Starożytna Nubia

Komentarze

Transkrypt

Starożytna Nubia
Sztuka Nubii
Mapa Nubii
Nubia, Grupa A (3500-2800r. p.n.e.) naczynie dekorowane łodzią z wiosłami,
Muzeum Nubijskie, Asuan, Egipt
Grupa A, naczynko do palenia kadzidła zdobione reliefem wklęsłym
ok. 3000 r. p.n.e.
Grupa A
paleta kosmetyczna używana do rozcierania antymonu
Muzeum Nubijskie, Asuan
ceramika typu ‘skorupka od jajka’
nazywana tak z uwagi na bardzo cienkie ścianki naczyń
Grupa C
groby
figurki zwierzęce znalezione w grobie w Anibie
ok. 2000 r. p.n.e. Lipsk, Muzeum Egipskie
Grupa C, głowy kobiecych figurek, wypalana glina. Lipsk, Muzeum Egipskie
Grupa C, ceramika pochodząca z Faras w Górnej Nubii, ok. 2000-1600 p.n.e.
Grupa C – naczynie do picia z Faras (1900- 1550 p.n.e.)‫‏‬
Łucznicy nubijscy w armii egipskiej, Muzeum Egipskie, Kair
Egipski fort w Buhen – miejscowości położonej poniżej drugiej katarakty
ok. 1860 r. p.n.e.
Deffufy w Kermie
Kerma
naczynie znalezione w Kermie (1700–1550 r. p.n.e.)
Przykład czerwono - czarnej ceramiki z okresu Kermy (2600-1550 p.n.e.)
Kultura Kermy, tygielek znaleziony w Aniba
Kerma. Okres klasyczny (1650-1500 p.n.e.), charakterystyczne dla tego okresu
są naczynia ceramiczne w kształcie tulipanów
Świątynia Ramzesa II w Abu Simbel, Nowe Państwo (okres dominacji Egiptu
nad Nubią)‫‏‬
Gebel Barkal
Ruiny świątyni Amona
w Gebel Barkal (Sudan)‫‏‬
Nubijscy dygnitarze z grobowca Huy’a – wicekróla Nubii, ok. 1320 r. p.n.e.
Faraon Taharka
Piramidy w Nuri, okres Napata
Naczynia alabastrowe ze złotą i srebrną dekoracją, okres Napata
ok. 593–568r. p.n.e. Nuri, Sudan
Branzoletka z wizerunkiem Hator, okres meroicki ok. 100 r. p.n.e.
Gebel Barkal, Sudan
Biżuteria należąca do królowej Amanishakheto rządzącej królestwem
Kusz w I w. p.n.e.
wpływy egipskie i hellenistyczne
Ceramika z Meroe, 2 wiek p.n.e.
Głowa znaleziona na cmentarzysku w Argin, piaskowiec, II-II wiek n.e.
Muzeum Narodowe, Chartum
Świątynia w Musawwarat as-Safra wzniesiona przez króla Arnechamani w
latach 235 – 218 p.n.e. (okres meroicki)‫‏‬
Fragment badań wykopaliskowych w świątyni Amona, wzniesionej przez króla
Natekamani.
Tzw. ‘kiosk rzymski’ znajdujący na terenie zespołu świątyń w Naga’a i
stanowiący mieszaninę stylów egipskich i grecko-rzymskich
Posąg świętego barana (symbolu boga Amona) pochodzący z alei prowadzącej
do świątyni boga Amona. Zespół świątyń w Naga’a.
Świątynia boga Amona (I w. p.n.e./ I w. n.e.) znajdująca się na terenie zespołu
świątyń w Naga’a. Sanktuarium. Ołtarz z ikonografią oraz inskrypcją króla
Natekamani i królowej Amanitore
Świątynia boga Amona (I w. p.n.e. / I w. n.e.). Sanktuarium.
Ołtarz z inskrypcją króla Natekamani i królowej Amanitore
Relief przedstawiający kuszyckiego boga Apedemaka
Świątynia boga Amona. Sala hypostylowa. Stela królowej Amaniszaketo.
Rewers: tekst meroicki. Awers: płaskorzeźba przedstawiająca królową i boginię
Meroe.
Widok ogólny na charakterystyczne dla stylu meroickiego strome piramidy,
stanowiące grobowce miejscowych władców i ich rodzin.
Meroe
piramida wraz z przylegającą do niej świątynią grobową
Meroe, nekropolia grobowa
Wykopaliska w Ballana w 1930 roku
(obecnie Ballana znajduje się pod wodami jeziora Nasera)‫‏‬
Grób w Ballana, Nubia
Srebrne diademy, Ballana,
Nubia, 3-6 w n.e.
znaleziono je na szkieletach
królów pochowanych w Ballana;
ich dekoracja jest mieszaniną
symboli religijnych ze
Starożytnego Egiptu i sztuki
bizantyjskiej
Muzeum Nubijskie, Asuan
Para srebrnych bransoletek, Ballana, 3-6 wiek n.e. Muzeum Nubijskie, Asuan
Pojemnik do palenia kadzidła z brązu, Ballana, Nubia (forma stylizowanego lwa,
którego głowa się zdejmuje tak by można było włożyć kadzidło do środka; dym
wylatywał przez szczęki, nos i uszy), Muzeum Nubijskie, Asuan
Lampki oliwne w kształcie gołębia (brąz)
i głowy (brąz i srebro)
kultura Ballana, Nubia
Muzeum Nubijskie, Asuan
Nubia chrześcijańska
Katedra w Faras została zbudowana w 707r.
Malowidło z Faras przedstawiające świętą Annę, VIII wiek
Muzeum Narodowe w Warszawie
‘Trzej młodziankowie w ogniu’, malowidło z Faras, X wiek,
Muzeum Narodowe w Chartumie
Archaniołowie Michał (po lewej) i Gabriel (po prawej)
malowidła z Faras, X wiek
Malowidło z Faras, XI wiek
Muzeum Narodowe w Warszawie
Malowidło z Faras – biskup Marianos z Maryją, XI wiek
Muzeum Narodowe w Warszawie
Ruiny kościoła w Qasr Ibrim (VI-X wiek)‫‏‬
Pałac królewski w Starej Dongoli
Budowlę przekształcono na meczet w 1317 roku.
Kościól o kolumnach z granitu, Stara Dongola
Banganarti
wnętrze kościoła
widok z lotu ptaka
Fresk wykonany techniką al-secco, kościół w Banganarti
Fresk z Banganarti
II połowa XI wieku
Święty Damian
fresk w Banganarti
Malowidło w tzw. Dolnym Kościele (starszym), Banganarti, IX w.
lamentujące nagie postaci dusz potępionych
Potępieni to zarówno
przedstawiciele rasy
białej jak i czarnej
Ekspresja i dynamizm
jakimi emanują
postacie zmarłych jest
zupełnie obca sztuce
bizantyjskiej tego
okresu
Kompozycja nawiązuje
do stylistyki miniatur
IX-wiecznych psałterzy
preromańskich
„Zejście Chrystusa do otchłani
(Anastasis)” – kopia i fragment
oryginału malowidła z Banganarti
Chrystus depcze Hadesa
jednocześnie wyciągając Adama z
otchłani. Za Adamem widnieje
postać Ewy.
Europejskie mszały i ewnageliarze z IX w.
1. Ewangeliarz z Ebbo, św. Marek, Reims, 820 r.
2. Mszał biskupa Drogo, Wniebowstąpienie Chrystusa, Metz, ok. 850 r.
3. Ewangeliarz Ady - siotry Karola Wielkiego, VIII/IX w.
1
2
3
Matka Boska orantka, malowidło z Dolnego Kościoła w Banganarti
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Nubia - okres muzułmański
meczet fatymidzki w Asuanie
naczynie z okresu mameluckiego (13 -16 wiek)‫‏‬
grobowce w Starej Dongoli
grobowce – mauzolea
w Nubii
Współczesne domy nubijskie, Sudan
wyroby współczesne

Podobne dokumenty