Manual de utilizare

Komentarze

Transkrypt

Manual de utilizare
APARAT DE AER CONDITIONAT
www.heinner.ro
Model: HAC-9INVB / HAC-12INVB



Aer conditionat
Putere: 170-1680 W
Culoare: Alb
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Va multumim pentru alegerea acestui produs!
I.
INTRODUCERE
Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile si sa pastrati manualul pentru informari ulterioare.
Acest manual este conceput pentru a va oferi toate instructiunile necesare referitoare la
instalarea, utilizarea si intretinerea aparatului.
Pentru a opera unitatea corect si in siguranta, va rugam sa cititi acest manual cu instructiuni
cu atentie inainte de instalare si utilizare.
II.
CONTINUTUL PACHETULUI DUMNEAVOASTRA
Aparat de aer coditionat
 Telecomanda
 Manual de utilizare
 Certificat de garantie

1
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
III. MASURI DE SIGURANTA
Dacă utilizaţi aparat de aer condiţionat în ţările europene, vă rugăm să citiţi
următoarele informaţii:
1. Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârste începând de la 8 ani şi de către
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu lipsă de experienţă
sau cunoştinţe, numai dacă acestea sunt supravegheate sau instruite în ceea ce priveşte
utilizarea în siguranţă a aparatului şi dacă înţeleg pericolele pe care le implică utilizarea.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea nu trebuie efectuate de
către copii nesupravegheaţi.
ELIMINARE: Nu aruncaţi acest produs împreună cu deşeurile menajere nesortate.
Colectarea separată este necesară pentru ca aceste deşeuri să poată fi supuse unui
tratament special.
2. Este interzisă eliminarea acestui aparat împreună cu deşeurile menajere. Există mai
multe posibilităţi pentru eliminare:
A) Autoritățile municipale au creat sisteme speciale de colectare, unde utilizatorul
poate elimina în mod gratuit deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
B) La cumpărarea unui produs nou, vânzătorul preia produsul vechi fără ca acest lucru
să implice costuri pentru utilizator.
C) Producătorul preia aparatul vechi şi îl elimină fără ca acest lucru să implice costuri
pentru utilizator.
D) Dat fiind faptul că produsele vechi conţin resurse valoroase, acestea pot fi vândute
la punctele de colectare a fierului vechi.
Eliminarea deşeurilor în păduri sau în natură vă pune în pericol sănătatea, deoarece
substanţele periculoase ajung în pânza de apă freatică şi în lanţul alimentar.
Pentru a preveni rănirea utilizatorului sau altor persoane şi deteriorarea bunurilor,
trebuie respectate instrucţiunile următoare. Utilizarea incorectă ca urmare a ignorării
instrucţiunilor poate cauza accidentări sau deteriorări. Gravitatea este clasificată prin
următoarele indicaţii:
AVERTISMENT
ATENŢIE
Acest simbol indică pericolul de moarte sau vătămare gravă.
Acest simbol indică pericolul de rănire sau deteriorare a bunurilor.
Semnificaţiile simbolurilor
utilizate în acest manual sunt prezentate mai jos.
.
Strict interzis.
Asiguraţi-vă că urmaţi instrucțiunile.
2
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
• Nu prelungiţi cablul şi nu utilizaţi prize multiple. O conexiune electrică
necorespunzătoare, o izolaţie slabă sau o tensiune mai mare decât cea permisă
poate provoca un incendiu.
• Nu vă expuneţi corpul la fluxul direct de aer rece pentru o perioadă îndelungată.
• Nu introduceţi degetele, tije sau alte obiecte în orificiile de admisie şi evacuare a
aerului.
• Nu încercaţi să reparaţi, să mutaţi sau să modificaţi pe cont propriu aparatul de
aer condiţionat. Contactaţi întotdeauna unitatea de service.
• Nu scoateţi ştecărul din priză trăgând de cablu. Ţineţi ferm ştecărul şi scoateţi-l
din priză. În caz contrar, cablul poate fi deteriorat.
• Nu folosiți aparatul de aer condiţionat într-o cameră umedă, cum ar fi o camera
de baie sau spălătorie.
• Nu acţionaţi comutatoarele cu mâinile ude. Pericol de electrocutare!
• Nu utilizaţi aparatul în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat.
• Nu puneţi alimente, aparate de măsură, plante, animale, vopsea etc. pe aparat.
• Nu expuneţi direct plantele sau animalele la fluxul de aer.
• Nu curăţaţi aparatul de aer condiţionat cu apă.
• Nu utilizaţi produse de curăţare inflamabile, deoarece acestea pot provoca un
incendiu sau pot deforma componentele aparatului.
• Nu puneţi în apropierea dispozitivului obiecte care emit flacără, în cazul în care
acestea pot fi afectate direct de către aerul evacuat.
• Nu păşiţi pe unitatea exterioară şi nu aşezaţi obiecte pe aceasta.
• Nu utilizaţi o bază instabilă sau ruginită.
• Nu instalaţi aparatul de aer condiţionat în locuri unde pot fi emise gaza
inflamabile. Gazele emise se pot acumula şi pot cauza o explozie.
• În cazul în care uşile sau ferestrele sunt deschise (sau dacă umiditatea este foarte
mare) nu lăsaţi aparatul de aer condiţionat să funcţioneze pentru o perioadă
îndelungată.
• Îndepărtaţi toată murdăria de pe ştecăr şi conectaţi-l ferm la priză. Ştecărele
murdare pot duce la producerea unui incendiu sau la electrocutare.
• În cazul în care simţiţi miros de ars, opriţi imediat aparatul şi deconectaţi
ştecărul. Contactaţi unitatea de service.
• Înainte de a începe operaţiile de curăţare, opriţi aparatul şi scoateţi ştecărul din
priză.
• Utilizaţi cablul de alimentare specificat.
• Pentru instalarea acestei unităţi, contactaţi un instalator autorizat.
• Pentru repararea sau întreţinerea acestei unităţi, contactaţi un tehnician de
service autorizat.
• Copiii trebuie atent supravegheaţi, astfel încât aceştia să nu se joace cu aparatul
de aer condiţionat.
3
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) care au
capacităţile fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cărora le lipsesc experienţa şi
cunoştinţele necesare, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite să utilizeze
aparatul de către o persoană responsabilă de siguranţa lor.
• Dacă aparatul de aer condiţionat este utilizat împreună cu alte încălzitoare, aerul
trebuie reîmprospătat periodic, pentru evitarea riscului lipsei de oxigen.
• Scoateţi ştecărul din priză dacă intenţionaţi să nu utilizaţi aparatul pentru o
perioadă de timp mai lungă. Acumularea de praf poate provoca un incendiu.
• Opriţi aparatul de aer condiţionat şi scoateţi ştecărul din priză în timpul
furtunilor. Piesele electrice pot fi avariate.
• Verificaţi conectarea corectă a furtunului de scurgere. În caz contrar, pot apărea
scurgeri de apă nedorite.
• Asiguraţi-vă că apa de condensare se scurge fără probleme. În cazul în care apa
de condensare nu se scurge corespunzător, pot apărea deteriorări.
• Aparatul de aer condiţionat trebuie să fie legat la pământ în conformitate cu
reglementările locale.
• Din motive de siguranţă electrică, vă recomandăm instalarea unui disjunctor de
protecţie acţionat de curentul de scurgere la pământ.
• Pentru evitarea pericolelor, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau persoane cu o
calificare similară.
4
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
IV. DESCRIEREA APARATULUI
Denumirea componentelor:
Unitate interioara
1. Panou frontal
2. Admisie aer
3. Filtru de aer
4. Evacuare aer
5. Grilă de ventilaţie orizontală
6. Fantă de ventilaţie verticală (la interior)
7. Panou de afişare
Unitate exterioara
8. Conductă de legătură
9. Cablu de conectare
10. Supapă de închidere
Nota: Imaginile din acest manual au doar scop informativ. Forma reală a panoului frontal şi
cea a afişajului de pe unitatea interioară pot fi uşor diferite. Forma reală este de referinţă.
5
www.heinner.com
fresh
defrost
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
run
timer
run
timer
(A)
fresh
defrost
(B)
V.
Indicator luminos
 Indicator luminos FRESH (opţional)
Acest indicator se aprinde atunci când este activată funcţia
Clean Air (purificare a aerului).
 Indicator luminos DEFROST
(doar pentru modelele cu răcire şi încălzire): Acest indicator
se aprinde atunci când aparatul începe să dezgheţe automat
sau când funcţia de control a aerului cald este activată în
modul de încălzire.
 Indicatorul pentru TEMPERATURĂ
Afişează temperatura atunci când aparatul de aer condiţionat
este în funcţiune.
În cazul unei defecţiuni, afişează codul acesteia.
 Indicator luminos RUN
Acest indicator se aprinde atunci când aparatul de aer
condiţionat este în funcţiune.
 Indicator luminos TIMER
Acest indicator se aprinde atunci când funcţia Timer
(Temporizator) este activă.
UTILIZARE
Funcţii speciale
Detectarea scurgerii agentului de răcire
Cu ajutorul acestei noi tehnologii, atunci când unitatea detectează scurgerea agentului
de răcire, aparatul va afişa codul EC şi va continua să îl afişeze intermitent.
Funcţia de memorare a unghiului de deschidere a fantei de ventilaţie (opţional):
Pentru păstrarea unghiului de siguranţă, cu ajutorul acestei funcţii, unghiul de
deschidere a fantei de ventilaţie orizontale este memorat.
Dacă unghiul este depăşit, aparatul va memora limitele unghiului de siguranţă. În
următoarele cazuri, aparatul va reveni la unghiul standard: 1) la apăsarea
comutatorului manual, 2) la deconectarea şi reconectarea ştecărul. Astfel, vă
recomandăm ca unghiul de deschidere a fantei orizontale să nu fie prea mic, în cazul în
care se formează condens care picură din fanta orizontală.
Funcţia de CURĂŢARE AUTOMATĂ (opţional)
1. Această funcţie este utilizată după oprirea procesului de răcire, pentru a curăţa
evaporatorul şi pentru a-l menţine curat pentru următorul proces de răcire.
2. Unitatea va funcţiona după cum urmează: modul FAN ONLY (doar ventilator) cu
viteză redusă a ventilatorului -- Modul încălzire cu viteză redusă a ventilatorului (doar
pentru modelele cu răcire şi încălzire) --- modul FAN ONLY (doar ventilator)-- Modul
Stop --- Oprire.
6
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
3. Această funcţie este disponibilă în modurile COOL (AUTO COOL, FORCED COOL)
şi DRY.
4. Înainte de activarea funcţiei, se recomandă utilizarea aparatului în modul de
răcire timp de aproximativ o jumătate de oră. Odată ce funcţia de curăţare automată
este activată, setările temporizatorului vor fi anulate.
5. În timpul funcţionării în modul de Curăţare Automată, la apăsarea butonului SELF
CLEAN (curăţare automată) de pe telecomandă, curăţarea va înceta, iar aparatul se
va opri automat.
Funcţia de CURĂŢARE A AERULUI (disponibilă pentru anumite modele )
Îmbunătăţirea calităţii aerului din încăperi este unul dintre scopurile aparatului de
aer condiţionat. Acest aparat de aer condiţionat este echipat cu ionizator sau colector
de praf cu plasmă (în funcţie de model). Cu ajutorul anionilor generaţi de către
ionizator, sistemul de circulare a aerului umple camera cu un aer răcorilor, natural şi
sănătos. Colectorul de praf cu plasmă generează o zonă de ionizare prin care aerul
este transformat în plasmă. Praful, fumul şi particulele de polen sunt reţinute de
către filtrul electrostatic.
Funcţia anti-mucegai (opţional)
În cazul opririi aparatului în modurile COOL, DRY, AUTO (Cool), acesta va continua să
funcţioneze timp de aproximativ 7-10 minute (în funcţie de model), la o viteză redusă
a ventilatorului. În cazul opririi aparatului în modul HEAT, acesta va continua să
funcţioneze timp de aproximativ 30 de secunde la o viteză redusă a ventilatorului.
Aceasta va ajuta la eliminarea apei de condensare din evaporator şi va preveni
apariţia mucegaiului.
În cazul activării funcţiei anti-mucegai, nu reporniţi aparatul de aer condiţionat
înainte de oprirea completă a acestuia.
NOTĂ: Acest manual nu include instrucţiunile privind utilizarea telecomenzii. Pentru
detalii, consultaţi <<Instrucţiunile pentru utilizarea telecomenzii>>furnizate
împreuna cu aparatul.
Temperatura de functionare
Mod
Răcire
Temperatură
Temperatura camerei
Temperatura exterioară
O
O
Încălzire
Uscare
17 C~32 C
0 C~30 C
10 C~32 OC
(62 OF~90 OF)
(32 OF~86 OF)
(50 OF~90 OF)
0 OC ~ 50 OC
32 OF ~ 122 OF
-15 OC~50 OC/ 5 OF~122 OF
O
O
-15 OC ~ 30 OC
5 OF~ 86 OF
O
0 OC ~ 50 OC
32 OF ~ 122 OF
Pentru modelele cu sistem
de răcire la temperatură
scăzută
7
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
NOTĂ:
1. Performanţa optimă va fi obţinută în cadrul acestor intervale ale temperaturii
de funcţionare. Dacă aparatul de aer condiţionat este utilizat în afara intervalelor
menţionate mai sus, pot fi activate unele funcţii de protecţie care pot duce la
funcţionarea anormală a aparatului.
2. Dacă aparatul de aer condiţionat răceşte pentru o perioadă îndelungată o
incintă în cadrul căreia umiditatea este ridicată (peste 80%), apa de condensare se
poate scurge din unitate. Vă rugăm să alegeţi unghiul maxim (vertical fată de podea)
al fantei de ventilaţie verticale şi modul de ventilare la viteză ridicată (HIGH).
Sugestie: Pentru aparatele cu încălzitor electric, atunci când temperatura ambiantă
este sub 0ºC (32ºF), vă recomandăm să ţineţi aparatul în priză pentru a garanta o
funcţionare corespunzătoare
Acţionare manual
Unităţile sunt echipate cu un comutator pentru comandă manuală. Acesta poate fi
accesat prin deschiderea panoului frontal. Comutatorul este folosit pentru
acţionarea manuală în cazul în care telecomanda nu funcţionează sau sunt necesare
operaţii de întreţinere.
NOTĂ: Aparatul trebuie să fie închis înainte de utilizarea comutatorului pentru
comandă manuală. Dacă aparatul este în funcţiune, menţineţi apăsat comutatorul
pentru comandă manuală până la oprirea aparatului.
1. Deschideţi şi ridicaţi panoul frontal până când acesta se fixează.
2. O apăsare a comutatorului pentru comandă manuală activează funcţionarea
forţată în modul AUTO. Dacă apăsaţi de două ori în cinci secunde, unitatea activează
funcţionarea forţată în modul COOL (răcire).
3. Închideţi panoul cu fermitate pentru a ajunge în poziţia iniţială.
Auto cool
Comanda manuala
8
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Controlul direcţiei fluxului de aer
Reglaţi direcţia fluxului de aer în mod corespunzător. În caz contrar, există riscul de
disconfort sau de temperaturi inegale în cameră.
Reglaţi lamela fantei de ventilaţie orizontale folosind telecomanda.
Reglaţi manual grila de ventilaţie verticală.
Pentru a regla fluxul de aer pe direcţia verticală (sus - jos)
Utilizaţi această funcţie atunci când unitatea este în funcţiune Folosiţi telecomanda
pentru a regla direcţia fluxului de aer. Lamela fantei de ventilaţie orizontală se poate
mişca la un unghi de 6º la fiecare apăsare sau poate oscila automat în sus şi jos.
Pentru detalii, consultaţi "MANUALUL DE UTILIZARE A TELECOMENZII".
Pentru a regla fluxul de aer pe direcţie orizontală (stânga - dreapta)
Deplasaţi manual deflectorul pentru ventilaţie verticală pentru a regla fluxul de aer
în direcţia preferată.
IMPORTANT: Nu introduceţi degetele sau obiecte în orificiile de admisie şi
evacuare. Ventilatorul din interior vă poate răni.
Tijă deflector
Interval
Interval
9
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Atenţie
• Nu folosiţi aparatul de aer condiţionat mult timp cu fluxul de aer îndreptat în
jos în modul de răcire sau dezumidificare. In caz contrar, poate apărea condens pe
suprafaţa deflectorului pentru ventilaţie orizontală, iar umezeala poate să cadă pe
podea sau mobilier.
• Când aparatul de aer condiţionat este pornit imediat după ce a fost oprit, este
posibil ca lamela fantei pentru ventilaţie orizontală să nu se mişte timp de
aproximativ 10 secunde.
•
Unghiul de deschidere a fantei pentru ventilaţie orizontală nu trebuie să fie
prea mic, deoarece performanţa modurilor COOLING (răcire) sau HEATING (încălzire)
poate fi afectată din cauza fluxului de aer prea restrâns.
• Nu deplasaţi manual deflectorul orizontal, deoarece aceste se poate
desincroniza. Va rugăm să opriţi funcţionarea, să scoateţi aparatul din priză pentru
câteva secunde, apoi sa reporniţi aparatul.
• Nu folosiţi aparatul cu fanta de ventilaţie orizontală în poziţia închis.
MODUL DE FUNCŢIONARE
Funcţionarea în modul AUTO
• Când reglaţi aparatul de aer condiţionat în modul AUTO, se selectează automat
răcirea, încălzirea (doar la modelele cu răcire/încălzire) sau doar funcţionarea
ventilatorului, în funcţie de temperatura aleasă şi de temperatura camerei.
• Aparatul de aer condiţionat controlează automat temperatura camerei la
nivelul de temperatură ales.
• Dacă modul AUTO nu este convenabil, puteţi configura temperatura pe care o
doriţi.
10
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Utilizarea butonului SLEEP
Când apăsaţi butonul SLEEP de pe telecomandă în modul de răcire, încălzire (doar la
modelele cu răcire şi încălzire) sau AUTO, aparatul de aer condiţionat creşte (răcire)
sau scade (încălzire) automat temperatura cu 1°C /2°F pe oră în primele două ore,
apoi menţine temperatura următoarele 5 ore, după care opreşte. Acest mod
economiseşte energie şi este confortabil pe timpul nopţii.
Funcţionarea în modul DRYING (uscare)
• Viteza ventilatorului este controlată automat în modul de uscare.
• În timpul funcţionării în modul de uscare, dacă temperatura camerei este mai
mică de 10°C (50°F), compresorul se opreşte şi reporneşte până când temperatura
camerei depăşeşte 12°C (54°F).
Funcţionarea optimă
Pentru o funcţionare optimă, aveţi în vedere următoarele:
• Reglaţi corect direcţia fluxului de aer, astfel încât să nu fie îndreptat spre
persoane.
• Reglaţi temperatura pentru a atinge cel mai confortabil nivel. Nu reglaţi
unitatea la temperaturi excesive.
• Închideţi uşile şi ferestrele în modurile COOL şi HEAT. În caz contrar,
performanţa va fi redusă.
• Folosiţi butonul TIMER ON de pe telecomandă pentru a selecta ora la care
doriţi ca aparatul de aer condiţionat să pornească.
• Nu aşezaţi niciun obiect în apropierea orificiului de admisie sau evacuare a
aerului, deoarece eficienţa aparatului poate fi redusă, iar aparatul se poate opri din
funcţionare.
• Curăţaţi periodic filtrul de aer. În caz contrar, performanţa răcirii sau încălzirii se
poate reduce.
• Nu folosiţi unitatea cu fanta de ventilaţie orizontală în poziţie închisă.
11
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
VI. CURATARE SI MENTENANTA
Înainte de curatare
Opriţi aparatul înainte de curăţare. Pentru curăţare, utilizaţi o lavetă
moale şi uscată. Nu utilizaţi înălbitor sau substanţe abrazive.
NOTĂ: Alimentarea cu energie trebuie întreruptă înainte de a curăţa
unitatea interioară.
ATENŢIE!
• Unitatea interioară poate fi curăţată cu o lavetă înmuiată în apă
rece, dacă este foarte murdară. Ştergeţi-o apoi cu o lavetă uscată.
• Nu folosiţi pentru curăţarea unităţii o lavetă sau o cârpă tratată cu
substanţe chimice.
• Nu folosiţi benzină, solvenţi, pudră de lustruit sau alţi solvenţi
similari pentru curăţare. Aceste substanţe pot cauza crăparea sau
deformarea suprafeţei din plastic.
• Nu folosiţi niciodată apă cu o temperatură mai mare de 40°C/104°F
pentru a curăţa panoul frontal, deoarece poate cauza deformare sau
decolorare.
Curăţarea aparatului
Ştergeţi aparatul numai cu o lavetă moale şi uscată. Dacă aparatul este
foarte murdar, ştergeţi-l cu o lavetă înmuiată în apă.
Filtru de împrospătare
Curăţarea filtrului de aer şi a filtrului de împrospătare a aerului
Un filtru de aer înfundat reduce eficienţa acestei unităţi. Curăţaţi filtrul
o dată la două săptămâni.
1. Ridicaţi panoul unităţii interioare, până când se opreşte cu un sunet
de înclichetare. În cazul anumitor modele, utilizaţi bare de susţinere.
2. Apucaţi mânerul filtrului de aer şi ridicaţi-l uşor pentru a-l scoate de
pe suportul său, apoi trageţi-l în jos.
3. Scoateţi filtrul de aer din unitatea interioară.
Curăţaţi filtrul de aer o dată la două săptămâni.
Curăţaţi filtrul de aer cu un aspirator sau cu apă, apoi uscaţi-l într-un
loc răcoros.
4. Scoateţi filtrul de împrospătare a aerului de pe cadrul de suport.
Metoda de demontare poate diferi de la un tip de filtru la altul.
Consultaţi imaginile marcate (1) şi (2).
• Curăţaţi filtrul de împrospătare a aerului cel puţin o dată pe lună şi
înlocuiţi-l la fiecare 4-5 luni.
• Curăţaţi-l cu un aspirator, apoi uscaţi-l într-un loc răcoros.
a aerului
12
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Nu atingeţi filtrul colector de praf cu plasmă timp de 10 minute de la deschiderea
panoului frontal.
Reinstalaţi filtrul de împrospătare a aerului.
Introduceţi porţiunea superioară a filtrului de aer în unitate, având grijă să aliniaţi
corect marginile din stânga şi dreapta, apoi aşezaţi filtrul în poziţia corespunzătoare.
Înlocuirea filtrului de aer şi a filtrului de împrospătare a aerului
1. Scoateţi filtrul de aer.
2. Scoateţi filtrul de reîmprospătare a aerului.
3. Instalaţi un nou filtru de reîmprospătare a aerului.
4. Reinstalaţi filtrul de aer şi închideţi bine panoul frontal.
Pregătirea pentru o perioadă îndelungată de nefuncţionare
Dacă intenţionaţi să nu utilizaţi unitatea mult timp, efectuaţi următoarele:
1. Curăţaţi unitatea interioară şi filtrele.
2. Lăsaţi ventilatorul să funcţioneze o jumătate de zi pentru a usca interiorul unităţii.
3. Opriţi aparatul de aer condiţionat şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare.
4. Scoateţi bateriile din telecomandă. Unitatea exterioară necesită întreţinere şi
curăţare periodice. Nu încercaţi să faceţi acest lucru pe cont propriu. Contactaţi
vânzătorul sau tehnicianul de service.
Verificări înainte de utilizare
• Cablajele trebuie verificate pentru a vă asigura că nu sunt rupte sau
deconectate.
• Curăţaţi unitatea interioară şi filtrele.
• Asiguraţi-vă că filtrul de aer este instalat.
• Verificaţi dacă orificiul de intrare sau ieşire a aerului este blocat după ce
aparatul de aer condiţionat nu a mai fost utilizat mult timp.
Atenţie!
1. Nu atingeţi părţile metalice ale unităţii atunci când scoateţi filtrul. Vă puteţi răni
când manevraţi margini metalice ascuţite.
2. Nu folosiţi apă la curăţarea părţii interioare a aparatului de aer condiţionat.
Expunerea la apă poate distruge izolaţia şi poate provoca electrocutarea..
3. Atunci când curăţaţi unitatea, asiguraţi-vă întâi că alimentarea şi disjunctorul sunt
închise.
4. Nu spălaţi filtrul de aer cu apă cu o temperatură mai mare de 40OC/104OF.
Eliminaţi complet umezeala şi uscaţi-l la umbră. Nu expuneţi filtrul la lumina directă
a soarelui, deoarece se poate contracta.
13
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
VII. SFATURI PRIVIND DEPANAREA
Funcţionarea normală a aparatului de aer condiţionat
Următoarele evenimente se pot produce în timpul unei funcţionări normale:
1. Protecţia aparatului de aer condiţionat. Protecţia compresorului
 Compresorul nu poate reporni într-un interval de 3 minute după oprire.
Funcţie anti-răcire (doar la modelele cu răcire şi încălzire)
 Unitatea este proiectată să nu sufle aer rece în modul de încălzire, atunci
când schimbătorul de căldură interior se află într-una din următoarele trei
situaţii, iar temperatura aleasă nu a fost atinsă
A) Când încălzirea abia a pornit.
B) În cazul dezgheţării.
C) În cazul încălzirii la temperatură scăzută.
 Ventilatorul interior şi exterior se opresc din funcţionare în timpul
dezgheţării (doar la modelele cu răcire şi încălzire).
 Dezgheţare (doar la modelele cu răcire şi încălzire)
Gheaţa se poate forma pe unitatea exterioară în timpul ciclului de încălzire, atunci
când temperatura exterioară este scăzută şi umiditatea este ridicată, conducând la
reducerea eficienţei încălzirii de către aparatul de aer condiţionat.
 În această situaţie, aparatul de aer condiţionat nu mai încălzeşte şi începe
automat să dezgheţe.
 Timpul de dezgheţare durează între 4 şi 10 minute, în funcţie de temperatura
exterioară şi de cantitatea de gheaţă depusă pe unitatea exterioară.
2.
Vapori albi care ies din unitatea interioară
 Vaporii albi se pot forma din cauza diferenţei mari de temperatură între aerul
care intră şi cel care iese în modul COOL (răcire) într-un mediu interior cu o
umiditate relativă mare.
 Vaporii albi se pot forma din cauza umezelii generate de procesul de
dezgheţare atunci când aparatul de aer condiţionat reporneşte în modul
HEAT (încălzire) după dezgheţare.
3.
Zgomot redus produs de aparatul de aer condiţionat.
 Se poate auzi un şuierat slab atunci când compresorul funcţionează sau s-a
oprit din funcţionare. Acesta este sunetul agentului de răcire care curge sau
se opreşte.
 De asemenea, puteţi auzi un scârţâit încet atunci când compresorul
funcţionează sau s-a oprit din funcţionare. Acesta este cauzat de dilatarea
la cald şi contracţia la rece a părţilor din plastic ale unităţii, odată cu
modificarea temperaturii.
14
www.heinner.com

170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Se poate auzi un sunet atunci când lamela fantei de ventilaţie revine în
poziţia iniţială, la alimentarea cu energie.
4.
Iese praf din unitatea interioară
Aceasta este o situaţie normală când aparatul de aer condiţionat nu a fost folosit
mult timp sau la prima utilizare a unităţii.
5.
Unitatea interioară emană un miros ciudat.
Această situaţie apare atunci când unitatea interioară emană mirosuri provenite din
materialul de construcţie, mobilier sau fum.
6. Aparatul de aer condiţionat trece în modul FAN ONLY (doar ventilare) din
modul COOL (răcire) sau HEAT (încălzire) (doar la modelele cu răcire şi încălzire)
Când temperatura interioară ajunge la cea reglată pe aparatul de aer condiţionat,
compresorul se opreşte automat, iar aparatul trece în modul FAN ONLY. Compresorul
porneşte din nou când temperatura interioară creşte în modul COOL sau scade în
modul HEAT (doar la modelele cu răcire şi încălzire), pentru a ajunge la nivelul reglat.
7. Aparatul activează funcţia anti-mucegai după oprire.
Atunci când opriţi aparatul în modurile COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) şi DRY,
acesta va activa funcţia anti-mucegai timp de 7-10 minute. Dacă aparatul este oprit în
modul HEAT, acesta va continua să funcţioneze timp de 30 de secunde la o viteză
redusă a ventilatorului, apoi va înceta funcţionarea şi se va opri automat.
8. Se pot forma picături de apă pe suprafaţa unităţii interioare la răcirea în condiţii
de umiditate relativă mare (umiditate relativă peste 80%). Reglaţi fanta de ventilaţie
orizontală la poziţia maximă de ieşire a aerului şi selectaţi viteza HIGH (mare) pentru
ventilator.
9.
Modul de încălzire (doar la modelele cu răcire şi încălzire)
Aparatul de aer condiţionat trage căldura din unitatea exterioară şi o eliberează prin
unitatea interioară în timpul încălzirii. Când temperatura exterioară scade, căldura
absorbită de aparatul de aer condiţionat scade şi ea. În acelaşi timp, sarcina termică
a aparatului de aer condiţionat creşte din cauza diferenţei mai mari dintre
temperatura interioară şi cea exterioară. Dacă aparatul de aer condiţionat nu poate
atinge o temperatură confortabilă, vă recomandăm să utilizaţi un dispozitiv de
încălzire suplimentar.
15
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
10. Funcţia de repornire automată
 Întreruperea curentului în timpul funcţionării opreşte complet unitatea.
 Pentru o unitate fără funcţie de pornire automată, când revine curentul
electric, indicatorul de funcţionare de pe unitatea interioară începe să se
aprindă intermitent. Pentru a reporni funcţionarea, apăsaţi butonul ON/OFF
de pe telecomandă. Pentru o unitate cu funcţia de pornire automată, când
revine curentul electric, unitatea reporneşte automat cu toate configurările
anterioare păstrate de funcţia de memorare.
Indicatorul de funcţionare sau alţi
indicatori continuă să se aprindă
intermitent.
Dacă pe ecran apare unul dintre
următoarele coduri: E0,E1,E2,E3...
sau P0,P1,P2, P3.... sau F1,F2,F3....
Problemă
Siguranţa se arde frecvent sau
disjunctorul
se
declanşează
frecvent.
Apa sau alte obiecte ajung în
aparatul de aer condiţionat.
Se simt mirosuri deranjante sau se
aud zgomote anormale.
Defecţiuni
Unitatea nu
porneşte
Unitatea nu
răceşte sau nu
încălzeşte (doar la
modelele cu
răcire/încălzire)
foarte bine camera
când aparatul de
aer condiţionat
suflă aer
Unitatea se poate opri din funcţionare sau
poate continua să funcţioneze într-un mod de
avarie (în funcţie de model). După 10 minute,
este posibil ca avaria să fie remediată automat.
În caz contrar, scoateţi ştecărul din priză şi
reconectaţi-l. Dacă problema persistă, scoateţi
ştecărul din priză şi contactaţi cel mai apropiat
centru de service.
Opriţi imediat aparatul de aer condiţionat,
scoateţi ştecărul din priză şi contactaţi cel mai
apropiat centru de service.
Cauză
Soluţie
Pană de curent
Ştecărul a ieşit din priză.
Aşteptaţi reluarea furnizării de energie.
Asiguraţi-vă că ştecărul este conectat la
priza de perete.
Siguranţa poate fi arsă.
Înlocuiţi siguranţa.
Bateria din telecomandă poate fi
consumată.
Înlocuiţi bateria.
Timpul setat pentru
temporizator este incorect.
Aşteptaţi sau anulaţi setarea
temporizatorului.
Setare incorectă a
temperaturii
Setaţi corect temperatura. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea cu privire la
utilizarea telecomenzii.
Curăţaţi filtrul de aer.
Închideţi uşile şi ferestrele.
Eliminaţi obstacolele, apoi reporniţi
unitatea.
Filtrul de aer este înfundat.
Uşile sau ferestrele sunt deschide.
Un orificiu de admisie sau de
evacuare al unei unităţi este
obturat.
A fost activată protecţia de 3
minute a compresorului.
Aşteptaţi.
Dacă problema nu a fost remediată, vă rugăm să contactaţi distribuitorul local sau cel mai
apropiat centru de service. Comunicaţi informaţii detaliate cu privire la defecţiune şi la
modelul aparatului.
Notă: Nu încercaţi să reparaţi aparatul pe cont propriu. Contactaţi un centru de service
autorizat.
16
www.heinner.com
VIII.
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
FISA TEHNICA
Putere
Alimentare
Capacitate racire
Nivel de zgomot
Culoare
HAC-9INVB
HAC-12INVB
170-1350W
220-240V, 50Hz
9000 BTU
54dB
Alb
170-1680W
220-240V, 50Hz
12000BTU
54dB
Alb
ELIMINAREA DESEURILOR IN MOD RESPONSABIL FATA DE MEDIU
Poti ajuta la protejarea mediului!
Va rugam sa respectati regulamentele si legile locale: duceti echipamentele electrice nefunctionale
catre un centru de colectare al echipamentelor electrice uzate.
HEINNER este marca inregistrata a companiei Network One Distribution SRL. Celelalte branduri,
denumirile produselor sunt marci înregistrate ale respectivilor deţinători.
Nicio parte a specificatiilor nu poate fi reprodusa sub orice formă sau prin orice mijloc, utilizata
pentru obtinerea unor derivate precum traduceri, transformari sau adaptari, fara permisiunea
prealabila a companiei NETWORK ONE DISTRIBUTION.
Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.
http://www.heinner.com, http://www.nod.ro
Acest produs este proiectat si realizat in conformitate cu standardele si normele Comunitatii Europene.
Importator: Network One Distribution
Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.ro , www.nod.ro
17
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
AIR CONDITIONER
www.heinner.ro
Model: HAC-9INVB / HAC-12INVB



Air conditioner
Power: 170-1680 W
Color: White
18
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Thank you for purchasing this product!
I.
INTRODUCTION
Before using the appliance, please read carefully this instruction manual and keep it for future
reference.
This instruction manual is designed to provide you with all required instructions related to
the installation, use and maintenance of the appliance.
In order to operate the unit correctly and safety, please read this instruction manual carefully
before installation and usage.
II. CONTENT OF YOUR PACKAGE
III.
Air conditioner
 Remote controller
 User manual
 Warranty Card

19
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
III. SAFETY MEASURES
When using this air conditioner in the European countries, please read the following
information:
1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
DISPOSAL: Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Collection of
such waste separately for special treatment is necessary.
It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste. For disposal,
there are several possibilities:
A) The municipality has established collection systems, where electronic waste can be
disposed of at least free of charge to the user.
B) When buying a new product, the retailer will take back the old product at least free
of charge.
C) The manufacturer will take back the old appliance for disposal at least free of charge
to the user.
D) As old products contain valuable resources, they can be sold to scrap metal dealers.
Wild disposal of waste in forests and landscapes endangers your health when
hazardous substances leak into the ground-water and find their way into the food
chain.
To prevent injury to the user or other people and property damage, the following
instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may
cause harm or damage.
The seriousness is classified by the following indications.
WARNING
This symbol indicates the possibility of death or serious injury.
CAUTION
This symbol indicates the possibility of injury or damage to property.
Meanings of symbols used
in this manual are as shown below
.
Strictly prohibited.
Be sure to follow the instructions.
20
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
1. Do not extend the cable and never use multiple plugs. A poor electrical
connection, poor insulation or voltage which is higher than permitted can cause fire.
2. Do not expose your body directly to the cool air for prolonged period.
3. Never poke fingers, sticks or other objects in the air inlet and outlet vents.
4. Never attempt to repair, relocate, modify the air conditioner yourself. Always
contact your service partner if it requires.
5. Never pull the plug out by pulling on the cable. Hold the plug firmly and pull it out
of the plug socket, otherwise there is a risk of damaging the cable.
6. Do not operate your air conditioner in a wet room such as a bathroom or laundry
room.
7. Never actuate any switches with a wet hand. It may cause an electric shock.
8. Never use the device for any other purpose than the intended use. Never place
food, precision instruments, plants, animals, paint, etc. on the unit.
9. Do not expose plants or animals directly to the air flow.
10. Never clean the air conditioner with water.
11. Never use combustible cleaning agents as these could cause a fire or
deformation.
12. Never place any burning objects close to the device if they could be directly
affected by the emitted air.
13. Never step onto the outdoor unit and never place anything on it.
14. Never use an unsteady or rusty base.
15. Never install the air conditioner in places where combustible gas can be emitted.
Emmitted gas may collect and cause an explosion.
16. Never allow the air conditioner to run for too long with the doors or windows
open, or if the humidity is very high.
17. Remove all dirt from the power plug and plug it firmly. Soiled plugs can cause fire
or an electric shock.
18. In the event of any abnormalities such as smell of burning, immediately switch
off the device and pull the plug. Contact your service partner.
19. Always switch off the device and pull the plug before you start to clean it.
20. Use specified power cord.
21. Contact the authorized installer for installation of this unit.
22. Contact an authorized service technician for repair or maintenance of this unit.
23. This appliance is not intended for use by persons(including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of
the appliance by a person responsible for their safety.
24. Children should be supervised to ensure that they do not play with the air
conditioner.
21
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
25. If the air conditioner is to be used in conjunction with other heaters, the air should
be refreshed periodically, otherwise there is a risk of lack of oxygen.
26. Always pull out the power plug if the unit is not going to be used for any lengthy
period of time. Collections of dust can cause fire.
27. Always switch off the air conditioner and pull out the power plug during a storm.
Electrical parts may get damaged.
28. Check that the drainage line is correctly connected. If not, water will escape.
29. Check that the condensation water can run off unhindered. It may cause water
damage if the condensation water cannot run off properly.
30. The air conditioner must be earthed in accordance with the local codes.
31. For electrical safety purposes we recommend that you install an earth leakage
circuit-breaker.
32. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service
agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
IV. DESCRIPTION
Air inlet (side)
Air inlet (rear)
Air outlet
22
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Parts name:
Indoor unit
1. Front panel
2. Air inlet
3. Air filter
4. Air outlet
5. Horizontal air flow grille
6. Vertical air flow louver(inside)
7. Display panel
Outdoor unit
8. Connecting
9. Connecting cable
10. Stop valve pipe
Note: All the pictures in this manual are for explanation purposes only. The actual shape of
the indoor unit you purchased may be slight different on front panel and display window. The
actual shape shall prevail.
fresh
defrost
run
timer
run
timer
(A)
fresh
(B)
defrost
Indication lamp
 FRESH indication lamp(optional) Lights up when
Clean Air feature is activated.
 DEFROST indication lamp (Enabled on cooling &
heating models only)
Lights up when the air conditioner starts defrosting
automatically or when the warm air control feature is
activated in heating operation.
 TEMPERATURE indication lamp
• Displays the temperature settings when the air
conditioner is operational.
• Displays the malfunction code when fault occurs
 RUN indication lamp
This lamp illuminates when the air conditioner is in
operation.
 TIMER indication lamp
Lights up during Timer operation.
23
www.heinner.com
V.
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
USING INSTRUCTIONS
SPECIAL FUNCTIONS
Refrigerant Leakage Detection
With this new technology, the display area will appear EC or the indication lamps will
continue flashing when the outdoor unit detects refrigerant leakage.
Louver Angle Memory Function(optional):
Within the scope of safety angle, it will memorize the open angle of horizontal
louver. If it exceeds, it will memorize the boundry of safety angle. In the following
circumstances, it will return to standard angle: 1) pressing the manual switch,
2)unplug and then plug in the machine. So we strongly suggest that the open angle
of the horizontal louver should not be set too small, in case the condensed water
forms and drops from the horizontal louver.
SELF CLEAN function(Optional)
• Function used after the Shut Down of cooling operation to clean the Evaporator
and keep it as fresh for the next operation.
• The unit will operate as following sequence : FAN ONLY mode at Low fan
speed--Heating operation with LOW fan speed(applicable to cooling & heating
modles only) ---FAN ONLY operation--Stop Operation---Turn off.
Note:
• This function is only available under COOL(AUTO COOL, FORCED COOL) and DRY
mode.
• Before select the function, it is recommended to run the air conditioner under
Cooling operation for about half an hour. Once the Self Clean function is activated, all
TIMER setting will be cancelled.
• During Self Clean operation, when press the SELF CLEAN button on the remote
controller again will stop the operation and turn off the unit automatically.
CLEAN AIR function(on some models)
Improving the quality of indoor air is one of the purposes of an air conditioner. This
air conditioner is equipped with ionizer or Plasma Dust Collector(Depending on
specific configuration of the model). With the anions generated by Ionizer, the air
circulation of the air conditioner fills the room with refreshing, natural and healthy
air. The Plasma Dust Collector generates a high voltage ionization zone, through
which the air is converted to plasma. Inside the air most of the dust, smoke, and
pollen particles are captured by the electrostatic filter.
24
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Anti-mildew function(Optional)
• When turns off the unit on COOL, DRY, AUTO (Cool) mode, the air conditioner
will continue operating for about 7-10 minutes (depending on models) at LOW fan
speed. If turns off on HEAT mode, the unit will continue operating for about 30
seconds at LOW fan speed. This will help to dry up the condensed water inside the
evaporator, and prevent the breeding of mildew.
• Under Anti-mildew operation, do not restart the air conditioner until the unit is
completely off.
NOTE: This manual does not include Remote Controller Operations, see the
<<Remote Controller Instruction>> packed with the unit for details.
Operating temperature
Mode
Temperature
Room temperature
Outdoor temperature
Cooling operation
Heating operation
Drying operation
17ºC~32ºC
(62ºF~90ºF)
0ºC~50ºC
(32ºF~122ºF)
-15ºC~50ºC / 5ºF~122ºF
For the models with low
temperature
cooling
system
0ºC~30ºC
(32ºF~86ºF)
10ºC~32ºC
(50ºF~90ºF)
-15ºC~30ºC
(5ºF~86ºF)
0ºC~50ºC
(32ºF~122ºF)
NOTE:
1. Optimum performance will be achieved within these operating temperatures. If air
conditioner is used outside of the above conditions, certain safety protection features might
come into operation and cause the unit to function abnormally.
2. If the air conditioner runs for a long time in cooling mode and the humidity is high (over
80%), condensed water may drip out of the unit. Please sets the vertical air flow louver to its
maximum angle (vertically to the floor), and set HIGH fan mode.
Suggestion: For the unit adopts an Electric Heater, when the outside ambient temperature is
below 0ºC(32ºF), we strongly recommend you to keep the machine plugged in order to
guarantee it running smoothly.
Manual operation
Units are equipped with a switch to run emergency operation mode. It can be
accessed by opening the front panel. This switch is used for manual operation in case
the remote controller fails to work or maintenance necessary.
NOTE: The unit must be turned off before operating the manual control button. If the
unit is operational, continue pressing the manual control button until the unit is off.
(1) Open and lift the front panel up to an angle until it remains fixed with a clicking
sound.
(2) One press of the manual control switch will lead to the forced AUTO operation. If
press the switch twice within five seconds, the unit
will operate under forced COOL operation.
(3) Close the panel firmly to its original position.
25
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
CAUTION
This switch is used for testing purposes only. You had better not choose it.
To restore the remote controller operation, use the remote controller directly.
Auto/cool
Manual switch
Airflow direction control
Adjust the air flow direction properly, otherwise it might cause discomfort or cause
uneven room temperatures.
Adjust the horizontal louver using the remote controller.
Adjust the vertical louver manually.
To set the vertical air flow (Up--Down) direction
Perform this function while the unit is in operation. Use the remote controller to
adjust the air flow direction. The horizontal louver can be moved at a range of 6º for
each press, or swing up and down automatically. Please refer to the REMOTE
CONTROLLER OPERATION MANUAL for details.
To set the horizontal air flow direction (left - right)
Move the deflector rod manually to adjust the air flow in the direction you prefer.
IMPORTANT: Do not put your fingers into the panel of blower and suction side. The
high-speed fan inside may cause danger.
CAUTION
• Do not operate the air conditioner for long periods with the air flow direction
set downward in cooling or dehumidifying mode. Otherwise, condensation may
occur on the surface of the horizontal louver causing moisture to drop on to the
floor or on furnishings.
• When the air conditioner is started immediately after it was stopped, the
horizontal louver might not move for approximately 10 seconds.
• Open angle of the horizontal louver should not be set too small, as COOLING or
HEATING performance may be impaired due to too restricted air flow area. Do not
move the horizontal louver manually, otherwise the horizontal louver will be out of
sync. Please cease operating, unplug power for a few seconds, then restart the air
conditioner.
• Do not operate unit when the horizontal louver is in closed position.
26
www.heinner.com
range
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Deflector rod
range
How the air conditioner works
27
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
AUTO operation
• When you set the air conditioner in AUTO mode, it will automatically select
cooling, heating (cooling/heating models only), or fan only operation depending on
set temperature and the room temperature.
• The air conditioner will control room temperature automatically to the
temperature point you set.
• If you feel uncomfortable in the AUTO mode, you can set your desired
temperature.
SLEEP operation
When you push SLEEP button on remote controller during cooling, heating(cooling
& heating models only), or AUTO operation , the air conditioner will automatically
increase (cooling) or decrease (heating) 1ºC/2ºF per hour for the first 2 hours, then
hold steadily for the next 5 hours, after that it will switch off. This mode saves you
energy and brings you comfort at night.
Drying operation
• The fan speed will be automatically controlled under dry operation.
• During the dry operation, if the room temperature is lower than 10ºC(50ºF),
the compressor stops operation and restarts until the room temperature is above
12ºC(54ºF).
Optimal operation
To achieve optimal performance, please note the following:
• Adjust the air flow direction correctly so that it is not torwards people.
• Adjust the temperature to achieve the highest comfort level. Do not adjust the
unit to excessive temperature levels.
• Close doors and windows on COOL or HEAT modes, or performance may be
reduced.
• Use TIMER ON button on the remote controller to select a time you want to
start your air conditioner.
• Do not put any object near air inlet or air outlet, as the efficiency of the air
conditioner may be reduced and the air conditioner may stop running.
• Clean the air filter periodically, otherwise cooling or heating performance may
be reduced.
• Do not operate unit with horizontal louvre in closed position.
28
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
VI. CLEANING AND MAINTENANCE
BEFORE CLEANING
Turn the system off before cleaning. To clean, wipe with a soft, dry
cloth. Do not use bleach or abrasives.
NOTE: Power supply must be disconnected before cleaning the
indoor unit.
CAUTION!
• A cloth dampened with cold water may be used on the indoor unit
if it is very dirty. Then wipe it with a dry cloth.
• Do not use a chemically treated cloth or duster to clean the unit.
• Do not use benzine, thinner, polishing powder, or similar solvents
for cleaning. These may cause the plastic surface to crack or deform.
• Never use water hotter than 40 C/104 F to clean the front panel, it
could cause deformation or discoloration.
Cleaning the unit
Wipe the unit with a soft dry cloth only. If the unit is very dirty, wipe it
with a cloth soaked in water.
Cleaning the air filter and air freshening filter
A clogged air filter reduces the cooling efficiency of this unit. Please
clean the filter once every 2 weeks.
1. Lift the indoor unit panel up to an angle until it stops with a clicking
sound. For some models, please use suspension bars to prop up the
panel.
2. Take hold of the handle of the air filter and lift it up slightly to take it
out from the filter holder, then pull it downwards.
3. Remove the AIR FILTER from the indoor unit.
Clean the AIR FILTER once two weeks.
Clean the AIR FILTER with a vacuum cleaner or water, then dry it up in
cool place.
4. Remove the Air Freshening Filter from its supporting frame (The
solution to disassemble may differ from each other for different filters.
Refer to (1) and (2).
• Clean the air freshening filter at least once a month, and replace it
every 4-5 months.
• Clean it with vacuum cleaner, then dry it in cool place.
Air freshening filter
29
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
For the models with plasma, do not touch the plasma within 10 minutes after you
open the panel.
5. Install the air freshening filter back into position.
6. Insert the upper portion of air filter back into the unit, taking care that the left
and right edges line up correctly and place filter into position.
Replacement of air filter and air freshening filter
1. Remove the air filter.
2. Remove the air freshening filter.
3. Install a new air freshening filter.
4. Reinstall the air filter and securely close the front panel.
Preparation for extended non-operation
If you plan to idle the unit for a long time, perform the following:
(1) Clean the indoor unit and filters.
(2) Operate the fan for about half a day to dry the inside of the unit.
(3) Stop the air conditioner and disconnect power.
(4) Remove the batteries from the remote controller.
The outdoor unit requires periodic maintenance and cleaning.
Do not attempt to do this yourself.
Contact your dealer or service provider.
Pre-season inspection
• Check that the wiring is not broken off or disconnected.
• Clean the indoor unit and filters.
• Check that the air filter is installed.
• Check if the air outlet or inlet is blocked after the air conditioner has not been
used for a long time.
CAUTION!
• Do not touch the metal parts of the unit when removing the filter. Injuries can
occur when handling sharp metal edges.
• Do not use water to clean inside the air conditioner. Exposure to water can
destroy the insulation, leading to possible electric shock.
• When cleaning the unit, first make sure that the power and circuit breaker are
turned off.
• Do not wash air filter with hot water at more than 40ºC/104 ºF . Shake off
moisture completely and dry it in the shade. Do not expose it directly to the sun, it
may shrink.
30
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
VII. TROUBLESHOOT
Normal function of the air conditioner
The following events may occur during normal operation.
1. Protection of the air conditioner.
Compressor protection
 The compressor can't restart for 3-4 minutes after it stops.
Anti-cold air (Cooling and heating models only)
 The unit is designed not to blow cold air on HEAT mode, when the indoor
heat exchanger is in one of the following three situations and the set
temperature has not been reached.
A) When heating has just started.
B) Defrosting.
C) Low temperature heating.
•
The indoor or outdoor fan stop running when defrosting (Cooling and
heating models only).
Defrosting (Cooling and heating models only)
 Frost may be generated on the outdoor unit during heat cycle when outdoor
temperature is low and humidity is high resulting in lower heating efficiency
of the air conditioner.
 During this condition air conditioner will stop heating operation and start
defrosting automatically.
 The time to defrost may vary from 4 to 10 minutes according to the outdoor
temperature and the amount of frost built up on the outdoor unit.
2.
A white mist coming out from the indoor unit
 A white mist may generate due to a large temperature difference between
air inlet and air outlet on COOL mode in an indoor environment that has a
high relative humidity.
 A white mist may generate due to moisture generated from defrosting
process when the air conditioner restarts in HEAT mode operation after
defrosting.
3. Low noise of the air conditioner
• You may hear a low hissing sound when the compressor is running or has just
stopped running. It is the sound of the refrigerant flowing or coming to a stop.
• You can also hear a low "squeak" sound when the compressor is running or has
just stopped running. This is caused by heat expansion and cold contraction of the
plastic parts in the unit when the temperature is changing.
• A noise may be heard due to louver restoring to its original position when power
is turned on.
31
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
4.
Dust is blown out from the indoor unit.
This is a normal condition when the air conditioner has not been used for a long time
or during first use of the unit
5.
A peculiar smell comes out from the indoor unit.
This is caused by the indoor unit giving off smells permeated from building material,
from furniture, or smoke.
6. The air conditioner turns to FAN only mode from COOL or HEAT mode (For
cooling and heating models only)
When indoor temperature reaches the temperature setting on air conditioner, the
compressor will stop automatically, and the air conditioner turns to FAN only mode.
The compressor will start again when the indoor temperature rises on COOL mode or
falls on HEAT mode (For cooling and heating models only) to the set point.
7. The air conditioner runs Anti-mildew function after turning off the unit
When turning off the unit under COOL(AUTO COOL, FORCED COOL) and DRY mode,
the air conditioner will run Anti-mildew function for 7-10 minutes, if turns off on
HEAT mode , the unit will continue operating for about 30 seconds at LOW fan speed,
then stop the operation and turn off the unit automatically.
8. Dripping water may generate on the surface of the indoor unit when cooling in a
high relatively humidity (relative humidity higher than 80%). Adjust the horizontal
louver to the maximum air outlet position and select HIGH fan speed.
9.
Heating mode (For cooling and heating models only)
The air conditioner draws in heat from the outdoor unit and releases it via the indoor
unit during heating operation. When the outdoor temperature falls, heat drawn in by
the air conditioner decreases accordingly. At the same time, heat loading of the air
conditioner increases due to larger difference between indoor and outdoor
temperature. If a comfortable temperature can't be achieved by the air conditioner,
we suggest you use a supplementary heating device.
10. Auto-restart function
• Power failure during operation will stop the unit completely.
• For the unit without Auto-restart feature, when the power restores, the
OPERATION indicator on the indoor unit starts flashing. To restart the operation,
push the ON/OFF button on the remote controller. For the unit with Auto-restart
feature, when the power restores, the unit restarts automatically with all the
previous settings preserved by the memory function.
32
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
OPERATION(RUN) indicator or
other indicators continue flashing..
If one of the following code
appears on the display area :
E0,E1,E2,E3.....or P0,P1,P2,P3....,
or F1,F2,F3.......
Trouble
Fuse blows frequently or circuit
breaker trips frequently .
Other objects or water fall into the
air conditioner.
Terrible odors are smelled or
abnormal sounds are heard.
Malfunctions
Unit does not
start
Unit not cooling
or heating
(Cooling/ heating
models only)
room very well
while air flowing
out from the air
conditioner
The unit may stop operation or continue to
run in a safety condition (depending on
models). Waiting for about 10 minutes, the
fault may be
recovered automatically, if not, disconnect the
power and then connect it in again. If the
problem still exists, disconnect the power and
contact the nearest customer service center.
Stop the air conditioner immediately,
disconnect the power and contact the
nearest customer service center.
Cause
What should be done?
Power cut
Unit may have become Unplugged
Wait for power to be restored.
Check that plug is securely in wall
receptacle.
Fuse may have blown.
Replace the fuse.
Battery in Remote controller may
have been exhausted.
Replace the battery.
The time you have set with
timer is incorrect.
Wait or cancel timer setting.
Inappropriate temperature
setting.
Set temperature correctly. For
detailed method please refer to
"Using remote control" section.
Air filter is blocked.
Doors or Windows are open.
Air inlet or outlet of indoor or
outdoor unit has been blocked
Clean the air filter.
Close the doors or windows.
Clear obstructions away first, then
restart the unit.
Compressor 3 minutes
protection has been
activated..
Wait.
If the trouble has not been corrected, please contact a local dealer or the nearest customer
service center. Be sure to inform them of the detailed malfunctions and unit model number.
Notes: Do not attempt to repair the unit yourself.
Always consult an authorized service provider.
33
www.heinner.com
VIII.
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
TECHNICAL DATA
Power
Voltage
Cooling capacity
Noise level
Color
HAC-9INVB
HAC-12INVB
170-1350W
220-240V, 50Hz
9000 BTU
54dB
White
170-1680W
220-240V, 50Hz
12000BTU
54dB
White
Environment friendly disposal
You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipment’s to
an appropriate waste disposal center.
HEINNER is a registered trademark of Network One Distribution SRL. Other brands and product
names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.
No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any
derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from NETWORK
ONE DISTRIBUTION.
Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.
www.heinner.com,
http://www.nod.ro
http://www.heinner.com, http://www.nod.ro
This product is in conformity with norms and standards of European Community.
Importer: Network One Distribution
Marcel Iancu Street, 3-5, Bucharest, Romania
Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.com , www.nod.ro
34
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
КЛИМАТИК
www.heinner.ro
Модел: HAC-9INVB / HAC-12INVB



Климатик
Мощност: 170-1680 W
Цвят: Бял
35
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Благодарим ви, че избрахте този продукт!
I.
ВЪВЕДЕНИЕ
Моля, внимателно прочетете инструкциите и запазете наръчника за бъдещи справки.
Този наръчник е предназначен да ви предоставя всички необходими инструкции,
свързани с инсталирането, използването и поддръжката на уреда.
За да работите с устройството правилно и безопасно, моля, прочетете този наръчник с
инструкции внимателно преди инсталиране и използване.
II.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ВАШИЯ ПАКЕТ
Климатик
 Дистанционно устройство
 Наръчник за употреба
 Гаранционен сертификат

