„Razem zmieniamy Internet na lepsze”

Transkrypt

„Razem zmieniamy Internet na lepsze”
7 lutego 2017 to ważna data w kalendarzu działań na rzecz edukacji w zakresie
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. To właśnie wtedy w około 100 państwach na
całym świecie będziemy obchodzić Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasłem przewodnim
nadchodzącego wydarzenia jest „Razem zmieniamy internet na lepsze”.
Nasza szkoła również włącza się w tą akcję.
10 LUTEGO 2017 r. OBCHODZIMY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
CIEKAWY KONKURS!!!
Weź udział w szkolnym konkursie na prezentację multimedialną
lub pracę plastyczną promującą Dzień Bezpiecznego Internetu.
Przygotuj prezentację multimedialną lub animację promującą Dzień Bezpiecznego
Internetu lub pracę plastyczną w dowolnym formacie dowolną techniką.
ZWYCIĘZCOM GWARANTUJEMY NAGRODY
„Razem zmieniamy Internet na lepsze”
CELE KONKURSU
1. Zwrócenie uwagi, na fakt, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do
samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy - ponosi jednak odpowiedzialność
za swoje działania w Internecie.
2. Zwrócenie uwagi na konieczność szanowania innych użytkowników sieci Internet i
respektowania ich praw.
3. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.
4. Popularyzacja umiejętności posługiwania się grafiką komputerową.
5. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik grafiki komputerowej i technologii
informacyjnej.
6. Promowanie uzdolnionych informatycznie oraz plastycznie i kreatywnie uczniów naszej
szkoły.
REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz 1-3 Gimnazjum
Zespołu Szkół w Zalesiu.
2. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie samodzielnie prezentacji multimedialnej lub
animacji promującej hasło tegorocznego Dnia Bezpiecznego Internetu lub wykonanie pracy
plastycznej dowolną techniką.
3. Kryteria brane pod uwagę przy wyłonieniu zwycięzców konkursu:
-ciekawy pomysł,
-prezentowane treści/hasła,
-ogólne wrażenie (siła ekspresji).
4. Praca powinna zawierać dane wykonawcy:
• imienia i nazwiska autora,
• klasa
Stanowi on potwierdzenie samodzielnego wykonania pracy.
5. Termin oddania prac:
a) Prace multimedialne – do 6 lutego 2017r. (poniedziałek) do nauczycieli
informatyki lub pedagoga szkolnego oraz na pocztę elektroniczną:
[email protected], [email protected],
b) Prace plastyczne - do 6 lutego 2017r. (poniedziałek) do pedagoga szkolnego lub
wychowawcy świetlicy
6. Termin ogłoszenia wyników: 10 lutego 2017 r. (piątek)
7. Konkurs jest jednoetapowy;
8. Prace oceniać będzie powołana przez organizatorów komisja konkursowa;
9. Za wyróżnione prace autorzy otrzymają ocenę celującą bądź bardzo dobrą z informatyki,
zajęć komputerowych lub plastyki.
11. Decyzja komisji jest ostateczna.
12. Informacje o nagrodzonych autorach prac znajdą się w szkolnym serwisie www.
13. Uczestnik zgłaszając się do konkursu akceptuje niniejszy regulamin.
Organizatorzy konkursu:
Nauczyciele informatyki
Pedagodzy szkolni
Świetlica szkolna

Podobne dokumenty