Pobyt w świetlicach jest darmowy, uczestnikami mogą być osoby

Komentarze

Transkrypt

Pobyt w świetlicach jest darmowy, uczestnikami mogą być osoby
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zaprasza absolwentów do zapisania
się do świetlic środowiskowych (Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego) w Wodzisławiu
Śląskim, Rydułtowach i Radlinie, gdzie uczestnicy projektu nieodpłatnie będą mogli aktywnie i
twórczo można pod okiem specjalistów spędzić czas. Punkty działać będą w godzinach 8:00 – 16:00,
od poniedziałku do piątku. Uczestnicy i ich otoczenie zostaną objęte również poradnictwem
rodzinnym, opiekuńczym i prawnym w celu ułatwienia dostępu do wiedzy na temat pielęgnacji i
rehabilitacji, sposobów radzenia sobie z obciążeniem psychicznym oraz ulg i uprawnień wynikających
ze sprawowania opieki.
Punkty będą funkcjonowały w taki sposób, aby UP mogli decydować o rodzaju swojej aktywności,
spędzać czas aktywnie i zgodnie ze swoimi potrzebami, aby czuli się współodpowiedzialni za właściwe
wykorzystanie czasu i miejsca pobytu. Punkty wyposażone będą w typowy sprzęt świetlicowy,
interaktywne programy usprawniające funkcje umysłowe i fizyczne, w sprzęt komputerowy, aby
nabyć umiejętności IT, będą mogli brać udział w organizowanych wydarzeniach, animacjach i
zajęciach przy wsparciu wykwalifikowanych opiekunów i przystępnych form aktywizujących,
relaksujących, a także integrujących ze środowiskiem lokalnym, itp. Punk jest wyposażony w sprzęt
umożliwijacy sporządzenie napojów, spożycie przyniesionego z domu drugiego śniadania. Forma
wsparcia obejmie 45 UP.
Pobyt w świetlicach jest darmowy, uczestnikami mogą być osoby dorosłe, osoby oczekujące
na uczestnictwo w WTZ, Ośrodkach Wsparcia, ZAZ, innych.
Wnioskodawcą projektu jest Powiat Wodzisławski.
Termin realizacji: 01.02.2017 r. – 31.12 2018 r.
Wartość projektu: 946 774,19 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 804 758,06 zł
Projekt „Środowiskowy Interfejs Pomocowy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne,
Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - Regionalne Inwestycje Terytorialne,
konkurs nr RPSL.09.02.02.-IZ.01-24-062/16
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
„Środowiskowy Interfejs Pomocowy”
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty