Wymagania na zaliczenie zajęć z edytora tekstu MS Word

Transkrypt

Wymagania na zaliczenie zajęć z edytora tekstu MS Word
Wymagania na zaliczenie zajęć z edytora tekstu MS Word
Umiejętności:
1. Ustawienia strony (marginesy, na oprawę, orientacja strony itd)
2. Nagłówek i stopka (wprowadzanie różnych nagłówków/stopek w tym samym
dokumencie)
3. Wstawienie numeru stron, podziału na sekcję, podziału na stronę (po co
istnieją elementy podziału),
4. Wstawianie i formatowanie obrazów
5. Definiowanie (modyfikacja) stylów w MS Word
6. Formatowanie czcionki (rodzaj, styl, wielkość, kolor itd)
7. Formatowanie akapitu (wcięcia akapitu, wcięcia specjalne, odstępy przed, po,
interlinia itd)
8. Zgodność z pisownią w języku polskim (twarda spacja, miękki enter)
9. Opcja “kopiowanie formatu”
10. Edytor równań
11. Automatyczne generowanie spisu treści
TI – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi
Paweł Mateja

Podobne dokumenty