Nowy filtr do sprężonego powietrza Ultra-Filter

Komentarze

Transkrypt

Nowy filtr do sprężonego powietrza Ultra-Filter
Nowy filtr do sprężonego powietrza
Ultra-Filter
Nowy Ultra-Filter firmy Donaldson otwiera no w
Niezrównana efektywność!
Konstrukcja filtra opltymalizowana pod
kątem przepływu połączona z najnowoczesniejszą technologią filtracji
Niezrównana wydajność!
Optymalizacja kosztów pracy dzięki redukcji
spadku ciśnienia i zużycia energii.
Niezrównanie kompaktowa konstrukcja!
Zajmuje mało miejsca!
o wą erę w fil tracji.
Niezrównana łatwość obsługi!
Instalacja i wymiana wkładu stały się proste!
Niezrównana zdolność adaptacji!
Obracalne, modułowe, modyfikowalne!
Niezrównane bezpieczeństwo!
Nieograniczone bezpieczeństwo pracy
i aplikacji!
Innowayjne wykonanie: innowacyjneaż do
Innowayjne wykonanie: innowacyjneaż do rd
Zoptymalizowany przepływ powietrza Wyraźny wzrost wydajności dzięki nowej technologii
filtracji
왘 Poza elektrycznością, wodą i gazem, sprężone
powietrze jest jednym z najczęściej używanych nośników energii. W związku z czym należy zwrócić
uwagę na nastepujące aspekty uzdatniania sprężonego
powietrza:
왘 Ekonomiczna filtracja
왘 Skuteczność poddawana walidacji zgodnie
z ISO 12500-1
왘 Pewność osiąganej jakości sprężonego
powietrza odpowiedniej dla aplikacji zgodnie
z ISO 8573-1
Klasa
jakości
0
1
2
3
4
5
Cząstki stałe
Maks. ilość w m3
Rozmiar cząstek, d w μm
Woda
Ciśnieniowy
punkt rosy
0,10 < d ≤ 0,5 0,5 < d ≤ 1,0 1,0 < d ≤ 5,0
°C
Olej
Koncentracja
mg/m3
Określa specjalne wymagania wyższe niż dla klasy 1
1
100
0
≤ -70
≤ 0,01
100.000
1.000
10
≤ -40
≤ 0,1
10.000
*
500
≤ -20
≤1
*
*
1.000
≤ +3
≤5
*
*
20.000
≤ +7
>5
Sercem każdego systemu filtracji jest wkład filtra
Nowy matriał filtracyjny, zaawansowana technologia
produkcji oraz zoptymalizowane plisowanie skutkuje
zmniejszeniem spadku ciśnienia o 50% przy jednoczesnym wzroście skuteczności filtracji. Powierzchnia filtra została znacznie zwiększona zapewniając
większą pojamność retencyjną.
* nie określone
Niezrównanie wysoka
wydajność
왘 Nowy Ultra-Filter został stworzony
Zoptymalizowany przepływ powietrza
w oparciu
o doświadczenia zbierane na całym świecie oraz
innowacyjne projekty i ekonomiczne aspekty filtracji.
Í
왘 Zoptymalizowana konstrukcja zapewnia
minimalne spadki ciśnienia
왘 Innowacyjna technologia filtracji zapewnia
wysoką skuteczność separacji
왘 Przemyślany całościowo projekt
dla niezrównanej efektywności
Projekt filtra zapewniający przepływ wolny od turbulencji i zoptymalizowany przepływ został opracowany przy wykorzystaniu symulacji komputerowych.
W efekcie zapewniono niskie spadki ciśnienia.
Bardziej ekonomiczna filtracja dzięki większej powierzchni
filtracji i większej objętości retencyjnej.
rdzenia
zenia
Niezrównana efektywność
왘 Efektywność ekonomiczna wyraźnie wzrasta
Economizer
Economizer
Koszty operacyjne
wraz z obniżeniem spadku ciśnienia. Niższy spadek
ciśnienia podczas 8000 godzin pracy oszczędza
1500 Euro rocznie. (7 bar ciśnienia roboczego, 120 kW
moc zainstalowana, 8 Euro Cent/kWh). Ten praktyczny przykład pokazuje, że optymalizacja systemu
sprężonego powietrza bardzo szybko się zwraca.
Koszty całkowite
(energia plus wkłady)
Kmin
Oszczędności na energii elektrycznej
Oszczędności na energii elektrycznej
uzyskane
przez zmniejszenie spadku
uzyskane przez zmniejszenie spadku
ciśnienia
ciśnienia
Roczne oszczędności w Euro
Czas pracy
Koszt wkładu
Koszt energii
3.000 €
Optymalny
czas na wymianę
2.500 €
3.000 €
Przyklad: 1.100 m3/h flow,
spadek ciśnienia mniejszy o 200 mbar,
1.514 € rocznie oszczędności
Filter-Querschnitt
spadek ciśnienia
mniejszy o 300 mbar
Efektywność ekonomiczna to także właściwy wkład
1.500 €
1.000 €
filtra do konkretnej aplikacji. Każda wymagana klasa
spadek ciśnienia
mniejszy o 200 mbar
czystości powietrza może być osiągnięta z możliwie
500 €
spadek ciśnienia
mniejszy o 100 mbar
0
10
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
najniższym spadkiem ciśnienia. Nowy Ultra-Filter to
1100
1200
6 dostępnych wariantów, wszystkie stopnie od filtra
Przepły w m3/h
wstępnego poprzez filtr submikronowy do wkładu
Roczne oszczędności na energii elektrycznej dla 8.000 godzin pracy/rok i cenie energii 0,08 E/kWh
Oszczędności dla 300 mbar
Oszczędności dla 200 mbar
Oszczędności dla 100 mbar
filtra z węglem aktywnym czyli wszystko co jest
wymagane przez ekonomicznie efektywny system
uzdatniania sprężonego powietrza.
Dodatkowe oszczędności osiągane są dzięki wymia-
przez Economizer, który stale mierzy ciśnienie róż-
Niezrównanie kompaktowa
konstrukcja
왘 Nowy Ultra-Filter oszczędza miejsce w pod
nicowe. Zintegrowany mikroprocesor analizuje zmie-
każdym względem:
nie wkładu filtra w odpowiednim czasie. Najbardziej
ekonomicznie uzasadniony moment jest określany
rzone wartości i porównuje zwiększone koszty energii
spowodowane spadkiem ciśnienia z kosztem nowego wkładu.
Najbardziej korzystny moment
wymiany wkładu jest wskazywany przez wskaźnik LED.
왘 Wymagania dot. miejsca: do 30 % mniej
왘 Wysokość instalacji: wystarczy kilka centymetrów od podłoża aby móc wymienić wkład
왘 Wskaźnik spadku ciśnienia:
zintegrowany w głowicy filtra
왘 Łączenie filtrów: pozwala na zmieszczenie
się w małych przestrzeniach dzięki adapterowi
왘 Regulowany montaż na ścianie.
Nowa zdolność adaptacji!
Niezrównana łatwość obsługi
왘 Nowy Ultra-Filter jest niezrównany pod wzglę-
왘
dem łatwości obsługi. Staje się to oczywiste zarówno
kondensatu to wygodne i zintegrowane rozwiązanie.
Połączenie Ekonomizera i elektronicznego spustu
podczas montażu jak i wymiany wkładu. Dolną misę
filtra nieznacznie się obraca na
zamku bagnetowym i wyjmuje
razem z wkładem. Następnie
wystarczy zmienić wkład. Zintegrowany dren kondensatu nie
musi być nawet odłączany od filtra ani od zasilania. Osłona z
wbudowanym
wyświetlaczem
wskazującym ciśnienie różnicowe, może zostać obrócona tak
Dzięki możliwości podłączenia do zdalnego systemu
aby wyświetlacz był widoczny
monitorowania, możliwy jest ciągły nadzór nad sta-
z wybranej strony.
nem filtra. Dodano także możliwość wyprowadzenia
odczytu wartości spadku ciśnienia dzięki analogowemu złączu (4-20mA)
Niezrównana zdolność
adaptacji
왘 Wszystkie filtry mogą być używane jako koale-
Niezrównane bezpieczeństwo
왘 Bezpieczeństwo pracy jest najważniejsze:
왘 Wysokie bezpieczeństwo dzięki zamkowi bag-
scencyjne (przepływ od wewnętrznej strony wkładu
netowemu: Filtra nie da się otworzyć gdy jest
na zewnątrz) lub jako filtry cząstek stałych (od ze-
pod ciśnieniem
wnątrz do środka). Dzięki temu jeżeli zmieniają się
왘 Brak nadmuchiwania gąbki koalescencyjnej.
wymagania nawet nie trzeba
Jest sztywno trzymana na miejscu przez ze-
obracać głowicy filtra. Specjalny
wnętrzną siatkę wspierającą. Zapewnia to stab-
mechanizm umożliwia obrót
liny prezpływ przez obudowę nawet w zmien-
wkładu i tym samym odwróćenie
nych warunkach.
kierunku przepływu. W ten spo-
왘 Wysoka odporność na korozję. Wszystkie obu-
sób filtr koalescencyjny można
dowy są lakierowane zanurzeniowo z zewnątrz i
zamienić na pyłowy i vice-versa.
na zewnątrz. Zapewnia to długotrwałą ochronę,
Dostępny na życzenie zestaw do
szczególnie przed agresywnym kondensatem.
montażu na ścianie oparty jest na
rozwiązaniu teleskopowym co
umożliwia płynną regulację.
Zestaw
złączek
połączenie
kilku
umożliwia
filtrów
o
różnych stopniach dokładności.
Wszystkie te cechy sprawiają, że nowe Ultra-Filtry
można stosować nawet przy bardzo ograniczonejprzestrzeni.
Niezrównana doskonałość
왘 9 rozmiarów Ultra-Filtra pokrywa zakres
wy-
dajności od 35 do 1100 m /h co odpowiada wydajno3
ści konwecjonalnej sprężarki pomiędzy 2 a 120 kW
왘 Standard – Ekonometer z drenem
pływakowym
왘 Plus – Ekonomizer z drenem
pływakowym
왘 Superplus – Economizer z drenem
sterowanym poziomem kondensatu UFM-T
Dzięki możliwości wyboru wydajności oraz dokładności
filtracji układ można optymalnie dopasować do aplikacji.
Filtr-P
filtr pyłowy
Filtr-B
filtr pyłowy
Filtr-A
Filtr z węglem akt.
Filtr-V
filtr koalescencyjny
Filtr-M
filtr koalescencyjny
Filtr-S
filtr koalescencyjny
1
2
3
Początkowy spadek ciśnienia: 0,15 bar
Skuteczność: 100% dla 25µm
Początkowy spadek ciśnienia: 0,12 bar
Skuteczność: 100% dla 25µm
Początkowy spadek ciśnienia: 0,15 bar
Poz. oleju: 0,003 mg/m3
Początkowy spadek ciśnienia: 0,11 bar
Poz. oleju: < 0,2 mg/m3
Początkowy spadek ciśnienia: 0,11 bar
Poz. oleju: < 0,02 mg/m3
Początkowy spadek ciśnienia: 0,13 bar
Poz. oleju: < 0,01 mg/m3
1
1
1
3
1
2
1
2
1
2
Oparte na przepływie nominalnym przy 7 bar, warunki suche
dla koncentracji na wlocię mg/m3
gdy przed filtrem znajduje si M lub S
Dane techniczne
Filtr P
Filtr B
Filtr A
Filtr V
Filtr M
Filtr S
Pokazano wersję
Superplus
* odniesione do warunków na ssaniu
sprężarki +20°C, 1 bar abs., przy
7 bar g ciśnienia roboczego.
Typ
filtra
0035
0070
0120
0210
0320
0450
0600
0750
1100
Wydajność*
Nominalna
m3/h
35
70
120
210
320
450
600
750
1100
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia (8/2007)
Przyłącze
Wkład filtra
G
rozmiar
1/4"
G
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1 1/4"
G 1 1/2"
G 2"
G 2"
0035
0070
0120
0210
0320
0450
0600
0750
1100
89
9
99
$%&'()*%&+%,-./0-+*1-.%23+4'56+.%17831'9
5'03:;:<+&'+:-(/+15&8-0*1-&8-+2%*1=>7+-&-.488?
17862*1-&[email protected]%)/2=;7&%A:8?+47'.'&:08+0'2%A:8
@.%)/2=>7+%.'[email protected]%5'4'+:<.%&8B+A.%)%78*2%C
!"# D9
E9 9FG"# F
G"#9"9F9H
I
"F9H
9"#
F99
9
HF
H
9
HF "J9 9
"J
99E"
#F 9 9
9K9#9F
HH
L 9LF9ILI 9
šL›œ9"9"JF›œ"#š9#9#
99M!"#
N%[email protected](-2*%7;+*-.78*+.%17831'9+,8(=.':;0&;:<
*=7%.1%&;+*@-:0'(&8-+'O;+/=.1;5'[email protected]%)/2:06+&'
&'07;P*1;[email protected]%18%[email protected];+0'2+&'05&8-0*1;5
2%*1:8-C+
¥¥QR
¥¥¥S¥T¥U¥V¥W¥R¥S¥¥XYZ
¥¥¥[¥R¥¥\¥]¥X¥^_
¥¥`¥_¥^_
¥¥a_
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
‹g¥
¥
i¥
}¥
~¥Ž¥¥
g¥¥
}¥
~¥¥
gbj
p¥
n‘¥¥
pl¥o¥¥
gg¥
gմҴ
gf¥
d¥
e¥d¥g¥
g¥
m¥
gӴ
l¥•¥
i¥
~¥
ni¥j¥¥
k¥
i¥
l¥
n¥
}¥
}¥
l¥
g¥
f¥¥
¥¥Œi
¥
¥
¥
¥
¥
¥
j¥k¥¥
i¥
l¥
gm¥g¥
bi
no¥p¥j¥q¥¥¥¥¥
¥¥bc
¥Ž¥d’¥¥el¥ei¥fg¥ƒg¥hi
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥¥
d
‡
g
…
e
†
f
z
g
d
„
g
d
„
g
f
f
g
m
g
‰
}
Š
g
ƒ
d
‡
g
…
e
†
f
z
g
y
e
g
e
e
g
{
{
¥¥–—
¥¥¥¥¥ci¥j¥¥~’¥¥˜¥i¥™‘
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
¥¥QR
¥¥¥S¥T¥U¥V¥W¥R¥S¥¥Xr¥¥R¥U¥W’¥sl¥T¥}X¥nt‘¥\¥_’¥¥ul¥X“R¥_’¥R¥q_¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
¥¥/¥(¥C+¥v'
¥¥¥.¥;¥*¥8¥9¥*¥2¥'¥+¥w¥x¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
¥¥e¥y¥c¥z¥f¥¥{¥g|}
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
¥¥‚¥i¥n¥g¥ƒ¥y¥„¥g¥…¥e¥†~¥‡¥‡€¥g}¥ˆ}
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
¥¥–—
¥¥¥¥¥c˜¥¥n™‘
¥¥¥¥’¥l¥}¥n¥‘f¥{¥’f¥lˆ¥“¥e¥’e¥qg¥m¥g‰¥}¥Š¥¥gƒ¥¥y¥„¥g¥…e¥¥†‡¥¥‡¥gˆ¥¥f¥{¥fˆef
žŸ ¡¢£žŸ¤ 013456576
99 !"#