Wiersze na Dzień Matki

Transkrypt

Wiersze na Dzień Matki
Dla naszych Mam
Z okazji Dnia Mamy, który przypada 26 maja chętni uczniowie klas
piątych postanowili napisać swoim ukochanym Mamom wiersze. Niech będą
one wyrazem miłości oraz szacunku, jaki na co dzień dzieci od nich otrzymują.
Mamo
Moja mamo kochana,
Myślę nad tym wierszem od rana
I nic nie mogę wymyślić,
Bo jesteś wspaniała!
śadne słowa nie wyraŜą
Jaka jesteś dla mnie,
Wszystkie dzieci o takiej mamie marzą,
Ale mogą ja mieć tylko we śnie.
Ty jesteś najlepsza ze wszystkich matek,
Bo umiesz pomóc i mnie rozumiesz.
Ja z Twoich wszystkich dziatek
Pragnę najbardziej jak umiem podziękować Ci.
Ola
Kochana mamo, zacznę normalnie,
śe z Tobą w domu jest bardzo fajnie.
W smutku lub w radości
Ty uczysz mnie Ŝycia w miłości.
Dzisiaj za dobroć chcę Ci podziękować
I bukiet kwiatów Tobie darować.
Marcin
Moja mama
Moja mama z rana zrobi mi śniadanie
Daje równieŜ witaminki
Te dla chłopaka i dziewczynki.
Zabiera mnie teŜ wycieczki i pyszne
Lody pałeczki.
Kiedy jest sztywna atmosfera, mama ja rozwesela
Gdy mi smutno zabiera mnie na lody
I samochody.
A kiedy Mamie jest smutno, ja ją pocieszam
I rozśmieszam.
Gdy wszystkim źle, mama robi coś pocieszającego
I do zjedzenia pysznego.
Jakub
Dla Ciebie mogę zrobić wszystko,
Nawet zbudować zamczysko!
Mogę skraść promyk słońca,
śebyś czuła powiew gorąca.
Na pamiątkę serca mego,
Które w tobie kiedyś biło.
Dominik
Kochana Mamusiu!
Ty jesteś z nami.
Ty prowadzisz nas dobrą drogą.
Ty pomagasz w trudnych sprawach.
Kochana Mamusiu!
Ty Ŝyjesz na co dzień z nami
Ty pomagasz nam w ukryciu prawdy u taty.
Kochana Mamusiu!
Ty zawsze będziesz naszą mamą.
Kochamy Cię codziennie na nowo!
Amanda
Najcudowniejsza
Moja mama to jest skarb
KaŜdej ceny jest wart.
Zawsze u niej wsparcie mam,
Dlatego ją Wielbie i kocham.
Jest dla mnie najwaŜniejsza
Najmilsza i najcudowniejsza.
Nie oddam jej za nic w świecie,
Bo lepszej mamy nie znajdziecie!
Wszystkiego mam mnie nauczyła.
Mówiła, Ŝebym zawsze była miła.
Kocham ja tak,
śe aŜ słów mi brak.
Nigdy nie zmienię zdania
Nawet bez zawahania!
Julka
Kochana mamo w dniu Twego święta,
Chcę abyś była zawsze uśmiechnięta.
śebyś zawsze mnie chwaliła
I ze swego syna dumna była.
Byś zawsze mnie kochała
I o mnie pamiętała.
Jakub
Jesteś dla mnie jak nadzieja,
Która dla mnie serce otwiera.
Poświęciłaś Ŝycie całe,
By wychować mnie naleŜycie.
Dziękuję Ci za ten trud.
A teraz Ci kwiaty w podzięce przynoszę.
Dziękuję Ci mamo za serca pogodę,
Ty wiesz, Ŝe Cię nie zawiodę.
Bo Dzień Matki jest raz w roku,
Szczęśliwy i pełen uroku.
W tym dniu składam Ci Ŝyczenia
Zdrowia, szczęścia, powodzenia!
Dziś powinnaś być królową,
Wypoczywać cały dzień.
Komplementów słuchać duŜo
Wszystko na skinienie mieć!
Nawet kiedy spojrzysz w niebo
I wypowiesz – To chcę mieć!
Dzisiaj będziesz miała wszystko,
Bo to właśnie jest Twój dzień!
Moja mama jest bezcenna!
Zawsze dobrze dla mnie chce.
A w tym dniu specjalnie
Zerwę kwiaty z łąki
I ułoŜę dla niej serce.
Niech zawsze dla niej bije.
Kamila
śyczę Ci kochana mamo
Zdrowia, szczęścia, miłości.
Kwiaty są piękne, róŜe i bzy
Ale Ŝaden nie dorówna Ci.
Mamo, siadaj blisko mnie,
Bo opowiem zaraz Ci.
Co dziś wymyśliłam dla Ciebie.
Psotów Ŝadnych, ale
Złotą broszkę dziś dostaniesz.
Oliwia

Podobne dokumenty