k arta informacyjna siv 2 gal 800-233

Transkrypt

k arta informacyjna siv 2 gal 800-233
KARTA INFORMACYJNA
Nazwa produktu:
Nr indeksowy:
Rodzaj procesu:
SIV 2 GAL 800-233
800-233
Inhibitor trawienia
Przeznaczenie produktu
SIV 2 GAL 800-233 jest płynnym inhibitorem stosowanym przy
sporządzaniu kąpieli trawiących na bazie kwasu solnego, siarkowego i
fosforowego. Chroni materiały żelazne, zapobiega nadmiernemu ubytkowi
materiału, wspomaga usuwanie nagaru olejowego. Preparat zawiera
inhibitory, które umożliwiają dłuższy czas procesu trawienia, bez
szkodliwego wpływu na powierzchnie.
Dozowanie produktu
Ilości wsadowe na 100 litrów kąpieli:
Od 0,3 litra do 1 litra (do usuwania nagaru olejowego max. 2 litry)
Prowadzenie kąpieli
Temperatura kąpieli dla detali żelaznych: 20 - 60°C
Wartość pH 3 ÷ 3,6
Dostępne opakowania
Kanister
Specyfikacja techniczna
W 20°C:
Masa [kg]: 30 / objętość [L]: średnio 29
wygląd:
Ciemno żółta ciecz
gęstość:
1,036 g/cm
pH:
3
~
3,2
Obróbka ścieków
Dodatek nie zawiera środków kąpleksotwórczych, które tworzyłyby
kompleksy z cynkiem lub innymi metalami ciężkimi. Neutralizacje
przeprowadza się metodami konwencjonalnymi przy pH 8,5 – 9.
Charakterystyka produktu
Produkt jest klasyfikowany jako szkodliwy: Xn
Określenie rodzaju zagrożenia: R 22 i R 41
Określenia dotyczące prawidłowego postępowania: S: 26, 28, 35, 37, 39,
Gwarancja
Niniejsza karta jest wstępną informacją o produkcie, w przypadku
zainteresowania służymy obszerniejszą instrukcja, kartą charakterystyki
oraz doradztwem technologicznym. Odpowiedzialność możemy wziąć
jedynie za niezmienna jakość produktu w momencie wysyłki, ponieważ
na regulaminowe stosowanie produktu w Państwa zakładzie nie mamy
wpływu.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GALKOR” Sp. z o.o. PL 86-010 KORONOWO, ul. Aleje Wolności 1A
Tel./ Fax (52) 382 18 45 http://www.galkor.pl e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty