POSZUKIWANI GALA EMILIA

Transkrypt

POSZUKIWANI GALA EMILIA
POSZUKIWANI
Źródło: http://poszukiwani.policja.pl/pos/form/r54514,GALA-EMILIA.html
Wygenerowano: Środa, 1 marca 2017, 23:21
GALA EMILIA
Drugie imię: TERESA
Zgłoś osobę!!!
Imię ojca: EDMUND
Imię matki: KAZIMIERA
Nazwisko panieńskie matki: GOŁĘBIOWSKA
Płeć: kobieta
Miejsce urodzenia: RADOMSKO
Data urodzenia: 31.10.1961
Pseudonim: Ostatnie miejsce zameldowania: RADOMSKO, PRZEDBORSKA 8/6
Obywatelstwo: POLSKA
Podstawa poszukiwania przez jednostki policji
●
LD KPP Radomsko Wydział Kryminalny, 91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112
telefon: (0-42) 665 2256
email: [email protected]
poszukuje na podstawie: Art. 209 § 1 Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na sprawcy z mocy ustawy lub
orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to
narażanie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych
Poszukujące jednostki policji:
LD KWP Łódź
Podstawy poszukiwań:
Art. 209 § 1 Uporczywe uchylanie się od wykonania ciążącego na sprawcy z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego
obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to narażanie jej na niemożność
zaspokojenia podstawowych
Cechy rysopisowe
Wzrost: Kolor oczu: -
Tweetnij

Podobne dokumenty