BULIMIA(śARŁOCZNOŚĆ PSYCHICZNA) Patrz teŜ: ANOREKSJA

Transkrypt

BULIMIA(śARŁOCZNOŚĆ PSYCHICZNA) Patrz teŜ: ANOREKSJA
BULIMIA (śARŁOCZNOŚĆ PSYCHICZNA)
Patrz teŜ: ANOREKSJA (JADŁOWSTRĘT PSYCHICZNY)
Bulimia nervosa to z kolei uczucie głodu, które stanowi objaw hipoglikemii (zbyt
niskiego poziomu cukru we krwi) oraz chorób układu nerwowego. W przypadku
bulimii spoŜywa się bardzo duŜe ilości pokarmów, a następnie prowokuje się
wymioty lub stosuje środki przeczyszczające a takŜe moczopędne. Jeśli u tej samej
osoby stwierdza się objawy anoreksji i bulimii, wówczas mówi się o bulimareksji.
Jadłowstręt uznawano za zaburzenie o podłoŜu wyłącznie psychicznym, obecnie
jednak wiadomo, ze moŜe to mieć takŜe związek z niedoborem cynku oraz
zachwianiem równowagi kwasowo-zasadowej. Dziewczęta maja często problemy w
relacjach ze swoimi rodzicami a szczególnie matkami. Czasami do rozwoju objawów
moŜe przyczynić się niewłaściwa postawa rodziców, np. zbyt wygórowane
wymagania w stosunku do dzieci, nieokazywanie miłości, współczucia i troski.
Uwagi ze strony rodziców czy rówieśników na temat wyglądu, mogą sprawić, ze taka
młoda osoba zacznie mieć obsesję na punkcie swojej figury. Jadłowstręt prowadzi do
niedoboru potasu i to stanowi główny problem, gdyŜ prowadzi to do odwodnienia,
skurczy mięśni, uszkadza mięsień sercowy, a nawet zatrzymania akcji serca. Środki
przeczyszczające, które często stosowane są przez dotknięte tym problemem osoby
powodują jeszcze większe niedobory potasu.
PoniewaŜ bulimicy nie odczuwają sytości, uwaŜa się, Ŝe jednym z powodów moŜe
być brak związków kontrolujących w organizmie apetyt i powodujących uczucie
sytości, np. insuliny, leptyny, cholecystokininy, serotoniny itp.
ZALECENIA:
Nie wolno jeść przetworów z białej mąki, białego pieczywa oraz cukru rafinowanego,
słodyczy i nie stosować uŜywek (kawa, herbata, alkohol, papierosy, napoje typu cola).
Bardzo waŜne są teŜ regularne ćwiczenia fizyczne.
SPECIAL TWO (preparat witaminowy o doskonałym składzie, zawierający wszystkie
składniki odŜywcze w najlepiej przyswajalnej, naturalnej postaci i w duŜym stęŜeniu)
- 3 razy dziennie 1 tabletkę popijając wodą.
POTAS (100 mg dziennie) - jeśli ilość łączna potasu w 3 tabl. „Special Two” nie
osiągnie 100 mg, naleŜy tą ilość uzupełnić.
CYNK - nie więcej niŜ 100 mg dziennie, najlepiej ok. 80 mg dziennie.
CHROM (pikolinian)
UWAGA! Cynk a takŜe chrom okazywał się niejednokrotnie szczególnie skuteczny w
regulowaniu łaknienia!
MIEDŹ - 3 mg dziennie (miedź występuje w Special Two)
MAGNEZ
SELEN - 200 mg dziennie.
DODATKOWO WSKAZANE JEST STOSOWANIE:
WOLNE AMINOKWASY,
B KOMPLEKS, B 12,
WIT. C,
SPIRULINA LUB KELP,
WIT. E,
śELAZO,
WIT. D,
LECYTYNA.
BORACELLE (olej z ogórecznika lekarskiego) – 2 razy dziennie 1 kaps. Zamiast
tego moŜna zmielić nasiona wiesiołka i zmieszać w równych proporcjach z otartymi
nasionami kozieradki. Zmieszać wszystko z miodem i pyłkiem pszczelim. SpoŜywać
3 razy dziennie po 1 duŜej łyŜce.
ZIOŁA USPOKAJAJĄCE I WZMAGAJĄCE APETYT ORAZ REGENERUJĄCE
WATROBĘ I OCZYSZCZAJĄCE KREW: mniszek lekarski, nagietek, arcydzięgiel,
skrzyp, krwawnik, pokrzywa, chmiel, melisa, mięta, tatarak, owoc róŜy.
