Słownik tytułów czasopism Bibliografii Dorobku

Transkrypt

Słownik tytułów czasopism Bibliografii Dorobku
Słownik czasopism Bibliografii Dorobku Pracowników UŚ 03.08.2016 r.
Dokument do wyszukiwania pełnych tytułów czasopism, których nie ma na listach czasopism
punktowanych.
Żeby odnaleźć czasopismo naciśnij CTRL+F, wpisz jego ISSN w okienku i naciśnij szukaj. Pełny tytuł
skopiuj do pola „Tytuł czasopisma” w Module Sprawozdawczym PBN. Pełny tytuł czasopisma zawiera
rozwinięcia wszystkich wyrazów w jego skrócie, pozostałe informacje to dopowiedzenia, których nie
kopiujemy.
1. AAPS PharmSciTech
Tytuł: AAPS PharmSciTech
Uwagi: K (2000-) USA ISSN 1530-9932 [iss.
2. Abh. Ber. Nat.kd
Tytuł: Abhandlungen und Berichte fur Naturkunde, Museum fur
Naturkunde, Magdeburg
Uwagi: R (1991-) DEU ISSN 0945-7658 [Vol., no.
3. Abh. Math. Semin. Univ. Hamb
Tytuł: Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universitat
Hamburg
Uwagi: N (1922-) DEU ISSN 0025-5858 [Bd.
4. Abstr. Appl. Anal
Tytuł: Abstract and Applied Analysis, Tampa, Fla
Uwagi: K (1996-) USA ISSN 1085-3375 [no.
5. Abstr. Pap. - Am. Chem. Soc
Tytuł: Abstracts of Papers - American Chemical Society, Washington
Uwagi: 2/R (1937-) USA ISSN 0065-7727
6. Acad. J. Interdiscip. Stud. (Online)
Tytuł: Academic Journal of Interdisciplinary Studies (Online)
Uwagi: 3/R (2012-) ITA ISSN 2281-4612 [Vol., no.
7. Acad. J. Mod. Philol
Tytuł: Academic Journal of Modern Philology
Uwagi: R (2012-) POL ISSN 2299-7164 [Vol.
8. Academia (Bratisl.)
Tytuł: Academia (Bratislava) / Bratislava : Ustav Informacii a
Prognoz Skolstva
Uwagi: K (1997-) SVK ISSN (1335-5864) [c.
9. Academia (Wyd. Pol.)
Tytuł: Academia (Wyd. Polskie)
Uwagi: K (2005-) POL ISSN 1733-8662 [nr
10. Acarologia
Tytuł: Acarologia
Uwagi: K (1959-) FRA ISSN 0044-586X [iss.
11. ACLL Off. Conf. Proc
Tytuł: ACLL Official Conference Proceedings
Uwagi: R (2011-) JPN ISSN 2186-4691 [Vol.
12. Acoust. Lett
Tytuł: Acoustics Letters, London
Uwagi: N (1977-) GBR ISSN 0140-1599
13. ACS Appl. Mater. Interfaces (Print)
Tytuł: ACS Applied Materials & Interfaces (Print)
Uwagi: M (2009-) USA ISSN 1944-8244 [iss.
14. ACS Med. Chem. Lett
Strona1
Tytuł: ACS Medicinal Chemistry Letters
Uwagi: K (2010- ) USA ISSN 1948-5875 [iss.
15. Acta Adriat
Tytuł: Acta Adriatica
Uwagi: 2/R (1932-) HRV ISSN 0001-5113 [no.
16. Acta Agrar. Silv., Ser. Agrar
Tytuł: Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, Wydawnictwo
Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków
Uwagi: 2/R (1966-1979), R (1980-) POL ISSN 0065-0919 [fasc.
17. Acta Agrar. Silv., Ser. Zootech
Tytuł: Acta Agraria et Silvestria. Seria Zootechniczna, PAN. Oddz.
w Krakowie. Komisja Nauk Rolniczych i Lesnych
Uwagi: R (1961-1965) POL ISSN 0376-1568
18. Acta Agrar. Silv., Ser. Zootech. (1966)
Tytuł: Acta Agraria et Silvestria. Seria Zootechnica, PAN. Oddz. w
Krakowie. Komisja Nauk Rolniczych i Lesnych
Uwagi: R (1966-) POL ISSN 0065-0935
19. Acta Agrobot
Tytuł: Acta Agrobotanica, Journal of the Polish Botanical Society
Uwagi: 2/R (1953-) POL ISSN 0065-0951 [Vol.
20. Acta Agrophys
Tytuł: Acta Agrophysica, Instytut Agrofizyki im. Bohdana
Dobrzańskiego PAN w Lublinie
Uwagi: N (1994-2002) 2/R (2003-) POL ISSN 1234-4125 [Vol.
21. Acta Antiq. Acad. Sci. Hung. (Print)
Tytuł: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Print)
Uwagi: K (1951-) HUN ISSN 0044-5975 [iss.
22. Acta Appl. Math
Tytuł: Acta Applicandae Mathematica
Uwagi: K (1983-) NLD ISSN 0167-8019 [Vol., iss.
23. Acta Archaeol. Carpath
Tytuł: Acta Archaeologica Carpathica, PAN. Oddz. w Krakowie.
Komisja Archeologiczna
Uwagi: N? (1958-1972) N (1972/1973-) POL ISSN 0001-5229
24. Acta Archaeol. Lodz
Tytuł: Acta Archaeologica Lodziensia, Łódzkie Tow. Naukowe. Wydz.
II Nauk Historycznych i Społecznych
Uwagi: R (1962-) POL ISSN 0065-0986
25. Acta Archaeol. Pomoranica
Tytuł: Acta Archaeologica Pomoranica, Stowarzyszenie Naukowe
Archeologów Polskich. Oddział w Szczecinie
Uwagi: N (1998-) POL ISSN 1506-705X
26. Acta Archaeol. Univ. Lodz
Tytuł: Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis, Łódzkie Tow.
Naukowe. Wydz. II
Uwagi: R (1953-1961) POL ISSN 0456-4081
Strona2
27. Acta Archaeol. Wawel
Tytuł: Acta Archaeologica Waweliana, Państ. Zbiory Sztuki na
Wawelu
Uwagi: N (1993-) POL ISSN 1231-1332
28. Acta Arith
Tytuł: Acta Arithmetica, PAN Inst. Mat.
Uwagi: N (1935-) POL ISSN 0065-1036 [[Vol.
29. Acta Astron
Tytuł: Acta Astronomica, Warszawa, Fundacja Astronomii Polskiej
Uwagi: K (1926-) POL ISSN 0001-5237 (Cancelled ISSN 0567-7262)
[vol.
30. Acta Balneol
Tytuł: Acta Balneologica, Polskie Towarzystwo Balneologii i
Medycyny Fizykalnej
Uwagi: K (2010-) POL ISSN 2082-1867 [nr
31. Acta Bio-Opt. Inform. Med
Tytuł: Acta Bio-Optica et Informatica Medica, EOS Centrum
Edukacyjno-Naukowe
Uwagi: K (1995-) POL ISSN 1234-5563
32. Acta Biochim. Pol
Tytuł: Acta Biochimica Polonica, PAN Komitet Biochemiczny i
Biofizyczny
Uwagi: K (1954-) POL ISSN 0001-527X
33. Acta Bioeng. Biomech
Tytuł: Acta of Bioengineering and Biomechanics, Politechnika
Wrocławska
Uwagi: N (1999-) POL ISSN 1509-409X
34. Acta Biol. Crac., Ser. Bot
Tytuł: Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica, PAN. Oddz. w
Krakowie. Komisja Biologiczna
Uwagi: N (1958-) POL ISSN 0001-5296 (1958-1980/81) [Vol., nr
35. Acta Biol. Crac., Ser. Zool
Tytuł: Acta Biologica Cracoviensia. Series Zoologia, Polska
Akademia Nauk. Oddział (Kraków). Komisja Biologiczna
Uwagi: 2/R (1958-) POL ISSN 0001-530X [nr
36. Acta Biol. Hung. (Print)
Tytuł: Acta Biologica Hungarica (Print)
Uwagi: K (1983-) HUN ISSN 0236-5383 [iss.
37. Acta Biotheor
Tytuł: Acta Biotheoretica, Universiteit Leiden
Uwagi: N (1935-1987), K (1988-) NLD ISSN 0001-5342 [Vol., nr
38. Acta Bot. Gall
Tytuł: Acta Botanica Gallica, Socieetee botanique de France
Uwagi: Dm (1993-) GBR ISSN 1253-8078 [iss.
39. Acta Bot. Sil
Strona3
Tytuł: Acta Botanica Silesiaca
Uwagi: N? (2004-) POL ISSN 1895-5738 [T.
40. Acta Bot. Slov. Acad. Sci. Slov., Ser. A, Taxon., Geobot
Tytuł: Acta Botanica Slovaca Academiae Scientiarum Slovacae.
Series A, Taxonomica. Geobotanica, Bratislava
Uwagi: N (1978-) SVK ISSN 0139-8997
41. Acta Bythoniensia
Tytuł: Acta Bythoniensia, Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i
Administracji
Uwagi: 2/R (2006-) POL ISSN 1896-1207 [nr
42. Acta Carsol
Tytuł: Acta Carsologica = Krasoslovni zbornik, Ljubljana
Uwagi: N (1974-) SVN ISSN 0583-6050
43. Acta Chim. Slov. (Print ed.)
Tytuł: Acta Chimica Slovenica (Print ed.)
Uwagi: K (1993-) (online 1954-) SVK ISSN 1318-0207 ISSN online
ISSN 1580-3155 [no.
44. Acta Crystallogr., A Cryst. Phys. Diffr. Theor. Gen. Crystallogr
Tytuł: Acta Crystallographica. Section A, Crystal Physics,
Diffraction, Theoretical and general Crystallography, Copenhagen
Uwagi: Dm (1968-1982) DNK ISSN 0567-7394
45. Acta Crystallogr., A Found. Crystallogr
Tytuł: Acta Crystallographica. Section A, Foundations of
Crystallography, Copenhagen
Uwagi: N (1983-1990) Dm (1991-) DNK ISSN 0108-7673
46. Acta Crystallogr., A, Suppl
Tytuł: Acta Crystallographica. Section A, Supplement
Uwagi: 3/R (1984-1996) DNK ISSN 0906-1975
47. Acta Crystallogr., B Struct. Crystallogr. Cryst. Chem
Tytuł: Acta Crystallographica. Section B, Structural
Crystallography and Crystal Chemistry
Uwagi: M (1968-1982) DNK ISSN 0567-7408
48. Acta Crystallogr., B Struct. Crystallogr. Cryst. Chem. (Online)
Tytuł: Acta Crystallographica. Section B, Structural
Crystallography and Crystal Chemistry (Online), Electronic
location http://www.munksgaard.dk
Uwagi: M (2000-2000) DNK ISSN 1600-8650
49. Acta Crystallogr., B Struct. Sci
Tytuł: Acta Crystallographica. Section B, Structural Science,
Copenhagen
Uwagi: Dm (1983-) DNK ISSN 0108-7681 [pt.
50. Acta Crystallogr., C Cryst. Struct. Commun
Tytuł: Acta Crystallographica. Section C, Crystal Structure
Communications
Uwagi: M (1983-) DNK ISSN 0108-2701 [pt.
51. Acta Crystallogr., E Struct. Rep. Online
Strona4
Tytuł: Acta Crystallographica, Section E, Structure Reports Online
Uwagi: M (2001-) DK ISSN 1600-5368 [iss.
52. Acta Cybern. (Szeged)
Tytuł: Acta Cybernetica (Szeged), Szeged : Univ. Szeged. Attila
József Nomin
Uwagi: N (1969-) HUN ISSN 0324-721X [Vol., no.
53. Acta Ecologica Sinica (Online)
Tytuł: Acta Ecologica Sinica (Online), tytuł chiński: Shengtai
Xuebao
Uwagi: M (1981?-) CHN ISSN 1872-2032 brak w bazie Issn-Online
[iss.
54. Acta Entomol. Mus. Natl. Pragae (Print)
Tytuł: Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae (Print)
Uwagi: 2/R (1967-) CZE ISSN 0374-1036 [iss.
55. Acta Entomol. Sil
Tytuł: Acta Entomologica Silesiana, Śląskie Towarzystwo
Entomologiczne
Uwagi: N (1993-) POL ISSN 1230-7777 [Vol., nr
56. Acta Fac. Philos. Univ. Ostrav., Stud. Ger
Tytuł: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis.
Studia Germanistica
Uwagi: R (2006-) CZE ISSN 1803-408X [Vol.
57. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis. Biol.-Ekol
Tytuł: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis
Ostraviensis. Biologia-Ekologia = Sborník Prací Prírodovedecké
fakulty Ostravské Univerzity. Biologie-Ekologie, Ostravska
Univerzita
Uwagi: N (1993-) CZE ISSN 1213-8401
58. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis. Geogr.-Geol
Tytuł: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis
Ostraviensis. Geographia-Geologia = Sborník Prací Prírodovedecké
Fakulty Ostravské Univerzity. Geografie-Geologie
Uwagi: N (1993-) CZE ISSN 1213-841X
59. Acta Geodyn. Geomater
Tytuł: Acta Geodynamica et Geomaterialia, Institute of Rock
Structure and Mechanics, Prague
Uwagi: K (2004-) CZE ISSN 1214-9705 [no.
60. Acta Geogr. Debr., Landsc. Environ. Ser
Tytuł: Acta Geographica Debrecina. Landscape & Environment Series,
Acta geographica Debrecina. Landscape and environment series
Uwagi: N (2007-) HUN ISSN 1789-4921 [Vol., iss.
61. Acta Geogr. Geol. Meteorol. Debr
Tytuł: Acta Geographica ac Geologica et Meteorologica Debrecina,
Debrecen : KLTE, Universitas de Ludovico Kossuth Nominata
Uwagi: R (1974-) HUN ISSN 0209-9004 [T.
62. Acta Geogr. Siles
Strona5
Tytuł: Acta Geographica Silesiana, Uniwersytet Śląski. Wydział
Nauk o Ziemi
Uwagi: N (2007-) POL ISSN 1897-5100 [[T.
63. Acta Geogr. Univ. Comen
Tytuł: Acta Geographica Universitatis Comenianae. Bratislava,
Univerzita Komenskeho v Bratislave
Uwagi: Dm (2006- ) SVK ISSN 1338-6034 [no.
64. Acta Geol. Hung
Tytuł: Acta Geologica Hungarica = Acta Geologica (Budapest.
Print). Budapest, Akademiai Kiado
Uwagi: K (1983-2006) HUN ISSN 0236-5278 [no.
65. Acta Geol. Pol
Tytuł: Acta Geologica Polonica, PAN Komitet Nauk Geologicznych
Uwagi: K (1950-) POL ISSN 0001-5709 [no.
66. Acta Geol. Sin (English ed. Online)
Tytuł: Acta Geologica Sinica (English ed. Online)
Uwagi: Dm (1988- ) GBR ISSN 1755-6724 ISSN-L 1000-9515 [no.
67. Acta Geophys. (Druk)
Tytuł: Acta Geophysica (Druk), kontynuacja Acta Geophysica
Polonica (ISSN 0001-5725)
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1895-6572 [no.
68. Acta Geophys. Pol
Tytuł: Acta Geophysica Polonica, PAN Komitet Geofizyki
Uwagi: K (1953-) POL ISSN 0001-5725 [no.
69. Acta Haematol. Pol
Tytuł: Acta Haematologica Polonica
Uwagi: K (1970-) POL ISSN 0001-5814 [nr
70. Acta Hist. Neosoliensia
Tytuł: Acta Historica Neosoliensia, Katedra historie Fakulty
humanitnych vied Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica
Uwagi: R (2000-) SVK ISSN 1336-9148 [T.
71. Acta Hist. Univ. Sil. Opaviensis
Tytuł: Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis, Opava,
Slezska univerzita v Opave
Uwagi: R (2008-) CZE ISSN 1803-411X [T.
72. Acta Humanica
Tytuł: Acta Humanica, Zilinska univerzita. Fakulta prirodnych
vied, Katedra pedagogiky, psychologie a socialnych vied
Uwagi: 3/R? (2004-) SVK ISSN 1336-5126 [c.
73. Acta Inform
Tytuł: Acta Informatica, Berlin
Uwagi: Różna częstotliwość (1971-) M (1997-) DEU ISSN 0001-5903
[Vol., no.
74. Acta Iurid. Olomuc. (Print)
Tytuł: Acta Iuridica Olomucensis (Print)
Uwagi: 2/R? (2005-) CZE ISSN 1801-0288 [Vol., no.
Strona6
75. Acta Iuris Stetin
Tytuł: Acta Iuris Stetinensia
Uwagi: 2/R (2010-) POL ISSN 2083-4373 [nr
76. Acta Litt. Acad. Sci. Hung
Tytuł: Acta litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest
Uwagi: R (1957-1991) HUN ISSN 0567-7661[[Vol.
77. Acta Magn
Tytuł: Acta Magnetica, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań).
Instytut Fizyki.
Uwagi: N (1984-) POL ISSN 0209-3316
78. Acta Mater.
Tytuł: Acta materialia
Uwagi: M (1996-) GBR ISSN 1359-6454 [iss.
79. Acta Math. Hung
Tytuł: Acta Mathematica Hungarica, Akadémiai Kiadó, Kluwer
Academic Publishers
Uwagi: M (1983-) HUN ISSN 0236-5294 [Vol., no.
80. Acta Math. Inform. Univ. Ostrav
Tytuł: Acta Mathematica et Informatica Universitatis Ostraviensis
Uwagi: R (1993-2003) CZE ISSN 1211-4774 [Vol.
81. Acta Math. Sin., Engl. Ser
Tytuł: Acta Mathematica Sinica. English Series, Springer
Uwagi: Dm (1999-) DEU ISSN 1439-8516 [no.
82. Acta Math. Sin., New Ser
Tytuł: Acta Mathematica Sinica. New Series, Institute of
Mathematics Academia Sinica
Uwagi: K (1985-1998) DEU ISSN 1000-9574 [no.
83. Acta Math. Univ. Comen. (Tlacene Vyd.)
Tytuł: Acta Mathematica Universitatis Comenianae (Tlačené
Vydanie), Bratislava : Comenius University Press
Uwagi: 2/R (1980-) SVK ISSN 0862-9544, Cancelled ISSN 0231-6986
[no.
84. Acta Mediaev
Tytuł: Acta Mediaevalia, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Uwagi: N (1973-) POL ISSN 0137-3064 [[T.
85. Acta Metall
Tytuł: Acta Metallurgica, New York
Uwagi: N? (1953-1956) M (1957-1989) USA ISSN 001-6160
86. Acta Metall. Mater
Tytuł: Acta Metallurgica et Materialia, Elmsford, N.Y. Pergamon
Press
Uwagi: M (1990-1995) USA ISSN 0956-7151
87. Acta Metall. Slovaca Conf. (Tlacene Vyd.)
Tytuł: Acta Metallurgica Slovaca Conference (Tlacene Vydanie)
Strona7
Uwagi: N? (2010-) SVK ISSN 1338-1660 [Vol.
88. Acta Microbiol. Pol
Tytuł: Acta Microbiologica Polonica, PAN Pol. Tow. Mikrobiologów
Uwagi: K (1952-1968) POL ISSN 0001-6195 Canceled ISSN 0567-7807
89. Acta Microbiol. Pol. (1976)
Tytuł: Acta Microbiologica Polonica (1976), PAN Pol. Tow.
Mikrobiologów
Uwagi: K (1976-) POL ISSN 0137-1320
90. Acta Microbiol. Pol., Ser. A
Tytuł: Acta Microbiologica Polonica, Series A : Microbiologia
Generalis, PAN Pol. Tow. Mikrobiologów
Uwagi: K (1969-1975) POL ISSN 0567-7815
91. Acta Microbiol. Pol., Ser. B
Tytuł: Acta Microbiologica Polonica, Series B : Microbiologia
Generalis, PAN Pol. Tow. Mikrobiologów
Uwagi: K (1969-1975) POL ISSN 0567-7823
92. Acta Mineral.-Petrogr
Tytuł: Acta Mineralogica-Petrographica, Szeged, Dep. Mineral.
Geochem. Petrol. Univ. Szeged
Uwagi: N (1943-) HUN ISSN 0365-8066 [T.
93. Acta Mineral.-Petrogr., Abstr. Ser
Tytuł: Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, Szeged,
Dep. Mineral. Geochem. Petrol. Univ. Szeged
Uwagi: N (2003-) HUN ISSN 1589-4835 [T.
94. Acta Mont., Ser. A Geodyn
Tytuł: Acta Montana. Serie A, Geodynamics, Ustav struktury a
mechaniky hornin Akademie ved Ceske republiky
Uwagi: N? (1991-2003) CZE ISSN 1211-1910 [No.
95. Acta Montan. Slovaca
Tytuł: Acta Montanistica Slovaca, Kosice, Fakulta BERG Technickej
univerzity
Uwagi: K (1996-) SVK ISSN 1335-1788
96. Acta Mus. Morav., Sci. Biol
Tytuł: Acta Musei Moraviae. Scientiae Biologicae. Brno
Uwagi: 2/R (1997-) CZE ISSN 1211-8788 [c.
97. Acta Mus. Siles. Sci. Nat
Tytuł: Acta Musei Silesiae. Scientiae Naturales
Uwagi: 3/R? (1952-) CZE ISSN 2336-3193 [Vol., iss.
98. Acta Mycol
Tytuł: Acta Mycologica, Pol. Tow. Botaniczne
Uwagi: 2/R (1965-) POL ISSN 0001-625X
99. Acta Neophilol. (Olszt.)
Tytuł: Acta Neophilologica (Olsztyn)
Uwagi: R (1999- ) POL ISSN 1509-1619 [[T.
100. Acta Neuropsychologica
Strona8
Tytuł: Acta Neuropsychologica
Uwagi: K (2003-) POL ISSN 1730-7503 [nr
101. Acta Onomast
Tytuł: Acta Onomastica. Praha
Uwagi: R (1995-) CZE ISSN 1211-4413
102. Acta Ophthalmol. (2008. Print)
Tytuł: Acta Ophthalmologica (2008. Print)
Uwagi: Dm? (2008-) GBR ISSN 1755-375X [Vol., iss.
103. Acta Ornithol
Tytuł: Acta Ornithologica, PAN Muzeum i Inst. Zoologii
Uwagi: N (1955-) POL ISSN 0001-6454
104. Acta Ornithol. Mus. Zool. Pol
Tytuł: Acta Ornithologica Musei Zoologici Polonici, Panstwowe
Muzeum Zoologiczne
Uwagi: N (1933-1953) POL ISSN 0866-9775
105. Acta Palaeobot
Tytuł: Acta Palaeobotanica, PAN Inst. Botaniki im. W. Szafera
Uwagi: N (1960-) POL ISSN 0001-6594
106. Acta Palaeont. Pol
Tytuł: Acta Palaeontologica Polonica, PAN Inst. Paleobiologii
Uwagi: K (1956-) POL ISSN 0567-7920 [no.
107. Acta Philol
Tytuł: Acta Philologica, Uniwersytet Warszawski. Wydzial
Neofilologii
Uwagi: N (1968-) POL ISSN 0065-1524
108. Acta Phys. Acad. Sci. Hung
Tytuł: Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae, A Magyar
Tudomanyos Akademia fizikai kozlemenyei
Uwagi: K (1951-1982) HUN ISSN 0001-6705 [z.
109. Acta Phys. Pol
Tytuł: Acta Physica Polonica, Pol. Tow. Fiz.
Uwagi: M (1932-1969) POL ISSN 0001-673X
110. Acta Phys. Pol., A
Tytuł: Acta Physica Polonica. A, PAN Inst. Fizyki
Uwagi: M (1970-) POL ISSN 0587-4246 [Vol., nr
111. Acta Phys. Pol., B
Tytuł: Acta Physica Polonica. B, PAN Inst. Fizyki
Uwagi: Dm (1970-) POL ISSN 0587-4254 [no.
112. Acta Phys. Slovaca
Tytuł: Acta Physica Slovaca, Bratislava Fyzikálny ústav SAV
Uwagi: Dm (1973-) SVK ISSN 0323-0465 [no.
113. Acta Physiol. Plant
Tytuł: Acta Physiologiae Plantarum, PAN. Komitet Fizjologii,
Genetyki i Hodowli Roślin
Uwagi: K (1978-) POL ISSN 0137-5881 [no.
Strona9
114. Acta Physiol. Pol
Tytuł: Acta Physiologica Polonica, Polish Physiological Society
Uwagi: Dm (1950-1990) POL ISSN 0044-6033 [nr
115. Acta Phytopathol. Entomol. Hung
Tytuł: Acta Phytopatologica et Entomologica Hungarica, Budapest
Uwagi: K (1986-) HUN ISSN 0238-1249 [Vol., no.
116. Acta Pol. Hist
Tytuł: Acta Poloniae Historica, Warszawa
Uwagi: 2/R (1958-) POL ISSN 0001-6829
117. Acta Pol. Monashiensis
Tytuł: Acta Polonica Monashiensis, Melbourne
Uwagi: R (2001-) AUS ISSN 1326-8562 [Vol.
118. Acta Pol. Pharm
Tytuł: Acta Poloniae Pharmaceutica, Państ. Wydaw. Nauk.
Uwagi: Dm (1937-) POL ISSN 0001-6837 [no.
119. Acta Pol. Toxicolog
Tytuł: Acta Poloniae Toxicologica, Polskie Towarzystwo
Toksykologiczne
Uwagi: 2/R (1993-) POL ISSN 1230-6967 [nr
120. Acta Pol.-Ruthenica
Tytuł: Acta Polono-Ruthenica, Wyż. Szkoła Pedagog. Olsztyn
Uwagi: R (1996-) POL ISSN 1427-549X [T.
121. Acta Rerum Nat. (Jihlava CD-ROM)
Tytuł: Acta Rerum Naturalium (Jihlava, CD-ROM)
Uwagi: 2/R? (2005-2014?) CZE ISSN 1803-1587 [T.
122. Acta Sci. Acad. Ostroviensis, A, Nauki Humanist. Społecz. Tech
Tytuł: Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki
Humanistyczne, Społeczne i Techniczne
Uwagi: 2/R (2012-) POL ISSN 2300-1739 [vol.
123. Acta Sci. Math
Tytuł: Acta Scientiarum Mathematicarum, Szeged
Uwagi: 2/R (1941-) HUN ISSN 0001-6969 [no.
124. Acta Sci. Pol. Agricultura
Tytuł: Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1644-0625 [nr
125. Acta Slavica Iaponica
Tytuł: Acta Slavica Iaponica, Hokkaido University. Slavic Research
Center, Sapporo
Uwagi: R (1983-) JPN ISSN 0288-3503 [No.
126. Acta Soc. Bot. Pol
Tytuł: Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Pol. Tow. Botaniczne
Uwagi: K (1923-) POL ISSN 0001-6977 [nr
127. Acta Soc. Metheoriticae Pol
Strona10
Tytuł: Acta Societatis Metheoriticae Polonorum = Rocznik Polskiego
Towarzystwa Meteorytowego = Rocznik PTM = Roczniki Polskiego
Towarzystwa Meteorytowego = Rocznik PTMet, Sosnowiec
Uwagi: R (2009-) POL ISSN 2080-5497 [Vol.
128. Acta Suec.-Pol
Tytuł: Acta Sueco-Polonica
Uwagi: R (1993-) POL ISSN 1104-3431 [T.
129. Acta Technol. Dubnicae (Online)
Tytuł: Acta Technologica Dubnicae (Online)
Uwagi: 2/R (2011-) SVK ISSN 1339-4363 [iss.
130. Acta Univ. Carol., Geogr
Tytuł: Acta Universitatis Carolinae. Geographica, Praha :
Universita Karlova
Uwagi: 2/R (1966-) CZE ISSN 0300-5402 [no.
131. Acta Univ. Carol., Geol
Tytuł: Acta Universitatis Carolinae. Geologica, Praha. Univerzita
Karlova
Uwagi: K (1954-) CZE ISSN 0001-7132 Canceled ISSN 0567-820X
132. Acta Univ. Carol., Iur
Tytuł: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica
Uwagi: K (1954-) CZE ISSN 0323-0619 [nr
133. Acta Univ. Carol., Math. Phys
Tytuł: Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica,
Praha. Univerzita Karlova
Uwagi: 2/R (1962-) CZE ISSN 0001-7140 [no.
134. Acta Univ. Carol., Philol
Tytuł: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, Praha
Uwagi: N? (1955-) CZE ISSN 0567-8269 [[C.
135. Acta Univ. Debr. Ludovico Kossuth Nom., Ser. Geogr. Geol.
Meteorol
Tytuł: Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth
Nominatae. Series Geographica, Geologica et Meteorologica = Acta
Geographica Debrecina, Budapest
Uwagi: R (1962-1973) HUN ISSN 0567-7475 [T.
136. Acta Univ. Lodz., 1 Nauki Humanist.-Spol
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Seria 1, Nauki
Humanistyczno-Spoleczne, Uniw. Łódzki
Uwagi: N (1975-1980) POL ISSN 0137-4591
137. Acta Univ. Lodz., Fol. Iurid
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
Uwagi: N (1980-) POL ISSN 0208-6069 [T.
138. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, Łódź
Uwagi: N? (1981-) POL ISSN 0208-6123 [[Nr
139. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Socio-Oecon
Strona11
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica SocioOeconomica
Uwagi: N (1999-) POL ISSN 1508-1117, również jako seria
monograficzna [Z.
140. Acta Univ. Lodz., Folia Hist
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, Uniw.
Łódzki
Uwagi: N (1980-) POL ISSN 0208-6050 [[Nr
141. Acta Univ. Lodz., Folia Limnol
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Limnologica
Uwagi: N (1982-) POL ISSN 0208-6158
142. Acta Univ. Lodz., Folia Linguist
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, Uniw.
Łódzki
Uwagi: N (1981-) POL ISSN 0208-6077
143. Acta Univ. Lodz., Folia Linguist. Ross
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica Rossica
Uwagi: N? (2003-) POL ISSN 1731-8025 [T.
144. Acta Univ. Lodz., Folia Litt
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria, Uniw.
Łódzki
Uwagi: N (1981-) POL ISSN 0208-6085 [[T.
145. Acta Univ. Lodz., Folia Litt. Pol
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
Uwagi: N (1998-2011) K (2012- ) POL ISSN 1505-9057 [[nr
146. Acta Univ. Lodz., Folia Litt. Romanica
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica,
Uniw. Łódzki
Uwagi: N (2000-) POL ISSN 1505-9065 [Nr
147. Acta Univ. Lodz., Folia Litt. Ross
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
Uwagi: N? (1999-) POL ISSN 1427-9681 [[T.
148. Acta Univ. Lodz., Folia Oecon
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica.
Uniwersytet Łódzki
Uwagi: R? (1980-) POL ISSN 0208-6018 [T.
149. Acta Univ. Lodz., Folia Paedagog
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica,
Uniwersytet Łódzki
Uwagi: N (1998-) POL ISSN 1427-9703
150. Acta Univ. Lodz., Folia Psychol
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
Uwagi: N (1997-) POL ISSN 1427-969X [[T.
151. Acta Univ. Lodz., Folia Sci. Artium Libr
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum Artium et
Librorum, Uniw. Łódzki
Strona12
Uwagi: N (1981-1987) POL ISSN 0208-6115
152. Acta Univ. Lodz., Folia Sci. Artium Litt
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et
Litterarum, Uniwersytet Łódzki
Uwagi: N (1990-) POL ISSN 0860-7443
153. Acta Univ. Lodz., Folia Sociol
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica,
Uniwersytet Łódzki
Uwagi: N (1980-) POL ISSN 0208-600X
154. Acta Univ. Lodz., Kształ. Polonist. Cudzoziem
Tytuł: Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne
Cudzoziemców, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Uwagi: N? (1988-) POL ISSN 0860-6587 [[Z.
155. Acta Univ. Nicolai Copernici, Humanist.-Spolecz., Socjol
Tytuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki HumanistycznoSpoleczne. Socjologia
Uwagi: N (1974-1974) POL ISSN 0208-5275
156. Acta Univ. Nicolai Copernici, Humanit. Soc. Sci., Engl. Stud
Tytuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social
Sciences. English Studies
Uwagi: N (1990-) POL ISSN 0860-7265
157. Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Humanist.-Spolecz., Ekon
Tytuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki HumanistycznoSpoleczne. Ekonomia
Uwagi: N (1973-) POL ISSN 2080-0339 [T., nr
158. Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Humanist.-Spolecz., Filol.
Ger
Tytuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki HumanistycznoSpoleczne. Filologia Germanska
Uwagi: Dm (1974-) POL ISSN 0208-5259
159. Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Humanist.-Spolecz., Hist
Tytuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki HumanistycznoSpoleczne. Historia
Uwagi: N (1973-) POL ISSN 0137-5830 [T.
160. Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Humanist.-Spolecz., Pedagog
Tytuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki HumanistycznoSpoleczne. Pedagogika
Uwagi: N (1973-) POL ISSN 0208-5313
161. Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Humanist.-Spolecz., Prawo
Tytuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-
Spoleczne. Prawo
Uwagi: N (1973-) POL ISSN 0208-5283
162. Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Humanist.-Spolecz.,
Zabytkozn. Konserw
Tytuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki HumanistycznoSpoleczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Uwagi: N (1973-) POL ISSN 0208-533X
Strona13
163. Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Humanist.-Społecz., Zarz
Tytuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki HumanistycznoSpołeczne. Zarządzanie
Uwagi: N? (2007-) POL ISSN 1689-8966 [Vol., no.
164. Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Mat.-Przyr., Geogr
Tytuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki MatematycznoPrzyrodnicze. Geografia
Uwagi: N (1973-) POL ISSN 0208-5291
165. Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Mat.-Przyr., Pr. Limnol
Tytuł: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki MatematycznoPrzyrodnicze. Prace Limnologiczne
Uwagi: N? (1974-) POL ISSN 0208-5348
166. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rerum Nat., Math
Tytuł: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum
Naturalium. Mathematica, Olomouc
Uwagi: R (1983-) CZE ISSN 0231-9721 [[Vol.
167. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Theol. Cyrillo-Method., Theol.
Olomuc
Tytuł: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas
Theologica Cyrillo-Methodiana. Theologica Olomucensia
Uwagi: 2/R (1999-) CZE ISSN 1212-9038 [vol.
168. Acta Univ. Wrat., Pr. Kulturozn
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze
Uwagi: N? (1987-) POL ISSN 0860-6668 [T.
169. Acta Univ. Wratisl., Angl. Wratisl
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia
Uwagi: R (1971-) POL ISSN 0301-7966 [Nr
170. Acta Univ. Wratisl., Antiq
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas
Uwagi: N (1963-) POL ISSN 0524-4463 [Nr
171. Acta Univ. Wratisl., Bibl. Wratislav
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis, Bibliothecalia
Wratislaviensia, Uniwersytet Wrocławski
Uwagi: N (1995-) POL ISSN 1425-8072 [[T.
172. Acta Univ. Wratisl., Bibl.zn
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo
Uwagi: N (1966-) POL ISSN 0524-4471 [[T.
173. Acta Univ. Wratisl., Class. Wratisl
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica
Wratislaviensia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Uwagi: N (1966-) POL ISSN 0578-4387 [Vol.
174. Acta Univ. Wratisl., Estud. Hisp
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos
Uwagi: N (1992-) POL ISSN brak [[Nr
175. Acta Univ. Wratisl., Ger. Wratisl
Strona14
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica
Wratislaviensia
Uwagi: N (1964-) POL ISSN 0435-5865
176. Acta Univ. Wratisl., Hist
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Uwagi: N (1962-) POL ISSN 0524-4498 [[Nr
177. Acta Univ. Wratisl., Kształ. Jęz. Szk
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Kształcenie Językowe w
Szkole
Uwagi: N (1981-1998) POL ISSN 0208-9114 [T.
178. Acta Univ. Wratisl., Lit. Kult. Pop
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura
Popularna, Wrocław
Uwagi: N (1991-) POL ISSN 0867-7441 [T.
179. Acta Univ. Wratisl., Log
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Logika
Uwagi: N (1993-) POL ISSN brak w NUKAT
180. Acta Univ. Wratisl., Nauki Polit
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Nauki Polityczne
Uwagi: N (1972-) POL ISSN 0137-1061 [No.
181. Acta Univ. Wratisl., Pr. Bot
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Botaniczne
Uwagi: N (1964-) POL ISSN 0524-451X
182. Acta Univ. Wratisl., Pr. Filoz
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne
Uwagi: N (1964-) POL ISSN 0524-4528
183. Acta Univ. Wratisl., Pr. Filoz., Log
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne
Uwagi: N (1969-1985) ISSN brak w NUKAT
184. Acta Univ. Wratisl., Pr. Geol. Mineral
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Geologiczno
Mineralogiczne
Uwagi: N (1969-) POL ISSN 0525-4132
185. Acta Univ. Wratisl., Pr. Lit
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie
Uwagi: N (1962-) POL ISSN 0079-4767
186. Acta Univ. Wratisl., Pr. Pedagog
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne
Uwagi: N (1972-) POL ISSN 0137-1096
187. Acta Univ. Wratisl., Pr. Psychol
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne
Uwagi: N (1972-) POL ISSN 0137-110X [[T.
188. Acta Univ. Wratisl., Prawo
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
Uwagi: N (1962-) POL ISSN 0524-4544 [Nr
Strona15
189. Acta Univ. Wratisl., Prz. Prawa Adm
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i
Administracji
Uwagi: N (1972-) POL ISSN 0137-1134 [T.
190. Acta Univ. Wratisl., Results Invest. Pol. Sci. Spitsbergen Exped
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Results of
Investigations of the Polish Scientific Spitsbergen Expeditions
Uwagi: N (1970-1989) POL ISSN 0137-1142 [Vol.
191. Acta Univ. Wratisl., Rom. Wratisl
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica
Wratislaviensia
Uwagi: N (1968- ) POL ISSN 0557-2665 [[T.
192. Acta Univ. Wratisl., Slav. Wratisl
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
Uwagi: N (1969-) POL ISSN 0137-1150 Canceled ISSN 0586-6189 [[T.
193. Acta Univ. Wratisl., Stud. Faszyzmem Zbrod. Hitl
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i
Zbrodniami Hitlerowskimi
Uwagi: N (1974-) POL ISSN 0137-1126 [No.
194. Acta Univ. Wratisl., Stud. Linguist
Tytuł: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica
Uwagi: N (1974-) POL ISSN 0137-1169
195. Acta Vet. Brno (Print)
Tytuł: Acta Veterinaria Brno (Print)
Uwagi: K? (1969-) CZE ISSN 0001-7213 [Vol., iss.
196. Acta Zool. (Stockh.)
Tytuł: Acta Zoologica (Stockholm)
Uwagi: K (1920-) SWE ISSN 0001-7272 [iss.
197. Acta Zool. Bulg
Tytuł: Acta Zoologica Bulgarica. Sofia, Bulgarian Academy of
Sciences
Uwagi: R (1975-) BGR ISSN 0324-0770 [Vol.
198. Acta Zool. Cracov
Tytuł: Acta Zoologica Cracoviensia, PAN. Zakł. Zool. Syst. i Dośw.
Uwagi: N (1956-) POL ISSN 0065-1710
199. Acustica
Tytuł: Acustica, Stuttgart
Uwagi: N (1951-) DEU ISSN 0001-7884 [Vol., no.
200. Ad Hoc Networks
Tytuł: Ad Hoc Networks
Uwagi: K (2003-) NLD ISSN 1570-8705 [vol.
201. Ad. Fiz
Tytuł: Adernaa fizika = Âdernaâ fizika = Âdernaâ fizika = Journal
of Nuclear Physics, Akademiâ nauk SSSR, Moskva (wcześniej stosow.
skrót Jadernaja Fiz.)
Strona16
Uwagi: M (1965-) RUS ISSN 0044-0027
202. Adm. Publiczna
Tytuł: Administracja Publiczna, Wyższa Szkoła Administracji
Publicznej w Białymstoku (spisy treści:
http://www.wsap.edu.pl/wsap/w/archiwum,rozwijane-zakladka/)
Uwagi: N (2003-) POL ISSN 1730-5306 [Nr
203. Administracja (Przem.)
Tytuł: Administracja (Przemyśl) = Administracja : teoria ,
dydaktyka, praktyka, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w
Przemyślu. Zamiejscowy Wydział Administracyjno-Prawny w Rzeszowie
Uwagi: K (2005-) POL ISSN 1896-0049 [nr
204. ADR, Arbitraż Mediacja
Tytuł: ADR. Arbitraż i Mediacja, Wydawnictwo C.H. Beck
Uwagi: K (2008-) POL ISSN 1898-942X [nr
205. Adv. Anat. Embryol. Cell Biol
Tytuł: Advances in Anatomy, Embryology, and Cell Biology, Berlin
Uwagi: N (1973-) DEU ISSN 0301-5556 [Vol.
206. Adv. Chem. Phys
Tytuł: Advances in Chemical Physics. New York
Uwagi: 3/R (1958-) USA ISSN 0065-2385 [vol.
207. Adv. Compos. Mater. (Print)
Tytuł: Advanced Composite Materials (Print)
Uwagi: K (1991-) NLD ISSN 0924-3046 [iss.
208. Adv. Differ. Equ. (Online)
Tytuł: Advances in Difference Equations (Online)
Uwagi: K? (2004-) EGY ISSN 1687-1847 [Vol.
209. Adv. Drug Deliv. Rev
Tytuł: Advanced Drug Delivery Reviews, Amsterdam
Uwagi: 3/R (1987-) NLD ISSN 0169-409X
210. Adv. Energy Mater. (Print)
Tytuł: Advanced Energy Materials (Print)
Uwagi: Dm (2011-) DEU ISSN 1614-6832 [iss.
211. Adv. Exp. Med. Biol. (Print)
Tytuł: Advances in Experimental Medicine and Biology (Print)
Uwagi: N (1967-) USA ISSN 0065-2598 [Vol.
212. Adv. Funct. Mater. (Print)
Tytuł: Advanced Functional Materials (Print)
Uwagi: 18/R (2001-) DEU ISSN 1616-301X [iss.
213. Adv. High Energy Phys
Tytuł: Advances in High Energy Physics (Print), Hindawi Publishing
Corporation
Uwagi: K (2007-) EGY ISSN 1687-7357 [Vol.
214. Adv. Imaging Electron Phys
Tytuł: Advances in Imaging and Electron Physics
Uwagi: Dm (1995-) USA ISSN 1076-5670 [vol.
Strona17
215. Adv. Manuf. Sci. Technol
Tytuł: Advances in Manufacturing Science and Technology, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Uwagi: K (2000-) POL ISSN 1895-9881 [nr
216. Adv. Mater. Sci
Tytuł: Advances in Materials Science, Gdansk Scientific Society
(Gdańskie Towarzystwo Naukowe)
Uwagi: N (2001-) POL ISSN 1730-2439 [Vol., iss.
217. Adv. Mater. Technol. (Kaunas)
Tytuł: Advanced Materials and Technologies (Kaunas)
Uwagi: R (2003-) LTU ISSN 1822-7759 [brak ozn.
218. Adv. Perform. Mater
Tytuł: Advanced Performance Materials, Boston
Uwagi: K (1994-) USA ISSN 0929-1881
219. Adv. Quantum Chem
Tytuł: Advances in quantum chemistry, New York, Academic Press
Uwagi: N? (1964-) USA ISSN 0065-3276 [Vol.
220. Adv. Res. Eng. Sci
Tytuł: Advanced Research in Engineering Sciences
Uwagi: K (2013-) IND ISSN 2347-4130 [iss.
221. Adv. Sci. Technol
Tytuł: Advances in Science and Technology
Uwagi: 2/R (2007-) NGA ISSN 2006-0394 [vol.
222. Adv. Space Res
Tytuł: Advances in Space Research, Oxford
Uwagi: N? (1981-) GBR ISSN 0273-1177
223. AE Forum
Tytuł: AE Forum / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego,
Katowice
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1731-075X [nr
224. Aequ. Math
Tytuł: Aequationes Mathematicae (Printed ed.), University of
Waterloo, Faculty of Mathematics
Uwagi: Dm (1968-) CHE ISSN 0001-9054 [Vol., no.
225. Aequ. Math. (Electron. ed.)
Tytuł: Aequationes Mathematicae (Electronic ed.)
Uwagi: Dm (1998-) CHE ISSN 1420-8903
226. Aequitas
Tytuł: Aequitas : czasopismo naukowwe. Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Sopot, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego
Uwagi: 2/R (2013-) POL ISSN 2300-7656 [nr
227. Aerobiologia (Bologna)
Tytuł: Aerobiologia (Bologna), Pitagora Editrice
Uwagi: N (1985-) ITA ISSN 0393-5965 [Vol., no.
Strona18
228. Aesthetica (Katow.)
Tytuł: Aesthetica (Katowice)
Uwagi: Dm (2013-) POL ISSN 2353-3412 [nr
229. Afr. Azja Am. Łac
Tytuł: Afryka Azja Ameryka Łacińska, Uniw. Warszawski. Wydzial
Geografii i Studiów Regionalnych. Inst. Geografii Krajów
Rozwijajacych sie
Uwagi: N (1980-) POL ISSN 0208-8010
230. Afr. Entomol
Tytuł: African Entomoly, Pretoria
Uwagi: 2/R (1993-) ZAF ISSN 1021-3589 [no.
231. Afryka (Warsz.)
Tytuł: Afryka (Warszawa), Warszawa, Polskie Towarzystwo
Afrykanistyczne
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1234-0278 [Nr
232. Aggress. Violent Behav. (Print)
Tytuł: Aggression and Violent Behavior (Print)
Uwagi: Dm? (1996-) USA ISSN 1359-1789 [Vol, no.
233. Agric. For. Entomol. (Print)
Tytuł: Agricultural and Forest Entomology (Print). Royal
Entomological Society (Great Britain)
Uwagi: K (1999-) GBR ISSN 1461-9555 ISSN online 1461-9563 [iss.
234. Agric. For. Meteorol. (Print)
Tytuł: Agricultural and Forest Meteorology (Print)
Uwagi: K (1984-) NLD ISSN 0168-1923 [Vol.
235. AICELS Law Review
Tytuł: AICELS Law Review, Journal on Central European law,
American Institute for Central European Legal Studies
Uwagi: K (2009-) USA ISSN 1947-4857 [no.
236. Akant (Bydg.)
Tytuł: Akant : miesięcznik literacki, Bydgoszcz
Uwagi: 13/R (1998-) POL ISSN 1429-9054 [nr
237. Akcent
Tytuł: Akcent, Lublin
Uwagi: K (1980-) POL ISSN 0208-6220 [nr
238. Aktual. Pitanna Gumanit. Nauk (Print)
Tytuł: Aktual'ni Pitanna Gumanitarnih Nauk (Print). Drogobic
Uwagi: K (2012-) UKR ISSN 2308-4855 ISSN online ISSN 2308-4863
[vip.
239. Aktual. Probl. Inf. Dok
Tytuł: Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji, Centrum
Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
Uwagi: Dm (1962-) POL ISSN 0002-3787 [nr
240. Aktual. Probl. Sovrem. Nauki
Tytuł: Aktual'nye Problemy Sovremennoj Nauki
Strona19
Uwagi: R (2008-) RUS ISSN 2224-5065 [Nr
241. Aktuelle Ostinf
Tytuł: Aktuelle Ostinformationen, Gesamteuropäisches Studentenwerk
e.V.., Vlotho/Weser
Uwagi: 2/R (1969-) DEU ISSN 0939-3099
242. Aktywizacja Zaw. Osób Niepełnosprawnych
Tytuł: Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych
Uwagi: K (2005-) POL ISSN 1734-0713 [nr
243. Akust. Mol. Kwant
Tytuł: Akustyka Molekularna i Kwantowa = Molecular and Quantum
Acoustics, PAN Inst. Podstawowych Problemów Techniki
Uwagi: R (1979-) POL ISSN 0208-5151 [T.
244. Albo Albo
Tytuł: Albo Albo : inspiracje jungowskie : problemy psychologii i
kultury : samopoznanie, terapia, rozwój , "Solarium" (Warszawa)
Uwagi: K (1992-2009) K (2011-) POL ISSN 1230-0802 [nr
245. Alergia (Warsz.)
Tytuł: Alergia (Warszawa), kwartalnik popierany przez Polskie
Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych, powstał z połączenia
"Alergia i Ty : dla lekarzy" i "Alergia i Ty : dodatek dla
pacjentów"
Uwagi: K (2000-) POL ISSN 1641-5728 [nr
246. Alergol. Immunol
Tytuł: Alergologia, Immunologia
Uwagi: K (2003-) POL ISSN 1731-9404 [nr
247. Alergoprofil (Warsz.)
Tytuł: Alergoprofil : kwartalnik lekarzy praktyków, Warszwa
Uwagi: K (2005-) POL ISSN 1734-7572 [nr
248. Alfinge
Tytuł: Alfinge
Uwagi: R (1983-) ESP ISSN 0213-1854 [Nr
249. All. Igazg
Tytuł: Allam es Igazgatas = Állam és igazgatás, Budapest.
Minisztertanács Helyi Tanácsok Titkársága
Uwagi: M (1951-1989) HUN ISSN 0324-7171
250. Alm. Humanist
Tytuł: Almanach Humanistyczny
Uwagi: N? (1984-1989) POL ISSN 1230-6274 [nr
251. Alm. Kęcki
Tytuł: Almanach Kęcki, Tow. Milłośników Kęt
Uwagi: R (1997-) POL ISSN 1428-6629
252. Alm. Muszyny
Tytuł: Almanach Muszyny : czyli co każdy wczasowicz, kuracjusz,
gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien. Towarzystwo
Miłośników Ziemi Muszyńskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu
Muszyny
Strona20
Uwagi: R (1991-) POL ISSN 1234-6276 [R.
253. Alm. Prowincjonalny
Tytuł: Almanach Prowincjonalny, Raciborskie Centrum Kultury
Uwagi: 2/R (2005-) POL ISSN 1895-636X [nr
254. Alm. Slowacy Pol
Tytuł: Almanach Slowacy w Polsce = Almanach Slováci v Pol'sku,
Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne Czechów i Slowaków w Polsce
(Kraków)
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1233-0205
255. Alm. Staszowski
Tytuł: Almanach Staszowski, Staszowskie Towarzystwo Kulturalne
Uwagi: N (1982-) POL ISSN 0860-8946 [T.
256. Alma Mater. (Kraków)
Tytuł: Alma Mater : kwartalnik Uniwersytetu Jagiellońskiego, Od
1999 nr 16 podtyt.: czasopismo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Od
2000, nr 17 podtyt.: miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uwagi: M (1996-) POL ISSN 1427-1176 [nr
257. Altern. Plus
Tytuł: Alternativa Plus
Uwagi: N? (1999-2004) CZE ISSN 1212-5776 [nr
258. Am. J. Bot
Tytuł: American Journal of Botany, Lancaster
Uwagi: M (1914-) USA ISSN 0002-9122
259. Am. J. Educ. Res (Print)
Tytuł: American journal of educational research (Print). Science
and Education Publishing
Uwagi: Dm (2013-) USA ISSN 2327-6126, ISSN online 2327-6150 [no.
260. Am. Math. Mon
Tytuł: American Mathematical Monthly, Menasha, Wisc. Mathematical
Association of America
Uwagi: M (1894-) USA ISSN 0002-9890 [no.
261. Am. Mineral
Tytuł: American Mineralogist, Washington. Mineralogical Society of
America
Uwagi: Dm (1916-) USA ISSN 0003-004X [iss.
262. Americanist
Tytuł: The Americanist, Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Studiów
Amerykańskich
Uwagi: R (2006-) POL ISSN 1896-2556 [Vol.
263. An. Cervant
Tytuł: Anales Cervantinos, Madrid
Uwagi: R (1951-) ESP ISSN 0569-9878
264. An. Jard. Bot. Madr. (1979)
Tytuł: Anales del Jardin Botanico de Madrid (1979)
Uwagi: 2/R (1979-) ESP ISSN 0211-1322 [no.
Strona21
265. An. Stiint. Istor. "Codrul Cosminului" (Print)
Tytuł: Analele Stiintifice de Istorie "Codrul Cosminului" (Print)
Uwagi: R (1995-) ROU ISSN 1224-032X [T.
266. An. Stiint. Univ. "Al.I. Cuza" Iasi, Sect. I a Mat
Tytuł: Analele stiintifice ale Universitatii "Al.I. Cuza" din
Iasi. Sectiunea I a, Matematica
Uwagi: R (1964-1988) ROM ISSN 0041-9109 [Vol., no.
267. An. Univ. Timis., Ser. Stiinte Mat. (1969)
Tytuł: Analele Universităţii din Timişoara. Seria ştiinţe
matematice (1969)
Uwagi: 2/R (1969-1992) ROM ISSN 0304-9752 [Vol., no.
268. Anaerobe (Print)
Tytuł: Anaerobe (Print), Academic Press
Uwagi: Dm (1995-) GBR ISSN 1075-9964 [no.
269. Anal. Bioanal. Chem
Tytuł: Analytical and Bioanalytical Chemistry, Heidelberg
Uwagi: 2/T (19??-) DEU ISSN 1618-2642 [Vol., iss.
270. Anal. Chem. (Tel Aviv)
Tytuł: Analitical Chemistry, Tel Aviv
Uwagi: N (1993-) ISR ISSN 0793-0135
271. Anal. Chem. (Washington)
Tytuł: Analytical Chemistry, American Chemical Society
(Washington)
Uwagi: Dt (1947-) USA ISSN 0003-2700 Canceled ISSN 0065-7700
Canceled ISSN 0458-595X
272. Anal. Chim. Acta
Tytuł: Analytica chimica acta, New York
Uwagi: N (1947-) NLD ISSN 0003-2670 [Vol., iss.
273. Anal. Egzystencja
Tytuł: Analiza i Egzystencja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego
Uwagi: [2/R
274. Anal. Lett
Tytuł: Analytical Letters, New York
Uwagi: 2/R (1967-) USA ISSN 0003-2719
275. Anal. Rereadings Theor
Tytuł: Analyses, Rereadings, Theories; other title: ART Journal
Uwagi: 2/R (2013-) POL ISSN 2353-6098 [nr
276. Anal. Sci.
Tytuł: Analytical Sciences, Japan Society for Analytical Chemistry
Uwagi: Dm (1985-1998) M (1999-) JPN ISSN 0910-6340 [no.
277. Analecta Crac
Tytuł: Analecta Cracoviensa, Societas Theologorum Polona Cracovie
Uwagi: R (1969-) POL ISSN 0209-0864
Strona22
278. Analecta Husserl
Tytuł: Analecta Husserliana : the yearbook of phenomenological
research, Dordrecht : D. Reidel
Uwagi: R (1971-) NLD ISSN 0167-7276 [Vol.
279. Analityka (Warsz.)
Tytuł: Analityka (Warszawa)
Uwagi: K (2000-) POL ISSN 1509-4650 [nr
280. Analysis (Wiesb.)
Tytuł: Analysis (Wiesbaden), other title Analysis (Munchen)
Uwagi: 3T (1981-) DEU ISSN 0174-4747 [Vol., no.
281. Analyst
Tytuł: Analyst, Chemical Society
Uwagi: M (1877-) GBR ISSN 0003-2654
282. Analyst (Online)
Tytuł: Analyst (Online), Royal Society of Chemistry (London)
Uwagi: N? (1997-) GBR ISSN 1364-5528
283. Analytical Methods (Print)
Tytuł: Analytical Methods (Print)
Uwagi: M (2009-) GBR ISSN 1759-9660 [no.
284. Anamnesis (Sandom.)
Tytuł: Anamnesis (Sandomierz), Episkopat Polski, Komisja Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Uwagi: K (1994-) POL ISSN 1428-9210
285. Anat. Embryol
Tytuł: Anatomy and Embryology, renamed into: Brain Structure and
Function in 2007
Uwagi: N (1974-) DEU ISSN 0340-2061 [Vol., no.
286. Anc. Hist. Bull
Tytuł: Ancient History Bulletin
Uwagi: N? (1987-) CAN ISSN 0835-3638 [Vol.
287. Anglia (Tub.)
Tytuł: Anglia (Tubingen). Zeitschrift fur englische Philologie =
Journal of English Philology
Uwagi: 3/R (1878-) GBR ISSN 0340-5222 online 1865-8938 [Vol., iss,
iss.
288. Anglica (Warsz.)
Tytuł: Anglica (Warszawa), Wydawnictwa Uniw. Warszawskiego
Uwagi: N (1988-) POL ISSN 0860-5734 [[Vol.
289. Animal Biology
Tytuł: Animal biology (Print)
Uwagi: K (2003- ) NLD ISSN 1570-7555 [iss.
290. Ann. Acad. Med. Siles
Tytuł: Annales Academiae Medicae Silesiensis, Śl.AM im. Ludwika
Warynskiego w Katowicach
Uwagi: R (1978-) POL ISSN 0208-5607
Strona23
291. Ann. Acad. Paedagog. Crac., Stud. Hist
Tytuł: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia
Historica
Uwagi: R (2001-2008) POL ISSN 1643-6547 [[Nr
292. Ann. Acad. Paedagog. Crac., Stud. Linguist
Tytuł: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia
Linguistica, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków
Uwagi: N (2002-2008) POL ISSN 1644-1877 [[Nr
293. Ann. Acad. Paedagog. Crac., Stud. Paedagog
Tytuł: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia
Paedagogica. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej,
Kraków
Uwagi: R (2008-) POL ISSN 1899-5470
294. Ann. Biomed. Eng
Tytuł: Annals of Biomedical Engineering
Uwagi: M? (1972-) USA ISSN 0090-6964 [Vol., iss.
295. Ann. Bot. (Genova)
Tytuł: Annali di Botanica = Annales Botanici, Genova
Uwagi: R (1802-) ITA ISSN 1721-5234
296. Ann. Bot. (London)
Tytuł: Annals of Botany, London
Uwagi: M (1887-) GBR ISSN ISSN 0305-7364 Canceled ISSN 0003-4754
[no.
297. Ann. Bot. (Online)
Tytuł: Annals of Botany (Online)
Uwagi: M (1887-) GBR ISSN 1095-8290 [no.
298. Ann. Bot. (Roma)
Tytuł: Annali di Botanica = Annali di Botanica. Nuova Serie,
Universita di Roma, Dipartimento di biologia vegetale (Roma)
Uwagi: R (1903-) ITA ISSN 0365-0812
299. Ann. Bot. Fenn
Tytuł: Annales Botanici Fennici
Uwagi: Dm (1964-) FIN ISSN 0003-3847 [no.
300. Ann. Canon
Tytuł: Annales Canonici, Kraków, Papieska Akademia Teologiczna.
Instytut Prawa Kanonicznego
Uwagi: R (2005-) POL ISSN 1895-0620 [R.
301. Ann. Entomol. Soc. Am
Tytuł: Annals of the Entomological Society of America, College
Park
Uwagi: Dm (1908-) USA ISSN 0013-8746 [no.
302. Ann. Geophys. (Print)
Tytuł: Annals of Geophysics (Print)
Uwagi: Dm (2002-) ITA ISSN 1593-5213 [iss.
303. Ann. Glaciol
Strona24
Tytuł: Annals of Glaciology, International Glaciological Society
Uwagi: R (1980-) GBR ISSN 0260-3055 [Vol.
304. Ann. Inst. Henri Poincaré, A Phys. Théor
Tytuł: Annales de l'Institut Henri Poincaré. Section A. Physique
Théorique=Annales de l'Institut Henri Poincaré. Section A,
Physique Théorique, Théoretical Physics, Paris
Uwagi: K (1964-1982) FRA ISSN 0020-2339
305. Ann. Inst. Henri Poincaré, B Calc. Probab. Stat
Tytuł: Annales de l'Institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des
Probabilités et Statistiques=Annales de l'Institut Henri Poincaré.
Section B, Probabilités et Statistiques
Uwagi: K (1964-1982) FRA ISSN 0020-2347
306. Ann. Mat. Pura Appl
Tytuł: Annali di Matematica Pura ed Applicata, Bologna, Heidelberg
Uwagi: K (1858-) ITA ISSN 0373-3114 [Vol., no.
307. Ann. Meteorol
Tytuł: Annalen der Meteorologie, Deutscher Wetterdienst, Offenbach
am Main
Uwagi: N? (1948-) DEU ISSN 0072-4122
308. Ann. Microbiol
Tytuł: Annals of Microbiology, Universita degli studi di Milano,
Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche
Uwagi: 2/R (2000-) ITA ISSN 1590-4261 [nr
309. Ann. Missiol. Posnan
Tytuł: Annales Missiologicae Posnanienses, UAM Wydział Teologiczny
Uwagi: R (2000-) POL ISSN 1731-6170 [R
310. Ann. Naturhist. Mus. Wien
Tytuł: Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien = Annalen des
K. K. Naturhistorischen Hofmuseums = Annalen des Naturhistorischen
Hofmuseums=Annalen des Kaiserlich-Koniglichen Naturhistorischen
Hofmuseums
Uwagi: R (1886-1980) AUT ISSN 0083-6133
311. Ann. Neophilologiarum
Tytuł: Annales Neophilologiarum, poprzedni tytuł: Slavica
Stetinensia 1992-2002
Uwagi: R (1992-) POL ISSN 1734-4557 [Nr
312. Ann. Oper. Res
Tytuł: Annals of Operation Research
Uwagi: Dm (1984-) NLD ISSN 0254-6330 [Vol., no.
313. Ann. Phys. (Leipz.)
Tytuł: Annalen der Physik (Leipzig), J.A. Barth
Uwagi: Dm (1799-) DEU ISSN 0003-3804 [Vol., no.
314. Ann. Phys. (Print)
Tytuł: Annals of Physics (Print)
Uwagi: M (1957-) USA ISSN 0003-4916 [Vol., no.
315. Ann. Pol. Math
Strona25
Tytuł: Annales Polonici Mathematici, PAN Inst. Mat.
Uwagi: N? (1954-) POL ISSN 0066-2216 [Vol.
316. Ann. Probab
Tytuł: Annals of Probability, Hayward, Calif. etc. Institute of
Mathematical Statistics
Uwagi: Dm (1973-1981), K (1982-) USA ISSN 0091-1798 [no.
317. Ann. Pure Appl. Logic
Tytuł: Annals of Pure and Applied Logic, Amsterdam
Uwagi: Dm (1983-) NLD ISSN 0168-0072 [Vol., iss.
318. Ann. Sc. Norm. Super. Pisa, Cl. Sci
Tytuł: Annali ella Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di
Scienze, Scuola Normale superiore di Pisa
Uwagi: K (1970-) ITA ISSN 0391-173X
319. Ann. Sil
Tytuł: Annales Silesiae, Wrocław
Uwagi: N (1960-) POL ISSN 0066-2224 [T.
320. Ann. Soc. Entomol. Fr
Tytuł: Annales de la Sociéte Entomologique de France, MequignonMarvis, Paris
Uwagi: K (1832-) FRA ISSN 0037-9271 [no.
321. Ann. Soc. Geol. Pol
Tytuł: Annales Societatis Geologorum Poloniae = Rocznik Polskiego
Towarzystwa Geologicznego, W latach 1984-1985 wydawca: Wydawnictwa
Geologiczne, Warszawa następnie w latach 1986-1989 wydawca:
Ossolineum, Wrocław, od 1990 r. wydawca: PTG, Kraków
Uwagi: K (1981-2000), 3/R (2001-) POL ISSN 0208-9068 [Vol., nr
322. Ann. Soc. Math. Pol., Ser. 1, Comment. Math
Tytuł: Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1,
Commentationes Mathematicae=Roczniki Polskiego Towarzystwa
Matematycznego. Seria 1, Prace Matematyczne, Pol. Tow.
Matematyczne
Uwagi: N (1970-) POL ISSN 0373-8299 [T.
323. Ann. Soc. Math. Pol., Ser. 4, Fund. Inform
Tytuł: Annales Societatis Mathematicae Polonae. Series 4.
Fundamenta Informaticae=Fundamenta Informaticae
Uwagi: K (1977-1985) POL ISSN 0324-8429
324. Ann. Soc. Pol. Math
Tytuł: Annales de la Société Polonaise de Mathématique = Rocznik
Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Polskie Towarzystwo
Matematyczne
Uwagi: R (1922-1952) POL ISSN 1230-0241
325. Ann. Thorac. Surg
Tytuł: <The> Annals of Thoracic Surgery, Society of Thoracic
Surgeons (Boston)
Uwagi: M (1965-) USA ISSN 0003-4975
326. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, AI Inform
Strona26
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI,
Informatica
Uwagi: N? (2003-) POL ISSN 1732-1360 [Vol. iss.
327. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, DDD Pharm
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio DDD,
Pharmacia
Uwagi: N? (1988-) POL ISSN 0867-0609 [Vol., nr
328. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, EEE Hortic
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio EEE,
Horticultura, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Uwagi: N (1993-) POL ISSN 1233-2127 [Vol.
329. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, K Politol
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K,
Politologia
Uwagi: R (1994-) POL ISSN 1428-9512 [Vol.
330. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. AA, Chem
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AA,
Chemia = Akcent, Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uwagi: R (1976-) POL ISSN 0137-6853
331. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. A, Math
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A,
Mathematica, Uniw. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Uwagi: R (1946-) POL ISSN 0365-1029
332. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. B
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B,
Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia=Roczniki
Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie. Dzial B.
Geografia, Geologia, Mineralogia i Petrografia, Uniw. Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie
Uwagi: N (1946-) POL ISSN 0137-1983
333. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. C, Biol
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C,
Biologia, Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uwagi: N (1946-) POL ISSN 0066-2232 Canceled ISSN 0365-7752 [Vol.
334. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. D, Med
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D,
Medicina, Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uwagi: N (1946-) POL ISSN 0066-2240
335. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. D, Suppl
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D,
Medicina. Supplementum, Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uwagi: N? (1947-) POL ISSN 0303-268X
336. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. F, Hist
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F,
Historia, Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uwagi: R (1983-) POL ISSN 0239-4251 [Vol.
Strona27
337. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. F, Humaniora
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F,
Humaniora, Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uwagi: N (1976-1982) POL ISSN 0209-178X
338. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. F, Nauki Filoz.
Humanist
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F,
Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
Uwagi: N (1946-1973) POL ISSN 0860-8288
339. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. F, Nauki Humanist
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F.
Nauki Humanistyczne
Uwagi: N (1974-1975) POL ISSN 0137-2033
340. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. FF, Philol
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF,
Philologiae, Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uwagi: R (1983-) POL ISSN 0239-426X [Vol.
341. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. G, Ius
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G,
Ius, Uniw. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
Uwagi: R (1954-) POL ISSN 0458-4317 [Vol.
342. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. I, Philos.- Sociol
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I,
Philosophia- Sociologia, Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uwagi: R (1976-) POL ISSN 0137-2025
343. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sect. J, Paedagog.-Psychol
Tytuł: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J,
Paedagogia-Psychologia, Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uwagi: R (1988-2010) 2/R (2011-) POL ISSN 0867-2040 [Vol., Vol.,
no.
344. Ann. Univ. Paedag. Crac., Stud. Math
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia
Mathematica
Uwagi: R (2009-) POL ISSN 2081-545X [Vol.
345. Ann. Univ. Paedagog. Crac., Stud. Bibl. Sci. Pertin
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad
Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Uwagi: N (2009- ) POL ISSN 2081-1861 poprz. 1643-6539 [Vol.
346. Ann. Univ. Paedagog. Crac., Stud. Cult
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de
Cultura
Uwagi: N (2010-) POL ISSN 2083-7275 [Nr
347. Ann. Univ. Paedagog. Crac., Stud. Didact. Litt. Pol. Ling. Pol.
Pertin
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia at
Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia
Strona28
Uwagi: N? (2010-) POL ISSN 2082-0909 [Vol.
348. Ann. Univ. Paedagog. Crac., Stud. Geogr
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia
Geographica
Uwagi: R (1955-) POL ISSN 2084-5456 [Vol.
349. Ann. Univ. Paedagog. Crac., Stud. Hist
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia
Historica, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
(Kraków)
Uwagi: R (2009-) POL ISSN 2081-3341 [[Nr
350. Ann. Univ. Paedagog. Crac., Stud. Historicolitteraria
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia
Historicolitteraria
Uwagi: N? (2009-) POL ISSN 2081-1853 [Nr
351. Ann. Univ. Paedagog. Crac., Stud. Linguist
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia
Linguistica
Uwagi: R? (2010-) POL ISSN 2083-1765 [Nr
352. Ann. Univ. Paedagog. Crac., Stud. Politol
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia
Politologica
Uwagi: N (2010-) POL ISSN 2081-3333 [Nr
353. Ann. Univ. Paedagog. Crac., Stud. Psychol
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia
Psychologica. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej (Kraków)
Uwagi: N (2011-) POL ISSN 2084-5596 [[Nr
354. Ann. Univ. Paedagog. Crac., Stud. Sociol
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia
Sociologica
Uwagi: 2/R (2010-) POL ISSN 2081-6642 [vol.
355. Ann. Univ. Sci. Bp. Rolando Eotvos Nomin., Sect. Comput
Tytuł: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de
Rolando Eotvos Nominatae. Sectio Computatorica
Uwagi: R (1978-) HUN ISSN 0138-9491 [Vol.
356. Ann. Wars. Univ. Life Sci.-SGGW, Land Reclam
Tytuł: Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Land
Reclamation
Uwagi: N? (2007-) POL ISSN 1898-8857 [Vol., iss.
357. Ann. Zool
Tytuł: Annales Zoologici, PAN Inst. Zool.
Uwagi: N (1954-) POL ISSN 0003-4541
358. Annales
Tytuł: Annales : Etyka w Życiu Gospodarczym, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego
Uwagi: N (1998-2013) K (2014-) POL ISSN 1899-2226 brak w issn
online [T., nr
Strona29
359. Annu. Iuris Canon
Tytuł: Annuarium Iuris Canonici. Warszawa, Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
Uwagi: R (2014-) POL ISSN brak [[R.
360. Anthropologica (Brescia)
Tytuł: Anthropologica (Brescia)
Uwagi: R (2009-) ITA ISSN 2239-6160 [Annuario
361. Anthropos? (Katow.)
Tytuł: Anthropos? (Katowice), Koło Naukowe Filozofii Kultury przy
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego
Uwagi: 2/R (2003-) POL ISSN 1730-9549 [nr
362. Antiquitas
Tytuł: Antiquitas, Buenos Aires
Uwagi: 2/R (1965-) AR ISSN 0570-3549
363. Antonianum
Tytuł: Antonianum
Uwagi: K (1926-) ITA ISSN 0003-6064 [fasc.
364. Antonie van Leeuwenhoek (Gedrukt)
Tytuł: Antonie van Leeuwenhoek (Gedrukt)
Uwagi: K (1934-) NLD ISSN 0003-6072 [Vol., iss.
365. Anu. Derecho Ecles. Estado
Tytuł: Anuario de Derecho Eclesiastico del Estado. Madrid
Uwagi: R (1985-) ESP ISSN 0213-8123
366. Anu. Estud. Filol
Tytuł: Anuario de Estudios Filologicos, Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Extremadura, Caceres
Uwagi: R (1978) ESP ISSN 0210-8178 [Vol.
367. Anu. Fac. Derecho Univ. Extremad
Tytuł: Anuario de la Facultad de Derecho, Universidad de
Extremadura
Uwagi: R (1982-201?) ESP ISSN 0213-988X [Vol.
368. ANZIAM Journal
Tytuł: ANZIAM Journal = The ANZIAM Journal, Adelaide, S. Aust.
Uwagi: K (2000-) AUS ISSN 1446-1811 [pt.
369. AoB Plants
Tytuł: AoB Plants
Uwagi: N? (2009-) GBR ISSN 2041-2851 [Vol.
370. APCBEES Procedia (Online)
Tytuł: APCBEES Procedia (Online)
Uwagi: N? (2012-) NLD ISSN 2212-6708 [Vol.
371. Apelacja Gdań
Tytuł: Apelacja Gdańska, TNOiK "Dom Organizatora" w Toruniu
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1730-0983 [nr
372. Appl. Anal
Strona30
Tytuł: Applicable Analysis. New York
Uwagi: M (1971-) GBR ISSN 0003-6811 [iss.
373. Appl. Catal., A Gen. (Print)
Tytuł: Applied Catalysis. A, General (Print)
Uwagi: D? (1991-) NLD ISSN 0926-860X [Vol.
374. Appl. Energy
Tytuł: Applied Energy, London : Applied Science Publishers
Uwagi: M (1975-) GBR ISSN 0306-2619 [Vol., iss.
375. Appl. Environ. Microbiol. (Print)
Tytuł: Applied and Environmental Microbiology (Print)
Uwagi: Dm (1976-) USA ISSN 0099-2240 [iss.
376. Appl. Environ. Soil Sci. (Online)
Tytuł: Applied and Environmental Soil Science (Online)
Uwagi: K? (2008-) EGY ISSN 1687-7675 [Vol. + rok
377. Appl. Geochem
Tytuł: Applied Geochemistry, International Assoc. of Geochemistry
and Cosmochemistry (Oxford)
Uwagi: Dm (1986-1997) [iss.
378. Appl. Geogr. (Sevenoaks)
Tytuł: Applied Geography, Butterworths, Sevenoaks
Uwagi: K (1981-) GBR ISSN 0143-6228 [iss.
379. Appl. Math
Tytuł: Applicationes Mathematicae
Uwagi: K (1993- ) POL ISSN 1233-7234 [no.
380. Appl. Math. Comput
Tytuł: Applied Mathematics and Computation
Uwagi: M (1975-) USA ISSN 0096-3003 [Vol., iss.
381. Appl. Math. Lett
Tytuł: Applied Mathematics Letters
Uwagi: K (1988-) GBR ISSN 0893-9659 [iss.
382. Appl. Opt
Tytuł: Applied Optics
Uwagi: 3/M (1962-) USA ISSN 0003-6935 [Vol., iss.
383. Appl. Phys. Lett
Tytuł: Applied Physics Letters, American Institute of Physics (New
York)
Uwagi: T (1962-) USA ISSN 0003-6951 [iss.
384. Appl. Phys., A Mater. Sci. Process. (Print)
Tytuł: Applied Physics. A, Materials Science & Processing (Print),
Springer
Uwagi: M (1995-) DEU ISSN 0947-8396 [Vol., iss.
385. Appl. Phys., B Lasers Opt. (Print)
Tytuł: Applied physics. B, Lasers and optics (Print)
Uwagi: M (1994-) GER ISSN 0946-2171 [iss.
Strona31
386. Appl. Radiat. Isotopes
Tytuł: Applied Radiation and Isotopes, Oxford
Uwagi: M (1993-) GB ISSN 0969-8043 [iss.
387. Appl. Soil Ecol
Tytuł: Applied Soil Ecology, Elsevier, Amsterdam
Uwagi: N (1994-2000), 9/R (2001-2006), M (2006-) NLD ISSN 09291393 [Vol., iss.
388. Appl. Spectrosc
Tytuł: Applied spectroscopy, Baltimore
Uwagi: M (1951-) USA ISSN 0003-7028 [iss.
389. Appl. Surf. Sci
Tytuł: Applied Surface Science, Amsterdam, North-Holland
Uwagi: K (1985-) NLD ISSN 0169-4332 [Vol., iss.
390. Applied Soft Computing (Print)
Tytuł: Applied Soft Computing (Print)
Uwagi: N? (2001-) [brak skrótu w issn on-line
391. Aquat. Ecol. (Print)
Tytuł: Aquatic Ecology (Print)
Uwagi: K (1997-) NLD ISSN 1386-2588 [no.
392. Aquinas
Tytuł: Aquinas, Facolta di filosofia della pontificia universita
lateranense (Roma)
Uwagi: 3/R (1958-) ITA ISSN 0003-7362
393. Arbor. Kórnickie
Tytuł: Arboretum Kórnickie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza, Instytut Dendrologii w Kórniku
Uwagi: R (1955-1999) POL ISSN 0066-5878 [T.
394. Arcana
Tytuł: Arcana, ARCANA Sp. z o.o.
Uwagi: Dt (1995-) POL ISSN 1233-6882
395. Arcana GIS
Tytuł: Arcana GIS
Uwagi: K (2011-) POL ISSN 2083-9286 [nr
396. Arch (Warsz)
Tytuł: Arch (Warszawa), Stowarzyszenie Architektów Polskich
Uwagi: Dm (2010-) POL ISSN 2081-8092 [nr
397. Arch. Acoust
Tytuł: Archives of Acoustics, PAN Komitet Akustyki
Uwagi: K (1976-) POL ISSN 0137-5075 [no.
398. Arch. Akust
Tytuł: Archiwum Akustyki, PAN Komitet Akustyki, Pol. Tow.
Akustyczne
Uwagi: K (1966-) POL ISSN 0066-6823 [z.
399. Arch. Autom. Telemech
Strona32
Tytuł: Archiwum Automatyki i Telemechaniki, PAN Komitet
Automatyki i Robotyki
Uwagi: K (1956-1990) POL ISSN 0004-072X
400. Arch. Begr. Gesch
Tytuł: Archiv fur Begriffsgeschichte, Bonn : H. Bouvier
Uwagi: R (1955-) DEU ISSN 0003-8946 [Bd.
401. Arch. Bibl. Muz. Kośc
Tytuł: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, KUL
Uwagi: N (1959-) POL ISSN 0518-3766 [T.
402. Arch. Biochem. Biophys. (Print)
Tytuł: Archives of Biochemistry and Biophysics (Print)
Uwagi: M (1951- ) USA ISSN 0003-9861 [vol., iss.
403. Arch. Civ. Mech. Eng
Tytuł: Archives of Civil and Mechanical Engineering
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1644-9665 [iss.
404. Arch. Control Sci
Tytuł: Archives of Control Sciences, PAN Komitet Automatyki i
Robotyki
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1230-2384
405. Arch. Elektrotech
Tytuł: Archiwum Elektrotechniki = Archives of Electrical
Engineering, PAN Komitet Elektrotechniki (Warszawa)
Uwagi: K (1952-1994) POL ISSN 0004-0746
406. Arch. Emigr. (Rocz.)
Tytuł: Archiwum Emigracji (Rocznik) : studia, szkice, dokumenty
Uwagi: R (1998-) POL ISSN 2084-3550 ISSN online 2391-7911 [Z.
407. Arch. Energ
Tytuł: Archiwum Energetyki, PAN Komitet Problemów Energetyki
Uwagi: K (1972-) POL ISSN 0066-684X
408. Arch. Environ. Contam. Toxicol
Tytuł: Archives of Environmental Contamination and Toxicology, New
York
Uwagi: K (1973-) USA ISSN 0090-4341 [no.
409. Arch. Environ. Prot. (Print)
Tytuł: Archives of Environmental Protection (Print)
Uwagi: K (2008-) POL ISSN 2083-4772 ISSN online 2083-4810 [no.
410. Arch. Filoz. Prawa Filoz. Społecz
Tytuł: Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej,
Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej - Sekcja
Polska IVR
Uwagi: 2/R (2010-) POL ISSN 2082-3304 [nr
411. Arch. Foundry Engineer
Tytuł: Archives of Foundry Engineering, Polska Akademia Nauk.
Oddział (Katowice). Komisja Odlewnictwa (Gliwice) Continues:
Archiwum Odlewnictwa ISSN 1642-5308
Uwagi: K (2007-) POL ISSN 1897-3310 [iss.
Strona33
412. Arch. Gospod. Odpadami Och. Śr
Tytuł: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Archives
of Waste Management and Environmental Protection
Uwagi: K (2005-) POL ISSN 1733-4381 [nr
413. Arch. Gór
Tytuł: Archiwum Górnictwa, PAN Komitet Górnictwa
Uwagi: K (1956-1986) POL ISSN 0004-0754
414. Arch. Hist. Filoz. Myśli Społ
Tytuł: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, PAN
Instytut Filozofii i Socjologii
Uwagi: N (1957-) POL ISSN 0066-6874 [T.
415. Arch. Hut
Tytuł: Archiwum Hutnictwa, PAN Komitet Metalurgii
Uwagi: K (1956-1986) POL ISSN 0004-0770
416. Arch. Immunol. Ther. Exp
Tytuł: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, Polska
Akademia Nauk. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im.
Ludwika Hirszfelda
Uwagi: Dm (1962-) POL ISSN 0004-069X [no.
417. Arch. Inform. Teor. Stosow
Tytuł: Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, PAN Inst.
Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Uwagi: M (1989-) POL ISSN 0867-2121
418. Arch. Insect Biochem. Physiol
Tytuł: Archives of Insect Biochemistry and Physiology
Uwagi: M (1983-) USA ISSN 0739-4462 [Vol., iss.
419. Arch. Inż. Ląd
Tytuł: Archiwum Inżynierii Lądowej, PAN Komitet Inżynierii Lądowej
i Wodnej
Uwagi: K (1951-1991) POL ISSN 0004-0797
420. Arch. Iurid. Crac
Tytuł: Archivum Iuridicum Cracoviense, Zakł. Nar. im. Ossolińskich
Uwagi: R (1968-) POL ISSN 0066-6882
421. Arch. Kathol. Kirchenr
Tytuł: Archiv fur katholisches Kirchenrecht, Innsbruck
Uwagi: 2/R (1857-) DEU ISSN 0003-9160 [h.
422. Arch. Kommunalwiss
Tytuł: Archiv fur Kommunalwissenschaften
Uwagi: 2/R (1962-2000) DEU ISSN 0003-9209 [Bd.
423. Arch. Kriminol
Tytuł: Archiv fur Kriminologie
Uwagi: Dm (1919-) DEU ISSN 0003-9225 [bd.
424. Arch. Kryminol
Tytuł: Archiwum Kryminologii, PAN Inst. Państwa i Prawa Zakł.
Kryminologii
Strona34
Uwagi: N (1960-) POL ISSN 0066-6890 [T.
425. Arch. Kulturgesch
Tytuł: Archiv für Kulturgeschichte, Böhlau, Köln
Uwagi: K (1903-1936), 3/R (1937-1967), 2/R (1968-) DEU ISSN 00039233 [h.
426. Arch. Lit
Tytuł: Archiwum Literackie, Polska Akademia Nauk. Instytut Badań
Literackich, Wrocław
Uwagi: N (1956-) POL ISSN 0066-6904 [T.
427. Arch. Mater. Sci
Tytuł: Archives of Material Science, PAN Komitet Nauki o
Materiałach (poprz. tyt. Archiwum Nauki o Materiałach 1980-2004;
od 2005 tyt. w j. ang.)
Uwagi: K (2005-) POL ISSN [0138-032X
428. Arch. Mater. Sci. Eng
Tytuł: Archives of Materials Science and Engineering, Gliwice,
International OCSCO World Press
Uwagi: M (2007-) POL ISSN 1897-2764 [iss.
429. Arch. Math
Tytuł: Archiv der Mathematik = Archives mathématiques = Archives
of mathematics, Basel
Uwagi: M (1948-) CHE ISSN 0003-889X [nr
430. Arch. Math. (Brno)
Tytuł: Archivum Mathematicum, Univerzita J. E. Purkyne
Uwagi: K (1965-) CZE ISSN 0044-8753 [no.
431. Arch. Math. Log. (Print)
Tytuł: Archive for Mathematical Logic (Print)
Uwagi: N? (1988-) DEU ISSN 0933-5846 [Iss.
432. Arch. Med. Sąd. Kryminol
Tytuł: Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii : organ Polskiego
Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Warszawa
Uwagi: K (1968-) POL ISSN 0324-8267 [nr
433. Arch. Metall
Tytuł: Archives of Metallurgy, PAN Komitet Metalurgii
Uwagi: K (1987-) POL ISSN 0860-7052
434. Arch. Metall. Mater
Tytuł: Archives of Metallurgy and Materials, Warszawa, Kraków,
Polish Academy of Sciences
Uwagi: K (2004-) POL ISSN 1733-3490 [iss.
435. Arch. Min. Sci
Tytuł: Archives of Mining Sciences, poprz. Archiwum Górnictwa
Uwagi: K (1987-) POL ISSN 0860-7001 online 1689-0469 [Vol. iss.
436. Arch. Mineral
Tytuł: Archiwum Mineralogiczne = Archiwum Mineralogiczne
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, PAN Komitet Nauk
Geologicznych
Strona35
Uwagi: N (1926-) POL ISSN 0066-6912
437. Arch. Nauki Mater
Tytuł: Archiwum Nauki o Materiałach = Archives of Material
Science, PAN Komitet Nauki o Materiałach (od 2005 tyt. w j. ang.)
Uwagi: K (1980-2004) POL ISSN 0138-032X [nr
438. Arch. Ochr. Środ
Tytuł: Archiwum Ochrony Środowiska = Archives of Environmental
Protection = Archiv po Ochrane Sredy, PAN Instytut Podstaw
Inżynierii Środowiska
Uwagi: K (1975-) POL ISSN 0324-8461 [nr
439. Arch. Pol
Tytuł: Archiwista Polski, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
Uwagi: K (1996-) POL ISSN 1425-9893 [nr
440. Arch. Psychiatry Psychother
Tytuł: Archives of Psychiatry and Psychotherapy, Polskie
Towarzystwo Psychiatryczne
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1509-2046 [iss.
441. Arch. Schles. Kirchengesch
Tytuł: Archiv fur Schlesische Kirchengeschichte
Uwagi: R (1936-) DEU ISSN 0066-6491 [Bd
442. Archaeol. Ethnol. Anthropol. Eurasia
Tytuł: Archaeology, Ethnology & Anthropology of Eurasia
Uwagi: K (2000-) RUS ISSN 1563-0110 online 1531-832X [Vol. [no.
443. Archaeol. Pol
Tytuł: Archaeologia Polona, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w
Warszawie
Uwagi: R (1958-) POL ISSN 0066-5924 [T.
444. Arche Pacatak
Tytuł: Arche Pacatak
Uwagi: M (1998-) LTU ISSN 1392-9682 [nr
445. Archeion
Tytuł: Archeion, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Uwagi: 2/R (1927-) POL ISSN 0066-6041 Canceled ISSN 0365-6195 [T.
446. Archeol. Pol
Tytuł: Archeologia Polski, PAN Inst. Historii Kultury Materialnej
Uwagi: P (1957-) POL ISSN 0003-8180
447. Archeol. Żywa
Tytuł: Archeologia Żywa, Warszawa
Uwagi: K (1996-) POL ISSN 1426-7055
448. Archeologia
Tytuł: Archeologia, PAN Inst. Archeologii i Etnologii
Uwagi: R (1950-) POL ISSN 0066-605X [T.
449. Archeus (Białyst.)
Tytuł: Archeus = Archaeus, Uniwersytet w Białymstoku
Uwagi: R (2000-) POL ISSN ISSN 1641-5973 [R.
Strona36
450. Archeus (Suceava)
Tytuł: Archeus, Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava
Uwagi: M (1997-) ROM ISSN 1223-5970
451. Archit. Biznes
Tytuł: Architektura & Biznes
Uwagi: M (1992-) POL ISSN 1230-1817 [nr
452. Archit. Civil Eng. Environ
Tytuł: Architecture, Civil Engineering, Environment. Inny tyt.:
ACEE
Uwagi: K (2008-) POL ISSN 1899-0142 [no.
453. Archit. Murator (Druk)
Tytuł: Architektura Murator (Druk)
Uwagi: M (1994-) POL ISSN 1232-6372 [nr
454. Archivolta (Krak.)
Tytuł: Archivolta (Kraków), Firma Wydawniczo-Reklamowa, Kraków
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1506-5928 [nr
455. Arct. Antarct. Alp. Res
Tytuł: Arctic, Antarctic, and Alpine Research, University of
Colorado, Boulder. Institute of Arctic and Alpine Research
Uwagi: K (1999-) USA ISSN 1523-0430 [no.
456. Argum. Oecon. Crac
Tytuł: Argumenta Oeconomica Cracoviensia, Cracow University of
Economics Publishers
Uwagi: N (2001-) POL ISSN 1642-168X [Nr
457. Argument
Tytuł: Argument : biannual philosophical journal
Uwagi: 2/R (2011- ) POL 2083-6635 [nr
458. Argumentation (Dordr.)
Tytuł: Argumentation (Dordrecht)
Uwagi: K (1987-) NLD ISSN 0920-427X [iss.
459. Argumenty
Tytuł: Argumenty, Tow. Krzewienia Kultury Swieckiej
Uwagi: T (1957-) POL ISSN 0518-5289 [nr
460. Arh. Hig. Rada Toksikol
Tytuł: Arhiv za Higijenu Rada i Toksikologiju, parallel title:
Archives of Industrial Hygiene and Toxicology
Uwagi: K (1956-) HRV ISSN 0004-1254 [iss.
461. Arka
Tytuł: Arka (Warszawa, 1983) = Arka (Kraków), S.l. NAUTICUS Sp. z
o.o.
Uwagi: M (1983-) POL ISSN 1506-9028 [nr
462. Arkadia
Tytuł: Arkadia, Stowarzyszenie KAJ (Mikołów)
Uwagi: K (1996-) POL ISSN 1508-0447
Strona37
463. ARKIVOC (Online)
Tytuł: ARKIVOC (Online), Archive for organic chemistry
Uwagi: N (2000-) USA ISSN 1551-7012 [Iss.
464. Arkusz
Tytuł: Arkusz, Poznań; supplement do: Głosu Wielkopolskiego ISSN
= 0137-9186
Uwagi: M (1991-) POL ISSN 1231-9783
465. Ars Educandi
Tytuł: Ars Educandi, Gdańsk Wydaw. Uniw. Gdańskiego
Uwagi: N (1998- ) POL ISSN 1230-607X
466. Art Antiq. Law
Tytuł: Art, Antiquity and Law, Institute of Art and Law
Uwagi: K (1996-) GBR ISSN 1362-2331
467. Art Inquiry
Tytuł: Art Inquiry
Uwagi: N (1999-) POL ISSN 1641-9278 [Nr
468. Arteon
Tytuł: Arteon : informacje Stowarzyszenia Artes. Współtwórca
Stowarzyszenie Artes
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1508-3454 [nr
469. Artes Humanae
Tytuł: Artes Humanae
Uwagi: N? (2016-) POL ISSN 2449-6340 [Vol.
470. Arthropod Struct. Develop
Tytuł: Arthropod Structure & Development, Oxford, Elsevier
Uwagi: K (2000-) GBR ISSN 1467-8039 [iss.
471. Arthropod Syst. Phylogeny
Tytuł: Arthropod Systematics & Phylogeny
Uwagi: N? (2006-) DEU ISSN 1863-7221 [Iss.
472. Artibus Hist
Tytuł: Artibus et historiae, Firenze
Uwagi: 2/R (1980-) ITA ISSN 0391-9064 [no.
473. Artif. Life
Tytuł: Artificial Life, Cambridge
Uwagi: K (1994-) USA ISSN 1064-5462
474. ArtPapier
Tytuł: ArtPapier
Uwagi: 2/T (2003-) POL [nr + data
475. Asia-Pac. J. Oper. Res
Tytuł: Asia-Pacific Journal of Operational Research, Singapore
Uwagi: R (1984-) SGP ISSN 0217-5959
476. Asian Conf. Arts Humanit. Sustain. Off. Proc
Tytuł: Asian Conference on the Arts, Humanities and Sustainability
Official Oroceedings, other title: ACAHS
Strona38
Uwagi: R (2014-) JPN ISSN 2188-6830 [data
477. Aspekty Filoz.-Prozatorskie
Tytuł: Aspekty Filozoficzno-Prozatorskie, Inowrocław
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1643-790X [nr
478. Aspekty Muzyki
Tytuł: Aspekty Muzyki, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
(Gdańsk). Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki
Uwagi: R (2011-) POL ISSN 2082-6044 [T.
479. Asterisque
Tytuł: Asterisque, Paris, Societe mathematique de France
Uwagi: M (1973-) FRA ISSN 0303-1179 [no.
480. Astron. Astrophys. (Print)
Tytuł: Astronomy & Astrophysics (Print)
Uwagi: Dt (1969-) FRA ISSN 0004-6361 [vol.
481. Astron. Nachr. (Print)
Tytuł: Astronomische Nachrichten (Print)
Uwagi: N (1821-) DEU ISSN 0004-6337 [Vol., iss.
482. Astronautyka
Tytuł: Astronautyka, Pol. Tow. Astonautyczne. Oddz. Warszawski
Uwagi: K (1958-) POL ISSN 0004-623X [nr
483. Astrophys. J
Tytuł: The Astrophysical Journal, Published by the University of
Chicago Press for the American Astronomical Society
Uwagi: 3/M (1895-) USA ISSN 0004-637X [Vol., no., pt.
484. Astrophys. J. Lett. (Print)
Tytuł: The Astrophysical Journal. Letters (Print)
Uwagi: N (1988-) GBR ISSN 2041-8205 [Vol., iss.
485. Astrophys. Space Sci
Tytuł: Astrophysics and Space Science, Dordrecht, Reidel
Uwagi: N (1968-) NLD ISSN 0004-640X [Vol., no.
486. Asymptot. Anal
Tytuł: Asymptotic Analysis
Uwagi: K (1988-) NLD ISSN 0921-7134 online 1875-8576 [Vol., iss.
487. ATE News Lett
Tytuł: ATE News Letter
Uwagi: K (1970-) USA ISSN 0001-2718 [iss.
488. Ateneum Kapł
Tytuł: Ateneum Kapłańskie : miesięcznik wychodzący pod kierunkiem
profesorów Włocławskiego Seminaryum Duchownego poświęcony Pismu
św., Teologii Dogmatycznej, Apologetyce, Teologii Moralnej i
Ascetycznej, Prawu Kanonicznemu, Liturgice, Filozofii, Historii,
Naukom Społecznym, Pedagogii i Sztuce Chrześcijańskiej = Revue
Theologique = Revue Théologique. Włocławek, Seminaryum Duchowne.
Dostęp: http://www.wbc.poznan.pl/publication/157077
Uwagi: Dm (1909-) POL ISSN 1689-0531 , [T.
Strona39
489. Atest
Tytuł: Atest, Naczelna Organizacja Techniczna (Warszawa)
Uwagi: M (1992-) POL ISSN 1230-4700 [nr
490. Athenaeum (Tor.)
Tytuł: Athenaeum, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń. Od vol. 10
podtyt.: political science. Od vol. 21 (2009) podtyt.: polskie
studia politologiczne. Od vol. 14/15 (2006) w każdym tomie :
Polska bibliografia politologiczna.
Uwagi: N (1997-) POL ISSN 1505-2192 [Vol.
491. Atiner's Conf. Paper Ser
Tytuł: Atiner's Conference Paper Series
Uwagi: R (2012-) GRC ISSN 2241-2891 [No.
492. Atlantis (1979)
Tytuł: Atlantis (1979)
Uwagi: 2/R (1979-) ESP ISSN 0210-6124 [no.
493. Atmos. Environ
Tytuł: Atmospheric Environment, Pergamon (Oxford)
Uwagi: M (1994-) GBR ISSN 1352-2310 [Vol., iss.
494. Atmos. Res. (Print)
Tytuł: Atmospheric Research (Print), Amsterdam : Elsevier
Uwagi: K (1986-) NLD ISSN 0169-8095 [Vol., iss.
495. Atti Accad. Pelorit. Pericol., Cl. Sci. Fis. Mat. Nat. (Testo
Stamp.)
Tytuł: Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di
Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali (Testo stampato)
Uwagi: N (1944-) ITA ISSN 0365-0359 [Vol.
496. Atti Accad. Sci. Torino, Cl. Sci. Fis. Mat. Nat
Tytuł: Atti della Accademia delle Scienze di Torino. Classe di
Scienze Fisiche Matematiche e Naturali, Torino
Uwagi: 3/R? (1949-) ITA ISSN 0001-4419 [no.
497. Atti Semin. Mat. Fis. Univ. Modena
Tytuł: Atti del Seminario Matematico e Fisico del'Universita di
Modena. Seminario Matematico e Fisico, Unniversita di Modena
Uwagi: 2/R (1946-) ITA ISSN 0041-8986
498. Aura (Koszalin)
Tytuł: Aura, Koszalin. Osrodek Doradztwa Rolniczego
Uwagi: M (1999-) POL ISSN 1507-8116
499. Aura (Warszawa)
Tytuł: Aura : Ochrona Środowiska, Warszawa
Uwagi: M (1973-) POL ISSN 0137-3668 [nr
500. Auspicia (Ces. Budejovice)
Tytuł: Auspicia (Ceske Budejovice), Vysoka Skola Evropskych a
regionalnich studií o.p.s.
Uwagi: 2/R (2002-) CZE ISSN 1214-4967 [c.
501. Aust. J. Bot. (Print)
Strona40
Tytuł: Australian Journal of Botany (Print)
Uwagi: 8/R (1953-) AUS ISSN 0067-1924 [no.
502. Aust. J. Chem.(Print)
Tytuł: Australian Journal of Chemistry (Print), Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organization, Australian
National Research Council, Institute of Physics (Great Britain)
Australian Branch
Uwagi: M (1953-) AUS ISSN 0004-9425 [no.
503. Aust. J. Math. Analys. Appl
Tytuł: Australian Journal of Mathematical Analysis and
Applications
Uwagi: 2/R (2004-) AUS ISSN 1449-5910 [brak w bazie Issn-Online
504. Aust. J. Phys. (Print)
Tytuł: Australian Journal of Physics (Print), CSIRO, Australian
National Research Council, Institute of Physics (Great Britain)
Australian Branch
Uwagi: Dm (1952-) AUS ISSN 0004-9506 [iss.
505. Autobiografia. Lit. Kult. Media
Tytuł: Autobiografia. Literatura. Kultura. Media
Uwagi: 2/R (2013-) POL ISSN 2353-8694 [nr
506. Autograf
Tytuł: Autograf, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki
Uwagi: Dm (1988-) POL ISSN 0860-8091
507. Autom. Kolej
Tytuł: Automatyka Kolejowa, Wydawnictwa Komunikacji i Łącznosci
(Warszawa)
Uwagi: M (1978-1991) POL ISSN 0137-2858
508. Autoportret
Tytuł: Autoportret, Małopolski Instytut Kultury, Kraków
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1730-3613 [nr
509. Auxil. Soc
Tytuł: Auxilium Sociale, Katowice
Uwagi: K (1997-) POL ISSN 1428-3751 [nr
510. Auxil. Soc. Novum
Tytuł: Auxilium Sociale Novum, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły
Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka
Uwagi: K (2008-) POL ISSN 1899-4393 [nr
511. B"lg. Rec
Tytuł: B"lgarska Rec
Uwagi: 3/R (1995-) BGR ISSN 1310-733X [no.
512. B-ENT (Leuven)
Tytuł: B-ENT (Leuven)
Uwagi: K (2005-) BEL ISSN 1781-782X [iss.
513. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., A Geogr. Fiz
Strona41
Tytuł: Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia. Seria A,
Geografia Fizyczna = Physiographical Researches on Western Poland.
Series A, Physical Geography, Poznanskie Tow. Przyjaciól Nauk.
Wydzial Matematyczno-Przyrodniczy. Komitet Fizjograficzny
Uwagi: N (1969-2009) POL ISSN 0067-2807
514. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B Biol
Tytuł: Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia. Seria B,
Biologia, Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk. Wydzial
Matematyczno-Przyrodniczy. Komitet Fizjograficzny
Uwagi: N (1970-1974) POL ISSN 0373-7497
515. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B Bot
Tytuł: Badania Fizjograficzne nad Polska Zachodnia. Seria B,
Botanika, Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk. Wydzial
Matematyczno-Przyrodniczy. Komitet Fizjograficzny
Uwagi: N (1974-2009) POL ISSN 0067-2815 [T.
516. Bad. Fizjogr., B Bot
Tytuł: Badania Fizjograficzne. Seria B, Botanika, Stanowi
kontynuację: Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B,
Botanika, 1974-2009, ISSN 0067-2815
Uwagi: R (2010-) POL ISSN 2082-3339, dane za NUKAT, [R.
517. Bad. Fizjogr., Ser. A Geogr. Fiz. (Druk)
Tytuł: Badania Fizjograficzne. Seria A, Geografia Fizyczna (Druk),
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział MatematycznoPrzyrodniczy. Komitet Fizjograficzny
Uwagi: K (2010-) POL ISSN 2081-6014 [nr
518. Bad. Ośw
Tytuł: Badania Oświatowe, WSiP Warszawa
Uwagi: K (1976-1982) POL ISSN 0137-1258
519. Bad. Schizofrenią
Tytuł: Badania nad Schizofrenią, kontynuowany przez Current
Problems of Psychiatry, Lublin
Uwagi: R (1998-2009) POL ISSN 1428-3433 [Vol.
520. Balagan (Munchen)
Tytuł: Balagan, Munchen
Uwagi: 2/R (1995-2002) DEU ISSN 0949-4855 [h.
521. Balc. Posn
Tytuł: Balcanica Posnaniensa, Wydaw. Naukowe Uniw. im. A.
Mickiewicza
Uwagi: N (1984-) POL ISSN 0239-4278 [[Nr
522. Balk. Ezikozn
Tytuł: Balkansko Ezikoznanie
Uwagi: K (1959-) BGR ISSN 0324-1653 [no.
523. Balneol. Pol
Tytuł: Balneologia Polska
Uwagi: K (1951-2009) POL ISSN 0005-4402 [nr
524. Balt. J. Coleopterol
Tytuł: Baltic Journal of Coleopterology
Strona42
Uwagi: K (2001-) LVA ISSN 1407-8619 [iss.
525. Balt. J. Health Phys. Act. (Print)
Tytuł: Baltic Journal of Health and Physical Activity
Uwagi: 2/R (2009-) POL ISSN 2080-1297 online 2080-9999 [nr
526. Banach J. Math
Tytuł: Banach Journal of Mathematical Analysis, Mashhad, Banach
Mathematical Research Group, 2008
Uwagi: 2/R (2008-) IRN ISSN 1735-8787 [iss.
527. Bank (Warsz.)
Tytuł: Bank (Warszawa), AWiM Mediabank
Uwagi: M (1992-) POL ISSN 1230-9125 [nr
528. Barley Genet. Newsl
Tytuł: Barley Genetics Newsletter, Dept. of Agronomy, Colorado
State University, Fort Collins
Uwagi: R (1971-) USA ISSN 1043-5174 [Vol.
529. Barok
Tytuł: Barok, Inst. Lit. Pol. Uniw. Warszawskiego
Uwagi: 2/R (1994-) POL ISSN 1232-3233 [nr
530. Basrah J. Agricultural Sci
Tytuł: Basrah Journal of Agricultural Sciences, parallel title:
Magallat Al-basrat Al-'ulum Al-zira'iyyat
Uwagi: K? (1986-) IRQ ISSN 1814-5868 [Vol, iss.
531. Beder Univ. J. Educ. Sci. (Online)
Tytuł: Beder University Journal of Educational Sciences (Online)
Uwagi: 2/R (2012-) ALB ISSN 2310-5402 [Vol., nr
532. Beitr. Algebra Geom. (Print)
Tytuł: Beitrage zur Algebra und Geometrie (Print), parallel title:
Contributions to Algebra and Geometry (Print)
Uwagi: 2/R (1971-) DEU ISSN 0138-4821 [no.
533. Beitr. Film- Fernsehwiss
Tytuł: Beitrage zur Film- und Fernsehwissenschaft = BFF, Vistas,
Berlin
Uwagi: N? (1982-) DEU ISSN 0232-718X [[Bd.
534. Beitr. Fremdspr.vermittl., Sonderh
Tytuł: Beitrage zur Fremdsprachenvermittlung. Sonderheft
Uwagi: N? (1995-) GER ISSN 1861-3632 [Vol.
535. Beitr. Rom. Philol
Tytuł: Beitrage zur romanischen Philologie, Berlin
Uwagi: 2/R (1961-1990) DEU ISSN 0005-8181 [h.
536. Ber. Arb.gem. Sachs. Bot
Tytuł: Berichte der Arbeitsgemeinschaft Sachsischer Botaniker,
Institut fur Botanik der Techischen Universitat Dresden
Uwagi: N (1941-) DEU ISSN 1434-1662
537. Ber. Bunsenges
Strona43
Tytuł: Berichte der Bunsengesellschaft/Physical Chemistry Chemical
Physics
Uwagi: M (1991-1998) GER ISSN 0940-483X [iss.
538. Ber. Bunsenges. Phys. Chem
Tytuł: Berichte der Bunsengesellschaft fur Physikalische Chemie,
Uwagi: M (1963-1990) DEU ISSN 0005-9021 [no.
539. Ber. Forsch. - Bundesinst. Ostdtsch. Kult. Gesch
Tytuł: Berichte und Forschungen - Bundesinstitut für Ostdeutsche
Kultur und Geschichte, München, Oldenbourg
Uwagi: R (1993-) DEU ISSN 0945-2362 [Bd.
540. Bezp. Jąd. Ochr. Radiol
Tytuł: Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna, Państ.
Dozór Bezpieczenstwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej (Kraków)
Uwagi: N (1989-1995), K (1996-) POL ISSN 0867-4752 [nr
541. Bezp. Pr
Tytuł: Bezpieczenstwo Pracy : nauka i praktyka : miesięcznik
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy; od 2005 podtyt.: nauka i
praktyka : czasopismo poświęcone zapobieganiu wypadkom przy pracy
i chorobom zawodowym, Warszawa
Uwagi: M (1971-) POL ISSN 0137-7043 [nr
542. Bezp. Pr. Gór
Tytuł: Bezpieczenstwo Pracy w Górnictwie, Wyższy Urząd Górniczy
Uwagi: K (1968-1989) POL ISSN 0208-6875 [nr
543. Bezp. Pr. Ochr. Śr. Gór
Tytuł: Bezpieczenstwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie,
Wyższy Urząd Górniczy
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1230-3631 [nr
544. Białoruskie Zesz. Hist
Tytuł: Białoruskie Zeszyty Historyczne, Białoruskie Towarzystwo
Historyczne
Uwagi: 2/R (1994-) POL ISSN 1232-7468 [[z.
545. Białost. Arch. Jęz
Tytuł: Białostockie Archiwum Językowe
Uwagi: R (2001-) POL ISSN 1641-6961 [Nr
546. Białost. Stud. Praw
Tytuł: Białostockie Studia Prawnicze, Uniw. Warszaw. Filia w
Białymstoku
Uwagi: N (1992-) POL ISSN brak [Nr
547. Białost. Studia Lit
Tytuł: Białostockie Studia Literaturoznawcze
Uwagi: R (2010-) POL ISSN 2082-9701 [T.
548. Białostocczyzna
Tytuł: Białostocczyzna, Białostockie Tow. Naukowe
Uwagi: K (1986-) POL ISSN 0860-4096
549. Bibl. Eduk
Tytuł: Biblioteka i Edukacja
Strona44
Uwagi: 2/R (2012-) POL ISSN 2299-565X [no.
550. Bibl. Epoki Nowożytnej
Tytuł: Biblioteka Epoki Nowożytnej
Uwagi: 2/R (2014-) POL ISSN 2392-0955 [nr
551. Bibl. Nostra
Tytuł: Bibliotheca Nostra : Śląski Kwartalnik Naukowy, Akademia
Wychowania Fizycznego. Biblioteka Główna, Katowice,
http://www.biblioteka.awf.katowice.pl/biuletyn.html)
Uwagi: K (2005-) POL ISSN 1734-6576 [nr
552. Bibl. Opol
Tytuł: Bibliotekarz Opolski
Uwagi: K (2011-) POL ISSN 2083-7321 [nr
553. Bibl. Ps. Polonist
Tytuł: Biblioteka Postscriptum Polonistycznego, Uniwersytet Śląski
(Katowice). Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Uwagi: N (2012-) POL ISSN 2299-9361 [Nr
554. Bibl. Szk
Tytuł: Biblioteka w Szkole, Agencja "Sukurs", Warszawa
Uwagi: M (1991-) POL ISSN 0867-5600 [nr
555. Biblica Patrist. Thoruniensia
Tytuł: Biblica et Patristica Thoruniensia, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika (Toruń). Wydział Teologiczny
Uwagi: R (2008-2013) K (2014-) POL ISSN 1689-5150 [T., nr
556. Biblioteka (Pozn.)
Tytuł: Biblioteka, Poznań. Kontynuowane jako Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka ISSN
0551-6579
Uwagi: R (1997-) POL ISSN 1506-3615 [Nr
557. Biblioteka Współcz. Myśli Pedagog
Tytuł: Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej
Uwagi: N? (2012-) POL ISSN 2300-2689 [T.
558. Bibliotekarz
Tytuł: Bibliotekarz, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Uwagi: M (1934-) POL ISSN 0208-4333 [[nr
559. Bibliotheksdienst (Berlin. Internet)
Tytuł: Bibliotheksdienst (Berlin. Internet)
Uwagi: N? (200?-) DEU ISSN 2194-9646 [Vol., iss.
560. Bielsk.-Żywieckie Stud. Teol
Tytuł: Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne = BielscensiaŻyviecensia Studia Theologica, Instytut Teologiczny im. św. Jana
Kantego
Uwagi: N (1996-) POL ISSN 1427-9207 [T.
561. Bielsko-Bialskie Pr. Hist
Tytuł: Bielsko-Bialskie Prace Historyczne
Uwagi: N (2014- ) POL ISSN 2353-7108 [T.
Strona45
562. Bielsko-Bialskie Studia Muz
Tytuł: Bielsko-Bialskie Studia Muzealne, Muzeum Okręgowe w
Bielsku-Bialej
Uwagi: N (1993-) POL ISSN 1425-4514 [T.
563. Bio-Algorithms Med-Syst. (Print)
Tytuł: Bio-Algorithms and Med-Systems (Print)
Uwagi: N (2005-) POL ISSN 1895-9091 [Vol., no.
564. Biocatal. Biotransform. (Print)
Tytuł: Biocatalysis and Biotransformation (Print)
Uwagi: K (1995-) NLD ISSN 1024-2422 [no.
565. Biochem. Eng. J
Tytuł: Biochemical Engineering Journal
Uwagi: M (1998-) NLD ISSN 1369-703X [Vol.
566. Biochem. Soc. Trans
Tytuł: Biochemical Society Transactions
Uwagi: Dm (1973-) GBR ISSN 0300-5127 [iss.
567. Biochemistry (N.Y.)
Tytuł: Biochemistry (New York), tłumaczenie Biohimia (Mosk.) 03209725, Biochemistry(Moscow), Biokhimiya
Uwagi: M? (1956-) RUS ISSN 0006-2979 [no.
568. Biochim. Biophys. Acta, Mol. Cell Biol. Lipids
Tytuł: Biochimica and Biophysica Acta. Molecular and Cell Biology
of Lipids = BBA. Molecular and cell biology of lipids
Uwagi: Dt (1998-) NLD ISSN 1388-1981
569. Biochimica et Biophysica Acta. Proteins and Proteomics
Tytuł: Biochimica et Biophysica Acta. Proteins and Proteomics
Uwagi: Dm (2002-) NLD ISSN 1570-9639 [Vol., iss.
570. Biocybern. Biomed. Eng
Tytuł: Biocybernetics and Biomedical Engineering
Uwagi: K (1981-) POL ISSN 0208-5216 [nr
571. BioData Mining
Tytuł: BioData Mining
Uwagi: N (2008-) GBR ISSN 1756-0381 [Vol., iss.
572. Biodegradation (Dordr.)
Tytuł: Biodegradation (Dordrecht)
Uwagi: K (1991-) NLD ISSN 0923-9820 [no.
573. Biodiv. Res. Conserv
Tytuł: Biodiversity, Research and Conservation; Department of
Plant Taxonomy Adam Mickiewicz University
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1897-2810 [vol.
574. BioFactors (Oxf.)
Tytuł: BioFactors (Oxford)
Uwagi: Dm (1988-) GBR ISSN 0951-6433 [Vol., no.
575. Bioinformatics (Oxf., Print)
Strona46
Tytuł: Bioinformatics (Oxford. Print)
Uwagi: Dm (1998-) GBR ISSN 1367-4803 [no.
576. Bioinorg. Chem. Appl
Tytuł: Bioinorganic Chemistry and Applications, Hindawi Publishing
Corporation, http://www.hindawi.com/journals/bca/
Uwagi: N (2003-) USA ISSN 1565-3633, brak w ISSN Online, [Vol.
577. Biol. Bull. Pozn
Tytuł: Biological Bulletin of Poznań, Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk
Uwagi: N (1994-2001) POL ISSN 1426-5656 [Vol.
578. Biol. Fertil. Soils (Print)
Tytuł: Biology and Fertility of Soils, Berlin
Uwagi: N (1985-) GER ISSN 0178-2762
579. Biol. Lett
Tytuł: Biological Letters, Poznań, Poznań Society for the
Advancement of Arts and Sciences Adam Mickiewicz University.
Faculty of Biology, stanowi kontynuację: Biological Bulletin of
Poznań, ISSN 1426-5656
Uwagi: 2/R ? (2002-) POL ISSN 1644-7700 [vol.
580. Biol. Plant
Tytuł: Biologia Plantarum, Ústav experimentální botaniky Akademie
ved Ceské republiky, Praha
Uwagi: K (1959-) CZE ISSN 0006-3134
581. Biol. Sport
Tytuł: Biology of Sport, PWN Institute of Sport
Uwagi: K (1984-) POL ISSN 0860-021X
582. Biol. Szk
Tytuł: Biologia w Szkole, Ministerstwo Oświaty i Wychowania
Uwagi: Dm (1948-) POL ISSN 0137-8031 [nr
583. Biol. Trace Elem. Res
Tytuł: Biological Trace Element Research
Uwagi: N (1979-) USA ISSN 0163-4984 [Vol., no.
584. Biol., Sect. Zool
Tytuł: Biologia. Section Zoology, Institute of Zoology, Slovak
Academy of Sciences
Uwagi: 2/R (1994-) SVK ISSN 1335-6380 [no.
585. Biologia (Bratisl.)
Tytuł: Biologia, Bratislava
Uwagi: Dm (1953-) SVK ISSN 0006-3088 [[no.
586. Biomass Bioenergy
Tytuł: Biomass & Bioenergy
Uwagi: M? (1991-) NLD ISSN 0961-9534 [Vol.
587. BioMed Res. Int. (Print)
Tytuł: BioMed Research International (Print). Cairo, Hindawi
Publishing Corporation
Uwagi: K (2012-) EGY ISSN 2314-6133 [Vol.
Strona47
588. Biomed. Eng. Online (Online)
Tytuł: BioMedical Engineering Online (Online)
Uwagi: N? (2002-) GBR ISSN 1475-925X [Vol., iss.
589. Biomedical Materials
Tytuł: Biomedical Materials (Bristol. Print)
Uwagi: K (2006-) GBR ISSN 1748-6041 ISSN online 1748-605X [no.
590. Biomolecular Engineering
Tytuł: Biomolecular Engineering
Uwagi: Dm (1999-) NLD ISSN 1389-0344 [iss.
591. Bioorg. Chem. (Print)
Tytuł: Bioorganic chemistry (Print)
Uwagi: K (1971-) USA ISSN 0045-2068 [iss.
592. Bioorg. Med. Chem. (Print)
Tytuł: Bioorganic & Medicinal Chemistry (Print), Oxford : Pergamon
Uwagi: M (1993-2002), Dt (2002-) GBR ISSN 0968-0896 [iss.
593. Bioorg. Med. Chem. Lett. (Print)
Tytuł: Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (Print) =
Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, Oxford, Pergamon
Uwagi: M (1991-) GBR ISSN 0960-894X [iss.
594. Biophys. Chemist. (Print)
Tytuł: Biophysical Chemistry (Print)
Uwagi: N (1973-) NLD ISSN 0301-4622 [Vol., iss.
595. Biopolymers (Print)
Tytuł: Biopolymers, New York, etc., John Wiley & Sons, etc.
Uwagi: Dm (1963-) USA ISSN 0006-3525 Cancelled ISSN 1069-2630
[iss.
596. Bios (Thessalon.)
Tytuł: Bios (Thessaloniki)
Uwagi: R (1991-) GR ISSN 1105-5049
597. Biosystems (Amst. Print)
Tytuł: Biosystems (Amsterdam. Print)
Uwagi: K (1974-) NLD ISSN 0303-2647 [Vol., iss.
598. Biotech. Histochem
Tytuł: Biotechnic and Histochemistry, Oxford
Uwagi: Dm (1991-) GBR ISSN 1052-0295 [iss.
599. Biotechnol. Food Sci
Tytuł: Biotechnology and Food Sciences
Uwagi: 2/R? (2011-) POL ISSN 2084-0136 [Vol., iss.
600. Biotechnologia
Tytuł: Biotechnologia, Komitet Biotechnologii PAN (Poznań)
Uwagi: K (1988-) POL ISSN 0860-7796
601. Biul. (Centr. Eur. Uniw. Warsz.)
Tytuł: Biuletyn Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Uwagi: M (1992-2001) POL ISSN 1230-316X
Strona48
602. Biul. (Kurat. Okr. Szkolnego Katow.)
Tytuł: Biuletyn (Kuratorium Okręgu Szkolnego Katowickiego),
Katowice
Uwagi: M (1959-1990) POL ISSN [brak
603. Biul. (Stow. Pol. Muzyków Kość.)
Tytuł: Biuletyn (Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych)
Uwagi: N (2006-2013) POL ISSN 1898-5564 [Nr
604. Biul. - Inst. Geol
Tytuł: Biuletyn - Instytut Geologiczny = Biuletyn Instytutu
Geologicznego / Warszawa : Wydaw. Geol
Uwagi: N (1954-1988) POL ISSN 0366-0710 [Nr
605. Biul. Arch. PAN
Tytuł: Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk
Uwagi: 3/T (1959-) POL ISSN 0551-3782 [nr
606. Biul. Bank
Tytuł: Biuletyn Bankowy, KBDU, Zespół Analiz. na zlec. : Wydaw.
"Hubertus"
Uwagi: M (1993-) POL ISSN 1233-0566 [nr
607. Biul. Bibl. Jagiell
Tytuł: Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej, Uniw. Jagielloński
Uwagi: 2/R (1949-) POL ISSN 0006-3940 [nr
608. Biul. Bibl. Jagiell. Krak
Tytuł: Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteka
Jagiellońska
Uwagi: K (1949-1951) POL ISSN 0860-6765
609. Biul. Bibl. Jagiell. Krak. Bibl. Inst. Semin. Zakl. Uniw. Jag
iell
Tytuł: Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie oraz
Bibliotek Instytutów, Seminariów i Zakładów Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Uwagi: K (1952-1953) POL ISSN 0860-6773
610. Biul. Cent. Stud. Człow. Śr. Uniw. Śl
Tytuł: Biuletyn Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem
Uniwersytetu Ślaskiego, Katowice
Uwagi: N? (1993?-) POL ISSN brak [Nr
611. Biul. Dydak. COM SNP
Tytuł: Biuletyn Dydaktyczny. Centralny Ośrodek Metodyczny Nauk
Politycznych. Uniwersytet Warszawski
Uwagi: N? (19??-) POL ISSN
612. Biul. Fonogr
Tytuł: Biuletyn Fonograficzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa
Uwagi: R (1953-1975) POL ISSN 0067-8996 [Vol.
613. Biul. Geol
Tytuł: Biuletyn Geologiczny, Uniwersytet Warszawski
Uwagi: N (1961-) POL ISSN 0067-9003 [T.
Strona49
614. Biul. Gł. Bibl. Lek
Tytuł: Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej, Warszawa
Uwagi: M (1952-1979), N (1983-2002) POL ISSN 0373-174X Canceled
ISSN 0017-1344 [nr
615. Biul. Hist. (Katow.)
Tytuł: Biuletyn Historyczny : organ Koła Naukowego Historyków
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
Uwagi: N (1994-2004?) POL ISSN [brak
616. Biul. Hist. Szt
Tytuł: Biuletyn Historii Sztuki, PAN Instytut Sztuki
Uwagi: K (1954-) POL ISSN 0006-3967 [nr
617. Biul. IGS
Tytuł: Biuletyn IGS = Biuletyn Instytutu Gospodarstwa Społecznego;
SGH, Inst. Gospodarstwa Społecznego
Uwagi: K (1977-) POL ISSN 0208-791X [nr
618. Biul. Inf. - Uniw. Śl
Tytuł: Biuletyn Informacyjny - Uniwersytet Śląski, Katowice
Uwagi: N (1973-1977), Dm (1978-1981) POL ISSN 0208-547X [[Nr
619. Biul. Inf. Bibl. Śl
Tytuł: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Śląskiej, Katowice
Uwagi: R (1956-1976) POL ISSN 0449-9565 [R.
620. Biul. Inf. Kom. Krystalogr. PAN
Tytuł: Biuletyn Informacyjny Komisji Krystalografii PAN, Warszawa
Uwagi: 3/T (1973-1974) POL ISSN 0137-9836
621. Biul. Inf. Tow. Współpr. Pol.-Austriackiej
Tytuł: Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Wspólpracy PolskoAustriackiej = Informationsbulletin der Polnisch-Osterreichschen
Zusammenarbeit-Gesellschaft e.v., Tow. Współpr. PolskoAustriackiej, Warszawa
Uwagi: N (1997-) POL ISSN 1429-9712
622. Biul. Inst. Kształ. Śr
Tytuł: Biuletyn Instytutu Kształtowania Środowiska, Warszawa
Uwagi: M (1974-1986) POL ISSN 0209-2301 [nr
623. Biul. Inst. Met. Nieżel
Tytuł: Biuletyn Instytutu Metali Nieżelaznych, Instytut Metali
Nieżelaznych. Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i
Ekonomicznej (Gliwice)
Uwagi: K (1970-) POL ISSN 0030-2317
624. Biul. Inst. Ochr. Rośl
Tytuł: Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin
Uwagi: R. (1957-1989 ) POL 0020-448X Nr
625. Biul. Inst. Pamięci Nar
Tytuł: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa
Uwagi: M (2001-) POL ISSN 1641-9561 (nr)
626. Biul. Inst. Spaw. Gliw
Strona50
Tytuł: Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, Instytut
Spawalnictwa w Gliwicach
Uwagi: K (1991-) POL ISSN 0867-583X
627. Biul. Izby Notarialnej Katow
Tytuł: Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach
Uwagi: K (2003-) POL ISSN 1428-7587 [nr
628. Biul. Kwart. Radom. Tow. Nauk
Tytuł: Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego
Uwagi: K (1964-) POL ISSN 0137-5156 [z.
629. Biul. Logop
Tytuł: Biuletyn Logopedyczny
Uwagi: K (2000-) POL ISSN 1640-4491 [nr
630. Biul. Lub. Tow. Nauk., Humanist
Tytuł: Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Humanistyka =
Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Sectio A, Humanistyka
= Folia Societatis Scientiarum Lublinensis
Uwagi: N (1961-) POL ISSN 0460-234X Canceled ISSN 0366-1148
631. Biul. Ludozn
Tytuł: Biuletyn Ludoznawczy, Wydawca Sekcja Ludoznawcza ZG PZKO
Uwagi: N (?) POL ISSN brak [Z.
632. Biul. Międzynar. Szk. Bank. Finans
Tytuł: Biuletyn Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów,
Katowice
Uwagi: Dm (1994-) POL ISSN 1507-725X [nr
633. Biul. Naucz. Bibl
Tytuł: Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy,
http://bnb.oeiizk.waw.pl/index.html, Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich
Uwagi: R (2012-) POL ISSN 2300-5955 [Nr
634. Biul. Nauk. Wroc. Wyż. Szk. Inform. Stosow., Tur. Rekreac
Tytuł: Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki
Stosowanej. Turystyka i Rekreacja
Uwagi: 2/R (2010-) POL ISSN 2082-9884 [nr
635. Biul. Ogólnopol. Cent. Dosk. Naucz. Geogr
Tytuł: Biuletyn Ogólnopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Geografii, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń
Uwagi: 2/R (2002-) POL ISSN 1643-4307 [nr
636. Biul. Ogrod. Bot. Muz. Zbior
Tytuł: Biuletyn Ogrodów Botanicznych = Biuletyn Ogrodów
Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, Ogród Botaniczny PAN
Uwagi: K (1987-) POL ISSN 1230-3291 [vol.
637. Biul. Okr. Izby Pielęg. Poloż. Katow
Tytuł: Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w
Katowicach
Uwagi: Dm (1991-1992) POL ISSN 1232-5406
638. Biul. Okr. Izby Radców Praw. Katow.
Strona51
Tytuł: Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach
Uwagi: N (1994-) POL [brak ISSN
639. Biul. Ormiańskiego Tow. Kult
Tytuł: Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego = Hay
Msakowt'ayin Enkerowt'ean Tegekagir, Kraków
Uwagi: N (1993-) POL ISSN 1233-8605 [Nr
640. Biul. Państw. Inst. Geol. (1989)
Tytuł: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (1989),
Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne
Uwagi: N? (1989-) POL ISSN 0867-6143 [Nr
641. Biul. Pedagog
Tytuł: Biuletyn Pedagogiczny, Pał. Młodz. w Katowicach
Uwagi: N? (1955-1990?) POL ISSN 0209-2891 [Nr
642. Biul. Peryglac
Tytuł: Biuletyn Peryglacjalny, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Wydzial III (Wrocław))
Uwagi: N (1954-) POL ISSN 0067-9038
643. Biul. Pol. Tow. Językozn
Tytuł: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin
de la Société Polonaise de Linguistique, Wrocław
Uwagi: R (1927-) POL ISSN 0032-3802 [Z.
644. Biul. Polarn
Tytuł: Biuletyn Polarny, Komisja Historii i Dokumentacji Badań
Polarnych Komitetu Badań Polarnych PAN
Uwagi: R (1993-) POL ISSN 1234-1754 [R.
645. Biul. Polonist
Tytuł: Biuletyn Polonistyczny, PAN. Inst. Badań Literackich
Uwagi: K (1958-) POL ISSN 0067-902X [z.
646. Biul. Rady Legis
Tytuł: Biuletyn Rady Legislacyjnej, Urząd Rady Ministrów
Uwagi: K (1994-1995) POL ISSN 1233-1155
647. Biul. Slaw
Tytuł: Biuletyn Slawistyczny, PAN Inst. Słowianoznawstwa
Uwagi: R (1976-) POL ISSN 0137-5431
648. Biul. Stanie Powietrza Aglom. Katow
Tytuł: Biuletyn o Stanie Powietrza w Aglomeracji Katowickiej,
Służba Monitoringu Województwa Katowickiego
Uwagi: 2/R? (1993-1994?), POL ISSN 1231-4625 [[nr
649. Biul. Tow. Pol.-Austriackiego
Tytuł: Biuletyn Towarzystwa Polsko-Austriackiego, Warszawa?
Uwagi: N? (19??-) POL ISSN brak
650. Biul. Tow. Woln. Wszech. Pol
Tytuł: Biuletyn Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej. Człowiek w
Pracy i Osiedlu = Biuletyn TWWP, Warszawa
Uwagi: N (1969-1981) POL ISSN [brak
Strona52
651. Biul. Tryb. Konst
Tytuł: Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa : Biuro
Trybunału Konstytucyjnego
Uwagi: K (1997-2001) POL ISSN 1429-7183 [nr
652. Biul. Wielkopolskiego Region. Obserwatorium Terytorialnego
Tytuł: Biuletyn Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium
Terytorialnego : czasopismo o charakterze analitycznym ukazujące
problematykę rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski
Uwagi: 2/R (2014-) POL ISSN 2391-5749 [nr
653. Biul. Wojsk. Akad. Tech. Jarosława Dąbrowskiego
Tytuł: Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława
Dąbrowskiego
Uwagi: M (1952-) POL ISSN 0366-4988
654. Biul. Żyd. Inst. Hist. Pol
Tytuł: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce
Uwagi: K (1971-1993) POL ISSN 0006-4033
655. Blake
Tytuł: Blake, University of Rochester
Uwagi: K (1977-) USA ISSN 0160-628X [[no.
656. Blake Newsl
Tytuł: Blake Newsletter, University of New Mexico. Dept. of
English (Albuquerque, N.M)
Uwagi: K (1967-1977) USA ISSN 0006-453X
657. BMC Bioinformatics
Tytuł: BMC Bioinformatics
Uwagi: M (2000-) GBR ISSN 1471-2105 [vol.
658. BMC Evol. Biol. (Online)
Tytuł: BMC Evolutionary Biology (Online)
Uwagi: N? (2001-) GBR ISSN 1471-2148 [Vol.
659. BMC Fam. Pract
Tytuł: BMC Family Practice, variant title: Family Practice
Uwagi: N (2000-) GBR ISSN 1471-2296 [Vol.
660. BMC Med. Inform. Decis. Mak. (Online)
Tytuł: BMC Medical Informatics and Decision Making (Online)
http://www.biomedcentral.com/bmcmedinformdecismak/
http://www.pubmedcentral.nih.gov/tocrender.fcgi?journal=42
Uwagi: M? (2001-) GBR ISSN 1472-6947 [vol.
661. BMC Plant Biol. (Online)
Tytuł: BMC Plant Biology (Online)
Uwagi: R (2000-) GBR ISSN 1471-2229 [Vol.
662. BMC Psychiatry (Online)
Tytuł: BMC Psychiatry (Online)
Uwagi: N? (2001-) GBR ISSN 1471-244X [Vol.
663. Bohem. Olomuc
Tytuł: Bohemica Olomucensia
Strona53
Uwagi: K (2009-) CZE ISSN 1803-876X [nr
664. Bohemistyka
Tytuł: Bohemistyka, Pro Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,
Wałbrzych
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1642-9893 [[nr
665. Bol. ASELE
Tytuł: Boletin de la Asociacion para la Ensenanza del Espanol como
Lengua Extranjera
Uwagi: 2/R (1983-) ESP ISSN 1135-7002
666. Bol. Bibliogr. Asoc. Hisp. Lit. Mediev
Tytuł: Boletin Bibliografico de la Asociacion Hispanica de
Literatura Medieval
Uwagi: R (1987-) ESP ISSN 1130-3867
667. Bol. Soc. Broter
Tytuł: Boletim da Sociediade Broterians, Coimbra
Uwagi: R (1880-) PT ISSN 0081-0657
668. Bol. Soc. Mat. Mex
Tytuł: Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana
Uwagi: 2/R (1944-) MEX ISSN 0037-8615 [no.
669. Boll. Chim. Farm. (Milano)
Tytuł: Bollettino Chimico Farmaceutico (Milano)
Uwagi: M (1892-) ITA ISSN 0006-6648 [no.
670. Boll. Unione Mat. Ital. (2008)
Tytuł: Bollettino della Unione Matematica Italiana (2008)
Uwagi: 3/R (2008-) ITA ISSN 1972-6724 [iss.
671. Boll. Unione Mat. Ital., A
Tytuł: Bollettino della Unione Matematica Italiana. A
Uwagi: 3/R (1976-) ITA ISSN 0392-4033 [no.
672. Boll. Unione Mat. Ital., B
Tytuł: Bollettino della Unione Matematica Italiana. B, Bologna
Uwagi: 3/R (1976-) ITA ISSN 0392-4041 [no.
673. Bone (New York, N.Y.)
Tytuł: Bone (New York, N.Y.)
Uwagi: Dm (1985-) USA ISSN 8756-3282 [Vol., no.
674. Boreas (Oslo, Trykt utg.)
Tytuł: Boreas : an International Journal of Quarternary Geology,
Oslo: Francis & Taylor
Uwagi: K (1972-) NOR ISSN 0300-9483 [no.
675. Borussia
Tytuł: Borussia, Wspólnota Kulturowa "Borussia" (Olsztyn)
Uwagi: N (1991-) POL ISSN 0867-6402
676. Bot. Acta
Tytuł: Botanica Acta, Deutsche Botanische Gesellschaft
Uwagi: K (1988-1998) DEU ISSN 0932-8629
Strona54
677. Bot. J. Linn. Soc. (Print)
Tytuł: Botanical Journal of the Linnean Society (Print)
Uwagi: M (1969-) GBR ISSN 0024-4074 [no.
678. Br. Am. Stud
Tytuł: British and American Studies
Uwagi: 2/R (1996-) ROU ISSN 1224-3086 [nr
679. Br. J. Phil. Sci
Tytuł: British Journal for the Philosophy of Science, British
Society for the History of Science. Philosophy of Science Group
Uwagi: K (1950-) GBR ISSN 0007-0882 [no.
680. Braz. J. Microbiol. (Impr.)
Tytuł: Brazilian Journal of Microbiology (Impresso)
Uwagi: K (2000-) BRA ISSN 1517-8382 [no.
681. Brecht Yearb
Tytuł: The Brecht Yearbook
Uwagi: R (1982- ) USA ISSN 0734-8665 [Vol.
682. Brehtivskij Cas
Tytuł: Brehtivskij Casopis, parallel title: Brecht-Heft; other
title: Brehtivskij casopis. Statti, dopovidi, ese; other title
Brehtivskij casopis. Filologicni nauki
Uwagi: R (2011-) UKR ISSN 2303-9612 [T.
683. Bromatol. Chem. Toksykol
Tytuł: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
Uwagi: K (1971-2013?) POL ISSN 0365-9445 [nr
684. Brulion
Tytuł: Brulion, Kraków
Uwagi: K (1987-) POL ISSN 0867-2717 [nr
685. Bryn Mawr Class. Rev
Tytuł: Bryn Mawr Classical Review
Uwagi: Dm (1990-) USA ISSN 1055-7660 [data
686. Bud. Gór. Tunelowe
Tytuł: Budownictwo Górnicze i Tunelowe, Katowice : "Wiadomości
Górnicze", Politechnika Śląska w Gliwicach
Uwagi: K (1995-) POL ISSN 1234-5342 [nr
687. Bud. Węgl
Tytuł: Budownictwo Węglowe: projekty - problemy, Katowice
Uwagi: M (1982-) POL ISSN 0239-9679
688. Bul. Stiint. Teh. Inst. Politeh. Timis., Ser. Mat.-Fiz. Mec.
Teor. Apl
Tytuł: Buletinul ştiinţific şi tehnic al Institutului Politehnic
din Timişoara. Seria matematică-fizică, mecanică teoretică şi
aplicată
Uwagi: 2/R (1970-1974) ROM ISSN 0366-3779 [[no.
689. Bulg. Chem. Commun
Strona55
Tytuł: Bulgarian Chemical Communications : journal of the Chemical
Institutes of the Bulgarian Academy of Sciences and of the
Bulgarian Chemical Society, (Sofia)
Uwagi: R (1968-) BGR ISSN 0861-9808 [Vol.
690. Bulg. Ezik
Tytuł: Bulgarski Ezik
Uwagi: K (1951-) BGR ISSN 0005-4283 [nr
691. Bull. - Inst. R. Sci. Nat. Belg., Sci. Terre
Tytuł: Bulletin - Institut Royal des Sciences Naturelles de
Belgique. Sciences de la Terre, Bulletin - Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen. Aardwetenschappen
Uwagi: M (1972-) BEL ISSN 0374-629, cancel. issn 0303-9110 [vol.
692. Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. Sci. Biol
Tytuł: Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des
Sciences Biologiques
Uwagi: M (1957-1982) POL ISSN 0001-4087 [no.
693. Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. Sci. Chim
Tytuł: Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des
Sciences Chimiques
Uwagi: M (1960-1982) POL ISSN 0001-4095 [no.
694. Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. Sci. Math
Tytuł: Bulletin de l'Acadenie Polonaise. Serie des Sciences
Mathematiques
Uwagi: M (1979-1982) POL ISSN 0137-639X [no.
695. Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. Sci. Math. Astron. Phys
Tytuł: Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des
Sciences Mathematiques, Astronomiques et Physiques
Uwagi: M (1958-1978) POL ISSN 0001-4117 [no.
696. Bull. Acad. Pol. Sci., Ser. Sci. Terre
Tytuł: Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des
Sciences de la Terre
Uwagi: K (1971-1982) POL ISSN 0001-4109
697. Bull. Am. Mus. Nat. Hist
Tytuł: Bulletin of the American Museum of Natural History
Uwagi: N (1881-) USA ISSN 0003-0090 [Vol., iss., No.
698. Bull. Astron. Inst. Czechoslov
Tytuł: Bulletin of the Astronomical Institutes of Czechoslovakia,
Czechoslovak Academy of Sciences
Uwagi: Dm (1947-1991) CZE ISSN 0004-6248 [iss.
699. Bull. Aust. Math. Soc
Tytuł: Bulletin of the Australian Mathematical Society, Brisbane
Uwagi: Dm (1969-) AUS ISSN 0004-9727 [Vol., no.
700. Bull. Electrochem
Tytuł: Bulletin of Electrochemistry, Central Electrochemical
Research Institute (Karaikudi)
Uwagi: M (1985-) IND ISSN 0256-1654
Strona56
701. Bull. Entomol. Res
Tytuł: Bulletin of Entomological Research
Uwagi: Dm (1905-) GBR ISSN 0007-4853 [iss.
702. Bull. Environ. Contam. Toxicol
Tytuł: Bulletin of Enviromental Contamination and Toxicology, New
York
Uwagi: M (1966-) USA ISSN 0007-4861 [Vol., no.
703. Bull. Geogr
Tytuł: Bulletin of Geography : Socio-Economic Series, Nicolaus
Copernicus University
Uwagi: R (2003-2005) 2/R (2006-) POL ISSN 1732-4254 [No.
704. Bull. Geogr., Phys. Geogr. Ser
Tytuł: Bulletin of Geography. Physical Geography Series, Toruń,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Uwagi: N? (2009-) ISSN 2080-7686 [No.
705. Bull. Geol. Soc. Finl
Tytuł: Bulletin of the Geological Society of Finland
Uwagi: 2/R (1968-) FIN ISSN 0367-5211 [iss.
706. Bull. Hydrogeol
Tytuł: Bulletin d'Hydrogeologie
Uwagi: N (1995-2008) CHE ISSN 1421-4946 [No.
707. Bull. Insectology
Tytuł: Bulletin of Insectology
Uwagi: 2/R (2002-) ITA ISSN 1721-8861 [iss.
708. Bull. Inst. Mar. Trop. Med. Med. Acad. Gdan., Pol
Tytuł: Bulletin of the Institute of Marine and Tropical Medicine
of the Medical Academy in Gdansk, Poland = Bulletin of the
Institute of Marine and Tropical Medicine, Medical Academy in
Gdansk, Poland
Uwagi: K (1948-1949) POL ISSN 0366-4309
709. Bull. Korean Chem. Soc. (Print)
Tytuł: Bulletin of the Korean Chemical Society (Print), Korean
Chemical Society
Uwagi: M (1980-) KOR ISSN 0253-2964 [no.
710. Bull. Lond. Math. Soc. (Print)
Tytuł: Bulletin of the London Mathematical Society (Print)
Uwagi: Dm (1969-) GBR ISSN 0024-6093 [no.
711. Bull. Mater. Sci
Tytuł: Bulletin of Materials Science, Bangalore: Indian Academy of
Sciences
Uwagi: K (1979-) IND ISSN 0250-4707 [no.
712. Bull. Math. Soc. Sci. Math. Repub. Social. Roum
Tytuł: Bulletin mathématique de la Société des Sciences
Mathématiques de la République Socialiste de Roumanie
Uwagi: K (1965-1989) ROU ISSN 0373-2908 [nr
Strona57
713. Bull. Mus. Natl. Vars
Tytuł: Bulletin du Musee National de Varsovie
Uwagi: K (1960-) POL ISSN 0027-3791
714. Bull. of Geosci. (Print)
Tytuł: Bulletin of Geosciences (Print), Praha, Ceska geologicka
sluzba
Uwagi: K (2003-) CZE ISSN 1214-1119 [no.
715. Bull. Pol. Acad. Sci., Biol
Tytuł: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biology
Uwagi: M (1983-1984) POL ISSN 0239-751X
716. Bull. Pol. Acad. Sci., Biol. Sci
Tytuł: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological
Sciences
Uwagi: M (1984-) POL ISSN 0867-1656 [Vol., no.
717. Bull. Pol. Acad. Sci., Chem
Tytuł: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
Uwagi: M (1983-) POL ISSN 0239-7285
718. Bull. Pol. Acad. Sci., Earth Sci
Tytuł: Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Earth Sciences
Uwagi: K (1983-) POL ISSN 0239-7277
719. Bull. Pol. Acad. Sci., Math
Tytuł: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
Uwagi: K (1983-) POL ISSN 0239-7269 [no.
720. Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci
Tytuł: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical
Sciences
Uwagi: M (1983-) POL ISSN 0239-7528
721. Bull. Sect. Log
Tytuł: Bulletin of the Section of Logic, PAN. Inst. Filozofii i
Socjologii; Uniw. Łódzki. Katedra Logiki i Metodologii Nauk
Uwagi: K (1972-) POL ISSN 0138-0680 [no.
722. Bull. Seismol. Soc. Am
Tytuł: Bulletin of the Seismological Society of America
Uwagi: Dm (1911-) USA ISSN 0037-1106 [no.
723. Bull. Soc. Entomol. Fr
Tytuł: Bulletin de la Societe Entomologique de France
Uwagi: Dm (1896-) FRA ISSN 0037-928X [no.
724. Bull. Soc. Fr. Numis
Tytuł: Bulletin de la Societe francaise de numismatique, Paris
Uwagi: 10/R (1948-) FRA ISSN 0037-9344 [nr
725. Bull. Soc. Int. Def. Soc
Tytuł: Bulletin de la Societe Internationale de Defense Sociale,
Société internationale de défense sociale (Paris)
Uwagi: 2/R (1955-1969) FRA ISSN 1250-8810
Strona58
726. Bull. Soc. Sci. Med. Grand-Duche Luxemb
Tytuł: Bulletin de la Societe des Sciences Medicales du GrandDuche de Luxembourg
Uwagi: N (1864-) LUX ISSN 0037-9247 [Vol.
727. Bytom. Zesz. Pedagog
Tytuł: Bytomskie Zeszyty Pedagogiczne, Kolegium Nauczycielskie
Uwagi: N (1999-) POL ISSN brak
728. Byz. Z
Tytuł: Byzantinische Zeitschrift
Uwagi: 2/R (1892-) DEU ISSN 0007-7704 [iss.
729. Byzantinoslavica (Praha)
Tytuł: Byzantinoslavica (Praha)
Uwagi: 2/R (1929-) CZE ISSN 0007-7712 [no.
730. C. R. Acad. Sci., Ser. 1 Math
Tytuł: Comptes Rendus de l'Academie des Sciences. Série 1,
Mathématique = Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série
un, Mathématique = Comptes Rendus de l'Académie des Sciences.
Série 1, Mathématiques, (Paris)
Uwagi: T (1984-2001) FRA ISSN 0764-4442 [no.
731. C. R. Biol
Tytuł: Comptes Rendus Biologies, Paris
Uwagi: M (2002-) FR ISSN 1631-0691 [fasc.
732. C. R. Hebd. Seances Acad. Sci., Ser. A B. Ser. A, Sci. Math
Tytuł: Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences,
Série A et B. Série A, Sciences mathématique
Uwagi: T (1975-1978) FRA ISSN 0151-0509 [no.
733. C. R. Hebd. Seances Acad. Sci., Ser. A, Sci. Math
Tytuł: Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des
Sciences. Série A, Sciences Mathématiques (Paris)
Uwagi: T (1974-1974) FRA ISSN 0302-8429 [no.
734. C. R. Math. Acad. Sci
Tytuł: Comptes Rendus Mathématiques de l'Académie des Sciences,
Royal Society of Canada
Uwagi: Dm (1979-) CAN ISSN 0706-1994 [no.
735. Cad. Let. UFF
Tytuł: Cadernos de Letras da UFF, variant title: Cadernos de
letras da Universidade Federal
Uwagi: K (1990-) BRA ISSN 1413-053X [no.
736. Cah. Brux
Tytuł: Cahiers Bruxellois, Bruxelles
Uwagi: K (1956-) BEL ISSN 0007-9626 [no.
737. Cah. Psychol. Cogn
Tytuł: Cahiers de Psychologie Cognitive
Uwagi: Dm (1981-2005) FRA ISSN 0249-9185 [Vol., iss.
738. Cah. Vars
Strona59
Tytuł: <Les >Cahiers de Varsovie, Warszawa
Uwagi: N (1972-) POL ISSN 0138-0583
739. Calphad (New York. Print)
Tytuł: Calphad (New York. Print)
Uwagi: K (1977-) USA ISSN 0364-5916 [iss.
740. Can. Appl. Math. Q
Tytuł: The Canadian Applied Mathematics Quarterly
Uwagi: K (1993-) USA ISSN 1073-1849 [no.
741. Can. J. Chem. (Print)
Tytuł: Canadian Journal of Chemistry (Print), Canada, National
Research Council
Uwagi: M (1951-) CAN ISSN 0008-4042 [no.
742. Can. J. Earth Sci
Tytuł: Canadian Journal of Earth Sciences
Uwagi: M? (1964-) CAN ISSN 0008-4077 [Vol., iss.
743. Can. J. Microbiol
Tytuł: Canadian Journal of Microbiology = Revue Canadienne de
Microbiologie = Journal Canadien de Microbiologie (Ottawa)
Uwagi: M (1954-) CAN ISSN 0008-4166
744. Can. J. Phys. (Online)
Tytuł: Canadian Journal of Physics (Online)
Uwagi: M (1997-) CAN ISSN 1208-6045 [no.
745. Can. J. Zool. (Online)
Tytuł: Canadian Journal of Zoology (Online), National Research
Council Canada, Ottawa
Uwagi: M (1998-) CAN ISSN 1480-3283 [no.
746. Can. J. Zool. (Print)
Tytuł: Canadian Journal of Zoology (Print)
Uwagi: M (1951-) CAN ISSN 0008-4301 [no.
747. Can. Lit
Tytuł: Canadian Literature, University of British Columbia,
Vancouver
Uwagi: K (1959-) CAN ISSN 0008-4360 [no.
748. Can. Math. Bull
Tytuł: Canadian Mathematical Bulletin. Bulletin Canadien de
Mathématiques
Uwagi: K (1958-) CAN ISSN 0008-4395 E-ISSN 1496-4287 [no.
749. Can. Mineral
Tytuł: Canadian Mineralogist, Mineralogical Association of Canada
Uwagi: N (1957-) CAN ISSN 0008-4476 [Vol., part
750. Can. Rev. Comp. Lit
Tytuł: Canadian Review of Comparative Literature, Published by
University of Toronto Press for the Canadian Comparative
Literature Association
Uwagi: N? (1974-) CAN ISSN 0319-051X [No.
Strona60
751. Can. Slav. Pap
Tytuł: Canadian Slavonic Papers, Ottawa
Uwagi: K (1956-) CAN ISSN 0008-5006 [iss.
752. Canor
Tytuł: Canor, Fundacja Muzyki Dawnej Canor (Toruń)
Uwagi: K (1991) POL ISSN 1230-1515
753. Carbohydr. Res
Tytuł: Carbohydrate Research, Elsevier
Uwagi: M (1965-) NLD ISSN 0008-6215
754. Carbon
Tytuł: Carbon, American Carbon Committee (New York)
Uwagi: Dm (1963-) USA ISSN 0008-6223 [Vol., iss.
755. Cardiology Res. Practice
Tytuł: Cardiology Research and Practice
Uwagi: N (2009-) USA ISSN 2090-0597 [Vol. + rok
756. Cargo (Praha Print)
Tytuł: Cargo (Praha, Print)
Uwagi: 2/R (1998-) CZE ISSN 1212-4923 [nr
757. Carl Gerhart Hauptmann Jahrb
Tytuł: Carl und Gerhart Hauptmann Jahrbuch, Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa (Płock), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
(Włocławek), Uniwersytet Łódzki. Katedra Badań Niemcoznawczych,
Gerhart-Hauptmann-Museum (Erkner)
Uwagi: R (2006-) POL ISSN 2084-2511 [Bd.
758. Carnets Geol
Tytuł: Carnets de Geologie, Maintenon, Association Carnets de
geologie cop.
Uwagi: N? (2002-) FRA ISSN 1634-0744 [iss.
759. Carpath. J. Earth Environ. Sci. (Print)
Tytuł: Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences
(Print)
Uwagi: 2/R (2006-) POL ISSN 1842-4090 [nr
760. Caryologia (Firenze)
Tytuł: Caryologia (Firenze)
Uwagi: K (1948-) ITA ISSN 0008-7114 [no.
761. Cas. Nar. Muz. Rada Prirodoved
Tytuł: Casopis Narodniho Muzea, Rada Prirodovedna, Praha
Uwagi: K (1990-) CZ ISSN 1214-0635
762. Cas. Pest. Mat
Tytuł: Casopis pro Pestovani Matematiky, Praha : Akademia
Uwagi: K (1951-1990) CZE ISSN 0528-2195 ; Cancelled ISSN 0008-7394
[nr
763. Cas. Soc.-Ekon. Geogr
Tytuł: Casopis Socialno-Ekonomicnoi Geografii
Uwagi: 2/R (2008-) UKR ISSN 2076-1333 [vol.
Strona61
764. Casus
Tytuł: Casus, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów
Odwoławczych (Kraków)
Uwagi: K (1996-) POL ISSN 1427-2385 [nr
765. Catal. Letters
Tytuł: Catalysis Letters
Uwagi: M (1987-) NLD ISSN 1011-372X
766. Catal. Today
Tytuł: Catalysis Today, Amsterdam
Uwagi: Dm (1987-) NLD ISSN 0920-5861 [nr
767. Catalysis Communications (Print)
Tytuł: Catalysis Communications (Print)
Uwagi: K (2000-) NLD ISSN 1566-7367 [iss.
768. Catena (Cremling.)
Tytuł: Catena : an interdisciplinary journal of geomorphology,
hydrology and pedology = Interdisziplinäre Zeitschrift für
Hydrologie, Geomorfphologie, Pedologie. Amsterdam, Elsevier
Science
Uwagi: K (1973) NLD ISSN 0341-8162 [no.
769. Cave Karst Sci
Tytuł: Cave and Karst Science, British Cave Research Association
(London)
Uwagi: 3/R (1994-) GBR ISSN 1356-191X
770. Cell (Cambridge)
Tytuł: Cell (Cambridge)
Uwagi: 2/T (1974-) USA ISSN 0092-8674 [Vol., no.
771. Cell and Tissue Banking
Tytuł: Cell and Tissue Banking
Uwagi: K (2000-) NLD ISSN 1389-9333 [iss.
772. Cell Biol. Toxicol
Tytuł: Cell Biology and Toxicology
Uwagi: Dm (1984-) NLD ISSN 0742-2091 [no.
773. Cell Cycle (Georgetown, Tex. Online)
Tytuł: Cell Cycle (Georgetown, Tex. Online)
Uwagi: M (2002-) USA ISSN 1551-4005 [Vol., iss.
774. Cell Tissue Res. (Print)
Tytuł: Cell and Tissue Research (Print)
Uwagi: N (1974-) DEU ISSN 0302-766X online 1432-0878 [Vol., iss.
775. Cell. Mol. Biol. Lett
Tytuł: Cellular and Molecular Biology Letters, Uniw. Wroc.
Uwagi: K (1996-) POL ISSN 1425-8153 (1996-2004 [no.
776. Cement
Tytuł: Cement, Zjednoczenie Fabryk Cementu R. P. (Warszawa)
Uwagi: M (1930-1950) POL ISSN 0366-7057
Strona62
777. Cent. Eur. J. Biol. (Print)
Tytuł: Central European Journal of Biology (Print)
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1895-104X [no.
778. Cent. Eur. J. Chem
Tytuł: Central European Journal of Chemistry, Warsaw
Uwagi: K (2003-) POL ISSN 1644-3624 [iss.
779. Cent. Eur. J. Int. Secur. Stud. (On-line)
Tytuł: Central European Journal of International & Security
Studies (On-line)
Uwagi: K (2007-) CZE ISSN 1805-482X [iss.
780. Cent. Eur. J. Math
Tytuł: Central European Journal of Mathematics, Warsaw
Uwagi: K (2003-) POL ISSN 1644-3616 [no.
781. Cent. Eur. J. Math. (Print)
Tytuł: Central European Journal of Mathematics (Print) , Warsaw
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1895-1074 [no.
782. Cent. Eur. J. Phys. (Print)
Tytuł: Central European Journal of Physics (Print)
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1895-1082 [no.
783. Cent. European J. Commun
Tytuł: Central European Journal of Communication
Uwagi: 2/R (2008-) POL ISSN 1899-5101 [nr
784. Centropa (N.Y. N.Y.)
Tytuł: Centropa : a Journal of Central European Architecture and
Related Arts, New York
Uwagi: 3/R (2001-) USA ISSN 1532-5563 [no.
785. Ceram. Int
Tytuł: Ceramics International, Faenza : Ceramurgica
Uwagi: K (1981-) ITA ISSN 0272-8842 [iss.
786. Ceram., Mater. Ogniotrw
Tytuł: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe
Uwagi: K (1998-2001) POL ISSN 1505-1269 [nr
787. Cereal Res. Commun
Tytuł: Cereal Research Communications, Szeged
Uwagi: K (1973-) HUN ISSN 0133-3720 [no.
788. Ces. Kinantropologie
Tytuł: Ceska kinantropologie. Praha
Uwagi: K (1997-) CZE ISSN 1211-9261 [no.
789. Ces. Lid
Tytuł: Cesky Lid, Ethnological Journal, Etnologicky casopis
Uwagi: K (1892-) CZE ISSN 0009-0794 [c.
790. Ces. Slov. Farm. (Print)
Tytuł: Ceska a Slovenska Farmacie (Print)
Uwagi: Dm (1994-) CZE ISSN 1210-7816 [iss.
Strona63
791. Ces.-Slov. Hist. Roc
Tytuł: Cesko-Slovenska Historicka Rocenka
Uwagi: R (2003-) CZE ISSN 1214-8334 [R.
792. CH-Lit
Tytuł: CH-Lit., Mitteilungen zur deutschsprachigen Literatur der
Schweiz, Bern, Bundesamt für Kultur
Uwagi: 2/R (1998-) DEU ISSN 1422-6111 [nr
793. Chaos (Woodbury, N.Y.)
Tytuł: Chaos (Woodbury, N.Y.)
Uwagi: K (1991-) USA ISSN 1054-1500 [iss.
794. Chaos, Solitons Fractals
Tytuł: Chaos, Solitons and Fractals, Oxford
Uwagi: Dm (1991-) GBR ISSN 0960-0779 [Vol., iss.
795. Charaktery
Tytuł: Charaktery,: magazyn psychologiczny dla każdego, Kielce,
Wydaw. Naukowe PWN
Uwagi: M (1997-) POL ISSN 1427-695X [nr
796. Chem. Anal. (N. Y.)
Tytuł: Chemical Analysis, Interscience Publishers (New York)
Uwagi: N (1941-) USA ISSN 0069-2883
797. Chem. Anal. (Warsz.)
Tytuł: Chemia Analityczna, PAN Komitet Chemii Analitycznej,
Warszawa
Uwagi: Dm (1956-) POL ISSN 0009-2223 [z.
798. Chem. Dydakt. Ekol. Metrol
Tytuł: Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia, Opole
Uwagi: 2/R (1998-) POL ISSN 1640-9019
799. Chem. Ecol. (Print)
Tytuł: Chemistry in Ecology (Print)
Uwagi: M? (1982-) USA ISSN 0275-7540 [iss.
800. Chem. Eng. Sci
Tytuł: Chemical Engineering Science, Pergamon Press (Oxford)
Uwagi: M (1951-) GBR ISSN 0009-2509
801. Chem. Erde
Tytuł: Chemie der Erde = Geochemistry (Jena), Jena
Uwagi: K (1914-) DEU ISSN 0009-2819 [iss.
802. Chem. Geol
Tytuł: Chemical Geology : an International Journal, dodatek:
Isotope Geoscience 1983-1984, dodatek: Isotope Geoscience Section
1985-1992, od 1986 r. dod. do tyt. : Journal of the European
Association for Geochemistry; Amsterdam
Uwagi: N (1966-) NLD ISSN 0009-2541 [Vol., iss.
803. Chem. Inż. Ekol
Tytuł: Chemia i Inżynieria Ekologiczna = Ecological Chemistry and
Engineering , Opole Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Strona64
Uwagi: K (1994-2007) Dm (1996-) POL ISSN 1231-7098 [nr
804. Chem. Lett
Tytuł: Chemistry Letters, Nippon Kagakukai (Tokyo)
Uwagi: M (1972-) JPN ISSN 0366-7022
805. Chem. Listy
Tytuł: Chemické Listy, Ceská Spolecnost Chemická (Praha)
Uwagi: M (1951-) CZE ISSN 0009-2770
806. Chem. Mater
Tytuł: Chemistry of Materials, American Chemical Society
(Washington, DC)
Uwagi: M (1989-) USA ISSN 0897-4756
807. Chem. Met. Alloys (Print)
Tytuł: Chemistry of Metals and Alloys (Print)
Uwagi: K (2008-) UKR ISSN 1998-8079 [Vol., iss.
808. Chem. Pap. (Online)
Tytuł: Chemical Papers (Online), Slovenska akademia vied. Chemicky
ustav
Uwagi: Dm (2006-) SVK ISSN 1336-9075 [iss.
809. Chem. Phys
Tytuł: Chemical Physics, North-Holland Pub. Co. (Amsterdam)
Uwagi: N (1973-) NLD ISSN 0301-0104 [Vol., iss.
810. Chem. Phys. Lett
Tytuł: Chemical Physics Letters, Amsterdam
Uwagi: T (1967-) NLD ISSN 0009-2614 [Vol., iss.
811. Chem. Phys. Lipids
Tytuł: Chemistry and Physics of Lipids, North-Holland (Limerick)
Uwagi: Dm (1966-) NLD ISSN 0009-3084
812. Chem. Process. Eng. (Bombay)
Tytuł: Chemical Processing & Engineering, Colour Publications Pvt.
Ltd. (Bombay)
Uwagi: M (1967-1971) IND ISSN 0009-2649
813. Chem. Process. Eng. (N. Y.)
Tytuł: Chemical Processing and Engineering, Dekker (New York)
Uwagi: N (1975-) USA ISSN 0146-681X
814. Chem. Scr
Tytuł: Chemica Scripta, Royal Swedish Academy of Sciences,
Cambridge University Press
Uwagi: K (1971-) GBR ISSN 0004-2056
815. Chem. Sel
Tytuł: Chemistry Select
Uwagi: N? (2016-) INT ISSN 2365-6549 [Vol., iss.
816. Chem. Stosow. (1957)
Tytuł: Chemia Stosowana (1957), PAN Komitet Nauk Chemicznych
Uwagi: K (1957-1963) POL ISSN 0528-9262
Strona65
817. Chem. Stosow. (1971)
Tytuł: Chemia Stosowana (1971), PAN Komitet Nauk Chemicznych
Uwagi: K (1971-1990) POL ISSN 0376-0898 [z.
818. Chem. Szk
Tytuł: Chemia w Szkole, Ministerstwo Oswiaty i Wychowania
Uwagi: Dm (1955-) POL ISSN 0411-8634 [nr
819. Chem. Vap. Depos. (Print)
Tytuł: Chemical Vapor Deposition (Print), Wiley-VCH = CVD.
Chemical vapor deposition (Print)
Uwagi: N (1995-) DEU ISSN 0948-1907 [Vol., iss.
820. Chemia Dydakt. Ekologia Metrol. (Online)
Tytuł: Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia (Online),
Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej
Uwagi: 2/R (2008-) POL ISSN 2084-4506 [iss.
821. Chemik (Warsz.)
Tytuł: Chemik (Warszawa)
Uwagi: M (1948-) POL ISSN 0009-2886 [nr
822. Chemistry (Weinh., Print)
Tytuł: Chemistry (Weinheim. Print), Weinheim, Wiley-VCH
Uwagi: Dt (1995-) DEU ISSN 0947-6539 [iss.
823. Chemoautomatyka
Tytuł: Chemoautomatyka : dodatek do miesięcznika Pomiary
Automatyka Kontrola
Uwagi: M (1974-1989) POL ISSN 0209-1267 [nr
824. Chemometr. Intell. Lab. Syst
Tytuł: Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems,
Chemometrics Society,
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01697439
Uwagi: Dm (1986-) NLD ISSN 0169-7439 [Vol., iss.
825. Chemosphere
Tytuł: Chemosphere, Oxford
Uwagi: M (1972-) GBR ISSN 0045-6535 [Vol., iss.
826. ChemPhysChem (Internet)
Tytuł: ChemPhysChem (Internet), Chemical physics & physical
chemistry
Uwagi: M (2000-) DEU ISSN 1439-4235 [iss.
827. Chic. Rev
Tytuł: Chicago Review, University of Chicago
Uwagi: K (1946-) USA ISSN 0009-3696
828. Chim. Oggi (Testo stamp.)
Tytuł: Chimica Oggi (Testo stampato), parallel title: Chemistry
today
Uwagi: M (1983-) ITA ISSN 0392-839X [no.
829. Chin. Phys. C High Energy Phys. Nucl. Phys
Tytuł: Chinese Physics C, High Energy Physics and Nuclear Physics
Strona66
Uwagi: M (2008-) CHE ISSN 1647-1137 [no.
830. Chir. Narządów Ruchu Ortop. Pol
Tytuł: Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska = Chirurgia
Organorum Motus et Orthopedia Polonica, Pol. Tow. Ortopedyczne i
Traumatologiczne
Uwagi: Dm (1928-) POL ISSN 0009-479X
831. Chir. Pol
Tytuł: Chirurgia Polska
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1507-5524 [nr
832. Chłodnictwo
Tytuł: Chłodnictwo, Warszawa NOT
Uwagi: M (1966-) POL ISSN 0009-4919
833. Chorzowskie Stud. Polit
Tytuł: Chorzowskie Studia Polityczne, Chorzowskie Studia
Polityczne Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły
Bankowej w Poznaniu
Uwagi: N (2008-) POL ISSN 2080-752X [Nr
834. Chorzowskie Zesz. Dydakt
Tytuł: Chorzowskie Zeszyty Dydaktyczne. Chorzów, Agencja Mediów
Lokalnych "mediaL"
Uwagi: R (2003-) POL ISSN 1734-1671 [T.
835. Chowanna
Tytuł: Chowanna : kwartalnik poświęcony naukowym zagadnieniom
wychowania, Wydawnictwo Instytutu Pedagogicznego
Uwagi: K (1929-1992) 2/R (1993-) POL ISSN 0137-706X [t.
836. Christianitas (Pozn.)
Tytuł: Christianitas (Poznań), Akwilon
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1508-5813
837. Chromatographia (Wiesb.)
Tytuł: Chromatographia (Wiesbaden) = Chromatographia
(Braunschweig), Wiesbaden
Uwagi: M (1968-) DEU ISSN 0009-5893 [Vol., iss.
838. Chromatographie (Darmstadt)
Tytuł: Chromatographie = Supplement Chromatographie, (Darmstadt)
Uwagi: R (1981-) DEU ISSN 0723-8096
839. Chromosom. Res
Tytuł: Chromosome Research, Oxford
Uwagi: Dm (1993-) NLD ISSN 0967-3849 [no.
840. Chromosoma (Berl., Print)
Tytuł: Chromosoma (Berlin. Print)
Uwagi: N (1947-) DEU ISSN 0009-5915 [Vol., no.
841. Chrońmy Przyr. Ojczystą
Tytuł: Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Państw. Rada Ochrony Przyrody.
PAN Zakł. Ochrony Przyrody
Uwagi: Dm (1945-) POL ISSN 0009-6172 [z.
Strona67
842. Chrześc. Świecie
Tytuł: Chrześcijanin w Świecie, Ośrodek Dokumentacji i Studiów
Społecznych (Warszawa)
Uwagi: K (1969-) POL ISSN 0137-7965
843. Cienc. Hoje Criancas
Tytuł: Ciencia Hoje das Criancas
Uwagi: N? (1987-) BRA ISSN 0103-2054 [Vol., no.
844. Ciesz. Rocz. Muz
Tytuł: Cieszyński Rocznik Muzealny, Muzeum w Cieszynie
Uwagi: R (1969-1971) POL ISSN 0137-3978
845. Ciesz. Stud. Muz
Tytuł: Cieszyńskie Studia Muzealne = Tesinsky Muzejni Sbornik =
Těšínský Muzejní Sborník, Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Uwagi: N (2003) POL ISSN 1733-9820 [[T.
846. Civitas
Tytuł: Civitas, PAN Inst. Studiów Politycznych
Uwagi: 2/R (1997-) POL ISSN 1428-2631 [nr
847. Cladistics (Print)
Tytuł: Cladistics
Uwagi: Dm (1985-) USA ISSN 0748-3007 online 1096-0031 [iss.
848. Class. Catoviciensia, Scr. Minora
Tytuł: Classica Catoviciensia. Scripta Minora
Uwagi: 2/R (2000-), R (2003- ) POL ISSN 1641-6953 [Vol.
849. Class. Crac
Tytuł: Classica Cracoviensia
Uwagi: N? (1995-) POL ISSN 1505-8913 [Vol.
850. Class. Quantum Gravity (Print)
Tytuł: Classical and Quantum Gravity (Print)
Uwagi: Dt (1984-) GBR ISSN 0264-9381 [no.
851. Clay Miner. (Print)
Tytuł: Clay Minerals (Print)
Uwagi: K (1965-) GBR ISSN 0009-8558 [iss.
852. Clean (Weinh., Print)
Tytuł: Clean (Weinheim. Print), other title: Clean - Soil, Air,
Water (Print)
Uwagi: M (2007-2012) DEU ISSN 1863-0650 taki issn na liście
czasopism punktowanych [iss.
853. Clim. Change
Tytuł: Climatic Change
Uwagi: K? (1977-) NLD ISSN 0165-0009 [Vol., no.
854. Clim. Dyn
Tytuł: Climate Dynamics
Uwagi: N? (1986-) DEU ISSN 0930-7575 [Vol., iss.
855. Clin. Imaging
Strona68
Tytuł: Clinical Imaging
Uwagi: Dm (1989-) USA ISSN 0899-7071 [iss.
856. Clin. Psychol. Forum
Tytuł: Clinical Psychology Forum, British Psychological Society,
Leicester
Uwagi: Dm (1986-2001) GBR ISSN 0269-0144
857. Clio's Psyche
Tytuł: Clio's Psyche, Psychohistory Forum (Franklin Lakes, NJ)
Uwagi: K (1994) USA ISSN 1080-2622
858. Clov. Spol
Tytuł: Clovek a Spolocnost
Uwagi: K (1998-) SVK ISSN 1335-3608 [nr
859. Coal Int. (Redhill. 1994)
Tytuł: Coal International (Redhill. 1994)
Uwagi: Dm (1994-) GBR ISSN 1357-6941
860. Cogn. Linguist
Tytuł: Cognitive Linguistics
Uwagi: N (1990-) DEU ISSN 0936-5907 [Vol., iss.
861. Cogn. Stud
Tytuł: Cognitive Studies, Etudes cognitives
Uwagi: R (1994-) POL ISSN 2080-7147 [Vol.
862. Cognitive Soc. Sci. eJ
Tytuł: Cognitive Social Science eJournal, Distributed by Cognitive
Science Network (CSN), a division of Social Science Electronic
Publishing (SSEP) and Social Science Research Network (SSRN),
http://papers.ssrn.com
Uwagi: N brak w issn [Vol., no.
863. Cold Reg. Sci. Technol
Tytuł: Cold Regions Science and Technology
Uwagi: K (1979-) NLD ISSN 0165-232X [Vol., iss.
864. Collect. Czechoslov. Chem. Commun
Tytuł: Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Ústav
organické chemie a biochemie Akademie ved Ceské republiky
Uwagi: M (1921-) CZE ISSN 0010-0765
865. Collect. Theol
Tytuł: Collectanea Theologica, Academiae Theologiae Catholicae
Uwagi: K (1931-) POL ISSN 0137-6985 [nr
866. Collnet J. Scientometr. Inf. Manag
Tytuł: Collnet Journal of Scientometrics and Information
Management, Taru Publications, New Delhi
Uwagi: 2/R (2007-) IND ISSN 0973-7766 [no.
867. Colloid Polym. Sci
Tytuł: Colloid and Polymer Science = Kolloid-Zeitschrift &
Zeitschrift fur Polymere (1974) = Colloid & polymer science
(Berlin)
Uwagi: M (1974-) DEU ISSN 0303-402X
Strona69
868. Colloq. Communia
Tytuł: Colloquia Communia, Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. Inst.
Filozofii, Lublin
Uwagi: N (1979-) POL ISSN 0239-6815
869. Colloq. Humanist
Tytuł: Colloquia Humanistica
Uwagi: R (2012-) POL ISSN 2081-6774 [T.
870. Colloq. Int. Etud. Francoph
Tytuł: Colloque International d'Etudes Francophones
Uwagi: R (2003-) ROU ISSN 2284-7170 [Vol.
871. Colloq. Litt
Tytuł: Colloquia Litteraria
Uwagi: 2/R (2006-) POL ISSN 1896-3455 [nr
872. Colloq. Math
Tytuł: Colloquium Mathematicum, Inst. Matematyczny PAN
Uwagi: N (1947-) POL ISSN 0010-1354 [Vol., fasc.
873. Colloq. Theol. Adalbertina
Tytuł: Colloquia Theologica Adalbertina = CTA, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny
Uwagi: N (2000-) POL ISSN 1644-6674 [[Nr
874. Colloq. Theol. Adalbertina, Syst
Tytuł: Colloquia Theologica Adalbertina. Systematica = CTA
Systematica
Uwagi: N (2000-) POL ISSN 1642-6010 [Nr
875. Colloquium (Akad. Mar. Wojennej, Wydz. Nauk Humanist. Społecz.)
Tytuł: Colloquium (Akademia Marynarki Wojennej. Wydział Nauk
Humanistycznych i Społecznych)
Uwagi: R (2009-) POL ISSN 2081-3813 [R.
876. Comb. Chem. High Throughput Screen
Tytuł: Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening,
Bentham Science Publishers (Hilversum)
Uwagi: K (1998-) NLD ISSN 1386-2073 [iss.
877. Comment. Math. Univ. Carol
Tytuł: Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae,
Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
Uwagi: K (1960-) CZE ISSN 0010-2628 [no.
878. Commun. Algebra
Tytuł: Communications in Algebra, New York
Uwagi: M (1974-) USA ISSN 0092-7872 [no.
879. Commun. Appl. Analysis
Tytuł: Communications in Applied Analysis
Uwagi: N (1997-) USA ISSN 1083-2564 [Vol., no.
880. Commun. Math. Phys
Tytuł: Communications in Mathematical Physics, Heidelberg
Uwagi: Dt (1965-) DEU ISSN 0010-3616 [Vol. no.
Strona70
881. Commun. Partial Differ. Equ
Tytuł: Communications in Partial Differential Equations, New York,
Marcel Dekker
Uwagi: M (1976-) USA ISSN 0360-5302 [no.
882. Commun. Soil Sci. Plant Anal
Tytuł: Communications in Soil Science and Plant Analysis
Uwagi: Dt (1970-) USA ISSN 0010-3624 [iss.
883. Commun. Today (Trnava)
Tytuł: Communication Today (Trnava)
Uwagi: 2/R (2010-) SVK ISSN 1338-130X [vol.
884. Communio
Tytuł: Communio, Poznań
Uwagi: Dm (1981-) POL ISSN 0208-7995
885. Community Ecol. (Print)
Tytuł: Community Ecology (Print)
Uwagi: 2\R (2000-) HUN ISSN 1585-8553 [iss.
886. Comp. Biochem. Physiol. C. Toxicol. Pharmacol
Tytuł: Comparative Biochemistry and Physiology. C. Toxicology and
Pharmacology, New York
Uwagi: M (2000-) USA ISSN 1532-0456 [Vol., iss.
887. Comp. Biochem. Physiol., Part A Mol. Integr. Physiol
Tytuł: Comparative Biochemistry and Physiology. Part A, Molecular
& Integrative Physiology
Uwagi: M (1998-) USA ISSN 1095-6433 [Vol., iss.
888. Comp. Biochem. Physiol., Part B Biochem. Mol. Biol
Tytuł: Comparative Biochemistry and Physiology. Part B,
Biochemistry & Molecular Biology
Uwagi: M (1994-) GBR ISSN 1096-4959 [Vol., iss.
889. Comp. Law Rev
Tytuł: Comparative Law Review
Uwagi: N? (1988-) POL ISSN 0866-9449 [Vol.
890. Comp. Legilinguistics
Tytuł: Comparative Legilinguistics, parallel title:
Legilingwistyka Porównawcza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
(Poznań). Instytut Językoznawstwa
Uwagi: K (2009-) POL ISSN 2080-5926 [vol.
891. Compos. Theory Pract. (Print)
Tytuł: Composites Theory and Practice (Print)
Uwagi: K (2012-) POL ISSN 2084-6096 [no.
892. Compt. Methods Biomechanics Biomed. Eng, Imaging Vis. (Print)
Tytuł: Computer Methods in Biomechanics and Biomedical
Engineering. Imaging & Visualization (Print)
Uwagi: K (2013-) GBR ISSN 2168-1163 [iss.
893. Comput. Aided Surg. (N.Y.N.Y.)
Tytuł: Computer Aided Surgery (New York, N.Y.)
Strona71
Uwagi: Dm (1997-) GBR ISSN 1092-9088 [iss.
894. Comput. Biol. Med
Tytuł: Computers in Biology and Medicine = Computers in Biology &
Medicine, Pergamon, New York
Uwagi: K (1970-1984) Dm (1985-2003) N (2004-) GBR ISSN 0010-4825
[iss.
895. Comput. Cardiol
Tytuł: Computers in Cardiology, National Institutes of Health
(U.S.), IEEE Computer Society
Uwagi: R (1974-2009) USA ISSN 0276-6574 [Vol.
896. Comput. Chem
Tytuł: Computers & Chemistry = Computers and chemistry (Oxford)
Uwagi: K (1976-1997) Dm (1998-) GBR ISSN 0097-8485 [iss.
897. Comput. Educ., Math. Sci. Eng
Tytuł: Computation in Education. Mathematics, sciences, and
Engineering = Mathematics, Science and Engineering, Langhome
Uwagi: N (1994-) USA ISSN 1073-9157
898. Comput. J
Tytuł: Computer Journal, London
Uwagi: K (1958-) GBR ISSN 0010-4620
899. Comput. Mater. Sci
Tytuł: Computational Materials Science
Uwagi: K? (1992-) NLD ISSN 0927-0256 [Vol., iss.
900. Comput. Math. Methods Med. (Print)
Tytuł: Computational and Mathematical Methods in Medicine (Print)
Uwagi: K (2006-2010, 2013) R (2011-2012, 2014) M? (2015-) GBR ISSN
1748-670X [Vol., iss., Vol.
901. Comput. Oper. Res
Tytuł: Computers & Operations Research
Uwagi: M (1974-) GBR ISSN 0305-0548 [iss.
902. Comput. Phys. Commun
Tytuł: Computer Physics Communications, Amsterdam
Uwagi: Dm (1969-) NLD ISSN 0010-4655
903. Comput. Theor. Chem. (Print)
Tytuł: Computational and Theoretical Chemistry (Print)
Uwagi: N (2011-) NLD ISSN 2210-271X [Vol., iss.
904. Comput. World
Tytuł: Computer World, Warszawa
Uwagi: Dt (1990-) POL ISSN 0867-2334
905. Concordia Working Papers in Applied Linguistics
Tytuł: Concordia Working Papers in Applied Linguistics, COPAL
Uwagi: R (2008-) CAN ISSN 2292-4248 [Vol.
906. Condens. Matter Phys
Tytuł: Condensed Matter Physics, Institute for Condensed Matter
Physics (Kiev)
Strona72
Uwagi: K (1994-) UKR ISSN 1607-324X
907. Congress (Katow.)
Tytuł: Congress (Katowice), Uniwersytet Śląski. Międzywydziałowe
Koło Naukowe Congress
Uwagi: K (2003-) POL ISSN 1732-0968 [nr
908. Conradian
Tytuł: Conradian = The Conradian, Joseph Conrad Society
Uwagi: 2/R (1981-) GBR ISSN 0951-2314 [no.
909. Conradiana
Tytuł: Conradiana, Texas Tech University, Lubbock
Uwagi: 3/R (1968-) USA ISSN 0010-6356 [[no.
910. Conserv. Genet. Resour. (Print)
Tytuł: Conservation Genetics Resources (Print)
Uwagi: R?K? (2009-) NLD ISSN 1877-7252 [iss.
911. Constr. Build. Mater
Tytuł: Construction & Building Materials
Uwagi: N? (1987-) GBR ISSN 0950-0618 [Vol.
912. Constructions (Koln)
Tytuł: Constructions (Koln)
Uwagi: N? (2004-) DEU ISSN 1860-2010 [Vol.
913. Contemp. Trends Geosc
Tytuł: Contemporary Trends in Geoscience, Uniwersytet Śląski
(Katowice). Wydział Nauk o Ziemi.
Uwagi: N (2012) POL ISSN 2084-5707 [Vol.
914. Contrib. Austrian Ludwig Wittgenstein Soc
Tytuł: Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society =
Beitrage der Osterreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft =
Beiträge der Österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft,
Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society
Uwagi: N (1993-) AUT ISSN 1022-3398 [T.
915. Contrib. Mineral. Petrol
Tytuł: Contributions to Mineralogy and Petrology
Uwagi: N? (1966-) DEU ISSN 0010-7999 [Vol., iss.
916. Contrib. Zool. (Print)
Tytuł: Contributions to Zoology (Print). Tyt. równol. Bijdragen
tot de dierkunde
Uwagi: K (1995-) NLD ISSN 1383-4517 ISSN online 1875-9866 [no.
917. Control Cybern
Tytuł: Control and Cybernetics, PAN Inst. Cybernetyki Stosowanej,
Warszawa
Uwagi: K (1972-) POL ISSN 0324-8569 [nr
918. Conversatoria Linguis
Tytuł: Conversatoria Linguistica
Uwagi: R (2007- ) POL ISSN 1897-1415 [R.
919. Convivium
Strona73
Tytuł: Convivium : germanistisches Jahrbuch : Polen, Deutscher
Akademischer Austauschdienst, Bonn
Uwagi: N? (1994-) DEU ISSN brak [Czasopismo nie posiada własnej
numeracji
920. Coord. Chem. Rev
Tytuł: Coordination Chemistry Reviews, Elsevier Science Limited
Uwagi: Dt (1966-) NLD ISSN 0010-8545 [iss.
921. Coral Res. Bull
Tytuł: Coral Research Bulletin
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 0945-7275 [Vol.
922. Cornea (Online)
Tytuł: Cornea (Online), variant title: Journal of cornea and
external disease
Uwagi: M (1982-) USA ISSN 1536-4798 [iss.
923. Corros. Sci
Tytuł: Corrosion Science
Uwagi: M (1961-) GBR ISSN 0010-938X [iss.
924. Cracovia-Leopolis
Tytuł: Cracovia-Leopolis :
Uwagi: czasopismo Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
925. Creat!vity
Tytuł: Creativity. Theories-Research-Applications. Faculty of
Pedagogy and Psychology University of Białystok.
http://www.creativity.uwb.edu.pl
Uwagi: 2/R (2014-) POL ISSN 2354-0036 [iss.
926. Creatio Fantastica
Tytuł: Creatio Fantastica
Uwagi: K (2014-) POL ISSN 2300-2514 [nr
927. Cretac. Res. (Print)
Tytuł: Cretaceous Research (Print)
Uwagi: Dm (1980-) GBR ISSN 0195-6671 ISSN online 1095-998X [iss.
928. Critica (London)
Tytuł: Critica (London)
Uwagi: D (1998-) GBR ISSN 1749-8457 [data
929. Crop Sci
Tytuł: Crop Science, Crop Science Society of America
Uwagi: Dm (1961-) USA ISSN 0011-183X [iss.
930. Cross-Cult. Commun
Tytuł: Cross-Cultural Communication
Uwagi: K (2005-) CAN ISSN 1712-8358 [nr
931. Cryosphere
Tytuł: The Cryosphere
Uwagi: 4/R (2007-) DEU ISSN 1994-0416 brak w ISSN Online [no.
932. Cryosphere Discuss
Strona74
Tytuł: The Cryosphere Discussions, European Geosciences Union
Uwagi: N (2007-) DEU ISSN 1994-0440 [Vol., nr
933. Cryptogam., Bryol
Tytuł: Cryptogamie. Bryologie
Uwagi: K (1999-) FRA ISSN 1290-0796 [no.
934. Cryst. Growth Des
Tytuł: Crystal Growth & Design, Washington, DC, American Chemical
Society
Uwagi: M (2001-) USA ISSN (1528-7483) [no.
935. Cryst. Res. Technol
Tytuł: Crystal Research and Technology
Uwagi: M (1981-) DEU 0232-1300 [iss.
936. CrystEngComm (Camb., Online)
Tytuł: CrystEngComm (Cambridge. Online). Royal Society of
Chemistry (Great Britain)
Uwagi: Dt [1999-) GBR ISSN 1466-8033 [vol., iss.
937. Cuad. Rus. Esp
Tytuł: Cuadernos de Rusistica Espanola
Uwagi: R (2004-) ESP ISSN 1698-322X [Vol.
938. Cuprum
Tytuł: Cuprum, Warszawa: Wydawnictwo Czasopism i Książek
Technicznych "Sigma"
Uwagi: Dm (1974-) POL ISSN 0137-2815 [nr
939. Curr. Appl. Phys
Tytuł: Current Applied Physics, Tokyo ; Oxford ; New York ; London
; Amsterdam ; Shannon ; Paris : Elsevier, Korean Physical Society
Uwagi: Dm (2001-) NLD ISSN 1567-1739 [Vol., iss.
940. Curr. Issues Personal. Psychol. (Print)
Tytuł: Current Issues in Personality Psychology (Print)
Uwagi: K (2013-) POL ISSN 2353-4192 [nr
941. Curr. Med. Chem
Tytuł: Current Medicinal Chemistry
Uwagi: Dt (1994-) NLD ISSN 0929-8673 [no.
942. Curr. Org. Chem
Tytuł: Current Organic Chemistry
Uwagi: K (1997-) NLD ISSN 1385-2728 [no.
943. Curr. Pharm. Des. (Print)
Tytuł: Current Pharmaceutical Design (Print)
Uwagi: Dm? (1995-) NLD ISSN 1381-6128 [no
944. Curr. Probl. Psychiatry (Online)
Tytuł: Key Title Current Problems of Psychiatry (Online).
Uniwersytet Medyczny (Lublin)
Uwagi: K (2010-) POL ISSN 2353-8627, ISSN online 2081-3910 [nr
945. Curr. Protein Pept. Sci. (Print)
Tytuł: Current Protein and Peptide Science (Print)
Strona75
Uwagi: K (2000-) NLD ISSN 1389-2037 [iss.
946. Curr. Top. Biophys
Tytuł: Current Topics in Biophysics, Pol. Tow. Biofizyczne
(Poznań)
Uwagi: 2/R (1992-) POL ISSN 1232-9630
947. Currenda (Sopot)
Tytuł: Currenda (Sopot) = Currenda (Gorzów Wlkp.) / Sopot:
Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych.
Uwagi: M (1981-1999) POL ISSN 1428-622X [nr
948. CURRENTS
Tytuł: CURRENTS. A Journal of Young English Philology Thought and
Review
Uwagi: N? (2015-) POL ISSN 2449-8769 [Vol., no.
949. CyberEmpathy
Tytuł: CyberEmpathy
Uwagi: N? (2012-) POL ISSN 2299-906X [Nr
950. Cytogenet. Cell Genet.
Tytuł: Cytogenetics and Cell Genetics, continued by Cytogenetic
and genome research Printed ed.
Uwagi: N (1973-2001) CHE ISSN 0301-0171 [Vol., no.
951. Cytogenet. Genome. Res
Tytuł: Cytogenetic and Genome Research, Basel
Uwagi: N? (2002-) CH ISSN 1424-8581
952. Cytometry (N. Y. N. Y.)
Tytuł: Cytometry (New York, N.Y.), International Society for
Analytical Cytology
Uwagi: M (1980-2002) USA ISSN 0196-4763 [no.
953. Czas Górnośl
Tytuł: Czas Górnośląski, Instytut Regionalny w Katowicach
Uwagi: M (1992-) POL ISSN 1233-3751 [nr
954. Czas Kult
Tytuł: Czas Kultury, Stowarzyszenie Czasu Kultury, Poznań
Uwagi: Dm (1985-) POL ISSN 0867-2148 [nr
955. Czas. Filozoficzne
Tytuł: Czasopismo Filozoficzne, Instytut Filozofii Uniwersytetu
Śląskiego
Uwagi: 2/R (2006-) POL ISSN 1896-5059 [nr
956. Czas. Geogr
Tytuł: Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal, Wrocław
Uwagi: K (1923-) POL ISSN 0045-9453 [z.
957. Czas. Inż. Ląd. Śr. Archit. (Druk)
Tytuł: Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
(Druk), Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Uwagi: K (2013-) POL ISSN 2300-5130 [nr
Strona76
958. Czas. Praw.-Hist
Tytuł: Czasopismo Prawno-Historyczne, PAN Inst. Historii Komisja
Historii Państwa i Prawa (Poznań)
Uwagi: R (1948-1953) 2/R (1954-) POL ISSN 0070-2471 [T.
959. Czas. Prawa Kar. Nauk Penal
Tytuł: Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Pol. Akad.
Umiejetności (Kraków)
Uwagi: 2/R (1997-VI 2009) K (2009-) POL ISSN 1506-1817 [z.
960. Czas. Psychol
Tytuł: Czasopismo Psychologiczne = Psychological Journal (Poznań)
Uwagi: 3/R (1995-1997), K (1998-2000), 2/R (2001-) POL ISSN 14256460 [nr
961. Czas. Stomatol
Tytuł: Czasopismo Stomatologiczne, Pol. Tow. Stomatologiczne,
Wrocław
Uwagi: M (1948-) POL ISSN 0011-4553 [nr
962. Czas. Tech. - Krak. Tow. Tech
Tytuł: Czasopismo Techniczne - Krakowskie Tow. Techniczne
Uwagi: Dm (1995-) POL ISSN 1425-8390
963. Czas. Tech. - Politech. Krak
Tytuł: Czasopismo Techniczne - Politech. Krakowska
Uwagi: N (1883-) POL ISSN 0011-4561 Canceled ISSN 0137-5911
Canceled ISSN 0137-592X [Nr
964. Czas. Tech., M Mech
Tytuł: Czasopismo Techniczne, M. Mechanika, Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki. Stanowi kontynuację: Czasopismo
Techniczne ; 1883-2006 ; ISSN 0011-4561 , dostęp także w postaci
elektronicznej:
http://www.biblos.pk.edu.pl/bc_zasoby&operation=details&id=89
Uwagi: N (2007-) POL ISSN 1897-6328 [Z. liczba-M
965. Czas. Zakł. Nar. Im. Ossolińskich
Tytuł: Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, Polska
Akademia Nauk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka
Uwagi: N (1992-) POL ISSN 1230-221X [Z.
966. Czasy Nowożytne
Tytuł: Czasy Nowożytne : periodyk poświęcony dziejom polskim i
europejskim od XV do XX wieku; W nr. 2 zm. podtyt.: Periodyk
poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku
Uwagi: 2/R (1996-) POL ISSN 1428-8982 [t.
967. CzasyPismo
Tytuł: CzasyPismo, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział (Katowice)
Uwagi: 2/R (2012-) POL ISSN 2299-2812 [nr
968. Czechoslov. J. Phys
Tytuł: Czechoslovak Journal of Physics, Institute of Physics,
Academy of Sciences of the Czech Republic (Prague)
Strona77
Uwagi: M (1951-) CZE ISSN 0011-4626
969. Czechoslov. Math. J
Tytuł: Czechoslovak Mathematical Journal, Mathematical Institute,
Academy of Sciences of the Czech Republic (Prague)
Uwagi: K (1951-) CZE ISSN 0011-4642 [no.
970. Częst. Kal. Astron
Tytuł: Częstochowski Kalendarz Astronomiczny
Uwagi: R (2005-) POL ISSN 1895-0787 [R.
971. Częst. Stud. Teol
Tytuł: Częstochowskie Studia Teologiczne, Częst. Wydaw.
Archidiecezjalne Regina Poloniae
Uwagi: N (1973-) POL ISSN 0137-4087
972. Człow. Dok
Tytuł: Człowiek i Dokumenty
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1895-7552 [nr
973. Człow. Kult
Tytuł: Człowiek w Kulturze, Lublin
Uwagi: N (1992-) POL ISSN 1230-4492
974. Człow. Przyr
Tytuł: Człowiek i Przyroda, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sekcja
Filozofii Przyrody i Ochrony Środowiska
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1428-4952 [Nr
975. Człow. Społ
Tytuł: Człowiek i Społeczeństwo. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Uwagi: N (1984-) POL ISSN 0239-3271 [Z.
976. Człow. Śr
Tytuł: Człowiek i Środowisko, Inst. Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej
Uwagi: K (1977-) POL ISSN 0137-3617 [nr
977. Człow. Światop
Tytuł: Człowiek i Światopogląd
Uwagi: M (1968-) POL ISSN 0137-7957 [nr
978. Człow., Niepełnosprawność, Społecz
Tytuł: Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo = Człowiek-
Niepełnosprawność-Społeczeństwo, Warszawa, Wydawnictwo Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Stanowi
kontynuację: Roczniki Peadagogiki Specjalnej, 1990-2002 ISSN
0867-7263
Uwagi: 2/R (2005-) POL ISSN 1734-5537, ISSN-L 1734-5537 [nr
979. Czytanie Lit
Tytuł: Czytanie Literatury
Uwagi: R (2012-) POL ISSN 2299-7458 [Nr
980. Dalton Trans. (2003. Print)
Tytuł: Dalton Transactions (2003. Print)
Strona78
Uwagi: Dt (2003-) GBR ISSN 1477-9226 [iss.
981. Daw. Broń Barwa
Tytuł: Dawna Broń i Barwa, Stowarzyszenie Miłośników Dawnej Broni
i Barwy, Oddział Górnośląski
Uwagi: N (1985-) POL ISSN 0867-0986 [Nr
982. De Doctrina Eur
Tytuł: De Doctrina Europea : Roczniki Instytutu Europeistyki,
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu
Uwagi: R (2004-) POL ISSN 1733-5019 [R.
983. Debata
Tytuł: Debata, Konsorcjum Debata (Warszawa)
Uwagi: N (1993-) POL ISSN 1232-3691
984. Defect Diffus. Forum
Tytuł: Defect and Diffusion Forum = Diffusion and Defect Data,
Solid State Data. Part A, Defect and Diffusion Forum
Uwagi: N (1988- ) CHE ISSN 1012-0386
985. Defektologia
Tytuł: Defektologia
Uwagi: Dm (1969-) RUS ISSN 0130-3074 [no.
986. Dek. Lit
Tytuł: Dekada Literacka, Kraków
Uwagi: T (1990-) POL ISSN 0867-4094
987. Delta (Warsz.)
Tytuł: Delta (Warszawa), Uniwersytet Warszawski
Uwagi: M (1974-) POL ISSN [nr
988. Demografia
Tytuł: Demografia, Główny Urząd Statystyczny
Uwagi: R (1990-1992) POL ISSN 0867-4841
989. Demonstr. Math
Tytuł: Demonstratio Mathematica, Politech. Warszawska
Uwagi: K (1964-) POL ISSN 0420-1213 [no.
990. Dendrobiol.
Tytuł: Dendrobiology
Uwagi: R (2000-) POL ISSN 1641-1307
991. Dendrochronologia (Verona)
Tytuł: Dendrochronologia (Verona)
Uwagi: 3/R (1983-) ISSN 1125-7865 [iss.
992. Deposits
Tytuł: Deposits
Uwagi: K (2004-) GBR ISSN 1744-9588 [iss.
993. Des. Monomers Polym. (Print)
Tytuł: Designed Monomers and Polymers (Print)
Uwagi: K (1998-) NLD ISSN 1385-772X [Vol., iss.
994. Desalination (Amst.)
Strona79
Tytuł: Desalination (Amsterdam)
Uwagi: Dm (1966-) NLD ISSN 0011-9164 [Vol., iss.
995. Desalination Water Treat. (Print)
Tytuł: Desalination and Water Treatment (Print)
Uwagi: T? (2009-) USA ISSN 1944-3994 [Vol., iss.
996. Diagn. Lab
Tytuł: Diagnostyka Laboratoryjna, Pol. Tow. Diagnostyki
Laboratoryjnej
Uwagi: Dm (1966-1989) POL ISSN 0012-1932
997. Diagn. Lab. (1999)
Tytuł: Diagnostyka Laboratoryjna (1999), Pol. Tow. Diagnostyki
Laboratoryjnej
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1509-2305
998. Diagnostyka (Warsz.)
Tytuł: Diagnostyka (Warszawa), od 2011 r. Diagnostyka Diagnostics and Structural Health Monitoring, Polskie Towarzystwo
Diagnostyki Technicznej
Uwagi: N (2000-2010) K (2011-) POL ISSN 1641-6414 [nr
999. Dialectics Humanism
Tytuł: Dialectics and Humanism, PAN
Uwagi: K (1973-1990) POL ISSN 0324-8275
1000. Dialog (Białyst.)
Tytuł: Dialog (Białystok), Fund. Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Białystok
Uwagi: N (1993-) POL ISSN 1233-6661
1001. Dialog (Krak.)
Tytuł: Dialog (Kraków), Polsko-Niemieckie Tow. Zdrowia
Psychicznego
Uwagi: N (1993-) POL ISSN 1230-7513
1002. Dialog (Olszt.)
Tytuł: Dialog (Olsztyn), Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn
Uwagi: N (1999-) POL ISSN 1509-295X
1003. Dialog (Oświęcim)
Tytuł: Dialog (Oświęcim) = Pheniben, Stowarzyszenie Romów w Polsce
Uwagi: K (1995-) POL ISSN 1425-3496
1004. Dialog (Warsz. 1956)
Tytuł: Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich poświęcony
dramaturgii współczesnej, teatralnej, filmowej, radiowej.
Warszawa, Związek Literatów Polskich, Od R. 46 (2001) podtyt.:
miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej, teatralnej,
filmowej, radiowej, telewizyjnej. Od R.43 1998 / Biblioteka
Narodowa. W 1972 indeks zawartości "Dialogu" 1956-1970. W 1996
spis utworów dramatycznych w nr 1/1956 - 5-6/1996. W 2001 spis
utworów dramatycznych w nr 1/1956 - 7/2001. W 2006 na płycie CD:
Uwagi: M (1956-) POL ISSN 0012-2041 [nr
1005. Dialog (Warsz. 2006)
Strona80
Tytuł: Dialog : pismo dialogu społecznego. Biuro Prasowe
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Stanowi kontynuację:
Biuletyn Dialogu Społecznego ; 2003-9 (2005) ; ISSN 1734-9117
Uwagi: N (2006-) POL ISSN brak [Nr
1006. Dialog Eduk
Tytuł: Dialog Edukacyjny : kwartaknik pedagogiczno-społeczny.
Rybnik WOM. Dostęp: http://wom.edu.pl/index.php?art=224
Uwagi: K (2008-) POL ISSN 1899-7619 [nr
1007. Dialogi - Kongr. Pol. Kan., Okręg Alta
Tytuł: Dialogi - Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta =
Dialogues, Edmonton
Uwagi: K (1984-) CAN ISSN 0829-3961 [nr
1008. Dialogi Biblioteczne
Tytuł: Dialogi Biblioteczne
Uwagi: 2R (2008-) POL ISSN 1899-2064 [nr
1009. Dialogue Humanism
Tytuł: Dialogue and Humanism, PAN
Uwagi: Dm (1991-1994) POL ISSN 0867-504X
1010. Dialogue Univers
Tytuł: Dialogue and Universalism, PAN
Uwagi: M (1995-) POL ISSN 1234-5792
1011. Dialogues Francoph
Tytuł: Dialogues Francophones, Univ. Timisoara
Uwagi: N? (1995-) ROM ISSN 1224-7073
1012. Dialogul Slav. Incep. Secolului XXI
Tytuł: Dialogul Slavistilor la Inceputul Secolului al XXI-lea
Uwagi: R (2008-) ROU ISSN 2284-9270 [Nr
1013. Diam. Relat. Mater
Tytuł: Diamond and Related Materials, Elsevier
Uwagi: M (1991-) NLD ISSN 0925-9635 [iss.
1014. Diametros
Tytuł: Diametros. Kraków, Instytut Filozofii UJ. Dostęp online:
http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl
Uwagi: K (2004-) POL ISSN 1733-5566 [nr
1015. Diar. Praw
Tytuł: Diariusz Prawniczy : zmiany w prawie
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1896-7426 [nr
1016. Didactica (Madr.)
Tytuł: Didactica (Madrid), other title: Didactica. Lengua y
literatura
Uwagi: R (1989-) ESP ISSN 1130-0531 [Vol.
1017. Didaskalia (Krak.)
Strona81
Tytuł: Didaskalia : Gazeta Teatralna. Kraków. Koło Naukowe
Polonistów UJ Koło Naukowe Teatrologów UJ Stowarzyszenie Promocji
Kultury Młodych "Lepsi". Od nr 2 (kwiec. 1994) podtyt. :
dwumiesięcznik Koła Naukowego Teatrologów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Od 1998 podtyt. : dwumiesięcznik afiliowany przy
Uniwersytecie Jagiellońskim, redagowany przy współpracy Koła
Naukowego Teatrologów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od Nr 2
(kwiec. 1994)/ Stowarzyszenie Promocji Kultury "Lepsi". Od nr 7
(1995) / Kra
Uwagi: Dm (1994-) POL ISSN 1233-0477 [nr
1018. Differ. Equ. Dyn. Syst
Tytuł: Differential Equations and Dynamical Systems, Hyderabad:
Research Square Publications
Uwagi: K (1993-) IND ISSN 0971-3514 [no.
1019. Diffus. Defect Data Solid State Data, Pt. B Solid State Phenom
Tytuł: Diffusion and Defect Data, Solid State data. Part B, Solid
state phenomena
Uwagi: N? (1988-) CHE ISSN 1012-0394 [Vol.
1020. Dionysiana (Constanta)
Tytuł: Dionysiana (Constanta)
Uwagi: K (2007-) ROU ISSN 1843-9489 [iss.
1021. Discrete Contin. Dyn. Syst
Tytuł: Discrete and Continuous Dynamical Systems
Uwagi: M (1995-) USA ISSN 1078-0947 [Vol., no.
1022. Discrete Continuous Dyn. Syst., Ser. B
Tytuł: Discrete and Continuous Dynamical Systems. Series B
Uwagi: Dm (2001-) USA ISSN 1531-3492 [no.
1023. Discrete Math
Tytuł: Discrete Mathematics
Uwagi: M (1971-) NLD ISSN 0012-365X [Vol., iss.
1024. Discus. Math., Gen. Algebra App
Tytuł: Discussiones Mathematicae. General Algebra and Applications
Uwagi: 2/R (2000-) POL ISSN 1509-9415 [no.
1025. Discuss. Math., Differ. Incl
Tytuł: Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Polit.
Zielonogórska
Uwagi: N (1995-) POL ISSN 1234-3072
1026. Discuss. Math., Graph Theory
Tytuł: Discussiones Mathematicae. Graph Theory, Zielona Góra:
Technical University Press
Uwagi: 2/R (1995-) POL ISSN 1234-3099 [no.
1027. Disputatio (Gdań.)
Tytuł: Disputatio (Gdańsk)
Uwagi: N? (2007-) POL ISSN 1898-3707 [T.
1028. Disputationes Ethicae
Tytuł: Disputationes Ethicae, Akademia Polonijna w Częstochowie.
Europejskie Centrum Etyki
Strona82
Uwagi: N? (2002-) POL ISSN 1734-7157 [Nr
1029. Diss. Math
Tytuł: Dissertationes Mathematicae
Uwagi: N? (1966-) POL ISSN 0012-3862 [Vol.
1030. DNA Repair (Print)
Tytuł: DNA Repair (Print)
Uwagi: M? (2002-) NLD ISSN 1568-7864 [Vol.
1031. DNA Res
Tytuł: DNA Research
Uwagi: Dm (1994-) GBR ISSN 1340-2838 [iss.
1032. DNMI-rapp., Klima
Tytuł: DNMI-rapport. Klima = Det Norske meteorologiske instituttrapport = Norske meteorologiske institutt-rapport = DNMI klima =
Klima rapport = Klima report
Uwagi: N (1984-) NOR ISSN 0805-9918 [No.
1033. Doc. Math. (Internet)
Tytuł: Documenta Mathematica (Internet), Bielefeld
Uwagi: N (1996-) DEU ISSN 1431-0643 [Vol.
1034. Doc. Var. Specif
Tytuł: Document Various Specification
Uwagi: N ? (2000-) POL ISSN 1642-283X [Nr
1035. Document Various Specification
Tytuł: Document Various Specifications, Wrocław, Wydział Prawa i
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
Uwagi: R (2000-) POL ISSN 1642-283X [Nr
1036. Dok. Geogr
Tytuł: Dokumentacja Geograficzna, PAN Inst. Geografii i
Przestrzennego Zagospodarowania
Uwagi: Dm (1955-) POL ISSN 0012-5032 [nr
1037. Dokl. Bolg. Akad. Nauk
Tytuł: Doklady Bolgarskoj Akademii Nauk = Comptes Rendus de
l'Academie Bulgare des Sciences
Uwagi: M (1964-) BUL ISSN 0366-8681 [no.
1038. Dokonania Młod. Nauk
Tytuł: Dokonania Młodych Naukowców
Uwagi: N? (2013-) POL ISSN 2300-4436 [Nr
1039. Dolnośl. Gaz. Szk
Tytuł: Dolnośląska Gazeta Szkolna, Savio, Wrocław
Uwagi: N (1999-) POL ISSN 1641-716X [Nr
1040. Dolny Śląsk (Wroc.)
Tytuł: Dolny Śląsk, Dolnośląskie Tow. Społeczno-Kulturalne
(Wrocław)
Uwagi: N (1995-) POL ISSN 1234-9941
1041. Dolny Śląsk (Zgorzelec)
Tytuł: Dolny Śląsk (Zgorzelec)
Strona83
Uwagi: M (2000-) POL ISSN 1640-8519
1042. Dominios Ling
Tytuł: Dominios de Lingu@gem
Uwagi: 2/R? (2006-) BRA ISSN 1980-5799 [Vol., iss.
1043. Dong-Yureop Balkan Yeon-Gu
Tytuł: Dong-Yureop Balkan Yeon-Gu
Uwagi: Dm (2013-) KOR ISSN 2466-0256 [no.
1044. Dort Oge
Tytuł: Dort Oge
Uwagi: 2/R (2012-) TUR ISSN 2146-7064 [nr
1045. Dosk. Kadr Kier
Tytuł: Doskonalenie Kadr Kierowniczych. Panst. Wydaw. Ekonomiczne
(Warszawa)
Uwagi: M (1964-) POL ISSN 0137-5555
1046. Doxa (Alicante)
Tytuł: Doxa (Alicante), Universidad de Alicante. Seminario de
Filosofía del Derecho, Centro de Estudios Constitucionales
Uwagi: R (1984-) ESP ISSN 0214-8676 [Vol.
1047. DPJZ, Dtsch.-Pol. Juristen-Z
Tytuł: DPJZ. Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift, parallel
title: DPJZ. Niemiecko-polskie czasopismo prawników, other title:
Deutsch-polnische Juristen-Zeitschrift
Uwagi: N (2000-) DEU ISSN 1615-9063 [Nr
1048. Droit Pol. Contemp
Tytuł: Droit Polonais Contemporain = Polish Contemporary Law, PAN
Inst. Nauk Prawnych (Wrocław)
Uwagi: K (1963-1992) POL ISSN 0070-7325 [nr
1049. Drug Dev. Res. (Print)
Tytuł: Drug Development Research (Print)
Uwagi: M (1981-) USA ISSN 0227-4391 [iss.
1050. Drug Discov. Today
Tytuł: Drug Discovery Today
Uwagi: Dt? (1996-) GBR ISSN 1359-6446 [Vol., iss.
1051. Dtsch. Fremdspr
Tytuł: Deutsch als Fremdsprache, Berlin
Uwagi: K (1964-) DEU ISSN 0011-9741 [[h.
1052. Dtsch. Sprache
Tytuł: Deutsche Sprache = Deutsche Sprache (Berlin) = DS. Deutsche
Sprache, Institut fur Deutsche Sprache, Mannheim
Uwagi: N (1973-) DEU ISSN 0340-9341
1053. Dtsch. Stud. (Meisenh.)
Tytuł: Deutsche Studien (Meisenheim)
Uwagi: N (1965-) DEU ISSN 0418-9140 [Bd.
1054. Dtsch.-Pol. Jahrb. Ger
Strona84
Tytuł: Deutsch-Polnisches Jahrbuch der Germanistik, Deutscher
Akademischer Austauschdienst, Bonn, Opole
Uwagi: N (1993-1993) DEU ISSN [brak
1055. Dwutygodnik.com (portal internetowy)
Tytuł: Dwutygodnik.com : Strona Kultury, Warszawa, Narodowy
Instytut Audiowizualny
Uwagi: D (2009-) POL ISSN 2299-8128
1056. Dydakt. Lit
Tytuł: Dydaktyka Literatury, Wyż. Szk. Pedagog. (Zielona Góra)
Uwagi: N (1976-) POL ISSN 0324-8682 [T.
1057. Dydakt. Szk. Wyż
Tytuł: Dydaktyka Szkoły Wyższej, Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki. Inst. Polityki Naukowej, Postepu Technicznego
i Szkolnictwa Wyższego
Uwagi: K (1968-) POL ISSN 0420-2384 [nr
1058. Dyes Pigm
Tytuł: Dyes and Pigments, London
Uwagi: K? (1980-) GBR ISSN 0143-7208 [Vol., iss.
1059. Dykcja
Tytuł: Dykcja : pismo literacko-artystyczne, Koło Nauk. Polonistów
Uniw. Wroclawskiego, Tow. Przyjaciól Polonistyki Wroclawskiej
Uwagi: K (1996-) POL ISSN 1425-8366
1060. Dyn. Contin. Discrete Impuls. Syst
Tytuł: Dynamics of Continous, Discrete and Impulsive Systems,
Waterloo, Ont.
Uwagi: K (1995-) CAN ISSN 1201-3390
1061. Dyplomacja Bezp
Tytuł: Dyplomacja i Bezpieczeństwo
Uwagi: R (2013-) POL ISSN 2300-4282 [Nr
1062. Dyr. Szk
Tytuł: Dyrektor Szkoly, Warszawa
Uwagi: M (1994-) POL ISSN 1230-9508 [nr
1063. Dyskursy Młod. Andragogów
Tytuł: Dyskursy Młodych Andragogów
Uwagi: R (2001-) POL ISSN 2084-2740 [T.
1064. Dysonanse
Tytuł: Dysonanse, Katowice
Uwagi: K (1998-) POL ISSN 1429-2629
1065. Dz. Bałt
Tytuł: Dziennik Bałtycki, Polskapresse. Oddział Prasa Bałtycka,
Gdańsk
Uwagi: D (1945-) POL ISSN 0137-9062 [nr
1066. Dz. Częst. (Częst., 1990)
Tytuł: Dziennik Częstochowski (Częstochowa. 1990)
Uwagi: D (1990-) POL ISSN 1232-2474 [nr
Strona85
1067. Dz. Pol
Tytuł: Dziennik Polski, Wydawnictwo Jagiellonia, Kraków
Uwagi: D (1945-) POL ISSN 0137-9089 [nr
1068. Dz. Śl
Tytuł: Dziennik Śląski, Kordex sp. z o.o.., Katowice
Uwagi: D (1992-1995?) POL ISSN 1231-2789 [nr
1069. Dz. Zach
Tytuł: Dziennik Zachodni, Katowice
Uwagi: D (1945-) POL ISSN 0137-9038 [nr
1070. Dziecko Krzywdzone
Tytuł: Dziecko Krzywdzone
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1644-6526 [nr
1071. Dzieje Najnow
Tytuł: Dzieje Najnowsze, PAN Inst. Historii
Uwagi: K (1969-) POL ISSN 0419-8824 [nr
1072. Dziennik
Tytuł: Dziennik : Polska, Europa, Świat : Gazeta Codzienna,
Warszawa, Axel Springer Polska. Współwyd. dod. cotygodniowe:
"Sport", "Europa", "Kultura", "Życie jest piękne", "Podróże ",
"Praca" oraz "Pret a Porter"; Współwyd. dod. od września 2006 do
31 marca/1 kwietnia 2007 - "Cuda Jana Pawła II : na drodze do
świętości". Współwyd. dod. codziennie od 2007 nr 118=331: "The
Wall Street Journal. Polska". Dostępny także w postaci
elektronicznej: http://www.dziennik.pl
Uwagi: Dz (2006-) POL ISSN 1895-6742 [nr
1073. Dziękuję
Tytuł: Dziękuję, Warszawa
Uwagi: Dm (2002-) POL ISSN 1643-4021
1074. Dzikie Życie
Tytuł: Dzikie Życie, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, BielskoBiała
Uwagi: M (1994-) POL ISSN 1231-8094 [nr
1075. Dziś
Tytuł: Dziś, Warszawa
Uwagi: M (1990-) POL ISSN 0867-3608
1076. E-Mentor (Druk)
Tytuł: E-Mentor (Druk)
Uwagi: Dm (2003-) POL ISSN 1731-6758 [nr
1077. E-Politikon
Tytuł: E-Politikon
Uwagi: K (2012-) POL ISSN 2084-5294 [nr
1078. E-Polymers
Tytuł: E-Polymers = Electronic-Polymers, http://www.epolymers.org, Eltville, B. Jung. (teksty w j. angielskim)
Uwagi: N? (2001-) DEU ISSN 1618-7229, ISSN-L 1618-7229 [art. no.
Strona86
1079. E-Theologos
Tytuł: E-Theologos
Uwagi: 2/R (2010-) SVK ISSN 1338-1350 [iss.
1080. E3S Web Conf
Tytuł: E3S Web of Conferences
Uwagi: N? (2013-) FRA ISSN 2267-1242 [Vol.
1081. Early Child Dev. Care
Tytuł: Early Child Development and Care = ECDC = E.C.D.C, London
Uwagi: M (1971-) GBR ISSN 0300-4430 [no.
1082. Earth Environ. Sci. Trans. R. Soc. Edinb. (Print)
Tytuł: Earth and Environmental Science Transactions of the Royal
Society of Edinburgh (Print)
Uwagi: K (2007-) GBR ISSN 1755-6910 [iss.
1083. Earth Obs. Q. (Print)
Tytuł: Earth Observation Quarterly (Print)
Uwagi: K? (1983-) INT ISSN 0256-596X [Iss.
1084. Earth Planet. Sci. Lett
Tytuł: Earth and Planetary Science Letters
Uwagi: M (1966-) NLD ISSN 0012-821X [Vol., iss.
1085. Earth Surf. Processes Landf. (Print)
Tytuł: Earth Surface Processes and Landforms (Print), British
Geomorphological Research Group
Uwagi: M (1981-) GBR ISSN 0197-9337 [iss.
1086. Earth-Sci. Rev
Tytuł: Earth-Science Reviews, Oxford
Uwagi: Dm (1966-) NLD ISSN 0012-8252 [Vol., iss.
1087. East Eur. Q
Tytuł: East European Quarterly
Uwagi: K (1967-) USA ISSN 0012-8449 [nr
1088. Eastlex (Ausg. Osterr.)
Tytuł: Eastlex (Ausg. fur Osterreich), other title Fachzeitschrift
fur Osteuroparecht
Uwagi: K (2003-) AUT ISSN 1729-0732 [heft
1089. EBIB, Elektron. Biul. Inf. Bibl
Tytuł: EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy,
http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib01, Zakł. Nar. im.
Ossolinskich
Uwagi: M (1999-) POL ISSN 1507-7187 [nr
1090. Echo (Tychy)
Tytuł: Echo (Tychy)
Uwagi: T (1957-) POL ISSN 0209-2549 [nr
1091. Ecohydrol. Hydrobiol
Tytuł: Ecohydrology & Hydrobiology, other title International
Journal of Ecohydrology & Hydrobiology, Variant title
Ecohydrology and Hydrobiology
Strona87
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1642-3593 [no.
1092. Ecol. Balk. (Print)
Tytuł: Ecologia Balkanica (Print)
Uwagi: R? (2009-) BGR ISSN 1314-0213 [Vol. iss.
1093. Ecol. Chem. Eng., A
Tytuł: Ecological Chemistry and Engineering. A, Opole, Society of
Ecological Chemistry and Engineering
Uwagi: M (2008-) POL ISSN 1898-6188 [no.
1094. Ecol. Chem. Eng., S
Tytuł: Ecological Chemistry and Engineering. S, Chemia i
Inżynieria Ekologiczna, Opole, Society of Ecological Chemistry and
Engineering
Uwagi: K (2008-) POL ISSN 1898-6196 [no.
1095. Ecol. Eng
Tytuł: Ecological Engineering
Uwagi: K? (1992-) NLD ISSN 0925-8574 [Vol.
1096. Ecol. Quest
Tytuł: Ecological Questions = an international journal on
controversial problems of ecology, Nicolaus Copernicus University
Press (Toruń)
Uwagi: R (2002-) POL ISSN 1644-7298 [Vol.
1097. Ecol. Res
Tytuł: Ecological Research
Uwagi: Dm (1986-) JPN ISSN 0912-3814 [iss.
1098. Econ. Environ. Stud
Tytuł: Economic and Environmental Studies, Opole University
Uwagi: N (2001-) POL ISSN 1642-2597 [No.
1099. Ecotoxicol. Environ. Saf
Tytuł: Ecotoxicology and Environmental Safety
Uwagi: M (1977-) USA ISSN 0147-6513 [Vol., iss.
1100. Ecotoxicology (Lond.)
Tytuł: Ecotoxicology, London
Uwagi: K (1992-) GBR ISSN 0963-9292 [no.
1101. Ecumeny Law
Tytuł: Ecumeny and Law = Oikoumene & § = E & L, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego
Uwagi: R (2013-) POL ISSN 2353-4877 [No.
1102. EduAkcja (Warsz., 2010)
Tytuł: EduAkcja (Warszawa. 2010)
Uwagi: 2/R (2010-) POL ISSN 2081-870X [nr
1103. Educ. Polit. (London)
Tytuł: Education Politics, Socialist Educational Association,
London
Uwagi: Dm (1994-) GBR ISSN 1354-2028
1104. Educ. Res. Rev
Strona88
Tytuł: Educational Research Review
Uwagi: 2/R (2006-) USA ISSN 1747-938X
1105. Educ. Stud. Math
Tytuł: Educational Studies in Mathematics, Dordrecht
Uwagi: M (1968-) NLD ISSN 0013-1954 [no.
1106. Eduk. Anal. Trans
Tytuł: Edukacyjna Analiza Transakcyjna
Uwagi: R (2012-) POL ISSN 2299-7466 [Nr
1107. Eduk. Biol. Śr
Tytuł: Edukacja Biologiczna i Środowiska
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1643-8779 [nr
1108. Eduk. Dialog
Tytuł: Edukacja i Dialog, Społ. Tow. Oświatowe (Warszawa)
Uwagi: M (1985-) POL ISSN 0866-952X [nr
1109. Eduk. Doros. (Radom)
Tytuł: Edukacja Dorosłych, Inst. Technologii Eksploatacji. Ośrodek
Kształcenia i Doskonalenia Kadr, Radom
Uwagi: K (1993-1998) POL ISSN 1230-9206 [[nr
1110. Eduk. Doros. (Tor.)
Tytuł: Edukacja Dorosłych, Akademickie Tow. Andragogiczne, Toruń
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1230-929X [nr
1111. Eduk. Elem. Teor. Prakt
Tytuł: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce = Elementary
Education in Theory and Practice
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1896-2327 [nr
1112. Eduk. Filoz
Tytuł: Edukacja Filozoficzna, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów
Nauk Politycznych
Uwagi: N (1986-1990), 2/R (1991-) POL ISSN 0860-3839 [Vol.
1113. Eduk. Humanist. (Szczec.)
Tytuł: Edukacja Humanistyczna, Wyższa Szkoła Humanist. Tow. Wiedzy
Powszechnej w Szczecinie
Uwagi: 2/R (1999-) POL ISSN 1507-4943
1114. Eduk. Humanist. (Zielona Góra)
Tytuł: Edukacja Humanistyczna, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
Zielona Góra
Uwagi: K (1998-2000); R (2001-) POL ISSN 1505-280X [nr (19982000); T. (2001-)
1115. Eduk. Medialna
Tytuł: Edukacja Medialna, eMPi2, Poznań
Uwagi: K (1996-2003) POL ISSN 1427-0919 [nr
1116. Eduk. Międzykulturowa
Tytuł: Edukacja Międzykulturowa
Uwagi: R (2012-) POL ISSN 2299-4106 [Nr
1117. Eduk. Ogólnotech
Strona89
Tytuł: Edukacja Ogólnotechniczna, Rzeszów
Uwagi: M (1995-) POL ISSN 1425-1566
1118. Eduk. Polit. (Warsz.)
Tytuł: Edukacja Polityczna, Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk
Politycznych, Warszawa
Uwagi: R? (1982-) POL ISSN 0209-1194
1119. Eduk. Praw
Tytuł: Edukacja Prawnicza, Warszawa
Uwagi: M (1994- ) POL ISSN 1213-0336 [nr
1120. Eduk. Przyr. Szk. Podstawowej
Tytuł: Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej
Uwagi: K (2000-) POL ISSN 1642-0993 [z.
1121. Eduk. Ustawiczna Doros
Tytuł: Edukacja Ustawiczna Dorosłych, Inst. Technologii
Eksploatacji. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr, Radom
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1507-6563 [[nr
1122. Eduk. Wych. Resocjal
Tytuł: Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja, Kolegium
Nauczycielskie w Bielsku-Białej
Uwagi: R (2011-) POL ISSN 2083-781X [Nr
1123. Edukacja
Tytuł: Edukacja : studia, badania, innowacje. Od 2012, nr 2 brak
podtyt.; poszczególne zeszyty poświęcone osobnym zagadnieniom,
Warszawa, Inst. Badań Pedagogicznych
Uwagi: K (1983-) POL ISSN 0239-6858 [nr
1124. EGRSE, Explor. Geophys. Remote Sens. Environ
Tytuł: EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and
Environment. http://www.caag.cz/egrse.php
Uwagi: 2/R (1994-) CZE ISSN 1805-2266 (online) 1803-1447 (CD-ROM)
[no.
1125. EJNMMI Phys
Tytuł: EJNMMI Physics
Uwagi: N? (2014-) GER ISSN 2197-7364 [Vol.
1126. Ekoinżynieria (Lub.)
Tytuł: Ekoinżynieria (Lublin)
Uwagi: Dm (1994-) POL ISSN 1233-443X [nr
1127. Ekol. Pol. (1953)
Tytuł: Ekologia Polska (1953), PAN Komitet Ekologiczny
Uwagi: K (1953-1954) POL ISSN 0860-1216
1128. Ekol. Pol. (1970)
Tytuł: Ekologia Polska (1970), PAN Inst. Ekologii
Uwagi: K (1970-1997) POL ISSN 0420-9036
1129. Ekol. Pol. Ser. A
Tytuł: Ekologia Polska. Seria A, PAN Komitet Ekologiczny
Uwagi: N (1955-1969) POL ISSN 0070-9557
Strona90
1130. Ekol. Pol. Ser. B
Tytuł: Ekologia Polska. Seria B, PAN Komitet Ekologiczny
Uwagi: K (1955-1969) POL ISSN 0424-7205
1131. Ekol. Tech
Tytuł: Ekologia i Technika, parallel title: Ecology and Technology
Uwagi: Dm (1993-) POL ISSN 1230-462X [nr
1132. Ekologia (Bratisl.)
Tytuł: Ekologia : casopis pre ekologicke problemy biosfery =
Ekologia : časopis pre ekologické problémy biosféry = Ecology
Bratislava, Bratislava
Uwagi: K (1993-) SVK ISSN 1335-342X [no.
1133. Ekologia (Katow.)
Tytuł: Ekologia, Katowice: INFOMAX
Uwagi: N (1997-2004) Dm (2005-2012) K (2013-) POL ISSN 1507-4994
[nr
1134. Ekon. Geogr
Tytuł: Ekonomiceskaa Geografia, Kiev
Uwagi: R (1977-) UKR ISSN 0201-8683
1135. Ekon. Humanist
Tytuł: Ekonomia i Humanistyka, Wyższa Szkoła Marketingu i
Zarządzania (Bielsko-Biała)
Uwagi: K (2000-) POL ISSN 1509-5258 [nr
1136. Ekon. Organ. Pr
Tytuł: Ekonomika i Organizacja Pracy, Warszawa
Uwagi: M (1950-1987) POL ISSN 0013-3043
1137. Ekon. Organ. Przeds
Tytuł: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Uwagi: M (1988-) POL ISSN 0860-6846 [nr
1138. Ekon. Probl. Tur
Tytuł: Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of
Tourism, Szczecin
Uwagi: N (2002-) POL ISSN 1644-0501 [Nr
1139. Ekon. Śr
Tytuł: Ekonomia i Środowisko, Białystok
Uwagi: N? (1992-) POL ISSN 0867-8898 [Nr
1140. Ekonatura
Tytuł: Ekonatura
Uwagi: M (2003-) POL ISSN 1731-6944 [nr
1141. Ekopartner
Tytuł: Ekopartner, Fundacja Green Park (Warszawa)
Uwagi: M (1991-) POL ISSN 1230-2961
1142. Ekoplast (Szczec.)
Tytuł: Ekoplast (Szczecin), Politech. Szczecińska
Uwagi: 2/R (1993-) POL ISSN 1231-1065
Strona91
1143. Ekoprofit (Katow.)
Tytuł: Ekoprofit, Agencja D.R. Music, Katowice
Uwagi: K (1995-) POL ISSN 1425-1094
1144. Ekrany
Tytuł: Ekrany. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ,
Stowarzyszenie Przyjaciół Czasopisma o Tematyce Audiowizualnej
EKRANy, Kraków
Uwagi: Dm (2010-) POL ISSN 2083-0874 [nr
1145. Eksploat. Kolei
Tytuł: Eksploatacja Kolei
Uwagi: M (1953-1991) POL ISSN 0137-219X zweryfikować w Issn online
[nr
1146. Eksploat. Niezawodn
Tytuł: Eksploatacja i Niezawodność
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1507-2711 [nr
1147. Ekspr. Zagł
Tytuł: Ekspres Zagłębiowski, Sosnowiec
Uwagi: M (1991-) POL ISSN 1230-9117 [nr
1148. Ekspresje
Tytuł: Ekspresje, Expressions : rocznik literacko-społeczny
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą
Uwagi: R (2010-) POL ISSN 1895-0868 [T.
1149. Electro. Mater. Lett
Tytuł: Electronic Materials Letters
Uwagi: K (2005-) KOR ISSN 1738-8090 [iss.
1150. Electrochim. Acta
Tytuł: Electrochimica Acta, International Society of
Electrochemistry (Oxford)
Uwagi: N (1959-) GBR ISSN 0013-4686 [Vol., iss.
1151. Electron Technol
Tytuł: Electron Technology, Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Uwagi: K (1968-) POL ISSN 0070-9816 [nr
1152. Electron. J. Biotechnol
Tytuł: Electronic Journal of Biotechnology
Uwagi: Dm (1998-) CHL ISSN 0717-3458 [iss.
1153. Electron. J. Probab
Tytuł: Electronic Journal of Probability
Uwagi: N? (1996-) USA ISSN 1083-6489 [Vol., iss.
1154. Electron. Telecommun. Lett
Tytuł: Electronics and Telecommunications Letters, Warszawa
Uwagi: Dm (1986-) POL ISSN 0860-7125
1155. Electron. World
Tytuł: Electronics World, New York
Uwagi: M (1959-1971) USA ISSN 0013-5232
Strona92
1156. Electron. World (Sutton)
Tytuł: Electronics World (Sutton)
Uwagi: M (1996-) GBR ISSN 1365-4675 [iss.
1157. Electronic Notes in Theoretical Computer Science
Tytuł: Electronic Notes in Theoretical Computer Science
Uwagi: M? (2004-) NLD ISSN 1571-0661 [Vol., iss.
1158. Elektron. Bibl
Tytuł: Elektroniczna Biblioteka = EBIB, http://ebib.oss.wroc.pl/
,Stow. Bibliotekarzy, BN
Uwagi: N (19??-) POL ISSN 1689-3131
1159. Elektronika (Warsz.)
Tytuł: Elektronika (Warszawa)
Uwagi: M (1970-) POL ISSN 0033-2089 [nr
1160. Elektronika (Wroc.)
Tytuł: Elektronika, Zrzeszenie Studentów Polskich Politechniki
Wroclawskiej
Uwagi: N (1984-1984) POL ISSN 0239-8966
1161. Elektronnij repozitarij (Nacional'nij pedagogicnij universitet
imeni M.P. Dragomanova)
Tytuł: Elektronnij repozitarij (Nacional'nij pedagogicnij
universitet imeni M.P. Dragomanova)
Uwagi: D (20- ?) UKR ISSN 2310-8290 repozytorium
1162. Elektrotechnika
Tytuł: Elektrotechnika, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków
Uwagi: K (1982-1998) POL ISSN 0239-5274
1163. Elem. Math. (Print. ed.)
Tytuł: Elemente der Mathematik (Printed ed.) = Revue de
mathématiques élémentaires = Rivista di matematica elementare,
Basel; Boston
Uwagi: Dm (1946-) CHE ISSN 0013-6018 [nr
1164. eLife (Cambridge)
Tytuł: eLife (Cambridge)
Uwagi: N? (2012-) GBR ISSN 2050-084X [art. no.
1165. ELT J
Tytuł: ELT Journal = English language teaching journal (1981),
Oxford
Uwagi: K (1981-) GBR ISSN 0951-0893
1166. Emergo (Krak.)
Tytuł: Emergo (Kraków), Cracow Academy of Economics
Uwagi: K (1994-) POL ISSN 1233-3115 [no.
1167. Empowerment (Warsz.)
Tytuł: Empowerment (Warszawa)
Uwagi: K (2013-) POL ISSN 2353-0774 [nr
1168. Endokrynol. Otyłość Zaburzenia Przemiany Materii (Druk)
Strona93
Tytuł: Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii
(Druk), Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
Uwagi: K (2005-) POL ISSN 1734-3321 [nr
1169. Endokrynol. Pol
Tytuł: Endokrynologia Polska, Warszawa: Polskie Towarzystwo
Endokrynologiczne
Uwagi: K (1950-) POL ISSN 0423-104X [nr
1170. Energetyka
Tytuł: Energetyka, Warszawa
Uwagi: M (1949-) POL ISSN 0013-7294
1171. Energy Fuels (Print)
Tytuł: Energy and Fuels (Print), American Chemical Society
Uwagi: Dm (1987-) USA ISSN 0887-0624 [iss.
1172. Energy Policy
Tytuł: Energy Policy
Uwagi: N (1973-) GBR ISSN 0301-4215 [Vol., no.
1173. Eng. Appl. Artif. Intell
Tytuł: Engineering Applications of Artificial Intelligence
Uwagi: Dm (1988-) GBR ISSN 0952-1976 [no.
1174. Eng. Geol
Tytuł: Engineering Geology
Uwagi: K (1965-) NLD ISSN 0013-7952 [Vol., iss.
1175. Eng. Trans
Tytuł: Engineering Transactions, Institute of Fundamental
Technological Research=Rozprawy Inżynierskie, Warsaw
Uwagi: K (1991-) POL ISSN 0867-888X [[no.
1176. Engl. Stud. (Amst.)
Tytuł: English Studies (Amsterdam)
Uwagi: Dm (1919-) NLD ISSN 0013-838X [iss.
1177. Enter
Tytuł: Enter, Warszawa
Uwagi: M (1990-) POL ISSN 0867-4566
1178. Entomol. Fenn
Tytuł: Entomologica Fennica
Uwagi: K (1990-) FIN ISSN 0785-8760 [no.
1179. Entomol. Sci. (Tokyo)
Tytuł: Entomological Science (Tokyo)
Uwagi: K (1998-) JPN ISSN 1343-8786 [iss.
1180. Entomologica Americana
Tytuł: Entomologica Americana. New York Entomological Society
Uwagi: K (2009-) USA ISSN 1947-5136 [iss.
1181. Entrepalavras
Tytuł: Entrepalavras
Uwagi: 2/R (2011-) BRA ISSN 2237-6321 [iss.
Strona94
1182. Entropy
Tytuł: Entropy: International and Interdisciplinary Journal of
Entropy and Information Studies
Uwagi: M (1999-) CHE ISSN 1099-4300 [iss.
1183. Environ. Biotech. (Print)
Tytuł: Environmental Biotechnology (Print)
Uwagi: 2/R (2005-) POL ISSN 1734-4964 [no.
1184. Environ. Chem. Lett. (Print)
Tytuł: Environmental Chemistry Letters (Print). Heidelberg; Berlin
- Springer
Uwagi: N (2003-) DEU ISSN 1610-3653
1185. Environ. Earth Sci. (Print)
Tytuł: Environmental Earth Sciences (Print)
Uwagi: N (2009-) DEU ISSN 1866-6280 [Vol., iss.
1186. Environ. Exp. Bot
Tytuł: Environmental and Experimental Botany, Oxford
Uwagi: K (1976-) GBR ISSN 0098-8472 [Vol., iss.
1187. Environ. Geochem. Health
Tytuł: Environmental Geochemistry and Health
Uwagi: K (1985-) GBR ISSN 0269-4042 [no.
1188. Environ. Geol. (Berl.)
Tytuł: Environmental Geology (Berlin)
Uwagi: N? (1993-) DEU ISSN 0943-0105 [Vol., no.
1189. Environ. Int
Tytuł: Environment International : a Journal of Science,
Technology, health, Monitoring and Policy, New York
Uwagi: Dm (1978-) USA ISSN 0160-4120 [Vol., no.
1190. Environ. Manag. (N. Y.)
Tytuł: Environmental Management (New York)
Uwagi: M (1977-) USA ISSN 0364-152X online 1432-1009 [Vol., iss.
1191. Environ. Mol. Mutagen. (Print)
Tytuł: Environmental and Molecular Mutagenesis (Print),
Environmental Mutagen Society
Uwagi: M (1987-) USA ISSN 0893-6692 [iss.
1192. Environ. Monit. Assess
Tytuł: Environmental Monitoring and Assessment, Dordrecht
Uwagi: M (1981-) NLD ISSN 0167-6369 [no.
1193. Environ. Pollut
Tytuł: Environmental Pollution, Barking
Uwagi: K (1987-) GBR ISSN 0269-7491 [Vol., nr
1194. Environ. Prot
Tytuł: Environmental Protection, Great Britain. Ministry of
Agriculture, Fisheries and Food. Environmental Protection
Division, London
Uwagi: 2/R (1997-1998) GBR ISSN 1368-9975
Strona95
1195. Environ. Prot. Eng
Tytuł: Environment Protection Engineering, Wydaw. Politech.
Wrocławskiej
Uwagi: 2/R (1975-) POL ISSN 0324-8828 [nr
1196. Environ. Res. (N. Y. N. Y., Print)
Tytuł: Environmental Research (New York, N.Y. Print)
Uwagi: M (1967-) USA ISSN 0013-9351 [Vol., iss.
1197. Environ. Sci. Pollut. Res. Int
Tytuł: Environmental Science and Pollution Research International
Uwagi: Dm (1994-) DEU ISSN 0944-1344 [iss.
1198. Environ. Sci. Technol
Tytuł: Environmental science & technology = Environmental science
and technology, Easton,
http://pubs.acs.org/journals/esthag/index.html
Uwagi: Dt (1967-) USA ISSN 0013-936X [iss.
1199. Environ. Sci. Technol. (Wash., D.C., Online)
Tytuł: Environmental Science & Technology (Washington, D.C.
Online), Washington, DC : American Chemical Society
Uwagi: M (1967-1997), Dt (1998-) USA ISSN 1520-5851 [iss.
1200. Environ. Socio-Econom. Stud
Tytuł: Environmental & Socio-Economic Studies. Uniwersytet Śląski
(Katowice). Wydział Nauk o Ziemi
Uwagi: K (2013- ) POL ISSN 2354-0079 [Vol., iss.
1201. Environ. Toxicol. Chem
Tytuł: Environmental Toxicology and Chemistry
Uwagi: M (1983-) USA ISSN 0730-7268 [iss.
1202. Eos
Tytuł: Eos, Pol. Tow. Filologiczne, Wrocław
Uwagi: 2/R (1894-) POL ISSN 0012-7825 [fasc.
1203. Episteme (Krak.)
Tytuł: Episteme (Kraków)
Uwagi: 2/R (2005-) POL ISSN 1895-4421 [nr
1204. Epistolaire (Paris. 2005)
Tytuł: Epistolaire (Paris. 2005)
Uwagi: R (2005-) FRA ISSN 2109-1358 [No.
1205. EPJ Web Conf
Tytuł: EPJ Web of Conferences
Uwagi: N? (2009-) FRA ISSN 2100-014X [Vol.
1206. EPPPL
Tytuł: EPPPL - European Procurement & Public Private Partnership
Law Review, http://www.lexxion.de/en
Uwagi: K (?-) INT ISSN 2194-7376 brak w issn online [vol.
1207. Er(r)go
Tytuł: Er(r)go, Katowice
Uwagi: N (2000-) POL ISSN 1508-6305 [Nr, [z.
Strona96
1208. Erde
Tytuł: <Die> Erde, Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin
Uwagi: N (1949-) DEU ISSN 0013-9998
1209. Erdkunde
Tytuł: Erdkunde
Uwagi: K (1947-) DEU ISSN 0014-0015 [no.
1210. Ergod. Theory Dyn. Syst. (Print)
Tytuł: Ergodic Theory and Dynamical Systems, Cambridge
Uwagi: Dm (1981-) GBR ISSN 0143-3857 [pt.
1211. Ergonomia
Tytuł: Ergonomia, PAN Komitet Ergonomii. Komisja Ergonomiczna
O/PAN w Krakowie & Polskie Tow. Ergonomiczne, Wrocław
Uwagi: 2/R (1978-) POL ISSN 0137-4990
1212. Erwag. Wissen Ethik
Tytuł: Erwagen, Wissen, Ethik = Erwägen, Wissen, Ethik : Forum für
Erwägungskultur = EWE. Erwägen, Wissen, Ethik = Deliberation,
knowledge, ethics. Stuttgart: Lucius u. Lucius
Uwagi: N (2002-) GER ISSN 1610-3696 [H.
1213. ESA SP (Print)
Tytuł: ESA SP (Print), variant title: European Space Agency
Special Publication (Print)
Uwagi: N (19??-) INT ISSN 0379-6566 [Iss.
1214. Espace Popul. Soc
Tytuł: Espace Populations Societes = Espace Populations Sociétés,
Université des sciences et techniques de Lille, Unité
d'enseignement et de recherches de géographie, Villeneuve d'Ascq
(Villeneuve d'Ascq)
Uwagi: K (1983-) FRA ISSN 0755-7809
1215. Estet. Kryt
Tytuł: Estetyka i Krytyka, Kraków: Collegium Columbinum
Uwagi: 2/R (2001-) POL ISSN 1643-1243 [nr
1216. Estud. Linguist
Tytuł: Estudios de Linguistica
Uwagi: R (1983-) ESP ISSN 0212-7636 [Vol.
1217. Estud. Mensaje Periodis
Tytuł: Estudios Sobre el Mensaje Periodistico
Uwagi: R (1994-) ESP ISSN 1134-1629 [Vol.
1218. Estud. Mus. Cienc. Nat. Alava
Tytuł: Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Alava =
Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava, Museo de
Ciencias Naturales de Álava (Vitoria-Gasteiz)
Uwagi: R (1989-) ESP ISSN 0214-915X
1219. Ethics Behav
Tytuł: Ethics & Behavior
Uwagi: K (1991-) USA ISSN 1050-8422 [no.
Strona97
1220. Ethics Bioeth
Tytuł: Ethics & Bioethics
Uwagi: K (2011-) SVK ISSN 1338-5615 [iss.
1221. Ethnol. Actual. (Online)
Tytuł: Ethnologia Actualis. The Journal of Ethnographical Research
(Online)
Uwagi: 2/R (2014- ) SVK ISSN 1339-7834, 1339-7877 [iss.
1222. Ethnol. Eur. Cent
Tytuł: Ethnologia Europae Centralis, Faculty of Ethnology and
Sciences of Education, Silesian University, Cieszyn
Uwagi: N? (1992-) CZE ISSN 1210-1109 [T.
1223. Ethnol. Pol
Tytuł: Ethnologia Polona, PAN Instytut Historii Kultury
Materialnej
Uwagi: R (1975-) POL ISSN 0137-4079
1224. Ethos (Lub.)
Tytuł: Ethos. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jana Pawła
II, Lublin
Uwagi: K (1988-) POL ISSN 0860-8024 [nr
1225. Etnogr. Pol
Tytuł: Etnografia Polska, PAN Inst. Historii Kultury Materialnej
(Wrocław)
Uwagi: 2/R (1958-) POL ISSN 0071-1861
1226. Etnol. Rozpr
Tytuł: Etnologicke Rozpravy, Slovenska akademia vied v Bratislave.
Ustav etnologie, Slovenske narodne muzeum v Bratislave.
Etnograficke muzeum v Martine
Uwagi: 2/R (1994-) SVN ISSN 1335-5074 [nr
1227. Etnolingwistyka
Tytuł: Etnolingwistyka, Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej. Wydz.
Humanistyczny, Lublin
Uwagi: N (1988-) POL ISSN 0860-8032 [[T.
1228. Etud. Roman. (Paris)
Tytuł: Études romanesques (Paris), Lettres modernes
Uwagi: N? (1993-) FRA ISSN 1258-2123 [[No.
1229. Etyka
Tytuł: Etyka, PAN Inst. Filozofii i Socjologii
Uwagi: N (1966-) POL ISSN 0014-2263
1230. Euhemer
Tytuł: Euhemer, Pol. Tow. Religioznawcze
Uwagi: K (1957-1991) POL ISSN 0014-2298 [nr
1231. Eunomia (Racibórz)
Tytuł: Eunomia (Racibórz), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Uwagi: M (2006-) POL ISSN 1897-2349 [nr
1232. Euphytica (Wagening.)
Strona98
Tytuł: Euphytica, Wageningen
Uwagi: M (1952-) NLD ISSN 0014-2336 [Vol., no.
1233. EUR
Tytuł: EUR, Commission of the European Communities (Luxembourg)
Uwagi: M (1961-) INT ISSN 1018-5593 Canceled ISSN 0303-755X
1234. Eur. Biophys. J
Tytuł: European Biophysics Journal
Uwagi: N (1984-) DEU ISSN 0175-7571 [Vol., no.
1235. Eur. Food Res. Technol. (Print)
Tytuł: European food Research & Technology (Print)
Uwagi: N (1999-) DEU ISSN 1438-2377 [Vol., no.
1236. Eur. Geogr
Tytuł: The European Geographer, Almada
Uwagi: 2/R (1990-) PRT ISSN 0871-9985 [no.
1237. Eur. J. Biochem
Tytuł: European Journal of Biochemistry, Berlin
Uwagi: N? (1967-) DEU ISSN 0014-2956
1238. Eur. J. Clin. Investig. (Print)
Tytuł: European Journal of Clinical Investigation (Print)
Uwagi: M (1970-) GBR ISSN 0014-2972 [iss.
1239. Eur. J. Control
Tytuł: European Journal of Control, Goldaming
Uwagi: Dm (1994-) FRA ISSN 0947-3580 [iss.
1240. Eur. J. Econ. Bus. Stud. (Print)
Tytuł: European Journal of Economics and Business Studies (Print)
Uwagi: 3/R? (2015-) ALB ISSN 2411-9571 [Vol., no.
1241. Eur. J. Eng. Educ
Tytuł: European Journal of Engineering Education, Amsterdam
Uwagi: K (1975-) NLD ISSN 0304-3797
1242. Eur. J. Entomol. (Ces. Budejovice)
Tytuł: European Journal of Entomology (Ceske Budejovice);
http://www.eje.cz/
Uwagi: K (1993-) CZE ISSN 1210-5759 [no.
1243. Eur. J. Glass Sci. Technol., A Glass Technol. (Print)
Tytuł: European Journal of Glass Science and Technology. Part A,
Glass Technology (Print)
Uwagi: Dm (2006-) GBR ISSN 1753-3546 [no.
1244. Eur. J. Glass Sci. Technol., B Phys. Chem. Glasses (Print)
Tytuł: European Journal of Glass Science and Technology. Part B,
Physics and Chemistry of Glasses. (Print)
Uwagi: Dm (2006-) GBR ISSN 1753-3562 [no.
1245. Eur. J. Inorg. Chem
Tytuł: European Journal of Inorganic Chemistry
Uwagi: 36/R (1998-) DEU ISSN 1434-1948 [no.
Strona99
1246. Eur. J. Med. Chem
Tytuł: European Journal of Medicinal Chemistry
Uwagi: M (1974-) FRA ISSN 0223-5234 [iss.
1247. Eur. J. Med. Res
Tytuł: European Journal of Medical Research
Uwagi: M (1996-) DEU ISSN 0949-2321 [iss.
1248. Eur. J. Mineral
Tytuł: European Journal of Mineralogy, Deutsche Mineralogische
Gesellschaft (Stuttgart)
Uwagi: Dm (1989-) DEU ISSN 0935-1221 [no.
1249. Eur. J. Oper. Res
Tytuł: European Journal of Operational Research, Amsterdam
Uwagi: Dt (1977-) NLD ISSN 0377-2217 [Vol., iss.
1250. Eur. J. Ophthalmol. (Testo Stamp.)
Tytuł: European Journal of Ophthalmology (Testo Stampato)
Uwagi: K (1991-) ITA ISSN 1120-6721 [iss.
1251. Eur. J. Org. Chem
Tytuł: European Journal of Organic Chemistry, Weinheim : Wiley-VCH
Uwagi: M (1998-1999), Dt (2000-) DEU ISSN 1434-193X [iss.
1252. Eur. J. Pharm. Biopharm
Tytuł: European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics
Uwagi: Dm (1991-) DEU ISSN 0939-6411 [Vol., iss.
1253. Eur. J. Pharm. Sci
Tytuł: European Journal of Pharmaceutical Sciences
Uwagi: Dm (1993-) NLD ISSN 0928-0987 [Vol., iss.
1254. Eur. J. Phys. (Print)
Tytuł: European Journal of Physics (Print). Bristol, Institute of
Physics
Uwagi: Dm (1980-) GBR ISSN 0143-0807 [iss.
1255. Eur. J. Semiot. Stud
Tytuł: European Journal for Semiotic Studies = Revue europeenne
d'etudes semiotiques = Europaische Zeitschrift fur Semiotische
Studien, Institute for Socio-Semiotic Studies, Wien
Uwagi: K (1989-) AUT ISSN 1015-0102 [[no.
1256. Eur. J. Soc. Sci. Educ. Res. (Print)
Tytuł: European journal of social science education and research
(Print). Inny tyt.: EJSER, http://ejser.euser.org/
Uwagi: 3/R (2014-) ALB ISSN 2411-9563 online 2312-8429 [Vol, no.
1257. Eur. J. Soil Biol
Tytuł: European Journal of Soil Biology
Uwagi: K (1993-) FRA ISSN 1164-5563 [iss.
1258. Eur. Leg. Toward New Paradigms
Tytuł: The European Legacy, Toward New Paradigms
Uwagi: Dm? (1996-) GBR ISSN 1084-8770 [no.
Strona100
1259. Eur. Phys. J. A Hadrons and Nuclei (Print. Ed.)
Tytuł: European Physical Journal A. Hadrons and Nuclei (Print
Edition)
Uwagi: M (1920-) DEU ISSN 1434-6001 [Vol., no.
1260. Eur. Phys. J. C
Tytuł: European Physical Journal C, Springer-Verlag
Uwagi: Dt (19??-) DEU ISSN 1434-6044 [Vol., iss.
1261. Eur. Phys. J., B Cond. Matter Phys. (Print)
Tytuł: The European Physical Journal. B, Condensed Matter Physics
(Print), Springer-Verlag
Uwagi: Dm (1998-) FRA ISSN 1434-6028 [Vol., no.
1262. Eur. Phys. J., D At. Mol. Opt. Phys. (Print)
Tytuł: The European Physical Journal. D, Atomic, Molecular and
Optical Physics (Print)
Uwagi: M (1998-) FRA ISSN 1434-6060 [Vol., iss.
1263. Eur. Phys. J., E Soft Matter (Print)
Tytuł: The European Physical Journal. E, Soft Matter (Print)
Uwagi: M (2000-) FRA ISSN 1292-8941 [Vol., no.
1264. Eur. Phys. J., Spec. Top
Tytuł: The European Physical Journal. Special Topics
Uwagi: M (2007-) FRA ISSN 1951-6355 [Vol.
1265. Eur. Plan. Stud
Tytuł: European Planning Studies
Uwagi: M? (1993-) GBR ISSN 0965-4313 [Vol., iss.
1266. Eur. Polygr
Tytuł: European Polygraph : published quarterly
Uwagi: K (2007- ) POL ISSN 1898-5238 [no
1267. Eur. Polym. J
Tytuł: European Polymer Journal, Oxford
Uwagi: K (1965-) GBR ISSN 0014-3057
1268. Eur. Prz. Sądowy
Tytuł: Europejski Przegląd Sądowy, Warszawa : "KiK"
Uwagi: M (2005-) POL ISSN 1895-0396 [nr
1269. Eur. Psychol
Tytuł: European Psychologist, European Federation of Professional
Psychologists' Associations (Gottingen)
Uwagi: K (1996-) DEU ISSN 1016-9040
1270. Eur. Regionum
Tytuł: Europa Regionum, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin
Uwagi: N (1996-) POL ISSN 1428-278X [T.
1271. Eur. Rev. Priv. Law
Tytuł: European Review of Private Law, tyt. równol. Revue
europeenne de droit prive, Europaische Zeitschrift fur Privatrecht
Uwagi: K (1993-) NLD ISSN 0928-9801 [iss.
Strona101
1272. Eur. Sci. J. (Kocani.Online)
Tytuł: European Scientific Journal (Kocani.Online)
Uwagi: 3/R (2011-) MKD ISSN 1857-7431 [vol.
1273. Eur. Urban Reg. Stud
Tytuł: European Urban and Regional Studies, London
Uwagi: K (1994-) GBR ISSN 0969-7764
1274. Eurasian Soil Sci
Tytuł: Eurasian Soil Science
Uwagi: M (1992-) RUS ISSN 1064-2293 [no.
1275. EUREG, Eur. Z. Reg.entwickl
Tytuł: EUREG. Europaische Zeitschrift fur Regionalentwicklung =
Europaische Zeitschrift fur Regionalentwicklung = Revue européenne
de développement régional = European journal of regional
development, Akademie fur Raumforschung und Landesplanung
(Hannover)
Uwagi: N (1994-2001) DEU ISSN 0946-7815
1276. Eureka (Camb.)
Tytuł: Eureka (Cambridge), Cambridge University Mathematical
Society
Uwagi: R (1939-) GBR ISSN 0071-2248 [Vol.
1277. Eureka (Gorz. Wielkop.)
Tytuł: Eureka, Gorzów Wielkopolski
Uwagi: M (1993-1993) POL ISSN 1231-8191
1278. European Journal of Medical Research
1279. Europejczycy
Tytuł: Europejczycy. Czasopismo dla młodych nauczycieli
akademickich, Bydgoszcz
Uwagi: 2/R (2001-) POL ISSN 1642-3127
1280. Europhys. Lett (Print)
Tytuł: EPL, Europhysics Letters (Print), Les Ulis
Uwagi: Dm (1986-) FRA ISSN 0295-5075 [Vol., no.
1281. Euroreg., Pol
Tytuł: Euroregiony Polska, APR "Jupiter" (Katowice)
Uwagi: M (2001-) POL ISSN 1730-7694
1282. Evidence-Based Complementary and Alternat. Medicine (Print)
Tytuł: Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
(Print)
Uwagi: K (2004-) GBR ISSN 1741-427X [Vol.
1283. Ewang. Pszczyński
Tytuł: Ewangelik Pszczyński, Parafia Ewangelicko-Augsburska w
Pszczynie
Uwagi: N (1992-) POL ISSN 1233-541X [Nr
1284. Ewangelik
Tytuł: Ewangelik, Katowice
Strona102
Uwagi: K (2003-) POL ISSN 1730-8798 [nr
1285. Ewolucja
Tytuł: Ewolucja, Biuletyn Instytutu Paleobiologii PAN
Uwagi: N (2003?-) POL ISSN 1730-48 [Nr
1286. Ex Nihilo (Krak.)
Tytuł: Ex Nihilo (Kraków), Uniwersytet Jagielloński (Kraków). Koło
Naukowe Studentów Religioznawstwa
Uwagi: 2/R (2009-) POL ISSN 1689-9202 [nr
1287. Excavatio
Tytuł: Excavatio, Association internationale Emile Zola et les
écrivains naturalistes a travers le monde, San Rafael
Uwagi: N (1992-) INT ISSN 1021-5417
1288. Exit (Warsz.)
Tytuł: Exit : Nowa Sztuka w Polsce (Warszawa)
Uwagi: K (1990-) POL ISSN 0867-0625 [nr
1289. Exp. Clin. Cardiol
Tytuł: Experimental and Clinical Cardiology
Uwagi: K (1996-) CAN ISSN 1205-6626 [iss.
1290. Exp. Gerontol
Tytuł: Experimental Gerontology
Uwagi: Dm (1964-) GBR ISSN 0531-5565 [iss.
1291. Expert Opin. Drug Discov. (Print)
Tytuł: Expert opinion on drug discovery, London : Informa
Healthcare, 2006-.
Uwagi: M (2006-) GBR ISSN 1746-0441 [no.
1292. Expert Syst. Appl
Tytuł: Expert Systems with Applications
Uwagi: K (1990-) GBR ISSN 0957-4174 [iss.
1293. Explorations (Opole)
Tytuł: Explorations (Opole)
Uwagi: R (2013-) POL ISSN 2353-6969 [Vol.
1294. Eye (Lond. 1987)
Tytuł: Eye (London. 1987), London : Ophthalmological Societies of
the United Kingdom, 1987- London : Nature Publishing Group
Uwagi: Dm (1987-) GBR ISSN 0950-222X [iss.
1295. FA-art
Tytuł: FA-art, Bytom
Uwagi: K (1988-) POL ISSN 1231-0158 [nr
1296. Fabryka Sil
Tytuł: Fabryka Silesia
Uwagi: K (2012- ) POL ISSN 2084-9621 [nr
1297. Facies
Tytuł: Facies, Springer, Heidelberg
Uwagi: N (1979-) DEU ISSN 0172-9179 [Vol., iss.
Strona103
1298. Facta Univ., Math. Inform
Tytuł: Facta Universitatis. Series: Mathematics and Informatics,
University of Niš
Uwagi: R (1986-) SCG ISSN 0352-9665 [Vol.
1299. Fakty (Bełchatów)
Tytuł: Fakty = Fakty Informacje Komentarze, Bełchatów
Uwagi: T (1995-) POL ISSN 1425-1442
1300. Fakty (Bydg.)
Tytuł: Fakty (Bydgoszcz), Pomorskie Wydawnictwo Prasowe RSW
"Prasa-Książka-Ruch"
Uwagi: T (1973-1989) POL ISSN 0324-8658 [nr
1301. Fakty (Morąg)
Tytuł: Fakty, Urzad Miejski, Morąg
Uwagi: M (1999-) POL ISSN 1508-5597
1302. Fakty (Oława)
Tytuł: Fakty, Oława
Uwagi: M (2000-) POL ISSN 1641-5310
1303. Fakty (Warsz.)
Tytuł: Fakty, Warszawa
Uwagi: T (1997-) POL ISSN 1427-972X
1304. Fakty (Warsz., 2002)
Tytuł: Fakty, Warszawa
Uwagi: M (2000-) POL ISSN 1644-0137
1305. Fakty (Warsz., 2002, Dwumies.)
Tytuł: Fakty, Warszawa
Uwagi: Dm (2002-) POL ISSN 1644-3055
1306. Family Forum
Tytuł: Family Forum, roczniki Instytutu Nauk o Rodzinie WTUO,
Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. Instytut Nauk o Rodzinie
Uwagi: R (2011-) POL ISSN 2084-1698 brak w issn [T.
1307. Fantastyka
Tytuł: Fantastyka, Warszawa
Uwagi: M (1982-1990) POL ISSN 0209-1631
1308. Far East J. Math. Sci
Tytuł: Far East Journal of Mathematical Sciences = FJMS, Allahabad
Uwagi: Dm (1999-) IND ISSN 0972-0871 [Vol., iss.
1309. Far. Prz. Nauk
Tytuł: Farmaceutyczny Przegląd Naukowy
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1425-5073 [nr
1310. Farbe Lack
Tytuł: Farbe und Lack, Hannover, Curt R. Vincentz Verlag
Uwagi: M (1911-) DEU ISSN 0014-7699 [Vol., no.
1311. Farby Lakiery
Tytuł: Farby i Lakiery
Strona104
Uwagi: Dm (1993-) POL ISSN 1230-3321 [nr
1312. Fasc. Archaeol. Hist
Tytuł: Fasciculi Archaeologiae Historicae
Uwagi: R? (1986-) POL ISSN 0860-0007 [Fasc.
1313. Fasc. Math
Tytuł: Fasciculi Mathematici, Politechnika Poznańska. Inst.
Matemat.
Uwagi: N (1970-) POL ISSN 0044-4413 [Nr
1314. Feddes Repert
Tytuł: Feddes Repertorium, Berlin
Uwagi: N? (1965-) DEU ISSN 0014-8962 [Iss.
1315. FEMS Immunol. Med. Microbiol
Tytuł: FEMS Immunology and Medical Microbiology = Federation of
European Microbiological Societies immunology and medical
microbiology, Federation of European Microbiological Societies
Uwagi: M (1993-) NLD ISSN 0928-8244
1316. Fenomenologia
Tytuł: Fenomenologia, Warszawa Pol. Tow. Fenom. IFIS PAN
Uwagi: R (2003-) POL ISSN 1731-7541
1317. Ferroelectr., Lett. Sect
Tytuł: Ferroelectrics. Letters Section = Ferroelectrics letters,
New York
Uwagi: M (1982-) USA ISSN 0731-5171
1318. Ferroelectrics
Tytuł: Ferroelectrics, Amsterdam
Uwagi: Dm (1970-) NLD ISSN 0015-0193 [vol.
1319. Fett (Weinh.)
Tytuł: Fett (Weinheim), parallel titlle : Fett-Wissenschaft,
-Technologie, Fat (Leinfelden-Echterdingen), Lipid (Weinheim)
Uwagi: M (1987-1999) DEU ISSN 0931-5985 [iss.
1320. Fette Seifen Anstrichm
Tytuł: Fette, Seifen, Anstrichmittel = Fette und Seifen
einschliesslich der Anstrichmittel = Fette und Seifen,
Anstrichmitte, Deutsche Gesellschaft fur Fettwissenschaft e.V.l
Uwagi: M (1950-1986) DEU ISSN 0015-038X
1321. Few-Body Syst
Tytuł: Few-Body Systems, Wien
Uwagi: N (1986-) AUT ISSN 0177-7963 [Vol., no.
1322. Few-Body Syst., Suppl
Tytuł: Few-Body Systems. Supplementum, Springer
Uwagi: N (1986-) AUT ISSN 0177-8811 [Vol.
1323. Fibres Text. East. Eur
Tytuł: Fibres & Textiles in Eastern Europe, Instytut Włókien
Chemicznych (Łódź), Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
(Łódź)
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1230-3666 [nr
Strona105
1324. Fides
Tytuł: Fides : Biuletyn Bibliotek Kościelnych, Federacja Bibliotek
Kościelnych FIDES, Kraków
Uwagi: 2/R (1995-) POL ISSN 1426-3777 [nr
1325. Fides Ratio (Warsz.)
Tytuł: Fides et Ratio (Warszawa)
Uwagi: K (2010-) POL ISSN 2082-7067 [nr
1326. Filatelista
Tytuł: Filatelista, Polski Związek Filatelistów, Warszawa
Uwagi: M (1954-) POL ISSN 0015-0975
1327. Film
Tytuł: Film, Warszawa
Uwagi: T (1973-) POL ISSN 0137-463X
1328. Film na Świecie (Warsz., 1974)
Tytuł: Film na Świecie (Warszawa. 1974)
Uwagi: M (1974-) POL ISSN 0137-4877 [nr
1329. Film Theory
Tytuł: Film Theory, Munsteraner Arbeitskreis für Semiotik
Uwagi: N? (1983-1991) DEU ISSN 0724-0201 [[Nr
1330. Filmova Rev
Tytuł: Filmova Revue : casopis pre audiovizualnu kulturu,
Slovenský Filmovy Zvaz, Bratislava
Uwagi: N? (1993-) SVK ISSN [brak
1331. FilmPro
Tytuł: FilmPro : magazyn branży audiowizualnej : preprodukcja,
produkcja, postprodukcja
Uwagi: K (2010-) POL ISSN 2081-4178 [nr
1332. Filmwiss. Beitr
Tytuł: Filmwissenschaftliche Beiträge, Potsdam-Babelsberg
Uwagi: K (1968-1981) DEU ISSN 0015-1769 [[Bd.
1333. Filo-Sofija (Bydg.)
Tytuł: Filo-Sofija (Bydgoszcz) : rocznik Komisji Filozofii
Uwagi: R (2001- ) K (2011- ) POL ISSN 1642-3267 [nr
1334. Filol. Pol., Pr. Językozn. - Uniw. Gdań
Tytuł: Filologia Polska. Prace Językoznawcze - Uniwersytet Gdański
Uwagi: N? (1992-1992) POL ISSN 1234-4257
1335. Filomat
Tytuł: Filomat, Niš: Filozofski fakultet
Uwagi: N (1993-) SCG ISSN 0354-5180 [No.
1336. Filomata
Tytuł: Filomata / Lwów
Uwagi: N (1929-1983) ; 6/R (1983-1996) UKR ISSN 0015-1815 [L.
1337. Filoz. Cas
Tytuł: Filozoficky Casopis, Praha
Strona106
Uwagi: Dm (1953-) CZE ISSN 0015-1831 [c.
1338. Filoz. Chrześc
Tytuł: Filozofia Chrześcijańska
Uwagi: N (2004-) POL ISSN 1734-4530 [T.
1339. Filoz. Nauki
Tytuł: Filozofia Nauki, Uniw. Warszawski, Inst. Filozofii
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1230-6894
1340. Filoz. Relig
Tytuł: Filozofia Religii
Uwagi: N? (2005-) POL ISSN 1895-9555 [T.
1341. Filozofia (Bratisl.)
Tytuł: Filozofia, Bratislava
Uwagi: M (1946-) SVK ISSN 0046-385X [no
1342. Finanse (Warsz., 1950)
Tytuł: Finanse, Warszawa
Uwagi: M (1950-1989) POL ISSN 0430-4896
1343. Finanse (Warsz., 1985)
Tytuł: Finanse, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
Uwagi: R (1985-1990) POL ISSN 1230-5634 [Nr
1344. Finanse Komunalne
Tytuł: Finanse Komunalne, Warszawa : Dom Wydawniczy ABC
Uwagi: Dm (1994-2003) M (2004-) POL ISSN 1232-0307 [nr
1345. Finanse Publiczne
Tytuł: Finanse Publiczne : Miesięcznik Służb Finansowo-Księgowych
Uwagi: M (2006-) POL ISSN 1896-5717 [nr
1346. Finanse, Zarz., Inż
Tytuł: Finanse, Zarządzanie, Inżynieria = Finance, Management,
Engineering, Beskidzki Instytut Tekstylny Wyższa Szkoła Bankowości
i Finansów
Uwagi: K (1997-) POL ISSN 1427-3853 [nr
1347. Fixed Point Theory (Print)
Tytuł: Fixed Point Theory (Print)
Uwagi: 2/R (2003-) ROU ISSN 1583-5022 [no.
1348. Fixed Point Theory Appl. (Online)
Tytuł: Fixed Point Theory and Applications (Online)
Uwagi: K (2004-) EGY ISSN 1687-1812 [rok, DOI
1349. Fiz. Nizk. Temp. (Online)
Tytuł: Fizika Nizkih Temperatur (Online), Har'kov, Fizikotehnicceskij institut nizkih temperatur im. B.I. Verkina
Uwagi: M (1996?-) UKR ISSN 1816-0328 [no.
1350. Fiz. Szk
Tytuł: Fizyka w Szkole, WSiP Zakł. Czasopism Pedagog.
Uwagi: Dm (1955-) POL ISSN 0426-3383 [nr
1351. Fiz. Tverd. Tela (Leningr.)
Strona107
Tytuł: Fizika Tverdogo Tela (Leningrad), parallel title: Solid
State Physics (Leningrad)
Uwagi: M (1959-) RUS ISSN 0367-3294 [vol.
1352. Fiz.-him. Meh. Mater
Tytuł: Fiziko-himiceskaâ Mehanika Materialov, Akademiâ nauk
Ukrainskoj SSR. Otdelenie fiziko-tehniceskih problem
materialovedeniâ (Kiev)
Uwagi: Dm (1965-) UKR ISSN 0430-6252
1353. Fizjoterapia (Wroc.)
Tytuł: Fizjoterapia (Wrocław), Pol. Tow. Fizjoterapii
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1230-8323
1354. Fizjoterapia Pol
Tytuł: Fizjoterapia Polska
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1642-0136 [no.
1355. Fizykochem. Probl. Mineral
Tytuł: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii = Physicochemical
Problems of Mineral Processing, Wrocław - Wydaw. Politechniki
Wrocławskiej, stanowi kontynuację: Fizykochemiczne Problemy
Przeróbki Kopalin (1970-1976) ISSN 0137-1290, kontynuowany przez:
Physicochemical Problems of Mineral Processing (2000-) ISSN 16431049
Uwagi: N (1977-) POL ISSN 0137-1282 [Z.
1356. Flora (Jena)
Tytuł: Flora (Jena)
Uwagi: N (1970-) DEU ISSN 0367-2530 [Vol., iss.
1357. Fluct. Noise Lett
Tytuł: Fluctuation and Noise Letters, brak w ISSN Online
Uwagi: K (2001-) INT? ISSN 0219-4775 [no.
1358. Fluid Phase Equilib
Tytuł: Fluid Phase Equilibria, Amsterdam
Uwagi: Dm (1977-) NLD ISSN 0378-3812 [Vol., iss.
1359. Fluminensia
Tytuł: Fluminensia
Uwagi: 2/R (1989-) HRV ISSN 0353-4642 [God., br.
1360. FMA Bull
Tytuł: FMA Bulletin, other title: Bulletin de l'AAD, European
Parliament Former Members Association. Brussels, Belgium
(www.formermembers.eu)
Uwagi: N (2006-) BEL ISSN brak [No.
1361. FOAFtale news
Tytuł: FOAFtale news, International Society for Contemporary
Legend Research, St. John
Uwagi: K (1985-) CAN ISSN 1026-1001 [no.
1362. Folia Bibliol
Tytuł: Folia Bibliologica : biuletyn Biblioteki Głównej UMCS
Uwagi: R (1986/1987-) POL ISSN 1230-2376 [R.
Strona108
1363. Folia Biol
Tytuł: Folia Biologica : kwartalnik naukowy, PAN Zakł. Zoologii
Systematycznej i Doświadczalnej (Kraków)
Uwagi: K (1953-) POL ISSN 0015-5497 [nr
1364. Folia Ethnogr
Tytuł: Folia Ethnographica
Uwagi: 2/R (1986-) CZE ISSN 0862-1209 [nr
1365. Folia Faun. Slovaca (Tlacene Vyd.)
Tytuł: Folia faunistica Slovaca (Tlacene vydanie) = Folia
faunistica Slovaca (Tlačené vydanie). Bratislava
Uwagi: 3/R (1996-) CZE ISSN 1335-7522 [no.
1366. Folia Geobot. (Pruhon. Print)
Tytuł: Folia Geobotanica (Pruhonice, Print)
Uwagi: K (1998-) CZE ISSN 1211-9520 [Vol.
1367. Folia Geobot. Phytotaxon
Tytuł: Folia Geobotanica et Phytotaxonomica, Botanický ústav
Akademie veˇd Cˇeské republiky (Praha)
Uwagi: K (1966-1997) CZE ISSN 0015-5551 [c.
1368. Folia Geogr. (Presov)
Tytuł: Folia Geographica (Presov) / Presov : Presovska univerzita,
Fakulta humanitnych a prirodnych vied
Uwagi: R (1998-) SVK ISSN 1336-6157 [Z.
1369. Folia Geogr., Ser. Geogr.-Oecon
Tytuł: Folia Geographica. Series Geographica-Oeconomica
Uwagi: R (1968-) POL ISSN 0071-6707 [T.
1370. Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys
Tytuł: Folia Geographica. Series Geographica-Physica, PAN Oddz. w
Krakowie. Komisja Nauk Geograficznych
Uwagi: R (1967-) POL ISSN 0071-6715 [Vol.
1371. Folia Histochem. Cytobiol
Tytuł: Folia Histochemica et Cytobiologica : a scientific
quarterly devoted to problems of histochemistry, cytochemistry and
cell biology, Polish Academy of Sciences, Polish Histochemical and
Cytochemical Society. Vesalius University Medical Publisher
Uwagi: K (1984-) POL ISSN 0239-8508 [no.
1372. Folia Histochem. Cytochemia
Tytuł: Folia Histochemica et Cytochemica : official journal of the
Polish Histochemical and Cytochemical Society, PAN Polskie
Towarzystwo Histochemików i Cytochemików
Uwagi: K (1963-) POL ISSN 0015-5586 [nr
1373. Folia Malacol
Tytuł: Folia Malacologica, Poznań
Uwagi: K (1998-) POL ISSN 1506-7629
1374. Folia Microbiol. (Prague)
Tytuł: Folia Microbiologica (Prague)
Strona109
Uwagi: Dm (1959-2010) CZE ISSN 0015-5632 pod tym issn występuje na
liście mimnisterialnej [c.
1375. Folia Orient
Tytuł: Folia Orientalia, PAN Oddz. w Krakowie, Komisja
Orientalistyczna
Uwagi: N (1960-) POL ISSN 0015-5675 [Vol.
1376. Folia Philol. Maced.-Pol
Tytuł: Folia Philologica Macedono-Polonica
Uwagi: N (1993-) ISSN 1897-5607 POL, MAC, T. 1 i 3 ukazały się w
serii Pr. Nauk. UŚl., T. 1 tyt. Folia Philologica JugoslavoPolonica
1377. Folia Praehist. Posnan
Tytuł: Folia Praehistorica Posnaniensia, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Uwagi: R (1984-) POL ISSN 0239-8524
1378. Folia Quat
Tytuł: Folia Quaternaria, Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
Uwagi: N (1960-) POL ISSN 0015-573X [Nr
1379. Folia Scand. Posn
Tytuł: Folia Scandinavica Posnaniensia, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Uwagi: N (1992-) POL ISSN 1230-4786
1380. Folk (Cph.)
Tytuł: Folk, Danish Ethnographical Association, Copenhagen
Uwagi: R (1959-) DNK ISSN 0085-0756
1381. Food Biophysics
Tytuł: Food Biophysics
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1557-1858 [no.
1382. Food Chem
Tytuł: Food Chemistry
Uwagi: K (1976-) GBR ISSN 0308-8146 [Vol., iss.
1383. For. Ecol. Manag
Tytuł: Forest Ecology and Management, Elsevier
Uwagi: M (1976-) NLD ISSN 0378-1127 [Vol., iss.
1384. Forensic Sci. Int
Tytuł: Forensic Science International, Lausanne
Uwagi: N (1978-) CHE ISSN 0379-0738 [Vol., iss.
1385. Forensic Toxicol. (Tokyo, Print)
Tytuł: Forensic Toxicology (Tokyo. Print)
Uwagi: 2/R? (2006-) JPN ISSN 1860-8965 [iss.
1386. Format (Jaworzno)
Tytuł: Format, Jaworzno: Drukarnia G&G Wydawnictwo
Uwagi: M (2001) POL ISSN 1642-8625
1387. Format (Wroc.)
Strona110
Tytuł: Format, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we
Wrocławiu
Uwagi: K (1990-) POL ISSN 0867-2555
1388. Formatio Permanens
Tytuł: Formatio Permanens, Sekcja Stałej Formacji Kapłańskiej
Uwagi: R (2001-) POL ISSN brak [Nr
1389. Fort Szt
Tytuł: Fort Sztuki, Kraków, Stowarzyszenie Fort Sztuki
Uwagi: K (2004-) POL ISSN 1733-0475 [nr
1390. Forum (Warsz.)
Tytuł: Forum : Najciekawsze Artykuły z Prasy Światowej, Warszawa:
Wydawnictwo Współczesne RSW «Prasa-Książka-Ruch»
Uwagi: T (1965-) POL ISSN 0015-8402 [nr
1391. Forum Akad
Tytuł: Forum Akademickie, Lublin
Uwagi: Dt (1994-) POL ISSN 1233-0930 [nr
1392. Forum Artis Rhetor
Tytuł: Forum Artis Rhetoricae
Uwagi: K (2004-) POL ISSN 1733-1986 [nr
1393. Forum Bibl. Med
Tytuł: Forum Bibliotek Medycznych, Uniwersytet Medyczny. Łódź
Uwagi: 2/R (2008-) POL ISSN 1899-5829 [R.
1394. Forum Doradców Podat. (2002)
Tytuł: Forum Doradców Podatkowych (2002), Kraków
Uwagi: M (2002-) POL ISSN 1643-4137 [nr
1395. Forum Dz
Tytuł: Forum Dziennikarzy : pismo Stowarzyszenia Dziennikarzy
Polskich. Warszawa, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
Uwagi: M (1997-) POL ISSN 1428-5088 [nr
1396. Forum Iurid
Tytuł: Forum Iuridicum, Papieski Wydz. Teologiczny. Sekcja
Bobolanum (Warszawa)
Uwagi: R (2002-) POL ISSN 1643-8388
1397. Forum Lingwist
Tytuł: Forum Lingwistyczne
Uwagi: R (2014-) POL ISSN 2449-9587 [Nr
1398. Forum Logop
Tytuł: Forum Logopedyczne, Katowice, Polskie Towarzystwo
Logopedyczne. Oddział Śląski
Uwagi: 2/R? (2007-) POL ISSN 1732-1301 [nr
1399. Forum Math
Tytuł: Forum Mathematicum
Uwagi: 6/R (1989-) DEU ISSN 0933-7741 [iss.
1400. Forum Naucz
Strona111
Tytuł: Forum Nauczycieli : biuletyn, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Katowicach
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1641-9073 [nr
1401. Forum Nauk. (Wyż. Szk. Zarz. Bank. Inst. Hist. Polit.)
Tytuł: Forum Naukowe (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości.
Instytut Historii Politycznej), Poznań
Uwagi: N (2001-) POL ISSN 1732-1018 [Nr
1402. Forum Ośw
Tytuł: Forum Oświatowe, Polskie Tow. Pedagog., Warszawa
Uwagi: N (1989-) POL ISSN 0867-0323 [Nr
1403. Forum Pedagog
Tytuł: Forum Pedagogiczne, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego (Warszawa)
Uwagi: 2/R (2011-) POL ISSN 2083-6325 [nr
1404. Forum Poetyki
Tytuł: Forum Poetyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział
Filologii Polskiej i Klasycznej
Uwagi: K (2015) POL ISSN brak [nr
1405. Forum Praw
Tytuł: Forum Prawnicze, Fundacja Utriusque Iuris
Uwagi: 2/R (2010-) POL ISSN 2081-688X do weryfikacji w bazie issnonline [nr
1406. Forum Psychol
Tytuł: Forum Psychologiczne
Uwagi: K (2000-) POL ISSN 1640-0240 [nr
1407. Forum Sci. Oecon. (Print)
Tytuł: Forum Scientiae Oeconomia (Print)
Uwagi: K (2013-) POL ISSN 2300-5947 [nr
1408. Forum Teol
Tytuł: Forum Teologiczne, Wydział Teologii Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego
Uwagi: R (2000-) POL ISSN 1641-1196 [T.
1409. Forum. O Bezdomności bez Lęku
Tytuł: Forum. O Bezdomności bez Lęku, Gdańsk, Pomorskie Forum na
Rzecz Wychodzenia z Bezdomności
Uwagi: R (2008-) POL ISSN 2080-2692 [R.
1410. Foss. Cnidaria Porifera
Tytuł: Fossil Cnidaria & Porifera, Inny tyt. Fossil Cnidaria &
Porifera Newsletter
Uwagi: N? (1991-) DEU ISSN 0943-1829 [Vol., iss.
1411. Found. Phys
Tytuł: Foundations of Physics, An International Journal Devoted to
the Conceptual Bases and Fundamental Theories of Modern Physics
Uwagi: M (1970-) USA ISSN 0015-9018 [no.
1412. Found. Sci. (Print)
Tytuł: Foundations of Science (Print)
Strona112
Uwagi: K (1995-) NLD ISSN 1233-1821 [no.
1413. Fract. Calc. Appl. Anal
Tytuł: Fractional Calculus and Applied Analysis
Uwagi: K (1998-) BUL ISSN 1311-0454 [no.
1414. Fractals (Singap.)
Tytuł: Fractals, Singapore
Uwagi: K (1993-) SGP ISSN 0218-348X
1415. Fragile (Krak.)
Tytuł: Fragile (Kraków) : pismo kulturalne
Uwagi: M (2008- ) POL ISSN 1899-4261 [nr
1416. Fragm. Faun
Tytuł: Fragmenta Faunistica, PAN Muzeum i Instytut Zoologii
Uwagi: N (1954-) POL ISSN 0015-9301
1417. Fragm. Florist. Geobot
Tytuł: Fragmenta Floristica et Geobotanica = Materiały
Florystyczne i Geobotaniczne, Polskie Tow. Botaniczne, PAN Inst.
Botaniki im. W. Szafera
Uwagi: K (1953-1990) 2/R (1991-) POL ISSN 0015-931X [ps
1418. Fragm. Florist. Geobot. Pol
Tytuł: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, PAN Inst.
Botaniki im. W. Szafera
Uwagi: R (2000-2003), 2/R (2004) POL ISSN 1640-629X [Ann.
1419. Fragm. Florist. Geobot., Ser. Pol
Tytuł: Fragmenta Floristica et Geobotanica. Series Polonica, PAN
Inst. Botaniki im. W. Szafera
Uwagi: R (1994-1999) POL ISSN 1233-0132 [Ann.
1420. Fragmentos (Florianopolis. Online)
Tytuł: Fragmentos (Florianopolis. Online)
Uwagi: 2/R (1986-) BRA ISSN 2175-7992 [no.
1421. Franch. Info
Tytuł: Franchising Info, Warszawa
Uwagi: Dm (2003-) POL ISSN 1730-3109
1422. Franchising (Warsz.)
Tytuł: Franchising, Pierwsze Pol. Wydaw. Franchisingowe, Warszawa
Uwagi: Dm (1999-) POL ISSN 1507-4528
1423. Frankofoni
Tytuł: Frankofoni, Ankara
Uwagi: R (1989-) TUR ISSN 1016-4537 [Nr
1424. Fraza
Tytuł: Fraza, Wyższa Szkoła Pedagog. w Rzeszowie, Koło Naukowe
Studiów Kultury Słowiańskiej
Uwagi: N (1991-) POL ISSN 1230-4832 [nr
1425. Freib. Forsch.hefte, C
Tytuł: Freiberger Forschungshefte. C, Freiberg: Technische
Universität Bergakademie Freiberg Akademische Buchhandlung
Strona113
Uwagi: N? (1951-) DEU ISSN 0071-9404 [Vol.
1426. Freibg. Z. Philos. Theol
Tytuł: Freiburger Zeitschrift fur Philosophie und Theologie,
Freiburg : Paulusverlag
Uwagi: 3/R (1954-) DEU ISSN 0016-0725 [h.
1427. Fremdspr. Dtsch
Tytuł: Fremdsprache Deutsch, Munchen
Uwagi: 2/R (1989-) DEU ISSN 0937-3160
1428. Fremdspr. Hochsch
Tytuł: Fremdsprachen und Hochschule = FuH. Fremdsprachen und
Hochschule = AKS-Rundbrief (1985), Bochum
Uwagi: 3/R (1985-) DEU ISSN 0178-0336 [nr
1429. Fresenius Environ. Bull
Tytuł: Fresenius Enviromental Bulletin, Freising
Uwagi: M (1992-) DEU ISSN 1018-4619 [no.
1430. Fresenius Z. Anal. Chem
Tytuł: Fresenius' Zeitschrift fur Analytische Chemie
Uwagi: N (1947-1989) DEU ISSN 0016-1152 [Vol., iss.
1431. Fresenius' J. Anal. Chem. (Print)
Tytuł: Fresenius' Journal of Analytical Chemistry (Print) =
Analytical Chemistry, Berlin,
Uwagi: N (1990-2001) DEU ISSN 0937-0633 [Vol., iss.
1432. Fronda
Tytuł: Fronda = Pismo Poświęcone Fronda, Fronda
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1231-6474
1433. Front. Biosci. (Print)
Tytuł: Frontiers in Bioscience (Print); http://www.bioscience.org
Uwagi: R (1996-) USA ISSN 1093-9946 [Vol. ; Vol., iss.
1434. Front. Chem. (Lausanne)
Tytuł: Frontiers in Chemistry (Lausanne)
Uwagi: N (2013-) CHE ISSN 2296-2646 [Vol.
1435. Front. Lang. Teach
Tytuł: Frontiers of Language and Teaching, Universal Publishers,
International Online Knowledge Services Provider
Uwagi: N? (2010-) INT? ISSN 2167-8642 brak w issn online [Vol.
1436. Front. Microbiol
Tytuł: Frontiers in Microbiology
Uwagi: N? (2010-) CHE ISSN 1664-302X [Vol., art. no.
1437. Front. Plant Sci
Tytuł: Frontiers in Plant Science
Uwagi: N? (2010-) CHE ISSN 1664-462X [Vol.
1438. Fuel
Tytuł: Fuel, Dunkerque
Uwagi: R (1998-199?) FRA ISSN 1282-5484
Strona114
1439. Fuel (Chicago, Ill.)
Tytuł: Fuel = Fuel magazine, Chicago, Ill.
Uwagi: K (1992-) USA ISSN 1080-5540
1440. Fuel (Guildf.)
Tytuł: Fuel, Guildford
Uwagi: M (1948-) GBR ISSN 0016-2361 [iss.
1441. Fuel (Tor.)
Tytuł: Fuel = Watch presents Fuel, Toronto
Uwagi: Dm (2000-) CAN ISSN 1700-0955
1442. Fuel Process. Technol
Tytuł: Fuel Processing Technology, Amsterdam
Uwagi: N (1977-2009) [Vol. iss.
1443. Funct. Approx. Comment. Math
Tytuł: Functiones et Approximatio Commentarii Mathematici, Uniw.
im. Adama Mickiewicza. Instytut Matematyki (Poznań)
Uwagi: N (1974-) POL ISSN 0208-6573 [T.
1444. Funct. Ecosyst. Communities
Tytuł: Functional Ecosystems & Communities = Functional Ecosystems
and Communities, Takamatsu : Global Science Books,
http://globalsciencebooks.info/Journals/FEC.html
Uwagi: 2/R (2007-) JPN ISSN 1749-0502 [iss.
1445. Funct. Mater
Tytuł: Functional Materials, Harkov, Institute for Single Crystals
Uwagi: 4/R (1994-) UKR ISSN 1027-5495 [no.
1446. Functional Plant Biology (Print)
Tytuł: Functional Plant Biology (Print)
Uwagi: Dm (2002-) AUS ISSN 1445-4408 [no.
1447. Fundam. Inform
Tytuł: Fundamenta Informaticae, Warszawa, Amsterdam
Uwagi: K (1986-) NLD ISSN 0169-2968 [Vol., nr
1448. Fundam. Math
Tytuł: Fundamenta Mathematicae, PAN Inst. Matematyczny
Uwagi: 3/R (1920-) POL ISSN 0016-2736 [Vol.
1449. Funkc. Ekvacioj
Tytuł: Funkcialaj Ekvacioj = Functional Equations, Mathematical
Society of Japan
Uwagi: 3/R (1958-) JPN ISSN 0532-8721[no.
1450. Funtai Oyobi Funmatsuyakin (J. Jpn. Soc. Powder & Powder Metall)
Tytuł: Funtai Oyobi Funmatsuyakin = Journal of the Japan Society
of Powder and Powder Metallurgy, Kyoto
Uwagi: N (1947-) JPN ISSN 0532-8799
1451. Fuzzy Sets Syst
Tytuł: Fuzzy Sets and Systems, International Fuzzy Systems
Association, Amsterdam
Uwagi: Dm (1978-) NLD ISSN 0165-0114 [Vol., no.
Strona115
1452. Gaofenzi Xuebano
Tytuł: Gaofenzi Xuebano = Polymer, Beijing
Uwagi: Dm (1987-) CHN ISSN 1000-3304
1453. Gaz Woda Tech. Sanit
Tytuł: Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Uwagi: M (1937-) POL ISSN 00165352 [nr
1454. Gaz. Bank
Tytuł: Gazeta Bankowa, Trendy, Warszawa
Uwagi: T (1988-) POL ISSN 0860-7613 [nr
1455. Gaz. Ewang
Tytuł: Gazeta Ewangelicka, Cieszyn
Uwagi: Dm (1997-) POL ISSN 1505-4039 [nr
1456. Gaz. Katow
Tytuł: Gazeta w Katowicach
Uwagi: D (1994-) POL ISSN 1232-1648 [nr
1457. Gaz. Kiel
Tytuł: Gazeta Kielecka, ATW Sp. z o.o., Warszawa
Uwagi: D (1989-1996)T (1997-) POL ISSN 1232-3683 [nr
1458. Gaz. Polska (Warszawa, 1993)
Tytuł: Gazeta Polska, Warszawa, http://www.gazetapolska.pl,
uwaga: Od 1996, nr 40: Książki i Książeczki : comiesięczny dodatek
do Gazety Polskiej; Od 2006, nr 51 podtyt.: tygodnik szybszy niż
dziennik
Uwagi: T (1993-) POL ISSN 1230-4581 [nr
1459. Gaz. Pozn. (1981)
Tytuł: Gazeta Poznańska (1981), Oficyna Wydawnicza Wielkopolski
Uwagi: D (1981-) POL ISSN 0208-8746 [nr
1460. Gaz. Praw
Tytuł: Gazeta Prawnicza, Warszawa
Uwagi: Dt (1976-1990) POL ISSN 0137-7558 [nr
1461. Gaz. Prawna
Tytuł: Gazeta Prawna, Warszawa
Uwagi: T (1994-1999) 3/T (2000-) POL ISSN 1232-6712
1462. Gaz. Robot
Tytuł: Gazeta Robotnicza, Wrocław
Uwagi: D (1948-1995) POL ISSN 0137-9143 [nr
1463. Gaz. Sąd. (1973)
Tytuł: Gazeta Sądowa, Warszawa
Uwagi: Dt (1973-1975) POL ISSN 0867-8359 [nr
1464. Gaz. Sąd. (1996)
Tytuł: Gazeta Sądowa, Zrzeszenie Prawników Polskich. Oddział w
Warszawie
Uwagi: Dm (1996-1997) M (1998-) POL ISSN 1426-2037
1465. Gaz. Sąd. Penit
Strona116
Tytuł: Gazeta Sądowa i Penitencjarna
Uwagi: Dt (1966-1972) POL ISSN 0867-8332
1466. Gaz. Szk. (Warsz.)
Tytuł: Gazeta Szkolna (Warszawa)
Uwagi: Dt (1999-) POL ISSN 1508-6593 [nr
1467. Gaz. Ubezp
Tytuł: Gazeta Ubezpieczeniowa, INFOR, Warszawa
Uwagi: T (1999-) POL ISSN 1428-7501 [nr
1468. Gaz. Uniw. (Katowice)
Tytuł: Gazeta Uniwersytecka : Miesięcznik Uniw. Śląskiego w
Katowicach = Gazeta UŚ, http://gu.us.edu.pl/index.php (nr bieżący
i archiwum - online)
Uwagi: M (1992-) POL ISSN 1505-6317 [nr
1469. Gaz. Uniw. Prac. Stud. UR
Tytuł: Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów UR
Uwagi: M (2001-) POL ISSN 1642-6797 [nr
1470. Gaz. Wybor
Tytuł: Gazeta Wyborcza = Gazeta Świąteczna, Warszawa
Uwagi: D (1989-) POL ISSN 0860-908X [nr
1471. Gdań. Stud. Międzynar
Tytuł: Gdańskie Studia Międzynarodowe, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe "Askon"
Uwagi: 2/R (1998-) POL ISSN 1730-4652 [nr
1472. Gdań. Stud. Praw
Tytuł: Gdańskie Studia Prawnicze, Uniw. Gdański. Wydz. Prawa i
Administracji.
Uwagi: N (1997-) POL (na s. red. nr ISSN tyt. poprzedniego: 12344303) [T.
1473. Gdań. Stud. Praw., Prz. Orzecz
Tytuł: Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa
Uwagi: K (2005-) POL ISSN 1734-5677 [nr
1474. Gefahrst. Reinhalt. Luft
Tytuł: Gefahrstoffe, Reinhaltung der Luft, Berlin : Springer
Uwagi: M (1996-) DEU ISSN 0949-8036 [h.
1475. Gems & Jewel. (Bytom)
Tytuł: Gems & Jewelry (Bytom)
Uwagi: 2/R (2014-) POL ISSN 2391-419X [nr
1476. Gen. Physiol. Biophys
Tytuł: General Physiology and Biophysics : an International
Journal; Publ. under the Suspices of Slovak Academy of Sciences ,
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied
(Bratislava), http://www.gpb.sav.sk/
Uwagi: K (1982-) SVK ISSN 0231-5882 [no.
1477. Gen. Relativ. Gravit
Tytuł: General Relativity and Gravitation, International Committee
on General Relativity and Gravitation
Strona117
Uwagi: M (1970-) USA ISSN 0001-7701 [no.
1478. Gene (Amst.)
Tytuł: Gene (Amsterdam), Elsevier: Tokyo, Oxford, New York,
Lausanne, Shannon
Uwagi: M (1976-) NLD ISSN 0378-1119 [Vol., iss.
1479. Genealogia (Pozn.)
Tytuł: Genealogia (Poznań), Wydawnictwo Historyczne
Uwagi: N (1991-) POL ISSN 1231-7837 [T.
1480. Genet. Pol
Tytuł: Genetica Polonica, PAN Instytut Genetyki Roślin
Uwagi: K (1960-1994) POL ISSN 0016-6715 Canceled ISSN 0375-8958
[nr
1481. Genetice ('s-Gravenhage)
Tytuł: Genetice ('s-Gravenhage), The Hague
Uwagi: 3/R (1919-) NLD ISSN 0016-6707
1482. Genetics (Austin)
Tytuł: Genetics (Austin), Bethesda, MDetc. Genetics Society of
America
Uwagi: M (1916-) USA ISSN 0016-6731 [Vol., iss.
1483. Genome (Michigan)
Tytuł: Genome, University of Michigan
Uwagi: K (1991-199?) USA ISSN 1069-5915
1484. Genome (Ottawa)
Tytuł: Genome, Genetics Society of Canada, Ottawa
Uwagi: Dm (1957-) CAN ISSN 0831-2796 [no.
1485. Gentes Nationes
Tytuł: Gentes & Nationes, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-
Biała
Uwagi: 2/R (2010-) POL ISSN 2081-9714 [z.
1486. Genus
Tytuł: Genus : International Journal of Invertebrate Taxonomy,
Polish Taxonomy Society, Uniw. Wrocławski. Inst. Zoologiczny
Uwagi: K (1990-) POL ISSN 0867-1710 [fasc.
1487. Geobiol. (Print)
Tytuł: Geobiology (Print)
Uwagi: K (2003-2010?) GBR ISSN 1472-4677 [iss.
1488. Geobios (Lyon)
Tytuł: Geobios (Lyon), Departement des sciences de la terre,
Faculte des sciences, Universite de Lyon
Uwagi: Dm (1968-) FRA ISSN 0016-6995 [iss.
1489. Geocarrefour (Lyon)
Tytuł: Geocarrefour (Lyon), jest kontynuacją: Revue de geographie
de Lyon (issn 0035-113X), wyd. Association des amis de la Revue de
geographie de Lyon
Uwagi: K (2000-) FRA ISSN 1627-4873 [no.
Strona118
1490. Geochem. J. (Online)
Tytuł: Geochemical Journal (Online)
Uwagi: Dm (1966-) JPN ISSN 1880-5973 [no.
1491. Geochim. Cosmochim. Acta
Tytuł: Geochimica et Cosmochimica Acta, Geochemical Society (New
York)
Uwagi: M (1950-1992), Dt (1993-) USA ISSN 0016-7037 [iss.
1492. Geochim. Cosmochim. Acta, Suppl
Tytuł: Geochimica et Cosmochimica Acta. Supplement, New York
Uwagi: N (1970-) USA ISSN 0046-564X
1493. Geochronometria
Tytuł: Geochronometria, Politechnika Śląska
Uwagi: N (1986-) POL ISSN 1733-8387 [Vol.
1494. Geoderma
Tytuł: Geoderma: the global journal of soil science
Uwagi: 24/R (1967-) NLD ISSN 0016-7061 [vol.
1495. Geodeta (Warsz.)
Tytuł: Geodeta (Warszawa)
Uwagi: M (1995-) POL ISSN 1234-5202 [nr
1496. Geodin. Acta
Tytuł: Geodinamica Acta
Uwagi: Dm (1987-) FRA ISSN 0985-3111 [iss.
1497. Geogr. Ann., Ser. A, Phys. Geogr. (Online)
Tytuł: Geografiska Annaler. Series A. Physical Geography (Online)
Uwagi: K (1997-) GBR ISSN 1468-0459 [nr
1498. Geogr. Ann., Ser. A, Phys. Geogr. (Print)
Tytuł: Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography (Print)
Uwagi: K (1965-) SWE ISSN 0435-3676 [iss.
1499. Geogr. Compass
Tytuł: Geography Compass
Uwagi: N [?
1500. Geogr. J
Tytuł: Geographical Journal, London Royal Geographical Society
Uwagi: 3/R (1893- ) GBR ISSN 0016-7398
1501. Geogr. Nat. Resour. (Print)
Tytuł: Geography and Natural Resources (Print)
Uwagi: K (2007-) RUS ISSN 1875-3728 [iss.
1502. Geogr. Pol
Tytuł: Geographia Polonica, PAN Inst. Geografii i Przestrz.
Zagospodarowania
Uwagi: R (1964-1999) [No.
1503. Geogr. Prir. Resur
Tytuł: Geografiâ i Prirodnye Resursy, Akademiâ nauk SSSR
(Novosibirsk)
Strona119
Uwagi: K (1980-) RUS ISSN 0206-1619
1504. Geogr. Szk
Tytuł: Geografia w Szkole, Min. Oświaty i Wychowania
Uwagi: Dm (1948-) POL ISSN 0137-7566 [nr
1505. Geografiska Annaler. Series B, Human Geography (Print)
Tytuł: Geografiska Annaler. Series B, Human Geography (Print)
Uwagi: K? (1965-) SWE ISSN 0435-3684 [Vol., iss.
1506. Geohimia
Tytuł: Geohimia = Geohimiâ = Geokhimia, Akademiâ nauk SSSR
(Moskva)
Uwagi: M (1956-) RUS ISSN 0016-7525
1507. Geoinf. Pol
Tytuł: Geoinformatica Polonica, Polska Akademia Umiejętności
Uwagi: R (1999-) POL ISSN 1642-2511 [T.
1508. GeoJournal
Tytuł: GeoJournal, Kluwer Academic Press
Uwagi: N? (1977-) NLD ISSN 0343-2521
1509. Geol. Acta
Tytuł: Geologica Acta. Barcelona, Facultad de Geologia,
Universidad de Barcelona
Uwagi: K (2003-) ESP ISSN ISSN 1695-6133 [iss.
1510. Geol. Belg
Tytuł: Geologica Belgica, Brussels
Uwagi: 2/R (1998-) BEL ISSN 1374-8505 [no.
1511. Geol. Carpath
Tytuł: Geologica Carpathica, Bratislava
Uwagi: Dm (1991-) SVK ISSN 1335-0552 [no.
1512. Geol. Gran
Tytuł: Geologia za Granicą / Instytut Geologiczny
Uwagi: K (1960-1975) POL ISSN - brak ; maszynopis powielany [nr
1513. Geol. J. (Chichester)
Tytuł: Geological Journal (Chichester), Liverpool Geological
Society, Manchester Geological Association
Uwagi: K (1964-) GBR ISSN 0072-1050 [iss.
1514. Geol. Mag
Tytuł: Geological Magazine, Cambridge University Press (London)
Uwagi: Dm (1864-) GBR ISSN 0016-7568 [iss.
1515. Geol. Mijnb
Tytuł: Geologie & Mijnbouw, variant title: Netherlands journal of
geosciences, Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig
Genootschap (KNGMG)
Uwagi: K (1931-) NLD ISSN 0016-7746 [iss.
1516. Geol. Ore Depos
Tytuł: Geology of Ore Deposits
Uwagi: Dm (1993-) RUS ISSN 1075-7015 [no.
Strona120
1517. Geol. Quart
Tytuł: Geological Quarterly, Państwowy Inst. Geologiczny, Warszawa
Uwagi: K (2000-) POL ISSN 1641-7291 [[nr
1518. Geol. Sudet
Tytuł: Geologia Sudetica, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Warszawa
Uwagi: R (1964-) POL ISSN 0072-100X [Vol.
1519. Geol. Today (Print)
Tytuł: Geology Today (Print)
Uwagi: Dm (1985-) GBR ISSN 0266-6979 [iss.
1520. Geol.-Palaontol. Mitt. Innsbruck
Tytuł: Geologisch-Palaontologische Mitteilungen Innsbruck,
Institut fur Geologie und Palaontologie
Uwagi: N? (19??-) AUT ISSN 0378-6870
1521. Geologia
Tytuł: Geologia, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica (Kraków)
Uwagi: K (1975-) POL ISSN 0138-0974 [z.
1522. Geologos (Porto)
Tytuł: Geologos (Porto), Universidade do Porto. Faculdade de
Ciencias. Centro de Geologia
Uwagi: N? (1997-) PRT ISSN 0873-741X
1523. Geologos (Wroc.)
Tytuł: Geologos (Wrocław), wydawca -Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Geologii (Wrocław przy tytule za
ISSN Online)
Uwagi: N (1996-2007) 2/R (2008-) POL ISSN 1426-8981 [[T.
1524. Geology (Boulder)
Tytuł: Geology (Boulder), Geological Society of America,
http://www.gsajournals.org/gsaonline/?request=get-currenttoc&issn=0091-7613, http://geology.geoscienceworld.org/archive/
Uwagi: M (1973-) USA ISSN 0091-7613 [iss.
1525. Geology, Geophys. Environ
Tytuł: Geology, Geophysics & Environment. AGH
Uwagi: K (2012-) POL ISSN 2299-8004 online 2353-0790 [Vol., nr
1526. Geomicrobiol. J
Tytuł: Geomicrobiology Journal
Uwagi: K (1978-) USA ISSN 0149-0451 [iss.
1527. Geomorphol. Slovaca
Tytuł: Geomorphologia Slovaca : Časopis o Aktuálnych a v
Súčasnosti Riešených Geomorfologických Problémoch na Slovensku =
The Journal About the Actual Geomorphologic Problems, Asociácia
Slovenských Geomorfológov
Uwagi: 2/R (2001?-) SVK ISSN 1335-9541 [c.
1528. Geomorphol. Slovaca Bohem
Strona121
Tytuł: Geomorphologia Slovaca et Bohemica : Journal About
Conteporary Geomorphologic Problems, Asociacia slovenskych
geomorfologov pri SAV, Bratislava,
http://www.asg.sav.sk/gfsb/home/index.php
Uwagi: 2/R (2007-) SVK ISSN 1337-6799 [[no.
1529. Geomorphology
Tytuł: Geomorphology, New York: Consultants Bureau
Uwagi: K (19??-) USA ISSN 0094-8659
1530. Geomorphology (Amst.)
Tytuł: Geomorphology (Amsterdam)
Uwagi: K (1987-) NLD ISSN 0169-555X [Vol., no.
1531. Geophys. J. Int. (Print)
Tytuł: Geophysical Journal International (Print)
Uwagi: M (1989- ) GBR ISSN 0956-540X [Vol., iss.
1532. Geophys. Res. Abstr
Tytuł: Geophysical Research Abstracts. Katlenburg-Lindau :
European Geophysical Society, Copernicus GmbH. Dostęp:
http://www.geophysical-research-abstracts.net/volumes.html
Uwagi: R (1999-) GER ISSN (printed): 1029-7006. ISSN (electronic):
1607-7962 [Vol.
1533. Geophys. Res. Lett
Tytuł: Geophysical Research Letters
Uwagi: Dm (1974-) USA ISSN 0094-8276 [iss.
1534. Geopolit. Ekogeodin. Reg
Tytuł: Geopolitika i Ekogeodinamika Regionov
Uwagi: 2/R? (2005-) UKR ISSN 2309-7663 [T.
1535. Georgian Math. J
Tytuł: Georgian Mathematical Journal
Uwagi: 4/R (1994-) DEU ISSN 1072-947X [iss.
1536. Geosci. Notes (Print)
Tytuł: Geoscience Notes (Print)
Uwagi: N (2013-) POL ISSN 2353-1487 [[Vol.
1537. Geoscien. Rec
Tytuł: Geoscience Records : an Interdisciplinary Journal of Earth
Sciences
Uwagi: 2/R? (2015-) INT? ISSN 2299-6923 [Vol., iss.
1538. Geotectonics
Tytuł: Geotectonics
Uwagi: Dm (1967-) USA ISSN 0016-8521 [no.
1539. Geoturystyka
Tytuł: Geoturystyka, Geoturism, Kraków : Akademia GórniczoHutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica
Uwagi: R (2004-) POL ISSN 1731-0830 [T.
1540. Geowissenschaften (Weinh., Z.)
Strona122
Tytuł: Geowissenschaften (Weinheim. Zeitschrift) =
Geowissenschaften (Berlin), Ernst, Berlin
Uwagi: M (1988-1997) DEU ISSN 0933-0704 [h.
1541. Ger. q
Tytuł: The German quarterly, American Association of Teachers of
German
Uwagi: K (1928-) USA ISSN 0016-8831 [Vol., no.
1542. Germanoslavica
Tytuł: Germanoslavica, Slovanský ústav AV CˇR (Praha)
Uwagi: 2/R (1994-) CZE ISSN 1210-9029
1543. Gerontol. Pol
Tytuł: Gerontologia Polska
Uwagi: K (1995-) POL ISSN 1425-4956 [nr
1544. GFF
Tytuł: GFF, variant title: Geologiska Foreningens i Stockholm
Forhandlingar, Geological Society of Sweden
Uwagi: K (1994-) SWE ISSN 1103-5897 [iss.
1545. GIK Górnośl. Inf. Kult
Tytuł: GIK Górnośląski Informator Kulturalny : teatry, kina,
muzea, koncerty, galerie, wydarzenia, rekreacja.
Uwagi: M (2001-) POL ISSN 1641-5965
1546. Ginekol. Pol
Tytuł: Ginekologia Polska, parallel title Polish Gynaecology
Uwagi: M (1922-) POL ISSN 0017-0011 [z.
1547. Ginekol. Położ. (Bielsko-Biała)
Tytuł: Ginekologia i Położnictwo, tyt. równol. Gynecology and
Obstetrics
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1896-3315 online 1898-0759 [nr
1548. Gladius
Tytuł: Gladius, Jarandilla (Cáceres): Instituto de Estudios Sobre
Armas Antiguas
Uwagi: R (1961-) ESP ISSN 0436-029X [No.
1549. Glas. Mat
Tytuł: Glasnik Matematički. Serija 3, Zagreb
Uwagi: 2/R (1966-) HRV ISSN 0017-095X [no.
1550. Glass Phys. Chem. (Print)
Tytuł: Glass Physics and Chemistry (Print), parallel title: Fizika
i Khimiya Stekla
Uwagi: Dm (1993-) RUS ISSN 1087-6596 [iss.
1551. Glob. Chang. Biol. (Print)
Tytuł: Global Change Biology (Print)
Uwagi: M (1995-) GBR ISSN 1354-1013 [no.
1552. Glob. J. Adv. Res
Tytuł: Global Journal of Advanced Research
Uwagi: M (2014-) IND ISSN 2394-5788 [iss.
Strona123
1553. Glob. J. Parasitol
Tytuł: Global Journal of Parasitology
Uwagi: N? (2015-) INT ISSN brak [Vol.
1554. Glob. Planet. Change
Tytuł: Global and Planetary Change, Amsterdam : Elsevier
Uwagi: N (1989-) NLD ISSN 0921-8181 [Vol., iss.
1555. Global Tecton. Metallog
Tytuł: Global Tectonics and Metallogeny
Uwagi: N? (1978-) USA ISSN 0163-3171 [Vol., no.
1556. Glosa
Tytuł: Glosa, Warszawa
Uwagi: M (1995-) POL ISSN 1233-4634
1557. Glottodidactica
Tytuł: Glottodidactica, Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uwagi: N (1966-) POL ISSN 0072-4769 [Vol.
1558. GLQ
Tytuł: GLQ: a Journal of Lesbian and Gay Studies
Uwagi: K? (1993-) USA ISSN 1064-2684 [Vol., no.
1559. Głos
Tytuł: Głos : Tygodnik Katolicko-Narodowy, Warszawa, Dziedzictwo
Polskie
Uwagi: T (2002-) POL ISSN brak [nr
1560. Głos Ludu
Tytuł: Głos Ludu
Uwagi: 3/T (1945-) CZE ISSN 1212-4222 [nr
1561. Głos Naucz
Tytuł: Głos Nauczycielski, Warszawa
Uwagi: T (1917-) POL ISSN 0017-1263 [nr
1562. Głos Olesna
Tytuł: Głos Olesna : jednodniówka na Dni Olesna, Stowarzyszenie
Miłośników Ziemi Oleskiej
Uwagi: R (1966-) POL ISSN 0137-5245
1563. Głos Pol., Gaz. Pol
Tytuł: Głos Polski. Gazeta Polska, Polish Voice Pub. Co.
Uwagi: T (1951-) CAN ISSN 0046-6034 [nr
1564. Głos Wielkop
Tytuł: Głos Wielkopolski : codzienne pismo politycznoinformacyjne, Poznań
Uwagi: D (1945-2006) POL ISSN 0137-9186 [nr
1565. Głos Wybrz
Tytuł: Głos Wybrzeża, Gdańsk
Uwagi: D (1946-) POL ISSN 0137-9194 [nr
1566. Głos Ziemi Ciesz
Tytuł: Głos Ziemi Cieszyńskiej, Bielsko-Biała
Strona124
Uwagi: T (1955-) POL ISSN 0209-2565 [nr
1567. Gondwana Res
Tytuł: Gondwana Research, other title: International geoscience
journal, Official journal of the International Association for
Gondwana Research
Uwagi: K (1997-) JPN ISSN 1342-937X [iss.
1568. Goniec Staszowski
Tytuł: Goniec Staszowski, Staszowskie Towarzystwo Kulturalne,
Staszów
Uwagi: M (1990-2002) POL ISSN 1232-6976 [nr
1569. Gosp. Wod
Tytuł: Gospodarka Wodna, Warszawa
Uwagi: M (1935-) POL ISSN 0017-2448 [nr
1570. Gospod. Adm. Teren
Tytuł: Gospodarka i Administracja Terenowa, Warszawa
Uwagi: M (1960-1972) POL ISSN 0434-2151
1571. Gospod. Paliw. Energ
Tytuł: Gospodarka Paliwami i Energią : miesięcznik poświęcony
szczególnie energetyce przemysłowej : organ Ministerstwa Górnictwa
i Energetyki oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Uwagi: M (1963-) POL ISSN 0017-2413
1572. Gospod. Surow. Miner
Tytuł: Gospodarka Surowcami Mineralnymi, PAN Komitet Gospodarki
Surowcami Mineralnymi
Uwagi: K (1985-) POL ISSN 0860-0953 [z.
1573. Gość Niedz
Tytuł: Gość Niedzielny, Katowice
Uwagi: T (1923-) POL ISSN 0137-7604 [nr
1574. Gór. Geoinżynieria
Tytuł: Górnictwo i Geoinżynieria, Kraków, Uczelniane Wydawnictwa
Naukowo-Dydaktyczne AGH, kontynuowane przez AGH Journal of Mining
and Geoengineering
Uwagi: K (2003-2011) POL ISSN 1732-6702 [z.
1575. Gór. Geol
Tytuł: Górnictwo i Geologia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1896-3145 [z.
1576. Gór. Odkryw
Tytuł: Górnictwo Odkrywkowe, Wrocław: POLTEGOR - INSTYTUT
Uwagi: Dm (1969-) POL ISSN 0043-2075 [nr
1577. Górnośl. Diar. Kult
Tytuł: Górnośląski Diariusz Kulturalny, Oficyna Wydawnicza
"Sygnatura", Katowice
Uwagi: M (1993-) POL ISSN 1231-3769 [nr
1578. Górnośl. Stud. Przeds
Tytuł: Górnośląskie Studia Przedsiębiorczości, Chorzów, Oficyna
Wydawnicza Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przesiębiorczości
Strona125
Uwagi: R (2002-) POL ISSN 1644-5007 [T.
1579. Górnośl. Stud. Socjol
Tytuł: Górnośląskie Studia Socjologiczne, Śl. Inst. Naukowy w
Katowicach.
Uwagi: N (1963-) POL ISSN 0072-5013; ISSN od T.18 (1985), Seria
Nowa od T. 1 (2010)1580. Góry Lit. Kult
Tytuł: Góry, Literatura, Kultura. Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego
Uwagi: N (1996-) POL ISSN 2084-4107 [T.
1581. Graefe's Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. (Internet)
Tytuł: Graefe's Archive for Clinical and Experimental
Ophthalmology (Internet)
Uwagi: N (199?-) DEU ISSN 1435-702X [Vol., iss.
1582. Grant J
Tytuł: Grant Journal
Uwagi: 2/R (19-?) CZE ISSN 1805-062X [nr
1583. Gravit. Cosmol
Tytuł: Gravitation & Cosmology, Moscow, Publishing Division of
Academic Affairs Department of Peoples' Friendship University of
Russia
Uwagi: K (1955-) RUS ISSN 0202-2893 [no.
1584. Grazer Math. Ber
Tytuł: Grazer Mathematische Berichte
Uwagi: N? (1989-) DEU ISSN 1016-7692 [Nr
1585. Greek, Roman and Byzantine Studies (Online)
Tytuł: Greek, Roman and Byzantine Studies (Online)
Uwagi: K (1959-) USA ISSN 0017-3916 [no.
1586. Gronie
Tytuł: Gronie : historia - kultura - sztuka : wydawnictwo
poświęcone Żywiecczyźnie i Beskidom, Towarzystwo Miłośników Ziemi
Żywieckiej, Żywiec
Uwagi: 2/R (2006-) POL ISSN 1895-3549 [nr
1587. Gryfita (Białyst.)
Tytuł: Gryfita : białostocki magazyn historyczny, Uniw. Warszawski
Filia w Białymstoku, Inst. Historii
Uwagi: Dm (1994-1996) K (1997-) POL ISSN 1231-3041
1588. GSA Today
Tytuł: GSA Today
Uwagi: M (1991-) USA ISSN 1052-5173 [no.
1589. Gubernaculum Adm
Tytuł: Gubernaculum et Administratio, Wydaw. Wyż. Szkoły Pedagog.
Częstochowa
Uwagi: [?
1590. Guliwer
Tytuł: Guliwer, Warszawa
Strona126
Uwagi: Dm (1991-) POL ISSN 0867-7115 [[nr
1591. Gummi Fasern Kunstst
Tytuł: Gummi, Fasern, Kunststoffe, other title: GAK. Gummi,
Fasern, Kunststoffe
Uwagi: M (1984-) DEU ISSN 0176-1625 [iss.
1592. Gutenberg
Tytuł: Gutenberg, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, Warszawa
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1505-8328
1593. Gutenberg-Jahrb
Tytuł: Gutenberg-Jahrbuch, Verlag der Gutenberg-Gesellschaft,
Mainz
Uwagi: R (1926-) DEU ISSN 0072-9094
1594. Ha!art
Tytuł: Ha!art, Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Krakowa "Krakowska
Alternatywa", Kraków
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1641-7453 [nr
1595. Hajduczanin
Tytuł: Hajduczanin, Chorzów
Uwagi: M (1996-) POL ISSN 1428-8974 [nr
1596. Hallo Deutschlehrer!
Tytuł: Hallo Deutschlehrer!, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli
Języka Niemieckiego
Uwagi: 2/R (1995-) POL ISSN 1641-4918 [nr
1597. Handel Wewn. (Warsz., 1955)
Tytuł: Handel Wewnętrzny (Warszawa. 1955)
Uwagi: Dm (1955-) POL ISSN 0438-5403 [nr
1598. Hanse Law Rev
Tytuł: Hanse Law Review, The E-Journal on European, International
and Comparative Law, http://www.hanselawreview.org
Uwagi: N ? (2005-) INT ISSN 1863-5717 zweryfikować w bazie issnonline [Vol., no.
1599. Harcerstwo
Tytuł: Harcerstwo, Warszawa
Uwagi: M (1959-) POL ISSN 0438-6019
1600. Harv. Bus. Rev. Pol
Tytuł: Harvard Business Review Polska
Uwagi: M (2003-) POL ISSN 1730-3591 [nr
1601. Health Psychol. Rep. (Print)
Tytuł: Health Psychology Report (Print). Uniwersytet Gdański.
Instytut Psychologii
Uwagi: K (2013-) POL ISSN 2353-4184 ISSN online 2353-5571 [no.
1602. Helv. Phys. Acta
Tytuł: Helvetica Physica Acta, Basel: Birkhauser
Uwagi: Dm (1928-1999) CHE ISSN 0018-0238 [no.
1603. Hematologia (Druk)
Strona127
Tytuł: Hematologia (Druk)
Uwagi: K (2010-) POL ISSN 2081-0768 [nr
1604. Herba Pol
Tytuł: Herba Polonica, Inst. Przemysłu Zielarskiego, Poznań
Uwagi: K (1965-) POL ISSN 0018-0599
1605. Hereditas (Lund)
Tytuł: Hereditas : Genetiskt Arkiv / Mendelska Sällskapet i Lund ;
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0018-
0661&site=1
Uwagi: 2/R (1920-) SWE ISSN 0018-0661 [Vol., no.
1606. Hereditas Monast. (Druk)
Tytuł: Hereditas Monasteriorum (Druk) = HM (Druk). Uniwersytet
Wrocławski, Pracownia Badań nad Dziejami Zakonów i Kongregacji
Kościelnych
Uwagi: 2/R (2012-) POL ISSN 2299-5609 [vol.
1607. Heredity
Tytuł: Heredity, Genetical Society, Edinburgh
Uwagi: Dm (1947-) GBR ISSN 0018-067X
1608. Herit. Link
Tytuł: Heritage Link, M. Pawlus, Edmonton
Uwagi: 5/R (1986-) CAN ISSN 0820-2893 [[no.
1609. Herito
Tytuł: Herito
Uwagi: K (2010-) POL ISSN 2082-310X [nr
1610. Heteroat. Chem. (Print)
Tytuł: Heteroatom Chemistry (Print)
Uwagi: Dm (1990-) USA ISSN 1042-7163 [iss.
1611. Heterocycles
Tytuł: Heterocycles (Sendai) = Heterocycles (Tokyo) = Heterocycles
(Amsterdam) = Heterocycles (Oxford), Sendai Institute of
Heterocyclic Chemistry
Uwagi: M (1973-) NLD ISSN 0385-5414
1612. Heteroptera Pol
Tytuł: Heteroptera Poloniae
Uwagi: R? (2009-) POL ISSN 2083-201X [Vol.
1613. Heureka (Warsz.)
Tytuł: Heureka (Warszawa), Rada Towarzystw Naukowych przy
Prezydium PAN
Uwagi: K (2001-2005) POL ISSN 1643-398X [nr
1614. Hidrogeología
Tytuł: Hidrogeología, Asociación Espanola de Hidrología
Subterránea (Madrdi)
Uwagi: R (1986-) ESP ISSN 0214-1248
1615. High Energy Phys. Nucl. Phys
Strona128
Tytuł: High Energy Physics and Nuclear Physics = Gaoneng wuli yu
he wuli = Physica energiae fortis et physica nuclearis, Beijing,
Kexue chubanshe
Uwagi: Dm (19??-) CHN ISSN 0254-3052 [Vol., no.
1616. High Perform. Polym. (Print)
Tytuł: High Performance Polymers (Print)
Uwagi: K (1989-) GBR ISSN 0954-0083 [no.
1617. High Press. Res
Tytuł: High Pressure Research
Uwagi: K (1988-) USA ISSN 0895-7959 [iss.
1618. High Temp. High Press
Tytuł: High Temperatures. High Pressures, London
Uwagi: Dm (1969-) GBR ISSN 0018-1544 [iss.
1619. Hiroshima Math. J
Tytuł: Hiroshima Mathematical Journal, Hiroshima University.
Graguate Scool of Science. Department of Mathmatics
Uwagi: 3/R (1971-) JPN ISSN 0018-2079 Canceled ISSN 0373-0433
[Vol., no.
1620. Hist. - Otaz. - Probl
Tytuł: Historie - Otazky - Problemy, Univerzita Karlova v Praze,
Filozoficka fakulta
Uwagi: 2/R (2009-) CZE ISSN 1804-1132 [nr
1621. Hist. Biol. (Print)
Tytuł: Historical Biology (Print)
Uwagi: K (1988-) CHE ISSN 0891-2963 [iss.
1622. Hist. Eur. Ideas
Tytuł: History of European Ideas, Oxford
Uwagi: K (1980-) GBR ISSN 0191-6599
1623. Hist. Geo- Space Sci. (Print)
Tytuł: History of Geo- and Space Sciences (Print)
Uwagi: N (2010-) DEU ISSN 2190-5010 [Vol., nr
1624. Hist. Polityka
Tytuł: Historia i Polityka
Uwagi: 2/R (2005-) POL ISSN 1899-5160 [nr
1625. Hist. Slav. Occident
Tytuł: Historia Slavorum Occidentis, Toruń, Wydawnictwo Adam
Marszałek
Uwagi: 2/R (2011-) POL ISSN 2084-1213 [nr
1626. Hist. Soz.kd. (Online)
Tytuł: Historische Sozialkunde (Online) = HSK (Online). Wien,
Verein für Geschichte und Sozialkunde. Dostęp:
http://www.univie.ac.at/Wirtschaftsgeschichte/VGS/HSK.html
Uwagi: 2/R () AUT ISSN 1605-8488 [z.
1627. Hist. Stúd
Tytuł: Historické Stúdie, Historický ústav Slovenskej Akadémie
Vied (Bratislava)
Strona129
Uwagi: R (1955-) SVK ISSN 0440-9515
1628. Histmag.org
Tytuł: Histmag.org
Uwagi: N? (2006-) POL ISSN 1896-8651 [data
1629. Historica (Ostrava)
Tytuł: Historica (Ostrava)
Uwagi: 2/R (2010-) CZE ISSN 1803-7550 [c.
1630. Historyka
Tytuł: Historyka, PAN o/Kraków
Uwagi: N (1967-) POL ISSN 0073-277X [T.
1631. Historykon.pl
Tytuł: Historykon.pl
Uwagi: N? (2013-) POL ISSN 2300-6595 [data
1632. Hod. Rośl. Aklim. Nasienn
Tytuł: Hodowla Roślin, Aklimatyzacja i Nasiennictwo
Uwagi: Dt (1957-) POL ISSN 0018-3040 [nr
1633. Hokkaido Math. J
Tytuł: Hokkaido Mathematical Journal = Hokkaido sugaku zasshi,
Hokkaido University. Faculty of Science. Department of Mathematics
Uwagi: 3/R (1972-) JPN ISSN 0385-4035 [no.
1634. Holocene (Sevenoaks)
Tytuł: Holocene (Sevenoaks)
Uwagi: 8/R (1991-) GBR ISSN 0959-6836 [no.
1635. Homo Dei
Tytuł: Homo Dei : dwumiesięcznik ascetyczno-praktyczny, Organ Ligi
Świętości Kapłańskiej
Uwagi: N (1932-1939, 1946-1952, 1957-1959) K (1960-) POL ISSN
0208-757X [nr
1636. Homo Ludens (Pozn.)
Tytuł: Homo Ludens (Poznań), Polskie Towarzystwo Badania Gier,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Lingwistyki
Stosowanej. Pracownia Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i
Komunikacji Interkulturowej
Uwagi: R (2009-) POL ISSN 2080-4555 [Nr
1637. Horyz. Polit
Tytuł: Horyzonty Polityki, parallel title: Horizons of Politics
Uwagi: K (2010-) POL ISSN 2082-5897 [nr
1638. Horyz. Wiary
Tytuł: Horyzonty Wiary : zeszyty Instytutu Kultury Religijnej przy
Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie
Uwagi: K (1990-2001) POL ISSN 0867-0358 [z.
1639. Horyz. Wych
Tytuł: Horyzonty Wychowania, Wyższa Szkoła FilozoficznoPedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie
Uwagi: 2/R (2002-) POL ISSN 1643-9171 [nr
Strona130
1640. Houst. J. Math
Tytuł: Houston Journal of Mathematics, University of Houston
Uwagi: K (1975-) USA ISSN 0362-1588 [no.
1641. HRC, J. High Resolut. Chromatogr
Tytuł: HRC. Journal of High Resolution Chromatography = Journal of
High Resolution Chromatography, Weinheim
Uwagi: M (1989-2000) DEU ISSN 0935-6304
1642. Hrvat. Geogr. Glas. (1997)
Tytuł: Hrvatski Geografski Glasnik (1997)
Uwagi: R? (1997-) HRV ISSN 1331-5854 [Vol., no.
1643. Hum. Pr
Tytuł: Humanizm Pracy, PAN. Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa
Wyższego i Techniki. Inst. Organizacji i Planowania
Uwagi: Dm (1968-1974) POL ISSN 0137-3021 [nr
1644. Hum. Zesz. Nauk
Tytuł: Humanistyczne Zeszyty Naukowe : pismo Rady Uczelnianej ZSP
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uwagi: N (1986-1993) POL ISSN brak [Nr
1645. Human Mov
Tytuł: Human Movement
Uwagi: 2/R (2004-) POL ISSN 1732-3991 [nr
1646. Human. Pr
Tytuł: Humanizacja Pracy, PAN. Komitet Pracy i Polityki
Społecznej, Warszawa
Uwagi: Dm (1975-) POL ISSN 0137-3013 [nr
1647. Humaniora (Pozn.)
Tytuł: Humaniora : biuletyn, Poznań : Humaniora Fundacja dla
Humanistyki
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1233-0388 [Z.
1648. Humanising Language Teaching
Tytuł: Humanising Language Teaching
Uwagi: Dm (1999-) GBR ISSN 1755-9715 [iss.
1649. Humanist. Przyrodozn
Tytuł: Humanistyka i Przyrodoznawstwo, Olsztyn Wydaw. ART.
Uwagi: [?
1650. Humanit. Soc. Sci. (Rzesz., Druk)
Tytuł: Humanities and Social Sciences (Rzeszów. Druk)
Uwagi: K (2013-) POL ISSN 2300-5327 [nr
1651. Humanitas
Tytuł: Humanitas, PAN Inst. Filozofii i Socjologii, Wrocław
Uwagi: N (1978-) POL ISSN 0137-9666 [T.
1652. Humanitas J. Eur. Stud
Tytuł: Humanitas Journal of European Studies
Uwagi: N? (2007-) POL ISSN 1898-231X [brak w ISSN OnLine
Strona131
1653. Humanities and Social Sciences Review (Cumberland, R.I.)
Tytuł: Humanities and Social Sciences Review (Cumberland, R.I.)
Uwagi: K (2011-) USA ISSN 2165-6258 [iss.
1654. Humaniz. Pracy (2001)
Tytuł: Humanizacja Pracy (2001)
Uwagi: Dm (2001-) POL ISSN 1643-7446 [nr
1655. Humanum
Tytuł: Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne
Uwagi: 2/R (2008-) POL ISSN 1898-8431 [nr
1656. Husserl Stud
Tytuł: Husserl Studies, The Hague : Martinus Nijhoff Publishers
Uwagi: 3/R (1984-) NLD ISSN 0167-9848 [no.
1657. Hut. Listy
Tytuł: Hutnicke Listy
Uwagi: Dm? (1946-) CZE ISSN 0018-8069 [Roc., c.
1658. Hut. Wiad. Hut
Tytuł: Hutnik, Wiadomości Hutnicze
Uwagi: M (1992- ) POL ISSN 1230-3534 [nr
1659. Hutnik
Tytuł: Hutnik, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu
Hutniczego
Uwagi: M (1929-1991) POL ISSN 0018-8077
1660. Hybris (Łódź)
Tytuł: Hybris (Łódź), http://magazynhybris.com/
Uwagi: N (2001-) POL ISSN 1689-4286 [Nr
1661. Hydrobiologia (The Hague)
Tytuł: Hydrobiologia : Acta Hydrobiologica, Hydrographica et
Protistologica. (The Hague)
http://www.springerlink.com/link.asp?id=100271
Uwagi: T (1948-) NLD ISSN 0018-8158 [no.
1662. Hydrol. Res. (Print)
Tytuł: Hydrology Research (Print), International Water
Association, continues Nordic Hydrology ISSN 0029-1277
Uwagi: K (2008-) INT ISSN 1998-9563 [iss.
1663. Hydrometallurgy (Amst.)
Tytuł: Hydrometallurgy (Amsterdam)
Uwagi: M (1975-) NLD ISSN 0304-386X [iss.
1664. Hyperfine Interact
Tytuł: Hyperfine Interactions, Kluwer Academic Publishers, Baltzer
Science Publishers
Uwagi: K (1975-) NLD ISSN 0304-3843 [Vol., no.
1665. IAHS-AISH Publ
Tytuł: IAHS-AISH Publication, International Association of
Hydrological Sciences-Association Internationale des Sciences
Hydrologiques publication
Strona132
Uwagi: N? (1973-) INT ISSN 0144-7815 [Vol., iss.
1666. Ibidem
Tytuł: Ibidem : rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL,
Lublin
Uwagi: R (2003-) POL ISSN 1732-6621 [T.
1667. ICCP News
Tytuł: ICCP News, Coalseam Gas Research Institute
Uwagi: 3/R (1989-) AUS ISSN 1445-4793 [no.
1668. ICGA Journal
Tytuł: ICGA Journal, Universiteit Maastricht, Department of
Computer Science, International Computer Chess Association
Uwagi: K (2000-) NLD ISSN 1389-6911 [no.
1669. Idea (Białyst.)
Tytuł: Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć
filozoficznych, Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Warszawski. Filia w
Białymstoku (1976); Uwaga : od nr 4 (wyd. 1991) przestaje ukazywać
się jako podseria
Uwagi: N (1986-) POL ISSN 0860-4487 [T.
1670. Idea Przemiany
Tytuł: Idea Przemiany
Uwagi: R? (2008-) POL ISSN 2083-196X [T.
1671. Ideol. Polit
Tytuł: Ideologia i Polityka, KC PZPR. Wydział Pracy IdeowoWychowawczej
Uwagi: M (1970-) POL ISSN 0137-7094 [nr
1672. IEEE Trans. Automat. Contr. (Print)
Tytuł: IEEE Transactions on Automatic Control (Print), variant
title: Transactions on Automatic Control, Automatic Control,
Institute of Electrical and Electronics Engineers. Automatic
Control Group
Uwagi: M (1963-) USA ISSN 0018-9286 [iss.
1673. IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul
Tytuł: IEEE transactions on dielectrics and electrical insulation,
New York
Uwagi: Dm (1994-) USA ISSN 1070-9878 [Vol., iss.
1674. IEEE Trans. Fuzzy Syst
Tytuł: IEEE Transactions on Fuzzy Systems
Uwagi: Dm (1993-) USA ISSN 1063-6706 [iss.
1675. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens
Tytuł: IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, New
York: Institute of Electrical and Electronics Engineers
Uwagi: Dm (1980-) USA ISSN 0196-2892 [no.
1676. IEEE Trans. Image Process
Tytuł: IEEE Transactions on Image Processing. New York, Institute
of Electrical and Electronics Engineers
Uwagi: M (1992-) USA ISSN 1057-7149 [no.
Strona133
1677. IEEE Trans. Instrum. Meas
Tytuł: IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
Uwagi: M (1963-) USA ISSN 0018-9456 [iss.
1678. IEEE Trans. Magn
Tytuł: IEEE Transactions on Magnetics, Institute of Electrical and
Electronics Engineers for the Magnetics Group
Uwagi: Dm (1965-) USA ISSN 0018-9464 [Vol., iss.
1679. IEEE Trans. Ultrason. Ferroelectr. Freq. Control
Tytuł: IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and
Frequency Control
Uwagi: M (1986-) USA ISSN 0885-3010 [iss.
1680. IEICE Electron. Express
Tytuł: IEICE Electronics Express, Institute of Electronics,
Information and Communication Engineers, Tokyo
Uwagi: N (2004) Dt (2005-) JPN ISSN 1349-2543 [No.
1681. IET Intell. Transp. Syst. (Print)
Tytuł: IET Intelligent Transport Systems (Print)
Uwagi: K (2007-) GBR ISSN 1751-956X [no.
1682. IJPAM, Int. J. Pure Appl. Math
Tytuł: IJPAM. International Journal of Pure and Applied
Mathematics, Sofia
Uwagi: Dt (2002?-) BGR ISSN 1311-8080 [Vol., no.
1683. Iluzjon (1981)
Tytuł: Iluzjon, Filmoteka Polska (Warszawa)
Uwagi: K (1981-) POL ISSN 0209-3537 [nr
1684. Iluzjon (1992)
Tytuł: Iluzjon, Filmoteka Narodowa, Warszawa
Uwagi: M (1992-) POL ISSN 1233-1511
1685. IM Inż. Mater
Tytuł: IM Inżynieria Materiałowa = Inżynieria Materiałowa,
Warszawa: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma
Uwagi: Dm (1980-) POL ISSN 0208-6247 [nr
1686. IMA J. Math. Control Inf
Tytuł: Institut of Mathematisc and its Applications Journal of
Mathematical Control and Information, Oxford
Uwagi: K (1984-) GBR ISSN 0265-0754 [Vol., no.
1687. Images (Gniez.)
Tytuł: Images (Gniezno)
Uwagi: N (2003-) POL ISSN 1731-450X [Vol., nr
1688. Immigr. Minor
Tytuł: Immigrants & Minorities:Historical Studies in Ethnicity,
Migration and Diaspora
Uwagi: 3/R (1982-) GBR ISSN 0261-9288 ISSN online 1744-0521 [Vol.,
no. iss.
1689. In Gremium
Strona134
Tytuł: In Gremium
Uwagi: N (2007-) POL ISSN 1899-2722 [T.
1690. In Silico Biol. (Gedrukt)
Tytuł: In Silico Biology (Gedrukt)
Uwagi: K? (1998-) NLD ISSN 1386-6338 [Vol., no.
1691. Ind. Eng. Chem. Res
Tytuł: Industrial & Engineering Chemistry Research, inny tyt. I &
EC Research. American Chemical Society
Uwagi: Dt (1987-) USA ISSN 0888-5885 [iss.
1692. Ind.-Kult. (Essen)
Tytuł: Industrie-Kultur (Essen)
Uwagi: N (1995-) DEU ISSN 0949-3751 [R., h.
1693. Indag. Math
Tytuł: Indagationes mathematicae, Koninklijke Nederlandse Academie
van Wetenschappen
Uwagi: K (1939-) NLD ISSN 0019-3577 [iss.
1694. Indian J. Math
Tytuł: Indian Journal of Mathematics, Allahabad Mathematical
Society
Uwagi: 3/R (1958-) IND ISSN 0019-5324 [no.
1695. Indian J. Pure Appl. Math
Tytuł: Indian Journal of Pure and Applied Mathematics
Uwagi: M (1970-) IND ISSN 0019-5588 [no.
1696. Inf. Praw
Tytuł: Informacja Prawnicza : materiały szkoleniowe z zakresu
prawa karnego / Zrzeszenie Prawników Polskich. Zarząd Wojewódzki w
Katowicach, Zarząd Wojewódzki w Warszawie
Uwagi: M (1984-) POL ISSN-brak [nr
1697. Inf. Process. Lett. (Print)
Tytuł: Information Processing Letters (Print), Amsterdam, Elsevier
Science
Uwagi: Dm (1971-) NLD ISSN 0020-0190 [Vol., iss.
1698. Inf. Raumentwickl
Tytuł: Informationen zur Raumentwicklung, Bonn
Uwagi: M (1974-) DEU ISSN 0303-2493
1699. Inf. Sci
Tytuł: Information Sciences, Informatics and Computer Science
Intelligent Systems Applications, An International Journal
Uwagi: N (1968-) INT ISSN 0020-0255 [Vol., iss.
1700. Info DaF, Inf. Dtsch.-Fremdspr
Tytuł: Info DaF. Informationen Deutsch als Fremdsprache
Uwagi: N? (1983-) DEU ISSN 0724-9616 [H.
1701. INFOR, Inf. Syst. Oper. Res
Tytuł: INFOR. Information Systems and Operational Research
Uwagi: K (1971-) CAN ISSN 0315-5986 [no.
Strona135
1702. Inform. Museol
Tytuł: Informatica Museologica = IM, Zagreb
Uwagi: K (1973-) HRV ISSN 0350-2325
1703. Inform. Technol. Mater
Tytuł: Informatyka w Technologii Materiałów, Computer Methods in
Material Science
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1641-8581 [no.
1704. Informatyka
Tytuł: Informatyka, Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyzszego i
Techniki
Uwagi: M (1971-) POL ISSN 0542-9951
1705. Infrared Phys
Tytuł: Infrared Physics
Uwagi: K (1961-1993) GBR ISSN 0020-0891 [iss.
1706. Infrared Phys. Technol
Tytuł: Infrared Physics & Technology
Uwagi: Dm (1994-) GBR ISSN 1350-4495 [iss.
1707. Infrastrukt. Ekol. Teren. Wiej
Tytuł: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Polska
Akademia Nauk. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Kraków
Uwagi: N (2004-) POL ISSN 1732-5587 [[Nr
1708. Infrastrukt. Transp
Tytuł: Infrastruktura Transportu
Uwagi: Dm (2008-2014) POL ISSN 1899-0622 [[nr
1709. Initium (Katow.)
Tytuł: Initium : periodyk Koła Naukowego Teologów, Wydział
Teologiczny UŚ. Koło Naukowe Teologów, Emmanuel, Katowice.
Uwagi: R (1969-) POL ISSN 1898-2077 [[Nr
1710. Inji Gwahag Jag'eob (Print)
Tytuł: Inji Gwahag Jag'eob (Print), parallel title Journal of
cognitive science (Print)
Uwagi: 2/R? (2000-) KOR ISSN 1598-2327 [Vol., iss.
1711. Innow. Materiałach Przem. Technol
Tytuł: Innowacje w Materiałach Przemysłowych i Technologiach
Uwagi: K (2009-) POL ISSN 2080-8259 [nr
1712. Inorg. Chem
Tytuł: Inorganic Chemistry, American Chemical Society
Uwagi: Dt (1962-) USA ISSN 0020-1669 [iss.
1713. Inorg. Chem. Commun
Tytuł: Inorganic Chemistry Communications, Amsterdam
Uwagi: M (1998-) NLD ISSN 1387-7003 [iss.
1714. Inorg. Chim. Acta
Tytuł: Inorganica Chimica Acta: the International Inorganic
Chemistry Journal, Amsterdam
Uwagi: 15/R (1967-) NLD ISSN 0020-1693 [Vol.
Strona136
1715. Inorg. Mater
Tytuł: Inorganic Materials, other title: Neorganicheskie Materialy
Uwagi: M (1965-) RUS ISSN 0020-1685 [iss.
1716. Insect Sci. (Print)
Tytuł: Insect Science (Print)
Uwagi: Dm (2005-) AUS ISSN 1672-9609 [iss.
1717. Insects Syst. Evol
Tytuł: Insect systematics & evolution = Insect systematics and
evolution
Uwagi: K (2000-) DNK ISSN 1399-560X [[no.
1718. Inspir. Polonist
Tytuł: Inspiracje Polonistyczne
Uwagi: K (1996-) POL ISSN 1426-4706 [nr
1719. Inspiracje (Kielce)
Tytuł: Inspiracje (Kielce), Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
Uwagi: M (1993-) POL ISSN 1428-5479
1720. Inspiracje (Ustroń)
Tytuł: Inspiracje, Ustroń
Uwagi: K (1995-1997) POL ISSN 1233-4952
1721. Inspiracje (Warsz., 1982)
Tytuł: Inspiracje, Warszawa
Uwagi: M (1982-1991) POL ISSN 0209-1461
1722. Inspiracje (Warsz., 1992)
Tytuł: Inspiracje, Warszawa
Uwagi: Dm (1992-) POL ISSN 1233-7595
1723. Inst. Phys. Conf. Ser
Tytuł: Institute of Physics Conference Series, Bristol
Uwagi: N? (1985-) GBR ISSN 0951-3248
1724. Instal. Sanit
Tytuł: Instalacje Sanitarne, Białystok
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1642-7084 [nr
1725. Int. Biodeterior. Biodegrad
Tytuł: International Biodeterioration and Biodegradation, Barking
Uwagi: M (1992-) GBR ISSN 0964-8305 [iss.
1726. Int. Conf. "The Eur. Integr. - Realities Perspect." (Print)
Tytuł: The International Conference "The European Integration Realities and Perspectives" (Print)
Uwagi: R (2010-) ROU ISSN 2067-9211 [Vol.
1727. Int. J. Acarol
Tytuł: International Journal of Acarology
Uwagi: K (1975-) USA ISSN 0164-7954 [iss.
1728. Int. J. Appl. Ceram. Technol
Tytuł: International Journal of Applied Ceramic Technology
Uwagi: Dm (2004-) GBR ISSN 1546-542X [iss.
Strona137
1729. Int. J. Appl. Electromagn. Mech
Tytuł: International Journal of Applied Electromagnetics and
Mechanics, IOS Press, Amsterdam
Uwagi: N (1995-2002) 8/R (2003-) NLD ISSN 1383-5416 [Vol., no.
1730. Int. J. Appl. Math. Comput. Sci
Tytuł: International Journal of Applied Mathematics and Computer
Science, Uniw. Zielona Góra
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1641-876X [no.
1731. Int. J. Approx. Reason
Tytuł: International Journal of Approximate Reasoning
Uwagi: Dm (1987-) USA ISSN 0888-613X [iss.
1732. Int. J. Artif. Organs (Testo stamp.)
Tytuł: The International Journal of Artificial Organs (Testo
stampato)
Uwagi: Dm (1978-) ITA ISSN 0391-3988 [iss.
1733. Int. J. Baudrillard Stud
Tytuł: International Journal of Baudrillard Studies
Uwagi: 2/R (2004-) CAN ISSN 1705-6411 [nr
1734. Int. J. Bifurc. Chaos Appl. Sci. Eng
Tytuł: International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied
Sciences and Engineering, Singapore
Uwagi: K (1991-) SGP ISSN 0218-1274
1735. Int. J. Biling. Educ. Biling
Tytuł: International Journal of Bilingual Education and
Bilingualism
Uwagi: Dm (1998-) GBR ISSN 1367-0050 [iss.
1736. Int. J. Biol. Macromol
Tytuł: International Journal of Biological Macromolecules
Uwagi: Dm (1979-) GBR ISSN 0141-8130 [iss.
1737. Int. J. Biom. (Print)
Tytuł: International Journal of Biometrics (Print)
Uwagi: K (2009-) GBR ISSN 1755-8301 [no.
1738. Int. J. Chem Tech Res
Tytuł: International Journal of Chem Tech Research, Nagpur, Sphinx
Knowledge House
Uwagi: K? (2008-) IND ISSN 0974-4290 [Vol., no.
1739. Int. J. Climatol
Tytuł: International Journal of Climatology, Wiley
Uwagi: 15/R (1989-) GBR ISSN 0899-8418 [iss.
1740. Int. J. Coal Geol
Tytuł: International journal of coal geology, Elsevier
Uwagi: Dm (1980-) NLD ISSN 0166-5162 [iss.
1741. Int. J. Comput. Mater. Sci. Surf. Eng
Tytuł: International Journal of Computational Materials Science
and Surface Engineering, Inderscience, Olney
Strona138
Uwagi: Dm (2007-) GBR ISSN 1753-3465 ISSN 1753-3465 (online) [no.
1742. Int. J. Continuing Eng. Educ. Life-long Learn
Tytuł: International Journal of Continuing Engineering Education
and Life-long Learning
Uwagi: N? (1997-) INT ISSN 1560-4624 [Nr
1743. Int. J. Disabil. Hum. Develop
Tytuł: International Journal on Disability and Human Development
Uwagi: N (1999-) INT ISSN 1565-012X brak w issn online [Vol., nr
1744. Int. J. Distributed Sensor Networks
Tytuł: International Journal of Distributed Sensor Networks
Uwagi: 2/M (2005-) USA ISSN 1550-1329 [iss. ?, brak numeracji
1745. Int. J. Env. Health (Print)
Tytuł: International Journal of Environment and Health (Print)
Uwagi: K (2007-) GBR ISSN 1743-4955 [nr
1746. Int. J. Environ. Pollut
Tytuł: International Journal of Environment and Pollution
Uwagi: K (1991-) INT ISNN 0957-4352 [Vol., no.
1747. Int. J. Environ. Res. (Print)
Tytuł: International Journal of Environmental of Research.
(Print).
Uwagi: K (2006-) IRN ISSN 1735-6865 ISSN online 2008-2304 Vol.,
iss.
1748. Int. J. Environ. Res. Public Health (Online)
Tytuł: International Journal of Environmental Research and Public
Health (Online)
Uwagi: M (2004-) INT ISSN 1660-4601 [nr
1749. Int. J. Environ. Sci. Technol. (Tehran
Tytuł: International Journal of Environmental Science and
Technology (Tehran)
Uwagi: K (2004-) IRN ISSN 1735-1472 [iss.
1750. Int. J. Environ. Waste Manag. (Print)
Tytuł: International Journal of Environment and Waste Management
(Print)
Uwagi: K (2006-) GBR ISSN 1478-9876 [Vol., no.
1751. Int. J. Food, Agric. Environ. (Print)
Tytuł: International Journal of Food, Agriculture and Environment
(Print)
Uwagi: K (2002-2012) FIN ISSN 1459-0255 pod tym issn występuje na
liście ministerialnej [iss.
1752. Int. J. Geom. Method. Mod. Phys
Tytuł: International Journal of Geometric Methods in Modern
Physics
Uwagi: 8/R (2004-) SGP ISSN 0219-8878 [no.
1753. Int. J. Heat Mass Transfer
Tytuł: International Journal of Heat and Mass Transfer, Oxford
Uwagi: M (1960-) GBR ISSN 0017-9310
Strona139
1754. Int. J. Hum.-Comput. Interact
Tytuł: International Journal of Human-Computer Interaction
Uwagi: Dm (1989-) USA ISSN 1044-7318 [no.
1755. Int. J. Human Rights
Tytuł: International Journal of Human Rights
Uwagi: K (1997-) GBR ISSN 1364-2987 [iss.
1756. Int. J. Hydrogen Energy
Tytuł: International Journal of Hydrogen Energy, Oxford
Uwagi: K (1976-1978), Dm (1979-1981), M (1982-2002) [iss.
1757. Int. J. Inf. Commun. Technol. Educ
Tytuł: International Journal of Information and Communication
Technologies in Education, ICTE Journal
Uwagi: 2/R (2012) R (2013-2014) K (2015-) CZE ISSN 1805-3726
[Vol., iss.
1758. Int. J. Inf. Technol. Comput. Sci. (Print)
Tytuł: International Journal of Information Technology and
Computer Science (Print)
Uwagi: M (2009-) HKG ISSN 2074-9007 [no.
1759. Int. J. Intell. Syst. Appl. (Print)
Tytuł: International Journal of Intelligent Systems and
Applications (Print)
Uwagi: M (2009-) HKG ISSN 2074-904X [no.
1760. Int. J. Mater. Res
Tytuł: International Journal of Materials Research. Inny tyt.:
Zeitschrift fur Metallkunde (2006. Print), IJMR (Munchen. Print)
Uwagi: M (2006-) DEU ISSN 1862-5282 [no.
1761. Int. J. Math. Math. Sci
Tytuł: International Journal of Mathematics and Mathematical
Sciences, University of Central Florida
Uwagi: K (1978-) USA ISSN 0161-1712 [iss.
1762. Int. J. Med. Inform
Tytuł: International Journal of Medical Informatics, Shannon
Uwagi: M (1997-) IRL ISSN 1386-5056
1763. Int. J. Med. Microbiol. (Print)
Tytuł: International Journal of Medical Microbiology (Print)
Uwagi: N (2000-) DEU ISSN 1438-4221 [Vol., iss.
1764. Int. J. Microstruct. Mater. Prop. (Print)
Tytuł: International Journal of Microstructure and Materials
Properties (Print)
Uwagi: K (2005-) GBR ISSN 1741-8410 [Vol., no.
1765. Int. J. Mod. Educ. Comput. Sci. (Print)
Tytuł: International Journal of Modern Education and Computer
Science
Uwagi: M (2009-) HKG ISSN 2075-0161 [no.
1766. Int. J. Mod. Phys. A
Strona140
Tytuł: International Journal of Modern Physics A
Uwagi: R (1986-) SGP ISSN 0217-751X [Vol., no.
1767. Int. J. Mod. Phys. B
Tytuł: International Journal of Modern Physics B, Singapore: World
Scientific
Uwagi: N (1987-) SGP ISSN 0217-9792 [Vol., no.
1768. Int. J. Mod. Phys. C
Tytuł: International Journal of Modern Physics C
Uwagi: K (1990-1991) Dm (1992-1997) M (1997-) SGP ISSN 0129-1831
[no.
1769. Int. J. Mod. Phys. Conf. Ser
Tytuł: International Journal of Modern Physics. Conference Series
Uwagi: Dm? (2010) SGP ISSN 2010-1945 [Vol.
1770. Int. J. Mod. Phys. D
Tytuł: International Journal of Modern Physics D, Singapore
Uwagi: K (1992-) SGP ISSN 0218-2718
1771. Int. J. Mod. Phys. E
Tytuł: International Journal of Modern Physics. E, Nuclear Physics
Uwagi: Dm (1992-) SGP ISSN 0218-3013 [no.
1772. Int. J. Mol. Sci. (Online)
Tytuł: International Journal of Molecular Sciences (Online)
Uwagi: M (2000-) INT ISSN 1422-0067 [iss.
1773. Int. J. Multidiscip. Thought
Tytuł: International Journal of Multidisciplinary Thought
Uwagi: M? (2010-) USA ISSN 2156-6992 brak pełnego rekordu w issn
[Vol., no.
1774. Int. J. Multiling
Tytuł: International Journal of Multilingualism, Clevedon
Uwagi: 2/R (2004-) GBR ISSN 1479-0718 [no.
1775. Int. J. Musicol
Tytuł: International Journal of Musicology
Uwagi: R (1993-) DEU ISSN 0941-9535 [Vol.
1776. Int. J. Nanosci
Tytuł: International Journal of Nanoscience
Uwagi: Dm? (2002-) SGP ISSN 0219-581X [Vol., iss.
1777. Int. J. Neuropsychopharmacol. (Online)
Tytuł: International Journal of Neuropsychopharmacology (Online)
Uwagi: M (1998-) GBR ISSN 1469-5111 [iss.
1778. Int. J. Neuropsychopharmacol. (Print)
Tytuł: International journal of neuropsychopharmacology (Print)
Uwagi: M (1998-) GBR ISSN 1461-1457 [no.
1779. Int. J. Neurosci
Tytuł: International Journal of Neuroscience
Uwagi: M (1970-) GBR ISSN 0020-7454 [no.
Strona141
1780. Int. J. Pedagog. Innov. New Technol
Tytuł: International Journal of Pedagogy, Innovation and New
Technologies
Uwagi: 2/R (2014-) POL ISSN 2392-0092 [nr
1781. Int. J. Pharm
Tytuł: International Journal of Pharmaceutics, Amsterdam
Uwagi: Dt (1978-) NLD ISSN 0378-5173
1782. Int. J. Polym. Anal. Charact
Tytuł: International Journal of Polymer Analysis and
Characterization, Taylor and Francis
Uwagi: Dm (1995-) CHE ISSN 1023-666X [iss.
1783. Int. J. Psychol
Tytuł: International Journal of Psychology = Journal International
de Psychologie, International Union of Psychological Science
Uwagi: K (1966-) GBR ISSN 0020-7594
1784. Int. J. Quant. Chem
Tytuł: International Journal of Quantum Chemistry, New York
Uwagi: Dt (1967-) USA ISSN 0020-7608 [Vol., iss.
1785. Int. J. Quantum Chem., Symp
Tytuł: International Journal of Quantum Chemistry. Symposium =
Quantum chemistry symposia = Quantum chemistry, New York
Uwagi: R (1967-1976) USA ISSN 0538-821X
1786. Int. J. Radiat. Appl. Instrum. P. C Radiat. Phys. Chem
Tytuł: International Journal of Radiation Applications and
Instrumentsation. Part C Radiation Physics and Chemistry
Uwagi: N (1986-1992) GBR 1359-0197
1787. Int. J. Radiat. Phys. Chem
Tytuł: International Journal for Radiation Physics and Chemistry,
Elmsford, N.Y
Uwagi: Dm (1969-1976) USA ISSN 0020-7055
1788. Int. J. Refug. Law
Tytuł: International Journal of Refugee Law
Uwagi: K (1989-) GBR ISSN 0953-8186 [nr
1789. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech. Abstr. (Online)
Tytuł: International journal of rock mechanics and mining sciences
& geomechanics abstracts, Amsterdam : Elsevier
Uwagi: Dm (200?-) NLD ISSN 1879-2073 ISSN-L 0148-9062
1790. Int. J. Sci. Eng. Res
Tytuł: International Journal of Scientific and Engineering
Research
Uwagi: M (2010-) IND ISSN 2229-5518 [iss.
1791. Int. J. Signal Imaging Syst. Eng. (Print)
Tytuł: International Journal of Signal and Imaging Systems
Engineering (Print)
Uwagi: K (2008-) GBR ISSN 1748-0698 [no.
Strona142
1792. Int. J. Speleol
Tytuł: International Journal of Speleology, Lisse
Uwagi: K (1964-) NLD ISSN 0020-7691 Canceled ISSN 0368-0207
1793. Int. J. Speleol. (Ed. italiana)
Tytuł: International Journal of Speleology (Ed. italiana), Societa
Speleologica Italiana
Uwagi: K (1964-) ITA ISSN 0392-6672
1794. Int. J. Theor. Phys
Tytuł: International Journal of Theoretical Physics, New York
Uwagi: M (1968-) USA ISSN 0020-7748 Canceled ISSN 0538-8236 [Vol.,
no.
1795. Int. J. Therm. Sci. (Print)
Tytuł: International Journal of Thermal Sciences (Print)
Uwagi: M (1999-) FRA ISSN 1290-0729 [vol.
1796. Int. J. Thermophys
Tytuł: International Journal of Thermophysics
Uwagi: Dm (1980-) USA ISSN 0195-928X [Vol., no.
1797. Int. J. Uncertain. Fuzziness Knowl.-based Syst
Tytuł: International Journal of Uncertainty, Fuzziness and
Knowledge-based Systems, Singapore
Uwagi: K (1993-) SGP ISSN 0218-4885 [no.
1798. Int. J. Web Based Communities (Print)
Tytuł: International Journal of Web Based Communities (Print)
Uwagi: K (2004-) GBR ISSN 1477-8394 [no.
1799. Int. Pap. Engl. Stud. (Print)
Tytuł: International Papers on English Studies (Print). Inny tyt.:
IPES http://www.ipesjournal.org/ipesjournal/ipes.html
Uwagi: R (2013-) ESP ISSN 2341-0000 online 2341-071X [Iss.
1800. Int. Prot. Ind. Prop
Tytuł: International Protection of Industrial Property, Uniw. im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uwagi: N (1978-) POL ISSN 0137-3625
1801. Int. Rev. Hydrobiol
Tytuł: International Review of Hydrobiology
Uwagi: N (1998-) DEU ISSN 1434-2944 [Vol., iss.
1802. Int. Rev. Pragmat. (Print)
Tytuł: International Review of Pragmatics (Print)
Uwagi: 2/R (2009-) NLD ISSN 1877-3095 [iss.
1803. Int. Soc. Sci. J. (Print)
Tytuł: International social science journal (Print), Paris, Unesco
Uwagi: K (1959-) INT ISSN 0020-8701 [no.
1804. Integr. Equ. Oper. Theory
Tytuł: Integral Equations and Operator Theory, Basel
Uwagi: M (1978-) CHE ISSN 0378-620X [Vol., no.
Strona143
1805. Integr. Ferroelectr
Tytuł: Integrated Ferroelectrics, Gordon and Breach Science
Publishers
Uwagi: K (1992-) USA ISN 1058-4587
1806. Integracje
Tytuł: Integracje, Warszawa
Uwagi: N (1978-) POL ISSN 0137-6772
1807. Integral Transforms Spec. Funct
Tytuł: Integral Transforms and Special Functions, Yverdon
Uwagi: K (1993-) CHE ISSN 1065-2469 [no.
1808. Inter Finitimos (Wyd. pol.)
Tytuł: Inter Finitimos (Wyd. polskie) = Inter Finitimos.
Wissenschaftlicher Informationsdienst Deutsch - Polnische
Beziehungen, Kraków ; Od Nr 7 (1995) wydaw. : Centrum PolskoNiemieckie
Uwagi: 2/R (1992) POL ISSN 1234-107X [nr
1809. Inter-Polcom
Tytuł: Inter-Polcom, Polsko-Polonijna Izba Przemyslowo-Handlowa
(Warszawa)
Uwagi: M (1983-) POL ISSN 0239-8672
1810. Interactions
Tytuł: Interactions: Ege Journal of British and American Studies,
Ege Ingiliz ve Amerikan Incelemeleri Dergisi
Uwagi: R (1995-) TUR ISSN 1300-574X [Vol.
1811. Interactions: Ege Journal of British and American Studies
Tytuł: Interactions: Ege Journal of British and American Studies.
Tyt. tur.: Ege Ingiliz ve Amerikan Incelemeleri Dergisi. Ege
Universitesi (Izmir).
Uwagi: R (1995-) TUR ISSN 1300-574X [Vol., no.
1812. InterAlia
Tytuł: InterAlia
Uwagi: N? (2006-) POL ISSN 1689-6637 brak w bazie issn online [Nr
1813. Intercommunalites
Tytuł: Intercommunalites. Paris, ADCF
Uwagi: K (1997- ) FRA ISSN 1253-5230 [no
1814. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagog. Spec
Tytuł: Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specalnej :
Uwagi: czasopismo naukowe Wydziału Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [...
1815. Intermetallics (Barking)
Tytuł: Intermetallics (Barking), Elsevier Applied Science
Uwagi: N (1993-1998), M (1999-) GBR ISSN 0966-9795 [iss.
1816. International Journal of Business and Management (Print)
Tytuł: International Journal of Business and Management (Print)
Uwagi: K (2006-) AUS ISSN 1833-3850 [no.
Strona144
1817. Invertebr. Biol
Tytuł: Invertebrate Biology, Wiley-Blackwell Publishing
Uwagi: K (1879-) USA ISSN 1077-8306 [no.
1818. Invertebr. Reprod. Dev
Tytuł: Invertebrate Reproduction & Development
Uwagi: Dm (1989-) ISR 0792-4259 [no.
1819. Investig. Hist
Tytuł: Investigaciones Históricas. Universidad de Valladolid
Uwagi: R? (1979-) ESP [Nr
1820. Investig. Ophthalmol. Vis. Sci
Tytuł: Investigative Ophthalmology & Visual Science
Uwagi: M (1977-) USA ISSN 0146-0404 [iss.
1821. Inw. Sekt. Publicznego
Tytuł: Inwestycje Sektora Publicznego, Kwartalnik Inwestycje
Sektora Publicznego, Wrocław : Presscom
Uwagi: M? (2010-) POL ISSN 2082-0445 [nr
1822. Inż. Biomater
Tytuł: Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials,
Kraków, Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
Uwagi: K (1997-) POL ISSN 1429-7248 [no.
1823. Inż. Chem. Proces
Tytuł: Inżynieria Chemiczna i Procesowa, PAN Komitet Inżynierii
Chemicznej i Procesowej
Uwagi: K (1980-) POL ISSN 0208-6425 [z.
1824. Inż. Ekologiczna
Tytuł: Inżynieria Ekologiczna, Polskie Towarzystwo Inżynierii
Ekologicznej, Warszawa
Uwagi: R (2000-) POL ISSN 2081-139X [Nr
1825. Inż. Powierz
Tytuł: Inżynieria Powierzchni = Surface Engineering, Instytut
Mechaniki Precyzyjnej (Warszawa)
Uwagi: K (1996-) POL ISSN 1426-1723 [nr
1826. Inż. Stomatol., Biomater
Tytuł: Inżynieria Stomatologiczna. Biomateriały, Ustroń : Wyższa
Szkoła Inżynierii Dentystycznej
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1644-0420 [nr
1827. Ir. J. Earth Sci
Tytuł: Irish Journal of Earth Sciences
Uwagi: 2/R (1984-) IRL ISSN 0790-1763 [vol.
1828. ISBN Rev
Tytuł: ISBN Review, International ISBN Agency, Berlin
Uwagi: N? (1977-) INT ISSN 0342-4634
1829. ISME
Strona145
Tytuł: ISME : Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania Muzycznego
= ISME : International Society for Music Education = Kwartalnik
Polskiej Sekcji ISME, Warszawa
Uwagi: K (1975-) POL ISSN 0860-0724 [nr
1830. Isot. Environ. Health Stud
Tytuł: Isotopes in Environmental and Health Studies
Uwagi: K (1995-) CHE ISSN 1025-6016 [iss.
1831. Isr. J. Math
Tytuł: Israel Journal of Mathematics, Weizmann Science Press
William Dawson and Sons Ltd., Jerusalem
Uwagi: Dm (1963-) ISR ISSN 0021-2172 [Vol.
1832. ISRN Math. Anal
Tytuł: ISRN Mathematical Analysis (Print), Cairo: Hindawi
Publishing Corporation
Uwagi: K [?
1833. Issled. Slav. Azykam
Tytuł: Issledovania po Slavanskim Jazykam = Issledovanija po
Slavjanskim Jazykam = ISJ, Seoul, Korea
Uwagi: R (1996-) KOR ISSN brak [Vol.
1834. IT Adm
Tytuł: IT w Administracji
Uwagi: M (2007-) POL ISSN 1898-3227 [nr
1835. Itinerarios. Rev. Estud. Linguisticos Literarios Históricos
Antropológicos
Tytuł: Itinerarios. Revista De Estudios Linguisticos, Literarios,
Históricos Y Antropológicos
Uwagi: 2/R? (1995-) POL ISSN 1507-7241 [Vol.
1836. ITlib (Tlacene vyd.)
Tytuł: ITlib (Tlacene vydanie), Informacne technologie a kniznice
Uwagi: K (2001-) SVK ISSN 1335-793X (c.)
1837. Ius Adm
Tytuł: Ius et Administratio / Facultas Iuridica Universitatis
Ressoviensis, Uniw. Rzeszowski. Wydział Prawa
Uwagi: K (2004-) POL ISSN 1732-7318 [z.
1838. Ius Eccles.
Tytuł: Ius Ecclesiae, Ateneo Romano della Santa Croce, Roma
Uwagi: 2/R (1989-) ITA ISSN 1120-6462
1839. Ius Novum
Tytuł: Ius Novum, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda
Łazarskiego (Warszawa)
Uwagi: K (2007-) POL ISSN 1897-5577 [nr
1840. Iustitia (Warsz.)
Tytuł: Iustitia (Warszawa), Warszawa: Stowarzyszenie Sędziów
Polskich "Iustitia"
Uwagi: K (1996-) POL ISSN 1640-8365 [nr
1841. IVO J. Intangible Cult. Herit
Strona146
Tytuł: The IVO Journal of Intangible Cultural Heritage
Uwagi: N? (2015-) BHR ISSN 2384-4892 [Nr
1842. Izv. Akad. Nauk, Ross. Akad. Nauk, Ser. Fiz
Tytuł: Izvestia Akaddemii Nauk. Rossijskaa Akademia Nauk. Seria
Fiziceskaa
Uwagi: M (1992-) RUS ISSN 1026-3489 [Vol., pt.
1843. Izv. Sev.-Kavk. Naucn. Cent. Vyss. Sk., Ser. Obsestv. Nauk
Tytuł: Izvestia Severo-Kavkazskogo naucnogo centra vyssej skoly.
Seria obsestvennyh nauk, Rostov na Donu
Uwagi: K (1973-) RUS ISSN 0321-3056 [no.
1844. Izv. Vses. Geogr. Obs
Tytuł: Izvestiâ Vsesouznogo Geografičeskogo Obsestva, Leningrad
Uwagi: Dm (1940-1920?) RUS 0373-353X
1845. J. Achiev. Mater. Manuf. Eng
Tytuł: Journal of Achievements in Materials and Manufacturing
Engineering = JAMME, International OCSCO World Press, Gliwice
Uwagi: Dm (2006-) POL ISSN 1734-8412 [Vol., iss.
1846. J. Acoust. Soc. Am
Tytuł: <The> Journal of the Acoustical Society of America,
Acoustical Society of America
Uwagi: M (1929-) USA ISSN 0001-4966
1847. J. Adhes. Sci. Technol. (Print)
Tytuł: Journal of Adhesion Science and Technology (Print)
Uwagi: M (1987-) NLD ISSN 0169-4243 [no.
1848. J. Adv. Dielectr. (Print)
Tytuł: Journal of Advanced Dielectrics (Print)
Uwagi: K (2011-) SGP ISSN 2010-135X [vol.
1849. J. Agric. Food Chem
Tytuł: Journal of Agricultural and Food Chemistry, American
Chemical Society
Uwagi: Dt (1953-) USA ISSN 0021-8561 [iss.
1850. J. Agric. Sci. (Print)
Tytuł: Journal of Agricultural Science (Print)
Uwagi: Dm? (1905-) GBR ISSN 0021-8596 [Vol., iss.
1851. J. Agron. Crop Sci
Tytuł: Journal of Agronomy and Crop Science = Zeitschrift fur
Acker- und Pflanzenbau, Berlin
Uwagi: N (1986-) DEU ISSN 0931-2250
1852. J. Algebra
Tytuł: Journal of Algebra, New York
Uwagi: Dt (1964-) USA ISSN 0021-8693 [Vol., no.
1853. J. Algebra Appl. (Print)
Tytuł: Journal of Algebra and Its Applications (JAA)
Uwagi: Dm (2002-) INT ISSN: 0219-4988, brak w Issn Online [no.
1854. J. Alloys Compd
Strona147
Tytuł: Journal of Alloys and Compounds, Lausanne
Uwagi: N (1991-) CHE ISSN 0925-8388 [Vol., iss.
1855. J. Am. Ceram. Soc
Tytuł: Journal of the American Ceramic Society, other title:
Journal and Ceramic Abstracts
Uwagi: M (1918-) USA ISSN 0002-7820 [iss.
1856. J. Am. Chem. Soc
Tytuł: Journal of the American Chemical Society, American Chemical
Society
Uwagi: T (1879-) USA ISSN 0002-7863 [do 1923) [pt.
1857. J. Anal. Appl. Pyrolysis (Print)
Tytuł: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis (Print)
Uwagi: M (1979-) NLD ISSN 0165-2370 [vol.
1858. J. Anal. At. Spectrom. (Print)
Tytuł: Journal of Analytical Atomic Spectrometry (Print), Royal
Society of Chemistry
Uwagi: M (1986-) GBR ISSN 0267-9477 [iss.
1859. J. Anal. Bioanal. Tech
Tytuł: Journal of Analytical & Bioanalytical Techniques
Uwagi: Dm (2010-) USA ISSN 2155-9872 [iss.
1860. J. Anal. Chem
Tytuł: Journal of Analytical Chemistry, Consultants Bureau
Uwagi: Dt (1991-) RUS ISSN 1061-9348 [Vol., no.
1861. J. Anal. Methods Chem
Tytuł: Journal of Analytical Methods in Chemistry (Print)
Uwagi: K (2011-) EGY ISSN 2090-8865 [Vol+rok, art. id.
1862. J. AOAC Int
Tytuł: Journal of AOAC International, AOAC International
Uwagi: Dm (1992-) USA ISSN 1060-3271 [no.
1863. J. Appl. Anal
Tytuł: Journal of Applied Analysis, Łódź Technical University.
Institute of Mathematics
Uwagi: 2/R (1995-) POL ISSN 1425-6908 [nr
1864. J. Appl. Comput. Sci
Tytuł: Journal of Applied Computer Science, Politechnika Łódzka
Uwagi: N (1998-) POL ISSN 1507-0360
1865. J. Appl. Crystallogr
Tytuł: Journal of Applied Crystallography, International Union of
Crystallography, Kobenhavn
Uwagi: Dm (1968-) DNK ISSN 0021-8898 [pt.
1866. J. Appl. Electrochem
Tytuł: Journal of Applied Electrochemistry, London
Uwagi: K (1971-) POL ISSN 0021-891X
1867. J. Appl. Genet
Tytuł: Journal of Applied Genetics, PAN Inst. Genetyki Roślin
Strona148
Uwagi: K (1995-) POL ISSN 1234-1983 [no.
1868. J. Appl. Microbiol
Tytuł: Journal of Applied Microbiology, Oxford
Uwagi: M (1997-) GBR ISSN 1364-5072
1869. J. Appl. Phys
Tytuł: Journal of Applied Physics, American Institute of Physics
Uwagi: Dt (1937-) USA ISSN 0021-8979 [Vol., iss.
1870. J. Appl. Polym. Sci
Tytuł: Journal of Applied Polymer Science, New York
Uwagi: 3/M (1959-) USA ISSN 0021-8995 [Vol., iss.
1871. J. Appl. Probab
Tytuł: Journal of Applied Probability, London Mathematical Society
Uwagi: K (1969-) GBR ISSN 0021-9002 [no.
1872. J. Appl. Soc. Psychol
Tytuł: Journal of Applied Social Psychology
Uwagi: M (1971-) USA ISSN 0021-9029 [no.
1873. J. Appl. Spectrosc
Tytuł: Journal of Applied Spectroscopy
Uwagi: Dm (1965-) USA ISSN 0021-9037 [iss.
1874. J. Approx. Theory (Print)
Tytuł: Journal of Approximation Theory (Print)
Uwagi: M (1968-) USA ISSN 0021-9045 [iss.
1875. J. Archaeol. Sci
Tytuł: Journal of Archaeological Science. London; New York:
Academic Press
Uwagi: K (1974-) GBR ISSN 0305-4403 [iss.
1876. J. Asia Pac. Entomol. (Print)
Tytuł: Journal of Asia Pacific Entomology (Print). Suwon: Korean
Society of Applied Entomology
Uwagi: 2/R (1998-) KOR ISSN 1226-8615 ISSN online ISSN 1876-7990
[iss.
1877. J. Asian Earth Sci
Tytuł: Journal of Asian Earth Sciences
Uwagi: Dm (1997-) GBR ISSN 1367-9120 [vol.
1878. J. Aust. Math. Soc., Ser. A Pure Math
Tytuł: Journal of the Australian Mathematical Society. Series A,
Pure mathematics, Jerusalem
Uwagi: K (1975-1979) ISR ISSN 0334-3316 [pt.
1879. J. Bacteriol. (Print)
Tytuł: Journal of Bacteriology (Print), American Society for
Microbiology
Uwagi: etc.
1880. J. Balk. Tribological Assoc
Tytuł: Journal of the Balkan Tribological Association
Uwagi: brak w issn online
Strona149
1881. J. Biol. Chem. (Print)
Tytuł: The Journal of Biological Chemistry (Print)
Uwagi: T (1905-) USA ISSN 0021-9258 [Vol., iss.
1882. J. Biol. Phys. (Print)
Tytuł: Journal of Biological Physics
Uwagi: K (1973-) NLD ISSN 0092-0606 [no.
1883. J. Biol. Syst
Tytuł: Journal of Biological Systems, Singapore
Uwagi: K (1993-) SGP ISSN 0218-3390
1884. J. Biomater. Appl
Tytuł: Journal of Biomaterials Applications
Uwagi: Dm (1986-) USA ISSN 0885-3282 [no.
1885. J. Biomater. Sci., Polym. Ed. (Print)
Tytuł: Journal of Biomaterials Science. Polymer Ed. (Print)
Uwagi: K (1989-1996) M (1997-) NLD ISSN 0920-5063 [iss.
1886. J. Biomed. Biotechnol. (Print)
Tytuł: Journal of Biomedicine and Biotechnology (Print)
Uwagi: Dm? (2000-) EGY ISSN 1110-7243 [Vol., article id, ilość
stron, DOI
1887. J. Biomed. Opt.
Tytuł: Journal of Biomedical Optics, International Society for
Optical Engineering International
Uwagi: K (1996-2003) Dm (2004-) INT ISSN 1083-3668 [iss.
1888. J. Biophotonics (Print)
Tytuł: Journal of Biophotonics (Print)
Uwagi: N? (2008-) DEU ISSN 1864-063X [Vol., iss.
1889. J. Bryology
Tytuł: Journal of Bryology
Uwagi: K (1972-) GBR ISSN 0373-6687 [vol.
1890. J. Cardiovasc. Electrophysiol. (Print)
Tytuł: Journal of cardiovascular Electrophysiology (Print)
Uwagi: M (1990-) USA ISSN 1045-3873 [iss.
1891. J. Catal. (Print)
Tytuł: Journal of Catalysis (Print)
Uwagi: M? (1962-) USA ISSN 0021-9517 [Vol., iss.
1892. J. Cataract Refract. Surg. (Print)
Tytuł: Journal of Cataract and Refractive Rurgery (Print),
American Society of Cataract and Refractive Surgery, European
Society of Cataract and Refractive Surgeons
Uwagi: M (1986-) USA ISSN 0886-3350 [iss.
1893. J. Cell. Automata
Tytuł: Journal of Cellular Automata
Uwagi: K (2006-) USA ISSN 1557-5969 [iss.
1894. J. Chem. Crystallogr
Strona150
Tytuł: Journal of Chemical Crystallography, New York
Uwagi: M (1994-) USA ISSN 1074-1542
1895. J. Chem. Ecol
Tytuł: Journal of Chemical Ecology, International Society of
Chemical Ecology
Uwagi: M (1975-) USA ISSN 0098-0331 [iss.
1896. J. Chem. Educ
Tytuł: Journal of Chemical Education, Easton, Pa, American
Chemical Society. Section of Chemical Education
Uwagi: M (1924-) USA ISSN 0021-9584 [no.
1897. J. Chem. Eng. Data
Tytuł: Journal of Chemical and Engineering Data, American Chemical
Society, Washington
Uwagi: Dm (1959-) USA ISSN 0021-9568 [iss.
1898. J. Chem. Inf. Comput. Sci
Tytuł: Journal of Chemical Information and Computer Sciences,
American Chemical Society
Uwagi: Dm (1975-) USA ISSN 0095-2338 [iss.
1899. J. Chem. Inf. Model
Tytuł: Journal of Chemical Information and Modeling, American
Chemical Society
Uwagi: Dm (2005-) USA ISSN 1549-9596 [iss.
1900. J. Chem. Phys
Tytuł: Journal of Chemical Physics
Uwagi: N (1933-) USA ISSN 0021-9606 [Vol., iss.
1901. J. Chem. Phys. Online
Tytuł: Journal of Chemical Physics Online, American Institute of
Physics
Uwagi: T? (1997-) USA ISSN 1089-7690 [Vol., iss.
1902. J. Chem. Soc., Faraday Trans
Tytuł: Journal of the Chemical Society. Faraday Transactions II,
Faraday Division of the Chemical Society
Uwagi: M (1972-1989) GBR ISSN 0300-9238 [iss.
1903. J. Chem. Theory Comput
Tytuł: Journal of Chemical Theory and Computation
Uwagi: Dm? (2005-) USA ISSN 1549-9618 [iss.
1904. J. Chem. Thermodyn
Tytuł: Journal of Chemical Thermodynamics, London
Uwagi: M (1969-) GBR ISSN 0021-9614 [iss.
1905. J. Chemom. (Print)
Tytuł: Journal of Chemometrics, Chichester
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/110429679 ;
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/4425
Uwagi: M (1987-) GBR ISSN 0886-9383 [iss.
1906. J. Child Neurol
Tytuł: Journal of Child Neurology
Strona151
Uwagi: K (1986-) USA ISSN 0883-0738 [no.
1907. J. Chromatogr
Tytuł: Journal of Chromatography : International Journal on
Chromatography, Elektrophoresis and Related Methods, Amsterdam
Uwagi: N (1958-) NLD ISSN 0021-9673 [Vol., no
1908. J. Chromatogr. Sci
Tytuł: Journal of Chromatographic Science, Niles, Ill
Uwagi: M (1969-) USA ISSN 0021-9665 [iss.
1909. J. Colloid Interface Sci. (Print)
Tytuł: Journal of Colloid and Interface Science (Print)
Uwagi: Dm (1966-) USA ISSN 0021-9797 [Vol., iss.
1910. J. Comb. Theory, Ser. A (Print)
Tytuł: Journal of combinatorial theory. Series A (Print)
Uwagi: M (1971-) USA ISSN 0097-3165 [Vol., nr
1911. J. Comput. Chem
Tytuł: Journal of Computational Chemistry
Uwagi: M (1980-) USA ISSN 0192-8651 [iss.
1912. J. Comput. Theor. Nanosci
Tytuł: Journal of Computational and Theoretical Nanoscience
Uwagi: Dm (2004-) USA ISSN 1546-1956 [no.
1913. J. Comput.-Aided Mol. Des
Tytuł: Journal of Computer-Aided Molecular Design = Computer aided
molecular design, Leiden
Uwagi: K (1987-) NLD ISSN 0920-654X
1914. J. Contam. Hydrol
Tytuł: Journal of Contaminant Hydrology; Tokyo; Oxford; New York;
Amsterdam : Elsevier
Uwagi: N (1986-) NLD ISSN 0169-7773 [Vol., iss.
1915. J. Coord. Chem
Tytuł: Journal of Coordination Chemistry = Coordination Chemistry,
New York
Uwagi: K (1971-) USA ISSN 0095-8972 [iss.
1916. J. Cosmol. Astropart. Phys
Tytuł: Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, Bristol,
Institute of Physics Publishing
Uwagi: M (2003-) GBR ISSN 1475-7516 [no.
1917. J. Cryst. Growth
Tytuł: Journal of Crystal Growth, Amsterdam
Uwagi: M (1967-) NLD ISSN 0022-0248 [Vol., no.
1918. J. Crystallogr. Spectrosc. Res
Tytuł: Journal of Crystallographic and Spectroscopic Research
Uwagi: N (1982-1993) USA 0277-8068 [Vol., iss.
1919. J. Czech Geol. Soc
Tytuł: Journal of the Czech Geological Society = Časopis České
geologické společnosti, Praha
Strona152
Uwagi: R/2 (1993-) CZE ISSN 1210-8197
1920. J. Diff. Equ. Appl. (Print)
Tytuł: Journal of Difference Equations and Applications (Print)
Uwagi: K (1994-) CHE ISSN 1023-6198 [iss.
1921. J. Differ. Equ
Tytuł: Journal of Differential Equations, New York
Uwagi: M (1965-) USA ISSN 0022-0396 [Vol., iss.
1922. J. Dyn. Differ. Equ
Tytuł: Journal of Dynamics and Differential Equations, New York
Uwagi: K (1989-) USA ISSN 1040-7294 [no.
1923. J. Ecol. (Print)
Tytuł: Journal of Ecology (Print)
Uwagi: 3/R (1913-) GBR ISSN 0022-0477 [iss.
1924. J. Ecol. Health
Tytuł: Journal of Ecology and Health, Mysłowice - Górnośląska
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Bytom Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
Uwagi: K (2010-) POL ISSN 2082-2634 [nr
1925. J. Econ. Psychol
Tytuł: Journal of Economic Psychology, International Association
for Research in Economic Psychology
Uwagi: K (1981-) NLD ISSN 0167-4870 [iss.
1926. J. Econom. Manag
Tytuł: Journal of Economics & Management. The Karol Adamiecki
University of Economics in Katowice
Uwagi: 2/R (2004- ) POL ISSN 1732-1948 [Vol.
1927. J. Educational Soc. Research (Print)
Tytuł: Journal of Educational and Social Research (Print)
Uwagi: 3/R? (2011- ) ITA ISSN 2239-978X ISSN online 2240-0524 [no.
1928. J. Electroanal. Chem (1992)
Tytuł: Journal of Electroanalytical Chemistry (1992
Uwagi: N (1992-) NLD ISSN 1572-6657 [Vol. iss.
1929. J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem
Tytuł: Journal of Electroanalytical Chemistry and Interfacial
Electrochemistry
Uwagi: Dt (1967-) NLD ISSN 0022-0728 (Cancelled ISSN 0449-2455)
[Vol., iss.
1930. J. Electroceramics
Tytuł: Journal of Electroceramics
Uwagi: K (1997-) NLD ISSN 1385-3449 [Vol., no.
1931. J. Electrochem. Soc
Tytuł: Journal of the Electrochemical Society
Uwagi: N? (1948-) USA ISSN 0013-4651 [Vol., iss.
1932. J. Electron Microsc
Strona153
Tytuł: Journal of Electron Microscopy, Tokyo : Japanese Society of
Electron Microscopy
Uwagi: Dm (1953-) JPN ISSN 0022-0744 [no.
1933. J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. (Print)
Tytuł: Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena
(Print), Elsevier
Uwagi: N (1972-) NLD ISSN ISSN 0368-2048 [Vol., no.
1934. J. Electrost
Tytuł: Journal of Electrostatics, Elsevier Scientific Publishers
Uwagi: N (1975-) NLD ISSN 0304-3886 [Vol., iss.
1935. J. Elem
Tytuł: Journal of Elementology
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1644-2296 [no.
1936. J. Employ. Couns
Tytuł: Journal of Employment Counseling
Uwagi: K (19??-) USA ISSN 0022-0787 [iss.
1937. J. Energy Nat. Resour. Law
Tytuł: Journal of Energy & Natural Resources Law, London
Uwagi: K (1983-) GBR ISSN 0264-6811 [no.
1938. J. Eng. Academ. Purp
Tytuł: Journal of English for Academic Purposes
Uwagi: 2/R (2002-) GBR ISSN 1475-1585 [iss.
1939. J. Eng. Linguist
Tytuł: Journal of English Linguistics
Uwagi: K (1967-) USA ISSN 0075-4242 [iss.
1940. J. Entomol. Res. Soc
Tytuł: Journal of Entomological Research Society
Uwagi: 3/R? (1998-) TUR ISSN 1302-0250 [Vol.
1941. J. Entrep. Manag. Innov. (Print)
Tytuł: Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation
(Print)
Uwagi: K (2012-) POL ISSN 1734-1590 [nr
1942. J. Environ. Manag
Tytuł: Journal of environmental management, Academic Press
Uwagi: K (1973-) GBR ISSN 0301-4797 [Vol., iss.
1943. J. Environ. Qual
Tytuł: Journal of Environmental Quality = Environmental Quality,
American Society of Agronomy
Uwagi: Dm (1972-) USA ISSN 0047-2425 [no.
1944. J. Environ. Radioact
Tytuł: Journal of Environmental Radioactivity, Barking
Uwagi: Dt (1984-) GB ISSN 0265-931X [iss.
1945. J. Environ. Sci. (China)
Tytuł: Journal of Environmental Sciences(China)
Uwagi: K (1989-) CHN ISSN 1001-0742 [vol.
Strona154
1946. J. Environ. Sci. Health, Part A, Environ. Sci. Eng.
Tytuł: Journal of Environmental Science and Health. Part A,
Environmental Science and Engineering = Journal of Environmental
Science and Health (Part A) Environmental Science and Engineering
= Environmental Science and Engineering, New York
Uwagi: M (1976-1994) USA ISSN 0360-1226
1947. J. Environ. Sci. Health. A Tox. Hazard. Subst. Environ. Eng
Tytuł: Journal of Environmental Science and Health. Part A,
Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, Continues:
Journal of environmental science and health. Part A, Environmental
science and engineering & toxic and hazardous substance control
ISSN 1077-1204
Uwagi: M (1998-) USA ISSN 1093-4529 [iss.
1948. J. Environ. Sci. Health. Part A, Environ. Sci. Eng. Toxic
Hazard. Substance Control
Tytuł: Journal of Environmental Science and Health. Part A,
Environmental Science and Engineering & Toxic and Hazardous
Substance Control = Journal of Environmental Science and Health
(Part A) Environmental Science and Engineering & Toxic and
Hazardous Substance Control = Environmental science and
Engineering and Toxic and Hazardous Substance Control =
Environmental Science and Engineering & Toxic and Hazardous
Substance Control
Uwagi: M (1995-1997) USA ISSN 1077-1204 [no.
1949. J. Eur. Ceram. Soc
Tytuł: Journal of the European Ceramic Society, European Ceramic
Society
Uwagi: K (1989-) GBR ISSN 0955-2219 [Vol., iss.
1950. J. Eur. Stud
Tytuł: Journal of European Studies. London, Seminar Press Ltd.
Uwagi: K (1971-) GBR ISSN 0047-2441 [no.
1951. J. European History of Law
Tytuł: Journal on European History of Law, European Society for
History of Law
Uwagi: 2/R (2010-) GBR ISSN 2042-6402 [no.
1952. J. Evol. Equ. (Print. Ed.)
Tytuł: Journal of Evolution Equations (Printed Ed.)
Uwagi: K (2001-) CHE ISSN 1424-3199 [no.
1953. J. Exp. Bot
Tytuł: Journal of Experimental Botany, Society for Experimental
Botany
Uwagi: Dm (1950-) GBR ISSN 0022-0957 [no.
1954. J. Fixed Point Theory Appl. (Print)
Tytuł: Journal of Fixed Point Theory and Its Applications (Print)
Uwagi: 2/R (2007-) CHE ISSN 1661-7738 [iss.
1955. J. Fluoresc
Tytuł: Journal of Fluorescence
Strona155
Uwagi: Dm (1991-) USA ISSN 1053-0509 [Vol., iss.
1956. J. Food Compos. Anal
Tytuł: Journal of Food Composition and Analysis, United Nations
University
Uwagi: K (1987-) INT ISSN 0889-1575
1957. J. Freshw. Ecol
Tytuł: Journal of Freshwater Ecology, La Crosse, Wis. : Oikos
Publishers
Uwagi: K (1981-) USA ISSN 0270-5060 [no.
1958. J. Funct. Anal
Tytuł: Journal of Functional Analysis
Uwagi: M (1967-) BEL ISSN 0022-1236 [iss.
1959. J. Funct. Spaces Appl
Tytuł: Journal of Function Spaces and Applications
Uwagi: 3/R (2003-) IND ISSN 0972-6802 [Vol.
1960. J. Gend. Power
Tytuł: Journal of Gender and Power
Uwagi: N? (2014-) POL ISSN 2391-8187 [Vol., no.
1961. J. Geochem. Explor
Tytuł: Journal of Geochemical Exploration, Association of
Exploration Geochemists
Uwagi: M (1972-) NLD ISSN 0375-6742 [Vol., iss.
1962. J. Geol. Soc. (Lond.)
Tytuł: Journal of the Geological Society (London), Geological
Society of London.
Uwagi: Dm (1971-) GBR ISSN 0016-7649 [iss.
1963. J. Geom
Tytuł: Journal of Geometry, Basel
Uwagi: Dm (1971-) CHE ISSN 0047-2468 [Vol., no.
1964. J. Geom. Graph
Tytuł: Journal for Geometry and Graphics, International Society
for Geometry and Graphics
Uwagi: 2/R (1997-) GER ISSN 1433-8157 [no.
1965. J. Geosci (Prague Print)
Tytuł: Journal of Geosciences. Prague
Uwagi: K (2007- ) CZE ISSN 1802-6222 (ISSN on-line 1803-1943)
[Vol., iss.
1966. J. Glaciol
Tytuł: Journal of Glaciology, Cambridge
Uwagi: 3/R (1947-) GBR ISSN 0022-1430 [no.
1967. J. Hazard. Mater. (Print)
Tytuł: Journal of Hazardous Materials (Print)
Uwagi: M (1975-) NLD ISSN 0304-3894 [Vol., iss.
1968. J. Heredity
Tytuł: Journal of Heredity
Strona156
Uwagi: Dm (1914-) USA ISSN 0022-1503 [no.
1969. J. Heterocycl. Chem
Tytuł: Journal of Heterocyclic Chemistry, Provo
Uwagi: Dm (1964-) USA ISSN 0022-152X
1970. J. High Energy Phys
Tytuł: The Journal of High Energy Physics = JHEP, Societa italiana
di fisica., Bologna
Uwagi: M (1997?-) ITA ISSN 1126-6708 [no.
1971. J. High Energy Phys. (Online)
Tytuł: The Journal of High Energy Physics : Paper Archive (Online)
= Paper Archive of the JHEP = JHEP = JHEP. Paper Archive. Bologna
: Societa Italiana di Fisica
Uwagi: 2/R (1997-1999) M (2000-) INT ISSN 1029-8479 [iss.
1972. J. Hum. Evol. (Print)
Tytuł: Journal of Human Evolution (Print)
Uwagi: M (1972-) GBR ISSN 0047-2484 [no.
1973. J. Human Kinet
Tytuł: Journal of Human Kinetics
Uwagi: 2/R? (1999-) POL ISSN 1640-5544 [Vol., iss.
1974. J. Hydrol. (Amst.)
Tytuł: Journal of Hydrology (Amsterdam)
Uwagi: M (1963-) NLD ISSN 0022-1694 [Vol., no.
1975. J. Incl. Phenom. Macrocycl. Chem
Tytuł: Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry,
Dordrecht
Uwagi: M (1999-) NLD ISSN 1388-3127
1976. J. Incl. Phenom. Mol. Recognit. Chem
Tytuł: Journal of Inclusion Phenomena and Molecular Recognition in
Chemistry, Dordrecht
Uwagi: M (1989-1998) NLD ISSN 0923-0750
1977. J. Inequal. Appl. (Online)
Tytuł: Journal of Inequalities and Applications (Online), Lausanne
Uwagi: N? (199?-) CHE ISSN 1029-242X
1978. J. Inequal. Pure Appl. Math
Tytuł: Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics =
JIPAM, http://jipam.vu.edu.au/index.php, Victoria
Uwagi: 2/R? (1998-) AUS ISSN 1443-5756 [Vol., iss.
1979. J. Inf. Optim. Sci
Tytuł: Journal of Information & Optimization Sciences
Uwagi: 3/R (1980-) IND ISSN 0252-2667 [iss.
1980. J. Infor. Math. Sci. (Print)
Tytuł: Journal of Informatics and Mathematical Sciences (Print)
Uwagi: 3/R (2009-) IND ISSN 0974-875X [no.
1981. J. Inorg. Biochem
Tytuł: Journal of Inorganic Biochemistry
Strona157
Uwagi: M (1979-) USA ISSN 0162-0134 [vol.
1982. J. Inorg. Nucl. Chem
Tytuł: Journal of Inorganic & Nuclear Chemistry = Journal of
Inorganic and Nuclear Chemistry, Oxford
Uwagi: N? (1955-1981) GBR ISSN 0022-1902
1983. J. Insect Physiol
Tytuł: Journal of Insect Physiology
Uwagi: M (1957-) GBR ISSN 0022-1910 [iss.
1984. J. Insect Sci. (Online)
Tytuł: Journal of Insect Science (Online)
Uwagi: N? (2001-) USA ISSN 1536-2442 [Vol.
1985. J. Instrum
Tytuł: Journal of Instrumentation
Uwagi: N? (2006-) GBR ISSN 1748-0221 [Vol., iss.
1986. J. Int. Sci. Publ. : Educ. Altern. (Online)
Tytuł: Journal of International Scientific Publication :
Educational Alternatives (Online)
Uwagi: K (2012?-) BGR ISSN 1314-7277 [nr
1987. J. Int. Sci. Publ. : Media Mass Commun
Tytuł: Journal of International Scientific Publications : Media
and Mass Communication. http://www.scientificpublications.net/en/open-access-journals/media-and-masscommunication/
Uwagi: R (2012-) BGR ISSN 1314-8028 [Vol.
1988. J. Intell. Mater. Syst. Struct. (Print)
Tytuł: Journal of Intelligent Material Systems and Structures
(Print)
Uwagi: M (1990-) USA ISSN 1045-389X [no.
1989. J. Invertebr. Pathol. (Print)
Tytuł: Journal of Invertebrate Pathology (Print)
Uwagi: Dm (1965-) USA ISSN 0022-2011 [Vol., iss.
1990. J. Korean Phys. Soc
Tytuł: Journal of the Korean Physical Society, Korean Physical
Society
Uwagi: K (1968-) KOR ISSN 0374-4884 [Vol., no.
1991. J. Leg. Med. (Chic., 1979)
Tytuł: The Journal of Legal Medicine (Chicago. 1979), American
College of Legal Medicine
Uwagi: K (1979-) GBR ISSN 0194-7648 [no.
1992. J. Less-common Met
Tytuł: Journal of the Less-common Metals, Lausanne
Uwagi: M (1951-1991) CHE ISSN 0022-5088 [Vol., iss.
1993. J. Limnol. (Testo Stamp.)
Tytuł: Journal of Limnology (Testo Stampato)
Uwagi: 2/R (1999-) ITA ISSN 1129-5767 [no.
Strona158
1994. J. Liq. Chromatogr. Relat. Technol
Tytuł: Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies =
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies,
Monticello, NY
Uwagi: Dt (1996-) USA ISSN 1082-6076 [iss.
1995. J. Lond. Math. Soc
Tytuł: Journal of the London Mathematical Society, London
Uwagi: K (1926-) GBR ISSN 0024-6107
1996. J. Low Temp. Phys
Tytuł: Journal of Low Temperature Physics, New York
Uwagi: N (1969-) USA ISSN 0022-2291 [Vol., no.
1997. J. Lumin
Tytuł: Journal of Luminescence, Amsterdam : North-Holland
Uwagi: N (1970-) NLD ISSN 0022-2313 [Vol., iss.
1998. J. Macromol. Sci., Chem
Tytuł: Journal of Macromolecular Science. Chemistry
Uwagi: M (1967-1991) USA ISSN 0022-233X [Vol., iss.
1999. J. Magn. Magn. Mater
Tytuł: Journal of Magnetism and Magnetic Materials = MMM. Journal
of Magnetism and Magnetic Materials
Uwagi: N (1975-) NLD ISSN 0304-8853 [Vol., iss.
2000. J. Mater. Eng. Perform. (Print)
Tytuł: Journal of Materials Engineering and Performance (Print)
Uwagi: Dt (1992-) INT ISSN 1059-9495 [no.
2001. J. Mater. Process. Technol
Tytuł: Journal of Materials Processing Technology, Amsterdam :
Elsevier
Uwagi: N (1990-) NLD ISSN 0924-0136 [Vol., iss.
2002. J. Mater. Sci
Tytuł: Journal of Materials Science, London
Uwagi: M (1966-) GBR ISSN 0022-2461 [Vol., no.
2003. J. Mater. Sci. Lett
Tytuł: Journal of Materials Science Letters, London
Uwagi: Dm (1982-2003) GBR ISSN 0261-8028 [vol. no.
2004. J. Mater. Sci., Mater. Electron
Tytuł: Journal of Materials Science. Materials in Electronics,
Chapman and Hall, London
Uwagi: M (1990-) GBR ISSN 0957-4522 [No.
2005. J. Mater. Sci., Mater. Med
Tytuł: Journal in Material Sciences. Materials in Medicine
Uwagi: M (1990-) GBR ISSN 0957-4530 [no.
2006. J. Math. Anal. Appl
Tytuł: Journal of Mathematical Analysis and Applications, New York
Uwagi: M (1960-) USA ISSN 0022-247X [Vol., no.
Strona159
2007. J. Math. Biol
Tytuł: Journal of Mathematical Biology = Mathematical biology,
Berlin
Uwagi: M (1974-) DEU ISSN 0303-6812 [Vol., iss.
2008. J. Math. Chem
Tytuł: Journal of Mathematical Chemistry, International Society
for Mathematical Chemistry
Uwagi: K (1987-) NLD ISSN 0259-9791
2009. J. Math. Econ. (Print)
Tytuł: Journal of mathematical economics (Print), Amsterdam
Uwagi: Dm (1974-) NLD ISSN 0304-4068 [Vol., nr
2010. J. Math. Imaging Vis
Tytuł: Journal of Mathematical Imaging and Vision, Dordrecht,
Kluwer Academic Publishers
Uwagi: K (1991-) NLD ISSN 0924-9907 [Vol., no.
2011. J. Math. Inequal
Tytuł: Journal of Mathematical Inequalities, Zagreb: Element
Uwagi: K (2007-) HRV ISSN 1846-579X [iss.
2012. J. Math. Kyoto Univ
Tytuł: Journal of mathematics of Kyoto University
Uwagi: K? (1961-) JAP ISSN 0023-608X [no.
2013. J. Math. Phys
Tytuł: Journal of Mathematical Physics, New York
Uwagi: M (1960-) USA ISSN 0022-2488 [iss.
2014. J. Math.(Hindawi. Online)
Tytuł: Journal of Mathematics (Hindawi. Online)
Uwagi: N? (2012-) EGY ISSN 2314-4785 [Vol. (rok), article id
2015. J. Mech. Behav. Biomedical Mater. (Print)
Tytuł: Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials
(Print)
Uwagi: K (2008-) GBR ISSN 1751-6161 [iss.
2016. J. Med. Chem
Tytuł: Journal of Medicinal Chemistry, American Chemical Society
Uwagi: Dt (1963-) USA ISSN 0022-2623
2017. J. Med. Eng. Technol
Tytuł: Journal of Medical Engineering and Technology = Journal of
Medical Engineering and Technology, London
Uwagi: Dm (1977-) GBR ISSN 0309-1902
2018. J. Med. Food
Tytuł: Journal of Medicinal Food
Uwagi: Dm (1998-) USA ISSN 1096-620X [iss.
2019. J. Med. Imaging Health Inform. (Print)
Tytuł: Journal of Medical Imaging and Health Informatics (Print).
Dostęp: http://www.aspbs.com/jmihi.html
Uwagi: K (2011-) USA ISSN 2156-7018 [Vol., no.
Strona160
2020. J. Med. Inform. Technol
Tytuł: Journal of Medical Informatics and Technologies = Journal
of Medical Informatics & Technologies, Uniw. Śląski. Inst.
Informatyki. Zakł. Elektroniki i Systemów Komputerowych, Katowice
Uwagi: R (2001-) POL ISSN 1642-6037 [Vol.
2021. J. Microbiol. Methods
Tytuł: Journal of Microbiological Methods, Amsterdam
Uwagi: Dm (1983-) NL ISSN 0167-7012
2022. J. Microsc. (Oxford)
Tytuł: Journal of Microscopy, Blackwell Scientific Publ.
Uwagi: N? (1969-) GBR ISSN 022-2720 [Vol., iss.
2023. J. Mineral. Petrol. Sci
Tytuł: Journal of Mineralogical and Petrological Sciences,
Mineralogical Society of Japan : Japanese Association of
Mineralogists, Petrologists and Economic Geologists
Uwagi: Dm (2000-) JPN ISSN 1345-6296 [no.
2024. J. Mol. Cata., A, Chem
Tytuł: Journal of Molecular Catalysis. A, Chemical, Elsevier
Uwagi: Dt (1995-) NLD ISSN 1381-1169 [Vol., iss.
2025. J. Mol. Catal., B Enzym. (Print)
Tytuł: Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic (Print)
Uwagi: Dm? (1995-) NLD ISSN 1381-1177 [Vol.
2026. J. Mol. Liq
Tytuł: Journal of Molecular Liquids, Amsterdam
Uwagi: M (1983-) NLD ISSN 0167-7322 [Vol., iss.
2027. J. Mol. Microbiol. Biothechnol. (Basel, Print)
Tytuł: Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology (Basel.
Print)
Uwagi: Dm (1999-) CHE ISSN 1464-1801 [no.
2028. J. Mol. Model. (Print)
Tytuł: Journal of Molecular Modeling (Print), brak w ISSN OnLine,
wersja online czasopisma od 1995 r.
Uwagi: Dm (2003-) INT ISSN 1610-2940 [no.
2029. J. Mol. Struct
Tytuł: Journal of Molecular Structure, Amsterdam
Uwagi: N (1967-) NLD ISSN 0022-2860 [Vol., iss.
2030. J. Mol. Struct., Theochem
Tytuł: Journal of Molecular Structure. Theochem, Amsterdam
Uwagi: M (1981-) NLD ISSN 0166-1280 [Vol., iss.
2031. J. Morph. (1931. Print)
Tytuł: Journal of Morphology (1931. Print), Philadelphia
Uwagi: M (1931-) USA ISSN 0362-2525 [Vol., no.
2032. J. Mult.-Valued Log. Soft Comput
Tytuł: Journal of Multiple-Valued Logic and Soft Computing
Uwagi: K (2003-) USA ISSN 1542-3980 [iss.
Strona161
2033. J. Multivar. Anal
Tytuł: Journal of Multivariate Analysis
Uwagi: K (1971-) USA ISSN 0047-259X [iss.
2034. J. Nanopart. Res
Tytuł: Journal of Nanoparticle Research
Uwagi: N? (1999-) NLD ISSN 1388-0764 [Vol., iss.
2035. J. Nanosci. Nanotechnol. (Print)
Tytuł: Journal of Nanoscience and Nanotechnology (Print)
Uwagi: M (2001-) INT ISSN 1533-4880 [no.
2036. J. Nat. Hist
Tytuł: Journal of Natural History / London : Taylor and Francis
Uwagi: M (1967-) GBR ISSN 0022-2933 [iss.
2037. J. Non-Cryst. Solids
Tytuł: Journal of Non-Crystalline Solids, Amsterdam
Uwagi: Dt (1969-) NLD ISSN ISSN 0022-3093 [iss.
2038. J. Nonlin. Math. Phys
Tytuł: Journal of Nonlinear Mathematical Physics
Uwagi: K (1994-) FRA ISSN 1402-9251 [iss.
2039. J. Nonlinear Sci. Appl. (Print)
Tytuł: The Journal of Nonlinear Sciences and its Applications.
(Print)
Uwagi: K? (2008-) IRN ISSN 2008-1898 [Vol.
2040. J. Nucl. Mater
Tytuł: Journal of Nuclear Materials = Journal des Materiaux
Nucleaires, Amsterdam
Uwagi: N (1959-) NLD ISSN 0022-3115 [Vol., iss.
2041. J. Number Theory
Tytuł: Journal of Number Theory, New York
Uwagi: M (1969-) USA ISSN 0022-314X [no.
2042. J. Opt. Soc. Am. A, Opt. Image Sci
Tytuł: Journal of the Optical Society of America. A, Optics, Image
Science, and Vision
Uwagi: M? (1993-) USA ISSN 1084-7529 [Vol., no.
2043. J. Opt. Technol. (Print)
Tytuł: Journal of Optical Technology (Print), Optical Society of
America
Uwagi: M (1994-) USA ISSN 1070-9762 [iss.
2044. J. Optim. Theory Appl
Tytuł: Journal of Optimization Theory and Applications, New York
Uwagi: M (1967-) USA ISSN 0022-3239 [Vol., no.
2045. J. Optoelectron. Adv. Mater
Tytuł: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials
Uwagi: K (1999-) ROU ISSN 1454-4164 [no.
2046. J. Optoelectron. Adv. Mater. (Online)
Strona162
Tytuł: Journal of Optoelectronics and Advanced Materials (Online),
Institutul National de Optoelectronica, Bucuresti
Uwagi: N (1999-) ROU ISSN 1841-7132 [No.
2047. J. Oral Maxillofac. Surg
Tytuł: Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, American
Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
Uwagi: M (1982-) USA ISSN 0278-2391
2048. J. Org. Chem
Tytuł: Journal of Organic Chemistry, (Washington, D.C., etc.)
American Chemical Society (etc.)
Uwagi: Dt (1936-) USA ISSN 0022-3263 [iss.
2049. J. Organomet. Chem (Print)
Tytuł: Journal of Organometallic Chemistry (Print)
Uwagi: T (1964-) NLD ISSN 0022-328X [Vol., iss.
2050. J. Paleolimnol
Tytuł: Journal of paleolimnology
Uwagi: K (1988-) NLD ISSN 0921-2728 [no.
2051. J. Paleontol
Tytuł: Journal of Paleontology
Uwagi: Dm (1927-) USA ISSN 0022-3360 [no.
2052. J. Parasitol
Tytuł: The Journal of Parasitology, American Society of
Parasitologists, Helminthological Society of Washington
Uwagi: Dm (1914-) USA ISSN 0022-3395 [iss.
2053. J. Pept. Sci (Print)
Tytuł: Journal of Peptide Science (Print)
Uwagi: M (1995-) GBR ISSN 1075-2617 [iss.
2054. J. Pet. Sci. Eng
Tytuł: Journal of Petroleum Science & Engineering, Elsevier
Uwagi: K (1987-) NLD ISSN 0920-4105 [Vol., iss.
2055. J. Pharm. Biomed. Anal
Tytuł: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis = Journal
of Pharmaceutical & Biomedical Analysis
Uwagi: M (1983-) GBR ISSN 0731-7085 [Vol., no.
2056. J. Pharm. Sci
Tytuł: Journal of Pharmaceutical Sciences, American Pharmaceutical
Association
Uwagi: M (1961-) USA ISSN 0022-3549 [iss.
2057. J. Photochem. Photobiol., B Biol
Tytuł: Journal of Photochemistry and Photobiology. B, Biology,
Lausanne
Uwagi: M (1987-) CH ISSN 1011-1344 [Vol., no.
2058. J. Phycol
Tytuł: Journal of Phycology
Uwagi: Dm (1965-) USA ISSN 0022-3646 [iss.
Strona163
2059. J. Phys
Tytuł: Journal of Physics = Fiziceskij Zurnal, Akademiâ Nauk SSSR
Uwagi: Dm (1937-) RUS ISSN 0368-3400
2060. J. Phys. B
Tytuł: Journal of Physics. B. Atomic and Molecular Physics,
Institute of Physics, Great Britain)
Uwagi: Dt (1969-1987) GBR ISSN 0022-3700 [no.
2061. J. Phys. C. Solid State Phys
Tytuł: Journal of Physics. C. Solid State Physics, London,
Institute of Physics
Uwagi: N (1970-1988) GBR ISSN 0022-3719 [Vol., iss.
2062. J. Phys. Chem
Tytuł: Journal of Physical Chemistry, American Chemical Society
Uwagi: T (1952-1996) USA ISSN 0022-3654 [Vol., iss.
2063. J. Phys. Chem. A Mol. Spectrosc. Kinet. Environ. Gen. Theory
Tytuł: Journal of Physical Chemistry. A, Molecules, Spectroscopy,
Kinetics, Environment, and General Theory = The Journal of
Physical Chemistry. A, Molecules, Spectroscopy, kinetics,
Environment, & general Theory = Molecules, Spectroscopy, Kinetics,
Environment, & General Theory, Washington, D.C.
Uwagi: T (1997-) USA ISSN 1089-5639 [no.
2064. J. Phys. Chem. B Mater. Surf. Interfaces Biophys
Tytuł: Journal of Physical Chemistry. B, Materials, Surfaces,
Interfaces, and Biophysical, Washington, D.C.
Uwagi: T (1997-) USA ISSN 1089-5647 [no.
2065. J. Phys. Chem. Lett
Tytuł: The Journal of Physical Chemistry Letters
Uwagi: M (2010-) USA ISSN 1948-7185 [iss.
2066. J. Phys. Chem. Solids
Tytuł: Journal of Physics and Chemistry of Solids = <The> Journal
of physics and chemistry of solids, Oxford
Uwagi: M (1963-) GBR ISSN 0022-3697 [iss.
2067. J. Phys. Chem., B
Tytuł: The Journal of Physical Chemistry. B
Uwagi: T (1997-) USA ISSN 1520-6106 [iss.
2068. J. Phys. Chem., C
Tytuł: Journal of Physical Chemistry. C, American Chemical Society
Uwagi: T (2007-) USA ISSN 1932-7447 [iss.
2069. J. Phys. Conference Series (Online)
Tytuł: Journal of Physics. Conference Series (Online)
Uwagi: N (2004-) GBR ISSN 1742-6596 [Vol., iss.
2070. J. Phys. Conference Series (Print)
Tytuł: Journal of Physics. Conference Series (Print)
Uwagi: N (2004-) GBR ISSN 1742-6588 [Vol., iss.
Strona164
2071. J. Phys. E
Tytuł: Journal of Physics E. Scientific Instruments, Institute of
Physics, New York : American Institute of Physics
Uwagi: N (1970-1989) GBR ISSN 0022-3735 [Vol. no.
2072. J. Phys. F. Met. Phys
Tytuł: Journal of Physics F. Metal Physics, London, Institute of
Physics
Uwagi: M (1971-1988) GBR ISSN 0305-4608 [no.
2073. J. Phys. G
Tytuł: Journal of Physics G. Nuclear Physics
Uwagi: N (1975-1988) GBR ISSN 0305-4616 [Vol., no.
2074. J. Phys. IV
Tytuł: Journal de Physique IV
Uwagi: N (1991-) FRA ISSN 1155-4339 [Vol.
2075. J. Phys. Org. Chem. (Print)
Tytuł: Journal of Physical Organic Chemistry (Print)
Uwagi: M (1988-) GBR ISSN 0894-3230 [iss.
2076. J. Phys. Soc. Jpn
Tytuł: Journal of the Physical Society of Japan
Uwagi: M (1946-) JPN ISSN 0031-9015 [Vol., no.
2077. J. Phys., A, Math. Gen. (Online)
Tytuł: Journal of Physics. A, Mathematical and General (Online),
IOP Publishing, Bristol
Uwagi: T (1996-) GBR ISSN 1361-6447 [no.
2078. J. Phys., A, Math. Gen. (Print)
Tytuł: Journal of physics. A, mathematical and general (Print)
Uwagi: T. (1975-2006) GBR 0305-4470 (iss.)
2079. J. Phys., A, Math. Theor. (Print)
Tytuł: Journal of Physics. A, Mathematical and Theoretical (Print)
Uwagi: N (2007-) GBR ISSN 1751-8113 [no.
2080. J. Phys., Colloq
Tytuł: Journal de Physique. Colloque, Paris: Societe francaise de
physique 1966-1990
Uwagi: N (1966-1990) FRA ISSN 0449-1947 [T., fasc.
2081. J. Phys., Condens. Matter
Tytuł: Journal of Physics. Condensed Matter, Institute of Physics,
Bristol
Uwagi: T (1989-) GBR ISSN 0953-8984 [Vol., no.
2082. J. Phys., D. Appl. Phys
Tytuł: Journal of Physics. D, Applied Physics = Applied physics
(Bristol), Institute of Physics, Bristol
Uwagi: N? (1970-) GBR ISSN 0022-3727 [Vol., iss.
2083. J. Phys., G
Tytuł: Journal of Physics. G. Nuclear Physics, Institute of
Physics, Bristol
Strona165
Uwagi: N? (1975-1988) GBR ISSN 0305-4616
2084. J. Phys., G, Nucl. Part. Phys
Tytuł: Journal of Physics. G, Nuclear and Particle Physics,
Institute of Physics, Bristol
Uwagi: M (1989-) GBR ISSN 0954-3899 [Vol., no.
2085. J. Phys., IV-Proc
Tytuł: Journal de Physique. IV-Proceedings, EDP Sciences, Les Ulis
Uwagi: N (2002-) FRA ISSN 1764-7177 [No.
2086. J. Physiol. Pharmacol
Tytuł: Journal of Physiology and Pharmacology
Uwagi: K (1991-) POL ISSN 0867-5910 [no.
2087. J. Planar Chromatogr. Mod. TLC
Tytuł: JPC. Journal of Planar Chromatography, Modern TLC = JPC.
Journal of Chromatography, Modern thin layer Chromatography =
Journal of Planar Chromatography, Modern TLC
Uwagi: Dm (1988-) DEU ISSN 0933-4173 [iss.
2088. J. Plant Growth Regul. (Print)
Tytuł: Journal of plant growth regulation, New York, NY: Springer
(Print) http://vls2.icm.edu.pl/cgibin/sciserv.pl?collection=springer&journal=07217595
Uwagi: K (1982-) USA ISSN 0721-7595 [no.
2089. J. Plant Physiol. (Print)
Tytuł: Journal of plant physiology (Print)
Uwagi: N? (1984-) DEU ISSN 0176-1617 [Vol.
2090. J. Plant Res
Tytuł: Journal of Plant Research
Uwagi: Dm (1993-) JPN ISSN 0918-9440 [no.
2091. J. Pollut. Eff. Control
Tytuł: Journal of Pollution Effects & Control
Uwagi: K (2013- ) USA ISSN 2375-4397 [iss.
2092. J. Polym. Res
Tytuł: Journal of Polymer Research
Uwagi: K? (1994-) TWN ISSN 1022-9760 [iss.
2093. J. Polym. Sci., A, Polym. Chem
Tytuł: Journal of Polymer Science. Part A, Polymer Chemistry
Uwagi: Dm (1986-) USA ISSN 0887-624X [iss.
2094. J. Polym. Sci., A-1, Polym. Chem
Tytuł: Journal of Polymer Science. Part A-1, Polymer Chemistry =
Journal of Polymer Science (Part A-1) Polymer Chemistry = Polymer
Chemistry
Uwagi: M (1966-1972) USA ISSN 0449-296X
2095. J. Polym. Sci., B, Polym. Phys.
Tytuł: Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics
Uwagi: Dt (1986-) USA ISSN 0887-6266 [iss.
2096. J. Polym. Sci., Polym. Chem. Ed
Strona166
Tytuł: Journal of Polymer Science. Polymer Chemistry Edition, New
York, Interscience Publishers, c1972-c1985
Uwagi: M (1972-1985) USA ISSN 0360-6376 [iss.
2097. J. Porphyr. Phthalocyanines
Tytuł: Journal of Porphyrins and Phthalocyanines
Uwagi: Dm (1997-) GBR ISSN 1088-4246 [iss.
2098. J. Prakt. Chem
Tytuł: Journal fur Praktische Chemie = Practical Applications and
Applied Chemistry, Weinheim
Uwagi: 8/R (1999-2000) DEU ISSN 1436-9966 [h.
2099. J. Prakt. Chem. (Leipz., 1954)
Tytuł: Journal fur Praktische Chemie (Leipzig. 1954), im Auftrag
der Chemischen Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen
Republik
Uwagi: Dm (1954-1991) DEU ISSN 0021-8383 [Bd., h.
2100. J. Proteome Res. (Print)
Tytuł: Journal of proteome research (Print), American Chemical
Society
Uwagi: M (2002-) USA ISSN 1535-3893 [iss.
2101. J. Pure Appl. Algebra (Print)
Tytuł: Journal of Pure and Applied Algebra (Print)
Uwagi: Dt (1971-) NLD ISSN 0022-4049 [Vol., no.
2102. J. Quaternary Sci
Tytuł: Journal of Quaternary Science = JQS, Harlow, Essex
Uwagi: Dm (1986-) GBR ISSN 0267-8179 [iss.
2103. J. Radioanal. Nucl. Chem (1984)
Tytuł: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Budapest
Uwagi: N (1984-) HUN ISSN 0236-5731 [Vol., iss.
2104. J. Radioanal. Nucl. Chem. (Online)
Tytuł: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry (Online)
Uwagi: M? (1984-) HUN ISSN 1588-2780 [Vol., iss.
2105. J. Raman Spectrosc
Tytuł: Journal of Raman Spectroscopy, Chichester, New York: Wiley
Uwagi: M (1973-) GBR ISSN 0377-0486 [iss.
2106. J. Ramanujan Math. Soc
Tytuł: Journal of the Ramanujan Mathematical Society, Madras
Uwagi: K (1986-) IND ISSN 0970-1249 [no.
2107. J. Rare Earths
Tytuł: Journal of Rare Earths
Uwagi: K (1991-) CHN ISSN 1002-0721 [iss.
2108. J. Reine Angew. Math
Tytuł: Journal fur die Reine und Angewandte Mathematik, Berlin,
Gruyter and Co
Uwagi: N (status unknown) DEU ISSN 0075-4102 [Z.
2109. J. Res. Natl. Inst. Stand. Technol
Strona167
Tytuł: Journal of Research of the National Institute of Standards
and Technology
Uwagi: Dm (1988-) USA ISSN 1044-677X [no.
2110. J. Royal Soc. Interface (Print)
Tytuł: Journal of the Royal Society Interface (Print)
Uwagi: K (2004-) GBR ISSN 1742-5689 [iss.
2111. J. Sci. Res
Tytuł: Journal of Scientometric Research
Uwagi: 3/R (2012-) IND ISSN 2321-6654 online 2320-0059 [iss.
2112. J. Sediment. Res
Tytuł: Journal of Sedimentary Research = Sedimentary petrology and
processes = Stratigraphy and global studies, Tulsa
Uwagi: Dm (1996-) USA ISSN 1527-1404
2113. J. Sep. Sci. (Print)
Tytuł: Journal of Separation Science (Print)
Uwagi: M (2001-) DEU ISSN 1615-9306 [iss.
2114. J. Serb. Chem. Soc
Tytuł: Journal of the Serbian Chemical Society
Uwagi: M (1985-) SRB ISSN 0352-5139 [iss.
2115. J. Soils Sediments (Print)
Tytuł: Journal of Soils and Sediments (Print)
Uwagi: M? (2001-) DEU ISSN 1439-0108 [no.
2116. J. Sol-Gel Sci. Technol
Tytuł: Journal of Sol-Gel Science and Technology
Uwagi: Dm (1993-) USA ISSN 0928-0707 [iss.
2117. J. Solid State Chem
Tytuł: Journal of Solid State Chemistry, San Diego
Uwagi: M (1969-) USA ISSN 0022-4596
2118. J. Solid State Electrochem. (Print)
Tytuł: Journal of Solid State Electrochemistry (Print)
Uwagi: 3/R (1997-) DEU ISSN 1432-8488 [iss.
2119. J. Solution Chem
Tytuł: Journal of Solution Chemistry, New York
Uwagi: M (1972-) USA ISSN 0095-9782 [iss.
2120. J. South Am. Earth Sci
Tytuł: Journal of South American Earth Sciences, University of
South Carolina. Earth Sciences and Resources Institute
Uwagi: K (1988-) GBR ISSN 0895-9811 [Vol. iss.
2121. J. Stat. Mech
Tytuł: Journal of Statistical Mechanics
Uwagi: M (2004-) GBR ISSN 1742-5468 [[iss.
2122. J. Stat. Phys
Tytuł: Journal of Statistical Physics, New York
Uwagi: M (1969-) USA ISSN 0022-4715 [Vol., no.
Strona168
2123. J. Stat. Plan. Inference (Print)
Tytuł: Journal of Statistical Planning and Inference (Print)
Uwagi: Dm (1977-) NLD ISSN 0378-3758 [Vol., iss.
2124. J. Supercond
Tytuł: Journal of Superconductivity
Uwagi: K (1988-) USA ISSN 0896-1107 [iss.
2125. J. Supercond. Nov. Magn
Tytuł: Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, variant
title Superconductivity and Novel Magnetism
Uwagi: Dm (2006-) USA ISSN 1557-1939 [iss.
2126. J. Surg. Res. (Print)
Tytuł: Journal of Surgical Research
Uwagi: M (1961- ) USA ISSN 0022-4804 [Vol., iss.
2127. J. Symb. Comput
Tytuł: Journal of Symbolic Computation
Uwagi: M (1985-) GBR ISSN 0747-7171 [iss.
2128. J. Symb. Log
Tytuł: <The> Journal of Symbolic Logic, Association for Symbolic
Logic
Uwagi: K (1936-) USA ISSN 0022-4812 [no.
2129. J. Syst. Chem
Tytuł: Journal of Systems Chemistry, London, Biomed Central,
http://www.jsystchem.com/
Uwagi: R (2010-) GBR ISSN 1759-2208 [Vol.
2130. J. Tech. Phys
Tytuł: Journal of Technical Physics, PAN Inst. Podstawowych
Problemów Techniki
Uwagi: K (1975-) POL ISSN 0324-8313
2131. J. Theor. Biol
Tytuł: Journal of Theoretical Biology
Uwagi: M (1961-) GBR ISSN 0022-5193 [Vol., iss.
2132. J. Theor. Probab
Tytuł: Journal of Theoretical Probability, New York
Uwagi: K (1988-) USA ISSN 0894-9840
2133. J. Therm. Anal
Tytuł: Journal of Tthermal Analysis, Akadémiai Kiadó, London
Uwagi: M (1969-1997) GBR ISSN 0368-4466 Canceled ISSN 0022-5215
Canceled ISSN 0449-5497
2134. J. Therm. Anal. Calorim
Tytuł: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Dordrecht
Uwagi: M, N (1967-) NLD ISSN 1388-6150 Canceled ISSN 1418-2874
[Vol., nr
2135. J. Tissue Eng. Regen. Med
Tytuł: Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Uwagi: Dm (2007-) GBR ISSN 1932-6254 [iss.
Strona169
2136. J. Toxicol. Environ. Health, Part A
Tytuł: Journal of Toxicology and Environmental Health. Part
AJournal of Toxicology and Environmental Health. Part A
Uwagi: M? (1998-) GBR ISSN 1528-7394 [Vol., iss.
2137. J. Trace Elem. Med. Biol
Tytuł: Journal of Trace Elements in Medicine and Biology,
Stuttgart
Uwagi: K (1995-) DEU ISSN 0946-672X
2138. J. Transp. Eng
Tytuł: Journal of Transportation Engineering, American Society of
Civil Engineers, variant title: Transportation engineering,
A.S.C.E. transportation engineering
Uwagi: M (1983-) USA ISSN 0733-947X [iss.
2139. J. Tribol
Tytuł: Journal of Tribology
Uwagi: K (1984-) USA ISSN 0742-4787 [iss.
2140. J. Urban Ethnol
Tytuł: Journal of Urban Ethnology
Uwagi: N (1995- ) POL ISSN 1429-0618 [[No.
2141. J. Vac. Sci. Technol., A, Vac. Surf. Films
Tytuł: Journal of Vacuum Science & Technology. A. Vacuum,
Surfaces, and Films
Uwagi: Dm (1983-) USA ISSN 0734-2101 [iss.
2142. J. Water Land Dev
Tytuł: Journal of Water and Land Development
Uwagi: R (1997- ) POL ISSN 1429-7426 (print) 2083-4535 (online, od
2006) [No.
2143. J. WSCG (Plzen Print)
Tytuł: Journal of WSCG (Plzen, Print)
Uwagi: 3/R (1992-) CZE ISSN 1213-6972 [no.
2144. Jahrb. Dtsch. Fremdspr
Tytuł: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, Munchen
Uwagi: R (1975-) DEU ISSN 0342-6300
2145. Jahrb. Ostr
Tytuł: Jahrbuch fur Ostrecht = JOR. Jahrbuch fur Ostrecht, Munchen
Uwagi: 2/R (1960-) DEU ISSN 0075-2746
2146. Jahrb. Pol
Tytuł: Jahrbuch Polen, Wiesbaden, Harrassowitz - stanowi
kontynuację: Ansichten (1994-2005) ISSN 1432-5810
Uwagi: R (2006-) DEU ISSN 1863-0278 [Bd.
2147. Jahrb. Schles. Kirchengesch
Tytuł: Jahrbuch fur Schlesische Kirchengeschichte, Thorbecke,
Sigmaringen
Uwagi: R (1960-) DEU ISSN 0075-2762 [N. F. Bd.
2148. Jaskinie (Krak.)
Strona170
Tytuł: Jaskinie = Canvas, Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego.
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1234-4346 [nr
2149. Jaskółka Śl
Tytuł: Jaskółka Śląska : miesięcznik Ruchu Autonomii Śląska.
Rybnik, Zarząd Ruchu Autonomii Śląska
Uwagi: M (1991-) POL ISSN 1232-8383 [nr
2150. Jaworznicki Sokół
Tytuł: Jaworznicki Sokół
Uwagi: M (2000-) POL ISSN 1640-5412 [nr
2151. Jaz. - Lit. - Komun
Tytuł: Jazyk - Literatura - Komunikace
Uwagi: 2/R? (2012- ) CZE ISSN 1805-689X [c.
2152. Jazykoved. Cas
Tytuł: Jazykovedny Casopis = Jazykovedný časopis = Lingvističeskij
žurnal, Bratislava : SAP-Slovak Academic Press s.r.o
Uwagi: 2/R (1953-) SVK ISSN 0021-5597 [
2153. Jednak Książ
Tytuł: Jednak Książki
Uwagi: 2/R (2014-) POL ISSN 2353-4699 [nr
2154. JETP Lett
Tytuł: JETP Letters = Journal of Theoretical and Experimental
Physics Letters, New York
Uwagi: Dm (1965-) USA ISSN 0021-3640
2155. Jez. Slovst. (Tisk. Izd.)
Tytuł: Jezik in Slovstvo (Tiskana Izd.), Slavisticno Drustvo
Slovenije, Ljubljana
Uwagi: Dm (1955-) SVN ISSN 0021-6933 [st.
2156. Jęz. Kult
Tytuł: Język a Kultura
Uwagi: N? (1991-) POL ISSN 1232-9657 [T.
2157. Jęz. Obce Szk
Tytuł: Języki Obce w Szkole, Centralny Ośrodek Kształcenia
Nauczycieli
Uwagi: Dm (1957-) POL ISSN 0446-7965 [nr
2158. Jęz. Pol. (1919)
Tytuł: Język Polski, Tow. Miłośników Jęz. Polskiego (Kraków)
Uwagi: Dm (1919-) POL ISSN 0021-6941 [[z.
2159. Jęz. Pol. (Kielce)
Tytuł: Język Polski, Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Kielcach
Uwagi: K (1971-1972) POL ISSN 1640-0933
2160. Jęz. Pol. (Warsz.)
Tytuł: Język Polski, Warszawa
Uwagi: M (1998-) POL ISSN 1506-4085
2161. Jęz. Pol. Liceum
Strona171
Tytuł: Język Polski w Liceum. Wydaw. Pedagogiczne ZNP, stanowi
częściowo kontynuację: Język Polski w Szkole Średniej; R. 15 (rok
szkol. 2000/2001) ISSN 0860-4444
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1642-8757 [nr
2162. Jęz. Pol. Szk
Tytuł: Język Polski w Szkole : materiały metodyczne dla
nauczycieli klas IV - VIII, Związek Nauczycielstwa Polskiego,
Oddział Kielce
Uwagi: N? (1980/81-1984/85), Dm (1985/86-1998/99) POL ISSN 02393468 [Z.
2163. Jęz. Pol. Szk. IV-VI
Tytuł: Język Polski w Szkole IV-VI, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP,
Kielce. Kontynuacja: Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI (ISSN
1508-4051)
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1642-8749 [nr
2164. Jęz. Pol. Szk. Średn
Tytuł: Język Polski w Szkole Średniej, Wydawnictwo Pedagogiczne
ZNP, Kielce
Uwagi: K (1986-2001) POL ISSN 0860-4444 [z.
2165. Jęz. Pol. Szk., Gimnazjum
Tytuł: Język Polski w Szkole. Gimnazjum, Wydawnictwo Pedagogiczne
ZNP, Kielce
Uwagi: K (1999-2001) POL ISSN 1508-406X [nr
2166. Jęz. Ros
Tytuł: Język Rosyjski, Min. Oświaty i Wychowania
Uwagi: Dm (1948-) POL ISSN 0137-7647
2167. Język Komun
Tytuł: Język w Komunikacji
Uwagi: R (2011-) POL ISSN 2084-5111 [T.
2168. JMLR. Workshop Conf. Proc
Tytuł: Journal of Machine Learning Research. Workshop and
Conference Proceedings
Uwagi: N (2007-) USA ISSN 1938-7288 [Vol.
2169. JMR. J. Mol. Recognit
Tytuł: JMR. Journal of Molecular Recognition = Journal of
Molecular Recognition, London, Heyden
Uwagi: Dm (1988-) GBR ISSN 0952-3499 [iss.
2170. Jogelm. Szle
Tytuł: Jogelmeleti Szemle, Journal of Legal Theory, Zeitschrift
fur Rechtstheorie, Journal de Theorie du Droit
Uwagi: K (2000-) HUN ISSN 1588-080X [no.
2171. Journal of Intellect. Prop. Rights (Print)
Tytuł: Journal of Intellectual Property Rights (Print)
Uwagi: Dm (1996-) IND ISSN 0971-7544 [iss.
2172. Journal of K-theory (Print)
Tytuł: Journal of K-theory (Print)
Uwagi: Dm? (2008-) GBR ISSN 1865-2433 [Vol., iss.
Strona172
2173. Journal of Nutritional Therapeutics
Tytuł: Journal of Nutritional Therapeutics
Uwagi: 2/R (2012-) CAN ISSN 1929-5634 [no.
2174. Journalism Stud
Tytuł: Journalism Studies
Uwagi: K (2000-) GBR ISSN 1461-670X online 1469-9699 [iss.
2175. Jpn. J. Appl. Phys
Tytuł: Japanese Journal of Applied Physics
Uwagi: M (1962-) JPN ISSN 0021-4922 [Vol. iss.
2176. Jpn. J. Ophthalmol. (Print)
Tytuł: Japanese Journal of Ophthalmology (Print)
Uwagi: Dm (1957-) JPN ISSN 0021-5155 [iss.
2177. Jurysta (Warsz.)
Tytuł: Jurysta, Warszawa
Uwagi: M (1993- ) POL ISSN 1230-7114 [nr
2178. Jus Matrim
Tytuł: Jus Matrimoniale, Akademia Teologii Katolickiej (Warszawa)
Uwagi: R (1996-) POL ISSN 1429-3803 [T.
2179. Juznoslov. Filol
Tytuł: Juznoslovenski Filolog, Institut za Srpskohrvatski Jezik,
Beograd
Uwagi: R (1913-) SCG ISSN 0350-185X [Knj.
2180. Kal. Besk
Tytuł: Kalendarz Beskidzki, od 1994 podtyt.: Regionalny Rocznik
Sspołeczno-Kulturalny, Tow. Miłośników Bielska-Białej
Uwagi: R (1960-) POL ISSN 0208-8754
2181. Kal. Bydg
Tytuł: Kalendarz Bydgoski, Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników
Miasta Bydgoszczy
Uwagi: R (1968-) POL ISSN 0209-3081 [R.
2182. Kal. Ciesz
Tytuł: Kalendarz Cieszyński, Cieszyn
Uwagi: R (1985-) POL ISSN 1232-2725
2183. Kal. Ewang
Tytuł: Kalendarz Ewangelicki = Kalendarz Ewangelicki na Rok...,
Cieszyn
Uwagi: N (1886-) POL ISSN 0239-3476
2184. Kal. Liturg. Archidiec. Katow
Tytuł: Kalendarz Liturgiczny Archidiecezji Katowickiej
Uwagi: R (199?-) POL ISSN brak
2185. Kal. Liturg. Archidiec. Katow
Tytuł: Kalendarz Liturgiczny Archidiecezji Katowickiej, Stanowi
kontynuację: Kalendarz Liturgiczny Diecezji Katowickiej
Uwagi: R (1994?-) POL ISSN brak
Strona173
2186. Kal. Liturg. Diec. Katow
Tytuł: Kalendarz Liturgiczny Diecezji Katowickiej
Uwagi: R (1972-199?) POL ISSN brak
2187. Kal. Miłoś. Skoczowa
Tytuł: Kalendarz Miłośników Skoczowa, Towarzystwo Miłośników
Skoczowa, Skoczów
Uwagi: R (1996-) POL ISSN 1730-671X [brak oznaczenia numeracji
2188. Kal. Śl
Tytuł: Kalendarz Śląski, Tow. Miłośników Bytomia, Katowice
Uwagi: R (1972-) POL ISSN 0449-685X
2189. Kal. Śl. (Ces. Tesin)
Tytuł: Kalendarz Śląski, Zarząd Główny Pol. Związku KulturalnoOświatowego, Cesky Tesin
Uwagi: R (1961-) CZE ISSN 0862-1810
2190. Kamena
Tytuł: Kamena, Chełm Lubelski
Uwagi: N (1933-1939), K (1949--1954) M (1955-1956) Dt (1957-1967)
26/R (1968-1988) K (1989-1993) POL ISSN 0137-7108 [nr
2191. Kantovskij Sb
Tytuł: Kantovskij Sbornik : Naucnyj Zurnal. Kaliningrad:
Izdatel'stvo Baltijskogo federal'nogo universiteta im. Immanuila
Kanta
Uwagi: K (1981-) RUS ISSN 0207-6918 [no.
2192. Kapitalizm
Tytuł: Kapitalizm, Inst. Badania Współczesnych Problemów
Kapitalizmu
Uwagi: K (1977-1983) POL ISSN 0137-7795
2193. Karagandy Univ. Habar
Tytuł: Karagandy Universitetinin Habarsysy, Karagandinskij
gosudarstvennyj universitet im. E.A. Buketova
Uwagi: K (1996-) KAZ ISSN 0142-0844 [nr
2194. Karbo
Tytuł: Karbo = Karbo, Energochemia Ekologia, Stow. Inżynierów i
Techników Przemyslu Hutniczego w Polsce
Uwagi: M (1992-) POL ISSN 1230-0446
2195. Karstologia
Tytuł: Karstologia, Fédération française de spéléologie, Paris
Uwagi: 2/R (1983-) FRA ISSN 0751-7688 [no.
2196. Karta Groni
Tytuł: Karta Groni, Tow. Milośników Ziemi Żywieckiej
Uwagi: N (1968-) POL ISSN 0137-4125 [Nr
2197. Kat. Prasy Radia Telew
Tytuł: Katalog Prasy Radia Telewizji, Pracownia Badań Społecznych
i Skuteczności Reklamy "Silesian-Media", Sosnowiec
Uwagi: R (1991-) POL ISSN 1231-1901
Strona174
2198. Katecheta
Tytuł: Katecheta, Wydaw. Księg. św. Wojciecha
Uwagi: Dm (1957-) POL ISSN 0209-1291
2199. Katol. Tyd
Tytuł: Katolicky Tydenik, Praha
Uwagi: T (1990-) CZE ISSN 0862-5557
2200. Katolik (Katow., 1982)
Tytuł: Katolik (Katowice. 1982), Katowice: INCO VERITAS Sp. z o.o.
Wydawnictwo "Katolik".
Uwagi: T (1982-1993) POL ISSN 0209-1488 [nr
2201. Katow. Inf. Kult
Tytuł: Katowicki Informator Kulturalny, Katowickie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne, Katowice
Uwagi: M (1970-1975), (1977-1989), (1998-1999?) POL ISSN 1429-7884
[nr
2202. Kauno Istorijos Metrastis (Spausdinta)
Tytuł: Kauno Istorijos Metrastis (Spausdinta)
Uwagi: R (1998-) LTU ISSN 1822-2617 [T.
2203. Keryks
Tytuł: Keryks, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego
Uwagi: 2/R (2002-2005) R (2006-) POL ISSN 1643-2444 [nr
2204. Kiel. Stud. Filol
Tytuł: Kieleckie Studia Filologiczne, Akademia Świętokrzyska im.
Jana Kochanowskiego, Kielce
Uwagi: N (1980-2000) POL ISSN 0208-5976 [T.
2205. Kiel. Stud. Mat
Tytuł: Kieleckie Studia Matematyczne, Wyższa Szkoła Pedagogiczna
im. Jana
Uwagi: N (1983-1999) POL ISSN 1231-1200 [Nr
2206. Kielc. Stud. Teol
Tytuł: Kieleckie Studia Teologiczne, Wyższe Seminarium Duchowne w
Kielcach
Uwagi: R (2002-) POL ISSN 1730-072X [T.
2207. Kielec. Stud. Rusycyst
Tytuł: Kieleckie Studia Rusycystyczne, Akademia Świętokrzyska im.
Jana Kochanowskiego, Kielce
Uwagi: R (1983-) POL ISSN 0239-538X
2208. Kier. Szk
Tytuł: Kierowanie Szkołą, Wydaw. Nauczycielskie (Jelenia Góra)
Uwagi: M (1997-) POL ISSN 1506-8137
2209. Kierunki
Tytuł: Kierunki, Warszawa
Uwagi: T (1956-) POL ISSN 0450-240X [nr
2210. Kikan Keizai Kenkyu
Strona175
Tytuł: Kikan Keizai Kenkyu = Quarterly Journal of Economic Studies
(Osaka. 1978), Osaka Shiritsu Daigaku Keizai Kenkyui, Economic
Society of Osaka City University Parallel title Abbreviated
key title Kikan keizai kenkyu
Uwagi: K (1978-) ISSN 0387-1789 [no.
2211. Kinema (Waterloo)
Tytuł: Kinema (Waterloo), University of Waterloo
Uwagi: R (1993-1994), 2/R (1995-) CAN ISSN 1192-6252 [[no.
2212. Kino
Tytuł: Kino : miesięcznik poświęcony twórczości i kulturze
filmowej; Od nr 3 (2002) podtyt.: miesięcznik poświęcony
twórczości i edukacji filmowej, Warszawa
Uwagi: M (1966-) POL ISSN 0023-1673 [nr
2213. Kl. Robot. Śl
Tytuł: Klasa Robotnicza na Śląsku, Inst. Śląski w Opolu
Uwagi: R (1975-1980) POL ISSN 0137-5784
2214. Klematis
Tytuł: Klematis
Uwagi: K (2007-) POL ISSN 1898-2298 [nr
2215. Klin. Oczna
Tytuł: Klinika Oczna, Polskie Towarzystwo Okulistyczne
Uwagi: M (1923-) POL ISSN 0023-2157 [nr
2216. Klio (Toruń)
Tytuł: Klio, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń
(kontynuacja - Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki
Humanistyczno-Społeczne. Historia ISSN 0137-5830)
Uwagi: 2/R (2001-) POL ISSN 1643-8191 [T., [nr
2217. KMP Kron. Miasta Poznania
Tytuł: KMP Kronika Miasta Poznania
Uwagi: K (1947-) POL ISSN 0137-3552 [nr
2218. Knaza Doba: Istoria i Kul'tura
Tytuł: Knaza Doba: Istoria i Kul'tura
Uwagi: N (2010-) UKR ISSN 2221-6294 [Vip.
2219. Knjizevna Smotra
Tytuł: Knjizevna Smotra: Casopis za Svjetsku Knjizevnost
Uwagi: K (1969-) HRV ISSN 0455-0463 [no.
2220. Knowl.-Based Syst
Tytuł: Knowledge-Based Systems
Uwagi: N (1987-) GBR ISSN 0950-7051 [Vol., no.
2221. Kob. Biz
Tytuł: Kobieta i Biznes, Szkoła Główna Handlowa (Warszawa)
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1230-9427 [nr
2222. Kodikas
Tytuł: Kodikas = Code = Kodikas/Code, Tübingen
Uwagi: K (1975-) DEU ISSN 0171-0834 [no.
Strona176
2223. Kogn. Media Eduk
Tytuł: Kognitywistyka i Media w Edukacji = Cognitive Science and
Media in Education, Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydz.
Humanistyczny
Uwagi: 2/R (1998-) POL ISSN 1643-6938 [nr
2224. Koks Smoła Gaz
Tytuł: Koks, Smoła, Gaz = Koks Smoła Gaz : czasopismo naukowotechniczne poświęcone zagadnieniom chemicznej przeróbki węgla
Uwagi: R (1956-1966) M (1967-1991) POL ISSN 0023-2823
2225. Kom. Dendrol
Tytuł: Komunikaty Dendrologiczne. Warszawa, Zarząd Ochrony i
Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych
Uwagi: N (1987-) PO ISSN brak [Nr
2226. Kom. Mazur. - Warm
Tytuł: Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Olsztyn
Uwagi: M (1957-) POL ISSN 0023-3196 [nr
2227. Kompozyty
Tytuł: Kompozyty = Composites, Polskie Tow. Materiałów
Kompozytowych, numery w obrębie rocznika
Uwagi: R (2001-2004) K (2005-) POL ISSN 1641-8611 [nr
2228. Komput. Eduk
Tytuł: Komputer w Edukacji = KwE, Inst. Informatyki Uniw.
Wrocławskiego
Uwagi: K (1994-) POL ISSN 1232-9479
2229. Komput. Sk. Sim'i
Tytuł: Komputer u Skoli ta Sim'i
Uwagi: N? (1998-) UKR ISSN 2307-9851 [nr
2230. Komun. Inst. Bałt
Tytuł: Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, Inst. Bałtycki w Gdańsku
Uwagi: 2/R (1964-) POL ISSN 0137-5253
2231. Komun. Rady Jęz. Pol
Tytuł: Komunikaty Rady Języka Polskiego = Komunikaty Rady Języka
Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Warszawa,
http://www.rjp.pl/?mod=informacje&type=publikacje&id=28 (nr
bieżący i archiwum - online)
Uwagi: 2/R (1997-) POL ISSN [brak
2232. Komun. Tehnol
Tytuł: Komunikacijni Tehnologii
Uwagi: N? (2013-) UKR ISSN 2311-4371 [T.
2233. Konfiguracje (Bydg.)
Tytuł: Konfiguracje (Bydgoszcz), Wydaw. Uczelniane WSP
Uwagi: N? (1993-) POL ISSN 1428-4847
2234. Konflikty Zbrojne
Tytuł: Konflikty Zbrojne
Uwagi: N? (2004-) POL ISSN 2082-7903 [data
Strona177
2235. Koniec Wieku
Tytuł: Koniec Wieku : Kwartalnik Literacko-Artystyczny, Kraków
Uwagi: N (1990-2003) POL ISSN 0867-0692 [Nr
2236. Kontaktologia Opt. Okul
Tytuł: Kontaktologia i Optyka Okulistyczna
Uwagi: 2/R (2000-2007) K(2008-) POL ISSN 1509-4251 [nr
2237. Konteksty
Tytuł: Konteksty, PAN, Instytut Sztuki (kontynuacja miesięcznika:
Polska Sztuka Ludowa ISSN 0032-3721)
Uwagi: K (1990-) POL ISSN 1230-6142 [nr
2238. Konteksty Kult
Tytuł: Konteksty Kultury. Bielsko-Biała, Kolegium Nauczycielskie
Uwagi: R (2005) POL ISSN 2083-7658 [[T.
2239. Konteksty Pedagog
Tytuł: Konteksty Pedagogiczne. Katedra Pedagogiki. Akademia
Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Uwagi: 2/R (2013-) POL ISSN 2300-6471 [nr
2240. Kontrasty
Tytuł: Kontrasty, Górnośl. Wyż. Szkoła Handlowa
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1644-129X
2241. Kontrola Państ
Tytuł: Kontrola Państwowa, Min. Kontroli Państwowej, Warszawa
Uwagi: Dm (1956-) POL ISSN 0452-5027 [nr
2242. Kopaliny
Tytuł: Kopaliny
Uwagi: M (2003-) POL ISSN 1730-7848 [nr
2243. Korean J. European Integr
Tytuł: Korean Journal of European Integration, parallel title:
Tonghap Yureop Yeon-Gu
Uwagi: 2/R (2011-) KOR ISSN 2233-5587 [no.
2244. Kosmos
Tytuł: Kosmos = Kosmos. Seria A Biologia, Pol. Tow. Przyr. im.
Kopernika
Uwagi: K (1952-) POL ISSN 0023-4249 [nr
2245. Koszal. Stud. Mater
Tytuł: Koszalińskie Studia i Materiały, Wydaw. Uczel. Politech.
Koszalińskiej
Uwagi: 2/R (1973-) POL ISSN 0137-7116
2246. Kov. Mater. (Tlacene Vyd.)
Tytuł: Kovove Materialy (Tlacene Vydanie)
Uwagi: Dm (1963-) SVK ISSN 0023-432X [iss.
2247. Kraj. Dziedzictwa Nar
Tytuł: Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego, Ośr. Ochr. Zabyt. Kraj.
Nar. Inst. Kultury
Uwagi: K (2000-) POL ISSN 1509-961X [[nr
Strona178
2248. Krajoznawca Górnośl
Tytuł: Krajoznawca Górnośląski : materiały szkoleniowoinformacyjne Komisji Krajoznawczej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w
Katowicach
Uwagi: R (1994-) POL ISSN 1642-252X [Nr
2249. Krak. Stud. Międzynar
Tytuł: Krakowskie Studia Międzynarodowe : czasopismo Krakowskiej
Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego], Kraków,
Księgarnia Akademicka
Uwagi: K (2004-) POL ISSN 1733-2680 [nr
2250. Krak. Stud. Prawn
Tytuł: Krakowskie Studia Prawnicze, PAN. Oddz. w Krakowie. Komis.
Nauk Prawnych
Uwagi: 3/T (1968-1970); R (1971-) POL ISSN 0023-4478 [z.
2251. Krasnogruda
Tytuł: Krasnogruda, Fund. "Pogranicze"
Uwagi: N (1993-) POL ISSN 1230-7645
2252. Kresy
Tytuł: Kresy, Lublin
Uwagi: K (1990-) POL ISSN 0867-1125 [nr
2253. Krim. Forens. Wiss
Tytuł: Kriminalistik und Forensische Wissenschaften, Heidelberg
Uwagi: N? (1970-) DEU ISSN 0023-4702 [Bd.
2254. Krist. Tech
Tytuł: Kristall und Technik = Crystal research and technology,
Berlin
Uwagi: M (1966-1980) DEU ISSN 0023-4753
2255. Kron. Besk. (1990)
Tytuł: Kronika Beskidzka (1990), Bielsko-Biała
Uwagi: T (1990-) POL ISSN 0867-0897 [nr
2256. Kron. Katow
Tytuł: Kronika Katowic, Muz. Historii Katowic
Uwagi: R (1983-) POL ISSN 0239-8141 [T.
2257. Kron. Miasta Pozn
Tytuł: Kronika Miasta Poznania = KMP / Poznań: Wydawnictwo
Miejskie
Uwagi: K (1923-) POL ISSN 0137-3552 [nr
2258. Kron. Miasta Zabrza
Tytuł: Kroniki Miasta Zabrza, Tow. Miłośników Zabrza Muzeum w
Zabrzu
Uwagi: R (1967-) POL ISSN 0137-3110 [Nr
2259. Kron. Rybn
Tytuł: Kroniki Rybnickie
Uwagi: R (1984-) POL ISSN brak [Nr
2260. Kron. Warsz
Strona179
Tytuł: Kronika Warszawy, Fund. "Kronika Warszawy"
Uwagi: N (1925-) POL ISSSN 0137-3099
2261. Kron. Wielkop
Tytuł: Kronika Wielkopolski, Państ. Wydaw. Nauk. Oddz. w Poznaniu
Uwagi: K (1973-) POL ISSN 0137-3102
2262. Kroniki Zamkowe Osviecimensis
Tytuł: Kroniki Zamkowe Osviecimensis, Oświęcimskie Centrum Kultury
Uwagi: ?
2263. Kruszywa
Tytuł: Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie, Katowice,
Elamed Wydawnictwo
Uwagi: K (2011-) POL ISSN 2082-6605 [nr
2264. Krystalinikum (Brno)
Tytuł: Krystalinikum (Brno), Moravian Museum
Uwagi: N (1962-1992) CZE ISSN 0454-5524 [Vol.
2265. Krytyka Polit
Tytuł: Krytyka Polityczna
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1644-0919 [nr
2266. Krzep. Metali Stop
Tytuł: Krzepnięcie Metali i Stopów, Komis. Odlew. PAN
Uwagi: N (1978-) POL ISSN 0208-9386
2267. Krzywe Koło Lit
Tytuł: Krzywe Koło Literatury
Uwagi: M (1989-) POL ISSN 1234-110X [nr
2268. Książ. Czytel
Tytuł: Książka i Czytelnik, Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna, Wrocław
Uwagi: K (1981-) POL ISSN 0208-8339 [nr
2269. Książn. Śl
Tytuł: Książnica Śląska, Biblioteka Śląska w Katowicach
Uwagi: N (1975-) POL ISSN 0208-5798 [T.
2270. KSSE
Tytuł: Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne
Uwagi: N (2015-) POL ISSN 2391-8632 [Nr
2271. Kształ. Jęz
Tytuł: Kształcenie Językowe
Uwagi: N? (2001-) POL ISSN 1642-5782 [Vol.
2272. Kształ. Zaw., Pedagog. Psychol
Tytuł: Kształcenie Zawodowe. Pedagogika i Psychologia : rocznik
polsko-ukraiński, ukraińsko-polski = Ščoričnik Pol's'koUkrains'kij Ukrains'ko-Pol's'kij = Žurnal Pol's'ko-Ukrains'kij
Ukrains'ko-Pol's'kij = Profesijna Osvita : Pedagogika i
Psichologija, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej,
Częstochowa
Uwagi: R (1999-) POL [ISSN brak
Strona180
2273. Kształt. Śr. Geogr. Ochr. Przyr. Obsz. Uprzem. Zurban
Tytuł: Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody
na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych, Uniw. Śląski,
Wydz. Biol. i Ochr. Śr
Uwagi: K (1991-) POL ISSN 1232-0838 [z.
2274. Kult. Eduk
Tytuł: Kultura i Edukacja, Wydaw. Adam Marszałek
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1230-266X [nr
2275. Kult. Fiz
Tytuł: Kultura Fizyczna : teoria i praktyka. Poprz.Tyt.:
Wychowanie Fizyczne (1920-1950)
Uwagi: M (1951-) POL ISSN 0137-7671
2276. Kult. Hist
Tytuł: Kultura i Historia, UMCS. Zakł. Metodol. Historii;
http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl
Uwagi: N (2001-) POL ISSN 1642-9826
2277. Kult. Liberalna (Online)
Tytuł: Kultura Liberalna, http://kulturaliberalna.pl/
Uwagi: N (2008-) POL ISSN 2081-027X., Brak w Issn-Online, [Nr
2278. Kult. Media Teol
Tytuł: Kultura Media Teologia
Uwagi: K (2010-) POL ISSN 2081-8971 [nr
2279. Kult. Ośw
Tytuł: Kultura i Oświata, Warszawa
Uwagi: K (1977-1985) POL ISSN 0324-8798
2280. Kult. Ośw. Nauka
Tytuł: Kultura, Oświata, Nauka, Inst. Wydaw. "Pax"
Uwagi: M (1983-) POL ISSN 0239-9075
2281. Kult. Polit
Tytuł: Kultura i Polityka
Uwagi: 2/R (2008-) POL ISSN 1899-4466 [nr
2282. Kult. Popul
Tytuł: Kultura Popularna
Uwagi: K (2002-2012?) POL ISSN 1644-8340 [nr
2283. Kult. Społ
Tytuł: Kultura i Społeczeństwo, PAN, Kom. Nauk Socjolog
Uwagi: K (1957-) POL ISSN 0023-5172 [nr
2284. Kult. Społecz. Eduk
Tytuł: Kultura, Społeczeństwo, Edukacja, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza (Poznań). Wydział Studiów Edukacyjnych
Uwagi: 2/R (2012-) POL ISSN 2300-0422 [nr
2285. Kult. Ty
Tytuł: Kultura i Ty : Miesięcznik Ruchu Kulturalno-Oświatowego,
Warszawa
Uwagi: M (1962-1981) POL ISSN 0452-8018
Strona181
2286. Kult. Wartości
Tytuł: Kultura i Wartości. http://kulturaiwartosci.umcs.lublin.pl
Uwagi: K (2012-) POL ISSN 2299-7806 [nr
2287. Kult. Współcz
Tytuł: Kultura Współczesna, Inst. Kult
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1230-4808 [nr
2288. Kult. Wych
Tytuł: Kultura i Wychowanie
Uwagi: 2/R (2011-) POL ISSN 2083-2923 [nr
2289. Kult. Życie
Tytuł: Kultura i Życie, "Życie-Press" sp. z o.o.
Uwagi: Dt (1988-) POL ISSN 0860-6528
2290. Kultura
Tytuł: Kultura, Min. Kultury i Sztuki
Uwagi: M (1999-) POL ISSN 1642-0780
2291. Kultura (Rome)
Tytuł: Kultura (Rome) = Kultura (Paris) = Kultura (Le Mesnil-leRoi), Instytut Literacki
Uwagi: M (1947-2000) FRA ISSN 0023-5148 [nr
2292. Kunstchronik
Tytuł: Kunstchronik, Nurnberg
Uwagi: N (1948-) DEU ISSN 0023-5474 [H.
2293. Kur. Chem
Tytuł: Kurier Chemiczny, Wydaw. Adamantan
Uwagi: Dm (1991-) POL ISSN 1230-0950
2294. Kur. Galicyjski
Tytuł: Kurier Galicyjski : Niezależne Pismo Polaków na Ukrainie,
Mirosław Rowicki, Ivano-Frankivsk (Stanisławów) , j. pol.
Uwagi: Dt (2005-) UKR ISSN 1996-2304 [nr
2295. Kur. Miej
Tytuł: Kurier Miejski, Sosnowiec: Sosnowiecka Korporacja
Wydawnicza SCW sp. z o.o
Uwagi: Dt (1992-) POL ISSN 1232-7395 [nr
2296. Kur. Plus
Tytuł: Kurier Plus : Polish Weekly Magazine, Kurier Plus
Publishing Co., Inc., 145 Java Street, Brooklyn, NY 11222.,
www.kurierplus.com
Uwagi: T (1987-) USA ISSN brak [nr
2297. Kur. Szczec
Tytuł: Kurier Szczeciński, Wydaw. Czytelnik
Uwagi: D (1945-) POL ISSN 0137-9240 [nr
2298. Kur. Wileński
Tytuł: Kurier Wileński, Wilno
Uwagi: D (1990-) LTU ISSN 1392-0405 [nr
Strona182
2299. Kwadratura Koła
Tytuł: Kwadratura Koła : ogólnopolski rocznik kół naukowych. Koło
Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Śląskiego
Uwagi: R (2003-) POL ISSN 1733-2060 [[R.
2300. Kwart. Archit. Urban
Tytuł: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Państ. Wydaw.
Naukowe
Uwagi: K (1956-) POL ISSN 0023-5865
2301. Kwart. Artyst
Tytuł: Kwartalnik Artystyczny, Teatr Polski
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1232-2105
2302. Kwart. Eduk
Tytuł: Kwartalnik Edukacyjny, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
(Rzeszów), Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli (Rzeszów)
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1230-7556 [nr
2303. Kwart. Elektron. Telekom
Tytuł: Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, Państ. Wydaw.
Nauk
Uwagi: K (1990-) POL ISSN 0867-6747
2304. Kwart. Film
Tytuł: Kwartalnik Filmowy, PAN Inst. Sztuki
Uwagi: K (1951-) POL ISSN 0452-9502 [nr
2305. Kwart. Filoz
Tytuł: Kwartalnik Filozoficzny, PAU
Uwagi: K (1923-) POL ISSN 1230-4050 [z.
2306. Kwart. Geogr
Tytuł: Kwartalnik Geograficzny, Wydaw. M. Rozak
Uwagi: K (1997-) POL ISSN 1428-7021
2307. Kwart. Geol
Tytuł: Kwartalnik Geologiczny, Państ. Inst. Geologiczny
Uwagi: K (1957-) POL ISSN 0023-5873 [nr
2308. Kwart. Hist
Tytuł: Kwartalnik Historyczny, Państ. Wydaw. Naukowe
Uwagi: K (1887-) POL ISSN 0023-5903 [nr
2309. Kwart. Hist. Kult. Mater
Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, PAN Inst. Historii
Kult. Materialnej
Uwagi: K (1953-) POL ISSN 0023-5881
2310. Kwart. Hist. Nauki Tech
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, PAN. Zakł. Historii
Nauki, Oświaty i Techniki
Uwagi: K (1956-) POL ISSN 0023-589X [nr
2311. Kwart. Hist. Prasy Pol
Tytuł: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, PAN, Inst. Badań
Literackich
Strona183
Uwagi: K (1977-1994) POL ISSN 0137-2998 [nr
2312. Kwart. Hist. Żydów
Tytuł: Kwartalnik Historii Żydów
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1899-3044 [nr
2313. Kwart. Jęz
Tytuł: Kwartalnik Językoznawczy
Uwagi: K (2010-) POL ISSN 2081-5441 [nr
2314. Kwart. Metod. - Woj. Bibl. Publiczna Katow
Tytuł: Kwartalnik Metodyczny - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w
Katowicach
Uwagi: K (1976-) POL ISSN 0137-4559 [nr
2315. Kwart. Naucz. Opol
Tytuł: Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego, Wojewódzki Ośr.
Metodyczny w Opolu
Uwagi: K (1962-1991) POL ISSN 0209-360X
2316. Kwart. Neofilol
Tytuł: Kwartalnik Neofilologiczny, Państ. Wydaw. Nauk
Uwagi: K (1954-) POL ISSN 0023-5911 [nr
2317. Kwart. Opol
Tytuł: Kwartalnik Opolski, Opolskie Tow. Przyjaciół Nauk
Uwagi: K (1955-) POL ISSN 0023-592X [nr
2318. Kwart. Pedagog
Tytuł: Kwartalnik Pedagogiczny, Uniw. Warszawski, Wydz. Pedagog
Uwagi: K (1956-) POL ISSN 0023-5938 [nr
2319. Kwart. Pol. Psychol. Rozw
Tytuł: Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozowjowej, Uniw.
Jagielloński, Inst. Psychologii
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1231-2835
2320. Kwart. Prawa Podat
Tytuł: Kwartalnik Prawa Podatkowego, Centrum Dok. i Studiów Podat
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1509-877X [nr
2321. Kwart. Prawa Pryw
Tytuł: Kwartalnik Prawa Prywatnego, PAU
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1230-7173 [z.
2322. Kwart. Prawa Publicznego
Tytuł: Kwartalnik Prawa Publicznego, Uniw. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1642-9591 [nr
2323. Kwartał
Tytuł: Kwartał
Uwagi: K (1983-) POL ISSN 0239-6629 [nr
2324. Kybernetes
Tytuł: Kybernetes, inny tyt. International Journal of Systems &
Cybernetics. MCB University Press. Emerald
Uwagi: M (1972-) GBR ISSN 0368-492X ISSN online 1758-7883 [no.
Strona184
2325. Kybernetika (Praha)
Tytuł: Kybernetika (Praha)
Uwagi: Dm (1965-) CZE ISSN 0023-5954 [no.
2326. L'Emoi de l'histoire
Tytuł: L'Emoi de l'histoire
Uwagi: 2/R? (1988-) FRA ISSN 0992-3314 [No.
2327. L1 Educational Studies in Languages and Literature
Tytuł: L1 Educational Studies in Languages and Literature
Uwagi: 3/R (2001- ) NLD ISSN 1567-6617 ISSN 1573-1731 [vol.
2328. LA. Landf. Anal
Tytuł: LA. Landform Analysis = Landform Analysis, Uniwersytet
Śląski w Katowicach, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich
Uwagi: N (1997-) POL ISSN 1429-799X [Vol.
2329. LAB, Lab. Apar. Bad
Tytuł: LAB. Laboratoria, Aparatura, Badania
Uwagi: K (1996-) POL ISSN 1427-5619 [nr
2330. Lab. Kult
Tytuł: Laboratorium Kultury
Uwagi: R (2012-) POL ISSN 2084-4697 [Nr
2331. Laboratorium (Katow.)
Tytuł: Laboratorium (Katowice)
Uwagi: R (2001-) POL ISSN 1643-7381 [Nr
2332. Lakiernictwo Przem
Tytuł: Lakiernictwo Przemysłowe
Uwagi: Dm (1999-) POL ISSN 1508-7514 [nr
2333. Land Contam. Reclam
Tytuł: Land Contamination & Reclamation = Land Contamination and
Reclamation, Richmond
Uwagi: K (1993-) GBR ISSN 0967-0513 [no.
2334. Landsc. Urban Plan
Tytuł: Landscape and Urban Planning
Uwagi: Dm (1986-) NLD ISSN 0169-2046 [Vol., iss.
2335. Lang. Probl. Lang. Plann
Tytuł: Language Problems & Language Planning
Uwagi: 3/R (1980-) NLD ISSN 0272-2690 [iss.
2336. Lang. Var. Change (Print)
Tytuł: Language Variation and Change (Print)
Uwagi: 3/R? (1989-) GBR ISSN 0954-3945 [Vol., no.
2337. Lang.Sci. (Oxf.)
Tytuł: Language Sciences (Oxford)
Uwagi: Dm (1979-) GBR ISSN 0388-0001 [iss.
2338. Langmuir
Tytuł: Langmuir, American Chemical Society
Uwagi: Dt (1985-) USA ISSN 0743-7463
Strona185
2339. Las Pol.
Tytuł: Las Polski : organ Związku Leśników Polskich
Uwagi: M (1921-1955, 1982-1990) Dt (1956-1982, 1991-) POL ISSN
0023-8538 [nr
2340. Laser Phys
Tytuł: Laser Physics
Uwagi: Dm (1991-) RUS ISSN 1054-660X [iss.
2341. Law & Humanit. eJ
Tytuł: Law & Humanities eJournal, Social Science Research Network
(SSRN), http://papers.ssrn.com
Uwagi: N brak w issn [Vol., no.
2342. Law & Neurosci. eJ
Tytuł: Law & Neuroscience eJournal, Vermont Law School and Harvard
Law School, Social Science Research Network (SSRN),
http://papers.ssrn.com
Uwagi: N brak w issn [Vol., no.
2343. Law & Psychol. eJ
Tytuł: Law & Psychology eJournal, Social Science Research Network
(SSRN), http://papers.ssrn.com
Uwagi: N brak w issn [Vol., no.
2344. Learn. Teach. J
Tytuł: The Learning Teacher Journal, Karlstad, Learning Teacher
Network
Uwagi: 4/R (2007-) SWE ISSN 1654-0344 [no.
2345. Leb. Katech
Tytuł: Lebendige Katechese, Wurzburg
Uwagi: N (1979-) DEU ISSN 0171-4171
2346. Leb. Seelsorge
Tytuł: Lebendige Seelsorge, Wurzburg
Uwagi: Dm (1950-) DEU ISSN 0343-4591
2347. Leb. Sprachen
Tytuł: Lebende Sprachen
Uwagi: 2/R (1956-) DEU ISSN 0023-9909 [iss.
2348. Lebensm.-Wiss. Technol
Tytuł: Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie
Uwagi: Dm (1968-) GBR ISSN 0023-6438 [Cancelled ISSN 0460-1173
2349. Lektura
Tytuł: Lektura, Związek Literatów Pol.
Uwagi: M (1991-) POL ISSN 0867-8219
2350. Lethaia (Oslo, Trykt Utg.)
Tytuł: Lethaia (Oslo. Trykt Utg.)
Uwagi: K (1968-) GBR ISSN 0024-1164 [iss.
2351. Letop
Strona186
Tytuł: Letopis : zeitschrift fur sorabistik = Casopis za
Sorabistiku = Casopis za Rec, Stawizny a Kulturu Łuziskich Serbow
= Zeitschrift fur Sorabistiku = Zeitschrift fur Sorbische Sprache,
Geschichte und Kultur, Sorbisches Institut, Bautzen
Uwagi: 2/R (1992-) DEU ISSN 0943-2787 [h.
2352. letronica
Tytuł: letronica : revista digital do Programa de Pos-Graduacao em
Letras
Uwagi: 2/R? (2008-) BRA ISSN 1984-4301 [Vol., no.
2353. Lett. Drugs Des. Discov
Tytuł: Letters in Drug Design & Discovery, Bentham Science
Publishers
Uwagi: 10/R (2004-) NLD ISSN 1570-1808 [no.
2354. Lett. Evol. Behav. Sci
Tytuł: Letters on Evolutionary Behavioral Science
Uwagi: 2/R? (2010-) JPN ISSN 1884-927X [Vol., no.
2355. Lett. Org. Chem
Tytuł: Letters in Organic Chemistry , Bentham Science Publishers,
Saif Zone
Uwagi: N (2004-) NLD ISSN 1570-1786 [No.
2356. Leviathan (Hempstead N.Y.)
Tytuł: Leviathan (Hempstead, N.Y.)
Uwagi: 3/R (1999-) USA ISSN 1525-6995 [iss.
2357. Lewica.pl (portal internetowy)
Tytuł: Lewica.pl (niezależny portal lewicowy), dostęp:
http://www.lewica.pl
Uwagi: N (2001?-) POL ISSN brak
2358. LEX (Online)
Tytuł: LEX : Omega Intranet (Online) = System Informacji Prawnej
LEX. Wolters Kluwer Polska
Uwagi: N (1987-) POL ISSN brak
2359. Lexicographica
Tytuł: Lexicographica
Uwagi: R (1985-) DEU ISSN 0175-6206 [Iss.
2360. Lęk Depres
Tytuł: Lęk i Depresja, Centrum Psychologii Klinicznej, Warszawa
Uwagi: K (1996-) POL ISSN 1425-1426 [nr
2361. Libr. Inf. Res. News
Tytuł: Library and Information Research News
Uwagi: K (1978-) GBR ISSN 0141-6561
2362. Libr. Manage
Tytuł: Library Management
Uwagi: M (1979-) GBR ISSN 0143-5124 [iss.
2363. Libros Corte.es
Tytuł: Los Libros de la Corte.es
Uwagi: K (2009-) ESP ISSN 1989-6425 [iss.
Strona187
2364. LIF - IJSAL
Tytuł: Language in Focus, International Journal Of Studies In
Applied Linguistics And Elt
Uwagi: 2/R? (2016?-) INT ISSN 2300-9764 brak w issn [Vol., iss.
2365. Limes (Rzesz.)
Tytuł: Limes (Rzeszów)
Uwagi: R (2008-) POL ISSN 1689-5002 [Nr
2366. Limnol. Review
Tytuł: Limnological Review , Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika
Uwagi: N (2001-) POL ISSN 1642-5952 [Vol.
2367. Limnologica (Jena)
Tytuł: Limnologica (Jena), Jena: Urban u. Fischer
Uwagi: K (1992-) DEU ISSN 0075-9511 [iss.
2368. Limnology (Tokyo, Print)
Tytuł: Limnology (Tokyo, Print). Japanese Society of Limnology
Uwagi: 3/R (2000-) JPN ISSN 1439-8621 [iss.
2369. Linear Algebra Appl
Tytuł: Linear Algebra and its Applications, New York
Uwagi: M (1968-) USA ISSN 0024-3795
2370. Ling. Arena
Tytuł: Linguarum Arena
Uwagi: R (2010-) PRT ISSN 1647-8770 [Vol.
2371. Ling. Communitas
Tytuł: Lingua ac Communitas, Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
Inst. Filoz.
Uwagi: R (1992-) POL ISSN 1230-3143 [Nr
2372. Ling. Legis
Tytuł: Lingua Legis, Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych,
Prawniczych i Sądowych "Tepis"
Uwagi: N? (1994-) POL ISSN 1231-5370 [Nr
2373. Ling. Monten
Tytuł: Lingua Montenegrina : casopis za jezikoslovna, knjizevna i
kulturna pitanja, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje
"Vojislav P. Nikčević", Cetinje,
http://linguamontenegrina.blogspot.com/
Uwagi: 2/R (2008-) MNE ISSN 1800-7007 [br.
2374. Ling. Posnan
Tytuł: Lingua Posnaniensis: czasopismo poświęcone językoznawstwu
porównawczemu i ogólnemu
Uwagi: N? (1949-) POL ISSN 0079-4740 [T., nr
2375. Lingua (Haarlem. Print)
Tytuł: Lingua (Haarlem. Print)
Uwagi: M (1947-) NLD ISSN 0024-3841 [iss.
2376. Linguist List
Strona188
Tytuł: Linguist List
Uwagi: D (1990-) USA ISSN 1068-4875 [Vol., iss.
2377. Linguist.
Tytuł: Linguistica : Revista de Estudos Linguisticos da
Universidade do Porto
Uwagi: N (2007?-) PRT ISSN 1646-6195 [brak w ISSN Online
2378. Linguist. Appl
Tytuł: Linguistics Applied
Uwagi: R (2008-) POL ISSN 1689-7765 [Nr
2379. Linguist. Copernic
Tytuł: Linguistica Copernicana
Uwagi: 2/R (2009-) POL ISSN 2080-1068 [z.
2380. Linguist. Siles
Tytuł: Linguistica Silesiana, T. 1-3 publ. w ramach serii: Prace
Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Od t.4 (1981) inst.
sprawcza: Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach
Uwagi: N (1975-) POL ISSN 0208-4228 [Vol.
2381. Linguist. Treffen Wroc
Tytuł: Linguistische Treffen in Wrocław
Uwagi: R (2007-) POL ISSN 2084-3062 [Vol.
2382. Linguodidactica
Tytuł: Linguodidactica
Uwagi: N (1997-) POL ISSN 1731-6332 [T., z.
2383. LingVaria
Tytuł: LingVaria
Uwagi: 2/R (2006-) POL ISSN 1896-2122 [nr
2384. Lingwist. Stosow
Tytuł: Lingwistyka Stosowana: przegląd, Applied Linguistics:
review, Angewandte Linguistik : Studien, Warszawa : UW. Wydz.
Lingwistyki Stosowanej; stanowi kontynuację: Przegląd
Glottodydaktyczny
Uwagi: N (2009-) POL ISSN 2080-4814, brak w ISSN On-line, [T.
2385. Liq. Cryst
Tytuł: Liquid Crystals (Print), London
Uwagi: Dm (1986-1998) M (1999-) GBR ISSN 0267-8292 [Vol., iss.
2386. List Ocean
Tytuł: List Oceaniczny, Toronto, dodatek do Gazeta (Toronto)
Uwagi: M (1993-) CAN ISSN 1496-239X [nr
2387. Lit. Compass
Tytuł: Literature Compass
Uwagi: M? (2003-) GBR ISSN 1741-4113 [iss.
2388. Lit. Inf. Comput. Educ. J
Tytuł: Literacy information and computer education journal =
Liceducation journal = LICEJ
Uwagi: K (2010-) GBR ISSN 2040-2589 [iss.
Strona189
2389. Lit. Lud
Tytuł: Literatura Ludowa, Pol. Tow. Ludoznawcze
Uwagi: Dm (1957-) POL ISSN 0024-4708 [nr
2390. Lit. Radz
Tytuł: Literatura Radziecka = LR Literatura Radziecka, Moskwa,
Sowietskij Pisatiel
Uwagi: M (1949-1990) RUS ISSN 0024-4716 [[nr
2391. Lit. Stud. Pol
Tytuł: Literary Studies in Poland = Etudes Litteraires en Pologne,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
Uwagi: 2/R (1978-1992) POL ISSN 0137-4192 [[nr
2392. Lit. Świecie
Tytuł: Literatura na Świecie, Bibl. Narodowa
Uwagi: M (1971-) POL ISSN 0324-8305 [nr
2393. Lite Racje
Tytuł: Lite Racje
Uwagi: K (2003-) POL ISSN 1730-8623 [nr
2394. Literaport
Tytuł: Literaport
Uwagi: R (2014-) POL ISSN 2392-0637 [Nr
2395. Literatura
Tytuł: Literatura, Fund. Wspierania Literatury
Uwagi: M (1972-) POL ISSN 0137-2548
2396. Litery
Tytuł: Litery, Gdańskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa - Książka Ruch"
Uwagi: M (1962-1973) POL ISSN 1234-074X
2397. Lith. J. Phys. (Spausd.)
Tytuł: Lithuanian Journal of Physics (Spausdinta), Vilnius,
Lietuvos mokslu akademija
Uwagi: Dm (2000-) LTU ISSN 1648-8504 [no.
2398. Lithos (Oslo. Print)
Tytuł: Lithos (Oslo. Print)
Uwagi: K (1968-) NLD ISSN 0024-4937 [Vol., iss.
2399. Lithuania (Warsz.)
Tytuł: Lithuania (Warszawa), Ogólnopolski Klub Miłośników Litwy
Uwagi: K (1990-) POL ISSN 0867-6445 [nr
2400. Litt. Copernic
Tytuł: Litteraria Copernicana.
Uwagi: N (2008- ) POL ISSN 1899-315X [nr
2401. Litt. Numism. Vindobonenses
Tytuł: Litterae numismaticae vindobonenses, Wien
Uwagi: N (1979-) AUT ISSN 0255-2809 [Bd.
2402. Littera Antiq
Strona190
Tytuł: Littera Antiqua, Instytut Filologii Klasycznej. Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uwagi: 2/R (2010-) POL ISSN 2082-9264 [nr
2403. Litteraria
Tytuł: Litteraria, Wrocławskie Tow. Naukowe
Uwagi: R (1969-) POL ISSN 0084-3008
2404. Litteratures (Toulouse)
Tytuł: Litteratures (Toulouse) = Annales publiées par la Faculté
des lettres de Toulouse. Littératures
Uwagi: R (1951-) FRA ISSN 0563-9751 [No.
2405. Liturgia Sacra
Tytuł: Liturgia Sacra, przegląd liturgiczno-muzyczny, Wydział
Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Uwagi: K (1995-1996) 2/R (1997-) POL ISSN 1234-4214 [nr
2406. Local Gov. Stud
Tytuł: Local Government Studies
Uwagi: Dm (1971-) GBR ISSN 0300-3930 [nr
2407. Log. J. IGPL
Tytuł: Logic Journal of the IGPL, Oxford
Uwagi: Dm (1997-) GBR ISSN 1367-0751 [no.
2408. Logopedia
Tytuł: Logopedia, Pol. Tow. Logopedyczne
Uwagi: N (1960-) POL ISSN 0459-6935 [[Nr
2409. Logos Ethos
Tytuł: Logos i Ethos, Kraków: Wydaw. Nauk. Papieskiej Akademii
Teologicznej
Uwagi: 2/R (1991-) POL ISSN 0867-8308 [nr
2410. Lub. Mater. Neofilol
Tytuł: Lubelskie Materiały Neofilologiczne, Pol. Tow.
Neofilologiczne.Okręg Lubelski
Uwagi: R (1972-) POL ISSN 0137-4699
2411. Lub. Rocz. Pedagog
Tytuł: Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Uniw. Marii CurieSkłodowskiej, Wydz. Pedagogiki i Psychologii
Uwagi: N (1963-) POL ISSN 0137-6136
2412. Lublin Stud. Mod. Languages Lit
Tytuł: Lublin Studies in Modern Languages and Literature
Uwagi: 2/R? (1972-) POL ISSN 0137-4699 [Vol., iss.
2413. Lud
Tytuł: Lud : organ Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, Lwów
Towarzystwo Ludoznawcze
Uwagi: N (1895-) POL ISSN 0076-1435 [T.
2414. Ludzie Kult
Tytuł: Ludzie i Kultury / Muzeum Miejskie, Żory
Uwagi: R (2003-) POL ISSN 1731-8270 [T.
Strona191
2415. Lunes
Tytuł: Lunes, Evreux
Uwagi: K (1997-) FRA ISSN 1286-5141
2416. Ład
Tytuł: Ład, ODiSS Sp. z o.o.
Uwagi: T (1981-1995) POL ISSN 0208-7723 [nr
2417. Łambinowicki Rocz. Muz
Tytuł: Łambinowicki Rocznik Muzealny : jeńcy wojenni w latach II
wojny światowej
Uwagi: R (1993- ) POl ISSN 0137-5199 [T.
2418. Łódz. Biul. Notar.
Tytuł: Łódzki Biuletyn Notarialny, Rada Izby Notarialnej
Uwagi: N (2002-) POL ISSN 1643-8221 [R, nr
2419. Łódz. Stud. Teol
Tytuł: Łódzkie Studia Teologiczne, Wyższe Seminarium Duchowne,
Łódź
Uwagi: R (1992-) POL ISSN 1231-1634 [[T.
2420. M Mama
Tytuł: M jak Mama
Uwagi: M (2007-) POL ISSN 1897-2071 [nr
2421. M. Jog (Bp., 1976)
Tytuł: Magyar jog (Budapest. 1976)
Uwagi: M (1976-) HUN ISSN 0025-0147 [nr
2422. Mach. Graph. Vis
Tytuł: Machine Graphics & Vision, Publisher Warszawa, Institute of
Computer Science
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1230-0535 [no.
2423. Macromol. Chem. Phys
Tytuł: Macromolecular Chemistry Physics, Weinheim
Uwagi: N (1994-) DEU ISSN 1022-1352 [Vol., iss.
2424. Macromol. Symp
Tytuł: Macromolecular Symposia, Weinheim
Uwagi: N (1994-) DEU ISSN 1022-1360
2425. Macromolecules (Print)
Tytuł: Macromolecules (Print)
Uwagi: Dt (1968-) USA ISSN 0024-9297 ISSN online 1520-5835 [no.
2426. Mag. Bytomski
Tytuł: Magazyn Bytomski, Tow. Miłosników Bytomia
Uwagi: N (1970-) POL ISSN 0137-527X [[R.
2427. Mag. Kult. Most
Tytuł: Magazyn Kultury Most
Uwagi: 2/R (201-) POL ISSN 2081-6359 [nr
2428. Mag. Lekarza Okul
Tytuł: Magazyn Lekarza Okulisty
Strona192
Uwagi: K (2007-) POL ISSN 1897-760X [nr
2429. Mag. Numiz
Tytuł: Magazyn Numizmatyczny, Częstochowa, Polskie Towarzystwo
Numizmatyczne
Uwagi: R (1989-) POL ISSN 1508-3519 [Nr
2430. Mag. Szk
Tytuł: Magazyn Szkolny
Uwagi: Dt (1992-) POL ISSN 1642-6703 [nr
2431. Mag. Transp. Towar
Tytuł: Magazynowanie i Transport Towarów, Państ. Magazyny Usługowe
Uwagi: K (1970-1982) POL ISSN 0137-8260
2432. Magn. Reson. Chem
Tytuł: Magnetic Resonance in Chemistry, Chichester, Sussex
Uwagi: M (1985-) GBR ISSN 0749-1581 [no.
2433. Magn. Reson. Imaging
Tytuł: Magnetic Resonance Imaging, New York
Uwagi: Dm (1982-) USA ISSN 0730-725X
2434. Magyar Naplo (Budapest)
Tytuł: Magyar Naplo (Budapest)
Uwagi: T (1989-) HUN ISSN 0865-2910 [nr
2435. Makromol. Chem
Tytuł: Die Makromolekulare Chemie, Freiburg
Uwagi: M (1947-1993) CHE ISSN 0025-116X [Vol., iss.
2436. Malacologia
Tytuł: Malacologia, Ann Arbor, Institute of Malacology
Uwagi: N (1962-) USA ISSN 0076-2997 [Vol., no.
2437. Malakol. Abh
Tytuł: Malakologische Abhandlungen, Staatliches Museum fur
Tierkunde
Uwagi: [?
2438. Małop. (Krak., 1999)
Tytuł: Małopolska (Kraków. 1999),Małopolska Rada Regionalnych
Towarzystw Kultury
Uwagi: R (1999-) POL ISSN 1641-1102 [T.
2439. Małop. Stud. Hist
Tytuł: Małopolskie Studia Historyczne, Polskie Towarzystwo
Historyczne, Oddziały w Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu,
Przemyślu, Rzeszowie i Sandomierzu. Tytuł następny Kontynuowany
przez: Studia Historyczne (1967-) ISSN 0025-1429
Uwagi: K (1958-1966) POL ISSN brak [z.
2440. Małżeństwo Rodz
Tytuł: Małżeństwo i Rodzina, Warszawa
Uwagi: K (2002- ) POL ISSN 1643-7489 [nr
2441. Manko Katow
Tytuł: Manko Katowice
Strona193
Uwagi: M (2008-) POL ISSN 1689-8907 [nr
2442. Manuscr. Math
Tytuł: Manuscripta Mathematica, Berlin
Uwagi: N (1969-) DEU ISSN 0025-2611 [Vol., fasc.
2443. Mar. Pet. Geol
Tytuł: Marine and Petroleum Geology, Geological Society of London
Uwagi: M (1984-) GBR ISSN 0264-8172 [no.
2444. Mark. Rynek
Tytuł: Marketing i Rynek, Państ. Wydaw. Ekonomiczne
Uwagi: M (1994-) POL ISSN 1231-7853 [[nr
2445. Maska (Kraków)
Tytuł: Maska (Kraków)
Uwagi: K (2007-) POL ISSN 1898-5947 [nr
2446. Mat. - Wyż. Szk. Pedagog. Kiel
Tytuł: Matematyka - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach =
Matematyka : zbiór artykułów / Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Uwagi: N (1977-1980) POL ISSN 0867-6607 [T.
2447. Mat. Komput
Tytuł: Matematyka i Komputery
Uwagi: K (2000-2007) POL ISSN 1509-2321 [nr
2448. Mat. Metody Soc. Naukah
Tytuł: Matematičeskie metody v social'nyh naukah = Mathematical
Methods in Social Sciences, Institut ekonomiki Akademii nauk
Litovskoj SSR =
Uwagi: N (1971-1989) LTU ISSN 0136-3700 [No.
2449. Mat. Vesn
Tytuł: Matematicki Vesnik, Beograd: Drustvo matematicara SR Srbije
Uwagi: K (1964-) SCG ISSN 0025-5165 [no.
2450. Mat. Visn. Nauk. Tov. Im. Shevchenka
Tytuł: Matematychnyj Visnik Naukovogo Tovarystva Im. Shevchenka
Uwagi: N? (2005?) UKR ISSN 1812-6774 [T.
2451. Mat., Społecz., Naucz
Tytuł: Matematyka, Społeczeństwo, Nauczanie, Ośrodek Kultury
Matematycznej w Mordach
Uwagi: N (1989-) POL ISSN 1427-1591 [Nr
2452. Mat.-Fyz.-Inform
Tytuł: Matematika-Fyzika-Informatika, Praha
Uwagi: 10/R (1991-) CZE ISSN 1210-1761 [c.
2453. Match (Mülh.)
Tytuł: Match (Mülheim).
Uwagi: Dm (1975-) SRB ISSN 0340-6253 [Vol., no.
2454. MATEC Web Conf
Tytuł: MATEC Web of Conferences
Uwagi: N? (2012-) FRA ISSN 2261-236X [Vol.
Strona194
2455. Matematyka
Tytuł: Matematyka, Min. Edukacji Narodowej
Uwagi: Dm (1948-) POL ISSN 0137-8848 [nr
2456. Mater. Ceram
Tytuł: Materiały Ceramiczne, Polskie Towarzystwo Ceramiczne,
Kraków
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1644-3470 [nr
2457. Mater. Charact
Tytuł: Materials Characterization, NY International Metallographic
Society
Uwagi: M (1990-) USA ISSN 1044-5803 [iss.
2458. Mater. Chem. Phys
Tytuł: Materials Chemistry ans Physics : including materials
science communications : an international, interdisciplinary
journal on science, characterization and processing of advanced
materials. Chinese Society for Materials Science, Lausanne
Uwagi: M (1983-) CHE ISSN 0254-0584 [Vol., no.
2459. Mater. Glaciol. Issled
Tytuł: Materialy Glaciologiceskih Issledovani = Materialy
glaciologiceskih issledovanij. Hronika, obsuzdenia = Materialy
glâciologičeskih issledovanij. Hronika, obsuždeniâ = Data of
glaciological studies. Chronicle, discussion, Akademiâ nauk SSSR =
Academy of Sciences of the USSR
Uwagi: N (1961-2009) POL ISSN 0130-3686 [Vyp.
2460. Mater. Homilet
Tytuł: Materiały Homiletyczne, Biuro Pomocy Duszpasterskich Kurii
Metropolitalnej, Kraków
Uwagi: Dm (1974-) POL ISSN 1426-2673 [nr
2461. Mater. Lett. (Gen. Ed.)
Tytuł: Materials Letters (General Ed.), Amsterdam
Uwagi: Dm (1982-) NLD ISSN 0167-577X [Vol., no.
2462. Mater. Lett. (Individ. Memb. Ed.)
Tytuł: Materials Letters (Individual Member Ed.), Amsterdam
Uwagi: Dm (1982-) NLD ISSN 0929-1725
2463. Mater. Manuf. Process
Tytuł: Materials and Manufacturing Processes. New York
Uwagi: Dm (1989-) USA ISSN 1042-6914 [Vol., iss.
2464. Mater. Med. Pol. (Eng. ed.)
Tytuł: Materia Medica Polona (English ed.), Wydaw. Handlu Zagr.
Uwagi: K (1969-) POL ISSN 0025-5246
2465. Mater. Ogniotrw
Tytuł: Materiały Ogniotrwałe
Uwagi: Dm (1958-1997) POL ISSN 0208-6832 [nr
2466. Mater. Państw. Muz. Zamkowego Pszczynie
Tytuł: Materiały Państwowego Muzeum Zamkowego w Pszczynie
Strona195
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 0209-3162 [[T.
2467. Mater. Res. Bull
Tytuł: Materials Research Bulletin, New York
Uwagi: M (1966-) USA ISSN 0025-5408 [nr
2468. Mater. Res. Express
Tytuł: Materials Research Express
Uwagi: Dm (2014-) GBR ISSN 2053-1591 [iss.
2469. Mater. Res. Innov. (Print)
Tytuł: Materials Research Innovations (Print)
Uwagi: N (1997) DEU ISSN 1432-8917 [Vol.
2470. Mater. Res. Soc. Symp. Proc
Tytuł: Materials Research Society Symposia Proceedings; New York:
North Holland, inny tyt.: "MRS symposium proceedings"
Uwagi: N (1980-) USA ISSN 0272-9172 [Vol.
2471. Mater. Sci
Tytuł: Materials Science, Politech. Wrocławska
Uwagi: K (1975-) POL ISSN 0137-1339 [no.
2472. Mater. Sci. (N.Y.N.Y.)
Tytuł: Materials science (New York, N.Y.)
Uwagi: Dm (1993-) USA ISSN 1068-820X [no.
2473. Mater. Sci. Eng., A Struct. Mater.: Prop. Microstruct. Process
Tytuł: Materials Science & Engineering. A Structural Materials:
Properties, Microstructure Processing
Uwagi: T(1988-) NLD ISSN 0921-5093 [Vol., iss.
2474. Mater. Sci. Eng., B, Solid-State Mater. Adv. Technol
Tytuł: Materials Science & Engineering. B Solid-State Materials
for Advanced Technology, Lausanne : Elsevier Sequoia
Uwagi: N (1988-) CHE ISSN 0921-5107 [Vol., iss.
2475. Mater. Sci. Eng., C, Biomim. Mater., Sens. Syst. (Print)
Tytuł: Materials Science & Engineering. C, Biomimetic Materials,
Sensors and Systems (Print)
Uwagi: N (1993-) NLD ISSN 0928-4931 [Vol., no.
2476. Mater. Sci. Forum
Tytuł: Materials Science Forum, Aedermannsdorf (Hardstr. 13) ;
Brookfield, Vt. :Trans Tech Publications; Uetikon-Zürich : Trans
Tech Publications
Uwagi: N (1984-) CHE ISSN 0255-5476 [Vol.
2477. Mater. Sci. Pol. (Print)
Tytuł: Materials Science Poland (Print). Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
Uwagi: K (2004-) POL ISSN 2083-1331 [iss.
2478. Mater. Sci. Semicond. Process
Tytuł: Materials Science in Semiconductor Processing
Uwagi: K (1998-) GBR ISSN 1369-8001 [vol.
2479. Mater. Sci. Technol
Strona196
Tytuł: Materials Science and Technology, Institute of Metals,
London
Uwagi: M (1985-) GBR ISSN 0267-0836 [no.
2480. Mater. Struct. Chem. Biol. Phys. Technol
Tytuł: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and
Technology, Praha : Krystalograficka spolecnost
Uwagi: N (1995-) CZE ISSN 1211-5894 [Vol., no.
2481. Mater. Stud. Opol
Tytuł: Materiały i Studia Opolskie, Rada Naukowa Wojewody
Opolskiego
Uwagi: 3/R (1962-) POL ISSN 0543-0445 [z.
2482. Mater. Today Proc
Tytuł: Materials Today: Proceedings
Uwagi: N? (2014-) NLD ISSN 2214-7853 [Vol.
2483. Mater. Trans
Tytuł: Materials Transactions
Uwagi: M (2001-) JPN ISSN 1345-9678 [no.
2484. Mater. Źródła Dziejów Pow. Włoszczowskiego
Tytuł: Materiały i Źródła do Dziejów Powiatu Włoszczowskiego
Uwagi: N (2008-) POL ISSN 1899-4814 [T.
2485. Mater.wiss. Werkst.tech
Tytuł: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, parallel title
Materials science and engineering technology (Print
Uwagi: M (1988-) DEU ISSN 0933-5137 [iss.
2486. Math. - Rev. Anal. Numer Theor. Approx., Math
Tytuł: Mathematica - Revue d'analyse numérique et de théorie de
l'approximation. Mathematica
Uwagi: 2/R (1977-1991) ROU ISSN 1220-6016 [no.
2487. Math. Biosci
Tytuł: Mathematical Biosciences, New York : Elsevier.
Uwagi: M (1967-) USA ISSN 0025-5564 [Vol., iss.
2488. Math. Bohem
Tytuł: Mathematica Bohemica, Matematický ústav Akademie věd České
republiky, Praha
Uwagi: K (1991-) CZE ISSN 0862-7959 [no.
2489. Math. Comput
Tytuł: Mathematics of Computation, American Mathematical Society
Uwagi: K (1960-) ; USA ISSN 0025-5718 [no.
2490. Math. Comput. Model
Tytuł: Mathematical and Computer Modelling
Uwagi: N (1988-) GBR ISSN 0895-7177 [Vol., iss.
2491. Math. Inequal. Appl
Tytuł: Mathematical Inequalities & Applications, Zagreb
Uwagi: K (1998-) HRV ISSN 1331-4343 [iss.
2492. Math. Intell
Strona197
Tytuł: The Mathematical Intelligencer
Uwagi: K (1977-) USA ISSN 0343-6993 [iss.
2493. Math. Jpn
Tytuł: Mathematica Japonica, Osaka
Uwagi: Dm (1948-2000) JPN ISSN 0025-5513
2494. Math. Methods Appl. Sci
Tytuł: Mathematical Methods in the Applied Sciences, Stuttgart,
Chichester
Uwagi: Dt (1979-) DEU ISSN 0170-4214, ISSN online 1099-1476 [iss.
2495. Math. Model. Nat. Phenom
Tytuł: Mathematical Modelling of Natural Phenomena. Delhi,
Research India Publications
Uwagi: K (2006) IND ISSN 0973-5348 [no.
2496. Math. Models Methods. Appl. Sci
Tytuł: Mathematical Models and Methods in Applied Sciences,
Singapore
Uwagi: R (1991-) SGP ISSN 0218-2025
2497. Math. Nachr
Tytuł: Mathematische Nachrichten, Zentralinstitut fur Mathematik
und Mechanik.Berlin, DDR
Uwagi: M (1948-) DEU ISSN 0025-584X Canceled ISSN 0323-5572 [h.
2498. Math. Pannon
Tytuł: Mathematica Pannonica, Leoben
Uwagi: 2/R (1990-) HUN ISSN 0865-2090 [no.
2499. Math. Proc. Camb. Philos. Soc. (Print)
Tytuł: Mathematical proceedings of the Cambridge Philosophical
Society (Print)
Uwagi: Dm (1975-) GBR ISSN 0305-0041 [Vol., pt.
2500. Math. Proc. R. Ir. Acad
Tytuł: Mathematical Proceedings of the Royal Irish Academy
Uwagi: 2/R (1998-) IRL ISSN 1393-7197 [iss.
2501. Math. Slovaca
Tytuł: Mathematica Slovaca, Bratislava
Uwagi: 5/R (1976-) SVK ISSN 0139-9918 [no.
2502. Math. Z
Tytuł: Mathematische Zeitschrift, Berlin
Uwagi: M (1918-) DEU ISSN 0025-5874 [Vol., no.
2503. Mathematica
Tytuł: Mathematica, Cluj-Napoca
Uwagi: 2/R (1992-) ROM ISSN 1222-9016 [nr
2504. Mathematica (Cluj, 1929)
Tytuł: Mathematica (Cluj. 1929)
Uwagi: N? (1929-1976) ROM ISSN 0025-5505 [Vol.
2505. Meander
Tytuł: Meander, Państ. Wydaw. Nauk
Strona198
Uwagi: M (1946-) POL ISSN 0025-6285 [nr
2506. Meat Sci
Tytuł: Meat Science
Uwagi: K (1977-) GBR ISSN 0309-1740 [iss.
2507. Mech. Autom. Górn
Tytuł: Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Ośrodek BadwczoRozwojowy Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki
Górniczej
Uwagi: M (1972-) POL ISSN 0208-7448
2508. Mech. Syst. Signal Process
Tytuł: Mechanical Systems and Signal Processing
Uwagi: Dm? (1987-) GBR ISSN 0888-3270 [Vol., iss.
2509. Mech. Teor. Stosow
Tytuł: Mechanika Teoretyczna i Stosowana, Warszawa, Państwowe
Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Uwagi: K (1963-1997) POL ISSN 0079-3701 [z.
2510. Mechanik
Tytuł: Mechanik, Wydaw. Czas. Technicznych NOT
Uwagi: M (1920-) POL ISSN 0025-6552
2511. Med. Chem. (Hilversum. Print)
Tytuł: Medicinal Chemistry (Hilversum. Print)
Uwagi: Dm? (2005-) NLD ISSN 1573-4064 [Vol., no.
2512. Med. Chem. Res. (Print)
Tytuł: Medicinal Chemistry Research (Print)
Uwagi: M (1991-) USA ISSN 1054-2523 [no.
2513. Med. Hypotheses
Tytuł: Medical Hypotheses
Uwagi: Dm (1975-) GBR ISSN 0306-9877 [Vol., iss.
2514. Med. Metab
Tytuł: Medycyna Metaboliczna, Polskie Naukowe Towarzystwo Otyłości
i Przemiany Materii i Warszawsko-Mazowiecki Oddział Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego
Uwagi: K (1997-) POL ISSN 1428-1430 [nr
2515. Med. Pr
Tytuł: Medycyna Pracy, Pol. Tow. Medycyny Pracy
Uwagi: Dm (1950-) POL ISSN 0465-5893
2516. Med. Robot. Rep
Tytuł: Medical Robotics Reports : official journal of ISMR
International Society for Medical Robotics.
Uwagi: R (2012-) POL ISSN 2299-7407 [Vol.
2517. Med. Rodz
Tytuł: Medycyna Rodzinna
Uwagi: K (1998-) POL ISSN 1505-3768 [nr
2518. Med. Sci. Monit
Tytuł: Medical Science Monitor
Strona199
Uwagi: Dm (1995-) POL ISSN 1234-1010 [nr
2519. Med. Weter
Tytuł: Medycyna Weterynaryjna
Uwagi: M (1945- ) POL ISSN 0025-8628 [nr
2520. Media i Medioznawstwo
Tytuł: Media i Medioznawstwo
Uwagi: K (2011-) POL ISSN 2082-6621 [nr
2521. Media Skr
Tytuł: Media Skrypt
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1895-622X [nr
2522. Media Społecz
Tytuł: Media i Społeczeństwo. Bielsko-Biała, Wydawnictwo Akademii
Techniczno-Humanistycznej
Uwagi: R (2011-) POL ISSN 2083-5701 [Nr
2523. Medialingvistika
Tytuł: Medialingvistika. Sankt-Peterburg : Institut Vyssaa skola
zurnalistiki i massovyh kommunikacij http://medialing.spbu.ru/
Uwagi: 2/R (2003-) K (2004-) RUS ISSN 2312-0274 online 2312-296X
[no.
2524. Medicine (Baltim. Md.)
Tytuł: Medicine (Baltimore, Md.)
Uwagi: Dm (1922-) USA ISSN 0025-7974 [iss.
2525. Medicus (Lub.)
Tytuł: Medicus (Lublin), Okręgowa Izba Lekarska
Uwagi: M (1990-) POL ISSN 0867-4779 [nr
2526. Mediev. Engl. Mirror
Tytuł: Medieval English Mirror
Uwagi: N (2004-) DEU ISSN 1614-435X [Iss.
2527. Mediterr. J. Soc. Sci. (Print)
Tytuł: Mediterranean Journal of Social Sciences (Print)
Uwagi: 3/R (2010-) ITA ISSN 2039-9340 [no.
2528. Medtube Sci. (Online)
Tytuł: Medtube Science (Online)
Uwagi: K (2013-) POL ISSN 2353-5695 [iss.
2529. Mendeleev Commun. (Print)
Tytuł: Mendeleev Communications (Print)
Uwagi: Dm (1991-) GBR ISSN 0959-9436 [iss.
2530. Meritum (Sopot)
Tytuł: Meritum, Sopot: Profirma
Uwagi: Dm (2000-) POL ISSN 1640-9353
2531. Merton Ann
Tytuł: The Merton Annual. New York, AMS Press, dostęp nieaktual.:
http://www.amspressinc.com/annuals.html, dostęp:
http://merton.org/ITMS/Annual/annualarchive.aspx
Uwagi: R (1988-) USA ISSN 0894-4857 [Vol.
Strona200
2532. Met. Sci. Heat Treat
Tytuł: Metal Science and Heat Treatment, United States
Uwagi: Dm (1963-) USA ISSN 0026-0673
2533. Metabolomics (Dordrecht. Print)
Tytuł: Metabolomics (Dordrecht. Print)
Uwagi: K (2005-) NLD ISSN 1573-3882 [iss.
2534. Metafora (Bydg.)
Tytuł: Metafora (Bydgoszcz)
Uwagi: K (1989-) POL ISSN 0867-0544 [nr
2535. Metal. Odlew
Tytuł: Metalurgia i Odlewnictwo, Wydaw. Nauk. PWN
Uwagi: K (1975-1991) POL ISSN 0137-6535
2536. Metall. Foundry Eng
Tytuł: Metallurgy and Foundry Engineering. Agh (Kraków), tyt.
równol.: Metalurgia i Odlewnictwo, inny tyt.: MaFE
Uwagi: K (1992-) 2/R (2001-) POL ISSN 1230-2325 ISSN online (od
2005) 2300-8377 [Vol., no.
2537. Metall. Mater. Trans., A Phys. Metall. Mater. Sci
Tytuł: Metallurgical and Materials Transactions. A, Physical
Metallurgy and Materials Science = Physical Metallurgy and
materials Science = Metallurgical and Materials Transactions
Uwagi: M (1994-) USA ISSN 1073-5623
2538. Metall. Trans., A, Phys. Metall. Mater. Sci
Tytuł: Metallurgical Transactions. A, Physical Metallurgy and
Mmaterials Science
Uwagi: M (1975-1993) USA ISSN 0360-2133 [no.
2539. Metallofiz. Novejs. Technol
Tytuł: Metallofizika i Novejsie Technologii = Journal of Metal
Physics and Advanced Technologies, Kiev
Uwagi: N (1994-) UKR ISSN 1024-1809
2540. Metalozn. Obrób. Ciepl
Tytuł: Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna, Inst. Mechaniki
Precyzyjnej
Uwagi: Dm (1973-1986) POL ISSN 0137-3854
2541. Meteorit. Planet. Sci
Tytuł: Meteoritics and Planetary Science; The Meteoritical
Society, International Society for Meteoritics and Planetary
Science
Uwagi: M (1996-) USA ISSN 1086-9379 [iss.
2542. Meteorite : (Ann Arbor, Mich.)
Tytuł: Meteorite : (Ann Arbor, Mich.)
Uwagi: R? (1998-) USA ISSN 1099-8764 [T., nr
2543. Meteorol. Appl. (Print)
Tytuł: Meteorological Applications (Print)
Uwagi: K (1994-) GBR ISSN 1350-4827 [iss.
Strona201
2544. Meteorol. Z. (Berl.)
Tytuł: Meteorologische Zeitschrift (Berlin)
Uwagi: N (1992-) DEU ISSN 0941-2948 [Vol., no.
2545. Meteoryt
Tytuł: Meteoryt : biuletyn wydawany przez Olsztyńskie Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne i Society of Meteoritophiles dla
polskich miłośników meteorytów
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1642-588X [nr
2546. Metropoles
Tytuł: Metropoles
Uwagi: 3/R (2007- ) FRA ISSN 1957-7788 [no
2547. Metropolitiques.eu
Tytuł: Metropolitiques.eu
Uwagi: T (2010-) FRA ISSN 2114-5350 [data
2548. Mezdunar. Simp. MAPRAL
Tytuł: Mezdunarodnyj Simpozium MAPRAL
Uwagi: N (19??-) BGR ISSN 1314-3069 [Vol.
2549. MGG, Mol. Gen. Genet
Tytuł: MGG. Molecular and General Genetics, Berlin
Uwagi: N (1967-) DEU ISSN 0026-8925 [Vol., no.
2550. Miasteczko Pozn
Tytuł: Miasteczko Poznań
Uwagi: M (2003-) POL ISSN 1731-1373 [nr
2551. Miasto
Tytuł: Miasto, Tow. Urbanistów Pol
Uwagi: M (1950-1989) POL ISSN 0539-7162 [nr
2552. Mickiewicz-Bl
Tytuł: Mickiewicz-Blatter, Wiesloch/Baiertal
Uwagi: 3/R (1956-1974) DEU ISSN 0544-0084 [h.
2553. Microbiol. Res
Tytuł: Microbiological Research, Jena
Uwagi: K (1994-) DEU ISSN 0944-5013 [no.
2554. Microbiology (Read., Print)
Tytuł: Microbiology (Reading. Print), Society for General
Microbiology
Uwagi: M (1994-) GBR ISSN 1350-0872 [pt.
2555. Microchem. J
Tytuł: Microchemical Journal, New York
Uwagi: Dm (1957-) USA ISSN 0026-265X [Vol., no.
2556. Microelectron. Eng
Tytuł: Microelectronic Engineering
Uwagi: K (1983-) NLD ISSN 0167-9317 [iss.
2557. Micron (1993)
Tytuł: Micron (1993)
Strona202
Uwagi: Dm (1993-) GBR ISSN 0968-4328 [iss
2558. Microporous Mesoporous Mater. (Print)
Tytuł: Microporous and mesoporous materials (Print), Amsterdam
Uwagi: 2/R (1998-) NLD ISSN 1387-1811 [vol.
2559. Microprocess. Microprogram
Tytuł: Microprocessing and Microprogramming
Uwagi: M (1981-1995) NLD ISSN 0165-6074 [iss.
2560. Microsc. Microanal. (Print)
Tytuł: Microscopy and Microanalysis (Print)
Uwagi: Dm (1997-) USA ISSN 1431-9276 [iss.
2561. Microsc. Res. Tech. (Print)
Tytuł: Microscopy Research and Technique = Microscopy research &
technique, New York
Uwagi: M (1992-) USA ISSN 1059-910X [Vol., iss.
2562. Midrasz
Tytuł: Midrasz = Mideras, Warszawa
Uwagi: M (1997-) POL ISSN 1428-121X
2563. Miejsca Św
Tytuł: Miejsca Święte, Warszawa
Uwagi: M (1994-) POL ISSN 1427-7808 [nr
2564. Mies. Lit
Tytuł: Miesięcznik Literacki
Uwagi: M (1966-1990) POL ISSN 0209-3642 [nr
2565. Między Oryginałem Przekł
Tytuł: Między Oryginałem a Przekładem
Uwagi: R (1995-) POL ISSN 1689-9121 [T.
2566. Międzynar. Prz. Polit
Tytuł: Międzynarodowy Przegląd Polityczny, Warszawa:
Uwagi: Fundacja Środkowoeuropejska
2567. Migotania
Tytuł: Migotania
Uwagi: K (2011-) POL ISSN 2083-2494 [nr
2568. Migotania Przejaśnienia
Tytuł: Migotania, Przejaśnienia, Tower Press, Sopot
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1730-6531 [nr
2569. Migr. Teme
Tytuł: Migracijske Teme = Migration Themes, Zagreb
Uwagi: K (1985-2000) HRV ISSN 0352-5600
2570. Mikrochim. Acta (1966, Internet)
Tytuł: Mikrochimica Acta (1966, Internet), Wien
Uwagi: N (199?-) AUT ISSN 1436-5073
2571. Mikrochim. Acta (1966, Print)
Tytuł: Mikrochimica Acta, Wien, o ther title Microchimica acta
(1966. Print)
Strona203
Uwagi: N (1966-) AUT ISSN 0026-3672
2572. Mikrochim. Acta, Suppl
Tytuł: Mikrochimica Acta, Supplementum, Wien
Uwagi: N (1966-) AUT ISSN 0076-8642
2573. Min. Sci
Tytuł: Mining Science
Uwagi: R (1993-) POL ISSN 2300-9586 [Vol.
2574. Min. Technol. (Lond.)
Tytuł: Mining Technology (London)
Uwagi: 3/R (2000-) GB ISSN 1743-2863
2575. Mine Water Environ. (Print)
Tytuł: Mine Water and the Environment (Print)
Uwagi: N? (199?-) DEU ISSN 1025-9112 [Vol, iss.
2576. Mineral. (Crac.)
Tytuł: Mineralogia (Cracow)
Uwagi: K (2008-) POL ISSN 1899-8291 [nr
2577. Mineral. Mag
Tytuł: Mineralogical Magazine, London
Uwagi: K (1969-?) Dm (1998-) GBR ISSN 0026-461X [no.
2578. Mineral. Petrol
Tytuł: Mineralogy and Petrology, Mineralogy and Petrology (Print)
Uwagi: N (1987-) AUT ISSN 0930-0708 [Vol., iss.
2579. Mineral. Pol
Tytuł: Mineralogia Polonica, Pol. Tow. Mineralogiczne
Uwagi: 2/R (1970-) POL ISSN 0032-6267 [no.
2580. Mineral. Pol., Spec. Pap
Tytuł: Mineralogia Polonica, Special Papers
Uwagi: N (2006-2007) POL ISSN 1896-2203 [Vol.
2581. Mineral. Rec
Tytuł: Mineralogical Record; Tucson, Ariz., etc.
Uwagi: Dm (1970-) USA ISSN 0026-4628 [Vol., no.
2582. Mineral. Zb
Tytuł: Mineralogicnij Zbirnik
Uwagi: 2/R (1991-) UKR ISSN 2078-6220 [no.
2583. Mineral., Spec. Pap
Tytuł: Mineralogia. Special Papers, Kraków, Polskie Towarzystwo
Mineralogiczne
Uwagi: 2/R (2008-) POL ISSN 1899-8518 [vol.
2584. Mini-Rev. Org. Chem
Tytuł: Mini-Reviews in Organic Chemistry
Uwagi: K (2003-) NLD ISSN 1570-193X [no.
2585. Misc. Anthropol. Sociol. (2009/2010)
Tytuł: Miscellanea Anthropologica et Sociologica (2009/2010)
Uwagi: K? (2009-) POL ISSN 2084-2937 [nr
Strona204
2586. Misc. Geogr
Tytuł: Miscellanea Geographica, Uniw. Warsz., Wydział Geografii i
Studiów Regionalnych
Uwagi: N (1984-) POL ISSN 0867-6046 [Vol.
2587. Misc. Hist.-Arch
Tytuł: Miscellanea Historico-Archivistica, Państ. Wydaw. Nauk.
Uwagi: N (1985-) POL ISSN 0860-1054
2588. Misc. Hist.-Iur
Tytuł: Miscellanea Historico-Iuridica, Uniwersytet w Białymstoku.
Wydział Prawa. Katedra Nauk Historycznoprawnych. Zakład Historii
Państwa i Prawa
Uwagi: N (2003-) POL ISSN 1732-9132 [T.
2589. Misc. Iur
Tytuł: Miscellanea Iuridica, Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe
WSZiNS
Uwagi: N (2002-) POL ISSN brak [T.
2590. Misc. Iuris Gentium
Tytuł: Miscellanea Iuris Gentium, Uniw. Jagielloński, Katedra Pr.
Międzynar. Publ
Uwagi: N (1990-) POL ISSN 0867-6062
2591. Misc. Posttotalitariana Wratislav
Tytuł: Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia
Uwagi: R (2013-) POL ISSN 2353-8546 [T.
2592. Misiologicke Forum
Tytuł: Misiologicke Forum
Uwagi: K (2013-) CZE ISSN 1805-7934 [c.
2593. Miskolc Math. Notes (Online)
Tytuł: Miskolc Mathematical Notes (Online), Miskolc
Uwagi: 2/R (2000-) HUN ISSN 1787-2413 [no.
2594. Misyjne Drogi
Tytuł: Misyjne Drogi. Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Najświętszej
i Niepokalanej Panny Maryi = Congregatio Missionariorum Oblatorum
Santissimae et Immaculate Virginis Mariae. Poznań
Uwagi: Dm (1983-) POL ISSN 0209-1348 [nr
2595. Mitt. - Arb. gem. Bibl. Dok. stellen Ost- Ostmittel- Sudosteur.
forsch
Tytuł: Mitteilungen - Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und
Dokumentationsstellen der Ost-, Ostmittel- und
Sudosteuropaforschung
Uwagi: N (1991-2003) DEU ISSN 1432-4857 [Nr.
2596. Mitt. Dtsch. Malakozool. Ges
Tytuł: Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft,
Frankfurt am main
Uwagi: N (1962-) DEU ISSN 0418-8861
2597. Mitt. Geol. - Palaeontol. Inst. Univ. Hamb
Strona205
Tytuł: Mitteilungen aus dem Geologisch-Palaontologischen Institut
der Universitat Hamburg
Uwagi: R (1969-) DEU ISSN 0072-1115 [H.
2598. Mitt. Geol. Palaontol. Landesmus. Joanneum
Tytuł: Mitteilungen Geologie Palaontologie am Landesmuseum
Joanneum, Graz
Uwagi: R (1997-1998) AUT ISSN 1562-0875
2599. Mitt. Mus. Nat.kd. Berl., Dtsch. Entomol. Z. (Print)
Tytuł: Mitteilungen aus dem Museum fur Naturkunde in Berlin.
Deutsche entomologische Zeitschrift = Mitteilungen aus dem Museum
für Naturkunde in Berlin. Deutsche entomologische Zeitschrift.
Museum für Naturkunde in Berlin
Uwagi: 2/R (1998-) DEU ISSN 1435-1951 [no.
2600. Mitt. Österr. Mineral. Ges. (Print)
Tytuł: Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen
Gesellschaft (Print), Wien
Uwagi: N? (1951-) AUT ISSN 1609-0144
2601. Młodz. Kult. Wieś
Tytuł: Młodzież, Kultura, Wieś, Tow. Uniw. Ludowych
Uwagi: N (1983-1989) POL ISSN 0209-3545
2602. Mod. Log
Tytuł: Modern Logic = The Review of Modern Logic, Department of
Mathematics, Statistics, and Computer Science, Marquette
University
Uwagi: N? (1990-) USA ISSN 1047-5982 [No.
2603. Mod. Phys. Lett. A
Tytuł: Modern Physics Letters A, Singapore, World Scientific
Publishing
Uwagi: T (1986-) SGP ISSN 0217-7323 [Vol., no.
2604. Mod. Phys. Lett. B
Tytuł: Modern Physics Letters B, Singapore: World Scientific
Uwagi: N (1987-) SGP ISSN 0217-9849 [Vol., no.
2605. Mod. Phytomorphol
Tytuł: Modern Phytomorphology
Uwagi: R (2012-) UKR ISSN 2226-3063 [Vol.
2606. Modelowanie Inż
Tytuł: Modelowanie Inżynierskie
Uwagi: 2/R (2006-) POL ISSN 1896-771X [nr
2607. Mol. Cryst. Liq. Cryst
Tytuł: Molecular Crystals Liquid Crystals, London
Uwagi: M (1969-1987) GBR ISSN 0026-8941
2608. Mol. Cryst. Liq. Cryst. (Phila. Pa. : 2003)
Tytuł: Molecular crystals and liquid crystals (Philadelphia, Pa. :
2003)
Uwagi: N? (2003-) USA ISSN 1542-1406 [Vol., iss.
Strona206
2609. Mol. Cryst. Liq. Cryst. Sci. Technol., Sect. A Mol. Cryst. Liq.
Cryst. (Print)
Tytuł: Molecular Crystals and Liquid Crystals Science and
Technology. Section A, Molecular Crystals and Liquid Crystals
(Print)
Uwagi: M (1992-) USA ISSN 1058-725X [vol.
2610. Mol. Divers
Tytuł: Molecular Diversity, Leiden
Uwagi: K (1995-) NLD ISSN 1381-1991 [no.
2611. Mol. Microbiol. (Print)
Tytuł: Molecular Microbiology (Print), Oxford
Uwagi: Dm (1987-) GBR ISSN 0950-382X [Vol., iss.
2612. Mol. Pharm. (Print)
Tytuł: Molecular Pharmaceutics (Print)
Uwagi: Dm (2004-) USA ISSN 1543-8384 [iss.
2613. Mol. pharmacol. (Print)
Tytuł: Molecular pharmacology (Print), American Society for
Pharmacology and Experimental Therapeutics
Uwagi: M (1965- ) USA ISSN 0026-895X [iss.
2614. Mol. Phys
Tytuł: Molecular Physics, London
Uwagi: M (1958-) GBR ISSN 0026-8976 [iss.
2615. Mol. Phys. Rep
Tytuł: Molecular Physics Reports, Institute of Molecular Physics
Polish Academy of Sciences
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1505-1250 [Vol.
2616. Mol. Plant (Print)
Tytuł: Molecular Plant (Print), Shanghai: Molecular Plant Shanghai
Editorial Office in Association with Oxford University Press
Uwagi: Dm (2008-) CHN ISSN 1674-2052 [no.
2617. Mol. Quantum Acoustics
Tytuł: Molecular and Quantum Acoustics, Pol. Tow. Akustyczne.
Oddział Górnośląski, Gliwice
Uwagi: N (1999-) POL ISSN 1731-8505 [Vol.
2618. Molecules (Basel)
Tytuł: Molecules (Basel), Molecular Diversity Preservation
International
Uwagi: N (1996), M (1997-) CHE ISSN 1420-3049 [iss.
2619. Molod' i Rinok
Tytuł: Molod' i Rinok, Youth and Market
Uwagi: M (2002-) UKR ISSN 2308-4634 [nr
2620. Mon. Not. R. Astron. Soc. (Print)
Tytuł: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (Print),
Blackwell Scientific Publications
Uwagi: N (1872-) GBR ISSN 0035-8711 [Vol., iss.
Strona207
2621. Mon.hefte Chem
Tytuł: Monatshefte fur Chemie, Wien
Uwagi: M (1968-) AUT ISSN 0026-9247 [no.
2622. Mon.hefte Math. (Print)
Tytuł: Monatshefte fur Mathematik (Print), Wien
Uwagi: N (1948-) AUT ISSN 0026-9255
2623. Monit. Podat
Tytuł: Monitor Podatkowy, Wydaw. C.H. Beck
Uwagi: M (1994-) POL ISSN 1231-1855 [nr
2624. Monit. Praw
Tytuł: Monitor Prawniczy, Wydaw. C.H. Beck
Uwagi: M (1993-) POL ISSN 1230-6509 [[nr
2625. Monit. Prawa Bank
Tytuł: Monitor Prawa Bankowego
Uwagi: M (2010- ) POL ISSN 2081-9021 [nr
2626. Monit. Prawa Handl
Tytuł: Monitor Prawa Handlowego
Uwagi: K (2011-) POL ISSN 2083-7968 [nr
2627. Monit. Prawa Pr
Tytuł: Monitor Prawa Pracy : zmiany, orzecznictwo, praktyka,
Warszawa, C.H. Beck
Uwagi: M (2004-) POL ISSN 1731-8165 [[nr
2628. Monit. Unii Eur
Tytuł: Monitor Unii Europejskiej, Fundacja Prawo Europejskie
Uwagi: M (2004-) POL ISSN 1733-2028 [nr
2629. Monochord
Tytuł: Monochord, Wydaw. Adam Marszałek
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1234-172X
2630. Morav. Geogr. Rep
Tytuł: Moravian Geographical Reports
Uwagi: 2/R (1993-) CZE ISSN 1210-8812 [no.
2631. Mova
Tytuł: Mova
Uwagi: 2/R (2004-) UKR 2307-4558 [no.
2632. Movoznavstvo (Kiiv)
Tytuł: Movoznavstvo : organ Viddilu literaturi, movi i
mistectvoznavstva Akademii Nauk Ukrains'koi RSR, Kii¨v: Naukova
dumka, Akademiâ nauk Ukrai¨ns'koi RSR. Viddil literaturi, movi i
mistectvoznavstva
Uwagi: Dm (1967-) UKR ISSN 0027-2833 [no.
2633. Mówią Wieki
Tytuł: Mówią Wieki, Inst. Edukacji Narodowej
Uwagi: M (1958-1990) POL ISSN 0580-0943 [nr
2634. Multimed. Tools Appl
Strona208
Tytuł: Multimedia Tools and Applications
Uwagi: K? (1995-) USA ISSN 1380-7501 [Vol., iss.
2635. Mundo Eslavo
Tytuł: Mundo Eslavo : Revista de Cultura y Estudios Eslavos,
Universidad de Granada
Uwagi: R (2002-) ESP ISSN 1579-8372 [Num.
2636. Music Percept
Tytuł: Music Perception
Uwagi: K (1983-) USA ISSN 0730-7829 [no.
2637. Musikforschung
Tytuł: Die Musikforschung, Kassel
Uwagi: N (1948-) DEU ISSN 0027-4801
2638. Mutagenesis
Tytuł: Mutagenesis
Uwagi: Dm (1986-) GBR ISSN 0267-8357 [no.
2639. Mutat. Breed. Newsl
Tytuł: Mutation Breeding Newsletter = MBNL, International Atomic
Energy Agency, Vienna
Uwagi: N (1972-) INT ISSN 1011-260X [No.
2640. Mutat. Res
Tytuł: Mutation Research, Tokyo
Uwagi: Dm (1964-) NLD ISSN 0027-5107
2641. Mutat. Res. - Rev
Tytuł: Mutation Research - Reviews
Uwagi: K (1975-) NLD ISSN 1383-5742 [iss.
2642. Mutat. Res., Genet. Toxicol. Environ. Mutagen. (Print)
Tytuł: Mutation Research. Genetic Toxicology and Environmental
Mutagenesis (Print)
Uwagi: Dt? (1997-) NLD ISSN 1383-5718 [Vol., iss.
2643. Muz. Walki
Tytuł: Muzea Walki : Rocznik Muzeów Historii Walk Rewolucyjnych i
Narodowo-Wyzwoleńczych, Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków
Ministerstwa Kultury i Sztuki, Muz. Historii Pol. Ruchu
Rewolucyjnego, Warszawa
Uwagi: R (1968-) POL ISSN 0077-2577
2644. Muzealnictwo
Tytuł: Muzealnictwo, Min. Kultury i Sztuki
Uwagi: R (1952-) POL ISSN 0464-1086 ISSN online 2391-4815 [Nr
2645. Muzyka (Warsz., 1956)
Tytuł: Muzyka : kwartalnik poświęcony historii i teorii muzyki
oraz krytyce naukowej i artystycznej, Państwowy Instytut Sztuk
Uwagi: K (1956-) POL ISSN 0027-5344 [nr
2646. Myśl Marks
Tytuł: Myśl Marksistowska, RSW "Prasa-Książka-Ruch" Wydaw. Współcz
Uwagi: Dm (1985-) POL ISSN 0860-1151
Strona209
2647. Myśl Protestancka
Tytuł: Myśl Protestancka, Fund. Kultury Chrześcijańskiej
Uwagi: K (1997-) POL ISSN 1428-3697 [nr
2648. Myśl Soc.demokr
Tytuł: Myśl Socjaldemokratyczna, Fund. im. Kazimierza KellesKrauza, Warszawa
Uwagi: K (1991-) POL ISSN 1230-0632 [nr
2649. Myśl.pl
Tytuł: Myśl.pl : pismo społeczno-polityczne
Uwagi: K (2006- ) POL ISSN 1896-2084 [nr
2650. N. Z. J. Geol. Geophys
Tytuł: New Zealand Journal of Geology and Geophysics, Department
of Scientific and Industrial Research, Publications Officer,
Wellington
Uwagi: K (1958) NZL ISSN 0028-8306 [no.
2651. N.Z. J. Fr. Stud
Tytuł: New Zealand Journal of French Studies
Uwagi: 2/R (1980-) NZL ISSN 0110-7380 [iss.
2652. Nadodrze
Tytuł: Nadodrze, RSW "Prasa-Książka-Ruch" Zielonogórskie Wydaw. Pr
Uwagi: T (1957-) POL ISSN 0465-7667 [nr
2653. Nafta
Tytuł: Nafta, Inst. Górnictwa Naftowego i Gazowego
Uwagi: M (1945-1991) POL ISSN 0027-7541 [nr
2654. Nafta Gaz
Tytuł: Nafta-Gaz : miesięcznik poświęcony nauce i technice w
przemyśle naftowym i gazowniczym
Uwagi: K (1992-) POL 0867-8871 [nr
2655. NaGłos
Tytuł: NaGłos : Pismo poświęcone literaturze oraz innym sztukom,
Bielsko-Biała
Uwagi: Dm (1990-) POL ISSN 0867-0382 [nr
2656. Nagoya Math. J
Tytuł: Nagoya Mathematical Journal, Nagoya
Uwagi: K (1950-) JPN ISSN 0027-7630
2657. Najwyż. Czas! (Druk)
Tytuł: Najwyższy Czas! (Druk), Józefów, Oficyna Konserwatystów i
Liberałów
Uwagi: T (1990-) POL ISSN 0867-0366
2658. Nanoscale (Print)
Tytuł: Nanoscale (Print). RSC Publishing
Uwagi: 3/R (2009) M (2010-2011) 24/R (2012-2014) 48/R (2015-) GBR
ISSN 2040-3364 online 2040-3372 [Vol., no., iss.
2659. Nanoscale Res. Lett
Tytuł: Nanoscale Research Letters
Strona210
Uwagi: M (2006-) USA ISSN 1556-276X [no.
2660. Nanotechnology (Bristol)
Tytuł: Nanotechnology (Bristol, print)
Uwagi: K (1990-) GBR ISSN 0957-4484
2661. Napis
Tytuł: Napis : tom poświęcony literaturze okolicznościowej i
użytkowej
Uwagi: R (1994-) POL ISSN 1507-4153 [Ser.
2662. Narodop. Rev
Tytuł: Narodopisna Revue
Uwagi: K (1991-) CZE ISSN 0862-8351 [iss.
2663. Narodop. Vestn
Tytuł: Nrodopisny Vestnik (Praga). Parallel title Bulletin
d'ethnographie
Uwagi: 2/R (1993-) CZE ISSN 1211-8117 [c.
2664. Narracje o Zagładzie
Tytuł: Narracje o Zagładzie
Uwagi: R (2015-) POL ISSN 2450-4424 [Nr
2665. Nasa Sk.
Tytuł: Nasa Sk.
Uwagi: M (1997-) SVK ISSN 1335-2733 [c.
2666. Naslede (Kragujev.)
Tytuł: Naslede (Kragujevac), Kragujevac: Filolosko-umetnicki
Fakultet
Uwagi: 2/R (2004-) SRB ISSN 1820-1768 [no.
2667. Nasza Myśl (Katow.)
Tytuł: Nasza Myśl (Katowice) / Katowice : Wyższe Śląskie
Seminarium Duchowne.
Uwagi: Dm (2004-) POL ISSN 1732-4270 [nr
2668. Nasza Polska
Tytuł: Nasza Polska, Warszawa, Wydaw. "Szaniec"
Uwagi: T (1995-) POL ISSN 1425-1914 [nr
2669. Nasza Przeszł
Tytuł: Nasza Przeszłość, Inst. Wydaw. "Nasza Przeszłość"
Uwagi: 2/R (1946-) POL ISSN 0137-3218 [t.
2670. Nasza Ziemia (Katow.)
Tytuł: Nasza Ziemia, Katowice
Uwagi: R [19??-
2671. Nasza Ziemia (Stryszów)
Tytuł: Nasza Ziemia, Stryszów
Uwagi: M (1998-1998) POL 1506-5812
2672. Nasza Ziemia (Warsz.)
Tytuł: Nasza Ziemia, Warszawa
Uwagi: Dt (1992-) POL ISSN 1230-2732
Strona211
2673. Nasze Forum (Ziel. Góra)
Tytuł: Nasze Forum (Zielona Góra)
Uwagi: K (2000-) POL ISSN 1642-1132 [nr
2674. Nasze Katow
Tytuł: Nasze Katowice : bezpłatny informator miejski. Urząd Miasta
Uwagi: M (2008-) POL ISSN 1899-9530 [nr
2675. Nat. Commun
Tytuł: Nature Communications
Uwagi: ? (2010-) GBR ISSN 2041-1723 [iss.
2676. Nat. Conserv. (Crac.)
Tytuł: Nature Conservation (Tytuł poprzedni: Ochrona Przyrody
1920-2000), Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody,
Kraków
Uwagi: R (2001-) POL ISSN 1643-9252 [Vol.
2677. Nat. Hazards
Tytuł: Natural Hazards, Dordrecht
Uwagi: K (1988-) NLD ISSN 0921-030X
2678. Nat. Nanotechnol. (Print)
Tytuł: Nature Nanotechnology (Print)
Uwagi: M (2006-) GBR ISSN 1748-3387 [iss.
2679. Nat. Phys. (Print)
Tytuł: Nature Physics (Print)
Uwagi: M (2005-) GBR ISSN 1745-2473 [iss.
2680. Nat. Prod. J. (Print)
Tytuł: The Natural Products Journal (Print)
Uwagi: K (2011-) NLD ISSN 2210-3155 online 2210-3163 [iss.
2681. Nat. Protoc. (Print)
Tytuł: Nature Protocols (Print)
Uwagi: M (2006-) GBR ISSN 1754-2189 [iss.
2682. Nat. Siles. Super
Tytuł: Natura Silesiae Superioris, Katowice
Uwagi: R (1997-) POL ISSN 1505-4802 [T.
2683. Nat. Wales
Tytuł: Nature in Wales, Haverfordwest
Uwagi: 2/R (1955-) GBR ISSN 0466-6054
2684. Natl.park-Jahrb. Unteres Odertal
Tytuł: Nationalpark-Jahrbuch Unteres Odertal
Uwagi: R (200?-) DEU ISSN 1863-7760 [R.
2685. NATO ASI ser., Ser. C : Math. Phys. Sci
Tytuł: NATO ASI series, Series C : Mathematical nad Physsical
Sciences, Fordrecht
Uwagi: N? (1983-) NLD ISSN 0258-2023
2686. Nature (Lond.)
Tytuł: Nature (London)
Strona212
Uwagi: T (1869-) GBR ISSN 0028-0836 [iss.
2687. Nature Journal
Tytuł: Nature Journal, poprzedni tytuł: Zeszyty Przyrodnicze,
Opolskie Tow. Przyjaciół Nauk 1963-2002
Uwagi: N (1963-) POL ISSN 0474-2931 [Nr
2688. Naturwissenschaften
Tytuł: Naturwissenschaften, Berlin. Od 2015 tyt. The Science of
Nature
Uwagi: M (1913-) DEU ISSN 0028-1042, ISSN online 1432-1904 [no.
2689. Naucn. Vedom. Belgor. Gos. Univ., Gumanit. Nauki., Filol.
Zurnal. Pedagog. Psihol
Tytuł: Naucnye Vedomosti Belgorodskogo Gosudarstvennogo
Universiteta. Gumanitarnye Nauki. Filologia, Zurnalistika,
Pedagogika, Psihologia
Uwagi: 2/R (2008-) RUS ISSN 2075-4574 [nr
2690. Naucni Tr. - Plovdiv. Univ. Paisij Hilendarski, Kn. Filol
Tytuł: Naucni Trudove - Plovdivski Universitet Paisij Hilendarski.
Kniga Filologia, Scientific works - Plovdiv University Paissii
Hilendarski. Philology
Uwagi: R (1977-) BGR ISSN 0861-0029 [Kn.
2691. Naucz. Pocz
Tytuł: Nauczanie Początkowe, Wydawnictwo Pedagogiczne Związku
Nauczycielstwa Polskiego, Kielce
Uwagi: K (1977-1979) Dm (1980-2001/2002) K (2002/2003) POL ISSN
0239-7579 [z.
2692. Naucz. Szk
Tytuł: Nauczyciel i Szkoła, Śląsk
Uwagi: K (1996-) POL ISSN 1426-9899 [nr
2693. Naucz. Wychow
Tytuł: Nauczyciel i Wychowanie, Inst. Wydaw. "Nasza Księgrania"
Uwagi: Dm (1965-1989) POL ISSN 0137-7140 [nr
2694. Nauk. Oglad (Print)
Tytuł: Naukovij Oglad (Print)
Uwagi: N? (2013-) UKR ISSN 2311-4509 [Vol., no.
2695. Nauk. Pr. Kam'anec'-Podil's'kogo Nac. Univ. Im. Ivana Ogiennka,
Istor. Nauki
Tytuł: Naukovi Praci Kam'anec'-Podil's'kogo Nacional'nogo
Universitetu Imeni Ivana Ogiennka. Istoricni Nauki
Uwagi: R (2008-) UKR ISSN 2309-2254 [T.
2696. Nauk. Visn. Donbasu
Tytuł: Naukovij Visnik Donbasu
Uwagi: K (2007-) UKR ISSN 2310-2187 [iss.
2697. Nauka (Wroc.)
Tytuł: Nauka (Wrocław), Zakł. Narod. im. Ossolińskich,
Kontynuacja: Nauka Polska (Wrocław. 1953) ISSN 0028-1271
Uwagi: K (1994-) POL ISSN 1231-8515 [nr
Strona213
2698. Nauka Biz
Tytuł: Nauka i Biznes
Uwagi: 2/R (1997-) POL ISSN 1505-0653 [nr
2699. Nauka Olimp. Sporte
Tytuł: Nauka v Olimpijskom Sporte (Print), Nacional'nyj
Universitet Fizičeskogo Vospitania i Sporta Ukrainy, Kiev
Uwagi: K (1994-) UKR ISSN 1992-7886 [no.
2700. Nauka Pol
Tytuł: Nauka Polska, PAN
Uwagi: Dm (1953-1993) POL ISSN 0028-1271 [nr
2701. Nauka Prakt
Tytuł: Nauka Praktyka, Ośrodek Badań Nauk. w Białymstoku
Uwagi: K (1977-) POL ISSN 0137-3641
2702. Nauka Przysz
Tytuł: Nauka i Przyszłość, Polska Akademia Nauk. Centrum
Upowszechniania Nauki, Warszawa
Uwagi: M (1990-) POL ISSN 0867-2687 [nr
2703. Nauka Szk. Wyż
Tytuł: Nauka i Szkolnictwo Wyższe / Centrum Badań Polityki
Naukowej i Szkolnictwa Wyższego
Uwagi: 2/R (1993-) POL ISSN 1231-0298 [nr
2704. Nauka, Przyr., Technol
Tytuł: Nauka, Przyroda, Technologie
Uwagi: K (2007-) POL ISSN 1897-7820 [z.
2705. Nauki Wych. Stud. Interdyscyplinarne
Tytuł: Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, Educational
Sciences. Interdisciplinary Studies
Uwagi: 2/R? (2015-) ISSN 2450-4491 [Vol., nr
2706. Nauki Zarz
Tytuł: Nauki o Zarządzaniu, Wydz. Zrządzania Uniw. Warszawskiego
Uwagi: K (1986-) POL ISSN 0860-4452
2707. Nautologia
Tytuł: Nautologia, Pol. Tow. Nautologiczne
Uwagi: K (1966-) POL ISSN 0548-0523
2708. Nazwy Dialekty Pomorza Dawniej Dziś
Tytuł: Nazwy i Dialekty Pomorza Dawniej i Dziś, Gdańskie
Towarzystwo Naukowe. Wydział Nauk Społecznych
Uwagi: N (1995-) POL ISSN [brak
2709. Near Surf. Geophys
Tytuł: Near Surface Geophysics, EAGE Holding, Houten
http://nsg.eage.org/
Uwagi: K (2002-) NLD ISSN 1569-4445 [no.
2710. Necleic Acids Res
Tytuł: Necleic Acids Research, London
Uwagi: M (1974-) ENG ISSN 0305-1048
Strona214
2711. Nehezip. Musz. Egy. All. - Jogtud. Intez. Jogtort. Jogelm.
Tansz. Kiadv., Kisebb Kozl
Tytuł: A Nehezipari Muszaki Egyetem Allam-es Jogtudomanyi Intezete
Jogtorteneti es Jogelmeleti Tanszekenek Kiadvanyai. Kisebb
Kozlemenyek, Miskolc
Uwagi: N (1982) HUN ISSN 0230-8738
2712. Nehezip. Musz. Egy. Idny. Kozl
Tytuł: Nehézipari Muszaki Egyetem idegennyelvu kozleményei =
Publications of the Technical University for Heavy Industry,
Miskolc = Mitteilungen der Technischen Universitat fur
Schwerindustrie, Miskolc = Trudy Tehniceskogo universiteta
tjazeloj promyslennosti, Miskol'c = Trudy Tjazelopromyslennogo
tehniceskogo universiteta, Miskol'c
Uwagi: N (1960-1972) HUN ISSN 0369-4852
2713. Neodidagmata
Tytuł: Neodidagmata, Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Inst.
Nowych Technik Kształcenia
Uwagi: N (1970-) POL ISSN 0077-653X
2714. Neofilol. Kuj
Tytuł: Neofilolog Kujawski, Nauczycielskie Kol. Jęz. Obcych we
Włocławku
Uwagi: R (1991) POL ISSN 1230-6991
2715. Neofilolog
Tytuł: Neofilolog, Pol. Tow. Neofilologiczne
Uwagi: 2/R (1988-) POL ISSN 1429-2173 [nr
2716. Neolit OnLine (Uwaga! Nie podpinac! Rekord w opracowaniu!)
Tytuł: Neolit OnLine, Sosnowiec, Uniwersytet Śląski. Instytut
Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej. Koło Naukowe
Anglistów = Sosnowiec, University of Silesia. Institute of British
and American Culture and Literature, ISSN Online podaje
http://venus.fil.us.edu.pl/neolit.htm, Gaz. Uniw:
http://venus.fil.us.edu.pl/eng/neolit.htm, a Google zwraca:
http://neolit-online.us.edu.pl/ - niestety pod zadnym tych adresow
nie ma posadowiono czasopisma!
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1644-406X [nr
2717. Network
Tytuł: Network, Abingdon
Uwagi: K (1994-) GBG ISSN 1357-325X
2718. Network (Wars.)
Tytuł: Network (Warsaw)
Uwagi: N? (1998-) POL ISSN 1507-0085 [Vol., no.
2719. Neue Dtsch. Lit
Tytuł: Neue Deutsche Literatur, Berlin
Uwagi: M (1953-) DEU ISSN 0028-3150
2720. Neues Jahrb. Geol. Palaontol. Abh
Tytuł: Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie.
Abhandlungen, Stuttgart
Strona215
Uwagi: N (1950-) DEU ISSN ISSN 0077-7749 [Vol., iss.
2721. Neues Jahrb. Geol. Palaontol., Monatsh
Tytuł: Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie. Monatshefte
Uwagi: M (1955-) DEU ISSN 0028-3630 [h.
2722. Neues Jahrb. Mineral. Abh
Tytuł: Neues Jahrbuch fur Mineralogie. Abhandlungen
Uwagi: N (1950-) DEU ISSN 0077-7757 [Vol., no.
2723. Neues Jahrb. Mineral., Mon.hefte
Tytuł: Neues Jahrbuch fur Mineralogie Monatshefte, Stuttgart
Uwagi: M (1950-) DEU ISSN 0028-3649 [h.
2724. Neuphilol. Mitt
Tytuł: Neuphilologische Mitteilungen. Bulletin de la Societe
Neophilologique de Helsinki. Bulletin of the Modern Language
Society
Uwagi: N (1899-1975) K (1976-) FIN ISSN 0028-3754 [Vol., no.
2725. Neurocomputing (Amst.)
Tytuł: Neurocomputing (Amsterdam)
Uwagi: Dm (1989-) NLD ISSN 0925-2312 [vol.
2726. Neurol. Dziec
Tytuł: Neurologia Dziecięca, Polskie Towarzystwo Neurologów
Dziecięcych
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1230-3690 [nr
2727. Neurolingwist. Prakt
Tytuł: Neurolingwistyka Praktyczna
Uwagi: R (2015-) POL ISSN 2450-5072 [Nr
2728. Neuropsychiatr. Enfance Adolesc
Tytuł: Neuropsychiatrie de l'Enfance et de l'Adolescence
Uwagi: M (1979-) FRA ISSN 0222-9617 [iss.
2729. Neuropsychiatr. Neuropsychol
Tytuł: Neuropsychiatria i Neuropsychologia
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1896-6764 [t.
2730. Neuroquantology
Tytuł: Neuroquantology
Uwagi: K (2003-) TUR ISSN 1303-5150 [no.
2731. Neurosci. Lett
Tytuł: Neuroscience Letters, Amsterdam
Uwagi: M (1975-) NL ISSN 0304-3940
2732. New Biotechnology (Print)
Tytuł: New Biotechnology (Print)
Uwagi: Dm (2008-) NLD ISSN 1871-6784 [iss.
2733. New East. Eur. (Print)
Tytuł: New Eastern Europe (Print), Kolegium Europy Wschodniej im.
Jana Nowaka-Jeziorańskiego (Wrocław)
Uwagi: K (2011-) POL ISSN 2083-7372 [no.
Strona216
2734. New Educ. Rev
Tytuł: The New Educational Review, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń
Uwagi: K (2003-) POL ISSN 1732-6729 [no.
2735. New Engl. Teach
Tytuł: The New English Teacher
Uwagi: 2/R? (2007-) THA ISSN 1905-7725 [Vol.
2736. New J. Chem. (1987)
Tytuł: New Journal of Chemistry (1987)
Uwagi: Dm (1987-) GBR ISSN 1144-0546 [iss.
2737. New J. Chem. (Online)
Tytuł: New Journal of Chemistry (Online), Royal Society of
Chemistry, Centre national de la recherche scientifique (France)
Uwagi: M (1987-) GBR ISSN 1369-9261 [iss.
2738. New J. Phys
Tytuł: New Journal of Physics
Uwagi: M (1998-) GBR ISSN 1367-2630 [iss. lub nazwa miesiąca
2739. New Phytol. (Print)
Tytuł: New Phytologist (Print)
Uwagi: Dm (1902-) GBR ISSN 1469-8137 [iss.
2740. New Sound
Tytuł: New Sound, Belgrade, Union of Yugoslav Composers'
Organizations
Uwagi: 2/R (1993-) SCG ISSN 0354-818X [no.
2741. New Zealand Journal of Zoology
Tytuł: New Zealand Journal of Zoology, New Zealand. Dept. of
Scientific and Industrial Research, Royal Society of New Zealand
Uwagi: K (1974-) NZL ISSN 0301-4223 [no.
2742. Newman Stud. J
Tytuł: Newman Studies Journal
Uwagi: 2/R (2004-) USA ISSN 1547-9080 [iss.
2743. Newsletter (IATEFL)
Tytuł: Newsletter (IATEFL)
Uwagi: K (1967-) INT ISSN 0257-6554 [iss.
2744. Newsweek Polska
Tytuł: Newsweek Polska, Warszawa, Axel Springer Polska,
http://newsweek.redakcja.pl/
Uwagi: T (2001-) POL ISSN 1642-5685 [nr
2745. Niebieska Linia
Tytuł: Niebieska Linia, Instytut Psychologii Zdrowia Państwowa
Agencja Rozwiązywnia Problemów Alkoholowych, Warszawa
Uwagi: Dm (1999-) POL ISSN 1507-2916 [[nr
2746. Niedziela (Częst.)
Tytuł: Niedziela (Częstochowa)
Uwagi: T (1926-1939, 1945-1953, 1981-) POL ISSN 0208-872X [nr
Strona217
2747. Niepełnosprawność
Tytuł: Niepełnosprawność
Uwagi: 2/R (2009-) POL ISSN 2080-9476 [nr
2748. Niepełnosprawność (Warsz.)
Tytuł: Niepełnosprawność (Warszawa), Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uwagi: K (2012-) POL ISSN 2084-7734 [z.
2749. Niepełnosprawność Rehabil
Tytuł: Niepełnosprawność i Rehabilitacja
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1642-1981 [nr
2750. Niepodległ. Pamięć
Tytuł: Niepodległość i Pamięć, Muz. Niepodległości
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1427-1443
2751. Nierówności Społecz. Wzrost Gospod
Tytuł: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Uniwersytet
Rzeszowski. Wydział Ekonomii
Uwagi: N (2003-) POL ISSN 1898-5084 [Nr
2752. Nieruchomości
Tytuł: Nieruchomości : Prawo, Podatki, Praktyka, Warszawa, C.H.
Beck
Uwagi: M (1998-) POL ISSN 1506-2899 [nr
2753. Nieruchomość
Tytuł: Nieruchomość, Stow. Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1233-6769 [[nr
2754. Nietak-t
Tytuł: Nietak-t
Uwagi: K (2010-) POL ISSN 2082-1093 [nr
2755. Nimbus (Torino)
Tytuł: Nimbus (Torino), Societa metereologica subalpina
Uwagi: K (1993-) ITA ISSN 1122-4339 [n.
2756. Nisha yanjiu (J. Sediment Re.)
Tytuł: Nisha yanjiu = Journal of Sediment Research, Beijing
Uwagi: K (1956-) CHN ISSN 0468-155X
2757. Nitric Oxide (Print)
Tytuł: Nitric Oxide (Print)
Uwagi: M (1997-) USA ISSN 1089-8603 [Vol., iss.
2758. Nomos (Krak.)
Tytuł: Nomos, Kraków
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1230-7858 [nr
2759. Non Linearity
Tytuł: Nonlinearity (Bristol. Print), Bristol
Uwagi: K (1988-) GBR ISSN 0951-7715
2760. Nonlinear Anal
Strona218
Tytuł: Nonlinear Analysis = Nonlinear Analysis, Theory, Methods
and Applications, Oxford
Uwagi: M (1976-) GBR ISSN 0362-546X [Vol., iss.
2761. Nonlinear Anal.: Real World Appl
Tytuł: Nonlinear Analysis: Real World Applications
Uwagi: N? (2000-) GBR ISSN 1468-1218 [Vol.
2762. Nonlinear Opt., Quantum Opt
Tytuł: Nonlinear Optics, Quantum Optics; variant title Concepts in
Modern Optics
Uwagi: K (2003-) USA ISSN 1543-0537 [no.
2763. Nonlinear Stud
Tytuł: Nonlinear Studies, Abingdon
Uwagi: K (1996-) GBR ISSN 1359-8678 [no.
2764. Nord. J. Bot
Tytuł: Nordic Journal of Botany, Council for Nordic Publications
in Botany, Copenhagen
Uwagi: Dm (1981-) DNK ISSN 0107-055X
2765. Nordia Tied. (1995)
Tytuł: Nordia Tiedonantoja (1995), Oulun Yliopisto, Oulu
Uwagi: N (1995-) FIN ISSN 1238-2078
2766. Normalizacja
Tytuł: Normalizacja, Pol. Kom. Normalizacji, Miar i Jakości
Uwagi: M (1955-) POL ISSN 0029-179X
2767. Not. Płockie
Tytuł: Notatki Płockie : Biuletyn Komisji Badań nad Powstaniem i
Rozwojem Płocka, Tow. Nauk. Płockie, Płock; od 1959 podtyt.: pismo
regionalne Mazowsza Płockiego; od R.13 1968 podtyt.: Czasopismo
Mazowsza, Kurpiów i Podlasia; od 1972 nr 4/68 podtyt.: Kwartalnik
Tow. Naukowego Płockiego
Uwagi: K (1956-) POL ISSN 0029-389X
2768. Not. Teatr
Tytuł: Notatnik Teatralny, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego
Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych (Wrocław), Ośrodek
Kultury i Sztuki (Wrocław)
Uwagi: K (1991-) POL ISSN 0867-2598 [nr
2769. Notae Numis
Tytuł: Notae Numismaticae = Zapiski Numizmatyczne, Muzeum Narodowe
w Krakowie, PAN. Komisja Archeologiczna. Sekcja Numizmatyczna,
Kraków
Uwagi: N (1996-) POL ISSN 1426-5435 [T.
2770. Note Mat. - Univ. Studi Lecce
Tytuł: Note di Matematica - Universita Degli Studi di Lecce
Uwagi: 2/R (1981-) ITA ISSN 1123-2536 [iss.
2771. Notes Muzycz
Tytuł: Notes Muzyczny : półrocznik Wydziału Fortepianu, Organów,
Klawesynu i Instrumentów Dawnych
Strona219
Uwagi: 2/R (2014-) POL ISSN 2353-9593 [nr
2772. Notes Wydaw
Tytuł: Notes Wydawniczy, Warszawa
Uwagi: M (1992-) POL ISSN 1230-0624 [nr
2773. Notre Dame J. Form. Log
Tytuł: Notre Dame Journal of Formal Logic
Uwagi: K (1960-) USA ISSN 0029-4527 [no.
2774. Nouv. Educ. (Cannes)
Tytuł: Le Nouvel Educateur (Cannes)
Uwagi: M (1988-) FRA ISSN 0991-9708 [nr
2775. Nova Filol. Rev
Tytuł: Nova Filologicka Revue
Uwagi: 2/R (2009-) SVK ISSN 1338-0583 [nr
2776. Novema Arte (portal internetowy)
Tytuł: Novema Arte to hiszpańska firma przybliżająca sztukę
pochodzącą z różnych zakątków świata; http://novemaarte.com/pl/
Uwagi: N (2013?-) ESP ISSN brak
2777. Novi Sad J. Math
Tytuł: Novi Sad Journal of Mathematics, Institut za matematiku
Uwagi: 2/R (1996-) SCG ISSN 1450-5444 [no.
2778. Noviny Slawia
Tytuł: Noviny Slawia
Uwagi: N (2010-) POL ISSN 2083-6627 [Nr
2779. Now. Psychol
Tytuł: Nowiny Psychologiczne, Polskie Tow. Psychologiczne,
Warszawa
Uwagi: K (1981-) POL ISSN 0867-7980 [nr
2780. Nowa Audiofonologia
Tytuł: Nowa Audiofonologia
Uwagi: N? (2012-) POL ISSN 2084-946X brak w issn online [Vol., nr
2781. Nowa Bibl
Tytuł: Nowa Biblioteka = New Library, Koło Nauk. Bibliotekoznawców
Uniw. Śl.
Uwagi: N (1998-) POL ISSN 1505-4195 [Nr
2782. Nowa Energia
Tytuł: Nowa Energia : elektroenergetyka, odbiorcy - rynek energii,
paliwa dla energetyki, ciepłownictwo, technologie
Uwagi: 2/R (2008- ). POL ISSN 1899-0886 [nr
2783. Nowa Eur
Tytuł: Nowa Europa : przegląd natoliński, Centrum Europejskie
Natolin
Uwagi: K? (2005-) POL brak w bazie ISSN [nr
2784. Nowa Kryt
Tytuł: Nowa Krytyka, Uniw. Szczeciński. Katedra Filozofii
Uwagi: M (1991-) POL ISSN 0867-647X
Strona220
2785. Nowa Okolica Poetów
Tytuł: Nowa Okolica Poetów, Towarzystwo Literackie im. Stanisława
Piętaka, Rzeszów
Uwagi: K (1998-) POL ISSN 1506-3682 [nr
2786. Nowa Polszcz
Tytuł: Nowa Polszczyzna : dwumiesięcznik dla nauczycieli języka
polskiego, Wydawnictwo Edukacyjne
Uwagi: 5/R (1997-) POL ISSN 1428-4405 [nr
2787. Nowa Stomatol
Tytuł: Nowa Stomatologia
Uwagi: K (1996-) POL ISSN 1426-6911 [nr
2788. Nowa Szk
Tytuł: Nowa Szkoła = NS. Nowa Szkoła, Korporacja Polonia
Uwagi: M (1945-) POL ISSN 0029-537X [nr
2789. Nowator
Tytuł: Nowator, Pol. Związek Stow. Wynalazców i Racjonalizatorów
Warszawa
Uwagi: K (1975-2000) POL ISSN 0208-6891 [nr
2790. Nowe Drogi
Tytuł: Nowe Drogi, KC PZPR
Uwagi: M (1947-1990) POL ISSN 0029-5388
2791. Nowe Książ
Tytuł: Nowe Książki, Biblioteka Narodowa
Uwagi: M (1949-) POL ISSN 0137-8562 [nr
2792. Nowe Prawo
Tytuł: Nowe Prawo : Organ Ministerstwa Sprawiedliwości i
Generalnej Prokuratury R. P., Ministerstwo Sprawiedliwości, Wydaw.
Prawnicze
Uwagi: M (1950-1991) POL ISSN 0324-816X [nr
2793. Nowe Relacje
Tytuł: Nowe Relacje
Uwagi: T (1990-1991) POL ISSN 0867-1443 [nr
2794. Nowe Rol
Tytuł: Nowe Rolnictwo
Uwagi: M (1952-1990) POL ISSN 0029-5396 [nr
2795. Nowe Sprawy Polit
Tytuł: Nowe Sprawy Polityczne, Elbląg
Uwagi: M (2002-) POL ISSN 1643-9554
2796. Nowe Szk
Tytuł: Nowe w Szkole, Jelenia Góra
Uwagi: M (1997-) POL ISSN 1428-5436 [nr
2797. Nowe Szt
Tytuł: Nowe Sztuki, Agencja Autorska
Uwagi: N (1975-) POL ISSN 0239-3794
Strona221
2798. Nowe Zagł. (Sosnow., 2009)
Tytuł: Nowe Zagłębie (Sosnowiec. 2009)
Uwagi: M (2009-) POL ISSN 1689-5282 [nr
2799. Nowiny (Rzesz.)
Tytuł: Nowiny (Rzeszów), R-PRESS Sp. z o.o.
Uwagi: D (1975-) POL ISSN 0137-9534 [nr
2800. Nowocz. Hale
Tytuł: Nowoczesne Hale
Uwagi: Dm (2008-) POL ISSN 1899-8224 [nr
2801. Nowy Med
Tytuł: Nowy Medyk
Uwagi: Dt (1953-1990) POL ISSN 0137-7175 [nr
2802. Nowy Nurt
Tytuł: Nowy Nurt, Wydaw. "Kurpisz", Poznań
Uwagi: Dt (1994-1996) POL ISSN 1231-9112
2803. Nowy Prz. Notar
Tytuł: Nowy Przegląd Notarialny, Rada Izby Notarialnej
Uwagi: Dm (1999-) POL ISSN 1506-9443
2804. Nowy Wyraz
Tytuł: Nowy Wyraz, RSW "Prasa - Książka - Ruch" Młodzieżowa Wydaw.
Uwagi: M (1972-) POL ISSN 0137-446X
2805. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res
Tytuł: Nuclear Instruments Methods in Physisc Ressearch, Amsterdam
Uwagi: N? (1981-1983) NLD ISSN 0167-5087
2806. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., A, Accel. Spectrom. Detect.
Assoc. Equip
Tytuł: Nuclear instruments & methods in physics research. Section
A, Accelerators, spectrometers, detectors and associated
equipment, North-Holland, Amsterdam
Uwagi: Dt (1984-) NLD ISSN 0168-9002 [Vol., iss.
2807. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., B Beam Interact. Mater. Atoms
Tytuł: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research.
Section B, Beam Onteractions with Materials and Atoms, Amsterdam
Uwagi: N (1984-) NL ISSN 0168-583X [Vol., iss.
2808. Nucl. Phys., A
Tytuł: Nuclear Physics. A, Amsterdam
Uwagi: T (1967-) NLD ISSN 0375-9474 [Vol., iss.
2809. Nucl. Phys., B (Print)
Tytuł: Nuclear Physics. B (Print), Amsterdam
Uwagi: N (1967-) NLD ISSN 0550-3213 (cancelled 0169-6823) [Vol.,
iss.
2810. Nucl. Phys., B Proc. Suppl
Tytuł: Nuclear Physics. B, Proceedings Supplement, Amsterdam
Uwagi: N (1987-) NLD ISSN 0920-5632 [Vol.
Strona222
2811. Nucleic Acids Res
Tytuł: Nucleic Acids Research, London
Uwagi: M (1974-) GBR ISSN 0305-1048
2812. Nukleonika
Tytuł: Nukleonika, Warszawa Inst. of Nuclear Chemistry and
Technology
Uwagi: K (1956- ) POL ISSN 0029-5922 [no.
2813. Nuovo Cim. Soc. Ital. Fis., A Nucl. Part. Fields
Tytuł: Nuovo Cimento della Societa Italiana di Fisica. A, Nuclei,
Particles and Fields, Bologna
Uwagi: N? (1982-1999) ITA ISSN 1124-1861
2814. Nuovo Cim. Soc. Ital. Fis., D Condens. Matter. At. Mol. Chem.
Phys. Biophys
Tytuł: Nuovo Cimento della Societa Italiana di Fisica. D,
Condensed Matter, Atomic, Molecular and Chemical Physics,
Biophysics, Bologna
Uwagi: Dm (1982-) ITA ISSN 0392-6737
2815. Nuovo Cim., A
Tytuł: Nuovo Cimento A
Uwagi: Dm (1971-1996) ITA ISSN 0369-3546 [no.
2816. Nurt
Tytuł: Nurt, Katolickie Stow. "Civitas Christiana"
Uwagi: K (1998-) POL ISSN 1505-117X
2817. Nurt (Pozn.)
Tytuł: Nurt, Poznań
Uwagi: M (1965-1989) POL ISSN 0137-8880 [nr
2818. Nurt SVD
Tytuł: Nurt SVD, "Verbinum" Wydaw. Księży Werbistów
Uwagi: K (1970-) POL ISSN 1233-9717 [z.
2819. Nutr. Cancer
Tytuł: Nutrition and Cancer
Uwagi: Dm? (1978-) USA ISSN 0163-5581 [Vol., iss.
2820. O Ład Moralny
Tytuł: O Ład Moralny, Ośrodek Inicjatyw Społecznych "ETOS"
Uwagi: K (1988-) POL ISSN 0860-8326
2821. O.pl (portal internetowy)
Tytuł: O.pl Polski Portal Kultury
Uwagi: N (1998-) POL
2822. Obecni
Tytuł: Obecni, Obecni: w religii, społeczeństwie, kulturzeKielce
: Wyższe Seminarium Duchowne
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1642-4565 [nr
2823. Oberhess. Nat.wiss. Z
Tytuł: Oberhessische Naturwissenschaftliche Zeitschrift, Giessen
Uwagi: N? (1971-) DEU ISSN 0340-4498
Strona223
2824. Oberschles. Jahrb
Tytuł: Oberschlesisches Jahrbuch, Heidelberg
Uwagi: R (1985-) DEU ISSN 0930-6978 [Bd.
2825. Oberschles. Ztg
Tytuł: Oberschlesische Zeitung = Gazeta Górnośląska, Silesiapress
Sp. z o.o., Opole
Uwagi: T (1991-1995) POL ISSN 0867-5236 [nr
2826. Obes. Surg
Tytuł: Obesity Surgery
Uwagi: Dm? (1991-) USA ISSN 0960-8923 [Vol., iss.
2827. Oblicza Komun
Tytuł: Oblicza Komunikacji
Uwagi: R (2008-) POL ISSN 2083-5345 [Nr
2828. Obóz
Tytuł: Obóz, Uniw. Warszawski, Inst. Orientalistyczny
Uwagi: N (1981-) POL ISSN 1230-0314 [[Nr
2829. Oceanol. Hydrobiol. Stud
Tytuł: Oceanological and Hydrobiological Studies
Uwagi: K (2003-) POL ISSN 1730-413X [iss.
2830. Oceanol. Stud
Tytuł: Oceanological Studies, Uniwersytet Gdański. Instytut
Oceanografii, Gdynia, Uniwersytet Szczeciński. Instytut Nauk o
Morzu, Szczecin
Uwagi: K (1996-2002) POL ISSN 1505-232X [Vol., no.
2831. Oceanologia (Wroc.)
Tytuł: Oceanologia (Wrocław), inny tytuł: Oceanologia (Sopot),
Polska Akademia Nauk. Instytut Oceanologii (Sopot), Polska
Akademia Nauk. Komitet Badań Morza
Uwagi: K (1971-) POL ISSN 0078-3234 [iss.
2832. Ochr. Korozją
Tytuł: Ochrona przed Korozją, Stow. Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego, Warszawa
Uwagi: M (1958-) POL ISSN 0473-7733 [nr
2833. Ochr. Powietrza
Tytuł: Ochr. Powietrza, Stow. Inżynierów i Techników Przemysłu
Hutniczego
Uwagi: Dm (1967-1993) POL ISSN 0137-3714 [nr
2834. Ochr. Powietrza Probl. Odpadów
Tytuł: Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, Stow. Inżynierów i
Techników Przemysłu Hutniczego
Uwagi: Dm (1993-) POL ISSN 1230-7408 [nr
2835. Ochr. Pr
Tytuł: Ochrona Pracy : Bezpieczeństwo i Higiena Pracy : Organ
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej i Centralnego Instytutu
Ochrony Pracy, Warszawa
Uwagi: M (1952-1992) POL ISSN 0029-8220
Strona224
2836. Ochr. Przyr
Tytuł: Ochrona Przyrody, PAN. Inst. Ochrony Przyrody
Uwagi: R (1920-2000) POL ISSN 0078-3250
2837. Ochr. Śr. (Wroc.)
Tytuł: Ochrona Środowiska (Wrocław). Polskie Zrzeszenie Inżynierów
i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski = Environmental
Pollution Control. Journal of Polish Sanitary Engineers'
Association, http://www.os.not.pl
Uwagi: K (1982-) POL ISSN 1230-6169 [nr
2838. Ochr. Śr. Zasobów Nat
Tytuł: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Warszawa Inst.
Ochrony Środowiska
Uwagi: N (1992-) POL ISSN 1230-7831 [Nr
2839. Ochr. Śr., Prawo Polityka
Tytuł: Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka, Wrocław Tow. Nauk.
Prawa Ochrony Środowiska
Uwagi: N (1995-) POL ISSN 1425-4530 [nr
2840. Ochr. Zabyt
Tytuł: Ochrona Zabytków, Min. Kultury i Sztuki
Uwagi: K (1948-) POL ISSN 0029-8247
2841. Ochr. Zdr. Hut
Tytuł: Ochrona Zdrowia Hutnika, Stow. Inżynierów i Techników
Przemysłu Hutniczego w Polsce
Uwagi: K (1958-1992) POL ISSN 0208-6913
2842. Od Nowa
Tytuł: Od Nowa : dwutygodnik Zrzeszenia Studentów Polskich,
Warszawa. Od 1958 podtyt.: tygodnik studencki
Uwagi: T (1956-1960) POL ISSN brak
2843. Odgłosy
Tytuł: Odgłosy, RSW "Prasa-Książka-Ruch" Łódzkie Wydawnictwo
Prasowe, Łódź
Uwagi: T (1958-) POL ISSN 0472-5042 [nr
2844. Odonatrix
Tytuł: Odonatrix : biuletyn Sekcji Odonatologicznej Towarzystwa
Entomologicznego
Uwagi: 2/R (2005-) POL ISSN 1733-8239 [nr
2845. Odra
Tytuł: Odra, Ośrodek Kultury i Sztuki
Uwagi: M (1961-) POL ISSN 0472-5182
2846. Odrodz. Reform. Pol
Tytuł: Odrodzenie i Reformacja w Polsce
Uwagi: R (1956-) POL ISSN 0029-8514 [T.
2847. Odzież
Tytuł: Odzież : Organ Centralnych Zarządów Przemysłów Odzieżowego
i Dziewiarskiego. (rozni - od poczatku itnienia czasopisma podtytuły i wydawcy)
Strona225
Uwagi: R (1950-1990) Dm (1991-) POL ISSN brak w NUKAT
2848. Oecon. Copernic
Tytuł: Oeconomia Copernicana
Uwagi: K? (2010-) POL ISSN 2083-1277 [Vol., nr
2849. Ogólnopol. Syst. Ochr. Zdr
Tytuł: Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, Czasopismo OSOZ
Uwagi: M (2007-) POL ISSN 1897-5828 [nr
2850. Ogrody Nauk Sztuk
Tytuł: Ogrody Nauk i Sztuk
Uwagi: R (2011-) POL ISSN 2084-1426 [T.
2851. Ogród
Tytuł: Ogród, "Ogód Sztuk"
Uwagi: K (1988-) POL ISSN 0867-4205 [nr
2852. Oikos
Tytuł: Oikos, Athena
Uwagi: R (2000-) GRC ISSN 1108-7579
2853. Oikos (Kbh.)
Tytuł: Oikos (Kobenhaven), Copenhagen
Uwagi: 3/R (1949-) DK ISSN 0030-1299
2854. Okolica Poetów
Tytuł: Okolica Poetów
Uwagi: K (1935-) POL ISSN 1732-3908 [nr
2855. Okolice
Tytuł: Okolice, Zarząd Gł. ZSMP
Uwagi: M (1974-) POL ISSN 0239-6874
2856. Okólnik TD
Tytuł: Okólnik TD. Warszawa, Polskie Towarzystwo Geograficzne.
Informacyjny Klub Teledetekcji Środowiska
Uwagi: K (1977-) POL ISSN 1425-7688 [nr
2857. Okulistyka (Warsz.)
Tytuł: Okulistyka (Warszawa)
Uwagi: K (1998-) POL ISSN 1505-2753 [nr
2858. Onati Socio-Leg. Ser. (Online)
Tytuł: Onati Socio-Legal Series (Online), Onati International
Institute for the Sociology of Law,
http://opo.iisj.net/index.php/osls
Uwagi: N (2011-) ESP ISSN ISSN 2079-5971 do weryfikacji w
IssnOnline [Vol., no.
2859. Online - Heidelb. J. Relig. Internet
Tytuł: Online - Heidelberg Journal of Religions on the Internet
Uwagi: N? (2005-) DEU ISSN 1861-5813 [Vol.
2860. Onomast. Slavoger
Tytuł: Onomastica Slavogermanica. Berlin, Kraków
Uwagi: 3/R (1965-) POL ISSN 0474-1471 [nr
Strona226
2861. Onomastica
Tytuł: Onomastica, Zakł. Nar. im. Ossolińskich Wydaw.
Uwagi: R (1955-) POL ISSN 0078-4648 [R.
2862. Opcje
Tytuł: Opcje, Górnośląska Macierz Kultury Katowice
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1230-9982 [nr
2863. Open Letter (Toronto)
Tytuł: Open Letter : A Canadian Journal of Writing and Theory
(Toronto)
Uwagi: N (1965-) CAN ISSN 0048-1939 [Vol., no.
2864. Open Life Sci
Tytuł: Open Life Sciences
Uwagi: N? (2015-) POL ISSN 2391-5412 [Vol., iss.
2865. Open Math
Tytuł: Open Mathematics
Uwagi: R? (2015-) POL ISSN 2391-5455 [Iss.
2866. Open Nutraceuticals J
Tytuł: The Open Nutraceuticals Journal
Uwagi: N (2008-) NLD ISSN 1876-3960 [Vol.
2867. Open Theol. (Online)
Tytuł: Open Theology, http://www.opentheology.org/
Uwagi: K (2007-) INT ISSN brak [no.
2868. Open. Syst. Inf. Dyn
Tytuł: Open Systems and Information Dynamics
Uwagi: K (1992-) NLD ISSN 1230-1612 [no.
2869. Opera Corcon. (Print)
Tytuł: Opera Corcontica (Print), other title: Prace Karkonoskie,
Krkonosske Prace
Uwagi: R (1964-) CZE ISSN 0139-925X [R.
2870. Opera Slav. (Brno)
Tytuł: Opera Slavica = Slavistické Rozhledy, Brno, Ústav
slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Uwagi: K (1990-) CZE ISSN 1211-7676 [[nr
2871. Ophthalmic Surg. Lasers Imaging
Tytuł: Ophthalmic Surgery, Lasers & Imaging, International Society
for Imaging in the Eye, Association for Research in Vision and
Ophthalmology
Uwagi: Dm (2003-2012) USA ISSN 1542-8877 [no.
2872. Ophthalmology (Rochester, Minn.)
Tytuł: Ophthalmology (Rochester, Minn.), American Academy of
Ophthalmology
Uwagi: M (1978-) USA ISSN 0161-6420 [iss.
2873. Opieka Wych. Ter
Tytuł: Opieka, Wychowanie, Terapia, Tow. Przyjaciół Dzieci,
Krajowy Kom. Wychowania Resocjalizującego
Strona227
Uwagi: K (1989-) POL ISSN 1230-0861 [nr
2874. Opin. Juris Comp. (2012)
Tytuł: Opinio Juris in Comparatione (2012)
Uwagi: K (2012-) ITA ISSN 2281-5147 [vol.
2875. Opol. Rocz. Ekon
Tytuł: Opolskie Roczniki Ekonomiczne, PWN
Uwagi: R (1968-) POL ISSN 0474-2893 [T.
2876. Opol. Rocz. Muz
Tytuł: Opolski Rocznik Muzealny
Uwagi: R (1963-) POL ISSN 0474-2885 [T.
2877. Opol. Stud. Adm.-Prawne
Tytuł: Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
Uwagi: N (2003-2011) K (2012-) POL ISSN 1731-8297 wg issn online
seria monograficzna [nr
2878. Opole
Tytuł: Opole, OPOLPRESS sp. z o.o.
Uwagi: M (1970-1993) POL ISSN 0137-8546
2879. Opt. Appl
Tytuł: Optica Applicata, Wydaw. Politechniki Wrocławskiej
Uwagi: K (1971-) POL ISSN 0078-5466 [iss.
2880. Opt. Express
Tytuł: Optics Express
Uwagi: Dt (1997-) USA 1094-4087 [iss.
2881. Opt. Laser Technol
Tytuł: Optics and Laser Technology
Uwagi: K (1970-) GBR ISSN 0030-3992 [iss.
2882. Opt. Lett
Tytuł: Optics Letters, Optical Society of America
Uwagi: Dt (1977-) USA ISSN 0146-9592 [iss.
2883. Opt. Mater. (Amst., Print)
Tytuł: Optical Materials (Amsterdam. Print)
Uwagi: K (1992-) NLD ISSN 0925-3467 [Vol., iss.
2884. Opt. Mater. Express
Tytuł: Optical Materials Express, Optical Society of America
Uwagi: M (2011-) USA ISSN 2159-3930 [iss.
2885. Optim. Lett. (Internet)
Tytuł: Optimization Letters (Internet)
Uwagi: N? (2007-) CHE ISSN 1862-4480 [Vol., iss.
2886. Optimization (Print)
Tytuł: Optimization (Print), Amsterdam, Gordon and Breach Science
Publishers
Uwagi: 6/R (1977-) NLD ISSN 0233-1934 [Vol., iss.
2887. Optimum (Białyst.)
Tytuł: Optimum (Białystok)
Strona228
Uwagi: K (1998-) POL ISSN 1506-7637 [nr
2888. Orb. Ling
Tytuł: Orbis Linguarum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w
Legnicy
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1426-7241 [Vol.
2889. Orbis Inter
Tytuł: Orbis Interior : pismo muzealno-humanistyczne, Muzeum
Miejskie w Zabrzu (Na okł. podtyt.: pismo Muzeum Miejskiego w
Zabrzu)
Uwagi: N (1999-) POL ISSN 1508-373X [Nr
2890. Oręd. Kult
Tytuł: Orędownik Kulturalny : Pszczyński Ilustrowany = Pszczyński
Niezależny Orędownik Kulturalny
Uwagi: N (1990-) POL ISSN 1425-5316 [Nr
2891. Org. Biomol. Chem
Tytuł: Organic & Biomolecular Chemistry
Uwagi: Dt? (2003-) GBR ISSN 1477-0520 [iss.
2892. Org. Geochem
Tytuł: Organic Geochemistry, Oxford : International Association of
Geochemistry and Cosmochemistry
Uwagi: M (1977-) GBR ISSN 0146-6380 [z.
2893. Org. Magn. Reson
Tytuł: Organic Magnetic Resonance, continued by : Magnetic
resonance in chemistry
Uwagi: M (1969-1984) GBR ISSN 0030-4921 [Vol., iss.
2894. Org. Mass Spectrom
Tytuł: Organic Mass Spectrometry = OMS. Organic Mass Spectrometry,
Chchester
Uwagi: M (1968-1994) GBR ISSN 0030-493X
2895. Org. Prep. Proced. Int
Tytuł: Organic Preparations and Procedures International, Newton
Highlands, Mass.
Uwagi: Dm (1971-) USA ISSN 0030-4948
2896. Organ. i Kier
Tytuł: Organizacja i Kierowanie, Państ. Wydaw. Nauk
Uwagi: K (1975-) POL ISSN 0137-5466 [nr
2897. Organ. Kier
Tytuł: Organizacja i Kierownictwo, Tow. Nauk. Organizacji i
Kierownictwa
Uwagi: M (1969-) POL ISSN 0137-8635
2898. Organ. Metody Tech
Tytuł: Organizacja Metody Technika, Warszawa
Uwagi: M (1958-1990) POL ISSN 0860-4673
2899. Organika (Warsz.)
Tytuł: Organika (Warszawa), Warszawa, Instytut Przemysłu
Organicznego
Strona229
Uwagi: R (1976-) POL ISSN 0137-9933 [R.
2900. Organon (Wroc.)
Tytuł: Organon (Wrocław), Instytut Historii Nauki Polskiej
Akademii Nauk
Uwagi: R (1964-) POL ISSN 0078-6500 [No.
2901. Orient. Insec
Tytuł: Oriental Insect, Delhi: Association for the Study of
Oriental Insects
Uwagi: K (1967-2005?) R (2006?-) IND ISSN 0030-5316 [Vol.
2902. Orthop. Traumatol. Surg. Res
Tytuł: Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research
Uwagi: M? (2009-) NLD ISSN 1877-0568 [Vol., iss.
2903. Ortop. Traumatol. Rehabil
Tytuł: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, Warszawa, Medsport
Press
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1509-3492 [nr
2904. Orzecz. Sądów Pol
Tytuł: Orzecznictwo Sądów Polskich, PAN Inst. Nauk Prawnych
Uwagi: M (1990-) POL ISSN 0867-1850 [z.
2905. Orzecz. Sądów Pol. Komis. Arbitrażowych
Tytuł: Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych /
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Uwagi: M (1957-1989) POL ISSN 0030-6061 [z.
2906. Osterr. Gesch. Lit. Geogr
Tytuł: Osterreich in Geschichte und Literatur mit Geographie
Uwagi: N? (1972-) AUT ISSN 1013-9966 [Vol.
2907. Osterr. Osth
Tytuł: Osterreichische Osthefte, Osterreichisches Ost- und
Südosteuropa-Institut, Wien
Uwagi: Dm (1959-) AUT ISSN 0029-9375 [h.
2908. Osteur.-Recht
Tytuł: Osteuropa-Recht
Uwagi: Dm (1955-) DEU ISSN 0030-6444 [nr
2909. Osvitologia
Tytuł: Osvitologia, parallel title Oświatologia
Uwagi: R (2011-) UKR ISSN 2226-3012 [Nr
2910. Ośw. Doros
Tytuł: Oświata Dorosłych, MEN
Uwagi: M (1957-1990) POL ISSN 0472-2191
2911. Ośw. Wych
Tytuł: Oświata i Wychowanie = Oświata i Wychowanie. Wersja A, MEN
Uwagi: T (1974-1989) POL ISSN 0137-8732 [nr
2912. Ośw. Wych., Wersja B
Tytuł: Oświata i Wychowanie. Wersja B, Min. Oświaty i Wychowania
Uwagi: Dt (1975-1985) POL ISSN 0137-7840
Strona230
2913. Otrante
Tytuł: Otrante : art et litterature fantastiques
Uwagi: N? (1991- ) FRA ISSN 1148-0904 [No
2914. Oxid. Commun
Tytuł: Oxidation Communications, Sofia
Uwagi: 2/R (1989-) BGR ISSN 0209-4541
2915. Oxid. Met
Tytuł: Oxidation of Metals, Springer
Uwagi: Dm (1969-) NLD ISSN 0030-770X [Vol., iss.
2916. Pac. J. Math
Tytuł: Pacific Journal of Mathematics, Carmel Valley, CA
Uwagi: M (1951-) USA ISSN 0030-8730 [Vol., no.
2917. Paedagog. Christ
Tytuł: Paedagogia Christiana, Uniw. Mikołaja Koperniak. Inst.
Pedagogiki. Zakł. Edukacji Chrześcijańskiej
Uwagi: N (1997-) 2/R (2000-) POL ISSN 1505-6872 [ t.
2918. Paedagog. Util. Discip
Tytuł: Paedagogica at Utilitatem Disciplinae
Uwagi: R (2005-) POL ISSN 1895-6459 [T.
2919. Pagine
Tytuł: Pagine, Pol. Rada Muzycz., Kraków
Uwagi: N (1972-1989) POL ISSN 0137-3935
2920. Paidea
Tytuł: Paidea, PAN
Uwagi: R (1972-) POL ISSN 0137-3943
2921. Pain (Amst. Print)
Tytuł: Pain (Amsterdam. Print)
Uwagi: N? (1975-) NLD ISSN 0304-3959 [Vol., iss.
2922. Pak. J. Bot
Tytuł: Pakistan Journal of Botany
Uwagi: K (1969-) PAK ISSN 0556-3321 [iss.
2923. Palaeobiodivers. Palaeoenviron. (Print)
Tytuł: Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments (Print)
Uwagi: N (2009-) DEU ISSN 1867-1594 [Vol., no.
2924. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol
Tytuł: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology,
Amsterdam
Uwagi: K (1965-) NLD ISSN 0031-0182 [Vol., nr
2925. Palaeontogr. Abt. A
Tytuł: Palaeontographica. Abteilung A, Palaozoologie,
Stratigraphie
Uwagi: N (19??-) DEU ISSN 0375-0442 [Bd., lief.
2926. Palaeontol. Electronica
Tytuł: Palaeontologia Electronica
Strona231
Uwagi: 2/R (1997-) USA ISSN 1935-3952 [z.
2927. Palaeontology
Tytuł: Palaeontology, London, Palaeontological Association
Uwagi: K (1957-) GBR ISSN 0031-0239 [pt.
2928. Palaios
Tytuł: Palaios, Tulsa, Society of Economic Paleontologists and
Mineralogists
Uwagi: Dm (1986-) USA ISSN 0883-1351 [iss.
2929. Palaontol. Z
Tytuł: Palaontologische Zeitschrift
Uwagi: K (1914-) DEU ISSN 0031-0220 [iss.
2930. Paleobiology
Tytuł: Paleobiology
Uwagi: K (1975-) USA ISSN 0094-8373 [iss.
2931. Paleontol. J
Tytuł: Paleontological Journal = Paleontologicheskii Zhurnal,
Russian Academy of Sciences (RAS), Moscow
Uwagi: N? (2006?-) RUS ISSN 0031-0301
2932. Paleontol. Res
Tytuł: Paleontological Research, Tokyo: Palaeontological Society
of Japan
Uwagi: K (1997-) JPN ISSN 1342-8144 [iss.
2933. Palestra
Tytuł: Palestra, Nacz. Rada Adwokacka
Uwagi: M (1957-) POL ISSN 0031-0344 [nr
2934. Pallas Sil
Tytuł: Pallas Silesia, Koło Młodych Klasyków. Katedra Filologii
Klasycznej UŚl. w Katowicach
Uwagi: N (1997-) POL ISSN 1426-9090 [T
2935. Pamięć Spraw
Tytuł: Pamięć i Sprawiedliwość : biuletyn Głównej Komisji Badania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytutu Pamięci Narodowej
Uwagi: 2/R (2002-) POL ISSN 1427-7476 [nr
2936. Pamięt. Ciesz
Tytuł: Pamiętnik Cieszyński, Pol. Tow. Historyczne. Oddział
Cieszyn
Uwagi: R (1961-) POL ISSN 0137-558X [T.
2937. Pamięt. Lit
Tytuł: Pamiętnik Literacki, PAN Inst. Badań Literackich
Uwagi: K (1902-) POL ISSN 0031-0514 [z.
2938. Pamięt. Pol
Tytuł: Pamiętnikarstwo Polskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Oddział w Łodzi
Uwagi: K (1971-) POL ISSN 0137-3234 [nr
2939. Pamięt. Słow
Strona232
Tytuł: Pamiętnik Słowiański : czasopismo naukowe poświęcone
słowianoznawstwu, PAN Komis. Słowianoznawstwa
Uwagi: R (1949-) POL ISSN 0078-866X [T.
2940. Pamięt. Teatr
Tytuł: Pamiętnik Teatralny, PAN Inst. Sztuki
Uwagi: K (1952-) POL ISSN 0031-0522 [z.
2941. Pamięt. Ustroński
Tytuł: Pamiętnik Ustroński, Towarzystwo Miłośników Ustronia,
Ustroń
Uwagi: N (1988-) POL ISSN 1643-6504 [Nr
2942. Panorama (Katow.)
Tytuł: Panorama (Katowice), Fibak-Noma-Press S.A.
Uwagi: T (1954-) POL ISSN 0475-6347 [nr
2943. Państ. Prawo
Tytuł: Państwo i Prawo, PAN Inst. Prawa, Łódź
Uwagi: M (1946-) POL ISSN 0031-0980 [z.
2944. Państwo Kult. Polit
Tytuł: Państwo i Kultura Polityczna, Uniw. Warszawski, Inst. Nauk
Politycznych
Uwagi: N (1988-) POL ISSN 0860-925X
2945. Państwo Prawne
Tytuł: Państwo Prawne, Warszawa, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa
im. Heleny Chodkowskiej
Uwagi: 2/R (2011-) POL ISSN 2083-4330 [nr
2946. Państwo Społecz
Tytuł: Państwo i Społeczeństwo : półrocznik Krakowskiej Wyższej
Szkoły im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uwagi: 2/R (2001- ) K (2003- ) POL ISSN 1643-8299 [nr
2947. Pap. Glob. Change
Tytuł: Papers on Global Change, National IGBP-Global Change
Committee Polish Academy of Sciences, tyt. poprz. Geographia
Polonica 1964-
Uwagi: R (2002-) POL ISSN 1730-802X [No.
2948. Pap. Proc. Gen. Meet. - Int. Mineral. Assoc
Tytuł: Papers and Proceedings of the General Meeting International Mineralogical Association
Uwagi: N (1959-) INT ISSN 0579-5559 [Vol.
2949. Pap. Stud. Contrastive Linguist
Tytuł: Papers and Studies in Contrastive Linguistics, UAM Poznań
Uwagi: N (1973-1998) POL ISSN 0137-2459
2950. Paragraf Drodze
Tytuł: Paragraf na Drodze
Uwagi: M (1998-) POL ISSN 1505-3520 [nr
2951. Parerga
Tytuł: Parerga : Międzynarodowe Studia Filozoficzne, Warszawa
Uwagi: 2/R (2004-) POL ISSN (brak w Nukat)
Strona233
2952. Parezja
Tytuł: Parezja
Uwagi: 2/R (2014-) POL ISSN 2353-7914 [nr
2953. Parki Nar.
Tytuł: Parki Nrodowe, Kraj. Zarząd Parków Nar. Izabelin
Uwagi: K (1991-) POL ISSN 0867-6550
2954. Parki Nar. Rezerw. Przyr
Tytuł: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody = National Parks and
Nature Reserves, Białowieski Park Narodowy
Uwagi: 3/T (1980-1987) K (1988-) POL ISSN 0208-7545 [nr
2955. Parliam. Mag
Tytuł: The Parliament Magazine, Brussels, Parlementary
Communications
Uwagi: T (1997-) BEL ISSN 1372-7966 [iss.
2956. Pastores (Warsz.)
Tytuł: Pastores (Warszawa), kwartalnik poświęcony formacji
kapłańskiej Wydaw. Księży Marianów
Uwagi: K (1998-) POL ISSN 1505-9634 [nr
2957. Patol. Społ. - Zapobieganie
Tytuł: Patologia Społeczna - Zapobieganie, Inst. Problematyki
Przestępczości
Uwagi: 3/T (19??-) POL ISSN 0324-878X
2958. Pattern Anal. Appl. (Print)
Tytuł: Pattern Analysis and Applications (Print)
Uwagi: K? (1998-) GBR ISSN 1433-7541 [iss.
2959. Pattern Recogn
Tytuł: Pattern Recognition
Uwagi: M (1968-) GBR ISSN 0031-3203 [iss.
2960. PC Kurier
Tytuł: PC Kurier, Lupus
Uwagi: Dt (1989-) POL ISSN 0867-0153
2961. PCCP. Phys. Chem. Chem. Phys. (Print)
Tytuł: PCCP. Physical Chemistry Chemical Physics (Print),
Cambridge
Uwagi: 2/M (1999-) GBR ISSN 1463-9076 [iss.
2962. Pedagog. Bad., Dyskusje, Otwarcia
Tytuł: Pedagogika Badania, Dyskusje, Otwarcia. Wyższa Szkoła
Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych (Kielce). Wydział
Pedagogiczny
Uwagi: 2/R (2013-) POL ISSN 2299-9299 [z.
2963. Pedagog. Filoz. On-line
Tytuł: Pedagogika Filozoficzna On-line. http://pedagogikafilozoficzna.eu/
Uwagi: R (2006-) POL ISSN 1898-0910 [Nr
2964. Pedagog. Kult
Strona234
Tytuł: Pedagogika Kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, Lublin
Uwagi: R (2005-) POL ISSN 1896-0197 [T.
2965. Pedagog. Mediów
Tytuł: Pedagogika Mediów, cover title Pedagogik@+a Mediów
Uwagi: N? (2005-) POL ISSN 1895-8699 [Nr
2966. Pedagog. Orientace (Print)
Tytuł: Pedagogicka orientace (Print) = Pedagogická orientace
(Print). Brno
Uwagi: Dm (1967-) CZE ISSN 1211-4669 [c.
2967. Pedagog. Pr
Tytuł: Pedagogika Pracy, Inst. Technologii Eksploatacji, Radom
Uwagi: 2/R (1975-) POL ISSN 0239-7757 [nr
2968. Pedagog. Rozhl
Tytuł: Pedagogicke Rozhlady
Uwagi: Dm (1992-) SVK ISSN 1335-0404 [nr
2969. Pedagog. Społ
Tytuł: Pedagogika Społeczna, Fund. Studiów i Badań Edukacyjnych
Uwagi: 2/R (2001-) POL ISSN 1642-672X [nr
2970. Pedagog. Szk. Wyż
Tytuł: Pedagogika Szkoły Wyższej : Biuletyn Ogólnopolskiego
Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, Szczecin
Uwagi: N (1995-) POL ISSN brak [Nr
2971. Pediatr. Pol
Tytuł: Pediatria Polska, Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Uwagi: M (1921-) POL ISSN 0031-3939 [nr
2972. Pedobiologia
Tytuł: Pedobiologia, Jena
Uwagi: Dm (1961-) DEU ISSN 0031-4056 [no.
2973. Peregrinus Crac
Tytuł: Peregrinus Cracoviensis
Uwagi: N (1995-) POL ISSN 1425-1922 [Z.
2974. Period. Math. Hung
Tytuł: Periodica Mathematica Hungarica, Budapest : Akademiai Kiado
Uwagi: K (1971-) HUN ISSN 0031-5303 ; Dm (1991-) [Vol., no.
2975. Period. Mineral
Tytuł: Periodico di Mineralogia
Uwagi: 3/R (1930-) ITA ISSN 0369-8963 online 0369-8963 [Vol. no.,
no.
2976. Periodyk Nauk. Akad. Pol
Tytuł: Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa (w
założeniu kwartalnik)
Uwagi: N (2007-) POL ISSN 1895-9911 [T., nr
2977. Permafr. Periglac. Process. (Print)
Tytuł: Permafrost and Periglacial Processes (Print)
Strona235
Uwagi: K (1990-) GBR ISSN 1045-6740 [iss.
2978. Pers. Chall
Tytuł: The Person and the Challenges, Kraków, Papieska Akademia
Teologiczna, Instytut Prawa Kanonicznego
Uwagi: N (2011-) POL ISSN 2083-8018 [Vol., nr
2979. Pers. Individ. Differ
Tytuł: Personality and Individual Differences, International
Society for the Study of Individual Differences
Uwagi: Dm (1980-1988) M (1989-2000) 16/R (2001-) GBR ISSN 01918869 [iss., Vol., iss., Vol.
2980. Pers. Soc. Psychol. Bull
Tytuł: Personality & Social Psychology Bulletin = Personality and
Social Psychology Bulletin = PSPB, Thousand Oaks, CA
Uwagi: M (1975-) USA ISSN 0146-1672 [iss.
2981. Personalism
Tytuł: Personalism, Warszawa, Lublin, Radom : Bogumił Gacka
Uwagi: 2/R (2001-) POL ISSN 1643-0468 [no.
2982. Personalizm
Tytuł: Personalizm : prawda, dobro, piękno, Warszawa; Lublin;
Radom: Bogumił Gacka
Uwagi: 2/R (2001-) POL ISSN 1643-0476 [nr
2983. Personel
Tytuł: Personel, INFOR
Uwagi: Dt (1994-2000) POL ISSN 1233-0299
2984. Personel Zarz
Tytuł: Personel i Zarządzanie, Warszawa : INFOR
Uwagi: Dt (2000-2003) M (2004-) POL ISSN 1641-0793 [nr
2985. Perspect. Drug Discov. Des
Tytuł: Perspectives in Drug Discovery and Design, Leiden: ESCOM
Science Publishers
Uwagi: 3/R (1993-) NLD ISSN 0928-2866
2986. Perspect. Innov. Econ. Bus. (On-line)
Tytuł: Perspectives of Innovations, Economics and Business (Online)
Uwagi: K (2009-) CZE ISSN 1804-0527 [no.
2987. Perspectiva (Legn.)
Tytuł: Perspectiva (Legnica), Legnica: Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Legnickiej
Uwagi: 2/R (2002-) POL ISSN 1730-4172 [nr
2988. Perspekt. Kulturozn
Tytuł: Perspektywy Kulturoznawcze. Poznań, Zakład Badań nad
Kulturą Artystyczną IK UAM. Dostęp: http://www.pkult.amu.edu.pl
Uwagi: R (2008-) POL ISSN 1899-4334 [Nr
2989. Perspektiven
Tytuł: Perspektiven, Frankfurt am Main
Uwagi: K (1989-) DEU ISSN 0944-1956
Strona236
2990. Pestic. Biochem. Physiol
Tytuł: Pesticide Biochemistry and Physiology
Uwagi: Dm (1971-) USA ISSN 0048-3575 [Vol., iss.
2991. Pestycydy
Tytuł: Pestycydy : biuletyn informacyjny, Warszawa: Instytut
Przemysłu Organicznego. Zakład Dokumentacji i Informacji
Technicznej
Uwagi: K (1963-) POL ISSN 0208-8703 [nr
2992. Petermanns Geogr. Mitt
Tytuł: Petermanns geographische Mitteilungen, Gotha
Uwagi: Dm (1939-) DEU ISSN 0031-6229
2993. Phaenomena
Tytuł: Phaenomena, Wyższa Szkoła Pedagog. im. J. Kochanowskiego.
Wydział Zarządzania i Administracji
Uwagi: N (1995-) POL ISSN 1425-8293
2994. Pharm. Res
Tytuł: Pharmaceutical Research
Uwagi: M (1984-) USA ISSN 0724-8741 [no.
2995. Pharmacol. Rep
Tytuł: Pharmacological Reports
Uwagi: Dm (2005-) POL ISSN 1734-1140 [no.
2996. Phase Transit
Tytuł: Phase Transitions, Gordon and Breach, Yverdon
Uwagi: N (1979-2002) M (2003-) CHE ISSN 0141-1594 [Vol., iss.
2997. PhD Interdiscip. J
Tytuł: PhD Interdisciplinary Journal
Uwagi: K (2012-) POL ISSN 2300-617X [nr
2998. Phil. Canon Law
Tytuł: Philosophy and Canon Law
Uwagi: R (2015-) POL ISSN brak [Vol.
2999. Philol. Canar. (Internet)
Tytuł: Philologica Canariensia (Internet)
Uwagi: R (1994-) ESP ISSN 2386-8635 [Nr
3000. Philol. Fenno-Ugr
Tytuł: Philologia Fenno-Ugrica, Verlag Wissenschaft der
Öffentlichkeit, Freiburg
Uwagi: R? (1994-) DEU ISSN 0943-9471 [[No.
3001. Philologica
Tytuł: Philologica, Moskva
Uwagi: R (1994-) RUS ISSN 0201-968X
3002. Philologus (Berl.)
Tytuł: Philologus (Berlin),
Uwagi: 2/R (1846-) DEU ISSN 0031-7985 [h.
3003. Philos. Crit
Strona237
Tytuł: Philosophica Critica
Uwagi: M (2015-) SVK ISSN 1339-8970 [no.
3004. Philos. Jahrb. (Freibg.)
Tytuł: Philosophisches Jahrbuch, Freiburg, Munchen
Uwagi: 2/R (1960-) DEU ISSN 0031-8183 [hbd
3005. Philos. Mag. (2003, Print)
Tytuł: Philosophical Magazine (2003. Print); Taylor & Francis Ltd
Uwagi: 3/M (2003-) GBR ISSN 1478-6435 [Vol., no.
3006. Philos. Mag. Lett
Tytuł: Philosophical Magazine Letters, London
Uwagi: M (1987-) GBR ISSN 0950-0839
3007. Philos. Mag., B, Phys. Condens. Matter, Stat. Mech. Electron.
Opt. Magn. Prop
Tytuł: Philosophicla Magazine. B. Physics of Condensed Matter.
Statistical Mechanics Electronic, Optical and Magnetic Properties
= Physics of Condensed Matter. Statistical Mechanics, Electronic,
Optical and Magnetic Properties, London
Uwagi: M (1995-2002) GBR ISSN 1364-2812
3008. Phoenix (Toronto)
Tytuł: Phoenix (Toronto)
Uwagi: K (1947) CAN ISSN 0031-8299 [no.
3009. Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem
Tytuł: Phosphorus, Sulfur and Silicon and Related Elements =
Phosphorus, Sulfur, and Silicon
Uwagi: M (1989-) NLD ISSN 1042-6507
3010. Photochem. Photobiol
Tytuł: Photochemistry and Photobiology
Uwagi: M (1962-) GBR ISSN 0031-8655 [Vol., no.
3011. Photodiagnosis and Photodyn. Ther. (Print)
Tytuł: Photodiagnosis and Photodynamic Therapy (Print)
Uwagi: K (2004-) NLD ISSN 1572-1000 [iss.
3012. Photogramm. Eng. Remote Sensing
Tytuł: Photogrammetric Engineering and Remote Sensing =
Photogrammetric engineering & remote sensing = PE and RS = PE &
RS. Dostęp: http://www.asprs.org/Photogrammetric-Engineering-andRemote-Sensing/PE-RS-Journals.html
Uwagi: M (1975-) USA ISSN 0099-1112 [iss.
3013. Photonics Lett. Pol
Tytuł: Photonics Letters of Poland
Uwagi: K (2009-) POL ISSN 2080-2242 [no.
3014. Phys. At. Nucl. (Print)
Tytuł: Physics of Atomic Nuclei (Print), American Institute of
Physics, Moskow, MAIK "Nauka/Interperiodica" Publishing
Uwagi: M (1993-) RUS ISSN 1063-7788 [iss.
3015. Phys. Chem. Earth (2002)
Strona238
Tytuł: Physics and Chemistry of the Earth (2002) = Physics and
chemistry of the earth, Parts A/B/C, Kidlington, Elsevier Science.
Uwagi: N (2002-) GBR ISSN 1474-7065
3016. Phys. Chem. Glasses
Tytuł: Physics and Chemistry of Glasses, Society of Glass
Technology, merged with Glass science and technology to European
journal of glass science and technology. Part B, Physics and
chemistry of glasses. (Print) ISSN 1753-3562
Uwagi: Dm (1960-2005) GBR ISSN 0031-9090 [no.
3017. Phys. Chem. Miner
Tytuł: Physics and Chemistry of Minerals, Berlin
Uwagi: K (1977-) DEU ISSN 0342-1791 [no.
3018. Phys. Lett., A
Tytuł: Physics Letters. A = General Physics, Amsterdam
Uwagi: T (1967-) NLD ISSN 0375-9601 [Vol., no.
3019. Phys. Lett., B
Tytuł: Physics Letters, B
Uwagi: N (1967-) NLD ISSN 0370-2693 [Vol., iss.
3020. Phys. Medica (Testo Stamp.)
Tytuł: Physica medica (Testo stampato), Pisa
Uwagi: K (1987-) ITA ISSN 1120-1797 [[nr
3021. Phys. Part. Nucl
Tytuł: Physics of Particles and Nuclei. MAIK Nauka Interperiodica. Dostęp:
http://www.maik.rssi.ru/en/journal/physpart/
Uwagi: Dt (1970-) RUS ISSN 1063-7796 [nr
3022. Phys. Procedia
Tytuł: Physics Procedia
Uwagi: N (2008-) INT ? ISSN 1875-3884 [Vol.
3023. Phys. Rep
Tytuł: Physics Reports = Physics Letters C, Amsterdam
Uwagi: M (1971-) NLD ISSN 0370-1573
3024. Phys. Rev. Appl. (Online)
Tytuł: Physical Review Applied (Online)
Uwagi: M (2014-) USA ISSN 2331-7019 [iss.
3025. Phys. Rev. Lett. (Print)
Tytuł: Physical Review Letters (Print), Woodbury, N.Y.
Uwagi: T (1958-) USA ISSN 0031-9007 [Vol., no.
3026. Phys. Rev., A
Tytuł: Physical Review. A, Published by the American Physical
Society through the American Institute of Physics, New York
Uwagi: M (1990-) USA ISSN 1050-2947 [Vol., iss.
3027. Phys. Rev., B, Condens. Matter
Tytuł: Physical Review B, Condensed Matter, New York
Uwagi: M (1978-1997) USA ISSN 0163-1829
Strona239
3028. Phys. Rev., B, Condensed Matter and Materials Physics
Tytuł: Physical Review B, Condensed Matter and Materials Physics =
Condensed Matter and Materials Physics, Woodbury, NY
Uwagi: M (1998-) USA ISSN 1098-0121 [Vol., no.
3029. Phys. Rev., B, Rapid Commun
Tytuł: Physical Review B, Rapid Communications = Rapid
Communications, College Park, MD
Uwagi: Dt (1995-) USA ISSN 1082-586X
3030. Phys. Rev., B, Solid State
Tytuł: Physical Review. B, Solid State, American Physical Society
Uwagi: Dt (1970-1978) USA ISSN 0556-2805 [Vol., no.
3031. Phys. Rev., C, Nucl. Phys
Tytuł: Physical Review C, Nuclear Physics = Nuclear Physics, New
York, N.Y.
Uwagi: M (1970-) USA ISSN 0556-2813 [Vol., iss.
3032. Phys. Rev., D
Tytuł: Physical Review.D. Particles and Fields = Particles and
Fields, Lancaster, Pa
Uwagi: Dt (1970-) USA ISSN 0556-2821 [Vol., iss.
3033. Phys. Rev., D Part. Fields Gravit. Cosmol
Tytuł: Physical Review. D, Particles, Fields, Gravitation, and
Cosmology
Uwagi: Dm (2004-) USA ISSN 1550-7998 [no.
3034. Phys. Rev., E Stat. Nonlinear Soft Matter Phys
Tytuł: Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter
Physics, Melville
Uwagi: M (2001-) USA ISSN 1539-3755 [Vol., no.
3035. Phys. Rev., E Stat. Phys. Plasmas Fluids Relat. Interdiscip.
Topics
Tytuł: Physical Review, E, Statistical Physics Plasmas Fluids and
Related Interdisciplinary Topics = Statistical Physics, Plasmas,
Fluids, and Related Interdyscyplinary Topics, New York
Uwagi: M (1993-) USA ISSN 1063-651X
3036. Phys. Rev., E Stat. Phys. Plasmas Fluids Relat. Interdiscip.
Topics (Online)
3037. Phys. Scr
Tytuł: Physica Scripta, Royal Swedish Academy of Sciences
Uwagi: M (1970-) SWE ISSN 0031-8949 [Vol., no.
3038. Phys. Solid State
Tytuł: Physics of the Solid State
Uwagi: M (1993-) USA ISSN 1063-7834 [iss.
3039. Phys. Status Solidi
Tytuł: Physica Status Solidi, Berlin
Uwagi: M (1961-1970) DEU ISSN 0031-8957
3040. Phys. Status Solidi, A Appl. Mater. Sci. (Print)
Strona240
Tytuł: Physica Status Solidi. A, Applications and Materials
Science (Print)
Uwagi: N (2005-) DEU ISSN 1862-6300 [Vol., iss.
3041. Phys. Status Solidi, A Appl. Res
Tytuł: Physica Status Solidi. A Applied Research, Berlin
Uwagi: N (1970-) DEU ISSN 0031-8965 [Vol., iss.
3042. Phys. Status Solidi, B Basic Res
Tytuł: Physica Status Solidi, B Basic Research, Berlin,
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/40001185
Uwagi: M (1971-) DEU ISSN 0370-1972 [Vol., no.
3043. Phys. Status Solidi, C Curr. Top. Solid State Phys. (Internet)
Tytuł: Physica Status Solidi. C, Current Topics in Solid State
Physics (Internet), Wiley-VCH-Verl
Uwagi: N (2002-) DEU ISSN 1610-1642 [Vol., iss.
3044. Phys. Status Solidi, C Curr. Top. Solid State Phys. (Print)
Tytuł: Physica Status Solidi. C, Current Topics in Solid State
Physics (Print)
Uwagi: N (2006-) DEU ISSN 1862-6351 [Vol., iss.
3045. Phys. Status Solidi, Rapid Res. Lett. (Print)
Tytuł: Physica Status Solidi. Rapid Research Letters (Print)
Uwagi: N (2007-) DEU ISSN 1862-6254 [Vol., iss.
3046. Phys., A (Print)
Tytuł: Physica, A = Physica, A, Statistical and Theoretical
Physics =Statistical mechanics and its applications, Amsterdam
Uwagi: N? (1975-) NLD ISSN 0378-4371 [Vol., iss.
3047. Phys., B + C
Tytuł: Physica. B + C, Amsterdam
Uwagi: M (1975-1988) NLD ISSN 0378-4363 Cancelled ISSN 0165-1757
3048. Phys., B Condens. Matter
Tytuł: Physica. B, Condensed Matter, Amsterdam
Uwagi: M (1988-) NLD ISSN 0921-4526 [Vol., no.
3049. Phys., C Supercond
Tytuł: Physica. C, Superconductivity, Amsterdam
Uwagi: M (1988-) NLD ISSN 0921-4534 (2-3 w miesiącu) [Vol., no.
3050. Phys., D
Tytuł: Physica. D, Nonlinear Phenomena, Amsterdam
Uwagi: T (1980-) NLD ISSN 0167-2789 [no.
3051. Physica, E, Low-Dimens. Syst. Nanostruct. (Print)
Tytuł: Physica. E, Low-Dimensional Systems and Nanostructures
(Print)
Uwagi: M (1997-) NLD ISSN 1386-9477 [Vol., iss.
3052. Physiol. Meas. (Online)
Tytuł: Physiological Measurement (Online), IOP Publishing, Bristol
Uwagi: K (1980-2003) Dm (2004-2005) M (2006-) GBR ISSN 1361-6579
[no.
Strona241
3053. Physiol. Plant. (Kbh., 1948)
Tytuł: Physiologia Plantarum (Kobehavn. 1948), Copenhagen
Uwagi: M (1948-) DNK ISSN 0031-9317
3054. Physiol. Plant., Suppl
Tytuł: Physiologia Plantarum. Supplementum, Kobehavn
Uwagi: N? (1963-1971) DNK ISSN 0079-2012
3055. Phytochem. Anal
Tytuł: Phytochemical analysis, Chichester, Sussex: Wiley
Uwagi: Dm (1990-) GBR ISSN 0958-0344 [iss.
3056. Phytochemistry
Tytuł: Phytochemistry
Uwagi: Dt (1961-) GBR ISSN 0031-9422 [iss.
3057. Phytocoen., Biul. Fitosocjol
Tytuł: Phytocoenosis. Biuletyn Fitosocjologiczny, Uniw. Warsz.
Uwagi: N? (1972-) POL ISSN 0137-4702
3058. Phytocoen., Semin. Geobot
Tytuł: Phytocoenosis. Seminarium Geobotanicum
Uwagi: N (1991-) POL ISSN 1230-5944
3059. Phytocoen., Suppl. Cartogr. Geobot
Tytuł: Phytocoenosis. Supplementum Cartographie Geobotanicae,
Uniw. Warszawski, Białowieska Stacja Geobotaniczna
Uwagi: N (1988-) POL ISSN 0860-9691
3060. Phytomorphology (Delhi)
Tytuł: Phytomorphology, Delhi
Uwagi: K (1951-) IND ISSN 0031-9449 [nr
3061. Phyton
Tytuł: Phyton, Buenos Aires
Uwagi: 2/R (1951-) ARG ISSN 0031-9457
3062. Phyton (Horn)
Tytuł: Phyton. Annales rei Botanicae. Horn: Berger and Sohne
Uwagi: 2/R (1948-) AUT ISSN 0079-2047 [Bd., h.
3063. Phytopathology
Tytuł: Phytopathology, St. Paul, Minn.
Uwagi: M (1911-) USA ISSN 0031-949X
3064. Pieniądze Więź
Tytuł: Pieniądze i Więź, Sopot
Uwagi: K (1998-) POL ISSN 1506-7513
3065. Pieniny Przyr. Człow
Tytuł: Pieniny Przyroda i Człowiek, Pieniński Park Narodowy,
Krościenko
Uwagi: N (1992-) POL ISSN 1230-4751 [T.
3066. Piotr. Stud. Pedagog
Tytuł: Piotrkowskie Studia Pedagogiczne, Wyż. Szk. Pedagogiczna
Kielce
Strona242
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1232-7581 [T.
3067. Pis. Lit.-Artyst
Tytuł: Pismo Literacko-Artystyczne, Kraków
Uwagi: M (1983-1989) POL ISSN 0239-5924
3068. Pisarze.pl
Tytuł: Pisarze.pl
Uwagi: T (2010-) POL ISSN 2084-6983 [nr
3069. Pisma Humanist
Tytuł: Pisma Humanistyczne, Samorząd Studencki Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
Uwagi: R (1999- ) POL ISSN 1506-9567 [Z.
3070. PJAS
Tytuł: Polish Journal for American Studies
Uwagi: R (2004-) POL ISSN 1733-9154 [Vol.
3071. Plama (Rybnik)
Tytuł: Plama (Rybnik), Towarzystwo Kulturalno-Sportowe "Kuźnia".
Klub Energetyka
Uwagi: K (1997-) POL ISSN 1428-8931 [nr
3072. Planeta Lit
Tytuł: Planeta Literatur
Uwagi: Dm (2014-) POL ISSN 2392-0696 [nr
3073. Plant Biol. (Stuttg.)
Tytuł: Plant Biology (Stuttgart)
Uwagi: Dm (1999-) DEU ISSN 1435-8603 [iss.
3074. Plant Biosyst. (Print)
Tytuł: Plant Biosystems (Print). Bologna
Uwagi: 3/R (1997-) ITA ISSN 1126-3504 [no.
3075. Plant Biotechnol. J. (Print)
Tytuł: Plant Biotechnology Journal (Print)
Uwagi: 9/R (2003-) GBR ISSN 1467-7644 online 1467-7652 [iss.
3076. Plant Breed
Tytuł: Plant Breeding, Berlin
Uwagi: N (1986-) DEU ISSN 0179-9541 [Vol., iss.
3077. Plant Cell
Tytuł: The Plant Cell, Rockville, MD : American Society of Plant
Physiologists, dostęp: http://www.plantcell.org/
Uwagi: M (1989-) USA ISSN 1040-4651 [no.
3078. Plant Cell Environ
Tytuł: Plant Cell and Environment, Oxford
Uwagi: K, M (1978-) GBR ISSN 0140-7791 [nr.
3079. Plant Cell Rep
Tytuł: Plant Cell Reports, Berlin
Uwagi: N (1981-) DEU ISSN 0721-7714 [Vol., iss.
3080. Plant Cell, Tissue Organ Cult
Strona243
Tytuł: Plant Cell, Tissue and Organ Culture, The Hague
Uwagi: M (1981-) NLD ISSN 0167-6857 [iss.
3081. Plant Ecol. (Dordr.)
Tytuł: Plant Ecology (Dordrecht)
Uwagi: M (1997-) NLD ISSN 1385-0237 [Vol., no.
3082. Plant Genet. Resour. (Print)
Tytuł: Plant Genetic Resources (Print)
Uwagi: 3/R (2003-) GBR ISSN 1479-2621 [Vol.
3083. Plant Growth Regul
Tytuł: Plant Growth Regulation, The Hague
Uwagi: 9/R (1982-) NLD ISSN 0167-6903 [Vol., no.
3084. Plant J
Tytuł: Plant Journal, Oxford
Uwagi: Dm (1991-) GBR ISSN 0960-7412
3085. Plant Methods
Tytuł: Plant Methods
Uwagi: N? (2005-) GBR ISSN 1746-4811 [Iss.
3086. Plant Mol. Biol
Tytuł: Plant Molecular Biology
Uwagi: K? (1981-) NLD ISSN 0167-4412 [Vol., iss.
3087. Plant Physiol. (Bethesda)
Tytuł: Plant Physiology (Bethesda), American Society of Plant
Physiologists
Uwagi: M (1926-) USA ISSN 0032-0889 [Vol., iss.
3088. Plant Physiol. Biochem. (Paris)
Tytuł: Plant Physiology and Biochemistry (Paris). tyt. okł.: PPB
Plant Physiology and Biochemistry
Uwagi: M (1987-) FRA ISSN 0981-9428 [Vol., no.
3089. Plant Signal. Behav
Tytuł: Plant Signaling & Behavior
Uwagi: M (2006-) USA ISSN 1559-2316 [iss.
3090. Plant Soil (Print)
Tytuł: Plant and Soil, Nederlandsch Genootschap voor
Landbouwwetenschap
Uwagi: Dm (1949-) NLD ISSN 0032-079X [Vol., no.
3091. Plant Soil Environ. (Praha)
Tytuł: Plant, Soil and Environment (Praha)
Uwagi: M (2003-) CZE ISSN 1214-1178 [no.
3092. Plant Syst. Evol
Tytuł: Plant Systematics and Evolution
Uwagi: N? (1974-) AUT ISSN 0378-2697 [Vol., iss.
3093. Planta
Tytuł: Planta = Zeitschrift fur Wissenschaftliche Biologie,
Abteilung E: Archiv fur Wissenschafliche Botanik, Berlin
Uwagi: N (1925-) DEU ISSN 0032-0935 {Vol., iss.
Strona244
3094. Plast. Szk
Tytuł: Plastyka w Szkole
Uwagi: Dm (1961-1991) POL ISSN 0324-8844
3095. Plast. Wych
Tytuł: Plastyka i Wychowanie, Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne
Uwagi: Dm (1991-2000) POL ISSN 0867-518X
3096. Plaste Kautsch
Tytuł: Plaste und Kautschuk, Leipzig, Deutscher Verlag fur
Grundstoffindustrie
Uwagi: M (1954-) DEU ISSN 0048-4350 [Vol., no.
3097. PLOS Genet. (Online)
Tytuł: PLOS Genetics (Online)
Uwagi: M (2005-) USA ISSN 1553-7404 [iss.
3098. PLoS ONE
Tytuł: PloS One
Uwagi: M (2006-) USA ISSN 1932-6203 [no.
3099. Płock. Rozpr. Neofilol
Tytuł: Płockie Rozprawy Neofilologiczne, Nauczycielskie Kolegium
Jęz. Obcych
Uwagi: N (1991-) POL ISSN 1230-6983
3100. Płomienie
Tytuł: Płomienie, RSW "Prasa - Książka - Ruch" Młodzieżowa Agencja
Wydaw.
Uwagi: T (1959-) POL ISSN 0137-8678
3101. Po Lekcjach (Krak.)
Tytuł: Po Lekcjach (Kraków), Centrum Młodzieży im. dr Henryka
Jordana, Kraków
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1426-4609 [z.
3102. Po Prostu
Tytuł: Po Prostu, Wydaw. Przemysłowe WEMA
Uwagi: T (1947-1991) POL ISSN 0867-0579
3103. Po Wachcie
Tytuł: Po Wachcie : cierpi kraj na niedostatek morskich opowieści,
Kielce : Stowarzyszenie Żeglarsko-Szantowe "Gejtawy"
Uwagi: 2/R (2007) Dm (2008-) POL ISSN 1898-276X [nr
3104. Pobrzeże
Tytuł: Pobrzeże, Koszalińskie Wydaw. Prasowe RSW "Prasa - Książka
- Ruch"
Uwagi: M (1969-) POL ISSN 0209-1682
3105. Podat. Prawo Gospod. Unii Europ
Tytuł: Podatki i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa
Uwagi: Dm (1999-) POL ISSN 1506-9184 [nr
3106. Podbeskidzie
Tytuł: Podbeskidzie, Beskidzka Oficyna Wydaw. BTSK
Uwagi: N (1978-1987) POL ISSN 0239-3832
Strona245
3107. Podium (St. Pölten)
Tytuł: Podium, St. Pölten
Uwagi: K (1971-) AUT ISSN 1682-1726
3108. Podium : Podium Theater
Tytuł: Podium : voor Podium en Theater, Nijmegen
Uwagi: Dm (1983-1995) NLD ISSN 0924-8498
3109. Podst. Ster
Tytuł: Podstawy Sterowania, PAN, Zakł. Systemów Automatyki
Kompleksowej
Uwagi: K (1971-1988) POL ISSN 0374-4094 [nr
3110. Podzem. Voda
Tytuł: Podzemna Voda = Podzemná Voda, Bratislava, Slovenská
asociácia hydrogeológov
Uwagi: 2/R (1995-) SVK ISSN 1335-1052 [c.
3111. Poezja
Tytuł: Poezja, Wydaw. Książkowe IBiS
Uwagi: M (1965-1998) POL ISSN 0032-2237 [nr
3112. Poezja Dziecko
Tytuł: Poezja i Dziecko, Stanisław Grabowski, Warszawa
Uwagi: K (2003-) POL ISSN 1730-6981 [nr
3113. Poezja Dzisiaj
Tytuł: Poezja Dzisiaj, Wydawnictwo Książkowe IBiS, Warszawa
Uwagi: N (1999-) POL ISSN 1508-9398 [Nr
3114. Poglądy (1962)
Tytuł: Poglądy : pismo społeczno-kulturalne : dwutygodnik
społeczno-kulturalny, Katowice
Uwagi: Dt (1962-1989) POL ISSN 0551-1909 [nr
3115. Poglądy (1999)
Tytuł: Poglądy, "Madart"
Uwagi: T (1999-) POL ISSN 1508-5619
3116. Pogoń
Tytuł: Pogoń : Tarnowski Miesięcznik Społeczno-Kulturalny,
Towarzystwo Kultury Teatralnej, Tarnów
Uwagi: N (1993-1994, 1996-1997) POL ISSN [brak
3117. Pogranicza (Szczec.)
Tytuł: Pogranicza (Szczecin)
Uwagi: K (1994-1998) Dm (1999-2012) POL ISSN 1233-3654 [nr
3118. Pogranicze. Stud. Społecz
Tytuł: Pogranicze. Studia Społeczne
Uwagi: 2\R? (1992-) POL ISSN 1230-2392 [T.
3119. Poietica
Tytuł: Poietica, Roma
Uwagi: K (1991-) ITA ISSN 1120-7515
3120. Pokaz (Warsz.)
Strona246
Tytuł: Pokaz (Warszawa), Stołeczne Biuro Wystaw Artystycznych
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1231-9562 [nr
3121. Pokolenia (1962)
Tytuł: Pokolenia, Warszawa, Iskry. Stanowi kontynuację: Biuletyn
Komisji Historycznej KC ZMS (1959-1961)
Uwagi: M (1962-) POL ISSN 0551-2050 [nr
3122. Pokolenia (1963)
Tytuł: Pokolenia : kwartalnik Komisji Historycznej KC ZMS i ZG
ZMW, Warszawa, Państwowe Wydaw. "Iskry", 1963-1989
Uwagi: M (1963-1989) POL ISSN 0551-2050 [nr
3123. Pokolenia (1999)
Tytuł: Pokolenia, Stow. "Pokolenia", Warszawa
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1507-8302 [nr
3124. Pol. 2000 Plus
Tytuł: Polska 2000 Plus, PAN. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
Uwagi: 2/R (2000-) POL ISSN 1640-873X
3125. Pol. Aff. Occident
Tytuł: La Pologne et les Affaires Occidentales, Poznań, Instytut
Zachodni
Uwagi: 2/R (1965-) POL ISSN 0032-3675
3126. Pol. Art Stud
Tytuł: Polish Art Studies, PAN. Inst. Sztuki
Uwagi: R (1979-) POL ISSN 0208-7243
3127. Pol. Bot. J
Tytuł: Polish Botanical Journal, PAN. Instytut Botaniki im. W.
Szafera w Krakowie
Uwagi: 2/R (2001-) POL ISSN 1641-8190
3128. Pol. Bot. Stud
Tytuł: Polish Botanical Studies, Polish Academy of Sciences, W.
Szafer Institute of Botany
Uwagi: 2/R (1990-) ISSN 0867-0730 [vol.
3129. Pol. Ecol. Stud
Tytuł: Polish Ecological Studies, Polish Academy of Sciences.
Institute of Ecology
Uwagi: Dm (1975-) POL ISSN 0324-8763
3130. Pol. Forum Psychol
Tytuł: Polskie Forum Psychologiczne, Akademia Bydgoska im.
Kazimierza Wielkiego. Instytut Psychologii, Bydgoszcz
Uwagi: 2/R (2001-) ISSN 1642-1043 [nr
3131. Pol. J. Appl. Chem
Tytuł: Polish Journal of Applied Chemistry, Polish Academy of
Sciences, Committee of Chemistry
Uwagi: K (1991-) POL ISSN 0867-8928 [no.
3132. Pol. J. Appl. Psychol
Tytuł: Polish Journal of Applied Psychology, Uniwersytet
Wrocławski. Instytut Psychologii
Strona247
Uwagi: 2/R (201-) POL ISSN 1642-1892 [nr
3133. Pol. J. Arts Cult. New Ser
Tytuł: The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series
Uwagi: 2/R (2012-) POL ISSN 2450-6249 [nr
3134. Pol. J. Biblical Res
Tytuł: The Polish Journal of Biblical Research. Kraków, Enigma
Press
Uwagi: R (2000-2002), 2/R (2003-) POL ISSN 1641-7224 [Vol.
3135. Pol. J. Chem
Tytuł: Polish Journal of Chemistry, Polish Academy of Sciences.
Committee of Chemistry, Warszawa
Uwagi: M (1978-) POL ISSN 0137-5083 [no.
3136. Pol. J. Cosmetol
Tytuł: Polish Journal of Cosmetology
Uwagi: K (2003-)POL ISSN 1731-0083 [nr
3137. Pol. J. Ecol
Tytuł: Polish Journal of Ecology
Uwagi: K (1998-) POL ISSN 1505-2249 [no.
3138. Pol. J. Entomol
Tytuł: Polish Journal of Entomology, poprzedni tytuł: Polskie
Pismo Entomologiczne, Pol. Tow. Entomologiczne
Uwagi: K (1922-) POL ISSN 0032-3780 [z.
3139. Pol. J. Environ. Stud
Tytuł: Polish Journal of Environmental Studies, Akademia RolniczoTechniczna, Olsztyn
Uwagi: Dm (1992(1996)-) POL ISSN 1230-1485 [no.
3140. Pol. J. Med. Phys. Eng
Tytuł: Polish Journal of Medical Physics and Engineering
Uwagi: K (1995-) POL ISSN 1425-4689
3141. Pol. J. Microbiol
Tytuł: Polish Journal of Microbiology, Polskie Towarzystwo
Mikrobiologów
Uwagi: K (2004-) POL ISSN 1733-1331 [no.
3142. Pol. J. Nat. Sci
Tytuł: Polish Journal of Natural Sciences, Uniw. WarmińskoMazurski, Olsztyn
Uwagi: N (2002-) POL ISSN 1643-9953
3143. Pol. J. Soil Sci
Tytuł: Polish Journal Soil Science = Pol'skij Pocvennyj Zurnal,
Polish Academy of Sciences. Committee of Soil Science and
Agricultural Chemistry
Uwagi: 2/R (1968-) POL ISSN 0079-2985
3144. Pol. Jubiler
Tytuł: Polski Jubiler, Warszawa: Pol. Wydawnictwa Specjalistyczne
ProMedia 1997/1998
Uwagi: K (1997-) POL ISSN 1429-3773
Strona248
3145. Pol. Lit. (Warsz.)
Tytuł: Polish Literature = Littérature Polonaise, Warszawa
Uwagi: K (1968-1974) POL ISSN 0032-289X
3146. Pol. Merkuriusz Lek
Tytuł: Polski Merkuriusz Lekarski. Organ Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego. http://www.medpress.com.pl
Uwagi: M (1996-) POL ISSN 1426-9686 [nr
3147. Pol. Młodz
Tytuł: Polska Młodzież, Inst. Badań Problemów Młodzieży
Uwagi: K (1986-1989) POL ISSN 0860-3790
3148. Pol. Myśl Pedagog
Tytuł: Polska Myśl Pedagogiczna
Uwagi: R (2015-) POL ISSN 2450-4572 [Nr
3149. Pol. Polar Res
Tytuł: Polish Polar Research, Committee on Polar Research
Uwagi: K (1980-) POL ISSN 0138-0338 [no.
3150. Pol. Polit. Sci
Tytuł: Polish Political Science
Uwagi: N? (1981) POL ISSN 0208-7375 [Vol.
3151. Pol. Political Sci. Review (Online)
Tytuł: Polish Political Science Review (Online)
Uwagi: 2/R (2013-) POL ISSN 2353-3773 [no.
3152. Pol. Popul. Rev
Tytuł: Polish Population Review, Central Statistical Office
Uwagi: N (1991-) POL ISSN 0867-7905 [No.
3153. Pol. Proces Cyw
Tytuł: Polski Proces Cywilny, LexisNexis, Towarzystwo Naukowe
Procesualistów Cywilnych, stanowi kontynuację: Nowy Proces Cywilny
Uwagi: K (2010-) POL ISSN 2082-1743 [nr
3154. Pol. Prz. Chir
Tytuł: Polski Przegląd Chirurgiczny Parallel title: The Polish
Journal of Surgery
Uwagi: M (1922-) POL ISSN 0032-373X [no.
3155. Pol. Prz. Dyplomatyczny
Tytuł: Polski Przegląd Dyplomatyczny, Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych., Warszawa
Uwagi: Dm (2002-) POL ISSN 1642-4069 [nr
3156. Pol. Prz. Kartogr
Tytuł: Polski Przegląd Kartograficzny, Państwowe Przedsiębiorstwo
Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa
Uwagi: K (1969-) POL ISSN 0324-8321 [nr
3157. Pol. Prz. Radiol
Tytuł: Polski Przegląd Radiologiczny, Pol. Lekarskie Tow.
Radiologiczne i Fizjoterapeutyczne
Uwagi: Dm (1926-) POL ISSN 1505-2680
Strona249
3158. Pol. Psychol. Bull
Tytuł: Polish Psychological Bulletin, Polish Academy of Sciences.
Committee of Psychology
Uwagi: K (1970-) POL ISSN 0079-2993 [nr
3159. Pol. Rocz. Muzyk
Tytuł: Polski Rocznik Muzykologiczny, Sekcja Muzykologów Związku
Kompozytorów Polskich, Warszawa
Uwagi: R (2004-) POL ISSN 1733-9871 [T.
3160. Pol. Rocz. Praw Człow. Praw Humanit
Tytuł: Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
Uwagi: R (2010-) POL ISSN 2082-1786 [T.
3161. Pol. Sacra (1948)
Tytuł: Polonia Sacra (1948), Wydaw. Nauk. PAT
Uwagi: R (1948-) POL ISSN 1428-5673
3162. Pol. Sociol. Bull
Tytuł: The Polish Sociological Bulletin, Polskie Towarzystwo
Socjologiczne, Warszawa
Uwagi: K (1961-1993) POL ISNN 0032-2997 [no.
3163. Pol. Sociol. Rev
Tytuł: Polish Sociological Review, Polish Sociological Association
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1231-1413
3164. Pol. Szt. Lud
Tytuł: Polska Sztuka Ludowa, PAN, Inst. Sztuki
Uwagi: K (1947-1990) POL ISSN 0032-3721
3165. Pol. Tyg. Lek
Tytuł: Polski Tygodnik Lekarski, Pol. Tow. Lekarskie
Uwagi: T (1960-1996) POL ISSN 0032-3756 [nr
3166. Pol. West. Aff
Tytuł: Polish Western Affairs, Inst. Zachodni
Uwagi: 2/R (1960-) POL ISSN 0032-3039
3167. Pol. Wkly
Tytuł: The Polish Weekly, Hamtramc, Michigan
Uwagi: T (1904-) USA ISSN 1056-6236 [nr
3168. Pol. Yearb. Int. Law
Tytuł: Polish Yearbook of International Law, Polish Academy of
Sciences. Institut of Legal Sciences
Uwagi: R (1966-) POL ISSN 0554-498X [[T.
3169. Pol. Zbroj. (1990)
Tytuł: Polska Zbrojna (1990), Wydanictwa Czasopisma Wojskowe,
Warszawa
Uwagi: D (1990-1996) T (1997-) POL ISSN 0867-4523 [nr
3170. Pol.-Anglosax. Stud
Tytuł: Polish-Anglosaxon Studies, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu
Uwagi: N (1987-) POL ISSN 0860-5882 [Vol.
Strona250
3171. Polar Geogr. Geol
Tytuł: Polar Geography and Geology
Uwagi: K (1980-1995) USA ISSN 0273-8457 [no.
3172. Polar Res
Tytuł: Polar Research
Uwagi: 2/R (1982-)? GBR ISSN 0800-0395 [iss.
3173. Poliglota (Częst.)
Tytuł: Poliglota (Częstochowa), Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Lingwistycznej
Uwagi: N (2005-) POL ISSN 1733-7127 [Nr
3174. Polilog Stud. Neofilologiczne
Tytuł: Polilog Studia Neofilologiczne
Uwagi: R (2011-) POL ISSN 2083-5485 [Nr
3175. Polimery
Tytuł: Polimery = Polimery Tworzywa Wielkocząstkowe, Inst. Chemii
Przemysłowej
Uwagi: M (1961-) POL ISSN 0032-2725 [nr
3176. Polisemia (Krak.)
Tytuł: Polisemia (Kraków)
Uwagi: N? (2010-) POL ISSN 2082-3053 [Nr
3177. Polish Literature
Tytuł: Polish Literature = Polnische Literatur, Biuro Marketingowe
Z. Nowodworska
Uwagi: K (1996-) POL ISSN 1427-6518
3178. Polit. Bezp
Tytuł: Polityka Bezpieczeństwa
Uwagi: 2/R (2013-) POL ISSN 2353-1541 [nr
3179. Polit. Energ
Tytuł: Polityka Energetyczna, Wydawnictwo IGSMiE PAN. Polska
Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i
Energią, Kraków
Uwagi: 2/R (1998) POL ISSN 1429-6675 [z.
3180. Polit. Lingvist
Tytuł: Politiceskaa Lingvistika
Uwagi: 3/R (2003-) RUS ISSN 1999-2629 [no.
3181. Polit. Społ
Tytuł: Polityka Społeczna, Inst. Pracy i Spraw Socjalnych
Uwagi: M (1974-) POL ISSN 0137-4729 [nr
3182. Polit. Społecz
Tytuł: Polityka i Społeczeństwo. Inny tyt.: Studies in Politics
and Society. Uniwersytet Rzeszowski
Uwagi: R (2004-2012) K (2013-) POL ISSN 1732-9639 [nr
3183. Polit. Vedy (Tlacene Vyd.)
Tytuł: Politicke Vedy (Tlacene Vydanie)
Uwagi: K (1998-) SVK ISSN 1335-2741 [nr
Strona251
3184. Polit. Wsch
Tytuł: Polityka Wschodnia, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu
Warszawskiego
Uwagi: 2/R (1993-) POL ISSN 1230-8935 [nr
3185. Politeja
Tytuł: Politeja, Uniwersytet Jagielloński. Wydział Studiów
Międzynarodowych i Politycznych, Kraków
Uwagi: 2/R (2004-) POL ISSN 1733-6716 [nr
3186. Politol. Stos. Międzynar
Tytuł: Politologia i Stosunki Międzynarodowe, Chełm - Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji
Społecznej, Toruń - Wydawnictwo Adam Marszałek
Uwagi: R (2007-) POL ISSN 1897-2179 [Nr
3187. Polityka
Tytuł: Polityka, Wydaw. Prasowe "Polityka"
Uwagi: T (1957-) POL ISSN 0032-3500 [nr
3188. Polonia
Tytuł: Polonia. R. O. Enterprises, Inc., Chicago, Illinois
(miesięcznik polonijny w jęz. pol.)
Uwagi: M (19??-) USA ISSN 1547-5468 [nr
3189. Polonica
Tytuł: Polonica, PAN. Inst. Języka Polskiego
Uwagi: R (1975-) POL ISSN 0137-9712 [[T.
3190. Polonistyka
Tytuł: Polonistyka, Min. Oświaty i Wychowania
Uwagi: Dm (1948-) POL ISSN 0551-3707 [nr
3191. Polska (Warsz.)
Tytuł: Polska (Warszawa), Polska Agencja Informacyjna
Uwagi: M (1945-1978) (1998-) POL ISSN 0032-3691[nr
3192. Polsko - Ukraiński Rocznik Ukraińsko - Polski
3193. Polszcz. Reg. Pom
Tytuł: Polszczyzna Regionalna Pomorza, Muz. Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
Uwagi: N (1986-) POL ISSN 0860-7575 [[T.
3194. Polyhedron
Tytuł: Polyhedron, Oxford
Uwagi: M (1982-) POL ISSN 0277-5387 [iss.
3195. Polym. Adv. Tech
Tytuł: Polymers for Advanced Technologies
Uwagi: M (1990-) GBR ISSN 1042-7147 [iss.
3196. Polym. Bull. (Berl., Print)
Tytuł: Polymer Bulletin (Berlin, Print), Berlin
Uwagi: N (1978-) DEU ISSN 0170-0839
3197. Polym. Degrad. Stab
Strona252
Tytuł: Polymer Degradation and Stability, London, Applied Science
Publishers Ltd.
Uwagi: K (1979-) GBR ISSN 0141-3910 [Vol., iss.
3198. Polym. Eng. Sci
Tytuł: Polymer Engineering and Science
Uwagi: M (1965-) USA ISSN 0032-3888 [iss.
3199. Polym. Int
Tytuł: Polymer International, Society of Chemical Industry (Great
Britain)
Uwagi: M (1991-) GBR ISSN 0959-8103 [iss.
3200. Polym. J
Tytuł: Polymer Journal
Uwagi: M (1970-) JPN ISSN 0032-3896 [iss.
3201. Polym. Recycl
Tytuł: Polymer Recycling
Uwagi: K (1993-2001) GBR ISSN 0969-5990 [iss.
3202. Polymer (Guildf.)
Tytuł: Polymer (Guildford), Guildfort
Uwagi: M (1960-) GBR ISSN 0032-3861 [iss.
3203. Polymer. Polymer Compos
Tytuł: Polymers & Polymer Composites
Uwagi: N (1993-) GBR ISSN 0967-3911 [Vol., no.
3204. Południowosłow. Zesz. Nauk
Tytuł: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego
Uwagi: N (2004-) POL ISSN 1733-4802 [Nr
3205. Pomerania
Tytuł: Pomerania : Biuletyn Zarządu Głównego Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego w Gdańsku Tytuł poprzedni : Biuletyn Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego R. 6, nr 1 = 28 (1969) ) Od 1979 podtyt. :
miesięcznik społeczno-kulturalny 0d 2001 podtyt.: miesięcznik
regionalny Od 2004 podtyt.: pismo nie tylko dla Kaszubów :
dwumiesięcznik regionalny
Uwagi: M (1979-2003; 2006- POL ISSN 0238-9045 [nr
3206. Pomiary, Autom., Kontr
Tytuł: Pomiary, Automatyka, Kontrola, Pol. Kom. Nauk.-Technicznych
NOT d.s. Pomiarów i Automatyki
Uwagi: M (1955-) POL ISSN 0032-4140 [nr
3207. Pomysł
Tytuł: Pomysł, Klub Myśli Humanistycznej, Zabrze
Uwagi: 2/R (2001-) POL ISSN 1643-1405
3208. Porad. Bibl
Tytuł: Poradnik Bibliotekarza, Stow. Bibliotekarzy Pol., Warszawa
Uwagi: M (1949-) POL ISSN 0032-4752 [nr
3209. Porad. Jęz
Strona253
Tytuł: Poradnik Językowy, Tow. Kultury Języka, Warszawa
Uwagi: M (1919-) POL ISSN 0551-5343 [z.
3210. Porad. Muzycz
Tytuł: Poradnik Muzyczny, Ludowy Instytut Muzyczny, Łódź
Uwagi: M (1947-1977), Dm (1978-1982), M (1983-1989) POL ISSN 05515351 [nr
3211. Porównania
Tytuł: Porównania
Uwagi: R (2004-) POL ISSN 1733-165X [Nr
3212. Pos Proc. Sci
Tytuł: Pos Proceedings of Science,
http://pos.sissa.it/POSreaders.html
Uwagi: N (2004-) ITA ISSN 1824-8039 [No.
3213. Positivity (Dordr.)
Tytuł: Positivity (Dordrecht), Kluwer Academic Publishers
Uwagi: K (1997-) NLD ISSN 1385-1292 [no.
3214. Post Scr. (Katow.)
Tytuł: Post Scriptum = Postscriptum, Katowice: Letnia Szkoła
Języka, Literatury i Kultury Polskiej UŚl
Uwagi: K (1992-2007) POL ISSN 1427-0501 [nr
3215. Postępy Biochem
Tytuł: Postępy Biochemii, Polskie Towarzystwo Biochemiczne
Uwagi: K (1953-) POL ISSN 0032-5422 [nr
3216. Postępy Biol. Komórki
Tytuł: Postępy Biologii Komórki, Pol. Tow. Anatomiczne
Uwagi: K (1974-) POL ISSN 0324-833X
3217. Postępy Dermatol. Alergol
Tytuł: Postępy Dermatologii i Alergologii = Advances in
Dermatology and Allergology
Uwagi: 2/R (2001-) 6/R (2003- ) POL ISSN 1642-395X ISSN online
2299-0046 [nr
3218. Postępy Fiz
Tytuł: Postępy Fizyki, Pol. Tow. Fizyczne
Uwagi: Dm (1940-) POL ISSN 0032-5430 [z.
3219. Postępy Mikrobiol
Tytuł: Postępy Mikrobiologii = Advances in Microbiology, PAN. Kom.
Mikrobiologiczny
Uwagi: K (1962-) POL ISSN 0079-4252 [z.
3220. Postępy Nauk Med
Tytuł: Postępy Nauk Medycznych
Uwagi: K (1988-) POL ISSN 0860-6196 online 1731-2469 [nr
3221. Postępy Psychiatr. Neurol
Tytuł: Postępy Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1230-2813 [nr
3222. Postępy Tech
Strona254
Tytuł: Postępy Techniki, Dusseldorf
Uwagi: N (19??-1962) DEU ISSN 0477-7875
3223. Postępy Tech. Jąd
Tytuł: Postępy Techniki Jądrowej, Państ. Agencja Atomistyki
Uwagi: M (1959-) POL ISSN 0551-6846
3224. Postępy Technol. Masz. Urządz
Tytuł: Postępy Technologii Maszyn Urządzeń = Uspechi Technologii
Masin i Ustrojstv, PAN
Uwagi: K (1977-) POL ISSN 0137-4478
3225. Potential Anal
Tytuł: Potential Analysis
Uwagi: K (1992-) NLD ISSN 0926-2601 [Vol., iss.
3226. Potop
Tytuł: Potop, Fund. na Rzecz Wydawania Tygodnika Literackiego
Uwagi: Dt (1991-1992) POL ISSN 0867-454X
3227. Powder Diffr
Tytuł: Powder Diffraction, JCPDS - International Centre for
Diffraction Data
Uwagi: K (1986-) USA ISSN 0885-7156 [iss.
3228. Powder Technol. (Print)
Tytuł: Powder Technology (Print)
Uwagi: M (1967-) CHE ISSN 0032-5910 [Vol., iss.
3229. Powiernik Rodzin
Tytuł: Powiernik Rodzin, Archidiecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa
Rodzin w Katowicach
Uwagi: M (1989-) POL ISSN 1230-2279 [nr
3230. Pozn. Spotk. Językozn
Tytuł: Poznańskie Spotkania Językoznawcze
Uwagi: R (1996-) POL ISSN 2082-9825 [T.
3231. Pozn. Stud. Contep. Linguist
Tytuł: Poznań Studies in Contemporary Linguistics, Uniw. im. A.
Mickiewicza
Uwagi: N (1999-) POL ISSN 1732-0747 [Vol.
3232. Pozn. Stud. Filoz. Humanist
Tytuł: Poznańskie Studia z Filozofii Humanistycznej, Wydaw. Nauk.
UAM
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1233-3379
3233. Pozn. Stud. Filoz. Nauki
Tytuł: Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, Wydaw. Nauk. PWN
Uwagi: N (1976-1993) POL ISSN 0137-9976
3234. Pozn. Stud. Polonist., Ser. Językozn
Tytuł: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza
Uwagi: R (1994-2010) 2/R (2011-) POL ISSN 1233-8672 [T., z., Vol.,
nr
3235. Pozn. Stud. Polonist., Ser. Lit
Strona255
Tytuł: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
Uwagi: N? (1994-) POL ISSN 1233-8680 [Nr
3236. Pozn. Stud. Slaw
Tytuł: Poznańskie Studia Slawistyczne
Uwagi: 2/R (2011-) POL ISSN 2084-3011 [nr
3237. Pozn. Studia Teol
Tytuł: Poznańskie Studia Teologiczne, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza. Wydział Teologiczny
Uwagi: N (1972-) 2/R (2001-2005) R (2006-) POL ISSN 0209-3472 [T.
3238. Poznaj Świat
Tytuł: Poznaj Świat
Uwagi: M (1948-) POL ISSN 0032-6143 [nr
3239. PPP Magazine
Tytuł: PPP Magazine, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
http://ippp.pl/magazyny/ppp-magazine/
Uwagi: N (2012-) POL ISSN brak w issn online i nukat [Nr
3240. Pr. Filol
Tytuł: Prace Filologiczne, Wydaw. Uniw. Warszawskiego
Uwagi: N (1885-) POL ISSN 0138-0567 [T.
3241. Pr. Filol., Lit
Tytuł: Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo
Uwagi: R (2011-) POL ISSN 2084-6045 [Nr
3242. Pr. Geogr. (Krak.)
Tytuł: Prace Geograficzne, Instytut Geografii Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków
Uwagi: N? (1998-) POL ISSN 1644-3586 [Z.
3243. Pr. Geogr. - Pol. Akad. Nauk
Tytuł: Prace Geograficzne / Polska Akademia Nauk. Instytut
Geografii = Geografičeskie Trudy = Geographical Studies
Uwagi: N (1954-) POL ISSN 0373-6547 [Nr
3244. Pr. Humanist
Tytuł: Prace Humanistyczne. Seria 1 / Rzeszowskie Towarzystwo
Przyjaciól Nauk. Wydział Nauk Humanistycznych
Uwagi: N (1970-) POL ISSN 0137-5598 [Nr
3245. Pr. Inst. Bad. Leśn
Tytuł: Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa
Uwagi: K (1958-2004) POL ISSN 0369-9870 [nr
3246. Pr. Inst. Elektrotech
Tytuł: Prace Instytutu Elektotechniki, Warszawa: Instytutut
Elektotechniki; Lubelskie Tow. Naukowe
Uwagi: N? (1952-) POL ISSN 0032-6216
3247. Pr. Inst. Geod. Kartogr
Tytuł: Prace Instytutu Geodezji i Kartografii
Uwagi: N? (1955-) POL ISSN 0032-6224 [Z.
3248. Pr. Inst. Hut
Strona256
Tytuł: Prace Instytutów Hutniczych, Min. Przemysłu Ciężkiego.
Inst. Metalurgii Żelaza im. St. Staszica, Katowice
Uwagi: Dm (1958-1976) POL ISSN 0551-7575 [nr
3249. Pr. Inst. Lotn
Tytuł: Prace Instytutu Lotnictwa, Ministerstwo Przemysłu
Maszynowego
Uwagi: N (1955-) POL ISSN 0509-6669 [[Nr
3250. Pr. Inst. Mat. Fiz. (Politech. Rzesz. im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł: Prace Instytutu Matematyki i Fizyki (Politechnika
Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Uwagi: N (1978-1979) POL ISSN 0208-810X [Nr
3251. Pr. Inst. Met. Nieżel
Tytuł: Prace Instytutu Metali Nieżelaznych, Inst. Metali
Nieżelaznych. Branżowy Ośrodek INTiE
Uwagi: K (1972-) POL ISSN 0137-589X
3252. Pr. Inst. Metal. Żel. im. St. Staszica
Tytuł: Prace Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica =
Prace IMZ, Min. Gospod.
Uwagi: K (1976-) POL ISSN 0137-9941
3253. Pr. Inst. Tele-Radiotech
Tytuł: Prace Instytutu Tele- i radiotechnicznego, Inst. Tele- i
Radiotechniczny
Uwagi: N? (1957-) POL ISSN 0032-6259
3254. Pr. Kom. Ceram., Ceram
Tytuł: Prace Komisji Ceramicznej. Ceramika, PAN Oddz. w Krakowie
Uwagi: N (1969-1985) POL ISSN 0079-3264
3255. Pr. Kom. Filol. Klas. (Pol. Akad. Umiejęt., Wydz. Filol.)
Tytuł: Prace Komisji Filologii Klasycznej (Polska Akademia
Umiejętności. Wydział Filologiczny), Kraków
Uwagi: N (1995-) POL ISSN 1733-5590 [Nr
3256. Pr. Kom. Filoz. Pedagog. - Bydg. Tow. Nauk
Tytuł: Prace Komisji Filozofii i Pedagogiki - Bydgoskie
Towarzystwo Naukowe, Bydgoskie Tow. Nauk.
Uwagi: N (1969-1970) POL ISSN 0860-3960
3257. Pr. Kom. Filoz. Socjol., Bydg. Tow. Nauk
Tytuł: Prace Komisji Filozofii i Socjologii - Bydgoskie
Towarzystwo Naukowe
Uwagi: N (1971-) POL ISSN 0137-6098
3258. Pr. Kom. Geogr. Komun. PTG
Tytuł: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, Warszawa
Uwagi: R (1996-) POL ISSN 1426-5915 [T.
3259. Pr. Kom. Geogr. Przem. Pol. Tow. Geogr
Tytuł: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa
Geograficznego
Uwagi: N (2000-2009) 2/R (2010-2012) K (2013-) POL ISSN 2080-1653
online 2449-903X [No., vol., Vol., no.
Strona257
3260. Pr. Kom. Hist. Szt
Tytuł: Prace Komisji Historii Sztuki, Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk
Uwagi: N (1922-) POL ISSN [T. 4-9, z.
3261. Pr. Kom. Krajobrazu Kult. PTG
Tytuł: Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG
Uwagi: R (2002-) POL ISSN 1896-1460 [Nr
3262. Pr. Kom. Nauk Ceram., Ceram
Tytuł: Prace Komisji Nauk Ceramicznych. Ceramika, PAN. Oddz. w
Krakowie
Uwagi: N (1986-) POL ISSN 0860-3340
3263. Pr. Kom. Nauk. - Pol. Akad. Nauk, Oddz. Katow
Tytuł: Prace Komisji Naukowych - Polska Akademia Nauk. Oddział w
Katowicach
Uwagi: N (1976-) POL ISSN 0238-9991 [Z.
3264. Pr. Kom. Oceny Podr. Szk. (Pol. Akad. Umiejętn.)
Tytuł: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych (Polska
Akademia Umiejętności). Od 2011 tyt.: Opinie Edukacyjne Polskiej
Akademii Umiejętności - Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników
Szkolnych
Uwagi: R (2002-) POL ISSN 1733-5175 online 2391-6303 [T.
3265. Pr. Kom. Paleogeogr. Czwartorzędu Pol. Akad. Umiejęt
Tytuł: Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii
Umiejętności
Uwagi: N (2003-) POL ISSN 1733-0513 [T.
3266. Pr. Kom. Spraw Eur
Tytuł: Prace Komisji Spraw Europejskich, Polska Akademia
Umiejętności, Kraków
Uwagi: N (2005-) POL ISSN 1896-2149 [T.
3267. Pr. Kom. Środkowoeur. - Pol. Akad. Umiejęt
Tytuł: Prace Komisji Środkowoeuropejskiej - Polska Akademia
Umiejętności, Polska Akademia Umiejętności. Wydział HistorycznoFilozoficzny
Uwagi: N (1993-) POL ISSN 1233-0558 [T.
3268. Pr. Komis. Językozn. - Pozn. Tow. Przyj. Nauk
Tytuł: Prace Komisji Językoznawczej - Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk, Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Wydz. Filolog.-Filoz.
Uwagi: N (1962-) POL ISSN 0079-4678
3269. Pr. Komis. Neofilol
Tytuł: Prace Komisji Neofilologicznej, Polska Akademia
Umiejętności. Wydział Filologiczny
Uwagi: N (2000-) POL ISSN 1731-8491 [T.
3270. Pr. Mater. Muz. Archeol. Etnogr. Łódź., Ser. Numizm. Konserw
Strona258
Tytuł: Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego
w Łodzi. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska = Seria
Numizmatyczna i Konserwatorska = Seria Numizmatyczna i
Konserwatorska
Works and Materials of the Archaeological and
Ethnographical Museum in Łódź = Papers and Materials of the
Archaelogical and Ethnographical Museum. Numismatic and
Conservation Series
Uwagi: R (1981-) POL ISSN 0208-5062 [Nr
3271. Pr. Muz. Ziemi
Tytuł: Prace Muzeum Ziemi, PAN. Muz. Ziemi
Uwagi: R (1958-) POL ISSN 0032-6275 [Nr
3272. Pr. Nauk. - Politech. Warsz., Elektron
Tytuł: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
Uwagi: N (1971-) POL ISSN 0137-2343 [Z.
3273. Pr. Nauk. - Politech. Warsz., Mech
Tytuł: Prace Naukowe - Politechnika Warszawska. Mechanika
Uwagi: N (1968-) POL ISSN 0137-2335 [Z.
3274. Pr. Nauk. - Wyż. Szk. Pedagog. Czest., Filol. Pol., Hist. Teor.
Lit
Tytuł: Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna Czestochowa.
Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury, Wydawnictwo
Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa
Uwagi: N (1985-2003) POL ISSN 0860-0821 [Z.
3275. Pr. Nauk. - Wyż. Szk. Pedagog. Częst., Filoz
Tytuł: Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.
Filozofia = Prace Naukowe. Filozofia (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w
Częstochowie) = Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Częstochowie. Seria: Filozofia
Uwagi: N? (1999-) POL ISSN 1734-1876
3276. Pr. Nauk. - Wyż. Szk. Pedagog. Częst., Filoz. Socjol
Tytuł: Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa.
Filozofia, Socjologia = Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Częstochowie. Filozofia, Socjologia = Prace Naukowe Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria: Filozofia, Socjologia
Uwagi: N? (1987-1997) POL ISSN 0860-0864
3277. Pr. Nauk. - Wyż. Szk. Pedagog. Częst., Mat
Tytuł: Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Częstochowa.
Matematyka = Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Częstochowie. Matematyka
Uwagi: N? (1987-2003) POL ISSN 0860-0848 [Nr
3278. Pr. Nauk. - Wyż. Szk. Pedagog. Częst., Psychol
Tytuł: Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa.
Psychologia
Uwagi: N (1986-) POL ISSN 0860-0872
3279. Pr. Nauk. - Wyż. Szk. Pedagog. Częst., Stud. Neofilol
Tytuł: Prace Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.
Studia Neofilologiczne, WSP
Uwagi: N (2000-) POL ISSN 1642-6223
Strona259
3280. Pr. Nauk. Akad. im. Jana Długosza Częst., Eduk. Muzycz
Tytuł: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Edukacja Muzyczna
Uwagi: N (2005-) POL ISSN 1895-8079 [Z.
3281. Pr. Nauk. Akad. im. Jana Długosza Częst., Pedagog
Tytuł: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Pedagogika
Uwagi: N (2004-) POL ISSN 1734-185X [T.
3282. Pr. Nauk. Akad. im. Jana Długosza Częst., Psychol
Tytuł: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Psychologia
Uwagi: N (2004-) POL ISSN 1896-026X [Z.
3283. Pr. Nauk. Gł. Inst. Gór
Tytuł: Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice
Uwagi: N? (1992-) POL ISSN 1230-2643
3284. Pr. Nauk. Gł. Inst. Gór., Gór. Śr
Tytuł: Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, Górnictwo i
Środowisko
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1643-7608 [no.
3285. Pr. Nauk. Gł. Inst. Gór., Konf
Tytuł: Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, Konferencje,
Katowice
Uwagi: N? (1995-) POL od nr 17 (1996) pojawił się ISSN 1230-2643;
taki sam jak dla tytułu: "Prace Naukowe Głównego Instytutu
Górnictwa"
3286. Pr. Nauk. Inst. Gór. Politech. Wroc., Stud. Mater
Tytuł: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki
Wrocławskiej. Studia i Materiały
Uwagi: N (1970-) POL ISSN 0370-0798 [Nr
3287. Pr. Nauk. Inst. Mat. Fiz. Teor. Politech. Wroc
Tytuł: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Fizyki Teoretycznej
Politechniki Wrocławskiej = Prace Naukowe Politechniki
Wrocławskiej
Uwagi: N (1970-1974) POL ISSN brak w Nukat
3288. Pr. Nauk. Inst. Telekomun. Akust. Politech. Wroc., Konf
Tytuł: Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki
Politechniki Wrocławskiej. Konferencje = Scientific papers of the
Institute of Telecommunication and Acoustics of Wrocław Technical
University. Conferences, Wydaw. Politech. Wrocł.
Uwagi: N (1973-) POL ISSN 0324-9344 [Nr
3289. Pr. Nauk. Stud. Nauki Jęz. Obcych Politech. Wroc., Konf
Tytuł: Prace Naukowe Studium Nauki Języków Obcych Politechniki
Wrocławskiej = Scientific Papers of the Department of Foreign
Languages of the Technical University of Wrocław. Conferences,
Politech. Wrocł.
Uwagi: N (1996-) POL ISSN 1426-8779 [[Nr
3290. Pr. Nauk. UŚl., Acta Biol
Strona260
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Acta
Biologica
Uwagi: N (1975-1985 ) POL ISSN 0208-5046 [Nr
3291. Pr. Nauk. UŚl., Acta Biol. Siles
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Acta
Biologica Silesiana
Uwagi: N (1985-) POL ISSN 0860-2441 [T.
3292. Pr. Nauk. UŚl., Acta Chromatogr
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Acta
Chromatographica, UŚl. Inst. Chemii
Uwagi: R (1992-) POL ISSN 1233-2356 [No.
3293. Pr. Nauk. UŚl., Ann. Math. Siles
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Annales
Mathematicae Silesianae
Uwagi: N (1985-) POL ISSN 0860-2107 [[Nr
3294. Pr. Nauk. UŚl., Ciesz. Alm. Pedagog
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Cieszyśki Almanach Pedagogiczny
Uwagi: R (2012- ) POL ISSN 2300-3006 [T.
3295. Pr. Nauk. UŚl., Civ. Mentis
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Civitas
Mentis
Uwagi: N? (2005-) POL ISSN 1895-8346 [T.
3296. Pr. Nauk. UŚl., Fiz. Chem. Mater
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Fizyka i
Chemia Materiałów
Uwagi: N (2000-) POL ISSN 1641-3628 [T.
3297. Pr. Nauk. UŚl., Fiz. Chem. Met
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Fizyka i
Chemia Metali
Uwagi: N (1976-1998) POL ISSN 0208-578X [T.
3298. Pr. Nauk. UŚl., Folia Philol. Jugosl.-Pol
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Folia
Philologica Jugoslavo-Polonica
Uwagi: N (1988-1988) POL [T.
3299. Pr. Nauk. UŚl., Folia Philol. Maced.-Pol
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Folia
Philologica Macedono-Polonica
Uwagi: N (1994-) POL ISSN brak [T.
3300. Pr. Nauk. UŚl., Folia Philos
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Folia
Philosophica
Uwagi: N (1993-) POL ISSN 1231-0913 [T.
3301. Pr. Nauk. UŚl., Forum
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Forum,
Uniwersytet Śląski, University of Alberta
Uwagi: N (1998-) POL ISSN brak
Strona261
3302. Pr. Nauk. UŚl., Fotointerpret. Geogr
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Fotointerpretacja w Geografii
Uwagi: N (1964-2000) POL ISSN 0071-8076 [Nr
3303. Pr. Nauk. UŚl., Geogr
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Geographia. Studia et Dissertationes
Uwagi: N (1976-) POL ISSN 0208-5054 [T.
3304. Pr. Nauk. UŚl., Geologia
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Geologia
Uwagi: N (1977-) POL ISSN 0208-5543 [T.
3305. Pr. Nauk. UŚl., Hist. Współcz
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Historia
i Współczesność
Uwagi: N (1977-) POL ISSN 0137-3277 [[T.
3306. Pr. Nauk. UŚl., Jęz. Artyst
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Język
Artystyczny
Uwagi: N (1978-) POL ISSN 0209-3731 [T.
3307. Pr. Nauk. UŚl., Kras i Speleol
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kras i
Speleologia
Uwagi: N (1977-) POL ISSN 0137-5482 [T.
3308. Pr. Nauk. UŚl., Logop. Sil
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Logopedia Silesiana
Uwagi: N? (2012-) POL ISSN 2300-5246 [T.
3309. Pr. Nauk. UŚl., Neophilologica
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Neophilologica
Uwagi: N (1980-) POL ISSN 0208-5550 [T.
3310. Pr. Nauk. UŚl., Pedagog. Pr. Kult.-Ośw
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Pedagogika Pracy Kulturalno-Oświatowej
Uwagi: N (1976-) POL ISSN 0208-5526
3311. Pr. Nauk. UŚl., Phys. Pap
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Physics
Papers
Uwagi: N (1973-1975) POL ISSN 0303-5158
3312. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Chem
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prace
Chemiczne
Uwagi: N (1970-) POL ISSN 0208-5364
3313. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Dydakt
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prace
Dydaktyczne
Uwagi: N (1970-) POL ISSN 0208-5461 [T.
Strona262
3314. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Ekon
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prace
Ekonomiczne, Katowice
Uwagi: N (1974-) POL ISSN brak [T.
3315. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Filol
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prace
Filologiczne
Uwagi: N (1985-) POL ISSN 0138-0567
3316. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Filoz
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prace
Filozoficzne
Uwagi: N (1974-) POL ISSN brak [[T.
3317. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Filoz.-Społ
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prace
Filozoficzno-Społeczne.
Uwagi: N (1971-) POL ISSN brak [T.
3318. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Fiz
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prace
Fizyczne
Uwagi: N (1976-) POL ISSN 0324-8976
3319. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Hist
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace
Historyczne
Uwagi: N (1970-1975?) POL ISSN brak [[T.
3320. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Historycznolit
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prace
Historycznolietrackie
Uwagi: N (1969-) POL ISSN 0080-3444 [T.
3321. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Językozn
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prace
Językoznawcze
Uwagi: N (1969-) POL ISSN 0208-5445 [T.
3322. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Mat
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prace
Matematyczne
Uwagi: N (1969-1982) POL ISSN 0208-5410 [T.
3323. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Nauk Społ
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prace z
Nauk Społecznych
Uwagi: N (1975-1984) POL ISSN 0208-5437
3324. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Nauk Społ. Folia Philos
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prace
Nauk Społecznych. Folia Philosophica
Uwagi: N (1984-1992) POL ISSN 0867-664X [[T.
3325. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Pedagog
Strona263
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prace
Pedagogiczne
Uwagi: N (1972-) POL ISSN 0208-5429 [T.
3326. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Praw
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace
Prawnicze
Uwagi: N (1969-1975) POL ISSN [brak
3327. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Psychol
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prace
Psychologiczne
Uwagi: N (1971-1979) POL ISSN 1508-3144
3328. Pr. Nauk. UŚl., Pr. Wydz. Tech
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prace
Wydziału Techniki
Uwagi: N (1973-) POL ISSN 0208-5402 [T.
3329. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Gór
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Problemy
Prawne Górnictwa
Uwagi: N (1977-) POL ISSN 0208-5488 [Z.
3330. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Praw. Hand. Zagr
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Problemy
Prawne Handlu Zagranicznego
Uwagi: N (1977-) POL ISSN 0208-5496 [T.
3331. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Kar
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Problemy
Prawa Karnego
Uwagi: N (1975-) POL ISSN 0208-5577 [T.
3332. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Prywat. Międzynar
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytet Śląskiego w Katowicach, Problemy
Prawa Prywatnego Międzynarodowego
Uwagi: N (2007-) POL ISSN 1896-7604 [T.
3333. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Przewoz
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Problemy
Prawa Przewozowego
Uwagi: N (1979-) POL ISSN 0208-5518
3334. Pr. Nauk. UŚl., Probl. Prawa Wynalaz. Patent
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Problemy
Prawa Wynalazczego i Patentowego
Uwagi: N (1974-) POL ISSN 0208-550X
3335. Pr. Nauk. UŚl., Przekł. Lit. Słow
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Przekłady Literatur
Słowiańskich
Uwagi: N (2009-) POL ISSN 1899-9417 [T.
3336. Pr. Nauk. UŚl., Psychol. Bad. Apl
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Psychologia. Badania i Aplikacje
Uwagi: N (1997-) POL ISSN 1428-8664 [T.
Strona264
3337. Pr. Nauk. UŚl., Psychol. Probl. Funkc. Człow. Sytuacji Pr
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Psychologiczne Problemy Funkcjonowania Człowieka w Sytuacji Pracy
Uwagi: N (1980-1995) POL ISSN 0208-5569 [T.
3338. Pr. Nauk. UŚl., Rom. Siles
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Romanica Silesiana
Uwagi: N (2006-) POL ISSN 1898-2433 [No.
3339. Pr. Nauk. UŚl., Rusycyst. Stud. Lit
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze
Uwagi: N (1977-) POL ISSN 0208-5038 [T.
3340. Pr. Nauk. UŚl., Scr. Class
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Scripta
Classica
Uwagi: N (2004-) POL ISSN 1732-3509 [Vol.
3341. Pr. Nauk. UŚl., Sil. J. Leg. Stud
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Silesian
Journal of Legal Studies
Uwagi: N (2009-) POL ISSN 2080-1912 [Vol.
3342. Pr. Nauk. UŚl., Skamander
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Skamander
Uwagi: N (1974-1995, 2015-) POL ISSN brak [T.
3343. Pr. Nauk. UŚl., Socjolingwistyka
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Socjolingwistyka
Uwagi: N (1977-) POL ISSN 0208-6808 [T.
3344. Pr. Nauk. UŚl., Staropol. Teksty i Konteksty
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Staropolskie Teksty i Konteksty
Uwagi: N (1989-) POL ISSN brak [T.
3345. Pr. Nauk. UŚl., Stud. Etnol. Antropol
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Studia
Etnologiczne i Antropologiczne
Uwagi: N (1997-) POL ISSN 1506-5790 [T.
3346. Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Studia
Iuridica Silesiana
Uwagi: N (1976-) POL ISSN 0208-502X [T.
3347. Pr. Nauk. UŚl., Stud. Politicae Univ. Sil
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Studia
Politicae Universitatis Silesiensis, Katowice
Uwagi: N (2005-) POL ISSN 1895-3492 [T.
3348. Pr. Nauk. UŚl., Stud. Zesz. Praw
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Studenckie Zeszyty Prawnicze
Strona265
Uwagi: R (1971-1976) POL ISSN brak
3349. Pr. Nauk. UŚl., Średniow. Pol. Powsz
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Średniowiecze Polskie
i Powszechne; w latach 1999-2007 tytuł ukazywał się jako wydaw.
zwarte
Uwagi: N (1999-) POL ISSN 2080-492X [T.
3350. Pr. Nauk. UŚl., Wieki Stare Nowe
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Wieki Stare i Nowe;
do 2007 r. tytuł ukazywał się jako wydaw. zwarte
Uwagi: N (2000-) POL ISSN 1899-1556 [T.
3351. Pr. Nauk. UŚl., Z Dziejów Prawa
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Z
Dziejów Prawa =Aus der Geschichte des Rechts = From the History of
the Law; zmiana typu publikacji w roku 2008, wcześniej każdy tom
serii "Z Dziejów Prawa" był opatrzony ISBN-em
Uwagi: N (2008-) POL ISSN 1898-6986 [T.
3352. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Organ. Pr. Bibl
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Z
Problemów Organizacji Pracy Bibliotecznej
Uwagi: N (1979-) POL ISSN 0860-2433
3353. Pr. Nauk. UŚl., Z Probl. Prawa Pr. Polit. Soc
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Z
Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej
Uwagi: N (1977-) POL ISSN 0208-5003 [T.
3354. Pr. Nauk. UŚl., Z Teor. Prakt. Dydakt. Jęz. Pol
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Z Teorii
i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego
Uwagi: N (1977-) POL ISSN 0208-5011 [T.
3355. Pr. Nauk. UŚl., Zarz. i Techn. Inf
Tytuł: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Zarządzanie i Technologie Informacyjne
Uwagi: N (2004-) POL ISSN 1732-3517 [T.
3356. Pr. Naukozn. - Progn
Tytuł: Prace Naukoznawcze i Prognostyczne, Politechnika Wrocławska
Uwagi: K (1978-1990) POL ISSN 0137-1215 [nr
3357. Pr. Naukozn. Politech. Wroc
Tytuł: Prace Naukoznawcze Politechniki Wrocławskiej = Prace
Naukoznawcze - Politechnika Wrocławska
Uwagi: N (1969-1972) POL ISSN 0137-1207
3358. Pr. Ogrodu Bot. Pol. Akad. Nauk
Tytuł: Prace Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, PAN.
Ogród Botaniczny
Uwagi: R (1991-) POL ISSN 1230-3127
3359. Pr. Polonist
Tytuł: Prace Polonistyczne, Łódzkie Tow. Naukowe
Uwagi: R (1937-) POL ISSN 0079-4791 [Ser.
Strona266
3360. Pr. Soc
Tytuł: Praca Socjalna, Inst. Rozw. Służb Społecznych
Uwagi: K (1986-) POL ISSN 0860-3480 [[nr
3361. Pr. Spec. - Pol. Tow. Mineral
Tytuł: Prace Specjalne - Polskie Towarzystwo Mineralogiczne =
Polskie Towarzystwo Minerologiczne. Prace Specjalne, Pol. Tow.
Miner.
Uwagi: N (1991-) POL ISSN 0867-7360 [Z.
3362. Pr. Stud. Geogr
Tytuł: Prace i Studia Geograficzne, Uniwersytet Warszawski.
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uwagi: 2/R? (1979-) POL ISSN 0208-4589 [t.
3363. Pr. Stud. Koła Nauk. Geografów Uniw. Pedagog. Krak
Tytuł: Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie
Uwagi: R (2012-) POL ISSN 2300-3928 [Vol.
3364. Pr. Zabezp. Społ
Tytuł: Praca i Zebezpieczenie Społeczne, Państ. Wydaw. Ekon.
Uwagi: M (1959-) POL ISSN 0032-6186 [nr
3365. Pr. Zakł. Syst. Autom. Kompleksowej Pol. Akad. Nauk
Tytuł: Prace Zakładu Systemów Automatyki Kompleksowej Polskiej
Akademii Nauk = Prace Zakładu Systemów Automatyki Kompleksowej
PAN, Gliwice
Uwagi: N (1969-1975) POL ISSN [brak
3366. Prac. Nauk. AWF Wroc
Tytuł: Prace Naukowe, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
Tyt. poprzedni: Kwartalnik Naukowy (1994-1995)
Uwagi: N (1997-) POL ISSN brak [[Z.
3367. Prace Językozn. (Olszt.)
Tytuł: Prace Językoznawcze (Olsztyn), Uniwersytet WarmińskoMazurski. Instytut Filologii Polskiej, Olsztyn
Uwagi: N (1999-2012) K (2013-) POL ISSN 1509-5304 [nr
3368. Prace Nauk. Akad. im. Jana Długosza Częst., Eduk. Plast
Tytuł: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Edukacja Plastyczna
Uwagi: N (2005-) POL ISSN 1896-7736 [Z.
3369. Prace Nauk. Akad. im. Jana Długosza Częst., Filol. Pol., Hist.
Teoria Lit
Tytuł: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
Uwagi: N (2006-) POL ISSN 1896-7884 [T.
3370. Prace Nauk. Akad. im. Jana Długosza Częst., Stud. Neofilogiczne
Tytuł: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Studia Neofilologiczne
Uwagi: R (2006- ) POL ISSN 1897-4244 [[Nr
3371. Pract. Engl. Teach
Strona267
Tytuł: Practical English Teaching, London
Uwagi: K (1980-) GBR ISSN 0260-4752
3372. Prakseologia
Tytuł: Prakseologia, PAN, Inst. Fizjol. i Socjol., Zakł.
Prakseologii
Uwagi: K (1966-) POL ISSN 0079-4872
3373. Prakt. Metallogr
Tytuł: Praktische Metallographie, parallel title Practical
Metallography (Print)
Uwagi: M (1964-) DEU ISSN 0032-678X [iss.
3374. Prakt. Teor
Tytuł: Praktyka Teoretyczna
Uwagi: 2/R (2010-) POL ISSN 2081-8130 [nr
3375. Pramana (Bangalore)
Tytuł: Pramana (Bangalore), Journal of Physics
Uwagi: M (1973-) IND ISSN 0304-4289 [no.
3376. Prasa Polska
Tytuł: Prasa Polska, Paris
Uwagi: T (1994-) FRA ISSN 1252-1213
3377. Prasa Tech
Tytuł: Prasa Techniczna, Rada Prasy Tech. Organu Opin. Min. Nauki
i Szk. Wyż.
Uwagi: Dm (1971-1990) POL ISSN 0324-8186 [nr
3378. Pravnik
Tytuł: Pravnik = Lawyer, Praha
Uwagi: M (1962-) CZE ISSN 0231-6625
3379. Pravo Susp. (Ivano-Frankivs'k)
Tytuł: Pravo i Suspil'stvo (Ivano-Frankivs'k), inne tyt.: Law and
society, International journal Law and society, Miznarodnij
zurnal Pravo ? suspil'stvo
Uwagi: 2/R (2015) UKR ISSN 2410-4787 [no.
3380. Prawa Człow
Tytuł: Prawa Czlowieka = Prawa Człowieka w Polsce, Kom. Helsinski
w Polsce
Uwagi: N (1988-) POL ISSN 1230-6614
3381. Prawa Człow. (Katow.)
Tytuł: Prawa Człowieka : Humanistyczne Zeszyty Naukowe = Human
Rights : humanistic - scientific fascicles, Uniwersytet Śląski w
Katowicach
Uwagi: R (1994-) POL ISSN brak w NUKAT, ISSN Online [Z.
3382. Prawo Asekuracyjne
Tytuł: Prawo Asekuracyjne
Uwagi: K (1994-) POL ISSN 1233-5681 [nr
3383. Prawo Bank
Tytuł: Prawo Bankowe, Zarz. i Finanse
Strona268
Uwagi: K (1994-1997) Dm (1998-1999) M (2000-) POL ISSN 1231-1472
[nr
3384. Prawo Działaniu
Tytuł: Prawo w Działaniu
Uwagi: N? (2006-) POL ISSN 2084-1906 [T.
3385. Prawo Eur. Prakt
Tytuł: Prawo Europejskie w Praktyce, tyt. poprz. Prawo Europejskie
2002-2004; wyd. Fundacja Prawo Europejskie
Uwagi: M (2004-) POL ISSN 1733-2036 [nr
3386. Prawo Finanse Biz
Tytuł: Prawo i Finanse w Biznesie, Zrzeszenie Prawników Polskich
Uwagi: M (1994-1996) POL ISSN 1231-241X [nr
3387. Prawo Handlu Zagr
Tytuł: Prawo w Handlu Zagranicznym : biuletyn prawny, Wydawnictwo
Polska Izba Handlu Zagranicznego, Warszawa
Uwagi: N (1962-1973) POL ISSN [brak
3388. Prawo Kanon
Tytuł: Prawo Kanoniczne, ATK
Uwagi: K (1958-) POL ISSN 0551-911X [nr
3389. Prawo Med
Tytuł: Prawo i Medycyna, "Abakus"
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1506-8757 [nr
3390. Prawo Pap. Wart
Tytuł: Prawo Papierów Wartościowych, Warszawa
Uwagi: M (2000-) POL ISSN 1640-7849
3391. Prawo Podat
Tytuł: Prawo i Podatki : komentarze, informacje, analizy
Uwagi: M (2005-) POL ISSN 1895-1775 [nr
3392. Prawo Polityka
Tytuł: Prawo i Polityka. Lubelska Fundacja Przedsiębiorczości
Uwagi: R (2009- ) POL ISSN 2080-5799 [Nr, od 2011 T.
3393. Prawo Pr
Tytuł: Prawo Pracy, Warszawa
Uwagi: M (1995-) POL ISSN 1234-2904
3394. Prawo Przeds
Tytuł: Prawo Przedsiębiorcy : zbiór tekstów aktualnego prawa
gospodarczego / Biuro Informacji Organizacyjno-Prawnej "Inform"
Uwagi: R (1991-1994) T (1995-) POL ISSN 1230-2856
3395. Prawo Spółek
Tytuł: Prawo Spółek, Od 1998 nr 11 podtyt.: komentarze, praktyka,
orzecznictwo, "INFOR"
Uwagi: M (1997-) POL ISSN 1426-2878 [nr
3396. Prawo Śr
Tytuł: Prawo i Środowisko
Uwagi: K (1995-) POL ISSN 1234-8937 [nr
Strona269
3397. Prawo Ubezp. Reasekur
Tytuł: Prawo, Ubezpieczenia, Reasekuracja
Uwagi: M (1997-) POL ISSN 1427-5481 [nr
3398. Prawo Unii Eur
Tytuł: Prawo Unii Europejskiej, "INFOR"
Uwagi: M (1998-) POL ISSN 1429-0240
3399. Prawo Więź
Tytuł: Prawo i Więź
Uwagi: K (2012-) POL ISSN 2299-405X [nr
3400. Prawo Zamówień Publicznych
Tytuł: Prawo Zamówień Publicznych
Uwagi: K (2004-) POL ISSN 1733-0777 [nr
3401. Prawo Życie
Tytuł: Prawo i Życie : dwutygodnik społeczno-prawny : organ
Zrzeszenia Prawników Polskich; Od 1994 r. nr 25 podtyt. : tygodnik
o prawie i bezprawiu; W 1995 r. nr 33-38 podtyt.: najbliższy życiu
tygodnik o prawie; Od 1999 r. nr 7 podtyt.: miesięcznik Gazety
Prawnej
Uwagi: T (1956-1991) Dt (1992-1993) T (1994-1998) M (1999-2001)
Dt (2002-) POL ISSN 0551-9101 [nr
3402. Prawo, Adm., Kośc
Tytuł: Prawo. Administracja. Kościół, Wydaw. KUL
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1644-9924 [nr
3403. Prądnik (Ojców)
Tytuł: Prądnik : prace i materiały Muzeum im. Prof. Władysława
Szafera., Ojcowski Park Narodowy
Uwagi: N (1990-) POL ISSN 0867-0196 [T.
3404. Preferencje Polit
Tytuł: Preferencje Polityczne : postawy, identyfikacje, zachowania
= Political Preferences
Uwagi: 2/R (2009- ) POL ISSN 2083-327X [nr
3405. Prehl. vyzk. (Archeol. ust. Akad. ved Ces. repub. Brne)
Tytuł: Prehled vyzkumu ... (Archeologicky ustav Akademie ved Ceske
republiky v Brne) = Přehled výzkumů ... (Archeologický ústav
Akademie věd České republiky v Brně), Brno
Uwagi: R (1993-) CZE ISSN 1211-7250 [[R.
3406. Preslia (Praha)
Tytuł: Preslia (Praha)
Uwagi: K (1914-) CZ ISSN 0032-7786
3407. Pressje
Tytuł: Pressje, Kraków: Jagiellońskie Towarzystwo KulturalnoOświatowe "Klub Jagielloński"
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1644-7050 [nr
3408. Preteksty
Tytuł: Preteksty
Strona270
Uwagi: M (1999-) POL ISSN 1642-2929 [nr
3409. Prib. Tech. Eksp
Tytuł: Pribory i Technika Eksperimenta, Moskva
Uwagi: N? (1956-) RUS ISSN 0032-8162
3410. Primer. Knjizev
Tytuł: Primerjalna Knjizevnost
Uwagi: 2/R (1978-) SVN ISSN 0351-1189 [vol.
3411. Primorske Nov. (1963)
Tytuł: Primorske Novice (1963), Koper
Uwagi: 2/T (1963-2000) SVN ISSN 0350-4468 [stevilka
3412. Principia (Krak.)
Tytuł: Principia, Kraków
Uwagi: N (1990-) POL ISSN 0867-5392 [Nr
3413. Pro Fide Rege et Lege
Tytuł: Pro Fide Rege et Lege, Klub Zachowawczo-Monarchistyczny
Uwagi: K (1988-) POL ISSN 0867-6771
3414. Pro Med. (Katow.)
Tytuł: Pro Medico (Katowice), Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach
Uwagi: M (1994-) POL ISSN 1232-8693 [nr
3415. Pro Musica Sacra
Tytuł: Pro Musica Sacra
Uwagi: R (2011-) POL ISSN 2083-4039 [Nr
3416. Prob. Ekol. Kraj
Tytuł: Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape
Ecology. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, dostęp:
http://paek.ukw.edu.pl/pek/index.php/PEK/issue/archive
Uwagi: 2/R (1997-) POL ISSN 1899-3850 [vol.
3417. Probab. Math. Stat
Tytuł: Probability and Mathematical Statistics, Warsz., Wroc.,
Polish Scientific Publishers
Uwagi: 2/R (1980-) POL ISSN 0208-4147 [fasc.
3418. Probacja
Tytuł: Probacja
Uwagi: K (2009-) POL ISSN 1689-6122 [nr
3419. Probl. Alkohol
Tytuł: Problemy Alkoholizmu, Społ. Kom. Przeciwalkoholowy. Zarz.
Gł.
Uwagi: M (1976-) POL ISSN 0032-9495
3420. Probl. Control Inf. Theory
Tytuł: Problems of Control and Information Theory = Problemy
upravlenia i teorii informacii, Budapest , Akad. Kiado
Uwagi: K (1972-1991) HUN ISSN 0370-2529 [no.
3421. Probl. Dydakt. Mat
Tytuł: Problemy Dydaktyczne Matematyki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna
im. Tadeusza Kotarbińskiego (Zielona Góra)
Strona271
Uwagi: N (1984-) POL ISSN 0860-4118 [[T.
3422. Probl. Educ. 21st Century
Tytuł: Problems of Education in the 21st Century
Uwagi: 2/R (2007) 7-9 vol. (2008-2014) Dm (2015-) LTU ISSN 18227864 [vol.
3423. Probl. Egzekucji Sądow
Tytuł: Problemy Egzekucji Sądowej, Stowarzyszenie Komorników
Sądowych, Sopot
Uwagi: N (1993-1999) POL ISSN 1428-3603 [Nr
3424. Probl. Ekol
Tytuł: Problemy Ekologii : ekonomia, prawo, technologie, normy,
edukacja ekologiczna, 0d 1999 nr 2 podtyt.: ekonomia-prawotechnologie-ekofilozofia-edukacja ekologiczna, Od 2002 nr 1
podtyt.: ekonomia, prawo, technologie, normy, ochrona bioróżności,
gospodarka przestrzenna, ekofilozofia, edukacja ekologiczna, Od
2002 na okł. podtyt.: zrównoważony rozwój to obowiązek naszej
cywilizacji, PPHU EcoEdycja,
Uwagi: Dm (1997-) POL ISSN 1427-3381 [nr
3425. Probl. Ekorozw
Tytuł: Problemy Ekorozwoju; Politechnika Lubelska. Wydział
Inżynierii Środowiska
Uwagi: N (2006-) POL ISSN 1895-6912 [Vol., nr
3426. Probl. Eksploat
Tytuł: Problemy Eksploatacyjne, Inst. Technologii Eksploat., Radom
Uwagi: K (1990-) POL ISSN 1232-9312
3427. Probl. Frazeol. Eur
Tytuł: Problemy Frazeologii Europejskiej, Norbertinum, Lublin
Uwagi: N (1996-) POL ISSN 1643-0239 [[T.
3428. Probl. Geogr.
Tytuł: Problemi na Geografiata, parallel title: Problems of
Geography
Uwagi: K (1974-) BGR ISSN 0204-7209 [z.
3429. Probl. Klimatol. Polarn
Tytuł: Problemy Klimatologii Polarnej, Wyż. Szkoła Morska. Wydz.
Nawigacyjny
Uwagi: R (1991-) POL ISSN 1234-0715 [Nr
3430. Probl. Kryminal
Tytuł: Problemy Kryminalistyki, Zakład Kryminalistyczny Komendy
Głównej MO, Od R.6 1960 podtyt.: czasopismo poświęcone
zagadnieniom teorii i praktyki śledztwa; Od R.27 1981 podtyt.:
czasopismo poświęcone zagadnieniom ścigania i zapobiegania
przestępczości; Od R.33 1987 podtyt.: czasopismo poświęcone
zagadnieniom teorii i praktyki naukowych metod zapobiegania i
zwalczania przestępczości
Uwagi: M (1955-1958) Dm (1958-1981) K (1982-) POL ISSN 0552-2153
[nr
3431. Probl. Kryminol. Wielkop
Strona272
Tytuł: Problemy Kryminologiczne Wielkopolski, UAM. Wydz. Prawa i
Adm.
Uwagi: N (198?-) POL ISSN 0860-3952
3432. Probl. Marks.-Lenin
Tytuł: Problemy Marksizmu-Leninizmu, Inst. Podst. Probl. Marks.Lenin. KC ZPR
Uwagi: K (1983-1984) POL ISSN 0239-5177 [nr
3433. Probl. Med. Rodz
Tytuł: Problemy Medycyny Rodzinnej, Aktis, Łódź
Uwagi: 2/R (1999) R (2000) 2/R (2001-2005) K (2006-) POL ISSN
1507-5222 [nr
3434. Probl. Opiek.-Wychow
Tytuł: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Inst. Rozwoju Służb Społ.
Uwagi: M (1961-) POL ISSN 0552-2188 [nr
3435. Probl. Organ
Tytuł: Problemy Organizacji, Tow. Nauk. Organ. i Kier.
Uwagi: K (1963-1990) POL ISSN 0137-5504
3436. Probl. Ośw. Wsi
Tytuł: Problemy Oświaty na Wsi, Min. Eduk. Narodowej
Uwagi: Dm (1982-1990) POL ISSN 0209-0112
3437. Probl. Pok. Socjal
Tytuł: Problemy Pokoju i Socjalizmu, Warszawa
Uwagi: M (1958-) POL ISSN 0478-3840
3438. Probl. Polit. Społecz
Tytuł: Problemy Polityki Społecznej, Wydawnictwo Instytutu
Filozofii i Socjologii PAN
Uwagi: R (1999-) POL ISSN 1640-1808 [Nr
3439. Probl. Porad. Psychol. Pedagog
Tytuł: Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego :
biuletyn, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej
Ministerstwa Edukacji Narodowej
Uwagi: N (1994-2003) POL ISSN 1234-3242 [Nr
3440. Probl. Postępu Tech
Tytuł: Problemy Postępu Technicznego, Ośr. Postępu Tech.
Uwagi: Dm (1964-) POL ISSN 0208-693X [nr
3441. Probl. Praworząd
Tytuł: Problemy Praworządności, Min. Sprawiedliwości
Uwagi: M (1969-1991) POL ISSN 0137-8643 [nr
3442. Probl. Profesjologii
Tytuł: Problemy Profesjologii
Uwagi: 2/R (2005-) POL ISSN 1895-197X [nr
3443. Probl. Proj
Tytuł: Problemy Projektowe, Wydaw. Biur Proj.-Konstr. Przem. i
Bud.
Uwagi: K (1984-2001) POL ISSN 0239-7404
Strona273
3444. Probl. Proj. Hut
Tytuł: Problemy Projektowe Hutnictwa, "BIPROUT"
Uwagi: M (1957-1958) POL ISSN 1640-1492
3445. Probl. Proj. Hut. Przem. Masz. Biur Proj. Zakł. Prod
Tytuł: Problemy Projektowe Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego oraz
Biur Projektujących Zakłady Produkcyjne
Uwagi: K (1982-1983) POL ISSN 0239-2089
3446. Probl. Proj. Zakł. Prod
Tytuł: Problemy Projektowe Biur Projektujących Zakłady
Produkcyjne, Min. Hut. i Przem. Masz.
Uwagi: K (1965-1981) POL ISSN 0208-6921
3447. Probl. Rehabil. Społ. Zaw
Tytuł: Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, Warszawa:
Centrum Naukowo-Badawcze Spółdzielczości Inwalidów
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1230-7122
3448. Probl. Rehabil. Zaw
Tytuł: Problemy Rehabilitacji Zawodowej, Cent. Nauk.-Bad.
Spółdzielczości Inwal.
Uwagi: K (1977-1991) POL ISSN 0324-8720
3449. Probl. Rodz
Tytuł: Problemy Rodziny, Tow. Plan. Rodz
Uwagi: Dm (1961-) POL ISSN 0552-2234
3450. Probl. Rozw. Miast
Tytuł: Problemy Rozwoju Miast, Instytut Rozwoju Miast (Kraków)
Uwagi: K (2004-) POL ISSN 1733-2435 [z.
3451. Probl. Sci. Sci
Tytuł: Problems of the Science of Science, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Warszawa
Uwagi: N (1970-1979) POL ISSN 0302-9476 [[Nr
3452. Probl. Sovrem. Obraz
Tytuł: Problemy Sovremennogo Obrazovania
Uwagi: Dm (2010-) RUS ISSN 2218-8711 [nr
3453. Probl. Społ. Ekon
Tytuł: Problemy Społeczne i Ekonomiczne, Wyższa Szkoła Nauk
Ekonomicznych i Społecznych w Kętach
Uwagi: R (2004-) POL ISSN 1734-0284 [Vol.
3454. Probl. Społecz
Tytuł: Problemy Społeczne
Uwagi: Dm (2001-) POL ISSN 1730-6361 [nr
3455. Probl. Stud. Naucz
Tytuł: Problemy Studiów Nauczycielskich, Wyższa Szkoła
Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uwagi: N (1983-) POL ISSN 0239-6769 [Nr
3456. Probl. Stud. Ruchu Nauk
Strona274
Tytuł: Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, Zarz. Gł. Zrzesz.
Stud. Pol.
Uwagi: Dm (1971-) POL ISSN 0137-5105 [nr
3457. Probl. Szk. Nauk Med
Tytuł: Problemy Szkolnictwa i Nauk Medycznych, Państwowy Zakład
Wydawnictw Lekarskich, Warszawa
Uwagi: K (1976-1990?) POL ISSN 0137-4982 [nr
3458. Probl. Tur. (1978)
Tytuł: Problemy Turystyki = Problems of Tourism, Warszawa
Uwagi: K (1978-1986) POL ISSN 0138-0478
3459. Probl. Tur. (1987)
Tytuł: Problems of Tourism, Institute of Tourism
Uwagi: N (1987-) POL ISSN 1230-1035 [Vol., nr
3460. Probl. Wczesnej Eduk
Tytuł: Problemy Wczesnej Edukacji, parallel title: Issues in Early
Education
Uwagi: 2/R (2005-) POL ISSN 1734-1582 [nr
3461. Probl. Współcz. Kryminal
Tytuł: Problemy Współczesnej Kryminalistyki, Uniw. Warszawski
Wydz. Prawa i Administracji. Katedra Kryminalistyki
Uwagi: R (1996-) POL ISSN 1643-2207 [T.
3462. Probl. Współcz. Prawa Międzynar. Eur. Porównawczego
Tytuł: Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego
i Porównawczego : rocznik redagowany w Katedrze Europeistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego (Od R. 3(2005) podtyt.: rocznik
redagowany w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Uwagi: R (2003-) POL ISSN 1730-4504 [Vol.
3463. Probl. Zagosp. Ziem Gór
Tytuł: Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, Kraków : Komitet
Zagospodarowania Ziem Górskich PAN
Uwagi: N (1966-) POL ISSN 0137-5423 [Z.
3464. Problemy
Tytuł: Problemy, Tow. Wiedzy Powszechnej
Uwagi: M (1945-) POL ISSN 0032-9487
3465. Proc. Am. Math. Soc
Tytuł: Proceedings of the American Mathematical Society,
Providence, R.I
Uwagi: M (1950-) USA ISSN 0002-9939 [no.
3466. Proc. Camb. Philos. Soc
Tytuł: Proceedings of the Cambridge Philosophical Society
Uwagi: Dm (1843-1974) GBR ISSN 0008-1981 [Vol., pt.
3467. Proc. ECOpole
Tytuł: Proceedings of ECOpole, Society of Ecological Chemisty and
Engineering. Opole University
Uwagi: 2/R () POL ISSN 1898-617X [no.
3468. Proc. Edinb. Math. Soc
Strona275
Tytuł: Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society
Uwagi: 3/R (1883-) GBR ISSN 0013-0915 [iss.
3469. Proc. Geologists' Assoc
Tytuł: Proceedings of the Geologists' Association
Uwagi: N? (1859-) INT ISSN 0016-7878 [Vol., iss.
3470. Proc. Inst. Mech. Eng., Part J J. Eng. Tribol
Tytuł: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers.
Part J, Journal of Engineering Tribology
Uwagi: M (1994-) GBR ISSN 1350-6501 [no.
3471. Proc. Int. Conf. Head-Driven Phrase Struct. Grammar
Tytuł: Proceedings of the International Conference on Head-Driven
Phrase Structure Grammar
Uwagi: R (2001-) USA ISSN 1535-1793 [brak
3472. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A
Tytuł: Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America, Washington
Uwagi: M (1915-1981), Dt (1982-2003), T (2004-) USA ISSN 0027-8424
[iss.
3473. Proc. R. Ir. Acad., A Math. Phys. Sci
Tytuł: Proceedings of the Royal Irish Academy. Section A,
Mathematical and Physical Section = Mathematical and Physical
Section
Uwagi: 2/R (1970-1997) IRL ISSN 0035-8975 [no.
3474. Proc. Sect. A. Math
Tytuł: Proceedings. Section A. Mathematics. Edinburgh, Royal
Society of Edinburgh
Uwagi: Dm (1974-) GBR ISSN 0308-2105 [iss.
3475. Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng
Tytuł: Proceedings of SPIE, the International Society for Optical
Engineering
Uwagi: N (1981-) INT ISSN 0277-786X (cancelled 1017-2653) [Vol.
3476. Proc. Yorks. Geol. Soc
Tytuł: Proceedings of the Yorkshire Geological Society, s.l.:
Yorkshire Geological Society
Uwagi: R (1903-) POL ISSN 0044-0604 [Vol., pt.
3477. Procedia Comput. Sci
Tytuł: Procedia Computer Science
Uwagi: N? (2010-) NLD ISSN 1877-0509 [Vol.
3478. Procedia Eng
Tytuł: Procedia Engineering
Uwagi: N? (2009-) NLD ISSN 1877-7058 [Vol.
3479. Procedia technology
Tytuł: Procedia technology. Amsterdam : Elsevier
Uwagi: N? (2012- ) NLD ISSN online 2212-0173 [Vol.
3480. Procedia: Soc. & Behavior. Sci
Tytuł: Procedia: Social & Behavioral Sciences
Strona276
Uwagi: N? (2009-) NLD ISSN 1877-0428 [Vol.
3481. Process. Appl. Ceram
Tytuł: Processing and Application of Ceramic
Uwagi: N? (2007-) SCG ISSN 1820-6131 [Vol., iss.
3482. Profile
Tytuł: Profile, Rzeszowskie Wydawnictwo Prasowe RSW "PrasaKsiążka-Ruch"
Uwagi: M (1968-) POL ISSN 0137-8430
3483. Prog. Part. Nucl. Phys
Tytuł: Progress in Particle and Nuclear Physics
Uwagi: N (1978-) GBR ISSN 0146-6410 [Vol., iss.
3484. Prog. Solid State Chem
Tytuł: Progress in Solid State Chemistry, Oxford: Pergamon Press
Uwagi: N (1964-) GBR ISSN 0079-6786 [Vol., iss.
3485. Prog. Theor. Exp. Phys
Tytuł: Progress of Theoretical and Experimental Physics
Uwagi: M? (2012-) JPN ISSN 2050-3911 [iss.
3486. Proglas (Krak.)
Tytuł: Proglas (Kraków)
Uwagi: K (1995-) POL ISSN 1234-4362 [nr
3487. Projekt
Tytuł: Projekt, Krajowa Agencja Wydaw. RSW Prasa - Książka - Ruch
Uwagi: K (1956-) POL ISSN 0033-0957
3488. Prokur. Prawo
Tytuł: Prokuratura i Prawo, Dep. Prokur. Min. Sprawiedliwości
Uwagi: M (1995-) POL ISSN 1233-2577 [nr
3489. Promoc. Zdr. Nauki Społecz. Med
Tytuł: Promocja Zdrowia, Nauki Społeczne i Medycyna, Zakł.
Promocji Zdr. Kardiolog. im. Stefana Wyszyńskiego
Uwagi: N (1994-2002) POL ISSN 1232-7638 [Nr
3490. Promocje Kujawsko-Pomorskie
Tytuł: Promocje Kujawsko-Pomorskie : Nauka, Kultura, Gospodarka,
Ochrona Środowiska, Bydgoszcz
Uwagi: M, 2/R (2000-) POL ISSN 1640-9612 [nr
3491. Propellants Explos. Pyrotech
Tytuł: Propellants, Explosives, Pyrotechnics
Uwagi: Dm (1982-) GER ISSN 0721-3115 [iss.
3492. Proseed
Tytuł: Proseed
Uwagi: M ([20103493. Prosopon
Tytuł: Prosopon
Uwagi: 2/R (2011-) POL ISSN 1730-0266 [nr
3494. Proteomics (Weinh.)
Strona277
Tytuł: Proteomics (Weinheim), Weinheim
Uwagi: M (2001-) DEU ISSN 1615-9853
3495. Protoplasma
Tytuł: Protoplasma : an international journal of cell biology,
Wien
Uwagi: N (1927-) AUT ISSN 0033-183X [Vol., no.
3496. Prz. Akad
Tytuł: Przegląd Akademicki, Lublin
Uwagi: Dt (1992-1994) POL ISSN 0867-8502 [nr
3497. Prz. Artyst.-Lit
Tytuł: Przegląd Artystyczno-Literacki, Toruń = PAL. Przegląd
Artystyczno-Literacki
Uwagi: M (1992-) POL ISSN 1230-9745 [nr
3498. Prz. Bad. Eduk
Tytuł: Przegląd Badań Edukacyjnych
Uwagi: 2/R (2005- ) POL ISSN 1895-4308 [nr
3499. Prz. Bezp. Wewn
Tytuł: Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Uwagi: 2/R (2009-) POL ISSN 2080-1335 [nr
3500. Prz. Bibl
Tytuł: Przegląd Biblioteczny = Library Review, Stow. Bibliotekarzy
Pol
Uwagi: K (1927-) POL ISSN 0033-202X [z.
3501. Prz. Bud
Tytuł: Przegląd Budowlany, Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa, Warszawa.
Uwagi: M (1929-) POL ISSN 0033-2038 [nr
3502. Prz. Dermatol. (1959)
Tytuł: Przegląd Dermatologiczny (1959), Polskie Towarzystwo
Dermatologiczne, Lublin
Uwagi: Dm (1959-) POL ISSN 0033-2526 [nr
3503. Prz. Eduk. (Łódź)
Tytuł: Przegląd Edukacyjny (Łódź), Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli
Uwagi: K (1994-) POL ISSN 1231-322X [nr
3504. Prz. Elektrotech
Tytuł: Przegląd Elektrotechniczny, Stow. Elektr. Pol.
Uwagi: M (1919-) POL ISSN 0033-2097 [nr
3505. Prz. Eur
Tytuł: Przegląd Europejski, "Elipsa", Warszawa
Uwagi: 2/R (2000-) POL ISSN 1641-2478
3506. Prz. Filoz
Tytuł: Przegląd Filozoficzny, Warszawskie Tow. Filozoficzne
Uwagi: K (1897-1949) POL ISSN 0867-1176
3507. Prz. Filoz. Nowa Ser
Strona278
Tytuł: Przegląd Filozoficzny Nowa Seria, Warszawa : IFiS PAN
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1230-1493 [nr
3508. Prz. Geod
Tytuł: Przegląd Geodezyjny, Stow. Geod. Pol.
Uwagi: M (1945-) POL ISSN 0033-2127
3509. Prz. Geofiz
Tytuł: Przegląd Geofizyczny, Pol. Tow. Geofizyczne
Uwagi: K (1956-) POL ISSN 0033-2135 [z.
3510. Prz. Geogr
Tytuł: Przegląd Geograficzny, PAN Inst. Geogr. i Przestrzennego
Zagospod.
Uwagi: K (1918-) POL ISSN 0033-2143 [nr
3511. Prz. Geol
Tytuł: Przegląd Geologiczny, Inst. Geologiczny
Uwagi: M (1953-) POL ISSN 0033-2151 [nr
3512. Prz. Glottodydakt
Tytuł: Przegląd Glottodydaktyczny, Min. Nauki, Szk. Wyż. i Tech.
Uwagi: 2/R (1978-) POL ISSN 0137-544X [t.
3513. Prz. Gór
Tytuł: Przegląd Górniczy, Katowice
Uwagi: M (1945-) POL ISSN 0033-216X [nr
3514. Prz. Hist
Tytuł: Przegląd Historyczny, Tow. Miłośników Historii w Warszawie
Uwagi: K (1905-) POL ISSN 0033-2186 [z.
3515. Prz. Hist. Ośw
Tytuł: Przegląd Historyczno-Oświatowy, Pol. Tow. Pedagogiczne
Uwagi: K (1958-) POL ISSN 033-2178 [nr
3516. Prz. Hist.-Wojsk. (2000)
Tytuł: Przegląd Historyczno-Wojskowy (2000), Ministerstwo Obrony
Narodowej
Uwagi: K (2000-) POL ISSN 1640-6281 [nr
3517. Prz. Homilet
Tytuł: Przegląd Homiletyczny
Uwagi: R (2000-) POL ISSN 1730-3354 [R.
3518. Prz. Hum
Tytuł: Przegląd Humanistyczny, Państ. Wydaw. Nauk.
Uwagi: M (1957-) POL ISSN 0033-2194 [nr
3519. Prz. Katol
Tytuł: Przegląd Katolicki, Archidiecezja Warszawska
Uwagi: T (1863-2000) POL ISSN 0239-7471
3520. Prz. Komun
Tytuł: Przegląd Komunikacyjny : miesięcznik ekonomicznotechniczny, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Uwagi: M (1927- (ISSN Online), 1962- (Nukat)) POL ISSN 0033-2232
[nr
Strona279
3521. Prz. Kres
Tytuł: Przegląd Kresowy, Zamość
Uwagi: T (1990-) POL ISSN 0867-0587
3522. Prz. Kulturozn
Tytuł: Przegląd Kulturoznawczy, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk
o Kulturze, Uniwersytet Jagielloński (Kraków). Wydział Zarządzania
i Komunikacji Społecznej
Uwagi: 2/R (2006-) POL ISSN 1895-975X [nr
3523. Prz. Kwater
Tytuł: Przegląd Kwatermistrzowski, Warszawa
Uwagi: M? (19??-) POL ISSN brak w NUKAT, ISSN Online
3524. Prz. Legis
Tytuł: Przegląd Legislacyjny : biuletyn Rady Legislacyjnej, Urząd
Rady Ministrów;Od 1997, nr 1 podtyt.: kwartalnik Rady
Legislacyjnej; Od 2003, nr 1 podtyt.: dwumiesięcznik Rady
Legislacyjnej,Warszawa
Uwagi: K (1996-2002) Dm (2003-) POL ISSN 1426-6989
3525. Prz. Lek
Tytuł: Przegląd Lekarski, Krak. Oddz. Pol. Tow. Lek.
Uwagi: M (1945-) POL ISSN 0033-2240
3526. Prz. Mech
Tytuł: Przegląd Mechaniczny = PM Przegląd Mechaniczny, Tow. Inż. i
Tech. Mech. Pol.
Uwagi: Dt (1935-) POL ISSN 0033-2259
3527. Prz. Morski
Tytuł: Przegląd Morski, Dowództwo Marynarki Wojennej
Uwagi: M (1928-) POL ISSN 0137-7205
3528. Prz. Muzycz
Tytuł: Przegląd Muzyczny, Ludowy Instytut Muzyczny, Łódź
Uwagi: M (1990-1991) POL ISSN 0866-9945 [nr
3529. Prz. Nauk Hist
Tytuł: Przegląd Nauk Historycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, od 2002 - Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego.
Uwagi: 2/R (2002-) POL ISSN 1644-857X [nr
3530. Prz. Nauk Stosowanych
Tytuł: Przegląd Nauk Stosowanych
Uwagi: K (2013-) POL ISSN 2353-8899 [nr
3531. Prz. Nauk.-Metod. Eduk. Bezp
Tytuł: Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa
Uwagi: K? (2008-) POL ISSN 1899-3524 [nr
3532. Prz. Numiz
Tytuł: Przegląd Numizmatyczny, Stow. Numiz. Profesjonalnych
Uwagi: N (1993-) POL ISSN 1231-143X
3533. Prz. Odlew
Tytuł: Przegląd Odlewnictwa, Stow. Tech. Odlewników Pol.
Strona280
Uwagi: M (1951-) POL ISSN 0033-2275
3534. Prz. Org
Tytuł: Przegląd Organizacji, Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa
Uwagi: M (1962-) POL ISSN 0137-7221
3535. Prz. Orient
Tytuł: Przegląd Orientalistyczny, Pol. Tow. Orient.
Uwagi: N (1948-) POL ISSN 0033-2283
3536. Prz. Orzecz. Podat
Tytuł: Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1230-5065 [nr
3537. Prz. Ośw
Tytuł: Przegląd Oświatowy, Niezależ. Samorz. Zw. Zaw.
"Solidarność" , Kraj. Sekcja Oświaty i Wych.
Uwagi: Dt (1990-) POL ISSN 1231-4382
3538. Prz. Ośw.-Wychow
Tytuł: Przegląd Oświatowo-Wychowawczy, IKNiBO Kraków
Uwagi: K (1974-) POL ISSN
3539. Prz. Pap
Tytuł: Przegląd Papierniczy
Uwagi: M (1945-) POL ISSN 0033-2291 [nr
3540. Prz. Pedagog
Tytuł: Przegląd Pedagogiczny : Biuletyn Instytutu Pedagogiki,
Warszawa
Uwagi: K (1970-1975) POL ISSN brak [nr
3541. Prz. Pedagog
Tytuł: Przegląd Pedagogiczny
Uwagi: 2/R (2007-) POL ISSN 1897-6557 [nr
3542. Prz. Penit
Tytuł: Przegląd Penitencjarny, Ośr. Badań Przestęp. Min.
Sprawiedl.
Uwagi: K (1963-) POL ISSN 0555-523X
3543. Prz. Penit. Kryminol
Tytuł: Przegląd Penitencjarny Kryminologiczny, Min. Sprawiedl.
Centr. Zarz. Zakł. Karnych
Uwagi: N (1971-1991) POL ISSN 033-2305
3544. Prz. Pism. Teol
Tytuł: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego, Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Opolskiego
Uwagi: 2/R (1995-) POL ISSN 1425-7998 [nr
3545. Prz. Podat
Tytuł: Przegląd Podatkowy : podatki, cła, giełdy; Warszawa.; od
1995 podtyt.: podatki, rachunkowość, cła; od 2002, nr 12 podtyt.:
podatki, rachunkowość
Uwagi: M (1991-) POL ISSN 0867-7514 [nr
3546. Prz. Podat. Lokalnych Finans. Samorz
Strona281
Tytuł: Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych,
Warszawa, Taxpress
Uwagi: M (2001-) POL ISSN 1641-6856 [nr
3547. Prz. Pol.-Pol
Tytuł: Przegląd Polsko-Polonijny. Od 2015 r. tyt. ang. Polonia
Journal
Uwagi: 2/R (2011-) POL ISSN 2083-3121 [nr
3548. Prz. Polic
Tytuł: Przegląd Policyjny, Szczytno
Uwagi: K (1936-) POL ISSN 0867-5708 [nr
3549. Prz. Polit
Tytuł: Przegląd Polityczny, Fund. Liberałów
Uwagi: K (1983-) POL ISSN 1232-6488 [nr
3550. Prz. Politol
Tytuł: Przegląd Politologiczny, Wydaw. Nauk. Inst. Nauk Polit. i
Dziennikarstwa UAM
Uwagi: K (1996-) POL ISSN 1426-8876 [nr
3551. Prz. Polon
Tytuł: Przegląd Polonijny, PAN Kom. Badania Polonii Zagr.
Uwagi: K (1975-) POL ISSN 0137-303X
3552. Prz. Powsz
Tytuł: Przegląd Powszechny, Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Tow.
Jezusowego Warszawa
Uwagi: M (1884-) POL ISSN 0209-1127 [nr
3553. Prz. Prawa Egzekucyjnego
Tytuł: Przegląd Prawa Egzekucyjnego
Uwagi: M (2003-) POL ISSN 1731-030X [nr
3554. Prz. Prawa Eur
Tytuł: Przegląd Prawa Europejskiego, Fundacja Promocji Prawa
Europejskiego i Dom Wydawniczy ABC
Uwagi: N (1996-) POL ISSN 1427-0552 [Nr
3555. Prz. Prawa Handl
Tytuł: Przegląd Prawa Handlowego = PPH. Przegląd Prawa Handlowego,
Warszawa
Uwagi: M (1992-) POL ISSN 1230-2996 [nr
3556. Prz. Prawa Kar
Tytuł: Przegląd Prawa Karnego, Tow. Nauk. Prawa Karnego, Wrocław
Uwagi: 2/R? (1990-1997) R (1998-) POL ISSN 0860-8903
3557. Prz. Prawa Konst
Tytuł: Przegląd Prawa Konstytucyjnego, Wydawnictwo Adam Marszałek
Uwagi: K (2010-) POL ISSN 2082-1212 do weryfikacji w ISSN Online
[nr
3558. Prz. Prawa Ochr. Środ
Tytuł: Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, Katedra Prawa Ochrony
Środowiska. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu
Strona282
Uwagi: 2/R (2009-) POL ISSN brak [[nr
3559. Prz. Prawa Publicznego
Tytuł: Przegląd Prawa Publicznego, Wydawnictwo Prawnicze
"LexisNexis"
Uwagi: M (2007-) POL ISSN 1896-8996 [nr
3560. Prz. Prawa Rol
Tytuł: Przegląd Prawa Rolnego, Agricultural Law Review, UAM,
Poznań
Uwagi: 2/R (2007-) POL ISSN 1897-7626 [nr
3561. Prz. Przyr
Tytuł: Przegląd Przyrodniczy, Lubuski Klub Przyrodników Świebodzin
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1230-509X [z.
3562. Prz. Psychol
Tytuł: Przegląd Psychologiczny, Polskie Tow. Psychologiczne
Uwagi: 2/R (1952-) POL ISSN 0048-5675 [nr
3563. Prz. Religiozn
Tytuł: Przegląd Religioznawczy, Polskie Tow. Religioznawcze
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1230-4379 [nr
3564. Prz. Rusyc
Tytuł: Przegląd Rusycystyczny, Polskie Tow. Rusycystyczne
Uwagi: K (1978-) PL ISSN 0137-298X [z.
3565. Prz. Sąd
Tytuł: Przegląd Sądowy : czasopismo poświęcone prawnym
zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości
Uwagi: M (1991-) POL ISSN 0867-7255 [nr
3566. Prz. Sejm
Tytuł: Przegląd Sejmowy, Kancelaria Sejmu, Warszawa
Uwagi: K (1993-1995) Dm (1996-) POL ISSN 1230-5502 [[nr
3567. Prz. Służby Cyw
Tytuł: Przegląd Służby Cywilnej
Uwagi: Dm (2009-) POL ISSN 2082-193X [nr
3568. Prz. Socjol
Tytuł: Przegląd Socjologiczny : kwartalnik Polskiego Instytutu
Socjologicznego = Sociologičeskij Žurnal = Sociological Review; Od
T. 12 (1957) podtyt.: rocznik Polskiego Instytutu Socjologicznego
Uwagi: różna częstoliwość (1930-1997) 2/R (1998-) POL ISSN 00332356 [T.
3569. Prz. Społ
Tytuł: Przegląd Społeczny, Fundacja Polska Praca, Warszawa
Uwagi: N? (1992-) POL ISSN 1230-1167
3570. Prz. Stat
Tytuł: Przegląd Statystyczny, Warszawa, PWN
Uwagi: K (1954-) POL ISSN 0033-2372 [t.
3571. Prz. Stos. Międzynar
Tytuł: Przegląd Stosunków Międzynarodowych, Inst. Śląski Opole
Strona283
Uwagi: Dm (1974-) POL ISSN 0137-3528 [nr
3572. Prz. Tech
Tytuł: Przegląd Techniczny, SIGMA NOT
Uwagi: T (1982-) POL ISSN 0137-8783
3573. Prz. Tech. Innow
Tytuł: Przegląd Techniczny, "Innowacje"
Uwagi: T (1977-1981) POL ISSN 1230-8374
3574. Prz. Tomist
Tytuł: Przegląd Tomistyczny: rocznik poświęcony historii teologii,
Instytut Tomistyczny Ojców Dominikanów, Annual Review of the
Thomistic Institute
Uwagi: R (1984-) POL ISSN 0860-0015 [T.
3575. Prz. Tyg. (Warsz.)
Tytuł: Przegląd Tygodniowy, Warszawa
Uwagi: T (1982-) POL ISSN 1233-0023 [nr
3576. Prz. Uniw. (Wroc)
Tytuł: Przegląd Uniwersytecki (Wrocław)
Uwagi: N (1995-) POL ISSN 1426-798X [Nr
3577. Prz. Urol
Tytuł: Przegląd Urologiczny
Uwagi: Dm (2000-) POL ISSN 1640-5102 [nr
3578. Prz. Ustawod. Gosp
Tytuł: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego : dodatek bezpłatny do
Życia Gospodarczego (1945-1998)
Uwagi: M (1949-) POL ISSN 0137-5490 [nr
3579. Prz. Włók
Tytuł: Przegląd Włókienniczy, Stow. Włókienników Polskich
Uwagi: M (1991-) POL ISSN 0033-2410 [nr
3580. Prz. Wojsk Lot. Wojsk Obrony Powietrz. Kraju
Tytuł: Przegląd Wojsk Lotniczych i Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
Uwagi: M (1974-1990) POL ISSN 0137-8058
3581. Prz. Zach
Tytuł: Przegląd Zachodni, Inst. Zachodni Poznań
Uwagi: Dm (1945-) POL ISSN 0033-2437 [nr
3582. Prz. Zool
Tytuł: Przegląd Zoologiczny, PAN Pol. Tow. Zoologiczne
Uwagi: K (1957-) POL ISSN 0033-247X [z.
3583. Przeds. Eduk
Tytuł: Przedsiębiorczość, Edukacja
Uwagi: N? (2005-) POL ISSN 2083-3296 [Nr
3584. Przegląd (Warsz. 1999)
Tytuł: Przegląd, Warszawa, kontynuuje tradycję niezależności
dawnego "Przeglądu Tygodniowego"
Uwagi: T (1999-) POL ISSN 1509-3115 [nr
Strona284
3585. Przek. Opinie
Tytuł: Przekazy i Opinie, Wydaw. RTV
Uwagi: K (1975-) POL ISSN 0137-8707 [nr
3586. Przekładaniec (Krak.)
Tytuł: Przekładaniec, Kraków
Uwagi: R (1995-) POL ISSN 1425-6851
3587. Przekrój
Tytuł: Przekrój, Edipresse Polska, Warszawa
Uwagi: T (1945-) POL ISSN 0033-2488 [nr
3588. Przem. Chem
Tytuł: Przemysł Chemiczny : miesięcznik poświęcony sprawom
polskiego przemysłu chemicznego, wydawany staraniem Instytutu
Badań Naukowych i Technicznych Metan we Lwowie. W latach 1956-1981
dod. do tyt.: organ Min. Przem. Chem. i Stowarzyszenia NaukowoTechnicznego Inżynierów i Techników Przem. Chem. w Polsce. - W
latach 1982-1989 dod. do tyt.: organ Min. Przem. Chem. i Lekkiego
oraz Stowarz. Nauk.-Techn. Inż. i Techn. Przem. Chem. w Polsce. W 1989r. dod. do tyt.: organ Stowarzyszenia Naukowo-Te
Uwagi: M (1917-) POL ISSN 033-2496 [nr
3589. Przem. Drzew
Tytuł: Przemysł Drzewny, Warszawa: "Sigma"
Uwagi: M (1950-) POL ISSN 0373-9856 Cancelled ISSN 0478-6726
3590. Przem. Ferment. Owoc.-Warz
Tytuł: Przemysł Fermentacyjny Owocowo-Warzywny, Wydaw. "Sigma"
Uwagi: M (1978-) POL ISSN 0137-2645
3591. Przem. Spoż
Tytuł: Przemysł Spożywczy, Wydaw. "Sigma"
Uwagi: M (1955-) POL ISSN 0033-250X
3592. Przemiany (Kielce)
Tytuł: Przemiany, Kielce
Uwagi: M (1970-1989) POL ISSN 0478-6718
3593. Przestrz. Społecz
Tytuł: Przestrzeń Społeczna. Uniwersytet Rzeszowski. Instytut
Socjologii. Zakład Socjologii Zbiorowości Terytorialnych.
Uwagi: 2/R (2011- ) POL ISSN 2084-1558 ISSN-L 2084-7696 [nr
3594. Przestrz. Teorii
Tytuł: Przestrzenie Teorii, UAM Poznań
Uwagi: N (2002-) POL ISSN 1644-6763 [[Nr
3595. Przetargi Publiczne
Tytuł: Przetargi Publiczne : profesjonalnie i praktycznie o
zamówieniach publicznych : komentarze, opinie, interpretacje
prawne, porady
Uwagi: M (2005- ) POL 1895-0825 [nr
3596. Przetw. Tworz
Tytuł: Przetwórstwo Tworzyw
Uwagi: M (1998-) POL ISSN 1429-0472 [nr
Strona285
3597. Przyr. Człow
Tytuł: Przyroda i Człowiek, Wydaw. Wyższ. Szkoły Pedagog. im.
Powstańców Śląskich w Opolu
Uwagi: N? (1990-) POL ISSN 1230-0365
3598. Przyr. Górn. Śl
Tytuł: Przyroda Górnego Śląska, Centrum Dziedzictwa Przyrody
Górnego Śląska Katowice
Uwagi: K (1995-) POL ISSN 1425-4700 [nr
3599. Przyr. Sudetów
Tytuł: Przyroda Sudetów
Uwagi: R (2004-) POL ISSN 1895-8109 [T.
3600. Przyspos. Obron. Szk
Tytuł: Przysposobienie Obronne w Szkole, Min. Edukacji Narodowej
Uwagi: Dm (1968-1990) POL ISSN 0137-835X
3601. Przysz. Mediów
Tytuł: Przyszłość Mediów : almanach / Międzynarodowe
Stowarzyszenie Przyszłość Mediów
Uwagi: R (2002-) POL ISSN brak w bazie Issn Online [R.
3602. Ps. Polonist
Tytuł: Postscriptum Polonistyczne. Katowice, Szkoła Języka i
Kultury Polskiej UŚ
Uwagi: 2/R (2008- ) POL ISSN 1898-1593 [nr
3603. Psihol. Sluz
Tytuł: Psihologiceskaa Sluzba : naucno-metodiceskij zurnal =
Psihologičeskaâ Služba : naučno-metodičeskij žurnal, Minsk
Uwagi: N? (2000- ) RUS brak w ISSN Online [no.
3604. Psychiatr. Danub
Tytuł: Psychiatria Danubina
Uwagi: K (1989-) ISSN 0353-5053 online ISSN 1849-0867 [Vol., no.
3605. Psychiatr. Pol
Tytuł: Psychiatria Polska, Polskie Tow. Psychiatryczne Warszawa
Uwagi: Dm (1967-) POL ISSN 0033-2674 [nr
3606. Psychiatr. Psychol. Klin
Tytuł: Psychiatria i Psychologia Kliniczna
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1644-6313 [nr
3607. Psychiatr. Psychol. Sądowa
Tytuł: Psychiatria i Psychologia Sądowa
Uwagi: K (2011-) POL ISSN 2083-0289 [nr
3608. Psychiatr. Psychoter
Tytuł: Psychiatria i Psychoterapia
Uwagi: K (2005-) POL ISSN 1895-3166 [nr
3609. Psychogeriatr. Pol
Tytuł: Psychogeriatria Polska, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Sekcja Psychogeriatrii i Choroby Alzheimera
Uwagi: K (2004-) POL ISSN 1732-2642 [nr
Strona286
3610. Psychol. Bull
Tytuł: Psychological Bulletin, Washington American Psychological
Assiciation
Uwagi: Dm (1904-) USA ISSN 033-2909
3611. Psychol. Health
Tytuł: Psychology and Health = Psychology & Health, Harwood
Academic Publishers, Chur
Uwagi: Dm (1987-) CHE ISSN 0887-0446 (Cancelled ISSN 0884-2876)
[iss.
3612. Psychol. Jakości Życia
Tytuł: Psychologia Jakości Życia, Academica Wydawnictwo SWPS,
Warszawa
Uwagi: N (2002-) POL ISSN 1644-1796 [Nr
3613. Psychol. Neurosci. (Impr.)
Tytuł: Psychology & Neuroscience.
Uwagi: 2/R BRA ISSN 1984-3054 ISSN online 1983-3288 [no.
3614. Psychol. Res. (Libertyville Ill.)
Tytuł: Psychology Research (Libertyville, Ill.)
Uwagi: M (2011-) USA ISSN 2159-5542 [no.
3615. Psychol. Rozw
Tytuł: Psychologia Rozwojowa
Uwagi: K? (2000-) POL ISSN 1895-6297 [T., nr
3616. Psychol. Społecz
Tytuł: Psychologia Społeczna, Polskie Stowarzyszenie Psychologii
Społecznej
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1896-1800 [nr
3617. Psychol. Wychow
Tytuł: Psychologia Wychowawcza = Educational Psychology, ZNP
Uwagi: Dm (1938-2000) (2012-) POL ISSN 0033-2860 [nr
3618. Psychoterapia (Krak.)
Tytuł: Psychoterapia (Kraków), Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Uwagi: K (1973-) POL ISSN 0239-4170 [nr
3619. Psychother. Psychosom
Tytuł: Psychotherapy and Psychosomatics, Basel Intern. Federation
for Medical Psychotherapy
Uwagi: Dm (1965-) CHE ISSN 0033-3190
3620. Pszczyński Prz. Forum
Tytuł: Pszczyński Przegląd Forum
Uwagi: Dt (2004-) POL ISSN 1734-0322 [nr
3621. PTF (portal internetowy)
Tytuł: Płockie Towarzystwo Fotograficzne im. A. Macieszy
Uwagi: N (2005-) POL
3622. PTINT, Prakt. Teor. Inf. Nauk. Tech
Strona287
Tytuł: PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
: Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej = Practice
and Theory of Scientific and Information
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1230-5529 [nr
3623. Publ. Elektroteh. Fak. Univ. Beogr., Ser. Mat. Fiz
Tytuł: Publikacije Elektrotehnickog fakulteta Univerziteta u
Beogradu. Serija Matematika i fizika = Publikacije
Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Serija
Matematika i fizika = Publications de la Faculte
d'Electrotechnique de l'Universite a Belgrade, Serie:
Mathematiques et Physique, Beograd: Elektrotehnički fakultet
Uwagi: N? (1956-1982) SCG ISSN 0522-8441 Cancelled ISSN 0350-0128
[Nr
3624. Publ. Inst. Geophys., B
Tytuł: Publications of the Institute of Geophysics. B, Państ.
Wydaw. Nauk.
Uwagi: N? (1975-) POL ISSN 0138-0109 [Vol.
3625. Publ. Inst. Geophys., M
Tytuł: Publications of the Institute of Geophysics, M, Państ.
Wydaw. Nauk.
Uwagi: N (1976-) POL ISSN 0138-015X [Nr
3626. Publ. Inst. Math. (Belgr.)
Tytuł: Publications de l'Institut Mathematique (Belgrade),
Beograd, Institut de Mathematique
Uwagi: N (1947-) SCG ISSN 0350-1302 [Vol.
3627. Publ. Math. (Debr.)
Tytuł: Publicationes Mathematicae, Debrecen
Uwagi: K (1949-) HUN ISSN 0033-3883 ; 8/R (1991-) [fasc.
3628. Public Procure. Law Rev
Tytuł: Public Procurement Law Review
Uwagi: Dm (1992-) GBR ISSN 0963-8245 [no.
3629. Publizistik (Wiesb.)
Tytuł: Publizistik (Wiesbaden) = Publizistik (Konstanz), Verl. für
Sozialwiss.
Uwagi: K (1956-) DEU ISSN 0033-4006 [h.
3630. Puppet Notebook
Tytuł: Puppet Notebook, British UNIMA
Uwagi: 3/R (2004-) GBR ISSN 1745-1086 [nr
3631. Pure Appl. Chem
Tytuł: Pure and Applied Chemistry : the official journal of the
International Union of Pure and Applied Chemistry, London
Uwagi: różna częstotliwość (1960-1976) M (1977-) USA ISSN 00334545 [nr
3632. Pure Appl. Geophys
Tytuł: Pure and Applied Geophysics, Basel
Uwagi: N (1964-) Dm (1982-1987) M (1998-) CHE ISSN 0033-4553
Strona288
3633. Q. J. Math
Tytuł: Quarterly Journal of Mathematics
Uwagi: K (1930-) GBR ISSN 0033-5606 [nr
3634. Quaest. Geogr
Tytuł: Quaestiones Geographicae = Q G. Quaestiones Geographicae,
UAM Poznań
Uwagi: R (1974-) POL ISSN 0137-477X [Nr
3635. Quaest. Medii Aevi Novae
Tytuł: Quaestiones Medii Aevi Novae
Uwagi: R (1996-) POL ISSN 1427-4418 [R.
3636. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries
Tytuł: Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, QQML
Uwagi: K (2012-) GRC ISSN 2241-1925 [vol.
3637. Quant. Finance (Print)
Tytuł: Quantitative Finance (Print)
Uwagi: Dm (2001-) GBR ISSN 1469-7688 [iss.
3638. Quant. Struct.- Act. Rel
Tytuł: Quantitative Structure-Activity Relationships, Weinheim
Uwagi: Dm (1985-2002) DEU ISSN 0931-8771
3639. Quantum Information Processing (Print)
Tytuł: Quantum Information Processing (Print)
Uwagi: K (2002-) NLD ISSN 1570-0755 [no.
3640. Quat. Int
Tytuł: Quaternary international, International Union for
Quaternary Research
Uwagi: K (1989) GBR ISSN 1040-6182 [Vol., iss.
3641. Quat. Res
Tytuł: Quaternary Research, New York
Uwagi: 3/R (1970-) USA ISSN 0033-5894
3642. Quat. Sci. Rev
Tytuł: Quaternary Science Reviews, Oxford
Uwagi: K (1982-) GBR ISSN 0277-3791
3643. Quat. Stud. Pol
Tytuł: Quaternary Studies in Poland, Scientific Publishers OWN
PAS, Poznań
Uwagi: N (1979-1999 ) POL ISSN 0137-9798 [Vol.
3644. Que.-Fr
Tytuł: Quebec-Francais
Uwagi: K (1971-) CAN ISSN 0316-2052 [no.
3645. Rachunkowość
Tytuł: Rachunkowość, Stow. Księgowych w Polsce, Warszawa
Uwagi: M (1952-) POL ISSN 0481-5475
3646. Racjonalia
Strona289
Tytuł: Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki, Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II (Kraków)
Uwagi: R (2011-) POL ISSN 2083-9952 ISSN online 2391-6540 [Nr
3647. Racjonalista.pl (portal)
Tytuł: Racjonalista.pl (portal), Ośrodek RacjonalistycznoSceptyczny im. De Voltaire'a
Uwagi: N (2000-) POL ISSN brak
3648. Rad. Mat
Tytuł: Radovi Matematicki, Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i
Hercegovine
Uwagi: 2/R (1985-2004) BIH ISSN 0352-6100 [no.
3649. Rada Nar. (1944)
Tytuł: Rada Narodowa : organ Krajowej Rady Narodowej
Uwagi: T (1944-1972) POL ISSN 0324-8402
3650. Rada Nar. (1986)
Tytuł: Rada Narodowa : pismo Rady Państwa Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej
Uwagi: T (1986-1990) POL ISSN 0860-309X
3651. Rada Nar. Gospod. Adm
Tytuł: Rada Narodowa, Gospodarka, Administracja, Warszawa
Uwagi: Dt (1973-1986) POL ISSN 0324-8356
3652. Radar (Warsz.)
Tytuł: Radar, Warszawa
Uwagi: M (1950-) POL ISSN 0033-7501 [nr
3653. Radca Prawny
Tytuł: Radca Prawny, Krajowa Rada Radców Prawnych Warszawa
Uwagi: Dm (1992-) POL ISSN 1230-1426 [z.
3654. Radiat. Eff. Defects Solids (Print)
Tytuł: Radiation Effects and Defects in Solids (Print), New York,
Gordon & Breach
Uwagi: M (1989-) USA ISSN 1042-0150 [iss.
3655. Radiat. Environ. Biophys
Tytuł: Radiation and Environmental Biophysics
Uwagi: N? (1974-) DEU ISSN 0301-634X [Vol., iss.
3656. Radiat. Meas
Tytuł: Radiation Measurements
Uwagi: K (1994-) GBR ISSN 1350-4487 [iss.
3657. Radiat. Phys. Chem
Tytuł: Radiation Physics and Chemistry, Oxford
Uwagi: M (1993-) GBR ISSN 0969-806X [[iss.
3658. Radiat. Prot. Dosim
Tytuł: Radiation Protection Dosimetry
Uwagi: N (1981) GBR ISSN 0144-8420 [Vol., no.
3659. Radiat. Res
Tytuł: Radiation Research
Strona290
Uwagi: M (1954-) USA ISSN 0033-7587 [Vol., iss.
3660. Radiocarbon
Tytuł: Radiocarbon, New Haven
Uwagi: 3/R (1961-) USA ISSN 0033-8222 [iss.
3661. Radiochem. Radioanal. Lett
Tytuł: Radiochemical and Radioanalytical Letters, Lausanne
Uwagi: N (1969-1983) CHE ISSN 0079-9483
3662. Radiochim. Acta
Tytuł: Radiochimica Acta, Munchen
Uwagi: N (1962-) DEU ISSN 0033-8230 [Vol.
3663. Radioelektronik re
Tytuł: Radioelektronik re
Uwagi: M (1979-) POL ISSN 0137-6802 [nr
3664. Radiother. Oncol
Tytuł: Radiotherapy and Oncology
Uwagi: N? (1983-) NLD ISSN 0167-8140 [Vol., iss.
3665. RAIRO. Rech. Oper
Tytuł: RAIRO. Recherche Operationnelle, Association francaise des
sciences et technologies de l'information et des systemes
Uwagi: K (1977-) FRA ISSN 0399-0559 [iss.
3666. Ramanujan J
Tytuł: The Ramanujan Journal
Uwagi: K (1997-) USA ISSN 1382-4090 [Vol., no.
3667. Random Comput. Dyn
Tytuł: Random and Computational Dynamics, New York
Uwagi: K? (1992-1997) USA ISSN 1061-835X [no.
3668. Rapid Commun. Mass Spectrom
Tytuł: Rapid Communications in Mass Spectrometry, London: Heyden
Uwagi: M (1987-1994), N? (1995-1997), Dt (1998-) GBR ISSN 09514198 [iss.
3669. Rastit. Mir Aziat. Ross
Tytuł: Rastitel'nyj mir Aziatskoj Rossii
Uwagi: Dm? (2007- ) RUS ISSN 1995-2449 [no.
3670. React. Funct. Polym. (Print)
Tytuł: Reactive and Functional Polymers (Print), continues
Reactive Polymers (Print) ISSN 0923-1137
Uwagi: Dm (1995-) NLD ISSN 1381-5148 [Vol., iss.
3671. React. Kinet. Catal. Lett (Print)
Tytuł: Reaction Kinetics and Catalysis Letters (Print), Budapest :
Akademiai Kiado
Uwagi: Dm (1974-) HUN ISSN 0133-1736 [Vol., no.
3672. React. Kinetics, Mech. Catal. (Print)
Tytuł: Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis (Print)
Uwagi: Dm? (2010-) NLD ISSN 1878-5190 [Vol., iss.
Strona291
3673. Real Anal. Exch
Tytuł: Real Analysis Exchange, Western Illinois University,
Macomb, Ill.
Uwagi: N? (1976-) USA ISSN 0147-1937 [Vol., iss.
3674. Recht Intern. Wirtsch
Tytuł: Recht der Internationalen Wirtschaft, Heidelberg
Uwagi: M (1975-) DEU ISSN 0340-7926
3675. Recht Ost West
Tytuł: Recht in Ost und West / Berlin: Berlin-Verl. Spitz
Uwagi: 9/R(1957-1998) DEU ISSN 0486-1485 [h.
3676. Refleksje (Szczec.)
Tytuł: Refleksje (Szczecin)
Uwagi: M (1991-) POL ISSN 1425-5383 [nr
3677. Reflektor (Katowice)
Tytuł: Reflektor (Katowice)
Uwagi: K (2012-) POL ISSN 2299-8411 [nr
3678. Reg. Białostoc
Tytuł: Region Białostocki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
Oddział Wojewódzki, Białystok
Uwagi: N (1971-) POL ISSN 0860-5599 [T.
3679. Reg. Environ. Change (Print)
Tytuł: Regional Environmental Change (Print)
Uwagi: K (1999-) DEU ISSN 1436-3798 [no.
3680. Reg. Pol
Tytuł: Regiony Polski, Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe
Uwagi: R (2000-) POL ISSN 1508-4647 [Nr
3681. Regions (Lond.)
Tytuł: Regions (London). Regional Studies Association (Seaford,
England) = Newsletter of the Regional Studies Association
Uwagi: K (1993- ) GBR ISSN 1367-3882 [Vol., iss.
3682. Regiony (Warsz.)
Tytuł: Regiony, Warszawa
Uwagi: Dt (1999-) POL ISSN 1507-7039
3683. Rehabil. Prakt
Tytuł: Rehabilitacja w Praktyce , Katowice, "Elamed"
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1895-4146 [z.
3684. Rejent
Tytuł: Rejent, Kluczbork
Uwagi: M (1991-) POL ISSN 1230-669X [nr
3685. Relacje Interpret
Tytuł: Relacje Interpretacje, Bielsko-Biała - Regionalny Ośrodek
Kultury
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1895-8834 [nr
3686. Relig. Sacred Poetry
Strona292
Tytuł: Religious and Sacred Poetry, Fundacja Naukowa Katolików
"Eschaton" (Kraków)
Uwagi: K (2013-) POL ISSN 2299-9922 [Vol.
3687. Renascence
Tytuł: Renascence : Essays on Values in Literature, Marquette
University Press, Milwaukee
Uwagi: K (1948-) USA ISSN 0034-4346 [[no.
3688. Rend. Circ. Mat. Palermo
Tytuł: Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo,
Uwagi: 3/R (1884-) ITA ISSN 0009-725X [no.
3689. Rend. Circ. Mat. Palermo, Suppl
Tytuł: Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo. Supplemento
Uwagi: N? (1906-) ITA ISSN 1592-953 [Nr
3690. Rend. Semin. Mat. Fis. Milano
Tytuł: Rendiconti del Seminario Matematico e Fisico di Milano
Uwagi: R (1927-) ITA ISSN 0370-7377 [Vol.
3691. Rend. Semin. Mat. Univ. Padova
Tytuł: Rendiconti del Seminario Matematico dell'Universita di
Padova, Padova, Cedam
Uwagi: 2/R (1943-) ITA ISSN 0041-8994 [vol.
3692. Rep. Math. Log
Tytuł: Reports on Mathematical Logic, Uniw. Jagielloński, Uniw.
Śląski.
Uwagi: N (1973-) POL ISSN 0137-2904 [No.
3693. Rep. Math. Phys
Tytuł: Reports on Mathematical Physics, Amsterdam
Uwagi: K (1970-) POL ISSN 0034-4877 [no.
3694. Rep. Pract. Oncol. Radiother
Tytuł: Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, Polskie
Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej, Poznań
Uwagi: K (1998-) POL ISSN 1507-1367 [iss.
3695. Rep. Prog. Phys. (Online)
Tytuł: Reports on Progress in Physics (Online), IOP Publishing,
Bristol
Uwagi: M (1978-) GBR ISSN 1361-6633 [no.
3696. Res Facta
Tytuł: Res Facta, Kraków
Uwagi: N (1967-) POL ISSN 0486-4689
3697. Res Historica
Tytuł: Res Historica, Wydaw. UMCS, Lublin
Uwagi: N (1997-) POL ISSN brak
3698. Res Humana
Tytuł: Res Humana : humanizm, racjonalizm, kultura świecka,
Warszawa
Uwagi: Dm (1995-) POL ISSN 0867-874X [nr
Strona293
3699. Res Humanae
Tytuł: Res Humanae, WSP Warszawa
Uwagi: N (1995-) POL ISSN 1425-3844
3700. Res Publica (Warsz.)
Tytuł: Res Publica, Warszawa
Uwagi: M (1979-1992) POL ISSN 0860-4592
3701. Res Publica Nowa
Tytuł: Res Publica Nowa, Warszawa
Uwagi: M (1992-) POL ISSN 1230-2155 [nr
3702. Res. Astron. Astrophys
Tytuł: Research in Astronomy and Astrophysics
Uwagi: M (2009-) CHN ISSN 1674-4527 [no.
3703. Res. J. Chem. Environ
Tytuł: Research Journal of Chemistry and Environment
Uwagi: N? (2007-) IND ISSN 0972-0626
3704. Res. Lang
Tytuł: Research in Language
Uwagi: 4/R (2003-) POL ISSN 1731-7533 [iss.
3705. Resocjal. Pol
Tytuł: Resocjalizacja Polska
Uwagi: R (2010-) ISSN 2081-3767 POL [Nr
3706. Resour. Policy
Tytuł: Resources Policy
Uwagi: K (1974-) GBR ISSN 0301-4207 [vol.
3707. Respect. Philol
Tytuł: Respectus Philologicus : Mokslinis Tęstinis Leidinys,
Kaunas : Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas,
http://filologija.vukhf.lt/
Uwagi: 2/R (2002-) LTU ISSN 1392-8295 [nr
3708. Ressource
Tytuł: Ressource, Bures-sur-Yvette
Uwagi: N (1995-) FRA ISSN 1254-2458
3709. Restaurator (Cph)
Tytuł: Restaurator (Copenhagen)
Uwagi: K (1969-) DNK ISSN 0034-5806 [no.
3710. Result. Math
Tytuł: Resultate der Mathematik, Basel; Stuttgart: Birkhauser
Uwagi: 2/R (1978-1983) CHE ISSN 0378-6218 [Vol., [no.
3711. Results Math
Tytuł: Results in Mathematics
Uwagi: Dm? (1984-) CHE ISSN 1422-6383 [Vol., no.
3712. Rev. Adv. Mater. Sci. (Print)
Tytuł: Reviews on Advanced Materials Science (Print), Rossiiskaya
Akademiya Nauk
Strona294
Uwagi: K (2000-) RUS ISSN 1606-5131 [Vol., no.
3713. Rev. Cent. Estud. Const
Tytuł: Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Madrid
Uwagi: K (1988-1995) ESP ISSN 0214-6185 [no.
3714. Rev. Chim. (Bucuresti)
Tytuł: Revista de Chimie, Bucuresti
Uwagi: M (1950-) ROM ISSN 0034-7752
3715. Rev. Chim. Miner
Tytuł: Revue de Chimie Minerale, Paris, Gauthier-Villars
Uwagi: N (1964-1987) FRA ISSN 0035-1032 [Vol., iss.
3716. Rev. Cienc. Inform
Tytuł: Revista de Ciencias de la Información, Universidad
Complutense de Madrid
Uwagi: R (1984-) ESP ISSN 0213-070X
3717. Rev. Comp. Law
Tytuł: The Review of Comparative Law
Uwagi: N? (1988-) POL ISSN 0860-8156 [Vol.
3718. Rev. Contemp. Fict
Tytuł: The Review of contemporary fiction, John O'Brien, Elmwood
Park
Uwagi: 3/R (1981-) USA ISSN 0276-0045 [no.
3719. Rev. Criminol. Crim. Penol
Tytuł: Revista de Criminologie, Criminalistica si Penologie,
Bucuresti
Uwagi: K (1999-) ROM ISSN 1454-5624 [nr
3720. Rev. d'etudes Fr
Tytuł: Revue d'etudes francaises = Revue d'études françaises.
Budapest : ELTE BTK Fr. Tansz.
Uwagi: R (1996-) HUN ISSN 1416-6399 [No.
3721. Rev. Environ. Sci. Biotechnol
Tytuł: Reviews in Environmental Science and Biotechnology
Uwagi: K? (2002-) NLD ISSN 1569-1705 [Vol.
3722. Rev. Etud. Sud-Est Eur
Tytuł: Revue des études sud-est européennes = Journal of SouthEast European Studies
Uwagi: K (1963-) ROU ISSN 0035-2063 [no.
3723. Rev. Fr. Droit Adm
Tytuł: Revue Francaise de Droit Administratif
Uwagi: Dm (1984-) FRA ISSN 0763-1219 [nr
3724. Rev. Inst. Sociol
Tytuł: Revue de l'Institut de Sociologie, Bruxelles
Uwagi: N? (1920-) BEL ISSN 0771-6796
3725. Rev. Int. Am. Stud
Strona295
Tytuł: Review of International American Studies = RIAS, (S.l.) :
International American Studies Association, dostęp:
http://www.iasa-rias.org/ http://www.iasaweb.org/IASA.html
Uwagi: 3/R (2006-) POL ISSN 1991-2773 [Vol., no.
3726. Rev. Int. Hist. Mil
Tytuł: Revue Internationale d'Histoire Militaire, Comité
international des sciences historiques, Commission internationale
d'histoire militaire.
Uwagi: N? (1939-) INT ISSN 0254-8186 [No.
3727. Rev. Int. Police Crim
Tytuł: Revue Internationale de Police Criminelle, Saint-Cloud
Uwagi: N (1946-199?) INT ISSN 0035-3396
3728. Rev. Int. Polit. Comp
Tytuł: Revue Internationale de Politique Comparee = Revue
Internationale de Politique Comparée, Editions De Boeck, Louvainla-Neuve
Uwagi: K (1994-) BEL ISSN 1370-0731 [no.
3729. Rev. Latinoam. Tecnol. Educ
Tytuł: Revista Latinoamericana de Tecnologia Educativa
Uwagi: 2/R (2002-) ESP ISSN 1695-288X
3730. Rev. Leng. Lit. Catalana Gallega Vasca
Tytuł: Revista de Lengua y Literatura Catalana, Galega y Vasca,
Universidad Autónoma de Madrid
Uwagi: R (1991-) ESP ISSN 1130-8508
3731. Rev. Mat. Complut
Tytuł: Revista Matemática Complutense, Madrid
Uwagi: 2/R (1998-) ESP ISSN 1139-1138 [Vol., num.
3732. Rev. Palaeobot. Palynol
Tytuł: Review of Palaeobotany and Palynology, Tokyo
Uwagi: N (1967-) NLD ISSN 0034-6667 [Vol., iss.
3733. Rev. R. Acad. Cienc. Exactas Fis. Nat., Ser. A Mat. (Ed. impr.)
Tytuł: Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y
Naturales. Serie A, Matematicas (Ed. impresa)
Uwagi: Dm (2001- ) ESP ISSN 1578-7303 [iss.
3734. Rev. Rom. J. Comun
Tytuł: Revista Romana de Jurnalism si Comunicare. Universitatea
din Bucuresti. Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii
Uwagi: K (2006-) ROU ISSN 1842-256X [nr
3735. Rev. Rom. Stiinte Polit. (Print)
Tytuł: Revista Romana de Stiinte Politice (Print), Romanian
Journal of Political Sciences
Uwagi: 2/R (2001-) ROU ISSN 1582-456X [nr
3736. Rev. Roum. Chim
Tytuł: Revue Roumaine de Chimie = Roumanian Journal of Chemistry,
Bucuresti
Uwagi: M (1964-) ROM ISSN 0035-3930
Strona296
3737. Rev. Roum. Math. Pures Appl
Tytuł: Revue Roumaine de Mathematiques pures et Appliquees =
Romanian Journal of Rure and Applied Mathematics, Bucuresti
Uwagi: R (1964-) ROM ISSN 0035-3965
3738. Rev. Sci. Instrum
Tytuł: Review of Scientific Instruments, American Inst. of Physics
Uwagi: M (1930-) USA ISSN 0034-6748
3739. Rev. Sociol. Hung. Sociol. Assoc. (Print)
Tytuł: Review of Sociology of the Hungarian Sociological
Association (Print), Hungarian Sociological Association
Uwagi: 2/R (1995-) HUN ISSN 1417-8648 [vol.
3740. Rewalidacja (Warsz.)
Tytuł: Rewalidacja, MEN, Warszawa
Uwagi: N (1997-) POL ISSN 1429-3404
3741. Ricnik Ruskoj Bursy
Tytuł: Ricnik Ruskoj Bursy, Rocznik Ruskiej Bursy
Uwagi: R (2005-) POL ISSN 1896-222X [T.
3742. RIHA J
Tytuł: RIHA Journal, variant title: International Association of
Research Institutes in the History of Art journal, Munchen :
International Association of Research Institutes in the History of
Art c/o W. Tegethoff c/o Zentralinstitut fur Kunstgeschichte
Uwagi: N (2010-) DEU ISSN 2190-3328 [Contribution n.a.
3743. Rijec (Budapest)
Tytuł: Rijec : casopis za knjizevnost i kulturu Hrvata u Madarskoj
, Budapest
Uwagi: N (1996-) HUN ISSN 1218-8182 [Br.
3744. Rijec (Rijeka)
Tytuł: Rijec : casopis za filologiju, HFD
Uwagi: Hrvatsko Filološko Društvo
3745. Riv. Int. Sci. Soc. (Online)
Tytuł: Rivista Internazionale di Scienze Sociali (Online)
Uwagi: K (2003-) ITA ISSN 1827-7918 [iss.
3746. Riv. Ital. Sostanze Grasse
Tytuł: La Rivista Italiana delle Sostanze Grasse, Milano
Uwagi: M (1961-) ITA ISSN 0035-6808
3747. Riv. Mat. Univ. Parma
Tytuł: Rivista di Matematica della Universita di Parma
Uwagi: R (1950-) ITA ISSN 0035-6298 [No.
3748. Riv. Stor. Dirit. Ital
Tytuł: Rivista di Storia del Diritto Italiano, Milano
Uwagi: R (1928-) ITA ISSN 0390-6744
3749. RMN Newsl. (Print)
Tytuł: RMN Newsletter (Print), other title: Retrospective Methods
Network Newsletter
Strona297
Uwagi: 2/R (2013-) FIN ISSN 2324-0636 [nr
3750. Rocky Mt. J. Math
Tytuł: The Rocky Mountain Journal of Mathematics,
Uwagi: K (1971-) USA ISSN 0035-7596 [no.
3751. Rocz Kulturozn
Tytuł: Rocznik Kulturoznawczy : Kultura, Film, Teatr, Literatura
Uwagi: R (2006-) POL brak issn [Rocz.
3752. Rocz. Adm. Prawa
Tytuł: Roczniki Administracji i Prawa :Teoria i Praktyka, Wyższa
Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu
Uwagi: R (2000-) POL ISSN 1644-9126 [R.
3753. Rocz. Akad. Gór.-Hut. im. Stanisława Staszica, Opusc. Math
Tytuł: Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica. Opuscula Mathematica, AGH im. Stanisława Staszica w
Krakowie
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1232-9274 [T.
3754. Rocz. Andrag
Tytuł: Rocznik Andragogiczny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1429-186X online 2391-7571 [Vol.
3755. Rocz. Antropol. Hist
Tytuł: Rocznik Antropologii Historii. Wydawnictwo Polskiego
Towarzystwa Historycznego, Warszawa
Uwagi: R (2011-) POL ISSN 2084-1418 [Nr
3756. Rocz. Bezp. Międzynar
Tytuł: Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Uwagi: R (2006-) POL ISSN 1896-8848 [T.
3757. Rocz. Bibl
Tytuł: Roczniki Biblioteczne, Min. Nauki, Szk. Wyż. i Techniki
Uwagi: K (1957-1978) 2/R (1979-1997) R (1998-) POL ISSN 0080-3626
[z.
3758. Rocz. Bibl. Gł. Uniw. Opol.
Tytuł: Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego
Uwagi: R (1995-) POL ISSN 1506-588X [R.
3759. Rocz. Chem
Tytuł: Roczniki Chemii, PAN Kom. Nauk Chemicznych
Uwagi: M (1921-1977) POL ISSN 0035-7677 [z.
3760. Rocz. Ciesz
Tytuł: Rocznik Cieszyński, Muzeum w Cieszynie
Uwagi: R (1976-) POL ISSN 0324-8917
3761. Rocz. Dendrol
Tytuł: Rocznik Dendrologiczny, Polskie Tow. Botaniczne Sekcja
Dendrologiczna
Uwagi: R (1981-2008) POL ISSN 0860-2646 [Vol.
3762. Rocz. Dolnośl
Tytuł: Roczniki Dolnośląskie, Wrocław
Strona298
Uwagi: N (1969-) POL ISSN 0137-6101
3763. Rocz. Dziejów Społ. Gosp
Tytuł: Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, Poznańskie
Tow. Przyjaciół Nauk Wydz. Historii i Nauk Społ.
Uwagi: R (1931-) POL ISSN 080-3634 [T.
3764. Rocz. Filoz
Tytuł: Roczniki Filozoficzne = Annales de Philosophie = Annals of
Philosophy, Tow. Naukowe KUL
Uwagi: 2/R (1948-) POL ISSN 0035-7685 [z.
3765. Rocz. Gdań
Tytuł: Rocznik Gdański, Gdańskie Tow. Naukowe Wydz. I Nauk Społ. i
Humanistycznych
Uwagi: R (1927-) POL ISSN 0080-3456
3766. Rocz. Geomatyki
Tytuł: Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics, Warszawa, Polskie
Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Uwagi: R (2003-) POL ISSN 1731-5522 [T., z.
3767. Rocz. Glebozn
Tytuł: Roczniki Gleboznawcze, Pol. Tow. Gleboznawcze
Uwagi: N (1950-) POL ISSN 0080-3642
3768. Rocz. Hist
Tytuł: Roczniki Historyczne, Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk Wydz.
Historii i Nauk Społ.
Uwagi: R (1925-) POL ISSN 0324-8585 [R.
3769. Rocz. Hist. Czas. Pol
Tytuł: Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, PAN
Uwagi: R (1962-1963), K (1964-1976) POL ISSN 0035-7669 [T.
3770. Rocz. Hist. Filozofii Pol
Tytuł: Rocznik Historii Filozofii Polskiej
Uwagi: R (2008-) POL ISSN 1689-6289 [T.
3771. Rocz. Historii Kośc
Tytuł: Roczniki Historii Kościoła, Annales de l'Histoire de
l'Eglise, Annals of Church History, Tytuł poprzedni Roczniki
Teologiczne
Uwagi: R (2009-) POL ISSN 2080-8526, brak w ISSN Online [T.
3772. Rocz. Historii Prasy Pol
Tytuł: Rocznik Historii Prasy Polskiej = Rocznik Historii Prasy
Polskiej , Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja
Prasoznawcza
Uwagi: R (1998-) POL ISSN 1509-1074 [Z.
3773. Rocz. Humanist
Tytuł: Roczniki Humanistyczne, Tow. Naukowe KUL
Uwagi: N (1949-) POL ISSN 0035-7707 [T., z.
3774. Rocz. Inst. Pol.-Ros
Tytuł: Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
Uwagi: R (2011-) POL ISSN 2084-1701 [Nr
Strona299
3775. Rocz. Integr. Eur
Tytuł: Rocznik Integracji Europejskiej
Uwagi: R (2007-) POL ISSN 1899-6256 [Nr
3776. Rocz. Katow
Tytuł: Rocznik Katowicki, Katowickie Tow. Społeczno-Kulturalne
Uwagi: R (1973-) POL ISSN 0137-3293 [T.
3777. Rocz. Kom. Historycznolit
Tytuł: Rocznik Komisji Historycznoliterackiej, PAN
Uwagi: K (1947-) POL ISSN 0079-337X Canceled ISSN 0079-3302 [[T.
3778. Rocz. Kom. Nauk Pedagog
Tytuł: Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, PAN Oddz. w Krakowie
Uwagi: R (1961-) POL ISSN 0079-3418 [T.
3779. Rocz. Komparatystyczny
Tytuł: Rocznik Komparatystyczny = Comparative Yearbook =
Komparatistisches Jahrbuch
Uwagi: R (2010-) ISSN 2081-8718 online 2353-2831
3780. Rocz. Koniński
Tytuł: Rocznik Koniński, Tow. Społeczno-Kulturalne w Koninie
Uwagi: R (1977-) POL ISSN 0137-5237
3781. Rocz. Koszal
Tytuł: Rocznik Koszaliński, Woj. Bibl. Publ. w Koszalinie
Uwagi: R (1965-) POL ISSN 0137-5652
3782. Rocz. Krak
Tytuł: Rocznik Krakowski, Tow. Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa
Uwagi: R (1898-) POL ISSN 0080-3499
3783. Rocz. Kujawsko-Pomorskiej Szk. Wyż. w Bydg. Transdyscyplinarne
Stud. o Kult. Eduk
Tytuł: Rocznik Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.
Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
Uwagi: R (2006-) POL ISSN 1896-5903 [Nr
3784. Rocz. Lit
Tytuł: Rocznik Literacki, Warszawa
Uwagi: R (1932-) POL ISSN 0137-4028
3785. Rocz. Lituan. (Online)
Tytuł: Rocznik Lituanistyczny (Online)
Uwagi: R (2015-) POL ISSN 2450-8454 [T.
3786. Rocz. Lub
Tytuł: Rocznik Lubelski, Pol. Tow. Historyczne Oddz. w Lublinie
Uwagi: R (1958-) POL ISSN 0080-3510
3787. Rocz. Lubuski
Tytuł: Rocznik Lubuski, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra
Uwagi: N (1959-1995), 2/R (1996-) POL ISSN 0485-3083 [T.
3788. Rocz. Łódz
Strona300
Tytuł: Rocznik Łódzki, Od 1980 podtyt.: wydawnictwo poświęcone
dziejom ziem województ: miejskiego łódzkiego, piotrowskiego,
sieradzkiego i skierniewickiego, Od 2000 podtyt.: wydawnictwo
poświęcone dziejom Łodzi i ziem województwa łódzkiego, Pol. Tow.
Historyczne
Uwagi: R (1958-) POL ISSN 0080-3502 [T.
3789. Rocz. Łubowicki
Tytuł: Rocznik Łubowicki = Lubowitzer Jahrbuch = Lubowicka
Rocenka, Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa,
Łubowice
Uwagi: R (2003-) POL ISSN 1733-8301 [[T.
3790. Rocz. Mazowiecki
Tytuł: Rocznik Mazowiecki, Mazowieckie Towarzystwo Naukowe w
Warszawie
Uwagi: R? (1967-) POL ISSN 0080-3529 [T.
3791. Rocz. Międzyrzecki
Tytuł: Rocznik Międzyrzecki, Tow. Przyjaciół Nauk w Międzyrzeczu
Podlaskim
Uwagi: R (1969-) POL ISSN 0137-3307
3792. Rocz. Muz. Częst
Tytuł: Rocznik Muzeum w Częsochowie
Uwagi: N (1965-1974) POL ISSN 0590-5400
3793. Rocz. Muz. Gliw
Tytuł: Rocznik Muzeum w Gliwicach
Uwagi: R (1985-) POL ISSN 0860-0937 [T.
3794. Rocz. Muz. Górnośl. Bytom., Entomol
Tytuł: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu Entomologia
Uwagi: N (1990-) POL ISSN 0867-1966 [Nr
3795. Rocz. Muz. Górnośl. Bytom., Hist
Tytuł: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Historia
Uwagi: R (1963-) POL ISSN 0068-4651
3796. Rocz. Muz. Górnośl. Bytom., Przyr
Tytuł: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda
Uwagi: N (1962-) POL ISSN 0068-466X
3797. Rocz. Muz. Górnośl. Park Etnogr. Chorzowie
Tytuł: Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
Uwagi: R (2013-) POL ISSN 2353-2734 [T.
3798. Rocz. Muz. Nar. Warsz
Tytuł: Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie
Uwagi: R (1938-) POL ISSN 0509-6936
3799. Rocz. Muz. Okr. Częst., Przyr
Tytuł: Rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie. Przyroda
Uwagi: R (1977-1987) POL ISSN 0239-233X [Z.
3800. Rocz. Muz. Świętokrz
Tytuł: Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego, Kielce
Strona301
Uwagi: N (1963-1975) POL ISSN 0451-8683 [T.
3801. Rocz. Nadnotecki
Tytuł: Rocznik Nadnotecki, Urząd Wojewódzki w Pile, Pilskie
Towarzystwo Kultury
Uwagi: R (1966-) POL ISSN 0557-2088
3802. Rocz. Nauk Polit
Tytuł: Rocznik Nauk Politycznych, Wyż. Szk. Humanistyczna w
Pułtusku
Uwagi: R (1999-) POL ISSN 1508-7301
3803. Rocz. Nauk Prawnych
Tytuł: Roczniki Nauk Prawnych, Tow. Naukowe KUL
Uwagi: N (1991-) POL ISSN 1507-7896 [T.
3804. Rocz. Nauk Rol., E, Ochr. Rośl
Tytuł: Roczniki Nauk Rolniczych. Seria E, Ochrona Roślin;
Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
Uwagi: R (1970-1996) POL ISSN 0080-3693 [Z.
3805. Rocz. Nauk Społ
Tytuł: Roczniki Nauk Społecznych : prawo, ekonomia, socjologia =
Annales des Sciences Sociales = Annals of Social Sciences, Tow.
Naukowe KUL
Uwagi: R (1949-2011), K (2012-) POL ISSN 0137-4176 [T., z.
3806. Rocz. Nauk. (Akad. Wych. Fiz. Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
Gdań.)
Tytuł: Rocznik Naukowy (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)
Uwagi: R (2002-) POL ISSN 1730-7953 [T.
3807. Rocz. Nauk. - Akad. Wychow. Fiz. Katow
Tytuł: Rocznik Naukowy, Akademia Wychowania Fizycznego w
Katowicach
Uwagi: R (1978-) POL ISSN 0860-0090 [R.
3808. Rocz. Nauk. - Akad. Wychow. Fiz. Krak
Tytuł: Rocznik Naukowy, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Uwagi: R (1964-) POL ISSN od T. 20 (1984) 0137-9003 [R.
3809. Rocz. Nauk.-Dydakt.-Wyż. Szk. Pedagog. im. Komis. Eduk. Nar
Tytuł: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Komisji Edukacji Narodowej, Kraków
Uwagi: N (1954-1999) POL ISSN 1230-2740 [Z.
3810. Rocz. Nauk.-Dydakt.-Wyż. Szk. Pedagog. im. Komis. Eduk. Nar.,
Pr. Bibl
Tytuł: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Komisji Edukacji Narodowej, Prace Bibliotekoznawcze Kraków
Uwagi: N (1982-1998) POL ISSN 0209-1453 [Z.
3811. Rocz. Nauk.-Dydakt.-Wyż. Szk. Pedagog. im. Komis. Eduk. Nar.,
Pr. Fiz
Tytuł: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny-Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Komisji Edukacji Narodowej, Prace Fizyczne, Kraków
Uwagi: N (1973-) POL ISSN 0867-3594
Strona302
3812. Rocz. Nauk.-Dydakt.-Wyż. Szk. Pedagog. im. Komis. Eduk. Nar.,
Pr. Hist
Tytuł: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna
im. Komisji Edukacji Narodowej, Prace Historyczne, Kraków
Uwagi: N (1974-1999) POL ISSN brak, [Nr
3813. Rocz. Nauk.-Dydakt.-Wyż. Szk. Pedagog. im. Komis. Eduk. Nar.,
Pr. Językozn
Tytuł: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna
im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Językoznawcze = Annales de
l'École Normale Supérieure a Cracovie
Uwagi: N (1976-1997) POL ISSN 0860-5629 [Z.
3814. Rocz. Nauk.-Dydakt.-Wyż. Szk. Pedagog. im. Komis. Eduk. Nar.,
Pr. Mat
Tytuł: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Komisji Edukacji Narodowej, Prace Matematyczne, Kraków
Uwagi: N (1966-1999) POL ISSN 0239-7978 [Nr
3815. Rocz. Nauk.-Dydakt.-Wyż. Szk. Pedagog. im. Komis. Eduk. Nar.,
Pr. Pedagog
Tytuł: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Komisji Edukacji Narodowej, Prace Pedagogiczne, Kraków
Uwagi: N (1972-) POL ISSN 0239-2356 [Z.
3816. Rocz. Nauk.-Dydakt.-Wyż. Szk. Pedagog. im. Komis. Eduk. Nar.,
Pr. Rusycyst
Tytuł: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.
Komisji Edukacji Narodowej, Prace Rusycystyczne Kraków
Uwagi: N (1967-) POL ISSN 0239-7986
3817. Rocz. Nauk.-Dydakt.-Wyż. Szk. Pedagog. Rzesz., Filol. Pol
Tytuł: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w
Rzeszowie, Filologia Polska
Uwagi: N (1975-1990) POL ISSN 0208-4503 [Z.
3818. Rocz. Nauk.-Dydakt.-Wyż. Szk. Pedagog. Rzesz., Mat
Tytuł: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w
Rzeszowie. Matematyka
Uwagi: N? (1971-1985) POL ISSN 0208-4538 [Z.
3819. Rocz. Nauk.-Dydakt.-Wyż. Szk. Pedagog. Rzesz., Wych. Tech
Tytuł: Rocznik Naukowo-Dydaktyczny- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w
Rzeszowie. Wychowanie Techniczne
Uwagi: N (1974-1988) POL ISSN 1230-4212
3820. Rocz. Ochr. Śr
Tytuł: Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set the Environment
Protection. Koszalin, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe
Ochrony Środowiska
Uwagi: R (1999-) POL ISSN 1506-218X [Vol.
3821. Rocz. Państw. Zakł. Hig
Tytuł: Roczniki Państwowego Zakładu Higieny
Uwagi: K (1950-) POL ISSN 0035-7715 [nr
3822. Rocz. Pedagog
Strona303
Tytuł: Rocznik Pedagogiczny, PAN Kom. Nauk Pedagogicznych
Uwagi: R? (1971-) POL ISSN 0137-9585 [T.
3823. Rocz. Pedagog
Tytuł: Roczniki Pedagogiczne
Uwagi: K? (2009-) POL ISSN 2080-850X [T., z.
3824. Rocz. Pedagog. Rodz
Tytuł: Rocznik Pedagogiki Rodziny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w
Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Uwagi: R (1998-) POL ISSN 1508-2377 [T.
3825. Rocz. Podhal
Tytuł: Rocznik Podhalański, Muzeum Tatrzańskie im. dr Tytusa
Chałubińskiego, Zakopane
Uwagi: N (1921-) POL ISSN 0208-4155
3826. Rocz. Pol. Tow. Geol
Tytuł: Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego = Annales de la
Société Geologique de Pologne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Kraków
Uwagi: K (1921-1980) POL ISSN 0079-3663 [z.
3827. Rocz. Pol. Tow. Her. Nowej Ser
Tytuł: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego Nowej Serii
Uwagi: R (1993-) POL ISSN ISSN 1230-803X [T.
3828. Rocz. Pol. Tow. Mat., 1 Pr. Mat
Tytuł: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria 1
Prace Matematyczne
Uwagi: N (1955-1969) POL ISSN 0209-102X [[Nr
3829. Rocz. Pol. Tow. Mat., 2 Wiad. Mat
Tytuł: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria 2
Wiadomości Matematyczne
Uwagi: N (1955-) POL ISSN 0373-8302 [T., nr
3830. Rocz. Pol. Tow. Mat., 3 Mat. Stosow
Tytuł: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria 3
Matematyka Stosowana
Uwagi: N (1973-) POL ISSN 0137-2890 [T.
3831. Rocz. Pol. Tow. Mat., 5 Dydakt. Mat
Tytuł: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria 5
Dydaktyka Matematyki
Uwagi: N? (1982-) POL ISSN 0208-8916 [T.
3832. Rocz. Pol.-Niem
Tytuł: Rocznik Polsko-Niemiecki, Polska Akademia Nauk, Instytut
Studiów Politycznych
Uwagi: R (1992-) POL ISSN1230-4360 [T.
3833. Rocz. Polit. Gosp
Tytuł: Rocznik Polityczny i Gospadarczy, Państwowe Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa
Uwagi: R (1932-) POL ISSN 0324-8577 [brak oznaczenia numeracji,
podaje się jedynie rok wydania czasopsima
Strona304
3834. Rocz. Prasozn
Tytuł: Rocznik Prasoznawczy, Wydaw. Humanitas" , Wyższa Szkoła
Humanitas, Sosnowiec
Uwagi: R (2007-) POL ISSN 1897-5496 [R.
3835. Rocz. Przekładoznawczy
Tytuł: Rocznik Przekładoznawczy
Uwagi: R (2005-) POL ISSN 1896-4362 [T.
3836. Rocz. Przemyski
Tytuł: Rocznik Przemyski, Tow. Przyjaciół Nauk Przemyśl
Uwagi: N (1926/27-) POL ISSN 0137-4168 (1926-1994) [T.
3837. Rocz. Sekc. Dendrol. Pol. Tow. Bot
Tytuł: Rocznik Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa
Botanicznego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Uwagi: R (1951-1980) POL ISSN 0080-367X [Vol.
3838. Rocz. Semin
Tytuł: Rocznik Seminaryjny, biuletyn informacyjny Wyższego
Seminarium Misyjnego Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca
Jezusowego w Stadnikach
Uwagi: R (2001-) POL ISSN 1643-4781 [R.
3839. Rocz. Slaw
Tytuł: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique, Kraków
Uwagi: N (1908-) POL ISSN 0080-3588
3840. Rocz. Socjol. Mor
Tytuł: Rocznik Socjologii Morskiej, PAN Oddz. w Gdańsku Komisja
Socjologii Morskiej
Uwagi: N (1987-) POL ISSN 0860-6552
3841. Rocz. Socjol. Rodz
Tytuł: Rocznik Socjologii Rodziny, Centralny Program Badań
Podstawowych Poznań
Uwagi: R (1989-) POL ISSN 0867-2059
3842. Rocz. Socjol. Wsi
Tytuł: Roczniki Socjologii Wsi, PAN Inst. Filozofii i Socjologii
Uwagi: R (1963-) POL ISSN 0080-3731[T.
3843. Rocz. Sosnow
Tytuł: Rocznik Sosnowiecki, Sosnowiec
Uwagi: R (1992-) POL ISSN 1785-2000 [T.
3844. Rocz. Stow. Nauk. Pol. Litwy
Tytuł: Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy = Roczniik
SNPL 2007
Uwagi: R (2002-) POL ISSN 1822-3915 [[R.
3845. Rocz. Świętochł
Tytuł: Rocznik Świętochłowicki, Muzeum Miejskie w Świętochłowicach
Uwagi: R (1999-) POL ISSN 1641-330X [T.
3846. Rocz. Świętokrz., A Nauki Humanist
Strona305
Tytuł: Rocznik Świętokrzyski Seria A, Nauki Humanistyczne
Kieleckie Tow. Naukowe
Uwagi: R (1995-) POL ISSN 1427-5910 [T.
3847. Rocz. Świętokrz., B Nauki Przyr
Tytuł: Rocznik Świętokrzyski Seria B, Nauki Przyrodnicze Kieleckie
Tow. Naukowe
Uwagi: R (1995-) POL ISSN 1427-5929
3848. Rocz. Tarnow
Tytuł: Rocznik Tarnowski, Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne
Uwagi: R (1990-) POL ISSN 1641-6902 [R.
3849. Rocz. Technol. Chem. Żywn
Tytuł: Rocznik Technologii i Chemii Żywności, PAN Kom. Technologii
i Chemii Żywności
Uwagi: K (1957-1974) POL ISSN 0080-374X
3850. Rocz. Teol. (Lubl.)
Tytuł: Roczniki Teologiczne, Annales de Théologie, Annals of
Theology, Lublin: Towarzystwo Naukowego Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego 1993
Uwagi: R (1991-) POL ISSN 1233-1457 [Z.
3851. Rocz. Teol. (Lubl., 2014-)
Tytuł: Roczniki Teologiczne, Annals of Theology, Annales de
Theologie
Uwagi: R (2014-) POL ISSN 2353-7272 [T., z.
3852. Rocz. Teol. (Warsz.)
Tytuł: Rocznik Teologiczny, Warszawa
Uwagi: 2/R (1968-) POL ISSN 0239-2550 [z.
3853. Rocz. Teol. Dogmatycznej
Tytuł: Roczniki Teologii Dogmatycznej, Annales de Theologie
Dogmatique, Annals of Dogmatic Theology, tytuł poprzedni Roczniki
Teologiczne
Uwagi: R (2009-) POL ISSN 2080-6345, brak w ISSN Online [T.
3854. Rocz. Teol. Fundam. Religiol
Tytuł: Roczniki Teologii Fundamentalnej i Religiologii = Annales
de Théologie Fondamentale et Religiologie = Annals of Fundamental
Theology and Religiology, Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin
Uwagi: R (2009-) POL ISSN 2080-8534 [T.
3855. Rocz. Teol. Katol
Tytuł: Rocznik Teologii Katolickiej, Białystok: Wydawnictwo
Uniwersytetu w Białymstoku
Uwagi: R (2002-2011) 2/R (2012-) POL ISSN 1644-8855 [T., [z.
3856. Rocz. Teol. Moralnej
Tytuł: Roczniki Teologii Moralnej, Annales de Theologie Morale,
Annals of Moral Theology, Wydzielił się z Roczniki Teologiczne;
1993-2008 ; ISSN 1233-1457
Uwagi: R (2009-) POL ISSN 2081-1810 [T.
3857. Rocz. Tow. Nauk. Płock
Strona306
Tytuł: Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego
Uwagi: R (1983-) POL ISSN 0860-5637
3858. Rocz. Wydz. Filoz. Wyż. Szk. Filoz.-Pedagog. Ignatianum Krak
Tytuł: Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły
Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie
Uwagi: R (2000-2011) POL ISSN 1730-1599 [T.
3859. Rodz. i Prawo
Tytuł: Rodzina i Prawo : kwartalnik sędziów rodzinnych, Warszawa,
Instytut Badań DNA
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1895-5797 [nr
3860. Romanica Cracov
Tytuł: Romanica Cracoviensia = RC Romanica Cracoviensia,
Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Romańskiej
Uwagi: N (2000-2011) POL ISSN 1732-8705 [[T.
3861. Ros. Ruletka
Tytuł: Rosyjska Ruletka czyli Fakultet Rzeczy Zbędnych, Uniw.
Śląski Inst. Filologii Wschodniosłowiańskiej Koło Naukowe
Rusycystów, Sosnowiec
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1427-1729
3862. Ross. Olomuc
Tytuł: Rossica Olomucensia, Olomouc
Uwagi: R (1962-) CZE ISSN 0139-9268 [[R.
3863. Rostock. Beitr. Sprachwiss
Tytuł: Rostocker Beitrage zur Sprachwissenschaft, Univ. Rostock
Uwagi: N (1995-) DEU ISSN 0949-7218
3864. Rostock. Math. Kolloqu
Tytuł: Rostocker Mathematisches Kolloquium
Uwagi: N (1976-1998) ; R (1999-) DEU ISSN 0138-3248 [H.
3865. Rozpr. Elektrotech
Tytuł: Rozprawy Elektrotechniczne, PAN Kom. Elektroniki i
Telekomunikacji
Uwagi: K (1955-1989) POL ISSN 0035-9386
3866. Rozpr. Kom. Jęz. (Łódz. Tow. Nauk.)
Tytuł: Rozprawy Komisji Językowej (Łódzkie Towarzystwo Naukowe)
Uwagi: R (1954-) POL ISSN 0076-0390 [T.
3867. Rozpr. Komis. Jęz. - Wroc. Tow. Nauk
Tytuł: Rozprawy Komisji Językowej - Wrocławskie Towarzystwo
Naukowe
Uwagi: N (1959-) POL ISSN 0084-2990 [[T.
3868. Rozpr. Slaw
Tytuł: Rozprawy Slawistyczne, UMCS Lublin Wydz. Humanistyczny
Uwagi: N (1986-) POL ISSN 0860-2387 [T.
3869. Rozpr. Społecz
Tytuł: Rozprawy Społeczne = Social Dissertations. Biała Podlaska,
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II. dostęp
http://rozprawy-spoleczne.pswbp.pl/
Strona307
Uwagi: 2/R (2010-) POL ISSN 2081-6081 [Nr
3870. Rozpr. Ubezp
Tytuł: Rozprawy Ubezpieczeniowe, Rzecznik Ubezpieczonych,
Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego, Fundacja Edukacji
Ubezpieczeniowej
Uwagi: N (2006-) POL ISSN 1896-3641 [Z.
3871. RP Regiony Pol
Tytuł: Regiony Polski = Regions of Poland, Katowice
Uwagi: N (2000-) POL ISSN 1508-4647 [Nr
3872. RSC Advances
Tytuł: RSC Advances
Uwagi: M (2011-) GBR ISSN 2046-2069 [iss.
3873. Ruch Biblij. i Liturg
Tytuł: Ruch Biblijny i Liturgiczny, Pol. Tow. Teologiczne
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 0209-0872
3874. Ruch Filoz
Tytuł: Ruch Filozoficzny, Pol. Tow. Filozoficzne
Uwagi: K (1911-) POL ISSN 0035-9599 [nr
3875. Ruch Lit
Tytuł: Ruch Literacki, Kom. Historycznolit. PAN Oddz. w Krakowie
Uwagi: Dm (1960-) POL ISSN 0035-9602 [z.
3876. Ruch Muzycz
Tytuł: Ruch Muzyczny, Kraków, Polskie Wydaw. Muzyczne
Uwagi: Dt (1957-) PL ISSN 0035-9610 [nr
3877. Ruch Pedagog
Tytuł: Ruch Pedagogiczny : organ Wydziału Pedagogicznego Związku
Nauczycielstwa Polskiego
Uwagi: Dm (1959-1994, 2002-) K (1998-2001) POL ISSN 0483-4992 [nr
3878. Ruch Praw. Ekon. Socjol
Tytuł: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Warszawa
Uwagi: K (1960-) POL ISSN 0035-9629 [z.
3879. Rudy Met. Nieżel
Tytuł: Rudy i Metale Nieżelazne, Wydaw. Sigma
Uwagi: M (1956-) POL ISSN 0035-9696 [nr
3880. Rudzki Rocz. Muz
Tytuł: Rudzki Rocznik Muzealny, Muzeum Miejskie im. M. Chroboka w
Rudzie Śląskiej
Uwagi: R (1998-) POL ISSN 1641-344X [[Z.
3881. Russ. J. Electrochem
Tytuł: Russian Journal of Electrochemistry
Uwagi: M (1993-) RUS ISSN 1023-1935 [iss.
3882. Russ. Lang. J
Tytuł: Russian Language Journal, Michigan State University,
Department of German and Russian
Uwagi: 3/R (1966-) USA ISSN 0036-0252 [nos.
Strona308
3883. Russ. Lit. (Print)
Tytuł: Russian Literature (Print)
Uwagi: Dm (1971-) NLD ISSN 0304-3479 [iss.
3884. Russ. Microelectron
Tytuł: Russian Microelectronics
Uwagi: Dm (1992-) RUS ISSN 1063-7397 ISSN online 1608-3415 [iss.
3885. Rynek Instal
Tytuł: Rynek Instalacyjny, Warszawa
Uwagi: M (1993-) POL ISSN 1230-9540
3886. Rynek Pr
Tytuł: Rynek Pracy
Uwagi: M (1991-2006) POL ISSN 1233-4103 [nr
3887. Rynki Zagr
Tytuł: Rynki Zagraniczne, Polska Izba Handlu Zagranicznego
Uwagi: M (1957-) POL ISSN 0036-052X [nr
3888. Rzecz. Pat
Tytuł: Rzecznik Patentowy, Samorząd Rzeczników Patentowych
Warszawa
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1234-4133
3889. Rzeczozn. Mająt
Tytuł: Rzeczoznawca Majątkowy, Wielkopolskie Stow. Rzeczników
Majątkowych Poznań
Uwagi: N (1993) POL ISSN 1428-0310
3890. Rzeczozn. Mająt. (Warsz.)
Tytuł: Rzeczoznawca Majątkowy, Pol. Federacja Rzeczozn.
Majątkowych Warszawa
Uwagi: K (1994-) POL ISSN 1233-054X [nr
3891. Rzeczpospolita
Tytuł: Rzeczpospolita, Warszawa
Uwagi: Dz (1982-) POL ISSN 0208-9130 [nr
3892. Rzeczywistość (Warsz.)
Tytuł: Rzeczywistość, Warszawa
Uwagi: T (1981-1989) POL ISSN 0208-8533
3893. Rzeki (Katow.)
Tytuł: Rzeki : kultura, cywilizacja, historia, Katowice
Uwagi: N? (1992-) POL ISSN 1230-2562
3894. Rzesz. Stud. Socjol
Tytuł: Rzeszowskie Studia Socjologiczne
Uwagi: R (2012-) POL ISSN 2299-6044 [Nr
3895. Rzesz. Zesz. Nauk., Prawo-Ekon
Tytuł: Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, Prawo-Ekonomia, UMCS Filia w
Rzeszowie
Uwagi: R (1989-) POL ISSN 1233-412X [T.
3896. Rzesz. Zesz. Nauk., Prawo-Ekon.-Rol
Strona309
Tytuł: Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, Prawo-Ekonomia-Rolnictwo UMCS
Filia w Rzeszowie
Uwagi: R (1983-1988) POL ISSN 0239-9865
3897. S"postav. Ezikozn
Tytuł: S"postavitelno Ezikoznanie, Universitetsko izdatelstvo
Kliment Ohridski, Sofia
Uwagi: 3/R (1978-) BGR ISSN 0204-8701 [kn.
3898. S.-Afr. Tydskr. Ekon. Bestuurswet
Tytuł: Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Ekonomiese en
Bestuurswetenskappe, South African Journal of Economic and
Management Sciences
Uwagi: 2/R (1988-) ZAF ISSN 1015-8812 [Vol., iss.
3899. Salvatoris Mater
Tytuł: Salvatoris Mater : kwartalnik mariologiczny; Centrum
Formacji Maryjnej "Salvatoris Mater" Księży Marianów
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1507-1669 [nr
3900. Sammelbl. - Hist. Ver. Eichstatt
Tytuł: Sammelblatt - Historischer Verein Eichstatt
Uwagi: N (1887-) DEU ISSN 0936-5869 [Jg.
3901. Samorz. Teryt
Tytuł: Samorząd Terytorialny, Warszawa
Uwagi: M (1991-) POL ISSN 0867-4973 [nr
3902. Sao Paulo J. Math. Sci. (Impr.)
Tytuł: Sao Paulo Journal of Mathematical Sciences (Impresso)
Uwagi: 2/R (2007-) BRA ISSN 1982-6907 [no.
3903. Sapostavitelno Ezikoznanie
Tytuł: Sapostavitelno Ezikoznanie
Uwagi: 3/R (1976-) BLG ISSN 0204-8701 [nr
3904. SAR QSAR Environ. Res
Tytuł: SAR and QSAR in Environmental Research, Reading Berkshire
Uwagi: K (1993-) GBR ISSN 1062-936X
3905. Sarajevski Filol. Susreti
Tytuł: Sarajevski Filoloski Sureti
Uwagi: R (2012-) BIH ISSN 2233-1018 [Vol.
3906. Sarmatia Eur
Tytuł: Sarmatia Europaea
Uwagi: R (2010-) POL ISSN 2082-5072 [Vol.
3907. Sb. Pr. Filoz. Fak. Brnen. Univ. B, Rada Filoz
Tytuł: Sbornik Praci Filosoficke Fakulty Brnenske University. B,
Rada Filozoficka = Studia Philosophica
Uwagi: R (1953-) CZE ISSN 0231-7664 [C.
3908. Sb. Pr. Filoz. Fak. Brnen. Univ., Rada Rom
Tytuł: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada
romanistická = Etudes romanes de Brno = Studia Minora Facultatis
Philosophicae Universitatis Brunensis. Series romanica, Masarykova
univerzita, Brno
Strona310
Uwagi: N? (1965-) CZE ISSN 0231-7532 [Vol.
3909. Sb. Pr. Filoz. Fak. Ostrav. Univ., Hist
Tytuł: Sbornik Praci Filozoficke Fakulty Ostravske Univerzity.
Historie, Ostravska Univerzita, Ostrava
Uwagi: R (1993-) CZE ISSN 1213-8452 [C.
3910. Sb. Pr. Pedagog. Fak. Masaryk. Univ. Brne, Rada spol. Ved
Tytuł: Sbornik Praci Pedagogicke Fakulty Masarykovy Univerzity v
Brne. Rada Spolecenskych Ved
Uwagi: N? (1996-) CZE ISSN 1211-6068 [Vol.
3911. Sb. Pr. Pedagog. Fak. Ostrave, Rada C
Tytuł: Sbornik praci Pedagogicke fakulty v Ostrave. Rada C = Acta
Facultatis Paedagogicae Ostraviensis. Seria C
Uwagi: N (1966-1992) CZE ISSN 0139-6595 [C3912. Sb. Ved. Pr. Vysoke Sk. Ban.-Tech. Univ. Ostrava, Rada Staveb
Tytuł: Sbornik Vedeckych Praci Vysoke Skoly Banske-Technicke
Univerzity Ostrava. Rada Stavebni
Uwagi: N (2000-) CZE ISSN 1213-1962 [R., nr
3913. Scala (Krak.)
Tytuł: Scala (Kraków) = Scala : Edukacyjny Magazyn Muzyczny.
Kraków, Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Uwagi: K (2012-) POL ISSN 2299-6702 [nr
3914. Scand. J. Hist. (Print)
Tytuł: Scandinavian Journal of History (Print)
Uwagi: K (1976-) GBR ISSN 0346-8755 [iss.
3915. Scando-Slav
Tytuł: Scando-Slavica, Munksgaard, Copenhagen
Uwagi: R (1954-) DNK ISSN 0080-6765 [Vol.
3916. Scanning
Tytuł: Scanning
Uwagi: Dm (1978-) USA ISSN 0161-0457 [iss.
3917. SCAR rep. (Online)
Tytuł: SCAR report (Online), continues SCAR report ISSN 13507389Cambridge, Scientific Committee on Antarctic Research, Scott
Polar Research Institute
Uwagi: N? (200?-) INT ISSN 1755-9030 [No.
3918. Scena
Tytuł: Scena : miesięcznik społecznego ruchu teatralnego :
miesięcznik Związku Teatrów Amatorskich = Teatr Ludowy - Scena
Uwagi: M (1970-1992; 1997-) POL ISSN 0137-8244
3919. Scena Myśli (Online)
Tytuł: Scena Myśli : Portal Otwarty. Dostęp:
http://www.scenamysli.eu
Uwagi: N (2007-) POL (ISSN do weryfikacji w bazie ISSN online) [Nr
3920. Sci. Bull. Stanislaw Staszic Acad. Min. Metall., Opusc. Math
Strona311
Tytuł: Scientific Bulletins of Stanislaw Staszic Academu of Mining
and Metallurgy, Opuscula Mathematica = Zeszyty Naukowe Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica =
Scientific Bulletins of Stanisław Staszic Academy of Mining and
Metallurgy. Mathematics = Scientific Bulletins of University of
Mining and Metallurgy. Opuscula Mathematica
Uwagi: N (1985-1993) POL ISSN 0860-2727 [Z.
3921. Sci. Educ. New Dimens. (Print)
Tytuł: Science and Education a New Dimension (Print)
Uwagi: N? (2013-) INT ISSN 2308-5258 [Iss.
3922. Sci. Hortic
Tytuł: Scientia Horticulturae, Elsevier Scientific
Uwagi: N (1973-) NLD ISSN 0304-4238 [Vol., iss.
3923. Sci. Rep. (Nat. Publ. Group)
Tytuł: Scientific Reports (Nature Publishing Group)
Uwagi: T (2011-) GBR ISSN 2045-2322 [no.
3924. Sci. Total. Environ
Tytuł: Science of the Total Environment, Tokyo
Uwagi: T (1972-) NL ISSN 0048-9697 [Vol., no.
3925. Sci. World J
Tytuł: The Scientific World Journal (2012-),
TheScientificWorldjournal (2001-2011), other title: TSWJ
Uwagi: N? (2001-) GBR ISSN 1537-744X [Vol.
3926. Science (Wash. D.C.)
Tytuł: Science (Washington, D.C.)
Uwagi: T (1880-) USA ISSN 0036-8075
3927. Scientometrics (Print)
Tytuł: Scientometrics (Print), Budapest
Uwagi: N (1978-) HUN ISSN 0138-9130 [Vol., no.
3928. Scolagram
Tytuł: Scolagram, Universite de Cergy-Pontoise
Uwagi: N? FRA http://scolagram.u-cergy.fr [No.
3929. Scr. Mater
Tytuł: Scripta Materialia, Oxford
Uwagi: Dt (1967-) GBR ISSN 1359-6462 [Vol., iss.
3930. Scr. Rudensia
Tytuł: Scripta Rudensia, Dyr. Parku Krajobrazowego "Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1232-6461 [[Nr
3931. Scripta Islandica
Tytuł: Scripta Islandica
Uwagi: R (1950-) SWE ISSN 0582-3234 [R.
3932. Scriptum
Tytuł: Scriptum, Olomouc : Votobia
Uwagi: N (1992-2000) CZE ISSN - brak [[C.
Strona312
3933. Scriptura Sacra
Tytuł: Scriptura Sacra, Uniw. Opol. Wydz. Teologiczny
Uwagi: N (1997-) POL ISSN 1428-7218
3934. Scripturae Lumen
Tytuł: Scripturae Lumen : Biblia i jej oddziaływanie, Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologiczny w Tarnowie
Uwagi: N (2009-) POL ISSN 2081-9153 do weryfikacji w IssnOnline [T
3935. Sediment. Geol
Tytuł: Sedimentary Geology, Amsterdam
Uwagi: K (1967-1970) częst. różna (1971-1982 ) N (1983-) NLD ISSN
0037-0738 [Vol., iss.
3936. Sedimentology (Amst., Print)
Tytuł: Sedimentology (Amsterdam. Print)
Uwagi: Dm (1962-) GBR ISSN 0037-0746 [iss.
3937. Sejm. Samorz
Tytuł: Sejmik Samorządowy, Katowice
Uwagi: N (1991-1994), M (1995-1998?) POL ISSN 1231-3777 [Nr
3938. Seksuologia Pol. (Druk)
Tytuł: Seksuologia Polska (Druk)
Uwagi: 2/R (2003-) POL ISSN 1731-6677 [nr
3939. Semigroup Forum
Tytuł: Semigroup Forum, New York
Uwagi: Dm (1970 -) USA ISSN 0037-1912
3940. Seminare (Krak.)
Tytuł: Seminare (Kraków): poszukiwania naukowe, Towarzystwo
Naukowe Franciszka Salezego
Uwagi: R (1975-) POL ISSN 1232-8766 [R.
3941. Semiosis (Baden-Baden)
Tytuł: Semiosis (Baden-Baden)
Uwagi: K? (1976-1998) DEU ISSN 0170-219X [h.
3942. Semiot. Ber
Tytuł: Semiotische Berichte, Osterreichische Gesellschaft fur
Semiotik, Wien
Uwagi: K? (1977-) AUT ISSN 0254-9271 [[h.
3943. Semiotica
Tytuł: Semiotica, Mouton de Gruyter, Berlin
Uwagi: K (1969-1978), 16/R (1979-1980), 20/R (1981-) DEU ISSN
0037-1998 [Vol., no.
3944. Semper Fidelis
Tytuł: Semper Fidelis : miesięcznik Towarzystwa Miłośników Lwowa,
Wrocław, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe
"Presstrust"
Uwagi: Dm (1989-) POL ISSN 0866-9414 [nr
3945. Sens. Actuators, A, Phys. (Print)
Tytuł: Sensors and Actuators. A, Physical (Print)
Strona313
Uwagi: Dm (1990-) CHE ISSN 0924-4247 [vol.
3946. Sensors (Basel)
Tytuł: Sensors (Basel), Molecular Diversity Preservation
International
Uwagi: M (2001-) INT ISSN 1424-8220 [iss.
3947. Sensus Hist
Tytuł: Sensus Historiae
Uwagi: N (2010-) POL ISSN 2082-0860 [Vol., no.
3948. Ser. D Publ. espec. - Asoc. Geol. Argent
Tytuł: Serie D Publicaciones especiales - Asociacion Geologica
Argentina, other title Serie D - Asociación Geológica Argentina.
Publicaciones Especiales
Uwagi: N? (1994-) ARG ISSN 0328-2767 [No.
3949. Serv. Manag. (Szczec.)
Tytuł: Service Management = The University of Szczecin Scientific
Journal. Service Management = Scientific Journal. Service
Management, Szczecin
Uwagi: N (2007-) POL ISSN 1898-0511 [Vol.
3950. Set-Valued Anal
Tytuł: Set-Valued Analysis
Uwagi: K (1993-) NLD ISSN 0927-6947 [no.
3951. Set-Valued and Ver. Anal
Tytuł: Set-Valued and Variational Analysis
Uwagi: K (2009-) NLD ISSN 1877-0533 [iss.
3952. Seulra'beu eo yeon'gu
Tytuł: Seulra'beu eo yeon'gu = Issledovaniâ po Slavânskim âzykam,
Han'gug Slav eo haghoe, Seoul
Uwagi: R (1996-) KOR ISSN 1226-2323 [[Vol.
3953. SIAM J. Appl. Math. (Print)
Tytuł: SIAM Journal on Applied Mathematics (Print)
Uwagi: Dm (1966-) USA ISSN 0036-1399 [iss.
3954. SIAM J. Math. Anal. (Print)
Tytuł: SIAM Journal on Mathematical Analysis (Print), Philadelphia
Uwagi: Dm (1970-) USA ISSN 0036-1410 [iss.
3955. Signal
Tytuł: Signal. The Newsletter of SIG Disorders of Fluency
Uwagi: 2/R (1994-) INT brak issn [nr
3956. Sil. Antiq
Tytuł: Silesia Antiqua, Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu
Uwagi: R (1959-) POL ISSN 0080-9594 [T.
3957. Sil. Schlesien Śl
Tytuł: Silesia-Schlesien-Śląsk, śląsko-polsko-niemiecki magazyn,
dostęp: http://www.silesia-schlesien.com/home.html
Uwagi: N (2004-) POL,GER ISSN brak
3958. Sil. Super
Strona314
Tytuł: Silesia Superior : śląskie zeszyty humanistyczne, Ośrodek
Badań Społeczno-Kulturowych Towarzystwa Zachęty Kultury, Katowice
Uwagi: N (1994-) [brak ISSN
3959. Silesia Nova
Tytuł: Silesia Nova
Uwagi: Dm (2004-) POL ISSN: 1614-7111 [nr
3960. Simultaneita (Roma)
Tytuł: Simultaneita (Roma)
Uwagi: K (1997-) ITA ISSN 1129-6038 [nr.
3961. Sitz.ber. Anz., Abt. II, Math., Phys. Tech. Wiss
Tytuł: Sitzungsberichte und Anzeiger, Abteilung II, Mathematische,
Physikalische und Technische Wissenschaften, Verl. der
Österreichischen Akad. der Wiss.
Uwagi: N? (1997-) AUT ISSN 0723-9319 [Bd.
3962. SKASE J. Theor. Linguist
Tytuł: SKASE Journal of theoretical linguistics
http://www.skase.sk/jtl.html
Uwagi: 2/R (2005-) SVK ISSN 1336-782X [no.
3963. SKASE J. Transl. Interpret
Tytuł: SKASE Journal of Translation and Interpretation
Uwagi: N? (2005-) SVK ISSN 1336-7811 [Vol., no.
3964. Skin Res. Technol
Tytuł: Skin Research and Technology, International Society for
Bioengineering and the Skin
Uwagi: K (1995-) GBR ISSN 0909-752X [iss.
3965. Slav. Al'm. (Mosk.)
Tytuł: Slavanskij al'manah (Moskva)
Uwagi: K? (1997-) RUS ISSN 2073-5731 [no.
3966. Slav. Alm
Tytuł: Slavic Almanach : a yearbook of the South African Society
for Slavic, Central and East European Studies
Uwagi: N (1992- ) ZA 1025-3386 [Vol., no.
3967. Slav. Cten
Tytuł: Slavanskie Ctenia
Uwagi: R (2000-) LVA ISSN 1407-7817 [Vol.
3968. Slav. Lub. Olomuc
Tytuł: Slavica Lublinensia et Olomucensia, UMCS, Lublin
Uwagi: N? (1977-) POL ISSN 0860-9039 Cancelled ISSN 0231-648X
3969. Slav. Lund
Tytuł: Slavica Lundensia, Slaviska Institutionen vid Lunds
Universitet
Uwagi: R (1973-) SWE ISSN 0346-8712 [Vol.
3970. Slav. Occident
Tytuł: Slavia Occidentalis, Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk
Uwagi: N (1921-) POL ISSN 0081-0002 [T.
Strona315
3971. Slav. Orient
Tytuł: Slavia Orientalis, PAN. Komitet Słowianoznawstwa, Warszawa
Uwagi: K (1957-) POL ISSN 0037-6744
3972. Slav. Rev
Tytuł: Slavisticna Revija = Slavistična revija, Ljubljana
Uwagi: K (1953-) SVN ISSN 0350-6894 [st.
3973. Slava (Ljubl.)
Tytuł: Slava, Ljubljana
Uwagi: N (1987-) SVN ISSN 0353-3158 [[Vol., nr
3974. Slavanski Dialozi
Tytuł: Slavanski Dialozi
Uwagi: 2/R (2004-) BGR ISSN 1312-5346 [br.
3975. Slavia (Praha)
Tytuł: Slavia : casopis pro slovanskou filologii, Praha
Uwagi: K (1922-1940) (1947-) CZE ISSN 0037-6736 [ses.
3976. Slavia Merid
Tytuł: Slavia Meridionalis
Uwagi: N? (1994-) POL ISSN 1233-6173 [T.
3977. Slavic Rev
Tytuł: Slavic Review, American Assoc. for the Advancement of
Slavic Studies
Uwagi: K (1961-) USA ISSN 0037-6779 [no.
3978. Slavon. Pedagog. Stud. J. (Online)
Tytuł: Slavonic Pedagogical Studies Journal (Online)
Uwagi: 2/R (2015-) SVK ISSN 1339-9055 [Vol., iss.
3979. Slezsky Sb
Tytuł: Slezsky Sbornik = Slezský Sborník = Acta Silesiaca, Opava
Uwagi: K (1903-) CZE ISSN 0037-6833 [c.
3980. Slov'ans'kij Visn
Tytuł: Slov'ans'kij visnik, seria Filologicni nauki, Rivne.
Ukraina. Rivnens'kij Derzavnij Gumanitarnij Universitet
Uwagi: Dm? (1998-) UKR brak w issn on-line [vip.
3981. Slov. Arch
Tytuł: Slovenska Archivistika = Slovenská Archivistika, Bratislava
Uwagi: 2/R (1966-) SVK ISSN 0231-6722
3982. Slov. Archeol
Tytuł: Slovenska Archeologia, Nitra
Uwagi: 2/R (1953-) SVK ISSN 1335-0102
3983. Slov. Kras
Tytuł: Slovensky Kras
Uwagi: R (1958-) SVN ISSN 0560-3137 [R.
3984. Slov. Lit
Tytuł: Slovenska Literatura
Strona316
Uwagi: R (1954-) 2/R (1960-) Dm (1965-) SVK ISSN 0037-6973 [R.,
c., c.
3985. Slov. Narodop
Tytuł: Slovensky Narodopis
Uwagi: K (1953-) SVK ISSN 1335-1303 [nr
3986. Slov. Politol. Rev. (Tlacene vyd.)
Tytuł: Slovenska Politologicka Revue (Tlacene vydanie)
Uwagi: 2/R (2011-) SVK ISSN 1338-3140 [no.
3987. Slovak Rev
Tytuł: Slovak Review = Casopis pre Vyskum Svetovej Literatury
Bratislava
Uwagi: 2/R (1992-) SVK ISSN 1335-0544
3988. Slovo
Tytuł: Slovo (Cedar Rapids, Iowa). National Czech & Slovak Museum
& Library
Uwagi: 2/R (2000-) USA ISSN 1545-0082 [nr
3989. Slovo Cas
Tytuł: Slovo i Cas, Kiiv
Uwagi: M (1990-) UKR ISSN 1027-5673
3990. Słowo (Rzeszów)
Tytuł: Słowo (Rzeszów)
Uwagi: R (2010-) POL ISSN 2082-6931 [nr
3991. Słowo (Warsz.)
Tytuł: Słowo, Warszawa
Uwagi: T (1990-) POL ISSN 0867-3616
3992. Słowo Krzyża
Tytuł: Słowo Krzyża : rocznik poświęcony teologii krzyża oraz
duchowości i historii Pasjonistów
Uwagi: R (2007-) POL ISSN 1897-7618 [R.
3993. Słowo Myśl
Tytuł: Słowo i Myśl : przegląd ewangelicki : pismo społeczno
kulturalne, Instytut Prasy i Wydawnictw Novum, Warszawa
Uwagi: M? (1989-) POL ISSN 0860-8482 [nr
3994. Słowo Powsz
Tytuł: Słowo Powszechne, Inco Veritas Sp. z o.o., Warszawa
Uwagi: D (1947-1993) POL ISSN 0137-9283 [nr
3995. Słup. Pr. Filol., Ser. Filol. Pol
Tytuł: Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska
Uwagi: N? (2002-2010) POL ISSN 1643-4668 [Nr
3996. Słup. Stud. Filoz
Tytuł: Słupskie Studia Filozoficzne. Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
Słupsk
Uwagi: N (1998-) POL ISSN 1641-9669 [Nr
3997. Służ. MO
Strona317
Tytuł: Służba MO, Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego
MSW, Warszawa
Uwagi: Dm (1957-1981) K (1982-1990?) POL ISSN brak [nr
3998. Służ. Zdr
Tytuł: Służba Zdrowia, Warszawa
Uwagi: T (1949-) POL ISSN 0137-8686
3999. SM Sztand. Młod
Tytuł: SM. Sztandar Młodych, Dom Wydawniczy SM, Warszawa
Uwagi: D (1950-1994) POL ISSN 0557-9783 [nr
4000. Smart Mater. Struct
Tytuł: Smart Materials and Structures, Bristol
Uwagi: K (1992-) GBR ISSN 0964-1726
4001. Snippets (Online)
Tytuł: Snippets (Online)
Uwagi: N? (2000-) ITA ISSN 1590-1807 [Iss.
4002. Soc. Communitas
Tytuł: Societas Communitas
Uwagi: 2/R (2006-) POL ISSN 1895-6890 [nr
4003. Soc. Nat. Resour
Tytuł: Society & Natural Resources = Society and Natural Resource,
New Yorks
Uwagi: Dm (1988-) USA ISSN 0894-1920
4004. Soc. Sci. Med. (1982)
Tytuł: Social Science & Medicine (1982), Oxford
Uwagi: Dt (1982-2002), N (2002-) GBR ISSN 0277-9536 [Vol., no.
4005. Soc. Ugdym
Tytuł: Socialinis Ugdymas (Siauliu universitetas. CD-ROM)
Uwagi: R (2014-) LVA ISSN 2351-6208 ISSN online 2351-6194 [[T.
4006. Socialne - Zdravotnicky Horizont
Tytuł: Socialne - Zdravotnicky Horizont, Social - Health Horizont
Uwagi: 2/R (2014-) CZE ISSN 2336-3479 [nr
4007. Sociol. Issled
Tytuł: Sociologiceskie issledovania
Uwagi: M (1975-) RUS ISSN 0132-1625 [no.
4008. Sociol. Rom
Tytuł: Sociologie Romaneasca
Uwagi: Dm (1990-) ROU ISSN 1220-5389 [nr
4009. Sociology Study
Tytuł: Sociology Study (online)
Uwagi: M (2011-) USA ISSN 2159-5526, ISSN online 2159-5534 [Vol.,
no.
4010. Socjol. Mor
Tytuł: Socjologia Morska, PAN Oddz. w Gdańsku Kom. Socjologii
Morskiej
Uwagi: N (1985-1987) POL ISSN 0239-5568
Strona318
4011. Socjol. Pr
Tytuł: Socjologia Pracy, Akad. Nauk Społecznych Inst. Filozofii i
Socjologii
Uwagi: N (1983-) POL ISSN 0860-1135
4012. Socjol. Religii
Tytuł: Socjologia Religii / Poznań : Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza. Wydział Teologiczny
Uwagi: N (2003-) POL ISSN 1731-0660 [T.
4013. Sofia (Rzesz.)
Tytuł: Sofia, Wyż. Szk. Pedagogiczna Inst. Filozofii, Rzeszów
Uwagi: 2/R (2001-) POL ISSN 1642-1248
4014. Soft Comput. (Berl., Print)
Tytuł: Soft Computing (Berlin. Print)
Uwagi: N (1997-2004) M (2005-) DEU ISSN 1432-7643 [Vol., iss.
4015. Soft Matter (Print)
Tytuł: Soft Matter (Print)
Uwagi: Dm (2005-) GBR ISSN 1744-683X [no.
4016. Soil Biol. Biochem
Tytuł: Soil Biology and Biochemistry, Oxford
Uwagi: Dm (19??-) GBR ISSN 0038-0717 [Vol., no.
4017. Soil Sediment Contam
Tytuł: Soil & Sediment Contamination
Uwagi: Dm? (2000-) USA ISSN 1532-0383 [Vol., iss.
4018. Sol. Energy (Print)
Tytuł: Solar Energy (Print)
Uwagi: M (1953-) USA ISSN 0038-092X online 1471-1257 [vol.
4019. Solid State Commun
Tytuł: Solid State Communications : an International Journal, New
York = Suppl. to Journal of Physics and Chemistry of Solids ISSN
0022-3697
Uwagi: T (1963-2012?) N? (2013-) USA ISSN 0038-1098 [nr
4020. Solid State Ion
Tytuł: Solid State Ionics, Amsterdam
Uwagi: Dm (1980-) NLD ISSN 0167-2738
4021. Solid State Nucl. Magn. Reson
Tytuł: Solid State Nuclear Magnetic Resonance
Uwagi: Dm (1992-) USA ISSN 0926-2040 [Vol., iss.
4022. Solid State Sci
Tytuł: Solid State Sciences, Paris, Elsevier
Uwagi: N (1999-) FRA ISSN 1293-2558 [Vol., iss.
4023. Solid-State Electron
Tytuł: Solid-State Electronics
Uwagi: M (1960-) GBR ISSN 0038-1101 [iss.
4024. Solidarność (Gdań.)
Strona319
Tytuł: Solidarność (Gdańsk), Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ
Solidarność
Uwagi: M (1981-1994) POL ISSN 1232-7131 [nr
4025. Sosnow. Stud. Teol
Tytuł: Sosnowieckie Studia Teologiczne, Sosnowieckie Semin. Duch.
Uwagi: N (1993-) POL ISSN 1642-8846 [T.
4026. Sound Vis. (Chorzów)
Tytuł: Sound and Vision, Chorzów
Uwagi: M (2001-) POL ISSN 1641-6252
4027. Sov. Phys. Tech. Phys
Tytuł: Soviet Physics. Technical Physics
Uwagi: M (1956-1992) USA ISSN 0038-5662 [iss.
4028. Sovr. Pol'. Pravo
Tytuł: Sovremennoe Pol'skoe Pravo, PAN Inst. Państwa i Prawa
Uwagi: K (1963-) POL ISSN 0038-5956 [[nr
4029. Sovr. Vyss. Sk
Tytuł: Sovremennaja Vyssaja Skola = Contemporary Higher Education,
Warszawa
Uwagi: K (1973-) POL ISSN 0137-5121 [no.
4030. Space Soc. Econom
Tytuł: Space, Society, Economy
Uwagi: N? (2004-) POL ISSN 1733-3180 [Nr
4031. Spec. Publ. - Geol. Soc. Lond
Tytuł: Special Publication - Geological Society of London
Uwagi: N? (1964-) GBR ISSN 0305-8719 [Vol.
4032. Specialni Pedagog. (Prague)
Tytuł: Specialni Pedagogika (Prague)
Uwagi: K (1958-) CZE ISSN 1211-2720 [nr
4033. Spectrochim. Acta, Part A: Mol. Biomol. Spectrosc
Tytuł: Spectrochimica Acta. Part A: Molecular and Biomolecular
Spectroscopy, Oxford
Uwagi: M (1995-) NLD ISSN 1386-1425 [Vol., iss.
4034. Spectrochim. Acta, Part B: Atom. Spectrosc
Tytuł: Spectrochimica Acta, Part B: Atomic Spectroscopy, Oxford
Uwagi: M (1967-) GBR ISSN 0584-8547 [iss.
4035. Spectrosc. Lett. (Print)
Tytuł: Spectroscopy Letters (Print)
Uwagi: Dm (1968-) USA ISSN 0038-7010 [iss.
4036. Spectroscopy (Ottawa)
Tytuł: Spectroscopy (Ottawa) = Spectroscopy (Amsterdam), Tokyo ;
Ottawa ; New York ; London ; Amsterdam : J.R.J. Pare Establishment
for Chemistry : Elsevier
Uwagi: K? (1982-) CAN ISSN 0712-4813 [iss.
4037. Speleogenes. Evol. Karst Aquifers
Tytuł: Speleogenesis and Evolution of Karst Aquifers
Strona320
Uwagi: K (2003-) INT ISSN 1814-294X [iss.
4038. Speleol. Karstol
Tytuł: Speleologia i Karstologia
Uwagi: 2/R (2008-) UKR ISSN 1997-7492 [nr
4039. Spiritus (Baltim. Md.)
Tytuł: Spiritus (Baltimore, Md.)
Uwagi: 2/R (2001-) USA ISSN 1533-1709 [nr
4040. Spojrzenia (Katow.)
Tytuł: Spojrzenia (Katowice)
Uwagi: M (1999-) POL ISSN 1640-4211 [nr
4041. Społ. Otwarte
Tytuł: Społeczeństwo Otwarte, Wydaw. Szk i Pedagogiczne
Uwagi: M (1990-) POL ISSN 0867-0412
4042. Społecz. Eduk
Tytuł: Społeczeństwo i Edukacja
Uwagi: 2/R (2008-) POL ISSN 1898-0171 [nr
4043. Społecz. Rodz
Tytuł: Społeczeństwo i Rodzina, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Uwagi: K (2004-) POL ISSN 1734-6614 [nr
4044. Spotk. Polonistyk Trzech Kraj. Chiny, Korea, Japonia
Tytuł: Spotknia Polonistyk Trzech Krajów Chiny, Korea, Japonia
Uwagi: R? (2010-) KOR ISSN 2287-9668 [R.
4045. Spotk. Zabyt
Tytuł: Spotkania z Zabytkami : Informator Popularnonaukowy,
Mnisterstwo Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków,
Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Dostepne też w postaci
elektronicznej: http://www.spotkania.pl
Uwagi: N (1977-1982), K (1983-1985), Dm (1986-1991), M (1992-) POL
ISSN 0137-222X [nr
4046. Spr. Mieszk
Tytuł: Sprawy Mieszkaniowe, Inst. Kształtowania Środowiska
Watszawa
Uwagi: K (1963-2002) POL ISSN 0584-9624 [z.
4047. Spr. Międzynar. (Warsz.)
Tytuł: Sprawy Międzynarodowe, Warszawa
Uwagi: M (1948-) POL ISSN 0038-853X
4048. Spr. Narodow
Tytuł: Sprawy Narodowościowe (Seria Nowa), Poznań Zakład Badań
Narodowościowych PAN
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1230-1698 [z.
4049. Spr. Nauki
Tytuł: Sprawy Nauki, Warszawa
Uwagi: Dm (1992-) POL ISSN 1230-1647
4050. Spr. Rodz
Strona321
Tytuł: Sprawy Rodziny : Biuletyn Komisji Episkopatu Polski ds.
Rodzin, Warszawa
Uwagi: K (1985-) POL ISSN 1427-6003 [nr
4051. Sprav. Pravo
Tytuł: Spravni Pravo, Praha
Uwagi: Dm (1969-) CZE ISSN 0139-6005
4052. Spraw. Archeol
Tytuł: Sprawozdania Archeologiczne, PAN Inst. Historii Kultury
Materialnej
Uwagi: N (1955-) POL ISSN 0081-3834 [T.
4053. Spraw. Czyn. Posiedz. Pol. Akad. Umiejęt
Tytuł: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii
Umiejętności = Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej
Akademji Umiejętności,
Uwagi: R (1920-) POL ISSN 1231-3750 [T.
4054. Spraw. Gdań. Tow. Nauk
Tytuł: Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
Uwagi: R (1975-) POL ISSN 0860-0155 [[T.
4055. Spraw. Posiedz. Komis. - Pol. Akad. Nauk
Tytuł: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji - Polska Akademia Nauk,
Kraków
Uwagi: 2/R (1957-1967) POL ISSN 0867-1699
4056. Spraw. Posiedz. Komis. Nauk. - Pol. Akad. Nauk
Tytuł: Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych - Pol. Akad.
Nauk, Kraków
Uwagi: 2/R (1967-) POL ISSN 0079-354X [[nr
4057. Sprawy Ludzie
Tytuł: Sprawy i Ludzie : tygodnik polityczno-społeczny, Wrocław
Uwagi: T (1982-1991) POL ISSN 0209-0147
4058. Sprawy Polit
Tytuł: Sprawy Polityczne, Elbląg
Uwagi: K (1999-2002) POL ISSN 1507-6881
4059. Stan Rzeczy
Tytuł: Stan Rzeczy. Tteoria społeczna. Europa Środkowo-Wschodnia
Uwagi: 2/R (2011-) POL ISSN 2083-3059 [nr
4060. Stan Śr. Woj. Śl
Tytuł: Stan Środowiska w Województwie Śląskim
Uwagi: R (1999-) POL ISSN 1731-9188 [rok
4061. Stat. Probab. Lett
Tytuł: Statistics & Probability Letters
Uwagi: Dm (1982-) NLD ISSN 0167-7152 [iss.
4062. Statistics (Berl.)
Tytuł: Statistics. A Journal of Theoretical and Applied Statistics
(Berlin), inny tyt. Statistics (Amsterdam. Print)
Uwagi: K (1985-) DEU ISSN 0233-1888 ISSN online 1029-4910 [iss.
Strona322
4063. Steciana
Tytuł: Steciana
Uwagi: K (2014-) POL ISSN 1689-653X [nr
4064. Stellenbosch Law Rev
Tytuł: Stellenbosch Law Review = Stellenbosch Regstydskrif =
Stellenbosse Regstydskrif, Kenwyn: Juta & Company Limited
Uwagi: 3/R (1990-) ZAF ISSN 1016-4359 [iss.
4065. Stoch. Anal. Appl
Tytuł: Stochastic Analysis and Applications, New York
Uwagi: K (1983-) USA ISSN 0736-2994
4066. Stoch. Dyn
Tytuł: Stochastics and Dynamics
Uwagi: K (2001-) SGP ISSN 0219-4937 [iss.
4067. Stoch. Process. Their Appl
Tytuł: Stochastic Processes and Their Applications, Amsterdam
Uwagi: K (1973-) NLD ISSN 0304-4149
4068. Stochastica (Barcelona)
Tytuł: Stochastica, Universidad Politecnica de Barcelona
Uwagi: 3/R (1975-1992) ESP ISSN 0210-7821 [no.
4069. Stos. Międzynar. (Warsz., 1982)
Tytuł: Stosunki Międzynarodowe, Uniw. Warszawski. Inst. Stosunków
Międzynarodowych
Uwagi: N? (1982-) POL ISSN 0209-0961 [T.
4070. Stos. Międzynar. (Warsz., 1999)
Tytuł: Stosunki Międzynarodowe, Warszawa
Uwagi: M (1999-) POL ISSN 1509-3077
4071. Strahlenther. Onkol. (Print)
Tytuł: Strahlentherapie und Onkologie (Print)
Uwagi: M (1986-) GER ISSN 0179-7158 [iss.
4072. Struct. Bond. (Berl.)
Tytuł: Structure and Bonding (Berlin), Berlin; New York: SpringerVerlag
Uwagi: N (1966-) DEU ISSN 0081-5993 [Vol.
4073. Struct. Chem
Tytuł: Structural Chemistry, Deerfield Beach, FL
Uwagi: Dm (1990-) USA ISSN 1040-0400 [iss.
4074. Strzemieszyce Ja
Tytuł: Strzemieszyce i Ja
Uwagi: M (1998-) POL ISSN 1507-2533 [nr
4075. Stud. Analizy Eur
Tytuł: Studia i Analizy Europejskie
Uwagi: R (2008-)POL ISSN 2081-5530 [R.
4076. Stud. Ang. Posn
Tytuł: Studia Anglica Posnaniensia, UAM w Poznaniu
Strona323
Uwagi: N (1968-) POL ISSN 0081-6272 [Vol.
4077. Stud. Ant. Mediew
Tytuł: Studia Antyczne i Mediewistyczne, Wydawnictwo Instytutu
Filozofii i Socjologii PAN
Uwagi: N (2003-) POL ISSN 1732-8640 [Nr
4078. Stud. Balc. Bohemoslov
Tytuł: Studia Balkanica Bohemoslovaca, Universita J. E. Purkyně v
Brně
Uwagi: N (1970-) CZE ISSN brak [[T.
4079. Stud. Bezp. Nar
Tytuł: Studia Bezpieczeństwa Narodowego. Tyt. równol.: National
Security Studies
Uwagi: R (2011-) POL ISSN 2082-2677 [R, nr
4080. Stud. Bobolanum
Tytuł: Studia Bobolanum, Warszawa: Papieski Wydział Teologiczny
Uwagi: R (2001-2002) K (2003-) POL ISSN 1642-5650 [Nr
4081. Stud. Carsologica (Brno)
Tytuł: Studia Carsologica (Brno)
Uwagi: N? (1990-) CZE ISSN 1214-6846 [Vol.
4082. Stud. Cathol. Podol
Tytuł: Studia Catholica Podoliae
Uwagi: R (2003-) POL ISSN 1728-7774 [Nr
4083. Stud. Claromont
Tytuł: Studia Claromontana, Wydaw. OO. Paulinów Częstochowa
Uwagi: N (1981-) POL ISSN 0208-8657
4084. Stud. Class. Neolat
Tytuł: Studia Classica et Neolatina, Uniwersytet Gdański
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1733-4012 [[Vol.
4085. Stud. Cywilis
Tytuł: Studia Cywilistyczne, Warszawa
Uwagi: R (1961-) POL ISSN 0039-3126 [T.
4086. Stud. Demogr
Tytuł: Studia Demograficzne, PAN Kom. Nauk Demograficznych
Uwagi: K (1963-) POL ISSN 0039-3134 [nr
4087. Stud. Dok. Ekum
Tytuł: Studia i Dokumenty Ekumeniczne, Warszawa
Uwagi: K (1983-) POL ISSN 0239-5541
4088. Stud. Dziejów Państwa Prawa Pol
Tytuł: Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
Uwagi: N (1995-) POL ISSN 1733-0335 [T.
4089. Stud. Dziejów Ros. Eur. Środ.-Wsch
Tytuł: Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, PAN
Inst. Historii Zakł. Dziejów Europy XIX i XX wieku
Uwagi: N (1992-) POL ISSN 1230-5057
Strona324
4090. Stud. Dziejów Średniow
Tytuł: Studia z Dziejów Średniowiecza
Uwagi: R (2004-) POL ISSN 2084-4492 [Nr
4091. Stud. Dziejów ZSRR Eur. Środ
Tytuł: Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej, PAN Inst.
Historii Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku
Uwagi: N (1965-1991) POL ISSN 0081-7082
4092. Stud. Eduk
Tytuł: Studia Edukacyjne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych
Uwagi: N (1995-) POL ISSN 1233-6688 [Nr
4093. Stud. Ekon. Reg
Tytuł: Studia Nad Ekonomiką Regionu, Śląski Instytut Naukowy w
Katowicach
Uwagi: N (1971-1983) POL [T.
4094. Stud. Ekonom. (Uniw. Ekonom. Katow.)
Tytuł: Studia Ekonomiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Uwagi: N (2011-) POL ISSN 2083-8611 [Nr
4095. Stud. Elb
Tytuł: Studia Elbląskie, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji
Elbląskiej
Uwagi: R (1999-) POL ISSN 1507-9058 [T.
4096. Stud. Ełckie
Tytuł: Studia Ełckie
Uwagi: N? (2006-) POL ISSN 1896-6896 [T.
4097. Stud. Engl. Philology
Tytuł: Studies in English Philology
Uwagi: R (2006-) POL ISSN 1896-9747 [Nr
4098. Stud. Epigr
Tytuł: Studia Epigraficzne
Uwagi: N (2004-) POL ISSN 1734-7106 [T.
4099. Stud. Estet
Tytuł: Studia Estetyczne, PAN Inst. Filozofii i Socjologii,
Warszawa
Uwagi: N? (1964-) POL ISSN 0081-637X [T.
4100. Stud. Ethnol. Prag
Tytuł: Studia Ethnologica Pragensia : Recenzovany Casopis, Praha :
Univerzita Karlova v Praze, Filozoficka fakulta
Uwagi: 2/R (2010-) CZE ISSN 1803-9812 [c.
4101. Stud. Eur. (Pozn.)
Tytuł: Studia Europejskie, Inst. Zachodni, Poznań
Uwagi: N (1990-) POL ISSN 0867-2563
4102. Stud. Eur. (Warsz.)
Tytuł: Studia Europejskie, Centrum Europejskie Uniw. Warszawskiego
Uwagi: K (1997-) POL ISSN 1428-149X [nr
Strona325
4103. Stud. Eur. Gnes
Tytuł: Studia Europaea Gnesnensia = Gnieźnieńskie Studia
Europejskie = Gniezno European Studies, Wydawnictwo Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Uwagi: 2/R (2010-) POL ISSN 2082-5951 [[nr
4104. Stud. Filol. Pol. Słow
Tytuł: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, PAN Kom.
Słowianoznawstwa Warszawa
Uwagi: R (1955-) POL ISSN 0081-7090 [[T.
4105. Stud. Filoz
Tytuł: Studia Filozoficzne, PAN Kom. Nauk Filozoficznych Warszawa
Uwagi: K (1957-) POL ISSN 0039-3142 [nr
4106. Stud. Filoz. Pol
Tytuł: Studia z Filozofii Polskiej, Polskie Towarzystwo
Filozoficzne. Oddział w Cieszynie, Instytut Teologiczny w BielskuBiałej
Uwagi: N (2006-) POL ISSN 1897-8584 [brak w bazie ISSN
4107. Stud. Geogr. Polit. Hist
Tytuł: Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, parallel
title Studies in Political and Historical Geography
Uwagi: 2/R (2012-) ISSN 2300-0562 [t.
4108. Stud. Geohistorica
Tytuł: Studia Geohistorica
Uwagi: R (2013-) POL ISSN 2300-2875 [Nr
4109. Stud. Geol. Pol
Tytuł: Studia Geologica Polonica, PAN Inst. Nauk Geologicznych
Wrocław
Uwagi: N (1958-) POL ISSN 1230-6045 [Vol.
4110. Stud. Geomorphol. Carpatho-Balc
Tytuł: Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, PAN Warszawa
Uwagi: N? (1967-) POL ISSN 0081-6434 [Vol.
4111. Stud. Germ. Gedan
Tytuł: Studia Germanica Gedanensia, Uniw. Gdański
Uwagi: N (1993-) POL ISSN 1230-6045 [[Nr
4112. Stud. Germ. Posn
Tytuł: Studia Germanica Posnaniensia, Uniw. im. A. Mickiewicza w
Poznaniu
Uwagi: N (1971-) POL ISSN 0137-2467 [[Vol.
4113. Stud. Glob. Ethics Glob. Educ
Tytuł: Studies in Global Ethics and Global Education
Uwagi: 2/R (2014-) POL ISSN 2392-0890 [nr
4114. Stud. Gnes
Tytuł: Studia Gnesnensia, Gniezno : Archiwum Archidiecezjalne
Uwagi: N (1975-) POL ISSN 0239-9407 [T.
4115. Stud. Health Technol. Inform
Strona326
Tytuł: Studies in Health Technology and Informatics, Washington
Uwagi: N (1991-) NLD ISSN 0926-9630
4116. Stud. Hist. (Wroc.)
Tytuł: Studia Historyczne, PAN Oddz. w Krakowie Komisja
Historyczna
Uwagi: K (1967-) POL ISSN 0025-1429 [z.
4117. Stud. Hist. Filoz
Tytuł: Studia z Historii Filozofii. Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Uwagi: K (2010-) POL ISSN 2083-1978, ISSN online 2391-775X [nr
4118. Stud. Hist. Slavo-Germ
Tytuł: Studia Historica Slavo-Germanica, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu Inst. Historii
Uwagi: R (1972-) POL ISSN 0301-6420 [T.
4119. Stud. Humanist.-Teol
Tytuł: Studia Humanistyczno-Teologiczne, "Augustiana"
Uwagi: 2/R (2003-) POL ISSN 1730-895X
4120. Stud. Iberystyczne
Tytuł: Studia Iberystyczne
Uwagi: N (1998-) POL ISSN 2082-8594 [Nr
4121. Stud. Inform
Tytuł: Studia Informatica, Wyd. Politechniki Śląskiej
Uwagi: N (2000-) POL ISSN 1642-0489 [Vol., nr
4122. Stud. Iurid
Tytuł: Studia Iuridica, Uniw. Warszawski, Wydz. Prawa i
Administracji
Uwagi: N (1974-) POL ISSN 0137-4346 [T.
4123. Stud. Iurid. Agraria
Tytuł: Studia Iuridica Agraria, Pol. Stow. Prawników Agrarystów
Uwagi: R (2000-) POL ISSN 1642-0438 [T.
4124. Stud. Iurid. Lub
Tytuł: Studia Iuridica Lublinensia, Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej. Wydział Prawa i Administracji, Lublin
Uwagi: 2/R (2003-) POL ISSN 1731-6375 [t.
4125. Stud. Iurid. Marit
Tytuł: Studia Iuridica Maritima = Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Studia Iuridica Maritima
Uwagi: N (1990-) POL ISSN 1230-6037
4126. Stud. Językozn. (Szczecin)
Tytuł: Studia Językoznawcze : synchroniczne i diachroniczne
aspekty badań polszczyzny, Uniwersytet Szczeciński
Uwagi: R (2002-) POL ISSN 1730-4180 [T.
4127. Stud. Kiel
Tytuł: Studia Kieleckie, Kieleckie Tow. Naukowe
Uwagi: K (1974-1994) POL ISSN 0137-4354
4128. Stud. Kiel. Ser. Bibliol. Prasozn
Strona327
Tytuł: Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza,
Kieleckie Towarzystwo Naukowe
Uwagi: N (2000-) POL ISSN 1640-775X [Nr
4129. Stud. Kogn
Tytuł: Studia Kognitywne, (=Études Cognitives), PAN. Instytut
Slawistyki, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1641-9758, [Vol.
4130. Stud. Kryminol. Kryminal. Penit
Tytuł: Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne,
Inst. Problematyki Przestępczości Warszawa
Uwagi: N (1975-) POL ISSN 0137-5458 [T.
4131. Stud. Książ
Tytuł: Studia o Książce, Zakł. Nar. im. Ossolińskich
Uwagi: N (1970-) POL ISSN 0137-3404
4132. Stud. Kulturozn
Tytuł: Studia Kulturoznawcze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
(Poznań). Instytut Kulturoznawstwa
Uwagi: 2/R (2011-) POL ISSN 2084-2988 [nr
4133. Stud. Linguist. Pol.-Jugosl
Tytuł: Studia Linguistica Polono-Jugoslavica, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wrocław
Uwagi: N (1980-1993) POL ISSN 0208-6816 [T.
4134. Stud. Linguist. Pol.-Meridianoslav
Tytuł: Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica, Skopje (tytuł
poprzedni: Studia Linguistica Polono-Jugoslavica 1980-1993)
Uwagi: N (1996-) POL ISSN 1857-6109 [T.
4135. Stud. Linguist. Pol.-Slovaca
Tytuł: Studia Linguistica Polona-Slovaca, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich
Uwagi: N (1988-) POL ISSN 0860-6943 [T.
4136. Stud. Litt. Univ. Iagell. Crac
Tytuł: Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
Uwagi: N? (2006-) POL ISSN 1897-3035 [Vol., iss.
4137. Stud. Log
Tytuł: Studia Logica, PAN Kom. Filozoficzny Warszawa, Dordrecht
Uwagi: K (1953-) POL ISSN 0039-3215; 9/R (2000-) [Vol., no.
4138. Stud. Log. Gramm. Rhetor
Tytuł: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
Uwagi: N (1980-) POL ISSN 0860-150X [T.
4139. Stud. Mat. Akad. Świętokrz
Tytuł: Studia Matematyczne Akademii Świętokrzyskiej = Mathematical
Studies
Uwagi: N (2002-) POL ISSN 1644-8510 [T.
4140. Stud. Mater. - Akad. Rol. im. H. Kołłątaja w Krakowie. Inst.
Rol. Leś. Kraj. Trop. Subtrop
Strona328
Tytuł: Studia i Materiały - Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie. Instytut Rolnictwa i Leśnictwa krajów Tropikalnych i
Subtropikalnych = Studia i Materiały - Agricultural Academy in
Kraków. The Institute of Tropical and Subtropical Agriculture and
Forestry
Uwagi: N (1975-) POL ISSN 0860-0198
4141. Stud. Mater. - Wyż. Szk. Pedagog. Ziel. Górze, Filol. Ros
Tytuł: Studia i Materiały - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej
Górze, Filologia Rosyjska
Uwagi: N (1983-1990) POL ISSN 0860-5246 [Z.
4142. Stud. Mater. Cent. Eduk. Przyr.-Leśn
Tytuł: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej,
parallel title: Proceedings of the Center for Nature and Forestry
Education
Uwagi: R (1999-) POL ISSN 1509-1414 [Z.
4143. Stud. Mater. Dziejów Pol. Lud
Tytuł: Studia i Materiały z Dziejów Polski Ludowej, Śl. Inst.
Nauk., UŚl.
Uwagi: N (1976-1978) PL ISSN 0137-351X
4144. Stud. Mater. Dziejów Śl
Tytuł: Studia i Materiały z Dziejów Śląska, Wrocław
Uwagi: N (1957-) POL ISSN 0081-6639 [T.
4145. Stud. Mater. Dziejów Woj. Katow. Pol. Lud
Tytuł: Studia i Materiały z Dziejów Województwa Katowickiego w
Polsce Ludowej, Katowice
Uwagi: N (1966-1975) POL ISSN 0585-5284
4146. Stud. Mater. Dziejów Żup Sol. Pol
Tytuł: Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce,
Wieliczka: Muzeum Żup Krakowskich
Uwagi: N (1965-) POL ISSN 0137-530X [T.
4147. Stud. Mater. Hist. Wojsk
Tytuł: Studia i Materiały do Historii Wojskowości, Min. Obrony
Narodowej Biuro Historyczne
Uwagi: N (1958-) POL ISSN 0562-2786 [T.
4148. Stud. Mater. Polonist
Tytuł: Studia i Materiały Polonistyczne, Naukowe Wydawnictwo
Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski
Uwagi: N? (1994-) POL ISSN 1426-7276 [T.
4149. Stud. Math
Tytuł: Studia Mathematica, PAN Inst. Matematyczny
Uwagi: N (1929-) POL ISSN 0039-3223 [Vol., no.
4150. Stud. Medioznawcze
Tytuł: Studia Medioznawcze, Uniwersytet Warszawski. Instytut
Dziennikarstwa
Uwagi: K (2000-) POL ISSN 1641-0920 [nr
4151. Stud. Methodol
Strona329
Tytuł: Studia Methodologica
Uwagi: N? (1995-) UKR ISSN 2307-1222 [Vol.
4152. Stud. Metodol
Tytuł: Studia Metodologiczne, UAM w Poznaniu
Uwagi: N (1965-) POL ISSN 0039-324X
4153. Stud. Misjol
Tytuł: Studia Misjologiczne : rocznik Stowarzyszenia Misjologów
Polskich
Uwagi: R (2008-) POL ISSN [brak
4154. Stud. Nauk Polit
Tytuł: Studia Nauk Politycznych, Centralny Ośrodek Metodyczny
Studiów Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Uwagi: Dm (1968-) POL ISSN 0511-1765 [nr
4155. Stud. Nauk Teol. PAN
Tytuł: Studia Nauk Teologicznych PAN, Komitet Nauk Teologicznych
Polskiej Akademii Nauk
Uwagi: N (2006-) POL ISSN 1896-3226 [Nr
4156. Stud. Niemcozn
Tytuł: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde,
Uniwersytet Warszawski. Instytut Germanistyki. Interdyscyplinarny
Niemcoznawczy Zespół Badawczy
Uwagi: N (1979-) POL ISSN 0208-4597 [T.
4157. Stud. Norwidiana
Tytuł: Studia Norwidiana \ Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelski
Uwagi: N (1983-) POL ISSN 0860-0562 [[T.
4158. Stud. Oecum
Tytuł: Studia Oecumenica, Redakcja Wydawnictw Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Uwagi: R (2001-) POL ISSN 1643-2762 [T.
4159. Stud. Orient
Tytuł: Studia Orientalne
Uwagi: 2/R (2012-) POL ISSN 2299-1999 [nr
4160. Stud. Ośr. Dok. Fizjogr
Tytuł: Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej, PAN Oddz. w
Krakowie Ośr. Dok. Fizjograficznej
Uwagi: R (1972-) POL ISSN 0137-2939 [T.
4161. Stud. Pastor
Tytuł: Studia Pastoralne : rocznik Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice
Uwagi: N? (2005-) POL ISSN 1734-4433 [Nr
4162. Stud. Pedagog
Tytuł: Studia Pedagogiczne, PAN Kom. Nauk Pedagogicznych
Uwagi: N (1954-) POL ISSN 0081-6795
4163. Stud. Pedagog. (Kielce)
Strona330
Tytuł: Studia Pedagogiczne (Kielce). Problemy społeczne,
edukacyjne i artystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego Jana Kochanowskiego
Uwagi: N (2010-) POL ISSN 2083-179X ISSN online 2449-8971 [T.
4164. Stud. Pelp
Tytuł: Studia Pelplińskie, Pelplin: "Bernardinum"
Uwagi: N (1969-) POL ISSN 0239-4456 [T.
4165. Stud. Perieget
Tytuł: Studia Periegetica : zeszyty naukowe Wielkopolskiej Wyższej
Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu.
Uwagi: N (2007-) POL ISSN 1897-9262 [Z, od 2011 Nr
4166. Stud. Philos. Christ
Tytuł: Studia Philosophiae Christianae, Akad. Teol. Katolickiej
Wydz. Filoz. Chrześcijańskiej Warszawa
Uwagi: 2/R (1965-) POL ISSN 0585-5470 [nr
4167. Stud. Philos. Wratislav
Tytuł: Studia Philosophica Wratislaviensia. Instytut Filozofii
Uniwersytetu Wrocławskiego. Wersja elektroniczna:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/30765
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1895-8001 [fasc.
4168. Stud. Phys. Cult. Tour
Tytuł: Studies in the Physical Culture and Tourism, Academic
School of Physical Education in Poznań
Uwagi: N (1990-) POL ISSN 0867-1079 wg nukat zakończono w 2012 r.
[nr
4169. Stud. Piek
Tytuł: Studia Piekarskie, Parafia pw. Imienia Najświętszej Maryi
Panny i św. Bartłomieja
Uwagi: N (2005-) POL ISSN 1734-445X [T.
4170. Stud. Pol. Linguist
Tytuł: Studies in Polish Linguistics
Uwagi: R? (2004-) POL ISSN 1732-8160 [Vol., iss.
4171. Stud. Polit
Tytuł: Studia Polityczne, Instytut Studiów Politycznych, Warszawa
Uwagi: N (1992-) POL ISSN 1230-3135 [Nr
4172. Stud. Politol
Tytuł: Studia Politologiczne
Uwagi: R? (1996-) POL ISSN 1640-8888 [Vol.
4173. Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. - Szk. Gł. Handl
Tytuł: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów - Szkoła
Główna Handlowa
Uwagi: N (1995-) POL ISSN 1234-8872 [Z.
4174. Stud. Praw
Tytuł: Studia Prawnicze, PAN Inst. Państwa i Prawa
Uwagi: K (1963-) POL ISSN 0039-3312 [z.
4175. Stud. Praw. KUL
Strona331
Tytuł: Studia Prawnicze KUL / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Uwagi: K (2007-) POL ISSN 1897-7146 [[nr
4176. Stud. Praw.-Ekon
Tytuł: Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics,
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Uwagi: 2/R (1968-) POL ISSN 0081-6841 [t.
4177. Stud. Prawa Prywatnego
Tytuł: Studia Prawa Prywatnego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1895-1279 [z.
4178. Stud. Prawnicze (Krak.)
Tytuł: Studia Prawnicze (Kraków)
Uwagi: N? (2005-) POL ISSN 1689-8052 [Nr
4179. Stud. Prawnoustr
Tytuł: Studia Prawnoustrojowe
Uwagi: N (2002-) POL ISSN 1644-0412 [Nr
4180. Stud. Psychol
Tytuł: Studia z Psychologii, Akad. Teologii Katolickiej Warszawa
Uwagi: N (1983-1999) POL ISSN 0239-8516
4181. Stud. Psychol
Tytuł: Studia Psychologiczne. Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk
Pedagogicznych. http://www.studiapsychologiczne.pl/
Uwagi: K (1956-) POL ISSN 0081-685X ISSN online 2300-8520 [z., nr
4182. Stud. Psychol. (Warsz.)
Tytuł: Studia Psychologica, Uniw. Kard. S. Wyszyńskiego, Wydz.
Filozofii Chrześcijańskiej, Warszawa
Uwagi: R (2000-2010) 2/R (2011-) POL ISSN 1642-2473 [Nr, od
2011Nr, t.
4183. Stud. Quat
Tytuł: Studia Quaternaria = SQ Studia Quaternaria : an
interdisciplinary journal on the Quaternary, Polish Academy of
Sciences. Committee on Quaternary Research (Polska Akademia Nauk.
Komitet Badań Czwartorzędu), Warszawa
Uwagi: R (2000-) POL ISSN 1641-5558 [Vol.
4184. Stud. Reg
Tytuł: Studia Regionalia
Uwagi: N (1986-) ISSN 0860-3375 [Vol.
4185. Stud. Region. Lok
Tytuł: Studia Regionalne i Lokalne, Uniwersytet Warszawski.
Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego
Uwagi: K (2000-) POL ISSN 1509-4995 [nr
4186. Stud. Rom. Posn
Tytuł: Studia Romanica Posnaniensia, UAM w Poznaniu
Uwagi: N (1971-) POL ISSN 0137-2475
4187. Stud. Ross
Tytuł: Studia Rossica, Uniw. Warszawski
Strona332
Uwagi: N (1976-) POL ISSN 0239-3506
4188. Stud. Ross. Posn
Tytuł: Studia Rossica Posnaniensia, UAM w Poznaniu
Uwagi: N (1970-) POL ISSN 0081-6884
4189. Stud. Rusycyst. Uniw. Humanist.-Przyr. Jana Kochanowskiego
Tytuł: Studia Rusycystyczne Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego Jana Kochanowskiego
Uwagi: N? (2008-2009?) POL ISSN 1899-7821 [T.
4190. Stud. Rysycyst. Akad. Świętokrz
Tytuł: Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej, Kielce:
Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej
Uwagi: R (2002-) POL ISSN 1643-6148 [T.
4191. Stud. Salvatoriana Polonica
Tytuł: Studia Salvatoriana Polonica, Papieski Wydział Teologiczny
we Wrocławiu, Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów
Uwagi: R (2007-) POL ISSN 1898-3596 [T.
4192. Stud. Sci. Fac. Paedagog
Tytuł: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
Uwagi: N? (2003-) 5/R (2011-) SVK ISSN 1336-2232 [R., c.
4193. Stud. Second Lang. Learn. Teach. (Print)
Tytuł: Studies in Second Language Learning and Teaching (Print)
Uwagi: 3/R (2011-) POL ISSN 2083-5205 [nr
4194. Stud. Semiot
Tytuł: Studia Semiotyczne, Polskie Tow. Semiotyczne
Uwagi: R (1970-) POL ISSN 0137-6608 [T.
4195. Stud. Slav. (Ostrava)
Tytuł: Studia Slavica (Ostrava) = Slovanske Studie
Uwagi: R (2002- ) POL ISSN 1803-5663 [[T.
4196. Stud. Słow
Tytuł: Studia Słowianoznawcze, Nauk. Wydaw. Piotrkowskie
Uwagi: R (2000-) POL ISSN 1644-9657
4197. Stud. Socialia Crac
Tytuł: Studia Socialia Cracoviensia, Uniwersytet Papieski Jana
Pawła II (Kraków). Wydział Nauk Społecznych
Uwagi: 2/R (2009-) POL ISSN 2080-6604 [nr
4198. Stud. Socjol
Tytuł: Studia Socjologiczne, PAN Inst. Filozofii i Socjologii
Uwagi: K (1961-) POL ISSN 0039-3371 [nr
4199. Stud. Społ.-Polit
Tytuł: Studia Społeczno-Polityczne, Warszawa PZPR Akad. Nauk
Społecznych
Uwagi: N (1985-) POL ISSN 0860-1550
4200. Stud. Społecz.-Ekonom. (Opole)
Tytuł: Studia Społeczno-Ekonomiczne, Instytut Śląski, Opole
Uwagi: N (1968-1989) POL ISSN 0239-2593 [T.
Strona333
4201. Stud. Surf. Sci. Catal
Tytuł: Studies in Surface Science and Catalysis, Amsterdam
Uwagi: N (1976-) NLD ISSN 0167-2991
4202. Stud. Szkice Slaw
Tytuł: Studia i Szkice Slawistyczne : literatura, kultura, język
Uwagi: N R? (2002-) POL ISSN 1644-4191 [T.
4203. Stud. Szt. Dziec
Tytuł: Studia o Sztuce dla Dziecka, Warszawa Ogólnopolski Ośr.
Sztuki dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu
Uwagi: N (1987-) POL ISSN 0860-5181
4204. Stud. Śl. Ser. Nowa
Tytuł: Studia Śląskie Seria Nowa = Silesian Studies = Schlesische
Studien = Trudy po Silezii, Inst. Śląski w Opolu
Uwagi: N (1958-) POL ISSN 0039-3355 [T.
4205. Stud. Teol
Tytuł: Studia Teologiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydz.
Teologiczny
Uwagi: N (1976-) POL ISSN 0138-0273
4206. Stud. Teol. (Białyst.)
Tytuł: Studia Teologiczne (Białystok)
Uwagi: N? (1983-) POL ISSN 0239-801X [T.
4207. Stud. Teol. Humanist
Tytuł: Studia Teologiczne i Humanistyczne. Katowice, Księgarnia
św. Jacka, Uniwersytet Śląski. Wydział Teologiczny.
Uwagi: K (2011-) POL ISSN 2084-4018 [nr
4208. Stud. Teol.-Hist. Śl. Opol
Tytuł: Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego,
Wydawnictwo Św.Krzyża
Uwagi: N (1974-) POL ISSN 0137-3420 [T.
4209. Stud. Teorii Wych
Tytuł: Studia z Teorii Wychowania, Polska Akademia Nauk. Komitet
Nauk Pedagogicznych. Zespół Teorii Wychowania
Uwagi: 2/R (2010-) POL ISSN 2083-0998 [nr
4210. Stud. Theol. (Olomouc)
Tytuł: Studia Theologica (Olomouc)
Uwagi: K (1999-) CZE ISSN 1212-8570 [c.
4211. Stud. Theol. Vars
Tytuł: Studia Theologica Varsaviensia. Akademia Teologii
Katolickiej w Warszawie. Wydział Teologiczny, Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Uwagi: 2/R (1963-) POL ISSN 0585-5594 [nr
4212. Stud. Transl
Tytuł: Studia Translatorica
Uwagi: R (2010-) POL ISSN 2084-3321 [Vol.
4213. Stud. Univ. Babes-Bolyai, Philol. (Print)
Strona334
Tytuł: Studia Universitatis Babes-Bolyai. Philologia (Print)
Uwagi: 2/R (1975-) ROU ISSN 1220-0484 [no.
4214. Stud. Vilnense A
Tytuł: Studium Vilnense A, Vilnius: Instytucja Wyzszej
Uzytecznosci "Universitas Studiorum Polona Vilnensis", publikowany
zamiast: Studium Vilnense ; 1990-2000 ; ISSN 1648-7915
Uwagi: N (2003-) LTU ISSN 1648-7907 [Vol., nr
4215. Stud. Warmińskie
Tytuł: Studia Warmińskie, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne,
Olsztyn
Uwagi: R (1964-) POL ISSN 0137-6624 [T.
4216. Stud. Waweliana
Tytuł: Studia Waweliana, Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Od T.
3 (1994) inst. sprawcza : Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe
Zbiory Sztuki, Tytuł poprzedni - publikowany częściowo zamiast:
Studia do Dziejów Wawelu ; 1955-1991 ; ISSN 0137-5296
Uwagi: R (1992-) POL ISSN 1230-3275 [T.
4217. Stud. Wilanowskie
Tytuł: Studia Wilanowskie, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa
Uwagi: R (1977-) POL ISSN 0137-7329 [[Nr
4218. Stud. Wybor
Tytuł: Studia Wyborcze, Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Uwagi: 2/R (2006-) POL ISSN brak [t.
4219. Stud. Zach
Tytuł: Studia Zachodnie
Uwagi: N (1992-) POL ISSN 1428-0663 [[Nr
4220. Stud. Zakr. Prawa Pracy Polityki Społecz
Tytuł: Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Katedra
Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uwagi: R (1994-) POL ISSN 1734-4867 [[R.
4221. Stud. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Stud. Zesz. Praw. (1993)
Tytuł: Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Studenckie Zeszyty Prawnicze
Uwagi: N? (1993-2002) POL ISSN 1426-9139
4222. Stud. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Zesz. Praw. (2002)
Tytuł: Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Studenckie Zeszyty Prawnicze
Uwagi: N? (2003?-2003?) POL ISSN 1734-0748
4223. Stud. Źródłozn
Tytuł: Studia Źródłoznawcze = Commentationes, PAN Instytut
Historii
Uwagi: R (1957-) POL ISSN 0081-7147 [T.
4224. Student
Tytuł: Student, Kraków
Uwagi: Dt (1967-1981) POL ISSN 0137-821X
4225. Student (1984)
Strona335
Tytuł: Student, Rada Nacz. ZSP
Uwagi: N (1984-) POL ISSN 0239-8176 [Nr
4226. Studia Artyst
Tytuł: Studia Artystyczne
Uwagi: N? (2014?-) POL ISSN 2391-9965 brak w issn online [Nr
4227. Studia Humanist. AGH
Tytuł: Studia Humanistyczne AGH, parallel title Contributions to
Humanities AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
(Kraków)
Uwagi: 2/R (2010)[T.
4228. Studia Iurid. Torun
Tytuł: Studia Iuridica Toruniensia, Toruń : Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Uwagi: N (2001-) POL ISSN 1689-5258 [T.
4229. Studia Kultur.-Eduk
Tytuł: Studia Kulturowo-Edukacyjne, Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej (Lublin). Tyt. równol. Cultural-Educational Studies.
http://www.skeces.pl
Uwagi: R (2011-) POL ISSN 2084-4832 [T., nr
4230. Studia Kulturowe (Katow.)
Tytuł: Studia Kulturowe (Katowice), Wyższa Szkoła Zarządzania
Ochroną Pracy (Katowice). Katedra Kulturoznawstwa i Filologii
Uwagi: R (2010-) POL ISSN 2082-663X [Nr
4231. Studia Miej
Tytuł: Studia Miejskie, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Uwagi: N (2010-) POL ISSN 2082-4793 [T.
4232. Studia Pragmalingwistyczne
Tytuł: Studia Pragmalingwistyczne, Warszawa, Instytut Polonistyki
Stosowanej Wydziału Polonistyki UW
Uwagi: N? (2009-) POL ISSN 2080-5853 [Vol.
4233. Studia Romologica
Tytuł: Studia Romologica
Uwagi: R (2008-) POL ISSN 1689-4758 [Nr
4234. Studio (Katow.)
Tytuł: Studio, Stow. Pisarzy Polskich Oddz. w Katowicach
Uwagi: K (1981-) POL ISSN 0239-2070 [t.
4235. Studium (Krak.)
Tytuł: Studium, Kraków
Uwagi: K (1995-) POL ISSN 1425-1574
4236. Stylistyka
Tytuł: Stylistyka, Opole
Uwagi: R (1992-) POL ISSN 1230-2287 [[T.
4237. Sucasnist'
Tytuł: Sucasnist', Ukrains'ke Tovarystvo Zakordonnykh Studii,
Mjunchen
Uwagi: M (1961-) UKR ISSN 0585-8364 [no.
Strona336
4238. Suceava, Anu. Complexului Muz. Bucov
Tytuł: Suceava. Anuarul Complexului Muzeal Bucovina
Uwagi: R (2002-) ROU ISSN 1583-5936 [[T.
4239. Sukces Śl
Tytuł: Sukces na Śląsku : ludzie i firmy. Śląskie Stowarzyszenie
Menadżerów w Katowicach
Uwagi: R (2011?-) POL ISSN brak [[R.
4240. Summ
Tytuł: Summarium : sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL
Uwagi: Katolickiego Uniwersytetu Lubleskiego
4241. Supercond. Sci. Technol. (Print)
Tytuł: Superconductor Science and Technology (Print), IOP
Publishing
Uwagi: M (1988-) GBR ISSN 0953-2048 [no.
4242. Superlattices Microstruct
Tytuł: Superlattices and Microstructures
Uwagi: Dm? (1985-) GBR ISSN 0749-6036 [Vol., iss.
4243. Suplement (Krak.)
Tytuł: Suplement (Kraków)
Uwagi: N? (1989-) POL ISSN 1230-1094 [Nr
4244. Suppl. Geogr. Fis. Din. Quat. (Testo Stamp.)
Tytuł: Supplementi di Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria
(Testo stampato)
Uwagi: N (1988-) ITA ISSN 1724-4757 [Vol., iss.
4245. Surf. Coat. Technol
Tytuł: Surface and Coatings Technology, Lausanne : Elsevier
Sequoia
Uwagi: M (1986-) CHE ISSN 0257-8972 [Vol., iss.
4246. Surf. Interface Anal. (Print)
Tytuł: Surface and Interface Analysis (Print)
Uwagi: M (1979) GBR ISSN 0142-2421 [iss.
4247. Surf. Min. Braunkohle Other Miner
Tytuł: Surface Mining, Braunkohle & Other Minerals = Surface
mining, Braunkohle and other minerals
Uwagi: Dm (2000-2003?) GER ISSN 0931-3990 [nr
4248. Surf. Rev. Lett
Tytuł: Surface Review and Letters, Singapore
Uwagi: Dm (1994-) SGP ISSN 0218-625X
4249. Surf. Sci
Tytuł: Surface Science, Amsterdam
Uwagi: Dm (1964-) NLD ISSN 0039-6028 [Vol., iss.
4250. Surf. Technol
Tytuł: Surface Technology, continued by Surface & Coatings
Technology ISSN 0257-8972
Uwagi: Dm (1976-1985) CHE ISSN 0376-4583 [iss.
Strona337
4251. Surg. Innov
Tytuł: Surgical Innovation
Uwagi: K (2004- ) USA ISSN 1553-3506 [Vol., no.
4252. Surow. Masz. Bud
Tytuł: Surowce i Maszyny Budowlane
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1734-7998 [nr
4253. Suuri Kaiseki Kenkyuujo Koukyuuroku
Tytuł: Suuri Kaiseki Kenkyuujo Koukyuuroku
Uwagi: N? (1964-) JPN ISSN 1880-2818 [No.
4254. Sven. Missionstidskr
Tytuł: Svensk Missionstidskrift=Swedish Missiological Themes;
Uppsala; Sveriges kristliga studentrörelses forlag
Uwagi: K (1913-) SWE ISSN 0346-217X [nr
4255. Sver. Utsadesforen. Tidskr
Tytuł: Sveriges Utsadesforenings Tidskrift, parallel title:
Journal of the Swedish Seed Association
Uwagi: K (1891-) SWE ISSN 0039-6990 [vol.
4256. Svet (Mosk.)
Tytuł: Svet (Moskva), Gidrometeoizdat, Moskovskoe Otdelenie
Uwagi: M (1990-) RUS ISSN 0868-488X
4257. Svet Lit
Tytuł: Svet Literatury: Casopis Pro Novodobe Literatury
Uwagi: 2/R? (1956-) CZE ISSN 0862-8440 [Vol.
4258. Svet Lit. (On-line)
Tytuł: Svet Literatury (On-line)
Uwagi: 2/R? (2015-) CZE ISSN 2336-6729 [Vol.
4259. Svit Soc. Komun
Tytuł: Svit Social'nih Komunikacij
Uwagi: K (2011-) UKR ISSN 2307-6194 [t.
4260. Swiss J. Geosci. (Print)
Tytuł: Swiss Journal of Geosciences (Print)
Uwagi: 3/R (2007-) CHE ISSN 1661-8726 [no.
4261. Sycyna (Warsz.)
Tytuł: Sycyna (Warszawa), Wydawnictwo-Klub "Skotnica" Sp. z o.o.,
Warszawa
Uwagi: N (1993-1994), Dt (1995-) POL ISSN 1230-4522 [Nr
4262. Sylwan
Tytuł: Sylwan, Pol. Tow. Leśne Warszawa
Uwagi: M (1820-) POL ISSN 0039-7660 [nr
4263. Symb. Philol. Posn. Graecae Lat
Tytuł: Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae,UAM
w Poznaniu
Uwagi: R (1973-1999) 2/R (2000-) POL ISSN 0302-7384 [Vol., Vol.,
nr
Strona338
4264. Symp. - Wyż. Semin. Misyjne Zgrom. Księży Najświętszego Serca
Jezusowego
Tytuł: Sympozjum - Wyższe Seminarium Misyjne Zgromadzenia Księży
Najświętszego Serca Jezusowego, Stadniki
Uwagi: N (1997-) POL ISSN 1429-558X [R., nr
4265. Synch. Rad. Nat. Sci
Tytuł: Synchrotron Radiation in Natural Science : bulletin of the
Polish Synchrotron Radiation Society, dodatkowe Polskie
Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego
Uwagi: R (2002-) POL ISSN 1644-7190 [Vol., no.
4266. Synerg. Pol
Tytuł: Synergies Pologne, GERFLINT, Sylvains-les-Moulins
Uwagi: N (2005) R (2006-) FRA ISSN 1774-7988 [No., [t.
4267. Synlett (Stuttg.)
Tytuł: Synlett, Stuttgart
Uwagi: M (1989-) DEU ISSN 0936-5214
4268. Synth. Commun
Tytuł: Synthetic Communications
Uwagi: Dm (1971-) USA ISSN 0039-7911 [iss.
4269. Synth. Met
Tytuł: Synthetic Metals
Uwagi: K (1979-) CHE ISSN 0379-6779 [iss.
4270. Syst. Bot
Tytuł: Systematic Botany, Kent
Uwagi: K (1976-) USA ISSN 0363-6445
4271. Syst. Entomol. (Print)
Tytuł: Systematic Entomology (Print)
Uwagi: K (1976-) GBR ISSN 0307-6970 [iss.
4272. Syst. Sci
Tytuł: Systems Science, Politech. Wrocławska
Uwagi: K (1975-) POL ISSN 0137-1223 [no.
4273. System (Linkop.)
Tytuł: System (Linkooping), Pergamon Institute of English
(Oxford), Universitetet i Linkooping. Institutionen foor sprak
och litteratur
Uwagi: 3/R (1973-) GBR ISSN 0346-251X [iss.
4274. Systems (Wroc.)
Tytuł: Systems (Wrocław), Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej
Uwagi: 2/R (1996-) POL ISSN 1427-275X [no.
4275. Szczec. Stud. Kośc
Tytuł: Szczecińskie Studia Kościelne, Wyż. Seminarium Duchowne
Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Uwagi: N (1991-) POL ISSN 0867-7220
4276. Szczeliniec (Kudowa Zdrój)
Strona339
Tytuł: Szczeliniec (Kudowa Zdrój), Park Narodowy Gór Stołowych
Uwagi: R (1996-) POL ISSN 1427-6712 [Nr
4277. Szk. Spec
Tytuł: Szkoła Specjalna, Wydaw. Szk. i Pedagog., Warszawa
Uwagi: K (1924-) POL ISSN 0137-818X
4278. Szk. Wyż
Tytuł: Szkolnictwo Wyższe, Warszawa MEN
Uwagi: R (1970-) POL ISSN 1643-0840
4279. Szk. Zaw
Tytuł: Szkoła Zawodowa, Warszawa ZNP
Uwagi: M (1945-) POL ISSN 0137-8171 [nr
4280. Szkice Arch.-Hist
Tytuł: Szkice Archiwalno-Historyczne, Archiwum Państwowe w
Katowicach
Uwagi: N (1998-) POL ISSN 1508-275X [Nr
4281. Szkice Humanist
Tytuł: Szkice Humanistyczne, Olsztyńska Szkoła Wyższa
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1642-6363 [nr
4282. Szkice Legnickie
Tytuł: Szkice Legnickie, Tow. Przyjaciół Nauk w Legnicy, Wrocław
Uwagi: N (1962-) POL ISSN 0137-5326
4283. Szkice Lubl
Tytuł: Szkice Lublinieckie, Stow. Miłośników Lublińca
Uwagi: N (1986-) POL ISSN 0860-3685
4284. Szkło Ceram
Tytuł: Szkło i Ceramika
Uwagi: M (1950-) POL ISSN 0039-8144 [nr
4285. Szt. Edycji
Tytuł: Sztuka Edycji
Uwagi: 2/R (2011-) POL ISSN 2084-7963 [nr
4286. Szt. Filoz
Tytuł: Sztuka i Filozofia, Uniw. Warszawski, Inst. Filozofii
Uwagi: N (1989-) POL ISSN 1230-0330 [Nr
4287. Szt. Leczenia
Tytuł: Sztuka Leczenia, Tow. Edukacji Psychosomatycznej, Kraków
Uwagi: K (1995-) POL ISSN 1234-7175
4288. Szwenk
Tytuł: Szwenk : magazyn Studenckiego Ośrodka Filmowego przy SCK
"Zameczek-Remedium" w Sosnowcu
Uwagi: 2/R (1984-?) POL brak ISSN [nr
4289. Śl. Alm. Powstańczy
Tytuł: Śląski Almanach Powstańczy
Uwagi: N (2015-) POL ISSN 2450-2820 [T.
4290. Śl. Kwart. Hist. Sobótka
Strona340
Tytuł: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, Wrocławskie Tow.
Miłośników Historii
Uwagi: K (1957-) POL ISSN 0037-7511 [nr
4291. Śl. Kwart. Urban. Archit
Tytuł: Śląski Kwartalnik Urbanistyki i Architektury, Główny
Architekt Województwa Katowickiego, Katowice
Uwagi: K (1985-) POL ISSN 0860-3251 [nr
4292. Śl. Opol
Tytuł: Śląsk Opolski : Kwartalnik Społeczno-Gospodarczy, Inst.
Śląski w Opolu
Uwagi: K (1991-) POL ISSN 0867-6070 [nr
4293. Śl. Policja
Tytuł: Śląska Policja, Komenda Wojewódzka Policji (Katowice)
Uwagi: K (2010-) POL ISSN 2082-5943 [nr
4294. Śl. Pr. Bibliogr. Bibl.zn
Tytuł: Śląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze,
Wrocławskie Tow. Naukowe
Uwagi: N (1955-) POL ISSN 0583-5291
4295. Śl. Pr. Prahist
Tytuł: Śląskie Prace Prahistoryczne, Muzeum Śląskie w Katowicach
Uwagi: N (1989-) POL ISSN 0860-6684 [T.
4296. Śl. Stud. Hist
Tytuł: Śląskie Studia Historyczne, Katowice
Uwagi: N? (1975-) POL ISSN 0137-5180
4297. Śl. Stud. Hist.-Teol
Tytuł: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, Katowice
Uwagi: R (1968-2001), 2/R (2002-) POL ISSN 0137-3447 [T.
4298. Śl. Stud. Pol
Tytuł: Śląskie Studia Polonistyczne
Uwagi: 2/R (2011-) POL ISSN 2084-0772 [nr
4299. Śl. Wiad. Logop
Tytuł: Śląskie Wiadomości Logopedyczne
Uwagi: 2/R (2001-2007) POL ISSN 1732-1301 [nr
4300. Śląsk
Tytuł: Śląsk, Katowice
Uwagi: M (1995-) POL ISSN 1425-3917 [nr
4301. Ślunski Cajtung
Tytuł: Ślunski Cajtung = Ślůnski Cajtůng. Lędziny, Instytut
Ślunskij Godki Mega Press II
Uwagi: M (2011-) POL ISSN 2084-2384 [nr
4302. Śpiewak Śl
Tytuł: Śpiewak Śląski, Polski Związek Chórów i Orkiestr. Oddział
Śląski, Katowice
Uwagi: N (1985-1987), K (1988-1993), Dm (1994-) POL ISSN 1425-2899
[nr
Strona341
4303. Śr. Rozw. (Bytom)
Tytuł: Środowisko i Rozwój, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
w Bytomiu.
Uwagi: 2/R? (2000-) POL ISSN 1641-7186 [nr
4304. Śr. Rozw. (Warszawa)
Tytuł: Środowisko i Rozwój, Ministerstwo Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, (Krajowe Centrum Edukacji
Ekologicznej Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska), Warszawa
Uwagi: N (1992-) POL ISSN 1230-6975 [Nr
4305. Świat Kamienia
Tytuł: Świat Kamienia
Uwagi: M (1999-) POL ISSN 1508-9770 [nr
4306. Świat Lit
Tytuł: Świat Literacki, Warszawa Fund. "Pro Libris"
Uwagi: N (1991-) POL ISSN 1230-8684
4307. Świat Nieruchomości
Tytuł: Świat Nieruchomości : doradztwo, pośrednictwo, wycena,
zarządzanie. Od nr 65 (2008) wyd.: Fundacja Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie. Wydzielił się z: Świat Nieruchomości.
Zarządca. Doradca ; nr 40(2003)- nr 47/48(2004).
http://www.swiatnieruchomosci.uek.krakow.pl/
Uwagi: K (2006-) POL ISSN 1231-8841 [nr
4308. Świat Przekroju
Tytuł: Świat w Przekroju, "Wiedza Powszechna", Warszawa
Uwagi: R (1959-1973) POL ISSN 0562-8962
4309. Świat Słowo
Tytuł: Świat i Słowo, Akademia Techniczno-Humanistyczna, BielskoBiała
Uwagi: 2/R (2003-) POL ISSN 1731-3317 [nr
4310. Światło Nar
Tytuł: Światło Narodów, Papieska Unia Misyjna
Uwagi: M (1981-) POL ISSN 1231-1693 [nr
4311. Światowit
Tytuł: Światowit
Uwagi: N (1899-) POL ISSN 0082-044X [T.
4312. Świd. Stud. Teol
Tytuł: Świdnickie Studia Teologiczne, Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Świdnickiej Papieski Wydział Teologiczny
Uwagi: R (2004-) POL ISSN 1733-8034 [Nr
4313. T.A.S.K. Q
Tytuł: T.A.S.K. Quarterly, Academic Computer Centre in Gdańsk
TASK, Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa Quarterly
Uwagi: K (1997-) POL ISSN 1428-6394 [no.
4314. Tak i Nie
Strona342
Tytuł: Tak i Nie : tygodnik społeczno-kulturalny, RSW "PrasaKsiążka-Ruch", Katowice
Uwagi: T (1983-1989), N (1990-1991) POL ISSN 0239-2232 [nr
4315. Tak i Nie Śląsk
Tytuł: Tak i Nie Śląsk, Katowice
Uwagi: K (1986-) POL ISSN 0860-2964
4316. Tak Rodz
Tytuł: Tak Rodzinie
Uwagi: M (2013-) POL ISSN 2299-7679 [nr
4317. Tak-Nie
Tytuł: Tak-Nie : biuletyn RU SZSP Uniwersytetu Śląskiego
Uwagi: N? (1979-1983?) POL brak ISSN [Nr
4318. Talanta (Oxf.)
Tytuł: Talanta (Oxford), Amsterdam
Uwagi: M (1958-1997), N (1997-) GBR ISSN 0039-9140 [Vol., iss.
4319. Tarn. Rocz. Muzealny
Tytuł: Tarnogórski Rocznik Muzealny, Tarnowskie Góry, Muzeum
Instytutu Tarnogórskiego
Uwagi: R (2003-) POL ISSN brak [T.
4320. Tarn. Stud. Teol
Tytuł: Tarnowskie Studia Teologiczne, Inst. Teol. w Tarnowie
Uwagi: N (1977-) POL ISSN 0239-4472
4321. Tarnow. Studia Hist
Tytuł: Tarnowskie Studia Historyczne
Uwagi: R (2009-) POL ISSN 2080-6906 [T.
4322. Tatra Mt. Math. Publ
Tytuł: Tatra Mountains Mathematical Publications, Bratislava
Slovac Akademy of Sciences Math. Inst.
Uwagi: N? (1974-) SVK ISSN 1210-3195 [Vol.
4323. Tatry (Tatranska Lomnica)
Tytuł: Tatry : Zapadne - Vysoke - Belianske : casopis Spravy
Tatranskeho narodneho parku pre milovnikov hor
Uwagi: Dm (1992- ) SVK ISSN 1335-6828 [c.
4324. Tatry (Zakop.)
Tytuł: Tatry (Zakopane), Tatrzański Park Narodowy
Uwagi: K (1991-) POL ISSN 0867-4531 [nr
4325. Teacher (Wars.)
Tytuł: The Teacher (Warsaw)
Uwagi: M (2002- ) POL ISSN 1644-2059 [nr
4326. Teatr
Tytuł: Teatr, Warszawa
Uwagi: Dt (1958-) POL ISSN 0040-0769 [nr
4327. Teatr Lalek
Tytuł: Teatr Lalek
Uwagi: K (1950-) POL ISSN 0239-667X [nr
Strona343
4328. Tech. Komput
Tytuł: Techniki Komputerowe, Instytut Maszyn Matematycznych.
Branżowy Ośrodek INTE
Uwagi: Dm (1984-) POL ISSN 0239-8044 [nr
4329. Tech. Poszuk. Geol
Tytuł: Technika Poszukiwań Geologicznych, Warszawa Centralny Urząd
Geologii
Uwagi: Dm (1975-) POL ISSN 0304-520X [z.
4330. Tech. Smarownicza
Tytuł: Technika Smarownicza, Katowice Stow. Inż i Techników Przem.
Hutniczego
Uwagi: Dm (1970-1976) POL ISSN 0137-9879
4331. Tech. Smarownicza Tribol
Tytuł: Technika Smarownicza Tribologia, Katowice Stow. Inż. i
Techników Przem. Hutniczego
Uwagi: Dm (1977-1980) POL ISSN 0137-9925
4332. Technol. Kształ. Wyż. Szk. Tech
Tytuł: Technologia Kształcenia w Wyższych Szkołach Technicznych,
Kraków, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Uwagi: N (1972) POL ISSN 0239-8338 [Z.
4333. Technol. Soc
Tytuł: Technology in Society
Uwagi: K (1979-) USA ISSN 0160-791X [iss.
4334. Technol. Vzdel
Tytuł: Technologia vzdelavania = Technológia vzdelávania
Uwagi: N (1993-) SVK ISSN 1335-003X [Roc., c.
4335. Teka Comm. Prot. Form. Nat. Environ. (Pol. Acad. Sci., Branch.
Lub.)
Tytuł: Teka Commission of Protection and Formation of Natural
Environment (Polish Academy of Sciences. Branch in Lublin)=Teka
Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego (Polska
Akademia Nauk. Oddział w Lublinie)
Uwagi: N (2004) POL ISSN 1733-4233 [Vol.
4336. Teka Komis. Urban. Archit
Tytuł: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Kraków
Uwagi: R (1967-) POL ISSN 0079-3450 [T.
4337. Tekst Dyskurs
Tytuł: Tekst i Dyskurs, parallel title Text und Diskurs
Uwagi: R? (2008-) POL ISSN 1899-0983 [Z.
4338. Tekstualia (Online)
Tytuł: Tekstualia : palimpsesty literackie artystyczne naukowe
Uwagi: K (2005- ) POL ISSN 2299-9906 ISSN-L 1734-6029 [nr
4339. Teksty
Tytuł: Teksty, PAN Inst. Badań Literackich Wrocław
Uwagi: Dm (1972-1981) POL ISSN 0324-8208 [nr
Strona344
4340. Teksty Drugie
Tytuł: Teksty Drugie, PAN Inst. Badań Literackich Warszawa
Uwagi: Dm (1990-) POL ISSN 0867-0633 [nr
4341. Teksty Ulicy (Druk)
Tytuł: Teksty z Ulicy (Druk) : zeszyt folklorystyczny. Uniwersytet
Śląski (Katowice). Studenckie Koło Naukowe Folkloroznawców,
Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki
Uwagi: R (1995-) POL ISSN 2081-3961 ISSN online 2081-397X [Z., Nr
4342. Temat Miesiąca
Tytuł: Temat Miesiąca, Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji,
Katowice
Uwagi: M (1995-) POL ISSN 1425-4182 [nr
4343. Temat Śl
Tytuł: Temat Śląski, Bytom
Uwagi: M (1996-) POL ISSN 1427-5600
4344. Temat Wynalaz. Racjon
Tytuł: Temat Wynalazczość i Tacjonalizacja, Warszawa
Uwagi: Dt (1974-) POL ISSN 0137-379X
4345. Tematy Konteksty
Tytuł: Tematy i Konteksty, Uniwersytet Rzeszowski
Uwagi: N (2012-) POL ISSN 2299-8365 [Nr
4346. Tematy Szewskiej
Tytuł: Tematy z Szewskiej. Katedra Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego
Uwagi: N (2007-2011) POL ISSN 1898-3901 [Nr
4347. Temple Int. Comp. Law J
Tytuł: Temple International and Comparative Law Journal,
Philadelphia PA
Uwagi: 2/R (1985-) USA ISSN 0889-1915
4348. Tensor
Tytuł: Tensor, Tokyo: Tensor Society, Rikogakubu, Nihon University
Uwagi: 3/R (???-) JPN ISSN 0040-3504 [no.
4349. Teol. Człow
Tytuł: Teologia i Człowiek, Wydział Teologiczny UMK
Uwagi: 2/R (2003-2012) K (2013-)POL ISSN 1731-5638 ISSN online
2391-7598 [nr
4350. Teol. Młod
Tytuł: Teologia Młodych
Uwagi: R (2012-) POL ISSN 2299-9809 [Nr
4351. Teol. Moralność
Tytuł: Teologia i Moralność = Theology and Morality. Poznań :
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny = Adam
Mickiewicz University. Faculty of Theology
Uwagi: N (2006-) POL ISSN 1898-2964 [T.
4352. Teol. Pol
Strona345
Tytuł: Teologia w Polsce : biuletyn informacyjny : dokumenty,
studia, informacje = TwP. Lublin, Sekcja Dogmatyczna TP. Dostęp:
http://dogmatyka.pl/TwP/
Uwagi: N (1983-1989) K (1990-2006), 2/R (2007-) POL ISSN 1732-4572
[Nr
4353. Teol. Polit
Tytuł: Teologia Polityczna : rocznik filozoficzny; pismo Marka A.
Cichockiego i Dariusza Karłowicza., Fundacja Swietego Mikolaja;
Wydawane przy wsparciu Ośrodka Myśli Politycznej
Uwagi: R (2003-) POL ISSN 1731-4232 [Nr
4354. Teol. Prakt
Tytuł: Teologia Praktyczna, Uniw. im. A. Mickiewicza. Wydz. Teol.,
Poznań
Uwagi: K (1939) R (2001-) POL ISSN 1642-6738 (W r. 2001 ukazał się
reprint wydawnictwa Teologia Praktyczna T. 1, z. 1-3 (1939), od T.
2 Rocznik) [T.
4355. Teol. Stud. Siedleckie
Tytuł: Teologiczne Studia Siedleckie. Wyższe Seminarium Duchowne
Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II
Uwagi: R (2004-) POL ISSN 1733-7496 [R.
4356. Teor. Prakt. Fiz. Kul't
Tytuł: Teorija i Praktika Fiziceskoj Kul'tury, Moskva
Uwagi: M (1937-) RUS ISSN 0040-3601
4357. Teor. Prikl. Lingvist
Tytuł: Teoreticeskaa i Prikladnaa Lingvistika
Uwagi: K (2015-) RUS ISSN 2410-7190 [iss.
4358. Teor. Vedy
Tytuł: Teorie Vedy
Uwagi: K (1990-) CZE ISSN 1210-0250 [nr
4359. Ter. Uzależ. Współuzależ
Tytuł: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa
Uwagi: Dm (1998-) POL ISSN 1506-4727 [nr
4360. Teraźniejszość Człow. Eduk
Tytuł: Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja
Uwagi: K (1998-) POL ISSN 1505-8808 [nr
4361. Terminus (Krak.)
Tytuł: Terminus (Kraków)
Uwagi: 2/R (1999-) POL ISSN 2082-0984 [z.
4362. Terra Cognoscenda
Tytuł: Terra Cognoscenda : Biuletyn Górnośląskiego Systemu
Informacji o Terenie, Katowice
Uwagi: N (1991-) POL ISSN-brak [Nr
4363. Terra Nova
Tytuł: Terra Nova : the european journal of geosciences, European
Union of Geosciences.
Uwagi: Dm (1989-) GBR ISSN 0954-4879
Strona346
4364. Terra Sana
Tytuł: Terra Sana, Warszawa Fundacja Na Rzecz Parków
Krajobrazowych i Narodowych
Uwagi: M (1992-) POL ISSN 1230-2635
4365. Tetrahedron (Oxf., Print)
Tytuł: Tetrahedron (Oxford. Print) : the International Journal of
Organic Chemistry, New York ; Oxford ; Paris ; Frankfurt :
Pergamon Press.
Uwagi: Dt, K, 2/R, K (1957-) GBR ISSN 0040-4020 [Vol., iss.
4366. Tetrahedron Lett
Tytuł: Tetrahedron Letters, Oxford
Uwagi: T (1959-) GBR ISSN 0040-4039 [iss.
4367. Text Matters (Print)
Tytuł: Text Matters (Print)
Uwagi: N? (2011-) POL ISSN 2083-2931 [Vol., iss.
4368. The Interpreter and Translator Trainer
Tytuł: The Interpreter and Translator Trainer
Uwagi: 2/R (2007-) GBR ISSN 1750-399X [no.
4369. The Peculiarity of Man
Tytuł: The Peculiarity of Man, Zakład Antropologii Historycznej
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra
Antropologii Ogólnej Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Kielcach
Uwagi: N (1996-) POL ISSN 2083-9235 brak w ISSN Online [Vol.
4370. Theatr. Hist
Tytuł: Theatrum Historiae
Uwagi: 2/R (2006-) CZE ISSN 1802-2502 [C.
4371. Theatre Symp
Tytuł: Theatre Symposium
Uwagi: R (1993-) USA ISSN 1065-4917 [Vol.
4372. Theol. Rev
Tytuł: Theologicka Revue, Praha
Uwagi: Dm (1992-1998) K (1999-) CZE ISSN 1211-7617 [c.
4373. Theol. Z
Tytuł: Theologische Zeitschrift, Universität (Basel). Theologische
Fakultät
Uwagi: R? (1945-) CHE ISSN 0040-5701 [Jg.
4374. Theologos (Presov)
Tytuł: Theologos (Presov), Presovska univerzita v Presove.
Greckokatolicka teologicka fakulta
Uwagi: 2/R (1999-) SVK ISSN 1335-5570 [nr
4375. Theor. Appl. Climatol
Tytuł: Theoretical and Applied Climatology
Uwagi: N (1986-) AUT ISSN 0177-798X [Vol., no.
4376. Theor. Appl. Genet
Strona347
Tytuł: Theoretical and Applied Genetics = TAG Theoretical and
Applied Genetics = Theoretische und Angewandte Genetic, Berlin
Uwagi: N (1968-) DEU ISSN 0040-5752 [Vol., no.
4377. Theor. Chem. Acc. (Print)
Tytuł: Theoretical Chemistry accounts (Print), Berlin
Uwagi: N (1997) GER ISSN 1432-881X [Vol., no.
4378. Theor. Chim. Acta
Tytuł: Theoretica Chimica Acta, continued by Theoretical
Chemistry accounts (Print)
Uwagi: N (1962-1997) DEU ISSN 0040-5744 [Vol., iss.
4379. Theory Pract. Second Lang. Acquis
Tytuł: Theory and Practice of Second Language Acquisition
Uwagi: N? (2015-) POL ISSN 2450-5455 [Vol.
4380. Thermochim. Acta
Tytuł: Thermochimica Acta, Amsterdam
Uwagi: 2/M (1970-) NLD ISSN 0040-6031 [Vol., iss.
4381. Thermol. Int.
Tytuł: Thermology International, UHLEN Verlagsgesellschaft m.b.H
Uwagi: K (1991-) AUT ISSN 1560-604X [inh.
4382. Thin Solid Films
Tytuł: Thin Solid Films : an international journal on their
science and technology, Lausanne
Uwagi: N (1967-) CHE ISSN 0040-6090 [Vol., iss
4383. Tihookean. Geol
Tytuł: Tihookeanskaa geologia, Nauka, Novosibirsk
Uwagi: Dm? (1982-) RUS ISSN 0207-4028 [no.
4384. Tissue Cell
Tytuł: Tissue and Cell, Harlow
Uwagi: Dm (1969-) GBR ISSN 0040-8166
4385. Tohoku Math. J
Tytuł: Tohoku Mathematical Journal, Mathematical Institute of
Tohoku University
Uwagi: 4/R (1911-) JPN ISSN 0040-8735 [no.
4386. Tolerancja
Tytuł: Tolerancja, Częstochowa Wydaw. Wyż. Szkoły Pedagog.
Uwagi: R (1994-) POL ISSN 1734-2155 [T.
4387. Tomy Jurajskie
Tytuł: Tomy Jurajskie, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Uwagi: R (2003-) POL ISSN 1731-3708 [T.
4388. Topol. Appl
Tytuł: Topology and its Applications, Amsterdam
Uwagi: Dt (1980-) NLD ISSN 0166-8641 [Vol., iss.
4389. Topol. Methods Nonlinear Anal
Tytuł: Topological Methods in Nonlinear Analysis, Toruń
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1230-3429 [Vol., no.
Strona348
4390. Topol. Proc
Tytuł: Topology Proceedings, Auburn University
Uwagi: R (1976-) USA ISSN 0146-4124 [Vol.
4391. Topology (Oxf.)
Tytuł: Topology, Oxford
Uwagi: K (1962-) GBR ISSN 0040-9383
4392. Topos
Tytuł: Topos, Sopot
Uwagi: M (1993-) POL ISSN 1230-8943 [nr
4393. Tor. Prz. Filoz
Tytuł: Toruński Przegląd Filozoficzny, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika
Uwagi: N (1997-) POL ISSN 1427-7026 [T.
4394. Tor. Stud. Dydakt
Tytuł: Toruńskie Studia Dydaktyczne, Toruń Uniw. Mikołaja
Kopernika Inst. Pedagogiki
Uwagi: N (1992-) POL ISSN 1230-1760 [Nr
4395. Toruń. Stud. Bibliol
Tytuł: Toruńskie Studia Bibliologiczne. Uniwersytet Mikołaja
Kopernika (Toruń). Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
Uwagi: 2/R (2008-) POL ISSN 2080-1807 [nr
4396. Toxicol. Appl. Pharmacol
Tytuł: Toxicology and Applied Pharmacology
Uwagi: Dm? (1959-) USA ISSN 0041-008X [Vol., iss.
4397. Toxicol. Ind. Health
Tytuł: Toxicology & Industrial Health
Uwagi: M (1985-) GBR ISSN 0748-2337 [nr
4398. Toxicol. Lett
Tytuł: Toxicology Letters
Uwagi: M (1997-) NLD ISSN 0378-4274 [Vol., iss.
4399. TrAC, Trends Anal. Chem. (Ref. ed., Print)
Tytuł: TrAC. Trends in Analytical Chemistry (Reference ed.,
Print), Amsterdam
Uwagi: N (1981-) NLD ISSN 0167-2940 [Vol., iss.
4400. TrAC, Trends Anal. Chem. (Regul. ed.)
Tytuł: TrAC. Trends in Analytical Chemistry (Regular ed.)
Uwagi: M (1981-) NLD ISSN 0165-9936 [Vol., iss.
4401. Train. Transl. Interpret
Tytuł: Training of Translators and Interpreters : zeszyty naukowe
Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie
Uwagi: N (1997-1998) POL ISSN-brak w Nukat
4402. Trames (Tallinn)
Tytuł: Trames (Tallinn)
Uwagi: K (1997-) EST ISSN 1406-0922 [nr
Strona349
4403. Trans. Am. Math. Soc
Tytuł: Transactions of the American Mathematical Society,
Uwagi: M (1900-) USA ISSN 0002-9947 [no.
4404. Trans. Charles S. Peirce Soc
Tytuł: Transactions of the Charles S. Peirce Society, University
of Massachusetts Press, Amherst
Uwagi: K (1965-) USA ISSN 0009-1774 [no.
4405. TransCanadiana
Tytuł: TransCanadiana
Uwagi: R (2008-) POL ISSN 1899-0355 [Vol.
4406. Transform. Prawa Prywat
Tytuł: Transformacje Prawa Prywatnego, Kraków, Uniwersytet
Jagielloński
Uwagi: K (2000-) POL ISSN 1641-1609 [nr
4407. Transformacje (Warsz.)
Tytuł: Transformacje, Warszawa
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1230-0292 [nr
4408. Transit. Met. Chem. (Weinh.)
Tytuł: Transition Metal Chemistry, Weinheim
Uwagi: Dm (1975-) DEU ISSN 0340-4285 [iss.
4409. Transl. Am. Math. Soc
Tytuł: Translations, American Mathematical Society, Providence
Uwagi: N (1949-) USA ISSN 0065-9290
4410. Transp. Miej. Reg
Tytuł: Transport Miejski i Regionalny
Uwagi: M (2004-) POL ISSN 1732-5153 [nr
4411. Transplant. Proc
Tytuł: Transplantation Proceedings, Norwalk
Uwagi: Dm (1969-) USA ISSN 0041-1345
4412. Trees (Berl., Print)
Tytuł: Tress : Structure and Function, Berlin
Uwagi: N (1986-) DEU ISSN 0931-1890 [nr
4413. Trends Geochem
Tytuł: Trends in Geochemistry, Trivandrum
Uwagi: R (2000-) IND ISSN 0972-4850
4414. Trends Plant Sci
Tytuł: Trends in Plant Science
Uwagi: M (1996-) GBR ISSN 1360-1385 [no.
4415. Tribol. Lett. (Dordr., Online)
Tytuł: Tribology Letters (Dordrecht. Online)
Uwagi: K (2002-) NLD ISSN 1573-2711 [iss.
4416. Tribol. Schmier.tech
Tytuł: Tribologie und Schmierungstechnik, Renningen-Malmsheim
Osterreichische Tribologische Gesellschaft
Strona350
Uwagi: Dm (1983-) DEU ISSN 0724-3472 [nr
4417. Tribologia
Tytuł: Tribologia = Trybologia, Warszawa
Uwagi: Dm (1981-) POL ISSN 0208-7774 [nr
4418. Tribologia (Finnish Journal of Tribology)
Tytuł: Tribologia = Finnish Journal of Tribology, Sumeon
Tribologiayhdistys
Uwagi: K (1982-) FI ISSN 0780-2285
4419. Tribune (Wien)
Tytuł: Tribune (Wien)
Uwagi: K (1955-) AUT ISSN 1608-5884 [vol.
4420. Trierer Theol. Z
Tytuł: Trierer Theologische Zeitschrift, Trier : Paulinus-Verlag
Uwagi: M (1891-) DEU ISSN 0041-2945 [h.
4421. Troianalexandrina (Santiago de Compostela)
Tytuł: Troianalexandrina (Santiago de Compostela)
Uwagi: R (2001-) ESP ISSN 1577-5003 [Vol.
4422. Trop. zool. (Testo stamp.)
Tytuł: Tropical zoology (Testo stampato). Firenze
Uwagi: 2/R (1988-) ITA ISSN 0394-6975 [iss.
4423. Trójkąt
Tytuł: Trójkąt : informator = Informator - Mysłowicki Ośrodek
Kultury i Sztuki "Trójkąt"
Uwagi: M (1996-) POL ISSN 1425-4778 [nr
4424. Tryb. Ludu
Tytuł: Trybuna Ludu, KC PZPR, Warszawa
Uwagi: Dz (1948-1990) POL ISSN 0137-9348
4425. Tryb. Robot
Tytuł: Trybuna Robotnicza, Śląskie Wydawnictwo Prasowe, Katowice
Uwagi: D (1945-1990) POL ISSN 0137-9356 [nr
4426. Tryb. Śl. (1990)
Tytuł: Trybuna Śląska (1990), Polskapresse. Oddział Prasa Śląska,
Katowice
Uwagi: D (1990-2004) POL ISSN 0867-4507 [nr
4427. Trybuna (Warsz., 1990)
Tytuł: Trybuna : gazeta codzienna Socjaldemokracji RP, Warszawa :
RSW "Prasa-Książka-Ruch"
Uwagi: Dz (1990-) ISSN 0867-0536 [nr
4428. Trzeci Sektor
Tytuł: Trzeci Sektor. Warszawa, Fundacja Instytut Spraw
Publicznych
Uwagi: K (2004-) POL ISSN 1733-2265 [nr
4429. Tsukuba J. Math
Tytuł: Tsukuba Journal of Mathematics, University of Tsukuba Inst.
of Mathematics
Strona351
Uwagi: 2/R (1977-) JPN ISSN 0387-4982 [no.
4430. TTS, Tech. Transp. Szyn
Tytuł: TTS. Technika Transportu Szynowego
Uwagi: M (1994- ) POL ISSN 1232-3829 [nr
4431. Tu i Teraz
Tytuł: Tu i Teraz, RSW «Prasa-Książka-Ruch» Warszawskie
Wydawnictwo Prasowe
Uwagi: T (1982-1985) POL ISSN 0209-0562 [nr
4432. TUGboat (Provid. R.I.)
Tytuł: TUGboat (Providence, R.I.). Providence, R.I., U.S.A, TeX
Users Group
Uwagi: K (1980-) USA ISSN 0896-3207 [no.
4433. Tumor Biol.
Tytuł: Tumor Biology, International Society for Oncodevelopmental
Biology and Medicine, International Society for Oncology and
BioMarkers
Uwagi: Dm (1987-) CHE ISSN 1010-4283 [iss.
4434. Tur. Kult
Tytuł: Turystyka Kulturowa, Poznań
Uwagi: M (2008-) POL ISSN 1689-4642 [nr
4435. Turkish J. Zool
Tytuł: Turkish Journal of Zoology
Uwagi: K (1994-) TUR ISSN 1300-0179 [no.
4436. Turyzm (Łódź)
Tytuł: Turyzm (Łódź), Uniwersytet Łódzki
Uwagi: 2/R (1991-) POL ISSN 0867-5856 [z.
4437. Twoja Muza
Tytuł: Twoja Muza, Warszawa: "Twoje Zdrowie"
Uwagi: Dm (2003-) POL ISSN 1731-7975 [nr
4438. Twór. Lud
Tytuł: Twórczość Ludowa
Uwagi: K (1986-) POL ISSN 0860-4126 [nr
4439. Twórczość
Tytuł: Twórczość
Uwagi: M (1945-) POL ISSN 0041-4727 [nr
4440. Tydskr. S.-Afr. Reg
Tytuł: Tydskrif Vir Die Suid-Afrikaanse Reg, parallel title:
Journal of South African Law
Uwagi: 2/R (1976-) ZAF ISSN 0257-7747 [iss.
4441. Tydzień
Tytuł: Tydzień, RSW "Prasa-Ruch-Książka" Wielkopolskie Wydawnictwo
Prasowe, Poznań
Uwagi: T (1973-1981) POL ISSN 0137-4443 [nr
4442. Tyg. Ciechan
Tytuł: Tygodnik Ciechanowski, RSW "Prasa-Książka-Ruch", Warszawa
Strona352
Uwagi: T (1979-) POL ISSN 0239-6807 [nr
4443. Tyg. Demokr
Tytuł: Tygodnik Demokratyczny, Warszawa SD
Uwagi: T (1953-1990) POL ISSN 0494-3546 [nr
4444. Tyg. Gdań
Tytuł: Tygodnik Gdański = Tygodnik Gdański Solidarność, Przekaz,
Gdańsk
Uwagi: T (1989-1991) POL ISSN 0866-9198 [nr
4445. Tyg. Kult
Tytuł: Tygodnik Kulturalny, Warszawa
Uwagi: T (1961-1990) POL ISSN 0564-5751 [nr
4446. Tyg. Mor
Tytuł: Tygodnik Morski, Gdańsk
Uwagi: T (1958-1974) POL ISSN 0494-3554
4447. Tyg. Płocki
Tytuł: Tygodnik Płocki, Płock, Wydaw. Akapit
Uwagi: T (1972-) POL ISSN 0208-6972 [nr
4448. Tyg. Pol
Tytuł: Tygodnik Polski, Warszawa Chrześcijańskie Stow. Społeczne
Uwagi: T (1982-1989) POL ISSN 0209-1437
4449. Tyg. Powsz
Tytuł: Tygodnik Powszechny, Kraków
Uwagi: T (1945-) POL ISSN 0041-4808 [nr
4450. Tyg. Siedl
Tytuł: Tygodnik Siedlecki, Stopka, Siedlce
Uwagi: T (1980-) POL ISSN 0239-684X [nr
4451. Tyg. Solidarność
Tytuł: Tygodnik Solidarność, Warszawa
Uwagi: T (1981-) POL ISSN 0208-8045 [nr
4452. Tygiel Kult
Tytuł: Tygiel Kultury, Łódź
Uwagi: M (1996-) POL ISSN 1425-8587
4453. Tylko Polska
Tytuł: Tylko Polska : Gazeta Narodowa, Warszawa, Inforpress
Uwagi: T (2001-) POL ISSN 1506-9389 [nr
4454. Tyski Mag. Kult
Tytuł: Tyski Magazyn Kulturalny. Tychy, Teatr Mały
Uwagi: K (1997-) POL ISSN 1428-1147 [nr
4455. Tytuł
Tytuł: Tytuł. Pismo literacko-artystyczne, Gdańsk
Uwagi: K (1991-) POL ISSN 0867-5376 [nr
4456. Ucit. Nov. (Bratisl.)
Strona353
Tytuł: Učiteľské noviny (Bratislava) Publisher Bratislava :
Media Trade s.r.o.-Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1950-2004
Publisher Bratislava : Academia Istropolitana, 2007Uwagi: Ucit. Nov. (Bratisl.) T (1950-) SVK ISSN 0139-5769 [c.
4457. Uhli-Rudy-Geol. Pruzk
Tytuł: Uhli-Rudy-Geologicky Pruzkum
Uwagi: M (1994-) CZE ISSN 1210-7697 [nr
4458. Ukr. Al'm
Tytuł: Ukrains'kij Al'manah. Warszawa, Związek Ukraińców w Polsce
Uwagi: R (1996-) POL ISSN 1426-7470
4459. Ukr. Bot. Z
Tytuł: Ukrains'kij Botanicnij Zurnal = Ukrainian Botanical
Journal, Kiiv AN Inst. Botaniki
Uwagi: Dm (1956-) UKR ISSN 0372-4123
4460. Ukr. Mat. Z. (1992)
Tytuł: Ukrains'kij matematicnij zurnal, Kiiv
Uwagi: M (1992-) UKR ISSN 1027-3190 [nr
4461. Ultrason. Sonochem
Tytuł: Ultrasonics Sonochemistry
Uwagi: 3/R (1994-) GBR ISSN 1350-4177 [iss.
4462. Ultrasonics (Print)
Tytuł: Ultrasonics (Print)
Uwagi: M (1963-) GBR ISSN 0041-624X [Vol.
4463. Unia Eur. Perspekt. Społecz.-Ekonom
Tytuł: Unia Europejska Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne
Uwagi: R (2010-) POL ISSN 2084-5146 [Nr
4464. Univ. Debate
Tytuł: Universidade em Debate
Uwagi: 2/R (2013-) BRA ISSN 2318-700X [nr
4465. Univ. Gedan
Tytuł: Universitas Gedanensis, Gdańsk, Gdański Instytut
Teologiczny
Uwagi: 2/R (1989-) POL ISSN 1230-0152 [nr
4466. Univ., Rev. Masaryk. Univ. Brne
Tytuł: Universitas. Revue Masarykovy Univerzity v Brně (Print)
Uwagi: K (1990-) CZE ISSN 1211-3387 [c.
4467. Universitas
Tytuł: Universitas, Kraków Uniw. Jagielloński
Uwagi: N (1992-) POL ISSN 1232-6631
4468. Universitas (Wien)
Tytuł: Universitas : Osterreichischer Ubersetzer - und
Dolmetscherverband, Wien;
http://www.universitas.org/files.html?id=21
Uwagi: K (2000-) AUT ISSN brak
4469. Universum (Ces. kresť. akad.)
Strona354
Tytuł: Universum (Česká křesťanská akademie)
Uwagi: K (1990-) CZE ISSN 0862-8238 [c.
4470. Urania
Tytuł: Urania, Toruń
Uwagi: M (1922-) POL ISSN 0042-0794
4471. Urban Ecosyst
Tytuł: Urban Ecosystems
Uwagi: K (1997-) NLD ISSN 1083-8155 [brak lub no.
4472. Urban Res. Pract
Tytuł: Urban Research & Practice
Uwagi: 3/R (2008-) GBR ISSN 1753-5069 [iss.
4473. Urban. Archit. (Spausd.)
Tytuł: Urbanistika ir Architektura (Spausdinta), Town planning and
architecture, Urbanistika i arhitektura
Uwagi: K (1995-) LTU ISSN 1392-1630 [num.
4474. Usp. Mat. Nauk
Tytuł: Uspehi Matematiceskih Nauk, ang. Russian Mathematical
Surveys
Uwagi: Dm (1936-) RUS ISSN 0042-1316 [no.
4475. Uttar Pradesh J. Zool
Tytuł: Uttar Pradesh Journal of Zoology, Muzaffarnagar. Uttar
Pradesh Zoological Society
Uwagi: 2/R (1981-) IN ISSN 0256-971X [no.
4476. Vacuum (1951)
Tytuł: Vacuum : the International Journal of Vacuum Science and
Technology, Oxford ; New York : Pergamon Press, Od 1983 podtyt.:
Surface Engineering, surface Instrumentation & Vacuum Technology
Uwagi: K (1951-1962), M (1963-) GBR ISSN 0042-207X [Vol., no.
4477. Vacuum (1993)
Tytuł: Vacuum, Rovaniemi
Uwagi: N (1993-) FIN ISSN 1236-3669 [Nr
4478. Vanderbilt J. Transnatl. Law
Tytuł: Vanderbilt Journal of Transnational Law, Nashville,
Vanderbilt University, School of Law
Uwagi: N (1971-) USA ISSN 0090-2594 [Vol., no.
4479. Vector Borne Zoonotic Dis. (Larchmont, N.Y.)
Tytuł: Vector borne and zoonotic diseases (Larchmont, N.Y.)
Uwagi: M (2001-) USA ISSN 1530-3667 online 1557-7759 [iss.
4480. Veh. Syst. Dyn
Tytuł: Vehicle System Dynamics
Uwagi: K (1972-) NLD ISSN 0042-3114 [iss.
4481. Veintiuno (Santiago)
Tytuł: Veintiuno : Pensamiento y Cultura, Santiago: Editorial
Claridad Ltda., Santiago
Uwagi: K (1991-) CHILE ISSN 0716-8950
Strona355
4482. Verbum Nobile
Tytuł: Verbum Nobile, Gdańsk: Związek Szlachty Polskiej
Uwagi: Dm (1992-) POL ISSN 1230-4573 [nr
4483. Verbum Vitae
Tytuł: Verbum Vitae : półrocznik biblijno-teologiczny, Inst.
Teologii Biblijnej "Verbum"
Uwagi: 2/R (2002-) POL ISSN 1644-8561 [[nr
4484. Veroff. Brandenburg. Landesmus. Ur- Fruhgesch
Tytuł: Veroffentlichungen des Brandenburgischen Landesmuseums fur
Ur- und Fruhgeschichte, Heidelberg
Uwagi: N (1992-) DEU ISSN 0946-7734
4485. Verte (Online)
Tytuł: Verte : Krytyczny Magazyn Internetowy, Pracownia Kultury
Współczesnej, dostęp: http://verte.art.pl/
Uwagi: M? (2004-) POL ISSN 1689-524X [nr
4486. Verwaltung
Tytuł: <Die> Verwaltung, Duncker und Humblot, Berlin
Uwagi: N (1968-) DEU ISSN 0042-4498
4487. Vesn. Grodzenskaga Dzarz. Univ. ima Anki Kupaly, Ser. 3 Filal.
Pedagog. Psihal
Tytuł: Vesnik Grodzenskaga Dzarzaunaga Universiteta ima Anki
Kupaly. Serya 3, F?lalogia, Pedagogika, Psihalogia
Uwagi: 3/R (1999-) BLR ISSN 2076-4855 [no.
4488. Vestn. Beloruss. Gos. Univ. im. V.I. Lenina, Ser. 2 Him. Biol.
Geol. Geogr
Tytuł: Vestnik Belorusskogo Gosudarstvennogo Universiteta imeni V.
I. Lenina. Seria 2, Himia, Biologi, Geologia, Geografia, Minsk
Uwagi: 3/R (1970-) BLR ISSN 0372-5340 [no.
4489. Vestn. Mosk. Univ., Ser. 10 Filol
Tytuł: Vestnik Moskovskogo Universiteta Serija 10 Filologija
Uwagi: N (1966-1977) RUS ISSN 0027-1373
4490. Vestn. Mosk. Univ., Ser. 9 Filol
Tytuł: Vestnik Moskovskogo Universiteta, Serija 9 Filologija
Uwagi: N (1977-) RUS ISSN 0130-0075
4491. Vestn. St.-Peterbg. Univ., Ser. 4 Fiz. Him
Tytuł: Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta. Seria 4, Fizika,
Himia
Uwagi: N (1992-) RUS ISSN 1024-8579 [Iss.
4492. Vestn. Voronez. Gos. Univ., Geogr. Geoekol
Tytuł: Vestnik Voronezskogo Gosudarstvennogo Universiteta.
Geografiâ Geoekologiâ, Voronez
Uwagi: 2/R (2000-) RUS ISSN 1609-0683
4493. Vibr. Spectrosc
Tytuł: Vibrational Spectroscopy, Amsterdam
Uwagi: K (1990-) NLD ISSN 0924-2031 [Vol., iss.
Strona356
4494. Visn. Hark. Nac. Univ. im. V.N. Karazina, Ser. Ekol
Tytuł: Visnik Harkivs'kogo Nacional'nogo Universitetu Imeni V.N.
Karazina. Seria Ekologia
Uwagi: R? (2006-) UKR ISSN 1992-4259 [Vol., no.
4495. Visn. L'viv. ordena Lenina Univ. im. I. Franka, Ser. Filol
Tytuł: Visnik L'vivs'kogo ordena Lenina Univ. im. I. Franka,
Serija Filologicna
Uwagi: N (1963-) UKR ISSN 0320-6580 [Vip.
4496. Visn. L'viv. Univ., Ser. Kn.znavstvo Bibl.znavstvo Inf. Tehnol.
(Print)
Tytuł: Visnik L'vivs'kogo Universitetu. Seria Knigoznavstvo,
Bibliotekoznavstvo ta Informacijni Tehnologii (Print)
Uwagi: R (2006-) UKR ISSN 2078-4260 [Iss.
4497. Visn. Lugans'k. Nac. Univ. im. Tarasa Sevcenka, Filol. Nauki
Tytuł: Visnik Lugans'kogo Nacional'nogo Universitetu Imeni Tarasa
Śevcenka. Filologicni Nauki
Uwagi: N (1997-) UKR ISSN 2227-2844 [No.
4498. Vivo
Tytuł: Vivo, Kraków
Uwagi: K (1991-) POL ISSN 1232-9665
4499. Viz. Vrem
Tytuł: Vizantijskij Vremennik, Nauka, Moskva
Uwagi: N? (1984-) ISSN 0253-2581 [Cancelled
4500. Vlastived. Listy
Tytuł: Vlastivedne Listy, Opava Slezske Zemske Muzeum
Uwagi: 2/R (1975-1998) CZE ISSN 0139-679X
4501. Vlastived. Listy Sl. Sev. Moravy
Tytuł: Vlastivedne Listy Slezska a Severni Moravy, Opava
Uwagi: 2/R (1999-) CZE ISSN 1213-3140
4502. Vlastived. Vestn. Morav
Tytuł: Vlastivedny vestnik Moravsky, Muzejni a vlastivedna
spolecnost, Brno
Uwagi: 3/R (1948-1990) K (1991-) CZE ISSN 0323-2581 [c.
4503. Voix Images
Tytuł: Voix et Images, variant title Etudes Quebecoises,
Litterature Quebecoise
Uwagi: 3/R (1975-) CAN ISSN 0318-9201 [no.
4504. Vol. Jurassica
Tytuł: Volumina Jurassica, Uniwersytet Warszawski. Wydział
Geologii.Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut
Badawczy, Warszawa
Uwagi: R (2006-) POL ISSN 1896-7876 [Vol.
4505. Vox Domini
Tytuł: Vox Domini, Wydaw. "Vox Domini"
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1232-7492
Strona357
4506. Vox Humana (Katow.)
Tytuł: Vox Humana (Katowice)
Uwagi: N? (2005-) POL ISSN 1734-8609 [Z.
4507. Vox Patrum
Tytuł: Vox Patrum, KUL. Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem
Chrześcijańskim
Uwagi: 2/R (1981-) POL ISSN 0860-9411 [t.
4508. W Drodze
Tytuł: W Drodze, Polska Prowincja Dominikanów, Poznań
Uwagi: M (1973-) POL ISSN 0137-480X
4509. Wakat
Tytuł: Wakat. Warszawa : Staromiejski Dom Kultury
Uwagi: K (2006- ) POL ISSN 1896-6950 [nr
4510. Walkerana (Ann Arbor, Mich.)
Tytuł: Walkerana, Ann Arbor, Michigan, Society for Experimental
and Descriptive Malacology
Uwagi: N? (1980-) USA ISSN 1053-637X
4511. Warm.-Mazur. Kwart. Nauk., Nauki Społecz
Tytuł: Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne
Uwagi: K (2012-) POL ISSN 2084-1140 [nr
4512. Warsz. Stud. Pastor
Tytuł: Warszawskie Studia Pastoralne, Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego Wydział Teologiczny, Sekcja Teologii
Pastoralnej
Uwagi: N (2005-) POL ISSN 1895-3204 [Nr
4513. Warsz. Stud. Teol
Tytuł: Warszawskie Studia Teologiczne
Uwagi: R (1983-) 2/R (2009-2014) K (2015-) POL ISSN 0209-3782 [T.,
nr
4514. Warsz. Zesz. Ukr
Tytuł: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, Uniw. Warszawski,
Katedra Ukrainistyki
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1505-9790
4515. Warszt. Polonist
Tytuł: Warsztaty Polonistyczne, Wrocław
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1230-6657 [nr
4516. Water (Basel)
Tytuł: Water (Basel)
Uwagi: K? (2009-) INT ISSN 2073-4441 [Vol., iss.
4517. Water Air Soil Pollut
Tytuł: Water, Air and Soil Pollution
Uwagi: M (1971-) NLD ISSN 0049-6979 [Vol., no.
4518. Water and Environment Journal (Online)
Tytuł: Water and Environment Journal (Online), Chartered
Institution of Water and Environmental Management
Strona358
Uwagi: K (2006-) GBR ISSN 1747-6593 [iss.
4519. Water Environ. Res
Tytuł: Water Environment Research : a research publication of the
Water Environment Federation = JWPCA = WAERED, Tytuł grzbietowy
Water Environment Research (JWPCA) = Water Environment Research
(WAERED)
Uwagi: M (1992-) USA ISSN 1061-4303 [nr
4520. Water Res. (Oxf.)
Tytuł: Water Research (Oxford)
Uwagi: M (1967-) GBR ISSN 0043-1354 [iss.
4521. Watra
Tytuł: Watra : Rocznik Bielski, Beskidzkie Tow. Społ.- Kulturalne,
Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej
Uwagi: N, R (1980-) POL ISSN 0208-6727 [[T. ?
4522. Watsonia
Tytuł: Watsonia, London
Uwagi: 2/R GB ISSN 0043-1532
4523. Wear
Tytuł: Wear, Lausanne
Uwagi: różna częstotliwość (1958-) CHE ISSN 0043-1648 [Vol., iss.
4524. Welt der Slaven
Tytuł: Welt der Slaven
Uwagi: 2/R (1956-) GER ISSN 0043-2520 [h.
4525. Werkst. Korros
Tytuł: Werkstoffe und Korrosion
Uwagi: M (1950-1994) DEU ISSN 0043-2822 [h.
4526. Wiad. Archeol
Tytuł: Wiadomości Archeologiczne : Spostrzeżenia Lat Ostatnich w
dziedzinie Starożytności Krajowych : Czasy Przedhistoryczne,
Warszawa
Uwagi: N (1873- ) POL ISSN 0043-5082 [T., nr
4527. Wiad. Archidiec. (Katow.)
Tytuł: Wiadomości Archidiecezjalne, Kuria Metropolitalna w
Katowicach
Uwagi: M (1992-) POL ISSN 1230-2449 [Nr
4528. Wiad. Bot
Tytuł: Wiadomości Botaniczne, PAN Inst. Botaniki
Uwagi: K (1957-) POL ISSN 0043-5090 [z.
4529. Wiad. Chem
Tytuł: Wiadomości Chemiczne, Pol. Tow. Chemiczne, Wrocław
Uwagi: M (1947-) POL ISSN 0043-5104 [nr
4530. Wiad. Entomol
Tytuł: Wiadomości Entomologiczne = Entomological News \ Polskie
Towarzystwo Entomologiczne
Uwagi: K (1980-) POL ISSN 0138-0737 [nr
Strona359
4531. Wiad. Gór
Tytuł: Wiadomości Górnicze, SITiG
Uwagi: M (1950-) POL ISSN 0043-5120 [nr
4532. Wiad. Hist
Tytuł: Wiadomości Historyczne, Min. Oświaty i Wychowania, Warszawa
Uwagi: Dm (1958-) POL ISSN 0511-9162 [nr
4533. Wiad. Hut
Tytuł: Wiadomości Hutnicze, Stow. Inżynierów i Techników Przem.
Hutniczego w Polsce, Warszawa
Uwagi: M (1945-1991) POL ISSN 0043-5139
4534. Wiad. Inst. Meteorol Gosp. Wod
Tytuł: Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa (wcześniej: Wiad.
MHGW)
Uwagi: K (1978-) POL ISSN 0208-6263 [z.
4535. Wiad. KAI
Tytuł: Wiadomości KAI
Uwagi: T. (1999-) POL ISSN 1507-0980 [nr
4536. Wiad. Kult
Tytuł: Wiadomości Kulturalne, Tow. Wydawnicze i Literackie,
Warszawa
Uwagi: T (1994-1998) POL ISSN 1231-840X
4537. Wiad. Melior. Łąkarskie
Tytuł: Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie
Uwagi: M (1959-) POL ISSN 0510-4262 [nr
4538. Wiad. Monarch
Tytuł: Wiadomości Monarchistyczne : czasopismo Związku
Monarchistów "Cracovia" Wielkiego Księstwa Krakowskiego
Uwagi: K (2003-) POL ISSN 1643-1995 [nr
4539. Wiad. Numiz
Tytuł: Wiadomości Numizmatyczne : czasopismo kwartalne Polskiego
Towarzystwa Archeologicznego
Uwagi: K (1957-) POL ISSN 0043-5155 [z.
4540. Wiad. Parazytol
Tytuł: Wiadomości Parazytologiczne, Państw. Wydaw. Nauk. Wrocław
Uwagi: Dm (1955-1990), K (1991-) POL ISSN 0043-5163 [z.
4541. Wiad. Piotrówki
Tytuł: Wiadomości znad Piotrówki, Urząd Gminy, Zebrzydowice
Uwagi: M (1992-) POL ISSN 1508-0986 [nr
4542. Wiad. Pol. (Sydney)
Tytuł: Wiadomości Polskie : pismo Polaków w Australii i Nowej
Zelandii, Ingos, Sydney
Uwagi: T (1942-) AUS ISSN [brak
4543. Wiad. Psych
Tytuł: Wiadomości Psychiatryczne, Psychiatric News
Strona360
Uwagi: K (1998-) POL ISSN 1505-7429 [nr
4544. Wiad. Rudzkie
Tytuł: Wiadomości Rudzkie
Uwagi: T (1992-) POL ISSN 1232-0560 [nr
4545. Wiad. Stat
Tytuł: Wiadomości Statystyczne, GUS, Warszawa
Uwagi: M (1956-) POL ISSN 0043-518X [nr
4546. Wiad. Stereol
Tytuł: Wiadomości Stereologiczne, Pol. Tow. Stereol. (Kraków)
Uwagi: 2/R [?
4547. Wiad. Ubezp
Tytuł: Wiadomości Ubezpieczeniowe, Warszawa, Państwowy Zakład
Ubezpieczeń
Uwagi: M (1947-) POL ISSN 0137-7264 [nr
4548. Wiad. Zagł
Tytuł: Wiadomości Zagłębia, Wojewódzki Zakład Wydawniczy,
Sosnowiec
Uwagi: T (1956-) POL ISSN 0239-2860 [nr
4549. Wiad. Zielarskie
Tytuł: Wiadomości Zielarskie, Wydaw. Czas. Tech. NOT
Uwagi: M (1972-) POL ISSN 0137-3838
4550. Wiara Odpowiedz
Tytuł: Wiara i Odpowiedzialność, Caritas, Warszawa
Uwagi: M (1986-) POL ISSN 0860-360X
4551. Wiedza Eduk
Tytuł: Wiedza i Edukacja : Świat Wirtualnej Nauki. Lublin,
Instytut Kulturoznawstwa UMCS (portal naukowy). Dostęp:
http://wiedzaiedukacja.pl
Uwagi: Dt? (2007) POL ISSN 1898-9233 [data publikacji
4552. Wiedza Umiejętn
Tytuł: Wiedza i Umiejętności : Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły
Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Wydaw. Ars Nova, Stanowi
kontynuację: Zeszyty Naukowe - Ośrodek Badania Rynku Sztuki
Współczesnej ; 1985-19uu
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1730-0541 [[z.
4553. Wiedza Życie
Tytuł: Wiedza i Życie
Uwagi: M (1928-) POL ISSN 0137-8929 [nr
4554. Wiek Oświec
Tytuł: Wiek Oświecenia, Uniw. Warszawski
Uwagi: N (1978-1998) R (1999-) POL ISSN 0137-6942 [T.
4555. Wiek XIX
Tytuł: Wiek XIX : rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama
Mickiewicza
Uwagi: R (2008-) POL ISSN 2080-0851 [R.
Strona361
4556. WiekDwudziesty.pl
Tytuł: WiekDwudziesty.pl
Uwagi: 3/T (2014-) POL ISSN 2391-4521 [data artykułu np.
25.05.2015
4557. Wielkop. Prz. Logop
Tytuł: Wielkopolski Przegląd Logopedyczny: informator
Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów
Uwagi: N? (2003-) POL ISSN 1731-0792 [Nr
4558. Wielogłos
Tytuł: Wielogłos
Uwagi: N? (2007-) POL ISSN 1897-1962 [Nr
4559. Wien. Jahrb. Philos
Tytuł: Wiener Jahrbuch fur Philosophie, Wien : Wilhelm Braumuller
Uwagi: R (1968-) AUT ISSN 0083-999X [Bd.
4560. Wierchy (Wroc.)
Tytuł: Wierchy (Wrocław) Pol. Tow. Turystyczno-Krajoznawcze
Uwagi: R (1923-) POL ISSN 0137-6829 [R.
4561. Wieś Państwo
Tytuł: Wieś i Państwo, Warszawa
Uwagi: K (1938-) POL ISSN 1230-0659
4562. Wieś Rol
Tytuł: Wieś i Rolnictwo, PAN Inst Rozwoju Wsi i Rolnictwa,
Warszawa
Uwagi: K (1973-) POL ISSN 0137-1673
4563. Wieś Współcz
Tytuł: Wieś Współczesna, Nacz. Komitet ZSL, Warszawa
Uwagi: M (1957-) POL ISSN 0508-7414
4564. Wieści (1957)
Tytuł: Wieści : Tygodnik Społeczno-Gospodaczy. Polskie Stronnictwo
Ludowe. Odrodzenie, Warszawa
Uwagi: T (1957-1990) POL ISSN 0510-4572 [nr
4565. Więź
Tytuł: Więź, Warszawa
Uwagi: M (1958-) POL ISSN 0511-9405
4566. Willdenowia
Tytuł: Willdenowia, other title: Mitteilungen aus dem Botanischen
Garten und Museum Berlin-Dahlem, Willdenowia (Berlin. Print)
Uwagi: 2/R (1953-) DEU ISSN 0511-9618 [no.
4567. WiRO, Wirtsch. Recht Osteur
Tytuł: WiRO. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, München; Frankfurt
a.M
Uwagi: M (1992-) DEU ISSN 0941-6293 [[nr
4568. Wismar. Frege-Reihe
Tytuł: Wismarer Frege-Reihe
Uwagi: N? (2005-) DEU ISSN 1862-1767 [Nr
Strona362
4569. Wiss. Z. - Karl-Marx-Univ. Leipzig, Ges. - Sprachwiss. Reihe
Tytuł: Wissenschaftliche Zeitschrift - Karl-Marx-Universitat
Leipzig, Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe
Uwagi: Dm (1953-1984) DEU ISSN 0043-6879
4570. Wiss. Z. Tech. Hochsch. "Otto Guericke" Magdebg
Tytuł: Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule
"Otto von Guericke" Magdeburg
Uwagi: N (1961-1987) DEU ISSN 0541-8933 [H.
4571. Władza Sądzenia
Tytuł: Władza Sądzenia
Uwagi: 2/R (2012-) POL ISSN 2300-1690 [nr
4572. Wojsk. Prz. Hist
Tytuł: Wojskowy Przegląd Historyczny, MON, Warszawa
Uwagi: K (1956-1997) POL ISSN 0043-7182 [nr
4573. Wojsk. Prz. Praw
Tytuł: Wojskowy Przegląd Prawniczy, miesięcznik wydawany przez
Departament Sprawiedliwości M. S. Wojsk. oraz Sekcję Prawniczą
Towarzystwa Wiedzy Wojskowej
Uwagi: K (1928(30)-) POL ISSN 0137-7272 [nr
4574. Wojsk. Wychow
Tytuł: Wojsko i Wychowanie, MON, Depart. Oświatowo-Wychowawczy,
Warszawa
Uwagi: M (1990-) POL ISSN 0867-1400 [nr
4575. Wolny Rynek
Tytuł: Wolny Rynek : biuletyn Regionalnej Izby Gospodarczej w
Katowicach, dostęp: http://rig.cmdok.dt.pl/default.aspx?docId=36
Uwagi: N (1995-) POL ISSN 1425-610X [[nazwa miesiąca
4576. Women Manage. Rev
Tytuł: Women in Management Review, Emerald Group Publishing Ltd.
Uwagi: 8/R (1985-) GBR ISSN 0964-9425 [iss.
4577. Word Text (Online)
Tytuł: Word and Text (Online)
Uwagi: 2/R (2011-) ROU 2247-9163 [no.
4578. World J. Eng
Tytuł: World Journal of Engineering
Uwagi: K (2004-) CAN 1708-5284 [iss.
4579. World J. Microbiol. Biotechnol
Tytuł: World Journal of Microbiology and Biotechnology, Oxford
Uwagi: K (1990-) GBR ISSN 0959-3993 [no.
4580. World J. Theor. Appl. Sci
Tytuł: World Journal of Theoretical and Applied Sciences. Gliwicka
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Uwagi: 2/R (2014-) POL ISSN 2392-2443 [nr
4581. World Lit. Today
Tytuł: World Literature Today, University of Oklahoma, Norman
Strona363
Uwagi: Dm (1977-) USA ISSN 0196-3570 [no.
4582. Wprost
Tytuł: Wprost : tygodnik społeczno-polityczny, Agencja Wydawniczo-
Reklamowa "Wprost", Poznań
Uwagi: T (1982-) POL ISSN 0209-1747 [nr
4583. Wratisl. Stud. Class
Tytuł: Wratislaviensium Studia Classica
Uwagi: N (2015-) POL ISSN 2449-6901 [[Z.
4584. Write
Tytuł: Write, Writers' Union of Canada
Uwagi: K (2009-) CAN ISSN 1922-5202 [no.
4585. Wroc. Prz. Teol
Tytuł: Wrocławski Przegląd Teologiczny
Uwagi: 2/R (1993-) POL ISSN 1231-1731 [nr
4586. Wroc. Stud. Politol
Tytuł: Wrocławskie Studia Politologiczne, Instytut Politologii
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uwagi: N (2001-) POL ISSN 1643-0328 [T.
4587. Wroc. Studia Sądowe
Tytuł: Wrocławskie Studia Sądowe
Uwagi: K (2011-) POL ISSN 2084-0454 [nr
4588. Wschod. Rocz. Humanist
Tytuł: Wschodni Rocznik Humanistyczny, Radzyńskie Stowarzyszenie
Inicjatyw Lokalnych
Uwagi: R (2004-) POL ISSN 1731-982X [T.
4589. Wspólnota (Warsz.)
Tytuł: Wspólnota : pismo samorządu terytorialnego, Warszawa;
http://www.wspolnota.org.pl
Uwagi: T (1990-) POL ISSN 0867-0935 [[nr
4590. Wspólnota Honor
Tytuł: Wspólnota Honoracka : pismo Rodziny Honorackiej. Zakroczym,
Konferencja Rodziny Honorackiej.
Uwagi: 2/R (1973-) POL ISSN 1640-551X [nr
4591. Wspólny Chorzów
Tytuł: Wspólny Chorzów, Zarząd Miasta Chorzów
Uwagi: M (1995-) POL ISSN 1425-5391
4592. Współcz. Ambona
Tytuł: Współczesna Ambona: dwumiesięcznik poświęcony sprawom
kaznodziejstwa polskiego
Uwagi: K (1946-) POL ISSN 0239-6335 [nr
4593. Współcz. Probl. Hydrogeol
Tytuł: Współczesne Problemy Hydrogeologii, Ofizyna Wydawnicza
Sudety, Wrocław
Uwagi: N (1993-) POL [brak ISSN w bazie ISSN Online oraz w
katalogu NUKAT
Strona364
4594. Współcz. Zarz
Tytuł: Współczesne Zarządzanie
Uwagi: K (2002-) POL ISSN 1643-5494 [nr
4595. Wszechświat
Tytuł: Wszechświat, Pol. Tow. Przyrodników, Kraków
Uwagi: M (1882-) POL ISSN 0043-9592 [nr
4596. Wszystko Szk
Tytuł: Wszystko dla Szkoły, Agencja "Sukurs", Warszawa
Uwagi: M (1995-) POL ISSN 1425-6843 [nr
4597. WTK, Katol
Tytuł: WTK. Katolik, Stowarzyszenie PAX, Opole
Uwagi: T (1972-1981) POL ISSN 0137-2874 [nr
4598. Wybrzeże (Gdań.)
Tytuł: Wybrzeże (Gdańsk), Gdańskie Wydawnictwo Prasowe RSW "PrasaKsiążka-Ruch"
Uwagi: T (1982-1990) POL ISSN 0209-1690 [nr
4599. Wycena (Olszt.)
Tytuł: Wycena (Olsztyn), Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Wyceny Nieruchomości
Uwagi: K (1992-) POL ISSN 1230-8781 [nr
4600. Wych. Rodz
Tytuł: Wychowanie w Rodzinie
Uwagi: N? (2011-) POL ISSN 2082-9019 [T.
4601. Wychow. Dzień
Tytuł: Wychowanie na co Dzień, Toruń
Uwagi: M (1993-) POL ISSN 1230-7785 [nr
4602. Wychow. Fiz. Sport
Tytuł: Wychowanie Fizyczne i Sport, AWF, Warszawa
Uwagi: K (1957-) POL ISSN 0043-9630
4603. Wychow. Muzycz. Szk
Tytuł: Wychowanie Muzyczne w Szkole, Min. Oświaty i Wychowania,
Warszawa
Uwagi: Dt (1957-) POL ISSN 0512-4255 [nr
4604. Wychow. Ob
Tytuł: Wychowanie Obywatelskie, Min. Oświaty i Wychowania,
Warszawa
Uwagi: M (1969-) POL ISSN 0512-4263
4605. Wychow. Przedszk
Tytuł: Wychowanie w Przedszkolu : Miesięcznik Instrukcyjny dla
Wychowawczyń Przedszkoli; Od 2000, nr 7 podt.: Czasopismo dla
Nauczycieli, Min. Ośw. i Wychowania, Warszawa
Uwagi: M (1948-) POL ISSN 0137-8082 [nr
4606. Wychow. Tech. Szk
Tytuł: Wychowanie Techniczne w Szkole : z wkładką Plastyka w
Szkole, Warszawa
Strona365
Uwagi: Dm (1961-1988) POL ISSN 0510-9884
4607. Wychow. Tech. Szk. (1991)
Tytuł: Wychowanie Techniczne w Szkole, Warszawa
Uwagi: Dm (1991-) POL ISSN 0867-3985
4608. Wychow. Tech. Szk. Inform
Tytuł: Wychowanie Techniczne w Szkole i Informatyka, Warszawa
Uwagi: Dm (1989-1990) POL ISSN 0860-9314
4609. Wychowanie
Tytuł: Wychowanie, Warszawa Tow. Krzewienia Kultury Świeckiej
Uwagi: Dt (1957-1973) POL ISSN 0509-4275
4610. Wychowawca
Tytuł: Wychowawca, Kraków Fundacja "Źródło"
Uwagi: M (1993-) POL ISSN 1230-3720 [nr
4611. Wynalazcz. Racjon
Tytuł: Wynalazczość i Racjonalizacja, Warszawa
Uwagi: M (1959-1973) POL ISSN 0043-9649
4612. Wypoż. Międzybibl.
Tytuł: Wpożyczanie Międzybiblioteczne, Biblioteka Narodowa. Dział
Informacji i Udostępniania Zbiorów
Uwagi: 2/R (1993-1994) POL ISSN 1230-6517 [nr
4613. Wyrazy
Tytuł: Wyrazy, Tow. Zachęty Kultury, Katowice
Uwagi: K (1996-) POL ISSN 1429-6071
4614. X-ray Spectrom
Tytuł: X-ray Spectrometry, London
Uwagi: K (1972-) GBR ISSN 0049-8246 [iss.
4615. Yearb. Conrad Stud. Pol
Tytuł: Yearbook of Conrad Studies, Poland
Uwagi: R (2006-) POL ISSN 1899-3028 [Vol.
4616. Yearb. East. Eur. Stud
Tytuł: Yearbook of Eastern European Studies
Uwagi: R (2013-) POL ISSN 2300-5424 [Nr
4617. Yearb. Pol. Labour Law Soc. Policy
Tytuł: Yearbook of Polish Labour Law and Social Policy = Rocznik
Polskiego Prawa Pracy i Polityki Społecznej = Receuil Annuel du
Droit du Travail Polonais et de la Politique Sociale, Uniwersytet
Jagielloński, Kraków
Uwagi: R (1989-1996) POL ISSN 0867-0919
4618. Z Bad. Czwartorzędu Pol
Tytuł: Z Badań Czwartorzędu w Polsce = Issledovaniâ po
Četvertičnomu Periodu v Pol'še = Quaternary Research in Poland,
Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
Uwagi: N (1952-1985?) POL ISSN 0208-6611 [T.
4619. Z Bad. Młodz. Wiej
Tytuł: Z Badań nad Młodzieżą Wiejską, ZSMP, Warszawa
Strona366
Uwagi: N (1965-) POL ISSN 0137-3463
4620. Z Bad. Pol. Księgozb. Hist
Tytuł: Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi,
Uniwersytet Warszawski, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej
Uwagi: N (1975-) POL ISSN 0137-5172 [T.
4621. Z Badań Wpływem Antropopresji Śr
Tytuł: Z Badań nad Wpływem Antropopresji na Środowisko.
Sosnowiec, Wydział Nauk o Ziemi UŚ. Studenckie Koło Naukowe
Geografów UŚ
Uwagi: R (2000-) POL ISSN 1895-6785 [T.
4622. Z Dośw. Pedagog
Tytuł: Z Doświadczeń Pedagoga, Wyższa Szk. Pedagog. Tow. Wiedzy
Powszechnej, Warszawa
Uwagi: K (1999-) POL ISSN 1509-6327
4623. Z Otchł. Wieków
Tytuł: Z Otchłani Wieków : kwartalnik popularnonaukowy,
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
Uwagi: K (1926-) POL ISSN 0044-1481
4624. Z Pola Walki
Tytuł: Z Pola Walki : kwartalnik poświęcony dziejom ruchu
robotniczego
Uwagi: K (1958-1989) POL ISSN 0044-149X [nr
4625. Z Tej Ziemi
Tytuł: Z Tej Ziemi : kalendarz Diecezji Katowickiej na rok ... =
Śląski Kalendarz Katolicki na Rok ... , Księg. św. Jacka, Katowice
Uwagi: R (1984-) POL ISSN 0239-5630
4626. Z Zag. Kryminal
Tytuł: Z Zagadnień Kryminalistyki, Instytut Ekspertyz Sądowych,
Kraków
Uwagi: N (1960-1992) POL ISSN 0514-1184 [T.
4627. Z Zag. Nauk Sądow
Tytuł: Z Zagadnień Nauk Sądowych, Inst. Ekspertyz Sądowych, Kraków
Uwagi: 2/R (1993-) POL ISSN 1230-7483
4628. Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego
Tytuł: Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego : prace i materiały
Uniwersytetu Gdańskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego
Uwagi: R (2009-) POL ISSN brak [T.
4629. Z. Anal. Chim
Tytuł: Zurnal Analiticeskoj Chimii, Moskva
Uwagi: M (1946-) RUS ISSN 0044-4502
4630. Z. Angew. Geol
Tytuł: Zeitschrift fur Angewandte Geologie, Stuttgart
Uwagi: M (1955-) DEU ISSN 0044-2259
4631. Z. Angew. Math. Mech
Strona367
Tytuł: Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik =
Applied Mathematics and Mechanics = Journal of Applied Mathematics
and Mechanics, Berlin
Uwagi: M (1921-) DEU ISSN 0044-2267 [h.
4632. Z. Anorg. Allg. Chem
Tytuł: Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, Leipzig
Uwagi: M (1950-) DEU ISSN 0044-2313
4633. Z. Archaol
Tytuł: Zeitschrift für Archäologie = ZFA. Zeitschrift für
Archäologie , Deutsche Akademie der Wissenschaften. Institut für
Ur-und Frühgeschichte
Uwagi: N (1967-1994) GER ISSN 0044-233X [Jg.
4634. Z. Ausl. Int. Arb.- Soz.r
Tytuł: Zeitschrift fur ausländisches und internationales Arbeitsund Sozialrecht
Uwagi: K (1987-) DEU ISSN 0930-861X [h.
4635. Z. Bayer. Landesgesch
Tytuł: Zeitschrift fur Bayerische Landesgeschichte, Beck, Munchen
Uwagi: 3/R (1928-) DEU ISSN 0044-2364 [h.
4636. Z. Berg
Tytuł: Zeitschrift fur Bergrecht = ZfB. Zeitschrift fur Bergrecht
/ Köln; Bonn; Berlin: Heymann.
Uwagi: K (1986-) DEU ISSN 0340-3939 [h.
4637. Z. Chem
Tytuł: Zeitschrift fur Chemie, Leipzig
Uwagi: M (1960-1990) DEU ISSN 0044-2402
4638. Z. Eur. Priv.r
Tytuł: Zeitschrift für europäisches Privatrecht = ZEUP.
Zeitschrift für europäisches Privatrecht. München
Uwagi: 3/R (1993-) DEU ISSN 0943-3929 [nr
4639. Z. Gem.priv.r. (Print)
Tytuł: Zeitschrift fur Gemeinschaftsprivatrecht (Print)
Uwagi: Dm (2003-) DEU ISSN 1612-9229 [h.
4640. Z. Geol. Wiss
Tytuł: Zeitschrift fur Geologische Wissenschaften, Berlin
Uwagi: M (1973-) DEU ISSN 0303-4534
4641. Z. Geomorphol
Tytuł: Zeitschrift für Geomorphologie, Gebrüder Borntraeger,
Stuttgart
Uwagi: K (1925-) DEU ISSN 0372-8854 [h.
4642. Z. Geomorphol., Suppl.bd
Tytuł: Zeitschrift fur Geomorphologie. Supplementband,
International Assoc. of Geomorphologists, Berlin
Uwagi: N (1960-) DEU ISSN 0044-2798
4643. Z. Gesch. Altertumskd. Erml
Strona368
Tytuł: Zeitschrift fur die Geschichte und Altertumskunde Ermlands,
Munster
Uwagi: N (1858-) DEU ISSN 0342-3344
4644. Z. Katalan
Tytuł: Zeitschrift fur Katalanistik, Frankfurt/Main
Uwagi: R (1988-) DEU ISSN 0932-2221
4645. Z. Kristallogr
Tytuł: Zeitschrift fur Kristallographie, Munchen
Uwagi: N (1921-) DEU ISSN 0044-2968 [Vol., no.
4646. Z. Kristallogr., New Cryst. Struct
Tytuł: Zeitschrift fur Kristallographie. New Crystal Structures
Uwagi: N (1997-) DEU ISSN 1433-7266 [Vol., iss.
4647. Z. Menschenkd
Tytuł: Zeitschrift fur Menschenkunde, Wien
Uwagi: N (1925-1999) AUT ISSN 0379-4458
4648. Z. Met.kd
Tytuł: Zeitschrift fur Metallkunde, Munchen
Uwagi: M (1948-) DEU ISSN 0044-3093
4649. Z. Mykol
Tytuł: Zeitschrift für Mykologie, Eching
Uwagi: 2/R (1978-) DEU ISSN 0170-110X [[no.
4650. Z. Nat.forsch., A J. Phys. Sci
Tytuł: Zeitschrift fur Naturforschung. A, A Journal of Physical
Sciences=Journal of Physical Sciences, Tubingen
Uwagi: M (1987-) DEU ISSN 0932-0784 [no.
4651. Z. Nat.forsch., B J. Chem. Sci
Tytuł: Zeitschrift fur Naturforschung. B, A Journal of Chemical
Sciences=Journal of Chemical Sciences, Tubingen
Uwagi: M (1987-) DEU ISSN 0932-0776 [no.
4652. Z. Nat.forsch., C J. Biosci
Tytuł: Zeitschrift für Naturforschung. C, A Journal of Biosciences
Uwagi: Dm (1986-) DEU ISSN 0939-5075 [no.
4653. Z. Ostmitteleur.-Forsch
Tytuł: Zeitschrift fur Ostmitteleuropa-Forschung, Marburg
Uwagi: K (1995-) DEU ISSN 0948-8294 [h.
4654. Z. Phys
Tytuł: Zeitschrift fur Physik, Berlin
Uwagi: N (1920-1974) DEU ISSN 0044-3328
4655. Z. Phys. Chem
Tytuł: Zeitschrift fur Physikalische Chemie = International
Journal of Research in Physical Chemistry and Chemical Physics,
Munchen
Uwagi: M (1991-) DEU ISSN 0942-9352 [no.
4656. Z. Phys., A At. Nucl
Tytuł: Zeitschrift fur Physik. A, Atomic Nuclei, Springer
Strona369
Uwagi: N (1986-) DEU ISSN 0930-1151 [Vol., no.
4657. Z. Phys., A Hadrons Nucl
Tytuł: Zeitschrift fur Physik. A, Hadrons and Nuclei. Deutsche
Physikalische Gesellschaft, European Physical Society
Uwagi: K (1991-1997) GER ISSN 0939-7922 [Vol., iss.
4658. Z. Phys., B Condens. Matter
Tytuł: Zeitschrift fur Physik. B, Condensed Matter, Springer
Uwagi: N (1980-) DEU ISSN 0722-3277 [Vol., no.
4659. Z. Phys., C Part. Fields
Tytuł: Zeitschrift fur Physik. C Particles and Fields, Deutsche
Physikalische Gesellschaft, Berlin
Uwagi: N (1979-) DEU ISSN 0170-9739 [Vol., no.
4660. Z. Prikl. Spektrosk. (Minsk)
Tytuł: Zurnal Prikladnoj Spektroskopii = Žurnal Prikladnoj
Spektroskopii = Vsesouznyj Žurnal Prikladnoj Spektroskopii =
Vsesouznyj Naučnyj Žurnal Prikladnoj Spektroskopii, Minsk
Uwagi: Dm (0514-7506) RUS ISSN 0514-7506
4661. Z. Rechtspolit
Tytuł: Zeitschrift fur Rechtspolitik / Munchen; Frankfurt: Beck.
Uwagi: M (1968-) DEU ISSN 0514-6496 [h.
4662. Z. Rechtsvgl
Tytuł: Wien: Manzsche Verlags - und Universitätsbuchhandlung
Uwagi: Dm (1960-) AUT ISSN 0514-275X [h.
4663. Z. Relig.- Geistesgesch
Tytuł: Zeitschrift fur Religions- und Geistesgeschichte, Koln
Uwagi: K (1948-) DEU ISSN 0044-3441 [h.
4664. Z. Slaw
Tytuł: Zeitschrift fur Slawistik
Uwagi: K (1956-) GER ISSN 0044-3506 [iss.
4665. Z. Teh. Fiz
Tytuł: Zurnal Tehniceskoj Fiziki
Uwagi: M (1931-) RUS ISSN 0044-4642 [no.
4666. Zabawy Zabaw
Tytuł: Zabawy i Zabawki, Kielce "Optima"
Uwagi: K (1997-) POL ISSN 1428-2259 [nr
4667. Zag. Eksploat. Masz
Tytuł: Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Od vol. 34, z. 1 (1999)
dodatek do tytułu: tribologia, niezawodność, eksploatyka,
diagnostyka, bezpieczeństwo, PAN Kom. Budowy Maszyn, Warszawa
Uwagi: K (1973-) POL ISSN 0137-5457 [z.
4668. Zag. Filoz. Nauce
Tytuł: Zagadnienia Filozoficzne w Nauce
Uwagi: N? (1978-) POL ISSN 0867-8286 [Nr
4669. Zag. Inf. Nauk
Strona370
Tytuł: Zagadnienia Informacji Naukowej, PAN Ośr. Informacji
Naukowej, Warszawa
Uwagi: 2/R (1972-) POL ISSN 0324-8194 [nr
4670. Zag. Naukozn
Tytuł: Zagadnienia Naukoznawstwa, PAN Komitet Naukoznawstwa,
Warszawa
Uwagi: K (1965-) POL ISSN 0044-1619 [z.
4671. Zag. Rodzajów Lit
Tytuł: Zagadnienia Rodzajów Literackich, Łódzkie Tow. Naukowe
Wydz. I
Uwagi: N (1958-) POL ISSN 0084-4446 [T.
4672. Zag. Wychow. Zdr. Psych
Tytuł: Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, Polskie Tow.
Higieny Psychicznej, Warszawa
Uwagi: Dm (1973-) POL ISSN 0324-8526
4673. Zag. Wykrocz
Tytuł: Zagadnienia Wykroczeń, Warszawa Min. Spraw Wewnętrznych
Uwagi: Dm (1972-1990) POL ISSN 0137-7884
4674. Zagad. Tech.-Ekonom
Tytuł: Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, Uczelniane Wydawnictwa
Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków
Uwagi: K (2003-) POL ISSN 1731-8386 [z.
4675. Zamoj. Kwart. Kult
Tytuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny = ZKK Zamojski Kwartalnik
Kulturalny = ZKK, Zamość : Wojewódzki Dom Kultury
Uwagi: K (1984-) POL ISSN 0239-8710 [nr
4676. Zamoj. Stud. Mater
Tytuł: Zamojskie Studia i Materiały / Zamość: Centrum BadawczoSzkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji
Uwagi: N (1999-) POL ISSN 1507-9090 [Z.
4677. Zamówienia Publiczne. Doradca
Tytuł: Zamówienia Publiczne. Doradca
Uwagi: M (1997-) POL ISSN 1428-3530 [nr
4678. Zap. Hist
Tytuł: Zapiski Historyczne, Tow. Naukowe w Toruniu Wydz. Nauk
Historycznych
Uwagi: M (1955-) POL ISSN 0044-1791
4679. Zap. L'viv. Nauk. Bibl. im. V. Stefanika
Tytuł: Zapiski L'vivs'koii Naukovoi Biblioteki im. V. Stefanika
Uwagi: R (1992-) UKR ISSN 1561-6223 [T.
4680. Zap. Vseross. Mineral. Obsc
Tytuł: Zapiski Vserossijskogo Mineralogiceskogo Obscestva, Ross.
Akad. Nauk, Sankt-Peterburg
Uwagi: Dm (1992-) RUS ISSN 0869-6055
4681. Zapis Czasu
Strona371
Tytuł: Zapis Czasu : dziedzictwo i współczesność, Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne "Renesans"
Uwagi: N (2002-) POL ISSN 1896-947X [Nr
4682. Zapiski Kazimierzowskie
Tytuł: Zapiski Kazimierzowskie
Uwagi: N? (2008-) POL ISSN 2080-0312 [Nr
4683. Zaranie Śl
Tytuł: Zaranie Śląskie, Katowice
Uwagi: N (1907-1957), K (1958-1992), R (1996), K (2000-) POL ISSN
0044-183X [z.
4684. Zarz. Bibl
Tytuł: Zarządzanie Biblioteką. Library Management
Uwagi: N (2009-) POL ISSN 2081-1004 [Nr
4685. Zarz. Eduk
Tytuł: Zarządzanie i Edukacja, Wyż. Szk. Zarz. i
Przedsiębiorczości, Warszawa
Uwagi: Dm (1997-) POL ISSN 1428-474X [nr
4686. Zarz. Kult
Tytuł: Zarządzanie w Kulturze : Culture Management, Wydział
Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uwagi: R (2001-) POL ISSN 1896-8201 [T.
4687. Zarz. Mediami
Tytuł: Zarządzanie Mediami
Uwagi: K (2012-2015) POL ISSN 2353-5938 [nr
4688. Zarz. Teoria Prakt
Tytuł: Zarządzanie, Teoria i Praktyka
Uwagi: 2/R (2010-) POL ISSN 2081-1586 [nr
4689. Zarządzanie
Tytuł: Zarządzanie / Warszawa: Wydawnictwa Czasopism Technicznych
NOT
Uwagi: M (1973-) POL ISSN 0137-3803 [nr
4690. Zastos. Mat
Tytuł: Zastosowania Matematyki, Warszawa PAN Inst. Matematyczny
Uwagi: K (1953-1993) POL ISSN 0044-1899 [nr
4691. Zb. Filoz. Fak. Philos
Tytuł: Zborník Filozofickej Fakulty. Philosophica, Bratislava
Uwagi: R (1966-1984) SVK ISSN 0232-0371
4692. Zb. Filoz. Fak. Univ. Komenskeho, Paedagog
Tytuł: Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenskeho,
Paedagogica = Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského,
Paedagogica. Bratislava
Uwagi: R (1968-) SVK ISSN brak [R.
4693. Zb. Filoz. Fak., Philol
Tytuł: Zbornik Filozofickej Fakulty Univerzity Komenskeho.
Philologica, Bratislava
Uwagi: [brak danych - do spr.
Strona372
4694. Zbior. Szk. Gm
Tytuł: Zbiorcza Szkoła Gminna, Min. Oświaty i Wychowania, Warszawa
Uwagi: Dm (1974-1982) POL ISSN 0137-396X
4695. Zbliż. (Piotr. Tryb.)
Tytuł: Zbliżenia : kwartalnik społeczno oświatowy, Piotrkowskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Uwagi: K (1992-1993) POL ISSN 1232-6291
4696. Zbliż. Interkult
Tytuł: Zbliżenia Interkulturowe : Polska, Niemcy, Europa :
polityka, kultura, społeczeństwo : pismo Wyższej Szkoły Studiów
Międzynarodowych w Łodzi = Interkulturelle Annäherungen : Polen,
Deutschland, Europa. Łódź, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych
Uwagi: R (2007) POL ISSN 1897-9718 [[Nr
4697. Zbliż. Piotr
Tytuł: Zbliżenia Piotrkowskie, Piotrkowskie Tow. Przyjaciół Nauk
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1232-6305
4698. Zbliż. Pol. Niem
Tytuł: Zbliżenia Polska Niemcy, Uniw. Wrocławski
Uwagi: N (1991-) POL ISSN 0867-7417
4699. Zdanie
Tytuł: Zdanie, Kraków Stow. "Kuźnica"
Uwagi: N (1978-) POL ISSN 0137-3242 [T.
4700. Zdr. Kult. Zdrowotna Eduk
Tytuł: Zdrowie, Kultura Zdrowotna, Edukacja. Akademia Wychowania
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego (Gdańsk). Wydział
Wychowania Fizycznego
Uwagi: 2/R (2008-) POL ISSN 1689-9083 [t.
4701. Zdr. Psych
Tytuł: Zdrowie Psychiczne, Warszawa Pol. Tow. Higieny Psychicznej
Uwagi: K (1961-) POL ISSN 0044-2003
4702. Zdr. Pub
Tytuł: Zdrowie Publiczne, Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodzki,
Lublin
Uwagi: M (1934-) POL ISSN 0044-2011
4703. Zdr. Soc. Pr
Tytuł: Zdravotnictvo a Socialna Praca
Uwagi: K (2006-) SVK ISSN 1336-9326 [nr
4704. Zdr. Socialni Pr. Vedecky Cas
Tytuł: Zdravotnictvi a Socialni Prace : Vedecky Casopis
Uwagi: 4/R (2009-2013) CZE ISSN 1336-9326 [c.
4705. Zegarki Biżuteria
Tytuł: Zegarki & Biżuteria
Uwagi: M (1997-) POL ISSN 1427-3799 [nr
4706. Zent.bl. Mikrobiol
Tytuł: Zentralblatt fur Mikrobiologie, Jena
Strona373
Uwagi: N (1982-1993) DEU ISSN 0232-4393
4707. Zesłaniec (Warsz.)
Tytuł: Zesłaniec (Warszawa)
Uwagi: K (1996-) POL ISSN 1426-2126, inf. o częstotliwości z
autopsji [nr
4708. Zesz. Bad. Rejon. Uprzem
Tytuł: Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, PAN. Komitet Badań
Rejonów Uprzemysławianych
Uwagi: N (1962-) POL ISSN 0239-4782 [Nr
4709. Zesz. Chorzowskie
Tytuł: Zeszyty Chorzowskie, Muzeum
Uwagi: N (1996-) POL ISSN 1429-5911 [T.
4710. Zesz. Eduk. Kult
Tytuł: Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte für Kulturbildung =
Hefte für Kultur und Bildung, Konversatorium Joseph von
Eichendorff, Opole
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1232-5694 [nr
4711. Zesz. Eichendorffa
Tytuł: Zeszyty Eichendorffa : Historia, Kultura, Literatura ,
Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa, Łubowice
Uwagi: K (2003-) POL ISSN 1730-4873 [nr
4712. Zesz. Etnol. Wroc
Tytuł: Zeszyty Etnologii Wrocławskiej
Uwagi: N? (2000-) POL ISSN 1642-0977 [Nr
4713. Zesz. Etnologii Wroc. (Online)
Tytuł: Zeszyty Etnologii Wrocławskiej (Online)
Uwagi: 2/R (2011-) POL ISSN 2084-560X [nr
4714. Zesz. Filoz
Tytuł: Zeszyty Filozoficzne, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu
Filozofii UAM
Uwagi: N (1992-) POL ISSN 1230-4441 [Z.
4715. Zesz. Form. Duch
Tytuł: Zeszyty Formacji Duchowej, Wyższe Seminarium Duchowne
Salwatorianów, Kraków
Uwagi: N (1996-) POL ISSN 1426-8515
4716. Zesz. Formacji Katech
Tytuł: Zeszyty Formacji Katechetów, Centrum Dokształcania i
Doskonalenia Nauczycieli przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Kardynała Wyszyńskiego
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1642-090X [nr
4717. Zesz. Gliw
Tytuł: Zeszyty Gliwickie, Tow. Przyjaciół Gliwic
Uwagi: N (1963-) POL ISSN 0514-3446 [[T.
4718. Zesz. Hist
Tytuł: Zeszyty Historyczne, Uniw. Warszawski
Uwagi: N (1960-1963) POL ISSN 0083-7318
Strona374
4719. Zesz. Hist. (Le Mesnil-le-Roi)
Tytuł: Zeszyty Historyczne (Le Mesnil-le-Roi) = Zeszyty
Historyczne (Paryż), Instytut Literacki
Uwagi: 2/R (1962-1972), K (1973-) FRA ISSN 0044-4391 [z.
4720. Zesz. Hist. Polit. SD
Tytuł: Zeszyty Historyczno Polityczne Stronnictwa Demokratycznego,
Warszawa
Uwagi: N (1965-) POL ISSN 0137-4184
4721. Zesz. Hist. WiN-u
Tytuł: Zeszyty Historyczne WiN-u / Zrzeszenie "Wolność i
Niezawisłość"
Uwagi: N? (1992-) POL ISSN 1230-106X [Nr
4722. Zesz. Humanist. Pałacu Młodz. Katow
Tytuł: Zeszyty Humanistyczne Pałacu Młodzieży w Katowicach
Uwagi: N (1993-) POL ISSN 1231-1197
4723. Zesz. Karmel
Tytuł: Zeszyty Karmelitańskie, Flos Karmeli, Poznań
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1230-7041
4724. Zesz. Knurowskie
Tytuł: Zeszyty Knurowskie, Rada Miejska
Uwagi: K (1993-) POL ISSN 1233-6041
4725. Zesz. Komiksowe
Tytuł: Zeszyty Komiksowe
Uwagi: N? (2004-) POL ISSN 1733-3008 [Nr
4726. Zesz. Lit
Tytuł: Zeszyty Literackie = Cahiers littéraires, Association
Cahiers littéraires, Paris
Uwagi: K (1983-) FRA ISSN 0751-0357 [nr
4727. Zesz. Łuż
Tytuł: Zeszyty Łużyckie, Instytut Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Warszawskiego
Uwagi: N (1990-) POL ISSN 0867-6364 [Nr
4728. Zesz. Majdanka
Tytuł: Zeszyty Majdanka
Uwagi: N? (1965-) POL ISSN 0514-7409 [T.
4729. Zesz. Nauk. (Wyż. Szk. Zarz. Bank. Krak.)
Tytuł: Zeszyt Naukowy (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w
Krakowie)
Uwagi: N (2004-) POL ISSN 1897-659X [Z.
4730. Zesz. Nauk. - Akad. Ekon. im. Karola Adamieckiego Katow
Tytuł: Zeszyt Naukowy - Akademia Ekonomiczna im. Karola
Adamieckiego w Katowicach = Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej
im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Uwagi: N (1977-) POL ISSN 0208-7480 [Nr
4731. Zesz. Nauk. - Akad. Ekon. Krak
Strona375
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Uwagi: N? (1979-) POL ISSN 0208-7944
4732. Zesz. Nauk. - Akad. Ekon. Pozn
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Uwagi: N? (2000-) POL ISSN 1641-2168
4733. Zesz. Nauk. - Akad. Ekon. Pozn., 1
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1
Uwagi: N? (1974-2000) POL ISSN 0208-4902
4734. Zesz. Nauk. - Akad. Muzycz. im. Karola Szymanowskiego Katow
Tytuł: Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach
Uwagi: N (1982-) POL ISSN?
4735. Zesz. Nauk. - Akad. Muzycz. im. Stanisława Moniuszki Gdań
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Akademia Muzyczna im. Stanisława
Moniuszki w Gdańsku
Uwagi: N (1983-) POL ISSN 0239-4863 [Nr
4736. Zesz. Nauk. - Akad. Wychow. Fiz. im. Bronisława Czecha Krak
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Akademia Wychowania Fizycznego im.
Bronisława Czecha w Krakowie
Uwagi: N (1973-) POL ISSN 0239-4839 [Nr
4737. Zesz. Nauk. - Górnośl. Wyż. Szk. Handl. Katow
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im.
Wojciecha Korfantego
Uwagi: N (1996-) POL ISSN 1428-9520 [Nr
4738. Zesz. Nauk. - Kiel.-Radom. Wyż. Szk. Inż. Kiel., 5 Probl. Społ.
Ekon.
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła
Inżynierska w Kielcach. Seria 5, Problemy Społeczno Ekonomiczne
Uwagi: N? (1969-1969) POL ISSN 0866-9929
4739. Zesz. Nauk. - Kiel.-Radom. Wyż. Szk. Inż. Kiel., P Probl. Nauk.
Podst., Chem
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła
Inżynierska w Kielcach. Seria P, Problemy Nauk Podstawowych,
Chemia
Uwagi: N (1970-1987) POL ISSN [brak
4740. Zesz. Nauk. - Państ. Wyż. Szk. Muzycz. Gdań
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w
Gdańsku
Uwagi: N (1967-1981) POL ISSN 0239-4863 [Nr
4741. Zesz. Nauk. - Państ. Wyż. Szk. Muzycz. Katow
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w
Katowicach
Uwagi: N (1962-1979) POL ISSN?
4742. Zesz. Nauk. - Płd.-Wschod. Oddz. Tow. Inż. Ekol. Siedzibą Rzesz
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Południowo-Wschodni Oddział Towarzystwa
Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Uwagi: N (1997-) POL ISSN 1642-3828 [Z.
Strona376
4743. Zesz. Nauk. - Polit. Śl., Organ. Zarz
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Organizacja i
Zarządzanie
Uwagi: N? (2000-) POL ISSN 1641-3466 [Z.
4744. Zesz. Nauk. - Politech. Częst., Nauki Społ.-Ekon
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Politechniki Częstochowskiej. Nauki
Społeczno-Ekonomiczne
Uwagi: N? (1964-) POL ISSN 0574-9077
4745. Zesz. Nauk. - Politech. Krak., Chem
Tytuł: Zeszyt Naukowy - Politechnika Krakowska. Chemia = Zeszyty
Naukowe Politechniki Krakowskiej. Chemia
Uwagi: N? (1968-1990) POL ISSN 0075-7055 [Z.
4746. Zesz. Nauk. - Politech. Łódz. Filia Bielsku-Białej, Inż. Włók.
Ochr. Śr
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka Filia w BielskuBiałej. Inżynieria Włókiennicza i Ochrona Środowiska = Scientific
Bulletin of Łódź Technical University Branch in Bielsko-Biała =
Bulletin Scientifique de l'Ecole Polytechnique de Łódź Filiale de
Bielsko-Biała = Wissenschaftliche Hefte der Technischen Hochschule
in Łódź Filiale in Bielsko-Biała
Uwagi: N? (1993-) POL ISSN 1230-5995
4747. Zesz. Nauk. - Politech. Łódz., Mat
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. Matematyka = Naučnye
zapiski Lodzinskogo politechničeskogo instituta (Matematyka) =
Scientific Bulletin of Łódź Technical University (Matematyka)
Uwagi: N? (1972-) POL ISSN 0137-2572
4748. Zesz. Nauk. - Politech. Łódz., Mech
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Politechnika Łódzka. Mechanika = Naučnye
Zapiski Lodzinskogo Politechničeskogo Instituta
Uwagi: N? (1954-1993) POL ISSN 0458-1563
4749. Zesz. Nauk. - Politech. Opol., Włas. Intelekt
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Politechnika Opolska. Własność
Intelektualna
Uwagi: N? (1999-) POL ISSN 1508-9657 [Z.
4750. Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Autom
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska, Automatyka = Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka, Gliwice
Uwagi: N (1961-1981) POL ISSN 0434-0760
4751. Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Chem
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska, Chemia = Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej. Chemia
Uwagi: N (1955-) POL ISSN 0372-9494 [Z.
4752. Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Elektr
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Elektryka, Gliwice
Uwagi: N (1954-2007) POL ISSN 0072-4688 [Z.
4753. Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Gór
Strona377
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska, Górnictwo = Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo, Gliwice
Uwagi: N (1956-) POL ISSN 0372-9508 [Z.
4754. Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Inform
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Informatyka =
Zeszyty Naukowe. Informatyka, Gliwice
Uwagi: 3/T? (1980-2000) POL ISSN 0208-7286
4755. Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Mat. Fiz
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska, Matematyka. Fizyka =
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Matematyka - Fizyka
Uwagi: N (1961-) POL ISSN 0072-470X [Z.
4756. Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Mech
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska, Mechanika = Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej. Mechanika, Gliwice
Uwagi: N (1954-) POL ISSN 0434-0817
4757. Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Nauki Społ
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Nauki Spoleczne =
Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej. Nauki Spoleczne, Gliwice
Uwagi: N (1964-) POL ISSN 0072-4718
4758. Zesz. Nauk. - Politech. Śl., Transp
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska, Transport = Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport, Gliwice
Uwagi: N (1983-) POL ISSN 0209-3324
4759. Zesz. Nauk. - Śl. Wyż. Szk. Zarz. im. gen. Jerzego Ziętka Katow
Tytuł: Zeszyt Naukowy (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen.
Jerzego Ziętka w Katowicach) = Zeszyty Naukowe (Śląska Wyższa
Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach)
Uwagi: N (2002-) POL ISSN 1644-8502 [Nr
4760. Zesz. Nauk. - Uniw. Opol., Chem
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Chemia
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1640-131X [Z.
4761. Zesz. Nauk. - Uniw. Opol., Filol. Pol
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Filologia Polska =
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Filologia Polska. Stanowi
kontynuację: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.
Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska ISSN 0324-9050
Uwagi: N (1995-) POL ISSN 1427-2644 [Z.
4762. Zesz. Nauk. - Uniw. Opol., Hist
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Opolski. Historia = Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Opolskiego. Historia
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1425-3399 [Z.
4763. Zesz. Nauk. - Uniw. Szczec., Stud. Inform
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Studia
Informatica
Uwagi: N (1989-) POL ISSN 0867-1753 [Nr
4764. Zesz. Nauk. - Uniw. Warsz. Filia Białymst., Humanist. (1977)
Strona378
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Warszawski, Filia w
Białymstoku. Humanistyka = Papers of Warsaw University Białystok
Branch. Humanities = Zeszyty Naukowe Filii Uniwersytetu
Warszawskiego w Białymstoku = Zeszyty Naukowe UW w Białymstoku.
Humanistyka
Uwagi: N (1977-) POL ISSN 0239-9245 [T.
4765. Zesz. Nauk. - Wyż. Szk. Biz. Dąbr. Gór
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej
Uwagi: N (1997-) POL ISSN 1506-5375 [Nr
4766. Zesz. Nauk. - Wyż. Szk. Pedagog. im. Powstańców Śl. Opolu,
Filol. Ang
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Wyzsza Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców
Śląskich w Opolu. Filologia Angielska
Uwagi: N (1986-1993) POL ISSN 0860-2328
4767. Zesz. Nauk. - Wyż. Szk. Pedagog. im. Powstańców Śl. Opolu,
Filol. Ger
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców
Śląskich w Opolu. Filologia Germańska
Uwagi: N (1993-1993) POL ISSN 1230-7904
4768. Zesz. Nauk. - Wyż. Szk. Pedagog. im. Powstańców Śl. Opolu,
Filol. Pol
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców
Śląskich w Opolu. Filologia Polska
Uwagi: N (1975-1994) POL ISSN 0324-9050
4769. Zesz. Nauk. - Wyż. Szk. Pedagog. im. Powstańców Śl. Opolu,
Filol. Ros
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Wyzsza Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców
Śląskich w Opolu. Filologia Rosyjska
Uwagi: N (1962-1994) POL ISSN 0474-2974 [[Nr
4770. Zesz. Nauk. - Wyż. Szk. Pedagog. im. Powstańców Śl. Opolu, Fiz
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców
Śląskich w Opolu. Fizyka
Uwagi: N? (1963-) POL ISSN ISSN 0078-5385
4771. Zesz. Nauk. - Wyż. Szk. Pedagog. im. Powstańców Śl. Opolu, Hist
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców
Śląskich w Opolu. Historia
Uwagi: N (1960-1994) POL ISSN 0078-5393
4772. Zesz. Nauk. - Wyż. Szk. Pedagog. im. Powstańców Śl. Opolu,
Językozn
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców
Śląskich w Opolu. Językoznawstwo
Uwagi: N (1974-1994) POL ISSN 0078-5423 [[Nr
4773. Zesz. Nauk. - Wyż. Szk. Pedagog. im. Powstańców Śl. Opolu, Nauki
Społecz.-Polit
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców
Śląskich w Opolu. Nauki Społeczno-Polityczne
Uwagi: N (1985-1994) POL ISSN 0239-670X
Strona379
4774. Zesz. Nauk. - Wyż. Szk. Pedagog. im. Powstańców Śl. Opolu,
Pedagog
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców
Śląskich w Opolu. Pedagogika
Uwagi: N (1973-1993) POL ISSN 0474-2982
4775. Zesz. Nauk. - Wyż. Szk. Pedagog. im. Powstańców Śl. Opolu, Seria
A. Mat
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców
Śląskich w Opolu. Seria A. Matematyka, tyt. poprzedni: Zeszyty
Naukowe. Matematyka 1-10, tyt. następny: Zeszyty Naukowe.
Matematyka 29Uwagi: N (1973-1992) POL ISSN 0078-5431
4776. Zesz. Nauk. - Wyż. Szk. Pedagog. im. Powstańców Śl. Opolu, Slaw
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców
Śląskich. Slawistyka
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1231-5788 [[Z.
4777. Zesz. Nauk. - Wyż. Szk. Zarz. Mark. Warsz
Tytuł: Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w
Warszawie
Uwagi: [?
4778. Zesz. Nauk. AGH, Mech
Tytuł: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, Mechanika
Uwagi: N (1982-) POL ISSN 0239-5320
4779. Zesz. Nauk. AGH, Metal. Odlew
Tytuł: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, Metalurgia i
Odlewnictwo
Uwagi: N (1954-) POL ISSN 0372-9443
4780. Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. Stanisława Staszica, Autom
Tytuł: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica. Automatyka
Uwagi: N (1966-) POL ISSN 0454-4773 [Z.
4781. Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. Stanisława Staszica, Ceram
Tytuł: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica. Ceramika = Ceramika = Scientific Bulletins of the
Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy, Ceramics
Uwagi: N (1970-1993) POL ISSN 0075-7012 [Z.
4782. Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. Stanisława Staszica, Elektrotech
Tytuł: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej,
Elektrotechnika
Uwagi: N (1982-) POL ISSN 0239-5312 [Z.
4783. Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. Stanisława Staszica, Elektryf.
Mech. Gór. Hut
Tytuł: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, Elektryfikacja
i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa
Uwagi: N (1967-1982) POL ISSN 0070-9964 [Z.
4784. Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. Stanisława Staszica, Geol
Strona380
Tytuł: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica. Geologia
Uwagi: N (1956-) POL ISSN 0372-9427 [T.
4785. Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. Stanisława Staszica, Sozol.
Sozotech
Tytuł: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, Sozologia i
Sozotechnika
Uwagi: N (1974-) POL ISSN 0138-0923 [Z.
4786. Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. Stanisława Staszica, Zag. Społ.Filoz
Tytuł: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, Zagadnienia
Społeczno-Filozoficzne; Zeszyty posiadają też drugą numerację w
ramach ogólnej numeracji ZN AGH. Opisywany ciąg zaczyna się
numerem 899, a kończy 1549; Tytuł poprzedni: stanowi kontynuację:
Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica. Zagadnienia Społeczno-Polityczne ; 1970-1982 ISSN 01380931; Tytuł następny: zastąpiony przez: Rozprawy, Monografie ;
1994- ; ISSN 0867-6631
Uwagi: N (1982-) POL ISSN 0239-5622 [Z.
4787. Zesz. Nauk. Akad. Gór.-Hut. im. Stanisława Staszica, Zesz. Spec
Tytuł: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej, Zeszyt
Specjalny
Uwagi: N (1957-1978) POL ISSN 0372-9559 [Z.
4788. Zesz. Nauk. Akad. Rol. Wroc., Konf
Tytuł: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Konferencje
Uwagi: N? (1994-) POL ISSN 1232-3071 [Nr
4789. Zesz. Nauk. AON
Tytuł: Zeszyty Naukowe AON = Zeszyty Naukowe Akademii Obrony
Narodowej
Uwagi: K (1990-) POL ISSN 0867-2245 [nr
4790. Zesz. Nauk. AR Wroc., Inż. Śr
Tytuł: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Inżynieria
Środowiska
Uwagi: N (1992-) POL ISSN 1230-4484
4791. Zesz. Nauk. Besk. Wyż. Szk. Tur. Żywcu
Tytuł: Zeszyty Naukowe Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w
Żywcu
Uwagi: N (2002-) POL ISSN 1644-9312 [Nr, t.
4792. Zesz. Nauk. Cent. Badań im. Edyty Stein
Tytuł: Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein
Uwagi: N (2005-) POL ISSN 1895-2984 [[T.
4793. Zesz. Nauk. Gdań. Wyż. Szk. Adm
Tytuł: Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji,
Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk
Uwagi: N (2005-) POL ISSN 1896-2505 [Z.
4794. Zesz. Nauk. Geom
Strona381
Tytuł: Zeszyty Naukowe. Geometria, Wydaw. Politechniki
Poznańskiej, tyt. poprz. Zeszyty Naukowe. Geometria Wykreślna 1-9
Uwagi: N (1978-) POL ISSN 0239-488X [Vol.
4795. Zesz. Nauk. Inst. Bad. Prawa Sąd
Tytuł: Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego, Warszawa
Uwagi: N (1974-) POL ISSN 0137-2777 [Z.
4796. Zesz. Nauk. Inst. Gospod. Surowcami Miner. Energią PAN
Tytuł: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN
Uwagi: N (2009-) POL ISSN 2080-0819 [Nr
4797. Zesz. Nauk. Inst. Pojazdów
Tytuł: Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, Warszawa: Politechnika
Warszawska, Institute of Vehicles Scientific Papers
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1642-347X [nr
4798. Zesz. Nauk. Inst. Zarz. Marketingu Akad. im. Jana Długosza
Częst., Pragmata Oikonomias
Tytuł: Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
Uwagi: N (2006-) POL ISSN 1899-2706 [Z.
4799. Zesz. Nauk. Katol. Uniw. Lub
Tytuł: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, KUL
Uwagi: K (1958-) POL ISSN 044-4405
4800. Zesz. Nauk. Państ. Wyż. Szk. Zaw. Płocku, Neofilologia
Tytuł: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Płocku, Neofilologia
Uwagi: N (2001-) POL ISSN 1641-9839
4801. Zesz. Nauk. Państw. Wyż. Szk. Zaw. Płocku, Pedagog
Tytuł: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Płocku. Pedagogika
Uwagi: N (2002-) POL ISSN 1644-0323 [T.
4802. Zesz. Nauk. Państw. Wyż. Szk. Zaw. Włoc., Ekon. Zarz
Tytuł: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we
Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie
Uwagi: N (2006-) POL ISSN 1896-8147 [T.
4803. Zesz. Nauk. Państw. Wyż. Szk. Zaw. Włoc., Rozpr. Humanist
Tytuł: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we
Włocławku. Rozprawy Humanistyczne
Uwagi: N (2003-) POL ISSN 1731-2221 [T.
4804. Zesz. Nauk. Politech. Częst., Nauki Społ.-Ekon
Tytuł: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Nauki
Spoleczno-Ekonomiczne
Uwagi: N (1964-) POL ISSN 0574-9077
4805. Zesz. Nauk. Politech. Pozn., Elektr
Tytuł: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Elektryka
Uwagi: N (1959-) POL ISSN 0079-4503
4806. Zesz. Nauk. Politech. Pozn., Organ. Zarz
Strona382
Tytuł: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i
Zarządzanie, Poznań
Uwagi: N (1988-) POL ISSN 0239-9415 [Nr
4807. Zesz. Nauk. Politech. Świętokrz., Mech
Tytuł: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
Uwagi: N (1974-) POL ISSN 0239-4979 [Z.
4808. Zesz. Nauk. Prawa Gospod. Handl. (Druk)
Tytuł: Zeszyty Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego (Druk)
Uwagi: N? (2011-) POL ISSN 2084-2554 [Nr
4809. Zesz. Nauk. Sądow. Adm
Tytuł: Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, Wydaw. Nauk.
LexisNexis
Uwagi: Dm (2005-) POL ISSN 1734-803X [nr
4810. Zesz. Nauk. Stow. Biblistów Pol
Tytuł: Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich
Uwagi: R (2004-) POL ISSN 1734-6215 [Z.
4811. Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Humanist.,
Numer Spec. (Druk)
Tytuł: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. Numer Specjalny (Druk)
Uwagi: R (2010-) POL ISSN 2082-419X [Nr
4812. Zesz. Nauk. Tow. Dr. Uniw. Jagiell., Nauki Społecz
Tytuł: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Nauki Społeczne
Uwagi: 2/R (2010-) POL ISSN 2082-9213 [nr
4813. Zesz. Nauk. Tow. Dr. Uniw. Jagiell., Nr Spec. (Druk)
Tytuł: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Numer Specjalny (Druk), Uniwersytet Jagielloński
(Kraków). Towarzystwo Doktorantów
Uwagi: R (2010-) POL ISSN 2082-7296 [Nr
4814. Zesz. Nauk. Uniw. Gdań., Filol. Pol., Pr. Językozn
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytet Gdański. Filologia Polska Prace
Językoznawcze
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1234-4265 [Nr
4815. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Chem
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace
Chemiczne
Uwagi: N (1959-1989) POL ISSN 0083-4319
4816. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Fiz
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace
Fizyczne
Uwagi: N (1963-1990) POL ISSN 0083-4336 [Z.
4817. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Geogr
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace
Geograficzne = Acta Scientiarum Litterarumque - Universitas
Iagiellonica. Schedae Geographicae
Uwagi: N? (1960-1996) POL ISSN 0083-4343 [Z.
Strona383
4818. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Geogr. Ekon
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z
Geografii Ekonomicznej
Uwagi: N? (1960-1962) POL ISSN 0083-4289 Cancelled ISSN 0454-4919
4819. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Hist
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace
Historyczne
Uwagi: N (1960-) POL ISSN 0083-4351 [Z.
4820. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Hist.-Lit
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace
Historyczno-Literackie
Uwagi: N (1959-) POL ISSN 0083-436X [Z.
4821. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Językozn
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace
Językoznawcze
Uwagi: N (1960-2005) POL ISSN 083-4378 [Z.
4822. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Log
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z
Logiki
Uwagi: R (1964-1972) POL ISSN 0083-4432
4823. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Mat
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace
Matematyczne
Uwagi: N (1959-1982) POL ISSN 0083-4386 [Z.
4824. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Nauk Polit
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Nauk
Politycznych
Uwagi: N (1971-) POL ISSN 0137-2378
4825. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Polon
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace
Polonijne
Uwagi: N (1975-) POL ISSN 0137-2416
4826. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Praw
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace
Prawnicze
Uwagi: N (1959-) POL ISSN 0083-4394
4827. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Psychol
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace
Psychologiczne
Uwagi: N (1984-) POL ISSN 0239-5428
4828. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Psychol.-Pedagog
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace
Psychologiczno-Pedagogiczne
Uwagi: N (1960-1982) POL ISSN 0083-4408
4829. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Pr. Wynalaz. Włas. Intelekt
Strona384
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z
Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
Uwagi: N (1973-) POL ISSN 0137-236X
4830. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Stud. Religiolog
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Studia
Religiologica
Uwagi: N (1977-) POL ISSN 0137-2432 [Z.
4831. Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Univ. Iagell. Acta Math
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Universitatis
Iagellonicae Acta Mathematica = Universitas Iagellonica Acta
Scientiarum Litterarumqua. Universitatis Iagellonicae Acta
Mathematica, Kraków
Uwagi: N (1984-) POL ISSN 0860-0120 [Fasc.
4832. Zesz. Nauk. Uniw. Mikołaja Kopernika Tor., Nauki Humanist.Społecz
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Nauki Humanistyczno-Społeczne, Nauki Polityczne
Uwagi: N (1957-1972) POL ISSN 0563-9492 [[Z.
4833. Zesz. Nauk. Uniw. Mikołaja Kopernika Tor., Nauki Humanist.Społecz., Prawo
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Nauki Humanistyczno-Społeczne, Prawo
Uwagi: N (1960-1972) POL ISSN 0083-4513
4834. Zesz. Nauk. Uniw. Rzesz., Ser. Filol., Hist. Lit
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria
Filologiczna. Historia Literatury
Uwagi: N? (2002-2011) POL ISSN 1643-0522 [Z.
4835. Zesz. Nauk. Uniw. Rzesz., Ser. Praw., Prawo
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria
Prawnicza. Prawo, Wydaw. Uniw. Rzesz.
Uwagi: N (2003-) POL ISSN 1730-3508 [[Nr
4836. Zesz. Nauk. Uniw. Rzesz., Seria Socjol.-Hist., Hist
Tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria
Socjologiczno-Historyczna. Historia, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego
Uwagi: N (2003-) POL ISSN 1730-3486 [[Nr
4837. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., Acta Polit
Tytuł: Zeszyty Naukowe-Uniwersytet Szczeciński, Acta Politica
Uwagi: N (1988-) POL ISSN 0867-0617
4838. Zesz. Nauk. WSP Bydg., Stud. Tech
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy,
Studia Techniczne
Uwagi: N (1978-) POL ISSN 0239-5061
4839. Zesz. Nauk. WSP Rzesz., Ser. Społ.-Pedagog. Hist., Pedagog.
Psychol
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie,
Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna, Pedagogika i
Psychologia
Strona385
Uwagi: N (1993-1999) POL ISSN 1234-3870
4840. Zesz. Nauk. WSP, Sekcja Chem
Tytuł: Zeszyty Naukowe WSP. Sekcja Chemii; nr 1-7 Wyższa Szkoła
Pedagogiczna w Katowicach (1957-1968), nr 8 Uniwersytet Śląski
(1968)
Uwagi: N (1957-1968) POL ISSN brak [Nr
4841. Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Inform. Mat
Tytuł: Zeszyty Naukowe WSZiM w Sosnowcu. Informatyka, Matematyka,
Sosnowiec, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu
Uwagi: N (2003-) POL ISSN 1732-1506 [Z.
4842. Zesz. Nauk. WSZiM Sosnow., Zarz. Market
Tytuł: Zeszyty Naukowe WSZiM w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing =
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w
Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing
Uwagi: N (2000-) POL ISSN 1644-9134 [Z.
4843. Zesz. Nauk. Wydz. Biol. Nauk Ziemi - Uniw. Gdań., Oceanogr
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Gdański. Oceanografia
Uwagi: N (1972-1984) POL ISSN 0302-3125 [Nr
4844. Zesz. Nauk. Wydz. Ekon. Prod. Uniw. Gdań., Org. Pr. Zarz
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji - Uniw.
Gdański, Organizacja Pracy i Zarządzanie
Uwagi: N (1974-1985) POL ISSN 0208-4791
4845. Zesz. Nauk. Wydz. Humanist. Uniw. Gdań., Filol. Pol., Pr.
Językozn
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego - Uniw. Gdański.
Filologia Polska. Prace Językoznawcze
Uwagi: N? (1972-1989) POL ISSN 0302-2315
4846. Zesz. Nauk. Wydz. Humanist. Uniw. Gdań., Filol. Ros
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego - Uniw. Gdański,
Filologia Rosyjska
Uwagi: N (1971-1988) POL ISSN 0208-4678
4847. Zesz. Nauk. Wydz. Humanist. Uniw. Gdań., Nauki Polit
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego - Uniw. Gdański,
Nauki Polityczne
Uwagi: N (1972-1989) POL ISSN 0208-4732
4848. Zesz. Nauk. Wydz. Humanist. Uniw. Gdań., Pedagog. Hist. Wychow
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego - Uniw. Gdański,
Pedagogika Histowia Wychowania
Uwagi: N (1979-1988) POL ISSN 0208-4767
4849. Zesz. Nauk. Wydz. Mat. Fiz. Chem. Uniw. Gdań., Mat
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wydział Fatematyki, Fizyki i Chemii - Uniw.
Gdański, Matematyka
Uwagi: N (1971-) POL ISSN 0072-0402
4850. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Adm. Bielsku-Białej, Limites Patriae
Strona386
Tytuł: Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Administracji w BielskuBiałej. Seria Limites Patriae (seria monograficzna), tytuł
okładkowy:
Limites Patriae
Uwagi: N (2004-) POL ISSN 1895-2100 [Z.
4851. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Bank. Pozn
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Uwagi: N (1996-) POL ISSN 1426-9724 [Nr
4852. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Bank. Pozn. Wydz. Zamiejscowego Chorzowie
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału
Zamiejscowego w Chorzowie
Uwagi: R (2000-) POL ISSN 1642-9605 [Nr
4853. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Bank. Wroc
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1643-7772 [nr
4854. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Handl. im. Króla Stefana Batorego
Piotrkow. Tryb
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Króla Stefana
Batorego w Piotrkowie Trybunalskim,
Uwagi: N (2007-) POL ISSN 1898-8733 [Nr
4855. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanist.-Ekonom. (Włocławek)
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
= Zeszyty Nukowe WSHE, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
(Włocławek)
Uwagi: 2/R (1998-) POL ISSN 1507-7403
4856. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanist.-Ekonom. Łodzi
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonmicznej w
Łodzi = Zeszyty Naukowe WSHE
Uwagi: N? (1998-) POL ISSN 1505-8441
4857. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanit., Ser. Pedagog
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria:
Pedagogika, Sosnowiec : "Humanitas"
Uwagi: N (2006-) POL ISSN 1896-4591, ISSN-L 1896-4591 [Z.
4858. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Humanit., Zarz
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie
Uwagi: N (2000-) POL ISSN 1899-8658 [Z.
4859. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Inż. Opolu, Nauki Społ
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, Nauki
Społeczne
Uwagi: N (1973-1995) POL ISSN 0209-0856
4860. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Pedagog. Bydg., Stud. Psychol
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
Studia Psychologiczne
Uwagi: N? (1979-1995) POL ISSN 0239-5053 [Z.
4861. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Pedagog. Bydg., Stud. Wychow. Muzycz
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.
Studia z Wychowania Muzycznego, Wydaw. Uczelniane WSP Bydgoszcz
Uwagi: [?
Strona387
4862. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Pedagog. Katow., Fiz
Tytuł: Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach.
Sekcja Fizyki
Uwagi: N (1962?-1968?) POL ISSN brak
4863. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Pedagog. Katow., Mat
Tytuł: Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach.
Sekcja Matematyki
Uwagi: N (1962?-1968?) POL ISSN brak
4864. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Pedagog. Olszt., Prace Filoz
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.
Prace Filozoficzne
Uwagi: [?
4865. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Pedagog. Rzesz., Dydakt
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
Seria Filologiczna. Dydaktyka
Uwagi: N (1991-1999) POL ISSN 0867-0773
4866. Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Zarz. Ochr. Pr. Katow
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w
Katowicach
Uwagi: N (2005-) POL ISSN 1895-3794 [Nr
4867. Zesz. Nauk., Ekol. (Wyż. Szk. Ekol.)
Tytuł: Zeszyty Naukowe. Ekologia (Wyższa Szkoła Ekologii),
Sosnowiec
Uwagi: N (2005-) POL ISSN 1734-901X [Z.
4868. Zesz. Naukowo-Dydakt. NKJO Zabrze
Tytuł: Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne Nauczycielskiego Kolegium
Języków Obcych w Zabrzu
Uwagi: R? (2003-) POL ISSN brak [T.
4869. Zesz. Niemcozn
Tytuł: Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu
Uwagi: N (1994-) POL ISSN 1427-5082
4870. Zesz. Niemcozn. PISM
Tytuł: Zeszyty Niemcoznawcze Polskiego Inst. Spraw
Międzynarodowych, Warszawa
Uwagi: N (1986-1991) POL ISSN 0860-3189 [Nr
4871. Zesz. Oświęcim
Tytuł: Zeszyty Oświęcimskie
Uwagi: N? (1957-) POL ISSN 0474-8581 [Nr
4872. Zesz. Pastor. Inst. Akcji Katol. Diec. Sosnowieckiej
Tytuł: Zeszyty Pastoralne Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji
Sosnowieckiej, Inst. Akcji Katatol. Diec. Sosnowieckiej
Uwagi: 2/R (1995-) POL ISSN 1425-8935
4873. Zesz. Piwnicy Lit. Remedium
Tytuł: Zeszyty Piwnicy Literackiej Remedium = Remedium. Zeszyty
Piwnicy Literackiej, Sosnowiec
Uwagi: N [1983-
Strona388
4874. Zesz. Prasozn
Tytuł: Zeszyty Prasoznawcze, Ośr. Badań Prasoznawczych, Kraków
Uwagi: K (1960-) POL ISSN 0555-0025 [nr
4875. Zesz. Praw. Biura Analiz Sejm. (Online)
Tytuł: Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych (Online),
Warszawa, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu,
http://www.bas.sejm.gov.pl/zeszyty.php
Uwagi: N (2006-) POL ISSN ISSN 1896-9852 [[Z.
4876. Zesz. Praw. Biura Studiów Ekspert
Tytuł: Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz
Uwagi: K (2004-) POL ISSN 1732-243X [z.
4877. Zesz. Praw. Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Tytuł: Zeszyty Prawnicze, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji
Uwagi: N (2001-) POL ISSN 1643-8183 zweryfikować w Issn Online [Z.
4878. Zesz. Praw. Wyż. Szk. Ekon. Adm. Bytomiu
Tytuł: Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w
Bytomiu
Uwagi: 2/R (2005-) POL ISSN 1734-7017 [z.
4879. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln
Tytuł: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
Uwagi: N (1956- ) POL ISSN 0084-5477 [z.
4880. Zesz. Probl. Wynalaz. Racjon
Tytuł: Zeszyty Problemowe Wynazczość i Racjonalizacja, Warszawa
Uwagi: N (1973-19??) POL
4881. Zesz. Szk
Tytuł: Zeszyty Szkolne, "Stentor", Warszawa
Uwagi: K (2001-) POL ISSN 1642-1302 [nr
4882. Zesz. Wiej
Tytuł: Zeszyty Wiejskie, Uniwersytet Łódzki. Interdyscyplinarny
Zespół Badania Wsi
Uwagi: N (1998-) POL ISSN 1506-6541 [Z.
4883. Zesz. Zagł
Tytuł: Zeszyty Zagłębiowskie, Muzeum Zagłębia, Będzin
Uwagi: N (1985-) POL ISSN 0860-7087 [R.
4884. Zeszyty (Katol. Stow. "Civ. Christ.")
Tytuł: Zeszyty (Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"),
Warszawa
Uwagi: N (2002-) POL ISSN 1732-7164 [Nr
4885. ZGL, Z. Ger. Linguist
Tytuł: ZGL, Zeitschrift für germanistische Linguistik, de Gruyter,
Berlin
Uwagi: 3/R? (1973-) DEU ISSN 0301-3294 [Vol., iss.
4886. Ziel. Sztand
Tytuł: Zielony Sztandar, Spółdzielnia Wydawnictwo Ludowe, Warszawa
Strona389
Uwagi: T (1931-1951), 2/T (1952-1986), T (1987-) POL ISSN 01379399 [nr
4887. Zielspr. Dtsch
Tytuł: Zielsprache Deutsch, Tubingen
Uwagi: K (1970-) DEU ISSN 0341-5864 [h.
4888. Ziemia Będzin
Tytuł: Ziemia Będzińska, Komitet Org. Dni Zagłębia Dąbrowskiego
Uwagi: R (1968-1972) POL ISSN 0137-5792
4889. Ziemia Będzin. (Będzin. 2007)
Tytuł: Ziemia Będzińska (Będzin. 2007)
Uwagi: M (2007-) POL ISSN 1897-7219 [nr
4890. Ziemia Częstoch
Tytuł: Ziemia Częstochowska, Tow. Popierania Kultury Regionalnej
Uwagi: N (1934-) POL ISSN 0137-4133
4891. Ziemia Śl
Tytuł: Ziemia Śląska, Muzeum Śląskie Katowice
Uwagi: N (1988-) POL ISSN 0860-6676 [T.
4892. Ziemie Zach. Płn. Pol
Tytuł: Ziemie Zachodnie i Północne Polski, Inst. Śląski w Opolu
Uwagi: N (1989-) POL ISSN 0867-0315
4893. Zivot. Prostr
Tytuł: Zivotne Prostredite, Bratislava
Uwagi: Dm (1967-) SVK ISSN 0044-4863
4894. Znak
Tytuł: Znak, Kraków
Uwagi: M (1946-) POL ISSN 0044-488X [nr
4895. Znakolog (Trier)
Tytuł: Znakolog (Trier)
Uwagi: R (1989-) DEU ISSN 0937-1028 [Vol.
4896. ZooKeys (Print)
Tytuł: ZooKeys (Print)
Uwagi: N (2008-) BLG ISSN 1313-2989 [Vol.
4897. Zool. Anz. (Print)
Tytuł: Zoologischer Anzeiger. A Journal of Comparative Zoology.
Jena, Amsterdam
Uwagi: M (1878-) DEU ISSN 0044-5231 ISSN online 1873-2674 [iss.
4898. Zool. Pol
Tytuł: Zoologica Poloniae, Polskie Tow. Zoologiczne, Wrocław
Uwagi: K (1935-) POL ISSN 0044-510X [fasc.
4899. Zool. Stud
Tytuł: Zoological Studies
Uwagi: K (1994-), M () TWN ISSN 1021-5506 [no.
4900. Zoological Science
Tytuł: Zoological Science, Zoological Society of Japan VSP
Strona390
Uwagi: NLD (1984-2003 [?
4901. Zoology (Jena)
Tytuł: Zoology (Jena), Urban und Fischer Verlag
Uwagi: 6/R (1886-) GER ISSN 0944-2006 [iss.
4902. Zoomorphology (Berl., Print)
Tytuł: Zoomorphology (Berlin. Print)
Uwagi: N (1980-2001) K (2002-) DEU ISSN 0720-213X [no.
4903. Zootaxa (Online)
Tytuł: Zootaxa, Auckland
Uwagi: N (2001) NZL ISSN 1175-5334 [Iss.
4904. Zootaxa (Print)
Tytuł: Zootaxa, Auckland
Uwagi: N (2001) NZL ISSN 1175-5326 [Iss.
4905. Zwiastun
Tytuł: Zwiastun : pismo religijno-kościelne : organ urzędowy
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Warszawa
Uwagi: Dt (1961-1999) POL [w czasopiśmie jest podany błędny ISSN:
0516-4655
4906. Związkowiec (Tor.)
Tytuł: Związkowiec (Toronto) = Alliancer, Związek Polaków w
Kanadzie
Uwagi: N? (1933-1999) CAN ISSN 0319-5066 [Nr
4907. Zwrot
Tytuł: Zwrot, Polsky Kulturalne-Osvetovy Svaz v Ceske Republice,
Cesky Tesin
Uwagi: M (1949-) CZE ISSN 0139-6277 [nr
4908. Życie Byt
Tytuł: Życie Bytomskie
Uwagi: T (1957-) POL ISSN 0239-2941 [nr
4909. Życie Duch
Tytuł: Życie Duchowe, Kraków
Uwagi: K (1994-) POL ISSN 1232-9460 [nr
4910. Życie Gosp
Tytuł: Życie Gospodarcze, Warszawa
Uwagi: T (1945-1998) POL ISSN 0137-7299 [nr
4911. Życie Górnośl
Tytuł: Życie Górnośląskie
Uwagi: T (1993-) POL ISSN 1232-1036 [nr
4912. Życie Lit
Tytuł: Życie Literackie, Kraków
Uwagi: T (1951-) POL ISSN 0591-2369 [nr
4913. Życie Muzycz
Tytuł: Życie Muzyczne, Polski Związek Chórów i Orkiestr, Warszawa
Uwagi: M (1974-) POL ISSN 0239-4553 [nr
Strona391
4914. Życie Mysłowic
Tytuł: Życie Mysłowic. Mysłowice, Miejskie Centrum Kultury
Uwagi: T (1990-) POL ISSN 1231-8116 [nr
4915. Życie Myśl
Tytuł: Życie i Myśl, Stow. "Civitas Christiana", Poznań
Uwagi: K (1950-) POL ISSN 0044-5584
4916. Życie Myśl, Zesz. Probl
Tytuł: Życie i Myśl. Zeszyty Problemowe, Stowarzyszenie "Civitas
Christiana". Ośrodek Społeczno-Ekonomiczny, Poznań
Uwagi: N (1994-2002) POL ISSN 1425-9931 [Z.
4917. Życie Partii
Tytuł: Życie Partii, Warszawa
Uwagi: M (1949-) POL ISSN 0137-7302
4918. Życie Szk
Tytuł: Życie Szkoły, Warszawa
Uwagi: M (1946-) POL ISSN 0137-7310 [nr
4919. Życie Szk. Wyż
Tytuł: Życie Szkoły Wyższej, Min. NSWiT, Warszawa
Uwagi: M (1953-) POL ISSN 0591-2377 [nr
4920. Życie Warsz
Tytuł: Życie Warszawy
Uwagi: Dz (1944-) POL ISSN 0137-9437
4921. Życie Zduńskiej Woli
Tytuł: Życie Zduńskiej Woli : tygodnik społeczno-kulturalny /
Zduńskowolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Uwagi: T (1990-) POL ISSN - brak [nr
Liczba rekordów: 4921
Strona392

Podobne dokumenty