Zastosowanie przetwornic częstotliwości FR w

Komentarze

Transkrypt

Zastosowanie przetwornic częstotliwości FR w
HVAC
HVAC
Światowe systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
Mitsubishi Electric Corporation Himeji Works es una fábrica con certificación ISO124001
(normas para sistemas de gestión ambiental) e ISO90001 (normas para
sistemas de gestión de calidad).
PRZEGLĄD
Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji Mitsubishi Electric
Przez ponad 90 lat opinia o Mitsubishi Electric, jako producencie sprzętu elektronicznego wysokiej jakości, dotarła
do najdalszego zakątka globu. Strategiczna ekspansja na nowe segmenty rynku w wielu miejscach sprawiła,
że logo trzech diamentów stało się powszechnie znanym symbolem, który natychmiast dodaje odwagi naszym
klientom (a także ich klientom). Historia osiągnięć Mitsubishi w dziedzinie przetwornic częstotliwości zaczęła się
w roku 1989 z chwilą wprowadzenia na rynek serii Z200. Od tego czasu wysłaliśmy do naszych klientów na całym
świecie ponad 15 milionów przetwornic. Rozległe wsparcie i sieć serwisowa zapewnia im trwałą satysfakcję.
Rozwiązania HVAC
Skrót HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning - ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
odnosi się do systemu zaprojektowanego w tym celu, by poprzez regulację temperatury powietrza i
jego jakości stworzyć wewnątrz budynku zdrowe i komfortowe środowisko w sposób nienaruszający
równowagi ekologicznej.
Wieże chłodnicze
Zastosowania HVAC
Sterowniki programowalne
Transformator
Falownik
HMI
IPM
Przełącznik elektromagnetyczny
• AHU (centrala wentylacyjna)
• FCU (konwektory
wentylatorowe)
MELSECNET/H
• Wentylatory MV (sterowniki wentylatorów wentylacji
mechanicznej)
• Pompy
• Chłodnie kominowe
Sieć między budynkami
Pokój monitorowania
budynku
Budynek przyjazny dla środowiska
W wyniku rosnącego w całym świecie zainteresowania koncepcjami i praktyczną realizacją budynków
ekologicznych, wiele organizacji opracowało normy, standardy i systemy oceny, które pozwalają władzom
państwowym, fachowcom z branży budowlanej i konsumentom traktować z pełnym zaufaniem pojęcie budynku
ekologicznego. Systemy oceny budynków ekologicznych, takie, jak BREEAM (Wielka Brytania), LEED (Stany
Zjednoczone i Kanada), DGNB (Niemcy) czy Green Mark (Singapur), pomagają konsumentom określić poziom
oddziaływania na środowisko, jakim charakteryzują się poszczególne konstrukcje. Przyznają one punkty za
opcjonalne cechy budynku, które wspierają ekologiczny charakter ich konstrukcji w takich kategoriach, jak:
n lokalizacja i utrzymanie placu budowy,
n ochrona wody, oszczędność energii, materiałów budowlanych oraz sprawność ogrzewania i chłodzenia.
Mitsubishi Electric może mieć swój udział w budownictwie ekologicznym, dostarczając szereg kluczowych
produktów przeznaczonych do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
2
PRZEGLĄD
Przykłady zastosowań ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
Jednostka uzdatniania powietrza
Do systemu zarządzania budynkiem
Reguluje prędkość dmuchawy w zależności od ciśnienia
statycznego w kanale
Poprzez HLI rejestruje kW, kWh, współczynnik mocy, itd.
A700
Urządzenia
obiektowe
Do układu
sterowania
Kanałowy czujnik
ciśnienia statycznego
Dmuchawa centrali
wentylacyjnej
W porównaniu do standardowych silników indukcyjnych,
silniki IPM oferują do 20% wyższą sprawność
1-sza
strefa
VAV
2-ga
strefa
VAV
3-cia
strefa
VAV
N-ta
strefa
VAV
Sterowanie wentylatorami w układach wentylacji mechanicznej
Pokój sterowania
funkcją komfortu
Centrala sygnalizacji pożarowej
Panel sterowania
wentylatorami utrzymującymi
zwiększone ciśnienie na klatce
schodowej
Ustawianie wartości
zadanej dla T&C
Wskaźniki stref
sygnałów pożarowych
Płynny rozruch
wentylatorów MV
156 kbit/s do 10
Mbit/s
Diagnostyczna linia
komunikacyjna
3
Oszczędności energii dzięki sterowaniu prędkością
W przypadku wentylatorów, pomp
i dmuchaw, moment obciążenia
zmienia się proporcjonalnie do
kwadratu prędkości, natomiast
pobór mocy jest proporcjonalny do
sześcianu prędkości. Wykorzystując
regulację prędkości w celu
dostosowania objętości powietrza,
można obniżyć pobór mocy.
Skutki oszczędności energii są oczywiste
Skutki oszczędzania energii widoczne są na monitorze oszczędności
energii panelu operatorskiego oraz dostępne, przez zaciski wyjściowe
FM lub AM albo za pośrednictwem sieci.
Sterowanie przepustnicą
Zużycie energii %
PRZEGLĄD
Znaczące oszczędności energii dzięki zastosowaniu napędów z falownikami
Sterowanie
falownikiem
Wyświetlacz monitora
oszczędności energii
Jakość powietrza %
Oszczędność energii dzięki optymalnemu sterowaniu
wzbudzeniem (silniki ogólnego przeznaczenia)
W celu zapewnienia dalszych
oszczędności energii, ciągła
regulacja prądu wzbudzenia
maksymalizuje wydajność układu.
Na przykład, przy obciążeniu silnika
10% momentem obrotowym,
optymalne sterowanie
wzbudzeniem zwiększy sprawność
silnika o około 15%, w porównaniu
z konwencjonalnym sterowaniem
napięcie / częstotliwość.
Sprawność silnika (%)
Sterowanie optymalnym wzbudzeniem
Zwiększona
oszczędność energii
Sterowanie U/f
Lista monitorów oszczędności energii
Monitor oszczędzania energii (kW)
Wskaźnik oszczędzania energii (%)
Suma oszczędzanej energii (kWh)
Opłata za sumę oszczędzonej energii ($)
Średnia wartość wskaźnika oszczędzania energii (kW)
Średnia wartość wskaźnika oszczędzania energii (%)
Średnia opłata za oszczędzaną energię ($)
Suma rocznych oszczędności energii (kWh)
Roczna opłata za oszczędzaną energię ($)
Doskonałe do wentylatorów i pomp
Optymalne sterowanie momentem obrotowym
5 punktowa regulowana charakterystyka U/f
■■
Ustawianie optymalnej dla maszyny charakterystyki momentu
obrotowego.
■■
Dzięki łącznemu zastosowaniu optymalnego sterowania
wzbudzeniem i optymalnej charakterystyki U/f, można oczekiwać
jeszcze większych oszczędności energii.
Moment obciążenia silnika
(Porównanie w zakładzie)
Napięcie
Czym jest silnik IPM?
Silnik IPM jest silnikiem synchronicznym z wbudowanym w wirniku
magnesem trwałym.
Silniki IPM charakteryzują się wysoką sprawnością
Silniki IPM posiadają wbudowany magnes trwały i mają większą
sprawność, niż nawet silniki konwencjonalne o najwyższej sprawności.
Częstotliwość bazowa
Silnik napędzany oszczędnościami energii
■■
Ponieważ prąd nie płynie przez wirnik (stronę wtórną maszyny)
i brak związanych z tym strat w miedzi.
■■
Prąd silnika zmniejsza się, gdyż współdziała on ze strumieniem
indukcji magnetycznej magnesu trwałego.
Porównanie strat generowanych przez silniki 22 kW
Silnik IPM
Straty
statora
Straty
w żelazie
Straty
w uzwojeniu
wirnika
Straty
w uzwojeniu
statora
Inne
Inne
Oszczędności energii w zakresie małych prędkości; funkcja
wyłączania PID (sterowanie stanem uśpienia).
■■
Krótszy czas rozruchu PD; funkcja automatycznego przełączania na
sterowanie PID.
■■
Możliwość monitorowania nastawy / wartości mierzonej / odchyłki;
monitor PID.
■■
Wygodna do stosowania w rozwiązaniach HVAC; proste przełączanie
za pomocą sygnału zewnętrznego pomiędzy pracą do przodu/w
odwrotnym kierunku.
■■
Współdziała z różnorodnymi detektorami, nastawami i wartościami
mierzonymi, gdyż sygnałem wejściowym funkcji PID może być
zarówno sygnał napięciowy (0 do 5V/0 do 10V) jak i prądowy (4 do
20mA).
60%
Całkowita sprawność (%)
100
Silnik IPM Mitsubishi (MM-EF)
95
Zabezpieczenie przed awariami zasilania
90
85
80
Silnik IPM firmy
konkurencyjnej
75
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
W zastosowaniach wentylatorów i dmuchaw, gdy nastąpi chwilowy
zanik napięcia zasilania, praca jest kontynuowana bez hamowania
silnika wybiegiem.
■■
Przetwornica może się samoczynnie wyłączyć i w zależności od
warunków obciążenia silnik może hamować biegiem.
Silnik indukcyjny
65
0.4
■■
Silnik indukcyjny
o dużej sprawności
70
4
Częstotliwość bazowa
■■
Straty
w żelazie
100% w uzwojeniu
Krzywa
momentu
obrotowego
Optymalne sterowanie szybkością przepływu i ciśnieniem
Udoskonalona funkcja regulacji PID
Dostępny jest reluktancyjny moment obrotowy.
Silnik
ogólnego
użytku
U/f
Charakterystyka U/f
Dlaczego silnik IPM ma tak dużą sprawność?
■■
Krzywa
11
15
18.5
Moc (kW)
22
30
37
45
55
75
90
110
Zarządzanie ciepłem silnika
Wejście termistora PTC
■■
Łatwość eksploatacji
Sekwencja przełączania zasilania z sieci komercyjnej
Ochrona termiczna silnika może być niezawodna, gdyż sygnał z
czujnika temperaturowego (PTC)*1 wbudowanego do silnika może
być doprowadzony bezpośrednio do napędu, niezależnie od funkcji
elektronicznego przekaźnika termicznego.
1. Wejście termistora PTC; (PTC - termistor o dodatnim współczynniku
temperaturowym)
Funkcja wznowienia
Zwalnianie
w przypadku chwilowego
zaniku zasilania
(praca kontynuowana)
Zwalnianie
wybiegiem w przypadku
chwilowego zaniku
zasilania
Wznowienie po chwilowym zaniku zasilania
■■
Wykorzystując zaciski R1 i S1 obwodu sterującego i sekwencję
przełączania na zasilanie z sieci, można w prosty sposób
przełączyć na zasilanie z sieci komercyjnej.
(Tylko przetwornice serii FR-F700)
PRZEGLĄD
Doskonałe do wentylatorów i pomp (c.d.)
Efekt wiatraka w sterowaniu pracą wentylatorów
Start w locie i funkcja unikania regeneracji
■■
Start w locie: ponowne płynne uruchomienie silnika, który
ze względu na efekt wiatraka może obracać się nawet w
przeciwnym kierunku.
■■
Funkcja unikania regeneracji: unikanie alarmu nadnapięciowego
wywołanego zwrotem energii, przez automatyczne zwiększenie
częstotliwości i kontynuowanie pracy. Efekt ten spowodowany
jest wpływem innego wentylatora pracującego w tym samym
kanale, skutkiem czego wentylator zaczyna obracać się szybciej.
Wznowienie po chwilowym zaniku zasilania
Długi okres eksploatacji i prosta konserwacja
Wydłużony okres eksploatacji części
■■
■■
Nowo opracowany wentylator chłodzący o długim okresie eksploatacji
(projektowany czas życia wynosi 10 lat *1); dłuższy okres eksploatacji
można jeszcze zwiększyć za pomocą dwustanowego sterowania pracą
wentylatora.
Kondensator o długim okresie eksploatacji (projektowany czas życia
wynosi 10 lat *1, *2) Stosowany jest kondensator o znamionowym
okresie eksploatacji 5000 godzin w temperaturze otoczenia 105°C.
1. Temperatura otoczenia: średnia roczna 40°C (atmosfera wolna od gazów
powodujących korozję, gazów palnych, mgły olejowej, pyłu i brudu).
Projektowany okres eksploatacji jest wielkością obliczoną i nie stanowi wartości
gwarantowanej.
2. Prąd wyjściowy: 80% prądu znamionowego standardowego, 4-biegunowego
silnika Mitsubishi.
Wewnętrzny system diagnostyczny
■■
Takie podzespoły, jak kondensatory lub obwody rozruchowe, które
po pewnym czasie wymagają wymiany, są stale monitorowane przez
sam napęd.
■■
Gdy okres przydatności podzespołu do użytku dobiega końca,
wysyłane jest wcześniejsze ostrzeżenie, umożliwiające podjęcie
działań zapobiegawczych, zanim wydajność zostanie zaburzona.
Licznik czasu do konserwacji
■■
Sygnał wyjściowy licznika czasu może również informować o
zbliżającym się terminie konserwacji urządzeń peryferyjnych.
■■
Średnia wartość prądu wyjściowego i stan licznika czasu konserwacji
wyprowadzane są w postaci impulsów.
Łatwość użytkowania
■■
Łatwe do wymiany wentylatory chłodzące – nie ma potrzeby
demontażu napędu
■■
Pokrywa okablowania w kształcie "grzebieniowym" umożliwia
szybsze podłączenie kabli zasilających i sterujących (nie jest
stosowana w napędach wersji ‘NA’)
■■
Pamięć trwała zamontowana w bloku klawiatury, umożliwia
nieograniczone przechowywanie nastaw napędu, a nawet
przesłanie nastaw do innych napędów, co znacznie skraca czas
rozruchu
Redukcja emisji CO2 dzięki stosowaniu
napędów falownikowych Mitsubishi
Porównanie ilości emitowanego CO2 i poboru energii
w ciągu roku
■■
Silnik o mocy 15 kW przy średniej objętości powietrza
ustawionej na 60% pracuje przez 24 godziny na dobę i 365 dni
w roku. Pobór energii przeliczany jest na równoważną masę
emitowanego CO2 zgodnie z zależnością
1000 kW ÷ 0,555 ton - CO2.
Sterowanie przepustnicą za pomocą silnika ogólnego
przeznaczenia z napędem falownikowym. 75,1 ton do 24,8 ton.
Efekt redukcji emisji wynosi około 50,3 ton.
■■
Jeszcze większą redukcję emisji można osiągnąć dzięki
zastosowaniu napędów z silnikami IPM. Sterowanie przepustnicą
za pomocą silnika IPM z napędem falownikowym.
75,1 ton do 19,7 ton. Efekt redukcji emisji wynosi około 55,4 ton.
Proste uaktualnienie do najnowszego modelu
Seria FR-F500
Seria FR-F700
5
AMERYKA PÓŁNOCNA
n SILVERTON CASINO AQUARIUM, LAS VEGAS
n LAKE OF DREAMS, WYNN LAS VEGAS
Data ukończenia: 2007
Data ukończenia: 2005
Liczba pięter: 4
Liczba pięter: 45
Powierzchnia brutto: nie dot.
Powierzchnia brutto: 870 m2
Akwarium: 117 000 galonów; 442 893 litrów
Wysokość budynku: 187 m
Instalacja: pompowanie, przetwornice FR-F740
Instalacja: pompowanie, przetwornice FR-F740
Silverton Casino jest szczególnie dumne ze swojego
cylindrycznego akwarium ze słoną wodą o pojemności
117 000 galonów. To, czego nie widzą goście
odwiedzający tę popularną atrakcję, jest ukryty
mechaniczny system regulujący przepływ wody w
akwarium, jej zasolenie, temperaturę i proces filtrowania.
Rozwiązanie Mitsubishi Electric z falownikami F700
zostało wybrane do napędu dziesięciu pomp wodnych
o mocy 75 kW każda, zasilających wodospad Lake
of Dreams (Jezioro Marzeń), który znajduje się na
odwiedzanym corocznie przez miliony gości, słynnym
na całym świecie Las Vegas Boulevard. Moduł interfejsu
sieci Ethernet FR-A7-ETH działa jako koncentrator
umożliwiający podłączenie układów sterujących
przebiegiem widowiska oraz przekierowujący polecenia
i dane diagnostyczne, dzięki czemu możliwa jest płynna
integracja poszczególnych urządzeń. Rozwiązanie to
pozwala również na płynne unowocześnianie układu,
umożliwiając w miarę potrzeb wymianę starszych
napędów bez dokonywania skomplikowanych zmian w
programie i bez przedłużających się przestojów. Duża
niezawodność i opcjonalnie rozszerzona gwarancja,
przyczyniają się do obniżenia całkowitego kosztu
posiadania (TCO) i wydłużenia czasu sprawności całego
układu.
Personel akwarium wie, że przetwornica sterująca pracą
silnika pompy reguluje ilość energii pobieranej przez
silnik. Mniejsze zużycie energii to mniejsze nakłady na
konserwację silnika i wydłużenie okresu eksploatacji
całego mechanizmu. Eliminuje to także potrzebę
stosowania zaworu mechanicznego, zainstalowanego
w celu regulacji prędkości przepływu. Przy czterech
przetwornicach Mitsubishi serii F700 zainstalowanych
do tej pory, pompy pracują z prędkością wymaganą
dla wytworzenia i podtrzymania niezbędnej prędkości
przepływu 600 GPM (galonów na minutę). Każda pompa
napędzana przetwornicą zapewnia średnie obniżenie
zużycia energii o 26%. Opierając się na tych wynikach,
Kasyno Silverton będzie w najbliższym czasie instalowało
kolejne przetwornice F700.
6
AMERYKA PÓŁNOCNA
n SZPITAL MIEJSKI W BRAMPTON, ONTARIO
n ZAKŁADY SUNCOR FIREBAG, ALBERTA
Data ukończenia: 2007
Data ukończenia: 2012
Liczba pięter: 6
Liczba pięter: nie dot.
Powierzchnia brutto: 120 000 m2
Powierzchnia brutto: 10 milionów m2
Wysokość budynku: 25 m
Wysokość budynku: nie dot.
Instalacja: FR-A560
Instalacja: zespoły uzdatniania powietrza, FR-A760
Szpital miejski w Brampton zwiększył liczbę łóżek z 479
w październiku 2007 do 553 w latach 2011/2012, oferując
rosnącej populacji społeczeństwa większą przepustowość
i lepszy dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.
Suncor jest firmą energetyczną, która w 1967 roku była
pionierem w zakresie komercyjnego wykorzystania
piasków roponośnych w pobliżu Fort McMurray,
w północnowschodniej części prowincji Alberta
w Kanadzie. Obecnie, przy całkowitej produkcji około
miliarda baryłek rocznie i rezerwach wystarczających
dla utrzymania tego poziomu produkcji przez kolejne
50 lat, firma pozostaje liderem w zakresie eksploatacji
piasków roponośnych. Ponad 100 przetwornic FR-A760
oznaczonych marką MGI zostało zainstalowanych
w różnych układach mechanicznych podczas ostatniej
rozbudowy zakładu.
Setki przetwornic marki MGI typu FR-A560 zostało
zainstalowanych w układach zaopatrzenia w powietrze
i systemach pomp pracujących w budynku.
7
EUROPA
n CENTRUM NAUKI KOPERNIK, POLSKA
n JMP FLOWERS, POLSKA
Data ukończenia: 2010
Data ukończenia: 2008
Liczba pięter: 2
Liczba pięter: 1
Powierzchnia brutto: 20 000 m2
Powierzchnia brutto: 110 000 m2
Wysokość budynku: 15 m
Wysokość budynku: 12 m
Instalacja: FR-F740
Instalacja: FR-F740
Centrum Nauki Kopernik prowadzi działalność
popularyzującąnowoczesnąnaukępoprzezorganizowanie
interaktywnych wystaw skierowanych do różnych
grup odbiorców. Centrum Nauki Kopernik prezentuje
na powierzchni 15 000 m2 stałe i czasowe wystawy,
laboratoria i warsztaty, centrum konferencyjne, kawiarnie
i restauracje oraz dodatkowo pomieszczenia biurowe
i wyróżniający się, charakterystyczny ogród na dachu
budynku. Wystawy stałe obejmują około 430 eksponatów
rozmieszczonych na powierzchni niemal 5 000 metrów
kwadratowych i przyciągają codziennie około 2 500
zwiedzających. Misją Centrum jest inspirowanie
debat i dyskusji oraz działań na styku nauki i sztuki.
W tym obiekcie działa 30 przetwornic Mitsubishi
zainstalowanych w ramach systemu ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji.
Grupa JMP Flowers działa od roku 1977. Firma jest
w skali europejskiej liderem w zakresie jakości
produkowanych kwiatów. Cieplarnie JMP Flowers
zajmują całkowitą powierzchnię ponad 11 hektarów i
należą do najnowocześniejszych na świecie.
JMP specjalizuje się w uprawie kilku odmian kwiatów,
takich, jak róże, lwie paszcze i orchidee, wymagających
dość różniących się od siebie warunków . Istotne jest
stworzenie optymalnych warunków wzrostu dla każdej
z tych odmian.
W celu spełnienia tych oczekiwań konieczne było
zastosowanie przetwornic najwyższej jakości.
Dobrze opracowane funkcje systemu ogrzewania,
wentylacji i klimatyzacji oraz łatwość użytkowania
przetwornic Mitsubishi umożliwiły stworzenie
rozwiązania idealnie dostosowanego do wymagań tej
aplikacji.
Inną istotną korzyścią, jaką zapewniło zastosowanie
przetwornic częstotliwości Mitsubishi Electric, było
obniżenie zużycia energii w procesie produkcyjnym.
8
EUROPA i AZJA
n GUALA DISPENSING, WŁOCHY
n KOLEJ PODZIEMNA W DALIAN, CHINY
Data ukończenia: 2007
Data ukończenia: nie dot.
Liczba pięter: 3
Liczba pięter: nie dot.
Powierzchnia brutto: 18 m2
Powierzchnia brutto: nie dot.
Wysokość budynku: 22,3 m
Wysokość budynku: nie dot.
Instalacja: sterowanie klimatem, FR-F740,
FR-E740, FR-D740
Instalacja: wentylacja, FR-F740, FR-A740
Guala Dispensing, część Grupy Guala, jest włoską firmą
działającą w Północnych Włoszech. Firma wytwarza
dozowniki dla produktów stosowanych w gospodarstwie
domowym i pielęgnacji ciała. Proces produkcji wymaga
sterowania klimatem wewnątrz zakładu produkcyjnego,
co w tym przypadku powoduje dość poważne zużycie
energii. W celu obniżenia kosztów zużywanej energii
zainstalowano ponad 30 przetwornic częstotliwości
Mitsubishi Electric o mocy od 2,2 kW do 37 kW. Pozwoliło
to zaoszczędzić około 8% kosztów energii zużywanej
przez cały zakład. Co najważniejsze, redukcja zużycia
energii przez układ sterowania w pomieszczeniu o
kontrolowanym klimacie wyniosła około 80%. Przestój
linii produkcyjnych był niewielki ze względu na prostą
parametryzację układu. Możliwość przesyłania informacji
na temat zaoszczędzonej energii za pośrednictwem
wbudowanej magistrali Modbus została doceniona
przez klienta, który może bezpośrednio przeglądać dane
w Systemie Zarządzania Energią.
Projekt kolei podziemnej w mieście Dalian jest
pierwszym dużym projektem infrastrukturalnym
nadbrzeżnej strefy ekonomicznej w prowincji Liaoning.
Jest to także pierwszy projekt kolei podziemnej w mieście
od czasu jego założenia 110 lat temu, oznaczający wejście
miasta Dalian na rynek transportu podziemnego.
Mitsubishi dostarczy przetwornice częstotliwości FRF740 i FR-A740 dla systemów wentylacji i klimatyzacji
dworców i tuneli serwisowych łączących tunele główne.
9
AZJA
n MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY W HONG
KONGU
Data ukończenia: 1998
n BUDYNKI MIESZKALNE, HONG KONG
Data ukończenia: 2010
Liczba pięter: 41
Liczba pięter: nie dot.
Powierzchnia brutto: 110 000 m2
Powierzchnia brutto: 12,5 milionów m
2
Wysokość budynku: nie dot.
Wysokość budynku: 130 m
Instalacja: system cyrkulacji powietrza, FR-F740
Instalacja: układ pomp, FR-F746
Międzynarodowy Port Lotniczy Hong Kong, główny
port lotniczy w Hong Kongu otwarty dla operacji
komercyjnych w roku 1998, zastępuje stare lotnisko Kai
Tak. Port lotniczy stanowi ważne regionalne centrum
przeładunkowe, węzeł pasażerski i wrota umożliwiające
dostęp na kontynentalnych Chin i Azji. W ciągu jedenastu
lat Międzynarodowy Port Lotniczy Hong Kong uzyskał
osiem ważnych nagród premiujących satysfakcję jego
klientów.
W celu usprawnienia instalacji pomp zamontowano trzy
przetwornice częstotliwości Mitsubishi serii F700.
10
Cyrkulacja powietrza w korytarzach z szybami wind
na ponad 40 piętrach sterowana jest za pomocą
wentylatorów umieszczonych na szczycie każdego
bloku. Wentylatory są źródłem znacznego hałasu,
dlatego w celu rozwiązania tego problemu zarząd
nieruchomości zainstalował przetwornice Mitsubishi
do sterowania pracą wentylatorów w poszczególnych
blokach. Wprowadzono proste sterowanie U/f ze stałą
częstotliwością. Przetwornice są sterowane ręcznie
z zewnętrznej skrzynki sterowniczej umieszczonej
obok wentylatora lub zdalnie, za pośrednictwem
sieci. Zastosowanie rozwiązania wykorzystującego
przetwornice częstotliwości Mitsubishi usunęło
problemy spowodowane hałasem.
AZJA
n HOTEL METRO PARK, HONG KONG
n CENTRUM BANKOWE, HONG KONG
Data ukończenia: 2007
Data ukończenia: 1975
Liczba pięter: 33
Liczba pięter: 25
Powierzchnia brutto: 70 000 m2
Powierzchnia brutto: nie dot.
Wysokość budynku: 100 m
Wysokość budynku: 80 m
Instalacja: wentylacja, FR-F740
Instalacja: wentylacja, FR-F740
Metro Park Hotel jest zlokalizowany w głównym okręgu
Hong Kongu mieszczącym firmy handlowe, centra
handlowe i centra rozrywki - Causeway Bay.
Centrum Bankowe zostało ukończone w roku 1975.
Budynek liczy 25 kondygnacji i mieści centrum
handlowe i pomieszczenia biurowe.
Mitsubishi Electric dostarczyła przetwornice F740 dla
hotelu Metro Park w celu usprawnienia układu wentylacji.
Aby usprawnić system wentylacji, na każdym z pięter
o charakterze komercyjnym zainstalowano 18
przetwornic częstotliwości Mitsubishi.
11
SINGAPUR
n CENTRUM FINANSOWE MARINA BAY,
SINGAPUR
n CENTRUM HANDLOWE CITY SQUARE MALL,
SINGAPUR
Data ukończenia: 2010
Data ukończenia: 2009
Liczba pięter: 55 (hotele)
Liczba pięter: 9
Powierzchnia brutto: 35 500 m2
Powierzchnia brutto: 65 000 m2
Wysokość budynków: 150 – 170 m
Wysokość budynku: 35 m
Instalacja: FR-F740, FR-F746
Instalacja: FR-F740, FR-F746
Centrum Finansowe Marina Bay położone jest na
doskonałej działce nadmorskiej o powierzchni 3,55
hektara. Wchodzące w jego skład trzy biurowe wieżowce
oferują niemal trzy miliony stóp kwadratowych
powierzchni biurowej (279 tys. m2), dwa wieżowce
mieszkalne mieszczą 649 luksusowych apartamentów
oraz oferują około 176 000 stóp kwadratowych (13,4 tys.
m2) powierzchni przeznaczonej na handel detaliczny.
City Square Mall jest pierwszym ekologicznym centrum
handlowym w Singapurze, które za cechy zwiększające
wydajność energetyczną i oszczędne zużycie energii
uzyskało nagrodę Building Construction Authority (BCA)
Green Mark Platinum Award.
Mitsubishi dostarczyło firmie Integrated Resorts
@ Marina Bay Sands przetwornice F740/F746.
Zastosowania tych przetwornic obejmowały: wieże
chłodnicze, pompy wody schłodzonej i pompy
kondensatu, wentylatory (dla parkingów, kuchni, klatek
schodowych itp.) oraz zespoły uzdatniania powietrza.
12
City Square Mall jest 9-kondygnacyjnym centrum
handlowo-usługowym, zawierającym przestrzeń
przeznaczoną na handel detaliczny, wieżowiec biurowy,
4 podziemne poziomy mieszczące sklepy detaliczne oraz
obiekty pomocnicze, w tym park miejski. Mitsubishi
dostarczyło przetwornice częstotliwości przeznaczone do
takich zastosowań, jak pompy wodne, wentylatory, wieże
chłodnicze, zespoły uzdatniania powietrza, konwektory
wentylatorowe itp.
JAPONIA
n TOKYO BUILDING, JAPONIA
n ZAKŁADY PRODUKCYJNE NAGOYA, JAPONIA
Data ukończenia: 2005
Data ukończenia: 1924
Liczba pięter: 33
Liczba pięter: zmienna, zależna od budynku
Powierzchnia brutto: 1 140 000 m2
Powierzchnia brutto: 306 000 m2
Wysokość budynku: 164 m
Wysokość budynku: zmienna, zależna od budynku
Instalacja: FR-F700
Instalacja: FR-E700, FR-A700, FR-F700
W budynku Tokyo Building (TOKIA) mieści się 29
centrów rozrywki i 3 kompleksy biurowe. Potocznie
stosowana nazwa TOKIA stanowi swoiste połączenie
słów Tokyo (to znaczy. Tokyo Building), tokimeki (co
oznacza po japońsku "rozemocjonowanie") oraz “All
Day” (przez cały dzień).
Zakłady Nagoya są zakładem produkcyjnym Mitsubishi
Electric, zajmującym się opracowywaniem i produkcją
wielu linii produktów, w tym produktów przeznaczonych
do automatyzacji zakładów przemysłowych. Wiele
przetwornic częstotliwości Mitsubishi Electric (serii
FR-E700, FR-A700, FR-F700) stosowanych jest
w układach klimatyzacji czystych pomieszczeń
przeznaczonych do montażu przecinarek laserowych.
Pomieszczenia czyste mają łączną powierzchnię 2 050
m2 i objętość 7 600 m3. Zastosowanie tych przetwornic
znacznie zmniejsza zużycie energii w budynku przy
utrzymaniu wysokiego poziomu wentylacji.
Ogólnoświatowa siedziba główna Mitsubishi Electric
jest zlokalizowana właśnie w budynku TOKIA Building.
Przetwornice częstotliwości Mitsubishi zostały
zainstalowane w celu zwiększenia oszczędności energii
zużywanej w budynku, jako część szerszego systemu
zarządzania budynkiem.
13
PRODUKTY
Optymalne sterowanie wzbudzeniem
Przetwornice częstotliwości Mitsubishi zapewniają oszczędności energii wykraczające poza wynikające z prawa podobieństwa przepływów.
Te dodatkowe oszczędności zapewnia specjalny algorytm przetwornic Serii 700, zwany optymalnym sterowaniem wzbudzeniem.
Optymalne sterowanie wzbudzeniem dynamicznie optymalizuje moc dostarczaną do wału silnika w funkcji rzeczywistego obciążenia układu.
Moc rzeczywista, wymagana w warunkach obciążenia zmiennym momentem obrotowym, jest w całym zakresie prędkości eksploatacyjnych tak
samo wyjątkowa, jak sam system. Charakterystyki uwzględniające przewymiarowanie systemu oryginalnego, warunki otoczenia oraz oddziaływanie
z innymi systemami budynku, stwarzają rzeczywiste możliwości dodatkowych oszczędności energii, gdy wykorzystywane są przetwornice Mitsubishi.
F700
Najnowsza generacja energooszczędnych przetwornic częstotliwości
jest prosta w konfiguracji i zapewnia wieloletnią i bezproblemową
eksploatację. Największy model może przy pełnym obciążeniu
dostarczyć prądu o wartości 1212 A. Kompatybilność z najbardziej
popularnymi na świecie protokołami sieciowymi do zarządzania
funkcjonowaniem budynków, takimi, jak Siemens FLN, Metasys N2,
BACnet czy LonWorks™, zapewnia łatwą integrację zarówno
w nowych budynkach, jak i w przypadku unowocześniania
istniejących instalacji.
Moc przetwornicy
Klasa 200V: 0,75 kW ~ 110 kW Klasa 400V: 0,75 kW ~ 560 kW
Układ sterowania
Sterowanie U/f, optymalne sterowanie
wzbudzeniem, prosty układ wektorowego
sterownia strumieniem magnetycznym
Zakres częstotliwości wyjściowych
0,5~400 Hz
Komunikacja
Modbus, CC-Link, DeviceNet, Profibus-DP,
LonWorks, Metasys N2, Siemens FLN, BACnet,
EtherNET/IP
D700
Niewielkie pod względem wymiarów mikro-przetwornice Mitsubishi
oferują wiele możliwości, w tym wbudowany sterownik PID i funkcję
startu w locie (przeszukiwanie częstotliwości). W przypadku systemów
wykorzystujących analogową prędkość odniesienia, przetwornice serii
D700 stanowią szczególnie oszczędny sposób uzyskania oszczędności
energii nawet dla najmniejszych wentylatorów i pomp.
Moc przetwornicy
14
Trójfazowa klasa 200V: 0,1 kW ~ 15 kW
Trójfazowa klasa 400V: 0,4 kW ~ 15 kW
Jednofazowa klasa 200V: 0,1 kW ~ 2,2 kW
Jednofazowa klasa 100V: 0,1 kW ~ 0,75 kW
Układ sterowania
Sterowanie U/f, optymalne sterowanie
wzbudzeniem, sterownie wektorem strumienia
magnetycznego ogólnego przeznaczenia
Zakres częstotliwości wyjściowych
0,2~400 Hz
Komunikacja
Modbus
A700
Zaawansowane osiągi umożliwiają stosowanie tych przetwornic
w wielu różnych aplikacjach o zmiennej prędkości, poczynając od
środków transportu i aparatury chemicznej, aż po aplikacje sterowania
liniami produkcyjnymi, jak nawijarki i maszyny drukarskie. Znaczna
elastyczność pozwala użytkownikom dobrać przetwornicę dokładnie
do wymagań aplikacji.
Moc przetwornicy
Układ sterowania
Klasa 200V: 0,4 kW ~ 90 kW
Klasa 400V: 0,4 kW ~ 500 kW
Sterowanie U/f, zaawansowane sterowanie
wektorem strumienia magnetycznego
i rzeczywiste bezczujnikowe sterowanie
wektorowe / sterowanie wektorowe (*1)
*1. Dostępne jedynie po zamontowaniu opcji FR-A7AP/
FR-A7AL.
Zakres częstotliwości wyjściowych
0,2~400 Hz
Komunikacja
Modbus, CC-Link, DeviceNet, Profibus-DP,
LonWorks, SSCNET III, ControlNet, Metasys N2,
Siemens FLN, BACnet, EtherNET/IP
E700
Uniwersalność zastosowań przetwornic serii E700 sprawia, że
stanowią one doskonały wybór zarówno dla firm typu OEM, jak i dla
użytkowników końcowych, którzy mają zarówno stałe, jak i zmienne
momenty obciążenia. Przyjazne dla silników miękkie przełączanie
modulacji PWM, tryb autodiagnostyki, zaawansowane sterownie
wektorem strumienia magnetycznego i tryb optymalizacji strumienia
zaprojektowany tak, aby umożliwić jeszcze większe oszczędności
energii niż przy sterowaniu za pomocą charakterystyki U/f, to tylko
kilka spośród standardowych możliwości przetwornic tej serii.
Moc przetwornicy Trójfazowa klasa 200V: 0,1 kW ~ 15 kW
Trójfazowa klasa 400V: 0,4 kW ~ 15 kW
Jednofazowa klasa 200V: 0,1 kW ~ 2,2 kW
Jednofazowa klasa 100V: 0,1 kW ~ 0,75 kW
Układ sterowania Sterowanie U/f, zaawansowane sterowanie
wektorem strumienia magnetycznego,
sterownie wektorem strumienia magnetycznego
ogólnego przeznaczenia, optymalne sterowanie
wzbudzeniem
Zakres częstotliwości wyjściowych
0,2~400 Hz
Komunikacja
Modbus, CC-Link, DeviceNet, Profibus-DP,
LonWorks, Siemens FLN
Seria Q: oryginalny system wieloprocesorowy
Sterowniki PLC serii L łączą w swoich jednostkach centralnych kilka
różnych właściwości, takich, jak szybkie liczniki, pozycjonowanie
i funkcje logowania danych. Ze swoją kompaktową, lecz wysoce
elastyczną architekturą, seria L stanowi doskonałe rozwiązanie dla wielu
systemów sterowania maszynami i zarządzania budynkami.
Sterowniki PLC serii Q są wyposażone w funkcję pracy
wieloprocesorowej, co umożliwia równoczesna instalację wielu
jednostek centralnych. Umożliwia to lepsze dostosowanie konfiguracji
systemu do skali i celów zakładu produkcyjnego.
Seria FX: wygodna i elastyczna
Mikro-sterowniki PLC serii FX posiadają liczne wbudowane funkcje,
które czynią z nich urządzenia idealnie nadające się do pracy we
wszystkich układach sterowania maszynami i funkcjonowaniem
budynków, w tym w układach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji,
układach sterowania pracą wentylatorów i pomp, a nawet w
układach regulacji temperatury. Zaprojektowane do pracy w ciasnych
pomieszczeniach, sterowniki te mogą być rozbudowywane, dzięki czemu
mogą spełniać praktycznie dowolne wymagania zarówno pod względem
skali, jak i realizowanych funkcji.
PRODUKTY
Seria L: kompaktowa, ale potężna
Wyłącznik niskiego napięcia:
Wysoka jakość i doskonałe osiągi
Mitsubishi Electric oferuje szeroki asortyment wyłączników niskiego
napięcia takich rodzajów, jak MCB, MCCB, ELCB i ACB dla prądów
znamionowych od 0,5 A do 6300 A. Posiadamy ponad 75-letnie
doświadczenie w produkcji i projektowaniu wyłączników niskiego
napięcia i nadal dostarczamy do odbiorców na całym świecie produkty
wysokiej jakości i o doskonałych osiągach. Nasze wyłączniki niskiego
napięcia realizują nie tylko ochronę bezpieczeństwa, lecz także poprzez
wizualizowanie zużycia energii wspierają działania klientów na rzecz jej
oszczędzania.
Graficzny terminal operatorski GOT1000
Platforma GOT1000 łączy w sobie najlepszą wydajność, grafikę i
funkcjonalność w unikalnej, ultrakompaktowej i odpornej obudowie.
