Wersja do pobrania

Komentarze

Transkrypt

Wersja do pobrania
NR 3(26) Maj 2012
ISSN 2081 - 6995
MIESIĘCZNIK EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM
Postera
NR 3 (26) maj 2012
MIESIĘCZNIK EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM
Od Redakcji
Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy
Europejskie Forum Właścicielek Firm ma do spełnienia ważną misję.
Warto ją przypomnieć, gdy zbliża się jubileusz 10-lecia naszego
Stowarzyszenia:
Misją Europejskiego Forum Właścicielek Firm
jest zbudowanie kobiecego środowiska
będącego wzorem etycznym i biznesowym
dla przyszłych pokoleń
Mam nadzieję, że wszyscy Członkowie i Sympatycy EFWF nadal będą
aktywnie wspierać naszą organizację w wypełnianiu tego przesłania.
Życzę Państwu miłej lektury Postery.
Kaja Kwaśniewska
Redaktor naczelna Postery
2
Postera
NR 3 (26) maj 2012
W NUMERZE:
Akademia Zarządzania – studium EFWF w Collegium Civitas .......
Felietony studentów EFWF:
Wy macie zegarki, my mamy czas - Jerzy Gęgotek ............
Syryjska Arabska Wiosna – Kaja Kwaśniewska .................
Szanse i znaki zapytania, nasi wschodni sąsiedzi
- Jolanta Rycerz .................................................................
Prawdziwa Dyplomacja – Ewa Baranowska .......................
Społeczna odpowiedzialność biznesu
– Grażyna Sroczyńska ......................................................
Grecja na talerzu – Paulina Malarczyk ...............................
„Plotka” w Teatrze Syrena – Wojciech Hanuszkiewicz .......
4
5
8
11
14
17
24
28
Pięciu byłych premierów mówi jednym głosem! Polski Kongres
Gospodarczy – Grażyna Sroczyńska ...................................... 30
Wielka polityka we Wrocławiu ............................................................. 35
Janina Ochojska laureatką Grand Prix Travelery 2011 ....................... 36
Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji
dla kancelarii Izabelli Żyglickiej ................................................ 37
Łazienka inspirowana Belle Epoque – Justyna Kasprzak ................... 38
WYDAWCA:
EUROPEJSKIE FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM
EUROPEAN FORUM OF WOMEN BUSINESS OWNERS
ul. Foksal 18
00-372 Warszawa
[email protected]
www.efwf.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie
może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w
żadnej zmienionej formie
Na okładce: Utagawa, drzeworyt z kolekcji prywatnej
3
REDAKTOR NACZELNA:
Kaja Kwaśniewska
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Collegium Civitas we współpracy z Europejskim Forum Właścicielek Firm
Zapraszają na:
Studium: Akademia Zarządzania
Sesja IV
17-18 marca 2012 r.
4
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Wy macie zegarki, my mamy czas
Jerzy Gęgotek
Wielką słabością tej wojny jest niepewność, co do tego jak długo zachodnie wojska zostaną w Afganistanie. Talibowie tę sytuację wykorzystują głosząc wszem i wobec, że „wy macie zegarki, ale my mamy
czas”. Ich propaganda zapewnia o rychłym odwrocie Zachodu. Jednocześnie opinia publiczna państw Europy oraz USA i Kanady nie jest
w stanie poprzeć wojny, która nie wiadomo jak długo miałaby trwać
i nie wiadomo czym się skończyć
wschodu na południowy zachód rozpościera się pasmo górskie Hindukusz
z najwyższym szczytem kraju (Noszak,
7492 m n.p.m.), przechodzący w surowe
obszary Wyżyny Irańskiej, a następnie
w półpustynię Registanu (35-40 tys.
km²), między którymi znajduje się Wyżyna Haradżat z kilkoma przełęczami
umożliwiającymi komunikację pomiędzy
regionami kraju. Klimat jest surowy
i mroźny, w górach średnie temperatury
stycznia spadają do -15°C, a w lipcu
rzadko przekraczają 0°C. Lata najcieplejsze są na pustynnych obszarach na
południu (powyżej +22°C). Opady w górach notuje się powyżej 1500 mm rocznie, większa część kraju ma 400-600
Generał profesor Bolesław Balcerowicz
zajęcia na temat „O co chodzi
w Afganistanie?” rozpoczął od dygresji
na temat „kwadransa akademickiego”
jako elementu kultury.
I okazało się, że te przysłowiowe piętnaście minut to przywilej profesorów. A nie
nasz, jak my studiujący to sobie wyobrażamy.
Po tej uwadze, rozpoczął się poważny
wykład o wojnie w Afganistanie.
Afganistan jest wysokogórskim krajem
śródlądowym, nie posiadającym dostępu
do morza, położonym w środkowej i południowo-zachodniej Azji. Ponad 4/5
powierzchni zajmują góry. Z północnego
5
Postera
NR 3 (26) maj 2012
mm rocznie, a na terenach stepowych poniżej 200 mm rocznie. Ziemie
uprawne zajmują zaledwie 12% powierzchni, zaś lasy (głównie w rejonie
północno-wschodnim) tylko 3% Źródło: Wikipedia
Liczba mieszkańców w 2010 r. wynosiła 29,12 mln (w 1950 r. było ich
8,15 mln). Ludność jest rozmieszczona
bardzo
nierównomiernie.
Główne skupiska to kotliny śródgórskie i oazy na obszarach północnowschodniej części kraju; tereny wysokogórskie na północy i półpustynne
na południowym zachodzie są prawie
bezludne. Ok. 2 mln mieszkańców to
koczownicy. Ponad 3 mln osób przebywa na emigracji, głównie w Pakistanie i Iranie. Skład narodowościowy
jest zróżnicowany: żyją tu Pasztunowie (35%), Tadżycy (33%), Hazarowie i Uzbecy (po ok. 9%), Ajmakowie
(4%), Turkmeni (3%), Beludżowie
(2%). Tylko 28% ludności mieszka
w miastach. Poziom życia ludności
i jej zdrowotność należą do najniższych w świecie; powszechnym zjawiskiem jest analfabetyzm (62,9%).
Źródło: Wikipedia
Odwołując się tylko do najnowszej
historii, ani Brytyjczycy, ani ZSRR
(wojna w latach 1979 – 1989) nie
zrealizowali swoich militarnych i politycznych celów.
Obecnie trwające działania militarne
są reakcją na zamach z 11 września
2001 r. (Zamach z 11 września 2001
– seria czterech ataków terrorystycznych, przeprowadzonych rano we
gen. prof. Bolesław Balcerowicz
wtorek 11 września 2001 r. na terytorium
Stanów Zjednoczonych za pomocą uprowadzonych samolotów pasażerskich. Winą
za zamachy obarczono organizację alKaida dowodzoną przez Osamę bin Ladena). Celem wojny jest rozbicie al-Kaidy,
obalenie rządu Talibów oraz przejęcie kontroli nad państwem przez ONZ.
Wojna ta, jak do tej pory miała cztery fazy:
I – lata 2001 do 2002 – rozbicie rządu Talibów
II – lata 2002 do 2006 – udział sił stabilizujących ISAF (Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa - ang. International Security Assistance Force) – struktura militarna istniejąca w ramach NATO, zajmująca
się utrzymaniem pokoju w Afganistanie
III – od 2006 – udział sił NATO
IV – od 2010 – powolna zmiana strategii,
pierwsze zapowiedzi wycofania sił militarnych.
6
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Zarówno Afgańczycy, jak i Amerykanie
podkreślają konieczność powrotu do
poważnych rozmów pokojowych oraz
negocjacji z Pakistanem, ale perspektywa zmniejszenia amerykańskiego zaangażowania w Afganistanie może ułatwić
Pakistanowi zignorowanie zaproszeń do
negocjacji.
Liczba amerykańskich żołnierzy w Afganistanie wynosi teraz około 98 tys. Do
lata 2012 roku wycofanych zostanie blisko 30 tys. Perspektywa uszczuplenia
amerykańskiego kontyngentu skłoniła
dowództwo do przyśpieszenia części
poważnych militarnych operacji i rezygnacji z innych.
W dziesiątą rocznicę inwazji USA na
Afganistan amerykański urzędnik w wywiadzie dla "Washington Post" powiedział - Musi się w końcu znaleźć jakieś
polityczne rozwiązanie dla Afganistanu. Ale nie jesteśmy blisko tego celu.
I nie możemy zrezygnować - dodał.
7
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Syryjska Arabska Wiosna
Kaja Kwaśniewska
"Komisja otrzymała wiarygodne i konkretne dowody winy oficerów
średniego i wysokiego stopnia, którzy rozkazali swoim podwładnym
strzelać do bezbronnych demonstrantów oraz zabijać żołnierzy, którzy odmówią wykonania takiego rozkazu. Kazali też torturować
więźniów i ostrzeliwać cywilne osiedla pociskami artyleryjskimi oraz
karabinami maszynowymi" - podano w raporcie Niezależnej Międzynarodowej Komisji Śledczej ws. Syrii, utworzonej przez ONZ.
Niniejszym artykułem chcę rozwinąć
kwestię obecnego konfliktu wewnątrz
Syrii i reperkusji powstania syryjskiego.
Wówczas, gdy my słuchaliśmy wykładu
dr George`a Yacouba w Collegium Civitas, od wybuchu postania w Syrii minął
już rok.
Syryjczycy rozpoczynający protest domagali się politycznych i gospodarczych
reform, a reżim prezydenta Baszara alAsada odpowiedział krwawymi, brutalnymi atakami armii syryjskiej i sił bezpieczeństwa.
Dr George Yacoub zajmuje się nauczaniem języka arabskiego, chrześcijaństwem bliskowschodnim i herezjografią
muzułmańską.
Wykładowca wprowadził Studentów
EFWF w tematykę syryjską opowiadając
o złożoności religijnej, narodowej i społecznej, jak doszło do powstania państwa syryjskiego i streścił historię najnowszą tego obszaru wyjaśniając, w jakim obecnie punkcie w historii i na mapie
świata znajduje się Syria.
Początek konfliktu syryjskiego miał podobny schemat co w Libii, jednak z uwagi na zupełnie inną budowę i zróżnicowanie etniczno-religijne oraz położenie
geopolityczne i sytuację wewnętrzną,
dalszy rozwój wypadków był już całkowicie odmienny.
8
Postera
NR 3 (26) maj 2012
dr George Yacoub
Rywalizują tam USA z Europą versus
Rosji z Chinami. Gry dyplomatyczne
światowych potęg skutkują tym, że przez
ten rok praktycznie nie było reakcji na
wołania o humanitarną lub zbrojną pomoc dla powstańców i ofiar.
Nie zanosi się na rychłe zakończenie tej
antysystemowej rewolty, którą jak sądzę
można by już nazwać wojną domową,
bo obie strony wewnątrz Syrii wydają się
być zdeterminowane. Największy opór
i najostrzejsze walki trwają w Hims
i Hamie, które dobrze pamiętają masakrę w 1982 r. przeprowadzoną przez
reżim Hafeza al-Asada, ojca obecnego
prezydenta Syrii.
Prezydent Syrii Baszar al-Asad jest oddanym sojusznikiem Iranu. Upadek
obecnego reżimu byłby ciosem dla irańskich aspiracji bycia regionalnym hegemonem, czego z kolei obawia się Arabia
Saudyjska, która na ewentualnym upadku Asada raczej skorzysta. Kolejny sąsiad Syrii – Turcja, chciałaby przewodzić
światu muzułmańskiemu, szczególnie
arabskiemu, a Syrię już uważa za swoją
strefę wpływów.
Ja jednak chciałabym zwrócić uwagę na
aspekt zewnętrzny, ponieważ bardzo
ważne jest zainteresowanie, a raczej
interesy państw ościennych i światowych
mocarstw oraz zamiary związane z układem wpływów w regionie, w którego
niemal centrum leży właśnie Syria.
9
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Dlatego jednocześnie niezbyt intensywnie wspiera opozycję syryjską i hamuje
jakiekolwiek objawy międzynarodowej
interwencji. Do tego dochodzi Izrael, którego Syria uznaje za wroga i nawet nie
uznaje istnienia państwa Izrael. Otóż Tel
Awiw bardzo obawia się upadku dyktatury Asada, z uwagi na zagrożenie przejęcia syryjskiego arsenału broni, także
masowego rażenia, przez ekstremistów
islamskich.
Prezydent Baszar al-Asad jest nadal silny militarnie, mimo masowych dezercji
żołnierzy do opozycyjnej Wolnej Armii
Syryjskiej, ma za sobą Moskwę, Pekin
i Teheran, więc nie ma co liczyć na
zbrojną interwencję Zachodu. Syria nie
ma też niebotycznych złóż ropy naftowej, więc nikomu z zewnątrz nie zależy
na jakiejkolwiek rychłej pomocy. Nawet
sąsiedzi Syrii starają się maksymalnie
ograniczyć działania humanitarne w
obawie, między innymi, przed falą
uchodźców.
Niestety tak długa bierność społeczności
międzynarodowej spowodowała osłabienie znaczenia prodemokratycznej i proeuropejskiej opozycji na rzecz prymatu
wspomnianych ekstremistów - bojowników z militarnym doświadczeniem, głoszących nieugięte hasła o zabarwieniu
islamskim.
Zatem, moim zdaniem, Syryjczykom pozostanie samotna walka partyzancka,
wsparta staraniami intelektualistów na
emigracji, aby świat nie zapomniał o toczącej się tam walce.
10
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Szanse i znaki zapytania, nasi wschodni
sąsiedzi
Jolanta Rycerz
Wykładowca: red. Maria Przełomiec
Komentatorka TV, autorka cyklu programów telewizyjnych
Ropa naftowa i gaz leżą u podstaw stabilizacji Rosji. Stanowią kartę przetargową i swego rodzaju narzędzie szantażu
krajów uzależnionych od dostaw tych
surowców z Rosji. Dzięki temu rządzący,
Putin i Miedwiediew, mogą utrzymać
naród w ryzach, dając im poczucie bezpieczeństwa w zamian za bezwzględne
posłuszeństwo. Władza nie dopuszcza
do rozwoju demokracji i niszczy wszelkie
jej przejawy.
Czy „Partnerstwo Wschodnie” to faktyczne działania czy mrzonka, której długo nie uda się zrealizować? Unia Europejska nie ma skutecznych narzędzi
działania. Ruchy polityczne, które obserwowaliśmy na Ukrainie w czasach
pomarańczowej rewolucji, na Białorusi
przed wyborami prezydenckimi w 2010
roku, w Mołdawii czy Gruzji – obudziły
tylko nadzieje na demokrację i zmiany
gospodarcze. Kraje poradzieckie zmagają się z szeregiem problemów, które
utrudniają czy wręcz uniemożliwiają im
realną współpracę z Zachodem.
W polityce zagranicznej Rosja nadal jest
mocarstwem, ale nikt nie traktuje jej jako
stabilnego i poważnego partnera. Głównie z powodu postawy żądań, szantażu
i stawiania warunków. Energetyczne
wojny z Białorusią i Ukrainą zachwiały
wiarygodnością Rosji.
Największy problem stanowią imperialne
zakusy Rosji, walczącej o utrzymanie
swojej strefy wpływów i niezwykle silne
prorosyjskie lobby w Europie Zachodniej.
11
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Wojna na Kaukazie w 2008 pokazuje, że
Rosja nie gwarantuje bezpieczeństwa
w Regionie.
Pozostałe kraje poradzieckie ciągle zbyt
mocno są uzależnione politycznie i gospodarczo od Rosji. Pomimo wielu prób
i zrywów, nie udało im się wprowadzić
zmian, które byłyby podstawą do budowania nowej gospodarki. Tylko kraje pribałtyckie skutecznie odcięły się od Rosji.
Ekonomiści twierdzą, że jeżeli Putin nie
zmieni swojej polityki, to Rosja w ciągu
2 do 5 lat wpadnie w głęboki kryzys finansowy.
Winę za taki stan rzeczy w ogromnej
mierze ponosi Zachód. UE bała się tak
szeroko zakrojonych zmian na wchodzie, że nie dała opozycjonistom wystarczającego wsparcia, nie naciskała na
rządy, by wprowadzały zmiany i budowały demokratyczne państwa.
W połowie marca pojawił się dokument:
„Strategia rozwoju Rosji 2020” przygotowany przez rosyjskich ekonomistów.
Pojawiają się alternatywy, propozycje
innego spojrzenia na gospodarkę. Nadal
jednak Rosja to wielka niewiadoma,
z głęboko zakorzenioną korupcją i bez
wykształconych elit politycznych, które
mogłyby poprowadzić kraj ku demokracji.
Nie bez znaczenia są wewnętrzne czynniki, uniemożliwiające skuteczne zmiany.
red. Maria Przełomiec
12
Postera
NR 3 (26) maj 2012
W krajach byłego ZSRR brak jest wiedzy
i zrozumienia zasad demokracji i wolnego rynku. Politycy i rządzący nie mają
pomysłu na działanie, na skuteczne
wprowadzanie zmian, nie dogadują się
ze sobą. Grupy opozycyjne są nieliczne
i słabe.
Pojawiają się ruchy społeczne, ludzie
organizują się w walce o swoje sprawy.
Dużą nadzieją są młodzi, wykształceni
ludzie, którzy korzystają z Internetu. Mają dostęp do innego świata, wiedzą, że
można żyć inaczej, że demokracja i wolna gospodarka dają wolność i możliwość
rozwoju.
Jest jednak nadzieja na pozytywne
zmiany. Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome.
13
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Prawdziwa Dyplomacja
Ewa Baranowska
W relacjach z otoczeniem zewnętrznym warto zadbać o status człowieka prawdomównego i wiarygodnego
Niezwykle istotna jest również mowa
ciała, nasze słowa muszą być w odpowiedniej intonacji i modulowane głosem,
podparte
równolegle
gestykulacją.
Wzrok powinien być skierowany w stronę słuchacza.
Na niezwykle interesujących zajęciach
z ambasadorem Romanem Czyżyckim –
wieloletnim Szefem Protokołu Dyplomatycznego, specjalistą ds. relacji międzynarodowych, otrzymaliśmy bardzo rzetelną wiedzę z wybranych zagadnień
savoir vivre.
Między gestem a gestykulacją są istotne
różnice jakościowe, również kulturowe.
Na przykład Polak gestykulujący w regionie śródziemnomorskim - jego gesty
będą słabo wymowne i mogą utrudnić
trafienie do środowiska.
Dowiedzieliśmy się m.in. o tzw. Prawie
Pierwszego Wrażenia czyli aspektach
wizualnych.
Każdy z nas powinien pamiętać o wyglądzie zewnętrznym (ubranie musi pasować do nas oraz sytuacji i miejsca,
w którym się aktualnie znajdujemy).
W relacjach z otoczeniem zewnętrznym
warto zadbać o status człowieka prawdomównego i wiarygodnego, ważne aby
wzbudzać sympatię i zainteresowanie,
umiejętnie słuchać - to spowoduje poprawę wizerunku Polaków i gwarancję
przedłużenia nowego kontaktu.
Bardzo istotne jest prezentowanie naszej sylwetki, wyraz twarzy i oczu. Powinniśmy emanować życzliwością do
otoczenia.
Każdy z nas ma w sobie fluidy, które
sami powinniśmy uwolnić i uzewnętrznić.
Lepiej też unikać konfrontacyjnych ocen,
ponieważ tylko w kulturze anglosaskiej
jest to dopuszczalne.
14
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Jeśli zdarzy się nam popełnić faux pas,
nie wolno udawać, że nic się nie stało,
tylko wyciągnąć odpowiednie wnioski
i przeprosić słowami, kwiatami.
Bilety Wizytowe są szalenie istotne i niezwykle powszechne i popularne w dzisiejszych czasach.
Bilet powinien wyrażać naszą osobowość i personifikować właściciela wizytówki.
Powinien być małym dziełem sztuki
o standardowym rozmiarze 10x6 lub
9x5cm, na bardzo dobrym gatunkowo,
sztywnym kartonie. W przestrzeni publicznej dominuje biel, ale ze względów
zawodowych dopuszczalne są zmiany
kolorów.
amb. Roman Czyżycki
15
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Niedopuszczalny natomiast jest druk
gazetowy, zalecana jest kursywa (pismo
pochylone).
Bilety wizytowe są również wykorzystywane do korespondencji.
W korespondencji oficjalnej wypisuje się
zwykłym czarnym ołówkiem i używane
są skróty w języku francuskim (cały czas
aktualne):
Rozmiar czcionki imienia i nazwiska powinny być troszkę większe, ale za duże
będzie odczytane jako brak skromności.
