Zapraszamy - Powiat Czarnkowsko

Komentarze

Transkrypt

Zapraszamy - Powiat Czarnkowsko
WYKLEJKI:Layout 1
2014-05-15
11:23
Strona 1
Album fotograficzny powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
Zdjęcia: Jacek Wojcieszyński
WYKLEJKI:Layout 1
2014-05-15
11:23
Strona 2
Powiat
czarnkowsko-trzcianecki
WYKLEJKI:Layout 1
2014-05-15
11:23
Strona 3
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 1
Album fotograficzny powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
Zdjęcia: Jacek Wojcieszyński
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 2
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 3
Otwórz oczy, spójrz! Zatrzymaj się w codziennym pędzie i gonitwie
choćby na krótką chwilę. Naprawdę warto!
Dostrzeż piękno i bogactwo otaczającego Cię świata
- tryskającą świeżością wiosnę, budzącą przyrodę do życia;
słoneczne, ciepłe w rozkwicie lato;
dojrzałą, złotą i pełną kolorów jesień
oraz spokojną, cichą, dającą wytchnienie zimę.
Zobacz, jak wszystko wokół się zmienia - zanurz się w symfonię
barw natury, poznaj zabytki, a także ciekawe miejsca,
które prezentuje album „Cztery pory roku wzdłuż Noteci”.
Z ogromną przyjemnością oddaję w Państwa ręce to wyjątkowe
wydawnictwo. Mam nadzieję, że pomoże ono odkrywać historię,
tradycję oraz unikalną różnorodność flory i fauny naszej Małej Ojczyzny,
wszystkich zaś przyjezdnych i odwiedzających zachęci
do przyszłych, stałych powrotów!
Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 4
PRZYRODNICZO
Powiat czarnkowsko-trzcianecki, położony w północnej części województwa wielkopolskiego, to miejsce niezwykłe. Niezmieniona działalnością
człowieka przestrzeń, unikalne formy zielonych wzgórz morenowych,
połączone z malowniczo wtulonymi w nie jeziorami i królowa rzek regionu Noteć, dodają naturalnego uroku całej okolicy.
Ponad połowę powierzchni tego czarującego zakątka Wielkopolski zajmują
gęste lasy, z całym bogactwem ich flory i fauny. Znajdziecie tu Państwo kilkadziesiąt okazów drzew uznawanych za pomniki przyrody - wymieńmy chociażby “Wojtka” - 400 - letni dąb szypułkowy o obwodzie 7,5 m, wysoki na 24 m
(Smolarnia); dęby “Protazy”, “Gerwazy” i “Damazy” oraz wiąz szypułkowy “Walenty” (Smolarnia, Gębice, Gębiczyn). Dendrologicznymi zabytkami są także
wiekowe lipy między innymi w: Dębogórze, Połajewie, Dłużewie, a także buki w Dębem i bliskim sąsiedztwie zamku w Goraju.
Dolina Noteci - niegdyś pasmo rozlewisk i trzęsawisk, powstałe w wyniku
wyżłobienia terenu wodami topniejącego lodowca, charakteryzuje się dużą
różnorodnością świata roślinnego i zwierzęcego. Przebiegają tędy główne trasy
migracji ptactwa wodno-błotnego, przelatującego ze swych lęgowisk, na zimowiska położone w zachodniej Europie i północnej Afryce. To sprzyja gromadzeniu się naszych skrzydlatych przyjaciół w okolicy - szczególnie wiosną.
Obszar ten zamieszkują również populacje saren, lisów, zajęcy, jenotów i dzików - co sprawiło, że całość włączono do sytemu Natura 2000.
Nad częścią Doliny górują strome wzniesienia morenowe o charakterze polodowcowym, których różnica wysokości sięga miejscami 80 m. Te prawie górzyste rejony nazywane są Szwajcarią Czarnkowską lub zamiennie - Moreną
Czarnkowską.
Warto docenić naturalną ciszę i spokój zachodniej części powiatu. Pomieszanie wód i lasów, czyni z tej okolicy nietuzinkowy zakątek. W lasy Puszczy
Drawskiej wtapia się ponad 20 jezior i największe z nich - Jezioro Królewskie.
Przepływa tu Drawa oraz wpadające do niej Płociczna, Szczuczna i Człapia. Rzek
trzymają się bobry i wydry, a w bliskości wody obserwować można w spokoju
ptactwo rzeczne. Wspomnieć w tym miejscu trzeba o szczególnie cennych torfowiskach w Przesiekach oraz widłakowym borze w leśnictwie Żelichowo - pereł
przyrodniczych jest bowiem u nas wiele.
W powiecie występują objęte ochroną strefy wpisane do sieci Natury 2000
- dwa rezerwaty przyrody („Źródliska Flinty“ z jeziorem Niewiemko, „Wilcze
Błoto”), a także niewielki fragment Drawieńskiego Parku Narodowego. Podziwiając je przyjrzyjcie się Państwo równocześnie wspaniałej spuściźnie historycznej rejonu.
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 5
KULTUROWO
Czarnków jest 800-letnim, pięknym miastem w Wielkopolsce. Niegdyś był
to wczesnopiastowski gród, przy którym z czasem powstała otwarta osada targowa, zarządzana od wieku XIII przez Czarnkowskich - gałąź możnego magnackiego rodu Nałęczów. Poszukując ciekawych miejsc, proszę zwrócić uwagę
na siedzibę Urzędu Miasta - budowlę eklektyczną z połowy XIX wieku. Po lewej
stronie ratusza znajduje się - dawniej kolegiacki - dziś parafialny kościół pw. św.
Marii Magdaleny. Jest on głównym zabytkiem miasta. Wschodnią pierzeję rynku
otwiera ulica Rybaki, przy niej mieści się neogotycki budynek Starostwa Powiatowego z roku 1910. Ponadto interesujące są pozostałości zabudowy spichlerzowej o konstrukcji szachulcowej na placu Powstańców Wielkopolskich oraz
XIX-wieczny browar, wytwarzający metodą tradycyjną wyśmienite piwo Noteckie. Na koniec proszę spojrzeć na pochylonego nad swą kroniką Janka
z Czarnkowa. Rzeźba przedstawiająca najsłynniejszą postać związaną z miastem stoi na poddanym niedawno rewitalizacji placu Wolności.
Lubiących podziwiać rezydencje, okazałe zespoły pałacowe - zapraszamy
do Goraja, gdzie magnacka rodzina Hochbergów wzniosła w latach 1908-1912
neorenesansowy zamek. Niedaleko Gębic - w Gębiczynie odnaleźć można
osobliwą, murowaną zagrodę - relikt XVIII-wiecznego budownictwa olęderskiego na obrzeżach Puszczy Noteckiej.
Kierując się na południe koniecznie należy zawitać do Lubasza. Miejscowość
tą wpisał na swoją mapę pod nazwą Limioseleion geograf Ptolemeusz. Prawdopodobnie to właśnie tutaj istniał punkt postojowy rzymskich kupców na
szlaku bursztynowym. Proponujemy przekroczyć progi Sanktuarium Narodzenia NMP - Królowej Rodzin, miejsca pielgrzymek wiernych z całego kraju.
Ślady minionych czasów widać także w Połajewie, na wschodnich rubieżach
powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Rocznikarskie wzmianki o tym miejscu
pochodzą z przełomu XI i XII wieku. Na przestrzeni kilku stuleci wieś przechodziła w posiadanie Nałęczów Obrzyckich, rodu Czarnkowskich i Atanazego Miączyńskiego - fundatora kościoła pw. św. Michała Archanioła (wzniesiony w
latach 1773-1780). W bezpośrednim jego sąsiedztwie usytuowane są dwie kaplice z 1907 r., które wpisano do rejestru zabytków.
Historia największego miasta powiatu - Trzcianki sięga XIII wieku, kiedy to
przy trakcie handlowym z Poznania do Kołobrzegu powstała pierwsza osada,
będąca jednocześnie terenem przecinania się lokalnych dróg (stąd pierwotna
nazwa Rozdróżka). Z uwagi na włókiennicze korzenie, warto zwiedzić w wiekowym ośrodku przebudowane lamusy tkackie przy ul. Mochnackiego - domy
z przełomu XVIII i XIX wieku, dawną rytualną łaźnię żydowską z przełomu
XVIII/XIX wieku przy ul. Wita Stwosza 6 oraz budynek Urzędu Miejskiego, zaadaptowany w 1854 r. na Ratusz. Przy okazji proponujemy udać się do neobarokowego, bazylikowego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela (z lat 1914-1915).
Wieleń - to stary gród nadnotecki. Pojawia się na kartach kroniki Jana Długosza, który wymienia go opisując wyprawy Bolesława Krzywoustego nad
Noteć. Chętni znajdą z pewnością wyciszenie we wczesnobarokowym kościele
pw. MBW i św. Michała Archanioła z polichromowanym wnętrzem w stylu regencji z 1615 roku. Wyjątkowym jest też pałac Sapiehów, którego budowę rozpoczął Piotr Sapieha w 1749 roku.
Ziemie, które od zawsze porastała puszcza, stanowiły jeszcze na początku
XIX w. olbrzymią połać, pełną trzęsawisk i bagien. Jedynie brzegi Noteci były
bezleśne i nieco bardziej nadające się pod uprawę. Wzmianki o kolejnym dużym
ośrodku kolonizacji na tych terenach - Drawsku pochodzą z dokumentu datowanego na 1298 rok, w którym Władysław Łokietek nadał między innymi tę
wieś kasztelanowi Wincentemu z Nałęczów. Pozostałością po dawnych czasach,
jest siedziba Urzędu Gminy (przełom XIX i XX w.). Inny zabytek stanowi kościół
pw. Serca Jezusowego z 1901 roku wraz z przynależną dzwonnicą. Przykłady
XVIII-wiecznej zabudowy gospodarskiej zachowały się we wsiach Marylin, Kamiennik, Chełst.
Istotnym punktem na mapie turystycznej powinien być także Krzyż
Wielkopolski. Swą nazwę i rozwój, zawdzięcza skrzyżowaniu szlaków kolejowych, sprzyjających jego rozkwitowi przez prawie 150 lat. Początki dzisiejszego
miasta sięgają 1701 roku. Wówczas dzięki rodowi Sapiehów osadnictwo nowożytne przybrało na sile. Jednym z najstarszych oraz najważniejszych
w Krzyżu Wielkopolskim obiektów architektonicznych o charakterze zabytku,
jest dworzec kolejowy, który powstał w końcu XIX wieku.
