Konkurs plastyczny „Światło Poczuj”

Transkrypt

Konkurs plastyczny „Światło Poczuj”
Konkurs plastyczny „Światło Poczuj”
Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się patrzed przez okno na tnące niebo
błyskawice? Czy czułeś/aś kiedyś magię tlącej się w ciemnym
mieszkaniu świecy? Czy patrzyłeś/aś przez palce na słooce, które
muskało Twoją twarz przyjemnym ciepłem? Czy chod raz zachwycił
Cię spektakularnie malujący się na niebie zachód słooca, a może
kiedyś nie mogłeś/aś oderwad oczu od przeszywających poranną
mgłę promieni budzącego się dnia? Czy kiedykolwiek poczułeś/aś
światło?
Ten konkurs ma Cię natchnąd do poszukiwao. To światło jest tym co
nadaje światu koloru, to ono sprawia że widzimy i potrafimy
zachwycid się pięknem natury. Niech twoja inspiracją będą dzieła
impresjonistów. Ich pełne koloru i światła dzieła są próbą uchwycenia
zmieniającego się świata zależnie od pory dnia. Twórcy tacy jak
Auguste Renoir, Alfred Sisley, Claude Monet, Edgar Degas czy Camille
Pissarro starali się złapad uciekające chwile. Ty tez spróbuj!
ORGANIZATOR:
Młodzieżowa Rada Gminy Rzgów
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
- wiek uczestników: 13-21 lat
- format pac: od A3 (29x42) do B1 (70x100)
- technika: rysunek, malarstwo, grafika; Każda technika płaska (z wyjątkiem fotografii)
- Prace mogą zgłaszad placówki (np.: szkoła, dom kultury itp.) oraz osoby prywatne
- Każda praca powinna na odwrocie zawierad następujące informacje: Imię i nazwisko, wiek
autora, adres placówki i nazwisko instruktora pod kierunkiem którego praca powstała (nie
dotyczy osób prywatnych), dane kontaktowe ( numer telefonu, e-mail)
- każdy uczestnik może zgłosid maksymalnie 3 prace
- prac nie należy rolowad ani oprawiad
TERMINY:
- termin składania prac do 11 lipca 2014 roku
Urząd Gminy w Rzgowie
ul. Konioska 8;
62-586 Rzgów
z dopiskiem „Konkurs plastyczny Światło Poczuj”
- o terminie ogłoszenia wyników połączonego z rozdaniem nagród uczestnicy zostaną
poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.
____Prace oceni jury powołane przez organizatora.
prace zostaną ocenione pod kątem: oddania tematu, estetyki wykonania oraz ogólnego
wrażenia.
NAGRODY:
- Dla najlepszych przewidziane są nagrody rzeczowe
Przyznana zostanie również dodatkowa nagroda, dla pracy która uzyska najwięcej „lajków”
podczas głosowania internautów na profilu MRG na stronie www.facebook.com
( www.facebook.com/mlodziezowyrzgow )w dniach od 21.07.2014r. do 27.07.2014r.
………………………………………
Prace można odebrad po rozdaniu nagród . Nieodebrane prace przechodzą na własnośd
organizatora.
Na wyraźne życzenie autora prace mogą zostad odesłane drogą pocztową na koszt autora.
Młodzieżowa Rada Gminy Rzgów
Urząd Gminy w Rzgowie
ul. Konioska 8;
62-586 Rzgów

Podobne dokumenty