INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA SUNBIRD 1

Transkrypt

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA SUNBIRD 1
INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA SUNBIRD
1. Pobież ze strony http://download.mozilla.org/?product=sunbird-0.3&os=win&lang=pl
program Sunbird. Program ten jest darmowy.
2. Zainstaluj program wykonując kolejno czynności podane podczas procesu instalacji.
3. Uruchom program Sunbird.
4. Naciśnij Plik/Subskrybuj kalendarz
5. Następnie wybierz kalendarz zdalny i naciśnij Dalej
6. Format iCalendar w polu położenie wpisz http://icalx.com/public/psp21/publiczny%20.ics
i naciśnij przycisk Dalej
7. Nadaj nazwę dla swojego kalendarza (ja proponuję PSP21) oraz kolor wyświetlanych
wiadomości i wciśnij przycisk Dalej
8. Kalendarz zostanie dodany kończymy pracę naciskając przycisk Zakończ
9. W moim przypadku wygląda to w ten sposób
W razie pytań proszę piszcie na adres mailowy szkoły. Powodzenia w instalacji oraz miłego
korzystania administrator BIP.

Podobne dokumenty