Głos Słomnik wrzesień 2016 - Centrum Kultury w Słomnikach

Transkrypt

Głos Słomnik wrzesień 2016 - Centrum Kultury w Słomnikach
SKlEP KOMPUTEROWY
Słomniki ul. Kościuszki 18 tel.12-385-71-71 kom 531-330-225
godz otwarcia pn-pt 8-17 Sobota 8-13
.
Sprzedaz komputerów,
laptopów
.
dopasowanych do kazdego
klienta :
-biuro
-gry
-multimedia
Tusze
TONERY
AKCESORIA
Instalacja oprogramowania:
systemy, programy biurowe
programy antywirusowe
programy do faktur
SERWIS
KOMPUTERÓW
LAPTOPÓW
-
SŁOMNIKI UL. KOŚCIUSZKI 18
WEJDŹ NA STRONĘ
www.ubezpieczenia-slomniki.pl
NR TELEFONU
I INNE !!!!!!
ꜜ
System ratalny
.
Dzialamy od 2002r
.
UBEZPIECZENIA
Skup-sprzedaz-zamiana
nowych i uzywanych
tefonów komórkowych
Oferujemy:
-ładowarki, baterie, etui
słuchawki, folie ochronne
karty startowe, szkło hartowane
. I
NOWOŚĆ!! NOWE
UZYWANE
GRY NA KONSOLE OD 10
ZL
.
.
SKUP - SPRZEDAZ
Z
UJES
KUP DAJESZ
E
SPRZ NIASZ
IE
ZAM
AKCESORIA
SERWIS TELEFONÓW
Wymiana digitizerów, lcd, głośników
mikrofonów, taśm, złączy
gniazd ładowania
oprogramowanie
simlok
przycinanie kart
i inne
KONSOLE
aktualności 3
Tu znajdziesz
Głos Słomnik:
Słomniki:
• Spaar, Rynek
• sklep spożywczy, ul. Proszowska
• sklep Blue Stop, ul. Wolności
• Lewiatan, ul. Poniatowskiego
• Miejsko-Gminne Centrum Kultury,
ul. Wolności
• sklep Talencik 2,
os. Świerczewskiego
• kiosk ul. Świerczewskiego,
właściciel: Mieczysław Koenig
• kiosk ul. Świerczewskiego,
właściciel: Zenona Puta
• kiosk na Rynku,
właściciel: Tadeusz Skrzydlewski
• Delikatesy Centrum, ul. Kościuszki
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Kościuszki
• Delikatesy Euro, ul. Kościuszki
• Urząd Miejski w Słomnikach,
ul. Kościuszki
• Hala Sportowa, ul. Świerczewskiego
Prandocin:
• firma Koen, Prandocin 53
Polanowice:
• sklep spożywczo-przemysłowy,
Polanowice 26
Niedźwiedź:
• sklep GS
Wężerów:
• sklep w remizie OSP
Głos Słomnik
informuje:
• Materiały do druku należy
nadsyłać do 25. dnia miesiąca
poprzedzającego wydanie
• Materiały nadesłane w ostatniej
chwili mogą się nie zmieścić
w danym numerze
• Zamieszczamy tylko materiały
zgodne z linią pisma
samorządowego
• Redakcja zastrzega sobie prawo do
skrótów w nadesłanych materiałach
Pismo Samorządu Gminy i Miasta
Ukazuje się 10 razy w roku
Redakcja: Joanna Antosz J.A. – red. naczelna; Alicja Biczysko (a.b.),
Zuzanna Michalska Z.M., Wojciech Janczarski W.J., Adrian Sadowski A.S.
Oprac. graf. i skład: Zuzanna Michalska
Korekta: Alicja Biczysko
Adres Redakcji: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4
tel. (12) 388 11 49, e-mail: [email protected]
Druk: Imagine Design Group, Kraków
Zdjęcie na okładce: Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach
Numer zamknięty 26 sierpnia 2016 r.
Głos Słomnik wrzesień 2016
• Reklamy przyjmujemy tylko jako
gotowe projekty
• Treść ogłoszeń formułuje
ogłoszeniodawca
• Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności
• Materiały do gazety należy wysyłać
na adres: [email protected]
• Wszelkie informacje dostępne są na
stronie www.mgckslomniki.pl lub
pod nr. telefonu: 12 388 11 49
4
Aktualności
XIX sesja Rady Miejskiej
25 sierpnia odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach, której pełny stenogram – jak zawsze – znajdą Państwo na stronie BIP Urzędu Miejskiego, my natomiast
przedstawiamy najważniejsze informacje.
Swoje sprawozdanie o działalności między
sesjami Burmistrz rozpoczął od podziękowań dla wszystkich, którzy zadbali o dobrą
organizację Światowych Dni Młodzieży,
podkreślając zwłaszcza wkład młodych wolontariuszy.
Z ważnych spotkań Burmistrza trzeba
wymienić przede wszystkim walne zebranie LGD Jurajska Kraina, gdyż już na jesieni
rozpocznie się nabór wniosków na rozwój
przedsiębiorczości – na otwarcie działalności lub jej rozwój. Natomiast na początku
roku ruszą nabory dla stowarzyszeń i gmin.
Burmistrz poinformował m.in. o częściowo zakończonym remoncie remizy OSP
w Waganowicach. Ze względu na dożynki
gminne remont ten został przeprowadzony
tak, aby nie przeszkodzić dożynkom, a teraz
zostanie doprowadzony do końca.
W programie 500+ wypłacono w naszej
gminie ok. 3 mln złotych na podstawie
ponad 1000 wniosków (1500 dzieci), w tym
ponad 900 pierwszych dzieci, które kwalifikują się do pomocy socjalnej otrzymało
pieniądze, co świadczy o ogromnych potrzebach rodzin z terenu naszej gminy.
Na sesji Rady został oficjalnie ogłoszony
wynik konkursu na dyrektora ZS w Niedźwiedziu – został nim p. Robert Pogan. Jednocześnie pożegnano p. Grażynę Gajoch,
wieloletnią dotychczasową dyrektorkę tej
szkoły. Obecny kształt szkoły, jej wizerunek, wygląd zewnętrzny, bardzo dobre
wyposażenie, wyśmienita opinia i poziom
oraz przyjazne środowisko rodziców – to
zasługa p. Grażyny Gajoch, jej praca i starania o szkołę. Praca do ostatniego momentu, kiedy to udało się zrobić parking pod
szkołą, bardzo potrzebny rodzicom odwożącym dzieci. Było wiele słów uznania dla
p. G. Gajoch oraz podziękowania za wsparcie od odchodzącej na emeryturę dyrektorki.
Rynek miejscem głośnych biesiad?
W czerwcu do redakcji Głosu Słomnik zwrócił się jeden z mieszkańców naszego miasta
z prośbą o interwencję w sprawie zakłócania spokoju na słomnickim Rynku w późnych godzinach nocnych. Opisywał głośne
kłótnie, wyścigi samochodowe oraz nadużywanie alkoholu – incydenty te według jego
relacji kilkukrotnie powtarzały się w czasie
majowych i czerwcowych weekendów. Co
ważniejsze, według słów naszego czytelnika,
Komisariat Policji nie reagował na kilkukrotne zgłoszenia, dotyczące zakłócania spokoju
lub reagował, ale ze zbyt dużą opieszałością.
Komentarz w tej sprawie uzyskaliśmy od
Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach pana Mariusza Gurdy oraz dzielnicowej
sierż. Anny Jasicy Kustosz. Funkcjonariusze przyznali, że Rynek jest newralgicznym
punktem na mapie naszego miasta. To teren,
na którym systematycznie dochodzi do sytuacji zakłócania spokoju, jednak w ciągu
ostatnich, wiosenno – letnich miesięcy nie
odnotowano nagłego wzrostu ilości wezwań
policji. Według przedstawionych przez dzielnicową danych w przeciągu maja i czerwca
wystawiono na terenie Rynku 12 mandatów –
trzeba jednak pamiętać, że były one nakładane o każdej porze dnia i nie tylko z powodu
zakłócania porządku.
Nasz czytelnik wyraził swoje niezadowolenie również w związku z bardzo długim
czasem oczekiwania na przyjazd radiowozu
od momentu przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez funkcjonariusza dyżurnego.
O te dane poprosiliśmy również Komendanta Gurdę – jak się okazało w ciągu dwóch
Wśród interpelacji sołtysów i radnych najwięcej miejsca zajęły interwencje w sprawie
koszenia rowów i poboczy czy przycinania
drzew nad drogą (w Janikowicach, Prandocinie Iłach, Smrokowie). Niebezpieczny
wyjazd na E7 zgłaszał też sołtys Wężerowa
S. Kołacz.
Mieszkańcy Sorysa (p. M. Ciszewski
i p. R. Czekaj) zgłosili interpelację dotyczącą remontu czterech ulic na Sorysie, obawiając się, że prace zostaną wykonane niedbale.
Burmistrz udzielił wyjaśnień co do kosztów
(400 tys. zł) oraz fachowych planów i starannej realizacji remontu ulic, chodnika
i parkingu. Zaprosił mieszkańców na spotkanie w celu przedstawienia szczegółów.
Radni podjęli uchwałę o przyjęciu informacji o przygotowaniach szkół do nowego
roku szkolnego. Podjęto także uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Szybciej, taniej, skuteczniej – rozwój e-administracji”.
Wszystkie uchwały XIX sesji Rady znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego
w Słomnikach.
(a.b.)
wspomnianych miesięcy na Komisariacie
Policji w Słomnikach w godzinach wieczornych i nocnych przyjęto 3 wezwania
do interwencji. W przypadku dwóch z nich
czas reakcji wynosił nie więcej niż 11 minut.
Trzecie wezwanie było według Komendanta
Grudy jednorazową sytuacją, kiedy to czas
reakcji został wydłużony do godziny – najprawdopodobniej z powodu trwającej w tym
czasie innej interwencji.
Zarówno Komendant Mariusz Gurda, jak
i dzielnicowa Anna Jasica Kustosz zachęcają do systematycznego zgłaszania sytuacji
naruszania spokoju nie tylko na terenie
Rynku w Słomnikach, ale też całego miasta,
zaznaczając, że każde wezwanie ze strony
mieszkańca spotka się z adekwatną reakcją
policji.
J.A.
PRAWO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA DO WYBORU
NAZWY ULICY PRZY KTÓREJ MIESZKAJĄ
Że do zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego dojdzie to już wiemy na pewno, ponieważ Sejm RP, w dniu 1 kwietnia 2016 roku
przyjął ustawę dekomunizacyjną, którą
zatwierdził Senat i w dniu 20 maja 2016
roku podpisał Prezydent.
Zarząd i Rada Nadzorcza zaproponowała, aby nowa nazwa ulicy była neutralna np. ulica „zielona, kolorowa bądź
słoneczna”, niezwiązana z żadną nazwą
bądź osobą, abyśmy po kilkunastu latach
ponownie nie musieli zmieniać nazwy
ulicy, gdy okaże się, że osoba upamiętniona ma jakąś słabą stronę, przywarę bądź
słabostkę.
Pan Robert Perek Radny Rady Miasta na WZC powiedział, że nazwą ulicy
można uczcić pamięć wielkich ludzi np.
Jana Pawła II. Zebrani stwierdzili, że nazwanie ulicy imieniem Jana Pawła II to
obraza Świętości jaką jest Papież, który
nie życzył sobie pomników, więc również
nie życzyłby sobie, aby nazywać jego
imieniem ulicę i deptać po nim. 2 kwietnia 2005 roku mieszkańcy osiedla uczcili
pamięć Wielkiego Polaka Świętego Jana
Pawła II i w hołdzie na terenie osiedla miedzy blokiem nr 1, a blokiem nr 5
zasadzili srebrnego świerka opatrzonego
tabliczką „PAMIĘTAMY O TOBIE OJCZE ŚWIĘTY”.
200 osób najbardziej zainteresowanych, bo mieszkających przy tej ulicy
oraz Członkowie Spółdzielni władni do
podejmowania uchwał w imieniu wszystkich mieszkańców zasobów Spółdzielni
Mieszkaniowej zdecydowali na Walnym
Zgromadzeniu Członków, że ulica ta winna nosić nazwę „SŁONECZNA”.
List podpisało 200 mieszkańców
osiedla Świerczewskiego
aktualności 5
Uczniowie LO w Słomnikach
współtworzą Park Miejski
w Słomnikach
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
w Słomnikach 18 kwietnia uczestniczyli
w warsztatach „Coaching obywatelski”.
Jednym z zadań uczestników było zastanowienie się, co chcieliby zmienić lub czego
im brakuje w naszej gminie, a następnie
opracowanie projektu, który te braki by likwidował. Uczniowie pracowali w kilku zespołach. Każda z grup opracowywała swój
własny pomysł, uwzględniając koszty i ilość
pracy, którą należy włożyć w wykonanie
projektu. Podsumowaniem warsztatów była
debata oksfordzka, podczas której zostały
przedstawione wszystkie projekty, a następnie publiczność głosowała na najlepszy pomysł. Najbardziej do gustu przypadł
projekt Parku Miejskiego w Słomnikach
[miałby powstać na nieużytkach w okolicy
starego targu – przyp. red.], którym mocno
zainteresowały się władze gminy Słomniki
oraz Fundacja Gospodarki i Administracji
Publicznej. Grupa inicjatywna w składzie:
Joanna Machejek, Weronika Pater, Karolina Kurek, Izabela Klimczyk, Paweł Łypik
i Piotr Jędrychowski została zaproszona na
wstępne rozmowy przez Burmistrza Pawła
Knafla, podczas których uczniowie zobowiązali się zaplanować teren, na którym powstanie park, co wymagało od uczniów
dużego zaangażowania oraz pomysłowości.
2 sierpnia została podpisana umowa realizacji projektu nowego parku między gminą
Słomniki, a grupą inicjatywną, w imieniu
której występuje Fundacja Gospodarki
i Administracji Publicznej. Wraz z nowym
rokiem szkolnym ruszą prace nad nowym
parkiem. Władze Gminy i nauczycieli niezwykle cieszy duże zaangażowanie uczniów
w sprawy społeczności lokalnej. Będzie co
robić, gdyż wyznaczony teren jest bardzo
zanieczyszczony oraz zarośnięty. O dalszych działaniach i efektach pracy będziemy
informować w następnych numerach Głosu
Słomnik.
Joanna Machejek
Krótki przegląd najnowszych inwestycji drogowych
Trwają prace na wielu odcinkach dróg. Zakończyły się także remonty trzech mostów: dwóch
w Miłocicach i jednego w Smrokowie. Jako
ostatni został oddany do użytku duży most
w Miłocicach.
Pomost, wcześniej drewniany, teraz jest żelbetowy, z nowymi poręczami ochronnymi. Konstrukcja
została także zabezpieczona przed korozją. Teren
wokół uporządkowano. Prace na tym obiekcie wykonała firma Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp.
z o.o. z Nowego Sącza. Inwestycja została sfinansowana z budżetu gminy i wyniosła 453 845,41 zł.
Prace na drogach gminnych
Remont dróg rolniczych: „Prandocin do pól –
Prandocin do Reraka” oraz „Niedźwiedź do pól
– Niedźwiedź do Samburskiego”. Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, termin
realizacji: do 20.09.2016 r.
Przebudowa i remont dróg gminnych: „Polanowice od Osucha do Jagły”, „Janikowice w lewo od
Cerka”, „Słomniki, ul. Krótka”, „Niedźwiedź k. Jeżowej”; termin realizacji: do 30.09.2016 r. „Chodnik
na ul. Świerczewskiego i przy bloku nr 8”, „Plac manewrowy przy drodze powiatowej nr 2142K Kacice
– Smroków (działka gminna)”, „Plac manewrowy
w m. Niedźwiedź”; termin realizacji: do 30.09.2016
r. „Czechy przy domkach”, „Sorys”; termin realizacji: do 31.10.2016 r. Przebudowa dróg po HBP
w Polanowicach; termin realizacji: do 31.10.2016 r.
Zlecono ponadto wykonanie dokumentacji na:
chodnik przy ul. Norwida w Słomnikach, przebudowę drogi 601766K w Brończycach i parking przy
kościele w Niedźwiedziu.
Głos Słomnik wrzesień 2016
Prace na drogach powiatowych
Zakończono remonty dróg powiatowych: 2160K w Czechach, 2160K
w Szczepanowicach, 1260K w Prandocinie (Borek).
Na przebudowę ul. Łokietka i ul. Lelewela zostanie podpisana umowa z firmą EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę
242.409,07 zł.
Małgorzata Klich, UM w Słomnikach
6
wydarzenia
Podczas Światowych Dni Młodzieży w gminie Słomniki przebywało prawie 700 pielgrzymów z Francji, Ameryki Południowej oraz Polski. Atmosfera święta i radości udzieliła się także mieszkańcom, których otwartość i serdeczność docenili młodzi ludzie.
W Słomnikach (Hala sportowa, sala gimnastyczna w Zespole Szkół, LKS Słomniczanka
oraz domy prywatne) oraz w Polanowicach
(budynek dla sportowców przy boisku LKS
i domy prywatne) mieszkało około 350 Francuzów, głównie z diecezji Nanterre w metropolii paryskiej. W Prandocinie (Zespół
Szkół oraz domy prywatne) przebywało
200 Polaków z diecezji lubelskiej, ale także
osoby z Ukrainy, zaś w Smrokowie (Zespół
Szkół) – 40 młodych z Ameryki Południowej
oraz grupa Polaków z diecezji bydgoskiej.
Pielgrzymi gościli u nas w dniach 25 lipca –
1 sierpnia, z wyjątkiem części Francuzów,
którzy pożegnali się już w sobotę, wyjeżdżając na nocne czuwanie w Brzegach.
W kościołach w Słomnikach i Prandocinie młodzi brali udział w mszach i katechezach. Uczestniczyli w nich także parafianie,
którzy mimo bariery językowej wspólnie
pragnęli się modlić. Nabożeństwa miały
uroczysty charakter i wspaniałą oprawę
muzyczną. W Słomnikach msze prowadzili
bp Georges Pontier – arcybiskup Marsylii,
przez swoich gospodarzy, co stanowiło piękny przykład gościnności i serdeczności. Po
nabożeństwie pielgrzymi francuscy spożywali obiad na Rynku w Słomnikach i udawali się na stację przy ul. Kolejowej, skąd
specjalnymi pociągami SKA odjeżdżali do
Krakowa. Pielgrzymi z Prandocina oraz ze
Smrokowa obiady jedli w Krakowie. Do
miejsc zakwaterowania wszyscy wracali
późnym wieczorem, gdzie z ul. Kolejowej
autobusami byli odwożeni na nocleg.
Pielgrzymi byli ujęci postawą mieszkańców. Specjalne podziękowania dla nich
młodzi złożyli na ręce księży proboszczów
parafii. Francuzi podczas mszy w piątek,
w której uczestniczył m.in. burmistrz
Paweł Knafel, spontanicznymi brawami
wyrażali swoją wdzięczność. Burmistrz
Knafel, zwracając się do pielgrzymów, podziękował im m.in. za to, że tak pięknie potrafią manifestować swoją wiarę. Poprosił
ich, by słuchając papieża Franciszka, pamiętali także o św. Janie Pawle II, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży.
Ogromną pomoc dla pielgrzymów
świadczyło kilkudziesięciu wolontariuszy.
Byli oni ich przewodnikami oraz pomagali
w pokonywaniu bariery językowej. Wolontariusze to głównie studenci oraz uczniowie
szkół średnich. Stanowili podstawowy filar
komitetów parafialnych, ich zaangażowanie
w pomoc pielgrzymom było nieocenione.
Do tego wydarzenia Gmina przygotowywała się przez wiele miesięcy. Szczególny
nacisk położono na przygotowanie budynków użyteczności publicznej do przyjęcia
przewodniczący Konferencji Episkopatu
Francji, bp Jean-Pierre Batut – biskup diecezji Blois w metropolii Tours, bp Michel
Dubost – biskup diecezji Évry-Corbeil-Essonnes w metropolii paryskiej. Młodzi
kwaterujący w szkole w Smrokowie udawali
się na nabożeństwa do Skały, ponieważ parafia Czaple Wielkie, na terenie której leży
szkoła w Smrokowie, należy do dekanatu
skalskiego.
Młodzi dzień rozpoczynali od śniadania
w miejscu zakwaterowania. Następnie, zabierając ze sobą przekąski oraz wodę mineralną, udawali się do kościołów na katechezę
połączoną z mszą świętą. Osoby mieszkające w domach prywatnych były podwożone
wydarzenia 7
pielgrzymów. Ważnym elementem było zapewnienie bezpieczeństwa, sprawnego transportu, czystości ulic, placów i parkingów.
Tak duża impreza wymagała perfekcyjnej
współpracy z koordynatorami ze strony kościelnej, a także z przedstawicielami poszczególnych służb, m.in. policji czy OSP. Służby
policyjne pilnowały porządku i bezpieczeństwa. Ich wozy patrolowały teren w pobliżu miejsc zakwaterowania oraz tam, gdzie
odbywały się spotkania młodych. Jednostki
OSP w Słomnikach, Miłocicach, Wężerowie,
Niedźwiedziu i Waganowicach były w stanie
gotowości bojowej przez cały okres trwania
ŚDM. Służby medyczne w Słomnikach
udzielały pomocy każdemu potrzebującemu – głównie były to dolegliwości wywołane upałem. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej na bieżąco monitorował
sytuację związaną z wywozem nieczystości
IX Małopolskie Święto Czosnku
24 lipca w Obrażejowicach odbyło się IX Małopolskie Święto Czosnku. Organizatorami imprezy były Gmina Radziemice oraz Gmina Słomniki.
Obie gminy słyną w całej Polsce z uprawy znakomitej jakości czosnku. Na uroczystości pojawiło się wielu znakomitych
gości m.in. Jarosław Gowin – Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Ćwik –
Wicewojewoda Małopolski. Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Zbigniew Daros – Wicestarosta
oraz opróżnianiem koszy na śmieci. Koordynacja przedsięwzięcia przebiegała sprawnie,
szybko reagowano na wszelkie incydenty.
Wszystkim należą się słowa uznania
za zaangażowanie i znakomite przyjęcie
pielgrzymów, którzy docenili ogrom pracy
włożony w organizację ich pobytu w naszej
gminie.
Małgorzata Klich,
Urząd Miejski w Słomnikach
Powiatu Proszowickiego, posłowie Lidia
Gądek i Władysław Kosiniak-Kamysz. Gości przywitali włodarze obu gmin: Wójt
Gminy Radziemice Marek Słowiński oraz
Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel.
Po części oficjalnej nie zabrakło zabaw
i konkursów, m.in. na najpiękniejszą ozdobę
z czosnku i na najcięższą wiązkę czosnku.
Drugie miejsce za ozdobę otrzymało KGW
Muniakowice, pierwsze miejsce w tej drugiej konkurencji zdobył Dominik Wleciał.
Zgłoszona przez niego wiązka ważyła
1980 g. Piękny występ artystyczny miał m.in.
Zespół Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych
z Ratajowa i orkiestra dęta „Sygnał” z Zielenic. Na zakończenie wystąpiła gwiazda niedzielnego wieczoru – zespół „Bayer Full”.
W tegorocznym święcie udział wzięło
13 Kół Gospodyń Wiejskich z obu gmin.
Przygotowane przez nich stoiska ze wspaniałymi przysmakami były oblegane przez
wszystkich, a przeważały oczywiście potrawy pachnące czosnkiem.
Warto podkreślić, że powstało Stowarzyszenie Producentów Czosnku zrzeszające
rolników z Gminy Słomniki oraz Radziemice, firmę Amplus działającą w Gminie
Słomniki w Strefie Aktywności Gospodarczej oraz firmę hodowlaną POLAN. Trwają
także prace nad rejestracją produktu pod
nazwą „czosnek galicyjski”. Rolnicy chcą
zdobyć odpowiedni certyfikat; firma Amplus pomaga w rejestracji czosnku jako
produktu regionalnego oraz w jego szerokiej promocji.
Małgorzata Klich,
Urząd Miejski w Słomnikach
Głos Słomnik wrzesień 2016
8
wydarzenia
51. Marsz Szlakiem I Kompanii
Kadrowej w Słomnikach
Tegoroczna, deszczowa aura przysporzyła organizatorom Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej wiele problemów. Już pierwszego dnia przemarszu, gdy mundurowi
i uczestnicy pochodu przybyli do Słomnik, temperatura wyraźnie spadła, a z nieba
przez cały dzień siąpił deszcz. Z tego powodu zaplanowany piknik historyczny Kadrówki został znacznie okrojony z atrakcji, a apel, który przyciąga na słomnicki Rynek
co roku wielu mieszkańców, znacząco skrócono.
najbardziej przemoczonych i najmłodszych
kadrówkowiczów przewieziono bezpośrednio w miejsce noclegu, czyli na stadion LKS
Słomniczanka. Zgromadzonych pod pomnikiem uczestników przemarszu i mieszkańców gminy powitał Przewodniczący Rady
Miejskiej w Słomnikach Grzegorz Płażek
oraz Burmistrz Paweł Knafel. Kilka słów do
zebranych skierował również Komendant
Marszu Szlakiem Kadrówki Dionizy Krawczyński. Tuż po uroczystym wciągnięciu
W ramach pikniku „Światło niepodległości”
przewidziano wystawy militariów, pokazy
kawaleryjskie i szkolenia strzelców. Choć
część z atrakcji odwołano ze względu na
warunki atmosferyczne na Rynku pojawili
się mieszkańcy Słomnik i okolic ciekawi
pokazów rekonstrukcyjnych. Punktualnie
o godzinie 16.00 pracownicy MGCK przeprowadzili lekcję śpiewania patriotycznego.
I tu, pomimo deszczu, również nie zabrakło
osób dobrze przygotowanych na tradycyjne powitanie Kadrówki głośnym i radosnym śpiewem – wyposażonych w parasole
i kurtki przeciwdeszczowe oraz, co najważniejsze, uśmiechy.
Uroczysty apel rozpoczęto punktualnie o godzinie 17.00, kiedy to większość
uczestników marszu wkroczyła do Słomnik
witana przez Orkiestrę Dętą Echo. Część
flagi na maszt wyróżniono sportowców, którzy w tym roku zajęli miejsca na podium
w czasie zawodów organizowanych przez
Międzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe na strzelnicy sportowej w Słomnikach.
Najlepszy wynik w zawodach, już drugi rok
z rzędu, uzyskał Jakub Czekaj.
J.A.
wydarzenia 9
Dożynki w Waganowicach
W niedzielę 21 sierpnia wszystkie drogi, pięknie przystrojone, prowadziły do Waganowic, gdzie od kilku dni przygotowywano gminne dożynki. Pracowali wszyscy: gospodynie z KGW, strażacy z OSP, nauczyciele Zespołu Szkół im. S. Wyspiańskiego. Dlatego
też dożynki były bardzo udane, pomimo deszczu, który nie odpuścił do końca. Pięknie
prezentowało się KGW z Waganowic w nowych strojach krakowskich zakupionych
dzięki Stowarzyszeniu Razem dla Waganowic z funduszy Mecenatu Małopolskiego.
Gospodarze dożynek: p. Maria Jagła – sołtys Kępy i radna, znana ze swojego zaangażowania w sprawy okręgu oraz p. Grzegorz
Bałaziński – rolnik i przedsiębiorca z Waganowic, sponsor i przyjaciel szkoły i OSP
wręczyli pierwszy bochen chleba Burmistrzowi Gminy Słomniki Pawłowi Knaflowi
z tradycyjną prośbą, aby dzielił go sprawiedliwie i z życzeniami, aby nikomu chleba nie
zabrakło.
Dożynki w naszej gminie są zawsze okazałe. W tym roku stawiło się na nich 19 wsi,
które przygotowały wspaniałe wieńce i okazałe bochny chleba: Waganowice, Prandocin,
Prandocin Wysiołek, Niedźwiedź, Prandocin
Iły, Wężerów, Kacice, Muniakowice, Janikowice, Miłocice, Wesoła, Szczepanowice,
Kepa, Smroków, Polanowice, Brończyce,
Orłów, Ratajów, Zaborze.
Głos Słomnik wrzesień 2016
Liczni goście otrzymali wieńce: Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Płażek, Zastępca Burmistrza Michał Chwastek,
Minister Infrastruktury i Budownictwa –
Andrzej Adamczyk, Posłanka Elżbieta Duda,
Wicewojewoda Piotr Ćwik, Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, Wicestarosta
Krakowski Wojciech Pałka, radni powiatowi: Włodzimierz Okrajek, Włodzimierz
Tochowicz i Krzysztof Malik, Kierownik
Urzędu Pracy Barbara Golanko, Prezes
LGD Jurajska Kraina Dorota Buczek, Wiceprezes Zarządu MIR Krystyna Janecka,
Przewodniczący Zarządu Banku Spółdzielczego Adam Szczęśniak, Dyrektor ZGKiM
Jerzy Kaczor, Komendant Policji w Słomnikach Mariusz Gurda, Komendant Gminny
OSP Adam Przecherka, Dyrektor Zespołu
Szkół im. S. Wyspiańskiego w Waganowicach Urszula Piwek.
Przybył także dyrektor Biura Powiatowego ARiMR w Krakowie Dominik Pasek.
Listy do uczestników dożynek przysłali:
Poseł do PE Czesław Siekierski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof
Jurgiel i Senator Marek Pęk. Szkoda, że nie
wszyscy zaproszeni, pomimo potwierdzenia
swojej obecności, pojawili się w Waganowicach. Miłocice, Prandocin i Orłów do końca
10
wydarzenia
czekały na Wicepremiera Jarosława Gowina,
Wicemarszałka Wojciecha Kozaka i Radnego Sejmiku Małopolskiego Adama Domagałę. Wierzymy, że ważne sprawy służbowe
nie pozwoliły im uczestniczyć w naszych
dożynkach.
Na koniec zagrał zespół Cover’Old z Centrum Kultury, przy którym pomimo deszczu
bawiło się sporo osób. Deszcz nie przeszkodził także w zabawie przy zespole Lider.
Centrum Kultury w Słomnikach składa serdeczne podziękowania sponsorom:
RSP Czechy, SKOK w Słomnikach, GS Samopomoc Chłopska oraz p. Markowi Zabielskiemu.
(a.b.)
Waganowice dziękują sponsorom dożynek gminnych, którym są:
Burmistrz Paweł Knafel, Grzegorz Bałaziński, Maria Jagła, Tadeusz Jagła, Mariusz Grzyb, Józef Bac,
Grzegorz Koza, Julian Cieślik, Zbigniew Stanek, Orkiestra Krakus i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Kultury i Muzyki „Niedźwiadek”, Piotr Gąciarz, Łukasz Gruca, Michał Ziarko, Marcin Wykurz,
Robert Jagła, Stanisław Gęgotek, Bogusław Kupczyk, Marian Bucki, Teresa Szwajca, Ryszard Nowicki,
Edward Szopa, Krzysztof Malik, Jolanta Ziarko, Lucjan Ordys.
Stacja Słomniki – pociąg do muzyki
Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka… – to fragment utworu zespołu Łzy, który
nucił prawie każdy, kto poczuł pociąg do muzyki i zjawił się 27 sierpnia na placu przy
ulicy Żeromskiego.
Na sobotnie popołudnie Centrum Kultury
zaplanowało sporo atrakcji. Stację Słomniki rozpoczęto o godzinie 16.00 Świętem
Czekolady skierowanym do dzieci i ich
rodziców. Choć czekoladowe zabawy
organizowane były przez cztery, lata z rzędu w naszej gminie, to po raz pierwszy
zawitały do Słomnik. Maluchy mogły złowić czekoladowe rybki na specjalne wędki,
wziąć udział w czekoladowym wyścigu czy
stworzyć na andrutach własne czekoladowe,
przepyszne dzieła. Nie zabrakło również
konkurencji rodzinnych, takich jak ozdabianie ciasteczek (czyli dziecięcych buzi)
pieguskami lub budowanie własnego domu
z tektury. Po dwóch godzinach wesołych
i słodkich konkurencji do wspólnej zabawy
zaprosili dzieci aktorzy Teatru Kultureska.
Z pomocą najmłodszych – księżniczek i rycerzy – rozpoczęli intensywne poszukiwania
wyjątkowego skarbu, którym po niedługim
czasie okazała się… przyjaźń. Jednocześnie
przez cały czas trwania Święta Czekolady
i kultureskowego spektaklu dzieci mogły
szaleć na dmuchanym wesołym miasteczku,
które dostępne było tego dnia zupełnie za
darmo.
Zakończone o godzinie 19.00 przedstawienie dla dzieci było jedną z ostatnich
atrakcji dedykowanych maluchom w czasie
Stacji Słomniki. Wieczorem, gdy na scenie
plenerowej pierwsze dźwięki zaintonował
zespół Gra Wstępna, rozpoczęła się impreza dla nieco starszych mieszkańców naszej
gminy. W tym czasie ci bardziej zmęczeni
upałem i spragnieni wypoczynku pod parasolami mogli skorzystać z pysznego cateringu przygotowanego przez restaurację
Cichy Gaik. Gra Wstępna mocnym rockowym brzmieniem rozgrzała publikę, którą
w wir zabawy wciągnął zespół Łzy krótko
wydarzenia 11
po godzinie 21.00. Ze sceny, w wykonaniu utalentowanej wokalistki Sary
Chmiel, usłyszeliśmy najbardziej znane, pop-rockowe utwory zespołu, takie
jak „Agnieszka już dawno…”, „Narcyz”
czy „Jestem jaka jestem”. Rozkołysana
publiczność bawiła się świetnie jeszcze
długo po zakończeniu koncertu gwiazdy wieczoru. Aż do 1.00 w nocy zespół
Świnka Halinka, z charyzmatycznym
i dowcipnym wokalistą Rafałem „Belushi”
Ratajczakiem, przekazywał ze sceny pozytywne wibracje w rytmie reagge i ska.
J.A.
Głos Słomnik wrzesień 2016
12
kultura
27 sierpnia odbyły się w Radziszowie
gmina Skawina dożynki powiatu krakowskiego. Naszą gminę reprezentowały
dwa KGW. Panie z Niedźwiedzia przygotowały wieniec na konkurs tradycyjnych
wieńców dożynkowych, natomiast Prandocin Wysiołek stoisko regionalne promujące naszą gminę. Znalazły się na nim
przede wszystkim pyszne potrawy z dodatkiem czosnku, ale także piękne warkocze czosnkowe oraz książka kucharska
„Kuchnia pachnąca czosnkiem”. Stoisko
Gminy Słomniki w sposób jednolity
i spójny – od dekoracji, poprzez kulinaria
aż po materiały promocyjne – ukazywało
tradycję uprawy i wykorzystania czosnku. Te właśnie walory doceniła komisja
konkursowa i Prandocin Wysiołek za
swoje stoisko – piękne, wysmakowane
i atrakcyjne – otrzymał w konkursie
I miejsce. Katarzyna i Łukasz Szwajcowie zdobyli nagrodę Najlepszych
Rolników Powiatu Krakowskiego. Gratulujemy!
(a.b.)
zdjęcia: Jarosław Karasiński
CKiS w Skawinie
zabytki Biecza. Jak zawsze w programie
było zwiedzanie. Wkrótce efekty pracy
plenerowej i warsztatów zobaczymy na
trzeciej wystawie poplenerowej.
a.b.
Pierwsza część pleneru Szkoły rysunku i malarstwa Jana Biczysko odbyła się
w Skomielnej Czarnej, na drugą uczestnicy
zajęć pojechali do Binarowej i Biecza. Nasi
malarze szkicowali, rysowali i malowali
akwarelami niezwykły drewniany kościół
pw. Archanioła Michała w Binarowej oraz
Kultura 13
prowadzonych przez Stowarzyszenie Ceramika Bez Granic w ramach projektu „Moje
miejsce IV” współfinansowanego ze środków
Powiatu Krakowskiego i Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury w Słomnikach. Ich efektem
były niesamowite, ulepione z gliny naczynia,
ozdoby oraz figurki.
J.A.
W czasie wakacji pracownicy Centrum Kultury zorganizowali dzieciom wiele ciekawych i kreatywnych aktywności. Wakacyjne,
trzytygodniowe projekty zakładały codzienne, czterogodzinne spotkania w godzinach
10.00-14.00 pełne pasjonującej zabawy
i wolności twórczej.
Dzieci w wieku 7-10 lat śpiewały, malowały lepiły, wymyślały, budowały… a przede wszystkim doskonale się bawiły. Spędzały
czas na świeżym powietrzu oraz odwiedzały
ciekawe miejsca – w ramach zajęć zorganizowane zostało 5 wycieczek. Maluchy brały
udział również w warsztatach ceramicznych
Wolności 4 – opinie mieszkańców
Wraz z początkiem sezonu letniego Centrum Kultury rozpoczęło konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu
przy Wolności 4 w Słomnikach. Współpracując z Małopolskim Instytutem Kultury
12 czerwca MGCK przeprowadziło warsztaty z mieszkańcami Słomnik. Ich efektem były cztery, bardzo ciekawe koncepcje
zagospodarowania przestrzeni zielonej,
które poddano konsultacjom w lipcu i sierpniu. W ramach powadzonej ankiety w wersji internetowej i papierowej (dostępnej
m.in. w holu MGCK i Urzędu Miejskiego
w Słomnikach) każdy mieszkaniec Słomnik
mógł wyrazić swoje zdanie na temat projektów oraz podzielić się własnymi pomysłami
na zagospodarowanie zielonej przestrzeni.
Po dwóch miesiącach możemy podzielić się
z Państwem wynikami konsultacji. Propozycje rozwiązań, które uzyskały największe
poparcie naszej społeczności postaramy się
Głos Słomnik wrzesień 2016
sukcesywnie wprowadzać w życie. Poniżej
przedstawiamy wyniki 151 ankiet:
Pytanie 1: Które z proponowanych przez
uczestników warsztatów pomysłów są dla
Pani/Pana atrakcyjne? Można zaznaczyć
więcej niż jeden punkt.
mini-miasteczko rowerowe i szablony gier
(np. w klasy) na asfalcie – 49%
mobilne (przenośne) ławki i stoliki – 63,8%
możliwość wypożyczenia leżaków i hamaków – 49,7%
stałe parasole i stoliki plus możliwość wypicia tam kawy – 65,1%
rabaty kwiatowe – 58,4%
kino pod chmurką w sezonie – 34,2%
możliwość samodzielnej uprawy roślin – 8,1%
miejsce na ognisko lub grill – 26,2%
miejsce do rekreacyjnej gry w piłkę – 16,8%
specjalne miejsce do zabawy dla małych
dzieci – 52,3%
stelaże na zmienne wystawy – 15,4%
ścieżki edukacyjne dla dzieci w różnym
wieku – 53%
inne pomysły – proszę wpisać: siłownia plenerowa, stojak na rowery, ścieżka zdrowia
Pytanie 2: Czy chciałby Pan/Pani osobiście
zaangażować się w tworzenie ogrodu?
nie – 33,3%
tak, ale na razie nie mam pomysłów – 41,1%
sadzić rośliny i dbać o nie – 17%
pomagać w organizacji zabaw dla dzieci –
14,9%
pomagać w organizacji wydarzeń artystycznych i edukacyjnych w ogrodzie – 18,4%
Pytanie 3: Chętnie wezmę udział w spotkaniu poświęconym dalszemu planowaniu
funkcji ogrodu
tak – 58,5%
nie – 12,7%
nie wiem – 28,9%
J.A.
14
SPORT
Jubileusze trzech klubów sportowych
LKS Juvenia Prandocin, LKS Niedźwiedź i LKS Trątnowianka obchodziły w lipcu
70-lecie istnienia.
Okrągłe jubileusze świętowali sportowcy,
działacze i sympatycy LKS Juvenia, LKS
Trątnowianka i LKS Niedźwiedź. Były odznaczenia dla zasłużonych działaczy sportowych, przemówienia i podsumowania,
a także turnieje piłkarskie.
Klub LKS Juvenia Prandocin powstał
w 1946 r. Zawiązała się wówczas drużyna
piłkarska, która pierwsze swoje mecze, jak
wspominają starsi działacze, rozgrywała na
pastwisku w Prandocinie Wysiołku. Rozwój szkoleniowy rozpoczął się w latach 90.,
a przyspieszył po 2000 r., gdy zaczęły powstawać obiekty sportowe – kompleks boisk
w Prandocinie. Obecnie drużyna rozgrywa
mecze w klasie A. Prezesem klubu jest Andrzej Zdeb.
Klub LKS Niedźwiedź założony został
podobnie jak LKS Juvenia w 1946 r. Początkowo jego członkowie grali na prowizorycznym boisku na łąkach koło młyna
w Niedźwiedziu, by w 1954 r. doczekać
się własnego stadionu. Drużyna w 1994 r.
awansowała do klasy A, a następnie pod wodzą prezesa Klubu Jana Węgrzyna i trenera
Piotra Kocąba uzyskała historyczny awans
do III ligi. Obecnie LKS Niedźwiedź rozgrywa mecze w grupie A. Prezesem Klubu
jest Stanisław Gęgotek.
Klub LKS Trątnowianka również działa w naszej gminie od 1946 r. Drużyna gra
w grupie B. Prezesem Klubu jest Krzysztof
Natkaniec.
Jubileusze były okazją do złożenia
podziękowań oraz uhonorowania działaczy, sportowców i przyjaciół Klubów.
Wręczali je m.in. przedstawiciele Małopolskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie,
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz
władze Gminy Słomniki. Wszystkie uroczystości kończyły się turniejami piłkarskimi
pomiędzy zaprzyjaźnionymi Klubami. Nie
zabrakło także zabawy tanecznej.
Wszystkim Jubilatom należy życzyć dalszego rozwoju i licznych sukcesów w kolejnych latach.
Małgorzata Klich, UM w Słomnikach
odważnika, dwubój, rzuty do kosza, strzelanie z karabinka oraz, przyciągające największą rzeszę kibiców, przeciąganie liny.
Przeprowadzone na Stadionie Sportowym LKS „Juvenia” w Prandocinie zawody zorganizował Miejsko-Gminny Związek
Sportowy Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
w Słomnikach.
J.A.
zdjęcia: M. Klich
7 sierpnia do boju o puchar Igrzysk Rad
Sołeckich stanęły drużyny z różnych zakątków gminy Słomniki. W tym roku zacięta
rywalizacja zakończyła się zwycięstwem
drużyny z Waganowic. Na kolejnych stopniach podium uplasowały się Januszowice
oraz Wężerów. Zawodnicy musieli zmierzyć
się z takimi konkurencjami, jak podnoszenie
LKS Słomniczanka ma ambitne plany
Klub sportowy Słomniczanka stawia na rozwój i ma ambitne plany. Zyskał nowego
sponsora Kancelarię Odszkodowawczą Lex i rozpoczyna walkę o awans.
Drużyna seniorów wraz z zyskaniem no- Przeprowadzono remont, który polegał
wego sponsora ma odmienioną nazwę – głównie na wymalowaniu ścian, wymianie
Słomniczanka Lex Kancelaria. Jej nowym drzwi, paneli; zmodernizowano także szatszkoleniowcem został Mateusz Miś, który nie piłkarzy Słomniczanki. Ponadto dzięw ubiegłym sezonie wprowadził do IV ligi ki dotacji Ministerstwa Sportu bramki na
Pcimiankę.
głównym boisku poszerzono i wydłużono.
W weekend 20-21 sierpnia, w meczu
Nowymi zawodnikami Słomniczanki
rozpoczynającym nowy sezon w piłkarskiej są: Grzegorz Banaszek (poprzednio Targoklasie A Kraków, Słomniczanka Lex Kan- wianka), Tomasz Cebula, Bartosz Kozieł
celaria wygrała na wyjeździe z zespołem (Górnik Wieliczka), Kamil Calik, Damian
Orzeł Bębło aż 9-0.
Dębowski (Czarni Grzegorzowice), Michał
Zmian doczekał się także klubowy obiekt. Wolski, Sebastian Sobótka, Kamil Irzyk,
Kamil Kucabiński (Kaszowianka), Piotr
Sarota (Świt Krzeszowice) i Maciej Jabłoński (Pcimianka). W kadrze są także wychowankowie klubu ze Słomnik: Artur Jaworski,
Bartłomiej Piwowarski, Michał Styczeń, Paweł Kurkiewicz, Piotr Jabłoński, Wojciech
Szewczyk, Artur Łój, Artur Drożniak, Michał Kozub i Sławomir Jagła.
Pozostaje życzyć Klubowi jak najlepszych efektów ich ciężkiej pracy, a nam,
mieszkańcom jak najwięcej sportowych
wrażeń i radości z sukcesów.
Małgorzata Klich,
Urząd Miejski w Słomnikach
sport 15
Zawody spławikowe o Puchar 40-lecia Koła PZW Słomniki
Rewelacyjnymi wręcz wynikami końcowymi zakończyły się zawody o Puchar 40-lecia
Koła PZW Słomniki zorganizowane i przeprowadzone przez Zarząd Koła na łowisku
specjalnym Januszowice 14 sierpnia br. Zawody te rozpoczęły obchody jubileuszowe
naszej organizacji, których kulminacją będzie nadanie sztandaru, które to wydarzenie
jest planowane na koniec tego roku.
Po dość długiej przerwie, jaka upłynęła
od ostatniego naszego spotkania 23 kolegów
zapisało się na listę startową zawodów. Zawody otworzył p.o. Prezesa Koła Andrzej
Krzyżak, a zasady regulaminowe przedstawił sędzia zawodów Staszek Łakomy. Po
sprawnym losowaniu wędkarze zajęli swe
miejscówki i przystąpili do urządzania stanowisk. O godzinie 8.20 rozpoczęto nęcenie,
a 10 minut później rozpoczęła się 4-godzinna tura zawodów. Wszystkie stanowiska
tym razem usytuowane były na północnym
brzegu, co miało bardziej wyrównać szanse, choć i one oczywiście różniły się głębokością (od 50 cm do 1,5 m) oraz strukturą
dna. O godzinie 12.30 zawody zakończyły
się i sędzia główny Staszek Łakomy wraz
z Andrzejem Krzyżakiem i Zygmuntem
Perkiem rozpoczęli ważenie ryb oraz uzupełnianie protokołu zawodów. Wędkarze
zaś po powrocie do bazy zawodów posilali
się jak zwykle perfekcyjnie przygotowaną
przez Irka Ciałowicza kiełbaską z grilla.
Oczy wędkarzy cieszyły wyeksponowane
piękne trzy puchary, 2 wędki, 2 kołowrotki, podbierak, ubiór przeciwdeszczowy,
sygnalizator elektroniczny, swingery, żyłki
oraz zestawy do tzw. methody. W imieniu Zarządu Koła i wędkarzy kol. Andrzej
Krzyżak powitał oficjalnie przybyłego na
zawody Prezesa Zarządu Okręgu Edwarda
Fornalika. Kol. Fornalik pogratulował zwycięzcom i uczestnikom. Następnie przekazał
na ręce kol. Krzyżaka specjalny puchar dla
koła ufundowany z okazji 40-lecia naszej
wędkarskiej organizacji, życząc następnych
co najmniej 40 lat owocnej i pełnej sukcesów działalności. Poinformował także, iż
Zarząd Okręgu wesprze koło kwotą 500 zł
na cele związanie z fundacją sztandaru.
Po tej specjalnie uroczystej chwili przyszła
pora na ogłoszenie wyników oficjalnych jubileuszowych zawodów o Puchar 40-lecia
Koła PZW Słomniki: I miejsce – Robert
Basta: 21150 pkt., II miejsce – Andrzej Salawa: 14500 pkt. I III miejsce – Mirosław
Szczęsny: 13150 pkt.
Zawody należy zaliczyć do bardzo udanych. Panowała wspaniała atmosfera, dopisała aura i przede wszystkim rekordowo
dobrze brały ryby. Obchody jubileuszu 40-lecia naszego Koła rozpoczęliśmy więc bardzo
udanie, za co dziękujemy organizatorowi zawodów Zarządowi Koła PZW Słomniki oraz
Prezesowi Zarządu Okręgu PZW w Krakowie Edwardowi Fornalikowi.
Włodzimierz Piotr Kaczmarczyk
ogłoszenia
Informacja o wyłożeniu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego południowej
części Gminy Słomniki – etap II,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że
wyłożony został do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego południowej części gminy
Słomniki – etap II. Dotyczy on obszaru obejmującego miejscowości Brończyce, Czechy,
Kępa, Miłocice, Niedźwiedź, Polanowice,
Ratajów, Szczepanowice, Trątnowice, Waganowice, Wesoła, Zaborze, z wyłączeniem
działek nr: 302/1 i 542 w miejscowości
Miłocice oraz terenu pod trasę S7. Łącznie z projektem planu wyłożeniu podlega
Głos Słomnik wrzesień 2016
prognoza oddziaływania na środowisko.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony od
8 września do 6 października 2016 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Słomnikach, ul. T. Kościuszki
64 pok. nr 19 lub 35 (2. piętro) w godzinach
pracy Urzędu. Projekt planu oraz prognoza będą również udostępnione w podanym
terminie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Słomnikach: http://bip.malopolska.pl/umslomniki, www.slomniki.pl
W dniach 12, 19 i 26 września oraz 3 października 2016 r. w godz. 9.00-14.00 będą
pełnić dyżur planistyczny przedstawiciele
zespołu projektowego, którzy udzielą zainteresowanym informacji i wyjaśnień na temat wyłożonego projektu planu i prognozy.
