OŚWIADCZENIE do czego zostałem upoważniony/a przez

Transkrypt

OŚWIADCZENIE do czego zostałem upoważniony/a przez
www.ogienduszy.art.pl
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że – reprezentując zespół: ........................................................................................................................ ....
do czego zostałem upoważniony/a przez pozostałych członków Zespołu – wyrażam zgodę na
nieodpłatne wykorzystanie materiału muzycznego – przesłanego w zgłoszeniu na V Festiwal
OGIEŃ DUSZY – do celów promocyjnych. Jednocześnie oświadczam, że Zespół posiada
pełnię praw autorskich do w/w materiału.
imię i nazwisko: .................................................................................................... podpis: .....................................................................
Złożenie powyższego oświadczenia nie jest wymagane, aby zgłoszenie było skuteczne, jednak pozwoli na zamieszczenie nagrań Zespołu np. na pamiątkowej płycie CD, którą mamy zamiar wydać, a która będzie zawierała
muzykę wszystkich Laureatów Festiwalu.

Podobne dokumenty