.2016
oraz z realizacją
w 2017:
Przetarg
31.08.2016
nieograniczony (unijny)
31.10.2016
6 miesięcy
31.12.2016
(nie dotyczy dostaw
realizowanych
w ramach zawartej
umowy)
440
0001
D60331005
Notebooki
M11
Tomasz Wantuła tel.2172
441
0001
D60332000
Urządzenia fiskalne
M11
Tomasz Wantuła tel.2172
Art. 4 Ustawy PZP
442
0001
D6033A8T2
Zakup oprogramowania
komputerowego Microsoft
M11
Tomasz Wantuła tel.2172
Realizacja zgodnie z
umową
29.02.2016
22.04.2016
17.06.2016
oraz z realizacją
w 2017:
31.08.2016
31.10.2016
31.12.2016
(nie dotyczy dostaw
realizowanych
w ramach zawartej
umowy)
Notebooki, modele zgodne z załącznikiem do
umowy.
"Umowa długoterminowa
DZP.381.101.2015.DW" ważna do
31.12.2017
M
M
M
oprócz systemów operacyjnych; dot.umowy
Microsoft Academic Select.
Umowa długoterminowa nr
DZP.381.26.2013.DW ważna do 24.04.2016
Przetarg
nieograniczony (unijny)
6 miesięcy
+1 miesiąc na
uzyskanie zerowej
stawki VAT
M
443
0001
D6033M111
Terminale
M11
Tomasz Wantuła tel.2172
444
0001
D6033M112
Plotery
M11
Tomasz Wantuła tel.2172
445
0001
D6033M113
Urządzenia wielofunkcyjne
M11
Tomasz Wantuła tel.2172
446
0001
D6033M114
Skanery specjalistyczne
M11
Tomasz Wantuła tel.2172
Art. 4.8 Ustawy PZP
1 miesiąc na uzyskanie
zerowej stawki VAT
Tomasz Wantuła tel.2172
1 miesiąc dla wartości
poniżej 30 tys.euro.
Dla wartości powyżej
30 tys.euro - 3m-ce
(z zastrzeżeniem
art.4.8a pzp)
Tomasz Wantuła tel.2172
1 miesiąc dla wartości
poniżej 30 tys.euro.
Dla wartości powyżej
30 tys.euro - 3m-ce
(z zastrzeżeniem
art.4.8a pzp)
przedłużanie posiadanych licencji
M
Tomasz Wantuła tel.2172
1 miesiąc dla wartości
poniżej 30 tys.euro.
Dla wartości powyżej
30 tys.euro - 3m-ce
(z zastrzeżeniem
art.4.8a pzp)
Mathematica, Statistica, Maple, Matlab,
Origin, MapInfo
M
Tomasz Wantuła tel.2172
1 miesiąc dla wartości
poniżej 30 tys.euro.
Dla wartości powyżej
30 tys.euro - 3m-ce
(z zastrzeżeniem
art.4.8a pzp)
M
M
447
448
449
450
0001
0001
0001
0001
D6033M115
D6033M116
D6033M117
Oprogramowanie komputerowe
ogólnodostępne
M11
Licencje
M11
Oprogramowanie komputerowe
specjalistyczne
M11
M
Art. 4 Ustawy PZP
1,5 miesiąca
Art. 4.8 Ustawy PZP - 1
miesiąc
M
M
M
ADOBE/licencja "Umowa długoterminowa"
ważna do 28.04.2016
COREL - realizacja po pisemnym rozeznaniu
rynku.
M
D6033M118
Tablety, czytniki ebook'ów
M11
Tomasz Wantuła tel.2172
1 miesiąc dla wartości
poniżej 30 tys.euro.
Dla wartości powyżej
30 tys.euro - 3m-ce
(z zastrzeżeniem
art.4.8a pzp)
M11
Tomasz Wantuła tel.2172
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Umowa długoterminowa DZP.381.8.2015.UG
ważna do 30.04.2019
M
M12
Jacek Będkowski tel.1757
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Printoscope
Umowa DZP.381.20.2015.UG
ważna do 31.07.2016
M
M12
Jacek Będkowski tel.1757
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Printoscope
Umowa DZP.381.20.2015.UG
ważna do 31.07.2016
M
451
0001
U6033A8T3
Zakup polis serwisowych,
dokumentacji, nadzoru i opieki
nad oprogramowaniem
452
0001
U6033X901
Dzierżawa łącza z ŚASK
M11
453
0001
U6033KSE3
Urządzenia
wielofunkcyjne
Printoscope
(zakup urządzeń)
454
0001
U6033KSE4
Urządzenia PTC
Printoscope
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
455
0001
456
457
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Printoscope
Umowa DZP.381.20.2015.UG
ważna do 31.07.2016
M
Jacek Będkowski tel.1757
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Printoscope
Umowa DZP.381.20.2015.UG
ważna do 31.07.2016
M
M12
Jacek Będkowski tel.1757
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Printoscope
Umowa DZP.381.20.2015.UG
ważna do 31.07.2016
M
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Umowa ogólnouczelniana
Usługi prania pościeli oraz pozostałego
asortymentu hotelowego, pranie fartuchów
Umowa ważna do 31.12.2016
M
Art. 4 Ustawy PZP
Czyszczenie strojów dla potrzeb SZPIT
M
Art. 4 Ustawy PZP
Specjalistyczne czyszczenie wykładzin
dywanowych
M
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Usługi cateringowe na podstawie
każdorazowo prtzeprowadzanego
postępowania przetargowego
Art. 4 Ustawy PZP.
Niezbędne złożenie
wniosku 1 miesiąc
przed planowaną datą
rozpoczęcia realizacji
usługi
Usługi restauracyjne - powyżej 6.000 PLN
M
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Usługi serwowania śniadań w hotelach UŚ
Umowa ważna do 31.01.2018
M
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych
M
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi świadczone przez przewodników
turystycznych, zakup biletów wstępu powyżej
6.000 PLN
M
Art. 4 Ustawy PZP
Naprawa obuwia dla SZPiT
M
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
U6033KSE6
Kopie/wydruki
Printoscope
M12
Jacek Będkowski tel.1757
0001
U6033KSE9
Obsługa systemu
informatycznego
Printoscope.
M12
0001
U6033KSER
System drukowania i
kopiowania
458
0001
U60330001
Usługi prania
M18
459
0001
U60330002
Czyszczenie strojów
M18
460
0001
U60330003
Czyszczenie wykładzin
dywanowych
M18
461
0001
U60331001
Usługi cateringowe
M18
Terminy
agregowania
zamówień
30.09.2016
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
462
0001
U60331003
Usługi gastronomiczne
M18
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
463
0001
U60331004
Serwowanie śniadań w
hotelach UŚ
M18
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
464
0001
U60331200
Usługi w zakresie tłumaczeń
M18
465
0001
U60331400
Usługi świadczone przez
przewod.turyst.
M18
466
0001
U60331500
Usługi szewskie (naprawa
obuwia dla SZPiT)
M18
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Zakres realizacji
M
Dla wartości powyżej
30 tys.euro przetarg
nieograniczony
3 miesiące
467
0001
U60332000
Usługi szkoleniowe
M18
468
0001
U60332101
Karnety do fitness
dla prac. U. Śl.
M18
469
0001
U60332102
Wyjazdy rehabilitacyjne dla st.
niepełnosprawnych
M18
470
0001
U60332103
Prowadzenie zajęć
rehabilitacyjnych dla st.
niepełnosprawnych
M18
Dla wartości poniżej 30
Organizacja szkolenia, warsztatu, seminarium
tys.euro Art. 4 Ustawy
itp. powyżej 30.000 PLN
PZP, niezbędne
złożenie wniosku 1
miesiąc przed
planowaną datą
rozpoczęcia realizacji
usługi
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
15.10.2016
M
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Karnety do fitness dla prac. UŚ - usługa
ogólnouczelniana
Umowa ważna do 31.12.2016
M
Art. 4 Ustawy PZP
Wyjazdy rehabilitacyjne dla studentów
niepełnosprawnych
M
Art. 4 Ustawy PZP
Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla
studentów niepełnosprawnych
M
Dla wartości powyżej
30 tys.euro przetarg
nieograniczony
3 miesiące
471
0001
U60332500
Udział w szkoleniach
M18
472
0001
U60332600
Akredytacje lab. badawczych
M18
473
0001
U60332700
Usługa przeniesienia zbiorów
bibliotecznych
M18
474
0001
U60332800
Usługi ankieterskie
M18
475
0001
U60333000
Najem dóbr ruchomych
M18
476
0001
U60333100
Dzierżawa mat
wycieraczkowych i ich
czyszczenie
477
0001
U60333400
Usługi wokalne
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Dla wartości poniżej 30
Udział w szkoleniu, warsztacie, seminarium
tys.euro Art. 4 Ustawy
itp. powyżej 30.000 PLN
PZP, niezbędne
złożenie wniosku 1
miesiąc przed
planowaną datą
rozpoczęcia realizacji
usługi
M
Art. 4 Ustawy PZP
Akredytacje laboratoriów badawczych
M
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi związane z przeniesieniem zbiorów
Biblioteki UŚ
M
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi ankieterskie
M
Art. 4 Ustawy PZP
Najem tablic posterowych, kostiumów, itp..
M
M18
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Art. 4 Ustawy PZP.
Niezbędne złożenie
wniosku 2 miesiące
przed planowaną datą
rozpoczęcia realizacji
usługi
Najem mat - na sezon jesień/wiosna
M
M18
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Art. 4 Ustawy PZP
Nauka śpiewu dla SZPiT i podobne (najem
kapeli, DJ)
M
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
Dla wartości powyżej
30 tys.euro przetarg
nieograniczony
3 miesiące.
478
0001
U60333700
Usługi nadzoru naukowego
M18
479
0001
U60333800
Usługi przeniesienia
wyposażenia ŚMCEBI
M18
480
0001
U60334000
Najem obiektów lub
pomieszczeń na cele
sportowe/dydaktyczne
M18
481
0001
U60334300
Ochrona wiedzy, zgłoszenie
patentu
M18
482
0001
U60335001
483
0001
U60335002
Tapicerowanie mebli
M18
484
0001
U60336000
Usługi czyszczenia, naprawy
żaluzji pionowych
M18
485
0001
U60336600
Usługi doradcze
M18
Renowacja mebli
M18
Dla wartości poniżej 30 Wybór opiekunów naukowych, wykładowców,
tys.euro Art. 4 Ustawy szkoleniowców, ekspertów i recenzentów na
PZP, niezbędne
potrzeby realizacji projektów, nadzór naukowy
złożenie wniosku 1
miesiąc przed
planowaną datą
rozpoczęcia realizacji
usługi
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
M
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi przeniesienia wyposażenia dla
ŚMCEBI
M
Art. 4 Ustawy PZP
Najem powyżej 30 dni
M
Art. 4 Ustawy PZP
Opłaty związane ze zgłoszeniem patentu.
M
Art. 4 Ustawy PZP
Renowacja mebli
JM Rektora
M
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi w zakresie tapicerowania mebli
M
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi czyszczenia, naprawy żaluzji
pionowych - umowa ogólnouczelniana
Umowa ważna do 31.12.2016
M
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi doradcze, usługi konsultacyjne
w zakresie ewaluacji projektu, badanie
wskaźników projektu.
M
Opracowanie materiałów dydaktycznych,
opracowanie kursów e-learningowych,
materiałów dydaktycznych do e-learningu, w
tym opracowanie materiałów dydaktycznych
dla potrzeb realizacji projektu
M
Art. 4 Ustawy PZP
Wdrożenie programów kształcenia, nowych
metod nauczania oraz wdrożenie nowych
materiałów dydaktycznych
M
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Usługi filmowe dla potrzeb WRITV
Umowa ważna do 31.12.2016
M
Art. 4 Ustawy PZP
Projekcje dydaktyczne dla studentów
M
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi przygotowania podręczników
szkoleniowych, opracowanie skryptów
M
Art. 4 Ustawy PZP
Opracowanie przedmiotów, programów,
dostosowanie programu kształcenia
M
Dla wartości powyżej
30 tys.euro przetarg
nieograniczony
3 miesiące
M18
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
486
0001
U60336700
Opracowanie nowoczesnych
materiałów dydaktycznych
487
0001
U60336800
Wdrożenie nowoczesnych
materiałów dydaktycznych
M18
488
0001
U60337001
Usługi filmowe dla potrzeb
WRiTV
M18
489
0001
U60337002
Projekcje dydaktyczne
M18
490
0001
U60337100
Przygotowanie podręczników,
skryptów
M18
491
0001
U60337400
Opracowanie programów
nauczania
M18
492
0001
U60338000
Usługi w zakr.organizacji
konferencji
M18
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Dla wartości poniżej 30
tys.euro Art. 4 Ustawy
PZP, niezbędne
złożenie wniosku 1
miesiąc przed
planowaną datą
rozpoczęcia realizacji
usługi
30.09.2016
Dla wartości powyżej
30 tys.euro przetarg
nieograniczony 3
miesiące.
Dla wartości poniżej 30
Noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe,
tys.euro Art. 4 Ustawy
najem sal konferencyjnych,
PZP, niezbędne
imprezy towarzyszące itp.
złożenie wniosku 2
miesiące przed
planowaną datą
rozpoczęcia realizacji
usługi
M
Dla wartości powyżej
30 tys.euro przetarg
nieograniczony
3 miesiące.
493
494
0001
0001
U60338500
U60338800
Usługi w zakr.org.ćwicz.
teren/obozu
Usługi hotelarskie na terenie
kraju
M18
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
M18
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Dla wartości poniżej 30
Usługi zakwaterowania studentów, opiekunów
tys.euro Art. 4 Ustawy
i innych uczestników wyjazdu
PZP, niezbędne
złożenie wniosku 1
miesiąc przed
planowaną datą
ozpoczęcia realizacji
usługi
Art. 4 Ustawy PZP.
Niezbędne złożenie
wniosku 1 miesiąc
przed planowaną datą
rozpoczęcia realizacji
usługi
Usługi zakwaterowania
bez innych świadczeń
M
M
Dla wartości powyżej
30 tys.euro przetarg
nieograniczony
3 miesiące
495
0001
U60338900
Staże
M18
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Dla wartości poniżej 30
tys.euro Art. 4 Ustawy Staże
PZP niezbędne
złożenie wniosku 2
miesiące przed
planowaną datą
rozpoczęcia realizacji
usługi
M
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
496
0001
U60339000
Usługi zajęć baletowo-chor.dla
SZPiT
M18
Joanna Bruch tel. 1838
Joanna Mϋller tel. 1838
Joanna Koźbiał tel. 1907
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi zajęć baletowo-choreograficznych
M
497
0001
D6033B700
Przyrządy i materiały
geodezyjne
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
czujniki wysokości śniegu; łaty; paliki
geodezyjne; świdry; taśmy z włókna
szklanego; teodolity; zestawy do pobierania
prób
M
498
0001
D6033M093
Urządzenia laboratoryjne
kontrolno-pomiarowe pozostałe
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Pozostałe urządzenia laboratoryjne kontrolno
pomiarowe gdzie indziej nie sklasyfikowane
M
499
0001
D6033M095
Urządzenia laboratoryjne
pozostałe
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Pozostałe urządzenia laboratoryjne gdzie
indziej nie sklasyfikowane
M
500
0001
D6033M096
Laboratoryjne przyrządy
pomiarowe pozostałe
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Pozostałe laboratoryjne przyrządy i zestawy
pomiarowe gdzie indziej nie sklasyfikowane
M
501
0001
D6033M09A
Suszarki
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Suszarki
M
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące lub
Art. 4.8a Ustawy PZP
Cieplarki, inkubatory, komory klimatyczne
M
502
0001
D6033M09B
Cieplarki
wg. potrzeb
503
0001
D6033M09C
Wyparki
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Wyparki próżniowe
M
504
0001
D6033M09D
Refraktometry
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Refraktometry
M
505
0001
D6033M09E
Mieszarki
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Mieszarki laboratoryjne
M
506
0001
D6033M09F
Myjki
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Myjki ultradźwiękowe
M
507
0001
D6033M09G
Młynki
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Młynki i rozdrabniacze
M
508
0001
D6033M09H
Termocyklery
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Termocyklery
M
509
0001
D6033M09I
Kriostaty
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące lub
Art. 4.8a Ustawy PZP
Kriostaty i krioskopy
M
510
0001
D6033M09J
Ekstraktory
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Ekstraktory
M
511
0001
D6033M09K
Destylatory,
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Destylatory, redestylatory
M
512
0001
D6033M09L
Homogenizatory
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Homogenizatory
M
513
0001
D6033M09M
Mineralizatory
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Mineralizatory
M
514
0001
D6033M09N
Urządzenia do suchego lodu
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Przystawki do suchego lodu
M
515
0001
D6033M09O
Próbniki, sondy
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Próbniki, pobieraki, sondy
M
516
0001
D6033M09P
Palniki
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Palniki
M
517
0001
D6033M09R
Napylarki
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Napylarki
M
518
0001
D6033M09S
Elektrody
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Elektrody laboratoryjne
M
519
0001
D6033M09T
Urządzenia do elektrolizy
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Urządzenia do elektrolizy
M
520
0001
D6033M09W
Autoklawy
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Autoklawy i sterylizatory
M
521
0001
D6033M9A1
Wagi
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Wagi, wagosuszarki
M
522
0001
D6033M9A2
Przyrządy do mierzenia
wielkości elektrycznych
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące lub
Art. 4.8a Ustawy PZP
Przyrządy do mierzenia wielkości
elektrycznych
M
523
0001
D6033M9A3
Oscyloskopy
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Oscyloskopy
M
M
wg. potrzeb
wg. potrzeb
524
0001
D6033M9A4
Mierniki wielkości fizycznych
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Cyfrowe i analogowe mierniki wielkości
fizycznych
525
0001
D6033M9A5
Tlenomierze
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Tlenomierze
M
526
0001
D6033M9A6
Polarymetry
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Polarymetry
M
527
0001
D6033M9A7
Termometry
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
528
0001
D6033M9A8
Higrometry
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
529
0001
D6033M9A9
Pehametry
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Pehametry
M
530
0001
D6033M9B1
Kalorymetry
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Kalorymetry
M
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Sygnalizatory przepływu
M
Art. 4 Ustawy PZP
Maszyny wytrzymałościowe
M
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące lub
Art. 4.8a Ustawy PZP
Reometry, wiskozymetry
M
Termometry wszelkiego typu: kapilarne ,
elektroniczne, pirometry
Higrometry, termohigrometry, rejestratory
temperatury i wilgotności
M
M
531
0001
D6033M9B2
Urządzenia do pomiaru
przepływu
532
0001
D6033M9B3
Maszyny wytrzymałościowe
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
533
0001
D6033M9B4
Reometry
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
534
0001
D6033M9B5
Aparat. do elektroforezy
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Aparat. do elektroforezy
M
535
0001
D6033M9B6
Chromatografy
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Chromatografy
M
536
0001
D6033M9B7
Spektrofotometry
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Fotometry, spektrofotometry
M
537
0001
D6033M9B8
Analizatory różnego typu
pozostałe
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Analizatory różnego typu gdzie indziej nie
sklasyfikowane
M
538
0001
D6033M9B9
Wstrząsarki
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Sita, wstrząsarki i przesiewacze
M
539
0001
D6033M9C1
Mieszadła
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Mieszadła
M
540
0001
D6033M9C2
Części zamienne do urządzeń
laboratoryjnych kontrolnopomiarowych
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Części do urządzeń laboratoryjnych kontrolno
pomiarowych
M
541
0001
D6033M9C3
Chłodziarki lab.
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Chłodziarki, zamrażarki laboratoryjne nie
będące urządzeniami AGD
M
wg. potrzeb
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
542
0001
D6033M9C4
543
0001
D6033M9C5
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Kod
Imię i Nazwisko
Pompy
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Pompy dozujące, elektryczne, ręczne,
perystaltyczne, próżniowe, zestawy dozujące
M
Komory
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Komory
M
M
Zakres realizacji
544
0001
D6033M9C6
Piece
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Piece laboratoryjne, termobloki, urządzenia
grzewcze, płyty grzewcze
545
0001
D6033M9C7
Aparatura do oczyszczania
wody
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Stacje oczyszczania wody
M
546
0001
D6033M9C8
Wirówki
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Wirówki laboratoryjne
M
547
0001
D6033M9C9
Łaźnie
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Łaźnie, termostaty i ultratermostaty,boksy
termostatyczne
M
548
0001
D6033M9D1
Części zamienne do urządzeń
laboratoryjnych
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Części do urządzeń laboratoryjnych
M
549
0001
D6033M9D2
Szlifierki
M19
Jowita Zielosko tel. 1282
Art. 4 Ustawy PZP
Szlifierki, polerki laboratoryjne
M
550
0001
U60332200
Naprawa laboratoryjnego
sprzętu kontrolnopomiarowego
M24
Mirosław Podsiadło tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi w zakresie napraw i konserwacji
aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej:
wagi; konduktometry; ph-metry; termometry;
pipety cyfrowe
M
U60332400
Naprawa pomp i urządzeń
ciśnieniowych
Art. 4 Ustawy PZP
Naprawa pomp i urządzeń ciśnieniowych:
kompresory; reduktory; regulatory ciśnienia;
pompy próżniowe; autoklawy; zawory
bezpieczeństwa; myjki wysokociśnieniowe;
pakowarki próżniowe
M
M24
Mirosław Podsiadło tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Naprawa i konserwacja aparatury badawczej i
urządzeń analitycznych: spektrometry;
spektrofotometry; polarymetry;
chromatografy; deriwatografy; kalorymetry;
aparaty rentgenowskie
M
551
0001
M24
Mirosław Podsiadło tel.1473
552
0001
U60334500
Naprawa aparatury badawczej i
urządzeń analitycznych
553
0001
U60334600
Naprawa aparatury kontrolno pomiarowej
M24
Mirosław Podsiadło tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Naprawa i konserwacja aparatury kontrolno
pomiarowej
M
554
0001
U60334700
Naprawa elektronarzędzi
M24
Mirosław Podsiadło tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Naprawa i konsrewacja elektronarzędzi
M
555
0001
U60334800
M24
Mirosław Podsiadło tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi w zakresie napraw i konserwacji mebli
M
556
0001
U60334900
M24
Mirosław Podsiadło tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi w zakresie napraw i konserwacji
urządzeń optycznych i optycznego sprzętu
laboratoryjnego
M
557
0001
U60335100
Naprawa sprzętu
fotograficznego
M24
Mirosław Podsiadło tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Naprawy wszelkiego sprzętu fotograficznego,
aparatów fotograficznych i kamer wideo.
M
558
0001
U60335200
Naprawa sprzętu
laboratoryjnego
M24
Mirosław Podsiadło tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Naprawa i konserwacja sprzętu
laboratoryjnego: destylarki; cieplarki; suszarki;
piece; mieszadła; mikrotomy; wytrząsarki;
polerki; wirówki; dygestoria itp.
M
559
0001
U60335300
Naprawa sprzętu ogrodniczego
M24
Mirosław Podsiadło tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Naprawa i konsrewacja sprzętu ogrodniczego
M
560
0001
U60335400
Naprawa sprzętu RTV
M24
Mirosław Podsiadło tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Naprawa sprzętu RTV
M
561
0001
U60335500
M24
Mirosław Podsiadło tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Naprawy gwarancyjne które muszą być
wykonane za granicą
M
562
0001
U60335600
M24
Mirosław Podsiadło tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Naprawy pogwarancyjne które muszą być
wykonane za granicą
M
563
0001
U60335800
M24
Mirosław Podsiadło tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Regeneracja tonerów laserowych i
pojemników z tuszem
M
564
0001
U60335900
M24
Mirosław Podsiadło tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Techniczne usługi badawcze
M
M
Naprawa mebli biurowych i
laboratoryjnych
Naprawa mikroskopów i
optycznego sprzętu
laboratoryjnego
Naprawy gwarancyjne za
granicą
Naprawy pogwarancyjne które
muszą być wykonane za
granicą
Regeneracja tonerów i
pojemników z tuszem
Wiercenie badawcze w celu
pobrania próbek do badań
565
0001
U60336200
Usługi techniczne
M24
Mirosław Podsiadło tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi techniczne: cięcie folii; wykonanie
pudełek i opakowań; obudowanie
kaloryferów; położenie wykładzin; wykonanie
uchwytów; naprawa drzwi; naprawa
mechanizmów; cięcie wodą itp.
566
0001
U60336300
Usługi związane z obróbką
cieplną, spawanie laserowe
M24
Mirosław Podsiadło tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi związane z obróbką cieplną, spawanie
laserowe
M
567
0001
U6033M255
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Naprawy urządzeń technologii Bibliotecznej
M
568
0001
U60331800
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi w zakresie napraw i konserwacji
instrumentów muzycznych
M
569
0001
U60331900
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi w zakresie konserwacji i naprawy
maszyn reprograficznych
M
Usługi w zakresie napraw i konserwacji
maszyn biurowych: maszyny do pisania;
kalkulatorów; bindownic; niszczarek; gilotyn;
laminatorów; frankownic; pieczęci
M
Naprawy urządzeń technolog.
bibliotecznej
Naprawa instrumentów
muzycznych
Naprawa kserokopiarek i
urządzeń wielofunkcyjnych
570
0001
U60332300
Naprawa maszyn biurowych
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
571
0001
U60332900
Naprawa przenośnych
urządzeń klimatyzacyjnych
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
572
0001
U60333200
Naprawa silników
elektrycznych i
transformatorów
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
573
0001
U60333300
Naprawa sprzętu AGD
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
574
0001
U60333500
Naprawa stacji
meteorologicznych
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi naprawcze i konserwacyjne aparatury
pomiarowej stacji meteorologicznej
M
575
0001
U60333600
Naprawa systemów
oczyszczania
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi naprawcze i konserwacyjne systemów
oczyszczania wody; powietrza
M
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi w zakresie napraw i konserwacji
urządzeń chłodniczych (komory chłodnicze,
kriostaty, zamrażarki laboratoryjne,
urządzenia do wytwarzania suchego lodu,
zbiorniki metalowe do przechowywania
ciekłego azotu, wodoru, tlenu, fitotrony)
M
M
M
576
0001
M
Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników
elektrycznych i transformatorów
M
U60334100
Naprawa urządzeń
chłodniczych
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz
podobne usługi dotyczące sprzętu
telekomunikacyjnego: telefaksów: centrale
telefoniczne, aparaty telefoniczne.
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Naprawa zasilaczy i urządzeń zasilających:
zasilacze laboratoryjne, sterowniki mocy
577
0001
U60334200
Naprawa urządzeń
telekomunikacyjnych
578
0001
U60334400
Naprawa zasilaczy i urządzeń
zasilających
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
M
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
579
0001
U60335700
Wyceny majątku ruchomego
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Wyceny majątku ruchomego
M
580
0001
U60336500
Naprawa sprzętu
audiowizualnego
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi naprawcze i konserwacyjne urządzeń
audiowizualnych: rzutniki; projektory;
epidiaskopy; ekrany; wizualizery
M
581
0001
U6033M251
Naprawa komputerów
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Naprawa komputerów stacjonarnych i
przenośnych, notebooków, laptopów, itp.
M
582
0001
U6033M252
Naprawa drukarek i skanerów
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Naprawa drukarek, skanerów i ploterów.
M
583
0001
U6033M253
Naprawa serwerów
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Naprawa serwerów
M
584
0001
U6033M254
Naprawa pozostałego sprzętu
komputerowego
M25
Łukasz Adamczyk tel.1473
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi w zakresie napraw i konserwacji
pozostałego sprzętu komputerowego gdzie
indziej nie wymienionego.
M
Waldemar Ogonek tel.1942
Art. 4 Ustawy PZP
Materiały radioaktywne, źródła neutronowe,
źródła promieniowania, źródła
mossbauerowskie;
dla źródeł promieniowania, dla których jest
wymagane zezwolenie PAA, zezwolenie
należy uzyskać przed złożeniem wniosku o
zakup zródła
M
Marcin Zawiliński tel.2241
Termin realizacji
zgodnie z zapisami
umowy:
Avantor
- 4 tygodnie od daty
otrzymania
zamówienia,
6 tygodni dla
odczynników
sprowadzanych z
zagranicy.
Sigma-Aldrich
- 6 tygodni od daty
otrzymania zamówienia
585
586
0001
0001
D6033D300
D6033E100
Materiały radioaktywne
Odczynniki chemiczne
M03
M26
Katarzyna Giel-Cieślińska
tel. 2246
Katarzyna Giel-Cieślińska
tel. 2246
Katarzyna Giel-Cieślińska
tel. 2246
Katarzyna Giel-Cieślińska
tel. 2246
587
0001
D6033M270
Spitsbergen - dostawy
M27
588
0001
D6033Z7M0
hologramy zabezpieczające
karty ELS
M27
589
0001
U6033M270
Spitsbergen - usługi
M27
590
0001
D6033XBM0
Książki podawcze
M27
591
0001
D6033Y200
Dostawy świadczone i
wykonywane poza granicami
Polski
M27
Katarzyna Giel-Cieślińska
tel. 2246
592
0001
D6033Z6M0
Druki akcydensowe gotowe
oraz z nadrukiem
593
0001
U6033Y500
Usługi świadczone i
wykonywane poza granicami
Polski
594
0001
D6033Z7M0
Druki związane z tokiem
studiów
Spitsbergen - dostawy
M
Art. 4 Ustawy PZP
hologramy zabezpieczające karty ELS
M
Art. 4 Ustawy PZP
Spitsbergen - usługi
M
Art. 4 Ustawy PZP
Książki podawcze
M
Art. 4 Ustawy PZP
Dostawy świadczone i wykonywane poza
granicami Polski
M
M27
Katarzyna Giel-Cieślińska
tel. 2246
Art. 4 Ustawy PZP
Druki przelewów; druki ZW; noty korygujące;
noty księgowe; wnioski o zaliczkę; rozliczenie
zaliczki; listy obecności; druki rw, delegacje;
kwitariusze; druki rekrutacji i inne.
M
M27
Katarzyna Giel-Cieślińska
tel. 2246
Art. 4 Ustawy PZP
Pozostałe usługi gdzie indziej nie
sklasyfikowane wykonywane poza granicami
polski dla potrzeb działalności zagranicznej
Zamawiającego
M
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
Dyplomy, indeksy, karty słuchacza, odpisy
dyplomów, kartki suplementu, świadectwa
studiów podyplomowych i doktoranckich,
rejestr wydanych legitymacji i indeksów,
teczki do akt studentów, dziennik studenta,
okładka na suplement itp.
M
Art. 4 Ustawy PZP
Pozostałe druki w tym: karty biblioteczne,
papier firmowy, faktury vat, faktury
korygujące, druk kart urlopowych, druk rw
wielopozycyjnych, druk wywieszek
magazynowych, karty i kartoteki
magazynowe, koperty utajnione, zaproszenia,
afisze itp.
M
Art. 4 Ustawy PZP
Elektroniczne legitymacje studenckie i
doktoranckie.
M
M27
0001
D6033M271
Druki firmowe
M27
596
0001
D6033M272
Legitymacje elektroniczne
M27
597
0001
D6033M231
Części zamienne do mebli
laboratoryjnych
M28
599
600
601
0001
0001
0001
0001
D6033Y501
D6033Y502
D6033Y503
D6033Y6MG
Meble biurowe, gabinetowe
Meble akademickie
Meble metalowe (wykonane w
całości z metalu)
Części meblowe
M
Odczynniki chemiczne Sigma Aldrich nr
DZP.381.123.2015.DW
Umowa długoterminowa ważna do
07.01.2017
Art. 4 Ustawy PZP
595
598
Odczynniki chemiczne Poch/Across Organics
nr DZP.381.93.2015.DW
Umowa długoterminowa ważna do
24.09.2016
M28
M28
M28
M28
Katarzyna Giel-Cieślińska
tel. 2246
30.01.2016
31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
oraz z realizacją
w 2017
31.12.2016
Katarzyna Giel-Cieślińska
tel. 2246
Katarzyna Giel-Cieślińska
tel. 2246
Bożena Gajewska
tel.2246
Bożena Gajewska
tel.2246
Bożena Gajewska
tel.2246
Bożena Gajewska
tel.2246
Bożena Gajewska
tel.2246
wg bieżących
potrzeb
Art. 4 Ustawy PZP
15.02.2016
30.04.2016
16.06.2016
oraz z realizacją w
2017
30.08.2016
03.10.2016
05.12.2016
Biurka; kontenery do biurek; fotele; krzesła;
stoliki; stoły; szafy; nadstawki; regały; kanapy;
Przetarg
lady recepcyjne; itp.
nieograniczony (unijny)
"Umowa długoterminowa"
6 miesięcy
DZP.381.109.2014.DW ważna do 27.03.2017
15.02.2016
30.04.2016
16.06.2016
oraz z realizacją w
2017
30.08.2017
03.10.2017
05.12.2017
Przetarg
Meble przeznaczone do akademików:
nieograniczony (unijny) tapczany, zabudowy kuchenne/wnękowe,
6 miesięcy
stoliki, biurka, szafy, regały, itp.
M
Meble wykonane w całości z metalu: meble
Przetarg
biurowe metalowe (szafy, szafy ze
nieograniczony (unijny) skarbczykiem, szafy kartotekowe, regały,
6 miesięcy
ławki itp), szafki BHP
M
15.02.2016
30.04.2016
16.06.2016
oraz z realizacją w
2017
30.08.2016
03.10.2016
05.12.2016
wg bieżących
potrzeb
Art. 4 Ustawy PZP
M
OBOWIĄZKOWY PROTOKÓŁ PRZEROBU
WRAZ Z PROTOKOŁEM ODBIORU.
Uchwyty, zawiasy, bolce, systemy drzwi
przesuwnych, listwy wykończeniowe, nogi,
osłony - blendy, ramki, rozety,siedziska, półki,
szuflady, fronty, obrzeża, itp.
M
M
Dział
L.p. zaopatrze
nia
602
0001
Grupa
materiałowa
D6033Y700
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Wózki transportowe
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
M28
Bożena Gajewska
tel.2246
Terminy
agregowania
zamówień
wg bieżących
potrzeb
25.02.2016
20.04.2016
16.06.2016
oraz z realizacją w
2017
30.08.2016
25.11.2016
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Art. 4 Ustawy PZP
0001
D6033YY20
Meble laboratoryjne i
wyposażenie sal
dydaktycznych
M28
Bożena Gajewska
tel.2246
604
0001
U6033M290
Naprawy taboru
M29
Przemysław Witwicki
tel.1907
Art. 4 Ustawy PZP
Przemysław Witwicki
tel.1907
Przetarg
nieograniczony
3 miesiące
0001
U6033M291
606
0001
U6033M292
607
0001
U6033M293
608
0001
U6033M294
0001
U60316001
Wynajem autokarów
Wynajem samochodów
ciężarowych
Wynajem samochodów
osobowych
Wynajem specjalistycznych
środków transportu
Wynajem środków transportow.
M29
M29
M29
M29
M29
Przemysław Witwicki
tel.1907
Przemysław Witwicki
tel.1907
Przemysław Witwicki
tel.1907
Przemysław Witwicki
tel.1907
Wózki biblioteczne; wózki elektryczne
transportowe; platformy; wózki druciane
Dygestoria, biurka, szafy, regały, stoły,
Przetarg
krzesła itp., przeznaczone do laboratoriów,
nieograniczony (unijny)
wraz z osprzętem (nie dotyczy mebli
6 miesięcy
biurowych).
603
605
Zakres realizacji
Art. 4 Ustawy PZP
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi w zakresie napraw i konserwacji
pojazdów silnikowych
Wynajem autobusów i autokarów wraz z
kierowcą w kraju
Umowa DZP.381.78.2014.UG
Wynajem poj.do transportu towarów wraz z
kierowcą
Wynajem pojazdów do transportu osób wraz z
kierowcą
M
M
M
M
M
Art. 4 Ustawy PZP
Usługi w zakresie wynajmu specjalistycznych
środków transportu
M
Art. 4 Ustawy PZP
Wynajem autokarów i busów wraz z kierowcą,
których wartość netto przekracza 6.000 PLN,
w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych
lub sportowych odbywających się poza
siedzibą jednostki oraz w trakcie konferencji
organizowanych przez zamawiającego, a
także dla przejazdów z przekroczeniem
granicy RP bez względu na wartość usługi
M
ZARZĄDZENIE 143/2015 - REJESTRY
609
M
Rej.
610
Rejestry
RN11XX001
Zakup książek
Rejestr
Zakup książek w wersji drukowanej (z
wyłączeniem zakupów wchodzących w skład
zbiorów bibliotecznych))
611
Rejestry
RN11XX002
Zakup baz danych
Rejestr
Zakup baz danych w wersji drukowanej
Rej.
Rej.
Rej.
612
Rejestry
RN11XX003
Zakup czasopism
Rejestr
Zakup czasopism w wersji drukowanej
(z wyłączeniem zakupów wchodzących w
skład zbiorów bibliotecznych, oraz czasopism
w prenumeracie)
613
Rejestry
RT12XX004
Najem narzędzi
Rejestr
Najem zwyżki, najem narzędzi i drobnego
sprzętu
Rej.
614
Rejestry
RN13XX005
Najem sprzętu używanego
podczas badań i ćwiczeń
Rejestr
Najem, dokonywany poza siedzibą Uczelni
sprzętu używanego podczas badań
naukowych i ćwiczeń terenowych
Rej.
615
Rejestry
RN14XX006
Zakup biletów
Rejestr
616
Rejestry
RT14XX007
Opłaty parkingowe
Rejestr
617
Rejestry
RN14XX008
Opłaty inne
Rejestr
618
Rejestry
RN14XX009
Usługi przewodników
turystycznych
Rejestr
Rejestr
Zakup biletów wstępu (do obiektów, parków,
rezerwatów, itp.)
Opłaty parkingowe, opłaty za przejazdy
drogami płatnymi itp.
Opłaty inne, w tym np. opłaty związane z
udziałem w konferencjach, itp.
Usługi świadczone przez przewodników
turystycznych
Opłaty związane z prowadzeniem zajęć
dydaktycznych lub sportowych (opłaty
startowe, wpisowe, za korzystanie z
wyciągów narciarskich, itp.)
Rej.
Rej.
Rej.
Rej.
619
Rejestry
RN14XX010
Opłaty związane z
prowadzeniem zajęć
dydaktycznych lub sportowych
620
Rejestry
RT15XX011
Zakup kwiatów
Rejestr
621
Rejestry
RT15XX012
Zakup roślin
Rejestr
622
Rejestry
RT15XX013
Zakup nasion
Rejestr
Zakup nasion
Rej.
Rej.
Zakup kwiatów (cięte, doniczkowe, wiązanki,
wieńce, itp.)
Zakup pozostałych roślin (krzewy, drzewa,
rośliny wodne, itp.)
Rej.
Rej.
Rej.
623
Rejestry
RN15XX014
Zakup materiałów
ogrodniczych
Rejestr
Zakup materiałów ogrodniczych (humus, torf,
kora, folie ogrodnicze, nawozy, ziemia do
kwiatów, doniczki, podstawki pod doniczki,
konewki, opryskiwacze i spryskiwacze, węże
ogrodnicze i końcówki do nich, itp.)
624
Rejestry
RT15XX015
Zakup środków ochrony roślin
Rejestr
Zakup materiałów ogrodniczych ( środki
ochrony roślin i owadobójcze)
Rej.
625
Rejestry
RT16XX016
Zakup warzyw i owoców
Rejestr
Zakup warzyw i owoców
Rej.
Rej.
Rej.
626
Rejestry
RT17XX017
Zakup art. spoż. (kawa, herbata)
Rejestr
Zakup artykułów spożywczych (kawa,
herbata)
627
Rejestry
RT17XX018
Zakup art. spoż. (cukier)
Rejestr
Zakup artykułów spożywczych (cukier)
Rejestr
628
Rejestry
RT17XX019
Zakup art. spoż. (ciasto,
słodycze, paluszki)
629
Rejestry
RT17XX020
Zakup art. spoż. (soki, napoje)
Rejestr
630
Rejestry
RN17XX021
Zakup pozostałych artykułów
spożywczych
Rejestr
Zakup pozostałych artykułów spożywczych
gdzie indziej nie sklasyfikowanych
Rej.
631
Rejestry
RN17XX022
Zakup artykułów spożywczych
dla celów naukowo
badawczych i dydaktycznych
Rejestr
Zakup artykułów spożywczych dla celów
naukowo badawczych i dydaktycznych
Rej.
