Document 68652

Komentarze

Transkrypt

Document 68652
S P I S T R E Ś C I
www.varta-automotive.com
SŁOWO OD Z A RZ Ą D U
A K T UA LN OŚCI
1 9 -2 9
OK IEM EK SPERTA
3 0 -3 2
WA RSZ TAT
3 3 -3 8
D OSTAWC Y I PROD UK T Y
3 9 -7 6
SPORT
7 7
M OTO PA SJE
7 9
WRZ UĆ N A LUZ
8 0
Kwartalnik WIADOMOŚCI Inter Cars SA
Adres redakcji: Inter Cars SA
ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów
tel.: 22 71 41 446, 22 71 41 420, 22 71 41 425,
www.intercars.com.pl
Niezależnie od tego, jaki akumulator VARTA wybierzecie do swojego
pojazdu, my w każdym przypadku gwarantujemy Wam ekstremalną
100 % najwyższej jakości i zaawansowaną technologię.
VARTA Dynamic Trio – dzięki unikatowej w skali
światowej technologii produkcji kratki PowerFrame® –
to akumulatory, na które możesz liczyć w każdej sytuacji
TERAZ TO JESZCZE WIĘCEJ UKRYTEJ MOCY.
Thanks go to Peugeot, www.peugeot.com
moc rozruchu, niezawodne zaopatrzenie w energię,
3 -1 8
N OWOŚCI
Dodatki:
Wyposażenie warsztatów - zima 2010
Dodatek Techniczny - Diagnostyka i czyszczenie wtryskiwaczy benzyny
VARTA TO ZAAWANSOWANA
TECHNOLOGIA.
2
Redaktor prowadzący: Joanna Król
Współpraca: P. Bok, T. Borek, Ł. Ciecierski, W. Chrobak, A. Fiedorczuk, M. Gawęda, P. Grzyb, W. Jagodziński,
D. Kalamus, D. Kochański, S. Koniec, W. Kopacz, M. Koźbiał, P. Kraska, A. Lewandowski, D. Łukiewicz, W. Milewski,
M. Małachowska, K. Mędrkiewicz, A. Mędrzecki, Mgr inż. Stefan Myszkowski K. Nowak, I. Sar, P. Suski, S. Szafrańska,
B. Świderska, E. Wasil, M. Wiśniewski, M. Zmysłowska.
Projekt: Pogotowie Graficzne
Montaż elektroniczny: Studio Yelow Robak Wojciech
Okładka: Studio Yelow Robak Wojciech
Druk: Elanders Polska
Biuro Reklamy: J. Król, tel.: 22 71 41 420, e-mail: [email protected]
Aneta Fiedorczuk, tel.: 22 71 41 425, e-mail: [email protected]
Maria Zmysłowska, tel.: 22 71 41 446, email: [email protected]
Szanowni Czytelnicy,
Co kwartał przygotowujemy dla Państwa
kolejne wydania Wiadomości IC. Zawsze
staramy się, aby w każdym numerze znalazły się
najważniejsze informacje z oferty Inter Cars SA,
a także z rynku motoryzacyjnego. Z tego
egzemplarza dowiecie się Państwo m.in.
o dalszym rozwoju firmy w kraju i na rynkach zagranicznych, zwłaszcza w Rumunii i w Chorwacji. Prezentujemy także informacje na temat zmian w portalu
Motointegrator.pl, w zarządzaniu spółką Feber oraz nowe możliwości dla warsztatów,
poprzez rozwijanie naszej współpracy i szkolenia. Co kwartał publikujemy praktyczne dodatki z bogatym asortymentem wyposażenia
warsztatowego oraz cenne wskazówki techniczne naszego eksperta.
To oczywiste, że o wszelkich zmianach powinniśmy Państwa informować, ale piszemy
także o bardziej przyjemnych aspektach naszej współpracy, prezentując sylwetki zwycięzców, którzy zdobyli największe nagrody
w konkursach organizowanych przez Inter
Cars SA. Wspominamy także wspólne, kształcące wyjazdy do fabryk dostawców. Mamy
nadzieję, że tego typu działania integrują nas
jeszcze bardziej przynosząc dodatkowe korzyści równie cenne jak dobry rabat na fakturze.
Drodzy Czytelnicy, dobrnęliśmy razem do
końca roku, a grudzień i okres świąteczny
skłania większość z nas do refleksji. Cieszymy
się, że jesteście z nami. Dziękujemy za wszystkie pozytywne opinie odnośnie naszej pracy
oraz liczne odpowiedzi w konkursach. Chcemy jednak stale polepszać i uatrakcyjniać
zawartość tego czasopisma, dlatego będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie od Państwa odnośnie tematyki naszego kwartalnika.
Korespondencję prosimy kierować na adres
[email protected]
Jak zawsze, życzę Państwu ciekawej lektury.
Serdecznie pozdrawiam,
Joanna Król
Prenumerata i sugestie: [email protected]
1
S ŁOWO O D Z ARZ ĄDU
AK T UAL NO Ś C I
Motointegrator.pl
Wspólnie
możemy więcej
Nowe rekordy sprzedaży odnotowywane w kolejnych miesiącach
tego roku i komunikowane do rynku na portalach informacyjnych
bardzo cieszą, ale i zobowiązują do
utrzymywania takiej tendencji.
W Polsce wszyscy już mieli czas na to, by przyzwyczaić się do takiego stanu rzeczy, ale poza
granicami naszego kraju, dynamika rozwoju
Inter Cars może jeszcze szokować konkurencję.
Dwa nowo uruchomione magazyny, w Rumunii i w Chorwacji dowodzą, że granice naszych
wpływów przesuwają się wyraźnie na południe
Europy.
Bardzo szybko zdobywany rynek rumuński wymaga większego zaplecza magazynowego, ze
względu na czasy dotarcia do zakarpackiej części Rumunii. Brasov jest lokalizacją położoną na
przecięciu głównych arterii komunikacyjnych
i stamtąd będzie możliwe docieranie do wschodnich części tego kraju w godzinach porannych.
W tym mieście uruchomiliśmy magazyn regionalny o powierzchni 2 700 m2 i zatrudniamy tam
20 pracowników magazynowych, którzy obsługują codziennie 10 filii.
Magazyn w Brasov/ Rumunia.
W chorwackim Zagrzebiu również działa nowa
centrala firmy, na którą składa się 2 400 m2
powierzchni magazynowej i 550 m2 biur, w
których pracuje łącznie 75 pracowników, obsługujących sieć filii składającą się dzisiaj z 11
oddziałów.
Magazyn w Zagrzebiu/ Chorwacja.
2
D o m i n i k Ko c h a ń s k i
zmienia skórę
Wo j c i e c h M i l e w s k i ,
Członek Zarządu Inter Cars SA,
Dyrektor Pionu Logistyki
Nowe zagraniczne oddziały rosną w siłę,
ale znaczenie rynku polskiego w przychodach
grupy kapitałowej jest ciągle zdecydowanie
dominujące i skupia on najwięcej uwagi zarządu.
Dlatego też powstał pomysł, aby w cyklu półrocznym spotykać się z naszymi kluczowymi
partnerami w biznesie, czyli dyrektorami grup
filialnych i wspólnie ustalać priorytetowe działania dla krajowego rynku. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w dniach 12 i 13 października w hotelu Magellan w Wolborzu.
Program spotkania obejmował dyskusje panelowe dotyczące wspólnie ustalonych tematów
oraz wspólną pracę wszystkich zaproszonych
osób. Uczestnicy spotkania pracowali nad
pięcioma tematami związanymi z: systemami
motywacyjnymi sił sprzedaży, inwestycjami
w rozwój filii, planami zagospodarowania małych miasteczek pod kątem uruchamiania filii
niskobudżetowych, standaryzacją sieci sprzedaży, projektem Motointegrator i obsługą flot.
Każdy temat był omawiany w grupie, następnie
prezentowany na forum w gronie wszystkich
zaproszonych filiantów, osób z centrali i zarządu. W czasie dyskusji pojawiło się kilkanaście
interesujących wątków i spostrzeżeń w zakresie
pięciu tematów głównych, jak również w tematach dodatkowych m.in. Flota oraz Blacha
i Lakier.
www.motointegrator.pl www.mi.eu
Na początku grudnia br. zmieniła się główna strona portalu Motointegrator.pl
alnych fragmentów prac zespołów, zadziałało
poprawnie razem. Tak więc, najpierw było kilkadziesiąt minut chaosu, z którego wyłoniły się
cudowne pomysły, następnie zaczął się etap
ich realizacji i testowania. Finalnie uruchomiono całe „domino” i przez kilkanaście sekund
energia potencjalna zmieniała się w kinetyczną, przechodziła z obszaru jednego zespołu do
drugiego, by na samym końcu odsłonić hasło,
które miało być mottem całego pierwszego
spotkania: „SŁUCHAMY – WDRAŻAMY - ROZWIJAMY SIĘ”.
Efekt finalny wzbudził powszechny entuzjazm
uczestników tych warsztatów. Potwierdził, jak
dobrze umiemy współpracować i porozumiewać się, wymieniać informacjami i pomysłami,
sprawnie pracować oraz, że wspólne osiąganie
celu daje radość i satysfakcję.
Wydaje mi się, że wynik naszego wspólnego
warsztatu, zarządu z dyrektorami grup filialnych, można jeszcze bardziej uogólnić. Bardzo
dużo dobrego może wynikać z wzajemnego
SŁUCHANIA SIĘ, które powoduje, że kolejne
WDROŻENIA nowych projektów czy też zmian
procesowych, gwarantują ROZWÓJ, a nie regres. Chciałbym by Inter Cars pozostał na zawsze taką firmą.
Pozostając w tym klimacie i jednocześnie korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Dzięki niemu strona stanie się bardziej
czytelna, intuicyjna i przyjazna użytkownikom. Poprawiony został również mechanizm składania zamówień,
manual korzystania z portalu, a także
dodany szybki dostęp do „koszyka”
towarów.
Panel warsztatowy
motointegrator.Pl
Miło nam poinformować, że dobiegają końca prace związane z przygotowaniem strefy dla warsztatu
na platformie Motointegrator.pl,
a dokładniej nad panelem operacyjnym warsztatu Motointegrator.
Wprowadzenie tego panelu ułatwi nam wzajemną komunikację
z Warsztatami Partnerskimi Motointegrator, a serwisy otrzymają narzędzie
do obsługi i archiwizacji zleceń otrzymywanych od nas.
W panelu warsztatu będzie możliwość sprawdzenia m.in. informacji
dotyczących:
• otrzymanych, zrealizowanych i anulowanych zleceń Motointegrator,
• zakresu usług zleconych przez klienta oraz części wytypowanych przez
operatora Motointegrator
do ich realizacji,
• podstawowe dane o kliencie oraz
o jego pojeździe,
• aktualności związanych z rozwojem
działań programu Motointegrator.
Dokładna instrukcja obsługi panelu
zostanie przekazana Warsztatom Partnerskim Motointegrator zaraz po zakończeniu testów i uruchomieniu panelu na platformie Motointegrator.pl
Panele warsztatu części ogólnej
oraz przykładowe zlecenie pokazujemy
na następnej stronie.
Tegoroczne inwestycje na południu Europy
tworzą dobry klimat do budowania solidnej
pozycji rynkowej w tej części kontynentu.
Potwierdza się zdecydowanie teza, że wspólnie
możemy więcej, lepiej i szybciej, szczególnie
tam gdzie pojawia się innowacja, którą chcemy
zmaterializować w postaci sprawnie funkcjonującego procesu.
Po sesji warsztatowej odbyło się „wielkie zespołowe budowanie”, rozpoczęła się wspólna praca
nad realizacją projektu „Einstein”, pewnego rodzaju domina. Chodziło o to, by pięć indywidu-
Narodzenia, w imieniu całego Zarządu Inter
Cars SA życzę wszystkim Czytelnikom radości
z przeżywania okresu świątecznego oraz odpoczynku w rodzinnym gronie. A wraz z Nowym Rokiem 2011 życzę Państwu wszelkiej
pomyślności, trafnych decyzji i wielu sukcesów
zawodowych.
3
AKT UA L N OŚCI
AK T UAL NO Ś C I
www.motointegrator.pl www.mi.eu
Motointegrator partnerem
motoryzacyjnym polskiej siatkówki
W niedzielę, 5 września br. podpisane zostały umowy sponsorskie pomiędzy Inter Cars SA,
a Polskim Związkiem Piłki Siatkowej i Profesjonalną Ligą Piłki Siatkowej SA.
Uroczystość miała miejsce podczas specjalnej
konferencji prasowej z okazji jubileuszu 20 lat
istnienia firmy Inter Cars SA. Na mocy umów
marka Motointegrator.pl – Warsztat on-line
stała się „Partnerem Motoryzacyjnym Polskiej
Siatkówki”. Na początku grudnia 2010r. Inter
Cars SA przekaże na potrzeby Polskiej Siatkówki 13 samochodów osobowych oznakowanych logotypami Motointegratora i Polskiej
Siatkówki, wraz z pełnym serwisem i ubezpieczeniem. Motointegrator.pl w ramach współpracy z Polską Siatkówką pozyskał szereg
praw marketingowych związanych z imprezami siatkarskimi organizowanymi przez PZPS
i PLPS SA. Umowy zostały podpisane na cztery
lata, do końca 2014 roku.
Zarząd Inter Cars SA o współpracy partnerskiej
Motointegratora i Polskiej Siatkówki:
Projekty oklejenia samochodów dla Polskiej Siatkówki.
Michał Wiśniewski
Zmiany
w Feber
Po załamaniu się rynku pojazdów
ciężarowych wśród europejskich
i krajowych producentów naczep
można zaobserwować wiele
zmian i transformacji.
Robert Kierzek
Prezes Zarządu Inter Cars SA:
„Motointegrator jest produktem skierowanym
do klienta detalicznego. Nie od dziś wiadomo,
że sport jest jednym z najskuteczniejszych sposobów dotarcia do klienta. Siatkówka w Polsce
to nie tylko świetne wyniki sportowe, ale przede
wszystkim fantastyczne widowiska skupiające
tysiące ludzi na halach w całym kraju i miliony
przed telewizorami. Dlatego podjęliśmy decyzję
o współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej i Profesjonalną Ligą Piłki Siatkowej SA.”
Krzysztof Soszyński
Wiceprezes Zarządu Inter Cars SA:
„Sukces siatkówki w Polsce jest efektem świetnej
organizacji tej dyscypliny zarówno na poziomie
kadry, jak i w wymiarze ligowym. Jesteśmy
przekonani, że dzięki temu prezentacja portalu
Motointegrator.pl szerokiej publiczności będzie
w pełni profesjonalna i przyniesie wymierne
korzyści. Mamy również nadzieję, że dostarczone
przez nas samochody wraz z pełną opieką na drodze umilą trudy przemieszczania się po polskich
drogach, a możliwość umawiania wszystkich
napraw on-line ułatwi użytkownikom codzienną
eksploatację pojazdów.”
Zmiany nastąpiły również w Zarządzie Spółki
Feber. Dotychczasowy Prezes Spółki Piotr Kraska skoncentruje się na działalności w Zarządzie firmy matki, a od 1.09.2010 na stanowisko
Prezesa został powołany Witold Kmieciak, absolwent i pracownik Politechniki Warszawskiej,
pracował m.in. w firmie HF Schroeder GmbH,
oraz TyssenKrupp AG. Ostatnie 14 lat był Dyrektorem przedstawicielstwa firmy ZF Services.
Z firmy odszedł Łukasz Kędzia dotychczasowy
dyrektor operacyjny, zastąpił go Krzysztof Gagatek pełniący funkcję dyrektora ds. zakupów
Stawiamy na jakość, ekonomikę i bezpieczeństwo.
Na zdjęciu obecny Prezes Feber Sp. z o.o. - Witold Kmieciak.
i exportu. Na swoim stanowisku pozostał pracujący od początku działalności firmy dyrektor
zarządzający Michał Wiśniewski odpowiadający obecnie również za sprzedaż pojazdów.
W firmie wprowadzany jest program optymalizacyjny, w ramach, którego nastąpią zmiany
w organizacji przedsiębiorstwa oraz w programie produkcji. W ramach optymalizacji fabryka Feber wprowadza do swojej oferty dwa
nowe modele super lekkich pojazdów NW 24
ZS i NW 27 ZS obydwa zbudowane w oparciu
o siedmiometrową ramę. Właściciele spółki po-
stawili nowemu zarządowi jasny cel: w najbliższym, możliwym czasie uzyskanie 20 % udziału
w rynku polskich naczep wywrotek. Żeby to
osiągnąć Feber będzie dalej inwestował w modernizację i automatyzację procesu produkcji.
Minimalizację wagi produkowanych pojazdów
poprzez wprowadzanie wszędzie gdzie to
możliwe aluminium, to powinno przekonać
klientów, którzy chcą przewozić towary, a nie
ciężkie naczepy.
Ilona Sar
Szkolenia produktowo-techniczne
Panele warsztatu częŚci ogólneJ
oraz Przykładowe zlecenie
Panel warsztatu – przykładowe zlecenie
Filia
Data
Dostawca
Temat
Olsztyn
01.12.2010
Federal Mogul,
Sentech, Sachs
Federal Mogul - Klocki hamulcowe, wymagania techniczne, testy jakościowe,
awarie, rekomendacje. Sentech - Nowa jakość przewodów zapłonowych. Sachs Sprzęgła WebCat i InCat.
Kielce
01.12.2010
Kalisz
03.12.2010
Swag, Sachs
Gorzów Wlkp.
06.12.2010
IC Katalog,
Denso
Kielce
06.12.2010
IC Akumulatory,
IC Chemia
Łódź
07-09. 12.2010
ATE
Olsztyn
09.12.2010
Corteco, IC
Katalog
Gorzów Wlkp.
10.12.2010
IC Akumulatory,
IC Chemia
Gorzów Wlkp.
13.12.2010
Sachs, Sentech,
Osram, Elring
Olsztyn
15.12.2010
IC Chemia,
Denso
Bielsko-Biała
16.12.2010
Elring, Osram,
Sentech
Jarocin
17.12.2010
IC Akumulatory,
IC Chemia
Akumulatory. IC Chemia - Loctite, Liqui Moly, Amtra.
17.12.2010
Corteco, IC
Katalog, Denso
Corteco - Elementy tłumienia drgań, Simmeringi 2-3h (silnik). IC Katalog.
Denso - Świece zapłonowe, żarowe, sondy lambda, wycieraczki, filtry.
Panel warsztatu – część ogólna
Kępno
4
Swag, IC Katalog, Swag - Układy rozrządu (silnik). IC Katalog. Denso - Świece zapłonowe, żarowe,
Denso
sondy lambda, wycieraczki, filtry.
2010 rok obfitował
w mnóstwo ciekawych inicjatyw.
Swag - Układy rozrządu (silnik). Sachs - Sprzęgła WebCat i InCat
IC Katalog. Denso - świece zapłonowe, żarowe, sondy lambda, wycieraczki, filtry.
Akumulatory. IC Chemia - Loctite, Liqui Moly, Amtra.
Hamulce (tylko dla uczestników sieci ATE).
Corteco - Elementy tłumienia drgań, Simmeringi 2-3h (silnik). IC Katalog.
Swag - Układy rozrządu (silnik).
Akumulatory, IC Chemia - Loctite, Liqui Moly, Amtra.
Sachs - Sprzęgła WebCat i InCat. Sentech - Nowa jakość przewodów zapłonowych. Osram - Technika świetlna, rodzaje żarówek, technologia LED, ksenony,
info handlowe. Elring - Uszczelnienia Elringa
IC Chemia - Loctite, Liqui Moly, Amtra. Denso - Świece zapłonowe, żarowe,
sondy lambda, wycieraczki, filtry.
Elring - Uszczelnienia Elringa. Osram - Technika świetlna, rodzaje żarówek,
technologia LED, ksenony, info handlowe. Sentech - Nowa jakość przewodów
zapłonowych.
Jedną z nich była ekspansja
na rynku szkoleń, udało się zaproponować naszym klientom
udział w około 200 szkoleniach
produktowo-technicznych oraz
technicznych. Sukcesywnie będą
opracowywane kolejne programy szkoleniowe, np.: silniki ZI
i ZS, diagnostyka układów elektronicznych, komfort i bezpieczeństwo, klimatyzacja i inne.
Szczegóły dotyczące szkoleń na
www.szkolenia.intercars.com.pl
5
AKT UA L N OŚCI
AK T UAL NO Ś C I
Maciej Gawęda
Większa moc warsztatów
Jaka naprawdę jest branża
motoryzacyjna w Polsce?
Rynek motoryzacyjny w Polsce, dzieli się na dwa segmenty: niezależny i koncernów samochodowych.
VTG może pochwalić sie zdobyciem kilkunastu
tytułów w wyścigach równoległych na 1/4 mili
w Polsce i zagranicą, w zawodach driftowych
oraz rajdach samochodowych. Lecz nie tylko
na sporcie kończy działalność.
Kilka tysięcy klientów zaufało firmie VTG Q-Service Motorsport i zmodyfikowało swoje pojazdy.
Od ponad 13 lat firma VTG zajmuje się kompleksowym tuningiem samochodów wszelkich marek, zaczynając na modyfikacjach
sterowników (chiptuning) poprzez instalacje
wydajniejszych podzespołów silnika, a kończąc na tworzeniu zupełnie nowych pojazdów
do sportów wyczynowych.
Coraz częstszą formą podniesienia mocy stał
się chiptuning, który stosuje się przede wszystkim w autach turbodoładowanych, gdzie osiągany jest największy przyrost mocy. Nabyte
doświadczenie pracowników firmy pozwala na
efektywne oraz bezpieczne modyfikacje aut.
W siedzibie firmy znajduje się hamownia obciążeniowa, na której weryfikowana jest moc
przed i po remapie sterownika pojazdu. Średni
przyrost mocy modyfikowanych samochodów
to ok. 30 KM oraz 70 Nm. Oczywiście chiptuning jest również możliwy bez osobistej wizyty w siedzibie firmy w Warszawie. VTG pracuje
nad rozszerzeniem swojej działalności tworząc
własne oddziały lub zdobywając partnerów.
W ten sposób usługa chiptuningu auta stanie
się jeszcze bardziej powszechna i dostępna dla
klientów na terenie całego kraju.
Zapraszamy do współpracy wszystkie warsztaty sieci Q-Service, AutoCrew oraz Perfect
Service.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
VTG/ Q-Service Motorsport
Tel.: 22 811 82 47
600 589 339
www.vtg.pl
Historia
z kalendarza…
Fot. W. Rytel
6
naJwiększa dynamika
Zdaniem ekspertów z firmy MotoFocus branża
motoryzacyjna jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w Polsce, co
potwierdzają dane Ministerstwa Gospodarki
z 2008 roku - inwestycje firm z branży motoryzacyjnej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
wyniosły 16 mld złotych, czyli 1/3 ogólnych
nakładów inwestycyjnych w Polsce. Wartość
wyprodukowanych w Polsce części zamiennych jest niemal 3 krotnie większą niż wartość
sprzedawanych części w Polsce i wynosi 29 miliardów złotych, z czego 3/4 jest eksportowane.
Producenci części motoryzacyjnych w Polsce
zatrudniają 108.500 osób, co stanowi 81% całkowitego zatrudnienia w przemyśle motoryzacyjnym. Ponad 40% środków finansowych
uzyskanych przez przemysł motoryzacyjny
z eksportu przypada na producentów części
motoryzacyjnych, wartość sprzedaży części motoryzacyjnych poza granice kraju wynosi blisko
20 mld złotych.
Po producentach kolejne ogniwa niezależnego
rynku motoryzacyjnego tworzą dystrybutorzy
części oraz warsztaty. „W Polsce istnieje około
600 punktów hurtowej sprzedaży części – zazna-
Inter Cars powodzianom
Dzięki otwartości Państwa serc i wrażliwości na los poszkodowanych podczas
tegorocznych powodzi, 19 listopada 2010r. władzom miasta Sandomierza
przekazaliśmy dary w postaci sprzętu AGD.
Plan zdjęciowy podczas sesji do kalendarza
Inter Cars 2011.
chodów osobowych, dostawczych i motocykli.
Bohaterami „filmu” są również dostawcy Inter Cars SA, których ofertę prezentujemy na
poszczególnych stronach kalendarza. Każdy
miesiąc to osobna historia jednego dostawcy.
W roli głównej wystąpiły następujące firmy: KYB,
Delphi, Bosch, SKF, TRW, EVR, Castrol, Knecht-Mahle, Contitech, Nissens, Federal Mogul
oraz Motointegrator – warsztat samochodowy
on-line.
rozwóJ i innowacyJnoŚĆ
Niezależnym producentom części branża
motoryzacyjna zawdzięcza rozwój i innowacyjność. To oni są często autorami zmian
i postępu w motoryzacji. Jak wynika z badań
MotoFocus niezależni producenci aż 8 do 10%
własnych przychodów inwestują w rozwój,
prace projektowe oraz w nowe technologie.
W Polsce działa blisko 900 takich firm, których
łączne inwestycje w know-how, nowe technologie MotoFocus szacuje na kwotę 2,8 miliarda
złotych.
„Jednym z przykładów takich firm jest firma
Bosch, która niemal co godzinę roboczą patentuje nowy wynalazek. Należy tu podkreślić - do-
daje Marcin Nowak, że koncerny samochodowe
korzystają z rozwiązań technologicznych opracowywanych przez niezależnych producentów
części. Za przykład podajmy tu całe systemy hamulcowe firmy Lucas, ATE czy Bendix, układy zawieszenia, systemy ABS/ESP, reflektory ksenonowe
i wiele, wiele innych”.
cza Marcin Nowak, a dystrybutorzy części tworzą
ponad 10.500 miejsc pracy i generują przychody
na poziomie około 9,6 mld zł (dane za rok 2009).
Średnio w Polsce na każde województwo przypada ponad 39 punktów hurtowej sprzedaży części,
a około 600.000 sztuk części trafia codziennie do
sklepów i 18.500 niezależnych warsztatów, te
ostatnie zatrudniają ponad 86.000 osób, a ich
przychody sięgają 19 mld złotych rocznie”.
Powodów atrakcyjności warsztatów niezależnych należy upatrywać również w niskim
poziomie zamożności społeczeństwa i chęci
obniżania kosztów eksploatacji. Rynek niezależny oferuje tańsze części o około 60%, a usługi
nawet o 100%. Dlatego też trudno się dziwić, że
z usług niezależnych warsztatów korzysta 15,1
miliona kierowców czyli blisko 90%.
Tak duże zainteresowanie kierowców ofertą
pochodzącą od niezależnych firm sprawia, iż
generują one znaczne wpływy do budżetu
naszego państwa. Jak wynika z obliczeń sektor
ten generuje podatkowe przychody budżetowe na poziomie 5,5 mld zł, w tym 4,2 mld zł
z tytułu podatku VAT oraz 1,3 mld zł z tytułu podatku dochodowego. Ponadto tytułem składek
ZUS odprowadza łącznie kwotę ok. 3,8 mld zł.
O liczbach tych warto mówić, gdyż każda
z firm działająca na niezależnym rynku jest mało
widoczna w porównaniu z wielkimi producentami samochodów, a razem segment niezależny
stanowi potężną siłę.
Rafał Małek
…czyli Kalendarz Inter Cars 2011
Już po raz kolejny przedstawiamy Państwu Kalendarz Inter Cars na rok 2011. Kalendarz prezentuje
ofertę firmy, największego dystrybutora części
zamiennych w Europie Środkowo-Wschodniej i
kierowany jest do klientów firmy.
Sceneria tegorocznego kalendarza to plan filmowy. Piękne modelki, które wcielają się w rolę aktorek oraz szybkie stuningowane samochody to
bohaterowie „filmu” o Inter Cars SA, firmie, która
w ofercie posiada ponad milion części do samo-
„Mimo, iż oba
rynki są ze sobą
ściśle
związane
i wzajemnie od siebie uzależnione, to
w zakresie sprzedaży części wyraźnie
ze sobą konkurują.
Widać to szczególnie przy dyskusjach
o tworzeniu prawa
mającego regulować branżę motoryzacyjną”
– podkreśla Marcin Nowak z firmy MotoFocus.
„Naszym zdaniem – dodaje Nowak - niezależny rynek motoryzacyjny (IAM) ma istotny wkład
w gospodarkę, a niezależni producenci części reprezentują przemysł motoryzacyjny w stopniu nie
mniejszym niż koncerny samochodowe (VM)”.
Autorem zdjęć jest znany polski fotograf
W. Bakiewicz.
Samochody do sesji udostępniła firma VTG (sieć:
Q-Service Motorsport).
O kalendarze pytajcie Państwo w sieci sprzedaży
Inter Cars SA. Będą również dostępne w programie lojalnościowym IC Premia.
Cały sprzęt został zakupiony dzięki funduszom
zebranym podczas wrześniowych targów
Inter Cars SA, a wszystko przekazaliśmy specjalnej komisji powołanej w celu prawidłowej
dystrybucji rzeczy wśród powodzian. Za pozyskaną kwotę zakupiliśmy: chłodziarki (11 szt.),
kuchenki elektryczno-gazowe (11szt.), pralki (5
szt.), tostery (2 szt.), czajniki (2 szt.), kuchenka
mikrofalowa (1 szt.), odkurzacze (3 szt).
Dodatkowo od programu lojalnościowego
IC Premia specjalnie dla Świetlicy SpołecznoKulturalnej „Dworek” zlokalizowanej przy ulicy
Koćmierzów przekazaliśmy telewizor wraz
z kinem domowym oraz czajnik i kuchenkę
mikrofalową, które posłużą do codziennej
działalności świetlicy.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za
każdą złotówkę wrzuconą do puszek podczas
10 targów jak i za ogromne zaangażowanie
w akcję firmie Robert Bosch Sp. z o.o.
Nasza akcja pomocy trwa nadal.
Na stronie www.icpremia.pl
znajdziecie Państwo produkty,
które zamieniając za swoje punkty
możecie przekazać potrzebującym.
7
AKT UA L N OŚCI
AK T UAL NO Ś C I
Jubileuszowe wygrane
B e a t a Św i d e r s k a
Podczas 10 targów części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów już po raz kolejny Projekt KOŁO
oraz Dział Szkoleń i Sieci Serwisowych zorganizowali konkurs wymiany opon na czas.
Do konkursu przystąpiło w sumie 16 drużyn.
Dwie dwuosobowe drużyny, rywalizujące ze
sobą w bezpośrednich pojedynkach, na równorzędnych stanowiskach serwisowych miały
wykonać profesjonalnie usługę wymiany opon
na czas. Oba stanowiska były wyposażone
w niezbędne urządzenia i akcesoria służące do
wymiany ogumienia. Zawody polegały na jak
najszybszym przełożeniu 4 opon na felgach
stalowych. Sędziowie stanowiskowi mierzyli
czas wymiany opon oraz sprawdzali prawidłowość wykonania wszystkich wymaganych
czynności. Opuszczenie którejś czynności lub
niestaranne wykonanie skutkowało naliczeniem dodatkowych sekund karnych zgodnie
z Kartą Kontrolną. Po zsumowaniu czasu wymiany opon oraz ewentualnych sekund karnych sędzia główny ogłaszał zwycięzcę. Zwycięska drużyna przechodziła do następnej rundy. Drużyna
przegrana odpadała z zawodów.
Zawody były rozgrywane do czasu wyłonienia
zwycięzcy. Nagrody w konkursie:
I miejsce. Wyważarka + montażownica (wartość 26 000 zł)
II miejsce. Wyważarka (wartość 16 000 zł)
III miejsce. Montażownica (wartość 10 000 zł)
A.F.: Jak układa się Panu współpraca z Inter Cars
SA w kwestii zakupu opon? Czy asortyment jest
wystarczający, jak wygląda terminowość dostaw?
G.S.: Sam fakt, że od początku naszej firmy współpracujemy z Inter Cars świadczy o naszej dobrej
współpracy. Asortyment jakim dysponuje Inter
Cars jest bardzo obszerny i w całości zaspokaja
potrzeby naszej firmy. Jeżeli chodzi o dostawy to
logistyka w Carsie była zawsze mocą stroną tej
firmy, dostawa towaru trzy razy dziennie jest zadowalająca.
Zwycięzca konkursu wymiany opon na czas – Grzegorz
Siepak (z lewej) wraz z Przedstawicielem Handlowym
Inter Cars SA – Jakubem Świerczkiem.
I miejsce F.U.H. EURO-MOTO SIEPAK GRZEGORZ – z czasem 06:09
II miejsce EPO-TRANS-SERWIS OZIMEK EWA
– z czasem 07:46
III miejsce F.H.U. RYMAR ŁUKASZ RYMARCZYK –
z czasem 06:46
Z laureatem konkursu Grzegorzem Siepakiem rozmawiała Aneta Fiedorczuk z redakcji
WIADOMOŚCI IC.
Aneta Fiedorczuk: Zwyciężył Pan w konkursie
wymiany opon na czas. Czy przygotowywał się
Pan wcześniej do konkursu?
Grzegorz Siepak: Tak, kilka dni przed konkursem
chłopaki trenowali, ale było to bardziej na zasadzie zgrania poszczególnych operacji wykonywanych podczas wymiany opon, gdyż na co dzień,
tych dwóch mechaników pracuje na osobnych
stanowiskach pracy.
A.F.: Wygrana jest o tyle atrakcyjniejsza, ponieważ zwyciężył Pan podczas jubileuszowych targów Inter Cars. Konkurs organizujemy już trzeci
rok z rzędu, czy w poprzednich latach próbował
Pan swoich sił w eliminacjach?
8
tylko jeden
Pod taką nazwą zorganizowaliśmy
wielką akcję skierowaną do sieci
warsztatów Q-Service, AutoCrew,
Q-Service Truck, Perfect Service
i Bosch Service. Najlepszy warsztat
otrzymał samochód!
Konkurs trwał od 15.06 do 25.08.br., a zasady
były banalnie proste. W tym czasie warsztat
musiał odnotować wzrost zakupów w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Premiowane były wszystkie zakupy
zrealizowane w sieci sprzedaży Inter Cars SA
z wyłączeniem produktów należących do oferty wyposażenia warsztatowego i opon.
nagrody gwarantowane
zwycięzcy
W sobotę 4.09 odbyły się rundy eliminacyjne,
a w niedzielę 5.09 półfinały i wielki finał. Miejsca
na podium wywalczyli:
A.F.: Czy bierze Pan udział w innych konkursach,
akcjach promocyjnych organizowanych przez
Inter Cars SA?
G.S.: Tak, oczywiście bierzemy udział w licznych
konkursach i akcjach promocyjnych z większym
lub mniejszym sukcesem.
Wygrywa
Praca serwisu F.U.H EURO MOTO na montażownicy.
G.S.: W ubiegłym roku nasz firma brała udział
w konkursie po raz pierwszy i udało nam się
zdobyć trzecie miejsce.
Oprócz rywalizacji i konkursów, które organizujemy w Projekcie KOŁO, klienci w ramach oferty
na sezon zima 2010/2011, otrzymali nagrody
gwarantowane: udarowy dodatek, materiały reklamowe np. polary, bezrękawniki, worki, kombinezony.
Serwisy, które w okresie od 01.07. do 31.08.
br. zakupiły towary z oferty specjalnej ZIMA
2010/11 o wartości przekraczającej 30 000 zł
netto otrzymały udarowy klucz pneumatyczny
marki INGERSOLL o wartości 585 zł. Aż 40 klientów otrzymało klucze udarowe 1/2” 610 Nm,
twinhammer, 8000 Obr/min, 2,63kg tej marki.
A.F.: Konkurencja była bardzo duża, wszyscy
zawodnicy zacięcie walczyli o wygraną. Jakie
emocje towarzyszyły Panu podczas rozgrywek?
G.S.: Każda rywalizacja konkursowa sprzyja
emocjom, tak i w tym przypadku byłem bardzo
podekscytowany tym konkursem tym bardziej,
że było o co walczyć.
A.F.: Wygrał Pan bardzo cenne nagrody – wyważarkę i montażownię do opon. Czy przydają się
Panu w codziennej pracy w serwisie?
G.S.: Nagrody są bardzo przydatne. Nasza firma
jest w trakcie rozbudowy i nowy sprzęt jest nam
bardzo potrzebny.
A.F.: Trwa sezon wymiany opon na zimowe. Jak
Pan go ocenia, czy kierowcy zmieniają opony
wcześniej czy odkładają to na ostatnią chwilę?
G.S.: W tym roku zima jest spóźniona i okres wymiany opon rozłożył się w czasie. Wielu klientów
już wymieniło opony na zimowe, ale oczywiście są
też tacy, którzy czekają na ostatnią chwilę.
Każde zamówienie specjalne było premiowane
również materiałami reklamowymi (kombinezony, worki). W sumie wydaliśmy 86 000 sztuk
worków i 460 kombinezonów.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do kolejnych rywalizacji.
Cars w Słupsku. Asortyment zakupów był bardzo
różnorodny. Rolki, paski rozrządu, pompy wody,
świece, przewody, wycieraczki, oleje, akumulatory to tylko niektóre z rzeczy, które zakupiliśmy
w IC podczas trwania konkursu.
J.K.: Samochód otrzymał Pan podczas 10 Targów części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów. Jakie uczucia, emocje towarzyszyły Panu podczas odbierania nagrody?
D.Ż.: Praktycznie do końca trzymano nas
wszystkich w niepewności. Organizatorzy targów zadbali o odpowiednie napięcie, tym bardziej, że wręczenie nagrody odbyło się na scenie
w świetle fleszy i famfarów. Uczucia jakie mi
towarzyszyły to trema, ale jednocześnie niewyobrażalna radość z otrzymania tego Seata.
D.Ż.: Nie, wcześniej nie brałem udziału
w konkursach, ale teraz czuję się zachęcony
i z całą pewnością zainteresuję się akcjami organizowanymi przez Inter Cars.
J.K.: Jak się prowadzi Seata Cuprę? Czy wykorzystuje ją Pan do celów służbowych?
D.Ż.: Myślę, że na to pytanie powinna odpowiedzieć moja siostra, gdyż w wielkim stopniu
jej właśnie zawdzięczam wygraną i w ramach
współpracy przekazałem jej ten samochód.
Dziękujemy za rozmowę. Serdecznie gratulujemy wygranych i zwycięzcom życzymy wielu
sukcesów zawodowych. A Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych tego typu
przedsięwzięciach. Naszych dwóch laureatów
pokazuje, że naprawdę warto próbować.
J.K.: Czy wcześniej brał Pan udział w tego
typu konkursach?
Zwycięzca konkursu Daniel Żyźniewski z symbolicznym
kluczykiem na scenie podczas imprezy wieczornej w Modlinie, 4.09.2010r.
Największy wzrost w stosunku do poprzedniego roku zanotował Daniel Żyźniewski
z Bytowa. Z właścicielem serwisu DAN-CAR
rozmawiała Joanna Król.
Zwycięski serwis TOM GUM. Od lewej Przedstawiciel
Handlowy Inter Cars SA - Michał Kanigowski z Tomaszem Szarpakiem
Daniel Żyźniewski wraz z Alicją Talewską. 10 Targi części zamiennych,
narzędzi i wyposażenia warsztatów, Modlin 5.09.2010r.
Joanna Król: Został Pan laureatem konkursu
„Wygrywa tylko jeden”. Czy na ten sukces musiał Pan mocno pracować czy przyszło to Panu
z łatwością?
Daniel Żyźniewski: Gdybym powiedział, że
przyszło mi to dość łatwo, musiałbym skłamać.
Chciałbym podkreślić, że na ten sukces pracowała cała moja firma, a nie tylko ja. Nie był to dla
nas łatwy okres, ale dzięki zaangażowaniu moich
pracowników udało nam się wygrać.
J.K.: Gdzie dokonuje Pan zakupów i jaki asortyment w tym okresie kupował Pan najczęściej?
D.Ż.: Cały czas dokonujemy zakupów w filii Inter
Małgorzata Koźbiał
Strefa promocji
i wyprzedaży
Pod koniec listopada br. nasi odbiorcy hurtowi otrzymali trzeci numer specjalnej gazetki
promocyjnej „IC Strefa”.
W grudniowej gazetce szczególnie polecamy akcesoria zimowe, jak np. szczotkoskrobaczki, czy osłony przeciwszronowe. Do
wybranych boksów dachowych Thule dodajemy torbę lub pokrowiec na narty w gratisie. Doskonałym prezentem gwiazdkowym
mogą być np. pokrowce na narty, deski, czy
buty narciarskie.
Miesięcznik skierowany jest do wszystkich
naszych klientów zarejestrowanych w statu-
sie odbiorcy hurtowego. Pakiet „Promo”. Dla
tych, którzy nie otrzymają tej gazetki pocztą
oferta będzie dostępna w każdej filii oraz na
stronie internetowej wwwintercars.com.pl
Oferta z trzeciego numeru IC Strefy będzie
ważna od 1.12 br. do końca roku lub do wyczerpania zapasów.
Zapraszamy!
9
AKT UA L N OŚCI
Końcówka roku 2010 obfituje w naprawdę ciekawe akcje organizowane przez Inter Cars SA, gdzie nagrodami są nie tylko kombinezony, ale
również możliwość zdobycia dwóch
samochodów zastępczych Peugeot
107 w akcji ,,Olejowa Jazda Castrol”
(18.10.2010-28.02.2011).
Zimowe promocje
z nagrodami
Wo j c i e c h K o p a c z
Bony zakupowe IC to
nowa propozycja dla
naszych klientów. Taki
bon jest pełnoprawnym
środkiem płatniczym
w sieci Inter Cars SA
– dlatego warto zwracać
uwagę na akcję z bonem
zakupowym. Kupując
wybrane produkty Lotos
i Delphi, klienci otrzymują bony premiowe.
Apteczka Zimowa – to już sztandarowa
propozycja dla naszych klientów. Kupując
wytypowane produkty klienci otrzymują wydłużony termin oraz materiały
potrzebne od sprzedaży tych produktów.
Szczegóły na kolejnej stronie.
Z nami hamujesz bezpiecznie
- przy zakupie kompletu tarcz hamulcowych, bębnów i klocków hamulcowych
Brembo klienci otrzymują niezawodny
środek czyszczący do hamulców firmy
Cartechnic. Promocja obowiązuje
do 18 grudnia 2010r.
Bony zakupowe można również
otrzymać za zakup następujących
produktów Bosch:
za każde wydane 1000 zł netto na
elementy zapłonu i i sondy lambda
- 1 bon premiowy o wartości 50 zł.
Promocja trwa do 15 lutego 2011r.
za każde wydane 2000 zł netto na
paski, wycieraczki i żarówki -1 bon
premiowy o wartości 50 zł.
Promocja trwa do 15 lutego 2011r.
Kusząca propozycja NGK to niezwykła
promocja dla klientów Inter Cars SA,
dedykowana dla warsztatów sieci:
AutoCrew, Perfect Service i Q-Service.
W dniach 01.10-31.12.2010 kupując produkty NGK w/w warsztaty mają szanse
wygrać wyjątkowy weekend w SPA lub
specjalne kombinezony olejoodporne.
•
•
10
• za każde wydane 500 zł netto na świece
żarowe - 1 bon premiowy o wartości 50 zł.
Promocja trwa do 15 stycznia 2011r.
FILIE
AKT UA L N OŚCI
AK T UAL NO Ś C I
Ciągle się rozwijamy
Maria Zmysłowska
Informujemy także o dalszym rozwoju sieci sprzedaży Inter Cars SA. Kolejnych 6 nowych lokalizacji dołączyło
do rodziny IC. Na terenie Polski jest już 139 filii.
Wielkie otwarcie
E l ż b i e t a Wa s i l
Słoneczny jesienny wieczór, szampan serwowany przez piękne hostessy…
Magazyn filii Wrocław przy ul. Długosza 60
nowa Filia w miechowie
20 września rozpoczęła się sprzedaż
w filii Miechów.
ul. Sienkiewicza 51
32-200 Miechów
tel.: 41 389 08 80
fax: 41 389-08-89
e-mail: [email protected]
Godziny otwarcia:
pn.-pt.: 8:00 - 18:00, sob.: 8:00 - 13:00
nowa lokalizacJa Filii gda
nowa Filia w gostyniu
27 września br. filia Gdańsk przeprowadziła
się do nowego obiektu przy
ul. Marynarki Polskiej 59
80-557 Gdańsk
e-mail: [email protected]
tel.: 58 301 85 51, 320 61 30-36,
320 61 36, 320 61 39-40
fax: 58 305 94 31
Godziny otwarcia:
pn.-pt.: 7.00 - 19.00, sob.: 8.00 - 14.00
nowa lokalizacJa Filii ciechanów
4 listopada filia Ciechanów przeprowadziła się do nowego obiektu.
Obiekt zlokalizowany jest obok
poprzedniej placówki IC Ciechanów
przy ul. Płockiej 15. Powiększona
została sala obsługi klienta oraz
magazyn do 900 m2
ul. Płocka 15, 06-400 Ciechanów
tel.: 23 673 01 70, 673 01 89
fax: 23 673 01 71
e-mail: [email protected]
Godziny otwarcia:
pn.- pt.: 8:00 - 18:00
sob.: 9:00 - 13:00
27 września br. rozpoczęła się sprzedaż
w filii w Gostyniu.
ul. Poznańska 200 63-800 Gostyń
tel.: 65 572 95 50
fax: 65 572 95 59
e-mail: [email protected]
Godziny otwarcia:
pn.-pt.: 8:00 - 18:00, sob.: 8:00-13:00
nowa Filia
w weJherowie
nowa Filia
w kluczborku
nowa Filia
w Świdnicy
15 listopada br. rozpoczęła się
sprzedaż w filii
w Wejherowie.
ul. 1 Brygady Pancernej W.P. 92
84-200 Wejherowo
tel.: 58 573 90 02,
58 573 90 03, 58 573 90 04
fax: 58 573 90 05
e-mail: [email protected]
Godziny otwarcia:
pn.-pt.: 7:00 - 19:00,
sob.: 8:00-14:00
11 października br. rozpoczęła się sprzedaż w filii w
Kluczborku.
ul. Powstańców Śląskich 13
46-200 Kluczbork
tel.: 77 417 05 30 fax: 77 417 05 39 e-mail: [email protected]
Godziny otwarcia:
pn.-pt.: 8:00 - 18:00
sob.: 8:00 - 13:00
17 listopada br. rozpoczęła
się sprzedaż
w filii w Świdnicy.
ul. Westerplatte 56
58-100 Świdnica
tel.: 74 850 00 70
fax: 74 850 00 79
e-mail: [email protected]
Godziny otwarcia:
pn.-pt.: 8:00 - 18:00
sob.: 8:00 - 14:00
nowa Filia w gróJcu
18 października br. rozpoczęła się sprzedaż
w filii w Grójcu.
ul. Mszczonowska 41 05-600 Grójec
tel.: 48 670 29 00 fax: 48 670 29 09
e-mail: [email protected]
Godziny otwarcia:
pn.-pt.: 8:00 - 18:00, sob.: 9:00 - 13:00
12
…występ Bladego Krisa i grupy tanecznej
„Cheerleaders Wrocław” – półfinalistów programu „Mam Talent”, a także mnóstwo konkursów z cennymi nagrodami i bardzo dobra
zabawa. Tak właśnie, 25 września br. we Wrocławiu przy ulicy Długosza 60, świętowano
oficjalne otwarcie 131 filii Inter Cars w Polsce.
W uroczystości wzięło udział ponad 200 osób
– głównie przedstawicieli sklepów, warsztatów i serwisów motoryzacyjnych.
Atrakcji było wiele. Występy Bladego Krisa –
najlepszego polskiego beatboxera oraz dziewcząt z grupy tanecznej „Cheerleaders Wrocław”
porwały wszystkich do zabawy, a nawet tańców. Całą galę prowadził Grzegorz Kijkowski,
popularny na Dolnym Śląsku konferansjer,
a w przerwach między występami gości bawił DJ.
Nie obyło się bez grilla i licznych konkursów.
Największe zainteresowanie wzbudziły wyścigi na symulatorach rajdowych WRC. Dużą popularnością cieszył się również ShowCar, który
umożliwił prezentację najnowszej oferty wyposażenia warsztatowego będącego w ofercie
Inter Cars. Pięknie prezentowały się również
stuningowane auta.
Nie zabrakło też prezentacji, podczas których
klienci mieli okazję zapoznać się z nowoczesnym pakietem zintegrowanego oprogramowania dla warsztatu samochodowego
IC_MECHANIK, a przede wszystkim z jego nowym modułem IC_WYCENA. Wszyscy byli pod
wielkim wrażeniem możliwości programu,
usprawnieniem prac w serwisie i szybkim czasem szacowania kosztów naprawy czy przeglądów technicznych samochodów.
Każdy z gości mógł też zobaczyć zaplecze
techniczne filii: trzypoziomowy magazyn
o powierzchni ponad 2100 m2 i bogaty, dostępny na miejscu asortyment ponad 40 tysięcy referencji.
Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Jedna z uczestniczek – Urszula Polak
z Zakładu Elektromechaniki Pojazdowej Polak
Andrzej, stwierdziła: „Jestem pod wrażeniem
profesjonalnego przebiegu imprezy: doskonałej
organizacji, licznych prezentacji i konkursów,
a przede wszystkim zachwycona jest atrakcjami
dla dzieci, co jest czymś niezwykłym podczas takich spotkań. Organizatorzy pomyśleli o wszystkim”.
Wojciech Wyspiański z firmy AUTOMAX był
zaskoczony profesjonalną oprawą imprezy
i dużą ilością gości. „To bardzo cenne doświadczenie móc spotkać ludzi z branży, wymieniać
się uwagami i spostrzeżeniami. Dużym plusem
była możliwość poznania dostawców Inter Cars,
m.in. firm Contitech, TRW, KYB, NGK, Castrol oraz
Mabor. Także prezentacja magazynu, w którym
mogliśmy zobaczyć jak wygląda praca z „drugiej
strony” jest niezwykle cenna. Takie imprezy pozwalają poznać firmę, z którą współpracujemy,
od wewnątrz, poznać ludzi, jej system działania.
A to buduje zaufanie klienta i pozytywnie wpływa na współpracę między nami” – powiedział
W. Wyspiański, opuszczając imprezę.
Aneta Fiedorczuk
Pani Teresa Rybka razem z mężem prowadzą
rodzinny dom dziecka już 8 lat. Obecnie jest
tam ośmioro dzieci w wieku szkolnym, najmłodsze ma 13 lat. „Pieniążki, które otrzymaliśmy w tym roku przeznaczymy na letnie kolonie dla dzieci oraz na inne najpotrzebniejsze
rzeczy” – podkreśla Pani Teresa.
wspiera
rodzinny dom dziecka
Już po raz piąty podczas 10 Targów części zamiennych, narzędzi
i wyposażenia warsztatów firma
Febi zebrała pokaźną kwotę, którą
przeznaczyła dzieciom z rodzinnego domu dziecka.
Te słowa świadczą o niewątpliwym sukcesie
organizatorów i z pewnością wpłyną na umocnienie marki Inter Cars w północnej części
Wrocławia i przyległych powiatach.
Firma Inter Cars SA już od kilku lat uczestniczy
w tego typu przedsięwzięciach, wspierając
m.in. Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym.
Na specjalnym stoisku podczas targów Inter
Cars SA firma Febi sprzedawała swoje katalogi,
a pieniądze ze sprzedaży przekazane zostały dla Rodzinnego Domu Dziecka w Głusku.
„Dzięki ofiarności odwiedzających targi udało
nam się zebrać największą w historii kwotę 10
tys. złotych, które przeznaczyliśmy po raz kolejny dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka
w Głusku” – powiedzieli przedstawiciele firmy
Febi Magdalena Kowalska i Sławek Kaleta.
13
AKT UA L N OŚCI
AK T UAL NO Ś C I
Nagroda za najlepszą sprzedaż
Inter Cars SA, co rusz organizuje dla swoich klientów ciekawe
konkursy, w których można wygrać nagrody rzeczowe, ale również niezapomniane, kształcące wyjazdy.
W dniach 08 - 11.10.2010, przykładem zeszłych lat, firma ContiTech
ufundowała dla najlepszych klientów Inter Cars wyjazd pod hasłem
„Szybkie emocje w Budapeszcie“.
Tym razem nagrodą za najlepszą sprzedaż
produktów marki Comma była podróż do
Wielkiej Brytanii. Współorganizatorem wyjazdu była firma Comma - wiodący producent olejów do samochodów osobowych
i ciężarowych, które już na stałe wpisały się do
oferty spółki. Konkurs trwał od 1.06 -31.08 br.,
a po jego zakończeniu zwycięzcy otrzymali zaproszenie na trzydniową wycieczkę.
„Pierwszego dnia zostaliśmy zaproszeni do
fabryki Comma. Tam po krótkiej prezentacji
przygotowanej przez pracowników Comma
mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda m.in.
laboratorium oraz proces nowoczesnego napełniania i przygotowania produktów” – mówi
W. Chrobak Specjalista ds. Zamówień – Środki Smarne i Chemia Warsztatowa w Inter
Cars SA. „Drugi dzień spędziliśmy na sportowo
Szybkie emocje
i CONTITECH
Do Wielkiej Brytanii pojechali przedstawiciele z Polski,
Chorwacji i Rumunii. W sumie grupa liczyła 15 osób.
ucząc się driftu samochodami Caterham. Nie
była to łatwa zabawa, bo Caterham to superlekki samochód sportowy, który ma niesamowite właściwości trakcyjne dzięki niskiej masie
własnej. Wrażenia z jazdy są nieporównywalne do jazdy innymi samochodami!” - dodaje
W. Chrobak.
Trzeciego dnia uczestnicy mogli zobaczyć największe i najbardziej znane zabytki Londynu,
m.in. Pałac Buckingham, Katedrę św. Pawła,
Tower, Parlament czy Big Ben.
Dziękujemy współorganizatorowi i uczestnikom za wspólny wyjazd pełen wrażeń.
Maria Zmysłowska
Bolonia - uczta dla oka, ciała i ducha
Podczas wyjazdu uczestnicy zwiedzali Budapeszt, okolice Balatonu, poznali sekrety wyśmienitej kuchni węgierskiej oraz smak prawdziwego węgierskiego wina.
Dzień spędzony na torze Hungaroring podniósł poziom adrenaliny wszystkim uczestnikom. Wyścig gokartami, premiowany nagrodami, dostarczył wielu emocji. Jednak
prawdziwych „szybkich“ wrażeń zaproszeni go-
ście zaznali siedząc u boku kierowcy rajdowego
w torowym BMW M3 Power, który pokonując
zakręt za zakrętem zaprzeczał podstawowym
prawom fizyki.
Trzy dni pełne atrakcji oraz węgierskiej gościnności minęły bardzo szybko pozostawiając
miłe wspomnienia i nadzieje na przyszłe spotkania z ContiTechem.
Serdecznie dziękujemy organizatorom za perfekcyjne przygotowanie
wyjazdu, a wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę.
Katarzyna Mędrkiewicz
Baja Poland drugi raz w Szczecinie
W dniach 3-5 września 2010 roku w Szczecinie i Dobrej odbyła się druga edycja Rajdu Baja Poland 2010.
Dla wszystkich filii Inter Cars SA został zorganizowany konkurs Brembo.
Najlepsze oddziały, które wykazały się najwyższą sprzedażą oraz jakością obsługi i wiedzą na
temat produktów Brembo, otrzymały nagrodę
w postaci wycieczki do Włoch. W dniach 9-12.10.
br., wybrane osoby z poszczególnych filii uczestniczyły w świetnej zabawie w słonecznej Italii.
Zobaczcie sami.
W programie było zwiedzanie Bolonii, muzeów
Lamborghini, Ferrari oraz Maserati. Smakosze i
degustatorzy mieli okazję zgłębić sekrety kuchni
włoskiej. Wrażliwi na piękno dziewiczej Bolonii,
14
mogli nie raz zagubić się w średniowiecznych
bolońskich uliczkach. Charakterystyczną cechą
Bolonii są domy z pastelowopomarańczowej
cegły, kryte dachówką, dlatego też Bolonia nazywana jest La Rossa (czerwona). Nawiązując
do tradycyjnej kalorycznej kuchni zwana jest La
Grassa (tłusta). O Bolonii mówi się także La Dotta
(uczona).
Uczestnicy spędzili kilka godzin w muzeach.
Nie był to jednak nudny czas, z jakim kojarzą się Państwu muzea. Podziwiając zarówno
markę Maserati, Lamborghini czy Ferrari na-
pawaliśmy się pięknym designem oraz kolorystyką tych pojazdów. A co najciekawsze pod
jednym dachem zgromadzone były nierzadko
wszystkie typy aut, począwszy od oldmobilów, poprzez sportowe, wyścigowe do najnowocześniejszych jeżdżących ulicami Europy.
Cztery „włoskie dni” upłynęły bardzo szybko
pozostawiając miłe wspomnienia. Dziękujemy organizatorom za przygotowanie wyjazdu,
a wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę.
Faworytem od początku był Krzysztof Hołowczyc. Jak zwykle nie zawiódł swoich kibiców
i puchar sygnowany logiem Inter Cars trafił do
niego. Drugie miejsce na podium przypadło
załodze Włodzimierz Grajek/Rafał Ciepły. Na
trzecim miejscu znalazł się rodzinny team Dariusz i Małgorzata Żyła.
W klasyfikacji quadów zwyciężył
Klaudiusz Rostowski, przed Adrianem Bernatem, Michałem Trafiałkiem i Arkadiuszem Bernatem.
Recenzje zarówno zawodników
jak i obserwatorów z Polski, Czech,
Słowacji, Łotwy oraz Federacji Rosyjskiej pozwalają stwierdzić, że
rajd BAJA POLAND 2010 na stałe wpisuje się w mapę wydarzeń
sportowych nie tylko w Polsce.
Tegoroczna edycja rajdu ściągnęła
wielu kibiców nie tylko ze Szczecina
i okolic, a stronę internetową rajdu
śledzi do tej pory wiele tysięcy kibiców z całej Europy. Media zarówno
w Polsce jak i poza granicami kraju
na bieżąco relacjonowały rajd, a doniesień w sieci nie było końca.
Dotychczas rajd był oprócz rundy Pucharu
Europy Centralnej w Rajdach Terenowych
również rundą Mistrzostw Polski, Mistrzostw
Czech, Mistrzostw Słowacji oraz Litwy. W Przyszłym roku zapowiada się część z zawodników
z Rosji oraz Łotwy. Dzięki odpowiedniej oprawie jest szansa by rajd w 2011 roku stał się
Rundą Kandydacką Pucharu Świata w Rajdach Terenowych Cross Country w Szczecinie
i Dobrej.
15
AKT UA L N OŚCI
Wielki finał
2 października na torze „Poznań” w Przeźmierowie odbył się finał
Driftingowych Mistrzostw Polski, czyli V runda Toyo Drift Cup 2010.
Była to już ostatnia w tym roku okazja by na
żywo zobaczyć czołówkę polskich drifterów
i ich spektakularne auta. Na torze poznańskim
można było także oglądać zawodników z VTG
Q-Service Motorsport, który należy do sieci Inter
Cars SA. V rundę zawodów wygrał Sz. Budzyń-
ski, II miejsce zajął zawodnik z VTG Racing Team
Jakub Skomorucha. W klasyfikacji generalnej Jakub zajmuje II miejsce.
Rezultaty Mistrzostw można zobaczyć na stronie
http:www.pfd.org.pl/klasyfikacja-generalnasezonu-2010.html
Inter Cars SA w ramach promocji działu IC4x4,
został sponsorem tytularnym serii rajdów
terenowych pod nazwą „IC SERIA 4x4”.
16
Oprócz najlepszych polskich zawodników
można było zobaczyć czołowych drifterów
z Europy. Polskę odwiedzili najlepsi zawodnicy
partnerskiej ligi JDM Allstars z Wielkiej Brytanii,
reprezentanci Scandinavian Drift Series oraz znani i lubiani drifterzy z krajów Beneluksu.
Szesnastu najlepszych reprezentantów Polski zmierzyło się z czołową szesnastką Europy
w ramach „Drift of Champions”, czyli pojedynku
PFD vs. reszta Europy!
Tegoroczną edycję Toyo Drift Cup 2010
sponsoruje firma Inter Cars SA oraz portal
Motointegrator.pl
Rajdy są organizowane przez „GRUPA 4x4” z Małopolski.
Piotr Grzyb
Ostatnia, tegoroczna III runda rajdu „IC SERIA
4x4” odbyła się w dniach 25-26.09.br. w Nowym Sączu. Baza rajdu umieszczona została
na rynku głównym, a trasy odcinków ulokowane zostały w malowniczych okolicach tego
pięknego miasta. Na starcie, jak zwykle stanęło
wiele ekip zarówno aut terenowych różnych
klas, jak i kierowców quadów i motocykli.
Nie zabrakło również gościa specjalnego,
którym był Marek Dąbrowski z Orlen Team Wicemistrz Świata w rajdach enduro.
Prezydent Miasta Nowego Sącza, Ryszard Nowak, objął patronatem honorowym III eliminację IC Serii 4x4 w Nowym Sączu. Zadeklarował
również ufundowanie pucharów dla zwycięz-
Drift to jazda bokiem. Polega na pokonaniu zakrętu lub ich sekwencji w kontrolowanym poślizgu. Jest
obecnie najmłodszym, ale bardzo widowiskowym
sportem motorowym na świecie. Kolebką „jazdy
poślizgowej” jest Japonia, ale fala jej popularności
zalała cały glob, a w szczególności USA, Australię
i Europę. W Polsce pierwsze zawody odbyły się w 2004
roku. Obecnie ze względu na ogromną popularność
zawody musiały zostać podzielone na dwie ligi – Driftingowy Puchar Polski i Driftingowe Zawody Polski
(dla licencjonowanych zawodników).
Rajdy terenowe
z Inter Cars SA
ców oraz nagród życząc uczestnikom udanego startu. Wyraził również przekonanie, że IC
Seria 4x4 przyczyni się do promocji Nowego
Sącza i regionu.
Od lewej: Nagrodę z rąk Wiceprezydenta Nowego Sącza
Jerzego Gwiżdża otrzymuje Dariusz Straszak.
Zapraszamy do odwiedzania naszych stron internetowych www.ictuning.pl , www.ic4x4.pl
oraz zakupu części z rynku Tuning.
Od lewej: Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard
Nowak, Członek Zarządu Stowarzyszenia „Grupa4x4”
Szczepan Żmuda oraz Prezes Stowarzyszenia
„Grupa4x4” Krzysztof Biel.
NOWO Ś C I
Sposób na zimę
Łukasz Ciecierski
Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowości wprowadzone do oferty Inter Cars SA.
skrobanie, odŚnieżanie
Wycieraczki płaskie DENSO – 44 referencje
dedykowane obejmują 85% rynku samochodów osobowych
fabrycznie wyposażonych w wycieraczki
bezszkieletowe. Indeks
IC: DNSDF-….
Skrobaczka do szyb
z miękką rączką czarna.
Indeks IC:
SKROBACZKA SK08
ładowanie
Ładowarki akumulatorowe BOSCH dostępne są w 2 różne modelach.
C3 zasilanie 220-240V, ładowanie w pełni
automatyczne, napięcie wyjściowe 6/12V – przeznaczona
do motocykli i samochodów osobowych. Indeks IC:
0 189 999 030
C7 zasilanie 220-240V, ładowanie w pełni automatyczne,
napięcie wyjściowe 12/24V –
przeznaczone do samochodów osobowych, SUV,
dostawczych i ciężarowych.
Indeks IC: 0 189 999 070
Szczotko-skrobaczka
z miękką rączką.
Dostępne są również
dłuższe szczotko-skrobaczki
z teleskopem.
Indeks IC: SKROBACZKA ZM V/M
OKA
YS ŚĆ
O
AK
Osłona przeciwszronowa Winter Plus.
Dostępna w różnych rozmiarach. Indeks IC:
5-3303-246-4010
J W
czyste szyby
OKA
YS ŚĆ
O
K
A
J W
Wszystko,
czego potrzebujesz do napraw
blacharsko-lakierniczych
Komplet dywaników gumowych w kolorze
czarnym. Do modeli: VW Passat 97-05 /
SKODA Superb -08. Dostępne są także inne
modele i kolory. Indeks IC: PGP03
Szczotka – zmiotka drewniana
z naturalnym włosiem dł.280mm
(również o długości 530). Indeks IC:
SZCZOTKA ZM VI/ECO 280
Prezenty
Alkomaty dla wymagających użytkowników. Do wyboru wiele modeli.
Indeks IC: AL6000…
AL7000, AL9000
Pokrowiec na narty 170 cm. Wysokiej jakości pokrowiec doceniony przez wielu użytkowników. Indeks IC: MINT 0001
Podróże
Materiały lakiernicze
Sherwin Williams:
Elementy
karoseryjne:
• mieszalniki lakierów wodnych • lakiery nawierzchniowe
• podkłady wypełniające • szpachle • grunty
Box dachowy THULE Dynamic - to następca prestiżowej serii Spirit. Dostępny
jest w dwóch rozmiarach 206 x 84 x 34
/ 420l. i 235 x 94 x 35 / 520I. Paleta barw
boxu Dynamic obejmuje dwa kolory:
czarny błyszczący i zupełną nowość, kolor
tytanowy podkreślający prestiż bagażnika.
Indeksy
IC: THULE
612….
• maski • błotniki • zderzaki • nadkola plastikowe • lampy • lusterka • spinki • klamki
• podnośniki szyb • miski olejowe • zbiorniki paliwa
Oświetlenie
pojazdu:
oŚwietlenie
Materiały
pomocnicze:
• papiery ścierne • papiery do oklejania • taśmy maskujące • szpachelki • masy
poliuretanowe • środki do zabezpieczenia karoserii – „baranki” • sitka i inne
Ochrona
lakiernika:
• maski lakiernicze • kombinezony lakiernicze • rękawice ochronne
Inter Cars SA
ul. Gdańska 15, Cząstków Maz., 05-152 Czosnów
tel.: 22 714 10 41, fax: 22 714 17 11
e-mail: [email protected]
www.intercars.com.pl
Pokrowiec ochronny na box bagażnika rozmiar L (na box dł. 175-205cm.).
Dostępne inne rozmiary. Indeks IC:
5-3417-206-3040
Pokrowiec na deskę snowboardową.
Wykonany z bardzo wytrzymałych
materiałów. Indeks IC: MINT
0002
Światła do jazdy dziennej LED firmy PHILIPS dostępne są w 3 rozmiarach:
- 5 ledowe, (dł.182mm, wys.21mm). Indeks
IC: PHI 12810 LED
- 4 ledowe, (dł.124
mm, wys.23 mm).
Indeks IC: PHI 12820
LED
- 8 ledowe, (dł.164
mm, wys.18 mm)
Indeks IC: PHI
12824 LED
Torba na buty narciarskie. Pakowna, wytrzymała, ciekawy design. Indeks IC: MINT 0003
AMBI PUR CAR
zapach AQUA
(urządzenie+wkład).
Do wyboru wiele
zapachów. Indeks
IC: ZAPACH AQUA
U+W
19
N OWOŚ C I
NOWO Ś C I
Nowe płyny na zimę
Monika Małachowska
3.
2.
1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Niezbędny
zestaw
12.
13.
14.
Płyny do spryskiwaczy
Wraz z zimowym sezonem i zmienioną aurą polecamy Państwu praktyczne środki
do pielęgnacji i ochrony pojazdów.
Sławomir Koniec
1. Cartechnic - spray silikonowy 300ml - do
elementów wewnętrznych i zewnętrznych,
antystatyczny, smaruje nie natłuszczając. Odnawia, chroni, smaruje i izoluje, zapobiega
osadzaniu się kurzu. Polecany do zastosowania w pojazdach mechanicznych. Indeks IC:
CART00208.
2. Cartechnic - smar w aerozolu z dodatkiem
PTFE - wodoodporny, o długotrwałym działaniu, odporny na wysokie temperatury. Świetna
ochrona przed ścieraniem i korozją. Zastosowanie: do prac konserwacyjnych, do resorów,
zamków, szyn przy siedzeniach i odsuwanych
dachach, okien, dźwigni zmiany biegów, zawiasów, linek itd. Indeks IC: CART00206.
3. Cartechnic - smar o dużej przyczepności preparat smarny o ekstremalnej wytrzymałość
na obciążenia, odporny na wymywanie przez
wodę także słoną, chroni przed korozją. Zastosowanie: uniwersalny smar przylegający do
układów napędu, resorów, dźwigni hamulca
ręcznego i dźwigni zmiany biegów, przegubów i stabilizatorów. Indeks IC: CART00212.
4. CRC - Radiator Seal 250ml- jest zgodny
z większością płynów chłodzących. Zastosowanie: uszczelnia małe wycieki z układu
chłodzenia i chroni przed korozją. Indeks IC:
CRC10320110
5. CRC - Radiator Clean 250ml - zapobiega
zapychaniu się układu chłodzenia. Zastosowanie: usuwa kamień i rdzę wewnątrz chłodnicy,
chroni przed korozją, zapewnia optymalny
przepływ ciepła. Indeks IC: CRC10330110
6. CRC - Motor Starter 200ml - zapewnia błyskawiczny zapłon silnika w niskich temperatu-
20
rach i przy dużej wilgotności oraz po długim
czasie postoju. Zapobiega przeciążeniu i wyczerpaniu akumulatora. Może być stosowany
w samochodach osobowych, ciężarowych,
traktorach, ciągnikach siodłowych oraz piłach
łańcuchowych. Indeks IC: CRC10510109
7. Liqui Moly - środek do ochrony systemu
paliwowego 250ml - wystarcza na 70L ON,
chroni cały układ paliwowy (Common Rail) lub
pompowtryskiwacze przed korozją i zużyciem,
podwyższa niezawodność i zapewnia lepsze
smarowanie. Zastosowanie: rozpuszcza tłuszcze i smary znajdujące się w oleju napędowym.
Indeks IC: LIM2185
8. Liqui Moly - środek czyszczący 300ml - wystarcza na 70L paliwa, dzięki niemu uniknie się
problemów z rozruchem silnika, osiągnie się
równiejszą pracę, lepsze osiągi i mniejszą szkodliwość spalin. Zastosowanie: czyści zabrudzone systemy wtrysku w silnikach benzynowych,
usuwa nagar i osady z części układu paliwowego, wtryskiwaczy i zaworów dolotowych.
Indeks IC: LIM1971
9. AMTRA - STP Formuła do diesla z antyżelem 250ml - wystarcza na 50-60L ON, zawiera
składnik zapobiegający wytrącaniu się parafiny, nie pozwalając na zablokowanie przepływu
paliwa. Zastosowanie: do stosowania w niskich
temperaturach w silnikach Diesela, czyści
i utrzymuje układ paliwowy i wtryski w optymalnym stanie. Indeks IC: STP 30-003
10. AMTRA – STP Formuła do silników benzynowych zasilanych LPG 250ml - specjalna
formuła poprawiająca pracę silników benzynowych zasilanych LPG. Zastosowanie: usuwa osa-
dy i nagary z układu paliwowego, bezpieczna
dla silników z katalizatorem. Indeks STP 30-033
11. AMTRA - depresator diesla - jest całorocznym zaawansowanym technologicznie i wysoce skoncentrowanym dodatkiem obniżającym
temperaturę krzepnięcia oleju napędowego,
skutecznym do temp.–40 st.C. (w zależności od
stosowanego paliwa). Zastosowanie: preparat
zapobiega tworzeniu się kryształków parafiny
i gęstnieniu oleju w niskich temperaturach,
ułatwia start silnika i poprawia jego pracę, redukuje zużycie paliwa. Indeksy IC: DEPRESATOR
DIESEL 25-014 – 500ML / wystarcza na 500L
ON, DEPRESATOR DIESEL 25-016 – 1L / wystarcza na 1000L ON.
12. AMTRA - Moje Auto odmrażacz do szyb
650ml /atomizer/ - nie pozostawia zacieków,
można stosować także do odmrażania zamków. Zastosowanie: szybko i skutecznie usuwa
lód i śnieg z zewnętrznych szyb samochodu
już po 5 sekundach od użycia. Skutecznie działa w temperaturze do -45˚C. Indeks IC: ODMRAZACZ DO SZYB 650ML
13. PARYS - Odmrażacz do zamków 50ml/
spray/- zawiera specjalne środki smarujące
chroniące przed ponownym zamarznięciem
zamka. Zastosowanie: posiada doskonałe właściwości odmrażające i konserwujące. Indeks
IC: DEG MINI ODMRAZACZ 50ML
14. PARYS - Odmrażacz do szyb 500ml /spray jest bezpieczny dla lakieru i części gumowych
(uszczelki, wycieraczki). Zastosowanie: przeznaczony do stosowania w okresie zimy, szybko rozpuszcza lód. Indeks IC: DEG SPRAY ODMRAZACZ 500ML.
Zima - to trudne warunki na
drodze, śnieg, deszcz i marznąca
mżawka. Pamiętajmy o tym przygotowując samochód do sezonu
zimowego.
Dobrą widoczność i bezpieczne podróże zapewnią nam nie tylko wzmocnione żarówki
i zmiana wycieraczek, sprawdźmy poziom płynów eksploatacyjnych i ich dostosowanie do
panującej na dworze temperatury. Proponujemy Państwu koncentraty do mycia, spryskiwania szyb i reflektorów oraz koncentraty do
chłodnic firmy Cartechnic.
koncentrat do chłodnic cartechnic
Cartechnic universal to koncentrat do chłodnic, który zapewnia całoroczną ochronę silnika,
chłodnicy i pompy wodnej przed działaniem
niskich temperatur i korozją. Płyn ten nadaje
się do zastosowania do silników wykonanych
z żeliwa szarego, aluminium lub kombinacji
obu tych metali, a także do układów chłodzenia wykonanych ze stopów aluminium i miedzi.
Specjalny pakiet dodatków uszlachetniających
zapobiega pienieniu się płynu chłodzącego,
zapewnia właściwą ochronę przed kawitacją
i zapobiega powstawaniu kamienia kotłowego. Płyn do chłodnicy Cartechnic universal
nie zawiera niebezpiecznych substancji, jak
azotyny, aminy i fosforany. Nie stosować bez
rozcieńczania. Rozcieńczać zgodnie z tabelą
mieszalności na opakowaniu. Dostępny w pojemnikach o objętości 1,5L, 5L, 20L, 60L, 200L.
Koncentraty do chłodnic, przykładowy indeks: CART999 5L.
bezkrzemianowy koncentrat do chłodnic
cartechnic ct 12 Plus
Płyn do chłodnic Cartechnic CT 12 plus produkowany jest na bazie glikolu etylenowego i nadaje się do zastosowania we wszystkich pojazdach wymagających używania produktów nie
zawierających krzemianów. Produkt zapewnia
całoroczną ochronę przed działaniem niskich
temperatur i korozją bez konieczności przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych przez
cały okres żywotności silników wykonanych
z żeliwa szarego, aluminium lub kombinacji
obu tych metali, a także układów chłodzenia
wykonanych ze stopów aluminium i miedzi.
Szczególnie zalecany jest w przypadku silników z metali lekkich wymagających specjalnej
ochrony aluminium w środowisku wysokich
temperatur. Płyn do chłodnicy Cartechnic CT
12 plus można mieszać z większością innych
płynów chłodzących produkowanych na bazie
glikolu etylowego. Nie zawiera potencjalnie
niebezpiecznych substancji, jak azotyny, aminy i fosforany. Nie stosować bez rozcieńczania
- rozcieńczać zgodnie z tabelą mieszalności
na opakowaniu. Dostępny w pojemnikach
o objętości 1,5L, 5L, 20L, 60L, 200L. Przykładowy indeks: CART999 CT12 PLUS 1,5L.
Płyny do sPryskiwaczy
Koncentraty zimowe - niezamarzający płyn
do mycia i spryskiwania szyb oraz reflektorów
samochodowych, o zapachu cytrynowym
do czyszczenia szyb z aktywnym składnikiem
czyszczącym, zapobiega zamarzaniu instalacji
spryskiwaczy oraz reflektorów samochodowych. Nie zawiera metanolu. Ulega biodegradacji zgodnie z niemiecką ustawą o środkach
myjących i czyszczących (WRMG).
zdj płyny do spryskiwaczy 4 prod.
Zapraszamy do sieci sprzedaży Inter Cars SA.
tabela dozowania
Tabela zalecanych proporcji
Ochrona przed mrozem do:
Cartechnic
Woda
-600C
Nierozcieńczony
0
-220C
-110C
1
1
1
2
Dostępne pojemności:
0,5L, 1L, 5L, 20L, 60L, 200L.
21
N OWOŚ C I
NOWO Ś C I
Krystian Nowak
Zimowe
płyny do
spryskiwaczy
Najwyższy już czas, aby wyposażyć auto w zimowy płyn do spryskiwaczy 4Max, który ma dobry
stosunek jakości do ceny.
Pewny rozruch zimą
Piotr Bok
Ujemne temperatury zdecydowanie utrudniają, a w granicznych
przypadkach wręcz uniemożliwiają rozruch
silnika spalinowego.
W takich przypadkach rozwiązaniem
jest zastosowanie dodatkowego
urządzenia grzewczego w postaci
niezależnego, elektrycznego ogrzewania postojowego WarmUp norElektryczne ogrzewanie postojowe DEFA
WarmUp to:
- Pewność rozruchu nawet przy temperaturach poniżej -30 ºC, kiedy zawodzą
spalinowe urządzenia grzewcze,
- Komfort użytkownika (odmrożone
szyby, ciepłe wnętrze i silnik, zawsze optymalnie naładowany akumulator),
weskiej firmy DEFA. Urządzenie
zasilane jest napięciem sieciowym 230V. Istotną zaletą jest
możliwość budowania systemu
niejako z „klocków”.
- Niższy koszt zakupu
i codziennej eksploatacji,
- Bezobsługowość systemu (system WarmUp praktycznie nie wymaga bieżącej
konserwacji),
- Znaczne korzyści ekologiczne.
Szczególnie polecamy najnowszy zimowy
płyn do spryskiwaczy 4Max do -25C oparty
na nanotechnologii, dzięki której wypełnianie
są wszystkie nierówności szyby, wypychając
z nich cząsteczki osadów drogowych. Dzięki
ujemnie naładowanemu potencjałowi elektrostatycznemu nanocząsteczek, wszystkie zanieczyszczenia są odpychane od powierzchni
szyby, która pozostaje krystalicznie czysta przez
długi czas. Indeks płynu: 1201-00-0024E
Przypominamy, że w ofercie firmy Inter Cars
SA znajdują się również zimowe płyny do spryskiwaczy
do -22C, które dostępne są
w opakowaniach 2L, 5L, 30L,
200L, 1000L oraz koncentraty
do -80C dostępne w opakowaniach 1L, 5L, 30L, 200L.
Początek indeksu 4Max: 120100-00...E
Należy podkreślić, że wszystkie płyny oraz koncentraty
4Max charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi oraz posiadają niezbędne atesty. Zapraszamy do sieci
sprzedaży Inter Cars SA.
Przyszłość zasilania
Piotr Bok
Inter Cars SA jest dostawcą sprawdzonych rozwiązań do gazowego
zasilania pojazdów.
Rok 2010 mamy już praktycznie za sobą. Przyszedł czas na podsumowanie tego, co działo
się przez ostatnie 12 miesięcy na rynku samochodowych instalacji zasilania LPG. A działo się
wiele.
Zmiany obserwujemy zarówno po stronie producentów jak i serwisów montujących.
Rok 2010 to prawdziwy wysyp nowych produktów, nowe układy sterujące, reduktory, zbiorniki, wtryskiwacze. Co ciekawe nowości nie
wychodziły z renomowanych fabryk, a z firm,
które swoje doświadczenie zdobywały głównie sprzedając hurtowo części i akcesoria LPG,
czyli takich, które na produkcji po prostu się nie
znają. Z obserwacji rynku widać wyraźnie, że
najistotniejszym kryterium, jakie przyświecało
„nowościom” na etapie konstrukcji i produkcji
była cena finalna. Te wszystkie „nowości” mają
zdobywać rynek ceną, a nie jakością i niestety
zdobywają, są tanie. Jestem po wielu spotkaniach z zakładami montującymi instalacje LPG
i część z tych zakładów nabrało się na magię
tanich rozwiązań. Efekty są odwrotne od zamie-
rzonych. Niewłaściwa praca systemów elektronicznych, niestabilne reduktory, brak pomocy
ze strony dostawcy. To w wielu przypadkach
kończy się demontażem instalacji, stratą finansową, a co najgorsze stratą klienta.
Inter Cars SA nigdy nie wpisywał się i nie wpisze
w taki scenariusz. Związaliśmy się ze znanymi
producentami i dostarczamy rozwiązania, które
przeszły najsurowsze testy w procesie projektowania i produkcji jak też przejechały tysiące kilometrów w wielu różnorodnych samochodach.
Z drugiej strony, jako zjawisko bardzo pozytywne obserwujemy zmianę strategii w zakładach
montujących instalacje LPG. Zakłady te coraz
bardziej otwierają się na inne rodzaje usług,
wykonują naprawy elektryczne, mechaniczne,
wymieniają opony pojawiają się w nich przyrządy do geometrii. To bardzo korzystna tendencja.
Taki wszechstronny serwis jest w stanie, będąc
pewnym jakości swojej pracy, proponować rozwiązania droższe, ale niezawodne. Z korzyścią
dla użytkownika samochodu i dla siebie.
Sekrety Eibacha część 1
Piotr Bok
Nie ma chyba osoby, która przymierzając się do przygotowania swojego auta do sportu lub też tylko z powodu czystej tuningowej pasji nie
zetknęła się z nazwą Eibach Federn.
Ta rodzinna firma, mająca swoją główną siedzibę w malowniczej miejscowości Finnentrop
w Niemczech, produkuje wiele różnych elementów, a od blisko sześćdziesięciu lat kojarzy
się głównie ze sprężynami.
Gdy w 1951 roku Heinrich Eibach rozpoczynał
swoją gospodarczą działalność, nie spodziewał
się, że później syn i wnuki spopularyzują firmę
i jej produkty na całym świecie. Dzisiaj Eibach
ma fabryki i oddziały w Niemczech, Stanach
Zjednoczonych, Australii, Japonii, RPA i Chinach, a w produkowane przez niego sprężyny
wyposażone są wszystkie bolidy Formuły 1.
w czym tkwi taJemnica Powodzenia?
Przede wszystkim w szybkości reakcji na zmiany rynkowe oraz stałej obecności w sporcie
wyczynowym. To przecież tam samochody
poddawane są największym obciążeniom
i zdobyte dzięki temu doświadczenie można
później zastosować w produkcji sprężyn do
aut seryjnych. Nie ma serii wyścigowej czy rajdów, w których nie pojawia się Eibach. Także
najbardziej wymagająca technologicznie Formuła 1 korzysta z know-how tej rodzinnej fir-
22
Inter Cars jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie przystosowania pojazdu
do zasilania LPG dla Zakładów Partnerskich.
Zapewniamy pełną dostępność oferowanych
produktów, oferujemy rozwiązania informatyczne, które pozwalają skompletować całą
instalację do danego pojazdu, instalację zawierającą wszystkie niezbędne elementy, włącznie
z zawieszkami, śrubami mocującymi itp. Serwis
www.kompletacje.intercars.com umożliwia nie
tylko wybór spośród kilku rozwiązań dla jednego samochodu np. instalacja Prins, 4Gas, 4Gas-Premium, ale także posiada funkcjonalność
wykonania zamówienia w IC katalogu. Zapewniamy bezpłatne szkolenia organizowane bezpośrednio w Zakładzie Partnerskim, oferujemy
bezpłatne wsparcie techniczne zarówno w formie pomocy przez telefon jak też bezpośrednio w serwisie, przeprowadzamy procedurę
wpisu Zakładu Partnerskiego na listę ITS.
my. Jednak nie spodziewajcie się, że sprężyny
zawieszenia mknących z prędkością 300 km/h
bolidów wytwarza jakiś superskomplikowany
robot przemysłowy. Od 31 lat zajmuje się tym
pochodzący ze Słowenii Franz.
To on ręcznie prowadzi stalowy pręt, który
nawijany jest zgodnie z zadaną dla toru specyfikacją. Niemożliwe? A jednak tak, i nie jest
to wyjątkiem, że w świecie najwyższych technologii ludzka ręka i czucie są dokładniejsze
od najnowocześniejszej maszyny i komputera.
Przykładowo gładź cylindrów i tłoków do silników F1 także przed ostatecznym montażem
sprawdza się ręcznie.
W kolejnym wydaniu Wiadomości IC przedstawimy dalsze ciekawostki nt. Eibacha.
23
N OWOŚ C I
NOWO Ś C I
5 lat PHOENIXA w CONTITECH
Oferta dla aut terenowych
Mija już 5 lat, odkąd marka Phoenix zagościła pod dachem ContiTech.
IC4x4 zajmuje się sprzedażą części i akcesoriów do zastosowań w autach terenowych 4x4.
Można spojrzeć wstecz i krótko podsumować
ten okres. W roku 2005 ContiTech Air Spring
Systems bierze odpowiedzialność za dwa
brandy produktowe, które wprowadza na rynek wtórny. Do tego czasu w przeszłości ContiTech był dla Phoenixa silną konkurencją.
Gdy jednak wewnętrzne bariery zostały pokonane, szybko stało się jasne, jakie korzyści kryją się za fuzją obydwu marek. Pięćdziesiąt lat
współpracy z największymi kontrahentami na
rynku pierwszego montażu czynią z Phoenixa
szczególną markę, która dokładnie odpowiada
potrzebom dzisiejszego rynku części zamiennych, a jednocześnie perfekcyjnie uzupełnia
paletę produktów ContiTech.
Poduszki pneumatyczne Phoenixa są produkowane zgodnie ze standardami dla rynku
pierwszego montażu w fabryce ContiTech
w Nyíregyháza na Węgrzech, która jest
stale
powiększana,
modernizowana
i dopasowywana do potrzeb.
Węgierski zakład ContiTecha został w pełni dostosowany do obecnych potrzeb i wymagań.
Miechy Phoenixa są silną marką ContiTecha
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i tradycji
trzech dużych producentów poduszek, a więc
Taurusa, Phoenixa i ContiTecha, wypracowano
niepowtarzalne na skalę światową know-how,
jeśli chodzi o technologię i wytwarzanie.
Kolejną zaletą tej fabryki jest jej ogromna elastyczność produkcji. Możliwości dostaw jak
i rozbudowa palety wytwarzanych miechów,
sprawiają, iż w każdej chwili marka Phoenix
jest niezależna od potrzeby i wymagań producentów z rynku pierwotnego. Zaletą nie do
przecenienia jest wysoka pozycja na niezależnym rynku wtórnym.
Gotowy do sezonu
Oferta działu zawiera elementy zawieszeń
przystosowanych do jazdy w wymagającym
terenie, wyciągarki i osprzęt, snorkle, blokady mostów i wiele, wiele innych przydatnych
w wyprawach akcesoriów.
IC4x4 w swojej ofercie posiada wielu dostawców, którzy są najbardziej rozpoznawalnymi
markami w segmencie Off Road.
Dostawcy w ofercie Inter Cars SA:
OLD MAN EMU (producent zawieszeń),
SAFARI SNORKEL (systemy dolotu powierza),
ARB (blokady mostów, kompresory, zderzaki
i inne elementy),
RANCHO (zawieszenia do off roadu),
Piotr Grzyb
MAMMOOTH (zderzaki przeprawowe
i płyty osłonowe),
WARN (wyciągarki),
DRAGON WINCH (wyciągarki,)
MOTUL (oleje) i wiele innych.
Aby sprostać wymaganiom klientów i usprawnić obsługę, stworzyliśmy stronę internetową
www.ic4x4.pl
oraz sieć wyspecjalizowanych serwisów pod wspólną nazwą „Q-Service Off
Road”. Przeszkolona kadra, składająca się
z pasjonatów i profesjonalistów jest w stanie
pomóc klientom, którzy chcą dostosować
swoje pojazdy zarówno do zastosowania
w turystyce jak i profesjonalnym sporcie.
Zapraszamy do zakupów.
Nissens rozszerzył swoją ofertę o kolejne nowe produkty.
Nissens wzbogacił ofertę o chłodnice cieczy
do samochodów ciężarowych MAN TG-L (05-)
i TG-M (05-) oraz o chłodnicę do samochodu
dostawczego Renault Master (06-) w wersji silnikowej 2.5dCi.
W zakresie klimatyzacji ofertę Nissens poszerzyły cztery kondensery dedykowane do Lancia
Thesis (01-), zarówno do wersji z automatyczną
jak i manualną skrzynią biegów, Nissan Prima-
ster (06-), Opel Vivaro (06-) oraz do Renault Trafic (06-). Na szczególne wyróżnienie zasługuje
chłodnica klimatyzacji przeznaczona do nowego modelu Toyota Urban Cruiser (09-).
Linia elektrowentylatorów chłodnic została poszerzona o referencje do BMW, modele 5 E60
(02-), 7 E65 (01-) oraz X5 E53 (00-), jak również do
Fiat Croma (05-), Opel Vectra (02-) i Saab 9-3 (02-).
Dla specjalistów regeneracji Nissens wpro-
wadził kolejną odmianę rdzenia chłodnicy
cieczy do autobusu Ikarus. Wszystkie wymienione produkty dostępne są już w sprzedaży. Produkty linii „First Fit”, zawierające niezbędne do montażu chłodnicy elementy,
oznaczone są specjalnym logo „First Fit”. Produkty z tym logo są rozumiane jako jedne
z pierwszych pojawiających się w ofercie na rynku części zamiennych, tzw. rynku aftermarket.
Poprawa osiągów silnika
Capco MT-10 to produkt przeznaczony do silników benzynowych
i diesel. Sprawdza się także
w manualnych i automatycznych
skrzyniach biegów, mostach
napędowych i przekładniach
kierowniczych.
Największe zużycie elementów trących silnika
następuje podczas tak zwanego „zimnego rozruchu”. Po dłuższym postoju cały olej spływa do
miski olejowej, zatem pierwsze parę obrotów
silnik wykonuje praktycznie „na sucho”. Z uwagi
na trwałe reakcje elektrochemiczne Capco MT10 doskonale zabezpiecza silnik pojazdu przed
tym właśnie zjawiskiem.
Preparat można stosować po wymianie oleju,
w trakcie eksploatacji lub niedługo przed jego
wymianą. Skuteczne działanie następuje po
przejechaniu około 100 km. Aby nieprzerwanie
korzystać z poprawy osiągów pojazdu (silnika,
skrzyni biegów itp.), przez cały okres długotrwałej eksploatacji zabieg należy powtarzać
co 20 tysięcy kilometrów.
24
Piotr Bok
Indeks w IC: MT -10.
Capco MT-10 zaleca się do samochodów nowych
i używanych poprawiając ochronę trących powierzchni.
W pojazdach używanych niweluje
zużycie powierzchni trących, co sprawia, że silnik
pracuje ciszej, jakby był nowy.
capco mt-1
0
oraz teflon nie zawiera cząste
k stałych
u. Jest całk
dla zespołó
o
w pojazdu wicie bezpieczny
nie powod
.
u
a w konse je zmniejszania prz
ek
kw
olejowych encji zatykania kan roju,
o niewielk
ałów
ic
Zalety sto
sowania C h średnicach.
apco MT-1
• większa
0:
m
• zmniejs oc,
z
• cichsza enie zużycia paliwa
i olej,
praca,
• zwiększ
ona żywot
ność silnik
a.
25
NOWO Ś C I
Jakość, trwałość, precyzja
Ar t u r Le w an d ow sk i
Po raz ostatni w tym roku prezentujemy Państwu produkty azjatyckich dostawców znajdujące się w ofercie
Inter Cars SA, cechujące się wysoką jakością i trwałością.
Przemysław Kraska, Piotr Suski
Części do samochodów amerykańskich
Stale zwiększamy asortyment części do samochodów amerykańskich.
W tej chwili rozwojowi podlegają takie grupy
towarowe jak: eksploatacja, zawieszenie, hamulce, elektryka, części silnikowe, układ napędowy, układ chłodzenia, oświetlenie, a także
akcesoria. Do gamy produktów już posiadanych dołączają nowe pozycje. Przybywa więc
producentów firmy MOOG w elementach zawieszenia, THERMOTEC w grupie układu chłodzenia, ABE -producenta elementów układów
hamulcowych czy amerykańskiego WIX Filters
w grupie filtrów, które bardzo dobrze zostały przyjęte przez klientów, o czym świadczy
wzrosty sprzedaży.
W niedalekiej przyszłości rozszerzymy ofertę
Federala Mogula, w takich produktach jak: Wagner (hamulce), Moog (elementy zawieszenia),
Fel-Pro (części silnikowe), Champion (świece),
Precision (krzyżaki), National (piasty, łożyska),
Carter (pompy paliwa).
Dzisiaj prezentujemy kolejne produkty z zastosowaniem do aut amerykańskich, znanych już
i renomowanych producentów, które jako nowości pojawiły się w naszej ofercie.
W związku z Państwa licznymi odwiedzinami naszego stoiska „Hot America”, będącego
autorstwem Działu Części do Samochodów
Amerykańskich, na jubileuszowych 10 Targach,
bardzo dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie naszą ofertą. Liczymy na podtrzymanie i rozwój współpracy z naszą firmą również
w zakresie obrotu częściami do aut zza oceanu.
ndc co., ltd.
NDC CO., LTD. jest japońską firmą zajmującą się produkcją części silnikowych do samochodów azjatyckich. Firma została założona w 1962 roku i posiada swoje fabryki
przede wszystkim w Japonii, a także w USA
i Korei Południowej. NDC zajmuje się głównie produkcją panewek wału korbowego
i panewek korbowodowych. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii,
panewki NDC są niezawodne i gwarantują długotrwałą żywotność silnika.
W ofercie Inter Cars SA, który jest oficjalnym
dystrybutorem NDC w Polsce, znajdują się 483
referencje do samochodów japońskich. Można
je znaleźć pod indeksami:
O5…. – panewki wału korbowego
O6…. – panewki korbowodowe
Przykładowe indeksy: O52004.000, O64004.000
PomPy wody układu chłodzenia thermotec
Thermotec to juz znana marka na rynku wtórnym z szerokim asortymentem elementów termiki. Tym razem rozwijamy linię pomp wody do
układu chłodzenia silników aut amerykańskich.
Pojawiły się pompy do takich modeli jak: 300M,
300C, PT, Voyager, Escalade, Hummer H2, H3,
Camaro, Corvette, Firebird, Mustang, Taurus,
Trans Sport, Explorer, Windstar, Grand Cherokee,
szczęki hamulcowe abe
ABE to kolejny producent na rynku części zamiennych, którego wyłącznym dystrybutorem
jest Inter Cars. Badania laboratoryjne potwierdziły jakość, zarówno w sferze materiałowej
jak i bezpieczeństwa. Oprócz już posiadanych
szczęk hamulcowych, w najbliższym czasie
oferta ABE zostanie poszerzona także o tarcze
i klocki hamulcowe do aut zza oceanu. Obok
przykładowa numeracja szczęk hamulcowych.
Wrangler, Commander, Pacyfica, Durango, RAM
1500, Compass, Patriot, Blazer, Sebring, Avenger, Liberty oraz chłodnice do 300M, 300C, PT
Cruiser, Grand Cherokee, Voyager. Ciągle jednak
poszerzamy ten asortyment i w I kwartale 2011r.
przewidujemy posiadanie większości pomp
oraz chłodnic do tych aut. Przypominamy, więc
kilka przykładowych indeksów:
C0Y003ABE SZCZĘKI HAM. (KPL.) - CHRYSLER GRAND/
VOYAGER, JEEP GRAND CHEROKEE 91C0Y007ABE SZCZĘKI HAM. (KPL.) - CHRYSLER PT CRUISER
2001C0Y008ABE SZCZĘKI HAM. (KPL.) - CHRYSLER SEBRING 2001Szczęki hamulca postojowego mają początek indeksu
CRY….
CRY000ABE SZCZĘKI HAM. RĘCZNEGO (KPL.)- CHRYSLER
VOYAGER/GRAND, DODGE CARAVAN 00CRY001ABE SZCZĘKI HAM. RĘCZNEGO (KPL.)- JEEP CHEROKEE II
CRY002ABE SZCZĘKI HAM. RĘCZNEGO (KPL.)- JEEP CHEROKEE III
CRY003ABE SZCZĘKI HAM. RĘCZNEGO (KPL.)- JEEP COMPAS,
PATRIOT
elementy zawieszenia moog
AMGES80643 LEWA / AMGES80644 PRAWA - Końcówka drążka kierowniczego - JEEP GRAND CHEROKEE 2005AMGES3614 - Końcówka drążka kierowniczego - CHRYSLER Pacifica 04-08, Voyager, Grand Voyager 05-07
AMGES80646 - Drążek kierowniczy - CHRYSLER Pacifica 04-08, Voyager 2008-2009
AMGDS1461 - Dążek reakcyjny tylnego zawieszenia (poprzeczny przy moście) - JEEP Wrangler 98-04
Indeks AMGK3160 - Poduszka stabilizatora przód - DODGE Dakota 97-04, Durango 98-03; JEEP Cherokee 84-01,
Grand Cherokee 93-98
AMGK750127 - Łącznik stabilizatora przedniego - DODGE Nitro 2007-2010, JEEP Liberty 2008-2010
AMGK80759 - Sworzeń wahacza przedniego - CHRYSLER Pacifica 04-08
AMGK7410 - Poduszka stabilizatora przód - JEEP Grand Cherokee 99-04
D1Y002TT - POMPA WODY- CHRYSLER Sebring 2.0 95-00; DODGE Neon 2.0 95-05,
Avenger, Stratus 2.0 95-00
D1Y004TT - POMPA WODY- CHRYSLER Voyager, Grand Voyager 3.3 00-; DODGE RAM
3.3, 3.8 90-00, Chrysler Concorde 3.5 97D1Y013TT - POMPA WODY - JEEP Grand
Cherokee 5.9 98-, 5.2 94-98; DODGE
Dakota 5.2 94-99, 5.9 98-03; Durango 5.2 98-00, 5.9 98-03, Nitro 4.0 0709, RAM 1500,2500,3500 3.9 94-01.
układ rozrzĄdu Vm
VM Motori jest fabryką produkującą silniki, osprzęt do ich
sterowania i dostarczającą swoje wyroby na pierwszy montaż MV - Zestaw (pasek+rolka)
dla Chryslera. Poniżej prezentujemy zestaw rozrządu z pompą wody do silnika 2.8CRD,
dla takich modeli jak: Chrysler
Voyager, Jeep Wrangler, Nitro,
VM15202091 - Pompa wody
Liberty po roku 2008-.
Pragniemy nadmienić, że w ofercie Inter Cars SA dostępnych jest już ponad 1500 części eksploatacyjnych,
mechanicznych i akcesoriów. Wszystkie produkty możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej
http://www.intercars.com.pl/ w katalogu elektronicznym IC_KATALOG.
Czekamy na Państwa wszystkie opinie i sugestie dotyczące części w tym segmencie aut. Liczymy na dalszą
współpracę z Państwem i życzymy powodzenia w biznesie.
nsk ltd.
Firma NSK została założona w 1916 roku
w Tokio i jako pierwsza wyprodukowała japońskie łożyska kulowe. Od tamtego czasu
jest wiodącym producentem łożysk samochodowych w Japonii. Obecnie NSK oferuje
pełną gamę łożysk. Łożyska NSK miały ogromny udział w rozwoju wielu przemysłów
i usprawnianiu technologii produkcyjnych
w mechanice. Firma posiada największy udział
w rynku łożysk w Japonii i jest jednym z największych dostawców łożysk na całym świecie.
Od lat sześćdziesiątych firma NSK rozpoczęła
agresywny rozwój na rynkach zamorskich. Posiada 113 filii w 28 krajach oraz 63 fabryki w 13
krajach. NSK dąży do stałego ulepszania technologii produkcyjnych, sieci sprzedaży oraz zarządzania swoją globalną siecią, a jej misją jest
dalszy rozwój technologii utrzymania ruchu
i kontroli. 22 fabryki w Japonii produkują łożyska do maszyn przemysłowych, łożyska motoryzacyjne, elementy maszyn precyzyjnych oraz
produkty mechatroniki.
NSK rozpoczęła swoją ekspansję światową we
wczesnych latach sześćdziesiątych, zakładając
swoje pierwsze biuro sprzedaży w Ann Arbor,
Michigan, USA. Obecnie sieć sprzedaży pokrywa swoim zasięgiem 26 krajów całego świata,
w Północnej i Łacińskiej Ameryce, Europie, Azji,
Oceanii oraz Afryce. Od założenia swojej pierwszej fabryki zamorskiej, na obrzeżach San Paulo
w Brazylii, w roku 1972, założonych zostało wiele innych fabryk w Ameryce, Anglii oraz Azji.
W 1990 roku NSK kupiło firmę UPI od firmy RHP,
największego angielskiego producenta łożysk.
Posiadanie fabryki oraz siedziby w kraju należącym do Unii Europejskiej, umożliwiło NSK
zbudowanie silniejszej pozycji w tym regionie.
Wyłączając fabryki w Japonii, obecnie firma
NSK posiada 40 zakładów produkcyjnych na
całym świecie.
Wszystkie produkty NSK, które mają zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, charakteryzują się najwyższą funkcjonalnością oraz
redukcją tarcia, zapewniającego minimalizację
utraty mocy. Można śmiało powiedzieć, że produkty te są same w sobie przyjazne dla środowiska, ponieważ przyczyniają się do redukcji
emisji gazów, zużycia energii oraz paliwa.
W ofercie Inter Cars SA, który jest dystrybutorem NSK w Polsce, znajduje się 37 referencji do
samochodów azjatyckich. Oprócz tego łożyska
NSK występują w kompletnych zestawach łożysk kół – KANACO. Produkty NSK można znaleźć pod indeksami:
E4…. – napinacze pasków rozrządu
E5…. – rolki prowadzące pasków rozrządu
F4…. – łożyska oporowe sprzęgła
H1…. – łożyska kół przednich
H2…. – łożyska kół tylnych
dukcji zaworów dolotowych i wydechowych
silnika, pod nazwą DOKURO. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości stopów stali węglowej
i tytanu, zawory DOKURO charakteryzują się
dużą wytrzymałością na działanie bardzo wysokich temperatur oraz odpornością na korozyjne działanie gazów wytwarzanych podczas
spalania paliwa.
W ofercie Inter Cars SA, który jest oficjalnym
dystrybutorem DOKURO w Polsce, znajdują się
394 referencje do samochodów japońskich.
Można je znaleźć pod indeksami:
O7…. – zawory dolotowe
O8…. – zawory wydechowe
O9…. – prowadnice zaworów
Przykładowe
O95053
indeksy:
O74002,
O83030,
Przykładowe indeksy: E43023, E57003, F44010,
H11038, H22031
JaPan engine ValVe mFg. co., ltd
JAPAN ENGINE VALVE MFG. CO., LTD jest renomowanym japońskim producentem części
silnikowych. Firma powstała w 1940 roku i od
samego początku wyspecjalizowała się w pro-
Nowy katalog H
Dostępna jest już nowa edycja katalogu drukowanego „H” – łożyska i piasty kół KANACO do samochodów azjatyckich, w której znajdują się również
zdjęcia produktów. Zmianie uległa szata graficzna
pudełek KANACO.
Katalog występuje pod indeksem – 0H2010
27
NOWO Ś C I
We wrześniu i październiku
Lauber wprowadził do oferty wiele nowości.
nowoŚci w oFercie
Coraz więcej eksploatacji
Oprócz szerokiej oferty półosi napędowych do aut francuskich, pojawiły się również półosie do samochodów niemieckich (grupa VW, BMW), włoskich (grupa Fiat) oraz japońskich
Poniżej znajdują się przykładowe indeksy i zastosowanie:
Indeksy: 88.2102/88.2103 – Półoś napędowa lewa/prawa ALFA ROMEO 145 1.4
IE 16V Twin Spark 11.1998 01.2001
Indeksy: 88.2122/88.2123 - Półoś napędowa prawa/lewa CHRYSLER VOYAGER
Manu. 2.5 TD 09.1990 12.1994
Indeksy: 88.2193/88.2194 – Półoś napędowa prawa/lewa HONDA CIVIC Manu.
2.0 ITD 01.1997 02.2001
Tiger 800 XC
Indeksy: 88.2110/88.2111 - Półoś napędowa lewa/prawa AUDI A4/A4 AVANT
Manu. 1.9 TDI (115CV) 03.2000 11.2000
Indeksy: 88.2153/88.2154 – Półoś napędowa lewa/prawa DACIA SOLENZA 1.4
07.2003 >
Indeksy: 88.2197/88.2198 – Półoś napędowa lewa/prawa HONDA CIVIC CRX 1.6
I 16V 03.1992 >
Indeksy: 88.2112/88.2113 - Półoś napędowa lewa/prawa AUDI A2 Manu. 1.4
02.2000 >
Indeksy: 88.2156/88.2157 – Półoś napędowa lewa/prawa DACIA LOGAN 1.4
Mpi Break 02.2007 >
Indeksy: 88.2239/88.2240 – Półoś napędowa lewa/prawa NISSAN-DATSUN MICRA Manu. 1.5 D 02.1998 02.2003
Indeksy: 88.2114/88.2115 - Półoś napędowa prawa/lewa AUDI A3 Manu. 1.9
TDI (130CV) 08.2000 >
Indeks: 88.2118 - Półoś
napędowa lewa i prawa
AUDI A6 ALLROAD Auto.
2.5 TDI (180CV) 05.2000 >
Indeksy: 88.2119/88.2120 - Półoś napędowa prawa/lewa AUDI A3 Manu. 2.0
TDI (136CV) 05.2003 ->
Indeksy: 88.2171/88.2172 – Półoś napędowa prawa/lewa FIAT PUNTO II 1.9 D
09.1999 >
Indeksy: 88.2303/88.2304 – Półoś napędowa lewa/prawa RENAULT ESPACE III
Manu. 2.2 Dci (115CV) 10.2000 - 11.2002
Indeksy: 88.2185/88.2186 - Półoś napędowa prawa/lewa FORD TRANSIT Manu.
2.0 DiTD 08.2000 09.2003
Indeksy: 88.2354/88.2355 – Półoś napędowa prawa/lewa SUZUKI SWIFT II 1.3
GLX 03.1989 - 05.2001
Indeksy: 88.2187/88.2188 - Półoś napędowa prawa/lewa FORD MONDEO
Manu. 2.0 Tdci (130CV) 10.2001
Indeks: 88.2121 – Półoś napędowa lewa i
prawa BMW SERIE 5 Auto. 523 I 11. 1995 ->
Na nadchodzący sezon zimowy Lauber poszerzył również ofertę części elektrycznych silnika do aut japońskich.
W ofercie znajdziemy nowe referencje alternatorów i rozruszników do samochodów marki Hyundai, Nissan,
Mitsubishi, Honda, Daihatsu i Toyota.
Poniżej znajdują się przykładowe indeksy i zastosowanie:
11.1183 - Alternator
12 V MITSUBISHI PAJERO II 2.5 TD (12.199004.2000) L 200 2.5 TD
(06.1996->)
11.1419 - Alternator
12 V HYUNDAI STAREX 2.5 TD (06.1997-)
MITSUBISHI PAJERO
II 2.5 TD (12.199004.2000) L 200 2.5 TD
(06.1996->)
11.1424 - Alternator 12 V
HONDA CIVIC 2.0 I D (04.
1998- 02. 2001) LAND ROVER FREELANDER 2.0 DI
(02.1998-11.2000) ROVER
25 2.0 DTI (10.1999->) 400
420 D (11.1995-03.2000)
11.1518 - Alternator
12 V HYUNDAI H-1 2.5
TD (10.1997-) STAREX
2.5 TD (06.1997-)
11.1609 - Alternator
12 V DAIHATSU CUORE 1.0 I (10.199805.2003) MOVE 1.0 I
(10.98-) SIRION 1.0 I
(04.98-09.00)
To m a s z B o r e k
Motocykle Triumph
Nowości 2011
Mały Tiger i inne przeboje.
W przyszłorocznej ofercie części zamiennych
i eksploatacyjnych do motocykli znajdzie się
5 nowych marek. Bogaty asortyment opon,
oparty dotychczas o produkty: Bridgestone,
Dunlop, Pirelli, Shinko, Metzeler, Mitas i Sedona
uzupełni kolejny światowy producent - Continental. Opony tej marki znajdą się w sprzedaży prawdopodobnie w styczniu 2011r. Równie
bogaty wybór będzie dostępny w częściach
zamiennych układu hamulcowego. Do oferty
w tej dziedzinie opartej dotychczas o podstawowe marki: TRW Lucas i Ferodo dołączyły już
w połowie roku klocki hamulcowe i zestawy
naprawcze pomp hamulcowych Nissin oraz
klocki i tarcze hamulcowe Brembo. Dodatkowo w przyszłorocznej ofercie znajdą się klocki
hamulcowe 4Ride (marka własna) oraz tarcze
hamulcowe JT do motocykli off-road. W dziale
„Napęd” nowością będą: łańcuchy napędowe
EK i JT. Produkty wymienionych firm trafią do
katalogu z ofertą na 2011r.
ale wyPrzedaż
Angielski Triumph kontynuuje ofensywę
rynkową. Nowości przygotowane
na nowy sezon wyglądają niezwykle
konkurencyjnie na tle innych marek, a na przebój rynkowy kreowany jest Tiger 800. Obok Tigera 800
kolejnym ciekawym motocyklem
będzie nowe wcielenie Speed Triple
1050 oraz kolejna wersja Thunderbirda
1600 o nazwie „Storm”. Tiger 800 to niezwykły sprzęt w segmencie motocykli enduro.
Trzycylindrowy silnik, nowoczesna rama i zawieszenie, a przy tym zadziorny wygląd i wiele
opcji wyposażenia dodatkowego to tylko niektóre z atutów tego sprzętu. Motocykl
będzie produkowany w dwóch wersjach: z oznaczeniem Tiger 800
na kołach aluminiowych w wersji z ABS i bez ABS oraz Tiger
800 XC na kołach szprychowych i oponach lepiej znoszących jazdę w trudnym terenie
w opcji z ABS i bez ABS. Producent przewidział szereg akcesoriów przydatnych do wyposażenia motocykla do długiej wyprawy
po bezdrożach. Tiger 800 dysponuje trzycylindrowym silnikiem o mocy 95 KM, co czyni
go najmocniejszym sprzętem w tej klasie.
Kolejną nowością jest zupełnie nowy Speed Triple 1050. Zbudowany na nowej ramie
o bardziej agresywnych kształtach i z mocniejszym niż dotychczas silnikiem zalicza się do
liderów klasie „litrowych nekedów”. W 2011r.
dostępny będzie również w stylizacji „Storm”,
model Thunderbird 1600.
UWAGA !
Setki okazji Czekają na Ciebie!
Thunderbird 1600 Storm
W sieci sklepów motocyklowych Inter Motors
trwa wyprzedaż! Przecenom uległy setki produktów, które obecnie dostępne są w najniższych w tym roku cenach. Obniżka dotyczy
ubiorów, kasków i akcesoriów dla motocyklisty większości marek znajdujących się
w ofercie sieci. Znajdzie się coś dla koneserów markowych ubrań. Jedną z najlepszych
okazji jest kurtka skórzana Alpinestars, model
RC-1 przeceniona z 2179 zł na 1399 zł lub kask
AGV Stealth SV przeceniony z 1103 zł na 649
zł. Gazetka wyprzedażowa znajduje się na
www.intermotors.pl w dziale „Aktualności”.
Oferta ważna jest do końca stycznia 2011r.,
posiada charakter wyprzedażowy i dotyczy
tylko towarów znajdujących się na stanie magazynowym importera. W czasie wyprzedaży
Inter Motors nie gwarantuje pełnej dostępności kolekcji i rozmiarów.
Speed Triple 1050
Motocykl w tym wydaniu to typowy
„bad boy” bardziej mroczny i kojarzący się
z demonicznymi pojazdami filmowego
Batmana. Zmiany stylizacji dotknęły również mniejsze cruisery: Speedmastera
i Americę. Speedmaster otrzymał nowe koła
i kierownicę. Podobne zmiany przeszła
popularna America. W polskich salonach
motocykle będą dostępne w pierwszym
kwartale 2011r.
Kurtka Alpinestars RC-1.
29
OKI E M E KS P E RTA
OK IE M E K S P E RTA
Nieprawidłowe przebiegi
spalania mieszanki
w silniku ZI - cz.3
m g r i n ż . St e f a n M y s z k o w s k i
Nieprawidłowe procesy spalania w silniku, w teorii względnie proste, w praktyce trudno odróżnić od siebie.
Mam nadzieję, że ten artykuł będzie w tym pomocny. Proszę również zwrócić uwagę na ostatni punkt,
o spalaniu detonacyjnym, które jest nieprawidłowo utożsamiane ze spalaniem stukowym.
Przyczyny wystęPowania zaPłonu żarowego w silniku zi
Podstawową przyczyną zapłonu żarowego jest
za wysoka temperatura elementów komory
spalania lub nagaru pokrywającego te elementy. Ta temperatura może rosnąć wskutek:
zbyt wczesnego zapłonu, a więc również
w następstwie wszystkich innych przyczyn powodujących taki zapłon;
zbyt późnego zapłonu, a więc również w następstwie wszystkich innych przyczyn powodujących taki zapłon;
wszystkich przyczyn, które spowalniają proces spalania;
spalania stukowego występującego trwale
przez dłuższy czas.
Jeśli zapłon jest zbyt wczesny, to wysokie temperatury w komorze spalania występują krótko, ale osiągają wysokie wartości. Towarzyszą
im też szybko rosnące ciśnienia, osiągające wysokie wartości maksymalne. Wystąpieniem wysokich temperatur zagrożone są denko i część
pierścieniowa tłoka, natomiast spaliny osiągają
niższą temperaturę.
Zbyt późny zapłon lub zbyt wolno przebiegający proces spalania, powoduje, że część procesu
spalania przebiega przy większej powierzchni
ścianek komory spalania niż ma to miejsce przy
procesie spalania rozpoczętym prawidłowo.
Spaliny o wyższej temperaturze silniej ogrzewają głowicę (ciepło przechodzi przez ścianki
komory spalania w głowicy i ścianki kanałów
wylotowych) oraz zawory wydechowe.
Innym elementem o nadmiernie wysokiej
temperaturze w komorze spalania może być
źle dobrana świeca zapłonowa - za „gorąca” lub
inaczej mówiąc o za niskiej wartości cieplnej.
Świeca „za gorąca”, szybko osiąga temperaturę
pracy po uruchomieniu zimnego silnika, ale
gdy silnik pracuje pod obciążeniem, elektroda
środkowa i jej izolator mogą nie być wystarczająco chłodzone, a więc mogą osiągać nadmiernie wysokie temperatury. Za wysoka temperatura może spowodować zapłon mieszanki
jeszcze przed przeskokiem iskry.
•
•
•
30
Jeśli w półkolistej komorze spalania, wskutek
zapłonów żarowych, powstaje otwór w tłoku,
a znajduje się on w osi świecy zapłonowej, to
przyczyną jest najprawdopodobniej źle dobrana świeca zapłonowa.
Innymi przyczynami zapłonów żarowych są:
nieszczelne zawory lub za mały luz zaworowy - następuje wzrost temperatury zaworów,
szczególnie wyraźny, gdy nieszczelny jest zawór wydechowy;
nadmierna warstwa „miękkiego” nagaru pokrywająca komorę spalania, powstająca przy
długim okresie eksploatacji miejskiej;
za niska liczba oktanowa benzyny;
dodatek oleju napędowego do benzyny - obniża on liczbę oktanową benzyny;
olej silnikowy przedostający się do komory
spalania;
za wysoka temperatura zasysanego powietrza;
występowanie przez dłuższy czas spalania
stukowego - powoduje ono wzrost temperatury elementów komory spalania lub warstwy nagaru, dlatego spalanie stukowe może
zmienić się w spalanie w następstwie zapłonu żarowego.
•
•
•
•
rozPoznawanie sPalania stukowego
lub sPalania w nastęPstwie zaPłonu
żarowego
Omówiłem dwa podstawowe, nieprawidłowe
przebiegi procesów spalania: spalanie stukowe
i spalanie w następstwie zapłonu żarowego.
Diagnoście, w określeniu rodzaju nieprawidłowego procesu spalania w silniku pomocne są
głównie:
ocena „na słuch” dźwięków towarzyszących
pracy silnika;
ocena osiągów silnika;
w warunkach, szczególnie sprzyjających wystąpieniu tych nieprawidłowości. Analizator
spalin nie będzie pomocny.
Zanim jednak przystąpimy do określenia rodzaju nieprawidłowego procesu spalania
i jego przyczyny, należy wiedzieć, czy układ
zapłonowy sprawdzanego silnika posiada czujnik spalania stukowego, czy nie. W układzie
zapłonowym wyposażonym w czujnik spalania stukowego, spalanie stukowe ani spalanie
w następstwie zapłonów żarowych nie powinno wystąpić. Jeśli są, to przede wszystkim
należy sprawdzić czujnik spalania stukowego,
a następnie elementy układu regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu, który wykorzystuje sygnał
z czujnika spalania stukowego.
Efekty dźwiękowe, towarzyszące obu nieprawidłowym przebiegom procesów spalania, są
do siebie podobne, co pokazuje schemat na
rys.6. Klasycznemu spalaniu stukowemu (ramka 1 na rys.6) towarzyszy dźwięk o wysokiej
•
•
częstotliwości zbliżony do odgłosów wydawanych przez świerszcze - (szeleszczenie) lub
do trochę stłumionego dźwięku dzwonków.
Możemy słyszeć:
pojedyncze dźwięki (nieregularne spalanie
stukowe), jeśli spalanie stukowe występuję
tylko w niektórych cyklach pracy silnika;
dźwięk ciągły (ciągłe spalanie stukowe), jeśli
spalanie stukowe występuje w większości lub
nawet we wszystkich cyklach pracy silnika.
Nieregularnemu spalaniu stukowemu nie towarzyszy wyraźny spadek wartości momentu
obrotowego silnika, natomiast przy występującym ciągłym spalaniu stukowym, jest on wyczuwalny.
Samozapłon mieszanki benzyny z powietrzem
może nastąpić wskutek:
zbyt niskiej odporności benzyny na spalanie
stukowe, a więc gdy wartość którejś z liczb
oktanowych benzyny jest niższa od wymaganej.
wzrostu ciśnień lub temperatur występujących w komorze spalania ponad wartości,
które będą powodować spalanie stukowe
nawet przy zasilaniu paliwem o wartościach
liczb oktanowych zgodnych z wymaganymi
przez normy, w następstwie np. za dużej wartości kąta wyprzedzenia zapłonu lub wzrostu
stopnia sprężania w komorze spalania wskutek za grubej warstwy nagaru.
Spalaniu mieszanki w następstwie zapłonu
od gorących elementów komory spalania lub
warstwy nagaru je pokrywającego (ramka 2
•
•
•
•
na rys.6) mogą towarzyszyć dźwięki o różnych
częstotliwościach. Od spalania stukowego odróżnia je tylko przyczyna rozpoczynająca spalanie. Przebiegi obu procesów i efekty „dźwiękowe” im towarzyszące, są do siebie zbliżone,
co pokazują ramki 7, 8, 9 i 10 na schemacie na
rys.6.
Przyczyną zapłonu żarowego jest za wysoka
temperatura ścianek komory spalania lub nagaru ją pokrywającego. Spalanie mieszanki
benzyny z powietrzem może być zapoczątkowane prawidłowo, iskrą elektryczną, ale po
jego rozpoczęciu, sprężona jeszcze silniej mieszanka może ulec zapłonowi żarowemu. Może
to nastąpić w pojedynczych cyklach pracy
silnika (ramka 7 na rys.6), lub w wielu następujących po sobie cyklach pracy silnika (ramka 8
na rys.6). Taki przebieg spalania w następstwie
zapłonu żarowego, będzie słyszalny tak jak spalanie stukowe.
Jeśli temperatura ścianek komory spalania lub
nagaru ją pokrywającego będzie na tyle wysoka, że zapłon nastąpi nim uczyni to iskra elektryczna, to zapłon żarowy nastąpi przed zapłonem iskrą elektryczną (ramka 9 na rys.6). Jeśli
miejsc o tak wysokiej temperaturze w komorze
spalanie jest kilka, to zapłon taki może nastąpić
w kilku miejscach, jeszcze przed pojawieniem
się iskry na elektrodach świecy zapłonowej
(ramka 10 na rys.6). Im wyższa jest temperatura
ścianek komory spalania lub nagaru, tym większe jest niebezpieczeństwo, że zapłon żarowy:
wyprzedzi zapłon iskrą elektryczną,
•
•
•
•
uszkodzenia tłoków w nastęPstwie
zaPłonów żarowych
Typowe dla zapłonu żarowego uszkodzenie
tłoka przedstawia rys.5. Tłok ten został uszkodzony w wyniku nadmiernie wysokiej temperatury denka tłoka lub warstwy nagaru go
pokrywającego. Po kilkudziesięciu sekundach
temperatura denka tłoka była tak wysoka, że
materiał osiągnął granicę temperatury topnienia i zmiękł. Występujące przy ruchu tłoka
siły bezwładności, spowodowały wyrwanie
nadtopionego, miękkiego materiału, a w konsekwencji, powstanie otworu o średnicy widocznej od zewnętrznej strony denka tłoka.
Wysokość powstałego w ten sposób otworu,
wynosi ok. 1/3 grubości denka tłoka (fot.5a).
Dalsze zniszczenie powodują przepływające
przez powstały w denku tłoka otwór spaliny.
Rys.5 Przykład tłoka silnika ZI zniszczonego wskutek
długotrwale występujących zapłonów żarowych: a)
widok otworu przetopionego w denku tłoka, od strony
zewnętrznej denka tłoka; b) ten sam otwór przetopiony
w denku tłoka, widoczny od strony wewnętrznej denka
tłoka, jest większy, bowiem rozszerza się stożkowo w tym
kierunku. (Źródło: Kolbenschmidt)
Wskutek ich przepływu, od strony wewnętrznej, na wysokości 2/3 grubości denka tłoka,
otwór ma stożkowo zwiększająca się średnicę
(fot.5b). W nieuszkodzonej strefie denka tłoka
i na jego płaszczu, nie ma śladów nadmiernych
obciążeń termicznych. Na płaszczu tłoka nie
ma śladów zatarć.
31
OKI E M E KS P E RTA
WAR S Z TAT
W układach wtryskowych paliwa jedno- i wielopunktowych mogą również wystąpić pojedyncze cykle pracy, jeśli nieszczelny jest wtryskiwacz główny lub wtryskiwacz rozruchowy
(montowany w starszych układach wtryskowych).
sPalania detonacyJne
Na zakończenie tego cyklu artykułów jeszcze parę słów o spalaniu detonacyjnym. Niestety w porównaniu do spalania stukowego
i zapłonów żarowych, trudno jest znaleźć
w literaturze informacje o tym, również nieprawidłowym, przebiegu procesu spalania. Wynikać to może z tego, że efekty akustyczne towarzyszące spalaniu detonacyjnemu są podobne
do tych towarzyszących spalaniu stukowemu,
dlatego spalanie stukowe jest błędnie nazywane detonacyjnym.
Jednym z niewielu opisów procesu spalania
detonacyjnego, jest artykuł autorstwa prof. dr
inż. Feliksa Rawskiego, pt. „Spalanie normalne,
stukowe i detonacyjne”, opublikowane w Auto
Moto Serwisie nr 2/2007, który również wykorzystałem przygotowując ten tekst.
Rys.6 Nieprawidłowe procesy spalania silnika ZI, aczkolwiek podobne, mogą mieć różne przyczyny, przebieg i cechy
szczególne. Powyższy schemat przedstawia, różne warianty nieprawidłowych procesów spalania silników ZI. Numery
ramek schematu służą do przyporządkowania ich do opisu znajdującego się w tekście artykułu.
• nastąpi jednocześnie w wielu miejscach ko-
mory spalania.
Dźwięki towarzyszące spalaniu rozpoczętemu
zapłonem żarowym w jednym punkcie komory spalania, który nastąpił po zapłonie iskrą
elektryczną, są podobne do dźwięków towarzyszących spalaniu stukowemu. Jeśli jednak
zapłony żarowe wyprzedzają zapłon iskrą elektryczną, szczególnie gdy wystąpią one w wielu
miejscach komory spalania, to dźwięk emitowany przez tak przebiegający proces spalania,
ma niższą częstotliwość i jest słyszalny jako
dudnienie. Mówimy wówczas o tzw. twardej
pracy silnika, którą cechują szybko narastające
ciśnienie oraz wysokie ciśnienia i temperatury
maksymalne.
Trudno jest na podstawie dźwięków towarzyszących nieprawidłowym przebiegom procesów spalania orzec, który z nich występuje.
Ocenę utrudnia też fakt, że były one lepiej
słyszalne w silnikach samochodów sprzed 20
lat. W nowszych, lepiej wyciszonych silnikach,
trudniej jest je dosłyszeć, szczególnie osobom,
które wcześniej nie słyszały dźwięków charakterystycznych dla nieprawidłowych procesów
spalania. Jednoznaczne określenie występującego rodzaju nieprawidłowego przebiegu
spalania, bez „zaglądnięcia” do komory spalania
z pomocą endoskopu, lub w ostateczności demontażu głowicy, może być trudne.
Jedną z przyczyn nieprawidłowych przebiegów procesów spalania, może być za niska
jakość benzyny. Mogą one jednak wystąpić
również przy stosowaniu paliw o dobrej jakości, sugeruję więc ostrożnie wygłaszać opi-
32
nię o niskiej jakości paliwa. Pomocna będzie
podstawowa wiedza o odporności benzyn na
spalanie stukowe i jej określaniu - patrz artykuł
o benzynach silnikowych w nr 33 z roku 2009.
Pomocna w rozstrzygnięciu, czy jest to spalanie stukowe czy spalanie w następstwie zapłonu żarowego, może być obserwacja zachowania się silnika po wyłączeniu zapłonu (ramka 4,
5 i 6, na rys.6). Jeśli są to zapłony żarowe, to po
wyłączeniu silnika, mimo braku iskry elektrycznej, mogą wystąpić jeszcze pojedyncze cykle
spalania lub silnik będzie nadal pracował, przy
wyższej prędkości obrotowej i niższej częstotliwości dźwięku towarzyszącego pracy silnika
(zbliżony do dudnienia), w porównaniu do pracy silnika na biegu jałowym, przy prawidłowo
przebiegającym procesie spalania.
To, czy będą to pojedyncze cykle spalania czy
praca ciągła, zależy od:
temperatury ścianek komory spalania lub nagaru ją pokrywającego - im jest ona wyższa
tym bardziej możliwa jest ciągła praca silnika;
konstrukcji układu zasilania.
Jeśli w układzie zasilania zamontowany jest
gaźnik, bez zaworu elektromagnetycznego
odcinającego dopływ paliwa do układu przejściowego i biegu jałowego, to możliwa jest nawet ciągła praca silnika, bo obracający się silnik,
powodując przepływ powietrza przez gaźnik,
będzie nadal zasysał mieszankę paliwowopowietrzną. Jeśli gaźnik jest wyposażony we
wspomniany zawór lub silnik zasilany jest układem wtrysku jednopunktowego, to możliwe
są jedynie pojedyncze zapłony po wyłączeniu
silnika, jeśli na wewnętrznych ściankach kolektora dolotowego pozostanie trochę paliwa.
•
•
Proces spalania detonacyjnego rozpoczyna
się od zapłonu mieszanki od iskry elektrycznej.
W specyficznych warunkach, płomień, zamiast
poruszać się spokojnie w komorze spalania,
w kierunku przewidzianym przez konstruktora
silnika, zapalając kolejne objętości mieszanki, porusza się znacznie szybciej, w różnych
kierunkach (turbulentnie). Powoduje to gwałtowny wzrost ciśnienia i temperatury niespalonej mieszanki. W jego następstwie, w jakiejś
objętości niespalonej mieszanki, następuję
gwałtowny samozapłon. Fala detonacyjna,
spowodowana tym wybuchem, przemieszcza
się w jeszcze niespalonej mieszance wypełniającej komorę spalania, a następnie odbija się
od ścianki komory spalania, co powoduje jej
ruch w kierunku przeciwnym. Efekt akustyczny
towarzyszący ruchowi fali detonacyjnej przypomina spalanie stukowe. Z końcówki układu
wylotowego wydobywa się czarny dym, a silnik
traci moc.
Proces spalania detonacyjnego powoduje
przegrzanie silnika. Wzrasta również temperatura gazów wylotowych, które mogą spowodować zniszczenie rdzenia konwertera katalitycznego, gdy spalanie detonacyjne przedłuża
się. Podczas spalania detonacyjnego prędkość
czoła płomienia, osiąga wartość ok. 2900 m/s.
Dla porównania, podczas normalnego procesu
spalania, płomień przemieszcza się z prędkością ok. 30 m/s, a podczas spalania stukowego prędkość ta wynosi ok. 1000 m/s. Można
stwierdzić, że spalanie detonacyjne cechuje
się bardzo gwałtownym przebiegiem, podczas
którego paliwo nie spala się w następujących
po sobie reakcjach, tzw. łańcuchowych, ale
jego część ulega jakiemuś rodzajowi rozkładu
termicznego.
Urządzenia, które znalazły się
w ofercie charakteryzują się najwyższą jakością i niezawodnością.
Nie jest to dostawca, z którym mamy do
czynienia po raz pierwszy. W naszej ofercie można było już spotkać między innymi
podnośnik 2-kolumnowy tego producenta. Stąd decyzja o podjęciu bezpośredniej
współpracy w oparciu o bardzo dobrą jakość
produktów tej marki, potwierdzoną przez
zadowolonych klientów. Firma ATT powstała w 2001r. jako korporacja dwóch potężnych graczy Nussbaum oraz Robert Bosch.
W roku 2004 Nussbaum odkupił wszystkie
udziały i w ten sposób ATT stała się własnością
i w pełni weszła do jego grupy. Od tej pory
firma prowadzi sprzedaż dwóch swoich marek
ciągle poprawiając jakość oraz technologiczne
zaawansowanie swoich produktów. Dewizą
firmy ATT / Nussbaum jest rozwój oraz innowacyjność produktów, co w połączeniu z niemiecką precyzją i jakością tworzy wspaniałą
mieszankę tego co najlepsze w warsztacie.
Urządzenia, które już niebawem dostępne
będą w naszej sieci dystrybucji to: podnośni-
ATT w ofercie
wyposażenia warsztatów
Renomowana niemiecka marka ATT / NUSSBAUM jest nowym,
ostawcą urządzeń warsztatowych Inter Cars SA.
bezpośrednim dostawcą
Wo j c i e c h J a g o d z i ń s k i
ki 2 i 4 kolumnowe, podnośniki nożycowe
diagnostyczne, pierwsze w naszej ofercie
montażownice do opon niskoprofilowych
potwierdzone certyfikatem niemieckiego
stowarzyszenia producentów opon WDK,
wyważarki do kół oraz nowej generacji stacje
do klimatyzacji gwarantujące bezpieczną obsługę pojazdów hybrydowych, w których zastosowano kompresory o wysokim napięciu
elektrycznym.
CTEK – inteligentne ładowarki dla każdego
Bez niego uruchomienia każdego auta byłoby niemożliwe… akumulator.
Tak naprawdę nie myślimy o nim do czasu, kiedy okazuje się, że nie możemy „odpalić” naszego pojazdu, a mogłoby być inaczej.
Wystarczy małe lekkie urządzenie, które powinno znajdować się w każdym warsztacie,
a nawet w każdym domu. Z pozycji warsztatu
może to być niezła inwestycja. W Skandynawii
za tego typu usługi warsztat pobiera kilka euro
za każdy dzień kiedy to urządzenie, doładowuje akumulator, ale i przedłuża jego żywotność.
W pełni automatyczne ładowarki CTEK analizują, naprawiają, ładują i konserwują wszystkie
rodzaje akumulatorów. Nowoczesne akumulatory pojazdów „rekreacyjnych” nie są przystosowane do głębokiego rozładowania. Jeśli
akumulator zostanie rozładowany w więcej niż
40%-50% kwas nawarstwia się, co zmniejsza
wydajność i żywotność akumulatora. Funkcja
RECOND ładowarki CTEK zmniejsza lub usuwa
nawarstwienie kwasu. Ładowarka obsługuje
akumulatory ołowiowe, żelowe, AGM i inne.
Ładowanie impulsowe pozwala ładować akumulatory zasiarczone, a proces impulsów potrafi odbudować pojemność akumulatora nawet po spadku napięcia pod obciążeniem (np.
zostawienie samochodu na światłach przez
długi okres, aż do całkowitego wyładowania).
Od momentu podłączenia do akumulatora
urządzenie praktycznie przejmuje kontrolę nad
akumulatorem i będzie od czasu do czasu go
doładowywać. Mamy gwarancję bezproble-
mowego rozruchu nawet po wielu miesiącach
przerwy w eksploatacji pojazdu.
Na początku listopada renomowane czasopismo motoryzacyjne AutoBild przeprowadziło
testy 5 producentów ładowarek, w których
CTEK zebrał największą liczbę punktów (209
na 250 możliwych) pokonując m.in. firmy Cartrend czy Alpine. Tym bardziej miło nam przedstawić ofertę CTEK w sieci dystrybucji Inter
Cars SA. Ładowarki CTEK są wykonane zgodnie
z normą IP65 umożliwiającą pracę „pod gołym
niebem” w zakresie temperatur od -20°C - 40°C,
a nasz dostawca jest najczęściej wybieranym
jako dostawca ładowarki fabrycznej.
Ładowarki CTEK są oficjalnym akcesorium dla takich
marek jak: Ferrari, Lamborghini, BMW, Mercedes, Bentley, Porsche, Audi czy Yamaha… Klient zamawiając
takie auto może zaznaczyć (opcja), aby była ona jednym
z elementów wyposażenia jego samochodu lub aby została dołożona do motocykla.
Ładowarka Multi XS 3600 jest wszechstronnym urządzeniem o niewielkich rozmiarach umożliwiającym
wygodne i proste ładowanie oraz podtrzymywanie
akumulatorów wszystkich pojazdów gospodarstwa
domowego. Tryb zimowy umożliwia bezproblemowe ładowanie akumulatorów zimą. Unikatowym rozwiązaniem jest opcjonalne złącze Comfort Connect
umożliwiające podłączenie do akumulatora specjalnego adaptera co w przypadku np. motocykli pozwoli
szybko i bez konieczności zdejmowania osłon wpiąć
się do instalacji.
Dane techniczne:
Napięcie: 12 V
Prąd ładowania: 3,6 A
Obsługiwane akumulatory: 1,2 Ah – 100 Ah
Min/Max pojemność akumulat.
podczas ładowania: 1,2-75 Ah
Min/Max pojemność akumulat.
podczas konserwacji: 1,2-120 Ah
Izolacja: IP65
Indeks: 56-521
Cena katalogowa: 169 zł netto
Ładowarka Multi XS 7000 nadaje sie doskonale do ładowania
akumulatorów wozów kempingowych, samochodów osobowych lub łodzi. Urządzenie jest
całoroczne. W trybie zasilania
ładowarka zapewnia energię
elektryczną nawet wtedy, gdy
akumulator nie jest podłączony,
co umożliwia zachowanie ważnych ustawień programowych.
Dane techniczne:
Napięcie: 12 V
Prąd ładowania: 7 A
Obsługiwane akumulatory:
14 Ah – 150 Ah
Min/Max pojemność akumulat.
podczas ładowania: 14-150 Ah
Min/Max pojemność akumulat.
podczas konserwacji: 14-225 Ah
Izolacja: IP65
Indeks: 56-522
Cena katalogowa: 388 zł netto
33
WAR S Z TAT
WAR S Z TAT
I l o n a S a r, D a r i u s z Ł u k i e w i c z , M a c i e j B o b r o w s k i
Podsumowanie 2010
i plany szkoleniowe na 2011
Koniec roku jest idealną okazją do podsumowań oraz prezentacji planów na przyszłość. A będzie się działo dużo w 2011 roku, zapraszamy
wszystkie warsztaty do współpracy.
szkolenia uniJne
Jesienią zakończyliśmy etap unijnych szkoleń.
Grupę docelową stanowili przedsiębiorcy warsztaty, a realizowane w projekcie działania
skierowane były do ich pracowników. W szkoleniach mogły uczestniczyć wyłącznie mikro
i małe firmy z całej Polski bez jakichkolwiek
kosztów za szkolenie, nocleg i wyżywienie.
Przeszkoliliśmy łącznie ok. 100 osób.
Ze szkolenia unijnego na temat Zarządzania
Sprzedażą skorzystał członek sieci Q-Service Marcin Kasprolewicz, który prowadzi swój
warsztat w Legionowie. Zapytaliśmy Pana Marcina o wrażenia.
Ilona Sar: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć
udział w szkoleniu unijnym?
Marcin Kasprolewicz: Kuszący był fakt, że szkolenie było całkowicie bezpłatne, nocleg i wyżywienie również. Spotkanie trwało 3 dni i trochę
się obawiałem, że to za długo, że będę zmęczony
taką ilością godzin szkolenia. Jednak czas bardzo
szybko leciał, trener - Gerard Zakrzewski prowadził szkolenie w bardzo swobodnej atmosferze.
A wieczorem przy kolacji jeszcze miło dyskutowaliśmy o swoich codziennych sukcesach i porażkach warsztatowych.
IS: Dlaczego wybrałeś temat Zarządzanie
sprzedażą w serwisie?
34
MK: Chciałem się dowiedzieć co mogę zrobić, aby
zwiększyć u siebie sprzedaż. Jakie popełniam błędy, a jakie sposoby sprzedażowe sprawdzają się
u innych. Niby ogólnie wiem, ale w ferworze walki
z codziennością trudno sobie czasami pewne rzeczy uzmysłowić.
IS: Co Ci dało to szkolenie? Jakie wnioski?
MK: Uporządkowałem wiedzę na temat prowadzenia serwisu. Jesteśmy na etapie zmian
programu obsługującego zlecenia. Uczę swoich
pracowników jak obsługiwać klienta. Wszystkim
klientom należy okazywać tyle samo szacunku,
niezależnie jakim autem przyjedzie. Zdarza się,
że naprawa dotyczy drobnej usterki i nie bardzo
chcemy się jej podjąć, bo myślimy, że przyniesie
nam mało zysku. Ale przy tej drobnej naprawie
mogą wyniknąć inne, „droższe” usterki.
IS: W jaki sposób była przekazywana wiedza
na szkoleniu?
MK: Wiedza była nam przekazywana za pomocą
gier, zabaw zespołowych. Jedna z nich nauczyła
nas, jak mądrze zarządzać stanem magazynowym. Inna gra uświadomiła nam brak komunikacji między pracownikami warsztatu.
IS: Z jakiego tematu chętnie byś się jeszcze
przeszkolił?
MK: Zarządzanie personelem. Mam bardzo dobrych pracowników, ale chciałbym jeszcze popracować nad zwiększeniem ich motywacji. Jak
każdemu mechanikowi, diagnoście dobrze zagospodarować czas.
IS: Dziękuję za rozmowę
STACJA
ul. Jagielońska 88
05-120 Legionowo
showcar
Nasz mobilny ShowCar nadal będzie podróżował po Polsce. Ciężarówka wyposażona jest
w miejsca siedzące, multimedia, wystawkę narzędziową. Wiemy już, że ten sposób szkolenia
„dojeżdżając do Państwa z wiedzą” sprawdza
się w 100%. W roku 2010 odwiedziliśmy 22
miast, co dało nam 110 dni szkoleniowych,
ponad 2000 uczestników szkoleń i 100m² powierzchni ekspozycyjnej.
akademia mechanika
Program szkoleniowy Akademia Mechanika
składa się z 11 bloków tematycznych, które
pozwalają omówić wszystkie najważniejsze
naprawy i diagnostykę głównych podzespołów w samochodzie. Program ma przewidzianą część praktyczną, która pozwoli dogłębnie
zapoznać się z tematem. Aby poszerzanie wiedzy nie kolidowało z pracą naszych klientów
spotkania przewidziane są co dwa tygodnie.
Akademia jest jak najbardziej mobilna czyli
będzie prowadzona w danym regionie Polski
aby ograniczyć do niezbędnego minimum
nieobecność pracownika w zakładzie pracy.
Inicjatywę dedykujemy dla klientów chcących
poszerzyć wiedzę lub ją ugruntować z zakresu
mechaniki ogólnej pojazdów zaczynając od
podstaw metrologii po diagnostykę złożonych
usterek. Szczegółowe informacje niebawem
pojawią się na www.szkolenia.intercars.com.pl
w zakładce Aktualności.
szkolenia biznesowe
W 2011r. uzupełnimy szkolenia techniczne
i produktowe o gamę szkoleń biznesowych.
Szkolenia te skierowane są do kardy kierowniczej i właścicieli warsztatów osobowych,
a ich celem jest dostarczenie uczestnikom
wiedzy oraz wspólne wypracowanie rozwiązań wzmacniających osiągnięcia warsztatów
w rynku. Każde z przygotowanych szkoleń
ma jeden nadrzędny cel - rozwój umiejętności
osób zarządzających warsztatem.
Analizując rynek serwisowy określiliśmy obszary, w których można poszukiwać szans na
rozwój warsztatów oraz opracowaliśmy dla
nich odpowiednie szkolenia. Pierwszy obszar dotyczy poszukiwania szans na rozwój
własnej firmy. W tym obszarze zmierzymy się
z takimi zagadnieniami jak tworzenie przewagi
rynkowej poznając własne atuty oraz wykorzystując słabość konkurencji. Drugi obszar dotyczy wykorzystania potencjału stałych i sporadycznych klientów. W ramach tych szkoleń
omówione zostaną takie zagadnienia jak: budowanie wizerunku oraz marki własnego warsztatu, jak rozpoznawać potrzeby klientów oraz
w jaki sposób można je zaspokoić. Trzeci obszar dotyczy identyfikowania i poszukiwania
potencjału ukrytego wewnątrz firmy. Szkolenie z tego obszaru dotyczy identyfikowania
ukrytego potencjału w zatrudnionych pracownikach oraz lokalizacji i położeniu geograficznym warsztatu. Omówimy także zagadnienie jak zarządzać finansami w taki sposób aby
pomóc w identyfikowaniu ukrytych kosztów
oraz potencjalnych obszarów, w których możliwe jest zwiększanie marży.
Szkolenia biznesowe opracowaliśmy wspólnie z firmą Freeman. Dzięki indywidualnemu
podejściu do szkoleń propozycja szkoleń biznesowych tworzy niepowtarzalną szansę zdobycia umiejętności pomagających w realizacji
planów rozwoju własnego biznesu.
Serwisy z tradycją
Sy l w i a S z a f r a ń s k a
Prezentujemy Państwu kolejne serwisy sieci Q-Service Truck.
warsztat samochodów ciężarowych
„dan” Jerzy danko w wałbrzychu
Firma istnieje już od 28 lat. Zaczęła od małego
warsztatu koło domu, a od 2003 roku posiada
nowoczesną halę w Wałbrzychu przy ul. Gagarina 20, do tego sklep z częściami do samochodów ciężarowych oraz Centrum Akumulatorów. Właścicielem firmy jest Pan Jerzy Danko,
wraz z synem Jackiem zarządza firmą.
Początkową działalnością firmy były usługi
transportowe. Na początku lat 90-tych firma
stawiała pierwsze kroki w naprawianiu samochodów ciężarowych, osobowych, przyczep
i różnych urządzeń mechanicznych. Obecnie
naprawa samochodów ciężarowych realizowana jest na jedenastu nowocześnie wyposażonych stanowiskach, w tym na dwóch
stanowiskach „przelotowych”. Reagując na potrzeby klientów stale poszerza ofertę warsztatową, starając się realizować wszystkie zlecenia
w możliwie najkrótszych terminach, a na wykonane usługi udzielana jest gwarancja jakości.
W firmie DAN jest możliwość m.in.: naprawienia skrzyni biegów, silników, laserowego
ustawienia zbieżności w każdym aucie oraz
geometrii kół, wymiany filtrów i olejów, skorzystania z usług tokarsko-frezarskich, przygotowania auta do przeglądu, zespawania
aluminium, napełnienia klimatyzacji, przeprowadzenia diagnostyki komputerowej i wielu innych napraw według zapotrzebowania
klientów.
Istnieje także możliwość dojechania do klienta na miejsce awarii. Na początku 2010 roku
poszerzona została oferta pod nazwą „TRUCK
SERVICE”. Został w tym celu zakupiony i bardzo
profesjonalnie wyposażony samochód marki
Mercedes Vito.
W Centrum Akumulatorów można kupić akumulatory do aut ciężarowych, osobowych, autobusów, ciągników, maszyn rolniczych, łodzi
motorowych, motocykli, quadów, a także przewody rozruchowe, bezpieczniki, prostowniki,
klemy itp. Przy zakupie akumulatora wymiana
oraz diagnostyka prądowa jest bezpłatna.
DAN
ul. Gagarina 20, 58-307 Wałbrzych,
tel./faks: (74) 843-11-03/04, 60173-88-00, 605-413-706
(pon.-pt. 8:00-16:00, 18:3023:30, sob 8:00-16:00)
TRUCK SERVICE
tel. 0-666-555-050
www.dan.auto.pl,
[email protected]
betrom roman betleJewski
Warsztat samochodów ciężarowych DAN
Warsztat samochodów ciężarowych DAN
Firma istnieje na rynku od 1989r.
Na początku nie była związana
z branżą motoryzacyjną. W 1998r.
podjęła decyzję o otwarciu sklepu z częściami do samochodów
ciężarowych, a od 2005 prowadzi
warsztat naprawy pojazdów użytkowych. Firmą zarządza właściciel-Roman Betlejewski, pomagają
mu syn Hubert Betlejewski i zięć
Jacek Macioch.
Miejscowość Nagoszewo, gdzie
znajduje się warsztat, leży 6 km
przed obwodnicą Ostrowi Mazowieckiej jadąc trasą Warszawa
- Białystok (E67). Serwis znajduje
się w bliskim sąsiedztwie trasy
8, 50 i 60 oraz stacji benzynowej
Petrochemii Płock. Przynależność
Warsztat samochodów ciężarowych BETROM
Warsztat samochodów ciężarowych BETROM
do sieci poza innymi bardzo ważnymi aspektami spowodowała poprawę zauważalności
warsztatu. Podświetlane pylony z logiem QST
widać z daleka.
Firma obecnie świadczy usługi naprawy samochodów ciężarowych, naczep, przyczep,
autobusów oraz ogrzewań samochodowych.
Jest w trakcie realizacji szeregu szkoleń technicznych (KNORR-BREMSE, WEBASTO, FEBER,
MERCEDES OSIE). Dewizą warsztatu jest naprawianie samochodów używając tylko wysokiej
jakości komponentów. Oferuje usługi: pneumatyka, ogrzewania, klimatyzacja, naprawy
mechaniczne, naprawy silników, diagnostyka.
„Wkrótce planujemy poszerzyć działalność swojej
firmy.”- podkreśla właściciel.
BETROM
07-300 Ostrów Mazowiecka
Nagoszewo 2B
tel.: 29 645 91 02, 29 746 68 50, 29 645 91 03
tel. kom: 603088705, 601342140
e-mail: [email protected]
35
WAR S Z TAT
Nr 1 dla wielu klientów
Michał Wiśniewski
Feber zgodnie z życzeniem zamawiającego
dostarczył naczepy „szyte na miarę”. Bazowa
konstrukcja to dobrze znana „lekka jak piórko”
NW 50 KAL, jednak dla firmy ANGAMA pojazd
o objętości 49m³ wyposażono w zamknięcie
klapo-drzwiami w podziale 67:33 z jednym
szybrem do zboża. Kolejnym rzadko spotykanym rozwiązaniem zastosowanym w naczepie jest przesuwny dach Cramaro zaciągany
z dołu przy pomocy mechanizmu karbowego. Naczepa miała być „lekka jak piórko”, więc
większość jej elementów wykonanych zostało z aluminium, konsola zaworowa, zderzaki,
zbiorniki powietrza, obręcze kół, zaowocowało
to bardzo niską masą własną na poziomie zaledwie 6390 kg przy prawie 50m³ objętości.
Dzięki takim rozwiązaniom naczepy Feber są
bardziej wydajne w eksploatacji i mogą wozić
więcej ładunku niż pojazdy konkurencji.
Wywrotki znowu są potrzebne. Firma ANGAMA w 2010 roku zamówiła i już odebrała 25 naczep. Był to dla firmy Feber jeden z większych kontraktów na jednorazową dostawę takiej ilości pojazdów.
Setka pękła w ZPK Szumowo
Projektowana pierwotnie jako produkt eksportowy na rynek niemiecki znalazła uznanie krajowych producentów i przewoźników ciężkich kruszyw budowlanych.
Naczepa NW 27 ZS KR bo o niej mowa była zaprojektowana według tak zwanej niemieckiej
szkoły budowy naczep, jak najkrótsza rama,
możliwie najmniejsza objętość skrzyni ładunkowej, jak największa ładowność. Oczywiście
minimum obsługi, jak najprostsza konstrukcja
czyli maksimum wydajności i bezawaryjności.
Cechy te powoli zaczynają doceniać również
krajowi przewoźnicy, gdyż nie cena, a waga,
co przekłada się na wydajność eksploatacji,
zaczyna być kluczowym parametrem przy
zakupie nowej wywrotki. Pojazd zbudowany
jest na 7-metrowej ramie. Jego skrzynia ładunkowa ma ok. 27m3 objętości. Ściana przednia
i tylna pochylone są pod kątem 20 i 15 stopnI.
Unoszenie skrzyni realizuje 5-segmentowy siłownik HYVA FE 169-5-5275. Jak przystało na
pojazd o maksymalnej bezobsługowości zastosowano trójosiowy wózek jezdny Mercedes
z mechanizmem hamulcowym tarczowym.
36
W aktualnej kompletacji (z plandeką, z dwiema
nogami podporowymi również na alu-felgach)
naczepa waży 5160 kg. To jedna z najlżejszych
naczep w tej klasie.
W budowie pojazdu maksymalnie uproszczono wszystkie układy. Układ pneumatyki oprócz
modulatora ma tylko 4 elementy nie licząc
oczywiście miechów i siłowników. Uproszczono elektrykę – wiązka Hella Easy Conn II generacji.
Maksymalne uproszczenie konstrukcji, nieskomplikowane czasowo naprawy, prosta mocna budowa to kluczowe zalety
tych naczep. Dlatego są chętnie eksploatowane w dużych firmach. KSM Byczeń
i KSM Szumowo eksploatują obecnie ponad 100
takich naczep firmy Feber. Szefowie warsztatów
w tych firmach bardzo chwalą walory użytkowe i obsługowe, a właściwie bezobsługowe tych naczep. Pojazdy rocznie przejeżdżają
przeszło 100 000 kilometrów. Eksploatowane
są z maksymalnym obciążeniem dopuszczonym technicznie, częściowo na terenie kopalni. Cześć z naczep przejechała już prawie
1 000 000 km przewożąc kruszywa, które
zakład produkuje. Potwierdza się, że osie
Mercedesa są naprawdę bezobsługowe. Tarcze
hamulcowe z wytrawnym kierowcą wytrzymują ponad 700 000 km, klocki nawet 300 000 km.
Dodać w tym miejscu trzeba, że właściciel premiuje oszczędną i spokojną jazdę.
Reklamuj
swój warsztat
Wszystkim warsztatom zrzeszonym w sieciach Perfect Service i Q-Service przygotowaliśmy niepowtarzalną możliwość
promocji. Każdy warsztat, który chciałby
reklamować swoje usługi, może to zrobić już teraz na stronach internetowych
Q-Service i Perfect Service.
Wpierając działalność serwisów przez
7 dni roboczych stwarzamy im możliwość
bezpłatnej prezentacji na naszych stronach.
Szczegółowe informacje w Inter Cars SA:
Marta Ciesielska, tel.: 608 306 813
Artur Marek, tel.: 669 970 093
D O S TAWC Y
Nowości Comma
Wo j c i e c h C h r o b a k
Oferta produktów Comma, dostępnych w Inter Cars SA, poszerzyła się o kilka nowości. Są one przeznaczone
zarówno dla właścicieli samochodów z silnikiem benzynowym jak i Diesla.
Patrol magic, diesel magic
Produkty
usuwają szkodliwe osady
z wtryskiwaczy, przywracają
utraconą
moc oraz przyspieszenie, zmniejszają
zużycie paliwa. Dodatkowo
redukują
emisję gazów oraz
poprawiają
zimny
rozruch silnika.
Indeksy: PETROL MAGIC 400ML, DIESEL
MAGIC 400ML
Petrol d-toX, diesel d-toX
PETROL D-TOX to silny środek czyszczący
komorę spalania silnika
oraz cały układ paliwowy, usuwający szkodliwe osady w silnikach
benzynowych. Produkt
usuwa osady, które
stopniowo gromadzą
się i zatykają układ
paliwowy i wtryskiwacze, powodując utratę
mocy i zwiększając spalanie paliwa. Ponadto
czyści komorę spalania silnika z osadów, dzięki
czemu zapobiega zacinaniu się wtryskiwaczy
i pomaga uruchomić silnik. PETROL D-TOX
przywraca moc silnika, optymalizuje efektywną
moc silnika, poprawia przyśpieszenie oraz reakcję samochodu na pedał gazu oraz redukuje
ryzyko nieuruchomienia silnika. Chroni także
układ paliwowy przed ponownym nagromadzeniem osadów. Produkt może być stosowany ze wszystkimi typami benzyny. Można go
bezpiecznie stosować we wszystkich pojazdach benzynowych również z gaźnikiem.
Zaleca się stosowanie PETROL D-TOX po raz
pierwszy kiedy samochód ma 1 rok, a następnie co każde 15.000 kilometrów lub co rok.
Indeks:
PETROL D-TOX 400ML
DIESEL D-TOX to wysoce skoncentrowany dodatek do paliwa, który usuwa szkodliwe osady
i czyści wtryskiwacze oraz przewody paliwowe.
DIESEL D-TOX przywraca utraconą moc oraz
przyśpieszenie poprzez usunięcie szkodliwych
osadów, które gromadzą się z czasem w pojaz-
dach. Czyści wtryskiwacze paliwa i cały
układ paliwowy. Redukuje emisję gazów,
czarne
dymienie,
a także zużycie paliwa. Ułatwia zimny
rozruch silnika oraz
redukuje stuki typowe dla silników diesla. Smaruje pompę
paliwową i wtryskową. Zawiera dodatek cetanowy poprawiający wydajność pracy silnika.
Produkt stworzony jest specjalnie do stosowania w silnikach diesla, włącznie z TDI, CDI oraz
HDI. Odpowiedni do wszystkich typów silnika,
wolno ssących i turbodoładowanych.
Indeks:
DIESEL D-TOX 400ML
Petrol engine Flush, diesel
engine Flush
Syntetycznie wzmocnione dodatki do oleju
silnikowego (dla silników benzynowych
i diesla) stworzone, aby
szybko usunąć szkodliwe osady oraz szlamy
z wnętrza silnika przed
wymianą oleju. Neutralizują szkodliwe kwasy
oraz zanieczyszczenia.
Pozostawiają silnik czysty, przygotowany do zalania świeżym olejem.
Indeksy: PETROL ENGINE FL. 400ML, DIESEL ENGINE FLUSH 0,4L
PerFormance motor oil (Pmo)
ECOLIFE 5W30 i ECOREN 5W30 to w pełni syntetyczne oleje 5w30 z niską zawartością siarki.
Specjalna formuła do najnowszych silników
benzynowych i Diesel z układami kontroli spa-
lin, wymagającymi normy ACEA C1. ECOLIFE
5W30 jest odpowiedni do silników Land Rover,
Mazda, Jaguar oraz Mitshubishi. Natomiast
ECOREN 5W30 jest odpowiedni do silników
Renault.
Dostępne pojemności 1l i 5l.
Olej ECOLIFE 5W30 spełnia normy ACEA C1,
Ford WSS-M2C934
Olej ECOREN 5W30 spełnia normy ACEA C4,
Renault RN0720
Przukładowe indeksy: ECOREN 5W30 SYNT. 1L
ECOLIFE 5W30 SYNT. 5L
X-Flow
X-FLOW F PLUS 5W30 to w pełni syntetyczny
olej, który pomaga utrzymać silnik w czystości,
przedłuża żywotność i redukuje emisję gazów.
Jest odpowiedni do silników benzynowych
i Diesel, na wtrysk, wielozaworowych oraz
turbodoładowanych. Może być stosowany do
silników Zetec, DuraTec oraz DuraTora wyprodukowanych przed 2009 rokiem.
Dostępne pojemności 1l, 5l, 25l oraz 199l.
Olej spełnia normy: ACEA A1/B1 API SL CF, Ford
WSS-M2C913-A / WSS-M2C913.
Przykładowy indeks: X-FLOW F PLUS 5W30
SYN. 1L
Inter Cars SA jest wyłącznym dystrybutorem produktów Comma w Polsce. Znane
są one dzięki najnowocześniejszym technologiom, bazom produktowym oraz
najlepszym dodatkom uszlachetniającym.
Angielska firma Comma została założona
w 1965 roku. Jest liderem sprzedaży after
marketowej. W Wielkiej Brytanii dysponuje 28% udziałem w rynku. Dziś produkty
Comma dostępne są w 54 krajach i liczba
ta ciągle rośnie.
O wysokiej jakości produktów świadczy
zaangażowanie F2 w produkty Comma.
Od 2010 r. Comma sponsoruje oraz zapewnia wsparcie techniczne wyścigom
Mistrzostw FIA Formuła 2. Wszystkie pojazdy jeżdżą wyłącznie na produktach dostarczanych przez firmę Comma, włączając w to oleje silnikowe, płyny chłodzące,
płyn hamulcowy oraz produkty do obsługi
serwisowej pojazdów. Partnerstwo Comma z F2 podkreśla obietnicę daną profesjonalnym warsztatom samochodowym,
że produkty Comma są godne zaufania.
39
D O S TAWC Y
Ceramiczne klocki
hamulcowe ATE
Komfort i niskie koszty eksploatacji. Ciesz się zaletami nowych
ceramicznych klocków hamulcowych ATE.
Ceramiczne klocki hamulcowe ATE są oparte
na komponentach najnowszej myśli technologicznej.
W porównaniu z tradycyjnymi klockami prawie nie ulegają zużyciu. To powoduje, że felgi
samochodu pozostają czyste i lśniące, a tarcze
hamulcowe mają znacznie wydłużony przebieg. Dzięki ceramicznym klockom hamulcowym hamowanie jest znacznie cichsze.
Zalety klocków nowej technologii:
Brak zabrudzeń felgi,
Cichość,
Trwałość.
•
•
•
Już dziś ATE oferuje klocki ceramiczne do wielu
marek pojazdów. Oferta jest stale rozszerzana.
Układ hamulcowy w pojazdach przekształca
energię kinetyczną powstałą poprzez tarcie
w temperaturę. A to jest przyczyna zużycia.
Widocznym objawem tego są zabrudzone felgi pyłem z klocków hamulcowych. Dla wielu
właścicieli pojazdów jest to niezbyt estetyczny
objaw zużycia klocków hamulcowych.
Innowacyjne składniki nowych klocków ceramicznych ATE są rozwiązaniem, jakie w tym
roku podczas targów AUTOMECHANIKA (1417 września 2010) zaprezentował koncern
Continental. Czyste felgi, ciche hamowanie
i materiały przyjazne środowisku.
Sekretnym składnikiem nowych okładzin hamulcowych jest innowacyjna technologicznie włóknina. Podczas hamowania produkuje
„przejrzystą osłonę”, która hamując chroni tarcze przed nadmiernym zużyciem.
Efekt: brak brudnego pyłu, większy komfort
i małe zużycie.
czyste Felgi, lePszy wyglĄd
Niski poziom pylenia nowych ceramicznych
klocków ATE gwarantują czyste, lśniące felgi
i tym samym atrakcyjny wygląd samochodu.
W porównaniu z tradycyjnymi klockami hamulcowymi, felgi nie wymagają częstego mycia jak
dotychczas, co oszczędza czas i wodę pitną.
mnieJ hałasu, większy komFort
Innowacyjne komponenty w ceramicznych
klockach hamulcowych ATE redukują ilość
wytwarzanego hałasu podczas hamowania.
Denerwujące odgłosy towarzyszące tradycyjnemu hamowaniu są efektywnie zmniejszone. To znacznie podnosi komfort hamowania.
Co więcej, ceramiczne klocki hamulcowe ATE
chronią i zabezpieczają tarcze hamulcowe
przed korozja i wymyciami. To prowadzi do
odsunięcia na dalszy plan ewentualnych problemów z biciem tarcz, które przenoszą sie na
odczuwalne dla kierowcy drgania i bicia kierownicy pojazdu.
mnieJsze zużycie, mnieJsze koszty
Liczne testy i badania w trudnych warunkach pracy codziennej w pojazdach nowych
ceramicznych klocków hamulcowych ATE
pokazały, że klocki ceramiczne zużywają sie
w dużo mniejszym stopniu. Więcej, bezpośrednio przyczyniają sie do znacznego wydłużenia
żywotności tarcz hamulcowych w pojeździe.
Mniejsze zużycie przekłada sie także na kieszeń
właścicieli pojazdów, którzy te element mogą
wymieniać teraz znacznie rzadziej. Przejrzysta
powłoka ochronna jaką produkują ceramiczne
klocki hamulcowe, zabezpieczają tracze przed
korozją. Dlatego nowe klocki ceramiczne
w okresie gdy na drogach jest mokro, sypana
jest sól drogowa, mają znacznie mniejsze tendencje przyklejania się do tarczy.
bardzo bezPieczne
Ceramiczne klocki hamulcowe ATE spełniają
ponadnormatywnie wymogi nakładane przez
dyrektywę ECE R90. W pracy codziennej układu
hamulcowego oferują identyczna efektywność
jak tradycyjne klocki hamulcowe. Są w pełni
kompatybilne z systemami regulacji dynamiki
jazdy pojazdów.
aktywny udział w ochronie Środowiska
naturalnego
Ceramiczne klocki ATE produkują minimalne
ilości pyłu, co oznacza, że nie zanieczyszczają
środowiska naturalnego. Ich lepsza charakterystyka zużycia, oszczędzą nasze zasoby naturalne przy zachowaniu jakości hamowania. Zabrudzenie wartościowych felg aluminiowych
jest zredukowane do minimum. Dzięki temu
znacznie obniża się częstotliwość mycia felg.
Ceramiczne klocki hamulcowe ATE są Twoim
osobistym wkładem w ochronę środowiska!
łatwa wymiana
Ceramiczne klocki ATE nie wymagają jakiejkolwiek przeróbki samochodu przed ich montażem. Mogą po prostu zastąpić tradycyjne klocki hamulcowe. Klocki ceramiczne oferujemy do
licznych modeli pojazdów: na przednią i tylną
oś. Stale rozwijamy program i wkrótce będziemy mogli zaoferować pełną ofertę do większości popularnych modeli.
CERAMICZNE KLOCKI ATE
– same zalety juz na pierwszy rzut oka
• Znacznie zmniejszone pylenie klocków,
• Praktycznie bez hałasu,
• Lepszy wygląd felg aluminiowych,
• Mniejsze zużycie klocków i tarcz hamulcowych,
• Lepszy komfort,
• Brak bicia tarcz,
• Lepsza ochrona środowiska naturalnego,
• Niskie koszty wymiany,
• Bardzo bezpieczne.
Więcej informacji pod numerem polskiej hot linii ATE+ 48 728 87 88 89 lub u Opiekuna Rynku
Polska Magdalena Wójcik-Klich + 48 602 655 600
41
Technika zapłonu
Podgrzewanie Diesla
Elektronika
Sensoryka
D O S TAWC Y
Nowe ceramiczne świece żarowe BERU
Nowe ceramiczne świece żarowe Borgwarner BERU Systems to obniżone zużycie paliwa i mniejsza emisja
zanieczyszczeń. Świece żarowe w najnowszej technologii BERU na pierwszym wyposażeniu w nowych silnikach Diesla BMW serii 1 i 3.
BERU:
światowy lider w
świecach żarowych
BMW stosuje nowe ceramiczne świece żarowe
pochodzące od BERU w swych nowych modelach serii 1 i 3 wyposażanych w silniki Diesla.
W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
i zużycia paliwa oba modele są wyposażane
w funkcję automatycznego wyłączania i uruchamiania silnika Auto Start-Stop. Silnik jest
każdorazowo wyłączany w przypadku całkowitego zatrzymania pojazdu i automatycznie
uruchamiany w przypadku dalszej jazdy. Jednakże, częste uruchamianie silnika powoduje
znaczne zwiększenie wymagań wobec świec
żarowych. Nowe świece żarowe BERU są zaprojektowane tak, by mogły niezawodnie pracować w tak trudnych warunkach. Dla pełnego
wykorzystania ich możliwości, BERU dostarcza
do BMW również precyzyjnie dostosowany
układ sterujący procesem grzania świec żarowych.
Na pierwszym monta�u.
BERU jest dostawcą świec na pierwszy monta� i partnerem
konstrukcyjno-projektowym wszystkich renomowanych
producentów samochodów. BERU to wiodąca marka wśród
świec �arowych, mająca największy udział w wyposa�eniu
fabrycznym.
Na rynku wtórnym.
BERU mo�e poszczycić się 98%-owym pokryciem
zapotrzebowania rynku w świece �arowe. �aden producent
nie oferuje państwu więcej!
Dr Olaf Toedter, kierownik działu konstrukcyjno-rozwojowego w BorgWarner BERU Systems objaśnia: „Najnowsze generacje silników
z zapłonem samoczynnym są zaprojektowane
tak, by w procesie zmniejszania zużycia paliwa
nie następowało zwiększenie emisji szkodliwych
gazów spalinowych. Relatywnie niskie współ-
W innowacjach.
BERU wyznacza kierunek rozwoju technologii świec
�arowych. Najnowszym przykładem jest świeca �arowa z
czujnikiem ciśnienia BERU PSG (Pressure Sensor Glow
Plug). Inteligentny sensor za pomocą opatentowanego
przesuwnego trzpienia grzejnego mierzy ciśnienie w komorze
spalania i przekazuje dane do systemu sterowania silnika.
Takie rozwiązanie gwarantuje zachowanie coraz bardziej
rygorystycznych norm czystości spalin silników Diesla.
czynniki sprężania stosowane w tych silnikach
wymagają świec żarowych, które potrafią osiągać maksymalne temperatury rzędu 1250 °C
oraz są w stanie dłużej i mocniej dogrzewać
w pewnych warunkach proces spalania w celu
jego optymalizacji. Produkowany w procesie
rotacyjnym trzpień grzejny ceramicznych świec
żarowych BERU zawiera lity ceramiczny przewodnik, który powoduje grzanie samej końcówki i to
tylko na jej powierzchni zewnętrznej, dzięki czemu czas nagrzewania się świecy jest ekstremalnie
krótki”.
Proces ProdukcyJny ceramicznych Świec
żarowych beru
Trzpień grzejny świecy żarowej jest wytwarzany w procesie, który nosi nazwę współwy-
Świeca żarowa już dostępna
na rynku wtórnym
Coraz więcej producentów samochodów montuje innowacyjne technologie od BorgWarner BERU Systems na pierwszym wyposażeniu.
A BorgWarner
Business
BERU Systems jako pierwszy i jedyny producent na świecie dostarcza wielokrotnie nagrodzoną święcę żarową z czujnikiem ciśnienia
w komarze spalania PSG na pierwszy montaż.
Świeca ta sprawdziła się już w wielu modelach
Audi, Opla i VW. Ilość producentów, którzy
seryjnie wyposażają swoje samochody w tą
technologię stale rośnie. Z tego też powodu
BorgWarner BERU Systems postanowił wprowadzić tę inteligentną święcę do programu
handlowego dając możliwość swoim partnerom posiadania najnowszych osiągnięć techniki na swoich półkach.
„BorgWarner BERU Systems swoją nową świecą
żarową z czujnikiem ciśnienia po raz kolejny podkreślił pozycje lidera w rozwoju i produkcji innowacyjnych przyjaznych środowisku technologii
dla nowych generacji silników diesla” - tłumaczy
dr Thomas Waldhier, prezes BorgWarner BERU
Systems GmbH: „Teraz do dyspozycji partnerów
handlowych i warsztatów dajemy technologię za
pomocą, której dają się efektywnie i precyzyjnie
sterować procesy spalania w aktualnych i przyszłych silnikach diesla”.
Inteligentna świeca żarowa z umieszczonym
w niej czujnikiem ciśnienia dostarcza dokładne,
stabilne i ciągłe dane, dotyczące zmian ciśnienia w komorze spalania. Dane te są niezbędne
do stworzenia systemu kontroli pracy silnika w oparciu o zasadę sprzężenia zwrotnego
(dosł. kontroli w pętli zamkniętej).
BorgWarner BERU Systems jest czołowym
światowym wytwórcą i dostawcą rozwiązań technicznych, stosowanych do zimnego uruchamiania
silników dieslowskich oraz zapłonu silników benzynowych. Opracowane rozwiązania techniczne
w zakresie czujników i układów elektronicznych,
zapewniają wyższy komfort i bezpieczeństwo działania w różnych systemach silników i pojazdów,
takich jak system monitorujący bezpośredni pomiar
ciśnienia w oponach oraz czujniki do zastosowań
w silnikach, układach przeniesienia mocy i wydechowych. Klienci firmy to m.in. VW/Audi, Ford, Toyota, Renault/Nissan, General Motors, Hyundai/Kia,
Daimler, Chrysler, Fiat, BMW, Honda, John Deere,
PSA i MAN
tłaczania. Jak wyjaśnia dr Toedter: „Ta standardowa technologia w sektorze produkcji tworzyw
sztucznych, jest kluczowym procesem wytwarzania naszych ceramicznych świec żarowych i idealnie nadaje się do surowych trzpieni grzejnych
tzn. kabli ceramicznych. Technologia ta powstała
dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia
i Know-how firmy BorgWarner BERU Systems”.
Sterowanie grzaniem ceramicznych świec żarowych przez układ kontrolujący odbywa się
w taki sam sposób, jak w przypadku metalowych świec żarowych.
gowy 0 103 010 903 oraz PSG 002 (nr katalogowy 0 103 111 104). BorgWarner BERU Systems
jest czołowym światowym wytwórcą i dostawcą rozwiązań technicznych, stosowanych do
zimnego uruchamiania silników dieslowskich
oraz zapłonu silników benzynowych. Opracowane rozwiązania techniczne w zakresie czujników i układów elektronicznych, zapewniają
wyższy komfort i bezpieczeństwo działania
w różnych systemach silników i pojazdów,
takich jak system monitorujący bezpośredni
pomiar ciśnienia w oponach oraz czujniki do
zastosowań w silnikach, układach przeniesienia mocy i wydechowych.
W ten sposób udaje się zredukować ilość tlenków azotu NOx bezpośrednio tam gdzie one
powstają, czyli w komorze spalania. Świeca dostępna jest pod numerem PSG 001 (nr katalo-
43
DOS TAWC Y
Zestawy rozrządu
z pompą cieczy chłodzącej Bosch
Rozrząd jest bardzo ważnym układem silnika, jego zadaniem jest
synchroniczne przeniesienie napędu z wału korbowego na wałek
rozrządu, który z kolei steruje odpowiednim otwieraniem zaworów
ssących, jak i wydechowych silnika. Ponadto układ rozrządu może
być w niektórych rozwiązaniach wykorzystywany do napędu innych
urządzeń, takich jak pompa cieczy chłodzą­
cej, pompa wtryskowa, pompa wysokiego
ciśnienia paliwa, pompa podciśnienio­
wa układu hamulcowego czy też wałek
wyrównoważający.
Od wielu lat dobrym zwyczajem mechaników
oraz użytkowników pojazdów podczas wymia­
ny paska rozrządu jest wymiana wszystkich kół
pasowych napinających pasek rozrządu oraz
kół pasowych prowadzących ten pasek. Fir­
ma Bosch, widząc taką potrzebę, już kilka lat
temu wprowadziła do sprzedaży odpowiednio
dopasowane zestawy rozrządu, w skład któ­
rych wchodzą oprócz paska rozrządu również
tzw. rolki, czyli koła pasowe napinające oraz
prowadzące, jak również śruby i nakrętki, które
według dokumentacji serwisowej producenta
samochodu muszą zostać wymienione razem
z układem rozrządu.
Unikanie kosztownej awarii
Układ rozrządu pracuje w ciężkich warunkach
(bardzo duże obciążenia, zarówno statyczne,
jak i dynamiczne, kilkadziesiąt tysięcy kilome­
trów w ciągu kilku lat pracy w różnych tem­
peraturach), a mimo to napęd na wałek roz­
rządu przez cały czas musi być przekazywany
precyzyjnie. Wszelkie usterki w układzie mogą
44
powodować duże koszty, np. konsekwencją
zerwania lub przeskoczenia paska rozrządu
jest zazwyczaj kolizja tłoków z zaworami, co
pociąga za sobą bardzo wysokie nakłady na
naprawę silnika.
Pompa – często pomijany składnik systemu
Wielokrotnie, gdy planujemy wymianę rozrzą­
du, myślimy o pasku rozrządu oraz współpra­
cujących kołach pasowych, ale często zapomi­
namy, że w danym silniku pompa
cieczy chłodzącej współpra­
cuje bezpośrednio również
z układem rozrządu. A to
oznacza, że pompa prze­
pracowała tyle samo
czasu, co pozostałe
rolki układu rozrządu.
Zrobiła podobną ilość
obrotów, przenosiła ta­
kie same siły pochodzą­
ce od paska rozrządu, a do
tego była narażona na pracę
w wyższej temperaturze oraz
na wpływ wilgoci z uszczelnienia śliz­
gowego pompy.
Współczesne samochody mają wydłużony
przebieg konieczny do wymiany rozrządu. Wy­
nosi on 70, 80 tys. km, a nierzadko więcej. Jeśli
podczas wymiany rozrządu nie wymienimy
pompy cieczy chłodzącej, to będzie ona użyt­
kowana przez kolejny tak długi okres. Może
się okazać, że pompa tego po prostu nie wy­
trzyma.
Bezpieczne rozwiązanie
przy wymianie rozrządu
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że gdy zaj­
dzie już potrzeba wymiany pompy, nie da się
jej wymienić bez rozmontowania całego ukła­
du rozrządu, a ponadto mechanik może zade­
cydować, że do zmontowania układu na nowo
potrzebny jest nowy pasek rozrządu i inne jego
komponenty. Obecnie autoryzowane serwisy
samochodowe producentów samochodów
zalecają, aby podczas każdej wymiany ukła­
du rozrządu wymienić również pompę cieczy
chłodzącej. Pozwala to uniknąć problemów
podczas dalszej eksploatacji pojazdu.
Wszystko w jednym zestawie
Firma Bosch, wychodząc naprzeciw oczeki­
waniom klientów, wprowadziła do sprzedaży
zestawy rozrządu, w skład których wchodzą,
oprócz standardowego zestawu, pompy cie­
czy chłodzącej. Zakup takiego pełnego ze­
stawu pozwala uniknąć problemów podczas
zamawiania części – pod jednym numerem
zamówieniowym kryją się wszystkie części
niezbędne do fachowej wymiany układu roz­
rządu. Poza tym mamy pewność, że wszystkie
komponenty układu rozrządu są najwyższej
jakości, dzięki czemu pojazd z zamontowanym
zestawem rozrządu oraz pompą wody pocho­
dzącą od firmy Bosch z pewnością bezproble­
mowo przejedzie dystans wyznaczony przez
producenta pojazdu do następnej wymiany
układu rozrządu.
Najwyższej jakości kompletne ze­
stawy rozrządu Bosch z pom­
pą cieczy chłodzącej są
dostępne do większości
popularnych samochodów
na naszym rynku.
Pełny zestaw rozrządu zawierają­
cy wszystkie niezbędne części pozwala
oszczędzić czas podczas zamawiania – jeden
numer zamówieniowy zamiast kilku daje pew­
ność, że wszystkie komponenty są precyzyjnie
dobrane do danego auta. Ponadto podczas
jednego procesu naprawy zostają wymienio­
ne wszystkie newralgiczne komponenty ukła­
du rozrządu.
Zestaw rozrządu Bosch z pompą cieczy
chłodzącej to mądry wybór.
Zestawy rozrządu Bosch z pompą cieczy chłodzącej zawierają pasek rozrządu,
niezbędne rolki prowadzące i napinające pasek oraz pompę cieczy. Najwyższej
jakości rozwiązanie dostarczające wszystkie komponenty dla profesjonalnej
i bezpiecznej wymiany układu rozrządu.
9 Targi części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów w
INTER CARS – weź udział w konkursie
”Elring szuka najszybszego mechanika w Polsce” i wygraj świetne nagrody !!!
D O S TAWC Y
Wskazówki od eksperta Nowe katalogi
w dziedzinie uszczelnień 2011 | 2012
Uszkodzenie silnika – winna uszczelka głowicy cylindrów? Uszkodzenie
uszczelki podgłowicowej spowodowane spalaniem stukowym.
oPis uszkodzenia
Na metalowej opasce komory spalania uszczelki można rozpoznać wyraźne wgniecenia i odkształcenia.
Stopienie opaski i materiału miękkiego
uszczelki. Opaska komory spalania najczęściej
połyskuje metalicznie w tych miejscach, a materiał miękki wykazuje ślady ognia.
Ponadto, przyczynami uszkodzeń mogą być:
niska jakość paliwa (zbyt niska ilość oktanów),
zbyt wysoki stopień sprężania, nieprawidłowe
ustawienie zapłonu, świece zapłonowe o nieprawidłowej wartości cieplnej lub uszkodzone
świece zapłonowe.
Przyczyny
Ustawienie silnika (przedwczesny zapłon) nie
zostało przeprowadzone według zaleceń producenta, w wyniku czego powstaje nadmierne
obciążenie termiczne i mechaniczne silnika.
Niekontrolowane spalanie wytwarza fale uderzeniowe, o skrajnie wysokim ciśnieniu i temperaturze, co powoduje znaczne obciążenie
części silnika. Uszkodzenia występują najczęściej na tłokach i na uszczelce podgłowicowej.
Środki zaradcze
Przestrzegać zalecanych instrukcji montażowych. Sprawdzać ustawienie silnika natychmiast po montażu.
Fachowy montaż turbosprężarki
1. Przewody wlotowe, przewody
powietrza doładowującego, kolektor wydechowy oczyścić
i sprawdzić na szczelność.
Kołnierze i gwinty muszą być nie
zużyte i nie uszkodzone.
2. Wymienić olej
silnikowy oraz filtry
oleju i powietrza.
D O B R A
Oryginalne uszczelnienia firmy ElringKlinger o jakości
pierwszego wyposażenia. Zastosowanie w silnikach
oraz skrzyniach biegów pojazdów samochodowych.
Nazwa Elring to gwarancja wysokiej jakości produktu,
a oryginalny hologram Elring to gwarancja jego
autentyczności.
Sprawdzona jakość części do specjalistycznych
napraw:
• Zestawy uszczelek
• Uszczelki podgłowicowe
• Uszczelki specjalne
• Pierścienie uszczelniające, simeringi
• Uszczelniacze trzonka zaworu
• Masy uszczelniające
• Śruby głowic silnikowych
• Materiał uszczelkowy
P R A K T Y K A
Cały program uszczelnień Elring dostępny
w formie katalogu elektronicznego E-KAT lub
jako katalog on-line na stronie internetowej
www.elring.de!
MK SERVICES –
przedstawicielstwo firmy ElringKlinger AG
w Polsce | Tel. 0-22 762 69 60
Fax. 0-22 762 69 70 | e-mail: [email protected]
ElringKlinger AG | Dział części zamienne
Tel. +49 (0)71 23/724-622
[email protected] | www.elring.de
4. Nową turbosprężarkę
przed montażem
napełnić olejem, lekko
obracając wirnikiem.
6. Momenty dokręcające zgodne z zaleceniami producenta.
3. Przewody olejowe wymienić
na nowe. Przy ich montażu
w żadnym wypadku nie
stosować płynnych środków
uszczelniających.
5. Do montażu turbosprężarki,
zastosować nowe uszczelki i śruby
firmy Elring.
7. Po montażu turbosprężarki,
uruchomić silnik i pozostawić na
biegu jałowym, zwiększając obroty,
do czasu wzrostu ciśnienia oleju.
8. Wszystkie przyłącza i połączenia
sprawdzić na szczelność.
Nowe katalogi uszczelnień do samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych i oldtimerów są już dostępne. Kompletne zestawy montażowe
turbosprężarek znajdują się w nowym
katalogu uszczelnień do samochodów
osobowych. Katalog Elring pojazdów
zabytkowych wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na wysokiej
jakości, oryginalne części zamienne do
old- i youngtimerów. Oddzielne katalogi
Elring samochodów ciężarowych i dostawczych zawierają teraz jeszcze więcej
rysunków, pokazujących szczegółowo,
gdzie i jakie uszczelnienia są montowane
w silniku. Ponadto został wydany nowy
elektroniczny katalog części zamiennych
E-KAT, w 18 wersjach językowych, także
w wersji polskiej. Nowy elektroniczny
katalog zawiera w sobie kompletny program uszczelnień Elring.
47
D O S TAWC Y
Projektowane na granicy
wytrzymałości
Rozmowa z Hubertusem Gawińskim - szefem działu badawczo-rozwojowego w ContiTech Air Spring Systems w Hannowerze na temat zawieszenia pneumatycznego.
Pracuje Pan nad technologią zawieszenia
pneumatycznego przyszłości. Jakie są wyzwania w Pańskiej pracy i jakie są nowe trendy
w zakresie miechów zawieszenia do pojazdów
użytkowych?
nicznych takich jak nośność, sztywność, czy
ciśnienie robocze. Szczegółowe wymagania
odnośnie do produktu są każdorazowo brane
pod uwagę nie tylko w fazie projektu pojazdu,
lecz także na etapie przygotowania i produkcji zawieszenia na pierwszy montaż – w ścisłej
współpracy z producentem pojazdu.
Wniosek zatem taki, że poduszki odróżniają
się od siebie mieszanką gumową i nie jest to
wcale takie proste, aby ją odpowiednio skomponować. Z ilu właściwie części składa się taka
guma i na jakie główne parametry należy
zwracać uwagę?
Hubertus Gawiński – szef działu badawczo-rozwojowego w ContiTech Air Spring Systems w Hannowerze.
Hubertus Gawiński: Wyzwaniem jest zawsze
w pierwszej kolejności sprostanie wysokim
wymaganiom stawianym obecnie miechom
zawieszenia. Nasze produkty muszą być przede
wszystkim trwałe i odporne na temperaturę,
która na krótki czas potrafi osiągnąć nawet
140°C. Muszą się one również cechować dużą
wytrzymałością, a to ze względu na różne ekstremalne warunki pracy, jakim muszą sprostać,
np. manewrowanie załadowanym składem,
przeładunki dźwigowe, czy eksploatacja przy
niedostatecznym ciśnieniu.
Często wśród ludzi z branży motoryzacyjnej
spotkać się można z takim sądem, iż wszystkie poduszki są czarne i gumowe, a więc nie
są czymś skomplikowanym, co oznacza, że
prawdopodobnie każdy potrafiłby je wykonać.
W czym zatem zawieszenia pneumatyczne
ContiTech są takie szczególne?
H.G.: Przede wszystkim nasze miechy wykonywane są zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
dotyczącymi produkcji na rynek pierwszego
montażu. Materiał stworzony do produkcji
naszych poduszek optymalnie odpowiada
wszystkim założeniom co do parametrów tech-
H.G.: Sama mieszanka gumy składa się z 10
do 15 części, jednak obok składu dużą rolę
w optymalizacji produktu grają odpowiednie
i dokładne proporcje i sposób przetwarzania.
Duże znaczenie ma także dobór właściwych
przekładek, które zapewnią trwałość, wytrzymałość i wskazaną geometrię.
Kompletny miech zawieszenia pneumatycznego składa się jednak jeszcze z innych elementów - prawda? Jakie wymagania stawiane są
tym elementom?
H.G.: Oczywiście. Oprócz samej membrany
potrzebujemy również elementów do jej mocowania na osi, a ponieważ właśnie te elementy znacząco wpływają na ciężar całego
produktu, to właśnie w fazie projektowania
okuć i podstaw istnieje największa szansa na
redukcję masy zawieszenia. To bardzo dla nas
istotne, ponieważ każdy zaoszczędzony przez
nas kilogram oznacza zwiększenie ładowności
i oszczędność na paliwie, co niewątpliwie ucieszy każdego klienta.
Najlepiej będzie wyjaśnić to na przykładzie.
Podczas badań nad rozwojem naszej technologii w motoryzacji, metalowe podstawy zastąpiliśmy podobnymi z tworzywa sztucznego.
W ten sposób zyskaliśmy oszczędność w wysokości ok. 3 kilogramów dla jednego modułu
zawieszenia.
Przy 4 miechach na pojazd będzie to różnica
12 kg w ciężarze, a przecież przy załadunku
każdy kilogram jest tak istotny. Z drugiej stro-
ContiTech Air Spring Systems posiada najnowocześniejsze centra badawcze.
ny oszczędność ta odczuwalna jest również
w kosztach paliwa, które dzięki naszemu rozwiązaniu zmniejszają się o więcej niż pół procent. Jeszcze inny pozytyw tego rozwiązania
to fakt, iż oszczędzimy środowisku ćwierć tony
dwutlenku węgla, którego emisja jest znacząco
obniżona podczas całego okresu użytkowania
pojazdu.
Gdy jesteśmy już przy temacie ekologii, to warto wspomnieć o przyjaznych dla środowiska
materiałach antykorozyjnych, stosowanych
przez ContiTech Air Spring Systems przy produkcji części metalowych.
ContiTech Air Spring Systems posiada najbardziej nowoczesne laboratoria badawczokontrolne na świecie. Co w nich jest takiego
szczególnego i na jakie parametry zwracacie
największą uwagę podczas wykonywanych
pomiarów i testów?
H.G.: Wymagania stawiane wobec naszych
produktów są, jak już wspomniałem, bardzo
różnorodne. Właśnie z tego powodu stosujemy tak wiele zróżnicowanych testów. Przykładowo przeprowadzamy badania nad kinematyką, nawet jeśli pojazd funkcjonuje jedynie
w systemie CAD. Również wymagania odnośnie do wytrzymałości temperaturowej są dla
nas inspiracją do prowadzenia symulacji dla
ekstremalnych warunków: od Arktyki po Saharę. Tak różnorodne badania zapewniają nie
tylko bezpieczeństwo i efektywność produktu,
ale również zaufanie klienta.
49
D O S TAWC Y
Bezpieczne
przewody do LPG
Wiązka przewodów zapłonowych typu „wire wound” ma unikalną
budowę. Składa się ze spiralnego rdzenia, oplecionego wokół elastycznego ferrytu. Dzięki takiej budowie rdzeń stanowi układ RLC,
czyli łączy w sobie cewkę, opornik i kondensator. Takie rozwiązanie
konstrukcyjne doskonale tłumi wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne, a jednocześnie zapewnia mały opór elektryczny. Ten z kolei
sprawia, że energia przekazywana do świecy nie jest po drodze rozpraszana.
Jest to niezbędne zwłaszcza podczas rozruchu silnika przystosowanego do spalania LPG oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Energia magazynowana w ferrytowym rdzeniu jest częściowo
oddawana poprzez indukcję do świecy, powodując dłuższe trwanie
iskry. Dzięki temu następuje lepsze spalenie mieszanki i zmniejszenie zużycia paliwa oraz zwiększenie sprawności silnika.
Układ RLC zapewnia również dostosowywanie się przewodów do
odpowiedniego poziomu tłumienia, w zależności od prędkości obrotowej silnika. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują wyraźnie, że przewody z rdzeniem ferrytowym osiągają we wszystkich
zakresach najbardziej optymalne właściwości niedostępne dla innych, alternatywnych rozwiązań.
różnice zaPłonów
Zapłon mieszanki powietrzno-gazowej jest znacznie trudniejszy
niż mieszanki benzynowo-powietrznej. Przebieg procesu spalania
w przypadku obu tych substancji jest inny. Do zapalenia mieszanki
gazowej konieczne są wyższe napięcia i dłuższy czas trwania iskry
na świecy.
Ferrytowe przewody zapłonowe ze względu na swoją konstrukcję
są przystosowane do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych
nie dzięki podłączeniu dodatkowych oporników, lecz na skutek
własnego oporu elektrycznego rozłożonego równomiernie na całej
długości rdzenia. Spełniają w ten sposób warunek zapewnienia jak
największej energii iskry i małego spadku napięcia między elektrodami świecy dzięki jak najmniejszemu oporowi elektrycznemu.
Ferrytowe Przewody zaPłonowe i korzyŚci z ich
zastosowania
Zastosowanie ferrytu oraz otaczających go spiralnie nawiniętych
zwojów (50 na centymetr długości rdzenia) cienkiego drutu ze stali
o wysokiej jakości tworzy cewkę generującą pole elektromagnetyczne, które nie wychodzi poza to uzwojenie. Opór elektryczny
jest bardzo mały ponieważ drut i ferromagnetyk dobrze przewodzą
prąd. Zapłon staje się pewniejszy, wzrasta sprawność silnika.
Ferrytowe przewody zapłonowe Sentech są z podanych tu powodów najlepsze dla silników korzystających z paliwa LPG, ale ich
konstrukcja oraz wykonanie zgodne z wymogami OEM czynią je
bezkonkurencyjnymi również w silnikach benzynowych.
Pogo
Naroddnych Świą
w nad zenia i pomt Bożego
chodz
ącym yślności
Nowy
Ro
życzy
m
GG Pr ku
ofits s
p. z o.
o.
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ - NIEZAWODNY ZAPŁON
Niezawodny zapłon w samochodach zasilanych
gazem zależy w dużej mierze od właściwych przewodów zapłonowych. Najlepsze w takich zastosowaniach są przewody z rdzeniami ferrytowymi.
51
D O S TAWC Y
www.brembo.com
KAŻDY SAMOCHÓD ZASŁUGUJE NA BREMBO
Badanie Mobil 1: Polscy kierowcy
lubią szybką jazdę i ekologię
Tylko jeden na dwustu kierowców nie grzeszy za kółkiem, a blisko
trzy miliony litrów oleju silnikowego rocznie jest wylewane lub spalane,
wynika z badań ExxonMobil, producenta olejów Mobil 1.
6 października o wynikach ankiet oraz zachowaniach kierowców
i trendach w motoryzacji debatowali w Warszawie eksperci.
Badania, które były podstawą do debaty zostały przeprowadzone w maju i czerwcu br.
podczas objazdowej imprezy Mobil 1Tour
w sześciu miastach (Bydgoszcz, Toruń, Zielona
Góra, Leszno, Częstochowa, Tarnów) na grupie
ponad 1800 kierowców aut osobowych oraz
podczas 17 Trakerskich Spotkań w Krakowie
wśród ponad 300 kierowców ciężarówek. Pytania dotyczyły między innymi największych
grzechów kierowców, wiedzy o odpowiednim
utrzymaniu samochodu i miejscu ekologii
w motoryzacji. W debacie wzięli udział Danuta Michałus-Sokołowska, dyrektor marketingu
ExxonMobil Poland, Mateusz Komza, Prezes
Oddziału Łódzkiego Polskiego Stowarzyszenia
Ratowników Medycznych, nadkom. Marcin
Książkiewicz z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz Zbigniew Szwagierczak, wielokrotny wyścigowy Mistrz Polski
oraz instruktor jazdy.
bezPieczeŃstwo
Dokonaj najlepszego wyboru z każdego punktu widzenia.
Brembo oferuje najszerszą gamę komponentów hamulcowych
dla Aftermarketu: jakość i wytrzymałość światowego lidera
w systemach hamulcowych są dostępne dla wszystkich
typów samochodów. Nie musisz godzić się na nic gorszego.
Według badania Mobil 1 największym grzechem kierowców jest nadmierna prędkość
(42 proc.). Co czwarty kierowca (27%) rozmawia podczas jazdy przez telefon. To drugie
poważne przewinienie za kółkiem. Trzecim
największym grzechem jest ryzykowne wy-
przedzanie (12%). W tej kwestii jest duża
różnica pomiędzy badanymi miastami. Najczęściej wyprzedzają „na trzeciego” kierowcy
z Zielonej Góry (24%), a najmniej Torunianie
(8%). W badaniu znalazło się również pytanie
o najciemniejszą stronę motoryzacji – jazdę
pod wpływem alkoholu, do czego przyznało
się 5% kierowców. Podsumowując temat bezpieczeństwa, najmniej optymistycznym wnioskiem z badania jest to, że tylko jeden na dwustu kierowców nie ma nic na swoim sumieniu.
Producent olejów Mobil 1 postanowił również
sprawdzić, czy kierowcy są przygotowani do
najtrudniejszego i najbardziej odpowiedzialnego egzaminu na drodze. Według badania
w chwili wypadku, aż połowa osób nie umiałaby udzielić pierwszej pomocy.
właŚciwe utrzymanie silnika
Kolejnym ważnym tematem do dyskusji była
właściwa eksploatacja
samochodu i silnika.
Według badania Mobil
1 średni okres pomiędzy wymianami oleju
wynosi 13 840 kilometrów. Na wymianę oleju kierowcy decydują
się średnio co 11 miesięcy. Ponad połowa
(52%) kierowców wozi
ze sobą olej na dolewki. To bardzo dobra
wiadomość.
Litrowe
opakowanie oleju nie
zajmuje dużo miejsca
w bagażniku, a może
pomóc zabezpieczyć
silnik przed poważnym
uszkodzeniem i wysokimi kosztami naprawy.
ExxonMobil, podobnie jak w 2009 roku, postanowił obalić kolejny z olejowych mitów. Czy
do samochodu z instalacją gazową potrzebny
jest specjalny olej silnikowy? Twierdząco odpowiada co trzeci kierowca i jest w wielkim
błędzie. Olej silnikowy rekomendowany przez
producenta pojazdu jest najlepszym wyborem
nawet po zamontowaniu instalacji LPG. Skąd
więc wśród kierowców taka niewiedza? To był
jeden z wielu tematów nad którymi zastanawiali się zaproszeni przez producenta olejów
Mobil 1 eksperci. Niewielu kierowców (16%) samodzielnie wymienia olej w silniku, ale aż 80%
wszystkich badanych kierowców wie, jakiego
oleju używa w swoim aucie.
ekologia
Badanie Mobil 1 pokazuje, że kierowcy nie są
obojętni na ekologię. Dla 65% badanych duże
znaczenie ma to, czy auto lub olej silnikowy są
przyjazne dla środowiska. Większość z kierowców również w odpowiedni sposób pozbywa
się zużytego oleju silnikowego. 85% zostawia
go w serwisie lub utylizuje. Natomiast aż 5%
kierowców wylewa lub spala zużyty olej silnikowy. Biorąc pod uwagę, że potencjał rynku
wynosi 57,3 mln litrów , każdego roku aż 2 865
000 litrów zużytego oleju niszczy środowisko.
Badanie Mobil 1 odnosi się również do transportu i odpowiedzi udzielonych przez kierowców samochodów ciężarowych podczas 17
Trakerskich Spotkań. Największymi grzechami
trakerów są: alkohol (26%), nadmierna prędkość (14%) i niedbałość o swoje auto (6%).
Taka sama grupa kierowców ciężarowych (6%)
przyznała się do zdrady swojej partnerki w godzinach pracy.
53
DOS TAWC Y
Nowe edycje katalogów KYB
2011 – amortyzatory i sprężyny
W październiku 2010 KYB Europe wydał nowe edycje katalogów amortyzatorów KYB i sprężyn zawieszenia
KYB K-Flex zawierających informacje o zastosowaniach produktów KYB oraz prezentujących listy nowych
referencji na rok 2011.
katalog kyb 2011 – amortyzatory
„Katalog KYB 2011 - Amortyzatory” został wzbogacony
o 73 referencje amortyzatorów KYB do samochodów osobowych i dostawczych. Nowy asortyment może stanowić
części zamienne dla ponad 4 milionów pojazdów z rynku
europejskiego. Specjaliści z zakresu napraw zawieszeń
znajdą w katalogu produkty do modeli m.in.: Fiat 500,
Peugeot 207, Alfa 159, Brera, VW Tiguan, Mazda 2, Hyundai
i10, i30 oraz Nissan Qashqai. Katalog poszerzono również
o 19 zestawów montażowych KYB SMK i 65 zestawów
osłonowych KYB PK, które gwarantują bezpieczną i prawidłową pracę całego układu zawieszenia oraz wpływają na
przedłużenie żywotności amortyzatorów KYB.
Oferta katalogowa ułożona w porządku alfabetycznym
zapewnia ponad 99% dostępność amortyzatorów do
samochodów wytwarzanych przez 78 producentów. Katalog KYB 2011 - amortyzatory można pobrać w formacie PDF ze strony internetowej: www.kyb-europe.com,
dostępny jest również w elektronicznej bazie katalogów
TecDoc.
Od wydania pierwszej edycji katalogu sprężyn zawieszenia KYB K-Flex w 2002 roku KYB Europe systematycznie
wprowadza nowe aplikacje. W katalogu można znaleźć
sprężyny do modeli m.in.: Fiat 500, Fiat Grande Punto,
Ford Transit Connect, Opel Astra i Vectra z usportowionym
zawieszeniem, Peugeot 207, Seat Toledo III, VW Golf PLUS,
VW Passat V oraz Volvo V50.
Nowy asortyment stanowi części zamienne dla ponad 4
milionów pojazdów z rynku europejskiego. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie KYB, jako jedyny na rynku części zamiennych, oferuje zarówno sprężyny z drutu
o zmiennej średnicy typu „mini block” (dzięki takiej konstrukcji podczas ugięcia kolejne zwoje sprężyny nie stykają się ze sobą gwarantując bezgłośną pracę), jak również
odpowiedniki o stałej średnicy zwoju. Katalog zawiera
bogatą ofertę sprężyn zawieszenia KYB K-Flex, wliczając dużą liczbę sprężyn dostosowanych do eksploatacji
w trudnych warunkach (heavy duty).
katalog kyb 2011 – sPrężyny kyb k-FleX
„Katalog KYB 2011 – Sprężyny zawieszenia KYB K-Flex” zawiera bogatą ofertę sprężyn zawieszenia do samochodów osobowych i dostawczych. Nowa
edycja katalogu została wzbogacona o aplikacje wcześniej dostępne tylko
na rynku w Wielkiej Brytanii. Łącznie oferta KYB składa się z ponad 2 100
części zamiennych sprężyn zawieszenia KYB K-Flex.
54
Katalog KYB 2011 – sprężyny zawieszenia KYB K-Flex
można pobrać w formacie PDF ze strony internetowej:
www.kyb-europe.com, dostępny jest również w elektronicznej bazie katalogów TecDoc.
DOS TAWC Y
IDC4 - system operacyjny TEXA
uzyskał nowy wymiar
Oprogramowanie operacyjne urządzeń TEXA zostaje całkowicie odnowione.
Nowy IDC4 jest teraz globalną platformą, która
jest w stanie jednocześnie zarządzać różnymi
kategoriami pojazdów (samochody osobowe,
motocykle, ciężarówki, pojazdy rolnicze i motorowodne).
W porównaniu do obecnego systemu IDC3,
została wprowadzona nowa, bardziej atrakcyjna i intuicyjna szata graficzna, umożliwiająca
bezpośredni dostęp do wybranych zasobów.
Wprowadza również nowe funkcje oraz obszar multimedialny i informacyjny dla klienta.
Oprogramowanie zawiera 250 marek i ponad
32 tys. wariantów systemów, których liczba
stale wzrasta poprzez okresowe aktualizacje.
IDC4 można uznać za autentycznie uniwersalne urządzenie diagnostyczne, które idzie
z duchem czasu.
zualizacyjnej, oprogramowanie jest w stanie
kontrolować wszystkie narzędzia i urządzenia
diagnostyczne TEXA takie jak oscylokop, analizator spalin i dymomierz, EOBD Scan Tool oraz
najnowszy OBD Log czy OBD Matrix.
łĄcze internetowe
trzy warianty idc4
Jeżeli w warsztacie dostępne jest połączenie
z internetem, IDC4 aktualizuje się automatycznie w godzinach nocnych, pobierając z serwera TEXA nowe informacje, wszystkie biuletyny
techniczne i karty podzespołów. Połączenie
przez internet pozwala na pełne wykorzystanie potencjału operacyjnego oprogramowania, które może skorzystać z wyjątkowej funkcji
TEXA „SZUKAJ” wspieranej przez Google. Wystarczy wpisać kilka informacji o marce i modelu pojazdu, jaki podlega diagnozie, aby otrzymać listę rozwiązań i procedur naprawczych.
IDC4 jest dostępne w wersji „light”, „plus” i „info”
z przeznaczeniem na PC oraz w wersji „Pocket”
w zależności od typu używanego urządzenia.
Po zainstalowaniu na wybranej jednostce wi-
Platforma IDC4 jest dostosowana do technologii Pass-Thru, które zgodnie z normą EURO
5, narzuca producentom udostępnienie moż-
JEŚLI AKTUALIZUJESZ
OPROGRAMOWANIE...
...TEXA DAJE CI CORAZ WIĘCEJ!
Platforma IDC4 oferuje:
Nowoczesny interfejs,
Ułatwiony dostęp do zasobów diagnostycznych,
Bezpośredni dostęp do funkcji okresowych przeglądów i funkcji serwisowych,
Lepsze dostosowanie do integracji z nowymi
oprogramowaniami /interfejsami,
Reorganizację techniczną poszczególnych oprogramowań diagnostycznych,
Stronę startowa IDC4.
•
•
•
•
•
•
liwości przeprogramowania sterowników ECU
wszystkim warsztatom, zgodnie z normą SAE
J2534-1. Wdrożeniu nowej platformy diagnostycznej towarzyszą liczne akcje uzupełniające.
Od lipca do końca 2010 roku wszystkie aktualizacje oprogramowania CAR posiadają zdwojoną objętość w stosunku do ich standardowej
zawartości. Prowadzone są akcje prezentacji
sprzętu podczas spotkań współorganizowanych z najbardziej aktywnymi dystrybutorami,
m.in. ShowCar firmy Inter Cars SA. Ponadto
prowadzona jest promocyjna sprzedaż urządzeń z rocznym abonamentem wliczonym
w cenę lub ryczałtowe pokrycie kosztów zaległych wersji oprogramowań.
Począwszy od wersji
CAR 40.0, TRUCK 22.0,
BIKE 15.0, AGRI 3.0 i
MARINE 3.0, system
operacyjny TEXA uzyska
nowy wymiar.
Znane oprogramowanie IDC3 rozwinięte
zostało do wersji IDC4 wprowadzając
wiele innowacyjnych funkcji, które dadzą
mechanikom jeszcze większą skuteczność w
działaniu.
Jeśli posiadasz abonament TEXPACK na aktualizacje, wraz ze standardową aktualizacją
wdrażającą nowe modele i systemy, pobierzesz
nieodpłatnie również nową, wyjątkową
platformę IDC4. Jeśli jeszcze nie posiadasz
abonamentu, zakup go jak najszybciej!
TEXA Poland Sp. z o.o.
ul. Babińskiego, 4
30-393 Kraków - POLAND
Phone: 0048-12-263 10 12
Fax 0048-12-263 29 85
www.texapoland.pl
[email protected]
56
DOS TAWC Y
Pamiętaj o sprawdzaniu
poziomu oleju
Niezależnie od tego, jak dalekie trasy pokonujemy i jak często podróżujemy, nie możemy zapominać o okresowym sprawdzaniu podstawowego płynu w samochodzie. Jego zbyt niski poziom może poważnie uszkodzić silnik naszego auta.
kowi na tablicy rozdzielczej. Elektronika bywa
jednak zawodna i nic nie zastąpi tradycyjnych
metod. Warto sprawdzać poziom oleju ręcznie
względem oznaczeń odniesienia na wskaźniku
bagnetowym.
Jaki Poziom Jest właŚciwy?
Właściwy poziom oleju powinien się zawierać
między oznaczeniem minimum i maksimum
na wskaźniku, lecz najlepiej, aby poziom oleju
był pomiędzy ¾, a maksimum.
kiedy należy sPrawdzaĆ Poziom oleJu?
Wielu kierowców niestety zapomina o regularnej kontroli poziomu oleju w silniku, ograniczając ją do sprawdzania tylko przed dalekimi
podróżami. We współpracy z ekspertami firmy
Castrol pragniemy rozwiać kilka wątpliwości
związanych z kontrolą i uzupełnianiem podstawowego płynu eksploatacyjnego silnika.
nie warto oszczędzaĆ
Producenci samochodów coraz bardziej wydłużają okresy między przeglądami czy przebiegi dokonane do zaleconej kolejnej wymiany oleju. W najnowszych samochodach
przewiduje się wymianę oleju, co 15-20 lub
nawet 30 tys. kilometrów. W starszych pojazdach wymiany należy dokonać mniej więcej
po 15 tys. km przebiegu. Pozornie można czuć
się spokojnym, wiedząc, że według zaleceń kolejna wizyta na przeglądzie będzie konieczna
za 30 tys. km w przypadku oleju silnikowego,
a przekładniowego nawet dużo później. Szybko się jednak może okazać, że zamiast zakupu
20 litrów oleju w ciągu kilku lat czeka nas wymiana silnika, skrzyni biegów lub nawet całego
samochodu. Mimo postępu i zmian w technologiach na pewno nie warto oszczędzać na
olejach.
czekaĆ czy nie czekaĆ?
Mimo, że olej wymienialiśmy niedawno, warto
skontrolować jego stan, zwłaszcza, jeśli silnik
58
poddawany był dodatkowym obciążeniom, jak
np. podróż w upale czy też mocno wymagająca wysokich obciążeń jednostki napędowej.
Kiedy powinna nastąpić wymiana oleju silnikowego, który odpowiada za smarowanie
i ochronę silnika przed zatarciem. Jeśli do wymiany pozostało nam kilka tysięcy kilometrów,
nie czekajmy – radzi ekspert z firmy Castrol
Paweł Mastalerek: „praca w wysokich temperaturach czy to otoczenia, czy też silnika przez
długi czas powoduje utlenianie oleju, zmiany
lepkościowe i stopniowe pogorszenie ochrony
przed zużyciem. Ponadto podczas długiej pracy
w wysokich temperaturach mogą powstawać
osady w najbardziej obciążonych termicznie
miejscach, np. na tłokach lub w turbosprężarce.
Olej posiada w swojej formulacji dodatki utrzymujące czystość, ale po długiej i ciężkiej pracy ich
skuteczność może stopniowo spadać” – dodaje.
zabierz dolewkę
W trasę warto zabrać olej na „dolewkę”.
W sprzedaży dostępne są poręczne opakowania o pojemności 1 litra. Należy pamiętać, że
zużywanie oleju przez silnik jest zdarzeniem
normalnym i wraz z upływem czasu, jak i przejechanych kilometrów jego poziom może się
obniżać. Niesprawdzanie stanu oleju może
poważnie zaszkodzić silnikowi. W nowszych
pojazdach możliwa jest automatyczna kontrola poziomu oleju w silniku, dzięki wskaźni-
Zaleca się sprawdzać poziom oleju regularnie,
co 2000 km, a w szczególności przed długą
trasą i po niej. Jeżeli poziom zbliża się do oznaczenia „min.”, należy niezwłocznie uzupełnić
olej. Zalecamy Państwu regularną kontrolę
poziomu oleju w silniku, a w szczególności
odradzamy jazdę, kiedy poziom jest niższy od
minimalnego na wskaźniku. Podobnie, radzimy uważać, gdy osiągnięty zostanie poziom
maksymalny, ponieważ nadmiar oleju może
uszkodzić silnik. „Zbyt niski poziom oleju zmusza
do częstszej pracy danej porcji oleju, dodatkowo
go obciążając, aż do momentu, kiedy pompa oleju zacznie zasysać powietrze i olej przestanie być
dostarczany do węzłów tarcia. Drugim skrajnym
zjawiskiem jest nadmiar oleju. W misce olejowej
też nie może być go zbyt wiele, gdyż w silniku jest
wiele wirujących elementów, które nie mogą uderzać o powierzchnię oleju” – mówi Paweł Mastalerek, Technical & Training Specialist w Castrol
Polska.
Jaki oleJ zastosowaĆ w samochodzie?
Informację taką powinniśmy znaleźć w instrukcji obsługi samochodu, pomocą służą także
serwisy. Ponadto, można się skontaktować
z zieloną linią – pomocą techniczną Castrol (22 582 65 19 lub 22 582 65 33), skorzystać z wyszukiwarki właściwego oleju na
www.castrol.pl lub skorzystać z serwisu SMS
„Dobierz olej”. Wystarczy wysłać SMS o treści
„olej” pod numer 7043. Po chwili otrzymamy
link do aplikacji WAP, z którym powinniśmy się
połączyć za pomocą telefonu komórkowego.
Podając markę samochodu, model i typ silnika,
dowiemy się, jaki olej wybrać.
DOS TAWC Y
Nowa świeca zapłonowa NGK
do Opla Astry 1.4
Jeden z największych producentów samochodów, Opel, postanowił montować świece zapłonowe NGK
w swoich najnowszych modelach. Teraz NGK zaopatruje Opla w świecę z metali szlachetnych, wyprodukowaną specjalnie na potrzeby nowej Astry 1.4 Turbo ECOTEC generacji 2010.
1.4-litrowy silnik R4 Turbo (140 KM/103 kW)
w Astrze J zastąpi stosowany dotąd w silnikach
podobnej mocy 1,8-litrowy silnik bezsprężarkowy, przyczyniając się do znaczących oszczędności w kwestii zużycia paliwa i wydzielania
dwutlenku węgla. Podczas gdy 1,8-litrowy
poprzednik potrzebował 7,1 litrów benzyny
na 100 kilometrów, jego następca z turbodoładowaniem zmniejszy średnie zużycie paliwa
do 5,9 l/100 km i wydzielanie dwutlenku węgla
do 138 g/km. Z takimi osiagnięciami model ten
powinien zająć doskonałą pozycję w porównaniu z konkurencją w swojej klasie mocy.
Świeca zaPłonowa iFr7X7g
Aby zapewnić stabilną i efektywną pracę silnika, firma NGK wyprodukowała świecę za-
płonową IFR7X7G, której Opel jest wyłącznym
odbiorcą. Środkowa elektroda tej świecy ma
końcówkę z irydu, metalu szlachetnego wyróżniającego się wysoką temperaturą topnienia
i wysokim stopniem twardości. Zastosowanie
irydu zapobiega erozji oraz wypadaniu iskry
i tym samym zapewnia nikłe zużycie świecy
zapłonowej w całym okresie jej użytkowania.
Ponadto użycie irydu pozwoliło na stworzenie
niezwykle cienkiej elektrody środkowej, której
średnica liczy zaledwie 0,6 mm. Zabieg ten
pomógł zminimalizować wymagane napięcie
zapłonowe i zapewnić lepszy kontakt iskry
z mieszanką powietrzno-paliwową. Dzięki
temu otrzymujemy pewny i efektywny zapłon,
przyczyniający się tym samym do czystego
procesu spalania.
Oprócz powyższych inżynierowie NGK wyposażyli nową świecę IFR7X7G w dwie dalsze
cechy szczególne: izolator został zaopatrzony
w tzw. „Wide Range Design“, co zapobiega gromadzeniu się nagaru podczas startu zimnego
silnika. Z kolei elektroda masy posiada miedziany rdzeń, który usprawnia odprowadzanie ciepła z komory silnika.
Firma NGK jest wiodącym światowym producentem świec zapłonowych oraz sond lambda, posiadającym fabryki i biura handlowe we wszystkich
częściach świata. Zatrudnia 10.000 pracowników,
którzy przyczyniają się do obrotów w wysokości ok.
2,0 miliardów euro. NGK jest obecna na wszystkich
kontynentach, posiada osiem centrów handlowych, jedenaście zakładów produkcyjnych oraz
czternaście biur handlowych.
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
60
DOS TAWC Y
Więcej bezpieczeństwa
W bezpieczeństwie ruchu pojazdów użytkowych układ hamulcowy
odgrywa decydującą rolę. To bezpieczeństwo zapewni nam ProTec SR
dla hamulców tarczowych firmy Knorr-Bremse serii SB/SN.
tyle, że nie da się przewidzieć ewentualnego
defektu, jak na przykład zmniejszenie elastyczności sprężyny. Teraz podczas wymiany
klocków hamulcowych wymieniany jest cały
system dociskania klocków. Dzięki temu, że
sprężyna systemowa ProTec SR jest stałą częścią systemu i nie można jej wymontować
osobno, wykluczone są też ewentualne błędy
montażowe.
wniosek
ProTec SR znacznie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa działania hamulców
w samochodach użytkowych – czy to, jako
część montowana seryjnie, czy jako oryginalna
część zamienna.
Przykładowy Indeks IC: K046771K50
Bezbłędną pracę tego systemu zapewnia oczywiście sprawność jego elementów. Dotyczy to
w szczególności hamulców tarczowych i systemu dociskania klocków hamulcowych wraz ze
sprężynami, które prowadzą klocki. Dzięki ciągłym optymalizacjom i rozwojowi kolejnych
generacji hamulców tarczowych firma Knorr-Bremse skonstruowała nową sprężynę seryjną
o nazwie ProTec SR, charakteryzującą się między innymi tym, że klocek hamulcowy i sprężyna połączone są ze sobą na stałe klamrą za
pomocą spoiny punktowej.
bezPieczeŃstwo w Pierwszomontażowym
wyPosażeniu i serwisie
Za pomocą ProTec SR możliwe jest uzyskanie
wielu korzyści. Zapewnia on bezpośrednie
połączenie, które służy bezpiecznemu procesowi ustawienia siły sprężyny i tym samym
optymalnego prowadzenia klocków hamulcowych. Jednocześnie połączenie klocka hamulcowego i sprężyny zapewnia wydłużenie
żywotności także w trudnych warunkach jazdy. Ponadto przyspawana klamra mocująca
działa jak płoza ślizgowa, co zapewnia dobrą
ochronę przed uwarunkowanym zabrudzeniem pyłem powstałym w wyniku ściera-
62
nia klocków hamulcowych przy sprężynie
i sworzniu mocującym. Dodatkowo ProTec
SR pozwala lepiej cofać okładzinę ze styku
z tarczą, co z kolei przyczynia się do znacznej
redukcji i zużycia. Kolejną nowością, mającą
związek z wprowadzeniem ProTec SR jest odlewana płyta nośna, na której umieszczona jest
okładzina hamulca. Odlana płyta ma mniejszy
ciężar od dotychczas stosowanych płyt stalowych, dzięki czemu wytwarza mniej własnej
dynamiki i zapobiega promieniowemu przyspieszeniu klocka. Z tego wynika mniejsze nachylenie klocka i znacznie mniejsze deformacje
w kontakcie ze wspornikiem zacisku hamulcowego. Wymienione już połączenie sprężyny
i klocka hamulcowego zapewnia jeszcze jedną
korzyść w kwestii serwisu. W przypadku ProTec SR wykluczone jest obarczone ryzykiem
ponowne zastosowanie używanych sprężyn
podczas wymiany klocków hamulcowych.
Takie niebezpieczeństwo istnieje przy wcześniejszych systemach mocowania klocków
hamulcowych. Często w warsztatach podczas
wymiany klocków hamulcowych ponownie
używano tych samych sprężyn, które zostały
zaprojektowane tylko dla jednego okresu żywotności klocków. Jest to problematyczne na
Firma Knorr-Bremse wprowadza teraz na rynek nowy system dociskania
klocków hamulcowych ProTec SR. To
nowe rozwiązanie może być bez problemów stosowane także w starszych
samochodach. W przyszłości mogą
dzięki temu zostać udoskonalone w
serwisie używane już hamulce tarczowe typu SB/SN. Sprawdzony system
dociskania klocków hamulcowych,
stosowany dotychczas we wszystkich
seriach hamulców tarczowych, jest sukcesywnie zastępowany przez sprężynę
seryjną ProTec SR. Pierwszy dopuszczony do sprzedaży na rynku wtórnym zestaw klocków hamulcowych
z nowym systemem dociskania okładzin
z ProTec SR zastępuje stosowany dotychczas zestaw klocków z numerem katalogowym Knorr-Bremse
II180220062. Ten zestaw zostanie
w przyszłości zastąpiony przez numer
katalogowy K046771K50 i posiada klocki hamulcowe Honeywell (Jurid 539-39)
z nowym system dociskania klocków
Knorr-Bremse i wymaganymi oryginalnymi akcesoriami.
Kontrola półosi
napędowej
Firma GKN to wiodący, ogólnoświatowy dostawca
elementów i systemów techniki napędowej. Zasadniczo półoś napędowa powinna podlegać kontroli
podczas każdego przeglądu konserwacyjnego
w warsztacie.
Poprzez dystrybutorów i regionalnych sprzedawców części zamiennych
spółki GKN Service usytuowane w 14 krajach europejskich rozprowadzają półosie napędowe, zestawy przegubowe, zestawy osłonowe oraz
produkty dodatkowe.
W celu zapobieżenia powstawaniu poważnych problemów mechanicznych oraz ich negatywnego wpływu na komfort jazdy, konieczne jest
przeprowadzanie regularnych przeglądów pojazdu oraz wczesne rozpoznawanie usterek. Nieprzestrzeganie terminów przewidzianych na przegląd pojazdu może skutkować utratą roszczeń gwarancyjnych.
Porada nr 1 dla warsztatu samochodowego:
Osłony przegubu TPE
Osłony przegubu SPIDAN TPE posiadają specjalne opaski zaciskowe wykonane ze stali szlachetnej, które muszą być dociągane przepisowym
momentem dokręcającym, wynoszącym 20Nm. W tym celu należy stosować, przeznaczone do tego, specjalne cęgi naszej firmy.
Konsekwencją zbyt luźnych lub zbyt mocno zaciśniętych opasek są: nieszczelność, niewłaściwe osadzenie, a nawet uszkodzenie osłony przegubu.
Należy pamiętać o tym, że we wszystkich takich przypadkach reklamacja
będzie oddalona z uwagi na błędy montażowe.
NIE
WYNALEŹLIŚMY
KOŁA.
LECZ NIE TOCZY SI‰
ONO BEZ NAS.
Porada nr 2 dla warsztatu samochodowego:
Zwracać uwagę na małe części
Zestaw przegubów SPIDAN zawiera wszystkie pojedyncze części konieczne do wykonania fachowej naprawy. Prosimy stosować zawsze
wszystkie dostarczone części.
Podczas montażu przegubu należy zawsze wymieniać pierścienie zabezpieczające, a do łączenia kołnierzowego należy zastosować nowe
śruby. W przegubach od strony koła, stare nakrętki (przeguby z długim
czopem) i śruby sprężynujące (przeguby z krótkim czopem) należy zastąpić nowymi. Do montażu opasek zaciskowych należy zawsze stosować
specjalne narzędzia.
Porada nr 3 dla warsztatu samochodowego:
Środki smarujące i rozdział smaru
Do przegubów kulowych i trójpalczastych (Tripod) oraz do standardowych i wysokowydajnych zastosowań powstały różne smary przegubowe. Zawarte w nich substancje przystosowane są doskonale do rodzaju
stali przegubu i materiału osłony każdej aplikacji. Gwarantuje to właściwą współpracę wszystkich elementów. Smary wysokowydajne wytrzymują krótkotrwale temperatury do 160 st. C, podczas gdy standardowe
smary przegubowe przystosowane są krótkotrwale tylko do temperatury 110 st. C. W razie stosowania smaru standardowego tam, gdzie
wymagane jest zastosowanie smaru wysokowydajnego, może dojść do
wydobywania się gazu ze smaru i w efekcie końcowym do całkowitej
awarii przegubu.
Ilość smaru znajdująca się w zestawie naprawczym wystarcza do całkowitego wypełnienia danego przegubu. Resztę smaru daje się do osłony
przegubu.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na: www.gknservice.com
Niektóre wynalazki så dobre – natomiast inne
så ponadczasowo dobre. Jak na przyk¬ad nasze
wa¬y nap™dowe. Ponad 50-letnie do∂wiadczenie
jako dostawcy na pierwsze wyposa†enie przemys¬u
motoryzacyjnego, wzbogaca nasze technologiczne
know-how, odzwierciedlajåc si™ w wielu wprowadzonych w †ycie patentach. Troszczymy si™ o Paµstwa
d¬ugotrwa¬y sukces: Wi™kszå efektywno∂ç. Kompletny program – tak†e do starszych samochodów.
Wi™kszå dochodowo∂ç. Pomoc w odciå†eniu ∂rodowiska – poprzez odbieranie starych cz™∂ci oraz
fachowå utylizacj™ odpadów. A przede wszystkim:
o maksymalne bezpieczeµstwo. Dobre podstawy,
aby klienci pozostali Paµstwu wiernymi, na zawsze.
www.gknservice.com
DOS TAWC Y
Amortyzatory DELPHI
Legendarne działanie, odpowiadające jakości wyposażenia fabrycznego.
Delphi zaleca regularną kontrolę amortyzatorów co 25 000 mil i wymianę co 50 000 mil. Ponadto, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo i symetrię zawieszenia, oraz prawidłowe
działanie sytemu, amortyzatory winny być
zawsze wymieniane parami (na tej samej osi).
Delphi jest światowym liderem w produkcji
systemów i komponentów dla przemysłu samochodowego oraz zapewnia kompleksowe
rozwiązania i produkty dla producentów samochodów na całym świecie. Ta sama wiedza
i doświadczenie jest dostępna dla klientów zaopatrujących się na niezależnym rynku części
zamiennych. Dział Delphi Product & Service
Solutions posiada kompleksową ofertę komponentów przeznaczonych dla wszystkich marek samochodów.
mance nigdy nie dochodzi do wytworzenia
emulsji.
działanie amortyzatorów
Podczas ściskania sprężyny przez ciężar karoserii samochodu i drogę, amortyzator przeciwdziała sile ściskającej reagując z tą samą
energią.
Oferta sprzedaży Delphi obejmuje 1550 numerów części, przeznaczonych dla ponad 10,000
różnych zastosowań i dostosowanych do ponad 95% europejskiego parku samochodowego. Delphi oferuje kompleksowe zestawy szkoleń, narzędzi i urządzeń, zapewniających, że
klienci zapoznają się na bieżąco z najnowszymi
rozwiązaniami instalowanymi w samochodach
jako wyposażenie fabryczne.
Delphi oferuje niezależnemu rynkowi części
zamiennych pełną i kompletną ofertę amortyzatorów, zapewniających komfort, bezpieczeństwo i precyzję jazdy. Wszystkie produkty
zostały zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie ze specyfikacjami i przy użyciu technologii stosowanych przy produkcji wyposażenia fabrycznego.
Amortyzatory Delphi są produkowane w zakładach rozrzuconych na całym świecie, akredytowanych przez wszystkich największych
producentów samochodów.
oFerta delPhi
Delphi oferuje dwa rodzaje amortyzatorów,
obydwa zapewniające optymalną reaktywność, kontrolę toru jazdy i przyczepność do
drogi. Seria Comfort to wytrzymały amortyzator wykonany w technologii twintube, aktualnie najpopularniejszy i najczęściej montowany
przez producentów wyposażenia fabrycznego,
zapewniający najwyższy komfort i bezpieczeństwo we wszystkich rodzajach pojazdów.
Seria Performance zapewnia większą precyzję
działania zaworów oraz ustawień oraz znakomitą odporność na przegrzanie. Seria Performance jest przeznaczona dla samochodów
terenowych i samochodów z kategorii średniej
i premium. Rzeczywiste oddzielenie leju i gazu
oznacza, że w amortyzatorach z serii Perfor-
64
Oprócz produkcji elementów wyposażenia fabrycznego, Delphi oferuje teraz również serie
modułów amortyzatorów przeznaczonych na
niezależny rynek części zamiennych. W celu
ułatwienia naprawy i podniesienia jej skuteczności, amortyzatory Deplhi są obecnie dostarczane z zamontowanym fabrycznie mankietem powietrznym.
Po ustąpieniu działania siły, sprężyna wykorzystuje nagromadzoną energię do podniesienia
nadwozia i układu zawieszenia do poprzedniej
pozycji. Nadmiar energii jest absorbowany
przez amortyzator, przekształcany na ciepło
i rozpraszany w powietrzu.
We wszystkich typach amortyzatorów, efekt
oporu jest uzyskiwany poprzez przeciskanie
płynu przez skalibrowane otwory. Zawieszenie
bez amortyzatorów lub wyposażone w zużyte
amortyzatory powoduje długotrwałe wahanie
się pojazdu, trwające wiele sekund po tym, jak
zostało aktywowane przez nierówności drogi.
Dążenie Delphi do osiągnięcia perfekcji stanowi gwarancję jakości wszystkich elementów
produkowanego urządzenia i niezawodności,
oraz przyczynia się do pozyskania zaufania
klientów. A wszystko to zostało połączone
w jednej marce Delphi.
Wybór właściwego dostawcy jest kluczowy
dla rozwoju Twojego biznesu i dla zapewnienia bezpieczeństwa innych. Zawsze domagaj
się najlepszej jakości.
DOS TAWC Y
Części zamienne
o wiodącej jakości
Sworzeń zwrotnicy i jego łożysko należą do zużywających się
części, które są ważne dla bezpieczeństwa.
Kto oszczędza na jakości części zamiennych
przy wymianie, musi liczyć się z poważnymi
skutkami, jak awaria układu kierowniczego lub
upośledzenie skuteczności hamulców, ostrzegają eksperci Febi ds. rynku wtórnego.
czynnik bezPieczeŃstwa
Sworzeń zwrotnicy i jego części montażowe należą do części eksploatacyjnych, które są ważna
dla bezpieczeństwa. Dlatego przy wymianie należy zwracać uwagę na wysoką jakość produktu, powinna to być minimum jakość OE.
„Jednak także niestabilne zachowanie pojazdu
podczas jazdy może być oznaką zużytych elementów, gdy pojazd często nie trzyma się toru
jazdy, gdy ciągle konieczne są korekty kierownicą“
- objaśniają specjaliści Febi od pojazdów użytkowych w Ennepetal. Więcej szczegółów na
www.febi.com
korozJa uwarunkowana konstrukcJĄ
„Made in Germany“: Febi produkuje część swoich części
zamiennych samodzielnie. Na fotografii widać hartowanie indukcyjne (o kontrolowanej grubości warstwy)
powierzchni sworznia zwrotnicy.
UWAGA - często gorszej jakości nie widać od
pierwszego wejrzenia. Diabeł tkwi w szczegółach, jak pokazują zdjęcia szkód z obserwacji
rynku Febi.
Gdy sworzeń zwrotnicy lub jego ułożyskowanie
(łożysko, tuleje) zużywa się, to kierowca zauważa to zwykle wtedy, gdy:
kierownica ciężko chodzi
gdy słyszy dziwne odgłosy przy skrajnych
skrętach
gdy profil zużycia opon jest nierównomierny.
•
•
•
66
Sterowne koła pojazdu użytkowego lub autobusu obracają się zwykle wokół sworznia zwrotnicy, który mocuje zwrotnicę w zawieszeniu
kół. Z reguły jest to jedyne połączenie między
podłożem a osią – i w związku z tym spełnia
nadzwyczaj ważne zadanie. Poza tym jest w
pewnym stopniu łączącym członem między
amortyzowanymi i nieamortyzowanymi masami pojazdu i musi przyjąć siły, które działają
z jezdni na pojazd. „Niestety większość osi jest
tak skonstruowanych, że na zwrotnicy może zbierać się brud i woda rozbryzgowa. Prowadzi to nie
tylko do korozji, lecz także oddziałuje na poszczególne elementy, jak łożysko, tuleje prowadnicy
i naturalnie sworzeń zwrotnicy, powodując zużycie, co jest szkodliwe na dłuższą metę“- o czym
wiedzą specjaliści z Febi. Ponadto zgodnie
z ekspertami z Ennepetal brak konserwacji
sworzni, właściwości nawierzchni jezdni lub
częste przeładowanie przyśpieszają zużycie.
należy zwracaĆ uwagę na wysokĄ JakoŚĆ
częŚci zamiennych
W związku z tym, że jak w przypadku wszystkich
elementów osi, także w przypadku sworznia
zwrotnicy chodzi o element, który jest ważny
dla bezpieczeństwa, eksperci części zamiennych z Febi zalecają, aby przy wymianie stosować części zamienne o jakości pierwszego
wyposażenia.
„Tylko to gwarantuje odpowiedni montaż i niezawodne funkcjonowanie“ - mówią specjaliści Febi.
W przypadku niedokładnie opracowanych części zamiennych może na przykład zdarzyć się, że
pierścienie uszczelniające zostaną uszkodzone
bez ostre brzegi samego sworznia, na skutek
czego dochodzi do niepożądanego wtargnięcia
wody do łożyska. Poza tym ważne jest prawidłowe wzniesienie kanałów smarowych, które gwarantują optymalne smarowanie obracających
się miejsc w łożyskach. Kolejnymi cechami wysokiej jakości części zamiennych jest ponadto
dokładne wykonanie elementów, szczególnie
sworzni, oraz hartowanie ich powierzchni.
„Podczas gdy wysoka dokładność dopasowania
ułatwia montaż i zapewnia łatwe prowadzenie
sworznia bez luzu, to twarda powierzchnia zapobiega wycieraniu się sworznia w punktach tarcia
przy wysokich obciążeniach“ - objaśniają eksperci
pojazdów użytkowych w Febi.
Wszystkim naszym klientom,
partnerom i przyjaciołom
pragniemy złożyć życzenia
spokojnych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Zbliżający się rok 2011 niech
będzie wypełniony sukcesami
w życiu osobistym oraz
zawodowym.
febi Polska Sp. z.o.o.
Pl. Przymierza 6
03-944 Warszawa l Poland
Tel.: +48-22-403 47 29 l Fax: +48-22-403 47 28
E-mail: [email protected]
www.febi.com
DOS TAWC Y
Wymiana
turbosprężarki
Żywotność turbosprężarki określana jest konstrukcyjnie na cały okres
eksploatacji silnika.
W praktyce zagrożeniem dla trwałości turbosprężarki może być wiele czynników, np. dostające się do turbiny ciała obce, zanieczyszczony
olej, wadliwe smarowanie, czy zbyt wysoka
temperatura spalin. Niżej praktyczne porady
i wskazówki, jak dokonać efektywnej wymiany
turbosprężarki.
diagnoza
Warunkiem skutecznej naprawy jest znalezienie i usunięcie przyczyny usterki, aby sprężarka
po wymianie nie uległa ponownie awarii.
czystoŚĆ
Ze względu na bardzo wysoką prędkość obrotową wirnika, nawet najmniejsze ciała obce
w turbinie, zachowują się jak pociski. Dlatego
Aby nasmarować łożyska wału wirników, przed montażem należy wlać nieco oleju silnikowego
68
nadciśnienia. Jeśli przewód odpowietrzenia
skrzyni korbowej jest zanieczyszczony, tworzy
się nadciśnienie, które uniemożliwia odpływ
oleju ze sprężarki i wówczas przez koła turbiny i sprężarki zacznie się on wydostawać na
zewnątrz. Wszystkie przewody podłączone do
turbosprężarki muszą być szczelne, by przepływ wszystkich mediów, odbywał się bez
przeszkód i ubytków. Dla każdej turbosprężarki MAHLE dostępny jest odpowiedni zestaw
montażowy,
w skład, którego wchodzą uszczelki oraz odpowiednio dobrane części do montażu. W żadnym wypadku nie wolno ponownie używać
starych uszczelek. Również stosowanie past
i ciekłych środków uszczelniających jest niedozwolone. Masa uszczelniająca może pomniej-
Następnie przykryć otwór wlotowy czystą szmatką i ...
podczas remontu należy bezwzględnie wymienić filtr powietrza i wyczyścić układ zasysania spalin i powietrza.
szać przekrój lub zablokować kanały smarne.
W trakcie wymiany turbosprężarki należy
również skontrolować stan osłon przewodów
smarnych.
smarowanie
nowa sPrężarka, to nowy oleJ
Jeszcze przed zamontowaniem nowej sprężarki należy wlać nieco oleju silnikowego do
otworu wlotowego oleju, przykryć go czystą szmatką, a następnie, używając pistoletu
pneumatycznego, krótkim uderzeniem sprężonego powietrza rozprowadzić olej w łożyskach. Po zamontowaniu sprężarki, a przed
podłączeniem smarowania, należy ponownie
wlać nieco oleju silnikowego do otworu wlotowego oleju. W zestawach uszczelniających do
turbosprężarek MAHLE znajduje się niewielka
strzykawka z olejem silnikowym.
Wymiana turbosprężarki powinna być połączona z wymianą oleju i filtra oleju. Będzie to
gwarancją, że ewentualne ciała obce znajdujące się w starym obiegu olejowym zostaną
usunięte i nie uszkodzą nowej turbosprężarki.
Zasada: „dobrego nigdy dosyć“ nie obowiązuje
w odniesieniu do poziomu oleju! Zbyt wysoki
poziom oleju ma niekorzystny wpływ na rozkład ciśnień w silniku, czego skutkiem jest wyciskanie oleju do turbiny i sprężarki oraz jego
gromadzenie w chłodnicy powietrza doładowującego.
Jak wszedł, tak wyJdzie
oleJ i chłodziwo
Olej silnikowy, smarujący i chłodzący turbosprężarkę, jest dostarczany przez pompę
olejową. Przez przewód powrotny olej wraca
ponownie do obiegu. Aby cyrkulacja przebiegała bez zakłóceń cały przewód powrotny
jak i przewód łączący ze skrzynią korbową
muszą być absolutnie czyste. Jeśli odpływ
jest zakłócony, olej zacznie się cofać i wydostawać na zewnątrz poprzez koła turbiny
i sprężarki. W skrzyni korbowej nie może być
Po zamontowaniu sprężarki, podłączeniu przewodów olejowych i ewentualnie wodnych
oraz po podłączeniu przewodów powietrznych
i spalinowych można przeprowadzić wymianę
oleju i odpowietrzyć układ chłodzenia. Przed
uruchomieniem silnika należy bezwzględnie
odciąć zapłon, usuwając na przykład bezpiecznik lub przekaźnik pompy paliwowej.
Następnie przy pomocy rozrusznika kręcić
wyłączonym silnikiem do momentu uzyskania
odpowiedniego poziomu ciśnienia oleju. Zanim uruchomiony silnik zostanie wprowadzony na wysokie obroty, zalecamy, aby najpierw
popracował 2 minuty na jałowych obrotach.
Poluzowana Śruba?
Na samym końcu należy sprawdzić, czy wszystkie śruby i łączenia są dobrze
dokręcone i czy nie ma nieszczelności. Po ok.
20 godzinach eksploatacji lub przebiegu 1 000
km należy ponownie skontrolować stan dokręcenia śrub.
długodystansowiec
Pokonywanie długich tras jest korzystne dla
każdego silnika. Silnik z doładowaniem szczególnie źle znosi jazdę na krótkich odcinkach,
ponieważ zanim osiągnie temperaturę pracy
niespalone paliwo i woda kondensacyjna gromadzą się w oleju. Prowadzi to do pogorszenia
właściwości tribologicznych oleju i pogarsza
przyczepność powłoki smarującej. Dopiero,
gdy temperatura przekroczy 80˚C, następuje
odparowanie niepożądanych czynników. Jeśli
temperatura oleju przez dłuższy czas nie przekracza tej wartości, turbosprężarka wystawiona
... używając sprężonego powietrza, rozprowadzić olej
w łożyskach
jest na większe ryzyko. Ponadto w niskich temperaturach otoczenia emulsja powstała z oleju
silnikowego i wody kondensacyjnej może zamarznąć w przewodzie powrotnym oleju turbosprężarki i w przewodzie odpowietrzenia skrzyni korbowej, co może zaburzyć rozkład ciśnień
w silniku.
biodiesel, zagrożenie dla oleJu silnikowego i turbosPrężarki
Oleje roślinne nie odparowują, a niespalone
odkładają się w oleju silnikowym. Po przekroczeniu pewnej wartości koncentracji gęstnieją,
a wkrótce po tym układ smarowania przestaje
funkcjonować. Dlatego stosowanie olejów roślinnych jako paliwa wymaga skrócenia okresu
między wymianami oleju.
W trosce o klienta:
na jałowych obrotach przez
•Pok.raca30silnika
sekund przed rozpoczęciem jazdy
zapewni turbosprężarce smarowanie, natomiast 30 sekund jałowych obrotów
po szybkiej jeździe, schłodzi ją.
Kierowcy pokonujący krótkie dystanse,
powinni przynajmniej raz w tygodniu udać
się w dłuższą trasę, dzięki czemu olej silnikowy będzie się mógł zregenerować.
Aby zimą silnik prędzej osiągnął temperaturę pracy, a ogrzewanie zaczęło działać
szybciej, wskazane jest jego włączanie
po upływie, co najmniej trzech minut.
•
•
MAHLE –
ESTETYKA
PRECYZJI.
Tak, przyznajemy się: jesteśmy zakochani w naszych produktach. Nasi inżynierowie są zafascynowani tłokami, tulejami, zestawami cylindrowo–tłokowymi, kompletami pierścieni tłokowych, łożyskami ślizgowymi
i zaworami. Także filtrami powietrza, oleju, paliwa i kabinowymi. Nasze zespoły produkcyjne są wprost
opętane bezkompromisową walką o jakość wyrobów. Rezultat: części silnikowe i filtry dostarczamy do
wszystkich znaczących producentów przemysłu samochodowego. Ta sama, bezkompromisowa jakość
produktów obowiązuje dla Aftermarketu. Czy to nie jest piękne? www.mahle-aftermarket.com
DOS TAWC Y
Czujniki ABS
Przy ciągłym rozwoju technologii motoryzacyjnej i rosnącej liczbie elektronicznych części w samochodach, czujniki i elektronika układów ABS to rozwijający się rynek i ogromne możliwości. Dane
z rynku niemieckiego pokazują, że w czujniki ABS wyposażonych jest około 20 milionów samochodów osobowych, czyli połowa parku samochodowego tego kraju.
Czujniki ABS to części o zasadniczym znaczeniu dla bezpieczeństwa podróżnych, które odgrywają fundamentalną rolę w pracy układu
ABS w pojeździe. Zwiększają znacznie bezpieczeństwo kierowcy, ponieważ kontrolują siłę
hamowania i pozwalają, by pojazd zwolnił tak
szybko i jednocześnie tak bezpiecznie, jak to
tylko możliwe.
Program TRW dotyczący czujników ABS zawiera aktywne i pasywne czujniki prędkości koła.
Czujniki aktywne wymagają do działania dodatkowego źródła zasilania, natomiast czujniki pasywne działają bez zewnętrznego źródła
energii. W większości samochodów osobowych wykorzystywane są czujniki aktywne ze
względu na ich wyższe parametry techniczne,
np. większą dokładność i mniejszy rozmiar.
Czujniki pasywne można sprawdzić za pomocą cyfrowej suwmiarki, co nie jest możliwe
w przypadku czujników aktywnych, ponieważ
napięcie wyjściowe jest zbyt wysokie i mogłoby doprowadzić do zniszczenia czujnika.
Podręczne narzędzie diagnostyczne Easycheck, oferowane przez firmę TRW, stanowi
rozwiązanie tego problemu, ponieważ odczytuje poszczególne kody błędów elektronicznej
jednostki sterującej (ECU). Poprzez wykryty
kod błędu, mechanik natychmiast rozpozna,
że występuje problem związany z konkretnym
czujnikiem.
70
system zaPobiegaJĄcy blokowaniu się
kół (abs)
Podczas zwykłej jazdy elektroniczna jednostka sterująca (ECU) odpowiadająca za układ
ABS stale monitoruje prędkość, z jaką porusza
się każde koło. Podczas skręcania każde koło
obraca się z inną prędkością. Dopóki różnice
w obrotach poszczególnych kół mieszczą się
w granicach tolerancji, kontrolka nie zapala się,
a układ pracuje. Wykrycie poślizgu lub odbiegającej od normy różnicy między prędkością
kół uruchamia układ ABS i włącza kontrolkę.
Jeśli czujniki ABS wykryją utratę przyczepności
koła, włączany jest układ zaworów kontrolujących płyn hamulcowy w przewodach. Ponieważ hamulce działają na skutek ciśnienia wywieranego przez płyn sprężony w przewodach
hamulcowych, włącza się pompa w układzie
hamulcowym, aby zastąpić hamowanie przez
człowieka i natychmiast włączyć hamulce.
Układ dokonuje tego szybciej niż mógłby to
zrobić człowiek. Kiedy różnica prędkości powróci do przyjętego zakresu tolerancji, kontrolka zgaśnie, a kod chwilowego błędu zostanie
zapisany w pamięci.
Czujniki ABS muszą mieć zdolność generowania i przekazywania precyzyjnych danych
w każdej sytuacji, bez względu na ruch, temperaturę, czy inną zewnętrzną zmienną. Dlatego produkowane są z poliestru termoplastycznego lub poliamidów wzmocnionych
włóknami szklanymi, które mają również do-
skonałe właściwości elektrotechniczne i elektromechaniczne, dzięki czemu są niesłychanie
wytrzymałe.
Z tego powodu czujniki i przewody łączące
mogą wytrzymać ekstremalne temperatury
i pracować w zakresie od -40°C do +15°C, co
ostatecznie gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa.
Zaawansowane układy wspomagania kierowcy, takie jak układ kontroli stabilności, kontroli
ruszania, wbudowany odbiornik GPS lub układ
hamowania na pochyłości, odbierają dane
o prędkości koła od układu ABS w celu wspomagania kierowcy i zwiększania jego bezpieczeństwa podczas jazdy. Systemy nawigacji
wykorzystują sygnały generowane przez te
czujniki do obliczania przejechanej odległości.
rozszerzenie asortymentu czuJników
abs marki trw
Program czujników ABS spotkał sie z bardzo
dobrym przyjęciem na rynku oraz cieszy się
dużym zainteresowaniem, w związku z tym
koncern TRW Automotive Aftermarket postanowił znacznie rozszerzyć asortyment czujników ABS dostępnych na rynku części zamiennych. Obecnie oferta zawiera 220 pozycji i jest
jedną z najbardziej wszechstronnych na rynku
europejskim.
Asortyment TRW obejmuje części do samochodów wszystkich znaczących producentów
europejskich i azjatyckich. W ofercie TRW można znaleźć czujniki na przykład do: Ford Focus
I i II; Citroen C3; BMW Z4; Fiat Bravo/Brava.
Każda część TRW jest dostarczana w kompletnym zestawie z pełną instrukcją montażu. Dalsze informacje na temat programu czujników
TRW można znaleźć w zakładce poświęconej
produktom na www.trwaftermarket.com.
DOS TAWC Y
Poduszki silnika aktywowane
elektronicznie
We współpracy z firmą Audi, specjaliści LEMFÖRDER (marka koncernu ZF) opracowali system poduszek silnika, które w ramach jednego elementu łączą optymalne parametry tłumienia na biegu jałowym oraz podczas
jazdy dynamicznej.
Najnowsze poduszki silnika marki LEMFÖRDER
zostały opracowane z myślą o modelach Audi
A4, A5 i Q5. Elementy te będą stosowane zarówno w nowych pojazdach w produkcji seryjnej, jak i dostępne jako części zamienne.
FunkcJe Poduszki silnika
Poduszki silnika to elementy stanowiące połączenie pomiędzy silnikiem i skrzynią biegów,
a karoserią pojazdu. Ich zadaniem jest tłumienie wibracji, hałasu oraz ruchów silnika w celu
poprawy komfortu pasażerów oraz zmniejszenia oddziaływania wibracji na sąsiadujące
z silnikiem elementy pojazdu.
Silnik na biegu jałowym zachowuje się zupełnie inaczej niż silnik przy pełnym obciążeniu,
a pojazd nieruchomy podlega zupełnie innym siłom zewnętrznym niż pojazd w ruchu.
Tradycyjne poduszki silnika mają za zadanie
osiągnąć zadowalający kompromis pomiędzy
parametrami tłumienia w tych odmiennych
warunkach. Taki kompromis, w zależności od
rodzaju pojazdu, będzie zawsze faworyzował
albo komfort na biegu jałowym, albo dynamikę jazdy.
ZF to wiodący na światowym rynku koncern motoryzacyjny. Prowadzi działalność
w zakresie produkcji i sprzedaży układów
przeniesienia napędu oraz zawieszeń.
Firma zatrudnia ok. 60 000 pracowników
w 125 oddziałach w 26 krajach. Grupa ZF
zajmuje 10 miejsce wśród największych
dostawców branży motoryzacyjnej.
Nowa struktura organizacyjna koncernu
ZF Services łączy produkty marek SACHS,
LEMFÖRDER, BOGE i ZF Parts z działalnością w zakresie ich sprzedaży i serwisu.
Obecne zatrudnienie ZF Services wynosi
2500 pracowników w 76 oddziałach
ulokowanych w 34 krajach.
Zawieszenie silnika z najnowszą hydrauliczną
poduszką marki LEMFÖRDER aktywowane jest
przez elektroniczny przełącznik. Pomaga ono
tłumić wibracje o niskiej częstotliwości charakterystyczne dla pojazdów stojących, których
silnik pracuje na biegu jałowym. W tym trybie
poduszka jest bardzo miękka i ma niewielki
skok.
Podczas jazdy przełącznik aktywuje układ
hydrauliczny w zależności od prędkości oraz
obrotów silnika. Mechanizm ten doskonale
sprawdza się w warunkach dynamicznej jazdy.
Poduszka staje się znacznie sztywniejsza, a zakres jej ruchu zdecydowanie wzrasta.
Na polskim rynku części zamiennych,
ZF Services oferuje najwyższej jakości
amortyzatory i sprzęgła pod marką SACHS,
zawieszenia, elementy układu kierowniczego oraz elementy gumowo-metalowe
marki LEMFÖRDER, amortyzatory pod
marką BOGE, a także pompy oraz przekładnie kierownicze marki ZF Parts.
10,7 miliona samochodów rocznie
SACHS – od pierwszego montażu,
przez cały okres użytkowania pojazdu!
ZF Services prowadzi również szkolenia
teoretyczne i praktyczne z zakresu instalacji oraz użytkowania swoich produktów,
zarówno dla niezależnych jak
i licencjonowanych punktów serwisowych. Dodatkowo dużym uznaniem
cieszą się programy serwisowe dla warsztatów, takie jak chociażby Original SACHS
Service, czy LEMFÖRDER plus.
Ponad 10 milionów samochodów wyposażonych w amortyzatory SACHS opuszcza corocznie linie produkcyjne na całym
świecie. Te same wymagania jakościowe SACHS dotyczą
również amortyzatorów i sprzęgieł przeznaczonych na rynek
części zamiennych. Wybór oryginalnej jakości SACHS to
korzyŚci PłynĄce z zastosowania Poduszki silnika aktywowaneJ elektronicznie
marki lemFÖrder
• Zwiększony komfort kierowania pojazdem;
• Lepsze reakcje na wysokich obrotach;
• Możliwość precyzyjnego dostrojenia sztywności, parametrów tłumienia oraz bezwładności poduszki.
72
dwa tryby Pracy Poduszki silnika
aktywowaneJ elektronicznie marki
lemFÖrder
najlepsza gwarancja bezpieczeństwa na drodze.
• Tryb komfortowy (na biegu jałowym).
•
W trybie komfortowym, zawór jest otwarty,
a poduszka staje się bardziej miękka.
Tryb jazdy dynamicznej. W trybie jazdy dynamicznej, zawór jest zamknięty, a poduszka
zyskuje sztywniejszą charakterystykę.
www.zf.com
DOS TAWC Y
DENSO publikuje nowy katalog
Wiodący światowy producent części i podzespołów samochodowych opublikował nowy katalog świec
zapłonowych i żarowych, ujmując obydwa programy jakościowe OE w obrębie jednej, poręcznej publikacji.
Świece zapłonowe DENSO Iridium Tough
Nowy katalog świec żarowych
i świec zapłonowych DENSO, na lata 2010/2011
(ref DESG10-0001), przedstawia szczegółowo
obydwie linie świec DENSO w przejrzystym,
czytelnym formacie. Poszczególne rozdziały opisują zakres oferty, porady montażowe,
charakterystykę techniczną, zastosowanie,
poradnik dla kupującego oraz tabele referencyjne. Katalog obejmuje również pełną listę 80
nowych zastosowań w zakresie świec zapłonowych, jak choćby Audi Q7, Ford Kuga, Honda
Accord, Hyundai i10 & i20, Lexus RX450h, Mercedes Benz klasa CLC, Porsche Panamera jak
również VW Scirocco & Tiguan.
Jak korzystaĆ z tabeli?
Tabele zastosowań w rozdziale nowego katalogu, poświęconego świecom zapłonowym,
są szczególnie przydatne przy identyfikacji
właściwych świec DENSO do każdej marki
i modelu samochodu, co szczegółowo wyjaśnia Adam Barski, przedstawiciel handlowy
odpowiedzialny za rynek wtórny w Polsce
z DENSO Europe B.V.: „Aby odnaleźć świecę zapłonową DENSO do określonego zastosowania,
szukamy w kolumnie „Standard” numeru literowego lub też, według następnej
kolumny, numeru cyfrowego
części, która jest odpowiednikiem świecy zgodnym
z oryginalnym wyposażeniem.
Trzecia kolumna, tzw. 4 pack
(czteropak), to kod skrócony
opakowania zawierającego
4 sztuki (jest to ta sama świeca,
która jest zalecana w pierwszej kolumnie, różnica jest tylko w opakowaniu – pierwsza
kolumna – numer literowy –
w skład opakowania wchodzi
10 szt. świec zapłonowych,
w przypadku 3 kolumny 4-pack – w skład opakowania wchodzą 4 szt. świec zapłonowych.
Zamawiając
w Inter Cars świecę zapłonową W20EPR-U możemy tą
samą świecę zamówić we-
74
dług krótkiego numeru D2 i jedności świec standardowych.
cześnie otrzymamy zamówione
Podsumowując, program
świece w tak zwanym „czteropaku”.
świec zapłonowych firJednocześnie należy pamiętać,
my DENSO, dedykowany
że wprowadzając samodzielnie zawszystkim markom, obejmówienie do programu Inter Cars
muje ponad 6700 zastoSA, do numeru literowego, oraz
sowań
pokrywających
skróconego, musimy dodać ozna99% europejskiego rynku
czenie producenta – dla DENSO
samochodowego.
Ten
jest to „DNS”. W związku z tym ostaszeroki wybór rozwiązań
tecznie wpisujemy: DNSW20EPR-U
technologicznych obejmu(dziesięciopak), DNSD2 (czteropak).
je świece zapłonowe typu
Następna kolumna to przerwa
Standard (niklowe), Twin
między elektrodami, a kolejna
Tip (TT), Iridium Tough,
kolumna informuje, czy dostępne Okładka katalogu DENSO 2010-2011, Iridium Long Life, Iridium
Świece zapłonowe i Świece Żarowe.
są zalecenia obejmujące świece
Power, Iridium Racing
zapłonowe TT. Wreszcie, kolumny
oraz Super Ignition Plugs
„Alternatywa” przedstawiają alternatywne wybo- (SIP) jak również świece zapłonowe do zastory wysoce wydajnych świec zapłonowych DENSO sowań w motocyklach, łodziach motorowych,
typu Iridium Power oraz Iridium Tough, jeżeli są a także w małych silnikach.
one dostępne”. - podsumowuje A. Barski.
Świece zaPłonowe
Świece zapłonowe Iridium oferujące m.in. najmniejszą na świecie średnicę elektrody środkowej - 0,4 mm, zostały opracowane i wprowadzone na rynek pierwszego montażu przez
DENSO Corporation w 1997 r. Mikroskopijnej
grubości elektroda, o wyjątkowej sile, umożliwia wydobycie znacznie silniejszego łuku
iskrowego, co skutkuje lepszym zapłonem i
ogólną poprawą wydajności silnika, przy jednoczesnym spadku zużycia paliwa sięgającym
nawet do 5% niż przy wykorzystaniu większo-
Świece żarowe
DENSO oferuje również jeden z najlepszych
programów świec żarowych na rynku wtórnym, zarówno pod względem różnorodności
jak i wydajności, nieustannie tworząc swoje
dziedzictwo światowego lidera w systemach
OEM dla silników wysokoprężnych. Wraz ze
świecami żarowymi typu Extended Post-Heating, Ceramic i Instant Heating, program jakościowy OE obejmuje 130 numerów części
przeznaczonych do ponad 2600 zastosowań,
co odpowiada 98% europejskiego, japońskiego i amerykańskiego parku samochodowego.
DOS TAWC Y
S P O RT
OCAP - Włoska jakość
Ocap jest jednym z liderów w dziedzinie projektowania, konstruowania,
produkcji oraz sprzedaży szerokiej gamy części do zawieszenia.
Mistrzostwa Europy
dobiegły końca
Rajd Miglia
Dominik Kalamus
Włoski producent z roku na rok umacnia swoją pozycję nie tylko jako dostawca części na
rynek wtórny, ale odnosi również sukcesy na
rynku pierwszo-montażowym. Grupie Ocap
International Srl zaufali m.in. producenci samochodów osobowych jak: Maserati, Alfa
Romeo, Lamborghini, Renault, Bentley, Lotus,
Pagani, ciężarowych: m.in.: DAF, Iveco, MAN,
Mercedes, Scania, Volvo, maszyn przemysłowych i rolniczych, np. Massey Ferguson, Lan-
Nowoczesne centrum logistyczne w Oglianico.
dini, Dana Group, John Deer oraz autobusów,
m.in. Bredamenarinbus, Iveco, Mercedes, Setra.
Grupa zanotowała tak duże osiągnięcia, iż
znalazła się w gronie 500 firm europejskich o
największym procencie wzrostu, ogłoszonych
przez Growth Plus. Dziś posiada sieć dystrybucji
w 146 krajach na całym świecie.
teraŹnieJszoŚĆ
Nowoczesne centrum logistyczne w Oglianico,
niedaleko Turynu otrzymało bardzo pochlebne opinie ze strony poważanych magazynów
branżowych. Usytuowane na powierzchni
100 tys. m2, składa się z prostopadłego magazynu, w którym realizowane są zamówienia.
Magazyn o wysokości 33 m ma możliwość
pomieszczenia ładunku odpowiadającego 20
tys. zbiornikom o metrze sześciennym każdy.
Ponadto magazyn dysponuje 5-cioma nowo-
czesnymi przenośnikami oraz posiada 5 jednostek odbioru towaru, co gwarantuje wysyłkę
do 500 tys. referencji miesięcznie.
PrzyszłoŚĆ
Grupa OCAP International Srl wiąże swoją
przyszłość również z rozwojem nowoczesnych technologii, dlatego też przystąpiła do
Centrum Mechatronicznego w Turynie. Utworzone jest ono przez przedsiębiorstwa z sektora mechanicznego i elektronicznego, które
połączyły swoje siły w pracach nad nowymi
technologiami mającymi na celu wytwarzanie
innowacyjnych produktów. Specjaliści z OCAP
International Srl kierują grupą zajmującą się
badaniami nad zaawansowanym systemem
mechatronicznym wykorzystywanym do precyzyjnej obróbki, pozwalającej na uzyskanie
maksymalnej wytrzymałości wytwarzanych
elementów.
Maciej Oleksowicz podczas wszystkich tegorocznych startów zgromadził 91 punktów debiutując w Mistrzostwach Europy zajął dobre piąte
miejsce w klasyfikacji kierowców. W klasyfikacji pilotów Andrzej Obrębowski z dorobkiem 105 punktów uplasował się oczko wyżej.
W wielkim skrócie przedstawiamy zmagania zawodników.
W kalendarzu znalazło się 11 rund z czego 8 odbyło się z udziałem Maciej Oleksowicza pilotowanego przez Andrzeja Obrębowskiego.
Pierwsza runda odbyła się podczas Rajdu 1000
Miglia. Maciej i Andrzej, którzy po raz pierwszy
startowali za kierownicą Forda Fiesty S2000 zakończyli rajd na 11 miejscu w klasyfikacji ME.
Drugi start reprezentantów Automobilkubu
Rzemieślnik odbył się podczas Rajdu Chorwacji,
w którym Polacy wywalczyli wysokie 5 miejsce
w „generalce” i 4 w klasyfikacji ME. Zdobyli tym
samym swoje pierwsze punkty w cyklu. Trzecia
odsłona europejskiego czempionatu gościła na
szutrowych trasach Rajdu Polski. Maciej Oleksowicz zaskoczył wszystkich wysoką formą i po
pierwszym etapie zajmował pozycję wicelidera!
Trzy tygodnie później kierowcy spotkali się na
asfaltowych odcinkach Rajdu Ypres. Ten belgijski klasyk stanowił jednocześnie rundę IRC,
dzięki czemu na starcie stanęła mocno obsadzona stawka zawodników. Dla Oleksowicza
rajd stał pod znakiem kłopotów z hamulcem
ręcznym, dlatego też udało mu się osiągnąć
5 miejsce.
Swoją wysoką formę na nawierzchniach szutrowych Maciek potwierdził w tureckim Rajdzie
Bosforu, gdzie po raz pierwszy w karierze wygrał odcinek specjalny w zawodach tej rangi!
Po pierwszym dniu polska załoga zajmowała
wysokie 3 miejsce. Niestety dobrą passę przerwał urwany drążek kierowniczy na 5 odcinku
specjalnym. Dzięki zapisom regulaminowym
warszawski duet mógł powrócić do rywalizacji
podczas ostatniego etapu rajdu. Finalnie Oleksowicz zajął najniższy stopień na podium w klasyfikacji ME.
Kolejna runda z udziałem zawodników zespołu
Castrol TRW Motointegrator odbyła się miesiąc później podczas Rajdu Barum. Niezwykle
trudny, asfaltowy rajd od samego początku
nie układał się najlepiej dla Maćka, ale mimo
urwanego koła i dzięki sprawnej ekipie można
było kontynuować rajd. Ostatecznie Oleksowicz
zakończył rajd na 5 miejscu w klasyfikacji ME
i z kolejnymi cennymi punktami.
76
Rajd Elpa rozegrany na greckich szutrach to
impreza, w której Maciej z Andrzejem pokładali duże nadzieje na sukces. Po pierwszym
dniu Polacy zajmowali 3 miejsce w klasyfikacji
ME. Niestety drugi etap okazał się być niezwykle pechowym. W wyniku uderzenia w kamień
w Fordzie awarii uległa skrzynia biegów i polska
załoga po raz pierwszy w sezonie nie pojawiła
się na mecie.
Rajd Chorwacji
Rajd Polski
Rajd Ypres
Ostatnią rundą ME był rozegrany nad Lazurowym Wybrzeżem Rajd Antibes. Na alpejskich
i malowniczych trasach, w większości zapożyczonych z Rajdu Monte Carlo, Maciej z Andrzejem zajęli 4 miejsce w klasyfikacji mistrzostw.
Maciej Oleksowicz:
„To był sezon pełen
wyzwań, wielkiej nauki, oraz podwójny
debiut, bo pierwszy
raz startowaliśmy
w pełnym cyklu
Mistrzostw Europy
i pierwszy raz za kierownicą Forda Fiesty
S2000. Myślę, że w
tych okolicznościach
5 miejsce na koniec
sezonu jest dla nas sukcesem choć nie ukrywam, że
pozostał pewien niedosyt, bo w trakcie sezonu pojawiły się realne szanse na podium. Najważniejsze
jednak jest to, że zdobyliśmy ogromne doświadczenie podczas wszystkich startów i obeszło się bez
groźnych wypadków. Takie też były założenia na
początku sezonu, a wynik był sprawą drugorzędną. Liczę, że ciężka praca całego zespołu i zdobyte
doświadczenie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami podczas przyszłorocznych startów w Mistrzostwach Europy.
Chciałbym podziękować wszystkim naszym sponsorom, dzięki którym cały projekt mógł być realizowany. Dziękuję również ekipie TVP, która towarzyszyła nam i relacjonowała nasze poczynania przez
cały sezon. Podziękowania kieruję do całego zespołu, a zwłaszcza do mechaników, którzy wykonali
naprawdę dobrą robotę.
Rajd Barum
Rajd Elpa
Rajd Antibes
Polski duet w barwach zespołu Castrol TRW Motointegrator wywalczył 5 miejsce w klasyfikacji generalnej
cyklu, co jak na debiut na europejskich trasach można
uznać za sukces.
Chciałbym także podziękować wszystkim kibicom
i osobom, które nas wspierały duchem podczas
naszych startów. To szalenie miłe i motywujące widzieć biało czerwone flagi na trasach gdzieś daleko
od Polski.
Przed nami już tylko rajdowe święto czyli Warszawska Barbórka, gdzie pojawimy się naszą Fiestą”.
77
o
t
o
m
a
n
s
a
cz
PasJe
MOTO PAS J E
Marek Tomasz Szelągowski
Data urodzenia: 07.07.1968. Warszawa
Pasje: rajdy samochodowe, samochody
terenowe, budowa aut rajdowych
i wyprawowych.
Pierwszy sukces: zwycięstwo w klasie
w rajdzie Monte Calvaria - Gazem 67;
czterokrotny Mistrz Polski w rajdach
samochodów terenowych.
Pierwszy sukces osobisty: w wieku 14
lat naprawiłem koparkę na pobliskiej
budowie i już wtedy wiedziałem, że niewiele maszyn będzie miało przede mną
tajemnice.
Pierwsza porażka: nie pamiętam... staram
się nie przywiązywać do tego wagi,
dążę do celu.
Motto życiowe: przeszkody są po to,
aby je pokonywać.
Związek z IC: Właściciel Q-Service Off-road
WARSZTAT4X4.PL
Życie
z napędem
Maria Zmysłowska
4x4
Willys Jeep
Przedstawiamy sylwetkę Marka Szelągowskiego – kierowcy rajdowego,
wielkiego pasjonata samochodów terenowych i miłośnika rajdów samochodowych i wypraw.
Jako zawodnik Marek Szelągowski wystartował w 1985 roku w serii imprez KJS w barwach Autmobilklubu Polskiego. Starty w rajdach
samochodów terenowych rozpoczęły się rok
później. Początki to starty samochodem Gaz
69. W latach 1988-1992, jako zawodnik Automobilklubu Rzemieślnik, Warszawa w Gazie 67
wygrywa klasę Popularną. Przez jego rajdową
„stajnię” przewinęły się takie auta jak: Gaz 67
i 69, Uaz, Muscel, Willys Jeep MB, Jeep Wrangler, Land Rover, Range Rover, Nissan Patrol,
Kia Sportage, Ssang Yong Musso i Korando,
Mercedes G oraz wiele innych, którymi startował w różnych rajdach. Wziął udział w ponad
setce rajdów. W latach 1988 - 2000 był organizatorem wszystkich eliminacji Mistrzostw
Polski w Rajdach Samochodów Terenowych
realizowanych przez Klub oraz współorganizatorem wielu imprez popularnych i turystycznych. Mówi o sobie, że jeździł prawie w każdych warunkach i potrafi pojechać wszystkim,
co się rusza.
Bez utraty napięcia.
Dzięki zestawom łańcuchów rozrządu SWAG silniki przez długi
czas będą miały optymalny napęd. Dajemy na to Państwu
gwarancję*. Ponad 100 zestawów łańcuchów rozrządu SWAG
zawiera wszystkie niezbędne, podatne na zużycie części
włącznie z napinaczami łańcucha, pasujące do 95% powszechnie używanych typów pojazdów. Naturalnie, zestawy te
charakteryzują się jakością wyposażenia fabrycznego SWAG.
Więcej informacji o zestawach łańcuchów rozrządu znajdą Państwo na stronie www.swag.de
* 5-letnia gwarancja jakości na łańcuchy rozrządu (lub na 100.000 km przebiegu przy
użyciu zaleconego przez producenta oleju silnikowego).
Daewoo Musso
Marek Szelągowski,
Rajd w Łasku ‘92
Od 1998 roku pasją Marka stało się budowanie saAdres serwisu:
mochodów wyprawowych.
WARSZTAT4X4.PL
Wiele z nich uczestniczyło
Król i Szelągowski Sp.J. Q-Service Off Road
w rajdach i wyprawach
ul. Łopuszańska 49
w różne zakątki świata. Je(wjazd od ul. Przedpole)
den z nich w 2008r. obje02-232 Warszawa
chał prawie bezawaryjnie
tel.: 602 250 565, 662 300 373
niemalże całą kulę ziemską
(uszkodzona wiązka elektryczna blokady mostu i jeden wymieniony
uszczelniacz). Podczas wyprawy Marek często
wspierał załogę technicznie i merytorycznie
przez telefon satelitarny... Mówi, że daje mu
to ogromną satysfakcję oraz siłę napędową do
kolejnych projektów.
GAZ 69 zbudowany na zamówienie.
Rok produkcji 1972, rok budowy 1996.
„Po raz pierwszy pojechałem na rajd mając
14 lat, ale nie jako
zawodnik tylko jako
załogant. Odkryłem
wówczas, że rajdy
i samochody terenowe, to coś, co bez
reszty mnie pociąga”.
„Samochody terenowe 4x4
wymagają nie tylko dobrego
kierowcy podczas rajdów
typu off-road. Od blisko 25 lat
prowadzę warsztat samochodowy zajmujący się naprawami,
przeróbkami oraz budowaniem
aut terenowych i rajdowych.
W chwili obecnej pracuję ze
wspólnikiem Adamem Królem
pod szyldem WARSZTAT4X4.PL,
a wcześniej pod nazwą 4x4
Szelągowski Sport Serwis. Nasi
klienci mają pewność fachowej
usługi, jaką przeprowadzamy
podczas serwisu bieżącego
i eksploatacyjnego, jak również
podczas prac związanych
z budowaniem samochodów
od podstaw lub ich przeróbek.
Zapewniamy przeglądy i konsultacje przed rajdami, zlotami
i wyprawami. Doradzamy
w kwestiach technicznych
i uczymy jazdy sportowej oraz
techniki jazdy samochodami
4x4. Na rynku wyróżnia nas
wiedza i wieloletnie doświadczenie praktyczne, dlatego możemy
sobie pozwolić na skuteczny
serwis samochodów wszystkich
marek z napędem 4x4”.
asją
s
swoją p
ielić się zdjęcie na adre
z
d
o
p
z
s
j
e
li
c
ś
h
y
c
w
li
Jeś
do nas i
i, napisz
racą
z innym
współp
wiązanżye zaistnieć y!
z
t
s
je
to
o
Każdy kter Cars SA masje. Zapraszam
z In e Moto P
c
ry
w rub
u
rcars.e
e
t
n
i
@
i
omosc
wiad
79
W R Z U Ć N A LU Z
Andrzej Mleczko o motoryzacji
S.M.A.R.
czyli Specyficzna Motoryzacyjna Analiza Rynku
FSO – Koniec sześciu
dekad motoryzacji
FSO na Żeraniu po 60 latach pracy kończy działalność, a tym samym ikona polskiej motoryzacji znika z jej mapy. Od listopada mają zacząć się
zwolnienia. Do marca 2011 roku pracę może stracić nawet cała załoga
licząca ponad 1800 osób. Zarząd powiadomił już związki zawodowe
o planach likwidacji działalności produkcyjnej. „Podjęliśmy działania
zmierzające do zwolnień grupowych” – przyznaje Roman Bugaj, rzecznik
prasowy FSO. Nie chce określić, ilu pracowników będzie musiało odejść,
ani jaki los czeka spółkę, która ubiegły rok zakończyła ze stratą 189 mln zł.
W marcu 2011 wygasa licencja na Chevroleta Aveo. Produkcja zestawów
montażowych przestarzałego Lanosa dla odbiorców na Wschodzie firmy
nie utrzyma. W tym roku zakład ma opuścić 55 tys. aut, dziesięciokrotnie mniej niż wyjeżdża z tyskiej fabryki Fiata. Planu ratunkowego, którym
miała być umowa na montaż chińskich aut, na razie nie ma. Po firmie
kontrolowanej przez UkrAvto zostanie 110 ha atrakcyjnych gruntów, które zostaną wystawione na sprzedaż. Wartość rynkowa około 3 mld zł.
Szkoda, że straciliśmy w ciągu tylu lat tyle szans, aby produkować nowoczesny samochód pod własna marką. Czesi z ironicznym uśmiechem pod
nosem szepczą już „To se ne wrati”.
A nam Polakom z narodowej motoryzacji pozostanie tylko… jej muzeum.
Ogniste Ferrari
458 Italia
W ciągu ostatnich miesięcy aż 11 egzemplarzy tego modelu zapaliło się
w niewyjaśnionych okolicznościach. Producent dostrzegł problem wydając stosowny komunikat mówiący o poważnym rozpatrywaniu każdego
wypadku.
W świetle tych wydarzeń innego znaczenia nabierają wszelkie marketingowe slogany marki jak płomienny, czerwony kolor czy ognisty temperament silnika.
Słuchania wewnątrz utworu Deep Purple „Smoke on the water” także
z wiadomych względów nie polecam.
Szanowni Państwo
Zbliżają się najpiękniejsze święta, które nieodłącznie każdemu z nas kojarzą się ze spotkaniem w rodzinnym gronie, śnieżną i mroźną scenografią za oknem, wypatrywaniem pierwszej gwiazdki i prezentów pod choinką i oczywiście z suto zastawionym, pachnącym smakołykami stołem,
przy którym zawsze jest miejsce dla zbłąkanego wędrowca.
Życzę Państwu prywatnie spełnienia wszelkich najskrytszych marzeń,
a motoryzacyjnie bezpieczniejszych i zawsze gładkich dróg, dzięki którym co roku będziemy mogli cieszyć się wszelkimi atrybutami Świąt Bożego Narodzenia i spotykać się przy tym pachnącym, rodzinnym stole.
Foto konkurs
Rafaf M.
80
Podaj markę i model
prezentowanego na zdjęciach samochodu.
Prawidłowe odpowiedzi z telefonem kontaktowym oraz z pełnymi danymi do wysyłki nagrody
(imię, nazwisko, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy) proszę wysłać mailem na adres
[email protected] z dopiskiem „konkurs wrzuć na luz” lub listownie na adres:
Redakcja Wiadomości IC
Inter Cars SA, ul. Gdańska 15
05-152 Czosnów
Na odpowiedzi czekamy do 31.01.2011.
Spośród osób, które przyślą prawidłowe odpowiedzi rozlosujemy:
3 nagrody główne ufundowane przez firmę Robert Bosch Sp. z o.o.
Rozwiązanie konkursu „Wrzuć na luz” Wiadomości IC 36
Prawidłowa odpowiedź: ASTON MARTIN LAGONDA
Nagrody otrzymali:
Wieża stereo
Piotr Mazur – Tarnów
Odtwarzacz DVD
Marcin Sobolewski – Warszawa
Piotr Gnielczyk – Zabrze
Odtwarzacz MP4
Bartosz Wojtowicz – Leszno
Mirosław Piwowar – Domaradz
Sebastian Kijek – Warszawa
Karol Zambrzycki – Zambrów
Arkadiusz Ćwikła – Gliwice
Nagroda specjalna od firmy BOSCH za wyczerpującą odpowiedz w postaci aparatu
fotograficznego
Adam Leszczyński – Lublin
Nagroda specjalna od programu IC Premia
w postaci pamięci USB
Mariusz Mikołajczak – Brzoza
Grzegorz Mościbrocki – Białystok
Paweł Kucharczyk - Kozłówka
Marek Gadowski – Warszawa
Michał Karwacki - Słupsk
Wygranym gratulujemy.
1x
5x
2x
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
Silnik | Podwozie | SerwiS
Trwały sukces oraz ciągłe zadowolenie klienta można osiągnąć tylko dzięki
jakości, która przekonuje. Jest to kryterium, stanowiące podstawę całej
działalności naszego przedsiębiorstwa. Ponieważ producenci prezentują coraz
to nowe wyzwania, rozwijamy już dziś rozwiązania jutra i dostarczamy części
zamienne w jakości OE, bazujące na najnowszym stanie wiedzy technicznej.
Rozwijane w oparciu o niemiecki inżynieryjny know-how, certyfikowane wg GVO,
sprawdzane przez niezależne instytuty. Także w zakresie serwisu, doradztwa
oraz zdolności dostaw istnieje dla nas tylko jedno rozwiązanie: jakość.
Więcej informacji na stronie www.ruville.de

Podobne dokumenty