Na bilecie wizytowym wydrukowanie tylko imienia i nazwiska jest bardzo eleganckie, ponieważ, w zależności od potrzeb, zawsze można coś ręcznie dopisać.
p.f lub p.r - co oznacza: z wyrazami
wdzięczności, gratulacjami
p.f NA - co oznacza: z okazji Nowego
Roku
pp - co oznacza: celem przedstawienia
się
Tytuły naukowe dopuszczalne są tylko
od doktora wzwyż.
ppc - co oznacza: celem pożegnania się
Przy wizytówkach służbowych nie powinno umieszczać się zbyt wiele informacji, ponieważ to nie jest ulotka.
p.c - co oznacza: z kondolencjami
W korespondencji nieoficjalnej treść na
bilecie wizytowym wypisujemy piórem w
kolorze czarnym.
Niedopuszczalne są wizytówki dwustronne i w dwóch wersjach językowych
- może to stwarzać wrażenie skąpstwa.
Treść zaczynamy od pierwszej strony.
Nasze nazwisko wtedy może być podmiotem w zdaniu.
Idealny bilet wizytowy powinien być zaprojektowany w układzie trójpunktowym,
gdzie centralnie pojawi się imię i nazwisko, a poniżej po jednej stronie adres, a
po drugiej telefon.
Przekreślona funkcja na bilecie oznacza
przejście formy relacji na prywatną.
Przekreślone nazwisko oznacza przejście na formę Ty. Inicjatywy tego typu
zawsze podejmuje tubylec.
Wymiana biletów powinna być zaproponowana przez osobę starszą wiekiem
lub funkcją.
Spotkanie z amb. R. Czyżyckim było
niezwykłe, otrzymaliśmy wiedzę z dziedziny, która niestety częściowo zanika
w naszym codziennym życiu, a szkoda,
bo któż dzisiaj używa pióra czy ołówka…
Nie szukajmy biletów, powinny być zawsze na wierzchu.
Moment wręczenia zależy od środowiska
– na początku znajomości wręcza świat
biznesu natomiast artyści, dyplomaci
wręczają w trakcie lub na końcu spotkania.
Jesteśmy dumni, że Europejskie Forum
Właścicielek Firm pielęgnuje i stosuje w
praktyce zasady dyplomacji oraz docenia elegancję w życiu i działaniu.
Nie należy chować od razu biletu, tylko
obrócić w palcach, przeczytać – to wyraz
szacunku dla drugiej osoby.
16
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Grażyna Sroczyńska
Relacja z wykładu dr Katarzyny Iwińskiej
Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw)
(z ang. CSR – Corporate Social Responsibility)
Co to jest SCR? Kilka spotykanych
definicji:
poprawę jakości życia pracowników wraz z ich rodzinami, jak
również lokalnych społeczności
i społeczeństwa
jako
całości
(World Business Council for Sustainable Developmnet)
• Koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy
społeczne i ochronę środowiska, a
także relacje z różnymi grupami interesariuszy.
•
• Koncepcja, wedle której przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się podejmować starania na rzecz lepszego
społeczeństwa i czystszego środowiska (Komisja Europejska);
• Zobowiązanie biznesu do etycznego
zachowania i przyczyniania się do
rozwoju ekonomicznego poprzez
17
Podejście do zarządzania oraz
odpowiedź na kwestie społeczne,
środowiskowe,
ekonomiczne
w szerszym ujęciu oraz etyczne,
a także na oczekiwania interesariuszy w tych kwestiach w stopniu,
w jakim biznes może na nie reagować (UNDP, 2008);
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Dlaczego CSR jest ważny?
Rosnące oczekiwania społeczne
wobec firm;
Wzrost zaufania inwestorów do społecznej odpowiedzialności. Inwestorzy
coraz częściej zwracają uwagę nie
tylko na wyniki finansowe firm, ale
także na ich praktyki względem pracowników, otoczenia społecznego
i środowiska naturalnego;
Oczekiwania pracowników. Mimo
wysokiego poziomu bezrobocia
coraz trudniej jest pozyskać
i trzymać najlepszych pracowników, a doskonalenie procedur
kształtowania relacji międzyludzkich w oparciu o zasady odpowiedzialności – przejawiające się np.
w sprawiedliwym systemie ocen
pracowniczych, czy jasnych kryteriach awansu wewnętrznego –
w istotny sposób wzmacnia system motywacji pracowniczych;
Aktywność dziennikarzy wymusza
przejrzystość w działalności gospodarczej i lepszy dostęp do informacji.;
18
Postera
NR 3 (26) maj 2012
dr Katarzyna Iwińska
Zwiększająca się aktywność społeczna – przynajmniej w niektórych obszarach –
i profesjonalizacja organizacji pozarządowych. Coraz częściej organizacje pozarządowe potrafią być odpowiedzialnym i wymagającym partnerem dla biznesu;
Ewolucja związków pomiędzy biznesem a organizacjami pozarządowymi – budowanie partnerstwa;
Rozwój ruchu alterglobalistycznego; Spadek zaufania do wielkich firm transnarodowych podejrzewanych o stosowanie nieuczciwych praktyk biznesowych oraz
nieprzestrzeganie międzynarodowych standardów dotyczących między innymi
praw człowieka, norm ekologicznych – szczególnie w państwach rozwijających
się – wymusza „dobre zachowanie”.
Globalizacja gospodarki i wzrost konkurencji na rynkach światowych - zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność dobrze się „sprzedają”
19
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Przyczyny konfliktów środowiskowych
Istotne błędy w projekcie inwestycji, lekceważące zasady ochrony środowiska
Metoda „cichych kwitów”
Lekceważenie społeczeństwa
Niedocenienie determinacji strony społecznej
Przecenienie roli władz lokalnych
Nieznajomość lokalnych układów i gry interesów
Metodą na przeciwdziałanie konfliktom są konsultacje, które dzieli się na dwa typy:
Konsultacje podejmującego decyzje
Konsultacje inwestora
formalna procedura
zakres działań zależy od inwestora
wynika z przepisów prawa
wynikają z „dobrej woli” inwestora, ale
coraz częściej z konieczności
jeden z dalszych etapów procesu
inwestycyjnego trwa 21 dni
prowadzone na każdym etapie realizacji
inwestycji
konsultowanie w celu podjęcia formalnej
decyzji
dostarczanie kompleksowej informacji
z wyprzedzeniem
konsultowanie w celu wyboru optymalnych
rozwiązań (dopóki wszystkie opcje są
otwarte)
20
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Zainteresowane strony (ang. stakeholders)
BENEFICJENCI – skorzystają z przedsięwzięcia infrastrukturalnego (ogół mieszkańców miasta i okolic, którzy będą mieli tani i efektywny system zagospodarowania
odpadów, którego elementem jest zakład termicznej utylizacji).
POSZKODOWANI – uznają, że ich interes jest zagrożony w wyniku realizacji
przedsięwzięcia (np. mieszkańcy dzielnicy, w której zlokalizuje się zakład termicznej
utylizacji). Zwykle większość z nich będzie również należeć do beneficjentów.
INTERWENIENCI – zdecydują się na udział w konsultacjach, w programie uczestnictwa i ew. w proteście. Niektórzy z nich nie należą do poszkodowanych.
UCZESTNICY PROCESU KOMUNIKACJI WOKÓŁ INWESTYCJI
21
Postera
NR 3 (26) maj 2012
ETAPY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
EDUKOWANIE
Przekazywanie wiedzy niezwiązanej bezpośrednio z planowaną inwestycją, dotyczącej np. postępu techniki, rozwiązań powszechnych w innych krajach, poziomu wiedzy
INFORMOWANIE
Jednokierunkowy przepływ informacji o planowanej inwestycji od inwestora do zainteresowanych grup społecznych
KONSULTACJE
Dwukierunkowy przepływ informacji: - opinia publiczna
UCZESTNICTWO
Inwestor i opinia publiczna osiągają porozumienie w interesujących kwestiach
PIRAMIDA KOMUNIKACJI
22
Postera
NR 3 (26) maj 2012
ZASADY PRAWIDŁOWO PROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
1) Zaangażowanie wszystkich interesariuszy
•
Indywidualnych obywateli
•
Nieformalne grupy
•
Organizacje pozarządowe
•
Inne zainteresowane w danej sprawie strony
2) Prowadzenie procesu według ustalonych z góry i niezmiennych reguł
3) Jednakowe traktowanie wszystkich partnerów procesu konsultacji
ELEMENTY PROGRAMU W PROCESIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Opracowanie i ilustracje na podstawie prezentacji udostępnionej przez dr Katarzynę Iwińską
23
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Grecja na talerzu
Paulina Malarczyk
Wykład „Kalorie zdrowe i piękne” poprowadził Theofilos Vafidis,
ekspert kulinarny, specjalista od zdrowego żywienia, doradca kulinarny Executive Chef – grecka kuchnia. Wspaniały kucharz, który
gotuje z pasją i sercem.
To, w jaki sposób Pan Vafidis przygotowywał dla nas potrawy było zjawiskowe.
Robił to wszystko będąc stale z nami
w kontakcie wzrokowym oraz co chwila
zaskakiwał nowinkami z dziedziny gastronomi. Odpowiadając na nasze pytania zaspokajał ciekawość z tak niesamowitą ekspresją gestów, że dwie godziny minęły praktycznie niezauważalnie.
Podstawą gotowania są :
Dobre produkty
Dobry sprzęt
Miłość do kuchni
Kiedy gotujemy, powinniśmy używać
produktów dobranych odpowiednio kolorystycznie do siebie, gdyż najpierw jemy
oczami.
24
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Sałatkę grecką znamy wszyscy. Tylko, czy nasze wyobrażenie jest tą prawdziwą, najprawdziwszą sałatką grecką? Przekonajcie się:
Choriatiki – prawdziwa sałatka grecka
Pomidory 3szt
Ogórek 1szt
Cebula czerwona 1szt
Zielona papryka 1szt
Oliwki Kalamata z pestką Theofilos „Mój grecki smak”15szt
Ser Feta BioPan 180g
Oliwa z oliwek Extra Virgin „Theofilos” 100g
Biały ocet winny 2 łyżki
Natka pietruszki
Sól
Pieprz
Oregano
Theofilos Vafidis
25
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Poniżej jeszcze dwa przepisy na pyszne greckie sałatki:
Grecka sałatka z makaronem
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Makaron Spaghetti Espessi Helios 300g
Pomidory 200g
Ogórek świeży 100g
Papryka zielona świeża 100g
Cebula czerwona 50g
Oliwki Kalamata bez pestki Theofilos „Mój grecki Smak”50g
Kapary 50g
Ser Feta 150g
Oliwa z oliwek Extra Virgin TerraCretta Spray 4 łyżki
Sól i pieprz do smaku
Estragon świeży
Oregano świeże
Sposób przygotowania:
Makaron gotujemy al dente w lekko osolonej wodzie, odcedzamy i zostawiamy do
wystudzenia. Pomidory, ogórka, paprykę i cebulę kroimy w kostkę, oliwki w krążki,
a ser Feta w mniejsze kawałki. W misce mieszamy wszystkie składniki sałatki wraz
z makaronem. Przyprawiamy do smaku solą i pieprzem. Dekorujemy świeżym oregano
i estragonem. Ser Feta układamy na sałatce. Całość spryskujemy oliwą z oliwek.
26
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Grecka sałatka z granatem
Składniki:
- pomidorki koktajlowe, ser manouri (owczy), szynka
z indyka, oliwki, fasola czarne oczko (można zastąpić
soczewicą), granat
Sos:
- jogurt naturalny, oliwa z oliwek, przegotowana ciepła woda, ser manouri, koperek, sok z cytryny; miksujemy wszystkie produkty razem
27
Postera
NR 3 (26) maj 2012
„Plotka” w Teatrze Syrena
Wojciech Hanuszkiewicz
O wielu rzeczach decydują pozory, a umiejętnie
rozpowszechniana plotka może mieć duży wpływ i znaczenie
w naszym życiu, a nawet decydować o jego dalszych losach
Zajęcia w Akademii Zarządzania Collegium Civitas zakończyły się spotkaniem
z odtwórcami głównych ról w spektaklu
pt. „Plotka” w teatrze Syrena.
Miła, pełna humoru dyskusja z Panami
Tomaszem Saprykiem, grającym rolę
Francois Pignon i Piotrem Polkiem, scenicznym Kopelem, pozostawiła bardzo
sympatyczne wrażenia.
Po spotkaniu obejrzeliśmy dwuaktowe
przedstawienie teatralne autorstwa znanego francuskiego reżysera, scenarzysty
i producenta filmowego Francisa Vebera, w/g przekładu i adaptacji pani Barbary Grzegorzewskiej, w reżyserii dyrektora teatru Syrena, pana Wojciecha Malajkata.
28
Piotr Polk, Tomasz Sapryk
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Bardzo dobrym pomysłem, szczególnie
po wcześniejszym wysłuchaniu trzech
wykładów o trudnej i poważnej tematyce,
okazało się spotkanie z aktorami przed
spektaklem.
Główny bohater „Plotki” Francois Pignon,
to czterdziestoletni księgowy, nieudacznik tracący grunt pod nogami. Grozi mu
utrata pracy, w gruzach leży życie
rodzinne. Dzięki świadomie puszczonej
plotce o tym, że jest gejem, staje się
nagle jedną z najbardziej popularnych
osób, a groźba utraty pracy staje się
nieaktualna.
Wprowadziło ono wszystkich w bardzo
dobry humor i nastrój. Pozwoliło również
na bardzo wysoką ocenę profesjonalizmu i kunsztu aktorskiego naszych rozmówców. Panowie Tomasz Sapryk
i Piotr Polk podczas spotkania, a ci grający w spektaklu, to osoby o innych twarzach, osobowości i temperamencie.
Rozpoczyna się seria absurdalnych
i zabawnych zdarzeń potwierdzających
prawdę, że często o wielu rzeczach
decydują
pozory,
a
umiejętnie
rozpowszechniana plotka może mieć
duży wpływ i znaczenie w naszym życiu,
a nawet decydować o jego dalszych
losach.
Warto podkreślić, że pozostali aktorzy
równie dobrze zaprezentowali swój talent i aktorskie umiejętności.
fot. materiały Teatru Syrena
29
Postera
NR 3 (26) maj 2012
30
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Pięciu byłych premierów mówi jednym
głosem!
Grażyna Sroczyńska
Rządzenie to dokonywanie wyborów, a największą bolączką naszych
czasów jest brak umiejętności szukania kompromisu, bez uciekania się
do opinii obywateli wyrażonej w referendum
Szóstego marca br. w Auli Politechniki
Warszawskiej odbyła się pierwsza edycja Polskiego Kongresu Gospodarczego,
który zgromadził kilkuset słuchaczy, wielu znamienitych panelistów oraz prelegentów. Wydarzenie, w którym miałam
przyjemność uczestniczyć, było ucztą
intelektualną dla elit mających wpływ na
polską gospodarkę, czyli przedsiębiorców oraz przedstawicieli władz państwowych, gromadząc w murach uczelni
specjalistów i przedstawicieli bardzo wielu branż i zawodów.
Najważniejszym zadaniem państwa wg
Lecha Wałęsy jest tworzenie warunków
gospodarczych, generujących nowe
miejsca pracy. Drugim, równie istotnym
aspektem, jest dbanie przez państwo
o najważniejsze wartości, których kultywowanie i wspieranie buduje kulturę kraju oraz ma wielkie znaczenie dla jakże
ważnych, nie tylko dla gospodarki, relacji
międzyludzkich.
Pomimo atmosfery kryzysu w jakim
przyszło nam żyć, dane o polskiej gospodarce są bardzo dobre, co daje podstawy do optymizmu na przyszłość.
W 2011 r. export wzrósł o 10,5%, PKB
wzrosło o 4,3%. W stosunku do 2010 r.
zysk banków w 2011 r. wzrósł o 30%
i wyniósł 15,7 mld zł, co w latach spadku
zaufania do instytucji bankowych, również powinno nastrajać pozytywnie.
Inauguracją kongresu była krótka laudacja Lecha Wałęsy, który, określając się
mianem rewolucjonisty, zachęcał do rewolucyjnych zmian w gospodarce i do
zrewolucjonizowania samego zdewaluowanego obecnie kapitalizmu.
31
Postera
Konferencja składała się z kilku tematycznych paneli. Pozwolę sobie zwrócić
szczególną uwagę na dwa z nich.
W pierwszym panelu zatytułowanym
„Przyszłość polskiej gospodarki – szanse
i zagrożenia” prowadzonym przez Tomasza Lisa wzięło udział między innymi
pięciu naszych byłych premierów (Tadeusz Mazowiecki, Włodzimierz Cimoszewicz, Józef Oleksy, Leszek Miller oraz
Kazimierz Marcinkiewicz), którzy, z poziomu już byłych decydentów, omawiali
największe bolączki współczesnej gospodarki krajowej oraz wskazywali działania, które powinny być aktualnie najważniejsze dla rządu.
Wśród wielu różnych odpowiedzi, nie
dało się nie zauważyć, że premierzy
znaleźli w swoich wypowiedziach wspólny mianownik i każdy z nich przywołał
bezwzględną konieczność inwestycji
w badania i rozwój oraz budowania społeczeństwa opartego na wiedzy.
NR 3 (26) maj 2012
Nastawianie się na technologię docierającą z krajów Europy Zachodniej czy
Stanów Zjednoczonych, odsuwa nas od
czołówki najszybciej rozwijających się
krajów. Ilość zgłaszanych przez nas patentów jest tak niewielka, że plasuje nas
na samym końcu w rankingach. „Polsce
potrzebny jest strategiczny plan, który
podniesie inwestycje na badania i rozwój” – twierdzi Leszek Miller.
Według Józefa Oleksego, w obliczu utraty zaufania do pieniądza i instytucji kapitalizmu, najlepszą drogą dla polskiej gospodarki jest tworzenie infrastruktury dla
innowacyjności i kreacji, co przełoży się
na dobre nastroje inwestorów i konsumentów, a to da wymierne efekty dla
gospodarki. Państwo powinno promować
potencjał umysłów własnych obywateli,
co szłoby w parze z niezbędną promocją
innowacyjności, a to z kolei byłoby paliwem dla promocji powszechnej edukacji.
32
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Kazimierz Marcinkiewicz zwrócił uwagę
na fakt, iż w naszym kraju, pomimo aktualnie już 20% wykształcenia wyższego
naszego społeczeństwa, poziom edukacji jest bardzo niski, a nasze uczelnie
plasują się na samych końcach rankingów uczelni wyższych. „Polska przedsiębiorczość jest fenomenem” – stwierdził Kazimierz Marcinkiewicz i dodał, że
tego czego nam na pewno brakuje to
wiedzy, o którą powinno zatroszczyć się
Państwo. „Polsce potrzeba skoku cywilizacyjnego” – mówił dalej Marcinkiewicz
– „ze wzrostem gospodarczym 5-7%,
gdzie podstawą jest rozwój nauki. Musimy wrócić do korzeni ustroju, czyli do
wolności, w tym wolności gospodarczej,
a skoro w Polsce przez trwające w nieskończoność spory sądowe, nie ma
sprawiedliwości, to znaczy że źle używamy wolności. A skoro nie ma sprawiedliwości, to bez niej silne i stabilne
Państwo nie istnieje.”
Według Tadeusz Mazowieckiego gospodarka to naczynia powiązane, zatem
trudno jest wskazać jeden czy dwa elementy, natomiast dodał, że obecny premier jednym z bardzo istotnych elementów dla gospodarki już się zajął i on kibicuje tym działaniom.
„Rządzenie to dokonywanie wyborów” powiedział Włodzimierz Cimoszewicz,
a największą bolączką naszych czasów
jest brak umiejętności szukania kompromisu bez uciekania się do opinii obywateli wyrażonej w referendum, którego
przeciwnikami jednogłośnie byli wszyscy
zgromadzeni na kongresie premierzy.
Drugi panel poświęcony Finansom był
równie interesujący. Wzięli w nim udział
Zbigniew Jagiełło (Prezes Zarządu PKO
BP), Krzysztof Kalicki (Prezes Zarządu
Deutsche Bank Polska), Andrzej Klesyk
(Prezes PZU SA), Małgorzata Zaleska
(Członek Zarządu NBP) oraz Poseł na
sejm RP, Adam Szejnfeld. Moderatorem
był Mariusz Grendowicz, Prezes BRE
Banku w latach 2008-2010, który w rozmowie z zaproszonymi gośćmi próbował
szukać odpowiedzi między innymi na
pytanie, czy Polska umie korzystać
z pozycji lidera, jakim jest na tle globalnego kryzysu?
Leszek Miller zwrócił uwagę na destrukcyjną rolę sondaży, przez które każde
istotne decyzje na szczeblu rządowym
są odsuwane, gdyż na pierwszy plan
wysuwają się tabelki sondażowe. Według byłego premiera byłoby więcej
śmiałych, chociaż niekoniecznie popularnych, decyzji, gdyby nie widmo sondaży, które opóźniają wiele niezbędnych
decyzji. Trudno się z tą wypowiedzią nie
zgodzić. Premierzy dbając o dobrą opinię dla swoich poczynań, sugerują się
wynikamy sondaży, a tym samym rezygnują ze śmiałych i potrzebnych dla gospodarki posunięć lub w najlepszym
przypadku odsuwają decyzje w czasie.
Zdaniem Leszka Millera - „Powszechny
dostęp do najważniejszych usług edukacyjnych i zdrowotnych powinien być priorytetem w działaniach obecnego rządu.”
Paneliści zgodnie stwierdzili, że kryzys
zawsze jest szansą dla gospodarki, pod
warunkiem, że zostanie dobrze zdiagnozowany, tym bardziej, że polski sektor
bankowy w roku 2011 odniósł bardzo
duży sukces, wypracowując olbrzymi
zysk, co daje szanse powrotu zaufania
do banków.
Pewnym niebezpieczeństwem dla polskiego sektora bankowego jest projekt
tzw. trzeciej umowy bazylejskiej zwany
inaczej CRD 4 - stwierdzili paneliści.
33
Postera
NR 3 (26) maj 2012
W duchu tej dyskusji powstały pytania,
co dalej z solidarnością społeczną w Unii
Europejskiej? Czy to, co dobre dla jednostki, jest dobre dla ogółu? Czy w obliczu planowanych zmian w sektorze bankowym pojawi się nowy model solidarności społecznej?
Celem umowy jest przywrócenie porządku w bankowości, jednak planowana
większa integracja w ramach grup bankowych i możliwość zarządzania płynnością banku na poziomie grupy, może
spowodować, że polski nadzorca straci
kontrolę nad systemem bankowym, co
według Prezesa Jagiełły „jest bardzo
złym rozwiązaniem dla Polski”. Takie
zapisy mogą spowodować gwałtowny
odpływ np. linii kredytowych, co spowoduje zdecydowany wzrost kosztów kredytu. CDR4 ma z założenia zwiększyć
bezpieczeństwo, jednak - wg profesor
Zaleskiej – nadzorcy krajowi powinni
mieć prawo do stawiania wymogów kapitałowych.
„Pomagać - to nie tylko wspierać finansowo” – mówią prezesi – „należy odchodzić od pomocy rozumianej jako jałmużna.” Pomoc powinna kosztować, aby nie
popaść w spiralę uzależnienia się od
niej. W dobie kryzysu i powstających
nowych regulacji należy pochylić się nad
odpowiedzią na istotne jednak pytanie,
co zrobić, żeby w jednoczącej się jednak
Europie jedni nie żyli kosztem drugich.
fot. materiały prasowe organizatora
34
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Wielka Polityka we Wrocławiu
W dniach 31 maja – 2 czerwca br. stolicę Dolnego Śląska odwiedzi czterech prezydentów, trzech premierów, komisarz UE oraz ministrowie odpowiedzialni za kształtowanie polityki zagranicznej. Wśród wielu
znamienitych osobistości swoje przybycie potwierdzili m.in. Michaił Gorbaczow, minister Radosław Sikorski, Ellen Tauscher z Departamentu Stanu USA, Stefan Fϋle, Komisarz ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedztwa oraz Lech Wałęsa.
Podczas tegorocznej edycji w debacie wezmą także udział: Aleksander Kwaśniewski, Horst Kӧhler, były prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Walerij Choroszkowski, pierwszy wicepremier Ukrainy, Gary Conille,
premier Republiki Haiti, byli premierzy RP Jerzy Buzek i Jan Krzysztof Bielecki oraz sławny ukraiński pięściarz
Witalij Kliczko.
W czasie konferencji, zostaną przyznane nagrody Freedom Awards. Otrzymają je osoby, które przyczyniły
się do rozszerzania wolności i swobód obywatelskich. W trakcie uroczystej gali, wydanej wspólnie przez
ambasadora USA w Polsce – Lee A. Feinsteina oraz polskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych – Roberta Kupieckiego – nagrody otrzymają:
• Michaił Gorbaczow – ostatni przywódca Związku Radzieckiego, twórca pierestrojki i inicjator przemian w całym bloku wschodnim, laureat pokojowej Nagrody Nobla
• Władysław Bartoszewski – więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, były Minister Spraw Zagranicznych RP, obecnie Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
• National Endowment for Democracy – organizacja wspierająca inicjatywy demokratyczne na całym
świecie.
• Emma Bonino – włoska parlamentarzystka, była unijna Komisarz ds. zdrowia i ochrony konsumentów, członek zarządu Arab Democracy Foundation
Nagrody Freedom Awards przyznawane są już po raz trzeci, za każdym razem wyrażając uznanie dla osób
lub instytucji, które w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju demokracji, promocji swobód obywatelskich i praw człowieka na całym świecie. W tym roku uhonorowani zostaną: Michaił Gorbaczow, bez którego upadek żelaznej kurtyny nie byłby możliwy, Władysław Bartoszewski, świadek współczesnej historii Polski i niestrudzony orędownik idei wolności, organizacja National Endowment for Democracy oraz Emma
Bonino – ideowa włoska działaczka polityczna.
Wrocław Global Forum odbędzie się, podobnie jak w latach ubiegłych, we Wrocławskim Centrum Kongresowym, najnowocześniejszym tego typu obiekcie w Polsce. Wydarzenie organizują: Miasto Wrocław, Atlantic Council of the United States oraz Sekretariat Wrocław Global Forum. Pełny program konferencji
i dodatkowe informacje znajdują się na stronie Wrocław Global Forum 2012: www.wgf2012.eu
Źródło: ResPublica Nova
35
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Janina Ochojska laureatką nagrody
Grand Prix Travelery 2011
fot. ze strony www.pah.org.pl Maciej Zienkiewicz/AG
Janina Ochojska, założycielka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej,
w ciągu 20 lat zaangażowała się w pomoc ludziom w ponad 40 krajach
na świecie. Społeczny wymiar jej podróży, jakie odbywa w celu
dokładnego rozpoznania potrzeb lokalnej ludności, został uhonorowany nagrodą Grand Prix w ramach plebiscytu Travelery 2011.
O przyznaniu Janinie Ochojskiej prestiżowej
nagrody Grand Prix zadecydowało jury,
w którego skład weszli m.in. Martyna Wojciechowska (redaktor naczelna miesięczników National Geographic Polska i NG
Traveler), Alicja Dąbrowska (dziennikarka
podróżnicza „Gazety Wyborczej”), Elżbieta
Dzikowska (podróżniczka i dziennikarka,
laureatka Grand Prix Travelery 2007), Marek
Kamiński (podróżnik i polarnik, laureat
Grand Prix Travelery 2010) oraz Michał
Wójcik (redaktor naczelny magazynów „Focus” i „Focus Historia”). Zwycięzców pozostałych kategorii w ramach plebiscytu Travelery 2011 (m.in. Podróż Roku, Społeczna
inicjatywa roku, Podróżnicza książka roku)
wybrali czytelnicy miesięczników National
Geographic Polska i NG Traveler w głosowaniu SMS-owym.
- Moje podróże mają inny charakter niż te,
których celem jest poznawanie innych części
świata i zwyczajów ludzi. Żeby dobrze wykonywać swoją pracę, muszę wiedzieć, jak
naprawdę wygląda życie Sudańczyków,
Somalijczyków czy Palestyńczyków. Dla
mnie wyzwaniem nie są wysokie szczyty, ale
raczej działanie w społecznościach obarczonych wieloma problemami – od konfliktów zbrojnych do braku dostępu do wody –
powiedziała Janina Ochojska podczas
uroczystości Travelerów w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
W tegorocznej edycji Travelerów, w trwającym od 25 stycznia do 27 marca plebiscycie,
oddano rekordową liczbę głosów – aż
11 tysięcy.
36
PAH
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji
dla kancelarii
Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k.
Izabella Żyglicka i Wspólnicy
Gala XX edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji,
przyznawanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Miło nam poinformować,
że w gronie Laureatów znalazła się nasza Kancelaria Prawna, która została uhonorowana Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Osoba
lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm”.
To wyróżnienie jest dla nas wielkim zaszczytem,
zwłaszcza że w gronie wyróżnionych znaleźli się
między innymi Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzy Buzek oraz Przewodniczący
Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, którzy
swoją obecnością uświetnili ceremonię wręczenia
Laurów.
37
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Łazienka inspirowana Belle Epoque
Justyna Kasprzak
Współcześni architekci i projektanci wnętrz
chętnie wracają do klimatów Pięknej Epoki,
szczególnie, że producenci oferują coraz
bardziej wyszukane, inspirowane stylem
produkty i materiały.
Współcześnie architekci i projektanci
wnętrz chętnie wracają do klimatów tej
epoki, szczególnie, że producenci oferują coraz bardziej wyszukane produkty
i materiały inspirowane stylem Pięknej
Epoki.
Belle Epoque (Piękna Epoka) to nazwa
nadana okresowi od zakończenia wojny
francusko-pruskiej w 1871 roku do wybuchu I Wojny Światowej.
Był to okres bardzo intensywnego rozkwitu, postępu i dobrobytu w Europie.
Postęp techniczny sprawił, że życie stawało się łatwiejsze i przyjemniejsze, rosła też świadomość społeczeństwa i jego
potrzeby. Chętnie korzystano z uroków
życia kulturalnego i towarzyskiego.
W dobrym tonie było bywanie w pięknych miejscach i otaczanie się pięknymi
przedmiotami.
Łazienka inspirowana Belle Epoque to
propozycja dla tych, którzy cenią sobie
elegancję, zmysłowość blask i wdzięk.
Ważną rolę odgrywają kolory zastosowanych płytek ceramicznych. Łazienka
inspirowana tym stylem kocha czystą
biel, złoto-królewski kolor bogactwa oraz
czerń - nieśmiertelny symbol elegancji.
Często spotykana jest też ciemna zieleń,
a ci, którzy preferują bardziej subtelną
kolorystykę, wybierają beż lub odcienie
W architekturze i modzie przejawiało się
to między innymi w urządzaniu domów,
mieszkań czy rezydencji.
38
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Ważnym elementem są dodatki i detale,
które stanowią kwintesencję tego stylu.
Odpowiednio dobrane oświetlenie (kinkiety i żyrandole), armatura, galanteria,
lustra i meble łazienkowe dopełniają klimatu wnętrza.
szarości. Faktura płytek często imituje
kamień naturalny, tapetę, tkaninę, a nawet skórę.
Kolejnym elementem tworzącym niepowtarzalny klimat łazienki jest zastosowana ceramika sanitarna. Umywalki z białej
lub czarnej ceramiki z efektowymi blatami odkładczymi lub konsolami, wsparte
na stylowych nogach, stanowią często
centralny i najbardziej reprezentacyjny
element łazienki. W większych pomieszczeniach projektanci mogą zastosować
wolnostojące wanny noszące znamiona
Belle Epoque. Tu designerzy ścigając
się w projektowaniu wyszukanych form
tworzą produkty najwyższej jakości połączone ze zmysłową i luksusową formą.
Tak zaprojektowane wnętrza mają jeszcze jedną cenną zaletę - ponadczasowość. Styl, który został wylansowany na
przełomie XIX i XX w. jest wciąż aktualny, a nawet w ostatnich latach przeżywa
swoją drugą młodość. „Moda przemija,
styl pozostaje” – to słowa Coco Chanel,
które najlepiej odnoszą się do współczesnych trendów, również w urządzaniu
wnętrz.
Justyna Kasprzak
Dyrektor Marketingu
Cermag Poznań Sp. z o.o.
39
Postera
NR 3 (26) maj 2012
Europejskie Forum Właścicielek Firm
istnieje od 2002 roku. Misją Stowarzyszenia jest zbudowanie kobiecego środowiska będącego wzorcem etycznym i biznesowym dla przyszłych pokoleń. Realizując swoją misję
EFWF współpracuje z organizacjami państwowymi, społecznymi oraz prywatnymi, które
opowiadają się za udziałem przedsiębiorców w postępie społecznym i ekonomicznym.
Członkami EFWF są producenci, handlowcy, prawnicy, architekci, projektanci, naukowcy, lekarze, sportowcy, artyści, tłumacze itp. Ambasadorami EFWF są Panie uhonorowane tytułem Kobiety Wybitnej. Grono Kobiet Wybitnych tworzą: Teresa Rosati, Krystyna Prońko, Janina Ochojska, Katarzyna Grochola, Krystyna Woźniak-Trzosek, Krystyna
Janda, Monika Rogozińska, Otylia Jędrzejczak, Jadwiga Koralewicz, Janina Nasierowska, Hanna Suchocka.
Nadrzędnym celem działań EFWF jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby
miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. Koordynatorem wszystkich działań EFWF jest
prezes Marta Kaczkowska. Pełni też funkcję Członka Rady Głównej Business Centre
Club.
Europejskie Forum Właścicielek Firm, ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, www.efwf.pl,
[email protected]
OŚRODEK WSPOMAGANIA RODZINY
EFWF współpracuje z:
ul. 6-go Sierpnia 1/5
02-843 Warszawa
tel. (022) 644-84-51, 644-80-50,
644-77-77, 856-44-32
fax. (022) 644-84-51
email: [email protected]
www.owr.waw.pl
BUSINESS CENTRE CLUB
Plac Żelaznej Bramy 10
00-136 Warszawa
tel.: (+48 22) 625 30 37, 825 96 04
fax: (+48 22) 621 84 20
e-mail: [email protected]
www.bcc.org.pl
Frau im ÖGV - Österreichischer Gewerbeverein
POLSKA AKCJA HUMANITARNA
00-031 Warszawa
ul. Szpitalna 5 lok. 3
tel. (22) 828-90-86
fax: (22) 831-99-38
e-mail: [email protected]
www.pah.org.pl
Palais Eschenbach, Eschenbachgasse 11
1010 Wien
Telefon: 0676-47 12 551
[email protected]
www.frau-im-ogv.at
40

Podobne dokumenty