Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Transkrypt

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO
Żłobek EPIONKOWO - Grupa „U progu przedszkola”
PROJEKT "Świat muzyki"
Dźwięki są częścią środowiska w którym żyjemy, a muzyka jest odzwierciedleniem tych
dźwięków oraz naszej ludzkiej wyobraźni. Projekt "Świat muzyki" (Dzień z muzyką)
realizujemy, aby zainteresowanie światem muzyki kształtować już w wieku przedszkolnym.
Podstawowym celem naszego projektu jest rozbudzanie u dzieci radości z kontaktu
z muzyką, samodzielnym oraz grupowym muzykowaniem i kształtowaniem dodatkowych
form aktywności muzycznej, także poprzez taniec.
Dziecko już od najmłodszych lat swego życia odczuwa potrzebę ruchu, zabawy oraz kontaktu
ze sztuką. Dzięki włączeniu w tok zajęć muzyki i rytmu, ruchy dzieci stają się bardziej płynne
i harmonijne, łatwiej zapamiętują nowe kombinacje, pamięć staje się bardziej plastyczna.
Ułatwia to dzieciom rozwijanie i wzbogacanie ich inwencji twórczej. Muzyka w sposób wręcz
magiczny jest w stanie otworzyć wnętrze dziecka. Dzięki temu może ono coraz lepiej wyrażać
samego siebie w formie najbardziej naturalnej dla człowieka, czyli w ruchu. Dziecko nabiera
większej pewności siebie i staje się bardziej otwarte. Aktywne wychowanie przez sztukę
kieruje na właściwą drogę proces wychowawczy, pobudza wyobraźnię, daje możliwości
poszukiwania własnych dróg twórczych i pozwala na rozwój osobowości.
Formy umuzykalnienia dzieci w wieku przedszkolnym:
1. Śpiew jest najłatwiejszą, najbliższą dziecku formą działalności muzycznej, przez
którą rozwija się nie tylko aparat głosowy, ale także wrażliwość emocjonalną
i estetyczną dzieci.
2. Gra na instrumentach jest formą zabawy i manipulowania dźwiękiem. Podczas
muzykowania na instrumentach dzieci uczą się świadomie operować takimi cechami
dźwięku jak: tempo, dynamika, rytm oraz wysokość. Efekty akustyczne uzyskujemy
również grając na łyżeczkach, pałeczkach, kluczach, pocierając papier o papier.
Wszystko to wzbogaca dziecko, rozbudza zainteresowanie i powoduje chęć dalszego
poszukiwania źródeł dźwięku.
Strona 1 z 2
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO
3. Ruch przy muzyce ma na celu przede wszystkich kształcenie poczucia rytmu. Ruch
jest naturalną potrzebą dziecka, warunkuje jego prawidłowy rozwój. Ponadto dziecko
odczuwa potrzebę reagowania ruchem na dźwięk, rytm, czy inne elementy muzyczne,
dlatego ruch oprócz śpiewu jest dominującą formą wychowania muzycznego.
W przedszkolu stosowane są zabawy rytmiczne, taneczne, porządkowe, orientujące
w przestrzeni.
4. Słuchanie muzyki wpływa na wyrabianie umiejętności zwracania uwagi i słuchania
zjawisk akustycznych z otoczenia dziecka. Prowadzone jest w dwóch formach:
słuchanie muzyki żywej (utworów granych przez nauczyciela, uczestniczenie
w koncertach zorganizowanych) oraz przez słuchanie muzyki mechanicznej. Przez
zwrócenie uwagi na charakterystyczne cechy utworu, wyzwalamy w dziecku
pozytywne emocje. Intensywność przeżywania będzie większa, gdy zaproponujemy
dziecku wyrażanie swoich wrażeń przez ruch, grę na instrumentach bądź w formie
plastycznej.
5. Aktywność taneczna - taniec dla dziecka to sposób przeżywania i przekazywania
emocji. Ćwiczenia taneczne zaspokajają nie tylko ruchowe potrzeby dziecka, ale także
rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych, tj. spostrzegawczość, pamięć,
koncentracja, szybka reakcja, koordynacja wzrokowo
- ruchowa, orientacja
w schemacie własnego ciała i w przestrzeni. Dziecko w sytuacjach codziennego życia
wykonuje wiele różnych ruchów: biega, skacze, podskakuje, unosi ręce, klaszcze
w dłonie, porusza każdą częścią ciała. Gdy usłyszy muzykę, zaczyna tańczyć
wykorzystując naturalne ruchy.
PLAN realizacji Projektu „Świat muzyki” – zobacz>>>
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty