nominacja dyrektora

Transkrypt

nominacja dyrektora
NOMINACJA DYREKTORA
1 września 2015r. w SDOO Karzniczka przy udziale przedstawicieli COBORU Pana
Dyrektora Stanisława Przystalskiego, Pani Mari Głodkiewicz oraz Inspektora COBORU
Pana Józefa Mak została przekazana na ręce nowego Dyrektora nominacja na stanowisko
Dyrektora COBORU SDOO w Karzniczce. Po odejściu na zasłużoną emeryturę Dyrektora
mgr inż. Bolesława Giczewskiego nowym Dyrektorem Stacji Doświadczalnej Oceny
Odmian w Karzniczce został mgr inż. Jarosław Kapiszka.

Podobne dokumenty