Załącznik 1 do tematu: Mój dom/mój pokój. Utrwalenie i

Transkrypt

Załącznik 1 do tematu: Mój dom/mój pokój. Utrwalenie i
Część 4 | Klasa 2
Język angielski
C Z Ł O W I E K
-
N A J L E P S Z A
I N W E S T Y C J A
Załącznik 1 do tematu: Mój dom/mój pokój. Utrwalenie
i rozszerzenie słownictwa związanego z pomieszczeniami
w domu i elementami wyposażenia
KARTA PRACY
Kuchnia
Pokój
Łazienka
.............................................
.............................................
.............................................
Dywan
Lampa
Krzesło
.............................................
.............................................
.............................................
Stół
Szafa
Łóżko
.............................................
.............................................
.............................................
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO