zakup pojazdu specjalnego

Transkrypt

zakup pojazdu specjalnego
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO:
Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
Nazwa zadania: Zakup specjalistycznego samochodu, wielozadaniowego wozu ssąco asenizacyjnego umożliwiającego jednocześnie płukanie kanału i usuwanie
nieczystości, czyszczenie kanałów z jednoczesnym odzyskiem wody.
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 1.435.000,00 zł (netto)
Wysokość oraz forma dofinansowania: Pożyczka niskooprocentowana (3,5 %
w skali roku) z WFOŚiGW w wysokości 861.000,00 zł.
Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu:
www.wfosigw.wroclaw.pl.

Podobne dokumenty