analiza hydrologiczno-hydr

Komentarze

Transkrypt

analiza hydrologiczno-hydr
PGO.272.585.2016
Dotyczy: zapytania na realizację zadania przedmiotem którego jest
wykonanie analizy hydrologiczno-hydraulicznej dotyczącej
ograniczenia niekontrolowanego spływu powierzchniowego i
zagrożenia powodziowego w Żernicy (gmina Pilchowice)
INFORMACJA
W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku firmy: INSTYTUT OZE
Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach przy ul. Skrajnej 41a, a także z uwagi na
fakt, iż odpowiedzi na pytania wystosowane przez potencjalnych
Wykonawców zostały opublikowane na stronie Zamawiającego w dniu
28.12.2016 r. informujemy, że wydłużony został termin składania ofert
do dnia 05.01.2017 r. do godz. 1600.

Podobne dokumenty