Zacisk kablowy – mały element wielkiej wagi

Transkrypt

Zacisk kablowy – mały element wielkiej wagi
OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY
Zacisk kablowy
– mały element wielkiej wagi
Mały element wielkiej wagi, czyli jak wykonać rozdzielnicę elektryczną
z zachowaniem wysokiej jakości, nie dopłacając do całego projektu.
P
odczas projektowania
urządzenia elektrotechnicznego bierze się pod
uwagę wszystkie możliwe parametry elektryczne, warunki
środowiskowe, otoczenie zewnętrzne oraz potrzeby wynikające z zastosowania danego
rozwiązania. Często pozostawia się rezerwę na wypadek rozbudowy urządzenia. Następne
etapy to: prefabrykacja urządzenia, montaż w miejscu docelowym oraz uruchomienie.
Na tych etapach bardzo często
zapomina się o właściwych połączeniach między poszczególnymi
aparatami oraz pomiędzy urządzeniem a siecią elektroenergetyczną. Połączenia te najczęściej
wykonuje się za pomocą kabli
i przewodów połączonych zaciskami, a przy większych prądach,
za pomocą szynoprzewodów.
Od rodzaju i sposobu zastoso66
wania zacisków zależeć będą
niezawodność i bezpieczeństwo
pracy tworzonego urządzenia,
dlatego warto zastosować niezawodne zaciski najwyższej jakości, gwarantujące poprawną
pracę urządzeń.
Cechy dobrego zacisku:
 część przewodząca zacisku
Elektroinstalator 11/2012
wykonana jest z monobloku
ze specjalnych stopów metali, w który wkręcone są śruby imbusowe. Gwarantuje
to możliwość dokręcania śruby z dużą siłą oraz że całość
się nie rozpadnie;
 specjalna konstrukcja szczęki zacisku oraz śruby, które
pokryte są pastą stykową,
zapewniają właściwy docisk
zarówno małych i dużych
przekrojów, jak i drutu lub
linki, bez konieczności stosowania tulejek oraz końcówek
kablowych. Zacisk taki można
montować wielokrotnie, bez
ryzyka pęknięcia;
Część przewodząca zacisków Ensto Clampo Pro wykonana jest z monobloku, ze specjalnych stopów
metali, w który wkręcone są śruby imbusowe
Specjalna konstrukcja szczęki zacisku Ensto Clampo Pro oraz
śruby, które pokryte są pastą stykową, zapewniają właściwy docisk
Istnieje możliwość połączenia dwóch rodzajów kabli: miedzianych
i aluminiowych w jednym zacisku Ensto Clampo Pro
 możliwość podłączenia do każdej komory zacisku dwóch rodzajów kabli: miedzianych i alu-
miniowych. Jest to uniwersalne
rozwiązanie, skutkujące brakiem ewentualnych proble-
mów podczas przyłączania
urządzenia do istniejącej sieci.
Często złożeniem urządzenia
wg projektu zajmuje się jeden
zespół, a inny wykonuje jego
montaż. Możliwość zastosowania jednego typu zacisków,
niezależnie od wyprowadzonych kabli, eliminuje problemy z ich doborem podczas
montażu;
 dobry zacisk powinien cechować się aprobatą techniczną
energetyki oraz przemysłu.
Poza znakiem CE, często potrzebne są międzynarodowe
certyfikaty, w tym UL, ULc,
Gost R. Ich obecność to brak
przeszkód formalnych w drodze do certyfikacji urządzenia
oraz eksportu do takich krajów
jak: USA, Kanada czy Rosja.
 świadectwem jakości produktu jest jego wieloletnia obecność na rynku. W przypadku
rozbudowy urządzenia można
dokupić i zamontować nowe
zaciski obok już istniejących.
Duża gama akcesoriów dodatkowych uzupełnia ofertę,
pozwalając użytkownikowi połączyć każdy nietypowy przewód, nawet po wielu latach
od montażu urządzenia.
W kwestii technicznej, należy zwrócić uwagę na aspekt dostępnej dokumentacji w postaci
kart katalogowych danego zaci-
sku, rysunków wymiarowych,
zdjęć i wizualizacji 3D, najlepiej
w języku polskim, dostępnych
na stronie internetowej producenta. Dokumenty te ułatwiają
projektowanie i montaż.
Od strony handlowej warto
zwrócić uwagę na dostępność zacisków w hurtowniach, a w razie
braków, czas dostawy nie przekraczający 24 godzin w dni robocze. Zespół doradców techniczno-handlowych pomaga dobrać
najlepsze rozwiązania w zakresie
połączeń oraz natychmiast reaguje
na uwagi dotyczące jakości. Jeżeli
zacisk jest uszkodzony, natychmiast następuje wymiana na nowy,
na koszt producenta.
Istotnym czynnikiem wyboru
jest cena. Zacisk wysokiej klasy
nie jest najtańszym rozwiązaniem
i dlatego producenci wybierają
inne typy połączeń. W efekcie gotowe urządzenie, które nie pracuje zgodnie ze swoimi założeniami, tworzy dodatkowe koszty,
zarówno po stronie odbiorcy, jak
i dostawcy. Dopiero wtedy można uświadomić sobie, ile można
było zyskać stosując odpowiednie zaciski, w myśl zasady: mały
element – wielkiej wagi.
■
Jarosław Rośczak
Regionalny Menedżer
Sprzedaży
Ensto Industrial Solutions
Dobry zacisk
powinien cechować
się aprobatą
techniczną energetyki
oraz przemysłu.
Poza znakiem CE,
często potrzebne są
międzynarodowe
certyfikaty, w tym UL,
ULc, Gost R.
Zaciski KE wraz z osłonami
www.elektroinstalator.com.pl
67

Podobne dokumenty