Lista osób zakwalifikowanych do testów sprawności fizycznej

Komentarze

Transkrypt

Lista osób zakwalifikowanych do testów sprawności fizycznej
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH
DO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Michał
Tomasz
Grzegorz
Mateusz
Jacek
Ariel
Marcin
Rafał
Jarosław
Sławomir
Piotr
Andrzej
Fabian
Sebastian
Chrapek
Gapiński
Gołębiowski
Jóźwiak
Kacprzak
Koprowski
Łukasik
Nowasielski
Patora
Stegliński
Stępień
Ścibiorek
Zawadzki
Zbiros
Test sprawności fizycznej (podciąganie na drążku, bieg na 1000 m., bieg na
50 m., wejście asekurowane na drabinę mechaniczną) zostanie przeprowadzony w
siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Łódzkiego
Wschodniego w Koluszkach ul. Słowackiego 28, w dniu 9 września br. Kandydaci
winni stawić się o godzinie 1000 i posiadać dowód osobisty, strój sportowy oraz
obuwie sportowe.
Lista osób zakwalifikowanych do testu z pływania zostanie opublikowana
10 września br.

Podobne dokumenty