36
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
III. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Ако използвате този климатик в европейските страни, моля, прочетете следната
информация:
1. Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и от лица с намалени
физически, сетивни или умствени недостатъци, с липса на опит или познания, само ако
те са надзиравани или инструктирани по отношение на безопасното използване на
уреда и ако те разбират опасностите, свързани с употребата. Не позволявайте на децата
да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без
наблюдение.
ИЗХВЪРЛЯНЕ: Не изхвърляйте този продукт заедно с несортирани битови отпадъци.
Разделното събиране е необходимо, така че тези отпадъци да могат да бъдат подложени
на специална обработка.
2. Забранява се изхвърлянето на този уред заедно с битовите отпадъци. Има няколко
възможности за изхвърляне:
A) Общинските власти са създали специални системи за събиране, където потребителят
може да изхвърли безплатно отпадъците от електрическо и електронно оборудване.
B) При закупуване на нов продукт, продавачът поема стария продукт, без това да
включва разходи за потребителя.
C) Производителят поема стария уред и го изхвърля, без това да включва разходи за
потребителя.
D) Имайки предвид факта, че старите продукти съдържат ценни ресурси, те могат да
бъдат продадени на местата за събиране на скрап.
Изхвърлянето на отпадъци в горите или в природата застрашава здравето ви, тъй като
опасните вещества попадат в подпочвените води и в хранителната верига.
За да се предотврати нараняването на потребителя или на други лица и повреда на
продуктите, трябва да се спазват следните инструкции. Неправилната употреба поради
игнориране на инструкциите може да доведе до наранявания или повреди. Тяхната
сериозност е класифицирана чрез следните показания:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Този символ показва опасността от смърт или сериозно увреждане.
ВНИМАНИЕ
Този символ показва опасността от нараняване или повреда на продуктите.
Значенията на символите, използвани
в този наръчник, са представени по-долу.
.
Строго забранено.
Уверете се, че спазвате инструкциите.
37
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
• Не опъвайте кабела и не използвайте разклонители. Неподходяща
електрическа връзка, лоша изолация или по-високо напрежение от разрешеното
може да причини пожар.
• Не излагайте тялото си на студения поток на студен въздух за дълго време.
• Не вкарвайте пръстите си, лостове или други предмети в отворите за вход и
изход на въздуха.
• Не се опитвайте да ремонтирате, премествате или да направите сами промени
на климатика. Винаги се свържете с вашия сервизен център.
• Не изключвайте щепсела от контакта с дърпане на кабела. Дръжте здраво
щепсела и го изключете от контакта. В противен случай, кабела може да се
повреди.
• Не използвайте климатика в мокро помещение, като баня или перачница.
• Не задействайте превключвателите с мокри ръце. Опасност от токов удар!
• Не използвайте уреда за други цели, различни от тези, за които е
предназначен.
• Не поставяйте храни, измервателни уреди, растения, животни, боя и др. на
уреда.
• Не излагайте растенията или животните на прякото въздействие на въздушния
поток.
• Не почиствайте климатика с вода.
• Не използвайте запалими почистващи препарати, тъй като те могат да
причинят пожар или могат да деформират компонентите на уреда.
• Не поставяйте в близост до уреда предмети, които излъчват пламък, ако те
могат да бъдат пряко засегнати от отработения въздух.
• Не стъпвайте върху външното тяло и не поставяйте предмети върху него.
• Не използвайте нестабилна или ръждясала основа.
• Не инсталирайте климатика на места, където могат да се отработват запалими
газове. Отработените газове могат да се натрупат и да предизвикат експлозия.
• Ако вратите или прозорците са отворени (или ако влажността е много висока),
не оставяйте климатика да работи за продължителен период от време.
• Премахнете цялата мръсотия от щепсела и го включете добре в контакта.
Мръсните щепсели могат да доведат до пожар или токов удар.
• Ако усетите миризма на изгоряло, незабавно изключете уреда и извадете
щепсела от контакта. Свържете се с вашия сервизен център.
• Преди да започнете операциите по почистване, изключете уреда и извадете
щепсела от контакта.
• Използвайте посочения захранващ кабел.
• За да инсталирате това устройство, свържете се с оторизиран техник.
• За ремонт или поддръжка на това устройство, свържете се с оторизиран сервиз
техник.
• Децата трябва да се надзирават внимателно, за да не си играят с климатика.
38
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
• Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с
намалени физически, сетивни или умствени способности или които нямат опит и
необходими познания, освен ако те са под надзор или са били инструктирани да
използват уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
• Ако климатикът се използва заедно с други отоплителни уреди, въздухът
трябва периодично да се опреснява, за да се избегне рискът от липса на
кислород.
• Извадете щепсела от контакта, ако възнамерявате да не използвате уреда за
по-дълъг период от време. Натрупването на прах може да причини пожар.
• Изключете климатика и извадете щепсела от контакта по време на бури.
Електрическите части могат да се повредят.
• Проверете правилното свързване на маркуча за източване. В противен случай,
може да се появи нежелано изтичане на вода.
• Уверете се, че водата от кондензация се оттича без проблеми. Ако водата от
кондензация не се оттича правилно, може да се появят повреди.
• Климатикът трябва да бъде заземен в съответствие с местните разпоредби.
• По причини за електрическа безопасност, препоръчваме ви да инсталирате
защитен прекъсвач, задействан от токът на утечка към земята.
• За да се избегнат опасности, ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
бъде подменен от производителя, негов сервизен представител или лица с
подобна квалификация.
39
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
IV. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
Входящ въздух
(страничен)
Входящ въздух
(заден)
Изходящ въздух
Наименование на компонентите:
Вътрешно тяло
1. Преден панел
2. Входящ въздух
3. Въздушен филтър
4. Изходящ въздух
5. Хоризонтална вентилационна решетка
6. Процеп за вертикална вентилация (вътрешен)
7. Панел за дисплея
Външно тяло
8. Тръба за свързване
9. Свързващ кабел
10. Клапан за затваряне
Забележка: Изображенията в този наръчник са само за информационни цели. Реалната
форма на предния панел и на дисплея на вътрешното тяло могат да бъдат малко
по-различни. Реалната форма е референтна.
40
www.heinner.com
fresh
defrost
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
run
timer
run
timer
(A)
fresh
defrost
Светлинен показател
 Светлинен показател FRESH (опционален)
Този показател светва когато е задействана функцията
Clean Air (пречистване на въздуха).
 Светлинен показател DEFROST
(само за моделите с охлаждане и отопление): Този
показател светва, когато уредът започва да размразява
автоматично или когато функцията за контрол на топлия
възхуд е задействана в режим на отопление.
 Показателят за ТЕМПЕРАТУРА
Показва температурата, когато климатикът работи.
В случай на повреда, показва нейният код.
 Светлинен показател RUN
Този показател светва, когато климатикът работи.
 Светлинен показател TIMER
Този показател светва, когато функция Timer (Таймер) е
активна.
(B)
V.
УПОТРЕБА
Специални функции
Откриване на течове на охлаждащата течност
С помощта на тази нова технология, когато устройството открива изтичане на
охлаждащата течност, уредът ще показва код EC и ще продължи да мига с прекъсване.
Функцията за памет на ъгъла за отваряне на процепа за вентилация (опционална):
За да се поддържа ъгъла за безопасност, с помощта на тази функция, ъгъла за отваряне
на процепа за хоризонтална вентилация се запаметява.
Ако ъгълът е превишен, уредът ще запаметява границите на ъгъла за безопасност. В
следните случаи, уредът ще се върне към стандартния ъгъл: 1) при ръчно натискане на
превключвателя, 2) при откачане и отново свързване на щепсела. По този начин, ви
препоръчваме ъгъла за отваряне на хоризонталния процеп да не бъде твърде малък,
ако се образува конденз, който капи от хоризонталния процеп.
Функцията за АВТОМАТИЧНО ПОЧИСТВАНЕ (опционална)
1. Тази функция се използва след спиране на процеса за охлаждане, за почистване на
изпарителя и за да се поддържа чист за следващия процес на охлаждане.
2. Устройството ще работи както следва: режим FAN ONLY (само вентилатор) с по-ниска
скорост на вентилатора -- Режим на отопление с ниска скорост на вентилатора (само за
моделите с охлаждане и отопление) --- режим FAN ONLY (само вентилатор) – Режим
Stop --- Спиране.
41
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
3. Тази функция е достъпна в режими COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) и DRY.
4. Преди да активирате функцията, препоръчва се използването на уреда в
режим на охлаждане за около половин час. След като функцията за автоматично
почистване се активира, настройките на таймера ще бъдат анулирани.
5. По време на работа в режим на Автоматично почистване, при натискане на
бутона SELF CLEAN (автоматично почистване) на дистанционното управление,
почистването ще спре и уредът ще се изключи автоматично.
Функцията за ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА (достъпна при някои модели)
Подобряването на качеството на въздуха в помещенията е една от целите на
климатика. Този климатик е оборудван с йонизатор или плазмен колектор на
прах (в зависимост от модела). С помощта на анионите, генерирани от
йонизатора, системата за циркулация на въздуха изпълва стаята с хладен,
естествен и здравословен въздух. Плазмения колектор на прах генерира зона на
йонизация, при което въздухът се превръща в плазма. Прахът, димът и
поленовите частици се задържат от електростатичния филтър.
Функция анти-мухъл (опционална)
В случай на спиране на уреда в режими COOL, DRY, AUTO (Cool), той ще
продължи да работи за около 7-10 минути (в зависимост от модела) на по-ниска
скорост на вентилатора. В случай на спиране на уреда в режим HEAT, той ще
продължи да работи за около 30 секунди при по-ниска скорост на вентилатора.
Това ще помогне да се елиминира кондензацията на вода в изпарителя и ще
предотврати появата на мухъл.
При активиране на функцията анти-мухъл, не рестартирайте климатика, преди
неговото пълно спиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: Този наръчник не включва инструкции за използване на
дистанционното управление. За подробности вижте <<Инструкции за
използването на дистанционното управление>>, предоставени заедно с уреда.
Работна температура
Режим
Температура
Охлаждане
Отопление
Изсушаване
Стайна
17 C~32 C
0 OC~30 OC
10 C~32 O C
температура
(62 OF~90 OF)
(32 OF~86 OF)
(50 OF~90 OF)
Външна
температура
O
O
0 O C ~ 50 O C
32 O F ~ 122 O F
-15 OC~50 OC/ 5 OF~122 O F
-15 OC ~ 30 OC
5 O F~ 86 O F
O
0 O C ~ 50 O C
32 O F ~ 122 OF
За модели със система за
охлаждане при ниска
температура
42
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Оптималната ефективност ще бъде постигната в рамките на тези интервали на
работната температура. Ако климатикът се използва извън интервалите, които са
посочени по-горе, могат да бъдат активирани някои функции за защита, които могат
да доведат до ненормално функциониране на уреда.
2. Ако климатикът охлажда за продължителен период от време помещение, в което
влажността е висока (над 80%), водата от кондензация може да се оттича от
устройството. Моля изберете максималния ъгъл (вертикален спрямо пода) на
процепа за вертикална вентилация и режима на вентилация при висока скорост
(HIGH).
Съвет: За уреди с електрически нагревател, когато температурата на околната среда е
под 0ºC(32ºF), препоръчваме ви да оставяте уреда в контакта, за да се осигури
правилно функциониране.
Ръчно задвижване
Устройствата са оборудвани с превключвател за ръчно управление. Той може да
бъде достъпен чрез отваряне на предния панел. Превклювателят се използва за
ръчно задействане, ако дистанционното устройство не работи или се изискват
операции по поддръжка.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уредът трябва да бъде изключен, преди да използвате превключвателя
за ръчно управление. Ако уредът работи, задръжте натиснат превключвателя за
ръчно управление, до изключване на уреда.
1 Отворете и повдигнете предния панел, докато се фиксира.
2 Едно натискане на превклювателя за ръчно управление активира принудителното
функциониране в режим AUTO. Ако натиснете два пъти за пет секунди, устройството
активира принудителното функциониране в режим COOL (охлаждане).
3 Затворете панела силно за да стигне до първоначалното си положение.
Ръчно управление
Auto cool
43
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Контрол на посоката на въздушния поток
Регулирайте посоката на въздушния поток по подходящ начин. В противен случай,
съществува опасност от дискомфорт или неравномерна температура в стаята.
Регулирайте пластинката на процепа за вертикална вентилация с помощта на
дистанционното управление.
Ръчно регулирайте решетката за вертикална вентилация.
За да регулирате въздушния поток във вертикална посока (нагоре - надолу)
Използвайте тази функция, когато устройството работи. Използвайте дистанционното
управление, за да регулирате посоката на въздушния поток. Пластинката на процепа за
вертикална вентилация може да се движи под ъгъл от 6º при всяко натискане или може да
се колебае автоматично нагоре и надолу. За подробности, вижте „НАРЪЧНИКА ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УСТРОЙСТВО”.
За да регулирате въздушния поток в хоризонтална посока (ляво - дясно)
Преместете ръчно дефелектора за вертикална вентилация, за да регулирате въздушния
поток в предпочитаната посока.
ВАЖНО: Не пъхайте пръсти или предмети в отворите на входа и изхода.
Вентилаторът във вътрешната част може да ви нарани.
Интервал
Лост на дефлектора
Интервал
44
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Внимание
• Не използвайте климатика за дълго време с въздушния поток, насочен надолу в
режим на охлаждане или изсушаване на въздуха. В противен случай, може да се
появи конденз по повърхността на дефлектора за хоризонтална вентилация, и
влагата може да падне на пода или мебелите.
• Когато климатикът е включен веднага след като е бил изключен, възможно е
пластинката на процепа за хоризонталната вентилация да не се движи за около 10
секунди.
• Ъгълът за отваряне на процепа за хоризонталната вентилация не трябва да бъде
прекалено малък, тъй като ефективността на режимите COOLING (охлаждане) или
HEATING (отопление) може да бъде засегната в резултат на твърде ограничен
въздушен поток.
• Не задвижвайте ръчно хоризонталния дефлектор, тъй като той може да се
десинхронизира. Моля, спрете функционирането, извадете уреда от контакта за
няколко секунди, след което рестартирайте уреда.
• Не използвайте уреда с процепа за хоризонтална вентилация в затворено
положение.
РЕЖИМ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ
Използване
бутон SLEEP
на
Таймер спиране
7 часа
Избрана
температура
1 час
1 час
Охлаждане
Използване
бутон SLEEP
на
Таймер спиране
7 часа
Избрана
температура
1 час
1 час
Отопление
Функциониране в режим AUTO
• Когато регулирате климатика в режим AUTO, автоматично се избира охлаждане,
отопление (само при модели с охлаждане / отопление) или само работа на вентилатора,
в зависимост от избраната температура и температурата в помещението.
• Климатикът автоматично контролира температурата в помещението при нивото на
избраната температура.
• Ако режимът AUTO не е удобен, можете да настроите температурата, която желаете.
45
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Използване на бутона SLEEP
Когато натиснете бутона SLEEP на дистанционното управление в режим на
охлаждане, отопление (само при модели с отопление и охлаждане) или AUTO,
климатикът увеличава (охлаждане) или понижава (отопление) автоматично
температурата с 1°C /2°F на час в първите два часа, и след това поддържа
температурата за следващите 5 часа, след което спира. Този режим пести
енергия и е удобен през нощта.
Функциониране в режим DRYING (изсушаване)
• Скоростта на вентилатора се контролира автоматично в режим изсушаване.
• По време на функциониране в режим на изсушаване, ако стайната
температура е по-ниска от 10°C (50°F), компресора спира и се рестартира
докато стайната температура надвишава 12°C (54°F).
Оптимално функциониране
За оптимално функциониране, имайте предвид следното:
• Регулирайте правилно посоката на въздушния поток, така че да не е насочен
към хора.
• Регулирайте температурата, за да се постигне най-удобно ниво. Не
регулирайте устройството на прекомерни температури.
• Затворете вратите и прозорците в режими COOL и HEAT. В противен случай,
ефективостта ще бъде намалена.
• Използвайте бутон TIMER ON на дистанционното управление, за да изберете
часа, когато желаете климатика да се включва.
• Не поставяйте нито един предмет в близост до отвора за вход или изход на
въздуха, тъй като ефективността на уреда може да бъде намалена, и уредът
може да спре да функционира.
• Почистете периодично въздушния филтър. В противен случай, ефективността
на охлаждането или отоплението може да бъде намалена.
• Не използвайте устройството с процепа за хоризонтална вентилация в
затворено положение.
46
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
VI. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Преди почистване
Изключете уреда преди да го почистите. За почистване, използвайте мека и
суха кърпа. Не използвайте белина или абразивни вещества.
ЗАБЕЛЕЖКА: Захранването с енергия трябва да бъде изключено преди
почистване на вътрешното тяло.
ВНИМАНИЕ!
• Вътрешното тяло може да се почиства с кърпа, напоена със студена вода,
ако е много мръсно. След това избършете със суха кърпа.
• Не използвайте за почистване на устройството кърпа или плат, напоени с
химически вещества.
• Не използвайте бензин, разтворители, почистващи прахове или други
подобни разтворители за почистване. Тези вещества могат да причинят
напукване или деформация на пластмасовата повърхност.
• Никога не използвайте вода с температура по-висока от 40°C / 104°F за
почистване на предния панел, тъй като това може да причини деформация
или промяна на цвета.
Почистване на уреда
Избършете уреда само с мека и суха кърпа. Ако уредът е много замърсен,
избършете го с кърпа, напоена с вода.
Филтър за освежаване
Почистване на въздушния филтър и на филтъра за освежаване на въздуха
Един запушен въздушен филтър намалява ефективността на това
устройство. Почиствайте филтъра на всеки две седмици.
1. Повдигнете панела на вътрешното тяло, докато спре със звук за
прихващане. При някои модели, използвайте лостове за подкрепа.
2. Хванете дръжката на въздушния филтър и я повдигнете леко, за да я
свалите от нейната стойка, след това я издърпайте надолу.
3. Свалете въздушния филтър от вътрешното тяло.
Почистете въздушния филтър веднъж на всеки две седмици.
Почистете въздушния филтър с прахосмукачка или с вода, след това го
подсушете на хладно място.
4. Премахнете филтъра за освежаване на въздуха от рамката на стойката.
Методът на демонтиране може да се различава от един тип филтър до друг.
Вижте снимките, маркирани с (1) и (2).
• Почистете филтъра за освежаване на въздуха най-малко веднъж месечно
и го заменете на всеки 4-5 месеца.
• Почистете го с прахосмукачка, след което го оставете да изсъхне на
хладно място.
на въздуха
47
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Не докосвайте плазмения филтър колектор на прах за 10 минути след отваряне на
предния панел.
5. Инсталирайте отново филтъра за освежаване на въздуха.
6. Въведете горната част на въздушния филтър в устройството, като се внимава за
правилното подравняване на левите и десните ръбове, след това поставете филтъра
в подходящата позиция.
Смяна на въздушния филтър и на филтъра за освежаване на въздуха
1. Извадете въздушния филтър.
2. Извадете филтъра за освежаване на въздуха.
3. Инсталирайте нов филтър за освежаване на въздуха.
4. Инсталирайте отново въздушния филтър и затворете добре предния панел.
Подготовка за продължителен период на престой
Ако възнамерявате да не използвате устройството за дълъг период от време,
направете следното:
1. Почистете вътрешното тяло и филтрите.
2. Оставете вентилатора да работи половин ден, за да изсъхне вътрешността на
уреда.
3. Спрете климатика и го изключете от източника на захранване.
4. Извадете батериите от дистанционното устройство. Външното тяло изисква
периодична поддръжка и почистване. Не се опитвайте да направите това сами.
Свържете се с продавача или сервизен техник.
Проверки преди употреба
• Кабелите трябва да бъдат проверени, за да се уверите, че не са скъсани или
изключени.
• Почиствайте вътрешното тяло и филтрите.
• Уверете се, че въздушния филтър е инсталиран.
• Проверете, дали отвора за вход или изход на въздуха е блокиран, след като
климатикът не е била използван за дълго време.
Внимание!
1. Не докосвайте металните части на устройството, когато изваждате филтъра.
Можете да се нараните при работа с остри метални ръбове.
2. Не използвайте вода за почистване на вътрешната част на климатика.
Излагането на вода може да унищожи изолацията и може да причини токов удар.
3. Когато почиствате устройството, първо се уверете, че захранването и прекъсвача
са затворени.
4. Не измивайте въздушния филтър с вода при температура по-висока от 40°C /
104°F. Премахнете изцяло влагата и го изсушете на сянка. Не излагайте филтъра на
пряка слънчева светлина, тъй като може да се свие.
48
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
VII. СЪВЕТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ
Нормалното функциониране на климатика
Следните събития могат да настъпят по време на нормално функциониране:
1. Защита на климатика. Защита на компресора
• Компресорът не може да се рестартира в рамките на 3 минути след спиране.
Функция против охлаждане (само при моделите с охлаждане и отопление)
• Устройството е проектирано да не духа студен въздух в режим на отопление,
когато вътрешния топлообменник се намираа в една от следните три
ситуации и зададената температура не е достигната
A) Когато отопление току-що започна.
Б) При размразяване.
В) В случай на отопление при ниска температура.
• Вътрешния и външен вентилатор спират да функционират по време на
размразяване (само при моделите с охлаждане и отопление).
• Размразяване (само при моделите с охлаждане и отопление)
Ледът може да се образува на външното тяло по време на цикъла на отопление,
когато външната температура е ниска и влажността е висока, водейки до намаляване
на ефективността на отоплението от климатика.
• В тази ситуация, климатикът не затопля повече и автоматично започва да
размразява.
• Времето за размразяване продължава между 4 и 10 минути, в зависимост от
външната температура и количеството лед, отлагано на външното тяло.
2. Бяла пара, която излиза от вътрешното тяло
• Бялата пара може да се образува поради голямата температурна разлика
между входния и изходния въздух в режим COOL (охлаждане) във вътрешна
среда с висока относителна влажност.
• Бялата пара може да се образува в резултат на влага, получена от процеса
на размразяване, когато климатикът се рестартира в режим HEAT (отопление)
след размразяване.
3. Слаб шум, предизвикан от климатика.
• Можете да чуете лек съскащ звук, когато компресорът работи или е спрял
да функционира. Това е звукът на хладилния агент, преминаващ или спиращ.
• Също така, можете да чуете леко скърцане, когато компресорът работи или
е спрял да функционира. Това се дължи на разширяване на топло и свиване
на студено на пластмасовите части на устройството, заедно с промяната на
температурата.
49
www.heinner.com

170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Можете да чуете звук, когато пластинката на процепа за вентилация се
връща в първоначалното положение, при захранването с енергия.
4. Излиза прах от вътрешното тяло
Това е нормално състояние, когато климатикът не е бил използван в продължение
на дълъг период от време или при първото използване на уреда.
5. Вътрешното тяло излъчва странна миризма.
Това се случва, когато вътрешното тяло излъчва миризми, произхождащи от
строителни материали, мебели или дим.
6. Климатикът превключва в режим FAN ONLY (само вентилация) от режим COOL
(охлаждане) или HEAT (отопление) (само за модели с охлаждане и отопление)
Когато вътрешната температура достигне настроената на климатика, компресорът
спира автоматично, и уредът преминава в режим FAN ONLY. Компресорът стартира
отново, когато вътрешната температурата се увеличава в режим COOL или
намалява в режим HEAT (само при моделите с отопление и охлаждане), за да
достигне до зададеното ниво.
7. Уредът активира функцията анти-мухъл след спиране.
Когато изключите уредът в режими COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) и DRY, той ще
активира функцията анти-мухъл в продължение на 7-10 минути. Ако уредът е
изключен в режим HEAT, той ще продължи да работи в продължение на 30
секунди при ниска скорост на вентилатора, след което функционирането ще спре и
ще се изключи автоматично.
8. Могат да се образуват капки вода на повърхността на вътрешното тяло при
охлаждане в условия на висока относителна влажност (относителна влажност над
80%). Настройте процепа за хоризонтална вентилация в максималното положение
за изход на въздуха и изберете скорост HIGH (голяма) за вентилатора.
9. Режим на отопление (само при моделите с охлаждане и отопление)
Климатикът тегли топлина от външното тяло и я освобождава чрез вътрешното
тяло по време на затоплянето. Когато външната температура намалява, също така
намалява и топлината, която се поглъща от климатика. В същото време, топлинния
товар на климатика се увеличава, поради по-голяма разлика между вътрешната и
външната температура. Ако климатикът не може да достигне по-комфортна
температура, препоръчваме ви да използвате допълнителен отоплителен уред.
50
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
10. Функция за автоматично рестартиране
 Прекъсването на захранването по време на работата спира напълно устройството.
 За устройство без функция за автоматично стартиране, когато електрическия ток се
възстановява, показателят за функциониране на вътрешното тяло започва да мига с
прекъсване. За да рестартирате функционирането, натиснете бутона ON / OFF на
дистанционното управление. За устройство с функция за автоматично стартиране,
когато електрическия ток се възстановява, устройството се рестартира автоматично с
всички предишни настройки, запазени чрез функцията за запаметяване.
Показателят за функциониране или
други показатели продължават да
мигат с прекъсване.
Ако на дисплея за появява един от
следните кодове: E0,E1,E2,E3... или
P0,P1,P2, P3.... или F1,F2,F3....
Проблем
Неизправности
Бушонът
изгаря
често
или
прекъсвача се задейства често.
Вода или други предмети достигат
в климатика.
Чувстват се неприятни миризми
или се чува необичаен шум.
Причина
Спиране на тока
Щепселът е излязъл от контакта.
Устройството не
стартира
Устройството може да спре да работи или може
да продължи да работи в авариен режим (в
зависимост от модела). След 10 минути,
възможно е аварията да бъде отстранена
автоматично. В противен случай, изключете
щепсела от контакта и отново го включете. Ако
проблемът продължава, изключете щепсела от
контакта и се обърнете към най-близкия
сервизен център.
Незабавно спрете климатика, изключете щепсела
от контакта и се свържете с най-близкия сервизен
център.
Решение
Изчакайте възстановяването на доставката на
енергия.
Уверете се, че щепселът е включен в стенния
контакт.
Бушонът може да е изгорял.
Заменете бушона.
Батерията в дистанционното
устройство може да е консумирана.
Заменете батерията.
Настроеното време за таймера е
неправилно.
Изчакайте или анулирайте настройката на
таймера.
Устройството не Неправилно настройване на
Настройте правилно температурата. За
охлажда или не температурата.
подробности, вижте раздела относно
затопля (само при
използването на дистанционното устройство.
модели с
Въздушният филтър е запушен.
Почистете въздушния филтър.
охлаждане /
Вратите или прозорците са отворени. Затворете вратите и прозорците.
отопление) много
Един отвор за вход или изход на
Премахнете пречките, след това рестартирайте
добре стаята,
едно
устройство
е
блокиран.
устройството.
когато
Активирана
е
защитата
за
3
климатикът духа
минути на компресора.
Изчакайте.
въздух.
Ако проблемът не е бил отстранен, моля, свържете се с местния дистрибутор или най-близкия
сервизен център. Изпратете подробна информация относно неизправността и модела на уреда.
Забележка: Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. Свържете се с оторизиран сервизен
център.
51
www.heinner.com
VIII.
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ
Мощност
Захранване
Капацитет на охлаждане
Ниво на шума
Цвят
HAC-9INVB
HAC-12INVB
170-1350W
220-240V, 50Hz
9000 BTU
54dB
Бял
170-1680W
220-240V, 50Hz
12000BTU
54dB
Бял
ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ПО ОТГОВОРЕН НАЧИН КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА
Можете да помогнете за опазването на околната среда!
Молим ви да спазвате местните закони и правила: занесете нефункциониращите електрически
уреди в пунктовете за събиране на отпадъци от електрическо оборудване.
HEINNER е регистрирана търговска марка на компанията Network One Distribution SRL.
Другите марки, наименованията на продуктите са регистрирани търговски марки на
съответните им собственици.
Никаква част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма
или по какъвто и да е начин, използвана за получаване на производни като преводи,
преработки или адаптиране на текста, без предварителното разрешение на компанията
NETWORK ONE DISTRIBUTION.
Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.
http://www.heinner.com, http://www.nod.ro
Този продукт е проектиран и реализиран в съответствие с европейските стандарти и норми на
Европейската общност.
Вносител: Network One Distribution
Ул. Марчел Янку, № 3-5, Букурещ, Румъния
Тел.: +40 21 211 18 56, www.heinner.ro , www.nod.ro
52
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS
www.heinner.ro
HAC-9INVB / HAC-12INVB MODELL



Légkondicionáló készülék
Teljesítmény: 170-1680 W
Színe: Fehér
53
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!
I.
BEVEZETŐ
Kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat, és őrizze meg a kézikönyvet későbbi
felhasználásra.
A kézikönyv a készülék telepítésére, használatára és karbantartására vonatkozó összes
utasítást tartalmazza.
Kérjük, hogy a helyes és biztonságos kezelés céljából telepítés és használat előtt olvassa el
figyelmesen a használati kézikönyvet.
II.
A CSOMAG TARTALMA
Légkondicionáló berendezés
 Távirányító
 Használati kézikönyv
 Jótállási jegy

54
www.heinner.com
III.
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Ha az európai országokban légkondicionáló berendezést használ, kérjük, olvassa az
alábbi információkat:
1. Ez a berendezést 8 éven felüli gyermeket és csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi
képességű, illetve tapasztalatlat vagy ismeretek nélküli személyek csak felügyelet alatt
vagy akkor használhatják, ha kiképzést kaptak a készülék biztonságos kezelésére
vonatkozóan és tudatában vannak a használattal járó veszélyeknek. Ne engedje a
gyermekeket a készülékkel játszani. A készülék tisztítását és karbantartását nem
végezheti felügyelet nélküli gyermekek.
ELTÁVOLÍTÁS: A terméket nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt kidobni. A
szelektált hulladékgyűjtés fontos a hulladékok speciális kezelhetősége szempontjából.
2. Tilos e berendezést a háztartási hulladékokkal együtt kidobni. Több lehetőség létezik
a légkondicionáló készülékek eltávolítására:
A) A városi hatóságok speciális hulladékgyűjtési hálózatot létesítettek, amelyben a
felhasználó díjmentesen eltávolíthatja a villamos és elektronikus hulladékokat.
B) Új termék vásárlásakor az eladó átveszi a régi terméket anélkül, hogy ez költségeket
jelentene a felhasználó számára.
C) A gyártó átveszi a használt készüléket és eltávolítja anélkül, hogy ez költségeket
jelentene a felhasználó számára.
D) Mivel a használt termékek értékes forrásokat tartalmaznak, azok eladhatók az
ócskavas-telepen.
A hulladékok kidobása erdőkbe vagy a természetbe káros az egészségre, mert a
veszélyes anyagok bejutnak a talajvízbe és az élelmiszerláncba.
A felhasználó vagy más személyek sérülésének, illetve a vagyontárgyak
megrongálódásának megelőzése érdekében be kell tartani a következő utasításokat. Az
utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő helytelen használat balestet vagy
rongálódásokat okozhat. A súlyosság a következő utasítások révén osztályozott:
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELEM!
Ez a szimbólum életveszélyt vagy súlyos sérülés veszélyét jelöli.
Ez a szimbólum sérülésveszélyt vagy a javak megrongálódásának
veszélyét jelenti.
. szimbólumok jelentését az alábbiakban mutatjuk be.
A kézikönyvben használt
Szigorúan tilos.
Győződjön meg, hogy az utasításoknak megfelelően jár el.
55
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
• Ne hosszabbítsa meg a vezetéket és ne használjon többszörös aljzatot. A nem
megfelelő csatlakoztatás, gyenge szigetelés vagy a megengedettnél magasabb
feszültség tüzet okozhat.
• Testét ne tegye ki hosszas időn át a közvetlen hideg légáramlatnak.
• Ne nyúljon be és ne dugjon semmilyen tárgyat a befúvó vagy kifúvó nyílásokba.
• Ne próbálja saját erőből megjavítani, elköltöztetni vagy módosítani a
légkondicionáló berendezést. Minden esetben forduljon szervizhez.
• A dugó aljzatból való kihúzásakor ne rángassa a kábelt. Fogja határozottan a
dugót és húzza ki az aljzatból. Ellenkező esetben a kábel megrongálódhat.
• A légkondicionáló berendezést ne használja nedves környezetben, mint például
fürdőszobában vagy mosókonyhában.
• A kapcsolókat ne kezelje nedves kézzel. Áramütés veszélye!
• Ne használja a készüléket más célra, mint amire tervezték.
• A készülékre ne helyezzen élelmiszert, mérőműszereket, növényeket, állatokat,
festéket stb.
• A növényeket vagy az állatokat ne tegye ki közvetlenül a légáramlatnak.
• A légkondicionáló berendezést ne tisztítsa vízzel.
• Ne használjon gyúlékony tisztítószereket, mivel tüzet okozhatnak vagy
deformálhatják a készülék összetevőit.
• Ne helyezzen a berendezés közelébe lánggal égő tárgyakat, ha ezekre közvetlenül
kihathat a kiáramló levegő.
• Ne lépjen rá és ne tegyen tárgyakat a kültéri egységre.
• Ne használjon instabil vagy rozsdás állványt.
• Ne telepítse a légkondicionáló készüléket olyan helyre, ahol gyúlékony gázok
bocsátódnak ki. A gáz összegyűlhet és robbanhat.
• Ne hagyja sokáig működni a légkondicionáló készüléket nyitott ajtóval vagy
ablakokkal (vagy ha túl magas a nedvesség).
• Távolítsa el a dugóról a piszkot, és dugja be rendesen az aljzatba. A piszkos dugók
tüzet vagy áramütést okozhatnak.
• Ha égett szagot érez, azonnal kapcsolja ki a berendezést, és húzza ki a dugót.
Forduljon szervizhez.
• Tisztítás előtt kapcsolja ki a berendezést, és húzza ki a dugót az aljzatból.
• A megjelölt tápkábelt használja.
• Az egység telepítését bízza engedéllyel rendelkező szerelőre.
• Az egység javítása és karbantartása érdekében forduljon engedéllyel rendelkező
szervizhez.
• A gyermekekre figyelmesen felügyelni kell, hogy ne játszanak a légkondicionáló
készülékkel.
56
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
• A készüléket csak akkor használhatják korlátolt testi, érzékszervei vagy szellemi
képességű személyek (a gyermekeket is ideértve) vagy tapasztalat és a szükséges
ismeretek nélküli személyek, ha felügyelnek rájuk vagy a biztonságukért felelő személy
felkészítette őket a készülék használatára.
• Ha a légkondicionáló készüléket más fűtővel együtt használja, a levegőt időnként
frissíteni kell, az oxigénhiány kockázatának kiküszöbölése érdekében.
• A hosszabb ideig nem szándékozik használni a légkondicionáló berendezést,
húzza ki a dugót a konnektorból. Az összegyűlt por is tüzet okozhat.
• Vihar idejére kapcsolja ki a légkondicionáló készüléket, és húzza ki a
konnektorból. Az elektromos részek megsérülhetnek.
• Ellenőrizze, hogy a kivezető csövet helyesen csatlakoztatták. Ellenkező esetben
nem kívánt vízszivárgások keletkezhetnek.
• Ellenőrizze, hogy a kondenzvíz problémamentesen kifolyik. Ha a kondenzvíz nem
folyik ki megfelelőképpen, rongálódások keletkezhetnek.
• A légkondicionáló készüléket földelni kell a helyi szabályzatoknak megfelelően.
• Villamos biztonsági okokból ajánljuk védő árammegszakító szerelését, amelyet a
földeléses áram működtet.
• A veszélyek elkerülése érdekében a rongálódott tápkábelt a gyártónak,
kirendeltségének vagy a szakszerviznek, illetve hasonló képzettségű személynek ki kell
cserélni.
57
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
IV. A BERENDEZÉSE LEÍRÁSA
Levegő bevezetés
(oldalsó)
Levegő bevezetés
(hátsó)
Levegő kivezetés
Az összetevők elnevezései
Beltéri egység
1. Elülső pannó
2. Levegő beáramlása
3. Levegőszűrő
4. Levegő kiáramlása
5. Vízszintes légterelő zsalu
6. Függőleges légterelő rács (belül)
7. Kijelző
Kültéri egység
8. Csatlakozó vezeték
9. Csatlakozókábel
10. Zárószelep
Megjegyzés: A kézikönyv rajzai tájékoztató jellegűek. A belső egység elülső pannójának és
kijelzőjének reális kialakítása enyhén eltérhet. A reális kialakítás a referencia.
58
www.heinner.com
fresh
defrost
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
run
timer
run
timer
(A)
fresh
(B)
defrost
Kijelzők
 FRESH kijelző (opcionális)
Ez a jelző akkor világít, ha aktív a Clean Air (légtisztítás)
funkció.
 DEFROST kijelző
(csak hűtő-fűtő egységnél): Ez a kijelző akkor gyúl ki, ha az
egység automatikusan megkezd leolvasztást vagy ha a
berendezés fűtő üzemmódja aktivált.
 HŐMÉRSÉKLET kijelző
Kijelzi a hőmérsékletet, amikor a légkondicionáló berendezés
be van kapcsolva.
Hiba esetén kijelzi a hibakódot.
 RUN kijelző
Ez a kijelző akkor világít, amikor a légkondicionáló berendezés
működik.
 TIMER kijelző
Világítása kijelzi, hogy a légkondicionáló Timer (Időzítés)
funkciója aktív.
59
www.heinner.com
V.
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
HASZNÁLAT
3. Ez a funkció a COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) és DRY üzemmódban áll
rendelkezésre.
4. E funkció aktiválása előtt ajánlott a készüléket kb. fél óráig hűtő üzemmódban
használni. Az automatikus tisztítás funkció aktiválásakor az időzítő beállításai
törlődnek.
5. Ha az Automatikus tisztítási üzemmódban való működés idején megnyomja a
távirányító SELF CLEAN (automatikus tisztítás) gombot, a folyamat megszakad, s a
készülék automatikusan kikapcsol.
LÉGTISZTÍTÁS funkció (csak egye modellek esetén áll rendelkezésre)
A légkondicionáló berendezés egyik célja a beltéri levegő minőségének javítása. Ez a
légkondicionáló berendezés ionizátorral vagy plazma porgyűjtővel van ellátva (a
modelltől függően). Az ionizátor által generált anionok segítségével a légkeverő
rendszer friss, természetes, egészséges levegővel tölti meg a szobát. A plazma
porgyűjtő ionizáló övezetet generál, amelyben a levegő plazmává alakul. A port,
füstöt vagy pollenszemcséket visszafogja egy elektrosztatikus szűrő.
Penész elleni funkció (opcionális)
Ha a készüléket COOL, DRY, AUTO (Cool) üzemmódban állítja meg, 7-10 percig tovább
működik (a modelltől függően) a ventillátor alacsony sebességével. Ha a készüléket
HEAT üzemmódban állítja meg, hozzávetőleg 30 másodpercig tovább működik a
ventillátor alacsony sebességével. Ez által a párologtatóból eltávolodik a kicsapódott
vízpára, s így a berendezésben nem keletkezik penész.
A penész elleni funkció bekapcsolása esetén a készüléket ne indítsa újra az előző
funkció teljes kikapcsolása előtt.
MEGJEGYZÉS: Ez a kézikönyv nem tartalmazza a távirányító használati útmutatóit.
Részletes információkat a berendezéssel együtt leszállított <<A távirányító használati
útmutatói>>-ban talál.
Működési hőmérséklet
Üzemmód
Hőmérséklet
Hűtés
Fűtés
Szárítás
A szoba
17 C~32 C
0 OC~30 OC
10 C~32 O C
hőmérséklete
(62 OF~90 OF)
(32 OF~86 OF)
(50 OF~90 OF)
-15 OC ~ 30 OC
0 O C ~ 50 O C
Külső hőmérséklet
O
O
0 OC ~ 50 OC
32 OF ~ 122 OF
-15 OC~50 OC/ 5 OF~122 OF
5 O F~ 86 O F
O
32 O F ~ 122 OF
Az alacsony hőmérsékleten
használandó hűtő funkciójú
modellek esetében
60
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
MEGJEGYZÉS:
1. E hőmérsékleti intervallumokban való működés esetén érhető el optimális
teljesítmény. Ha a légkondicionáló berendezést a fenti intervallumokon túl használja,
aktiválódhatnak bizonyos védő funkciók, amelyek a készülék rendellenes
működésére vezethetnek.
2. Ha a légkondicionáló berendezés hossza ideig magas (80 %-ot meghaladó)
nedvességtartalmú helyiségben működik, a kicsapódó vízpára kifolyhat az egységből.
Kérjük, válassza a függőleges légterelő zsalu maximális szögét (a padlóhoz
viszonyítva függőleges) és a magas (HIGH) sebességű ventillációs üzemmódot.
Ajánlás: A villamos fűtőkészülékek esetében, ha a környezeti hőmérséklet 0ºC (32ºF)
alatti, ajánljuk, hogy a készüléket tartsa a konnektorhoz csatlakoztatva a megfelelő
működés garantálására.
Manuális vezérlés
Az egységek manuális vezérlési kapcsolóval vannak ellátva. Ehhez az elülső pannó
felnyitása után lehet hozzáférni. A kapcsolóval manuális kezelik a készüléket, ha a
távirányító nem működik vagy karbantartási műveletek szükségesek.
MEGJEGYZÉS: Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt rátérne a manuális vezérlésre. Ha a
berendezés működik, a manuális vezérlés kapcsolót tartsa lenyomva, míg a készülék
leáll.
1. Nyissa ki és emelje fel az elülső pannót, míg rögzül.
2. A manuális vezérlő kapcsoló egyszeri megnyomására kényszerűen bekapcsol az
AUTO üzemmód. Ha öt másodpercnyi időtávval kétszer nyomja meg a kapcsolót,
kényszerűen bekapcsol a COOL (hűtés) üzemmód.
3. Csukja be határozottan a pannót, hogy eredeti helyzetébe jusson.
Auto cool
Manuális vezérlés
61
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
A légáramlás irányának szabályozása
A légáramlás irányát állítsa be megfelelőképpen. Ellenkező esetben fennáll a
kényelmetlen érzet vagy a beltéri egyenlőtlen hőmérséklet-eloszlás veszélye.
A vízszintes légterelő zsalut távirányítóval állítsa be.
A függőleges légterelő rácsot kézzel állítsa be.
A légáramlás függőleges (le – fel) irányának beállításához
Ezt a funkciót akkor használja, amikor az egység működésben van. A légáramlat
irányának beállításához használja a távirányítót. A vízszintes légterelő zsalu minden
gombnyomással 60 szöggel mozdítható, vagy automatikusan oszcillál le és fel.
Részletes információkat „A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓI”-ban talál.
A légáramlás vízszintes (bal – jobb) irányának beállításához
Mozdítsa el kézzel a függőleges ventillációs rácsot a kívánt légáramirány
beállításához.
FONTOS: Ne tegye kezét vagy tárgyakat a kiáramlási és beáramlási nyílásokba. A
belső ventillátor sérülést okozhat.
Távolsá
A rács karja
g
Távolság
62
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Figyelem
• Ne használja a légkondicionáló készüléket hosszasan hűtő- vagy párásító
üzemmódban a légáramot lefelé irányítva. A vízszintes légterelő zsalun
páralecsapódás keletkezhet, amely lecsepeghet a padlóra vagy a bútorzatra.
• Amikor a légkondicionáló készüléket a leállítás után azonnal visszakapcsolja,
előfordulhat, hogy a vízszintes légterelő zsalu hozzávetőleg 10 másodpercig nem
mozog.
•
A vízszintes légterelő zsalu nyílási szöge nem lehet túl kicsi, mivel a korlátozott
légáramlat kihathat a COOLING (hűtő) vagy a HEATING (fűtő) üzemmód
teljesítményére.
• A vízszintes légterelő rácsot nem mozgassa kézzel, mivel elveszítheti szinkronját.
Kérjük, kapcsolja ki és húzza ki az aljzatból a készüléket néhány másodpercig, majd
kapcsolja vissza.
• Ne használja a készüléket csukott vízszintes légterelő zsaluval.
ÜZEMMÓD
Működés AUTO üzemmódban
• Amikor a légkondicionáló készüléket autó üzemmódba állítja be, a hűtés és
fűtés (a hűtő-fűtő funkciójú modellek esetében) vagy a ventillátor működése
automatikus, a beállított hőfoktól és a szoba hőmérsékletétől függően.
• A légkondicionáló készülék automatikusan ellenőrzi a szoba hőmérsékletét a
választott hőfoktól függően.
• Ha az AUTO üzemmód nem felel meg, beállíthatja a kívánt hőmérsékletet.
63
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
A SLEEP gomb használata
Amikor hűtés, fűtés üzemmódban (a hűtő-fűtő funkciójú modellek esetében) vagy az
AUTO üzemmódban megnyomja a távirányító SLEEP gombját, a légkondicionáló
készülék az első két órában óránként 1°C /2°F fokkal automatikusan növeli (hűtés)
vagy csökkenti (fűtés) a hőmérsékletet, majd a következő 5 órában megtartja a
hőmérsékletet, utána kikapcsol. Ez energiatakarékos üzemmód és kényelmes
éjszakai megoldás.
A DRYING (szárítás) üzemmód használata
• A ventillátor sebessége szárítás üzemmódban automatikusan ellenőrzött.
• Szárítás üzemmódban való működés idején a kompresszor leáll, ha a
hőmérséklet 10°C (50°F) alatti, és újraindul, míg a szobahőmérséklet 12°C (54°F)
felettire emelkedik.
Optimális működés
Az optimális működéshez legyen figyelemmel a következőkre:
• Állítsa be a helyes légáramlatirány, hogy a levegő ne áramoljon a személyekre.
• A legkényelmesebb hőmérséklet állítsa a készüléket. Ne állítsa a készüléket
extrém hőfokokra.
• COOL és HEAT üzemmód esetén csuka be az ajtókat és ablakokat. Ellenkező
esetben a teljesítmény alacsony lesz.
• A távirányító TIMER ON gombjával beállíthatja az időpontot, amikor szeretné,
hogy a légkondicionáló készülék bekapcsoljon.
• Semmilyen tárgyat ne helyezzen a levegő ki- és beáramlási nyílásaihoz, mivel
csökkenhet a készülék teljesítménye és kikapcsolhat.
• Időszakosan tisztítsa ki a légszűrőt. Ellenkező esetben csökkenhet a hűtési vagy
fűtési teljesítmény.
• Ne működtesse az egységet csukott vízszintes légterelő zsaluval.
64
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
VI. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Tisztítás előtt
Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket. Tisztításhoz száraz puha törlőt
használjon. Ne használjon fehérítőt vagy surló szereket.
MEGJEGYZÉS: A beltéri egység tisztítása előtt meg kell szakítani az
áramellátást.
FIGYELEM!
• Ha túl piszkos a beltéri egység, hideg vízbe áztatott törlővel is
tisztítható. Majd törölje meg szárazra.
• Az egység tisztításához ne használjon vegyszerekkel átitatott törlőt
vagy rongyot.
• Tisztításhoz ne használjon benzint, oldószereket, fényezőport vagy
hasonló oldószereket. Ezek a szerek előidézhetik a műanyagfelület
megrepedését vagy deformálódását.
• Soha ne használjon az elülső pannó tisztításához 40°C/104°F
hőfoknál melegebb vizet, mert deformálódást vagy színtelenedést
okozhat.
A készülék tisztítása
A készüléket kizárólag száraz, puha törlővel törölje. Ha a készülék
nagyon piszkos, nedves törtővel is törölheti.
Légfrissítő szűrő
A légszűrő és a légfrissítő szűrő tisztítása
Az eldugult szűrő csökkentheti az egység hatékonyságát. Kéthetente
tisztítsa meg a szűrőt.
1. Emelje fel a beltéri egység pannóját, míg kattanás szerű hang jelzi a
kikapcsolást. Egyes modellek esetén használjon támasztórudat.
2. Fogja meg a légszűrő fogantyúját és emelje meg könnyedén, hogy
tartójából kivegye, majd húzza lefelé.
3. Vegye ki a légszűrőt a beltéri egységből.
Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt.
A légszűrőt tisztítsa porszívóval vagy vízzel, majd hűvös helyen szárítsa
meg.
4. Távolítsa el a légfrissítő szűrőt a tartókeretről. A leszerelési mód
szűrőtípusonként változhat. Tanulmányozza az (1) és (2) ábrát.
• Havonta legalább egyszer tisztítsa meg a légfrissítő szűrőt, és 4-5
havonta helyettesítse.
• Tisztítsa porszívóval, majd hűvös helyen szárítsa.
65
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Az elülső pannó kinyitásától 10 percig ne érintse meg a plazma porgyűjtő szűrőt.
5. Helyezze vissza a légfrissítő szűrőt.
6. A légszűrő felső részét helyezze be az egységbe, vigyázva, hogy a bal és jobb
széleket jól állítsa be, majd helyezze el a szűrőt a megfelelő pozícióba.
A légszűrő és a légfrissítő szűrő cseréje
1. Távolítsa el a légszűrőt.
2. Távolítsa el a légfrissítő szűrőt.
3. Helyezze be az új légfrissítő szűrőt.
4. Helyezze be a légszűrőt és csukja be az elülső pannót.
Előkészítés tartós szünetelésre
Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a készüléket, végezze el a következő
műveleteket:
1. Tisztítsa meg a beltéri egységet és a szűrőket.
2. Hagyja a ventillátort félnapig működni, hogy az egység belseje kiszáradjon.
3. Kapcsolja ki a légkondicionáló készüléket, és szakítsa meg az áramellátását.
4. Vegye ki az elemeket a távirányítóból. Szükség van a kültéri egység időszakos
karbantartására és tisztítására. Ez ne próbálja meg egymaga elvégezni. Forduljon az
eladóhoz vagy szakszervizhez.
Használat előtt ellenőrzések
• Ellenőrizni kell a kábeleket, hogy ne legyenek elszakadva vagy kihúzva.
• Tisztítsa meg a beltéri egységet és a szűrőket.
• Ellenőrizze, hogy a légszűrő a helyén legyen.
• Ellenőrizze, hogy a hosszas szünetelés alatt nem zárultak-e el a légkondicionáló
készülék levegő ki- és beáramlási nyílásai.
Figyelem!
1. A szűrő eltávolításakor ne érintse az egység fémrészeit. Az éles fémszélek
érintésekor megsérülhet.
2. A légkondicionáló készülék belső részét ne tisztítsa vízzel. A vízzel való érintkezés
megrongálhatja a szigetelést, és áramütést okozhat.
3. Amikor az egységet tisztítja, először ellenőrizze, hogy a tápellátás és az
árammegszakító legyen kikapcsolva.
4. A légszűrőket ne mossa 40OC/104OF hőfoknál melegebb vízzel. Távolítsa el
teljesen a nedvességet és szárítsa árnyékos helyen. A szűrőt ne tegye ki közvetlen
napsütésnek, mert összegyűlhet.
66
www.heinner.com
VII.
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
JAVÍTÁSI TANÁCSOK
A légkondicionáló készülék szokványos működése
A következő események bekövetkezhetnek a szokványos működés idején:
1. A légkondicionáló készülék védelme. A kompresszor védelme
 A kompresszor ne tud újraindulni a kikapcsolást követő 3 percben.
Hűtés elleni funkció (a hűtő-fűtő funkciójú készülékeknél)
 Az egységet úgy tervezték, hogy fűtő üzemmódban ne fújjon hideg levegőt,
ha a belső hőfokszabályozó az alábbi helyzetek valamelyikében van, és a
kívánt hőmérséklet nem valósult meg
A) Alig indult be a fűtés üzemmód.
B) Kiolvasztás esetén.
C) A fűtés alacsony hőmérsékleten történik.
 A belső és külső ventillátor a kiolvasztás idejére leáll (a hűtő-fűtő készülékek
esetén).
 Kiolvasztás (a hűtő-fűtő készülékek esetén).
A fűtési ciklus idején a kültéri egységek jég keletkezhet, ha a külső hőmérséklet
alacsony, a nedvesség pedig magas, s ezáltal a légkondicionáló berendezés felé
csökken a fűtési hatékonyság.
 Ebben az esetben a légkondicionáló készülék nem fűt és automatikusan
olvadni kezd.
 A kiolvadás 4-10 perc, a külső hőmérséklettől és a kültéri egységen
keletkezett jég mennyiségétől függően.
2.
A kültéri egységből kiáramló fehér pára
 Fehér pára a COOL (hűtés) üzemmódban keletkezhet, ha a viszonylag magas
nedvességű belső környezetben nagy az eltérés a beáramló és a kiáramló
levegő hőmérséklete között.
 Fehér pára keletkezhet a kiolvadási folyamat által kiváltott nedvesség miatt,
ha a légkondicionáló berendezés a kiolvadás után a HEAT (fűtés)
üzemmódban újraindul.
3.
A légkondicionáló berendezés által keltett alacsony zaj.
 Gyenge fütyülés hallható a kompresszor működése közben vagy leállásakor.
Ez a folyó vagy leálló hűtőközeg hangja.
 Úgyszintén enyhe nyikorgás hallható a kompresszor működés közben vagy
leállásakor. Ennek oka az egység műanyag részeinek melegre való kitágulás
vagy hidegre történő összegyűlés, a hőmérséklet változásakor.
67
www.heinner.com

170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Hang hallható akkor is, amikor a hálózati energiaellátáskor a légzsalu
visszatér eredeti pozíciójába.
4.
Por áramlik ki az egység belsejéből
Ez szokványos jelenség, ha a légkondicionáló készüléket hosszas ideig nem használták
vagy első alkalommal használják.
5.
A beltéri egységből furcsa szag terjeng
Ez akkor történik, amikor a beltéri egység az építőanyagokból, bútorzatból vagy
füstből származó szagokat terjeszt.
6. A légkondicionáló berendezés a COOL (hűtés) vagy HEAT (fűtés) üzemmódról
rátér a FAN ONLY (csak ventilláció) üzemmódra (a hűtő-fűtő készülékek esetén)
Ha a belső hőmérséklet eléri a légkondicionáló berendezésen beállított hőfokot, a
kompresszor automatikusan leáll, s a készülék átáll a FAN ONLY üzemmódra. A
kompresszor újraindul, amikor a belső hőmérséklet nő – a COOL üzemmódban – vagy
csökken – a HEAT üzemmódban –, hogy elérje a beállított hőmérséklet-szintet
(hűtő-fűtő készülékek esetén).
7. Megállás után a készülék bekapcsolja a penész elleni üzemmódot
Amikor a készüléket COOL (AUTO COOL, FORCED COOL) és DRY üzemmódban
kikapcsolja, 7-10 percre bekapcsol a penész elleni üzemmód. Ha a készüléket HEAT
üzemmódban kapcsolja ki, 30 másodpercig alacsony sebességgel működik, majd
automatikusan leáll és kikapcsol.
8. Magas (80%-os viszonylagos) nedvességi körülmények között a hűtéskor a beltéri
egység felületén vízcseppek képződhetnek. A vízszintes légterelő zsalut állítsa a
maximális nyílásszögbe, és állítsa be a HIGH (magas) ventillációs sebességet.
9.
Fűtés üzemmód (a hűtő-fűtő berendezések esetén)
A légkondicionáló készülék a kültéri egységből szívja a meleget és a fűtés idején a
beltéri egységen keresztül szabadítja fel. Ha a külső hőmérséklet csökken, a
légkondicionáló készülék által felvett hő is csökken. Ugyanakkor a légkondicionáló
készülék hőterhe növekszik a külső és belső hőmérséklet közötti nagy eltérés
következtében. Ha a légkondicionáló készülék nem tudja elérni a várt hőmérsékletet,
javasoljuk, hogy pótlólagos fűtőkészüléket használjon.
68
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
10. Automatikus újraindítás funkció
 A működés idején bekövetkezett áramszünet teljesen leállítja az egységet.
 Az automatikus újraindítás funkció nélkül egység esetén az áramszünet
lejárta után a beltéri egység működési kijelzője villogni kezd. A készülék
újraindításához nyomja meg a távirányító ON/OFF gombját. Az automatikus
újraindítás funkcióval ellátott egység esetén az áramszünet lejárta után az
egység automatikusan újraindul a memóriában őrzött előző beállításokkal.
A működési kijelző vagy más
kijelzők továbbra is villognak.
A kijelzőn megjelenik az alábbi
hibakódok egyike: E0,E1,E2,E3...
vagy
P0,P1,P2,P3....
vagy
F1,F2,F3....
Probléma
Gyakran kiég a biztosíték vagy az
árammegszakító gyakran kikapcsol.
A légkondicionáló berendezésbe víz
vagy tárgyak kerülnek.
Zavaró szagok érződnek vagy nem
szokványos zajok hallatszanak.
Hibák
Az egység nem
indul
Ok
Kapcsolja ki azonnal a légkondicionáló készüléket,
húzza ki a dugót az aljzatból, és forduljon a
legközelebbi szakszervizhez.
Megoldás
Áramszünet
Várja meg az áramszolgáltatás
helyreállítását.
A dugó kijött az aljzatból.
Ellenőrizze, hogy a dugó be van dugva a
fali aljzatba.
Kiéghetett a biztosíték.
Helyettesítse a biztosítékot.
Kimerülhetett a távirányító
eleme.
Nem
helyes az időzítőbe
Helyettesítse az elemet.
beállított idő.
Az egség nem hűti
van nem fűti
(hűtő-fűtő
készülékek esetén)
megfelelően a
szobát, amikor
levegőt fúj
Az egység kikapcsolható vagy tovább
működtethető vész üzemmódban (a modelltől
függően). Lehetséges, hogy az üzemzavar 10
perc elteltével automatikusan kiküszöbölődik.
Ellenkező esetben húzza ki a dugót az
aljzatból, majd dugja vissza. Ha a probléma
továbbra is fennáll, húzza ki a dugót az
aljzatból és forduljon a legközelebbi
szakszervizhez.
Nem megfelelő hőfok
beállítása
Várjon, vagy törölje az időzítő beállítását.
Állítsa be a helyes hőfokot. A részleteket
megtalálja a távirányító használati
útmutatóiban.
Eldugult a légszűrő.
Tisztítsa ki a légszűrőt.
Nyitva vannak az ajtók és az ablakok. Zárja be az ajtókat és ablakokat.
dZáeschide.
Elzárult az egység egyik ki- vagy
Távolítsa el az akadályokat és indítsa
beáramlási nyílása.
újra.
Aktiválódott a kompresszor 3
perces védelmi funkciója.
Várjon.
Ha a probléma nem oldódott meg, kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz vagy a legközelebbi
szervizhez. Közölje a hibára és a készülék modelljére vonatkozó részletes információkat.
Megjegyzés: Ne próbálja önerőből megjavítani a készüléket. Forduljon szakszervizhez.
69
www.heinner.com
VIII.
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
MŰSZAKI ADATLAP
Teljesítmény
Tápellátás
Hűtőkapcitás
Zajszint
Szín
HAC-9INVB
HAC-12INVB
170-1350W
220-240V, 50Hz
9000 BTU
54dB
Fehér
170-1680W
220-240V, 50Hz
12000BTU
54dB
Fehér
KÖRNYEZETFELELŐS HULLADÉKKEZELÉS
Hozzájárulhat a környezetvédelemhez!
Kérjük, tartsa be a helyi sazbályokat és törvényeket: a használt elektromos készülékeket adja át a
megfelelő gyűjtőtelepeknek.
HEINNER a Network One Distribution SRL cég bejegyzett védjegye. A többi brand és
termékelnevezés az illető tulajdonosok bejegyzett védjegyei.
A megjelölések egyetlen része se reprodukálható semmilyen formában és semmilyen eszközzel, hogy
származékokat nyerjenek, mint például fordítások, átalakítások vagy adaptálások, a NETWORK ONE
DISTRIBUTION előzetes hozzájárulása nélkül.
Copyright © 2013 Network One Distribution. All rights reserved.
http://www.heinner.com, http://www.nod.ro
Ezt a terméket az Európai Közösség szabványainak és szabályainak megfelelően tervezték és gyártották.
Importör: Network One Distribution
Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.ro , www.nod.ro
70
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
KLIMATYZATOR
www.heinner.ro
Model: HAC-9INVB / HAC-12INVB




Klimatyzator
Moc: 170-1680 W
Kolor: Biały
71
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Dziękujemy, że wybrałeś nasz produkt!
I.
WSTĘP
Przed użyciem, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, a następnie zachować ją jako
źródło informacji na przyszłość.
Niniejsza instrukcja została spisana, by przekazać wszelkie niezbędne informacje dotyczące
instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia. Dla bezpiecznego i prawidłowego użycia, nalezy
przeczytać ją przed przeprowadzeniem instalacji i użyciem.
II.
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Klimatyzator
 Pilot zdalnego sterowania
 Instrukcja obsługi
 Karta gwarancyjna


72
www.heinner.com
III.
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
Używając klimatyzatora w krajach europejskich, należy zapoznać sie z następującą
informacją:
1. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby
o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, albo nie
posiadające doświadczenia i wiedzy w tym zakresie, wyłącznie pod nadzorem osoby
dorosłej lub po otrzymaniu od niej wskazówek dotyczących obsługi urządzenia i
zrozumieniu ryzyka jaki może z tego wynikać. Dzieci nie powinny bawić się
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez
nadzoru.
UTYLIZACJA: Nie utylizować urządzenia wraz z niesegregowanymi odpadami
komunalnymi. Konieczna jest oddzielna utylizacja tego typu sprzętu.
2. Zabrania się utylizacji urządzenia wraz z odpadami komunalnymi Dla utylizacji istnieje
kilka możliwości:
A) Władze samorządowe ustanowiły systemy zbiórki odpadów, dzięki którym można
zutylizować elektroniczne odpady bezpłatnie.
B) Przy zakupie nowego sprzętu, dealer odbierze stare urządzenie do utylizacji bez opłat
ze strony użytkownika.
C) Producent odbierze stare urządzenie do utylizacji bez opłat ze strony użytkownika.
D) Jako, że stare produkty są źródłem cennych elementów, mogą zostać sprzedane na
złomowisko.
Wyrzucanie odpadów poza wyznaczonymi punktami zbiórki, w lasach i plenerze naraża
zdrowie I życie innych ze względu na zawartość niebezpiecznych substancji, które mogą
dostać się do wód gruntowych, a następnie do łańcucha pokarmowego zwierząt i ludzi.
By zapobiec zranieniu użytkownika, lub osób trzecich, a także uszkodzenia mienia,
należy przestrzegać następujących instrukcji. Nieprawidłowa praca urządzenia na skutek
zignorowania instrukcji może spowodować szkodę lub zranienie. Stopień powagi
instrukcji został sklasyfikowany w następujący sposób:
OSTRZEŻENIE Niniejszy symbol oznacza ryzyko śmierci lub poważnego zranienia.
UWAGA
Niniejszy symbol oznacza możliwość zranienia lub uszkodzenia
Znaczenie symboli użytych
w niniejszej instrukcji jest następujące.
mienia..
.
Surowo zabronione.
Upewnij się czy działasz zgodnie z instrukcją.
73
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
• Nie przedłużać kabla i nigdy nie używać przedłużaczy. Słabe połączenie
elektryczne, zła izolacja lub napięcie wyższe, niż dozwolone, mogą spowodować
pożar.
• Nie wystawiać się zbyt długo na bezpośrednie działania zimnego powietrza.
• Nigdy nie wtykać palców, patyków ani żadnych innych obiektów w otwór
wlotowy i wylotowy.
• Nigdy nie podejmować próby samodzielnej naprawy, przeniesienia lub
modyfikacji klimatyzatora. Zawsze należy skontaktować się z serwisem, jeśli to
konieczne.
• Nigdy nie wyciągać wtyczki, ciągnąc za kabel. Przytrzymać wtyczkę i wyjąc ja z
gniazdka, w innym wypadku istnieje ryzyko zniszczenia kabla. .
• Nie uruchamiać klimatyzatora w wilgotnym pomieszczeniu, taki jak łazienka, czy
pralnia.
• Nigdy nie wciskać żadnych przycisków wilgotnymi rękami. Może to spowodować
porażenie prądem
• Nigdy nie używać urządzenia w celu innym niż jego przeznaczenie.
• Nigdy nie umieszczać pożywienia, przyrządów precyzyjnych, roślin, zwierząt, farb
itp. na urządzeniu.
• Nie wystawiać zwierząt i roślin na bezpośrednie działanie nadmuchu.
• Nigdy nie czyścić klimatyzatora za pomocą wody.
• Nigdy nie używać łatwopalnych środków czyszczących, gdyż mogą one
spowodować pożar lub deformację.
• Nigdy nie umieszczać płonących przedmiotów w pobliżu urządzenia, gdy mogą
one być narażone na bezpośrednie działania wyrzucanego powietrza.
• Nigdy nie stawać na zewnętrznej jednostce urządzenia i nie umieszczać na nim
żadnych przedmiotów.
• Nigdy nie stosować niestabilnej lub zardzewiałej podstawy.
• Nigdy nie instalować klimatyzatora w miejscach, gdzie istnieje możliwość
ulatniania sie gazu palnego. Ullatniajcy sie gaz może sie gromadzć i doprowadzić do
eksplozji.
• Nigdy nie dopuszczać do zbyt długiej pracy klimatyzatora przy otwartych
drzwiach I oknach, lub gdy wilgotnosc powietrza jest bardzo wysoka.
• Usunąć zabrudzenia z wtyczki i dokładnie umieścić ja w gniazdku. Zabrudzona
wtyczka może spowodować pożar, lub porażenie prądem.
• W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości takich jak zapach spalenizny,
natychmiast wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę. Skontaktować się z serwisem.
• Zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia, należy wyłączyć urządzenie i wyciagnąć
wtyczkę.
• Używać wyłącznie określonego kabla zasilającego.
74
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
• W celu instalacji urządzenia, skontaktować sie z autoryzowanym monterem.
• W celu naprawy lub konserwacji, skontaktować się z autoryzowanym
serwisantem.
• Dzieci powinny przebywać pod stałym nadzorem dorosłych, by upewnić się, że
nie bawią się klimatyzatorem.
• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (włączając
dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych czy umysłowych, lub nie
posiadających doświadczenia i wiedzy w tym zakresie, jeśli nie są one nadzorowane
przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo, lub nie otrzymały od niej
instrukcji dotyczącej obsługi urządzenia.
• Jeśli klimatyzator jest używany w połączeniu z innymi grzejnikami, należy
okresowo odświeżać powietrze i przewietrzać pomieszczenie, w innym wypadku
istnieje ryzyko zbyt małej ilości tlenu.
• Zawsze usuwać wtyczkę, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
okres. Nagromadzenie kurzu może doprowadzić do pożaru.
• Zawsze wyłączać klimatyzator i wyciągać wtyczkę podczas burzy. Elektryczne
części mogą ulec uszkodzeniu.
• Sprawdzić, czy linia skroplinowa jest poprawnie podłączona. Jeśli nie, woda
może uciekać.
• Sprawdzić, czy woda kondensacyjna może swobodnie spływać. Jeśli nie, może to
doprowadzić do uszkodzeń.
• Klimatyzator musi być uziemiony zgodnie z lokalnymi przepisami.
• Dla bezpieczeństwa elektrycznego, zalecamy instalację wyłącznika
różnicowo-prądowego.
• Jeżeli kabel zasilający uległ zniszczeniu, musi zostać wymieniony przez
producenta, punkt serwisowy lub wykwalifikowaną osobę, w celu uniknięcia ryzyka.
75
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
IV. OPIS URZĄDZENIA
NAZWY CZĘŚCI
Jednostka wewnętrzna
1. Przedni panel
2. Wlot powietrza
3. Filtr powietrza
4. Wylot powietrza
5. Pozioma siatka nawiewu
6. Pionowa żaluzja nawiewu (wewnątrz)
7. Wyświetlacz
Jednostka zewnętrzna
8. Podłączenie
9. Kabel podłączeniowy
10. Zawór zwrotny
76
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Uwaga:Wszystkie rysunki w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy. Faktyczny ksztalt
jednostki wewnętrznej, którą Państwo zakupili może różnic się panelem przednim i oknem
wyświetlacza. Faktyczny kształt ma tu oczywiście decydujące znaczenie.
Lampka kontrolna
 Lampka kontrolna FRESH (opcja) zapala się, gdy zostaje
fresh
defrost
run
timer
włączona funkcja Czystego Powietrza –Clear Air.
 Lampka kontrolna DEFROST (dostępna wyłącznie w
urządzeniach chłodzących i ogrzewających):
Zapala się, gdy klimatyzator zaczyna automatycznie oszraniać lub
gdy zostaje włączona funkcja kontroli ciepłego powietrza podczas
(A)
operacji grzania.
 Lampka kontrolna TEMPERATURE
Wyświetla ustawienia temperatury, gdy klimatyzator jest w użyciu.
Wyświetla kod usterki, gdy wystąpi błąd
 Lampka kontrolna RUN
fresh
defrost
run
timer
Zapala się, gdy klimatyzator jest w użyciu.
 Lampka kontrolna TIMER
Zapala się gdy jest używany Zegar.
(B)
V.
INSTRUKCJE UŻYCIA
Funkcje Specjalne
Wykrywanie Wycieku Środka Chłodzącego
Dzięki najnowszej technologii, wyświetlacz wyświetli kod EC lub lampki wskaźników
zaczną mrugać, gdy jednostka zewnętrzna wykryje wyciek środka chłodzącego.
Funkcja Pamięci Kąta Żaluzji Nawiewu (opcja)
W granicach bezpiecznego kąta, urządzenie zapamięta kąt otwarcia poziomej żaluzji
nawiewu. Gdy go przekroczy, zapamięta graniczny kąt bezpieczeństwa. W
następujących okolicznościach kąt powróci do oryginalnego: 1) wciśnięcie ręcznego
przycisku, 2) odłączenia I ponowne podłączenie do prądu urządzenia. Zdecydowanie
sugerujemy, by kąt otwarty poziomej żaluzji nie był ustawiony na zbyt mały, na wypadek
gdyby skondensowana woda w formie kropli zaczęła kapać z żaluzji.
Funkcja aut oczyszczenia SELF CLEAN (Opcja)
1. Funkcja używana po Wyłączeniu operacji chłodzenia, w celu oczyszczenia Parownika i
utrzymania go w czystości aż do następnego użycia
2. Jednostka będzie działać w następującej sekwencji: tryb TYLKO WENTYLATOR na
niskich obrotach – Ogrzewanie na niskich obrotach wentylatora (ma zastosowanie
wyłącznie do trybów chłodzenia i ogrzewania) – działanie TYLKO WENTYLATOR –
Operacja zatrzymywania – Wyłączenie.
77
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
3. Ta funkcja jest wyłącznie dostępna w trybie COOL - CHŁODZENIE
(AUTOCHŁODZENIE, SZYBKIE CHŁODZENIE) i DRY – OSUSZANIE.
4. Przed wyborem tej funkcji, zaleca się włączenie klimatyzatora w trybie chłodzenia
przez około pół godziny. Gdy funkcja SELF CLEAN zostanie włączona, wszystkie
ustawienia ZEGARA zostaną anulowane.
5. Podczas operacji Samoczyszczenia, gdy ponownie wciśnie się przycisk SELF CLEAN
na pilocie zdalnego sterowania, operacja zostanie zatrzymana i wyłączy się
automatycznie.
Funkcja oczyszczająca powietrze CLEAN AIR (w niektórych modelach)
Poprawianie jakości powietrza wewnątrz pomieszczenia stanowi jeden z głównych
celów klimatyzatora. Niniejszy klimatyzator jest wyposażony w jonizator i Plazmowy
Kolektor Pyłu (w zależności od konfiguracji modelu). Aniony wytwarzane przez
jonizator powodują, że cyrkulacja powietrza z klimatyzatora wypełnia pokój
odświeżającym, naturalnym i zdrowym powietrzem. Plazmowy Kolektor Pyłu
generuje wysokonapięciową strefę jonizacji, dzięki której powietrze zostaje
zamienione w plazmę. Większość kurzu, dymu, i pyłków zawartych w powietrzu jest
przechwytywana przez filtr elektrostatyczny.
Funkcja zapobiegająca powstawaniu pleśni (niektóre modele)
Gdy urządzenie zostanie wyłączone trybie w Chłodzenia, Osuszania lub Auto
(Chłodzenie) klimatyzator będzie pracował jeszcze przez około 7 do 10 minut (w
zależności od modelu), z niską prędkością wentylatora. Jeżeli jednostka zostanie
wyłączona trybie w Ogrzewania, klimatyzator będzie pracował jeszcze przez około 30
sekund, z niską prędkością wentylatora Pomoże to wysuszyć skroploną wodę
wewnątrz parownika i zapobiegnie rozwojowi pleśni.
Przy uruchomionej funkcji, nie należy ponownie uruchomiać klimatyzatora, aż
urządzenie całkowicie się nie wyłączy.
UWAGA: Niniejsza instrukcja nie zawiera instrukcji działania Pilota Zdalnego
Sterowania, patrz “Instrukcja Pilota Zdalnego Sterowania” dołączona do urządzenia.
Temperatura działania
Tryb
Operacja
Temperatura
Temperatura
pomieszczenia
Temperatura
zewnętrzna
Operacja
Operacja
chłodzenia
17 C~32
C
ogrzewania
0 C~30
C
O
osuszania
10 C~32
C
(62 OF~90 OF)
(32 OF~86 OF)
(50 OF~90 OF)
O
O
0 OC ~ 50 OC
32 OF ~ 122 OF
-15 OC~50 OC/ 5 OF~122 OF
O
O
-15 OC ~ 30 OC
5 OF~ 86 OF
O
0 OC ~ 50 OC
32 OF ~ 122 OF
dla modeli z systemem chłodzenia
w niskich temperaturach
78
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
UWAGA:
1. Optymalna wydajność będzie osiągana przy pracy w podanym zakresie
temperatur. Jeżeli klimatyzator jest używany poza zakresem powyższych warunków,
mogą zadziałać niektóre zabezpieczenia i spowodować nieprawidłowe działanie
urządzenia.
2. Wilgotność w pomieszczeniu musi być mniejsza niż 80%. Jeśli jednostka pracuje
przy wyższej wartości wilgotności niż podana, na powierzchni klimatyzatora może
wystąpić kondensacja pary wodnej. Należy ustawić żaluzję przepływu powietrza
pionowo pod maksymalnym kątem (pionowo do podłogi) i ustawić prędkość
wentylatora na wysoką.
Wskazówka: Dla jednostek z grzałką elektryczną, gdy temperatura otoczenia jest
poniżej 0°C (32°F), zaleca się zachować urządzenie podłączone w celu zapewnienia
jego płynnego działania.
Obsługa manualna
Jednostki wyposażone są w przełącznik do pracy w trybie awaryjnym. Znajduje się
on za przednim panelem. Przełącznik może być używany w przypadku awarii pilota
lub podczas przeprowadzania czynności konserwacyjnych
UWAGA: Urządzenie musi być wyłączone przed rozpoczęciem obsługi ręcznej. Jeśli
jednostka jest uruchomiona należy, naciskać przycisk dopóki nie wyłączy się.
1. Otworzyć i unieść panel frontowy, aż do zatrzaśnięcia się zamka.
2. Pojedyncze wciśnięcie przycisku obsługi manualnej spowoduje wymuszenie
trybu AUTO. Jeśli przycisk wciśnięty zostanie dwa razy w ciągu pięciu sekund,
urządzenie będzie działać w wymuszonym trybie CHŁODZENIE.
3. Zamknąć panel do oryginalnej pozycji.
Przełącznik obsługi
manualnej
Auto cool
79
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Kontrola kierunku przepływu powietrza
Ustawić kierunek przepływu powietrza poprawnie, w przeciwnym razie może to
powodować dyskomfort lub spowodować nierówną temperaturą w pomieszczeniu.
Ustawić poziomą żaluzję za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Ustawić pionową żaluzję ręcznie.
Ustawienie pionowego kierunku przepływu (Góra – Dół)
Uruchomić tę funkcję, gdy jednostka pracuje. Używając pilota, ustaw żaluzję w
pożądanym kierunku. Żaluzja zmienia kąt ustawienia o 6 stopni z każdym
naciśnięciem przycisku lub może automatycznie wachlować góra-dół. Szczegóły
opisane są w instrukcji obsługi „PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA”.
Ustawienie poziomego kierunku przepływu (Lewo – Prawo)
Ustaw pionową żaluzję ręcznie za pomocą dźwigni w żądanej pozycji.
WAŻNE: Nie wkładać palców do panelu nadmuchu lub części ssącej. Szybko
działający wentylator może spowodować zranienie.
Żaluzje
Zakres
pionowe
nawiewu
Zakres
80
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
UWAGA
• Nie wolno używać klimatyzatora przez długi okres z kierunkiem przepływu
powietrza ustawionym w dół w trybie chłodzenia lub osuszania. W przeciwnym
razie, może występować kondensacja pary wodnej, która będzie skapywać na
podłogę lub meble.
• Gdy klimatyzator będzie uruchomiony zaraz po jego zatrzymaniu, żaluzja
pozioma może nie poruszać się przez około 10 sekund.
• Kąt otwarty żaluzji poziomej nie powinien być zbyt mały, w trybie CHŁODZENIA
lub GRZANIA wydajność może być ograniczona ze względu na zbyt ograniczony
obszar przepływu powietrza.
•
Nie ruszać żaluzji poziomej ręcznie, gdyż powoduje to jej desynchronizację.
chyba że jest to konieczne. Zatrzymać działanie, odłączyć urządzenie z gniazdka
naklika sekund i ponownie uruchomić klimatyzator.
• Nie używać urządzenia z żaluzją poziomą w pozycji zamkniętej.
Działanie klimatyzatora
Tryb AUTO
• Po ustawieniu klimatyzatora w trybie AUTO, automatycznie wybrany zostanie
tryb chłodzenia, grzania (w modelach grzewczo-chłodzących) lub wentylacji w
zależności od nastawionej temperatury i temperatury w pomieszczeniu.
• Klimatyzator będzie automatycznie utrzymywał zadaną temperaturę w
pomieszczeniu.
• Jeżeli tryb automatyczny powoduje uczucie dyskomfortu, można ustawić
pożądaną temperaturę ręcznie.
81
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Tryb SLEEP
Po wciśnięciu przycisku SLEEP na pilocie podczas pracy w trybie chłodzenia ,
ogrzewania (wyłącznie w modelach grzewczo-chłodzących) lub w trybie AUTO,
klimatyzator automatycznie będzie zwiększać (przy chłodzeniu) lub zmniejszać (przy
ogrzewaniu) temperaturę o 1°C/2°F na godzinę, przez pierwsze 2 godziny, następnie
utrzyma temperaturę przez następne 5 godzin, po czym wyłączy się. Tryb ten
oszczędza energię i przynosi komfort w nocy.
Tryb osuszania
• W trybie osuszania prędkość wentylatora będzie kontrolowana automatycznie.
• Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 10°C (50°F), kompresor
zatrzyma sięi uruchomi ponownie dopiero gdy temperatura w pomieszczeniu będzie
powyżej 12°C (54°F).
Optymalne działanie
W celu uzyskania optymalnego działania, należy pamiętać, aby:
• Ustawić właściwe kierunek nadmuchu powietrza, tak by nie był skierowany na
ludzi.
• Odpowiednio ustawić temperaturę tak, by osiągnąć najwyższy poziom
komfortu. Nie należy ustawiać zbyt wysokich wartości temperatury na urządzeniu.
• Pozamykać drzwi i okna podczas trybu CHŁODZENIA lub OGRZEWANIA, by nie
zmniejszać wydajności jednostki.
• Używać przycisku TIMER ON na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać czas
uruchomienia klimatyzatora.
• Nie umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu wlotu lub wylotu powietrza,
ponieważ może to doprowadzić do zmniejszenia wydajności jednostki lub jej
zatrzymania.
• Systematycznie czyścić filtr powietrza, inaczej wydajność w trybie chłodzenia
lub ogrzewania może być zmniejszona.
• Nie używać urządzenia z żaluzją w pozycji zamkniętej.
82
www.heinner.com
VI.
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
PRZED CZYSZCZENIEM
Przed czyszczeniem, wyłączyć system. Do czyszczenia należy używać
miękkiej, suchej szmatki. Nie używać wybielaczy lub materiałów
ściernych.
UWAGA: Zasilanie musi zostać odłączone przed czyszczeniem
jednostki wewnętrznej.
UWAGA!
 Przy dużych zabrudzeniach można użyć wilgotnej szmatki. Następnie
należy jednostkę wytrzeć suchą szmatką.
 Nie używać preparatów chemicznych do czyszczenia urządzenia.
 Nie używać benzyny, rozpuszczalników, proszku polerskiego lub
podobnych preparatów do czyszczenia. Mogą one spowodować
uszkodzenie lub odkształcenie plastikowej powierzchni.
 Nigdy nie używać wody o temperaturze wyższej niż 40°C/ 104°F do
czyszczenia przedniego panelu, może to spowodować odkształcenie
lub przebarwienia.
Czyszczenie jednostki
Obudowę jednostki należy przecierać suchą miękką szmatką. Jeżeli na
obudowie są większe zabrudzenia należy zwilżyć szmatkę ciepłą wodą i
przetrzeć obudowę.
Czyszczenie filtra powietrza i filtra odświeżającego
Zapchany filtr powietrza powoduje obniżenie wydajności urządzenia.
Należy czyścić filtr co najmniej raz na 2 tygodnie.
1. Otworzyć i unieść panel frontowy, aż do zatrzaśnięcia się zamka. W
niektórych modelach trzeba użyć prętów podwieszających by unieść
panel.
2. Chwycić uchwyt filtra powietrza i unieść lekko, aby wyjąć z obudowy
filtru, a następnie pociągnij w dół.
3. Wyjąć FILTR POWIETRZA z urządzenia.
Należy czyścić FILTR POWIETRZA raz na dwa tygodnie.
Do czyszczenia FILTRA POWIETRZA można użyć odkurzacza lub wody, a
następnie należy go wysuszyć.
4. 4.Wyjąć filtr odświeżający powietrze z ramy filtra (w wybranych
modelach demontaż może się nieco różnić. Należy odnieśc się do 1 i 2).
• Filtr odświeżający powietrze należy czyścić co najmniej raz na
miesiąc i wymieniać co 4-5 miesięcy.
• Do czyszczenia można użyć odkurzacza, a następnie należy go
wysuszyć.
Uchwyt filtra
83
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
W modelach z plazmą nie dotykać filtra Plasma Dust przez 10 minut po otwarciu
przedniego panelu.
5. Zainstalować filtr odświeżający powietrze w to samo miejsce.
6. Włożyć górną część filtra do obudowy, zwracając uwagę aby lewa i prawa krawędź
filtra przylegała prawidłowo do obudowy, i umieść go w odpowiedniej pozycji.
Wymiana filtra powietrza i filtra odświeżającego
1. Wyjmij filtr powietrza.
2. Wyjmij filtr odświeżający.
3. Zamontuj nowy filtr odświeżający.
4. Zamontuj ponownie filtr powietrza i zamknąć dokładnie przedni panel.
Przygotowanie do długiego przestoju
Jeśli planujesz nie używać urządzenia przez dłuższy czas, należy wykonać następujące
czynności:
1. Oczyścić obudowę oraz filtr powietrza.
2. Uruchomić wentylator na pół dnia w celu wysuszenia wnętrza urządzenia.
3. Zatrzymać klimatyzator i odłączyć zasilanie.
4. Wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania. Jednostka zewnętrzna wymaga
okresowej konserwacji i czyszczenia. Nie próbuj robić tego samodzielnie. Skontaktuj
się ze sprzedawcą lub serwisantem.
Przegląd przedsezonowy
• Sprawdzić czy przewód zasilający nie jest uszkodzony lub rozłączony.
• Oczyścić obudowę jednostki wewnętrznej oraz filtry.
• Sprawdzić czy jest zamontowany filtr powietrza.
• Sprawdzić czy wylot i wlot powietrza nie jest zablokowany po długim przestoju
UWAGA!
1. Nie dotykać metalowych części urządzenia podczas wyjmowania filtra. Można się
skaleczyć podczas kontaktu z ostrymi metalowymi krawędziami..
2. Nie używać wody do czyszczenia wnętrza klimatyzatora. Działanie wody może
zniszczyć izolację, prowadząc do porażenia prądem
3. Przed czyszczeniem urządzenia, upewnij się, że zasilanie i wyłącznik obwodowy są
wyłączone.
4. Nie czyścić filtra gorącą wodą o temperaturze powyżej 40ºC/104 ºF . Strząsnąć
całkowicie wilgoć i osuszyć w cieniu. Nie wystawiać bezpośrednio na działanie
promieni słonecznych, gdyż może się pomarszczyć.
84
www.heinner.com
VII.
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Normalna praca klimatyzatora
Podczas normalnej pracy mogą wystąpić następujące zdarzenia:
1. Zabezpieczenia klimatyzatora
 Kompresor może ponownie uruchomić dopiero po 3-4 minutach od
zatrzymania
 Urządzenie jest tak zaprojektowane, aby nie nawiewać zimnego powietrza w
trybie grzania, gdy wymiennik ciepła w jednostce wewnętrznej jest w jednej
z trzech następujących sytuacji a zadana temperatura nie została osiągnięta:
A) Gdy tryb grzania dopiero został uruchomiony;
B) W przypadku odszraniania;
C) Gdy temperatura w trybie grzania jest zbyt niska..
 Wentylator jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej nie będzie pracował w
trybie odszraniania (wyłącznie w modelach grzewczo-chłodzących).
Tryb odszraniania (w modelach grzewczo-chłodzących)
•
Szron może powstawać na jednostce zewnętrznej podczas trybu grzania, gdy
temperatura zewnętrzna jest niska a wilgotność powietrza wysoka, co powoduje
zmniejszenie wydajności grzewczej klimatyzatora.
 W sytuacji powstania szronu klimatyzator zatrzyma się i rozpocznie
automatycznie tryb odszraniania.
 Czas odszraniania może wynosić od 4 do 10 minut w zależności od
temperatury zewnętrznej oraz ilość szronu na jednostce zewnętrznej.
2.
Wydobywanie się białej mgły z jednostki wewnętrznej
 Biała mgła może powstawać z powodu dużej różnicy temperatur pomiędzy
wlotem i wylotem powietrza w trybie chłodzenia w pomieszczeniach, o
wysokiej wilgotności względnej.
 Biała mgła może powstawać z powodu wysokiej wilgotności generowanej
przy odszranianiu, gdy klimatyzator uruchamia się ponownie w trybie grzania
po odszranianiu.
3.
Hałasowanie klimatyzatora.
 Można usłyszeć niski syczący dźwięk, gdy kompresor pracuje lub zaraz po
jego wyłączeniu się. Ten dźwięk to dźwięk środka chłodniczego
przepływającego lub zatrzymującego się.
 Można również usłyszeć ciche „trzaski”, gdy kompresor pracuje lub zaraz po
jego wyłączeniu się. Jest to spowodowane przez rozszerzanie lub kurczenie
się części z tworzywa sztucznego w urządzeniu, gdy temperatura się zmienia.
85
www.heinner.com

170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
Można też usłyszeć dźwięk podczas uruchomienia jednostki, gdy żaluzja
powraca do pierwotnej pozycji.
4.
Z jednostki wewnętrznej wydobywa się kurz
Jest to normalne, gdy klimatyzator nie był używany przez długi czas lub podczas
pierwszego uruchomienia urządzenia.
5.
Z jednostki wewnętrznej wydobywa się nieprzyjemny zapach.
Jest to spowodowane wydzielaniem się zapachu z jednostki wewnętrznej,
materiałów budowlanych, mebli lub dymu.
6. Klimatyzator przechodzi tylko do trybu wentylacji z trybu chłodzenia lub
grzania (w modelach grzewczo-chłodzących)
Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie ustawioną temperaturę na jednostce,
kompresor zatrzyma się automatycznie, a klimatyzator przejdzie w tryb wentylacji.
Kompresor uruchomi się ponownie, gdy temperatura w pomieszczeniu wzrośnie w
trybie chłodzenia lub spadnie w trybie grzania (w modelach grzewczo-chłodzących),
w odniesieniu do wartości temperatury ustawionej na jednostce.
7. Klimatyzator pracuje w funkcji zapobiegającej powstawaniu pleśni po
wyłączeniu urządzenia
Po wyłączeniu urządzenia pracującego w trybie COOL (chłodzenie) (AUTO COOL,
FORCED COOL) lub DRY (osuszania), klimatyzator będzie pracował jeszcze przez 7-10
minut, zanim się automatycznie wyłączy, aby zapobiec powstawaniu pleśni. Jeżeli
jednostka zostanie wyłączona trybie w Ogrzewania klimatyzator będzie pracował
jeszcze przez około 30 sekund, z niską prędkością wentylatora, a następnie wyłączy
się automatycznie.
8. Jeśli jednostka pracuje w trybie chłodzenia przy wyższej wartości wilgotności w
pomieszczeniu, na powierzchni klimatyzatora może wystąpić kapanie
skondensowanej pary wodnej (przy wilgotności w pomieszczeniu większej niż 80%).
Należy ustawić żaluzję przepływu powietrza poziomo i ustawić prędkość wentylatora
na wysoką.
9.
Tryb ogrzewania (wyłącznie modelach grzewczo-chłodzących)
W trybie ogrzewania klimatyzator pobiera ciepło z jednostki zewnętrznej i oddaje je
poprzez jednostkę wewnętrzną do pomieszczenia. Kiedy temperatura na zewnątrz
spada, ilość ciepła oddawanego przez klimatyzator zmniejsza się. W tym samym
czasie, obciążenie cieplne klimatyzatora zwiększa przez większą różnicę temperatury
wewnętrznej i zewnętrznej. Jeśli zadana temperatura nie może być osiągnięta przez
klimatyzator należy użyć dodatkowego urządzenia do ogrzewania.
86
www.heinner.com
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
10. Funkcja auto restartu
 Podczas awarii zasilania w trakcie pracy klimatyzator zatrzymuje się całkowicie.
 Dla jednostki bez funkcji auto restartu, po przywróceniu zasilania, kontrolka
pracy na jednostce wewnętrznej zacznie mrugać. Aby rozpocząć ponowną pracę
jednostki należy nacisnąć przycisk ON / OFF na pilocie zdalnego sterowania. Dla
jednostki z funkcją auto-restartu, po przywróceniu zasilania, urządzenie
automatycznie uruchomi się ponownie ze wszystkimi ustawieniami zachowanymi
w pamięci.
Kontrolka DZIAŁANIA (RUN) lub
inne bezustannie mruga.
Na wyświetlaczu pojawi się jeden z
błedów:
E0,E1,E2,E3.....lub
P0,P1,P2,P3...., lub F1,F2,F3.......
Problem
Bezpiecznik często wyskakuje lub
wyłącznik obwodowy często się
uruchamia.
Woda lub inne obiekty wpadły do
klimatyzatora.
Wyczuwalny jest niecodzienny
smród lub słyszalne nienormalne
odgłosy.
Usterka
Jednostka nnie
włącza się
Jednostka nie
chłodzi lub nie
ogrzewa
odpowiednio
pomieszczenia
podczas pracy (w
modelach
grzewczo-chłodząc
ych)
Jednostka może zatrzymać pracę lub
kontynuować ją w warunkach stanu
bezpieczeństwa (zależnie od modelu). Można
odczekać 10 min a usterka może zostanie
naprawiona automatycznie. Jeśli nie, należy
odłączyć zasilanie i podłączyć je ponownie. Jeśli
problem nadal występuje, należy odłączyć
zasilanie i skontaktować się z najbliższym
punktem serwisowym.
Zatrzymać klimatyzator, odłączyć od zasilania i
skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
Przyczyna
Co zrobić?
Brak zasilania.
Wypadnięcie wtyczki z kontaku.
Poczekać na przywrócenie zasilania.
Sprawdzić, czy wtyczka jest bezpiecznie
wetknięta w gniazdko.
Zadziałał bezpiecznik.
Wymienić bezpiecznik
Wyczerpane baterie w pilocie
zdalnego sterowania.
Înlocuiţi bateria.
Nieprawidłowy czas ustawiony
na ZEGARZE.
Poczekać lub anulować ustawienia
TIMERA.
Nieprawidłowe ustawienie
temperatury.
Ustawić prawidłową temperaturę.
Sposób zostal opisany w części
„Używanie Pilota zdalnego
Oczyścić filtr
sterowania”.
Zamnkąć drzwi i okna
Usunąć przeszkody i ponownie
uruchomic jednostkę.
Filtr powietrza jest zablokowany.
Otwarte są drzwi lub okna.
Zablokowany wlot lub wylot
jednostki wewnętrznej lub
zewnętrznej
Uruchomiła się 3-minutowe
zabezpieczenie kompresora.
Poczekać..
Jeśli problem nie został rozwiązany, należy skontaktować się z lokalnym dealerem lub
najbliższym centrum serwisowym. Należy pamiętać, by szczegółowo poinformować jaka
usterka wystąpiła oraz podać model urządzenia..
Notă: Nu încercaţi să reparaţi aparatul pe cont propriu. Contactaţi un centru de service
autorizat.
87
www.heinner.com
VIII.
170-1680W, 220-240V ~ 50Hz
NOTA TECHNICZNA
Moc
Napięcie
Wydajność chłodnicza
Poziom hałasu
Kolor
HAC-9INVB
HAC-12INVB
170-1350W
220-240V, 50Hz
90000 BTU
54dB
Biały
170-1680W
220-240V, 50Hz
12000BTU
54dB
Biały
Utylizacja przyjazna środowisku
Możesz przyczynić sie do ochrony środowiska!
Należy przestrzegać lokalnych przepisów: nie działający sprzęt elektryczny należy przekazać do
odpowiedniego centrum utylizacji odpadów.
HEINNER to zarejestrowany znak handlowy Network One Distribution SRL. Inne marki i nazwy
produktów to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe ich właścicieli.
Żadna część specyfikacji nie może być przetwarzana w żadnej formie ani w za pomocą żadnych
środków, ani użyta do stworzenia tekstu pochodnego takiego jak tłumaczenie, bez zgody i
pozwolenia NETWORK ONE DISTRIBUTION..
Copyright © 2013 Network One Distibution. All rights reserved.
www.heinner.com,
www.nod.ro
Niniejszy produkt jest zgodny ze standardami i przepisami Unii Europejskiej.
Importator: Network One Distribution
Str. Marcel Iancu, nr. 3-5, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 211 18 56, www.heinner.ro , www.nod.ro
88

Podobne dokumenty

w w w .heinner.ro

w w w .heinner.ro this feature is a reminder to replace the Air Filter for more efficient operation. After 15 seconds, the system will revert back to the previous display again. When the Nf indicator appears and fla...

Bardziej szczegółowo