Pomysły na lokalne działania.

Transkrypt

Pomysły na lokalne działania.
POMYSŁY FUNDACJI ARKA NA LOKALNE DZIAŁANIA
Lekcje tematyczne – wykorzystajcie przygotowany przez nas pakiet edukacyjny
Segregujesz – zyskujesz i zorganizujcie z swojej szkole lekcje tematyczne poświęcone
segregacji śmieci i recyklingowi. W pakiecie autorstwa Anna Tarkowskiej, prezes Fundacji
Zielonej Ligi znajdziecie podstawowe informacji dla nauczycieli, przykładowe scenariusze
zajęć oraz karty pracy dla ucznia.
Media – o wszystkich działaniach informujcie lokalne media: czasopisma, biuletyny gminne,
radia, lokalne telewizje, portale, strony internetowe. Wykorzystajcie do tego przygotowaną
przez nas informacje prasową. Dodajcie opisy i pomysły na wasze lokalne działania. To
bardzo ważne aby informować media o problemach związanych z gospodarką odpadami
i segregacją śmieci.
Happening – przygotujcie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Recyklingu happening dotyczący
recyklingu. Pomysłów może być mnóstwo od świadomych ekologicznych zakupów po
właściwą utylizację naszych odpadów. Pomysłów możecie poszukać także w Internecie, w
którym znajduje się mnóstwo opisów takich działań. Na happening zaproście gości: władze
lokalne, przedstawicieli firm gospodarki odpadami, instytucji ochrony środowiska,
organizacji ekologicznych, media.
Akcja sprzątania – posprzątajcie wybrany przez siebie teren, najlepiej cenny przyrodniczo, a
zebrane śmieci, te oczywiście które będzie się dało, posegregujcie.
Instalacja ekologiczna – przygotujcie w swojej szkole, domu kultury, bibliotece,
zaprzyjaźnionym sklepie instalację ekologiczną dotyczącą segregacji śmieci i recyklingu. Do
instalacji wykorzystajcie odpady, które nadają się do recyklingu
Wystawa – przygotujcie w szkole prace plastyczne dotyczące segregacji śmieci i recyklingu.
Z najlepszych prac przygotujcie wystawę edukacyjną w waszej placówce. W części
merytorycznej możecie korzystać z przysłanych przez nas materiałów i pakietów
edukacyjnych.
Wasz film na You Tube – telefonem komórkowym lub prostą kamerą nakręćcie film
o tematyce ekologicznej lub przedstawiający wasze działania i zamieśćcie go na serwisie You
Tube. Koniecznie przyślijcie nam linka do tego materiału – rozpropagujemy go na naszej
stronie.
Goście w szkole – z okazji Ogólnopolskiego Dnia Recyklingu zaproście do waszej szkoły/
przedszkola gości. Mogą to być pracownicy urzędu miasta, firm ekologicznych. Działacze
organizacji ekologicznych, leśnicy.
Baner promocyjny – skorzystajcie z przygotowanego przez nas baneru promującego
Ogólnopolski Dzień Recyklingu i zamieśćcie go na stronie internetowej waszej szkoły,
urzędu gminy, lokalnego portalu itd. Z linkiem do strony naszej fundacji. Wtedy wiele osób
dowie się o problemie segregacji śmieci i naszej akcji.
Zaproście sąsiadów – poinformujcie najbliższą wam szkołę lub przedszkole o naszej akcji.
Mamy jeszcze materiały edukacyjne, które możemy wysłać do takiej placówki. Zachęćcie ich
do naszej akcji. A może zrobicie coś wspólnie!
Zbiórka surowców wtórnych – zorganizujcie w swojej szkole/ przedszkolu zbiórkę
surowców wtórnych: makulatury, puszek itd. Wcześniej zorientujcie się, gdzie najbliżej
waszej placówki jest skup surowców. Przy większej ilości surowców można negocjować
z tymi firmami odbiór surowców.
Pochód recyklingu – zorganizujcie w swojej gminie barwny pochód promujący recykling.
Zróbcie transparenty, poprzebierajcie się w kolorowe worki służące do segregacji. Zaproście
władze lokalne, media.
Portale społecznościowe – promujcie Ogólnopolski Dzień Recyklingu na odwiedzanych
przez was portalach społecznościowych. To bardzo dobry sposób na promocję naszej akcji.
Wycieczki tematyczne – razem z waszą klasą odwiedźcie miejsca związane z gospodarką
odpadami, recyklingiem. Mogą to być nowoczesne składowiska odpadów, zakłady
recyklingu, kompostownie, skupy surowców wtórnych.
Przedstawienia szkolne – tematyka ekologiczna jest dobrym pomysłem na przygotowanie w
szkole przedstawienia ekologicznego. W Internecie i w wydawnictwach ekologicznych
znajdziecie dużo przykładów i scenariuszy takich wydarzeń.
Oczywiście to tylko kilkanaście przykładów działań lokalnych, które możecie przygotować
u siebie. Czekamy także na wasze pomysły, które mogą zainspirować innych do działania.
Powodzenie tegorocznej akcji sprawia, iż Ogólnopolski Dzień Recyklingu będziemy
organizować już każdego roku.
W tym roku z wszystkich działań róbcie relacje (załączajcie zdjęcia, wycinki prasowe
itd.) i przysyłajcie do nas do 15 lipca. Najlepiej do tego wykorzystać formularz
sprawozdania dostępny na naszej stronie internetowej. Każdą relację zamieścimy na
stronie internetowej. Dla każdej placówki przygotujemy kolorowy dyplom
z podziękowaniem za udział w akcji, a dla każdego nauczyciela list potwierdzający
współpracę z ARKĄ. Więcej informacji na http://fundacjaarka.pl/wydarzenia/ogolnopolski-dzienrecyklingu-dodatkowe-informacje

Podobne dokumenty