Pobierz program - Galeria Labirynt

Transkrypt

Pobierz program - Galeria Labirynt
KONFERENCJA / 21-22.02.2014
PROWADZĄCY: PROF. ZW. DR HAB. RYSZARD W. KLUSZCZYŃSKI
UL. POPIEŁUSZKI 5 / LUBLIN / WSTĘP WOLNY
PROGRAM
PIĄTEK, GODZ. 10.00
SOBOTA, GODZ. 10.00
Ryszard W. Kluszczyński (Uniwersytet Łódzki)
Video art – od autonomii do rozproszonej wszechobecności
Mariusz Wirski (Uniwersytet Gdański)
Wideo jako medium w kinie autobiograficznym
Gabriela Pienias (Uniwersytet Śląski w Cieszynie)
Projekcje wideo w przestrzeni publicznej według Krzysztofa
Wodiczko oraz problem dyslokacji i delokalizacji
Natalia Biesiada (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Maski i lustra. Autoportrety artystów współczesnych
w realizacjach wideo
Tomasz Załuski (Uniwersytet Łódzki)
Infermental – międzynarodowy magazyn artystyczny na
kasetach wideo (1980-1991)
Eliza Cieszkowska (Uniwersytet Jagielloński)
Performance w oku kamery. O twórczej roli montażu
Dagmara Rode (Uniwersytet Łódzki)
Uwagi o materiale znalezionym w sztuce wideo
Anna Bakiera (Katolicki Uniwersytet Lubelski),
Cezary Hunkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Znaczenie wideo w środowisku twórców graffiti. Fenomen
filmu – “Territtorial Pissing” NUGa
Jakub Kłeczek (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Uwikłania kamery przemysłowej w performance
Katarzyna Słoboda (Muzeum Sztuki w Łodzi)
Improwizacja zapośredniczona
PRZERWA, 13.30-14.30
PRZERWA, 13.30-14.30
Piotr Sikora (Małopolski Ogród Sztuki)
Kocham Cię Canonie 5De!
Marek Wołyński (Galeria Unit24)
Między white cubem a black boxem. Komunikacja i komfort
odbioru a współczesne sposoby aranżacji obrazów projektowanych
Marietta Kuźniewska (Poznań)
Sztuka wideo w twórczości współczesnych artystów kubańskich
Marcin Pastwa (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Czas przeszły ciągły – ruchome obrazy Tacity Dean
Marta Miś (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki)
Czy półkobiety istnieją? Fałszywy dokument jako strategia
autorska w filmach Jacka Malinowskiego
Bogumiła Śniegocka (Uniwersytet Jagielloński)
Filmy Wilhelma Sasnala w kontekście filozofii
Gilles’a Deleuze’a
Magdalena Długosz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Medytatywność wideo

Podobne dokumenty