Rodzina katolicka - Ojciec Święty hamuje zapędy transplantologów

Transkrypt

Rodzina katolicka - Ojciec Święty hamuje zapędy transplantologów
Rodzina katolicka - Ojciec Święty hamuje zapędy transplantologów
wtorek, 18 listopada 2008 11:13
Agencja Zenit podała fragmenty wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI skierowanej do
uczestników międzynarodowego kongresu na temat transplantacji organów.
Tekst depeszy można przeczytać w lengłidżu na Forum Frondy, a ja chciałbym zwrócić uwagę
na parę rzeczy:
1. Papież przypomina, że decyzja o donacji organów ma być wolnym darem wynikającym z
miłości. W mojej opinii ton tej wypowiedzi kontrastuje mocno ze spotykaną często praktyką
wywierania nacisku psychicznego na rodziny ofiar wypadków. Nie pasuje to również do
polskiego prawodawstwa domniemującego zgodę na pobranie organów.
2. Pobranie organów możliwe jest tylko od nieżyjącego (w oryginale użyto słowa
"cadaver" oznaczającego dosłownie "trupa"), a w przypadku
najmniejszych wątpliwości należy kierować się zasadą nie szkodzenia dawcy. I znów staje mi w
pamięci artykuł z Ozonu, w którym opisywano przypadki osób, na których lekarze postawili
krzyżyk i szykowali pod pobranie organów do transplantacji, a których udało się uratować i mają
się dziś dobrze.
3. Papież nie wypowiadał się o definicji śmierci, pozostawiając ją nauce. Przypomniał
natomiast, że w orzekaniu śmierci nie może być miejsca na uznaniowość, i że definicja musi
być efektem szerokiego consesnusu w społeczności naukowej. Gdy zestawimy to z praktyką
(znaczne różnice w kryteriach orzekania śmierci mózgowej w poszczególnych krajach oraz
uznaniowość w polskim prawodawstwie) widzimy, że konieczna jest ogólnoświatowa debata
naukowa na temat istoty śmierci i jednoznacznego jej orzekania.
Jestem wdzięczny Ojcu Świętemu za głos rozsądku w świecie opętanym transplantologiczną
propagandą, której ulegli niedawno nawet polscy biskupi.
Tomek Torquemada
1/2
Rodzina katolicka - Ojciec Święty hamuje zapędy transplantologów
wtorek, 18 listopada 2008 11:13
Źródło: Fronda.pl
2/2

Podobne dokumenty