Uwagi do wyłożonego projektu planu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, należy składać w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 20 października 2016 r. Więcej szczegółów na stronie www.slomniki.pl.
Łukasz Czyżewski, UM w Słomnikach
16
ogłoszenia
Burmistrz Gminy Słomniki
o g ł a s z a
II przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę na okres 5-ciu lat nieruchomości
Miejscowość: Słomniki, ul. Kościuszki 5
Numer działki: 542
Powierzchnia lokalu: 54 m2
Przeznaczenie działki : działalność handlowo – usługowa
Cena czynszu miesięcznego: 30,00 zł. za 1m2 plus VAT.
W wyniku inflacji może raz w roku nastąpić aktualizacja czynszu.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.09.2016r. o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach ul. Kościuszki 64.
Dzierżawca będzie pokrywał koszty związane ze wszystkimi mediami tj. woda, nieczystości płynne, nieczystości stałe
i energię elektryczną.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1000,00zł, które należy wpłacić do dnia 19.09.2016r.
w Banku Spółdzielczym Słomniki na konto Urzędu Nr 39 8614 0001 0000 0000 0420 0019.
W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby
w dniu 19.09.2016r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
Postąpienie winno wynosić nie mniej niż 1% oferowanej ceny.
Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedli-wienia w urzędzie w terminie 21 dni
od zakończenia przetargu i uchyli się od zawarcia umowy organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium
nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Szczegółowych informacji w sprawie dzierżawy udziela się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach
ul. Kościuszki 64 pok. nr 8,9, tel. 012 388-11-02 wew. 108, 109.
W uzasadnionych wypadkach Burmistrz Gminy może odwołać przetarg.
Słomniki 16.08.2016r.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach
wraz z firmą Gaspol S.A. prowadzą akcję informacyjną dla mieszkańców Miasta
i Gminy Słomniki na temat oryginalnych butli gazowych i bezpieczeństwa ich
użytkowania.
Unikaj podróbek, bądź oryginalny!
Podszywanie się pod znane marki poprzez sprzedaż swoich produktów z ich logo to plaga
w naszym kraju. Nieuczciwi producenci, sprzedawcy wprowadzający na rynek produkty
pod nazwą czy logo innej, znanej firmy uzyskują dodatkowe korzyści i wprowadzają w błąd
klientów. Nieświadomi klienci kupują produkty, które nie odpowiadają oczekiwanej przez
nich jakości, kojarzącej się im ze znaną marką.
Zjawisko podszywania się pod cudzą markę dotyczy między innymi firmy GASPOL.
Od dłuższego czasu widzimy coraz więcej butli gazowych, powszechnie stosowanych np.
do kuchenek gazowych, które mimo że mają zastrzeżony znak towarowy GASPOL i
niebieski kolor butli, to nie zostały napełnione przez rozlewnię GASPOLU.
Łatwo je odróżnić od oryginalnych, napełnionych przez GASPOL butli – najczęściej mają
zakrywające oryginalne logo GASPOLU taśmy lub foliowe koszulki z nazwą innego
dystrybutora oraz nieoryginalne foliowe plomby na zaworze butli.
Dlaczego to ważne?
Przede wszystkim traci na tym klient. Kupując gaz w butli napełnionej w nieuczciwy
sposób, klient może się rozczarować. Gaz może być zanieczyszczony, może szybciej się
wypalić, co oznacza że wystarczy na krótszy czas gotowania czy ogrzewania. Nie ma
również gwarancji bezpieczeństwa butli i ilości zakupionego w niej gazu.
GASPOL przestrzega klientów przed kupowaniem butli z nielegalnych źródeł i nie bierze za
nie odpowiedzialności.
Tylko oryginalna butla GASPOLU daje pewność, że przy jej napełnianiu zostały zachowane
wysokie standardy bezpieczeństwa GASPOLU i wielokrotna kontrola szczelności za
pomocą nowoczesnych detektorów i przeszkolonych pracowników. Cały proces od
sprawdzania stanu technicznego butli, przez napełnianie i kontrolę szczelności jest w
GASPOLU prowadzony według rygorystycznych procedur, zgodnych z najlepszymi
praktykami na świecie.
Więcej informacji o bezpiecznych butlach na stronie www.gaspol.pl lub pod numerem 19 919.
Na rynku butle GASPOLU są dostępne w starszej i nowszej szacie graficznej ale w obu
przypadkach najwyższe standardy bezpieczeństwa są zachowane.
Dlatego – Nie daj się oszukać!
Można w prosty sposób zabezpieczyć się przed zakupem nieuczciwie napełnionej butli.
Należy zawsze zwracać uwagę na foliową plombę na zaworze butli. Oryginalna butla
GASPOLU ma zawsze firmową foliową plombę na zaworze. Jest ona koloru białego i
zawsze znajduje się na niej znak GASPOL oraz kolejny numer – w naszym regionie
zaczynający się od STA lub NTG. W przypadku, kiedy na zaworze niebieskiej butli GASPOLU
znajduje się inna folia (np. różowa, biała czysta ) albo na butlę założona jest zakrywająca
logo GASPOL koszulka foliowa lub taśma z oznaczeniami innej firmy, można być
pewnym, że taka butla nie została napełniona przez GASPOL.
REKLAMA
005782215
Sprzedaż gotowych mieszkań w Słomnikach
Atrakcyjne ceny
Dobra lokalizacja
502-959-032, www.skulik.pl
Intersnack Poland w związku z rozwojem i dynamicznym wzrostem produkcji poszukuje
do nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Słomnikach kandydatów na stanowiska:
Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy pracę w wymiarze całego etatu,

Wynagrodzenie podstawowe oraz dodatkowe systemy premiowe,

Prywatną opieke medyczną oraz dodatkowy pakiet socjalny

Już w sierpniu 2016 możliwość skorzystania z transportu pracowniczego

Dla osób zatrudnionych możliwość dofinansowania szkoleń zawodowych
takich jak uprawnienia na wózki widłowe.
Obowiązki:

Obsługa maszyn produkcyjnych.

Przestrzeganie standardów jakości i bezpieczeństwa produktu,

Prowadzenie dokumentacji produkcyjnej,

Dbałość o utrzymanie porządku na miejscu pracy.
Oczekujemy:

Aktualnej książeczki zdrowia (sanitarno-epidemiologicznej),

Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy,

Gotowość do pracy w systemie zmianowym.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: [email protected] lub dostarczenie
bezpośrednio do działu Personalnego.