xii szaradziarskie mistrzostwa grodziska mazowieckiego

Transkrypt

xii szaradziarskie mistrzostwa grodziska mazowieckiego
28. Krzyżówka z aktorem (zł)
2
1
+1
Z liter w kolorowych polach należy ułożyć słowa wpisywane do pól obok diagramu. Litery tych
wyrazów, napisane kolejno w polach od 1 do 12, utworzą rozwiązanie – imię i nazwisko aktora
(wypisanie - za dodatkowy punkt).
XII SZARADZIARSKIE MISTRZOSTWA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
organizowane przez klub
Imię i nazwisko
1
2
3
Punkty
4
I runda – 28 zadań, max. 75 pkt, 75 minut
5
7
5
9
4
6
1
3
8
11
7
12
2
10
6
1. Uwaga, odjazd! (kl)
2
+2
Niniejszym zadaniem ruszamy z… naszym już dwunastym turniejem w Grodzisku Mazowieckim.
Jakimi samochodami? Rozwiązanie poniższych podzadań (ciągówki szyfr oraz pantropy) przyniesie
nam odpowiedź na to pytanie. Uwaga: za podzadania można zdobyć po dwa punkty, błąd w
podzadaniu skutkuje zerem punktów za nie.
Ciągówka szyfr:
Pantropa:
Wszystkie litery napisane
Sposób wpisywania wyrazów wyznaczają
kolejno od 1 do 17 utworzą
linie pogrubione (pierwsza litera w polu z
rozwiązanie.
kropką). Litery w kolorowych polach,
czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
15
Poziomo:
Pionowo:
5) ostatni rozdział książki
6) rodzaj frezarki lub wzór wyryty w metalu
7) pobudzają ponuraka do śmiechu
1) gatunek koźlarza (wstaw literę w synonimie chabra)
2) latające wodne chrząszcze
3) obywatel starożytnego Rzymu
4) monolityczny grobowiec
XII Szaradziarskie Mistrzostwa Grodziska Mazowieckiego, 11 lipca 2015.
Jednodniówka. Skład: Adam Biniszewski. Korekta: Andrzej Gołębiewski.
Autorzy zadań: Adam Biniszewski, Andrzej Gołębiewski, Krzysztof Lipski, Zdzisław Łoś,
Jerzy Nowak, Agnieszka Tymosiak-Stefańska.
Sponsorzy:
- BetiBar w Grodzisku Mazowieckim
- p. Marcela Krysińska (Kodak Express w Grodzisku Maz.)
- Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim
- Redakcja „Rozrywki”
- Księgarnia „Basia” w Grodzisku Mazowieckim
- Starostwo Powiatu Grodziskiego
9
1
16
11
13
5
12
10
8
14
3
7
17
4
6
2
•
•
•
•
Hasło końcowe ciągówki szyfr:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ciągiem:
15-7) zestawienie kosztów rozmów
telefonicznych
7-17) Greta, amerykańska aktorka
17-5) Teksas – Austin, Columbus - ?
5-14) zabieg polegający na wprowadzeniu
powietrza do organizmu
2. Kalambur kołowy (jn)
Bóg egipski z kalendarzem
długą mową się okaże.
1
12
13
14
15
16
17
W kolejności przypadkowej:
- neapolitańska mafia
- nietaneczny utwór instrumentalny o charakterze
rytmicznie ożywionym
- prawo swobodnego wyboru obywatelstwa
- referat uzupełniający, ukazujący omawiane
zagadnienia z innego punktu widzenia
3. Kalambur (jn)
1
Pieśniarz Jacques jest w porządku,
gdyż z kluczami na początku.
4. Pod wspólnym określeniem (zł)
3
2
1
Do diagramów należy wpisać pary wyrazów o wspólnym określeniu. W nawiasach podano w
kolejności alfabetycznej początkowe litery słów z każdej pary. Litery z pól ponumerowanych od 1 do
20, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie końcowe.
26. Finka (kl)
3
2
1
Obok diagramu podano wszystkie spółgłoski występujące w danym rzędzie i wszystkie samogłoski w
danej kolumnie. Wszystkie rzeczowniku w zadaniu są pisane małą literą.
A
1
2
14
2
11
3
15
18
5
4
3
6
20
8
2
3
8
1
5
10
16
6
7
1) karczma, oberża (A, G)
2) hełm blaszany (K, M)
3) prezent (P, U)
4) urywek, kawałek (F, W)
5) ryba drapieżna (S, S)
8
9
10
11
12
P
R
S
B
C
W
Z
Z
L
M
T
W
K
N
N
P
M
N
R
L
P
S
K
R
T
13
12
5
P
H
9
9
4
K
7
7
19
1
O
17
4
6
O
10
13
14
15
G
16
17
18
19
6) gatunek dyni (C, K)
7) ryba akwariowa (B, W)
8) odmiana regionalna języka (D, N)
9) pozycja na boisku piłkarskim (P, O)
10) zakłopotanie, opresja (K, T)
5. Logogryf z Iksem (ab)
2
1
Litery z kolorowych pól, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie – wizytówkę Iksa.
Poziomo:
1) zraszacz, szpryca
1
I
2) zakonnica ze Zgromadzenia
2
T
Sióstr Najświętszej Rodziny
3) podjudzanie, knowanie
3
Z
(przeciwko komuś)
4
4) lasek
I
5) zasłonka montowana w
5
I
okienku po to, by komary nie
dostawały się do środka
20
L
-
E
E
E
I
A
I
O
O
O
O
-
A
A
O
A
27. Przesuwanka (ab)
3
1
Do diagramu należy przesunąć wszystkie litery spoza jego obrysu tak, aby powstała krzyżówka.
Litery z narożników można przesunąć tylko ukośnie, pod kątem 45 stopni, pozostałe wyłącznie do
odpowiednich rzędów i kolumn, przy których figurują.
I
I
A
F
S
T
R
O
A
R
A
K
D
G
K
Ł
G
D
C
K
E
K
O
O
O
P
F
T
I
E
D
M
Z
R
N
R
Y
R
M
Y
22. Alfabetka (ats)
3
2
V
1
Q
6. Geografia z imionami (ats)
…………./3 (0,3 pkt/wyraz + 0,3 pkt za hasło końcowe)
Diagram należy wypełnić nazwami geograficznymi tak, aby w polach z cyframi (jednakowe cyfry w
kratkach wyznaczają przynależność tychże kratek do jednego imienia) znalazły się imiona (jedno w
formie skróconej). W diagramie ujawniono jedyną literę S. Wśród odgadywanych wyrazów są
nazwy: państw, krainy, stanu, miasta, wodospadu, kontynentu, szczytu i archipelagu. Początkowe
litery nazw (w kolejności alfabetycznej): A, A, D, F, K, M, N, N, S.
Z liter z kolorowych pól można ułożyć hasło końcowe – też nazwę geograficzną – za dodatkowe 0,3
punktu.
W
Z
S
T
R
1
P
Y
S
U
3
6
7
6
7
3/6
W kolejności przypadkowej:
- Dorota – krakowska aktorka filmowa i teatralna
- złośliwy wirus komputerowy
- miasto w Belgii znane z czterech wielkich bitew i gazów bojowych
- potocznie o UW, UJ lub UAM
- zespół z Freddiem Mercurym
23. Kalambur (jn)
1
- ponoć nie działa wstecz
- awaria, uszkodzenie
Kiedy burmistrz przy leniwych,
- idea, koncepcja
pies znać daje, że szczęśliwy.
- jeden z typów toyoty
- twórca „Cyrulika sewilskiego”
- najpopularniejszy system komputerowy
- państwo w Oceanii ze stolicą w Apii
- jeden z modeli citroena
Mój szacun dla tej _ _ _ _ _ _,
gdyż po _ _ _ _ _ _ w swym debiucie
do pracy chłopy się wzięli
i grają, że mam moc uciech.
25. Anagram (jn)
2
_ _ _ _ _ senne miewam czasem,
widząc _ _ _ _ _ w ekstraklasie.
„Korupcja zwalczona” – gadki,
a w lidze ciągle „przypadki”.
4
4
1/8
1
8
3
3
6
1
1
6
X
24. Anagram (jn)
1
2
3/7
2
3
3
5
5
2/8
2
2/9
8
9
3/8
9
2
2
7
4
4
4
5
5
7. Krzyżówka szyfr (ab)
1
Rozwiązaniem jest wizytówka śpiewaczki
operowej.
3
2
8. Kalambur kołowy (jn)
1
10
9
Florence krócej, gry i mecze
wciąż w „Rozrywki” zadań rzece.
11
7
14
13
16
1
12
6
8
4
17
5
15
9. Anagram (jn)
2
By nadzieją _ _ _ _ _ / _ _ _ _,
przestać „grać piach”, drodzy moi!
On chce tych z „elką” _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Grać „do przodu”, strzelać, kiwać!
1
2
3
4
5
6
7
11
12
13
14
15
16
17
8
9
10
Poziomo: 9) z kotem w zasłonie?
16) Edyp – Lajos, Odyseusz - ?
Pionowo: 3) miejska osobistość
11) „wielbłądzia” marka papierosów
10. Tercet muzycznych jolek (jn)
5 pkt lub …………… (0,2 pkt/wyraz)
W polach zaznaczonych kropką występuje jedna ze spółgłosek. Raz użytą samogłoskę Ó już wpisano.
Za bezbłędne rozwiązanie zadania zawodnik otrzymuje pięć punktów, jeśli rozwiązanie zawiera
błędy, to rozwiązującemu przysługuje 0,2 punktu za każdy poprawnie wpisany wyraz.
Poziomo należy wpisać nazwy instrumentów muzycznych.
•
•
•
•
Ó
•
•
11. Rebus kołowy (ab)
2
Rozwiązanie jednowyrazowe o początkowej literze L.
carewicz, 1904-1918
Pionowo (w kolejności alfabetycznej
odgadywanych wyrazów):
• uczta pierwszych chrześcijan (chyba
przy muzyce)
• „… jest zaopatrzony” – śpiewa Maryla
Rodowicz
• Ken, autor „Lotu nad kukułczym
gniazdem” (film z bardzo dobrą ścieżką
muzyczną!)
• „Ja jestem …” – śpiewa K.A.S.A.
• „…, ach, uśmiechnij się” – śpiewał Jan
Kiepura
• Genowefa … - pseudonim czasem
śpiewającego kabareciarza
• epizodzik, np. w klipie muzycznym
• znany koncern petrochemiczny z
muszlą koncertową w logo
• człowiek spokojnie znoszący „dary
losu”
• „do grającej … grosik wrzuć”
• tonacja śpiewu najwyższa u panów
• styl muzyczny i taniec młodzieżowy z
lat 60. XX wieku
21. Krzyżówka hetmańska (ag)
1
2
3
9 pkt lub ……………… (po 0,15 punktu za każdy poprawny wyraz)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
17
18
21
22
26
23
24
27
29
30
31
32
33
39
25
28
34
40
35
41
36
37
42
45
38
43
44
46
47
48
49
50
51
Poziomo:
1. Opat bez głowy w telefonie
dawniej nam grał.
6. Napisał dzieje jej (u Szekspira) od
początku otrzęsin.
10. Para w orkiestrze.
11. Spódniczka w mumii to
najniższy poziom.
12. Poprawianie prawa w
referendum w Normandii.
13. Zwariowany Ogami pobzykuje.
14. "Dzwonek najlepszy w
śmietanie" - tu śpiewają na
Mazowszu.
15. A na beki, po powrocie, ułożyć
kwiaty!
16. Zmieszana pasza grozi w Paryżu.
20. Rak cofa się w błocie na dawny
fotel.
22. Jeden z pięciu z karczmy
"Słowiańskiej".
26. My to płaciliśmy na moście.
27. W tym miejscu potas w
kościach.
28. Zupa z głowy lwa morskiego.
29. Kieruje zbrodniarzem w
popłochu w tomy.
30. Błąd regulacji - uch! by
zawrócić.
31. Dla Czejena przestraszony
wapiti bez głowy.
52
32. W Polsce najczęściej ceglany,
w Korei z betonu.
33. Warzywo w brukselce z
ajerkoniakiem.
36. Futerko potarga atole.
41. Z czasem w razie goryczy
przelewa się.
45. Mikołaj wachtę tę porzucił
bardzo głośno.
46. Pomoc tu w początku dnia.
47. Oman wielki i Luna zamglona.
48. Bez zmian wyszczerbiona
waga rzymska.
49. W bandażach serce ma dużo
pieniędzy.
50. Zasuwa gazu częściowo na
marginesie.
51. W komitecie początkowo
presja służy ochłodzeniu.
52. W Kanadzie i w USA w
kuchniach z garami.
Pionowo:
1. W pumpach poprzedni służy
do ścierania.
2. Pokruszony andrut żywi
renifery.
3. Klan w infamii z aliantem.
4. Rozbita cząstka elementarna w
annałach ma dużą wartość.
5. Autorytet po wagarowaniu mocno
zniszczony.
6. Żono Zeusa: w ateizmie bohaterstwo.
7. Szybkość w strefie na początku słownika.
8. Wyszczerbiony kilof biega po Saharze.
9. Ma swą kolumnę przetopiony jantar.
17. Spływa z warzelni obraza.
18. Pływa w Szkocji z ładunkiem w banderze.
19. Poplątane wnyki to rezultat polowania.
20. W komedii i głowę smoka można tam
sprzedać.
21. Poluje w Afryce zawiany Trela.
23. W Yale zaczyna Hood znany portal.
24. Służy do usztywnienia w łubiance z
pałąkami.
25. Szybko biega w chaszczach z kartoflem.
34. Pokrywa szkliwem z Emanuelem w atelier.
35. W kolumnie z katechizmem oraz z
garnuszkiem.
37. Opakowanie i banderola na początku w
hymnie.
38. Lita dynia zakończy modlitwa.
39. Mały skorupiak z kratami w ubikacji.
40. Z krojczym ożeniła się mama.
42. Z mazurem, z hulaniem, nalewka z
rumianku.
43. Opis ucieczki z Troi w Wenecji z hidalgiem.
44. Ksiądz Piotr w Skaryszewie zaczynał
gawędę.
19. Ułóż sam (kl)
5
4
3
2
1
Alfabet podzielono na osiem zestawów, a każdemu z nich przyporządkowano zestaw od 1 do 8.
Liczby w kratkach informują, w którym zestawie znajduje się dana litera. W diagramie występują
wszystkie litery polskiego alfabetu oraz wyłącznie rzeczowniki pospolite.
6
1
6
5
1
6
1
6
5
6
4
7
5
7
1
3
6
2
3
7
6
4
1
6
3
7
1
1
4
7
5
7
3
4
4
7
5
6
3
6
2
4
1
2
3
1
3
5
3
5
5
5
3
4
3
7
4
4
5
5
2
4
6. Ó, P, R, S
6
Określenia wyrazów (w kolejności przypadkowej):
- Kalisz – Prosna, Londyn - ?
- pociecha dziadków
- produkt spożywczy bogaty w błonnik
- ma na celu wykrycie przestępcy
- jezioro zwane „węgierskim morzem”
- intensywnie niebieski barwnik
- tam warzy się piwo
- nie przewodzi prądu elektrycznego
- po ustąpieniu bólu
- nazwisko gwiazdy francuskiego kina,
które można skojarzyć z biustonoszem
- klawisz nad Caps Lock na klawiaturze
7. Ś, T, U, W
8. Y, Z, Ź, Ż
1
6
1
7
6
2
҉
4
5
5
5. M, N, Ń, O
1
3
6
4
2
3
5
8
4. J, K, L, Ł
7
5
3. F, G, H, I
1
6
2
҉
2. Ć, D, E, Ę
3
6
3
6
8
҉
7
3
5
1. A, Ą, B, C
6
3
4
5
5
2
1
8
7
1
1
7
1
4
5
4
6
1
1
1
4
4
12. A ja na to jak na lato (ats)
3
2
1
W kratce, w której występuje symbol ҉, występują cztery litery LATO.
1
6
8
8
4
20. Układanka (zł)
2
Ujawniono położenie dwóch liter. Kamienie układanki należy rozmieścić w diagramie w taki sposób,
aby z liter czytanych rzędami powstało przysłowie malajskie.
E
K
I
C
N
I
T
A
K
I
E
A
J
B
T
A
E
I
Ę
N
N
B
I
E
- jeden z układów kart w pokerze
- sukcesja – sukces, recesja - ?
- można słuchać muzyki na cały ….,
czyli bardzo głośno
- sława, dobra opinia
- steruje innymi osobami w celu
osiągnięcia własnych korzyści
- miejsce realizacji recept
- wczesna msza ku czci Matki Boskiej
odprawiana w adwencie
- trzecia co do wielkości wyspa na Ziemi
13. Na grecką literę (ats)
2
1
Każdy odgadywany wyraz zaczyna się od greckiej litery, którą należy wpisać w pierwszą kratkę, np.
mikrus - µkrus.
O
W kolejności przypadkowej:
- zadanie nr 22 tej rundy
- mała lodówka z trunkami w hotelu
- przewodniczka wycieczki
- zakończenie turnieiku
- zespół z Kurtem Cobainem
- imię żony Aleksandra Macedońskiego
14. Synteza z anagramami (ats)
4
3
2
1
Do diagramu należy wpisać nazwy państw będące anagramami jedenastu spośród podanych
wyrazów oraz pozostałe słowa. W polach z kropką powinna znaleźć się ta sama spółgłoska.
17. Szufladki (zł)
…………../4 (po 0,5 pkt za każdy poprawnie utworzony 9-literowy wyraz)
Odgadnięte słowa 4- i 5-literowe należy wpisać do lewego i środkowego diagramu, następnie
wstawić jeden wyraz w drugi bez przestawiania liter i nowe 9-literowe słowo wpisać do prawego
diagramu. Litery z pól ponumerowanych od 1 do 27, czytane kolejno, utworzą aforyzm G. B. Shawa.
A
B
C
D
E
F
G
H
•
•
Wyrazy 4 – literowe: Inoa • guma • skos • sola
Wyrazy 5 – literowe: Adyga • Apair • Laura • liche • obieg • panel • pasja • Paula
Wyrazy 6 – literowe: Annasz • aplomb • Dniepr • Istvan • komora • oskard • Stoina • stonka • tercja
• yuppie
Wyrazy 7 – literowe: antykwa • kostium • maniera • mruczek • opiekun • ostanie • rarytas •
ukarani
Wyrazy 8 – literowe: dojarnia • gałkówka • kosekans • mikrotom • plotkara • zatrzask
Wyrazy 9 – literowe: pokoiczek • starkingi
15. Kalambur (ab)
Tafli lodu orzeł przedni
i już się staliśmy biedni!
1
16. Kalambur kołowy (jn)
Boga z Grecji i znak czasu
handlarz oddał, bez hałasu.
2
16
7
11
9
2
26
15
12
5
21
20
18
14
25
6
1
27
17
19
23
24
4
10
3
13
22
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
14
A) pszczeli pokarm * Jakub, przywódca rabacji galicyjskiej
B) koszyczek łopianu * owoc tarniny
C) jednostka siły * związek organiczny, pochodna amoniaku
D) Borys, aktor * David, piosenkarz brytyjski („Let’s dance”)
E) owad z rodziny kózek * bańka na mleko
F) rodzaj koca * rozmaitość końcówek gramatycznych lub formantów
G) wada układu optycznego * pseudonim piosenkarki, która wylansowała piosenkę „Enjoy the
show” (jak zdrobnienie imienia minister Kolarskiej-Bobińskiej)
H) „olej skalny” * dusigrosz, centuś
18. Joleczka literacka (zł)
2
1
W kolorowe pola należy wpisać po dwie litery, które to – czytane rzędami – utworzą tytuł piosenki
napisanej przez poetę Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego.
Kolejność przypadkowa określeń:
- perora
- wprawienie w podziw
- gatunek ryby morskiej
- gatunek duńskiego piwa

Podobne dokumenty