Instruktarz i pokaz szkolenia psów myśliwskich tropowców i

Transkrypt

Instruktarz i pokaz szkolenia psów myśliwskich tropowców i
Szkolenie psów myśliwskich tropowców,
posokowców i dzikarzy
w dniu 13 października 2012r.
na terenie Koła Łowieckiego
,, MEWA”
w Braniewie
(domek myśliwski przy leśniczówce Baranówka)
Program
Godzina
900 - 1030
Temat
Wykład teoretyczny:
- Regulamin prób i konkursów pracy psów myśliwskich PZŁ – próby i
konkursy tropowców, posokowców, dzikarzy, rola prób i konkursów w
szkoleniu psów.
- Sposób i zasady zakładania ścieżki tropowej –farba, sztuczny trop, sprzęt,
długość i przebieg ścieżki, zestrzał, złom kierunkowy, łoże, załamanie
ścieżki, oznaczenie przebiegu ścieżki.
.
1030 - 1200
Szkolenie w zakresie posłuszeństwa – nauka siadania i warowania,
przywołanie psa, pozostawienie psa (odłożenie), chodzenie z psem na smyczy i
bez smyczy – omówienie i zajęcia praktyczne.
1200 - 1300
1300 - 1600
Przerwa na posiłek (bigos, kawa, herbata)
Oswajanie ze strzałem z broni myśliwskiej - (zasady postępowania z psami
młodymi i nieostrzelanymi)
Zakładanie ścieżek tropowych - (praktyczna nauka).
Praca psów na ścieżkach tropowych – (akcesoria używane podczas pracy na
farbie, praca na otoku, praca luzem, oszczekiwacze i oznajmiacze, współpraca
z przewodnikiem – omówienie i zajęcia praktyczne).
Uczestnik szkolenia powinien posiadać:
- obrożę z otokiem o długości minimum 6m,
- gwizdek,
- dowód aktualnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
Uczestnictwo w szkoleniu
prosimy zgłosić do dnia 8.10.2012 r. do kol. Mariusza Szemplińskiego
e-mailem [email protected] lub telefonicznie 509501073
Z poważaniem
Darz Bór
Przewodniczący Komisji Kynologicznej
Tomasz Janiuk

Podobne dokumenty