Generuj PDF - Komenda Miejska Policji w Łodzi

Transkrypt

Generuj PDF - Komenda Miejska Policji w Łodzi
KOMENDA MIEJSKA POLICJI W ŁODZI
Źródło: http://www.lodz.policja.gov.pl/eld/ruch-drogowy/profilaktyka/2251,Przeciwko-agresji-drogowej.html
Wygenerowano: Środa, 1 marca 2017, 23:01
PRZECIWKO AGRESJI DROGOWEJ
Policyjny zespół do zwalczania agresywnych zachowań na drogach działa przy łódzkich skrzyżowaniach i przejściach dla
pieszych. Czujnym okiem kamery rejestruje tzw. cwaniaków drogowych, którzy np. z pasa przeznaczonego do jazdy na
wprost skręcają okazując tym samym lekceważenie dla przepisów prawa i innych kierujących. Nie uznają czerwonych świateł,
linii ciągłych i zakazów.
Codziennie narażeni jesteśmy na prawdopodobieństwo zetknięcia się z agresją na drodze. Stres wywołany zachowaniem
współużytkowników dróg, czas spędzony w korkach wielokrotnie prowadzi do sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu.
Agresja drogowa jest pojęciem złożonym lecz najczęściej dostrzegalnym podczas oglądania skutków wielu kolizji i wypadków
drogowych. To przede wszystkim ignorowanie innych uczestników ruchu, bagatelizowanie przepisów bądź ich lekceważenie,
a także wrogie zachowania takie jak nadużywanie klaksonu, miganie światłami, krzyczenie, wygrażanie pięściami.
Zwiększamy prędkość, jedziemy „zderzak w zderzak”, zajeżdżamy drogę, czy gwałtownie hamujemy. Komendant
Wojewódzki Policji w Łodzi w sierpniu 2014 roku powołał „Zespół do zwalczania agresywnych zachowań na drodze”. W
skład zespołu wchodzą m.in. specjaliści z zakresu ruchu drogowego, których zadaniem jest wyłanianie miejsc gdzie
dochodzi do agresywnych zachowań na drodze oraz typowanie kierowców którzy swoją jazdą mogą stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez agresywne zachowanie podczas jazdy. Pomocnym narzędziem w pracy zespołu
jest specjalnie utworzony adres email [email protected], na który mieszkańcy województwa łódzkiego
przysyłają zdjęcia, filmy czy informacje z opisem przypadków zachowań kierowców będących jednocześnie wykroczeniami
w ruchu drogowym. Policjanci z tego ZESPOŁU zbierają informacje na podstawie własnych spostrzeżeń podczas służby na
drodze, monitoringów, informacji medialnych, także tych zamieszczanych w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem
sygnałów o nielegalnych wyścigach ulicznych czy też innych agresywnych zachowaniach na drodze. Funkcjonariusze do
swoich działań wykorzystują Ruchome Stanowisko Dowodzenia wyposażone w specjalne kamery zarówno wysuwane na
maszcie jak i te zainstalowane w podwoziu. Rejestrują one na newralgicznych skrzyżowaniach w Łodzi takie zachowania
kierowców, które oprócz tego, że stanowią wykroczenia są wyjątkowo lekceważące dla pozostałych, przestrzegających
przepisów, kierowców. Po ujawnieniu wykroczenia przez funkcjonariusza obsługującego RSD informacja przekazywana jest
patrolom wspierającym, które zatrzymują sprawcę do kontroli. Mobilne Centrum Monitoringu to system monitoringu
telewizyjnego zainstalowany na samochodzie typu furgon doposażony we własne źródła zasilania oraz środki łączności.
Podsystem CCTV (monitoring wizyjny) składa się m.in. z: Rejestratora cyfrowego 2 kamer szybkoobrotowych umieszczonych
na wysuwanym maszcie pneumatycznym o wysokości 6 m podłączonych kablem koncentrycznym do rejestratora i
krosownicy Kamery dzień/noc umieszczonej na głowicy uchylno-obrotowej zintegrowanej z promiennikiem podczerwieni oraz
mikrofonem. 4 kamer szybkoobrotowych wynoszonych z własnym zasilaniem oraz łącznością radiową z RSD. 4 kamer do
obserwacji otoczenia pojazdu 2 stanowisk wyposażonych w łącznie w 2 klawiatury sterujące, 4 monitory Komputer
pokładowy z oprogramowaniem zarządzającym do systemu Pojazd pełni funkcję mobilnego centrum dowodzenia i dlatego
zostało wyposażone w liczne środki łączności, a wśród nich: cyfrową centralę telefoniczną, radiotelefony, aparaty
telefoniczne i rejestrator rozmów telefonicznych.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty