an information about the authors

Transkrypt

an information about the authors
INFORMACJE O AUTORACH
ANDRZEJ INDRZEJCZAK — prof. dr hab., Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232
Łódź
ROMAN MURAWSKI — prof. dr hab., Zakład Logiki Matematycznej, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 87, 61614 Poznań
ZBIGNIEW TWORAK — dr hab., prof. UAM, Zakład Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ul. Szamarzewskiego 89, 60568 Poznań
EUGENIUSZ ŻABSKI — prof. dr hab., Zakład Metodologii Badań Psychologicznych,
Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
KATARZYNA PAPRZYCKA — dr hab., prof. UW, Zakład Epistemologii, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa
ELŻBIETA ŁUKASIEWICZ — dr, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Grabowa 2, 85-064 Bydgoszcz
MORTEZA SEDAGHAT AHANGARI HOSSEIN ZADEH — dr, Assistant Professor, Department of Management, Science and Technology, Amirkabir University of Technology
(Tehran Polytechnic), No. 424, Hafez Ave., Tehran, Iran
MICHAŁ NAKONECZNY — mgr, doktorant, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa
PIOTR BUŁKA — mgr, doktorant, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski,
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa

Podobne dokumenty