Przykłady projektów kolejowych zrealizowanych przez firmę Arup na

Transkrypt

Przykłady projektów kolejowych zrealizowanych przez firmę Arup na
Arup - kompleksowe doradztwo w zakresie rozwiązań dla kolei
Planowanie
Projektowanie
Realizacja
Podejście interdyscyplinarne
Arup dostarcza wszechstronne usługi konsultingowe
w zakresie wszelkich aspektów infrastruktury
kolejowej. Nasze propozycje nawierzchni kolejowych,
mostów, tuneli, zagospodarowania dworców, projektów
budowlano-wykonawczych i robót ziemnych obejmują
pełną integrację z opracowanymi przez nas systemami
sygnalizacji, telekomunikacji i zasilania trakcji w celu
połączenia w wielobranżowe projekty inwestycyjne
skutkujące optymalnymi i oszczędnymi rozwiązaniami
transportowymi.
Eksploatacja
Od pomysłu do realizacji inwestycji
Zmieniające się wymagania transportu
Wyzwania stojące przed dzisiejszym transportem kolejowym to konieczność
zaspokojenia potrzeb pasażerów i wymagań użytkowników transportu towarowego,
zagwarantowanie źródeł finansowania i kontrolowanie kosztów. Klienci transportu
towarowego i pasażerowie oczekują bezpieczeństwa, czystości, niezawodności
i punktualności pociągów.
Dogłębna znajomość branży i nowych technologii
umożliwia nam przekazanie klientom rozwiązań
dostosowanych do ich potrzeb z uwzględnieniem
problemów całego okresu cyklu życia systemów,
jak również ich bezpieczeństwa, niezawodności,
operacyjności i utrzymania.
Punktualność i bezpieczeństwo usług daje kolei przewagę konkurencyjną, stanowiąc
idealne połączenie krótkiego czasu podróży z ofertą łatwego dojazdu do ośrodków
wypoczynkowych i biznesowych. Kluczem do osiągnięcia tych celów jest
technologia, interoperacyjność i połączenie aktywów, które umożliwiają
niezakłócone funkcjonowanie, wysoki poziom integralności, elastyczność
i dostosowanie do potrzeb użytkowników.
Zawsze uwzględniamy krytyczne obszary
oddziaływania pomiędzy rozwiązaniami technicznymi
a czynnikiem ludzkim: operatorami i użytkownikami
systemu, jak również osobami postronnymi.
Arup podejmuje się prowadzenia dużych i małych projektów kolejowych przez cały
okres ich wykonania z zastosowaniem przemyślanych, zrównoważonych rozwiązań
dla każdego etapu realizacji:
Nasze doświadczenie w branży kolejowej obejmuje
również wszelkie formy systemów transportu
sterowanego i związanych z nimi urządzeń:
USŁUGI
Planowanie
Realizacja i kontrola
projektu
ŚRODEK TRANSPORTU
ZAKRES
Kolej dużych
prędkości
Doradztwo strategiczne
i zarządzanie
Kolej
konwencjonalna
Doradztwo biznesowe
i ewaluacja
Metro/
transport
publiczny
Kolej miejska/
tramwaje
Kolej jednoszynowa
Autobusy torowe
(Guided buses)
Kolejowe przewozy
towarowe
Projektowanie
infrastruktury
Studia wykonalności
Projektowanie
Projektuj i Buduj
Nadzór i odbiór
końcowy
Tworzenie projektu
i projekty PFI
Systemy
Zarządzanie aktywami
Bezpieczeństwo i
niezawodność
Technologia
Kolej dużych prędkości
Kolej konwencjonalna
• Transport publiczny
i systemy metra
• Kolej miejska/tramwaje
•
Lokalizacja tras
Prognozowanie finansowe i prognozowanie popytu
Ocena oddzialywania na środowisko
Ocena działalności operacyjnej i zdolności przewozowej
Planowanie dworców i stacji
Integracja systemów
Analiza biznesowa
Strategia rozwoju kolei
Zarządzanie harmonogramem
Zarządzanie projektem
Zarządzanie współdziałaniem
Zarządzanie wartością inwestycji
Zarządzanie i nadzór budowlany
Koordynacja BHP
Odbiór końcowy
Zarządzanie aktywami
Nawierzchnia i trakcja kolejowa
Mosty
Tunele
Architektura infrastruktury transportowej
Stacje i dworce
Zajezdnie i lokomotywownie
Terminale towarowe
Centra sterowania
Wentylacja
Branża mechaniczna i elektryczna
Hałas i wibracje
Inżynieria lądowa i wodna
Geotechnika
Infrastruktura techniczna
Sterowanie ruchem kolejowym oraz telekomunikacja
Systemy kontroli i zarządzania danymi
Zasilanie trakcji i energetyka
Systemy informacji pasażerskiej
Inżynieria przeciwpożarowa
Zarządzanie bezpieczeństwem
Analiza ryzyka oraz jakości systemu zarządzania (RAMS)
Inżynieria pożarowa
Ocena ryzyka
Interfejs pojazdów szynowych
Wytrzymałość zderzeniowa
Projektowanie pojazdów
Symulacje dynamiki pojazdów
Zarządzanie zmianą w organizacji
Doradztwo w
zakresie zarządzania Zarządzanie czynnikiem ludzkim
Doradztwo w zakresie finansowania
i przyznawania zamówień
•
Autobusy torowe
(Guided buses)
• Kolej jednoszynowa
• Kolejowe przewozy
towarowe
•
Projekty realizowane przez Arup mieszczą się
w zakresie od planowania generalnego i strategicznego
oraz całkowitych programów modernizacji
infrastruktury kolejowej wymagających zaangażowania
zespołów wielobranżowych po wykorzystanie
jednostkowych, specjalistycznych kwalifikacji, takich jak
działania operacyjne, zagospodarowanie przestrzenne,
inwestycje związane z nawierzchnią kolejową,
systemami zasilania trakcji, sygnalizacją, łącznością,
akustyką, projektowaniem dworców i tuneli.
Informacje o Arup
Arup to jedna z czołowych światowych firm
w branży profesjonalnych usług konsultingowych. Nasza
kreatywność stoi za wieloma najbardziej nowatorskimi
projektami na świecie w tak różnych dziedzinach
jak transport, przemysł energetyczny, infrastruktura
społeczna, rewitalizacja miast, architektura i produkcja.
Nasza renoma opiera się na niezrównanej umiejętności
zrozumienia potrzeb klienta, tworzenia rozwiązań
i zapewniania odpowiednich wyników. Założona
ponad 60 lat temu firma posiada przedstawicielstwa we
wszystkich strefach czasowych świata i prowadzi wiele
projektów w jednym czasie.
Zdolność do integracji usług dla biznesu ze wsparciem
technicznym to kluczowa i wyróżniająca cecha
naszej firmy. Niewiele firm może dorównać nam
doświadczeniem i sprawdzoną zdolnością do realizacji
programów tak odmiennych, jak rozwój techniczny,
zmiana organizacyjna, poprawa funkcjonowania
i planowania, jak również projektowanie nowych
i zmodernizowanych obiektów.
Liderzy zespołów specjalizujących się w branży kolejowej
Colin Stewart
Ogólnoświatowy Lider ds. Kolei
+44 121 213 3500
Keith Rudd
Wielka Brytania, Bliski Wschód
i Afryka
+44 161 228 2331
Neal Mumford
Australazja
+617 3023 6185
Timothy Suen
Azja Wschodnia
+852 2268 3838
Steve Clark
Ameryka Północna
i Południowa
+1 713 343 1478
Mike Evans
Europa
+44 20 7755 3141
OKŁADKA: Dworzec Pekin Południowy ©Arup
arup.com/rail
Kolej
Budujemy lepszy świat
Przykłady projektów
kolejowych
zrealizowanych przez
firmę Arup na świeci
Elektryfikacja Metrolinx,
Kanada
Stacje metra Spadina,
Kanada
Opracowanie dotyczące
elektryfikacji na terenie
Prowincji Ontario w celu
zapoznania klienta
z szeregiem możliwości
związanych z budową
systemów elektrycznego
zasilania pociągów oraz
efektywnymi metodami
elektryfikacji sieci kolejowej.
Nowa linia o długości
8,6 km obejmująca zarówno
drążenie tuneli jak
i budowę metodą rozkopu
z sześcioma nowymi
stacjami pasażerskimi
na przedłużeniu linii
podziemnej Toronto-York
Spadina Subway Extension.
Kolej dużych prędkości
High Speed 1,
Londyn-Kent, Wielka
Brytania
Linia dużej prędkości
(300 km/h) o długości 108 km
pomiędzy dworcem London
St Pancras a Eurotunelem
w Folkestone. Inwestycja
obejmowała również całkowitą
modernizację terminala High
Speed dworca St. Pancras
International.
Stacja King’s Cross
i metro, Wielka Brytania
Przebudowa w celu utworzenia
nowych stref przesiadkowych
z londyńskim metrem London
Underground i dworcem
St Pancras Station, włącznie
z nowym nagrodzonym
projektem holu, powiązanych
obiektów zaplecza i renowacji
zabytkowych budynków.
Kolej dużych prędkości,
Portugalia
Doradztwo techniczne
i analiza due diligence na
rzecz kredytodawców
w zakresie oceny i wyboru
najkorzystniejszych ofert
koncesyjnych w fazie
projektowej pierwszej linii
kolei dużej prędkości
w Portugalii.
Kolej dużych
prędkości High Speed
2, Wielka Brytania
Projekt nowej linii
kolejowej dużych
prędkości z Londynu do
West Midlands i Anglii
Północnej. Analiza
możliwych tras, modeli
obsługi, wpływu na
środowisko, kosztów
i analiza biznesowa.
System małej kolei
automatycznej
Docklands Light
Railway (DLR), Wielka
Brytania
Zwiększenie zdolności DRL
przed Olimpiadą w 2012
poprzez remont
i rozbudowę stacji i peronów
w celu przystosowania do
trójwagonowych zespołów
trakcyjnych.
Crossrail, Wielka
Brytania
Crossrail to nowy, wygodny
i dostępny system
komunikacji kolejowej
wysokiej częstotliwości
dla Londynu i regionu
South East. Od 2017 roku
Crossrail połączy port
lotniczy Heathrow Airport,
West End, City of London
i Canary Wharf.
Metro LUAS, Irlandia
Nowa linia o długości
7,5 km, 11 przystanków,
przebudowa torowiska
zajezdni oraz dostawa
wszystkich systemów
elektrycznych
i mechanicznych jak
również systemów centrum
sterowania.
Indywidualny transport
miejski na lotnisku
Heathrow, Wielka Brytania
Projekt infrastruktury dla
pierwszego na świecie
systemu indywidualnego
transportu miejskiego
o długości 3,8 km
łączącego Terminal 5
lotniska Heathrow z
parkingiem. Pojazdy jeżdżą
po dwukierunkowym
torze umiejscowionym na
estakadzie.
Rozjazdy,Wielka
Brytania
Modernizacja rozjazdów
w Wielkiej Brytanii w zakresie
od zespołów prostych po
najbardziej skomplikowane
zespoły o układach wielokrotnie
złożonych dla kolei sieciowej.
Usługa obejmowała nawierzchnię
kolejową, systemy sygnalizacji,
systemy OLE, (układy
elektryczne i pneumatyczne) oraz
projekty budowlano-wykonawcze
włącznie z inwentaryzacjami
budowlanymi.
Tyne & Wear Metro,
Wielka Brytania
Autobus torowy (Guided
bus) w Cambridgeshire,
Wielka Brytania
Przez ponad 20 lat nasze
prace objęły wiadukt
Byker, ocenę wpływu na
środowisko nowych tras,
zarządzanie rozbudową
połączenia z Sunderland
oraz doradztwo w zakresie
procesów prywatyzacyjnych.
Dworzec TAV
we Florencji, Włochy
Metro Cityringen w
Kopenhadze, Dania
Nowy podziemny dworzec
kolejowy o powierzchni
47000 m2 o konstrukcji
przepustu otwartego,
z peronami znajdującymi się
25 m poniżej powierzchni
gruntu, przeznaczony do
obsługi włoskiej sieci kolei
dużych prędkości.
Nowa linia metra przecinająca
istniejącą linię metra i systemy
kolei ciężkiej zapewniając
pasażerom miejsca
przesiadkowe. 16-kilometrowa
linia tworząca okrąg wokół
centrum Kopenhagi to system
metra automatycznego (bez
obsługi maszynisty) z tunelami
dwukierunkowymi oraz 17
stacjami podziemnymi.
Wydzielona trasa
autobusowa o długości
26 km pomiędzy St. Ives
a północnym krańcem
Cambridge to najdłuższa
trasa sterowanej
komunikacji autobusowej na
świecie.
Dworzec kolei dużych
prędkości Pekin
Południowy, Chiny
Prognoza dotycząca
metra w Shenyang,
Chiny
Węzeł transportu
multimodalnego znajduje
się pół kilometra od starego
dworca miasta. Owalna
konstrukcja o wymiarach
500 m na 380 m, wyposażona
w 17 peronów i elegancki
dach o konstrukcji lekkiej
zapewniający osłonę peronów
bez konieczności stosowania
słupów.
Arup przygotowała analizę
zdolności przewozowej
i analizę finansową przy
pomocy najnowocześniejszych
innowacyjnych metod
i technik, co pomogło
w opracowaniu 4-etapowego
strategicznego modelu
systemu transportu dla
Shenyang.
Westrail, Hong Kong
Odcinek Yuen Long linii
Westrail, włącznie
z dworcami w Yuen Long,
Long Ping i Tin Shui Wai.
Dwukierunkowe wiadukty
kolejowe o długości 9 km,
3 stacje na estakadach,
każda o długości 400 m,
system szybkiego transportu
szynowego o długości 3 km
oraz połączenie z systemem
LRT.
Węzeł kolei
ekspresowej Express
Rail Link (XRL),
Hong Kong
Nowy tunel o długości
26 km łączący nową stację
końcową w West Kowloon
z granicą w Huanggang.
Celem projektu jest
zapewnienie w przyszłości
obsługi przez XRL kolei
dużych prędkości łączących
Hong Kong z Guangzhou.
©MTA-CC/NYCT Arup
Węzeł tranzytowy
Transbay Transit Centre,
USA
Projekt kolei dużych
prędkości w Kalifornii,
USA
Najnowocześniejszy projekt
Arup dla tego multimodalnego
węzła transportowego.
Zostanie on wyposażony
w perony o długości 1300
stóp (około 400 m), cztery
terminale dla nowych usług
przewozowych kolei dużych
prędkości oraz dwa nowe tory
dla przewozów podmiejskich.
Super nowoczesna nowa linia
dużych prędkości łącząca
główne miasta Kalifornii.
Przedsięwzięcie obejmuje
opracowanie projektu i analiz
wpływu na środowisko dla
408-kilometrowego odcinka
trasy łączącej Los Angeles
i San Francisco o długości
1100 km.
Zal Prat, Barcelona,
Hiszpania
TGV Mediterranee,
Francja
Projektowanie przestrzenne
nowego kolejowego
terminala towarowego
w porcie Barcelony
umożliwiające zintegrowanie
działalności portu z siecią
transportową.
Ocena techniczna 6
alternatywnych tras
przedłużenia francuskiego
systemu kolei dużych
prędkości (TGV) z Walencji,
na południe od Lyonu
do Marsylii i Montpellier
wzdłuż wybrzeża Morza
Śródziemnego.
System szybkiego
transportu STAR LRT,
Malezja
System szybkiego transportu
o długości 15 km wybudowany
z zastosowaniem modelu
buduj-eksploatuj-przekaż
obejmujący roboty torowe,
budowę wiaduktu o długości 7,8
km i dwunastu stacji (niektóre z
nich to stacje naziemne a inne
na estakadzie).
©MTA-CC/NYCT Arup
Węzeł komunikacyjny
Fulton Street Transit
Centre, USA
Metro Second Avenue
Subway, USA
Inwestycja komunikacyjna
w celu poprawy istniejących
połączeń pomiędzy 4
stacjami, plus nowe odcinki
międzywęzłowe łączące
z 2 kolejnymi stacjami
przeznaczona do obsługi 9
linii metra.
To pierwsza poważna
inwestycja w rozwój
nowojorskiego metra od 60
lat. Nowa linia będzie mieć
długość 13 km
i obejmować 16 nowych
stacji podziemnych.
Linia 4 metra
w Shenzhen, Chiny
Linia 4 to pierwszy
w Chinach projekt metra
typu „buduj-eksploatujprzekaż”. Inwestycja
obejmuje 3 podziemne i 6
stacji na estakadach, tunele
o długości 6 km i wiadukty
o długości 10 km, jak
również zajezdnię
przeznaczoną do
rozbudowy w przyszłości.
Linia YMT pomiędzy
Kwun Tong a
Whampoa, Hong Kong
Firma Arup jest głównym
konsultantem w zakresie
interdyscyplinarnego
projektu wykonawczego dla
istniejących i nowych stacji.
Arup zapewnia również
usługi w zakresie projektu
wykonawczego w pełni
podziemnego przedłużenia
istniejącej linii Kwun Tong o
długości 2,5 km.
Linia West Island Line,
Hong Kong
Linia South Island,
Hong Kong
Interdyscyplinarne
doradztwo dotyczące dwóch
dworców podziemnych
przy Sai Ying Pun i
Uniwersytecie zrealizowane
wspólnie z Atkins China
Ltd. Każdy z dworców
wyposażony w przejścia
podziemne o dużych
długościach oraz tory
dwukierunkowe o długości
1,8 km.
Projekt wykonawczy
przedłużenia linii do
Admiralty Station w celu
połączenia z nową stacją
końcową linii South Island
Line (East) (SIL(E)) oraz
umożliwienia robót na rzecz
stacji międzywęzłowej
Shatin-Central.
MRTA w Bangkoku,
Tajlandia
Linia metra północpołudnie, Singapur
System szybkiego szynowego
transportu zbiorowego o
długości 10km, 9 podziemnych
stacji, dwukierunkowe tunele
wiercone o długości 8,5 km
z tunelami zapewniającymi
dostęp i obiektami
naziemnymi.
Linia północ-południe
o długości 20 km jest
wyposażona w 16 stacji,
zakłady utrzymania linii
i zakłady naprawy taboru.
Linia metra centrum
Singapuru DTL,
Singapur
40-km linia metra DTL z 33
stacjami to w Singapurze
linia szybkiego transportu
zbiorowego, której budowa
przebiegać będzie w trzech
etapach – DTL 1, DTL 2
i DTL 3.
Zarządzanie wiedzą
w zakresie MTR, Hong
Kong
Wsparcie procesu tworzenia
i wdrażania strategii
zarządzania wiedzą
i informacją, filozofii
i procesów
współużytkowania w ramach
działu ds. projektów MTR.
Elektryfikacja
w Sunbury, Australia
Arup był głównym
projektantem oraz
podmiotem odpowiedzialnym
za wielobranżowe roboty
torowe, budowlane,
montażowe, prace z zakresu
inżynierii przeciwpożarowej,
zarządzanie wartością,
przyłącza mediów
i rozwiązania geotechniczne.
P
P
P
P
P
Metro w Sao Paulo,
Brazylia
Przedstawicielstwa Arup
Rola niezależnego inżyniera
kredytodawców w zakresie
koncesji na eksploatację
i utrzymanie metra w Sao
Paulo w Brazylii o długości
13 km z 11 stacjami.
Obecnie system przewozi
ponad 675.000 pasażerów
dziennie. Przewidywany
dalszy rozwój zdolności
przewozowej to ponad
milion pasażerów dziennie.
Metro w Santiago, Chile
Arup prowadzi prace nad
projektem koncepcyjnym
11 stacji w Santiago.
Zakres prac dotyczy
niektórych stacji dwóch
budowanych linii, z którymi
wiążą się największe
problemy techniczne oraz
konieczność wybudowania
stref przesiadkowych dla
istniejących linii sieci metra.
Kolej transafrykańska
Wstępne studium
wykonalności,
Republika Południowej
Afryki
Arup został zaangażowany
w prace nad wyznaczeniem
możliwych tras i metod
finansowania budowy linii
kolejowej przeznaczonej
do eksportu węgla z RPA
i Botswany do portu w
Namibii
Strategiczny plan rozwoju
kolei PRASA, RPA
Gautrain, Republika
Południowej Afryki
Zintegrowany projekt
kolejowy, Katar
Kolej w Etihad,
Zjednoczone Emiraty
Arabskie
Doradztwo w zakresie
strategicznego planowania
inwestycji kolejowych
i transportowych dotyczące
przyszłej kolei pasażerskiej
w Republice Południowej
Afryki. Analiza i opracowanie
raportu na temat elementów
koniecznych do zbudowania
do 2050 multimodalnych
pasażerskich systemów
transportu w RPA.
Niezależny ekspert
szybkiego połączenia
kolejowego Gautrain
łączącego międzynarodowy
port lotniczy O.R. Tambo z
Johannesburgiem i Pretorią
Szczegółowa kontrola
projektu inwestycji
w celu oceny ryzyka
finansowego, operacyjnego
i kapitałowego, które musi
zostać wyeliminowane
w celu zapewnienia
napływu kapitału
prywatnego.
Nowa linia kolejowa o ruchu
mieszanym i długości 1200 km
w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich, łącząca Arabię
Saudyjską z Omanem. Została
zaprojektowana ze skrajnią
umożliwiającą obsługę
dwupoziomowych wagonów
kontenerowych AREMA i nacisk
na oś o wartości 32,5 tony
w zróżnicowanych warunkach
terenowych obejmujących
pustynię, tereny górzyste,
miasta i wybrzeże.
Zintegrowana sieć
transportu publicznego
w Abu Dhabi,
Zjednoczone Emiraty
Arabskie
Planowanie, analiza wpływu
na środowisko i wsparcie
inżynierskie Wydziału
Transportu w Abu Dhabi
w zakresie zarządzania
budową zintegrowanej sieci
transportu publicznego kolej pasażerska, metro,
system szybkiego transportu
szynowego, komunikacja
autobusowa i wodna.
Dworzec kolejowy
w New Delhi, Indie
Przebudowa dworca,
sąsiadującego zaplecza
kolejowego i bocznic.
Teren kolejowy otaczający
dworzec ma powierzchnię
około 86 hektarów.
W celu sfinansowania
robót proponowane jest
zastosowanie modelu PPP.
Hunter Valley – z
Maitland do Branxton,
Australia
Gold Coast, System
szybkiego transportu,
Australia
Studium wykonalności
linii kolejowej północzachód, Australia
Nowy system sygnalizacji
linii transportu węgla
w Hunter Valley umożliwia
ciągły ruch pociągów nawet
w czasie corocznych prac
konserwacyjnych.
Arup, jako członek konsorcjum,
dostarczyła projekt
koncepcyjny pierwszego
etapu obejmującego
13 km nowoczesnego,
zintegrowanego systemu
transportu publicznego
mającego na celu zmniejszenie
zatorów drogowych i poprawę
mobilności miejskich ciągów
komunikacyjnych.
Arup podjęła się obszernego
studium wykonalności
obejmującego wielobranżowy
projekt inżynieryjny oraz
rozpoznanie możliwości i
ograniczeń dla wybudowania
właściwie funkcjonującego
połączenia kolejowego
w celu poprawienia sieci
transportowej obszarów
o najwyższym przyroście
populacji w okolicach Sydney.
Regionalne połączenie
kolejowe, Australia
To największy projekt kolejowy
w Wiktorii. Obejmuje budowę
45 km torów dwukierunkowych,
dwóch nowych dworców oraz
remont trzech istniejących,
jak również 25 nowych dróg
/ wiaduktów. W ramach
wspólnego przedsięwzięcia
Arup podjął się prac
analitycznych i koncepcyjnych,
opracowania projektu
wstępnego i badań terenu.
Badanie podziału zadań
przewozowych w Perth,
Australia
Kolej na wyspie Wiggins
Island
Australia
Doradztwo w zakresie
transportu na rzecz Zarządu
Transportu Publicznego
związane
z przeprowadzeniem
szeregu badań aktualnego
ruchu pieszych na stacjach
kolejowych wzdłuż linii
Perth-Mandurah.
Trzykrotne przedłużenie linii
kolejowej w North Coast
połączy nowy terminal
węglowy na wyspie Wiggins
z portem w Gladstone,
dzięki czemu zaspokojone
zostaną potrzeby przemysłu
górniczego w Queensland.

Podobne dokumenty

Planowanie Projektowanie Wdrażanie

Planowanie Projektowanie Wdrażanie Zarządzanie wykonawstwem i nadzór budowlany Koordynacja BHP Odbiór końcowy Nawierzchnia i trakcja kolejowa Mosty Tunele Architektura transportowa Stacje Zajezdnie Terminale towarowe Centra kontroli...

Bardziej szczegółowo