SK Skraplacze / Condensers

Transkrypt

SK Skraplacze / Condensers
Skraplacze / Condensers
SK
AR
POPUL T
C
PRODU
IN
AVE
S
Y
MONE
L
SPECIA Y
QUALIT
OUT
H
B
H
A
A
Skraplacze serii SK
SK series condensers
Kompaktowe wymiary, do zastosowań w małych urządzeniach chłodniczych.
Wydajność od 570W do 6900W.
Zgodność z niskonapięciową dyrektywą europejską 73/23 EEC.
Wersja standardowa z wentylatorami ssącymi.
Wymienniki są wyprodukowane z rur miedzianych o średnicy Ø7,94x0,3 mm lub
Ø9,52x0,3 mm, lamele aluminiowe. Obudowa ze stali ocynkowanej, ze stopami
bocznymi do łatwego mocowania. Wszystkie wymienniki testowane suchym
powietrzem pod ciśnieniem 35 bar.
Jednofazowy 230V/50Hz silnik produkcji EBM lub innej.
Klasa izolacji "B". Klasa ochrony IP42.
Trzy żyłowy przewód elektryczny.
Aluminiowe lub z PCV śmigło wentylatora.
Ocynkowane lub lakierowane osłony wentylatorów.
Compact dimensions for use in small refrigeration equipment.
Capacities from 570W to 6900W.
Compliance with the European low voltage directive 73/23 EEC.
Standard version with suction fans.
Exchangers made of copper tubes with a diameter Ø7,94x0,3 mm or
Ø9,52x0,3 mm, aluminum fins. Casing in galvanized steel, with side feet
for easy fastening. All exchangers tested with dry air at pressure 35 bar.
Single phase 230V/50Hz motor EBM or other production.
Insulation class "B". Protection class IP42.
Three pole electric cable.
Aluminum or PVC fan blades.
Galvanized steel or enameled fan covers.
Lp. / On.
Symbol
Wymiary AxBxH (mm)
Dimensions AxBxH
Œrednica went. (mm)
Fan diameter
WydajnoϾ (W)
Efficiency
Pow. (m2)
Surface
Moc silnika went. (W)
Fan motor power
Przep. powietrza (m3/h)
Air flow
Waga (kg)
Weight
1.
SK-0570
243 x ~173 x 203
172
570
1,10
5
280
2,7
2.
SK-0680
243 x ~205 x 203
172
680
1,66
5
250
3,1
3.
SK-0750
243 x ~205 x 203
172
750
1,70
5
250
3,2
4.
SK-0860
273 x ~186 x 228
200
860
1,47
10
440
3,5
5.
SK-1000
273 x ~197 x 228
200
1000
2,17
10
400
3,8
6.
SK-1100
273 x ~210 x 228
200
1100
2,22
10
400
3,9
7.
SK-1270
300 x ~192 x 254
230
1270
1,78
16
750
3,8
8.
SK-1500
303 x ~203 x 253
230
1500
2,73
16
690
4,1
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-1
Symbol
Lp. / On.
Wymiary AxBxH (mm)
Dimensions AxBxH
Œrednica went. (mm)
Fan diameter
WydajnoϾ (W)
Efficiency
Pow. (m2)
Surface
Moc silnika went. (W)
Fan motor power
Przep. powietrza (m3/h)
Air flow
Waga (kg)
Weight
9.
SK-1650
303 x ~210 x 253
230
1650
1,63
16
690
4,3
10.
SK-1730
333 x ~206 x 278
254
1730
3,37
16
740
5,4
11.
SK-1900
330 x ~225 x 278
254
1900
3,47
16
740
5,6
12.
SK-2300
403 x ~253 x 353
300
2300
3,63
25
1300
6,8
13.
SK-2750
403 x ~273 x 353
300
2750
5,36
25
1200
7,9
14.
SK-3000
403 x ~258 x 353
300
3000
5,45
25
1200
8,1
15.
SK-0750.4
243 x ~218 x 203
172
850
1,32
5
250
3,6
16.
SK-1100.4
273 x ~222 x 228
200
1250
2,86
10
400
4,3
17.
SK-1650.4
303 x ~228 x 253
230
1880
3,40
16
690
4,9
18.
SK-1900.4
333 x ~231 x 278
254
2150
2,68
16
740
6,3
19.
SK-3000.4
403 x ~273 x 353
300
3400
6,60
25
1200
8,5
20.
SK-0570D
453 x ~173 x 203
172
1190
2,00
5
560
5,6
21.
SK-0680D
453 x ~193 x 203
172
1360
2,40
5
500
6,1
22.
SK-0750D
453 x ~205 x 203
172
1530
3,20
5
500
6,2
23.
SK-0860D
513 x ~177 x 228
200
1760
2,98
10
880
6,9
24.
SK-1000D
513 x ~197 x 228
200
1920
3,33
10
800
7,5
25.
SK-1100D
513 x ~213 x 230
200
2140
4,51
10
800
7,7
26.
SK-1270D
573 x ~185 x 253
230
2490
3,30
16
1500
7,7
27.
SK-1500D
573 x ~203 x 253
230
2900
3,70
16
1380
8,3
28.
SK-1650D
573 x ~205 x 252
230
3390
3,38
16
1380
8,6
29.
SK-1730D
633 x ~206 x 278
254
3460
4,50
16
1480
10,8
30.
SK-1900D
633 x ~225 x 278
254
3850
4,15
16
1480
11,1
31.
SK-2300D
773 x ~253 x 353
300
4800
6,60
25
2600
13,5
32.
SK-2750D
773 x ~273 x 353
300
5400
7,20
25
2400
14,6
33.
SK-3000D
773 x ~273 x 353
300
6150
7,20
25
2400
15,1
34.
SK-0750D4
453 x ~218 x 203
172
1740
4,40
5
500
3,6
35.
SK-1100D4
513 x ~239 x 227
200
2500
6,00
10
800
4,3
36.
SK-1650D4
573 x ~235 x 253
230
3800
7,20
16
1380
4,9
37.
SK-1900D4
633 x ~225 x 278
254
4350
8,90
16
1480
6,3
38.
SK-3000D4
773 x ~273 x 353
300
6900
14,00
25
2400
8,7
SK-0750
SK-0680
110
~205
SK-1270
SK-1100
~210
~192
~203
SK-1900
SK-1730
SK-2300
130
131
~210
353
278
253
120
CH-2
131
254
228
230
SK-1650
SK-1500
111
120
~197
~186
~205
253
SK-1000
131
111
203
203
203
~173
SK-0860
130
131
228
SK-0570
~225
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
~253
SK-2750
SK-0750.4
SK-3000
SK-1100.4
150
155
228
353
353
160
~273
~222
~258
SK-1650.4
SK-1900.4
SK-3000.4
SK-0570D
SK-0680D
SK-0750D
SK-0860D
SK-1000D
SK-1500D
SK-1650D
203
130
~205
SK-1270D
SK-1100D
120
252
230
131
~213
~205
SK-1900D
SK-1730D
SK-2300D
SK-2750D
SK-1100D4
SK-1650D4
278
120
~225
SK-3000D
SK-0750D4
150
253
227
155
~239
SK-1900D4
~235
SK-3000D4
278
155
~225
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-3
17,5
Parowniki w obudowach / Evaporators in casings
n6
460
150
H
380
335
150
105
Parownik
Evaporator
Parownik do stołów chłodniczych
lub mroźniczych. Dostępny
w obudowie ze stali nierdzewnej
lub malowanej proszkowo. Możliwe
3 typy położenia wentylatorów.
Wersja mroźnicza z grzałką
o mocy 40W. Przy zamówieniu
należy sprecyzować typ obudowy,
np. PCH-600 typ 2.
Evaporators for cooling and freezing
tables. Available in stainless steel
or powder coated casings. Possible
3 types of fan location. Freezeing
version eqiupped with heater power 40W. Please precise the case
type by the order, for example:
PCH-600 type 2.
Lp. / On.
Wymiar A (mm)
Dimension A
Symbol
115
92
405 / 505
Wymiar H (mm)
Dimension H
WydajnoϾ (W)
Efficiency
Wersja
Version
1.
PCH-600
450
127
~350
2.
PCH-700
550
127
~600
chłodnicza
cooling
chłodnicza
cooling
3.
PM-600
450
192
~350
mroźnicza
freezing
4.
PM-700
550
192
~600
mroźnicza
freezing
A
Typ / Type
Po³o¿enie wentylatora
Fan location
Typ / Type
1
Typ / Type
2
Typ / Type
3
Parowniki w obudowach / Evaporators in casings
83
Parownik
Evaporator
Parownik do stołów chłodniczych.
Wyposażony w obudowę - całość
lakierowana na kolor biały. W komplecie wentylator poprzeczny i
rynienka ociekowa. Na zapytanie
wersja do stołów mroźniczych.
Evaporators for cooling tables.
Equipped with housing - whole
powder coated on white color.
The set include cross flow fan
and drain tray. On request version
for freezing tables.
152
400
305
QLK45/1200-2513
Lp. / On.
Symbol
Wymiar A (mm)
Dimension A
Wersja
Version
chłodnicza
cooling
chłodnicza
cooling
1.
PL400x370x74
370
2.
PL400x490x74
490
74
74
A
CH-4
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
P365x175
25
3,
6
Ø9,6
16
9
125
175
210
NEW
15
13,6
70
65
15
332
365
Parownik
Evaporator
Dostępny w wersji wykonanej ze stali nierdzewnej lub malowanej proszkowo.
Available version made of stainless steel or powder coated. Efficiency: 450W.
P440x210
CuØ10
NEW
4,8
19,75
CuØ10
1,5
2
130
1,5
25
440
210
385
30
85
495
Parownik
Evaporator
Dostępny w wersji wykonanej ze stali nierdzewnej lub malowanej proszkowo.
Available version made of stainless steel or powder coated.
P230x90
14,7
10,7
Ø12
200
265
Ø12
NEW
20
90
85
20
190
230
Parownik
Evaporator
Dostępny w wersji wykonanej ze stali nierdzewnej lub malowanej proszkowo.
Available version made of stainless steel or powder coated.
P290x225
5
14,7
4,
10,7
225
Ø12
225
200
192
NEW
20
90
80
20
265
290
Parownik
Evaporator
Dostępny w wersji wykonanej ze stali nierdzewnej lub malowanej proszkowo.
Available version made of stainless steel or powder coated.
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-5
Ch³odnice powietrza przysufitowe ECO / Ceiling evaporators ECO
MIC
Dwustronny wydmuch powietrza
Two-way airblow
Rozstaw lamel / Fin spacing
4,5 / 9,0 mm
WydajnoϾ / Efficiency:
590-3300 W
ΔT=10 K
Lp. / On.
Symbol
WydajnoϾ (W)
Efficiency *
WydajnoϾ (W)
Efficiency **
Powierzchnia (m2)
Surface
Przep. powietrza (m3/h)
Air flow
Œrednica went. (mm)
Fan diameter
Moc grza³ek (W)
Heaters power
Wymiary AxBxH (mm)
Dimentions AxBxH
1.
MIC80
590
870
2,60
540
230
800
430 x 650 x 125
2.
MIC100
660
980
3,90
540
230
800
430 x 650 x 125
730 x 650 x 125
3.
MIC160
1170
1700
5,20
1080
2x230
1600
4.
MIC200
1330
1950
7,90
920
2x230
1600
730 x 650 x 125
5.
MIC300
1990
2900
11,80
1380
3x230
2400
1030 x 650 x 125
6.
MIC400
2660
3900
15,70
1840
4x230
3000
1330 x 650 x 125
7.
MIC500
3300
4900
2300
5x230
3600
1630 x 650 x 125
* 0°C, TD=8K, R404a
19,70
** +5°C, TD=10K, R404a
odszranianie elektryczne / electric defrost
EVS
Dwustronny wydmuch powietrza
Two-way airblow
Rozstaw lamel / Fin spacing
EVS 3,5 / 7,0 mm
EVS/B 4,5 / 9,0 mm
WydajnoϾ / Efficiency:
200-500 W
ΔT=10 K
Lp. / On.
Symbol
1.
EVS40
WydajnoϾ (W)
Efficiency *
290
Powierzchnia (m2)
Surface
Przep. powietrza (m3/h)
Air flow
Œrednica went. (mm)
Fan diameter
Moc grza³ek (W)
Heaters power
Wymiary AxBxH (mm)
Dimensions AxBxH
240
1,60
290
200
480
411 x 435 x 120
WydajnoϾ (W)
Efficiency **
2.
EVS60
400
330
2,60
260
200
480
411 x 435 x 120
3.
EVS100
630
520
2,80
580
2x200
650
611 x 435 x 120
4.
EVS130
850
700
4,10
520
2x200
650
611 x 435 x 120
5.
EVS180
1280
1060
5,30
870
3x200
1080
1111 x 435 x 120
EVS290
1700
1410
780
3x200
1080
1111 x 435 x 120
6.
temp. pracy do -12°C / working temp. to -12°C
Lp. / On.
Symbol
WydajnoϾ (W)
Efficiency *
8,20
* +12°C, TD=10K, R404a
WydajnoϾ (W)
Efficiency **
2
** 0°C, TD=8K, R404a
3
odszranianie elektryczne / electric defrost
Powierzchnia (m )
Surface
Przep. powietrza (m /h)
Air flow
Œrednica went. (mm)
Fan diameter
Moc grza³ek (W)
Heaters power
Wymiary AxBxH (mm)
Dimensions AxBxH
411 x 435 x 120
1.
EVS/B40
250
210
1,30
310
200
480
2.
EVS/B60
350
290
1,90
280
200
480
411 x 435 x 120
3.
EVS/B100
540
450
2,10
620
2x200
650
611 x 435 x 120
4.
EVS/B130
730
610
3,20
560
2x200
650
611 x 435 x 120
5.
EVS/B180
1110
910
4,20
930
3x200
1080
1111 x 435 x 120
6.
EVS/B290
1470
1210
6,30
830
3x200
1080
1111 x 435 x 120
temp. pracy do -25°C / working temp. to -25°C
CH-6
* +12°C, TD=10K, R404a
** 0°C, TD=8K, R404a
odszranianie elektryczne / electric defrost
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
Sprê¿arki NEK, NT, NJ / Compressors NEK, NT, NJ
NEW
LBP (-40°C / -10°C)
M/HBP (-20°C / +10°C)
Typ
Type
Czynnik ch³odniczy
Refrigerant
Wydajnoœæ ch³od. LBP (W) Wydajnoœæ ch³od. M/HP (W)
Cooling capacity range
Cooling capacity range
EfektywnoϾ LBP (W/W)
Efficiency range
EfektywnoϾ M/HP (W/W)
Efficiency range
NEK
R134a
93-217
663-1315
0,85-1,16
1,90-2,46
NEK
R404a
178-380
542-1166
0,80-1,00
1,46-1,69
NEK
R290
199-427
402-1051
0,99-1,21
1,73-1,94
NEK
R600a
-
606-805
-
2,29-2,43
EfektywnoϾ LBP (W/W)
Efficiency range
EfektywnoϾ M/HP (W/W)
Efficiency range
LBP (-40°C / -10°C)
M/HBP (-20°C / +10°C)
Typ
Type
Czynnik ch³odniczy
Refrigerant
Wydajnoœæ ch³od. LBP (W) Wydajnoœæ ch³od. M/HP (W)
Cooling capacity range
Cooling capacity range
NT
R134a
-
1405-2582
-
2,13-2,94
NT
R404a
341-719
891-2426
0,89-1,07
1,50-2,02
NT
R290
400-689
952-1937
1,09-1,23
1,74-2,11
EfektywnoϾ LBP (W/W)
Efficiency range
EfektywnoϾ M/HP (W/W)
Efficiency range
LBP (-40°C / -10°C)
M/HBP (-20°C / +10°C)
Typ
Type
Czynnik ch³odniczy
Refrigerant
Wydajnoœæ ch³od. LBP (W) Wydajnoœæ ch³od. M/HP (W)
Cooling capacity range
Cooling capacity range
NJ
R134a
-
2021-2740
-
2,16-2,40
NJ
R404a
585-809
1648-2506
0,85-1,06
1,59-1,90
Agregaty UNEK, UNT, UNJ / Condensing units UNEK, UNT, UNJ
NEW
LBP (-40°C / -10°C)
M/HBP (-20°C / +10°C)
Typ
Type
Czynnik ch³odniczy
Refrigerant
Zastosowanie
Application
Kompresja (CC)
Compressor
UNEK
R134a, R404a, R290
LBP, M/HBP
7,3-16,8
LBP (-40°C / -10°C)
M/HBP (-20°C / +10°C)
Typ
Type
Czynnik ch³odniczy
Refrigerant
Zastosowanie
Application
Kompresja (CC)
Compressor
UNT
R134a, R404a, R290
LBP, M/HBP
12,6-22,4
LBP (-40°C / -10°C)
M/HBP (-20°C / +10°C)
Typ
Type
Czynnik ch³odniczy
Refrigerant
Zastosowanie
Application
Kompresja (CC)
Compressor
UNJ
R134a, R404a, R290
LBP, M/HBP
21,7-34,4
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-7
Rury miedziane / Copper pipes
Miêkkie / Soft
25m / 50m
Miêkkie
preizolowane
/
Soft
preinsulated
Metryczne / Metric
25m
Calowe / Inches
L
SPECIA Y
QUALIT
AVE
S
Y
MONE
CUMIZ-1/4
RM6x0,8 / RM6x1
Średnica: 6 mm
Grubość ścianki: 0,8 / 1 mm
Diameter: 6 mm
Wall thickness: 0,8 / 1 mm
Diameter: 1/4"
Wall thickness: 0,8 mm
CUMIZ-3/8
RM8x0,8 / RM8x1
Średnica: 8 mm
Grubość ścianki: 0,8 / 1 mm
Diameter: 8 mm
Wall thickness: 0,8 / 1 mm
Średnica: 10 mm
Grubość ścianki: 0,8 / 1 mm
Diameter: 10 mm
Wall thickness: 0,8 / 1 mm
Diameter: 12 mm
Wall thickness: 0,8 / 1 mm
Średnica: 1/2"
Grubość ścianki: 0,8 mm
Diameter: 1/2"
Wall thickness: 0,8 mm
Średnica: 5/8"
Grubość ścianki: 1,0 mm
Diameter: 5/8"
Wall thickness: 1,0 mm
CUMIZ-3/4
RM15x0,8 / RM15x1
Średnica: 15 mm
Grubość ścianki: 0,8 / 1 mm
Diameter: 3/8"
Wall thickness: 0,8 mm
CUMIZ-5/8
RM12x0,8 / RM12x1
Średnica: 12 mm
Grubość ścianki: 0,8 / 1 mm
Średnica: 3/8"
Grubość ścianki: 0,8 mm
CUMIZ-1/2
RM10x0,8 / RM10x1
Diameter: 15 mm
Wall thickness: 0,8 / 1 mm
Średnica: 3/4"
Grubość ścianki: 1,0 mm
Diameter: 3/4"
Wall thickness: 1,0 mm
CUMIZ-7/8
RM16X1
Diameter: 16 mm
Wall thickness: 1 mm
Średnica: 16 mm
Grubość ścianki: 1 mm
Izolacja
kauczukowa
Średnica: 1/4"
Grubość ścianki: 0,8 mm
/
Caoutchouc
insulation
Średnica: 7/8"
Grubość ścianki: 1,0 mm
Diameter: 7/8"
Wall thickness: 1,0 mm
Kapilara / Capillary
kg
ARMAFLEX
MADE IN ITALY
Temp. stosowania
Working temp.
+110/-50°C
Przewodnoœæ cieplna λ
Thermal conductivity λ
6-19 mm ≤ 0,036
OA12x9 / OA12x13 / OA12x19
Średnica: 12 mm
Grubość ścianki: 9/13/19 mm
Diameter: 12 mm
Wall thickness: 9/13/19 mm
OA15x9 / OA15x13 / OA15x19
Średnica: 15 mm
Grubość ścianki: 9/13/19 mm
Diameter: 15 mm
Wall thickness: 9/13/19 mm
OA18x9 / OA18x13 / OA18x19
Średnica: 18 mm
Grubość ścianki: 9/13/19 mm
Diameter: 18 mm
Wall thickness: 9/13/19 mm
OA22x9 / OA22x13 / OA22x19
Średnica: 22 mm
Grubość ścianki: 9/13/19 mm
Diameter: 22 mm
Wall thickness: 9/13/19 mm
OA28x9 / OA28x13 / OA28x19
Średnica: 28 mm
Grubość ścianki: 9/13/19 mm
Diameter: 28 mm
Wall thickness: 9/13/19 mm
OA35x9 / OA35x13 / OA35x19
Średnica: 35 mm
Grubość ścianki: 9/13/19 mm
Diameter: 35 mm
Wall thickness: 9/13/19 mm
OA42x9 / OA42x13 / OA42x19
Średnica: 42 mm
Grubość ścianki: 9/13/19 mm
Diameter: 42 mm
Wall thickness: 9/13/19 mm
KP0,5x1,85
Średnica wew. / zew: 0,5 / 1,85 mm
Diameter int. / ext.: 0,5 / 1,85 mm
KP0,6x1,99
Średnica wew. / zew: 0,6 / 1,99 mm
Diameter int. / ext.: 0,6 / 1,99 mm
KP0,7x1,99
Średnica wew. / zew: 0,7 / 1,98 mm
Diameter int. / ext.: 0,7 / 1,98 mm
KP0,8x1,96
Średnica wew. / zew: 0,8 / 1,96 mm
Diameter int. / ext.: 0,8 / 1,96 mm
KP0,9x2,05
Średnica wew. / zew: 0,9 / 2,05 mm
Diameter int. / ext.: 0,9 / 2,05 mm
KP1,1x2,25
Średnica wew. / zew: 1,1 / 2,25 mm
Diameter int. / ext.: 1,1 / 2,25 mm
KP1,2x2,35
Średnica wew. / zew: 1,2 / 2,35 mm
Diameter int. / ext.: 1,2 / 2,35 mm
KP2,0x2,8
Średnica wew. / zew: 2,0 / 2,80 mm
Diameter int. / ext.: 2,0 / 2,80 mm
KP2,2x2,9
Średnica wew. / zew: 2,2 / 2,90 mm
Diameter int. / ext.: 2,2 / 2,90 mm
KP3,0x3,6
Średnica wew. / zew: 3,0 / 3,60 mm
Diameter int. / ext.: 3,0 / 3,60 mm
OA54x9 / OA54x13 / OA54x19
Średnica: 54 mm
Grubość ścianki: 9/13/19 mm
CH-8
Diameter: 54 mm
Wall thickness: 9/13/19 mm
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
Kapilara
z nakrêtkami
/
Capillary
with a nuts
Filtr odwadniacz / Dryer filter
Skrêcany / Screw
KPN1,0
Length: 1,0 m
Długość: 1,0 m
KPN1,5
Length: 1,5 m
Długość: 1,5 m
KPN2,0
4303/2
Length: 2,0 m
Długość: 2,0 m
Z OTWIERACZEM ZAWORÓW / WITH VALVES OPENER
KPNS0,6
4305/2
Kubatura/Volume: 80 cm 3
Length: 0,6 m
Długość: 0,6 m
Kubatura/Volume: 50 cm 3
4308/2
KPNS1,0
Kubatura/Volume: 130 cm 3
Length: 1,0 m
Długość: 1,0 m
4305/3
KPNS1,5
Kubatura/Volume: 80 cm 3
Length: 1,5 m
Długość: 1,5 m
4308/3
KPNS2,0
Kubatura/Volume: 130 cm 3
Length: 2,0 m
Długość: 2,0 m
4316/3
Kubatura/Volume: 250 cm 3
Filtr odwadniacz / Dryer filter
4308/4
Kubatura/Volume: 130 cm 3
4316/4
10 g
FO-10-5,0x2,1
4332/4
Diameter: 5,0 x 2,1 mm
Średnica: 5,0 x 2,1 mm
10 g
FO-10-6,0x2,1
13,5 g
13,5 g
20 g
FO-20-5,0x2,5
Kubatura/Volume: 670 cm 3
4341/6
Diameter: 5,0 x 2,5 mm
Średnica: 5,0 x 2,5 mm
FO-20-6,2x2,5
Kubatura/Volume: 500 cm 3
4341/5
Diameter: 6,0 x 2,1 mm
Średnica: 6,0 x 2,1 mm
Kubatura/Volume: 250 cm 3
4332/5
Diameter: 5,0 x 2,1 mm
Średnica: 5,0 x 2,1 mm
FO-13,5-6,0x2,1
Kubatura/Volume: 500 cm 3
4316/5
Diameter: 6,0 x 2,1 mm
Średnica: 6,0 x 2,1 mm
FO-13,5-5,0x2,1
Kubatura/Volume: 250 cm 3
Ø52x103 mm / 1/4"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 47 cm 2
Ø52x119 mm / 1/4"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 70 cm 2
Ø52x146 mm / 1/4"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 103 cm 2
Ø52x127 mm / 3/8"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 70 cm 2
Ø52x154 mm / 3/8"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 103 cm 2
Ø73x166 mm / 3/8"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 155 cm 2
Ø52x162 mm / 1/2"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 103 cm 2
Ø73x174 mm / 1/2"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 155 cm 2
Ø91x187 mm / 1/2"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 255 cm 2
Ø73x183 mm / 5/8"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 155 cm 2
Ø91x196 mm / 5/8"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 255 cm 2
Ø91x231 mm / 5/8"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 330 cm 2
Ø91x232 mm / 3/4"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 330 cm 2
20 g
Kubatura/Volume: 670 cm 3
30 g
Filtr odwadniacz / Dryer filter
Diameter: 6,2 x 2,5 mm
Średnica: 6,2 x 2,5 mm
FO-30-6,2x2,5
Diameter: 6,2 x 2,5 mm
Średnica: 6,2 x 2,5 mm
Lutowany / Soldered
30 g
FO-30-6,2x6,2
Diameter: 6,2 x 6,2 mm
Średnica: 6,2 x 6,2 mm
40 g
FO-40-6,2x2,5
Diameter: 6,2 x 2,5 mm
Średnica: 6,2 x 2,5 mm
40 g
FO-40-6,2x6,2
Diameter: 6,2 x 6,2 mm
Średnica: 6,2 x 6,2 mm
50 g
FO-50-6,2x2,5
Diameter: 6,2 x 2,5 mm
Średnica: 6,2 x 2,5 mm
4303/2S
60 g
FO-60-6,2x6,2
Diameter: 6,2 x 6,2 mm
Średnica: 6,2 x 6,2 mm
4305/2S
60 g
FO-60-8,2x8,2
Diameter: 8,2 x 8,2 mm
Średnica: 8,2 x 8,2 mm
Średnica: 10,2 x 10,2 mm
Kubatura/Volume: 80 cm 3
4308/2S
60 g
FO-60-10,2x10,2
Kubatura/Volume: 50 cm 3
Diameter: 10,2 x 10,2 mm
Kubatura/Volume: 130 cm 3
4305/3S
Kubatura/Volume: 80 cm 3
Taœma izolacyjna / Insulating tape
4316/3S
Kubatura/Volume: 250 cm 3
4308/4S
Kubatura/Volume: 130 cm 3
4316/5S
Kubatura/Volume: 250 cm 3
Taœma3x50
4341/6S
Wymiary: 3 mm x 50 mm x 10 m
Dimensions: 3 mm x 50 mm x 10 m
Kubatura/Volume: 670 cm 3
Ø52x94 mm / 1/4"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 47 cm 2
Ø52x110 mm / 1/4"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 70 cm
2
Ø52x137 mm / 1/4"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 103 cm 2
Ø52x112 mm / 3/8"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 70 cm
2
Ø73x151 mm / 3/8"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 155 cm 2
Ø52x146 mm / 1/2"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 103 cm 2
Ø73x166 mm / 5/8"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 155 cm 2
Ø91x219 mm / 3/4"
Pow. filtrująca/Filtering sur.: 330 cm 2
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-9
Akumulator cieczy / Fluid filter
Wziernik cieczy / Liquid sight glass
Lutowany / Soldered
ZX-8,4/8,4 (d³ugoœæ / length 150 mm)
Przyłącze: Ø8,4 / Ø8,4 mm
Connection: Ø8,4 / Ø8,4 mm
ZX-8,4/10,4 (d³ugoœæ / length 150 mm)
Przyłącze: Ø8,4 / Ø10,4 mm
SPU-6-S
Connection: Ø8,4 / Ø10,4 mm
ZX-10,4/10,4/150 (d³ugoœæ / length 150 mm)
Przyłącze: Ø10,4 / Ø10,4 mm
Connection: Ø10,4 / Ø10,4 mm
ZX-10,4/10,4/250 (d³ugoœæ / length 250 mm)
Przyłącze: Ø10,4 / Ø10,4 mm
Connection: Ø10,4 / Ø10,4 mm
Średnica: 6 mm
Długość: 95 mm
Diameter: 6 mm
Length: 95 mm
SPU-10-S
Średnica: 10 mm
Długość: 105 mm
Diameter: 10 mm
Length: 105 mm
SPU-12-S
Średnica: 12 mm
Długość: 122 mm
Zbiornik cieczy / Liquid receiver
Lutowany / Soldered
Diameter: 12 mm
Length: 122 mm
SPU-16-S
Średnica: 16 mm
Długość: 136 mm
Diameter: 16 mm
Length: 136 mm
SPU-18-S
Średnica: 18 mm
Długość: 147 mm
Diameter: 18 mm
Length: 147 mm
SPU-22-S
Średnica: 22 mm
Długość: 166 mm
ZF85-200
Przyłącze: Ø8,2 mm
Wymiary: Ø85 x 200 mm
0,93 l
Connection: Ø8,2 mm
Dimensions: Ø85 x 200 mm
ZF100-203
Przyłącze: Ø8,2 mm
Wymiary: Ø100 x 203 mm
Connection: Ø8,2 mm
Dimensions: Ø100 x 203 mm
1,50 l
Connection: Ø8,2 mm
Dimensions: Ø100 x 222 mm
ZF100-242
Przyłącze: Ø8,2 mm
Wymiary: Ø100 x 242 mm
1,60 l
Connection: Ø8,2 mm
Dimensions: Ø100 x 242 mm
ZF120-241
Przyłącze: Ø8,2 mm
Wymiary: Ø120 x 241 mm
Zawór serwisowy / Service valve
1,30 l
ZF100-222
Przyłącze: Ø8,2 mm
Wymiary: Ø100 x 222 mm
Diameter: 22 mm
Length: 166 mm
2,30 l
Connection: Ø8,2 mm
Dimensions: Ø120 x 241 mm
VC-500-01 (lutowany z rurk¹ / soldered with tube)
Gwint: 1/4"
Średnica: 6 mm
Długość: 50 mm
Thread: 1/4"
Diameter: 6 mm
Length: 50 mm
VC-500-12 (lutowany bez rurki / soldered without tube)
Amortyzator drgañ / Vibration absorber
Gwint: 1/4"
Średnica: 6 mm
Długość: 28 mm
Thread: 1/4"
Diameter: 6 mm
Length: 28 mm
VC-500-18 (lutowany bez rurki / soldered without tube)
Gwint: 5/16"
Średnica: 6 mm
Długość: 30 mm
Thread: 5/16"
Diameter: 6 mm
Length: 30 mm
VC-500-15 (skrêcany / twisted)
ANAK-10
Średnica: 10 mm
Długość: 230 mm
Diameter: 10 mm
Length: 230 mm
Diameter: 12,2 mm
Length: 230 mm
Diameter: 16,2 mm
Length: 255 mm
CH-10
Thread: 1/4"
Thread: 1/4"
VC-500-32 (ko³pak / cap)
Gwint: 5/16"
Thread: 5/16"
VC-500-35 (ko³pak / cap)
ANAK-18
Średnica: 18,2 mm
Długość: 255 mm
Gwint: 1/4"
VC-500-31 (ko³pak / cap)
Gwint: 1/4"
ANAK-16
Średnica: 16,2 mm
Długość: 255 mm
Thread: 1/4"
Diameter: 1/4"
Length: 31 mm
VC-500-30 (ko³pak / cap)
ANAK-12
Średnica: 12,2 mm
Długość: 230 mm
Gwint: 1/4"
Średnica: 1/4"
Długość: 31 mm
Diameter: 18,2 mm
Length: 255 mm
Gwint: 1/4"
Thread: 1/4"
VC-500-25 (wentyl / vent)
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
Silniki wentylatorów E-Saver / Fan motors E-Saver
KIERUNEK OBROTU
C.C.W. ROTATION
A
PODŁĄCZENIE
WIRE CONNECT
Silnik wentylatora Energy - Saver
Silniki wentylatora Energy - Saver
115-127V / 220-240V, 50-60 Hz,
1300 obrotów na minutę, o klasie
ochrony IP65. Temp. pracy: -30°C
do +50°C. Stosowane w urządzeniach
chłodniczych, wentylacyjnych oraz
grzewczych.
Fan motor Energy - Saver
Lp. / On.
Fan motors Energy - Saver 115-127V
/ 220-240V, 50-60 Hz, 1300 r.p.m.,
with protection class IP65. Working
temp .: -30°C to +50°C. Used in
refrigeration, ventilation and heating
systems.
Zasilanie (V) Max moc we / wy (W)
Power supply
Max Power in / out
Symbol
1. EC055AAB09DAA1 115-127
2. EC056AAB09DAA1 220-240
3. EC155AAB09DAA1
4. EC156AAB09DAA1
5. EC205AAB09DAA1
6. EC206AAB09DAA1
115-127
220-240
115-127
220-240
A (mm)
A
Max œmig³o (mm/ °)
Max fan blade
7/4
84,5 ± 2
200/28
7/5
24 / 14
21 / 15
32 / 22
32 / 20
84,5 ± 2
154/22 - 172/34
88 ± 2
254/28
88 ± 2
172/22 - 230/34
95 ± 2
300/25
95 ± 2
230/22 - 254/34
Silniki wentylatorów M4Q045 / Fan motors M4Q045
L
SPECIA Y
QUALIT
83
B
67
Y
MONE
58
Ø3,6
K
51
71,4
Ø41
Ø25,4
SAVE
M4
26
1,5
E ±2
Silnik wentylatora
Fan motor
Silniki zwartobiegunowe serii M4Q045 stosowane w urządzeniach chłodniczych,
wentylacyjnych oraz grzewczych. Kierunek przepływu powietrza: "V" lub "A"
(w zależności od wirnika).
Compact fan motors series M4Q045 used in refrigeration, ventilation
and heating systems. Direction of air flow: "V" or "A" (depending on
axial impeller used).
Lp. / On.
Symbol / Symbol
Wymiary / Dimensions BxExK (mm)
Moc wyj. / Pow. output (W)
Moc wej. / Pow. input (W)
Pobór pr¹du / Current draw (A)
Waga / Weight (kg)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
M4Q045-BD01-01
76 x 42 x 15
82 x 42 x 15
82 x 42 x 15
87 x 42 x 15
93 x 54 x 15
93 x 54 x 15
103 x 59 x 16
125 x 79 x 33
5
8
10
16
18
23
25
34
29
31
36
60
70
86
86
110
0,19
0,20
0,25
0,42
0,48
0,62
0,62
0,75
0,9
1,1
1,2
1,3
1,6
1,6
2,0
2,2
M4Q045-CA01-01
M4Q045-CA03-51
M4Q045-CF01-01
M4Q045-DA01-01
M4Q045-DA05-01
M4Q045-EA01-01
M4Q045-EF01-01
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-11
Œmig³a wentylatorów / Fan blades
b
b
a
c
6,6
c
< „V”
Œmig³o wentylatora
Fan blade
Wykonane z aluminium.
Śmigło do silników linii Q
i energooszczędnych ESM.
Made of aluminium.
Propeller for Q-motors and
energy saving motors ESM.
„A” >
Symbol / Symbol V
Wym. / Dim. AxBxC (mm)
K¹t skrzyd³a / Bl. angle
Lp. / On.
Symbol / Symbol A
Wym. / Dim. AxBxC (mm)
K¹t skrzyd³a / Bl. angle
1.
2.
3.
4.
5.
SWS-15422
SWS-15428
SWS-15434
SWS-17222
SWS-17228
154 x 27,5 x 14
154 x 32 x 16
154 x 37 x 18
172 x 31 x 14,5
172 x 36 x 17
22 ± 1 30'
28 O ± 1 O30'
34 O ± 1 O30'
22 O ± 1 O30'
O
O
28 ± 1 30'
19.
20.
21.
22.
23.
SWT-15422
SWT-15428
SWT-15434
SWT-17222
SWT-17228
154 x 27,5 x 14
154 x 32 x 16
154 x 37 x 18
172 x 31 x 14,5
172 x 36 x 17
22 ± 1 30'
28 O ± 1 O30'
34 O ± 1 O30'
22 O ± 1 O30'
O
O
28 ± 1 30'
6.
7.
8.
SWS-17234
SWS-20022
SWS-20028
172 x 42 x 21
200 x 32 x 15,5
200 x 37,5 x 18
34 O ± 1 O30'
O
O
22 ± 1 30'
O
28 ± 1 O30'
24.
25.
26.
SWT-17234
SWT-20022
SWT-20028
172 x 42 x 21
200 x 32 x 15,5
200 x 37,5 x 18
34 O ± 1 O30'
O
O
22 ± 1 30'
O
28 ± 1 O30'
9.
10.
11.
SWS-20034
SWS-23022
SWS-23028
200 x 45 x 22
230 x 35 x 17,5
230 x 43 x 21,5
34 ± 1 30'
O
O
22 ± 1 30'
O
28 ± 1 O30'
12.
13.
14.
SWS-23034
SWS-25422
SWS-25428
230 x 50 x 24
254 x 37 x 19
254 x 45 x 23,5
15.
16.
17.
SWS-25434
SWS-30022
SWS-30028
18.
SWS-30034
Lp. / On.
O
O
O
O
O
27.
28.
29.
SWT-20034
SWT-23022
SWT-23028
200 x 45 x 22
230 x 35 x 17,5
230 x 43 x 21,5
34 ± 1 30'
O
O
22 ± 1 30'
O
28 ± 1 O30'
34 ± 1 30'
22 O ± 1 O30'
O
O
28 ± 1 30'
O
O
30.
31.
32.
SWT-23034
SWT-25422
SWT-25428
230 x 50 x 24
254 x 37 x 19
254 x 45 x 23,5
34 ± 1 30'
22 O ± 1 O30'
O
O
28 ± 1 30'
254 x 52 x 26
300 x 43 x 21,5
300 x 53,5 x 26,5
34 O ± 1 O30'
O
O
22 ± 1 30'
O
O
28 ± 1 30'
33.
34.
35.
SWT-25434
SWT-30022
SWT-30028
254 x 52 x 26
300 x 43 x 21,5
300 x 53,5 x 26,5
34 O ± 1 O30'
O
O
22 ± 1 30'
O
O
28 ± 1 30'
300 x 61 x 30
34 O ± 1 O30'
36.
SWT-30034
300 x 61 x 30
34 O ± 1 O30'
Pierœcienie ss¹ce / Sucking fan rings
O
O
O
O
Pierœcienie t³oczne / Blowing fan rings
Ssanie / Sucking
Tłoczenie / Blowing
Pierœcieñ ss¹cy
Sucking fan ring
Pierœcieñ t³oczny
Blowing fan ring
Pierścień ssący wentylatora.
Sucking fan rings.
Pierścień tłoczny wentylatora.
Blowing fan rings.
Lp. / On.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
CH-12
Symbol
O
Œrednica (mm)
Diameter (mm)
Wymiary H x De x Df x Di (mm)
Dimensions H x De x Df x Di (mm)
PIS-15048
Ø150
48 x 200 x 190 x 162
PIS-17048
Ø170
48 x 222 x 206 x 180
PIS-20048
Ø200
48 x 245 x 235 x 212
PIS-20060
Ø200
60 x 245 x 235 x 212
PIS-23048
Ø230
48 x 275 x 265 x 240
PIS-25025
Ø250
25 x 298 x 288 x 264
PIS-25048
Ø250
48 x 300 x 290 x 262
PIS-25060
Ø250
60 x 300 x 290 x 262
PIS-250135
Ø250
135 x 300 x 290 x 262
PIS-30048
Ø300
48 x 350 x 343 x 307
PIS-30080
Ø300
80 x 356 x 344 x 308
Œrednica (mm)
Diameter (mm)
Wymiary H x De x Df x Di (mm)
Dimensions H x De x Df x Di (mm)
PIT-23036
Ø230
36 x 275 x 265 x 240
PIT-25036
Ø250
36 x 300 x 290 x 262
Lp. / On.
Symbol
1.
2.
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
Os³ony wentylatora / Fan grids
Os³ony wentylatora / Fan grids
Os³ona wentylatora
Fan grid
Os³ona wentylatora
Fan grid
Wykonana ze stali ocynkowanej.
Made of zinc coated steel.
Wykonana ze stali chromowanej.
Do standardowych modeli
wentylatorów.
Made of chrome plated steel.
For standard models of fans.
Wymiary A x B x C x D x H (mm)
Dimensions A x B x C x D x H (mm)
Symbol
Œrednica (mm)
Diameter (mm)
1.
OWF-15411
Ø154
163 x 190 x 200 x 5 x 11
2.
3.
4.
OWF-15417
Ø154
163 x 190 x 200 x 5 x 17,5
OWF-17011
Ø170
180 x 213 x 223 x 5 x 11
OWF-17017
Ø170
180 x 213 x 223 x 5 x 17,5
5.
6.
7.
8.
OWF-17025
Ø170
180 x 213 x 223 x 5 x 25
OWF-20017
Ø200
205 x 240 x 250 x 5 x 17,5
OWF-20025
Ø200
205 x 240 x 250 x 5 x 25
Lp. / On.
OWF-20038
Ø200
205 x 240 x 250 x 5 x 38
9.
10.
11.
OWF-23017
Ø230
240 x 266 x 276 x 5 x 17,5
OWF-23025
Ø230
240 x 266 x 276 x 5 x 25
OWF-23027
Ø230
240 x 266 x 276 x 5 x 27
12.
13.
14.
OWF-25417
Ø254
276 x 320 x 332 x 5 x 17,5
OWF-25425
Ø254
276 x 320 x 332 x 5 x 25
OWF-25430
Ø254
276 x 320 x 332 x 5 x 30
OWF-25431
Ø254
276 x 320 x 332 x 5 x 31
OWF-25435
Ø254
276 x 320 x 332 x 5 x 35
15.
16.
17.
18.
OWF-25446
Ø254
276 x 320 x 332 x 5 x 46
OWF-30017
Ø300
316 x 345 x 360 x 5 x 17,5
19.
20.
OWF-30025
Ø300
316 x 345 x 360 x 5 x 25
OWF-30046
Ø300
316 x 345 x 360 x 5 x 46
OWF-35017
Ø350
376 x 415 x 428 x 6 x 17,5
OWF-35046
Ø350
376 x 415 x 428 x 6 x 46,5
21.
22.
Lp. / On.
Symbol
Do wentylatora
(mm)
For fan
1.
OW-70x70
2.
3.
4.
OW-80x80
OW-92x92
OW-120x120
70x70
80x80
92x92
120x120
5.
OW-140x140
140x140
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-13
WT-80x25HBL
WT-80x38HBL
PRZEPŁYW POW.
AIR FLOW
KIERUNEK OBROTU
ROTATION
PRZEPŁYW POW.
AIR FLOW
5
5
330±15
330±15
KIERUNEK OBROTU
ROTATION
71.5
3.7
80
25
71.5
Ø4.3
4
Ø4.3
80
38
Wentylator
Fan
Wentylator
Fan
Typ wentylatora: AC.
Napięcie zasilania: 230V AC.
Wymiary: 80x80x25 mm.
Pobór mocy: 14 W.
Wydajność: 30,6 m3/h.
Rodzaj łożyska: kulkowe.
Prędkość obrotowa: 2450 obr./min.
Temp pracy: -10...+70°C.
Fan type: AC.
Supply voltage: 230V AC.
Dimensions: 80x80x25 mm.
Power consumption: 14 W.
Efficiency: 30,6 m 3/h.
Bearing type: ball bearing.
Rotational rate/speed: 2450 obr./min.
Operating temp.: -10...+70°C.
Typ wentylatora: AC.
Napięcie zasilania: 230V AC.
Wymiary: 80x80x38 mm.
Pobór mocy: 14 W.
Wydajność: 40,7 m 3/h.
Rodzaj łożyska: kulkowe.
Prędkość obrotowa: 2400 obr./min.
Temp pracy: -10...+70°C.
Fan type: AC.
Supply voltage: 230V AC.
Dimensions: 80x80x38 mm.
Power consumption: 14 W.
Efficiency: 40,7 m 3/h.
Bearing type: ball bearing.
Rotational rate/speed: 2400 obr./min.
Operating temp.: -10...+70°C.
WT-92x25HBL
WT-92x25HBT
PRZEPŁYW POW.
AIR FLOW
82.5
3.5
92
25
KIERUNEK OBROTU
ROTATION
PRZEPŁYW POW.
AIR FLOW
82.5
3.5
92
25
5
310±15
KIERUNEK OBROTU
ROTATION
Ø4.3
Ø4.3
Wentylator
Fan
Wentylator
Fan
Typ wentylatora: AC.
Napięcie zasilania: 230V AC.
Wymiary: 92x92x25 mm.
Pobór mocy: 14,5 W.
Wydajność: 51 m3/h.
Rodzaj łożyska: kulkowe.
Prędkość obrotowa: 2350 obr./min.
Temp pracy: -10...+70°C.
Fan type: AC.
Supply voltage: 230V AC.
Dimensions: 92x92x25 mm.
Power consumption: 14,5 W.
Efficiency: 51m 3/h.
Bearing type: ball bearing.
Rotational rate/speed: 2350 obr./min.
Operating temp.: -10...+70°C.
Typ wentylatora: AC.
Napięcie zasilania: 230V AC.
Wymiary: 92x92x25 mm.
Pobór mocy: 14,5 W.
Wydajność: 51 m 3/h.
Rodzaj łożyska: kulkowe.
Prędkość obrotowa: 2350 obr./min.
Temp pracy: -10...+70°C.
Fan type: AC.
Supply voltage: 230V AC.
Dimensions: 92x92x25 mm.
Power consumption: 14,5 W.
Efficiency: 51m 3/h.
Bearing type: ball bearing.
Rotational rate/speed: 2350 obr./min.
Operating temp.: -10...+70°C.
Typy przy³¹czy zasilania
Type of power connections
HBL
Przyłącze: 2 przewody
Connection: 2 leads
HBT
Przyłącze: konektory 2,8x0,3 mm
CH-14
Connection: connectors 2.8x0.3 mm
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
WT-120x25HBL
WT-120x25HBT
KIERUNEK OBROTU
ROTATION
PRZEPŁYW POW.
AIR FLOW
PRZEPŁYW POW.
AIR FLOW
5
320±15
KIERUNEK OBROTU
ROTATION
Ø4.3
105
3.5
120
25
Ø4.3
105
3.5
120
25
Wentylator
Fan
Wentylator
Fan
Typ wentylatora: AC.
Napięcie zasilania: 230V AC.
Wymiary: 120x120x25 mm.
Pobór mocy: 19 W.
Wydajność: 112 m 3/h.
Rodzaj łożyska: kulkowe.
Prędkość obrotowa: 2150 obr./min.
Temp pracy: -10...+70°C.
Fan type: AC.
Supply voltage: 230V AC.
Dimensions: 120x120x25 mm.
Power consumption: 19 W.
Efficiency: 112 m 3/h.
Bearing type: ball bearing.
Rotational rate/speed: 2150 obr./min.
Operating temp.: -10...+70°C.
Typ wentylatora: AC.
Napięcie zasilania: 230V AC.
Wymiary: 120x120x25 mm.
Pobór mocy: 19 W.
Wydajność: 112 m 3/h.
Rodzaj łożyska: kulkowe.
Prędkość obrotowa: 2150 obr./min.
Temp pracy: -10...+70°C.
Fan type: AC.
Supply voltage: 230V AC.
Dimensions: 120x120x25 mm.
Power consumption: 19 W.
Efficiency: 112 m 3/h.
Bearing type: ball bearing.
Rotational rate/speed: 2150 obr./min.
Operating temp.: -10...+70°C.
WT-120x38XBL
WT-120x38XBT
PRZEPŁYW POW.
AIR FLOW
KIERUNEK OBROTU
ROTATION
PRZEPŁYW POW.
AIR FLOW
5
310±15
KIERUNEK OBROTU
ROTATION
105
Ø4.3
120
105
4
Ø4.3
38
120
4
38
Wentylator
Fan
Wentylator
Fan
Typ wentylatora: AC.
Napięcie zasilania: 230V AC.
Wymiary: 120x120x38 mm.
Pobór mocy: 22 W.
Wydajność: 165 m 3/h.
Rodzaj łożyska: kulkowe.
Prędkość obrotowa: 2850 obr./min.
Temp pracy: -10...+70°C.
Fan type: AC.
Supply voltage: 230V AC.
Dimensions: 120x120x38 mm.
Power consumption: 22 W.
Efficiency: 165 m 3/h.
Bearing type: ball bearing.
Rotational rate/speed: 2850 obr./min.
Operating temp.: -10...+70°C.
Typ wentylatora: AC.
Napięcie zasilania: 230V AC.
Wymiary: 120x120x38 mm.
Pobór mocy: 22 W.
Wydajność: 165 m 3/h.
Rodzaj łożyska: kulkowe.
Prędkość obrotowa: 2850 obr./min.
Temp pracy: -10...+70°C.
Fan type: AC.
Supply voltage: 230V AC.
Dimensions: 120x120x38 mm.
Power consumption: 22 W.
Efficiency: 165 m 3/h.
Bearing type: ball bearing.
Rotational rate/speed: 2850 obr./min.
Operating temp.: -10...+70°C.
Typy przy³¹czy zasilania
Type of power connections
HBL
Przyłącze: 2 przewody
Connection: 2 leads
HBT
Przyłącze: konektory 2,8x0,3 mm
Connection: connectors 2.8x0.3 mm
XBL
Przyłącze: 2 przewody
Connection: 2 leads
XBT
Przyłącze: konektory 2,8x0,3 mm
Connection: connectors 2.8x0.3 mm
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-15
Wentylatory poprzeczne TF/FF / Cross flow fans TF/FF
NEW
Mo¿liwoœæ monta¿u grza³ki
Heater can be mounted
Seria TF
TF series
Wentylator poprzeczny
Cross flow fan
Jednofazowy 2 biegunowy silnik, z zabezpieczeniem przed wzrostem napięcia,
wykonany według wymagań "CE", zgodnie z normą EN 60335-1, z łożyskami
kulowymi wahliwymi, samosmarującymi. Silnik o klasie izolacji min. 130 "B",
dostosowany do pracy ciągłej w temp. otoczenia od -10°C do +50°C. Podłączenie
elektryczne 6,3x0,8 mm, promieniowe lub osiowe, złącze zaciskowe męskie typu
faston, połączone bezpośrednio do cewki. Aluminiowy wirnik o stałej średnicy
Ø60 mm. Obudowa ze stali ocynkowanej, zapewnia duży przepływ powietrza
oraz niski poziom hałasu.
Na zapytanie:
• Grzałka 1000W + 1000W z termostatem 135°C
• Wersja silnika z dopuszczeniem IMQ - CSV
• Silnik o innej mocy i klasie izolacji: 155 "F" - 180 "H"
• Napięcie zasilania od 12V do 400V 50/60Hz
• Wersja z podwójnym napięciem i/lub zdwojoną prędkością obrotową
• Różne długości przewodów elektrycznych
• Uzwojenie silnika z zabezpieczeniem IP55
• Ochrona przed kurzem i wilgotnością
• Zabezpieczenie termiczne i/lub bezpiecznik termiczny
• Obudowa lakierowana metodą kataforetyczną
• Wersja "HT" do pracy w temp. od -30°C do +100°C
• Wykonany zgodnie z normami bezpieczeństwa UL-CSA
• Wersja wyposażona w łożyska
• Wersja wykonana wg specyfikacji klienta
Single phase, 2 shaded poles, impedance protected motors, built according to
the "CE" mark requirements, in compliance with EN 60335-1 standard, with
self aligning and self lubricating sleeve bearings with big oil reservoir. Motor
with mininum 130 "B" insulation class, suitable for continuos operation in
ambient temp. from -10°C to +50°C. Electrical connection by 6,3x0,8 mm,
radial or axial, male faston - type connectors, directly fixed on coil. Constant
thickness Ø60 mm aluminium impeller with forward curved blades fitted with
intermediate reinforcement discs. Housing made of pre-galvanized metal sheet,
designed to ensure high aeraulic efficiency and low noise level.
Upon request:
• Heater 1000W + 1000W with thermostat 135°C
• Version with IMQ - CSV approved motor
• Motor with different powers and insulation classes: 155 "F" - 180 "H"
• Suppply voltage from 12V to 400V 50/60Hz
• Version with dual voltage and/or double rotation speed
• Electrical connection by means of different cable lengths
• Motor coil winding with IP55 protection
• Protection against dust and/or humidity
• Thermal protector and/or thermal fuse
• Housing with cataphoresis coating
• several "HT" versions for operation from -30°C to +100°C
• Built in compliance with UL-CSA standards
• version fitted with ball bearings
• version built to customers design
Lp. / On.
Symbol
Silnik
Motor
A
15-1
156
64
1.
TF90/15
2.
TF90/20
20-1
162
3.
TF120/15
15-1
186
4.
TF120/20
20-1
191
5.
TF180/15
6.
7.
Wymiary / Dimensions (mm)
B
C
D
H
I
Pobór pr¹du (A)
Input current
RPM
Przep. powietrza (m3/h)
Air flow
Ciœnienie stat. (ΔPa)
Static pressure
16
0,13
2250
80
53
59
94
104
64
94
104
20 58,5
20
0,15
2550
92
94
124 134
15 53,5
18
0,14
1800
101
49
94
124 134
20 58,5
22
0,16
2250
127
60
15-1
246 154 184 194
15 53,5
19
0,15
1250
107
48
TF180/20
20-1
251 154 184 194
20 58,5
23
0,17
1700
144
62
TF180/30
30-1
261 154 184 194
30 68,5
35
0,25
2450
212
73
8.
TF180/35
35-1
266 154 184 194
35 73,5
41
0,31
2550
234
75
9.
TF240/20
20-1
311 214 244 254
20 58,5
24
0,18
1200
149
55
10.
TF240/30
30-1
321 214 244 254
30 68,5
37
0,27
2200
262
78
11.
TF240/35
35-1
326 214 244 254
35 73,5
45
0,33
2350
283
80
12.
TF270/20
20-1
341 244 274 284
20 58,5
24
0,18
1150
163
42
13.
TF270/30
30-1
351 244 274 284
30 68,5
39
0,28
1950
280
78
14.
TF270/35
35-1
356 244 274 284
35 73,5
46
0,34
2150
313
80
15.
TF300/20
20-1
371 274 304 314
20 58,5
24
0,18
1150
171
45
16.
TF300/30
30-1
381 274 304 314
30 68,5
40
0,29
1750
268
77
17.
TF300/40
40-1
391 274 304 314
40 78,5
48
0,37
2400
348
80
18.
TF360/20
20-1
431 334 364 374
20 58,5
24
0,18
950
183
40
19.
TF360/30
30-1
441 334 364 374
30 68,5
40
0,30
1350
262
78
20.
TF360/40
40-1
451 334 364 374
40 78,5
53
0,40
1900
325
78
21.
TF420/30
30-1
501 394 424 434
30 68,5
41
0,31
1200
271
70
22.
TF420/40
40-1
511 394 424 434
40 78,5
54
0,42
1600
359
76
23.
TF480/30
30-1
561 454 484 494
30 68,5
40
0,30
1150
283
62
24.
TF480/40
40-1
571 454 484 494
40 78,5
54
0,42
1250
364
69
CH-16
15 53,5
Moc we (W)
Power in
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
NEW
Mo¿liwoœæ monta¿u grza³ki
Heater can be mounted
Lp. / On.
Symbol
Seria FF
FF series
Silnik
Motor
A
B
Wymiary / Dimensions (mm)
C
E
F
H
Moc we (W)
Power in
I
Pobór pr¹du (A)
Input current
RPM
Przep. powietrza (m3/h)
Air flow
Ciœnienie stat. (ΔPa)
Static pressure
1.
FF90/15
15-1
156
64
94
103 112
15 53,5
16
0,13
2250
80
53
2.
162
64
94
103 112
20 58,5
20
0,15
2550
92
59
FF90/20
20-1
3.
FF120/15
15-1
186
94
124 133 142
15 53,5
18
0,14
1800
101
49
4.
FF120/20
20-1
191
94
124 133 142
20 58,5
22
0,16
2250
127
60
5.
FF180/15
15-1
246 154 184 193 202
15 53,5
19
0,15
1250
107
48
6.
FF180/20
20-1
251 154 184 193 202
20 58,5
23
0,17
1700
144
62
7.
FF180/30
30-1
261 154 184 193 202
30 68,5
35
0,25
2450
212
73
8.
FF180/35
35-1
266 154 184 193 202
35 73,5
41
0,31
2550
234
75
9.
FF240/20
20-1
311 214 244 253 262
20 58,5
24
0,18
1200
149
55
10.
FF240/30
30-1
321 214 244 253 262
30 68,5
37
0,27
2200
262
78
80
11.
FF240/35
35-1
326 214 244 253 262
35 73,5
45
0,33
2350
283
12.
FF270/20
20-1
341 244 274 283 292
20 58,5
24
0,18
1150
163
42
13.
FF270/30
30-1
351 244 274 283 292
30 68,5
39
0,28
1950
280
78
14.
FF270/35
35-1
356 244 274 283 292
35 73,5
46
0,34
2150
313
80
15.
FF300/20
20-1
371 274 304 313 322
20 58,5
24
0,18
1150
171
45
16.
FF300/30
30-1
381 274 304 313 322
30 68,5
40
0,29
1750
268
77
17.
FF300/40
40-1
391 274 304 313 322
40 78,5
48
0,37
2400
348
80
18.
FF360/20
20-1
431 334 364 373 382
20 58,5
24
0,18
950
183
40
19.
FF360/30
30-1
441 334 364 373 382
30 68,5
40
0,30
1350
262
78
20.
FF360/40
40-1
451 334 364 373 382
40 78,5
53
0,40
1900
325
78
21.
FF420/30
30-1
501 394 424 433 442
30 68,5
41
0,31
1200
271
70
22.
FF420/40
40-1
511 394 424 433 442
40 78,5
54
0,42
1600
359
76
23.
FF480/30
30-1
561 454 484 493 502
30 68,5
40
0,30
1150
283
62
24.
FF480/40
40-1
571 454 484 493 502
40 78,5
54
0,42
1250
364
69
Identyfikacja kodu wentylatora / Fan identification code
TF
R
1
2
1) Seria TF: obudowa "standard"
Seria FF: obudowa z uchwytami montażowymi
2) Położenie silnika:
R: silnik z prawej strony wylotu powietrza
L: silnik z lewej strony wylotu powietrza
TFL/FFL
TFR/FFR
3) Długość wirnika:
90 - 120 - 180 - 240 - 270 - 300 - 360 - 420 - 480 mm
4) Wysokość wylotu powietrza:
15 - 20 - 30 - 35 - 40 mm
5) Zabezpieczenie termiczne:
T: ochraniacz termiczny
F: bezpiecznik termiczny
brak: zabezpieczenie przed wzrostem napięcia
6) Kod uzwojenia cewki
240 20
3
4
T
1
A SN HT BB VR 230 50
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1) TF series: "standard" housing
FF series: housing with "ears"
2) Motor position:
R: motor on the right of the air outlet
L: motor on the left of the air outlet
TFL/FFL
TFR/FFR
3) Fan blade nominal lenght:
90 - 120 - 180 - 240 - 270 - 300 - 360 - 420 - 480 mm
4) Motor stack height:
15 - 20 - 30 - 35 - 40 mm
5) Thermal protection:
T: thermal protector
F: thermal fuse
blank: impedance protected
6) Coil winding code
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-17
7) Podłączenie elektryczne:
R: promieniowe złącze zaciskowe faston
A: osiowe złącze zaciskowe faston
C: przewody
8) Położenie silnika (zobacz tabele 1 i 2)
9) Na zapytanie*:
HT: wersja do wysokich temp.
IV-IM-PRN: niska temp. o wysokim
stosunku wiglotności do 92%
INC: izolacja cewki o klasie ochrony IP55
10) Na zapytanie:
BB: silnik wyposażony w łożyska kulkowe
BBBLV: silnik i wirnik wyposażony w łożyska kulkowe
11) Na zapytanie wyposażony w wentylator chłodzący po stronie silnika
12) Napięcie zasilana
13) Częstotliwość znamionowa
7) Electrical connection:
R: radial faston-type connectors
A: axial faston-type connectors
C: cables
8) Motor position (see table 1 and 2 below)
9) On request*:
HT: high temperature version
IV-IM-PRN: low temperature with high
relative humidity up to 92%
INC: coil insulation with IP55 protection
10) On request:
BB: ball bearings on motor
BBBLV: ball bearings on motor and impeller
11) On request, fitted with cooling fan on motor side
12) Supply voltage
13) Rated frequency
(*) Wersja impregnowana:
IV: cewka impregnowana przez głębokie zanurzenie w przeźroczystej
farbie epoksydowej (standardowy proces powlekania cewek stojana).
PRN: cewka pokryta czarną żywicą epoksydową, cewka chroniona
warstwą żywicy.
IM: impregnowanie przez przez głębokie zanurzenie w przeźroczystej
farbie epoksydowej z warstwą silikonu na końcach uzwojenia, uzwojenie
i cewka znajdują się za nylonową osłoną. Cewka nie jest zalana żywicą,
należy zachować ostrożność podzcas montażu silnika, tak by nasadka była
skierowana w dół, aby zapobiec jego wypełnieniem się kondensatem.
INC: cewka z zabezpieczeniem IP55, całkowicie zalana żywicą epoksydową.
(*) Impregnated versions:
IV: impregnated coil through dip-coating using epoxy transparent paint.
(standard stator coil dip-coating process).
PRN: coil coated with black epoxy resin, the coil is protected by a clearly
visible layer of resin.
IM: impregnated coil through dip-coating using transparent epoxy paint with
silicone applied on contacts at the end of winding, three-pole wire and coil
covered by a nylon cap. The coil is not buried in the resin but visible; caution
should be paid when mounting the motor so that the cap open part faces
downward to prevent its filling up with condensate.
INC: coil with IP55 protection, the coil is completely buried into the epoxy
resin.
Położenie silnika - promieniowe / Motor position - radial (tab. 1)
Położenie silnika - osiowe / Motor position - axial (tab. 2)
TF/FF120
TF/FF90
60
60
50
50
40
40
TF/FF180
80
30
2
20
60
50
30
∆ Pa
∆ Pa
∆ Pa
70
4
1
3
10
8
40
7
30
20
6
5
20
10
10
0
0
50
m3/h
80
70
70
60
60
50
50
40
9
20
10
11
60
40
0
100
200
300
13
12
0
0
100
200
m3/h
300
70
70
60
60
60
19
30
18
20
0
40
30
21
100
200
m3/h
300
400
300
40
23
30
20
10
0
200
m3/h
24
22
20
10
100
50
50
∆ Pa
40
0
TF/FF480
70
20
15
10
80
∆ Pa
∆ Pa
30
80
50
16
40
20
TF/FF420
TF/FF360
17
50
14
10
0
200
m3/h
70
20
10
100
80
30
30
0
TF/FF300
m3/h
CH-18
0
100
∆ Pa
80
0
50
TF/FF270
90
∆ Pa
∆ Pa
0
m3/h
TF/FF240
Wykresy
Diagrams
0
100
10
0
0
100
200
m3/h
300
400
0
0
100
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
200
m3/h
300
400
Wentylatory poprzeczne TFD/FFD / Cross flow fans TFD/FFD
NEW
Seria TFD
TFD series
Mo¿liwoœæ monta¿u grza³ki
Heater can be mounted
Wentylator poprzeczny
Cross flow fan
Jednofazowy 2 biegunowy silnik, z zabezpieczeniem przed wzrostem napięcia,
wykonany według wymagań "CE", zgodnie z normą EN 60335-1, z łożyskami
kulowymi wahliwymi, samosmarującymi. Silnik o klasie izolacji min. 130 "B",
dostosowany do pracy ciągłej w temp. otoczenia od -10°C do +50°C. Podłączenie
elektryczne 6,3x0,8 mm, promieniowe lub osiowe, złącze zaciskowe męskie typu
faston, połączone bezpośrednio do cewki. Aluminiowy wirnik o stałej średnicy
Ø60 mm. Obudowa ze stali ocynkowanej, zapewnia duży przepływ powietrza
oraz niski poziom hałasu.
Na zapytanie:
• Grzałka 1000W + 1000W z termostatem 135°C
• Wersja silnika z dopuszczeniem IMQ - CSV
• Silnik o innej mocy i klasie izolacji: 155 "F" - 180 "H"
• Napięcie zasilania od 12V do 400V 50/60Hz
• Wersja z podwójnym napięciem i/lub zdwojoną prędkością obrotową
• Różne długości przewodów elektrycznych
• Uzwojenie silnika z zabezpieczeniem IP55
• Ochrona przed kurzem i wilgotnością
• Zabezpieczenie termiczne i/lub bezpiecznik termiczny
• Obudowa lakierowana metodą kataforetyczną
• Wersja "HT" do pracy w temp. od -30°C do +100°C
• Wykonany zgodnie z normami bezpieczeństwa UL-CSA
• Wersja wyposażona w łożyska
• Wersja wykonana wg specyfikacji klienta
Single phase, 2 shaded poles, impedance protected motors, built according to
the "CE" mark requirements, in compliance with EN 60335-1 standard, with
self aligning and self lubricating sleeve bearings with big oil reservoir. Motor
with mininum 130 "B" insulation class, suitable for continuos operation in
ambient temp. from -10°C to +50°C. Electrical connection by 6,3x0,8 mm,
radial or axial, male faston - type connectors, directly fixed on coil. Constant
thickness Ø60 mm aluminium impeller with forward curved blades fitted with
intermediate reinforcement discs. Housing made of pre-galvanized metal sheet,
designed to ensure high aeraulic efficiency and low noise level.
Upon request:
• Heater 1000W + 1000W with thermostat 135°C
• Version with IMQ - CSV approved motor
• Motor with different powers and insulation classes: 155 "F" - 180 "H"
• Suppply voltage from 12V to 400V 50/60Hz
• Version with dual voltage and/or double rotation speed
• Electrical connection by means of different cable lengths
• Motor coil winding with IP55 protection
• Protection against dust and/or humidity
• Thermal protector and/or thermal fuse
• Housing with cataphoresis coating
• several "HT" versions for operation from -30°C to +100°C
• Built in compliance with UL-CSA standards
• version fitted with ball bearings
• version built to customers design
Lp. / On.
Symbol
1.
TFD180/20
2.
TFD180/30
3.
TFD180/35
4.
TFD240/30
5.
6.
7.
TFD270/30
8.
Silnik
Motor
A
Wymiary / Dimensions (mm)
B
C
D
H
3
I
Moc we (W)
Power in
Pobór pr¹du (A)
Input current
RPM
Przep. powietrza (m /h)
Air flow
Ciœnienie stat. (ΔPa)
Static pressure
61
23
0,18
990
168
38
445 154 184 194
20
30-1
455 154 184 194
30
71
38
0,29
1645
280
63
35-1
460 154 184 194
35
76
47
0,35
1880
331
69
30-1
565 214 244 254
30
71
38
0,29
1170
283
62
TFD240/35
35-1
570 214 244 254
35
76
49
0,37
1320
320
65
TFD240/40
40-1
575 214 244 254
40
81
55
0,43
1460
335
69
30-1
625 244 274 284
30
71
39
0,29
1090
307
58
TFD270/40
40-1
365 244 274 284
40
81
52
0,42
1270
343
65
9.
TFD300/30
30-1
385 274 304 314
30
71
39
0,29
1060
333
51
10.
TFD300/40
40-1
695 274 304 314
40
81
52
0,41
1120
347
67
11.
TFD360/30
30-1
805 334 364 374
30
71
39
0,30
940
359
44
12.
TFD360/40
40-1
815 334 364 374
40
81
52
0,42
1020
382
65
20-1
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-19
NEW
Seria FFD
FFD series
Mo¿liwoœæ monta¿u grza³ki
Heater can be mounted
Lp. / On.
Symbol
Silnik
Motor
A
B
Wymiary / Dimensions (mm)
C
E
F
H
I
Moc we (W)
Power in
Pobór pr¹du (A)
Input current
RPM
Przep. powietrza (m3/h)
Air flow
Ciœnienie stat. (ΔPa)
Static pressure
38
1.
FFD180/20
20-1
445 154 184 193 202
20
61
23
0,18
990
168
2.
FFD180/30
30-1
455 154 184 193 202
30
71
38
0,29
1645
280
63
3.
FFD180/35
35-1
460 154 184 193 202
35
76
47
0,35
1880
331
69
4.
FFD240/30
30-1
565 214 244 253 262
30
71
38
0,29
1170
283
62
5.
FFD240/35
35-1
570 214 244 253 262
35
76
49
0,37
1320
320
65
6.
FFD240/40
40-1
575 214 244 253 262
40
81
55
0,43
1460
335
69
7.
FFD270/30
30-1
625 244 274 283 292
30
71
39
0,29
1090
307
58
8.
FFD270/40
40-1
365 244 274 283 292
40
81
52
0,42
1270
343
65
9.
FFD300/30
30-1
385 274 304 313 322
30
71
39
0,29
1060
333
51
10.
FFD300/40
40-1
695 274 304 314 322
40
81
52
0,41
1120
347
67
11.
FFD360/30
30-1
805 334 364 373 382
30
71
39
0,30
940
359
44
12.
FFD360/40
40-1
815 334 364 373 382
40
81
52
0,42
1020
382
65
Identyfikacja kodu wentylatora / Fan identification code
T FD 180 35
1
1) Seria TF: obudowa "standard"
Seria FF: obudowa z uchwytami montażowymi
2) Długość wirnika:
90 - 120 - 180 - 240 - 270 - 300 - 360 mm
3) Wysokość wylotu powietrza:
15 - 20 - 30 - 35 - 40 mm
4) Zabezpieczenie termiczne:
T: ochraniacz termiczny
F: bezpiecznik termiczny
brak: zabezpieczenie przed wzrostem napięcia
5) Kod uzwojenia cewki
6) Podłączenie elektryczne:
R: promieniowe złącze zaciskowe faston
A: osiowe złącze zaciskowe faston
C: przewody
CH-20
2
3
T
1
R FN HT BBBLV 230 50
4
5
6
7
8
9
10
11
1) TF series: "standard" housing
FF series: housing with "ears"
2) Fan blade nominal lenght:
90 - 120 - 180 - 240 - 270 - 300 - 360 mm
3) Motor stack height:
15 - 20 - 30 - 35 - 40 mm
4) Thermal protection:
T: thermal protector
F: thermal fuse
blank: impedance protected
5) Coil winding code
6) Electrical connection:
R: radial faston-type connectors
A: axial faston-type connectors
C: cables
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
7) Położenie silnika (zobacz tabele 1 i 2)
8) Na zapytanie*:
HT: wersja do wysokich temp.
IV-IM-PRN: niska temp. o wysokim
stosunku wiglotności do 92%
INC: izolacja cewki o klasie ochrony IP55
9) Na zapytanie:
BB: silnik wyposażony w łożyska kulkowe
BBBLV: silnik i wirnik wyposażony w łożyska kulkowe
10) Napięcie zasilana
11) Częstotliwość znamionowa
7) Motor position (see table 1 and 2 below)
8) On request*:
HT: high temperature version
IV-IM-PRN: low temperature with high
relative humidity up to 92%
INC: coil insulation with IP55 protection
9) On request:
BB: ball bearings on motor
BBBLV: ball bearings on motor and impeller
10) Supply voltage
11) Rated frequency
(*) Wersja impregnowana:
IV: cewka impregnowana przez głębokie zanurzenie w przeźroczystej
farbie epoksydowej (standardowy proces powlekania cewek stojana).
PRN: cewka pokryta czarną żywicą epoksydową, cewka chroniona
warstwą żywicy.
IM: impregnowanie przez przez głębokie zanurzenie w przeźroczystej
farbie epoksydowej z warstwą silikonu na końcach uzwojenia, uzwojenie
i cewka znajdują się za nylonową osłoną. Cewka nie jest zalana żywicą,
należy zachować ostrożność podzcas montażu silnika, tak by nasadka była
skierowana w dół, aby zapobiec jego wypełnieniem się kondensatem.
INC: cewka z zabezpieczeniem IP55, całkowicie zalana żywicą epoksydową.
(*) Impregnated versions:
IV: impregnated coil through dip-coating using epoxy transparent paint.
(standard stator coil dip-coating process).
PRN: coil coated with black epoxy resin, the coil is protected by a clearly
visible layer of resin.
IM: impregnated coil through dip-coating using transparent epoxy paint with
silicone applied on contacts at the end of winding, three-pole wire and coil
covered by a nylon cap. The coil is not buried in the resin but visible; caution
should be paid when mounting the motor so that the cap open part faces
downward to prevent its filling up with condensate.
INC: coil with IP55 protection, the coil is completely buried into the epoxy
resin.
Położenie silnika - promieniowe / Motor position - radial (tab. 1)
Położenie silnika - osiowe / Motor position - axial (tab. 2)
TFD/FFD240
70
70
70
60
60
60
50
50
50
40
3
0
50
100
150
200
m3/h
250
300
0
350
7
0
0
50
100
150
200
m3/h
250
300
350
0
50
100
150
200
m3/h
250
300
350
TFD/FFD360
TFD/FFD300
70
70
60
60
50
10
30
20
∆ Pa
50
40
∆ Pa
8
30
10
10
0
40
20
5
4
20
1
10
6
30
2
20
40
∆ Pa
80
30
Wykresy
Diagrams
TFD/FFD270
80
∆ Pa
∆ Pa
TFD/FFD180
40
12
30
11
9
20
10
10
0
0
50
100
150
200
m3/h
250
300
350
0
0
50
100
150
200 250
m3/h
300
350
400
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-21
Pompka skroplin / Drain pump
Pompka skroplin / Drain pump
PMO
PML
Wydajność: 14 l/h
Capacity: 14 l/h
Czujnik temp. / Temp. sensor
Capacity: 14 l/h
Wydajność: 14 l/h
Cyfrowy termometr / Digital thermometer
CON-003
CID-NTC15/30 / CID-PTC15/30
Długość: 1,5 / 3,0 m
Length: 1,5 / 3,0 m
Wymiary: 48x29x15 mm
Zakres temperatur: -50 do +70°C
Sonda: Ø4,3 mm
Dimensions: 48x29x15 mm
Temperature range: -50 do +70°C
Probe: Ø4,3 mm
DHC-100
Wyjście
Output
Czujnik
Sensor
Zasilanie
Power
Regulator wilgotnoœci
Humidity controller
Zakres pomiarowy: 0...99%RH.
Zakres regulacji: 10...99%RH.
Wyjście regulacyjne: przekaźnikowe 10A 250V AC.
Metoda regulacji: ON-OFF z histerezą.
Rozdzielczość wskazań: 1% RH.
Dokładność pomiaru:
±3,5%RH w przedziale 30..80%RH przy 25°C
±5%RH w przedziale 10..30%RH i 80...95%RH
Czujnik wilgotności: HIH4010 Honywell zasilany z regulatora.
Stabilność ±0,5%RH/rok.
Wyświetlacz: LED, 3 cyfry o wysokości 14mm.
Stopień i klasa ochrony: IP65 / II.
Zasilanie: 230V~ ±15%.
Pobór mocy: 1,5VA.
Warunki pracy:
- regulator: -5...-55°C; 20...85%RH (bez kondensacji)
- czujnik:-40...85°C; 0...99%RH
Montaż: w otworze o wymiarach 72x30mm.
Warunki składowania: -40...85°C; 0...90%RH (bez kondensacji).
Measuring range: 0 .. 99% RH.
Control range: 10 .. 99% RH.
Control output: relay 10A 250V AC.
Control method: ON-OFF with hysteresis.
Display resolution: 1% RH.
Accuracy:
± 3.5% RH in range of 30..80%RH at 25°C.
± 5% RH in range of 10..30%RH and 80..95%RH.
The humidity sensor: HIH4010 Honywell controller powered.
The stability of ± 0.5% RH/year.
Display: LED, 3 digits of heigh14mm.
Degree and protection class: IP65 / II.
Power supply: 230V ~ ± 15%.
Power consumption: 1.5 VA.
Working conditions:
- regulator -5 ... -55 ° C; 20 .. 85% RH (non-condensing)
- sensor: -40 ... 85 ° C; 0 .. 99% RH
Installation: in hole of dimensions 72x30mm.
Storage conditions: -40...85°C; 0...90%RH (non-condensing).
DHC-100
CH-22
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
ID-971PLUS / ID-974PLUS
NEW
MODEL 12V~/‒
max. 17A
max. 17 A
Sensors
connection
8 9 10 11
MODEL 12V~/‒
Zasilanie
Power
Pb3
Pb1
Pb2
Pb3
Pb2
N
L
D.I.2
IDPLUS 971
0 1 2 3 4 5 6 7
D.I.2
8 9 10 11
8 9 10 11
z/with Pb3
(H11=0 i H43=y)
z/with Pb3
(H11=0 i H43=y)
IDPLUS 974
D.I.1
Pb1
Pb2
MODEL 230V~
MODEL 230V~
D.I.1
N
L
Sensors
connection
TTL
1 2 3 4 5 6 7
Pb1
TTL
8 9 10 11
Połączenia
czujników
Pb1
Zasilanie
Power
IDPLUS 974
Połączenia
czujników
Pb2
IDPLUS 971
max. 17A
Zasilanie
Power
Zasilanie
Power
8 9 10 11
8 9 10 11
TTL
TTL
1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
z/with D.I.1
(H11≠0 e H43=n)
N
L
N
L
D.I.2
8 9 10 11
8 9 10 11
z/with D.I.1
(H11≠0 e H43=n)
D.I.2
Regulator temperatury - Eliwell
Temperature controller - Eliwell
Regulator posiada 4 wstępnie skonfigurowane aplikacje ułatwiające
dostosowanie sterownika do konkretnego przypadku. Pozwala również
na ustawienie cykli pracy wentylatora oraz rejestrację alarmów HACCP.
The controller has 4 pre-configured applications to facilitate the configuration
to the specific requirements. Also allows to set cycles of the fan and registration
of HACCP alarms.
Dodatkowo posiada 2 przekaźniki w tym jeden 2HP, 2 wejścia analogowe,
1 wejście cyfrowe, port TTL dla Karty Kopiującej lub przyłącza do systemu
monitoringu opartego na protokołach Televis lub Modbus.
Controller has 2 transmitters, including one 2HP, 2 analog inputs, 1 digital input,
TTL port for Copying Card or connection to the monitoring system based on
Televis or Modbus protocols.
Zabezpieczenie czołowe: IP65.
Wymiary: przód 74x32 mm, głębokość 59 mm.
Instalacja: montaż panelowy 71 x 29 (+0.2/-0.1mm).
Dopuszczalna temperatura otoczenia: -5…55 °C.
Dopuszczalna temperatura składowania: -30…85 °C.
Uproszczone menu użytkownika.
Funkcje HACCP.
Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 10…90%.
Wejście analogowe: czujnik NTC / PTC / Pt1000 (wybór przez parametr).
Zakres pomiarowy:
- NTC : -50...+110 °C
- PTC : -55...+140 °C
- Pt1000 : -55...+150 °C
Wejścia konfigurowalne:
- 1 wejście cyfrowe (SELV) lub analogowe (PTC/NTC/Pt1000)
- 1 wejście cyfrowe (SELV) lub port szeregowy TTL
Rozdzielczość: 1 °C lub 0,1 °C.
Wyjścia:
- 1 przekaźnik SPDT 1/2hp 8(3)A 250 V~
- 1 przekaźnik SPST 2hp 12(12)A 250 V~
- 1 przekaźnik SPST 5(2)A 250 V~ (tylko ID-974PLUS)
Buzzer.
Dokładność: > 0,5%.
Port szeregowy TTL do Karty Kopiującej lub Systemu Televis lub Modbus.
Zasilanie: 12 V ac/dc ±10% 50/60 Hz lub 230 V ac ±10% 50/60 Hz.
Pobór prądu: 3W max.
Front Protection: IP65.
Dimensions: front 74x32 mm, depth 59 mm.
Installation: panel mounting 71 x 29 (+0.2 /-0.1mm).
Ambient temperature -5 ...55 °C.
Maximum storage temperature: -30 ...85 °C.
Simplified user menu.
HACCP functions.
Operating humidity: 10...90%.
Analog input: NTC / PTC / Pt 1000 (selected by parameter).
Measuring range:
- NTC: -50 ... +110 °C
- PTC: -55 ... +140 °C
- Pt1000: -55 ... +150 °C
Input configurable:
- 1 digital input (SELV) or analog (PTC/NTC/Pt1000)
- 1 digital input (SELV) or TTL serial port
Resolution: 1 °C or 0.1 °C.
Outputs:
- 1 transmitter 1/2hp SPDT 8 (3) A 250 V ~
- 1 transmitter 2HP SPST 12 (12) A 250 V ~
- 1 transmitter SPST 5 (2) A 250 V ~ (only ID-974PLUS)
Buzzer.
Accuracy:> 0.5%.
TTL serial port for Copying Card or Televis System or Modbus.
Power supply: 12 V ac/dc ± 10% 50/60 Hz or 230 V ac ± 10% 50/60 Hz.
Power consumption: 3W max.
ID-971PLUS
ID-974PLUS
I
D
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-23
ID-961
ID 961
MODEL 12V~/‒
TTL
Zasilanie
Power
ID 961
MODEL 230V~
TTL
Zasilanie
Power
Regulator temperatury - Eliwell
Temperature controller - Eliwell
Zabezpieczenie czołowe: IP65.
Wymiary: przód 74x32 mm, głębokość 60 mm.
Instalacja: montaż panelowy 71 x 29 (+0.2/-0.1mm).
Dopuszczalna temperatura otoczenia: -5…55 °C.
Dopuszczalna temperatura składowania: -30…85 °C.
Uproszczone menu użytkownika.
Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 10…90%.
Wejście analogowe: czujnik NTC / PTC (wybór przez parametr).
Zakres pomiarowy:
- NTC : -30...+80 °C
- PTC : -55...+140 °C
Rozdzielczość: 1 °C.
Wyjścia: 1 przekaźnik SPDT 8(3)A 250 V lub SPDT 15A (1HP) 250 V.
Dokładność: > 0,5%.
Port szeregowy TTL do Karty Kopiującej lub Systemu Televis lub Modbus.
Zasilanie: 12 V ac/dc (8 A) ±10% 50/60 Hz lub 230 V ac (15 A) ±10% 50/60 Hz.
Pobór prądu: 3W
Front Protection: IP65.
Dimensions: front 74x32 mm, depth 60 mm.
Installation: panel mounting 71 x 29 (+0.2 /-0.1mm).
Ambient temperature -5 ...55 °C.
Maximum storage temperature: -30 ...85 °C.
Simplified user menu.
Operating humidity: 10...90%.
Analog input: NTC / PTC (selected by parameter).
Measuring range:
- NTC: -30 ... +80 °C
- PTC: -55 ... +140 °C
Resolution: 1 °C.
Outputs: 1 transmitter SPDT 8(3)A 250 V lub SPDT 15A (1HP) 250 V.
Accuracy:> 0.5%.
TTL serial port for Copying Card or Televis System or Modbus.
Power supply: 12 V ac/dc (8 A) ±10% 50/60 Hz or 230 V ac (15 A) ±10% 50/60 Hz.
Power consumption: 3W max.
ID-961
TMB
SCHEMAT PODŁĄCZENIA / ASSEMBLY DRAWING
f2
f1
d1
N
e1
e2
F
L
f
230 V
PE
Tr.
c
24 V
d
h
b1
1
ZASILANIE 230V
SUPPLY VOLTAGE 230V
G1
G2
Grzałka ramy
Frame heater
Grzałka szyby
Glass heater
a
e
Transformator TMB
Transformer TMB
Rozwiązanie mechaniczne transformatora na kształtce EI. Typ końcówki:
TRKS 4 , TRKS 4SI, P, X. Napięcie wyjściowe 24 V.
Mechanical solution tranformer on EI core. Type of pin: TRKS 4 , TRKS 4SI,
P, X. Output voltage 24V.
Lp. / On.
Symbol
1.
Typ rdzenia
Type of core
Moc (VA)
Power
a (mm)
b1 (mm)
c (mm)
d (mm)
d1 (mm)
e (mm)
e1 (mm)
e2 (mm)
f (mm)
f1 (mm)
f2 (mm)
h (mm)
Waga (kg)
Weight
TMB 160/002M/1
EI 96/36
160
96
84
70
84
60
76
11
3,6
35
5,8
3
108
2,0
2.
TMB 300/002M/1
EI 120/42
300
120
105
88
90
70
86
11
3,6
35
5,8
3
129
3,7
3.
TMB 500/011M/1
EI 120/74
500
120
105
118
90
102
118
11
3,6
35
5,8
3
129
6,2
4.
TMB 600/017M/1
600
135
120
115
104
96
112
11
3,6
35
5,8
5
144
7,0
5.
TMB 800/015M/1
EI 135/62
EI 150/66
800
150
135
124
122
100
120
13
3,6
44
7
5
159
9,9
CH-24
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
£K-W4.1.8CE
£K-OW4.1
NEW
2
1
5
4
£¹cznik klawiszowy
Rocker switch
Os³ona bryzgoszczelna
Waterproof cover
Napięcie: 230 V.
Prąd znamionowy: 16 / 4 / A.
Power supply: 230 V.
Rated current: 16 / 4 / A.
Osłona bryzgoszczelna do łącznika
klawiszowego.
Waterproof cover for rocker switch.
£K-W4.1.8CE
£K-OW4.1
LS8.N1
LS8.P1
+0
,1
+0
8,9
ø1
3,1 +0,1
3,1 +0,1
ø1
,1
8,9
ø21,1
19,4 +0,1
55,5
36
19,4 +0,1
3,6
3,6
ø21,1
0,7-1,75
0,7-1,75
Sposób podłączenia:
Type of connection:
Sposób podłączenia:
Type of connection:
6,3
Lampki sygnalizacyjne
Signal Lamps
Lampki sygnalizacyjne
Signal Lamps
Typ: LS8.
Odmiana: wsuwkowa.
Napięcie: 250/400 V.
Type: LS8.
Version: with tab connector.
Power supply: 250/400V.
Typ: LS8.
Odmiana: przewodowa.
Napięcie: 250/400 V.
Type: LS8.
Version: with cable.
Power supply: 250/400V.
Color: red
Kolor: czerwony
LS8.N.1CE
LS8.P.1CE
Kolor: czerwony
LS8.N.1PM
Color: red
LS8.P.1PM
Kolor: pomarańczowy
Color: orange
Kolor: pomarańczowy
LS8.N.1ZE
Color: orange
LS8.P.1ZE
Kolor: zielony
Color: green
Kolor: zielony
PE-S3-L3MBA
Color: green
PE-S3-L3MCZ
NEW
Przewód przy³¹czeniowy
2
Przewód: 3 x 1,5 mm .
Długość: 3 m.
PE-S3-L3MBA
Electrical cable
2
Wire: 3 x 1,5 mm .
Length: 3 m.
Przewód przy³. olejoodporny
2
Przewód: 3 x 1,5 mm .
Długość: 3 m.
Oil resistant electrical cable
Wire: 3 x 1,5 mm 2.
Length: 3 m.
PE-S3-L3MCZ
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-25
KP-E-3101 / KP-E-3102 / KP-E-3111
29.7
12.8
17.6
Max
1.8
6.7
25.3
23.9
2 3 1
11.9
2.4
22.0
10.2
12.7
Ctrs
3
1
1
2
1
2
2
1
2
E-3111
E-3102
E-3101
5.7
7.9 19.8
3
ON - OFF
ON - OFF
ON - ON
(chwilowo ON)
(chwilowo OFF)
(chwilowo 1 strona)
(momentary ON)
(momentary OFF)
(momentary 1 side)
Wy³¹cznik drzwiowy
Door switches
Wyłącznik drzwiowy - standardowo dostępny w kolorze białym.
Klasyfikacja: do 5A, 250V AC.
Przełączanie: chwilowe ON i chwilowe OFF.
Door switches - normally available in white color.
Ratings: up to 5A, 250V AC.
Changeover: momentary ON and momentary OFF.
KP-E-3101 / KP-E-3102 / KP-E-3111
KP-ZE-400-1 / KP-ZE-400-3
Elektrozaczep
Electromagnetic lock
Zasilany napięciem 12V. Dostępny
w 2 wersjach: otwarty (400-1) lub
zamknięty (400-3) podczas
przepływu prądu. Możliwość
nabycia radiolinii zdalnego
sterowania.
Supply voltage 12V DC. Available
in 2 versions: open (400-1) or closed
(400-3) during current flow. Possible
to buy version with radio remote
control.
KP-AD-100
Puszka elektryczna
Connection box
Przeznaczona do łączenia urządzeń
chłodniczych (10A 400V)
różnego typu.
Designed for connections
of refrigerating devices (10A 400V)
any types.
KP-AD-100
KP-LCA-1
KP-BLC-250
400
KP-ZE-400-1 / KP-ZE-400-3
182
Lampa grzewcza
Rise and fall heat shader
¯arówka
Bulb
Wykonana z aluminium.
Regulacja 24 cm. Bez żarówki.
Made of aluminium. Adjustment
24 cm. Bulb not included.
Żarówka 250W do lampy grzewczej
KP-LCA-1.
Bulb 250W for rise and fall heat
shader KP-LCA-1.
KP-LCA-1
CH-26
KP-BLC-250
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
Grza³ki / Heaters
KP-PTC
Przyłącze mosiężne 3/8"
Brass connector 3/8"
AISI-316
Przewód / Wire
Ø12
Włókno szklane, silikon
Fiberglass, silicone
CL
L±4
Długość przewodu / Cable Length
Grza³ka PTC
PTC cartridge heater
Grzałka samoregulująca wykonana ze stali kwasoodpornej AISI-316.
Wyposażona w element ceramiczny PTC. Stosowana do odparowania skroplin.
The self-regulating cartridge heater made of stainless steel AISI-316.
Equipped with a PTC ceramic component. Used for evaporation of condensate.
Symbol
D³ugoœæ L (mm)
Length L
D³ugoœæ przewodu CL (mm)
Cable length CL
Nap. zasilania (V)
Suppply voltage
KP-PTC1
120
2000
KP-PTC2
180
2000
KP-PTC3
240
KP-PTC4
320
WydajnoϾ odparowania (kg/h)
Evaporation capacity
Moc przy temp. skroplin 0°C (W)
Power in water at 0°C (W)
Moc przy braku skroplin (W)
Power with no water (W)
220/260
110
10
0,11
220/260
230
20
0,21
2000
220/260
330
30
0,31
2000
220/260
450
40
0,41
KP-PTCTF
NEW
NEW
50
50
Uszczelnienie z żywicy epoksydowej
Sealing end by epoxy resin
28 32
60 ±1
16
Ø12
Uszczelnienie z żywicy epoksydowej
Sealing end by epoxy resin
Uchwyt montażowy
Mounting flange
1000 ± 30
Silikonowy przewód trójżyłowy
Silicone tri-pole wire
Silikonowy przewód trójżyłowy
Silicone tri-pole wire
1000 ± 30
KP-PTCT
R
1,5
Ø12
60 ±1
2,
26
Ø
R
186 ±1
26
186 ±1
10
5
27
5
Grza³ka PTC
Grzałka samoregulująca PTC
do odparowania skroplin.
Napięcie zasilania: 230V.
Moc: 230W przy temp. 0°C.
KP-PTCT
PTC cartridge heater
Grza³ka PTC
PTC cartridge heater
PTC cartridge heater for water
evaporation after defrost cycle.
Suppply voltage: 230V.
Power: 230W at temp. 0°C.
Grzałka samoregulująca PTC
do odparowania skroplin,
wyposażona w uchwyt montażowy.
Napięcie zasilania: 230V.
Moc: 230W przy temp. 0°C.
PTC cartridge heater for water
evaporation after defrost cycle,
equipped with mounting flange.
Suppply voltage: 230V.
Power: 230W at temp. 0°C.
KP-PTCTF
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-27
GK-MSN
L
SPECIA Y
QUALIT
TERMOSTAT
THERMOSTAT
KABLE
CABLES
GRZAŁKA
IZOLACJA
HEATER
INSULATION
Silikonowa mata grzewcza
Silicone heating mat
Maty grzejne wykonane z wysokiej jakości odpornej na wilgoć gumy silikonowej,
wewnątrz której zatopione są spirale z przewodów rezystancyjnych nawiniętych
na rdzeń z włókna szklanego. Mogą z łatwością być łączone z dowolną powierzchnią - możliwość idealnego dopasowania i dobra przyczepność (jedna ze stron
maty jest samoprzylepna). Napięcie zasilania 230V. Na zapytanie maty o innym
napięciu zasilania, innej mocy oraz w innym rozmiarze.
Silicone heating mat with glass fibre-reinforced silicon sheath ensures durability,
stability and the minimum insulation layer between the resistance wire and the
heated part ensures quick and effective heat transfer. Heating elements that are
workable into any shape - the possibility of a perfect fit to the heated surfaces
and good grip (one of the mat sides is self-adhesive). Supply voltage 230V.
Upon request mat with different voltage, power and dimensions.
GK-MSN2216T90 (GN1/4)
Wymiary: 220 x 160 mm
Moc: 375 W
Termostat: 90°C
Dimensions: 220 x 160 mm
Power: 375 W
Thermostat: 90°C
Termostat: 150°C
Dimensions: 270 x 210 mm
Power: 350 W
Thermostat: 150°C
Termostat: 150°C
Dimensions: 400 x 290 mm
Power: 1000 W
Thermostat: 150°C
Termostat: 150°C
Dimensions: 460 x 270 mm
Power: 700 W
Thermostat: 150°C
GK-MSN2721T150 (GN1/2)
Wymiary: 270 x 210 mm
Moc: 350 W
GK-MSN4029T150 (GN1/1)
Wymiary: 400 x 290 mm
Moc: 1000 W
GK-MSN4627T150 (GN1/1)
Wymiary: 460 x 270 mm
Moc: 700 W
GK-MSN4627TO150 (z otworem pod odp³yw / with drain hole)
Wymiary: 460 x 270 mm
Moc: 700 W
Termostat: 150°C
Dimensions: 460 x 270 mm
Power: 700 W
Thermostat: 150°C
Termostat: 150°C
Dimensions: 470 x 290 mm
Power: 1200 W
Thermostat: 150°C
Termostat: 80°C
Dimensions: 480 x 290 mm
Power: 800 W
Thermostat: 80°C
Termostat: 90°C
Dimensions: 480 x 290 mm
Power: 800 W
Thermostat: 90°C
Termostat: 150°C
Dimensions: 575 x 450 mm
Power: 1500 W
Thermostat: 150°C
GK-MSN4729T150 (GN1/1)
Wymiary: 470 x 290 mm
Moc: 1200 W
GK-MSN4829T80 (GN1/1)
Wymiary: 480 x 290 mm
Moc: 800 W
GK-MSN4829T90 (GN1/1)
Wymiary: 480 x 290 mm
Moc: 800 W
GK-MSN5745T150 (GN2/1)
Wymiary: 575 x 450 mm
Moc: 1500 W
Specyfikacja
Moc: 350 ÷ 1500 W
Materiał izolacyjny: silikon
Ogranicznik temperatury: tak
Max. temp. pracy: 180°C
CH-28
Specification
Napięcie zasilania: 230 V
Samoprzylepna: tak
Długość przewodu: ~1000 mm
Power: 350 ÷ 1500 W
Insulation material: silicone
Temperature limiter: yes
Max. operating temp.: 180°C
Supply voltage: 230 V
Adhesive: yes
Cable length: ~1000 mm
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
GK-SPCA / GK-SPCB
Izolacja silikonowa
Silicone rubber insulation
NEW
Oplot stalowy (opcja)
Metal braid (at request)
Punkty kontaktowe co 500mm
Contact points at 500mm
500
P
R
Chromoniklowy przewód grzewczy
Nickel-Chromium alloy heating wire
Przewód miedziany
Multi-wire copper conductor
R
R
N
Silikonowy przewód grzewczy o sta³ej mocy
Silicone heating cable of constant power
Silikonowe przewody grzewcze o stałej mocy od 10 do 60 W/m. złożone są
z przewodu dwużyłowego w izolacji silikonowej. Napięcie zasilania: 230 V
(na zapytanie wersja zasilana napięciem 110 ÷ 400 V). Szpule po 100, 250, 400
lub 500 m. Mogą być ucinane na każdą długość, ponieważ co 0,5 m występuje
wycięcie w izolacji i połączenie z drutem oporowym owiniętym na izolacji.
Izolacja silikonowa charakteryzuje się wysoką giętkością i odpornością na
wysoką temperaturę. Metalowy ekran ochronny dostępny opcjonalnie pozwala
na połączenie przewodu z uziemieniem.
Silicone heating cables of constant power from 10 to 60 W/m consists of
a double-conductor heating wire with a silicone insulation. Power supply: 230 V
(upon request version with power supply 110 ÷ 400 V). Reels of 100, 250, 400
or 500 m.The cables can be cut into any length because of the contact points,
positioned at regular intervals of 0,5 m, which connect the two conductors and
wrapped the resistance wire. Silicone insulation guarantees cables flexibility
and high temperature resistance. Metal braiding (optional) allows the heating
cable earthing.
GK-SPCAW10
GK-SPCBW10 (oplot stalowy / steel braid)
Power: 10 W/m
Diameter: Ø3,5 mm
Moc: 10 W/m
Średnica: Ø3,5 mm
GK-SPCAW15
Moc: 10 W/m
Średnica: Ø4,2 mm
Power: 10 W/m
Diameter: Ø4,2 mm
GK-SPCBW15 (oplot stalowy / steel braid)
Moc: 15 W/m
Średnica: Ø3,5 mm
Power: 15 W/m
Diameter: Ø3,5 mm
Moc: 15 W/m
Średnica: Ø4,2 mm
Power: 20 W/m
Diameter: Ø3,5 mm
Moc: 20 W/m
Średnica: Ø4,2 mm
Power: 30 W/m
Diameter: Ø3,5 mm
Moc: 30 W/m
Średnica: Ø4,2 mm
Power: 40 W/m
Diameter: Ø3,5 mm
Moc: 40 W/m
Średnica: Ø4,2 mm
Power: 50 W/m
Diameter: Ø3,5 mm
Moc: 50 W/m
Średnica: Ø4,2 mm
GK-SPCAW20
Power: 15 W/m
Diameter: Ø4,2 mm
GK-SPCBW20 (oplot stalowy / steel braid)
Moc: 20 W/m
Średnica: Ø3,5 mm
GK-SPCAW30
Power: 20 W/m
Diameter: Ø4,2 mm
GK-SPCBW30 (oplot stalowy / steel braid)
Moc: 30 W/m
Średnica: Ø3,5 mm
GK-SPCAW40
Power: 30 W/m
Diameter: Ø4,2 mm
GK-SPCBW40 (oplot stalowy / steel braid)
Moc: 40 W/m
Średnica: Ø3,5 mm
GK-SPCAW50
Power: 40 W/m
Diameter: Ø4,2 mm
GK-SPCBW50 (oplot stalowy / steel braid)
Moc: 50 W/m
Średnica: Ø3,5 mm
GK-SPCAW60
Power: 50 W/m
Diameter: Ø4,2 mm
GK-SPCBW60 (oplot stalowy / steel braid)
Moc: 60 W/m
Średnica: Ø3,5 mm
Power: 60 W/m
Diameter: Ø3,5 mm
Moc: 60 W/m
Średnica: Ø4,2 mm
kit for the end seal
and power connection
zestaw do zarabiania kabla
i podłączenia zasilania
GK-SPCAK
Power: 60 W/m
Diameter: Ø4,2 mm
GK-SPCBK
zestaw do zarabiania kabla
i podłączenia zasilania
kit for the end seal
and power connection
Specyfikacja
Specification
Napięcie zasilania: 230 V
Moc: 10 ÷ 60 W
Przewód w oplocie: Ø4,2 mm
Przewód bez oplotu: Ø3,5 mm
Możliwość cięcia: co 500 mm
Temperatura pracy: -60°C / +200°C
Szpula: 100, 250, 400 lub 500 m
Min. promień gięcia: 15 mm
Maksymalna dopuszczalna długość przewodu: (napięcie x 5) : W/m
Power: 10 ÷ 60 W
Supply voltage: 230 V
Diameter without braid: Ø3,5 mm
Diameter with braid: Ø4,2 mm
Operating temp.: -60°C / +200°C
The ability to cut: every 500 mm
Min. bending radius: 15 mm
Reel: 100, 250, 400 or 500 m
Max. permissible heating cable length: (Voltage x 5) : W/m
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-29
GK-CPCA / GK-CPCB
Izolacja silikonowa
Silicone rubber insulation
NEW
Oplot stalowy (opcja)
Metal braid (at request)
Punkty kontaktowe co 500mm
Contact points at 500mm
500
P
R
Chromoniklowy przewód grzewczy
Nickel-Chromium alloy heating wire
Przewód miedziany
Multi-wire copper conductor
R
R
N
Silikonowy przewód grzewczy o sta³ej mocy
Silicone heating cable of constant power
Silikonowe przewody grzewcze o stałej mocy od 15 do 80 W/m złożone są
z przewodu dwużyłowego w izolacji silikonowej. Napięcie zasilania: 230 V
(na zapytanie wersja zasilana napięciem 12 ÷ 400 V). Szpule po 150, 250, 400
lub 500 m. Mogą być ucinane na każdą długość, ponieważ co 0,5 m występuje
wycięcie w izolacji i połączenie z drutem oporowym owiniętym na izolacji.
Izolacja silikonowa charakteryzuje się wysoką giętkością i odpornością na
wysoką temperaturę. Metalowy ekran ochronny dostępny opcjonalnie pozwala
na połączenie przewodu z uziemieniem.
Silicone heating cables of constant power from 15 to 80 W/m consists of
a double-conductor heating wire with a silicone insulation. Power supply: 230 V
(upon request version with power supply 12 ÷ 400 V). Reels of 150, 250, 400
or 500 m. The cables can be cut into any length because of the contact points,
positioned at regular intervals of 0,5 m, which connect the two conductors and
wrapped the resistance wire. Silicone insulation guarantees cables flexibility
and high temperature resistance. Metal braiding (optional) allows the heating
cable earthing.
GK-CPCAW15
Moc: 15 W/m
Wymiary: 7,0 x 5,0 mm
GK-CPCBW15 (oplot stalowy / steel braid)
Power: 15 W/m
Dimensions: 7,0 x 5,0 mm
Moc: 15 W/m
Wymiary: 7,6 x 5,6 mm
Power: 20 W/m
Dimensions: 7,0 x 5,0 mm
Moc: 20 W/m
Wymiary: 7,6 x 5,6 mm
Power: 30 W/m
Dimensions: 7,0 x 5,0 mm
Moc: 30 W/m
Wymiary: 7,6 x 5,6 mm
GK-CPCAW20
Moc: 20 W/m
Wymiary: 7,0 x 5,0 mm
GK-CPCBW20 (oplot stalowy / steel braid)
GK-CPCAW30
Moc: 30 W/m
Wymiary: 7,0 x 5,0 mm
Power: 40 W/m
Dimensions: 7,0 x 5,0 mm
Moc: 40 W/m
Wymiary: 7,6 x 5,6 mm
Power: 50 W/m
Dimensions: 7,0 x 5,0 mm
Moc: 50 W/m
Wymiary: 7,6 x 5,6 mm
Power: 60 W/m
Dimensions: 7,0 x 5,0 mm
Moc: 60 W/m
Wymiary: 7,6 x 5,6 mm
Power: 70 W/m
Dimensions: 7,0 x 5,0 mm
Moc: 70 W/m
Wymiary: 7,6 x 5,6 mm
Power: 80 W/m
Dimensions: 7,0 x 5,0 mm
Moc: 80 W/m
Wymiary: 7,6 x 5,6 mm
kit for the end seal
and power connection
zestaw do zarabiania kabla
i podłączenia zasilania
Power: 70 W/m
Dimensions: 7,6 x 5,6 mm
GK-CPCBW80 (oplot stalowy / steel braid)
GK-CPCAK
zestaw do zarabiania kabla
i podłączenia zasilania
Power: 60 W/m
Dimensions: 7,6 x 5,6 mm
GK-CPCBW70 (oplot stalowy / steel braid)
GK-CPCAW80
Moc: 80 W/m
Wymiary: 7,0 x 5,0 mm
Power: 50 W/m
Dimensions: 7,6 x 5,6 mm
GK-CPCBW60 (oplot stalowy / steel braid)
GK-CPCAW70
Moc: 70 W/m
Wymiary: 7,0 x 5,0 mm
Power: 40 W/m
Dimensions: 7,6 x 5,6 mm
GK-CPCBW50 (oplot stalowy / steel braid)
GK-CPCAW60
Moc: 60 W/m
Wymiary: 7,0 x 5,0 mm
Power: 30 W/m
Dimensions: 7,6 x 5,6 mm
GK-CPCBW40 (oplot stalowy / steel braid)
GK-CPCAW50
Moc: 50 W/m
Wymiary: 7,0 x 5,0 mm
Power: 20 W/m
Dimensions: 7,6 x 5,6 mm
GK-CPCBW30 (oplot stalowy / steel braid)
GK-CPCAW40
Moc: 40 W/m
Wymiary: 7,0 x 5,0 mm
Power: 15 W/m
Dimensions: 7,6 x 5,6 mm
Power: 80 W/m
Dimensions: 7,6 x 5,6 mm
GK-CPCBK
kit for the end seal
and power connection
Specyfikacja
Specification
Napięcie zasilania: 230 V
Moc: 15 ÷ 80 W
Przewód w oplocie: 7,6 x 5,6 mm
Przewód bez oplotu: 7,0 x 5,0 mm
Możliwość cięcia: co 500 mm
Temperatura pracy: -60°C / +200°C
Szpula: 150, 250, 400 lub 500 m
Min. promień gięcia: 15 mm
Maksymalna dopuszczalna długość przewodu: (napięcie x 8) : W/m
Power: 15 ÷ 80 W
Supply voltage: 230 V
Diameter without braid: 7,0 x 5,0 mm
Diameter with braid: 7,6 x 5,6 mm
Operating temp.: -60°C / +200°C
The ability to cut: every 500 mm
Min. bending radius: 15 mm
Reel: 150, 250, 400 lub 500 m
Max. permissible heating cable length: (Voltage x 8) : W/m
CH-30
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
GK-SPG-R / GK-SPG-RO
Specyfikacja / Specification
NEW
Rezystancja przew. / Heating cable resistance 1 ÷ 500 Ω/m
Napiêcie zasilania / Power supply
1,5 ÷ 400 V
Przewód bez oplotu / Dimension without braid
Ø3,0 mm
Przewód w oplocie / Dimension with steel braid Ø3,7 mm
-60°C / +200°C
Temperatura pracy / Operating temp.
Oplot stalowy (opcja)
Metal braid (at request)
Drut spiralny
Resistive spiral
Izolacja silikonowa
Silicone rubber insulation
Silikonowy przewód grzewczy o sta³ym oporze
Silicone heating cable of constant resistance
Przewody o stałym oporze od 1 do 500 Ω/m . Szpule po 100, 250, 400 lub 500 m.
Napięcie zasilania: 1,5 ÷ 400 V. Dostępne w wersji z oplotem stalowym lub bez.
Silicone heating cables of constant resistance from 1 to 500 Ω/m . Reels of 100,
250, 400 or 500 m. Power supply: 1,5 ÷ 400 V. In steel braid or without.
GK-SPG-R
Opór: 1 do 500 Ω/m
Średnica: Ø3,0 mm
GK-SPG-RO (oplot stalowy / steel braid)
Resistance: 1 to 500 Ω/m
Diameter: Ø3,0 mm
Opór: 1 do 500 Ω/m
Średnica: Ø3,7 mm
Resistance: 1 to 500 Ω/m
Diameter: Ø3,7 mm
GK-CCT
Włókno szklane (na zapytanie żywica silikonowa)
Glass braiding (at request silicone resin)
NEW
Drut spiralny
Resistive spiral
Warstwa izolacji
Surface insulating layer
Przewód grzewczy w izolacji z w³ókna szklanego
Heating cable with insulation of fibre glass
Na zapytanie przewody w izolacji z włókna szklanego - odporne na działanie
rozpuszczalników, oleju i większości środków chemicznych.
Upon request heating cables with insulation of fibre glass - resistan to solvents,
oils and the majority of chemical agents.
GK-CCT
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-31
GK-CDLA
NEW
Specyfikacja / Specification
Moc przewodu grzew. / Heating cable power 25/35/50 W/m
Napiêcie zasilania / Power supply
220 V
Œrednica przewodu / Heating cable diameter
D³ugoœæ przewodu / Heating cable length
Temperatura pracy / Operating temp.
Ø5,5 mm
1000 ÷ 6000 mm
-60°C / +200°C
Izolacja silikonowa
Silicone rubber insulation
Hermetyczne uszczelnienie
Hermetic seal
Przewód zasilający
Power cable
Część gorąca
Hot part
Część zimna
Cold part
50
Silikonowy przewód grzewczy wodoodporny
Waterproof silicone heating cable
Przewody grzewcze wodoodporne o stałej mocy 25, 35 lub 50 W/m.
Napięcie zasilania: 220 V (na zapytanie wersja zasilana napięciem 1,5 ÷ 400 V).
Waterproof silicone heating cables of constant power 25, 35 lub 50 W/m.
Power supply: 220 V (upon request version with power supply 1,5 ÷ 400 V).
GK-CDLA11W25
Moc: 25 W/m
Długość: 1 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
GK-CDLA11W35
Power: 25 W/m
Length: 1 m (hot) + 1 m (cold)
GK-CDLA11W50
Moc: 50 W/m
Długość: 1 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
Power: 50 W/m
Length: 1 m (hot) + 1 m (cold)
Moc: 25 W/m
Długość: 2 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
Power: 35 W/m
Length: 2 m (hot) + 1 m (cold)
Moc: 50 W/m
Długość: 2 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
Power: 25 W/m
Length: 3 m (hot) + 1 m (cold)
Moc: 35 W/m
Długość: 3 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
Power: 50 W/m
Length: 3 m (hot) + 1 m (cold)
Moc: 25 W/m
Długość: 4 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
Power: 35 W/m
Length: 4 m (hot) + 1 m (cold)
Moc: 50 W/m
Długość: 4 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
Power: 25 W/m
Length: 5 m (hot) + 1 m (cold)
Moc: 35 W/m
Długość: 5 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
Power: 50 W/m
Length: 5 m (hot) + 1 m (cold)
Moc: 25 W/m
Długość: 6 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
CH-32
Power: 35 W/m
Length: 5 m (hot) + 1 m (cold)
GK-CDLA61W25
GK-CDLA61W35
Moc: 35 W/m
Długość: 6 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
Power: 50 W/m
Length: 4 m (hot) + 1 m (cold)
GK-CDLA51W35
GK-CDLA51W50
Moc: 50 W/m
Długość: 5 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
Power: 25 W/m
Length: 4 m (hot) + 1 m (cold)
GK-CDLA41W50
GK-CDLA51W25
Moc: 25 W/m
Długość: 5 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
Power: 35 W/m
Length: 3 m (hot) + 1 m (cold)
GK-CDLA41W25
GK-CDLA41W35
Moc: 35 W/m
Długość: 4 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
Power: 50 W/m
Length: 2 m (hot) + 1 m (cold)
GK-CDLA31W35
GK-CDLA31W50
Moc: 50 W/m
Długość: 3 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
Power: 25 W/m
Length: 2 m (hot) + 1 m (cold)
GK-CDLA21W50
GK-CDLA31W25
Moc: 25 W/m
Długość: 3 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
Power: 35 W/m
Length: 1 m (hot) + 1 m (cold)
GK-CDLA21W25
GK-CDLA21W35
Moc: 35 W/m
Długość: 2 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
Moc: 35 W/m
Długość: 1 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
Power: 25 W/m
Length: 6 m (hot) + 1 m (cold)
GK-CDLA61W50
Power: 35 W/m
Length: 6 m (hot) + 1 m (cold)
Moc: 50 W/m
Długość: 6 m (cz. ciepła) + 1 m (cz. zimna)
Power: 50 W/m
Length: 6 m (hot) + 1 m (cold)
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
GK-CSC
NEW
Poliolefinowa warstwa izolacyjna
Poliolephine insulating layer
Przewody miedziane
Tinned copper wire
Specyfikacja / Specification
Moc przewodu grzew. / Heating cable power
10 ÷ 30 W/m
Napiêcie zasilania / Power supply
220 ÷ 240 V
Œrednica przewodu / Wire section
1 mm2
Wymiary zewnêtrzne / Outer cable dimensions
Stalowy oplot
Metal braiding
Półprzewodnikowa powierzchnia grzewcza
Semi-conductive heating matrix
Minimalna temp. pracy / Min. operating temp.
Min. promieñ giêcia / Min. bending radius
10,2x5,5
-30°C
40 mm
Samoreguluj¹cy przewód grzejny
Self regulating heating cable
Samoregulujące przewody grzewcze o stałej mocy 10, 15, 20, 25 lub 30 W/m.
Napięcie zasilania: 220 ÷ 240 V. Dostępne w wersji z oplotem stalowym.
Self regulating heating cables of constant power from 10, 15, 20, 25 or 30 W/m.
Power supply: 220 ÷ 240 V. Available version with steel braid.
GK-CSCW10
GK-CSCW15
Moc: 10 W/m
Maksymalna długość: 200 m
Power: 10 W/m
Maximum length: 200 m
Moc: 15 W/m
Maksymalna długość: 155 m
Power: 20 W/m
Maximum length: 135 m
Moc: 25 W/m
Maksymalna długość: 114 m
GK-CSCW20
Power: 15 W/m
Maximum length: 155 m
GK-CSCW25
Moc: 20 W/m
Maksymalna długość: 135 m
Power: 25 W/m
Maximum length: 114 m
GK-CSCW30
Moc: 30 W/m
Maksymalna długość: 65 m
Power: 30 W/m
Maximum length: 65 m
Charakterystyka pracy
Performance characteristics
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-33
GK-GR
Przewód zasilający
Power cable
A
Ø8,35
Rurka AISI 304
AISI 304 Tube
Grza³ka rurkowa
Tubular heater
Grzałka stosowana w rynience ociekowej pod parownikiem.
Napięcie zasilania: 220-240 V.
Heater used on the evaporators refrigerating system which aims
to defrost finned bodies. Power supply: 220-240 V.
GK-GR-RAB11
Moc: 330 W
A: 36 mm
Długość: 310 mm
GK-GR-RAB12
Power: 330 W
A: 36 mm
Length: 310 mm
Power: 450 W
A: 47 mm
Length: 435 mm
Moc: 450 W
A: 47 mm
Długość: 435 mm
GK-GR-RSS
Przewód zasil.
Power cable
Rurka AISI 304
AISI 304 Tube
Ø8,7
1500
Ø8,5
L
NEW
Złącze wulkanizowane
Vulcanised junction
Grza³ka rurkowa
Tubular heater
Grzałka stosowana w rynience ociekowej pod parownikiem.
Napięcie zasilania: 220-240 V.
Heater used on the evaporators refrigerating system which aims
to defrost finned bodies. Power supply: 220-240 V.
GK-GR-RSS30W125
Moc: 125 W
Długość: 300 mm
GK-GR-RSS40W130
Power: 125 W
Length: 300 mm
Moc: 130 W
Długość: 400 mm
Power: 200 W
Length: 500 mm
Moc: 200 W
Długość: 600 mm
GK-GR-RSS50W200
Moc: 200 W
Długość: 500 mm
GK-GR-RSS60W200
GK-GR-RSS70W225
Moc: 225 W
Długość: 700 mm
Power: 225W
Length: 700 mm
Moc: 250 W
Długość: 800 mm
Power: 300 W
Length: 900 mm
Moc: 300 W
Długość: 950 mm
Power: 330 W
Length: 1000 mm
Moc: 300 W
Długość: 1100 mm
Power: 400 W
Length: 1300 mm
Moc: 550 W
Długość: 1500 mm
Power: 700 W
Length: 1700 mm
Moc: 800 W
Długość: 1900 mm
Power: 875 W
Length: 2100 mm
Moc: 1000 W
Długość: 2300 mm
Power: 1100 W
Length: 2550 mm
Moc: 1200 W
Długość: 2700 mm
Power: 1300 W
Length: 3000 mm
Moc: 1345 W
Długość: 3100 mm
Power: 1395 W
Length: 3300 mm
Moc: 1445 W
Długość: 3500 mm
CH-34
Power: 1200 W
Length: 2700 mm
GK-GR-RSS310W1345
GK-GR-RSS330W1395
Moc: 1395 W
Długość: 3300 mm
Power: 1000 W
Length: 2300 mm
GK-GR-RSS270W1200
GK-GR-RSS300W1300
Moc: 1300 W
Długość: 3000 mm
Power: 800 W
Length: 1900 mm
GK-GR-RSS230W1000
GK-GR-RSS255W1100
Moc: 1100 W
Długość: 2550 mm
Power: 550 W
Length: 1500 mm
GK-GR-RSS190W800
GK-GR-RSS210W875
Moc: 875 W
Długość: 2100 mm
Power: 300 W
Length: 1100 mm
GK-GR-RSS150W550
GK-GR-RSS170W700
Moc: 700 W
Długość: 1700 mm
Power: 300 W
Length: 950 mm
GK-GR-RSS110W300
GK-GR-RSS130W400
Moc: 400 W
Długość: 1300 mm
Power: 250 W
Length: 800 mm
GK-GR-RSS95W300
GK-GR-RSS100W330
Moc: 330 W
Długość: 1000 mm
Power: 200 W
Length: 600 mm
GK-GR-RSS80W250
GK-GR-RSS90W300
Moc: 300 W
Długość: 900 mm
Power: 130 W
Length: 400 mm
Power: 1345 W
Length: 3100 mm
GK-GR-RSS350W1445
Power: 1445 W
Length: 3500 mm
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
GK-GR-RSS
3
Przewód zasilający
Power cable
Ø8,7
Ø12
Ø8,5
Przewód przyłączeniowy
Złącze wulkanizowane
Connecting cable
Rurka AISI 304 Vulcanised junction
AISI 304 Tube
NEW
L
1500
Grza³ka rurkowa
Tubular heater
Grzałka stosowana w rynience ociekowej pod parownikiem.
Napięcie zasilania: 220-240 V.
Heater used on the evaporators refrigerating system which aims
to defrost finned bodies. Power supply: 220-240 V.
GK-GR-RSS40W260
GK-GR-RSS50W400
Power: 260 W
Length: 400 mm
Moc: 260 W
Długość: 400 mm
GK-GR-RSS60W400
Moc: 400 W
Długość: 600 mm
Power: 400 W
Length: 600 mm
Moc: 450 W
Długość: 700 mm
Power: 500 W
Length: 800 mm
Moc: 600 W
Długość: 900 mm
Power: 600 W
Length: 950 mm
Moc: 660 W
Długość: 1000 mm
Power: 600 W
Length: 1100 mm
Moc: 800 W
Długość: 1300 mm
Power: 1100 W
Length: 1500 mm
Moc: 1400 W
Długość: 1700 mm
Power: 1600 W
Length: 1900 mm
Moc: 1750 W
Długość: 2100 mm
Power: 2000 W
Length: 2300 mm
Moc: 2200 W
Długość: 2550 mm
Power: 2200 W
Length: 2550 mm
GK-GR-RSS300W2600
Power: 2400 W
Length: 2700 mm
Moc: 2600 W
Długość: 3000 mm
Power: 2690 W
Length: 3100 mm
Moc: 2790 W
Długość: 3300 mm
GK-GR-RSS310W2690
Moc: 2690 W
Długość: 3100 mm
Power: 1750 W
Length: 2100 mm
GK-GR-RSS255W2200
GK-GR-RSS270W2400
Moc: 2400 W
Długość: 2700 mm
Power: 1400 W
Length: 1700 mm
GK-GR-RSS210W1750
GK-GR-RSS230W2000
Moc: 2000 W
Długość: 2300 mm
Power: 800 W
Length: 1300 mm
GK-GR-RSS170W1400
GK-GR-RSS190W1600
Moc: 1600 W
Długość: 1900 mm
Power: 660 W
Length: 1000 mm
GK-GR-RSS130W800
GK-GR-RSS150W1100
Moc: 1100 W
Długość: 1500 mm
Power: 600 W
Length: 900 mm
GK-GR-RSS100W660
GK-GR-RSS110W600
Moc: 600 W
Długość: 1100 mm
Power: 450 W
Length: 700 mm
GK-GR-RSS90W600
GK-GR-RSS95W600
Moc: 600 W
Długość: 950 mm
Power: 400 W
Length: 500 mm
GK-GR-RSS70W450
GK-GR-RSS80W500
Moc: 500 W
Długość: 800 mm
Moc: 400 W
Długość: 500 mm
Power: 2600 W
Length: 3000 mm
GK-GR-RSS330W2790
Power: 2790 W
Length: 3300 mm
GK-GR-RSS350W2890
Moc: 2890 W
Długość: 3500 mm
Power: 2890 W
Length: 3500 mm
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-35
GK-SSR
NEW
Specyfikacja / Specification
0,5 m
SzerokoϾ rolki / Width of the net
Przewód grzewczy / Heating cable
Ø6,5 mm
Izolacja przewodnika / Conductor insulation
teflon
Izolacja zewnêtrzna / Cable insulation
PCV / PVC
Stopieñ ochrony / Protection class
IP 67
Powierzchnia grzewcza / Screen coverage
100%
D³ugoœæ przewodu zasilaj¹cego / Cable length
5m
Przewa¿nie 0,5 m2 maty jest stosowane na 1m2 pod³ogi
Usually 0,5 m2 of net is installed for 1 m2 of cold room floor
Pod³ogowa mata grzewcza
Underfloor heating mat
Mata do ogrzewania podłogowego złożona z przewodu grzewczego przytwierdzonego za pomocą taśmy aluminiowej do siatki wykonanej z włókna szklanego.
Stosowana do ogrzewania podłóg w komorach chłodniczych.
The underfloor heating mat is composed by an heating cable installed with
aluminum scotch tape on a fiber glass net. It is used to prevent ice on cold
rooms.
GK-SSR24050W48
Moc: 48 W
Wymiary: 2,4 x 0,5 m
GK-SSR48050W96
Moc: 96 W
Wymiary: 4,8 x 0,5 m
GK-SSR60050W120
Moc: 120 W
Wymiary: 6,0 x 0,5 m
GK-SSR84050W168
Moc: 168 W
Wymiary: 8,4 x 0,5 m
GK-SSR110050W220
Moc: 220 W
Wymiary: 11,0 x 0,5 m
GK-SSR160050W320
Moc: 320 W
Wymiary: 16,0 x 0,5 m
GK-SSR240050W480
Moc: 480 W
Wymiary: 24,0 x 0,5 m
GK-SSR340050W680
Moc: 680 W
Wymiary: 34,0 x 0,5 m
CH-36
20 W/m2
Power: 48 W
Dimensions: 2,4 x 0,5 m
20 W/m2
Power: 96 W
Dimensions: 4,8 x 0,5 m
20 W/m2
Power: 120 W
Dimensions: 6,0 x 0,5 m
20 W/m2
Power: 168 W
Dimensions: 8,4 x 0,5 m
20 W/m2
Power: 220 W
Dimensions: 11,0 x 0,5 m
20 W/m2
Power: 320 W
Dimensions: 16,0 x 0,5 m
20 W/m2
Power: 480 W
Dimensions: 24,0 x 0,5 m
20 W/m2
Power: 680 W
Dimensions: 34,0 x 0,5 m
30 W/m2
GK-SSR30050W90
Moc: 90 W
Wymiary: 3,0 x 0,5 m
Power: 90 W
Dimensions: 3,0 x 0,5 m
30 W/m2
GK-SSR50050W150
Moc: 150 W
Wymiary: 5,0 x 0,5 m
Power: 150 W
Dimensions: 5,0 x ,5 m
30 W/m2
GK-SSR70050W210
Moc: 210 W
Wymiary: 7,0 x 0,5 m
Power: 210 W
Dimensions: 7,0 x 0,5 m
30 W/m2
GK-SSR110050W330
Moc: 330 W
Wymiary: 11,0 x 0,5 m
Power: 330 W
Dimensions: 11,0 x 0,5 m
30 W/m2
GK-SSR130050W390
Moc: 390 W
Wymiary: 13,0 x 0,5 m
Power: 390 W
Dimensions: 13,0 x 0,5 m
30 W/m2
GK-SSR196050W590
Moc: 590 W
Wymiary: 19,6 x 0,5 m
Power: 590 W
Dimensions: 19,6 x 0,5 m
30 W/m2
GK-SSR250050W750
Moc: 750 W
Wymiary: 25,0 x 0,5 m
Power: 750 W
Dimensions: 25,0 x 0,5 m
30 W/m2
GK-SSR300050W900
Moc: 900 W
Wymiary: 30,0 x 0,5 m
Power: 900 W
Dimensions: 30,0 x 0,5 m
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
GK-RFA
NEW
Specyfikacja / Specification
Moc przewodu grzew. / Heating cable power
65 ÷ 300 W
Napiêcie zasilania / Power supply
220 V
D³ugoœæ przewodu zasil. / Power cable length
1200 mm
Termostat z regulacj¹ / Adjustable thermostat
0-40°C
Aluminiowa mata grzewcza
Aluminium heating mat
Aluminiowa mata grzewcza wyposażona w termostat z regulacją temp. 0-40°C
i czujnik temperatury. Całkowicie wodoodporna i łatwa w montażu.
Aluminium heating mat is provided with thermostat (adjustable temp. 0-40°C)
and heat sensor. Their complete waterproof and easy to install.
GK-RFA4075W65
Moc: 65 W
Wymiary: 400 x 750 mm
GK-RFA40120W85
Power: 65 W
Dimensions: 400 x 750 mm
Moc: 85 W
Wymiary: 400 x 1200 mm
Power: 157 W
Dimensions: 400 x 2000 mm
Moc: 150 W
Wymiary: 500 x 1200 mm
Power: 93 W
Dimensions: 600 x 750 mm
Moc: 140 W
Wymiary: 600 x 1200 mm
Power: 263 W
Dimensions: 600 x 2000 mm
Moc: 150 W
Wymiary: 1000 x 1000 mm
GK-RFA40200W157
Moc: 157 W
Wymiary: 400 x 2000 mm
GK-RFA50120W150
GK-RFA6075W93
Moc: 93 W
Wymiary: 600 x 750 mm
Power: 150 W
Dimensions: 500 x 1200 mm
GK-RFA60120W140
GK-RFA60200W263
Moc: 263 W
Wymiary: 600 x 2000 mm
Power: 85 W
Dimensions: 400 x 1200 mm
Power: 140 W
Dimensions: 600 x 1200 mm
GK-RFA100100W150
Power: 150 W
Dimensions: 1000 x 1000 mm
GK-RFA100200W300
Moc: 300 W
Wymiary: 1000 x 2000 mm
Power: 300 W
Dimensions: 1000 x 2000 mm
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components
CH-37
CH-38
Akcesoria ch³odnicze, grzewcze i elektryczne / Refrigeration, heating and electrical components

Podobne dokumenty