632
Rejestry
RT18XX023
Zakup nakryć stołowych
Rejestr
Zakup nakryć stołowych i szklanych, takich
jak: filiżanki, literatki, serwisy kawowe i
obiadowe, spodeczki, szklanki, talerze, garnki
Rej.
633
Rejestry
RN19XX024
Zakup zwierząt hodowlanych
Rejestr
Zakup zwierząt hodowlanych
Rej.
634
Rejestry
RN19XX025
Zakup karmy dla zwierząt
Rejestr
Zakup karmy dla zwierząt
Rej.
Rejestr
Opłaty związane z eksploatacją basenów w
tym np. zakup środków do uzdatniana wody
(siarczan glinu, siarczan miedziowy, soda
kaustyczna, kwas solny, podchloryn sodu,
odczynników basenowych itp.)
Rej.
Zakup artykułów spożywczych ( ciasto,
słodycze, paluszki itp.)
Zakup artykułów spożywczych (soki, napoje z
wyłączeniem wody mineralnej)
Rej.
Rej.
635
Rejestry
RT110X026
Opłaty związane z eksploatacją
basenów
636
Rejestry
RT111X027
Zakup identyfikatorów
Rejestr
Zakup identyfikatorów (w tym wizytówki,
identyfikatory osobiste, do kluczy, itp.)
Rej.
637
Rejestry
RN112X028
Zakup drobnych artykułów
dekoracyjnych
Rejestr
Zakup drobnych artykułów dekoracyjnych
(ozdoby okolicznościowe, w tym choinkowe,
papier ozdobny, wazony, tkaniny itp.),
Rej.
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
638
Rejestry
RN113X029
Zakup drobnych materiałów
plastycznych
Rejestr
Zakup drobnych materiałów plastycznych
(folie i litery samoprzylepne, plastelina, farby
Rej.
wodne, w tym akwarelowe, plakatowe i
olejne, pastele, brystol, pędzelki, sztalugi, itp.)
639
Rejestry
RT114X030
Zakup jednorazowych
opakowań
Rejestr
Zakup jednorazowych opakowań (torebki,
woreczki, pudełka, itp.)
640
Rejestry
RT115X031
Zakup płyt, taśm i pozostałych
nośników
Rejestr
Zakup płyt, taśm i pozostałych nośników z
zarejestrowanym dźwiękiem lub obrazem oraz Rej.
ramek i magazynków do przeźroczy
641
Rejestry
RT116X032
Zakup map i planów miast
Rejestr
Zakup map i planów miast
Rej.
642
Rejestry
RT117X033
Zakup flag
Rejestr
Zakup flag
Rej.
Rejestr
Zakup pomocy dydaktycznych oraz modeli,
plansz, zabawek, gier planszowych i
artykułów modelarskich, magnesów itp.
używanych do celów dydaktycznych
Rej.
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
Rej.
643
Rejestry
RN118X034
Zakup pomocy dydaktycznych
644
Rejestry
RT119X035
Zakup klei
Rejestr
Zakup klei: poxipol, poxilina, distal oraz klei
kontaktowych (np. superglue, kropelka,
cyjanopan)
Rej.
645
Rejestry
RT120X036
Zakup spoiw lutowniczych
Rejestr
Zakup spoiw lutowniczych;
Rej.
646
Rejestry
RT121X037
Zakup szyb, luster
Rejestr
Zakup szyb, luster;
Rej.
647
Rejestry
RT122X038
Zakup kalkulatorów
Rejestr
Zakup kalkulatorów;
Rej.
648
Rejestry
RT123X039
Zakup zegarów
Rejestr
Zakup zegarów;
Rej.
649
Rejestry
RN124X040
Zakup ubrań reprezentacyjnych
Rejestr
Zakup ubrań reprezentacyjnych;
Rej.
Rej.
650
Rejestry
RN125X041
Zakup innych, drobnych
artykułów
Rejestr
Zakup innych, drobnych artykułów gdzie
indziej nie sklasyfikowanych takich jak:
termometry pokojowe, kartki pocztowe, w tym
świąteczne i okolicznościowe, lakier do
włosów, pinezki, zapałki, świeczki, żyletki,
słomki, naftalina, bibuła filtracyjna, lanolina,
drożdże, artykuły pasmanteryjne, wieszaki
samoprzylepne, tacki styropianowe,
chusteczki jednorazowe, itp.
651
Rejestry
RN126X042
Zakup drobnych materiałów
niezbędnych do działalności
dydaktycznej i badawczej
Rejestr
Zakup, dokonywany poza siedzibą Uczelni
innych drobnych materiałów niezbędnych do
działalności dydaktycznej i badawczej
prowadzonej poza siedzibą Uczelni;
Rej.
652
Rejestry
RT127X043
Zakup artykułów
alpinistycznych
Rejestr
Zakup artykułów alpinistycznych: liny, sznury,
karabinki, szekle, bloczk
Rej.
653
Rejestry
RT128X044
Zakup materiałów
fotograficznych
Rejestr
Zakup filmów do aparatów fotograficznych,
odczynników do wywoływania filmów oraz
innych materiałów fotograficznych i filmowych
Rej.
654
Rejestry
RT129X045
Zakup toreb do notebooków;
Rejestr
Zakup toreb do notebooków;
Rej.
655
Rejestry
RT130X046
Zakup środków do zwalczania
gryzoni, owadów, itp.
Rejestr
Zakup środków do zwalczania gryzoni,
owadów, itp.;
Rej.
656
Rejestry
RT131X047
Zakup biletów kolejowych i
lotniczych
Rejestr
Zakup biletów kolejowych i lotniczych (płatne
przelewem)
Rej.
657
Rejestry
RN132X048
Wynajem obiektów lub
pomieszczeń
Rejestr
W zakresie krótkoterminowego ( tj. nie
przekraczającego 30 dni) wynajmu obiektów
lub pomieszczeń na cele dydaktyczne,
sportowe lub okolicznościowe;
Rej.
Rejestr
Usługi przewozu towarów w trakcie
prowadzenia zajęć dydaktycznych lub
sportowych, odbywających się poza siedzibą
jednostki lub w trakcie konferencji
organizowanych przez zamawiającego oraz
pozostałe usługi z tym związane
Rej.
Rej.
658
Rejestry
RN21XX049
Usługi przewozu towarów
w trakcie prowadzenia zajęć
659
Rejestry
RN21XX050
Usługi przewozu osób w trakcie
prowadzenia zajęć
Rejestr
Usługi przewozu osób w trakcie prowadzenia
zajęć dydaktycznych lub sportowych,
odbywających się poza siedzibą jednostki lub
w trakcie konferencji organizowanych przez
zamawiającego oraz pozostałe usługi z tym
związane
660
Rejestry
RN22XX051
Usługi hotelarskie świadczone
podczas delegacji służbowej
Rejestr
Usługi hotelarskie świadczone podczas
delegacji służbowej pracownika lub wyjazdów
studentów i doktorantów (płatne przelewem)
Rej.
661
Rejestry
RN23XX052
Usługi hotelarskie dla gości
Uczelni
Rejestr
Usługi hotelarskie świadczone dla gości
Uczelni
Rej.
662
Rejestry
RN24XX053
Usługi gastronomiczne
Rejestr
Usługi gastronomiczne
Rej.
Rej.
663
Rejestry
RT25XX054
Usługi pocztowe
Rejestr
Usługi pocztowe w zakresie: telegramów,
usług kurierskich, wynajmu skrytek
pocztowych, Zakupu międzynarodowych
kuponów na odpowiedź
664
Rejestry
RT26XX055
Usługi prasowe
Rejestr
Usługi prasowe (ogłoszenia w prasie) oraz
związane z drukowaniem nekrologów,
Rej.
665
Rejestry
RT26XX056
Usługi związane z
drukowaniem: suplementów
Rejestr
Usługi związane z drukowaniem suplementów
Rej.
666
Rejestry
RT26XX057
Rejestr
Usługi związane z drukowaniem prasy
akademickiej
Rej.
667
Rejestry
RN26XX058
Rejestr
Usługi związane z drukowaniem plakatów,
zaproszeń itp.
Rej.
668
Rejestry
RT27XX059
Rejestr
Usługi fotograficzne
Rej.
Rej.
Usługi związane z
drukowaniem: prasy
akademickiej
Usługi związane z
drukowaniem: plakaty,
zaproszenia itp.
Usługi fotograficzne
669
Rejestry
RT28XX060
Usługi kserograficzne
Rejestr
Usługi kserograficzne wykonywane poza
miastami, stanowiącymi siedzibę
Zamawiającego w którech funkcjonuje
System Drukowania i Kopiowania
"Printoscope"
670
Rejestry
RT28XX061
Usługi laminowania,
bindowania
Rejestr
Usługi laminowania, bindowania,
Rej.
671
Rejestry
RT29XX062
Usługi introligatorskie
Rejestr
Usługi introligatorskie
Rej.
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
672
Rejestry
RN210X063
Usługi szklarskie, drobne
ślusarskie oraz grawerskie
Rejestr
Usługi szklarskie, drobne ślusarskie (w tym
dorabianie kluczy) oraz grawerskie
Rej.
673
Rejestry
RN211X064
Usługi szewskie, krawieckie
Rejestr
Usługi szewskie, krawieckie;
Rej.
674
Rejestry
RT212X065
Usługi weterynaryjne
Rejestr
Usługi weterynaryjne;
Rej.
Rejestr
Usługi strojenia i naprawy instrumentów
muzycznych;
Rej.
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
675
Rejestry
RT213X066
Usługi strojenia i naprawy
instrumentów
676
Rejestry
RT214X067
Usługi deratyzacji, dezynfekcji,
dezynsekcji, itp.
Rejestr
Usługi deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji,
itp.;
Rej.
677
Rejestry
RT215X068
Usługi konserwacji insygniów
Rejestr
Usługi konserwacji insygniów;
Rej.
678
Rejestry
RN216X069
Usługi tłumaczenia tekstów i
korekty językowe
Rejestr
Usługi tłumaczenia tekstów i korekty
językowe;
Rej.
679
Rejestry
RT217X070
Usługi oprawy obrazów i grafik
Rejestr
Usługi oprawy obrazów i grafik;
Rej.
680
Rejestry
RT218X071
Usługi wycinki drzew
Rejestr
Usługi wycinki drzew;
Rej.
681
Rejestry
RT219X072
Usługi związane z geodezją
Rejestr
Usługi związane z geodezją (dotyczy map
geodezyjnych i punktów pomiarowych);
Rej.
682
Rejestry
RT220X073
Usługi związane z
wyświetlaniem i
wypożyczaniem filmów
Rejestr
Usługi związane z wyświetlaniem i
wypożyczaniem filmów, taśm video i płyt CD;
odtwarzaniem dźwięku
Rej.
683
Rejestry
RT221X074
Usługi w zakresie rejestracji
dźwięku i obrazu na nośnikach
elektronicznych
Rejestr
Usługi w zakresie rejestracji dźwięku i obrazu
na nośnikach elektronicznych, w celach
dydaktycznych lub prowadzenia badań
własnych;
Rej.
684
Rejestry
RT222X075
Usługi naświetlania
postscriptowego
Rejestr
Usługi naświetlania postscriptowego;
Rej.
Rej.
685
Rejestry
RT223X076
Usługi odśnieżania
Rejestr
Usługi odśnieżania przez podmioty
gospodarcze;
686
Rejestry
RN224X077
Opłaty konferencyjne
Rejestr
Opłaty konferencyjne;
Rej.
687
Rejestry
RT225X078
Wykup domen internetowych
Rejestr
Wykup domen internetowych
Rej.
688
Rejestry
RT226X079
Usługi naprawy rolet
zewnętrznych
Rejestr
Usługi naprawy rolet zewnętrznych
Rej.
689
Rejestry
RN31XX080
Zakup książek
Rejestr
Zakup książek (dla bibliotek
specjalistycznych)
Rej.
690
Rejestry
RN32XX081
Zakup baz danych
niedostępnych poprzez
kolportera
Rejestr
Zakup baz danych niedostępnych poprzez
kolportera
Rej.
Rejestr
Zakup czasopism (wchodzących w skład
zbiorów bibliotecznych) w wersji drukowanej
i elektronicznej, niedostępnych poprzez
kolportera
Rej.
691
Rejestry
RN33XX082
Zakup czasopism
niedostępnych poprzez
kolportera
692
Rejestry
RN41XX083
Usługi i dostawy związane z
udziałem w wystawach i
targach
Rejestr
Usługi i dostawy związane z udziałem w
wystawach i targach organizowanych przez
organizatorów zewnętrznych
Rej.
693
Rejestry
RN41XX084
Usługi i dostawy związane z
udziałem w konferencjach
i szkoleniach
Rejestr
Usługi i dostawy związane z udziałem w
konferencjach i szkoleniach organizowanych
przez organizatorów zewnętrznych
Rej.
694
Rejestry
RT42XX085
Dostawy materiałów
konferencyjnych i
pokonferencyjnych
Rejestr
Dostawy – dokonywane wyłącznie na terenie
Polski – materiałów konferencyjnych i
pokonferencyjnych
Rej.
695
Rejestry
RN43XX086
Usługi związane z publikacjami
utworów
Rejestr
Usługi związane z publikacjami utworów w
postaci rozpraw, artykułów, glos i
komunikatów przeznaczonych dla
profesjonalnych periodyków naukowych
Rej.
Rej.
696
Rejestry
RT44XX087
Dostawy materiałów ( m.in. w
postaci kopii, wydruku, odbitki,
CD czy dyskietki
Rejestr
Dostawy materiałów ( m.in. w postaci kopii,
wydruku, odbitki, CD czy dyskietki) dokonywane wyłącznie na terenie Polski będących wynikiem publikacji utworów w
postaci rozpraw, artykułów, glos
i komunikatów przeznaczonych dla
profesjonalnych periodyków naukowych
697
Rejestry
RN45XX088
Usługi naprawy sprzętu
Rejestr
Usługi naprawy sprzętu dokonywane
w sytuacjach nagłych, poza siedzibą Uczelni,
podczas badań naukowych i ćwiczeń
terenowych
Rej.
698
Rejestry
RN46XX089
Usługi w zakresie organizacji
ćwiczeń terenowych
Rejestr
Usługi w zakresie organizacji ćwiczeń
terenowych, w szczególności w zakresie
wyżywienia, zakwaterowania
Rej.
699
Rejestry
RN47XX090
Usługi szkoleniowe
Rejestr
Usługi szkoleniowe
Rej.
Rejestr
Udzielenie zamówienia polskim szkołom
wyższym lub polskim ośrodkom naukowobadawczym, w zakresie otwarcia i
przeprowadzenia przewodu doktorskiego,
habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie
tytułu naukowego
Rej.
700
Rejestry
RN6XXX091
Przeprowadzenie przewodu
doktorskiego, habilitacyjnego
oraz postępowania o nadanie
tytułu naukowego
701
Rejestry
RT71XX092
Zakup instrumentów
muzycznych, części i
akcesoriów
Rejestr
Zakup instrumentów muzycznych, części i
akcesoriów do nich
Rej.
702
Rejestry
RT72XX093
Zakup materiałów i narzędzi
wykorzystywanych w fotografii
artystycznej
Rejestr
Zakup materiałów i narzędzi
wykorzystywanych w fotografii artystycznej
Rej.
Rej.
703
Rejestry
RN73XX094
Zakup materiałów
wykorzystywanych w sztukach
plastycznych
Rejestr
Zakup materiałów wykorzystywanych w
sztukach plastycznych, w szczególności:
farby, emulsje, werniksy, rozcieńczalniki, itp.,
papier, tektura, drewno różnego rodzaju;
podobrazia oraz materiały konieczne do ich
przygotowania; narzędzia; substancje, z
wyłączeniem odczynników chemicznych.
704
Rejestry
RN81XX095
Usługi związane z organizacją
wystaw i koncertów
Rejestr
Usługi związane z organizacją wystaw i
koncertów
Rej.
705
Rejestry
RN82XX096
Rejestr
Usługi związane z projektami artystycznymi,
aranżacją wnętrz
Rej.
706
Rejestry
RN91XX097
Rejestr
Naprawy awaryjne np. elektronarzędzi,
kosiarek ogrodowych i ciągników
ogrodniczych
Rej.
Usługi związane z projektami
artystycznymi.
Naprawy awaryjne np.
elektronarzędzi, kosiarek
ogrodowych i ciągników
ogrodniczych
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
707
Rejestry
RT91XX098
Naprawy awaryjne np.
oświetlenia zewnętrznego
Rejestr
Naprawy awaryjne np. oświetlenia
zewnętrznego
Rej.
708
Rejestry
RT92XX099
Usługi związane z przeglądem
urządzeń przeciwpożarowych
Rejestr
Usługi związane z przeglądem gaśnic oraz
urządzeń przeciwpożarowych
Rej.
709
Rejestry
RN101X100
Wypożyczanie sprzętu
filmowego i rekwizytów
Rejestr
Wypożyczanie sprzętu filmowego i rekwizytów
Rej.
służących do realizacji filmów
710
Rejestry
RN102X101
Najem obiektów służących jako
plany filmowe
Rejestr
Najem obiektów służących jako plany filmowe
Rej.
711
Rejestry
RT111X103
Usługi montażu filmów
Rejestr
Usługi montażu filmów
Rej.
Rejestr
Usługi budowy dekoracji w studiu
telewizyjnym
Rej.
Rejestr
Zakup map i podkładów do map, zdjęć
lotniczych i satelitarnych oraz danych
hydrologicznych i meteorologicznych
Rej.
Rejestr
Usługi związane z myciem i czyszczeniem
samochodu–laboratorium
Rej.
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Usługi budowy dekoracji w
studiu telewizyjnym
Zakup map i podkładów do
map, zdjęć lotniczych i
satelitarnych oraz danych
hydrologicznych i
meteorologicznych
Usługi związane z myciem
i czyszczeniem
samochodu–laboratorium
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
712
Rejestry
RN112X104
713
Rejestry
RT121X105
714
Rejestry
RT131X106
715
Rejestry
RT141X107
Zakup kart hotelowych
Rejestr
Zakup kart hotelowych
Rej.
716
Rejestry
RT141X108
Usługi związane z przeglądem
kas fiskalnych
Rejestr
Usługi związane z przeglądem kas fiskalnych
Rej.
717
Rejestry
RN151X109
Usługi konieczne dla
funkcjonowania Ośrodków
Wypoczynkowych
Rejestr
Wszelkie usługi, których udzielenie jest
konieczne dla bieżącego funkcjonowania
Osrodków Wypoczynkowych do wartości 30
000 PLN
Rej.
RN151X111
Dostawy konieczne dla
funkcjonowania Ośrodków
Wypoczynkowych
Rejestr
Wszelkie dostawy , których udzielenie jest
konieczne dla bieżącego funkcjonowania
Osrodków Wypoczynkowych do wartości 30
000 PLN
Rej.
Rejestr
Usługi prawnicze, notarialne, sądowe oraz
wyceny nieruchomości, usługi doradztwa
podatkowego, konsultacje, opinie, opłaty
wynikające z członkostwa, składki
Rej.
718
Rejestry
719
Rejestry
RN161X110
Usługi prawnicze, notarialne
oraz wycena nieruchomości
720
Rejestry
RN50ZX112
Umowy cywilnoprawne zlecenie
Rejestr
Umowy cywilnoprawne - zlecenie
Rej.
721
Rejestry
RN50DX113
Umowy cywilnoprawne - dzieło
Rejestr
Umowy cywilnoprawne - dzieło
Rej.
722
Rejestry
RT133X114
Zakup wody mineralnej
Rejestr
Zakup wody mineralnej
Rej.
Rejestr
Zakup elementów jednorazowego użytku
stanowiących wyposażenie defibrylatora
Rej.
Rejestr
Zakup sprzętu ekspedycyjnego
Rej.
Rejestr
Zakup ubiorów specjalistycznych .
Rej.
723
Rejestry
RT134X115
Zakup elementów
jednorazowego użytku
stanowiących wyposażenie
defibrylatora
724
Rejestry
RT135X116
Zakup sprzętu ekspedycyjnego
725
Rejestry
RT135X117
726
Rejestry
RT136X118
727
Rejestry
RT227X119
Zakup ubiorów
specjalistycznych .
Zakup oznaczeń
informacyjnych
Nadruk wykonywany różnymi
metodami
Rejestr
Rejestr
Zakup oznaczeń informacyjnych (np.
piktogramy, oznaczenia BHP, P.Poż)
Nadruk wykonywany różnymi metodami (np.
sitodruk, tampodruk itp.)
Rej.
Rej.
728
Rejestry
RN103X120
Zakup praw autorskich i licencji
Rejestr
Zakup praw autorskich i licencji (w
szczególności w zakresie opłat za
wykorzystanie fragmentów utworów innych
wykonawców itp.),
729
Rejestry
RN104X121
Wynajem kamer
Rejestr
Wynajem kamer
Rej.
730
Rejestry
RN105X122
Wynajem osprzętu optycznego
do kamer
Rejestr
Wynajem osprzętu optycznego do kamer (w
tym np. obiektywy, filtry do kamer),
Rej.
731
Rejestry
RN106X123
Wynajem technicznego
osprzętu filmowego
Rejestr
Wynajem technicznego osprzętu filmowego
(w tym np. statywy, głowice, gripy, ramiona,
uprzęże, jazdy kamerowe, monitory
podglądowe, laweta filmowa itp.),
Rej.
732
Rejestry
RN107X124
Wynajem sprzętu
oświetleniowego
Rejestr
Wynajem sprzętu oświetleniowego (w tym np.
samochód oświetleniowy, agregaty
prądotwórcze itp.),
Rej.
733
Rejestry
RN108X125
Wypożyczanie rekwizytów,
kostiumów i pozostałych
elementów inscenizacji
Rejestr
Wypożyczanie rekwizytów, kostiumów i
pozostałych elementów inscenizacji
Rej.
734
Rejestry
RN113X126
Rejestr
Obsługa i zabezpieczenie planu filmowego.
Rej.
735
Rejestry
RT101X127
Rejestr
Zakup rekwizytów, kostiumów i pozostałych
elementów inscenizacji
Rej.
Rej.
Obsługa i zabezpieczenie planu
filmowego.
Zakup rekwizytów, kostiumów i
pozostałych elementów
inscenizacji
Rej.
736
Rejestry
RT137X129
Zakup materiałów
introligatorskich
Rejestr
Materiały introligatorskie oraz drobne
akcesoria do zabezpieczania, napraw i
renowacji specjalnych zbiorów bibliotecznych
w tym np. taśmy i środki do konserwacji
papieru, skóry; bezkwasowe pudełka, teczki,
papiery, obwoluty, kartony, tektury;
rękawiczki, kostki introligatorskie, gąbki do
czyszczenia zbiorów; płótno introligatorskie
itp.
737
Rejestry
RT138X130
Najem elementów zabezpieczeń
Rejestr
Najem elementów zabezpieczeń (ogrodzenia,
siatki, rusztowania,daszki i inne)
Rej.
739
Rejestry
RN48XX131
Przygotowanie materiałów
wielojęzycznych
Rejestr
Usługi i dostawy związane z przygotowaniem
wielojęzycznych materiałów dydaktycznych i
edukacyjnych
Rej.
740
Rejestry
RT139X133
Zakup drobnych części do
żaluzji nieobjętych gwarancją
Rejestr
Zakup drobnych części do żaluzji nieobjętych
gwarancją
Rej.
741
Rejestry
RN14XX134
Opłaty związane z eksploatacją
samochodów służbowych
Rejestr
Opłaty związane z eksploatacją samochodów
służbowych
Rej.
742
Rejestry
RT140X135
Zakup biletów KZK GOP
Rejestr
Zakup biletów jednorazowych i okresowych
komunikacji miejskiej KZK GOP
Rej.
Dział
L.p. zaopatrze
nia
Grupa
materiałowa
743
RN162X136
Rejestry
Materiał
Nazwa Grupy / Materiału
Usługi zarządzania prawami do
wyników badań
Krótki tekst
Kod
Imię i Nazwisko
Rejestr
Terminy
agregowania
zamówień
Tryb, minimalny
szacunkowy okres
realizacji
Zakres realizacji
Usługi zarządzania prawami do wyników
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz
know-how związanego z tymi badaniami
Rej.

Podobne dokumenty