Sztuka, która pomaga dzieciom... spis treści

Transkrypt

Sztuka, która pomaga dzieciom... spis treści
Spis treści
1. Reminiscencje autora..................................................................7
2. Poziomy w pracy arteterapeutycznej,
czyli jak efektywnie pracować z dzieckiem............................. 10
3. Funkcje mózgu w edukacji i terapii przez sztukę,
o których warto w iedzieć.........................................................17
4 Jak skutecznie komunikować się z dzieckiem .........................20
5. Kreatywne myślenie jako klucz do osiągania sukcesów.......28
6. Ścieżki emocjonalne jako dominujący aspekt
stymulacji rozw oju....................................................................36
Magia kolorów w pracy z dzieckiem ...................................... 45
Relaksacja, synchronizacja i wizualizacja elementami
wprowadzającymi do pracy.....................................................74
9 Twórcze malowanie i rysowanie............................................116
10. M andala.................................................................................. 137
11. Drama .................................................................................... 166
12 Teatr Forum ............................................................................ 186
'3 Teatr jako forma pracy edukacyjnej i terapeutycznej .......... 189
14. Kotwice arteterapeutyczne.................................................... 206
15 Zawsze bądź dzieckiem ......................................................... 211
Bibliografia..............................................................................213

Podobne dokumenty