Marka dla Ciebie

Komentarze

Transkrypt

Marka dla Ciebie
Dialog
ISSN 1640-6036
nr 23/2007
Scotch-Brite™
Marka dla Ciebie
Spis
p
treści
Sylwetki
3 Wywiad z Dave’em McDonaldem
Aktualności
5 Współpraca z Antalis
Kryształowa promocja
6
Pierwszy w 2007 roku numer 3M Dialog rozpocząć wypada
od optymistycznych podsumowań. W minionym roku łączna wartość sprzedaży krajowej firmy 3M Poland wyniosła
368,4 mln zł, co oznacza 26,7% wzrostu w stosunku do
roku 2005. O 35,3% zwiększyła się natomiast wartość eksportu,
osiągając poziom 1,9 mln zł.
Słuchamy naszych klientów
Z wizytą w Stoczni Gdańskiej
3M i bezpieczeństwo
7 WEEE w 3M Poland
Raport środowiskowy 3M Poland
8 Ratownicy przedmedyczni
9 System ochrony spawacza Adflo™
10 Bądź widoczny na drodze!
11 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
Temat numeru
12 Scotch-Brite™ – nowa marka firmy 3M
Wschodzące gwiazdy
14 Rodzina aerozoli Scotch™
15 Nowa era w stomatologii estetycznej
16 Prosty sposób na piękny uśmiech
18 „For Your Eyes Only... ”
20 Nowa rodzina złącz LC Hot Melt
Mleczko polerskie
21
Od redakcji
Przenośne multimedium
Stop pękaniu stóp
Nowe krążki ścierne 3M™ Hookit™
Poznaj świat z 3M
23 Brazylia
Dużo inwestowaliśmy. Jesienią rozpoczęła się we Wrocławiu
budowa wartej ok. 50 mln dolarów fabryki folii optycznych
Vikuiti™. W połowie 2006 roku do struktur 3M Poland włączono firmę Interchemall Dom, producenta artykułów czyszczących dla gospodarstw domowych.
– W bieżącym roku nadal będziemy dużo inwestować zarówno
w wysoko wykwalifikowanych pracowników, jak i w produkcję.
Najważniejsze dla nas w najbliższym czasie będą taśmy
i kleje przemysłowe, folie optyczne i produkty marki
3M Viscoplast. Przed 3M rysuje się w Polsce bardzo interesująca przyszłość – mówi Jose del Solar, dyrektor generalny
3M Poland.
Aby w środku tej łagodnej zimy przygotować się do wiosennych porządków, tematem numeru czynimy wprowadzenie
na polski rynek nowej marki produktów czyszczących
Scotch-Brite™. Wśród naszych wschodzących gwiazd prezentujemy rewelacyjne filtry na monitory oraz innowacyjny system
stomatologiczny Lava™. O lśniących i przede wszystkim
równych zębach można przeczytać w materiałach poświeconych ofercie 3M Unitek. Dbamy jednak nie tylko o piękno,
ale i o bezpieczeństwo, toteż sporo miejsca poświęcimy temu,
jak zwiększyć je w pracy i na drodze. Opowiemy ponadto, jak
o zdrowie oraz o stan środowiska naturalnego troszczymy się
w 3M sami.
Na zakończenie zapraszamy Państwa do słonecznej Brazylii. To
jedyny chyba kraj, w którym nie pracował dotąd dyrektor Dave
McDonald. Jego interesujące wspomnienia i refleksje znajdą
Państwo już na następnej stronie. Zapraszamy do lektury!
3M Poland Sp. z.o.o., www.3m.pl, Kajetany, al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn, tel.: (022) 739 60 00, faks: (022) 739 60 01; Oddziały: Wrocław, ul. Kwidzyńska 6,
51-416 Wrocław, tel.: (071) 325 25 52, faks: (071) 325 31 18; Katowice, ul. Sowińskiego 46, 40-018 Katowice, tel.: (032) 609 11 50, faks: (032) 353 86 80;
Gdańsk, ul. Spichrzowa 21, 80-750 Gdańsk, tel.: (058) 300 93 20, faks: (058) 300 93 30; Redakcja: Marketing Korporacyjny i PR 3M Poland i Grupa Reklamowa Niedzielski
Sylwetki
3
Wywiad
z Dave’em
McDonaldem
regionalnym dyrektorem 3M ds. logistyki i produkcji
w Europie Środkowej i Wschodniej
Czy mógłby Pan opowiedzieć czytelnikom o swej karierze w 3M?
Czy podoba się Panu nowe miejsce zamieszkania?
W 3M pracuję już 24 lata. Kiedy dobiegła końca moja kariera
Przyjechałem do Polski wraz z moją żoną Anną. Pierwsze
w firmie Kuwait Oil Company w Kuwejcie, dołączyłem do gru-
dziewięć miesięcy spędzonych w Polsce było doprawdy fanta-
py inżynieryjnej w Bracknell, w 3M UK. Zanim rozpocząłem
styczne! W ciągu ubiegłego roku odwiedziła nas również trójka
karierę w naszej firmie, pracowałem w Nadzorze Wyposażenia
naszych dzieci ze swoimi życiowymi partnerami.
Elektrycznego i Elektronicznego, głównie dla przemysłu morskiego i naftowego.
Polska jest fascynującym miejscem, gdzie głęboko zakorzeniona kultura ściera się z rozwojem społeczeństwa w warun-
Na początku kariery w 3M objąłem stanowisko dyrektora
kach nowej ekonomii. Sam Wrocław sprawia wrażenie miasta
ds. centralnego projektowania. Zajmowałem się przede wszyst-
młodego i tętniącego życiem. Tutejsze uniwersytety rozbu-
kim inwestycjami w sektorze nośników magnetycznych.
dzają energię i entuzjazm, a jednocześnie podtrzymują ducha
Produkowaliśmy je wówczas w oddziale Gorseinon w Walii.
nauki i postępu. Zwiedziliśmy również Warszawę, Kraków
Spędziłem tam pięć lat. Następnie wyjechałem do St. Paul
oraz wiele miasteczek i wsi w okolicach Wrocławia.
w Minnesocie, by w dziale produktów medycznych objąć
funkcję dyrektora ds. projektów.
Jakie znaczenie ma polska filia 3M dla całego koncernu?
Do Wielkiej Brytanii wróciłem po dwóch latach jako dyrektor
Rozwój produkcji w Polsce jest ze względów strategicznych
oddziału produkcyjnego materiałów ściernych w Atherstone.
bardzo istotny dla 3M. Inwestujemy tutaj w największe i naj-
Potem przeniosłem się do oddziału w Aycliffe, gdzie zostałem
bardziej rozwojowe działy: medyczny, optyczny oraz przemy-
dyrektorem placówki oraz dyrektorem ds. europejskiej produk-
słowy. W ciągu dwóch, może trzech lat wrocławskie filie będą
cji dla branży BHP. Z Aycliffe wyruszyłem do Brukseli, gdzie
tak wielkie, jak wszystkie inne w Europie Wschodniej razem
w europejskiej centrali koncernu 3M pracowałem na stanowi-
wzięte. Jesteśmy pod względem geograficznym w samym
sku dyrektora ds. produkcji i dostaw materiałów odblaskowych.
centrum kontynentu, kiedy więc tylko infrastruktura drogowa
Po dwóch latach osiągnąłem stopień eksperta Six Sigma Master
i kolejowa zostanie ulepszona, będziemy mogli błyskawicznie
Black Belt i wypełniałem przynależne tej funkcji zadania
docierać wszędzie tam, gdzie tylko klienci będą potrzebowali
w Wielkiej Brytanii.
naszych produktów.
Jeszcze później przeprowadziłem się do Moskwy, gdzie jako
Jakie bieżące działania podejmowane są w 3M we Wrocławiu?
dyrektor ds. produkcji, projektowania i zaopatrzenia podjąłem
się ekscytującej misji tworzenia od podstaw pierwszej fabryki
Inwestujemy teraz głównie w budynki, wyposażenie, przeno-
3M w Rosji. W maju 2006 roku przeniosłem się do Wrocławia.
szenie technologii oraz szkolenia. Prężnie pracuje wytwórnia
Tu pracuję jako regionalny dyrektor do spraw logistyki i pro-
sztucznych unieruchomień Scotchcast™, produkcja folii op-
dukcji w Europie Środkowej i Wschodniej. Dbanie o rozwój
tycznych Vikuiti™ rusza w kwietniu, a do końca roku rozpo-
Polski, Turcji i Rosji jako krajów, gdzie zlokalizowana jest na-
czniemy własną produkcję taśm przemysłowych.
sza produkcja, to kolejne pasjonujące zadanie.
4
Sylwetki
Czy zamierzacie Państwo wprowadzić jakieś zmiany, standar-
• Zdolność do pracy w zespole.
dy obowiązujące w 3M na świecie?
• Poczucie, że jest się kowalem własnego losu.
• Komunikatywność – warto być w tym dobrym.
Oczywiście, wraz z inwestycjami pojawia się potrzeba zmian,
• Odpowiedzialność.
jesteśmy więc na etapie opracowywania wielu nowych proce-
• Kompetencja zawodowa – trzeba znać klientów, produkty
dur kontroli jakości i bezpieczeństwa. Prowadzimy także inten-
i ich wartość, nade wszystko trzeba jednak wiedzieć, jaką
sywne szkolenia. Kluczowe wydaje mi się ulepszanie systemu
wartość wnosi się do organizacji własną osobą.
kontroli jakości, klienci bowiem wymagają dziś znacznie więcej niż kiedyś. Za największe wyzwanie uznajemy spełnianie
Jak zwykł Pan spędzać wolne chwile?
ich oczekiwań.
Czas wolny jest dla mnie i mojej żony bardzo cenny. Anna
Mamy tu wielu pracowników z zagranicy, którzy swoim
gorliwie uczęszcza na lekcje języka polskiego oraz polskiej
doświadczeniem wspierać będą rozwój naszej organizacji
kultury, a także należy do Stowarzyszenia Przyjaciół Wrocła-
w Polsce. Bardzo chcemy widzieć Polaków na najwyższych
wia. Ja uwielbiam czytać, pasjonuję się fotografią oraz muzyką.
miejscach w hierarchii naszej organizacji!
W soboty chodzimy na targ warzywny, ponieważ bardzo lubię
gotować i używać przy tym produktów sezonowych. Często
Jakie są plany na najbliższą przyszłość?
odwiedzamy liczne we Wrocławiu galerie. Niedziele traktujemy jako dzień relaksu. Rano idziemy do kościoła, a reszta dnia
W najbliższym czasie wystartują nasze najnowsze inwestycje,
to już tylko obiad i czas wolny.
będziemy się także koncentrowali na wprowadzaniu na rynek
produktów najwyższej jakości. Musimy potwierdzić sprawność
naszego systemu dystrybucji, wykazać pełnię zdolności produkcyjnych, a nadto uwierzytelnić nasze know-how w zakresie
organizacji.
Jaki powinien być, Pana zdaniem, pracownik firmy 3M?
Jest wiele cech, które posiadać warto, gdy ma się zamiar podjąć
pracę w 3M. Sporządziłem listę dziesięciu, które uważam za
Kwestionariusz 3M-owca
Ciekawa książka:
powieść Kena Folleta Filary ziemi (właśnie ją
czytam), wszystkie książki kucharskie.
Strata czasu:
najważniejsze:
Nie cierpię złej obsługi, nienawidzę czekać
w sklepach lub w restauracjach.
• Szczerość, prawość oraz etyczne zachowanie.
Ważne wydarzenie w życiu:
• Wyjątkowe kompetencje – w każdym z nas tkwi coś wyjątkowego. Każdy powinien to coś w sobie odnaleźć i rozwinąć
w najwyższym stopniu.
• Optymizm – powinniśmy szukać sposobów wykonania
trudnych zadań.
• Dostrzeganie w 3M zawodowych perspektyw – jesteśmy
narodziny trojga moich dzieci i wnuczka.
Przeciętny dzień:
jest zazwyczaj szczęśliwy, wypełniony
zajęciami, produktywny.
Lubię:
ków i umożliwianie im wspinania się na najwyższe szczeble
Uwielbiam podróżować i mieszkać przez
pewien czas w krajach o innej kulturze, aby od
czasu do czasu wracać do Wielkiej Brytanii.
w drabinie organizacji.
Motto:
przecież najlepsi, również jeśli chodzi o rozwój pracowni-
• Konstruktywne podejmowanie wyzwań – jeśli już je podejmujemy, musimy konstruktywnie myśleć o realizacji wynikających z nich celów.
Nigdy nie patrz wstecz, lecz zawsze w przód.
Wysłuchaj tego, co zostało powiedziane,
podejmij decyzję i ruszaj!
Aktualności
5
Nowyy
dystrybutor 3M
w sektorze reklamy wizualnej
16 stycznia 2007 roku firmy 3M i Antalis Poland podpisały
– Nasza współpraca z firmą Antalis w Polsce zapewni klien-
umowę o wzajemnej współpracy. Kontrakt zawarty na czas
tom dostęp do znacznie szerszej palety materiałów z sekto-
nieokreślony dotyczy dystrybucji przez Antalis Poland pro-
ra Visual Communication. Mam nadzieję, że nasi wspólni
duktów 3M na terenie Polski.
odbiorcy szybko docenią tę nową ofertę – powiedział Steve
Adams, Country Business Leader w 3M.
Dzięki nawiązanej współpracy do oferty magazynowej Antalis trafi szeroki wybór folii wylewanych najwyższej klasy.
– Wyraźnie widać korzyści, jakie zapewnia połączenie na-
Oznacza to, że na polskim rynku łatwo dostępne staną się
szych produktów z rozwiązaniami do wizualizacji oferowa-
prawie nieosiągalne dotąd produkty 3M. Firma Antalis
nymi przez partnera. Wiemy, że firmy takie jak 3M Poland
będzie prowadziła sprzedaż pełnego asortymentu folii
dostarczają swoim klientom najlepsze jakościowo i najbar-
specjalistycznych do reklam świetlnych, folii do oklejania
dziej kompleksowe rozwiązania, dlatego zdecydowaliśmy
pojazdów i wielu innych przydatnych produktów.
się na długofalową współpracę – dodała Joanna Smolińska,
dyrektor zarządzający na Polskę, Czechy i Słowację w An-
Wzajemna współpraca daje firmie Antalis możliwość poszerzenia oferty materiałów reklamowych o znakomite produkty 3M, dla 3M stwarza natomiast platformę dystrybucji
z wykorzystaniem systemu sprzedaży i logistyki międzynarodowego dystrybutora.
talis.
Antalis jest największym europejskim dystrybutorem B2B
materiałów służących do komunikacji wizualnej. Firma ma
filie w 37 krajach. W wielu z nich, w tym także w Polsce,
jest niekwestionowanym liderem w dystrybucji
cji papieru.
Kryształowa
promocja
Od połowy stycznia do ostatniego dnia marca 2007 roku
taśmy Scotch® są przezroczyste po naklejeniu, a obudowy
trwać będzie nasza promocja artykułów biurowych
podajników Millenium do karteczek harmonijkowych
Post-it® i Scotch® pod hasłem Kryształowy Zawrót Głowy.
i taśm samoprzylepnych wykonano z transparentnego
Ta ogólnopolska akcja ma zachęcać klientów do nabywania
plastiku. Kieliszek w prezencie otrzyma każdy, kto kupi
materiałów biurowych 3M. Objęte nią produkty są w różny
dowolne z wymienionych artykułów za łączną kwotę co
sposób „krystaliczne”. Zakładki indeksujące Post-it®
najmniej 39 zł netto. Więcej informacji znajdziecie Państwo
standardowe i do archiwizacji nie przesłaniają tekstu,
na naszej stronie: www.promocjebiurowe3m.pl
6
Aktualności
CRM
Słuchamy naszych
klientów
Aby zyskać jeszcze większą pewność co do potrzeb i
Jako główne cele wprowadzanej strategii CRM przyjmujemy:
oczekiwań odbiorców, firma 3M rozpoczęła wdrażanie
• Proaktywne działania zmierzające do odkrywania
kompleksowego rozwiązania wspomagającego rozwój i za-
i wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom
rządzanie relacjami z klientem.
klientów.
• Lepsze dostosowanie i większe różnicowanie działań
Koncepcja CRM nie jest dla nas jedynie innowacyjnym
marketingowych oraz handlowych w zależności od indy-
rozwiązaniem technologicznym. Dbamy przede wszystkim
widualnych potrzeb klientów.
o to, aby nasze zabiegi marketingowe skupiały się mniej na
• Szybszą i bardziej efektywną komunikację z klientem.
produktach, a bardziej – dzięki uzyskanej wiedzy – na naszych obecnych i potencjalnych klientach.
Mamy nadzieję, że już wkrótce odczują Państwo efekty naszych
starań!
Z wizytą
w Gdańskiej Stoczni
Remontowej
Pod koniec 2006 roku Jose Del
stoczni, umożliwiającego kompleksową ochronę i jedno-
Solar, dyrektor zarządzający
cześnie zapewniającego swobodne oraz bezpieczne prze-
firmy 3M Poland złożył wizytę
mieszczanie się w rejonie wykonywanych prac.
w Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego. Jej zasad-
– Kierownictwo stoczni w szczególny sposób dba o bezpie-
niczym celem była rozmowa z kierownikiem stoczniowego
czeństwo swoich pracowników, dlatego zwróciło się do nas
działu BHP Jerzym Mirskim i znalezienie optymalnych
o wsparcie techniczne i dobór najlepszego rozwiązania dla
rozwiązań w zakresie ochrony spawaczy pracujących
spawaczy. Taka współpraca jest również wyzwaniem dla
w stoczni.
specjalistów firmy 3M. Na początku musimy dokładnie rozpoznać wszystkie potrzeby stoczni, aby zrobić tzw. „mapę
Stocznia Remontowa testuje systemy ochrony osobistej spa-
klienta” w dziedzinie BHP. Dopiero wtedy możemy zaofero-
wacza produkowane przez 3M Poland. Jednocześnie obie
wać nasze najlepsze rozwiązanie – tak Jose Del Solar sko-
firmy wspólnie poszukują optymalnego rozwiązania dosto-
mentował swoje odwiedziny w Stoczni Remontowej.
sowanego do indywidualnych potrzeb pracowników
3M i Bezpieczeństwo
7
WEEE
w
3MZużyty
Poland
sprzęt
3M Poland Sp. z o.o. przypomina,
iż od października 2005 roku obo-
wiązuje Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym (Dz. U. 2005.180.1495). Jej celem jest podniesienie poziomu segregacji
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zwiększenie recyklingu
urządzeń tego typu.
elektryczny
i elektroniczny
Zgodnie ze zdefiniowanymi wymaganiami prawnymi dla firm wprowadzających
taki sprzęt do obrotu, 3M Poland Sp. z o.o. zarejestrowała wymagane grupy
i rodzaje sprzętu oraz otrzymała umieszczany na fakturach i dokumentach prawnych numer rejestrowy. 3M oznakowuje także sprzęt wprowadzony do obrotu za
pomocą symbolu przekreślonego kontenera na odpady.
Art. 29 ustawy stanowi, iż jeśli zużyte urządzenia pochodzą od użytkowników
innych niż gospodarstwa domowe i są zastępowane przez sprzęt tego samego
rodzaju, co dostarczony przez 3M Poland, to firma ta zobowiązana jest do zorganizowania i sfinansowania jego zbierania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania. W oparciu o ww. artykuł obowiązki te zostały przeniesione z 3M Poland na
Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Informujemy, że
w celu skorzystania z możliwości przekazania zużytego sprzętu należy kontaktować się z właściwym działem handlowym.
W dziedzinie ochrony środowiska wy-
Raport
magany jest ciągły postęp. Każdy zakład
w Polsce, również 3M Poland Oddział we
Wrocławiu, staje wobec stale zaostrzających się przepisów prawnych. Respekto-
Raport Środowiskowy
wanie ich i działania w oparciu o system
środowiskowy
zarządzania środowiskowego wg normy
ISO 14001:2004 pozwala 3M Poland kontrolować i systematycznie zmniejszać niekorzystny wpływ wrocławskiego zakładu
na środowisko naturalne. Publikacja Raportu środowiskowego wynika z potrzeby podsumowania i zaprezentowania klientom naszych osiągnięć w tej dziedzinie z ostatnich pięciu lat. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z efektami starań 3M Poland w zakresie oszczędzania wody, gazu i energii elektrycznej oraz
utylizacji odpadów i oczyszczania ścieków. W dokumencie dostępnym na stronie
internetowej www.3m.pl przedstawiamy nasze plany na kolejne lata.
3M Poland
8
3M i Bezpieczeństwo
Ratownicy
przedmedyczni
W dniach 29-30 września 2006
Mistrzostwa składały się z trzech etapów:
roku w Zawierciu odbyły się
• teoretycznego (testy BHP, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej),
I Mistrzostwa Ratownictwa
• praktycznego (ewakuacja z budynku, postępowanie w przypadku porażenia
Medycznego dla Zakładowych
Drużyn Ratowniczych
„Bezpieczna Firma 2006”.
Zostały one zorganizowane
przez Stowarzyszenie Zawodowe
Ratowników Medycznych,
prądem i upadku z wysokości, umiejętności: ułożenia poszkodowanego, korzystania z noszy ratowniczych oraz używania automatycznego defibrylatora
zewnętrznego),
• wytrzymałościowego (tor przeszkód: most linowy, zjazd po linie przy pomocy
sprzętu alpinistycznego).
Nasi reprezentanci: Kinga Pytel, Jola Bohdanowicz, Wojtek Bendza i kapitan
Maciej Mikulski to przedstawiciele powołanej w 2006 roku grupy ratowników
Medicover, Royal Philips
przedmedycznych we wrocławskim oddziale 3M Poland. Członkowie drużyny
Electronics, Polskie Towarzystwo
udowodnili swym zaangażowaniem, że bezpieczeństwo osób zatrudnionych
Medycyny Ratunkowej i Polską
Radę Resuscytacji.
w firmie 3M jest dla nas sprawą priorytetową. Obecność przynajmniej jednego
ratownika na każdej zmianie zwiększa bezpieczeństwo naszych pracowników.
3M i Bezpieczeństwo
System
ochrony
spawacza
Adflo™
Ochrona układu oddechowego przy spawaniu
3M Adflo™ jest najbardziej
W nowatorski sposób połączyliśmy zalety nowoczesnej przyłbicy spawalniczej
zaawansowanym technicznie
Speedglas™ 9000 oraz rewelacyjnego systemu Adflo™: pochłaniacza z wymuszonym przepływem powietrza i wskaźnikiem zanieczyszczenia filtra. W efek-
osiągnięciem w zakresie
cie dwa nasze wynalazki tworzą jeden lekki, poręczny i uniwersalny zestaw.
ochrony układu oddechowego
System ergonomiczny i oszczędny
przy spawaniu.
Dzięki połączeniu dwóch systemów nasze urządzenie ułatwia spawaczom dostosowanie się do zmiennych aplikacji spawalniczych. Adflo™ nie ogranicza
swobody ruchów, bo wyposażony został we własne zasilanie. To sprawia, iż
wszystkie kable mieszczą się w estetycznej, dobrze wyprofilowanej obudowie.
Co istotne, w urządzeniach Adflo™ nie trzeba wymieniać filtru przeciwpyłowego i gazowego jednocześnie, ponieważ w zależności od stopnia zanieczyszczenia
można zastąpić nowym każdy z nich z osobna.
Kiedy wymienić filtr przeciwpyłowy?
Wskaźnik zapełnienia umożliwia wymianę filtra w optymalnym czasie. Zielone
i czerwone diody informują o jego aktualnym stanie oraz stopniu rozładowania
akumulatora. Zwiększone zużycie prądu spowodowane jest szybszą pracą napędu wymuszającego obieg powietrza, który przez cały czas musi zapewniać
spawaczowi jednolite warunki pracy.
Przykładowo, jeśli do pracy przystąpimy z naładowanym akumulatorem,
a na wskaźniku zapełnienia filtra Adflo™ świecą się trzy zielone diody, możemy
oczekiwać, że urządzenie działać będzie od dwóch do ponad czterech godzin.
Po tym czasie usłyszymy sygnał alarmowy systemu wymuszającego obieg powietrza. Włączenie się czerwonych diod oznaczać będzie, że wkrótce wyczerpie
się akumulator. W takiej sytuacji wskazana jest wymiana filtra na nowy. Przestrzeganie tych zaleceń pozwoli zwiększyć żywotność napędu i akumulatora,
co w efekcie przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacji urządzenia.
9
10
3M i Bezpieczeństwo
Bądź
doc
y
widoczny
na
drodze!
Kiedy w ciągu dnia panują
Statystyki
złe warunki atmosferyczne,
Policyjne statystyki zatrważają. W pierwszej połowie ubiegłego roku odnotowa-
a na dodatek zmrok zapada
padków), w których zginęło ponad siedemset osób (29% ogółu), a ponad siedem
bardzo wcześnie, przypomnieć
no ponad siedem tysięcy wypadków z udziałem osób pieszych (30% ogółu wytysięcy zostało rannych (23% ogółu). Tragiczne wydarzenia miały różne przyczyny i różny przebieg, ale niezależnie od okoliczności jedną z najczęstszych
należy, jak ważne jest, aby być
sytuacji było po prostu niedostrzeżenie przechodnia przez kierowcę. Według
widocznym na drodze. Dotyczy
danych Komendy Głównej Policji, po zmroku na nieoświetlonej drodze człowiek
to w szczególności pieszych
ubrany w ciemny strój narażony jest na potrącenie dwadzieścia razy bardziej niż
pieszy w okryciu jasnym lub pokrytym elementami odblaskowymi.
i rowerzystów, którzy podczas
wypadku nie mogą liczyć na
Im wcześniej kierowca zauważy osobę idącą drogą lub poboczem, tym więcej
czasu będzie miał na uniknięcie zderzenia. Dlatego innowacyjne materiały od-
pasy bezpieczeństwa oraz
blaskowe firmy 3M są od lat stosowane przez ludzi pracujących na drodze lub
poduszki powietrzne.
w warunkach zagrożenia. Policjanci, strażacy, kolejarze, ratownicy, pracownicy
lotnisk noszą stroje robocze z naszytymi lub naniesionymi techniką termotransferu elementami odblaskowymi 3M™ Scotchlite™.
Miliony drobnych mikrokulek szklanych lub mikropryzmatów akrylowych załamują i odbijają światło reflektorów z powrotem w stronę źródła. Dzięki temu
ubrania uczestników ruchu wyraźnie świecą w oddali.
Opaski i kamizelki
Za sprawą modnie wkomponowanych w codzienny strój elementów odblaskowych bardziej widoczni na ulicach stać się mogą rowerzyści i piesi, zwłaszcza
dzieci, osoby starsze oraz sportowcy, np. biegacze. Efektywny i efektowny
materiał Scotchlite™ nie musi być trwale nanoszony na nasze ulubione ubrania.
Często wystarczy posłużyć się samozaciskowymi opaskami lub specjalnymi
odblaskowymi kamizelkami. Z racji tego, iż na ich powierzchnię nadrukować
można właściwie wszystko, wykorzystywane są one zazwyczaj jako firmowe
gadżety. Taki odblaskowy element ze znakiem graficznym przedsiębiorstwa jest
użytecznym upominkiem, który świadczy o wielkiej dbałości o dobro klienta.
3M i Bezpieczeństwo
11
3M
Poland
i poprawa
bezpieczeństwa
ruchu drogowego
Profilaktyka i edukacja
Bądź bardziej widoczny
Statystyki wypadków drogowych w naszym kraju poprawiają się z roku na rok.
na drodze! – wzywa firma
Mimo to Polska wciąż zalicza się do tych krajów europejskich, w których dochodzi do największej liczby wypadków na drogach. Uświadamianie kierowcom
3M, która w styczniu 2007
zagrożeń oraz stałe ich edukowanie to tylko niektóre z działań mających na celu
roku dołączyła do grona
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Obowiązkowe oznakowanie
organizacji postulujących jazdę
z włączonymi światłami przez
Aby umożliwić kierowcom bezpieczną jazdę w nocy oraz przy niesprzyjających
warunkach atmosferycznych, wprowadza się powszechnie oznakowania lepszej
cały rok. Akces do tego związku
jakości. Tendencja ta jest dostrzegalna we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
to jeden z licznych przejawów
Świadczy o tym chociażby sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, w którym wzywa się kraje członkowskie UE oraz Ko-
zaangażowania 3M w poprawę
misję Europejską do zwiększenia nakładów na rzecz rozwiązań zwiększających
bezpieczeństwa na polskich
bezpieczeństwo na drogach. Jedną z propozycji jest wprowadzenie obowiązko-
drogach. Warto wspomnieć,
wego oznakowania samochodów ciężarowych taśmą odblaskową. Zdaniem wielu ekspertów używanie popularnych „konturówek” znacznie zmniejszy liczbę
że 3M aktywnie wspiera też
wypadków z udziałem samochodów ciężarowych w nocy.
Krajowy Program BRD GAMBIT
Wszystko zależy od nas
oraz uczestniczy w pracach
Bezpieczne drogi nie muszą być tylko marzeniem niepoprawnych idealistów. Mogą
Partnerstwa dla Bezpieczeństwa
się one stać rzeczywistością, jeśli tylko zrozumiemy, jak wiele zależy od wszystkich
użytkowników dróg, czyli od nas samych. Wszystkim, którzy potrafią zachowywać
Drogowego.
się odpowiedzialnie na drodze na pewno będzie zawsze po drodze z 3M.
Zdaniem wielu ekspertów użycie popularnych „konturówek”
znacznie zmniejszy liczbę wypadków z udziałem
samochodów ciężarowych w nocy.
12
Temat numeru
Scotch-Brite™
Nowa marka
firmy 3M
W czerwcu ubiegłego roku
Wyniki przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych ułatwiły nam pod-
firma 3M Poland wprowadziła
jęcie decyzji. Postanowiliśmy rozpocząć sprzedaż czyścików kuchennych, ścierek
na polski rynek produkty do
z mikrowłókna, Gąbki Magicznej oraz rolek czyszczących.
sprzątania Scotch-Brite™.
Nowa oferta 3M Poland
Ta ceniona na całym świecie
silnych zabrudzeń, na przykład przypalonych garnków lub patelni. Proponujemy
marka jest synonimem
klientom także takie, które nie pozostawiają zarysowań na teflonie, ceramice i de-
Nasze mocno szorujące czyściki kuchenne świetnie nadają się do czyszczenia
likatnych powierzchniach w łazience. Czyściki produkowane są z włókniny wzbo-
najwyższej jakości, skuteczności
gaconej cząsteczkami korundu, dzięki czemu nie tracą z czasem swej skuteczności.
oraz innowacyjności.
Oprócz tego, iż są ergonomiczne, cieszą oko ładną kolorystyką i wzornictwem.
Od początku pragnęliśmy,
Ścierki z mikrofibry, inny nasz wyrób, za sprawą swej struktury pozwalają szybko
aby nasz unikalny asortyment
zmywać bez użycia detergentów. Rekomendowane są dla alergików jako bezpyłowe.
wyróżniał się spośród artykułów
Magiczna Gąbka to z kolei unikalny produkt do tzw. trudnych plam. Pomazane
dostępnych w sklepach. W celu
kredkami ściany, zarysowane gumą drewniane podłogi, zabrudzone kontakty
najściślejszego dopasowania
– wszystko to można doprowadzić do ładu przy pomocy naszego genialnego wynalazku. Wystarczy odrobina wody i gotowe!
naszej oferty do potrzeb
polskich konsumentów
Produkty Scotch-Brite™ dostępne są w sieciach
Carrefour, Tesco, Real, Makro,
nawiązaliśmy współpracę
Rossmann, Alma Market oraz w wybra-
z ośrodkiem badawczym
nych sklepach detalicznych.
Pentor. Za jego pośrednictwem
skich, francuskich
zapytaliśmy klientów, które
i hiszpańskich
spośród naszych produktów
czamy je zawsze
uważają za atrakcyjne, które
uznają za jedyne w swoim
rodzaju i które wreszcie
najchętniej wypróbowali w
domu.
Pochodzą one z pol-
fabryk, ale dostarw opakowaniach
zaprojektowanych z uwzględnieniem preferencji naszych
Temat numeru
rodzimych odbiorców. Piktogramy z opakowań zagranicznych zastąpiliśmy zdjęciami wskazującymi przeznaczenie produktów. Ponadto opakowania zostały wykonane tak, aby konsument miał możliwość dotykowego i wizualnego zaznajomienia
się z produktem.
Kampania reklamowa
W celu zapoznania konsumentów z zaletami i przeznaczeniem artykułów
Scotch-Brite™, firma 3M przeprowadziła kampanię reklamową. Od września do
grudnia 2006 roku w największych miastach Polski można było zobaczyć jaskrawozielone autobusy i tramwaje z logo oraz zdjęciami produktów naszej nowej marki. W nawiązaniu do tej akcji stworzona została też wielkoformatowa reklama na
budynku biurowca 3M w podwarszawskim Nadarzynie.
W październiku i listopadzie przeprowadziliśmy akcje promocyjne w hipermarketach Carrefour, Real i Makro w całej Polsce. Przygotowaliśmy specjalne stojaki demonstracyjne, przy których marketerzy pokazywali konsumentom, czym
najlepiej polerować lustro, jakich czyścików używać do delikatnych powierzchni
teflonowych i w czym tkwi magia Magicznej Gąbki. Prezentacje postanowiliśmy
dodatkowo uatrakcyjnić, a klientów bardziej jeszcze zaintrygować naszą nową marką. Dlatego po sklepach spacerowały osoby przebrane za gąbki Komfort o charakterystycznym kształcie biszkopta.
Działania promocyjne na rok 2007
W roku 2007 kontynuujemy działania promocyjne oraz edukacyjne skierowane do
naszych dystrybutorów i klientów końcowych. Pierwszego marca rozpoczyna się
konkurs SMS-owy. Kupno jednego z sześciu objętych promocją produktów
Scotch-Brite™ daje szansę na zdobycie związanych z przeznaczeniem produktu
Pragnęliśmy, aby nasz
unikalny
asortyment wyróżniał się
pośród artykułów w sklepach.
nagród. Rolka czyszcząca przyda się w pielęgnacji puszystego pledu, czyściki
Komfort wykorzystać będziemy mogli do mycia wysokiej jakości garnka, a nowa
Magiczna Gąbka zyskać może pole do popisu, gdy nasze dzieci otrzymają zestaw
do rysowania Crayola.
Atrakcyjne podarunki, których losowanie będzie się odbywać co 2 tygodnie, nie
umywają się jednak do przyznanej pod koniec promocji nagrody głównej. Spośród
nadawców wszystkich przesłanych SMS-ów wylosujemy jednego zwycięzcę, którego przez rok w sprzątaniu mieszkania wyręczy profesjonalna firma!
Więcej informacje o produktach Scotch-Brite™ i konkursie można znaleźć na stronie:
www.scotchbrite.pl
13
14
Wschodzące gwiazdy
Rodzina
aerozoli
Scotch™
Na szczególną uwagę zasługuje aerozol uniwersalny Multi Five 1640 (400ml).
Ma on właściwości smarujące i czyszczące, dzięki czemu pozwala na rozluźnianie zapieczonych śrub i rozłączanie starych, skorodowanych złączy. Z łatwością usuwa kleje, smołę oraz inne zanieczyszczenia. Natychmiast wypiera
wodę, uniemożliwiając powstawanie na powierzchni prądów pełzających. Cha-
Dział Elektroenergetyczny
3M Poland Sp. z o.o.
wprowadza na rynek rodzinę
rakteryzuje się wysoką wytrzymałością dielektryczną, co umożliwia stosowanie go nawet na bardzo delikatnych złączach elektronicznych.
Aerozol odrdzewiający Scotch™ 1633 (400ml) to produkt wielofunkcyjny.
Usuwa rdzę, chroni przed wilgocią i zabezpiecza przed ponownym utlenianiem.
aerozoli Scotch. Produkty te
Właściwości smarujące aerozolu umożliwiają rozluźnianie zapieczonych części.
przeznaczone są do izolowania,
Scotch™ 1625 (200ml) do czyszczenia styków to specjalista w usuwaniu bru-
czyszczenia oraz ochrony
du, tłuszczu, smaru, oleju, materiałów ropopochodnych, farb oraz powierzchniowych warstw rdzy i tlenków metali. Eliminuje zakłócenia spowodowane
powierzchni. Stanowią one
oddziaływaniem czynników zewnętrznych i poprawia przewodność styków.
nieodzowną część zestawu
Aerozol czyszczący Scotch™ 1626 (400ml) jest idealnym środkiem czyszcząco-odtłuszczającym. Skutecznie zmywa azbest, usuwa smary, oleje, tłuszcze,
naprawczego i konserwacyjnego
żywice i smoły. Nie pozostawia śladów, nie koroduje.
dla elektryka, montera,
Wśród aerozoli ochronnych warto zwrócić uwagę na aerozol antykorozyjny
mechanika lub majsterkowicza.
Scotch™ 1600 (400ml), który tworzy skuteczne zabezpieczenie przed promie-
Wśród aerozoli Scotch każdy
niowaniem UV, kwasami, smarami i olejami. Idealnie przylega do chronionej
powierzchni, tworząc na niej elastyczną powłokę. Polecany jest do ochrony
odnajdzie produkt, który spełni
rur, powierzchni spawanych, kabli, przełączników, przewodów, układów ste-
jego oczekiwania co do jakości
rowniczych i akumulatorów.
i funkcjonalności.
Cynk w aerozolu Scotch™ 1617 (400ml) dzięki elektrochemicznym wiązaniom z powierzchnią metalu zapewnia trwałą ochronę przed rdzą i korozją
nawet na uszkodzonych powierzchniach. Doskonale przylega do metalu i stali,
jest odporny na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, wilgoć, podgrzewanie do 500°C, roztwory alkaliczne i oleje mineralne. Szybko i łatwo naprawia uszkodzone cynkowe powierzchnie.
Aerozol izolacyjny Scotch™ 1601 (200ml, 400ml) jest przezroczystym aerozolem izolacyjnym na bazie żywicy alkidowej. Po spryskaniu zastyga w elastyczną i wytrzymałą powłokę, która idealnie chroni powierzchnie takie jak
metal, szkło, drewno itp.
Zainteresowanych aerozolami Scotch prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu: (22) 739 6107
Teraz do 3 aerozoli Scotch™ 1605, Scotch™ 1640 oraz Scotch™ 1601
dodajemy praktyczną rękawicę ze skrobaczką gratis!
Wschodzące gwiazdy
Nowa
era
w stomatologii
15
estetycznej
Dział produktów stomatologicznych 3M ESPE jest niekwestionowanym liderem
Zainteresowanych systemem
w dziedzinie innowacji stomatologicznych. Od kilku lat lekarze stomatolodzy na
Lava oraz innymi produktami
całym świecie mają możliwość korzystania z najnowocześniejszego systemu koron i mostów pełnoceramicznych na podbudowie z tlenku cyrkonu. W styczniu
3M ESPE zapraszamy na stronę
2007 roku otwarte zostało pierwsze w Polsce Centrum Frezowania Lava. Umoż-
www.3mespe.pl lub prosimy
liwi to polskim stomatologom i technikom dentystycznym dostęp do technologii
o bezpośredni kontakt pod
wypróbowanej przez setki tysięcy pacjentów oraz opisanej w licznych publikacjach naukowych. Jej zalet doprawdy nie sposób przecenić.
Jakość systemu Lava™
Korony i mosty Lava są całkowicie odmienne od popularnych uzupełnień metalowo-porcelanowych. Przede wszystkim, w odróżnieniu od tradycyjnych koron, odbudowy Lava wyglądają estetycznie i naturalnie. Wykonane są z tlenku
cyrkonu, materiału tak podobnego do budulca zębów, że nie odróżni ich nawet
wprawne oko. Wynika to w głównej mierze z faktu, iż przez uzupełnienia Lava
światło przenika dokładnie tak samo, jak przez prawdziwe zęby.
Za sprawą idealnego dopasowania do zęba pełnoceramiczne korony oraz mosty
Lava nie powodują podrażnień. Tak wyjątkową dokładność osiągnąć można tylko
poprzez całkowicie zautomatyzowanie ich przygotowanie w systemie CAD/CAM.
Uzupełnienia Lava nie wywołują również alergii i są niezwykle wytrzymałe. Badania dowiodły, że korony z tlenku cyrkonu i ceramiki są odporne na siły trzykrotnie wyższe od tych, które występują w jamie ustnej podczas żucia. Ich jakość jest
poręczona przez 3M – na każdą podbudowę pacjent otrzymuje certyfikat z pięcioletnią gwarancją. Dodatkowym atutem materiałów Lava jest ochrona zębów przed
działaniem niekorzystnych czynników. Któż z nas nie zna bólu towarzyszącego
jedzeniu lodów czy piciu gorącej herbaty? Uzupełnienia z tlenku cyrkonu gwarantują pełne zabezpieczenie między innymi przed nagłymi zmianami temperatury.
Jak to działa?
Innowacyjny system Lava składa się z optycznego skanera 3D do skanowania
modelu, komputera z oprogramowaniem do wirtualnego projektowania podbudowy, frezarki do wycinania prac w tlenku cyrkonu, pieca do wypalania oraz
ceramiki do licowania. Unikalny proces skanowania oraz wspomagany komputerowo system projektowania i frezowania gwarantują idealne dopasowanie
uzupełnienia. Zautomatyzowanie większej części procesu pozwala technikom
skupić się na najbardziej twórczym etapie przygotowywania uzupełnień: odtwarzaniu naturalnego piękna porcelaną Lava™ Ceram.
numerem telefonu:
(22) 739 60 80.
16
Wschodzące gwiazdy
Prosty sposób
na piękny uśmiech
Czym jest ortodoncja?
Nic tak nie psuje naszego
wyglądu jak brzydkie,
Ortodoncja jest gałęzią stomatologii specjalizującą się w diagnozowaniu, zapobieganiu oraz leczeniu zaburzeń ustawienia zębów i rysów twarzy. Specjalista ortodonta
dba też o prawidłowy rozwój narządu żucia. Bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę,
zaniedbane zęby. Czasem
że ten skomplikowany mechanizm ma ogromny wpływ na stan zdrowia człowieka.
drobna korekta ich ułożenia
Wady zgryzu mogą być przyczyną paradontozy, uporczywych bólów głowy, prob-
powoduje, że uśmiech, do tej
lemów z gryzieniem i żuciem pokarmu.
pory ukrywany, zmienia wyraz
Zdaniem specjalisty ortodonty dr Joanny Mrowiec z warszawskiego centrum Aster
twarzy pacjenta i poprawia jego
Med na leczenie nigdy nie jest za późno. – Mój najstarszy pacjent miał 72 lata
samopoczucie.
i przyszedł zlikwidować przerwę między jedynkami. Było to leczenie krótkie i bardzo
satysfakcjonujące dla nas obojga. W moim gabinecie pacjenci dorośli stanowią oko-
Korekcja wad zgryzu
ło 70% wszystkich leczących się ortodontycznie. Grupa ta stale się powiększa. Osoby
i uzębienia za pomocą stałych
dorosłe coraz większą wagę przykładają do estetyki uzębienia. Proces ten świadczy
aparatów ortodontycznych
jest najbardziej skutecznym
sposobem na proste i równe
o zmianie nastawienia ludzi do samych siebie oraz zwiększeniu potrzeb w zakresie
estetyki i zdrowia – podkreśla Joanna Mrowiec.
Przebieg leczenia
W pierwszym etapie leczenia wykonuje się szczegółowe badania. Większość z po-
zęby. Ważne, aby przełamywać
miarów przeprowadzana jest w gabinecie ortodontycznym podczas pierwszej wizy-
pokutujące przekonanie,
ty. Druga służy zapoznaniu pacjenta z wynikami badań. Pacjent dokonuje wyboru
iż noszenie stałych aparatów
zameczków i decyduje, kiedy rozpocznie terapię.
korekcyjnych postrzegane jest
Stałe aparaty ortodontyczne
jako coś niezwykłego i mało
Obecnie używa się dwóch rodzajów aparatów: ruchomych i stałych. Stałe mają po-
estetycznego.
stać naklejanych na zęby specjalnych zaczepów-zamków, w które wprowadzane są
aktywne łuki do korygowania ustawienia zębów.
Mity dotyczące leczenia ortodontycznego
Obawa przed próchnicą
Niesłuszna. U pacjentów leczonych aparatem stałym próchnicę spotykamy o wiele
rzadziej niż u ludzi pozbawionych wad zgryzu. Po pierwsze wynika to z faktu, iż
przed założeniem aparatu pacjenci muszą mieć wyleczone wszystkie ubytki. Po
drugie, pacjenci przychodzą na wizyty raz w miesiącu i są pod stałą opieką lekarza.
Lęk przed uszkodzeniem szkliwa podczas zakładania lub zdejmowania aparatu
Nieuzasadniony. Zamki przykleja się do powierzchni zębów przy pomocy specjalnego kleju. Jego zastosowanie nie niszczy szkliwa, a po zdjęciu aparatu zęby są
oczyszczane z kleju i tak polerowane, że nie pozostaje najmniejszy ślad po aparacie.
Wschodzące gwiazdy
17
Demineralizacja szkliwa wokół aparatu ortodontycznego
Dochodzi do niej niezmiernie rzadko i tylko u pacjentów, którzy nie przestrzegali
podstawowych zasad higieny jamy ustnej podczas noszenia aparatu.
Leczenie aparatami stałymi wiąże się z ekstrakcją zębów
Nic bardziej błędnego. Wskazania do usuwania zębów są takie same jak w przypadku leczenia aparatami ruchomymi, lecz możliwości zamknięcia szpar i uzyskania prawidłowego ustawienia zębów zwiększają się w tym wypadku. W ostatnich
latach pojawiło się wiele nowych technik umożliwiających przykładowo dystalizację, czyli przesunięcie do tyłu zębów trzonowych. Pozwala to często na uniknięcie
ekstrakcji.
3M Unitek
Firma 3M Unitek jest międzynarodowym producentem nowoczesnych i odpowiadających światowym standardom stałych oraz ruchomych aparatów ortodontycznych.
Korporacja Unitek powstała w 1948 roku w Stanach Zjednoczonych. W roku 1987
Unitek został przejęty przez międzynarodowy koncern 3M. Obecnie 3M Unitek zatrudnia 800 osób na całym świecie. Wytwarza około 14 tysięcy produktów z branży
stomatologicznej, bez których trudno wyobrazić sobie dzisiaj nowoczesne leczenie
stomatologiczne i ortodontyczne.
Główne
produkty 3M Unitek
Zamki ortodontyczne
Zamki Clarity™ charakteryzują się wyjątkową precyzją
3M Unitek wytwarza zamki ortodontyczne wykonane ze
wykonania, zapewniają doskonałe efekty kliniczne oraz
stali i materiałów ceramicznych.
mają bardzo estetyczny wygląd. Dzięki temu, że są półprzezroczyste, zlewają się z naturalnym kolorem zębów i nie
Jako jedyna firma na świecie produkujemy wstępnie przygotowane do klejenia metalowe i ceramiczne zamki APC™.
sposób ich dostrzec w ustach pacjenta.
Są one higienicznie zamknięte w szczelnych opakowaniach,
Zamki samoligaturujące
ich podstawy pokryto klejem, którego ortodonta nie musi
Najnowocześniejsze zamki metalowe 3M Unitek SmartClip™
dzięki temu nanosić ręcznie na podstawę zamka podczas
nie wymagają stosowania ligatur elastycznych, zapewniają
zakładania aparatu. Ogranicza to czas zabiegu i podnosi
przyspieszenie leczenia i zmniejszają liczbę wizyt kontrol-
higienę oraz komfort.
nych. Dzięki nim łatwiej dbać o higienę jamy ustnej.
Zamki estetyczne
Pozostała oferta 3M Unitek to zamki metalowe, pierścienie,
3M Unitek jest niekwestionowanym światowym liderem
druty i łuki ortodontyczne oraz materiały adhezyjne, kolo-
w dziedzinie wytwarzania zamków estetycznych. Produ-
rowe gumki oraz elementy elastomerowe.
kujemy zamki estetyczne Transcend oraz nowszej generacji
wzmacniane metalem zamki Clarity™. Choć zwane są one
popularnie porcelanowymi lub ceramicznymi, wytwarza
się je z polikrystalicznego tlenku aluminium.
18
Wschodzące gwiazdy
„For Your Eyes
Only...”
Dla wielu ludzi komputer jest
dziś nie tylko narzędziem
pracy, ale i źródłem rozrywki.
Nie wszyscy zdają sobie
jednak sprawę z tego, że zbyt
długie przebywanie przed
monitorem może nieść za
Zdrowie
Pierwsze filtry na rynku miały za zadanie eliminować szkodliwy dla oczu
wpływ monitorów. Wkrótce jednak postęp w dziedzinie produkcji kineskopów
i pojawienie się matryc LCD umożliwiły niemal zupełne ograniczenie emisji
promieniowania. Wskutek tego zaczęto rezygnować z filtrów ochronnych. Zupełnie niesłusznie.
Najgroźniejszym wrogiem każdego użytkownika komputera są odblaski światła
na ekranie monitora. Głównie one powodują różne dolegliwości u użytkowni-
sobą spore zagrożenie dla
ków tych urządzeń. Należą do nich najczęściej ciągłe przemęczenie oczu i ból
zdrowia. Założenie filtra na ekran
głowy. Syndromu zmęczonych oczu (CSV – Computer Syndrom Vision) może
pozwala w znacznym stopniu
prowadzić do obniżenia poziomu i wydajności pracy użytkownika komputera.
Problem ten został dostrzeżony przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Jego
wyeliminować to szkodliwe
rozporządzenie z dnia 01.12.1998 roku zobowiązuje pracowdawcę do zapew-
oddziaływanie.
nienia pracownikom odpowiedniej ochrony każdego ze stanowisk pracy, przy
którym znajduje się monitor. Zastosowanie odpowiedniego filtra przeciwodblaskowego 3M pozwala w tani i prosty sposób przeciwdziałać pojawianiu się
refleksów świetlnych na ekranie monitora.
Oprócz promieniowania widzialnego każdy monitor emituje także innego rodzaju fale elektromagnetyczne. Te o wysokich częstotliwościach nie szkodzą zdrowiu. Inaczej natomiast rzecz ma się z falami o niskich częstotliwościach, które
na szczęście nie są obficie wytwarzane. Filtry antyradiacyjne 3M radzą sobie
z nimi znakomicie, a dodatkowy ich atut stanowi podnoszenie kontrastu obrazu,
co wydatnie poprawia komfort jego oglądania.
Ochrona danych
Dawniej problem ochrony poufnych informacji był przez wielu bagatelizowany.
Sytuacja ta zmieniła się diametralnie po wprowadzeniu przepisów, które nakazują firmom troszczyć się o dyskrecję w zakresie danych osobowych. Filtry
prywatyzujące 3M nie tylko dbają o nasze oczy, ale i bronią przed niechcianymi
spojrzeniami informacje wyświetlane na monitorach. Zostały tak
Wschodzące gwiazdy
19
skonstruowane, aby wyświetlany obraz widziała wyłącznie osoba, która znajduje się naprzeciw ekranu. Ich znaczenie wzrasta obecnie wraz z rozpowszechnianiem się komputerów przenośnych. Podczas pracy w podróży filtr na ekranie
laptopa chroni dane i dzięki temu zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa.
Filtry prywatyzujące znajdują zastosowanie w miejscach, gdzie przetwarzane są
ogromne ilości poufnych danych oraz tam, gdzie pracownicy muszą być mobilni. Coraz częściej stosuje się je w hotelach, bankach, urzędach oraz w działach
personalnych i finansowych przedsiębiorstw. Wygoda, jaką dają użytkownikowi
komputera takie urządzenia, sprawia, że ich popularność rośnie z dnia na dzień.
Firma 3M ma w swojej ofercie filtry, które pasują do monitora dowolnej wielkości. Osoby pracujące przy monitorach z czarnymi obudowami mogą nabyć filtry
z dostosowaną kolorystycznie ramką. Jakość produktów 3M – lidera w branży
Nowoczesne filtry produkowane
– została potwierdzona w wielu niezależnych testach, a sam producent daje na
przez 3M pomagają chronić
nie bezterminową gwarancję.
nasze urządzenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
a wyświetlane informacje przed
niepożądanymi spojrzeniami.
Ustawy i rozporządzenia:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Rozdz. 5 art. 36
Administrator danych jest obowiązany do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
Osoba użytkująca komputer przenośny zawierający dane osobowe zachowuje szczególną ostrożność podczas
jego transportu, przechowywania i użytkowania poza obszarem, o którym mowa w §4 pkt 1 rozporządzenia,
w tym stosuje środki ochrony kryptograficznej wobec przetwarzanych danych osobowych.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. stanowi, iż
pracodawca jest zobowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkownikom, zaś „ekran monitora powinien być pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr”.
20
Wschodzące gwiazdy
3M
wprowadza
nową rodzinę
złącz
LC Hot Melt
Dzięki wprowadzeniu nowatorskiej technologii Hot Melt,
wtyki LC charakteryzują się:
• łatwością i szybkością instalacji,
• wygodą zakańczania,
• pewnością połączeń,
• niskim współczynnikiem tłumienności wtrąceniowej.
3M LC Hot Melt są zgodne ze specyfikacjami ISO 11801,
EN 50173 oraz EIA/TIA 568-B.3. Instalatorzy, którzy po-
3M poszerzył swoją ofertę w zakresie technik światłowo-
siadają zestaw montażowy 3M Hot Melt, mogą go rozsze-
dowych o nowe złącza LC Hot Melt. Wtyki 3M można
rzyć o zestaw LC, umożliwiający wykonywanie zakończeń
stosować zarówno do włókien jednomodowych, jak i wielo-
w tym standardzie. Składa się on z odpowiednio dociążo-
modowych. Doskonale pasują na kabel z płaszczem („buf-
nego uchwytu polerskiego, dzięki któremu kontakt włókna
fer”) 250 lub 900 mikronów oraz na powłokę zewnętrzną
z papierem jest równomierny i nie wymaga dodatkowego
1,8-2 mm i 2,8-3 mm.
nacisku.
3M™ Perfect-it™
III Ultrafina™
SE 50383
Mleczko
do usuwania
efektu hologramu
oraz kolistych
śladów
po polerowaniu
W końcowej fazie naprawy powłoki lakierniczej, podczas
polerowaniu oraz efekt hologramu. Ultrafina™ przeznaczo-
polerowania, na powierzchni lakieru powstają zwykle nie-
na jest do polerowania przy użyciu standardowych, elek-
wielkie koliste ślady. Przy dobrym oświetleniu mogą się
trycznych bądź pneumatycznych polerek rotacyjnych. Ła-
one uwydatniać, tworząc „hologramowe” wzory. Często są
twość jej zastosowania sprawia, że staje się ona popularna
one tylko pokrywane woskami lub środkami do nadawania
wśród lakierników, skuteczność zaś czyni ją cenną nawet
połysku, czasem mozolnie usuwa się je przy zastosowaniu
dla najbardziej wymagających właścicieli aut.
polerek oscylacyjnych.
Nieskazitelny połysk nada lakierowi samochodowemu
nowy produkt 3M. Mleczko polerskie Perfect-it™ III Ultrafina™ SE 50383 szybko i trwale usuwa koliste ślady po
Wschodzące gwiazdy
21
Przenośne
multimedium
Najnowszy projektor multimedialny 3M dzięki zastosowaniu technologii 3M Vikuiti™ Super Close Projection oraz
Hollywood Quality Video (HQVTM) pozwala na wyświetlanie obrazów i filmów doskonałej jakości z wyjątkowo małej
odległości. Już dystans 50 cm pozwala uzyskać idealny
obraz o przekątnej ponad 101 cm. Dźwięk może być odtwarzany w technologii Dolby Digital™ 5.1. Dodatkowo małe
wymiary i niewielki ciężar oraz wbudowane głośniki pozwa-
Stop
pękaniu stóp!
lają prowadzić prezentację lub oglądać filmy w każdych wa-
Zima nie służy stopom. Aby nie przemarzały, ukrywamy
runkach. Wbudowany odtwarzacz DVD sprawia, że projek-
je w grubych skarpetach i wysokich butach. Zapominamy
tor idealnie nadaje się zarówno do prezentacji biznesowych,
o nich, bo nie musimy ich eksponować. Codzienne zanie-
jak i kina domowego. Urządzenie jest już w sprzedaży.
dbania – brak nawyku używania po każdej kąpieli pumeksu
i stosowania co wieczór kremu – prowadzą do pękania
skóry pięt. Czasami winne są również uwarunkowania
genetyczne, czasami przyczyną może być rozwijająca się
3M™
Hookit™
233U
Nowe
15-otworowe
krążki ścierne
w organizmie choroba.
W każdym wypadku należy działać błyskawicznie. Stop
pękaniu stóp powiemy dzięki zastosowaniu najnowszego
preparatu na pękające stopy 3M™ Nexcare™ Foot Crack
Care. Przyspiesza on gojenie uciążliwych ran i bolesnych,
suchych pęknięć. Dzięki zawartym w jego składzie witaminom C i E oraz olejkowi z drzewka herbacianego nie
tylko usuwa dolegliwości, ale także delikatnie pielęgnuje
i wygładza skórę. Jest wodoodporny, przy użyciu mięk-
Nowe 15-otworowe krążki ścierne to wynik prac ba-
kiego w dotyku aplikatora łatwo się rozprowadza, a jego
dawczych, w trakcie których brano pod uwagę sugestie
warstwy nie trzeba wcale usuwać, wystarczy poczekać, aż
użytkowników tego produktu. Rezultat? Doskonały krą-
sama wchłonie.
żek ścierny o przedłużonej żywotności, który zapewnia
skuteczniejsze szlifowanie oraz znaczną redukcję pyłu
Zabiegi przy użyciu preparatu 3M™ Nexcare™ Foot Crack
w powietrzu. Liczne udoskonalenia w fazie projektowania,
Care pomogą niezawodnie, ale na wszelki wypadek warto
konstruowania i samej produkcji pozwoliły na stworzenie
również odwiedzić kosmetyczkę. Jeśli natomiast podczas
produktu o lepszych właściwościach odsysu pyłu, ograni-
chodzenia odczuwany jest silny ból, a skóra stóp przez
czonym zapychaniu i bardziej zwartej budowie. Krążki do-
dłuższy czas łuszczy się i krwawi, trzeba bezzwłocznie
stępne są w 11 gradacjach (od P80 do P500) wraz z cztere-
udać się do dermatologa. Tylko on może stwierdzić, czy
ma 15-otworowymi podkładkami, które pasuja do krążków
nasze problemy nie są na przykład objawem grzybicy, awi-
6, 7 oraz 9-otworowych.
taminozy, cukrzycy bądź zaburzeń hormonalnych.
22
Wschodzące gwiazdy
System 3M Easy Clean
Kompleksowe rozwiązania w zakresie czyszczenia podłóg
Łatwe i oszczędne sprzątanie
•
•
•
•
10 razy mniej ruchów mopem
Zmniejszenie nak³adów pracy - nawet o 70%
Zwiêkszenie wydajnoœci zespo³u 6 razy
Mniejsze do 80% zu¿ycie chemikaliów
do 800 m
2
do 60 m
2
do 400 m
System Easy Trap
System Easy Scrub
System Easy Shine
Sprz¹tanie na sucho
Zmywanie na mokro
Nak³adanie pow³ok
• Unikalna w³óknina czyszcz¹ca
• Kij z wbudowanym dozownikiem
• Innowacyjny dozownik pow³ok
• Szybkie i efektywne sprz¹tanie
na sucho g³adkich powierzchni
• Szybkie i efektywne sprz¹tanie
na mokro
• Doskonale zbiera nawet drobny
kurz, piasek, w³osy
• Zbiornik na p³yn w kiju wystarcza
do zmycia 60m2 powierzchni*
• 1 w³óknina wystarcza na 800m2
powierzchni*
• Super wydajne mopy czyszcz¹co
- myj¹ce, 2 rodzaje w³ókien
• Lekka, wygodna konstrukcja
zestawu, uchwyt z rzepem
• Wysoka estetyka sprz¹tania
- system bez wiadra i wózków
2
• 1 - osobowa obs³uga systemu
• £atwa i wydajna aplikacja
pow³ok do 400m2 powierzchni*
• Lekka, wygodna konstrukcja
zestawu
• Mopy mo¿na praæ
• System nie ulega zapychaniu
*Wydajnoœæ systemu zale¿y od warunków panuj¹cych na danym obiekcie. Szczegó³y w ulotkach.
Tak, jestem zainteresowana/y prezentacj¹. Zapraszam.
Nazwa firmy:
..............................................................................
Kod:
..............................................................................
Osoba kontaktowa: ..............................................................................
Miasto:
..............................................................................
Nazwa obiektu:
..............................................................................
e-mail:
..............................................................................
Adres: ul.
..............................................................................
Telefon kontaktowy: ..............................................................................
3M Poland Sp. z o.o.
Dzia³ Systemów Utrzymania
i Zabezpieczania Budynków
al. Katowicka 117
Kajetany, 05-830 Nadarzyn
tel.: 0-22 739-60-57
fax.: 0-22 739-60-03
[email protected], www.3m.pl
Do każdej prezentacji otrzymacie
Państwo upominek od firmy 3M
Wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie moich
danych osobowych w celach marketingowych przez 3M Poland Sp. z o.o.
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997,
Dz.U. 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami. Dane przekazuję dobrowolnie
razem z prawem do ich sprawdzania i poprawiania.
Data ..................................
Podpis ..............................................................
Prezentacje Easy Clean odbędą się w czasie do czterech tygodni od daty przesłania zgłoszenia do firmy 3M lub do lokalnego dystrybutora.
W trakcie prezentacji prosimy o obecność osób decyzyjnych lub odpowiedzialnych za utrzymanie czystości na Państwa obiekcie.
Prezentacje 3M Easy Clean System trwają do 31.03.2007. Firma 3M zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia akcji.
Brazylia
Kultura
Poznaj świat z 3M
Brazylia ukształtowała się w tyglu ras i narodowości. Melanż elementów euro-
Brazylia jako największy
pejskich, afrykańskich i amerykańskich dał podwaliny pod nową, wielce orygi-
kraj Ameryki Południowej
nalną kulturę. Doskonałą okazją do zapoznania się z nią jest słynny na cały świat
karnawał w Rio de Janeiro. Nie tylko tam ulice brazylijskich miast ożywają
zajmuje niemal połowę
wówczas mnóstwem kolorów, dźwięków i pulsują w rytm samby, narodowego
powierzchni kontynentu.
tańca tego kraju.
Została odkryta w 1500
Sport
roku przez Portugalczyków,
Brazylia przez wielu nazywana jest krajem samby i piłki nożnej. Reprezentacja
którzy w ciągu następnych
piłkarska tego kraju, w której grał niegdyś najsłynniejszy zawodnik na świecie
300 lat ją skolonizowali.
Pele, jest wielokrotnym zdobywcą trofeum Mistrzostw Świata. Prócz brazylijskiego futbolu coraz większe uznanie na świecie zyskuje Capoeira, tradycyjna
sztuka walki połączona z elementami tańca przy egzotycznej muzyce.
Związki z Polską
Brazylijska Polonia, według różnych źródeł, liczy sobie od 150 do 800 tys. osób.
23
Dopiero w 1889 roku stała się
republiką federacyjną. Rządy
demokratyczne były trzykrotnie
zastępowane przez dyktatury.
Jej największe skupiska znajdują się w południowych stanach: Paraná, Santa Ca-
Początek wyjścia z głębokiego
tarina, Rio Grande do Sul oraz w São Paulo. W celu reprezentowania wspólnoty
kryzysu społeczno-
brazylijsko-polskiej i jednoczenia Polaków rozsianych po całym terytorium Bra-
ekonomicznego miał miejsce
zylii w 1990 roku powstał związek Braspol z siedzibą w Kurytybie.
3M Brazylia
Oddział 3M Brazylia z siedzibą w Campinas (São Paulo) powstał
w 1946 roku, w czasach burzliwego rozwoju gospodarki tego
dopiero po dojściu do władzy
prezydenta Luiza Inácio Lula da
Silvy i partii lewicowych.
kraju. Wówczas oficjalna nazwa firmy brzmiała Durex Sandpaper
and Adhesives Tapes – Materiały Ścierne i Taśmy Klejące Durex.
Dzisiaj 3M Brazylia zatrudnia łącznie 3000 pracowników i posiada kilka lokalizacji produkcyjnych: Sumare, Itapetininga, Manus,
Mairinque i Ribeirao Preto. Z roku na rok brazylijski oddział 3M
zwiększa sprzedaż oraz liczbę zatrudnionych pracowników. W ubiegłym roku
brazylijska filia obchodziła swoje 60-lecie.
3M dostrzega w Brazylii wielki potencjał. W minionym roku 3M wybrało pięć
krajów, które w najbliższej przyszłości stanowić będą dla firmy najbardziej
atrakcyjne rynki poza granicami USA. Projekt ten nosi nazwę BRICP. Skrót
składa się z pierwszych liter nazw następujących państw: Brazylia, Rosją, Indie,
Chiny i Polska.
W ramach konkursu ogłaszanego co roku przez największy magazyn finansowy
w tym kraju, 3M Brazylia otrzymała już po raz siódmy tytuł Najlepszego Pracodawcy w Brazylii. Nagroda przyznawana jest za dobrze prowadzoną działalność
handlowo-produkcyjną, stałe wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań 3M na
rynek lokalny, kulturę firmy, dbałość o bezpieczństwo i komfort pracy.
3M Brazylia – siedziba główna w Sumare

Podobne dokumenty