Wbudowane układy komunikacji, w tym porty USB zamontowane
na przednim panelu, ułatwiają dostęp do danych i ich odzyskiwanie.
Dostępny jest szeroki asortyment rozwiązań, zarówno w zakresie
montażu panelowego, jak i montażu w obudowie zawieszanej, które nie
tylko spełniają, ale wręcz przewyższają wymagania dowolnej aplikacji.
Styczniki serii MS-N: kompaktowa obudowa, pełen zestaw
funkcji
Kompletny asortyment sterowników silników o prądach znamionowych
do wielkości 800 A. Produkty posiadają świadectwa zgodności z
normami UL i CSA, spełniają także wymagania norm obowiązujących
na wszystkich najważniejszych rynkach świata. Dostępny jest także
pełen asortyment opcji i akcesoriów. Styczniki Mitsubishi Electric
były testowane z wyłącznikami serii WS, tworząc zespół o najlepszym
możliwym współczynniku SCCR.
Seria ME96-NSR: uniwersalny przyrząd pomiarowy
Uniwersalne przyrządy pomiarowe Mitsubishi Electric serii NS
odznaczają się doskonałymi parametrami i krystalicznie przejrzystym
wyświetlaczem. Dzięki prostym funkcjom operacyjnym, urządzenia serii
NS stanowią doskonałe uzupełnienie każdego układu pomiarowego lub
systemu nadzoru.
15
Ogólnoświatowa sieć biur sprzedaży Mitsubishi Electric
Australia
Brazylia
Kanada
Chiny
Hong Kong
Czechy
Francja
Mitsubishi Electric Australia Pty. Ltd.
348 Victoria Road, Rydalmere, N.S.W 2116,
Australia
Tel: +61-2-9684-7777
MELCOTEC
Av. Paulista, 1439, cjs 72/74, 01311-200
Bela Vista - São Paulo, SP
Tel: +55-11-3146-2200
Mitsubishi Electric Automation, Inc.
4299 14th Avenue
Markham, Ontario L3R 0JS
Tel: +1-905-475-8989 Canada (Kanada)
Mitsubishi Electric Automation
Center
No. 1386 Hongqiao Road
Shanghai, China 200336
Tel: +86-21-2322-3030
Mitsubishi Electric Automation
(Hong Kong) Ltd.
10/F, 169 Electric Road, North Point,
Hong Kong
Tel: +852-2887-887
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Oddział Czechy
Avenir Business Park, Radlická 714/113a CZ158 00 Praha 5
Tel: +420-251-551-470
Mitsubishi Electric Europe B.V.
French Branch
25, Boulevard des Bouvets, F-92741 Nanterre
Cedex, France (Francja)
Tel: +33-1-5568-5568
Niemcy
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Oddział Niemcy
Gothaer Strasse 8, D-40880 Ratingen,
Niemcy
Tel: +49-2102-486-0
Indie
FAID Head Office
Emerald House, EL-3, J Block,
M.I.D.C. Bhosari, Pune - 411026, INDIA
(INDIE)
Tel: +91-20-2710 2000
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Oddział Włochy
Viale Colleoni 7-20041 Agrate Brianza
(Milano), Italy (Włochy)
Tel: +39-039-60531
Mitsubishi Electric Automation
Korea Co., Ltd.
1480-6, Gayang-dong, Gangseo-ku, Seoul,
157-200, Korea
Tel: +82-2-3660-9552
Włochy
Korea
Japonia
Mitsubishi Electric Corporation
Tokyo Building 2-7-3, Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan
(Japonia)
Tel: +81-3-3218-6510
Meksyk
Mitsubishi Electric de México SA de CV
Division Automatizacion Industrial
Mariano Escobedo 69, Zona Industrial
Tlalnepantla, Edo de México 54030
Tel +52 55 9171 7687
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Oddział Polska
ul. Krakowska 50, 32-083 Balice, Poland
(Polska)
Tel: +48-12-630-47-00
Polska
Rosja
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Moscow Office
52/3, Kosmodamianskaya nab.,
115054, Moscow, Russia
Tel: +7-812-633-3497
Singapur
Mitsubishi Electric Asia Pte, Ltd.
307 Alexandra Road #05-01/02
Mitsubishi Electric Building,
Singapore 159943
Tel: +65-6470-2480
Hiszpania
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Spanish Branch
Carretera de Rubi 76-80, E-08190 Sant Cugat
del Valles (Barcelona), Spain (Hiszpania)
Tel: +34-93-565-3131
Tajlandia
Mitsubishi Electric Automation
(Thailand) Co., Ltd.
Bang-Chan Industrial Estate No.111, Soi
Serithai 54, T.Kannayao, A.Kannayao, Bangkok
10230 Thailand (Tajlandia)
Tel: +66-2-517-1326
Wielka Brytania Mitsubishi Electric Europe B.V.
UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Hertfordshire, AL10
8XB, U.K. (Wielka Brytania)
Tel: +44-1707-276100
U.S.A.
Mitsubishi Electric Automation, Inc.
500 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061 U.S.A.
Tel: +1-847-478-2100
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktów wyszczególnionych
w niniejszym katalogu, prosimy przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi.
Mitsubishi Electric Corporation Nagoya Works jest fabryką posiadającą certyfikat
ISO14001 (standard dla systemów zarządzania środowiskowego) oraz certyfikat
ISO9001 (standard dla systemów zarządzania jakością)
"Eco Changes" jest deklaracją
środowiskową Grupy Mitsubishi Electric
i wyraża stanowisko Grupy w zakresie
zarządzania środowiskiem.
Poprzez cały szereg różnorodnych działań
przyczyniamy się do realizacji
zrównoważonego społeczeństwa.
HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb L(FOA)00001-A(1209)MEAU

Podobne dokumenty