KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA

Transkrypt

KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA
Załącznik do Uchwały nr 36/2015 Senatu UKSW
z dnia 26 marca 2015 r.
KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI
1. Prof. dr hab. Wiesław Wysocki (WNHiS)
KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI
1. Prof. UKSW dr hab. Elżbieta Osewska (WSR)
2. Ks. prof. dr hab. Józef Wroceński (WPK)
ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prof. dr hab. Elżbieta Aranowska (WFCH)
Prof. dr hab. Waldemar Deluga (WNHiS)
Mgr. inż. Tatiana Frydrych (WNH/administracja)
Prof. UKSW dr hab. Henryk Gasiul (WFCH)
Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (WT)
Ks. prof. dr hab. Ryszard Moń (WFCH)
Ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba (WNHiS)
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ks. dr hab. Grzegorz Bugajak (WFCH)
Prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus (WNP)
Prof. UKSW dr hab. Jerzy Kaczorowski (WNH)
Prof. UKSW dr hab. Mieczysław Mejor (WNH)
Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak (WT)
Ks. dr hab. Waldemar Woźniak (WFCH)
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prof. UKSW dr hab. Agnieszka Bender (WNHiS)
Ks. dr Krzysztof Marcyński (WT)
Mgr Arkadiusz Mróz (WPK)
Dr Magdalena Łaptaś (WNHiS)
Dr Michał Poniatowski (WPK)
Ks. dr hab. Tomasz Wielebski (WT)
Dr Dominika Żukowska-Gardzińska (WT)
ZŁOTY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
1.
2.
3.
4.
Dr Tadeusz Gołgowski (WNHiS)
Prof. dr hab. Andrzej Ochocki (WNHiS)
Ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak (WPK)
Bogumiła Sulich (WNH/administracja)
SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIA SŁUŻBĘ
1. Ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło (WT)
BRĄZOWY MEDAL ZA DŁUGOLETNIA SŁUŻBĘ
1.
2.
3.
4.
Dr Katarzyna Flader-Rzeszowska (WT)
Ks. dr Dariusz Sztuk (WT)
Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar (WT)
Mgr Agnieszka Wilczek (Administracja)
MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
1. Dr Artur Baranowski (WBNŚ)
2. Dr Urszula Bejma (WNHiS)
3. Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa (WT)
4. Dr hab. Maria Boużyk (WNP)
5. Dr hab. Piotr Broda-Wysocki (WNHiS)
6. Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło (WT)
7. Dr Dominika Dzwonkowska (WFCH)
8. Ks. prof. UKSW dr hab. Leonard Fic (WT)
9. Dr hab. Barbara Galas (WNP)
10. Dr Marcin Jewdokimow (WNH)
11. Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj (WT)
12. Dr Tomasz Korczyński (WNHiS)
13. Dr Olga Kotowska-Wójcik (WNHiS)
14. Dr Małgorzata Laskowska (WT)
15. Prof. dr hab. Wiesław Macek (WMP.SNŚ)
16. Dr Tomasz Malowaniec (WNH)
17. Ks. Dr Mirosław Mejzner (WT)
18. Dr Dariusz Milewski (WNHiS)
19. Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz (WNHiS)
20. Ks. dr Janusz Nowiński (WNHiS)
21. Dr Małgorzata Pawlus (WNHiS)
22. Dr Anna Skolimowska (WNHiS)
23. Dr Barbara Strzałkowska (WT)
24. Dr hab. Joanna Truszkowska (WNHiS)
25. Dr Marcin Zarzecki (WNHiS)