Wszystkie zioła dokładnie wymieszać i codziennie rano jedna duŜą łyŜkę mieszanki
zalać czterema szklankami wrzątku w termosie. Pić z tego trzy razy dziennie po 1
szklance ciepłego odwaru z dodatkiem 1 małej łyŜeczki soku z cytryny.
UWAGA: Niezwykle waŜne w zapobieganiu i leczeniu anoreksji i bulimii są
niewątpliwie najwaŜniejsze w organizmie uspokajające hormony, jakimi są
serotonina, endorfina i melatonina. Najlepsze naturalne sposoby na pobudzenie
organizmu do wytwarzania hormonu szczęścia – endorfiny oraz antydepresyjnej
serotoniny i melatoniny podane zostały w temacie DEPRESJA, którego treść naleŜy
koniecznie bardzo uwaŜnie przeczytać, gdyŜ nadmierny stres i depresja mogą mieć
ścisły związek z anoreksją i bulimią.
Sławomir Gromadzki
[email protected]
UWAGA!
Informacje o wymienionych w opracowaniu ziołolekach oraz sposób ich zaŜywania
znajdują się w dziale ARTYKUŁY w temacie ZIOLOŁEKI.
Środki te moŜna nabyć w niektórych sklepach zielarskich bądź zamówić za
pobraniem pocztowym (płatne przy odbiorze) w sklepie zielarsko-medycznym "Leki
z BoŜej Apteki" (Szczecin):
EMAIL: [email protected]
TEL:
091 433 85 38
Aby leczenie opisanej tutaj dolegliwości było kompletne naleŜy koniecznie
dodatkowo przeczytać treść wszystkich opracowań na temat zdrowia (znajdujących
się w dziale ARTYKUŁY) a przynajmniej artykuł pt. ZASADY ZDROWIA, gdyŜ
realizując podane tam zalecenia oraz odŜywiając się wyłącznie według zawartych tam
przepisów kulinarnych z czasem usunięta zostanie prawdziwa przyczyna dolegliwości
a nie jedynie jej objawy.
Nie mniej istotne jest uwaŜne wysłuchanie znajdujących się równieŜ na tej stronie
cyklu wszystkich wykładów (audio) na temat zdrowia, gdyŜ w wyniku ich
wysłuchania oraz zastosowania podanych podczas tych prelekcji zaleceń wiele osób
uwolniło się od roŜnych - często opornych na wcześniejsze próby leczenia -
dolegliwości. Zachęcam do uwaŜnego wysłuchania wszystkich tych wykładów bez
względu na temat, gdyŜ w kaŜdym z nich znajduje się wiele cennych informacji
dotyczących zdrowia.
Niezwykle waŜne jest codziennie powierzanie swojego Ŝycia i zdrowia Bogu, który
jest w stanie dokonać o wiele więcej niŜ jakiekolwiek kuracje. Szczegóły na ten temat
wyjaśnia we wspaniały sposób ksiąŜeczka Droga do Chrystusa, którą gorąco
polecam, i którą moŜna znaleźć pod niŜej podanym adresem internetowym:
http://nadzieja.pl/ksiazki/droga/01_bezwarunkowa_milosc.html
Serdecznie zachęcam do uwaŜnej lektury tej ksiąŜki, gdyŜ właściwe zrozumienie i
akceptacja przedstawionych tam prawd doprowadzi do nowonarodzenia, a tym
samym do uzyskania odpowiedniej motywacji oraz sił niezbędnych do
przeprowadzenia radykalnych zmian w stylu Ŝycia, co jest podstawą, bez której nie
ma mowy o trwałym uwolnieniu się od chorób.
Serdecznie zachęcam takŜe do zapoznania się z lekturą ksiąŜki Wielki Bój, po
przeczytaniu której w moim Ŝyciu doszło do nowonarodzenia i przemian, których
wcześniej o własnych silach nie byłem w stanie osiągnąć:
http://www.czasdecyzji.pl/viewpage.php?page_id=7
KORESPONDENCYJNA SZKOŁA „KSB” POLECA
BEZPŁATNY KURS „ZDROWIE i RODZINA”
Bezpłatne lekcje KSB otrzymasz podając swój adres na stronie
http://www.kursybiblijne.pl/index.php?ot=ksboff

Podobne dokumenty