Warto wiedzieć, że przemierzając te strony natraficie Państwo na wspaniałe
przykłady drewnianej architektury sakralnej. Unikalnego klimatu tych kościołów
doświadczyć można w Chełście (1765 r.), Dzierżążnie Małym (pocz. XVII w.),
Dzierżążnie Wielkim (1595 r.), Herburtowie (1782 r.), Hucie Szklanej (1774 r.) i w
Nowych Dworach (1792 r.).
Ciekawych bogatej przeszłości naszej Małej Ojczyzny zachęcamy do zwiedzenia Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie oraz Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance, które w swoich zbiorach posiadają atrakcyjne eksponaty
archeologiczne, etnograficzne i historyczne.
Zapraszamy
więcej na www.tuodpoczniesz.pl
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 6
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 7
WIOSNA
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 8
■ Wiosenny zachód słońca
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 9
■ Powiat czarnkowsko-trzcianecki to raj dla kajakarzy. Miała jest największą z rzek przecinających
Puszczę Notecką. Pod względem krajobrazowym stanowi jedną z najpiękniejszych tras wodnych
regionu. Łączy ze sobą 9 malowniczych rynnowych jezior, a słaby prąd rzeki na krótkich odcinkach między jeziorami umożliwia zwiedzanie górnej części szlaku w obu kierunkach. Jej brzegi
są ostoją dla wielu gatunków zwierząt.
9
Czarnkow1:Layout 1
10
2014-05-13
13:16
Strona 10
■ Dla kajakarzy rzeka Drawa jest wymagająca. Jej nurt jest miejscami łagodny,
a na kolejnych odcinkach bywa zdradliwy i rwący.
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 11
■ Pierwsze maki
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 12
■ Myśliwska ambona wśród łanów rzepaku.
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 13
■ Pośród wiosennie kwitnącej przyrody, czekają na wędrujących Puszczą Notecką i Doliną Noteci
ciekawe miejsca, do których prowadzą liczne szlaki turystyczne.
13
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
■
14
13:16
Strona 14
Naturalne, wolne od gospodarki człowieka zakątki Szwajcarii Czarnkowskiej i niepowtarzalne formy krajobrazu, dodają
niezwykłego uroku temu miejscu. Dominuje tutaj drzewostan liściasty, w którym spotykamy starodrzew bukowy i dębowy.
Strona 15
13:16
2014-05-13
Czarnkow1:Layout 1
■ Na szlaki rowerowe zapraszamy nie tylko wiosną.
Strona 16
13:16
2014-05-13
Czarnkow1:Layout 1
■ Meandry Noteci - widok z gorajskiego wzniesienia.
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 17
■ Noteć to główna rzeka regionu, wijąca się szeroką doliną w królestwie łąk i dzikiej przyrody.
Płynie centralnie wzdłuż powiatu dzieląc go na dwie - niemalże równe części - południową
i północną.
17
Czarnkow1:Layout 1
18
2014-05-13
13:16
Strona 18
■ Szwajcaria Czarnkowska to perełka przyrodnicza powiatu - kraina ukształtowana przed 12 tysiącami lat pod wpływem lądolodu zlodowacenia bałtyckiego. Na tle płaskiego krajobrazu górują strome wzgórza morenowe, co powoduje, że czujemy się
jak w górach. Różnica wysokości względnej sięga miejscami 80 m.
Strona 19
13:16
2014-05-13
Czarnkow1:Layout 1
■ Szwajcaria Czarnkowska - Morena Czarnkowska.
Czarnkow1:Layout 1
20
2014-05-13
13:16
Strona 20
■ Świątynię pw. Matki Boskiej Różańcowej w Dzierżążnie Wielkim wybudowano około 1595 r. z fundacji Piotra Czarnkowskiego. Kościół o konstrukcji szkieletowej z polami wypełnionymi cegłą i otynkowanymi. Posiada on murowaną zakrystię po południowej stronie i niewielką kruchtę od północy, a także niesymetrycznie ustawioną wieżę konstrukcji
słupowej (z dzwonem z 1608 r.) od strony zachodniej. Dach kryty jest dachówkami, hełm wieży kryty gontem. Ołtarz w środku zmontowano współcześnie, z wykorzystaniem
starszych elementów, m.in. wczesnobarokowych uszaków. Ambona pochodzi z I połowy XVII w., prospekt organowy i instrument z II połowy XIX wieku.
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 21
■ Wśród zabytków Drawska znajduje się kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1901 r. - na dalszym planie, także zabytkowa,
drewniana dzwonnica.
21
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 22
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 23
LATO
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 24
■ Przystań OSiR-u w Trzciance.
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 25
■ Przyroda powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego tworzy doskonale warunki dla osób lubiących aktywny wypoczynek. Pośród lasów, w rynnie
jeziornej, w okolicy Trzcianki znajdują się jeziora z bogatym zapleczem rekreacyjno-sportowym, znakomicie nadającym się do organizowania obozów wodnych, sportowych i kondycyjnych. Można tu uprawiać kajakarstwo, żeglarstwo czy windsurfing.
25
Czarnkow1:Layout 1
26
2014-05-13
13:16
Strona 26
■ Długość Noteci, siódmej pod względem wielkości rzeki w Polsce, wynosi 388 km.
Przeprawy przez nią ułatwiają trzy mosty w Czarnkowie, Drawsku i Wieleniu, dwie
przeprawy promowe w Ciszkowie i Walkowicach oraz 11 śluz w: Nowych, Walkowicach, Romanowie, Lipicy, Pianówce, Mikołajewie, Rosku, Wrzeszczynie, Wieleniu,
Drawsku i Krzyżu Wlkp.
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 27
■ Od 2011 roku na Noteci w Czarnkowie (Marina
Czarnków - na zdjęciu) i w Drawsku (Marina Yndzel)
działają dwie przystanie wodne – nowoczesne
obiekty turystyczne, dysponujące znakomitym zapleczem usługowym.
27
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 28
■ Okolice Chełstu.
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 29
■ Dolina Noteci to pasmo rozlewisk i trzęsawisk, powstałe w wyniku wyżłobienia obniżenia terenu wodami
topniejącego lodowca. Stopniowo obszar ten przekształcono w rozległe łąki i pastwiska. Znaczącą rolę
w tym procesie odegrali Olędrzy sprowadzeni przez Zofię z Herburtów Czarnkowską (żonę Jana Czarnkowskiego). Osiedlali się oni wzdłuż Noteci i przeobrażali niedostępne mokradła pradoliny właśnie
w łąki i grunty orne, wydzielając dla każdego gospodarstwa prostopadłe do rzeki długie, równe pasy ziemi
uprawnej, tzw. rzędówki bagienne. Obecnie zaniechano dalszych przemian gospodarki rolnej i tereny
wracają do swojego pierwotnego wyglądu.
29
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 30
■ Wiatrak koźlak w Dębem.
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:16
Strona 31
■ Zamek w Goraju, zachwycający neorokokowym wystrojem wnętrz - wzniesiony przez rodzinę Hochbergów w latach 1908-1912
tworzy pośród skupisk rzadkich gatunków drzew unikalny zespół pałacowy. W skład większej całości folwarcznej wchodzi między innymi zabytkowa masztalernia i dom ogrodnika. (zdjęcia, str. 31)
■ Niedawno odrestaurowany wiatrak koźlak z połowy XIX w. w Dębem, jest cennym zabytkiem architektury technicznej usytuowanym na najwyższym punkcie regionu - 125,5 m n.p.m. (zdjęcie, str. 30)
31
Czarnkow1:Layout 1
32
2014-05-13
13:16
Strona 32
Przemierzając nasz powiat natrafisz na wspaniałe przykłady architektury sakralnej:
■ Bazylikowy kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance zachwyca ołtarzem głównym z umiejscowionym w środkowym polu neobarokowym
obrazem przedstawiającym swego patrona. (zdjęcie po lewej)
■ W Chełście zapraszamy do kościoła pw. Matki Boskiej Królowej Polski, wzniesionego w 1765 r. - o konstrukcji szkieletowej, z dachem naczółkowym, stropem belkowym. Wewnątrz ołtarz z obrazem Matki Boskiej Rokitniańskiej. (zdjęcie u góry)
■ Unikalny klimat poczuć można w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzierżążnie Małym, ufundowanym na początku XVII w.
przez Stanisława Górkę z pochodzącą z tego okresu wieżą i dobudowaną w 1867 r. szachulcową absydą o konstrukcji zrębowej.(zdjęcie na dole).
■ Sanktuarium Narodzenia NMP - Królowej Rodzin jest miejscem licznych pielgrzymek wiernych z całego kraju. Późnobarokowa, jednonawowa
świątynia z dwiema czworobocznymi wieżami w fasadzie zachodniej, przyciąga rokokowym wyposażeniem wnętrza oraz bogatą dekoracją stiukową. W ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z ok.1600 r. (zdjęcie, str. 33)
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:17
Strona 33
■ Sanktuarium Maryjne w Lubaszu.
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:17
Strona 34
■ Rzeka Łomnica.
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:17
Strona 35
■ Zapraszamy do odpoczynku: nad bystrą rzeką Łomnicą; w starym
lubaskim parku lub do spacerów ścieżkami edukacyjnymi zlokalizowanymi chociażby w pobliżu nadleśnictwa Potrzebowice.
35
Czarnkow1:Layout 1
36
2014-05-13
13:17
Strona 36
■ Czarnków, miasto o ponad 800 - letniej tradycji, usytuowany wśród rozlewisk Noteci, został zbudowany najprawdopodobniej przez Mieszka I lub Bolesława Chrobrego. Po
lewej stronie ratusza, na skraju rynku - jednego z najbardziej uroczych i czarujących w Wielkopolsce - znajduje się perła architektury, dawniej kolegiacki, dziś parafialny kościół pw. św. Marii Magdaleny. Jest to najcenniejszy zabytek miasta. Obecna bryła pochodzi z lat 1580-1586. Wewnątrz szczególną uwagę przykuwa barokowy ołtarz główny
ze wspaniałymi rzeźbami i obrazami, rokokowa ambona, chrzcielnica z XVIII wieku, ołtarze boczne, a w nich przykłady malarstwa cechowego z połowy XVII stulecia.
Strona 37
13:17
2014-05-13
Czarnkow1:Layout 1
■ Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Czarnkowie.
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:17
Strona 38
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:17
Strona 39
JESIEŃ
Czarnkow1:Layout 1
2014-05-13
13:17
Strona 40
■ ,,Krocząca sosna” w okolicach Żelichowa.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 41
■ Puszcza Notecka zajmuje powierzchnię 135 tys. ha. Jest pierwszym pod względem wielkości kompleksem leśnym w Wielkopolsce, drugim w Polsce i jednym z największych w Europie
Zachodniej oraz Środkowej.
41
Czarnkow2:Layout 1
42
2014-05-13
13:32
Strona 42
■ Puszcza Notecka słynie z obfitości grzybów czego dowodem jest park
grzybowy w Piłce - jedyna taka atrakcja w Polsce.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 43
■ Jesienny zachód słońca.
Strona 44
13:32
2014-05-13
Czarnkow2:Layout 1
■ Kościół pw. Matki Boskiej Siewnej w Herburtowie.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 45
■ Panorama Czarnkowa z Góry Krzyżowej, doskonałego punktu widokowego, gdzie udostępniono lunetę umożliwiającą bezpłatną obserwację okolic miasta.
■ Urząd Miejski w Trzciance – budynek zaadoptowany na ratusz w 1854 r. - w scenerii jesiennej prezentuje się naprawdę pięknie. (dolne
zdjęcie po lewej)
■ Centrum Wielenia nocą. (dolne zdjęcie po prawej)
■ Kościół pw. Matki Boskiej Siewnej w Herburtowie zbudowany został przez Johanna Schonecka z Górnicy w 1782 r. Jest konstrukcji zrębowej, wzmocnionej od zewnątrz konstrukcją szkieletową, na której spoczywa ciężar dachu, krytego gontem. (zdjęcie, str. 45)
45
Czarnkow2:Layout 1
46
2014-05-13
13:32
Strona 46
■ Puszcza Drawska zajmuje powierzchnię około 1000 km2, rozpościerając się między jeziorem Lubie, a ujściem
Drawy do Noteci. W jej lasach, pomiędzy miejscowościami Przesieki i Kuźnica Żelichowska znajdują sie pozostałości osady Stare Zacisze. Po pałacu pozostał już tylko fragment ogrodzeniowego murku i „schody do
nieba”. Historię tego niezwykłego miejsca i człowieka opowiada ścieżka historyczno-przyrodnicza „Zacisze” imienia Hansa Paasche.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 47
■ Jesienne barwy Drawy.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 48
■ Jesienna szata Puszczy Drawskiej.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 49
■ W zlewni królowej Puszczy Drawskiej - rzeki Drawy, wśród
sandrowych krajobrazów, południowych skłonów Pojezierza
Pomorskiego - utworzony został Drawieński Park Narodowy.
Zajmuje on centralną część puszczy, a na terenie powiatu
czarnkowsko-trzcianeckiego znajduje się jego niewielki,
południowy fragment.
49
Czarnkow2:Layout 1
50
2014-05-13
13:32
Strona 50
■ Z nami nie można zabłądzić. Zwiedzanie terenów ułatwiają
oznakowane szlaki turystyczne. Macie Państwo do wyboru:
rower, kajak lub wycieczkę w siodle. Wytrwałym polecamy piesze trasy turystyczne oraz szlaki nordic-walking „Z kwiatka na
kwiatek”.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 51
■ Jesienny pejzaż okolic Białej.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 52
■ Leśna droga do Trzcianki.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 53
■ Na północno-zachodnim skraju powiatu (terenie Drawieńskiego Parku Narodowego), do Drawy wpływa
Płociczna, rzeka o żwirowatym dnie i wyjątkowo
zmiennym charakterze, odcinkach z bystrym prądem,
ale także ze spokojnymi fragmentami wśród łąk i bagiennych olszyn.
53
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 54
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 55
ZIMA
Czarnkow2:Layout 1
56
2014-05-13
13:32
Strona 56
■ Nadnoteckie Łęgi, to bez wątpienia najpiękniejszy odcinek Doliny Noteci. Stwierdzono tu występowanie około 230 gatunków ptaków,
co stanowi niemal 60% wszystkich spotykanych w Polsce, z których ponad 10 wpisanych jest do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.
Na zdjęciach zimujące na Noteci łabędzie.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 57
■ Okolice Romanowa.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 58
■ Zakole Drawy.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 59
■ Duża część powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wpisuje się w sieć obszarów Natura 2000.
Należą do niej tereny najistotniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich odmian
roślin oraz zwierząt z ich charakterystycznymi siedliskami, mającymi niebagatelne znaczenie
dla ochrony wartości przyrodniczych strefy europejskiej. Na zdjęciu Dolina Bukówki - specjalny
obszar ochrony siedlisk SOO.
59
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 60
■ Połączone jeziora w Miałach.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 61
■ Zimowe odsłony Noteci - okolice Goraja (górne zdjęcie), Drawska (po lewej
stronie) oraz śluza w Lipicy (po prawej stronie).
Nieprzeciętny krajobraz Doliny Noteci, jej płaskie dno, poprzerywane ciekami i zbiornikami wodnymi, różnej wielkości wydmami oraz kępami drzew,
można podziwiać ze wzgórz morenowych, które ciągną się po obu stronach pradoliny rzeki.
61
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 62
■ Morena Czarnkowska.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 63
■ Zimowe odsłony Drawy, rzeki która roztacza przed kajakarzem niezapomniane
widoki sprawiając, że czujemy się jak w przyrodniczej świątyni. O atrakcyjności
spływu decydują piękne krajobrazy i przyroda.
63
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 64
■ Drewniany kościół w Nowych Dworach.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 65
■ Magia zimowej scenerii: zamek Hochbergów w Goraju, drewniany kościół w Dzierżążnie Małym, rynek i deptak w Czarnkowie.
■ Kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Nowych Dworach wzniesiony został w 1792 r. Jest kolejnym dziełem znanego
w regionie cieśli Johanna Schönecka z Górnicy. Wewnątrz mieści się barokowy ołtarz główny z początku XVIII w. ze sceną
Ukrzyżowania na tle miasta, sceną Ostatniej Wieczerzy w predelli, a także trzema malowidłami na szkle z 1615 r. Warto zwrócić uwagę na znajdującą się przy nim drewnianą dzwonnicę z 1826 r. (zdjęcie, str. 64)
65
Czarnkow2:Layout 1
66
2014-05-13
13:32
Strona 66
■ W ramach systemu Natura 2000 do specjalnych obszarów ochrony siedlisk zaliczono Uroczyska Puszczy Drawskiej, Dolinę Bukówki, Dolinę Noteci oraz Dolinę Miały.
Natomiast do obszarów specjalnej ochrony ptaków
włączono Nadnoteckie Łęgi, Puszczę Notecką oraz Lasy
Puszczy nad Drawą.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 67
■ Na terenie powiatu czarnkowsko trzcianeckiego występują dwa rezerwaty przyrody. Pierwszy
„Źródliska Flinty” jest typem rezerwatu leśnego i znajduje się na wschodnim skraju powiatu,
drugi torfowiskowy „Wilcze Błoto” (na zdjęciu) położony jest na południowej jego stronie. „Wilcze Błoto” to rezerwat z naturalnie wykształconym bezodpływowym zagłębieniem, wypełnionym wodą i otoczonym wzniesieniami wydmowymi porośniętym borem sosnowym, w którym
występują torfowce, rosiczki, turzyca bagienna oraz modrzewnica zwyczajna.
67
Czarnkow2:Layout 1
68
2014-05-13
13:32
Strona 68
■ Bukówka to prawy dopływ Noteci, przepływający przez Puszczę
Notecką. Dla kajakarzy jest rzeką wymagającą. Będąc w tej okolicy
zachęcamy do wizyty w Smolarni i spaceru po ścieżce dydaktycznej
„Nad Bukówką”.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 69
■ Drawa zaprasza również zimą.
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 70
Zapraszamy na wypoczynek na wsi - do hotelików, pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych, gdzie życzliwi i gościnni gospodarze czekają na Państwa przyjazd, zapewniając bogatą ofertę atrakcji turystycznych i szeroką gamę niezapomnianych przeżyć.
Standard oferowanych usług gwarantuje kategoryzacja obiektów, przeprowadzona przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa Gościnne”.
KATEGORIA ***
■
Chata Miłkowska
Paulina Czubaszewska, Miłkowo 61D
tel.: 604 550 195
e-mail: [email protected]
www.milkowo.pl
■
Dworek nad Drawą
Elżbieta Reizig, Stefanowo 1
tel.: 728 843 839
e-mail: [email protected]
www.gutshof-dragefeld.de
■
Ranczo Żurawia Kuźnia
Danuta Jeszke, Wyzwolenia 63
Kuźnica Czarnkowska
tel.: 67 255 80 64, 605 677 691
e-mail: [email protected]
www.ranczozurawiakuznia.pl
■
Rezydencja nad jeziorem
Pestkownica 1
tel.: 502 606 847
e-mail: [email protected]
www.pestkownica.com.pl
■
Dębina
Tomasz Pawłowski, Dębina 1A
tel.: 502 130 143
e-mail: [email protected]
www.debina.agroturystyka.pl
■
Dwór Dębogóra - miejsce spotkań,
dwie tradycje, jedna historia
Dębogóra 18
tel.: 67 256 03 26, 609 610 147
e-mail: [email protected]
www.debogora.pl
■
70
Dom Wśród Lasów
Jacek Piechowiak, Przyłęg 5
tel.: 67 216 26 77
e-mail: [email protected]
www.agroturystyka.trz.pl
■
Na Łęgach
Piotr Paluszkiewicz, Lubcz Mały 17
tel.: 67 253 31 59, 602 302 382
e-mail: [email protected]
www.ecotouristfarm.pl
■
Leśna Podkowa
Piotr Podskarbi, Rychlik 23
tel.: 508 246 430, 603 098 189
e-mail: [email protected]
www.lesna-podkowa.pl
Dębina
Marzena i Jarosław Cieślik, Sarbka 14
tel.: 67 255 12 18, e-mail: [email protected]
www.debina.abc.pl
■
Nad Stawem
Barbara Smug, Stajkowo 87b
tel.: 67 255 61 21, 503 647 014, 511 105 472
e-mail: [email protected]
www.stajkowo.pl
Jędrusiowa Chata
Zofia i Andrzej Wojciechowscy, Kocień Wielki 33
tel.: 67 256 34 20, 505 996 010
e-mail: [email protected]
www.jedrusiowachata.pl
■
Gospodarstwo gościnne
Tomasz Mleczko, Starowiejska 16, Dębe
tel.: 888 860 480
■
Kwiejce Karpniki
Aleksandra Ratajczak, Kwiejce 35
tel.: 67 256 33 55
e-mail: [email protected]
www.kwiejce.pl
■
KATEGORIA *
Agrokuźnica
Mariusz Żółkiewicz, Kuźnica Żelichowska 51
tel.: 67 255 93 27, 788 700 090
www.agrokuznica.pl
Osuch
Urszula i Janusz Fąferek, Osuch 6a
tel.: 661 944 344
KATEGORIA **
Willa Sobieski
Marta Sobieska, Dzierżążno Wielkie 129
tel.: 67 256 03 24, 602 291 164
e-mail: [email protected]
■
■
■
■
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 71
■
Niedźwiedzia Gawra
Romuald Gasperowicz, Kruteczek 29
tel.: 67 255-79-97, 509 288 993
e-mail: [email protected]
www.niedzwiedziagawra.pl
■
Rancho Bonanza
Anna i Zdzisław Piątek, Kamiennik 6
tel.: 67 256 32 80, 604 261 664
e-mail: [email protected]
www.bonanza.xt.pl
■
Wiejska Baza Noclegowa
Marcin Sozański, Marii Konopnickiej 21
Łokacz Mały
tel.: 512 977 999
e-mail: [email protected]
www.wiejskabaza.dobrynocleg.pl
■
Na leśnym rozdrożu
Elżbieta i Tadeusz Jerenkiewicz, Przyłęg 1
tel.: 67 216 21 30, 67 255 01 06
e-mail: [email protected]
www.nalesnymrozdrozu.pl
■
Zajazd Meteor
Chrobrego 88, Lubasz
tel.: 67 255 60 21
e-mail: [email protected]
www.zajazd-meteor.pl
■
Rodzinne Gospodarstwo Agroturystyczne
Józef Ściepura, Jędrzejewo - Piaski 40
tel.: 602 668 757
■
Zajazd Dworek, Restauracja
Kościelna 1, Lubasz
tel.: +48 67 255 60 79
■
Przystań kajakowa Meta na Drawie
Wojciech Rybarczyk, Łokacz Wielki
tel.: 662 72 83 61
e-mail: [email protected]
www.metanadrawie.eu
■
Hotel w Wieleniu
Staszica 1, Wieleń
tel.: 67 256 11 02
■
Hotel Smolarnia
Smolarnia 27
tel.: 67 216 33 69
e-mail: [email protected]
www.smolarnia.com.pl
HOTELE ,
ZAJAZDY
■
Hotelik Jagnar
Lelewela 1 B, Trzcianka
tel.: 67 216 21 65, 798 27 99 66
e-mail: [email protected]
www.jagnar.trzcianka.com.pl
■
Zajazd Łapigrosz
Dłużewo k. Trzcianki
tel.: 67 216 22 39,695 749 465, 783 297 421
e-mail: [email protected]
www.delf.cba.pl
KATEGORIA STANDARD
■
U Barbary
Izabela Haydn, Bielice Nowe 16
tel.: 67 256 43 65
■
Za Torem
Marek Przywara, Goraj 21C
tel.: 67 255 67 49, 605 085 780, 693 364 484
e-mail: [email protected]
www.za_torem.republika.pl
■
U Artystki
Magdalena Szynkowska, Jędrzejewo 103
tel.: 785 955 112
■
Za górką
Barbara i Waldemar Warnke, Gajewo 74
tel.: 67 255 83 80
e-mail: [email protected]
■
Ranczo w dolinie
Kazimiera i Józef Matkowscy, Straduń 20A
tel.: 607 046 885
e-mail: [email protected]
www.ranczo-stradun.prv.pl
■
Hotel i restauracja CZARNA HANKA
Kościuszki 130, Czarnków
tel.: 672 162 458, 509 513 999
e-mail: [email protected]
www.czarnahanka.pl
Rezerwacje i zamówienia: 690 048 162
■
Hotel LIDIA
Przemysłowa 2a, Czarnków
tel.: 67 356 03 25, 602 820 753, 692 381 309
e-mail: [email protected]
www.mjfotos.pl/pokaz/lidia/lidia_lidia.html
■
więcej na www.tuodpoczniesz.pl
Zajazd Śmieszek
Wodna 13, Śmieszkowo
tel.: 67 255 10 31
e-mail: [email protected]
www.zajazdsmieszek.pl
71
Czarnkow2:Layout 1
2014-05-13
13:32
Strona 72
apraszamy do spędzenia wolnych chwil w ruchu i to niezależnie od panującej za oknem aury. Bogactwo krajobrazu,
czyste środowisko, a także urozmaicony świat zwierząt i roślin, warto poobserwować z bliska. Dlatego namawiamy do przemierzenia szlaków pieszych, rowerowych, konnych i wodnych.
Z
Czarnków - Goraj Zamek (dł. 9 km)
Stobno PKP - Łomnica - jezioro Sarcz - Jezioro Długie - Straduń - Smolarnia
(dł. 26 km)
■ Niekursko - jezioro Sarcz - Trzcianka - Teresin - Radolin - Radolinek - Kuźnica
Czarnkowska - Czarnków - Goraj Zamek - Lubasz - Stajkowo - Klempicz
(dł. 61 km)
■ Miały - Marylin - Kobusz- Sieraków (dł. 27 km)
Pozostałe szlaki piesze
■ Wokół jeziora Sarcz (dł. 5,2 km)
■ Trzcianka - Biała (dł. 8,6 km)
■ Kuźnica Żelichowska - Żelichowo (pętla o dł. 18 km)
■
■
■
■
■
WIELKOPOLSKIE CENTRUM NORDIC - WALKING I NARCIARSTWA
BIEGOWEGO„Z KWIATKA NA KWIATEK” Jest to zespół przepięknych tras
do uprawiania nordic walking, skupionych wokół Dębogóry, Kocienia
Wielkiego i Dzierżążna Wielkiego. Krótkie (ok. 5 km), średnie (ok. 10 km)
i dla wytrwałych (ok. 15 km), ułożone w pętelki wokół poszczególnych
obiektów, tworzą mapę o długości niemal 170 km. Wiodą głównie lasami, zahaczają o pola i łąki, biegną w pobliżu jezior. Wyznaczone są w taki sposób, by
nie pominąć żadnego miejsca wartego zobaczenia - po drodze napotkamy więc
Wielkopolskie Karpaty, Tańczący Las, czy przecudną Dolinę 12 Źródeł. Dokładny
opis tras dostępny jest na www.zkwiatkanakwiatek.org
■
■
72
EURO - ROUTE R1 Stare Bielice - Krzyż Wlkp. - Lubcz Mały - Wieleń - Folsztyn Nowe Dwory - Jędrzejewo - Gajewo - Runowo - Siedlisko - Trzcianka - Łomnica
- Kępa (dł. 71 km)
TRANSWIELKOPOLSKA TRASA ROWEROWA POZNAŃ-OKONEK (TTR - N) Na
terenie Powiatu trasa przebiega przez następujące miejscowości: Tarnówko Młynkowo - Prusinowo - Lubasz - Goraj Zamek - Dębe - Czarnków - Kuźnica
Czarnkowska - Radlinek - Radolin - Trzcianka - Łomnica - Kępa (dł. 58,7 km)
■
■
ŚLADAMI SAPIEHÓW Krzyż Wlkp. - Lubcz Wielki - Herburtowo - Marianowo Wieleń - Kuźniczka - Kocień Wielki - Dzierżążno Wielkie - Gieczynek - Dębogóra Wizany - Huta Szklana - Brzegi - Krzyż Wlkp. (dł. 53 km)
PO OBU STRONACH NOTECI Krzyż Wlkp. - Drawsko - Pęckowo - Piłka - Marylin
- Miały - Potrzebowice - Wieleń - Mniszki - Huta Szklana - Krzyż Wlkp. (dł. 53 km)
SZLAK SZEŚCIU JEZIOR Krzyż Wlkp. - Łokacz Wielki - dalej szlak biegnie wzdłuż
Drawy, Zwierzyniec - L. Dębina - Pilsko - Stare Osieczno - ścieżka - przyrodniczo
- historyczna im. Hansa Paasche k. Zacisza, Przesieki - Pestkownica - Żelichowo
- Kuźnica Żelichowska - Rzeczyn - J. Królewskie - Łokacz Mały - Krzyż Wlkp. - (dł.
około 51 km)
NIEBIESKI SZLAK ROWEROWY Trzcianka - Wołowe Lasy - Trzebin - Człopa Tuczno - Strzaliny - Gostomia - Róża Wielka - Trzcianka (dł. 82 km)
CZERWONY SZLAK ROWEROWY Trzcianka - Biała - Radolin - Radolinek - Kuźnica Czarnkowska - Bukowiec - Jędrzejewo - Średnica - Górnica - Rychlik - Smolarnia - Straduń - Trzcianka (dł. 56 km)
Ślady gps do pobrania ze strony
www.szlak-notecki.pl
■
■
■
■
SZLAK NIEBIESKI Pętla przebiegająca przez Żelichowo, obok Jeziora Perlistego,
przecina szlak rowerowy żółty i zielony, dalej ciągnie się nieopodal Pestkownicy, Jeziora Twardowskiego, Polnego i wraca do Żelichowa (dł. 18 km)
SZLAK CZERWONY Pętla przebiega przez Kuźnicę Żelichowską, przy Jeziorze
Duży Radzyń, następnie obok Jeziora Jelenia Krew, Mały Radzyń oraz Średni Radzyń. Przy Jeziorze Mały Radzyń, szlak styka się ze szlakiem konnym niebieskim
oraz na krótkim odcinku biegnie razem ze szlakiem żółtym (dł. 10 km)
SZLAK NIEBIESKI Pętla prowadzi blisko Jeziora Królewskiego, przez Rzeczyn,
obok ścieżki dydaktycznej przy Leśniczówce Rzeczyn i przez Stefanowo (dł. 8 km)
SZLAK ŻÓŁTY Jest to najdłuższy ze szlaków konnych w tej okolicy i prowadzi
duktami przez następujące miejscowości: Łokacz Wielki - Hanasówka - Żelichowo - Gieczynek (dł. 20 km)
Podczas spływów rzekami roztaczają się przed kajakarzem niezapomniane widoki, sprawiając, że czujemy się, jak w przyrodniczej świątyni. Zapraszamy na
wyprawy kajakowe nurtem Drawy, Noteci, Miały oraz Bukówki.
więcej na www.tuodpoczniesz.pl
WYKLEJKI:Layout 1
2014-05-15
11:23
Strona 5
Wydawca
na zlecenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego:
Agencja Wydawnicza PAJ-Press
ul. Długa 82, 97-200 Tomaszów Maz.
tel. 44 724 24 00
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
Wydział Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków
tel. 67 253 01 60, fax 67 253 01 61
[email protected]
www.czarnkowsko-trzcianecki.pl
www.tuodpoczniesz.pl
Tu odpoczniesz.pl
Teksty: Radosław Jaremba, Agata Michalska
Zdjęcia: Jacek Wojcieszyński
Projekt, opracowanie graficzne: Andrzej Kucharczyk
Produkcja: Agencja Wydawnicza PAJ-Press
www.pajpress.com.pl
Druk: JW Projekt
ISBN 978-83-937201-6-3
Czarnków 2014

Podobne dokumenty