ENT_Ogłoszenie_maszynista pojazdów trakcyjnych

Transkrypt

ENT_Ogłoszenie_maszynista pojazdów trakcyjnych
Euronaft Trzebinia Spółka z o.o.
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku
maszynista pojazdów trakcyjnych
trakcja elektryczna/spalinowa
Zakres zadań na stanowisku:

obsługa pojazdu trakcyjnego w zakresie pracy liniowej i manewrowej

prowadzenie pociągów towarowych po sieci PLK i innych zarządców
infrastruktury oraz bocznicach

nadzór nad pracą pomocnika maszynisty

kontrola prawidłowości zapisu szybkościomierzy

prowadzenie dokumentacji związanej z pracą maszynisty
Od kandydatów oczekujemy spełnienia następujących wymagań:

co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu lokomotywy elektrycznej i/lub
spalinowej

świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko maszynisty

stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu

uprawnienia rewidenta oraz ustawiacza i/lub manewrowego będą dodatkowym
atutem

odpowiedzialność i sumienność

znajomość lokomotyw typ: ST43, T448p, SM42, ET21, EU07 będzie
dodatkowym atutem
Oferty:
CV + list motywacyjny + kserokopie dokumentów potwierdzających
egzaminy kwalifikacyjne
prosimy składać
w dziale Sprawy Pracownicze Rafinerii Trzebinia S.A.
32-540 Trzebinia ul. Fabryczna 22
ogłoszenie ważne do odwołania
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. O terminie rozmowy
kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
W CV prosimy zamieścić oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych)"

Podobne dokumenty