Gdańskim Centrum Badawczo – Rozwojowym Intel Polska

Komentarze

Transkrypt

Gdańskim Centrum Badawczo – Rozwojowym Intel Polska
Zapraszamy
do Gdańska
Welcome
to Gdańsk
Gdańskie Centrum Badawczo–Rozwojowe powstało w 1999 roku.
Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie.
W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej klasy specjalistów
i liczba ta nieprzerwanie rośnie.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
Intel’s Research Center in Gdańsk was established in 1999. It is one
of Intel’s biggest laboratories in Europe. There are around 1000
employees working in this Polish unit and this figure is steadily
­rising.
2
Gdańskie Centrum Badawczo-Rozwojowe
Research Center
in Gdańsk
Gdański ośrodek Intela formalnie istnieje od 1999 r., jednak w rzeczywistości jego historia jest dłuższa.
W roku 1991 nasz ośrodek pierwszy raz otworzył swoje drzwi, jako filia amerykańskiej firmy Cross­
Comm zajmującej się sieciami komputerowymi.
Intel has had an office in Gdańsk since 1999. The building; was opened in 1991 as a branch of CrossComm’s a US computer networking company. It was then acquired by Dutch networking company
Olicom.
W 1997 r. nastąpiło przejęcie CrossComm’u przez Olicom, który w październiku 1999 r. został włączony do korporacji Intel.
Finally Gdańsk site was incorporated by Intel in 1999.
There is no doubt that the strong university and people skills in region had a big influence on the
decision to site such a big Intel research center in Gdansk. . At the beginning of Intel’s activity
in Pomerania, Gdansk Centre was mostly a source of well prepared and talented IT specialists
and software developers engaged in research and development activities. During its operation
the company discovered wider potential in the region and started intensive works on implementing
support functions in Gdansk’s center. A good example it is the Human Resources department.
It consisted of two employees at the start but, now there are several teams who work together
as a HR department and provide help throughout whole EMEA region.
Solidne zaplecze akademickie Trójmiasta miało niewątpliwie wpływ na zlokalizowanie nowych komórek firmy w naszym mieście. Początkowo gdański oddział skupiał wysokiej klasy specjalistów IT, którzy
pracowali głównie w sektorze Research&Development. W ciągu kilku kolejnych lat otwarto nowe
działy. Jednym z nich jest prężnie działający dział Human Resources, który składa się obecnie z wielu
kilkoosobowych zespołów, podczas gdy na początku swej działalności tworzyło go zaledwie dwóch
pracowników!
Gdański oddział Intela skupia ludzi otwartych na wiedzę i nowe technologie. Dowodem tego jest nieustanne rozszerzanie palety realizowanych projektów. Ten ciągły rozwój jest nierozerwalnie związany
z pogłębianiem partnerskich relacji pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi oraz
społecznościami akademickimi i gospodarczymi. Sukces Intela w Polsce został osiągnięty dzięki doskonałym umiejętnościom naszych pracowników. Jest to najlepszy dowód profesjonalizmu na najwyższym
poziomie w warunkach rosnącej, globalnej konkurencji.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
Intel’s center in Gdansk is gathering open-minded and talented people who are interested in new
technology. The fact that the center continues to expand is in part due to the high caliber of employees we are finding. The success of Intel in Poland is related to the strength and passion of our
employees and is a further illustration of Poland’s competitiveness and professionalism in the face
of increasing global competition.
3
IDGz – Intel Architecture Development Group
Jest to jedna z największych grup Intela w Gdańsku o największej dynamice i dywersyfikacji projektów oraz produktów.
Dział ten współpracuje ściśle z pozostałymi grupami Research & Development Intela oraz z klientami zewnętrznymi. Posiada w swojej organizacji zespoły COE (Center of Excellence) – grupy światowej klasy ekspertów.
CSG / IDGz koncentruje się na produkcji oprogramowania do chipsetów firmy Intel, głównie w obszarach związanych z audio, rozpoznawaniem mowy, USB 3.0, BIOS oraz szeroko rozumianym Perceptual Computing.
Firmware i software tworzony przez polski oddział CSG / IDGz działa we wszystkich najnowszych
produktach opartych na platformie Intela (notebooki, ultrabooki, tablety i telefony).
IDGz – Intel Architecture Development Group
In IDGz there are many highly advanced projects covering a wide range of areas.
Is one of the largest groups in Intel Gdansk with the highest growth and diversification projects
and products
It cooperates closely with other R&D groups and some external clients. This group has COE (Center
of Excellence) teams- groups of world-class experts in its organization.
CSG/IDZ is focused on producing software for Intel chipsets mainly in capacities of audio, speech
recognition, USB 3.0, BIOS and Perceptual Computing.
Firmware and software developed by CSG/ IDGz groups in Poland are used in all the latest products
using Intel architecture (notebooks, Ultrabook, tablet and mobile). Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
4
Gdańska grupa CSG w ramach projektu Audio / Voice / Speech odpowiada m.in. za dostarczanie kompleksowych rozwiązań opartych o najnowszą generację algorytmów przetwarzania dźwięku (post
i pre processing) służących poprawie jakości dźwięku odbieranego przez użytkownika. Rozwiązania
te powstają w oparciu o technologię DSP (Digital Signal Processing).
CSG group in Gdansk is working on project Audio/Voice/Speech. This team is responsible for providing solutions based on advanced sound processing algorithms (post- and pre-processing). The main
aim is to improve the sound quality in notebooks, ultrabooks, mobile phones, tablets etc.
Those solutions are based on DSP (Digital Signal Processing) technology.
Very important area of operations are projects related to FPGA Emulation. Those projects are driving the introduction of processes which are enhancing the pace of high-quality products on the
market. Workload is concentrated on the emulation of platforms based on FPGA, what makes it possible to check the new generation chips before their actual production. Thanks to that testing phase
the production cycle is shortened by ~ 6 – 9 months.
Kolejnym bardzo ważnym obszarem są projekty związane z FPGA Emulation, promujące wprowadzanie procesów, które pozwalają szybciej dostarczać na rynek produkty o najwyższej jakości. ­Prace
prowadzone w Gdańsku nad platformami emulacyjnymi na bazie układów programowalnych FPGA
umożliwiają sprawdzenie funkcjonalności chipów nowej generacji przed ich fizyczną produkcją.
W rezultacie umożliwia to skrócenie cyklu produkcyjnego nawet o 6 – 9 miesięcy.
Platformy emulacyjne dają też możliwość wychwycenia i poprawy potencjalnych błędów na długo
przed wyprodukowaniem układów scalonych. Przekłada się to na konkretne sumy zaoszczędzone
na procesie produkcyjnym, na skutek zredukowania ilości cykli produkcyjnych (steppings) potrzebnych na wyprodukowanie układów scalonych, które trafią na rynek.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
Emulation platforms allow systems to localize and overhaul potential errors before production
has started. As the result there are some significant savings made, because the production cycles,
or steppings, are reduced.
5
W ramach projektu Perceptual Computing pracownicy Intela w Gdańsku współtworzą i testują oprogramowanie, które będzie używane w przyszłości na intelowych platformach, takich jak komputery,
tablety czy telefony.
Perceptual Computing określa funkcjonalności, które pozwalają na nowy inteligentny poziom inter­
akcji komputer – człowiek, gdzie użytkownik np. za pomocą gestów lub wzroku steruje zachowaniem
urządzenia.
USB3+ Center of Excellence zajmuje się rozwijaniem sterowników dla zintegrowanych kontrolerów
USB dla systemów Windows i Linux. Wynikiem pracy zespołu jest wsparcie technologii
USB 3.0 w układach scalonych Intela dla platform serwerowych, mobilnych oraz typu desktop.
Process Team zajmuje się kompleksowym wsparciem zespołów projektowych w zakresie narzędzi
używanych przez te zespoły oraz metodologii ich pracy, w celu zapewnienia najwyższej jakości
wytwarzanego oprogramowania.
PerC Intel division is co-creating and testing the software for ‘Perceptual Computing’, which is going
to be used at Intel’s platforms, such as computers, tablets or mobiles.
Perceptual Computing is defining functionality which is a bringing the human-computer interaction
to a brand new level: the user is able to use the camera to communicate with the machine. This could
be used for hand-movement detecting and eye and face tracking.
USB3+ Center of Excellence deals with driver development for integrated USB controllers in Windows
and Linux systems. This is important for supporting the USB 3.0 technology in Intel’s integrated
circuit for server, mobile and desktop platforms.
The Process Team supports all of the project teams with tools and work processes to ensure
the highest level of quality within software. This team has a dual function: it supports teams as projects are defined and then assists throughout the manufacturing processes.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
6
System Software Group – Intel Services Division – Cloud Services Platform
(SSG ISD CSP)
Gdańską grupę CSP tworzą ludzie o najwyższych kwalifikacjach inżynierskich. Dowodem na to jest
dwukrotne zakwalifikowanie się do finału Intel Software Quality Award (wewnętrzny konkurs ­Intela
nagradzający zespoły programistyczne za ponadprzeciętne osiągnięcia w obszarach informatycznych), gdzie doceniono najwyższą jakość tworzonego przez tę grupę oprogramowania. Ludzie
tworzący zespół CSP są postrzegani jako najwyższej klasy specjaliści promujący najlepsze praktyki
inżynierskie z dziedziny programowania poprzez szkolenie innych zespołów w oddziałach Intela
na całym świecie.
Jest to grupa, której historia w Gdańsku sięga roku 2007. Od samego początku zespół był zaangażowany w tworzenie pionierskich rozwiązań umożliwiających budowanie usług (ang. services)
opartych o tzw. „hardware root-of-trust” (parafrazując: bezpieczeństwo oparte o sprzęt) wyróżniających platformy Intela spośród innych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku. Przykładami takich
usług są Intel® Anti-Theft, Intel® Identity Protection Technology oraz Intel® Insider™. Wszystkie
te usługi korzystają z oprogramowania wytworzonego przez gdański oddział CSP. Intel® Anti-Theft
i Identity Protection Technology są szczególnie ważne, ponieważ weszły one w skład definicji nowej klasy komputerów zdefiniowanej i promowanej przez Intela, a mianowicie Ultrabook™.
Innymi produktami tworzonymi i wspieranymi przez grupę CSP są Anti-Theft Essential Services
oraz Anti-Theft Software Development Kit. Oba te produkty pozwalają na stworzenie serwisu
­Anti-Theft obsługującego platformy Intela (obecnie mobilne i desktop’owe). Oprogramowanie to jest
wykorzystywane przez niezależnych producentów oprogramowania (ang. ISV), np. McAfee
czy ­Symantec, do integrowania technologii Intel® Anti-Theft z ich własnymi produktami. Intel udostępnia również swoją własną wersję tego serwisu pod nazwą PC Theft Defense Service. Technologia Anti-Theft umożliwia ochronę komputerów oraz danych w przypadku zagubienia lub kradzieży
tych komputerów i wykorzystuje wbudowane zabezpieczenia sprzętowe.
System Software Group – Intel Services Division – Cloud Services Platform
(SSG ISD CSP)
This group has existed since 2007. At the beginning the main task of this group was the development of platforms for Intel services. The platforms which are utilized are based on devices which
are using unique possibilities of integrated circuits (processors and chipsets). This allows the group
to implement the highest level of security for our services, so called “hardware root of trust”. To note,
main developed services are: Intel Upgrade Service (IUS), Intel Insider (II), Anti-Theft (AT) and Identity Protection Technology (IPT), which is used in the – Ultrabooks inspired by Intel.
CSP is also working on the Anti-Theft Essential Services and the Anti-Theft Software Development
Kit. Both of them create Anti-Theft service which supports Intel platform. This software is being
used by independent software vendors, for example MfAfee or Symantec to integrate the Intel®
Anti-Theft with their own products. Additionally, Intel provides its own version of the service which
is called PC Theft Defense Service. Anti-Theft Technology protects PC and data in case of loss
or theft of computer by using built-in hardware security.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
Gdansk CSP team has high qualified engineers- as shown by. CSP having qualified twice for
the Intel Software Quality Award. This Intel’s internal competition which rewards teams for outstanding achievement in IT. Engineers from CSP are seen as top-class professionals who promote
in the field of programming engineering by providing the training to other teams in other branches
of Intel worldwide.
7
Communication and Networking Group (CNG) – Lan Access Division
(LAD) / Platform Component Group (CCD)
Gdański oddział CNG Intela tworzy i testuje oprogramowanie używane na intelowych platformach,
tak klienckich jak i serwerowych, do zapewnienia różnych funkcjonalności związanych z podłączeniem tychże platform do kablowych sieci komputerowych (LAN-ow). Przykładem może tu być
„­Advanced Network Services” dla systemów operacyjnych z rodziny Windows. Są to sterowniki kart
sieciowych umożliwiające pracę kart sieciowych w „grupie” oraz obsługujące virtualne LAN-y (VLAN).
Kolejna część naszego zespołu – HPM (High Performance Messaging) zajmuje się rozwojem sterowników do kart sieciowych firmy Intel wykorzystujących technologię iWARP / RDMA. Technologia
ta wykorzystuje zaawansowane mechanizmy z pogranicza sprzętu i oprogramowania, takie jak
bezpośrednia komunikacja aplikacji użytkownika z kartą sieciową z pominięciem kernela, bezpośrednie zapisy danych z karty do pamięci komputera czy offload obsługi protokołu TCP / IP do karty,
do zapewnienia bardzo niskich wartości opóźnienia ramek przesyłanych przez łącze Ethernet oraz
zmniejszenia obciążenia procesora związanego z obsługą ruchu sieciowego. Technologia
iWARP / RDMA znajduje zastosowanie m.in. w największych centrach obliczeniowych (HPC) czy
na rynku usług finansowych (FSI).
Communication and Networking Group (CNG) – Lan Access Division
(LAD) / Platform Component Group (CCD)
CNG division in Gdańsk is testing and creating the software for Intel’s clients and server platforms.
The group is tasked with providing new functionalities and connecting newly developed platforms
with computer networks (LAN). Additionally the team is focusing on development of drivers’ in IWARP/
RDMA technology. This technology is using software and hardware solutions such as; direct communication between user application and Networking Interface Card (NIC) (without kernel) and TCP/IP protocol for NICs for ensuring that the delay values of frames sent by ETHERNET are low.
Kolejnym zadaniem realizowanym w Gdańsku jest utrzymywanie i rozwijanie funkcjonalności preBoot. Jest to funkcjonalność dostępna we wczesnej fazie po włączeniu komputera, pozwalająca
użytkownikowi określić, jaki system operacyjny ma zostać załadowany i skąd go należy pobrać.
Funkcjonalność ta jest albo zintegrowana z BIOSem komputera, albo dostępna z pamięci karty
­sieciowej, wspiera różne technologie sieciowe (PXE, ISCSI, FCoE), różne systemy operacyjne (od tradycyjnego DOS, poprzez Windows i Linux po systemy wirtualizowane) oraz współpracuje tak z tradycyjnymi systemami BIOS, jaki i z zyskującym coraz większą popularność standardem UEFI (Unified
Extensible Firmware Interface). Jest szeroko stosowana w systemach komputerowych wszystkich
wiodących producentów np. Dell, IBM, HP oraz wielu innych, i to właśnie ci producenci są głównymi
klientami i partnerami, z którymi współpracuje zespół.
Another task which is managed in this group is the maintenance and development of preboot
technology. This is functionality which is utilized in the early phase of starting the computer when
it is defined which operational system should be downloaded. This functionality is integrated with
BIOS or available directly from the Networking Interface Card. The services developed are widely
used in the computer systems of leading computer producers, such as: DELL, IBM or HP; the main
partners of our CNG team.
Jednym z zadań zespołu jest przygotowanie i utrzymanie narzędzi do kontroli jakości produkcji scalonych układów sieciowych, a także do łatwego nimi zarządzania. Zespół bierze czynny udział w procesie produkcji układów sieciowych, począwszy od analizy założeń projektowych, poprzez emulację
prototypów oraz weryfikację pierwszych wersji układów scalonych. To wszystko wymaga ciągłej
współpracy z oddziałami firmy na całym świecie.
One of the team’s duties is preparing and maintaining tools for production quality and easy management for integrated circuits. The team takes an active part in the production process of circuits:
analysis of the project assumptions, emulation of the prototypes and verification of the first versions
of the circuits. It requires a constant collaboration with many divisions from all over the world.
As one of the first groups in Intel the team started to lay the foundations for a new and groundbreaking computer connection technology – Thunderbolt for Windows. This kind of technology
is already included in some of Apple’s products and other manufacturers are expected to follow suit.
Grupa ta jako pierwsza w Intelu zaczęła zajmować się oprogramowaniem dla systemu Windows dla
nowej technologii połączeń komputerowych, jaką jest Thunderbolt, oferowaną już na rynku przez
firmę Apple.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
8
Datacenter Software Division (DSD)
Datacenter Software Division (DSD)
Jest to jedna z największych oraz najszybciej rozwijających się grup Intela w Gdańsku. Zespół koncentruje się na rozwijaniu i dostarczaniu produktów przeznaczonych na rynek serwerów. Najważniejszymi klientami wytwarzanych rozwiązań są duże międzynarodowe korporacje, takie jak HP, Dell,
IBM, Sun, Fujitsu, Cisco, Google, Oracle, Facebook. Głównymi obszarami zainteresowań gdańskiego
oddziału jest produkcja oprogramowania do zarządzania platformami działającymi w dużych farmach
serwerowych oraz oprogramowania pamięci masowej wspierającego technologie SATA3, SAS, RAID,
NAND. Tworzony w Gdańsku firmware i software działa na wszystkich nowych generacjach serwerów budowanych na bazie produktów Intela.
This is one of the biggest groups on site. The team is focused on delivering and development
products devoted to the server market. The largest of our client services are international corporations such as: HP, Dell, IBM, Sun and Facebook. The main area of focus for this division is software
creation for platforms operating on server farms and mass memory supporting the SATA3, SAS,
RAID and NAND technologies. The software which is created in Gdańsk operates on every server based on Intel’s technology.
One of our products is the Intel® Node Manager. This kind of software is provided as an integrated
part of the platform, which enables the user to manage and monitor the platform remotely. Through
a DCMI interface it is possible to track and administer the power consumption on the whole system
level as well as on the level of every each component (e.g. chip, memory). Each platform can be
managed to reduce the power consumption for optimizing the Data Center; increasing efficiencies.
Jednym z produktów, który od początku rozwijany był w Gdańsku, jest Intel Node Manager. Oprogramowanie to dostarczane jest jako element zintegrowany z platformą i umożliwia użytkownikowi jej zdalne monitorowanie i zarządzanie. Poprzez interfejs sieciowy, wykorzystując protokół DCMI,
możliwe jest śledzenie i zarządzanie poborem mocy zarówno na poziomie całego systemu, jaki
i poszczególnych komponentów, jak pamięć i procesor. Każda platforma w zależności od obciążenia
i potrzeb może ograniczyć całościowy pobór mocy umożliwiając optymalne wykorzystanie każdego
wata energii pobieranego przez Data Canter.
Another significant project is Intel Rapid Storage Technology for Enterprise. This project is mainly
focused on providing software which enables creating and administrating of RAID volumes on Intel
servers. This is made possible without the need of investing in expensive hardware solutions. The user
also gets an extensive package of functionalities, such as: support of every popular RAID levels
0, 1, 10, 5, migration between the levels when the system is running, starting up the system directly
from the RAID volumes and increasing the efficiency of cache’s algorithms.
Innym znaczącym produktem wspieranym obecnie przez gdański DSD jest Intel Rapid Storage Technology for Enterprise. Za nazwą tą kryje się stos oprogramowania umożliwiającego tworzenie
i zarządzanie wolumenami RAID na serwerach Intelowych. Bez konieczności inwestowania w dodatkowe, dużo droższe rozwiązania sprzętowe użytkownik wraz z platformą dostaje bogaty zestaw
funkcjonalności, takich jak: wsparcie wszystkich popularnych poziomów RAID 0, 1, 10, 5, możliwość
migracji pomiędzy poziomami w czasie pracy systemu, możliwość uruchamiania systemu bezpośrednio z wolumenów RAID oraz zwiększające wydajność algorytmy pamięci podręcznej.
The latest area of interest of the group is the optimization
of nodes in cloud computing and BIOS design for the next
generation of motherboards. Our programmers are well
known in the Linux community as well – a big part of the
software is shared under the Open Source license and is
used in the newest RedHat and Novell offerings.
Nowymi rejonami, w których oddział gdański zaczyna się specjalizować są rozwiązania optymalizujące wykorzystanie węzłów w chmurach obliczeniowych (ang. Cloud Computing), a także systemy
BIOS przygotowywane dla następnych generacji serwerowych płyt głównych. Programiści DSD
są dobrze znani również w środowisku Linux. Znaczna część tworzonego oprogramowania udostępniana jest pod licencją Open Source i działa w najnowszych dystrybucjach RedHat i Novell.
What distinguishes this Gdansk team from other divisions
is its application of highly developed and mature processes when it comes to programming and testing the
software. Methods are based on full code building and
testing automation. They are an example of best practices
for other Intel’s divisions in the world. DSD team has
an ambition to become the most important Intel division
devoted to server products.
Czynnikiem wyróżniającym gdański oddział jest stosowanie wysokorozwiniętych i dojrzałych procesów przy tworzeniu i testowaniu oprogramowania. Wypracowane metody oparte są na pełnej
automatyzacji mechanizmów budowania oraz testowania tworzonego kodu. Służą one za wzór
przy opracowywaniu podobnych procesów w innych grupach Intela. Gdańska komórka DSD ma
ambicje stania się najważniejszym na świecie zespołem Intela rozwijającym produkty na rynek serwerowy.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
9
Visual and Parallel Computing Group (VPG)
Jest to zespół inżynierów pracujących nad projektowaniem, implementacją i walidacją sterowników
grafiki trójwymiarowej dla układów graficznych zintegrowanych z procesorami Intela. Dostarczane
oprogramowanie sterowników jest zgodne ze standardami Direct3D® i OpenGL dla systemów operacyjnych Windows® i Linux. Inżynierowie VPG posiadają duże doświadczenie w zakresie optymalizacji wydajności kodu, konstrukcji kompilatorów i programowania równoległego. Współczesne układy graficzne umożliwiają autorom aplikacji 3D tworzenie zaawansowanych efektów wizualnych
dzięki zastosowaniu programowalnego strumienia graficznego. Taki model jest realizowany poprzez
wykorzystanie w aplikacjach tzw. programów cieniujących (ang. shaders), które są częścią programu
aplikacji 3D przewidzianą do wykonania na jednostkach procesora graficznego. Programy cieniujące są tworzone w dedykowanych językach programowania, które muszą być przed uruchomieniem
skompilowane do postaci kodu maszynowego procesora graficznego. Taki model powoduje, że kluczowym komponentem nowoczesnych sterowników graficznych są zaawansowane kompilatory
optymalizujące. Ich jakość decyduje zarówno o szybkości systemu graficznego, jak też jego wydajności w zakresie oszczędności energii, co jest szczególnie istotne w urządzeniach mobilnych.
Prace badawczo-rozwojowe nad sterownikami 3D w Gdańsku dotyczą zarówno produktów, które
już są dostępne na rynku, jak i tych, które pojawią się na nim za 4–5 lat.
Visual and Parallel Computing Group (VPG)
This is a team whose main objective is to design, implement and validate the 3D graphic drivers for
GPUs integrated with Intel’s processors. It provides software to drivers compliant with Direct3D®
and OpenGL standards, for operating systems: Windows®, Android and Linux. VPG Engineers are
experienced in code optimisation, compilers and parallel programming. Recent graphic systems
allow creation of advanced visual effects with use of stream graphic programming. Such a model
is realized with so called “shaders”, which are part of an application program. Shaders are created
in dedicated programming languages, and compiled to the simplified version of machine code which
is understandable for graphic processor. Such an approach implies that the key element of a modern graphics driver is an advanced compiler with cutting-edge optimization capabilities. Its quality
determines the speed of the graphic system, but also its energy efficiency, which is relevant in mobile
devices.
Research & development on the 3D drivers in Gdańsk are linked to the products which are already
on the market as well to those which would be launched in 4 – 5 years.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
10
IT Group
Global Employee Support
Zespół IT w Gdańsku dostarcza wszelkie niezbędne serwisy IT dla oddziału w Gdańsku, a także
oferuje zdalne wsparcie dla inżynierów Intela w Europie.
Pracownicy IT zaangażowani są w dostarczanie usług sieciowych, stacji roboczych, laptopów, drukarek, sieciowej przestrzeni dyskowej, a także złożonych serwisów aplikacji dla inżynierów wytwarzających oprogramowanie lub projektujących sprzęt.
W Polsce znajduje się także grupa IT, która integruje rozwiązania dla inżynierów wytwarzających
oprogramowanie, które są używane w Intelu na całym świecie.
Jednostka ta zajmuję się wsparciem pracowników z obszaru całej Europy w obsłudze ich zapytań
związanych z relacjami pracowniczymi, wynagrodzeniami, oraz innymi tego typu problemami.
­Pracownikami jednostki są doświadczeni eksperci HR, którzy koordynują pracę nad najbardziej złożonymi i trudnymi problemami, często dotyczącymi wielu funkcji i obszarów z zakresu zasobów
ludzkich, pełnią funkcję doradczą nie tylko dla pracowników i kierowników, ale także dla Biznes
Partnerów HR.
Online Sales Group (OSG)
OSG (Online Sales Group) z siedzibą w Gdańsku to jedyny ośrodek Online Sales w Europie, który
swoim zasięgiem obejmuje całą Europę oraz Środkowo wschodnią Afrykę (EMEA). Online Sales
Group jest częścią grupy SMG (Sales and Marketing Group). Zajmuje się pozyskiwaniem nowych
klientów oraz utrzymywaniem i rozwijaniem dobrych relacji zklientami już pozyskanymi. Celem tej
jednostki jest współpraca i wsparcie pozostałych grup sprzedaży oraz wzmocnienie i udoskonalenie
poziomu współpracy z naszymi klientami. Grupa OSG ma za zadanie rozszerzenie obecnego zasięgu sprzedaży oraz wsparcie procesu jej optymalizacji.
IT Group
Gdansk IT team provides IT services to the Gdansk site as well as remote support for Intel Engineers
in the broader European region.IT employees provide support for hardware and the network in addition to complex application services designed for software developers and hardware designers.
In Poland there is one IT group, which integrates solutions for all Intel software developers, which
are used at Intel globally
Online Sales Group (OSG)
Global Employee Support
This Intel division is responsible for growing new business for Intel and its ecosystem. A dynamic
and multicultural team builds and develops “virtual” relationships with corporate customers and
other audiences, including educators and resellers. This includes deep understanding of customers’
needs and issues by country.
This division focuses on providing an excellent quality of Intel employee support. The group solves
employees’ day-to-day queries and cases connected with Human Resources. An example might be
payroll. Support is provided for the EMEA (Europe, Middle East and Africa) region.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
11
Customer Service Center – Staffing
Customer Service Center is a team of specialists which supports the recruitment and hiring process
within the EMEA region. It provides first-rate, cost-effective services and support to employees
worldwide and is dedicated to advancing Intel’s business goals. Most of the hiring is made from
a pool of technical graduates and professionals. The group operates in close collaboration with
Talent Advisors to plan and implement activities related to hiring new employees. The Center partners with Hiring Managers to identify the best candidates and then provides the necessary support
when an offer is made.
Talent Advisory
This new Gdańsk division is responsible for searching and hiring the brightest talents from the
market. The group collaborates with Customer Service Center to provide the highest class specialists. In the scope of responsibilities; TA is responsible for preparing the strategic recruitment plans
and analysis based on the current job market indicators and high-level positioning from management.
Customer Service Center – Staffing
Business HR
Customer Service Center to zespół specjalistów, który zajmuje się rekrutacją i selekcją oraz koordynacją procesu zatrudniania kandydatów na stanowiska z obszaru R & D (Research and Development)
oraz stażystów i absolwentów kierunków technicznych. Działanie tej grupy jest skoncentrowane
na regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). CSC współpracuje ściśle z działem Talent Advisory w kontekście tworzenia planów rekrutacyjnych na obszarze EMEA . Customer Service Center
to międzynarodowy zespół, którego celem jest rekrutacja najlepszych pracowników do działów ­Intela
w całym regionie.
This is a complex group with a wide scope of competencies. The group is focused on strategies
to improve quality management and employee training and development. The division is fulfilling
the business needs in HR related fields; collaboration with managers about hiring plans, defining
the work related roles etc. Business HR ensures that Intel’s internal policies are in line with current
legislation.
Business HR
Talent Advisory
Jest to bardzo rozbudowana grupa o szerokich kompetencjach. Zajmuje się budowaniem strategii
i rozwiązań w kwestiach związanych z zarządzaniem wydajnością, szkoleniami pracowników i ich
rozwojem. Business HR efektywnie wspiera pozostałe grupy biznesowe poprzez dostarczanie skutecznych rozwiązań w zakresie HR. Jest to m.in. wsparcie w stosowaniu narzędzi HR, rekomendowanie rozwiązań usprawniających działanie oddziałów Intela w Polsce, doradztwo z zakresu prawa
pracy, procedur i zasad obowiązujących w firmie, planowaniu zatrudnienia czy definicji ról zawodowych. Do zadań grupy należy również nadzór nad działaniami administracyjnymi w zakresie HR
w tym kontrola zgodności działań grup biznesowych z aktualnymi procedurami oraz prawem pracy.
Jednostka ta zajmuje się pozyskiwaniem najlepszych talentów na rynku. Zespół TA ściśle współpracuje z pozostałymi grupami HR takim jak CSC ( Customer Service Center), aby zatrudniać najwyższej
klasy specjalistów. Zajmuje się opracowywaniem planów strategicznych związanych z rekrutacja
i selekcją pracowników w oparciu o analizę bieżących danych z rynku pracy oraz zarządzaniem wakatami najwyższej rangi.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
12
Intel Technology Poland
– a valuable employer
Intel Technology Poland jako
wartościowy pracodawca
Oddział Gdański składa się z pracowników, którzy spędzają ze sobą dużo czasu, dlatego Intel stara
się, aby środowisko pracy było dla nich jak najbardziej przyjazne.
Wszystkie trzy budynki oddziału są wyposażone w kuchnie i prysznice. Na miejscu zlokalizowane
są 3 restauracje, akceptujące regulowanie należności talonami lunchowymi, które są stałą częścią
pracowniczego pakietu socjalnego.
Zatrudnieni mają dostęp do pokojów relaksacyjnych z fotelami masującymi. Wspierając dobre samopoczucie swoich pracowników, firma zapewnia im codziennie rano świeże owoce i warzywa.
It is vital that Intel’s large Gdansk site has friendly environment and excellent facilities to bring out
the best in employees.
All of the three buildings have kitchens with microwaves and showers. There are three restaurants
on the site, where it is possible to pay with the lunch coupons which are part of an employee’s social
benefits).
Employees have access to relaxation rooms with massage chairs. To support good health and comfort of employees, the company is providing fresh fruits and vegetables every day.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
13
Many employees take advantage of well-developed bike routes and cycle to work.. The bike shed
allows employees to store their bikes safely whilst they are working
There is a GPTW- Great Place to Work team whose core responsibility is to create social activities..
The latest success of the team is building the volleyball and football courts on the site. Currently
ITP Beach Volley Championships 2012, as well as individual games, are played.
Each team is encouraged to hold a quarterly social event, so-called “Quaterly”. Budget is supplied
and teams decied what to do. These range from golf to paint balling and cookery lessons.
Intel is very supportive of employees having a good work / life balance and is flexible when it comes
to. Thanks to newest technology solutions it is possible to partially work from home.
Ze względu na rozbudowaną sieć ścieżek rowerowych i leśne otoczenie, duża część osób dojeżdża
do pracy rowerem, a na terenie firmy istnieje wiata rowerowa.
Na terenie oddziału działa jednostka GPTW (Great Place to Work), której celem jest animacja aktywności, niekoniecznie bezpośrednio związanych z pracą. Jej ostatnim sukcesem była budowa boisk
do siatkówki i piłki nożnej na ternie oddziału. Obecnie odbywają się tu pracownicze rozgrywki
(ITP Beach Volley Championships 2012), jak również indywidualne mecze.
Aby wspierać integrację pracowników, co kwartał organizowane są spotkania integracyjne zwane
przez pracowników ”Quarterly”. Ideą tych spotkań jest zintegrowanie zespołu w bardziej swobodnym
otoczeniu. Pracownicy zwykle otrzymują określony budżet i sami organizują sobie czas i miejsce
integracji. Ponieważ niektórzy lubią grać w golfa, a inni wolą spotkać się na paintballu, spotkania
są bardzo różnorodne.
Dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym pracownicy Intela mają możliwość pracy z domu.
Czas pracy w firmie jest elastyczny.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
14
Nagrody
Intel Technology Poland został dwukrotnie najlepszym pracodawcą w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej w ramach badań przeprowadzonych przez Aon Hewitt w 2010 i 2011 roku.
K wiecień 2012
Złoty Pracodawca Trojmiejskich Targów Pracy Politechniki Gdanskiej.
23 marca 2010 r.
3. miejsce w plebiscycie „Pracodawca dla Inżyniera” zorganizowanego przez BEST i Inżynierskie
Targi pracy.
Recognitions
Intel Technology Poland was recognized as the Best Employers in Poland and Central and Eastern
Europe in 2010 & in 2011 according to the Best Employers list compiled by Aon Hewitt.
April 2012
Gold Employer, Tri-cities job fair, Gdańsk University of Technology.
M
arch 2010
Third place winner in the Top Engineering Employers competition according to list compiled by BEST
(Board of European Students of Technology) and Engineering Job Fairs.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
15
Fringe Benefits
Świadczenia dodatkowe
Annual Performance Bonus
Annual Performance Bonus
Annual Performance Bonus (APB) daje nam możliwość dzielenia się sukcesem Intela z naszymi
pracownikami! Jest to dodatkowa gratyfikacja pieniężna wypłacana raz do roku (pracownik nie może
jednocześnie korzystać z programu prowizyjnego i APB).
The Annual Performance Bonus (APB) gives all employees an opportunity to share in Intel’s success!
It is additional financial bonus which is paid annually (employees are on either APB program or on
a commission plan but not both).
Prowizje
Commission
Pracownicy z działu Sprzedaży otrzymują prowizję pracowniczą w oparciu o prowizyjny plan
motywujący dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Pracownicy z obszaru Sprzedaży
nie podlegają pod program bonusów pracowniczych APB.
Employee in a Sales role will participate in the EMEA Commission incentive plan (these employees
do not not participate in the corporate APB program).
Quarterly Profit Bonus
The Quarterly Profit Bonus (QPB) is an Intel’s profit sharing program. It cashes rewards to all employees
quarterly based on the corporate profitability.
Quarterly Profit Bonus
Quarterly Profit Bonus (QPB) jest to program udziału w zyskach Intela, dzięki któremu nasi
pracownicy uzyskują nagrody pieniężne, kwartalnie w oparciu o wyniki finansowe firmy.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
16
Restricted Stock Units (RSU)
Ubezpieczenie
Pracownik może być wybrany do otrzymania nagrody RSU (Restricted Stock Units).
Każdy z pracowników Intela może się zapisać do programu ubezpieczeniowego. Intel w pełni pokrywa koszty ubezpieczenia, świadczenie to jest opodatkowane.
Stock Purchase Program (SPP)
Lunch
Celem programu jest umożliwienie pracownikom Intela zakupu akcji firmy, po cenie niższej niż cena
rynkowa.
Firma oferuje swoim pracownikom kupony obiadowe.
Company Car Policy
Restricted Stock Units (RSU)
W przypadku niektórych stanowisk firma zapewnia ryczałt paliwowy.
At the discretion of Intel Corp employees may be eligible to be recommended for an award of RSU.
Service Awards
Stock Purchase Program (SPP)
Pracownikom zostaje przyznana nagroda Service Awards, kiedy ich staż wyniesie 5, 10, 15, 20, 25
lub 30 nieprzerwanych lat pracy.
Intel Corp employees may participate in the Corporation’s SPP plan. The purpose of SPP is to provide
employees with the opportunity to own Intel’s stock through the purchase of stock at a price which
is less than the market value.
Opieka Medyczna
Intel oferuje swoim pracownikom prywatną opiekę medyczną. Każdy z pracowników może zapisać
się do programu Medicover „Blue Single Card”. Całkowity koszt pokrywa firma i jest on opodatkowany. Ubezpieczanie obejmuje: badania profilaktyczne, testy diagnostyczne, mammografię, coroczne
szczepienie przeciwko grypie, nielimitowane wizyty u lekarzy oraz całodobową opiekę medyczną
w nagłych przypadkach, opiekę lekarza ginekologa, opiekę medyczną dla kobiet w ciąży, zniżki
na leczenie dentystyczne i operacje, badania dentystyczne i zdjęcie kamienia, wizyty domowe, przyjazd karetki pogotowia, kurs pierwszej pomocy. Pracownicy mogą również zapisać do programu
członków swojej rodziny.
Company Car Policy
Employee may be eligible for a Cash Allowance alternative subject to grade and position.
Service Awards
Employees are eligible for a Service Award whenever they reach 5, 10, 15, 20, 25 or 30 years
unbroken service.
Local Medical
Intel offers a private medical plan to its employees:
On a voluntary basis all permanent employees may enroll in the Medicover "Blue Single Card". The cost
is covered by Intel although as it is taxed as a benefit. Benefits currently covered include: preventive
medical examinations, screenings and diagnostic tests, mammograms, annual flu shots, unlimited
visits to your Personal Physician at the Medicover centre, 24 hour Hotline for emergency and urgent
medical care, gynecological care, pregnancy care, discounts on dental treatment and surgery, dental examination and cleaning, home visits, ambulance service, First Aid training. Employees can
choose to enroll their family at their own cost.
Life Assurance and Disability
This programme is paid by Intel for all those employees in Poland who elect to enroll. Although it is
100% paid Intel the benefit is taxed.
Lunch
Intel offers Lunch coupons to each employee.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
17
Non-US Business Travel Medical Plan
Ubezpieczenie na zagraniczne podróże służbowe (z wyjątkiem USA), w ramach którego w ciągu
90 dni zwracane są koszty leczenia i opieki medycznej.
Business Travel Accident Insurance (BTA)
Ubezpieczanie od nieszczęśliwych wypadków, w trakcie podróży służbowych, o ogólnoświatowym
zasięgu.
ISOS
Międzynarodowy program SOS (ISOS) wspiera podróżujących po całym świecie pracowników Intela.
Program oferuje szybką i profesjonalną pomoc w każdej awaryjnej sytuacji, włączając w to konsultacje i porady dla pracowników na całym świecie, dostępne 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
Rekreacja
Intel wynajmuje w Gdańsku baseny oraz obiekty sportowe, z których mogą korzystać pracownicy.
Dostępne są również karty „Mutlisport”. Pracownicy w Warszawie mogą korzystać z wybranych
przez siebie obiektów sportowych.
Program zniżkowy
Pracownicy mają dostęp do szerokiego wyboru produktów i usług firmy, które mogą nabyć po niższej cenie poprzez portal Global Benefits Portal.
Non-US Business Travel Medical Plan
For non-U.S. business traveler who takes a business trip outside their home country for up to 90 days
the plan will provide reimbursement of accident or illness related medical expenses.
Recreation activities
Business Travel Accident Insurance (BTA)
In Gdansk Intel rents a pool and sports facilities for the employees to use. Employees are also able
to receive a multi-sports card. In Warsaw employees can subscribe to a Gym/sports facility.
Intel maintains a Business Travel accident insurance, which provides worldwide coverage
on a 24-hour-basis for severe accidents or death while on a business trip.
Discount Program
ISOS
Employees have access to a range of discounted products and services, consumer goods from
a broad range of companies through the Global Benefits Portal.
International SOS (ISOS) is the Intel Travelers Assistance Program, provides emergency travel services
to Intel travelers world-wide. It offers prompt, professional help in any medical or personal emergency,
including travel related medical, security, and general safety information, available to employees
worldwide 24 hour, 365 days/year.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
18
GDYNIA
SOPOT
Praca Work
a dom and
home
Jelitkowo
Osowa
Przymorze
Oliwa
Nowy
Port
Zaspa
Letnica
VII Dwór
Matarnia
Wrzeszcz
Stogi
Przeróbka
Krakowiec-Górki
Zachodnie
Piecki-Migowo Suchanino
(Morena)
Siedlce
Kokoszki
Dzielnice Gdańska z perspektywy
pracownika Intel Technology Poland
Rudniki
Olszynka
Wyspa
Sobieszewska
Districts of Gdansk from
ITP employee perspective
Dojazd komunikacją miejską
Access by public transportation
Dojazd samochodem
Access by car
Matarnia:
10 min
5 min
Przymorze:
60 min
30 min
Siedlce: 45 min
25 min
Osowa: 15 min
10 min
Wrzeszcz:
25 min
15 min
Chełm:
40 min
20 min
Oliwa:40 min
25 min
Suchanino:
30 min
20 min
Śródmieście:
30 min
20 min
Żabianka:
40 min
30 min
P
iecki-Migowo:
15 min
10 min
Sopot:40 min
30 min
Jelitkowo:
60 min
35 min
Morena: 20 min 15 min
Gdynia: 60 min
20 – 30 min
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
19
Sopot
To nadmorski kurort, pełen atrakcji turystycznych, których spoiwem jest piękna plaża i najdłuższe
drewniane molo w Europie. Sopot połączony jest główną ulicą (Aleja Grunwaldzka) z Gdańskiem.
Sopot, Gdańsk i Gdynię łączy również SKM.
Gdynia
Jest to drugie co do wielkości miasto Trójmiasta. Mieszka tu około 250 tys. ludzi. Gdynia posiada
bogate zaplecze turystyczne, którego centrum stanowi Skwer Kościuszki połączony z plażą. Jest
to miejsce tętniące życiem, z bogatą ofertą rozrywkową i kulturalną. Szybki dojazd z Gdyni do Sopotu
czy Gdańska umożliwia kolejka SKM oraz obwodnica trójmiejska.
Sopot
– is a typical tourist place. Full of attractions like: the longest wooden pier in Europe, a beautiful
beach and unique types of buildings. Sopot is linked to Gdańsk and Gdynia thanks to the longest
Tricity street – The Grunwaldzka Alley. There is also the SKM – Fast City Railway) which connects
Gdansk, Sopot and Gdynia.
Gdynia
second biggest city in Tricity with 250 000 of citizens. It is a great place to live, vibrant with a modern character. When it comes to culture Gdynia can offer a high standard of arts experience. ­Gdynia
is well connected with Gdańsk and Sopot because of SKM – Fast City Railway and the bypass road.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
20
Gdańsk
pragmatycznym
okiem
Gdańsk
pragmatic look on the city
Komunikacja trójmiejska
Trójmiasto jest aglomeracją bardzo dobrze skomunikowaną. Oprócz komunikacji autobusowej, Gdańsk
opleciony jest dość gęstą siecią tramwajową, w większości poruszającą się po torach niewłączonych
do komunikacji drogowej, dzięki czemu korki jej nie dotyczą. W Sopocie można liczyć na połączenia
autobusowe, natomiast w Gdyni można skorzystać z usług trolejbusów.
Charakterystyczne dla komunikacji w regionie jest połączenie okolicznych miejscowości Szybką
Koleją Miejską. Zasięg kolei obejmuje miasta na linii od Słupska aż po Tczew. Dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z atrakcji Gdańska, Gdyni i Sopotu bez szczególnego wysiłku. Przy korzystaniu
z tego typu przejazdów trzeba pamiętać, aby bilet kasować przed wejściem do pociągu.
Tricity public transportation
Tricity has well developed public transportation. Gdańsk offers developed tram network which is not
dependent on the traffic jams. Sopot is well connected by buses, Gdynia additionally has trolleybuses.
Distinctive for the region is the presence of SKM (Fast City Railway) connection. The range of the
railway is the distance between Slupsk to Tczew, approximately 165km. Thanks to that, Tricity
residents can enjoy the facilities and cultural events in the range of Gdansk, Sopot and Gdynia
without much effort.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
21
Szkoły i przedszkola
Żłobki
Szkoły podstawowe
Trójmiasto oferuje szeroki zakres żłobków i opieki żłobkowej. W ofercie można odnaleźć nie tylko
opiekę podstawową, ale i lekcje języka angielskiego lub opcję kamerki internetowej, która umożliwia
monitorowanie dziecka on-line.
Trójmiasto ma bogatą ofertę edukacyjną – 125 szkół podstawowych, z których większość mieści się w Gdańsku.
Według rankingu „Gazety”, który pod uwagę brał m.in.
wysokość średniej na sprawdzianie szóstoklasisty, liczbę
laureatów konkursów kuratoryjnych, dużą liczba uczniów
ze świadectwami z wyróżnieniem czy programy międzynarodowe, pierwsze trzy miejsca zajęły szkoły:
Przedszkola
Szczególnie ważna informacja dla młodych rodziców – w Trójmieście zlokalizowanych jest 180 placówek przedszkolnych (w tym 100 publicznych placówek). Przedszkola oferują szeroki zakres zajęć
dodatkowych z języków obcych czy zajęć sportowych. Można tu odnaleźć placówki stosujące metodę nauczania Montessori, która opiera się na wyznaczaniu dzieciom wyzwań czy też takie, które
w całości prowadzą zajęcia w językach obcych (anglojęzyczne czy francuskojęzyczne). Dodatkowo
w Trójmieście działa wiele klubów malucha i innych miejsc, w których można oddać swoje dzieci pod
dzienną opiekę.
Ceny kształtują się w zależności od miejscowości. Uśredniając, najtańszą opcją są przedszkola w ­Gdyni,
gdzie czesne wynosi około 525 zł za miesiąc. W Gdańsku opłaty kształtują się na poziomie kilkanaście złotych wyższym (ok 535 zł/miesiąc). Najdroższe są placówki w Sopocie, gdzie średnio trzeba
wydać ok. 720 zł miesięcznie.
1. Szkoła Podstawowa nr 18 w Gdyni;
2. Sopocka Szkoła Autonomiczna;
3. Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa.
Trójmiasto oferuje również kształcenie w prywatnych
szkołach podstawowych: dwujęzyczny program nauczania czy dodatkowe godziny języków obcych z native
speakerem, to tylko niektóre z dodatkowych opcji.
Schools and kindergartens
Primary schools
Nurseries
Tricity offers 125 primary schools – most of them are situated in Gdańsk.
“Gazeta.trojmiasto” – local news website have prepared a school ranking, which has considered such
factors as: average results from 6 th grade test, number of government contest laureates, number
of students which graduated with Honours etc. According to that ranking the best schools are:
Tricity offers a wide variety of nursery schools and similar facilities. They offer not only a day-care
for working parents but English language lessons or on-line webcam which monitors the babies.
Kindergartens
there are 180 kindergartens in Tricity of which 100 are public institutions). Kindergartens offer
a wide scope of additional activities for children. You can find facilities which offer additional foreign
language, sport or artistic activities. Some of them are fully conducted in French or English. There are
also establishments offering the education method. Daily care can be provided as well in child clubs
additionally.
Prices of kindergartens depend on the city. The cheapest options can be found in Gdynia – the
monthly average payment there reaches 525PLN. In Gdańsk average tuition are a bit higher
(535 PLN). The most expensive kindergartens are in Sopot, where for one month parents pay around
720 PLN.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
1. 18 th Primary School in Gdynia;
2. Sopot Autonomic School;
3. Gdańsk Autonomic School.
Tricity offers as well education in private and international schools. Bilingual program or additional
classes with native-speaker are only few of the options they offer. International schools are offering the program fully in English and on all the levels of education.
22
Gimnazja
Szkoły średnie
W Trójmieście znajduje się blisko sto placówek kształcących młodzież na poziomie gimnazjalnym.
Oferowany jest duży wybór możliwości, od gimnazjów integracyjnych po gimnazja artystyczne.
W podobnym rankingu „Gazety”, który badał jakość nauczania w szkołach, możliwości wyjazdów
międzynarodowych, liczbę uczestników i laureatów olimpiad przedmiotowych czy stypendystów
marszałka województwa, najlepsze okazały się:
Trójmiejska aglomeracja oferuje dobrej jakości kształcenie licealne. Oprócz szerokiego zakresu specjalizacji poszczególnych klas, istnieje również możliwość uczęszczania do klas z wykładowym
językiem obcym. Kolejny ranking „Gazety”, oceniajac podobne kryteria jak w przypadku poprzednich
rankingów, wyłonił najlepsze licea w aglomeracji:
1. III LO w Gdyni (równocześnie 4 miejsce w ogólnopolskim rankingu czasopisma „Perspektywy”);
2. VI LO w Gdyni;
3. V LO w Gdańsku.
1. Gimnazjum nr 24 w Gdyni;
2. Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum;
3. Gimnazjum Katolickie w Gdyni.
Oferta szkół publicznych jest wzbogacona o dwie prywatne szkoły międzynarodowe, które umożliwiają edukację w języku angielskim. Ponadto w Gdańsku działa również szkoła baletowa, która przygotowuje do zawodu tancerza i szkoły muzyczne każdego stopnia (łącznie z Akademią Muzyczną).
Dostępne są również prywatne gimnazja, które mają poszerzoną ofertę językową (język angielski,
francuski) lub oferują naukę według amerykańskich programów nauczania.
Gimnasium
There are 100 institutions which are providing education on Gymnasium level. There is a wide scope
of schools with different specialties – from classes with integration mission to artistic ones.
In similar “Gazeta” ranking, which took into consideration such factors as: international exchange
opportunities, contest laureates or scholars. The best in the ranking are:
1. 24th Gymnasium in Gdynia;
2. Gdańsk Autonomus Gymnasium;
3. Catholic Gymnasium in Gdynia.
Private education at that level is as well available. Some of them teach languages on advanced
level (French or English) or offer the education according to the American teaching programs.
High Schools
Tricity agglomeration can offer a good quality of high school education. Beside on the wide range
of specialization there is an opportunity of attending to classes with entire program thought in French
or English. “Gazeta”created another ranking, based on similar factors; they have distinguished the best
schools:
1. 3 rd Liceum in Gdynia;
2. 6 th Liceum in Gdynia;
3. 5 th Liceum in Gdańsk.
For parents more interested in international experience Gdańsk offers education in foreign languages.
What is more, there are two ballet schools and music schools on all levels (including Music Academy).
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
23
Obiekty sportowe
Winter sports lovers will not be disappointed as well. There is an active ski slope during the winter
in Łysa Góra in Sopot. Additional winter sports attractions can be found in near region called “Kashubian Switzerland”.
Aglomeracja Trójmiejska oferuje różnorodną paletę obiektów sportowych i rekreacyjnych. Oferta
obejmuje typowe obiekty, które z łatwością można odnaleźć w jakimkolwiek dużym mieście: baseny, siłownie, salony odnowy biologicznej, lodowisko, etc. Dzięki bliskości morza oferta poszerzona
jest o możliwość zgłębiania tajników nurkowania czy żeglowania. Gdańsk ma dość dobrze rozbudowaną infrastrukturę wodną, dodatkowo w Sopocie uruchomiona została nowa inwestycja – luksusowa Marina dla jachtów. Jest to idealne rozwiązanie dla miłośników wody, gdyż dogodny dostęp
do własnego jachtu umożliwiony jest dzięki bliskości mariny w Gdańsku i w Sopocie.
For those, and many other sport facilities, Intel employees can access thanks to multisport card.
The card is a standard element of social benefits offered by Intel and it gives access to around
150 places where you can do some sports.
Na fanów piłki nożnej czekają emocjonujące rozgrywki lokalnej ligi piłkarskiej na nowo wybudowanym stadionie, pieszczotliwie nazywanym przez mieszkańców „Bursztynkiem”. Dla kibiców innych
sportów również nie braknie atrakcji: na Hali Olivii regularnie rozgrywają się mecze hokejowe, w Sopocie na hipodromie można obserwować konne wyścigi, natomiast na Ergo Arenie często rozgrywane są mecze drużyn koszykarskich.
Miłośnicy sportów zimowych nie będą zawiedzeni, ponieważ w czasie zimy w Sopocie czynny jest
sztucznie naśnieżany stok narciarski – Łysa Góra. Dodatkowych atrakcji mogą dostarczyć stoki
narciarskie położone w regionie Szwajcarii Kaszubskiej.
Częścią pakietu socjalnego Intela jest karta Multisport, która umożliwia korzystanie z powyższej
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Dzięki karcie pracownicy mają dostęp do około 150 obiektów
na terenie całego Trójmiasta.
Sport Facilities
Tricity agglomeration has a wide range of sport and recreation facilities. Offer includes typical
facilities, which can be found in many big cities: swimming pools, gyms, SPA or ice rinks. Thanks
to the Baltic Sea neighborhood you can explore the magic of diving and sailing. Gdańsk has an excellent water infrastructure – for example marina near the Old Town in Gdańsk or the new, luxury
investments in Sopot. This is a perfect solution for sailing lovers.
For football fans we have exciting local football league on newly erected stadium, affectionately
called amber by residents. For other sports fans there are other attractions as well: hockey matches regularly played at Hala Olivia, horse races at Hippodrome in Sopot or basketball competitions
at Ergo Arena.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
24
Mieszkania
Real Estates market
Trójmiejski rynek wynajmu nieruchomości jest dosyć różnorodny ze względu na sporą liczbę osób
przyjezdnych. Średnie ceny wynajmu zależne są od metrażu wynajmowanego mieszkania i dzielnicy.
Najdroższe mieszkania zlokalizowane są w okolicach centrów akademickich. Uśrednione ceny można odnaleźć w tabeli, jednakże zależne jest to od lokalizacji czy rodzaju zabudowania.
Real Estates market in Tricity is rich and diverse because of the large amount of newcomers. The average prices depend on the size, type of building or district, where the flat is located. The most
expensive apartments are localized near the academic centers. The average prices can be found
in the table presented below:
Miasto
Średnia cena mieszkania 1 pok.
Średnia cena mieszkania 2 pok.
Średnia cena mieszkania 3 pok.
Average price for studio
Average price for 2 bedrooms
Average price for 3 bedrooms
Gdańsk
1 100 PLN
1 400 PLN
1 900 PLN
Gdynia
1 000 PLN
1 300 PLN
1 800 PLN
Sopot
1 300 PLN
1 900 PLN
2 500 PLN
City
Źródło: METROHOUSE & PARTNERZY S.A. Source: METROHOUSE & PARTNERZY S.A.
Zakup mieszkania wiąże się z większym wydatkiem i jest zależny głównie od standardu i lokalizacji.
Im bardziej oddalone od centrum, tym tańsze, mimo iż standard może być wyższy. Warto wziąć pod
uwagę infrastrukturę drogową i dostęp do SKM – ponieważ dojazd z niektórych dzielnic może się
znacznie wydłużyć ze względu na korki.
Miasto
Średnia cena transakcyjna za m2 (IV – VI 2012)
Średnia cena nabywanego mieszkania
Średni metraż nabywanego mieszkania
Average transaction price per m2 (IV – VI 2012)
Average price of purchased apartment
Average size of purchased apartment
Gdańsk
5 186 PLN
258 200 PLN
51,9 m2
Gdynia
4 910 PLN
262 600 PLN
52,2 m2
Sopot
7 820 PLN
407 200 PLN
53 m2
City
Purchase of apartment in Tricity is connected with higher expense and mainly is dependent on standard of the building and localization. The closer the center it is the more expensive it gets even
if the standard is lower. The distance to the nearest city railway (SKM) is worth of taking under
consideration, because it could help to avoid the traffic jam of some of the districts.
Źródło: METROHOUSE & PARTNERZY S.A. Source: METROHOUSE & PARTNERZY S.A.
*Polish Healthcare system
Intel provides a private healthcare insurance, but not all of the cases are covered by Medicover. That is why it is very useful to have some basic
knowledge about how this system works in Poland.
Intel is paying an obligatory public insurance contribution for each of the employees. That means you can use the public healthcare institutions
as well. Participation in The National Health Found is obligatory for the Employer and it covers almost all of the health cases. Patients have the right
to choose the doctor, the nurse, mid wife of the primary health care, the dentist and specialist benefits’ provider, as well as the hospital, from among
providers who have signed the contract with National Health Fund.
The access to some specialists is limited by the decision of the family attending who decides which specialist should be contacted. Wide range
of health services (including the hospitalization and emergency cases) is fully covered by the National Health Fund and it does not require any
pre-payment from the patient. Dependent family members are insured within the contributions paid by employed family members.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
25
Dojazd do pracy
Work commuting
Siedziba Intela zlokalizowana jest w dzielnicy Matarnia, niedaleko Portu Lotniczego i obwodnicy
Trójmiasta, co bardzo ułatwia dojazd do pracy z odległych części aglomeracji. Dodatkowo umożliwia
to dogodną komunikację z innymi dzielnicami miasta.
The Intel site is localized in Matarnia district, in close neighbourhood of the Airport and Tricity
beltway. That makes the commuting easy with every part of the Tricity and, additionally thanks
to the presence of the Airport, with the rest of the world.
Lech Walesa Airport in Gdańsk
Lotnisko im. Lecha Wałęsy
Thanks to the presence of international airport in Gdańsk the agglomeration is well connected with
the other parts of the world. Main flight directions are European and domestic, but thanks to the
connection with other main cities in Poland the intercontinental flights are available as well.
The most popular directions are: German, Scandinavian and British cities.
Dzięki obecności międzynarodowego Portu Lotniczego w Gdańsku, Trójmiasto jest dobrze skomunikowane z innymi częściami świata. Główne kierunki to kraje europejskie i loty krajowe, jednakże
dzięki połączeniom z większymi lotniskami w Polsce, dostępne stają się również loty międzykontynentalne. Najczęstszymi kierunkami z Gdańska są miasta niemieckie, skandynawskie i brytyjskie.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
26
Gdańsk – interesting place to live
The Neptun fountain
The Neptun fountain is the biggest symbol of Gdansk. The ancient God of sea has become a personification of the port city forever. The history of the fountain has started during the XVII century
– in 1633 it was activated for the first time.
This project was designed by Dutch sculptor Abraham van den Blocke and Piotr Husen. The project was commissioned by the former mayor of the city Bartłomieja Schachmanna. The fountain
was built on the place where used to wooden well stand. During the war the construction was
dismantled and hidden. In 1945 Neptun came back on his previous place and it is still the most
famous landmark of the city.
The crane
Gdańsk – ciekawe miejsce do życia
It is one of the oldest port cranes in Europe. The crane was built in 1363. This device was able
to lift the weight of several tons and even 11 meters high. The crane was composed of huge
wooden wheels which were set in motion by dock workers. Nowadays, The Polish Maritime Museum
has been placed in this building. There is the exhibition related to the marine issues, what is more
the visitors can see the internal part of the construction.
Neptun
Neptun jest niewątpliwe największym symbolem Gdańska. Rzymski bóg mórz na zawsze stał się
personifikacją miasta portowego. Historia fontanny sięga początku XVII wieku – w roku 1633
została uruchomiona po raz pierwszy.
Twórcami tego projektu byli niderlandzki rzeźbiarz Abraham van den Blocke oraz Piotr Husen. Projekt
powstał na zlecenie ówczesnego burmistrza, Bartłomieja Schachmanna. Na miejscu fontanny stała kiedyś drewniana studnia. W trakcie wojny konstrukcja została rozebrana i ukryta. W 1954 r. ­Neptun
powrócił na swoje dawne miejsce i jest największą atrakcją turystyczną Gdańska po dzień dzisiejszy.
Długa and Długi Targ street
Gdansk has never possessed a main square; consequently Długa street was a substitute for it.
This street has been one of the most important streets of Gdansk for many years. Local authorities were located here and many traders set up their stalls. Długi Targ is the extension of the
Dluga street. It is very touristic place where are placed night clubs, pubs, museums and the theater.
The Długa street was destroyed during the Second World War; however it was reconstructed by PRL
government after the war. Its current design refers to the project from XVII century.
Żuraw
Jest jednym z najstarszych zachowanych dźwigów portowych w Europie. Istniał już od 1363 roku.
Urządzenie było w stanie obsłużyć ciężar nawet kliku ton, unosząc go na wysokość 11 metrów.
Dźwig składał się z ogromnych drewnianych kół o potężnej średnicy, które były wprawiane w ruch
przez robotników portowych. Obecnie w budynku tym mieści się Muzeum Morskie, gdzie można
obejrzeć wystawę o tematyce portowej, jak również zobaczyć od wewnątrz poszczególne elementy dźwigu.
Ulice Długa i Długi Targ
Przez wieki ulica Długa pełniła funkcje rynku miasta. Niegdyś znajdowały się tutaj najważniejsze
władze miasta oraz trakt kupiecki. Długi Trag jest przedłużeniem ulicy Długiej. Jest to bardzo atrakcyjne turystycznie miejsce, z wieloma restauracjami, klubami nocnymi, muzeami oraz teatrem. Ulica
Długa została zniszczona podczas II wojny światowej i została zrekonstruowana przez władze PRL.
Jej obecny wygląd nawiązuje do stanu z XVII wieku.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
27
Ulica Piwna i Chlebnicka
To jedne z najpopularniejszych ulic starego miasta. Są one zamknięte dla ruchu samochodowego,
w tej części mieści się wiele restauracji, klubów i barów.
Ulica Mariacka
Ulica ta uznawana jest za jeden z najbardziej malowniczych i romantycznych zakątków starego
miasta. Mieści się ona pomiędzy kościołem Mariackim a Długim Pobrzeżem. Na końcu znajduje się
średniowieczna Brama Mariacka. Styl architektoniczny jest przykładem dawnej zabudowy Gdańska.
Obecnie na ulicy Mariackiej królują pracownie jubilerskie oraz sklepy z bursztynami.
Kościół Mariacki
Bazylika Mariacka jest jedną z największych ceglanych świątyń w Europie. Jej budowa trwała ponad
półtora wieku i ostatecznie została zakończona w 1502 roku. Wnętrza zdobią wspaniałe średniowieczne i barokowe dzieła sztuki. Na szczycie mieści się platforma widokowa, na którą prowadzą
402 stopnie schodowe. Można stamtąd podziwiać całą panoramę Gdańska.
Piwna and Chlebnicka street
There are the most famous streets in Gdansk. Many restaurants, night clubs and pubs are located
in this part of the city. Those streets are closed to car circulation.
Mariacka Street
This street is considered as one of the most romantic and picturesque streets in Gdansk. It is located
between St Mary’s Basilica and Długim Pobrzeżem. There is the medieval Gate at the end of the
street. The architectural design refers to former architecture of Gdansk. Currently, this street is full
of jewelry workshops and amber shops.
St Mary’s Basilica
St Mary’s Basilica is one of the biggest brick temples in Europe. Its construction lasted more than
a half century and it was finally completed in 1502. The Basilica is decorated with magnificent
baroque and medieval ornamentation. At the top of the temple the observation platform is located,
which can be reached via 402 steps. There is picturesque view of whole Gdansk from the top.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
28
Kościół św. Mikołaja
Solidarity Square
Jest to najstarszy gdański kościół, jego korzenie sięgają XII wieku. Kościół ten, jako jeden z nielicznych
przetrwał wojnę w nienaruszonym stanie. Obecnie znajduje się pod opieką zakonu dominikanów,
sprowadzonych do Gdańska przez księcia Świętopełka. W 1260 roku dominikanie otrzymali prawo
odpustu grzechów. Zapoczątkowało to tradycję organizowania Jarmarku św. Dominika, który odbywa się w Gdańsku po dziś dzień.
The monument of the Three Crosses is placed on the Solidarity Square. This monument commemorates the victims of the workers strikes in December 1970. The construction is made
up of three huge crosses, 42 meters in high each. There are two-tone anchor hanging on them.
There is a plaque in the square which presents names of all victims of the tragic December 1970
event. There is also the famous gate number two, which was the main place of negotiations
between workers and the government. The solidarity square will be always a symbol of the fight
against communism and the fall of the Eastern Block.
Plac Solidarności w Gdańsku
Na placu stoi pomnik Trzech Krzyży, który upamiętnia ofiary ze strajków robotniczych z grudnia
1970 roku. Pomnik składa się z trzech krzyży o wysokości 42 metrów, na których zawieszone
są ogromne dwutonowe kotwice. Na placu znajduje się tablica z nazwiskami wszystkich ofiar wydarzeń grudniowych. Na placu Solidarności mieści się również słynna Brama nr 2, która w Sierpniu
1980 roku był miejscem negocjacji strajkujących robotników z władzami. Plac Solidarności na zawsze
pozostanie symbolem walki z komunizmem i upadku bloku wschodniego.
Monument of the Coast Defenders
Westerplatte is the place where officially II World War was started. In September 1939 Poland
was attacked for the first time. The monument on Westerplatte commemorates the heroism of the
182 man squad commanded by kpt. Franciszek Dąbrowski.
Pomnik Obrońców Westerplatte
To właśnie w Gdańsku rozpoczęła się II wojna światowa. Polska została zaatakowana 1 września
1939 roku. Pierwszym miejscem ataku było właśnie Westerplatte. Stojący tam pomnik upamiętnia
bohaterstwo 182 osobowej drużyny dowodzonej przez kpt. Franciszka Dąbrowskiego.
Katedra Oliwska
Katedra Oliwska została wzniesiona w XII wieku przez Cystersów. Mierzy 107 metrów wysokości
i jest najdłuższą świątynią w Polsce. Jej wnętrze zdobi wiele cennych dzieł sztuki epoki renesansu
i baroku. Jej największym skarbem jest słynny barokowy prospekt organowy, stworzony przez Jana
Wulfa oraz Fryderyka Rudolfa Dalitza. Katedra leży przy największym i najpiękniejszym gdańskim
parku – Parku Oliwskim. Powstał on w XVIII i XIX wieku i został zaprojektowany przez Andre La ­Notre’a.
Na terenie parku mieści się Pałac Opatów, który jest siedzibą oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum
Narodowego.
St Nicholas’ Church
Oliwa Cathedral
It is the oldest church in Gdansk, its roots date back to the XII century. This church was one of the
rare buildings which were not destroyed during the war. Nowadays it belongs to the Dominican
friars, which was brought to Gdansk by Prince Swietopełek. In 1260 the Dominican Friars were given
the right to grant indulgence of sins. They started organizing the St Dominic’s Fair to celebrate this.
The St Dominic’s Fair still takes place every summer in Gdansk.
Oliwia Cathedral was built in XII century by Cistercians. It has 107 meters of high and it’s the longest
temple in Poland. It is decorated with many valuable works of art of the Renaissance and Baroque.
The biggest treasure of the cathedral is the famous Baroque Organ made by Jan Wulf and Frideric
Rudolf Dalitz. The cathedral is located near to the biggest and most beautiful park in Gdansk-Park
Oliwski. The park was designed by Andre La Notre in XVIII and XIX century. There is the Abbot’s
Palace in the park, which is currently the branch of Polish National Museum of the Contemporary Art.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
29
Skwer Kościuszki w Gdyni
Skwer Kościuszki jest miejscem pełnym atrakcji turystycznych, odbywają się tu koncerty i ­festiwale.
Mieści się tu również siedziba marynarki wojennej oraz planetarium. Skwer Kościuszki jest to jedyne centrum miasta, które łączy się bezpośrednio z wysuniętym na 600 metrów molem. W pobliżu
skweru cumują zabytkowe okręty oraz statki-muzea, m.in. ORP Błyskawica oraz Dar Przymorza.
Molo w Sopocie
Jest to najdłuższe drewniane molo w Europie. Jego historia sięga początku XIX wieku. Swoją ostateczną formę przejęło 1927 roku. Obecnie molo ma dokładnie 511 metrów długości i jest jedną
z największych atrakcji turystycznych Trójmiasta.
Ulica Monte Cassino w Sopocie
Jest to jedna z najbardziej znanych ulic w Polsce. Tętni życiem całą dobę. Znajdują się tu kluby ­nocne,
restauracje, bary, kafejki. Ulica Monte Cassino znajduję się w samym centrum kurortu i prowadzi
aż do samego molo.
Kościuszko Square
Kościuszko Square it is the most popular place in Gdynia. It is plenty of tourist attractions, where
concerts and festivals take place. The headquarter of Navy and the planetarium are also located
here. Kosciuszko Square is the only city center which is directly connected with the 600 meters
pier. Some of the historical ships and museum-ships moor near to the square for example ORP,
Błyskawica, Dar Przymorza.
Sopot pier
It is the longest wooden pier in Europe. Its roots date back to the beginning of XIX century. It was
finally formed in 1927 and it has not been changed since then. Nowadays it is 511 meter long and
it is one of the biggest tourist attractions in Tricity.
The Monte Cassino street in Sopot
It is one of the most famous streets in Poland. This place is alive and bustling around the clock.
There are plenty of the night clubs, restaurants, pubs, and coffee shops. The street is located in the
main center of the city and it comes into the Sopot pier.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
30
Ciekawe
wydarzenia
w Trójmieście
Interesting events
in Tricity
Siesta Festival
Siesta Festival
www.siestafestival.pl
Jest to festiwal muzyki z całego świata, odbywa się w długi weekend majowy.
www.siestafestival.pl
Festival presents different types of world music. It takes place during the long May weekend.
Gdańsk DocFilm Festival
Gdańsk DocFilm Festival
www.gdanskdocfilm.pl
Festiwal odbywa się na początku maja i jest poświęcony filmom dokumentalnym z całego świata.
www.gdanskdocfilm.pl
International festival of documentary movies. This event takes place at the begging of May.
Alternativa
Alternativa
www.alternativa.org.pl
Festiwal multimedialny poświęcony głównie sztukom plastycznym. Odbywa się w maju.
www.alternativa.org.pl
It is the multimedia festival dedicated mainly to visual art. This event takes place in May.
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
The Polish Film Festival in Gdynia
www.fpff.pl
Coroczny przegląd polskich produkcji firmowych, który odbywa się na przełomie maja i czerwca.
www.fpff.pl
The annual review of Polish movies productions. It takes place at the end of May and beginning of June.
All about Freedom Festival
All about Freedom Festival
www.aaff.pl
Festiwal poświęcony jest tematyce wolności i odbywa się w czerwcu.
www.aaff.pl
Festival is related to Freedom issues and takes place in June.
Gdański Festiwal Tańca
Gdańsk Dance Festival
www.gdanskdancefest.pl
Jest to międzynarodowy festiwal poświęcony tańcowi. Odbywa się w czerwcu.
www.gdanskdancefest.pl
International dance festival. The event takes place in June.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
31
Heineken Open’er Festival
Heineken Open’er Festival
www.opener.pl
Jeden z najbardziej znanych festiwali muzycznych w Europie, na którym co roku występuje około
100 gwiazd z całego świata. Wydarzenie ma miejsce na przełomie czerwca i lipca.
www.opener.pl
One of the most famous festivals in Europe. There are about 100 celebrities from around the world
each year. The event takes place at the beginning of June and end of July.
Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski
International Shakespeare Festival
www.shakespearefestival.pl
Wydarzenie poświęcone jest adaptacjom scenicznym sztuk Williama Szekspira, w którym biorą
udział artyści z całego świata. Festiwal odbywa się w sierpniu.
www.shakespearefestival.pl
Festival is dedicated to stage adaptations of the William Shakespeare’s plays. Artists from all around
the world participate in this event. Festival takes place in August.
Międzynarodowy Festiwal Mozartowski
International Mozart Festival
www.mozartiana.pl
Festiwal poświęcony twórczości Amadeusza Mozarta. Utworów mistrza można posłuchać
w Parku Oliwskim oraz w pobliskim Pałacu Opatów. Wydarzenie ma miejsce pod koniec sierpnia.
www.mozartiana.pl
Festival is devoted to Amadeus Mozart’s works. Mozart’s music could be listen in the Park Oliwski
and in the nearest Abbot’s Palace. The event takes place in August.
Jazz Jantar
Jazz Jantar
www.jazzjantar.pl
Impreza poświęcona muzyce Jazzowej. Koncerty odbywają się w listopadzie.
www.jazzjantar.pl
The event is devoted to Jazz music. It takes place in November.
Narracje
Narracje
www.narracje.eu
Festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej, bogaty w wizualizacje świetlne, projekcje filmowe itp.
Odbywa się w listopadzie.
www.narracje.eu
This event is about the art in public space. It’s related with visualizations or video projections
in Gdansk streets. Festival takes place in November.
Przydatne linki / Useful links
Główny portal Trójmiasta / The main Tricity portal
www.trojmiasto.pl
Strona miasta Gdańsk / City of Gdansk website
www.gdansk.pl
Port Lotniczy w Gdańsku im. Lecha Wałęsy / Gdansk Lech Walesa Airport
www.airport.gdansk.pl/passenger
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.
32
Dane kontaktowe / Contact details
[email protected]
+48 58 766 11 11
Sprawdź naszą stronę internetową / Check our website
www.intel.pl
Znajdź nas na / Find us on
Projekt informatora powstał przy wsparciu InvestGDA. / Document was created with support of InvestGDA.
Copyright © 2012, Intel Corporation. All rights reserved. Intel Inside, Intel, and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.

Podobne dokumenty