Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater

Komentarze

Transkrypt

Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater
21.
Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Sakralnej
Gaude Mater
21st
International
Festival of Sacred Music
CZĘSTOCHOWA, 1 – 6 maja 2011
CZĘSTOCHOWA, May 1st - 6th 2011
Gaude Mater
21. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej
21st International Festival of Sacred Music
PATRONAT
BOGDAN ZDROJEWSKI
MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
J.E. KS. ARCYBISKUP JÓZEF MICHALIK
PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI
J.E. KS. ARCYBISKUP STANISŁAW NOWAK
METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
KRZYSZTOF MATYJASZCZYK
PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY
ORGANIZATOR
OŚRODEK PROMOCJI KULTURY
GAUDE MATER W CZĘSTOCHOWIE
WSPÓŁORGANIZATORZY
KURIA METROPOLITALNA W CZĘSTOCHOWIE
ZAKON OO. PAULINÓW NA JASNEJ GÓRZE
STOWARZYSZENIE KAPELA JASNOGÓRSKA
STOWARZYSZENIE MUSICA SACRA
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GAUDE MATER
PATRONS
BOGDAN ZDROJEWSKI
MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE
HIS EXCELLENCY ARCHBISHOP JÓZEF MICHALIK
CHAIRMAN OF THE CONFERENCE
OF THE EPISCOPATE OF POLAND
HIS EXCELLENCY ARCHBISHOP STANISŁAW NOWAK
CZĘSTOCHOWA METROPOLITAN
KRZYSZTOF MATYJASZCZYK
MAYOR OF CITY OF CZĘSTOCHOWA
ORGANIZER
THE CENTRE OF CULTURE PROMOTION
GAUDE MATER IN CZĘSTOCHOWA
CO-ORGANIZERS
METROPOLITAN CURIA OF CZĘSTOCHOWA
THE SHRINE OF JASNA GÓRA
THE ASSOCIATION OF THE JASNA GÓRA ENSEMBLE
MUSICA SACRA ASSOCIATION
GAUDE MATER SOCIETY OF FRIENDS
SPONSORZY
MINISTERSTWO KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
SPONSORS
MINISTRY OF CULTURE
AND NATIONAL HERITAGE
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY
CITY COUNCIL OF CZĘSTOCHOWA
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
WYDAWNICTWO TECHNOPOL
FIRMA MARSZAŁEK –
AUTORYZOWANY DEALER SAMOCHODOWY
PATRONAT MEDIALNY
THE SILESIA PROVINCE MUNICIPAL GOVERNMENT
TECHNOPOL PUBLISHING HOUSE
MARSZAŁEK COMPANY,
AUTHORIZED CAR DEALER
MEDIA PATRONAGE
Gaude Mater
RADA ARTYSTYCZNO-PROGRAMOWA
THE ART COUNCIL
MARIAN BORKOWSKI
kompozytor
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Laboratorium Muzyki Współczesnej
composer
the Frederic Chopin University of Music, Warsaw
the Laboratory of Contemporary Music
KRZESIMIR DĘBSKI
kompozytor, dyrygent
composer, conductor
śp. HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI
kompozytor
Związek Kompozytorów Polskich
composer
Polish Composers Association
śp. MAREK JASIŃSKI
kompozytor
Związek Kompozytorów Polskich
Akademia Muzyczna w Bydgoszczy
composer
Polish Composers Association
the Bydgoszcz Academy of Music
o. NIKODEM KILNAR
Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych
Zakon OO. Paulinów na Jasnej Górze
National Pastor of Church Musicians
the Shrine of Jasna Góra
ANDRZEJ KOSZEWSKI
kompozytor
Związek Kompozytorów Polskich
composer
Polish Composers Association
IRENEUSZ KOZERA
naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu
Urzędu Miasta Częstochowy
the head of Culture, Promotion and Sport Department
at the City of Częstochowa Municipal Office
WIESŁAWA KRODKIEWSKA
główny specjalista ds. chórów
Narodowe Centrum Kultury
main specialist in choirs’ affairs
the National Centre of Culture
JULIUSZ ŁUCIUK
kompozytor
Związek Kompozytorów Polskich
composer
Polish Composers Association
PAWEŁ ŁUKASZEWSKI
kompozytor, prezes Stowarzyszenia Musica Sacra
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
composer, president of Musica Sacra Association
the Frederic Chopin University of Music, Warsaw
MAŁGORZATA ZUZANNA NOWAK
dyrektor Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater
w Częstochowie
dyrektor Festiwalu
director of the Centre of Culture Promotion Gaude Mater
in Częstochowa
director of the Festival
5
ks. LUCJAN NOWAKOWSKI
muzykolog
dyrektor artystyczny Festiwalu Gaude Mater
w latach 1991-1992
musicologist
artistic director of Festival Gaude Mater
from 1991 till 1992
ks. JERZY PIKULIK
muzykolog
specjalność muzykologii Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
musicologist
musicology department of Cardinal Stefan Wyszyński
University, Warsaw
KRZYSZTOF POŚPIECH
dyrygent, muzyk
dyrektor Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater
w latach 1991-1995
conductor, musician
director of the Centre of Culture Promotion Gaude Mater
from 1991 till 1995
o. KAMIL SZUSTAK
Zakon OO. Paulinów na Jasnej Górze
the Shrine of Jasna Góra
ks. KAZIMIERZ SZYMONIK
muzykolog, dyrygent
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
musicologist, conductor
the Frederic Chopin University of Music, Warsaw
ks. JÓZEF ŚCIBOR
muzykolog
Instytut Muzykologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
musicologist
Institute of Musicology
of Catholic University of Lublin
JÓZEF ŚWIDER
kompozytor
Związek Kompozytorów Polskich
composer
Polish Composers Association
ROMUALD TWARDOWSKI
kompozytor
Związek Kompozytorów Polskich
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
composer
Polish Composers Association
the Frederic Chopin University of Music, Warsaw
ks. ROBERT TYRAŁA
dyrygent, muzyk
Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej
w Krakowie
Prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores
conductor, musician
Director of the Intercollegiate Institute of Church Music
in Cracow
President of Foederatio Internationalis Pueri Cantores
JAN WĘCOWSKI
muzykolog
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
musicologist
the Frederic Chopin University of Music, Warsaw
ks. ANDRZEJ ZAJĄC
muzykolog, dyrygent
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie
6
musicologist, conductor
the Pontifical University of John Paul II in Cracow
the Intercollegiate Institute of Church Music in Cracow
Szanowni Państwo
Przed nami kolejna, już 21. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej
„Gaude Mater” - jednej z najbardziej prestiżowych częstochowskich imprez kulturalnych
o światowej renomie. Nasz festiwal to wielkie multikulturowe święto wszystkich zainteresowanych działalnością artystyczną w szeroko pojmowanej sferze sacrum, wydarzenie, dzięki
któremu każdego roku Częstochowa na kilka dni staje się swoistym, ekumenicznym centrum
kultury, integrującym artystów uprawiających różne dziedziny sztuki, różnych ras, religii i narodowości, z otwartą na świat i gotową na rozmaite artystyczne doznania publiką.
Tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” ma dla nas
wyjątkowe znaczenie. Jego inauguracja przypada na dzień Beatyfikacji Ojca Świętego Jana
Pawła II, naszego najwybitniejszego rodaka, człowieka, w którego życiu i nauce sacrum i sztuka zajmowały miejsce szczególne. Papież Polak, jako głowa kościoła katolickiego niestrudzenie prowadził ekumeniczny dyskurs z innymi religiami, mając świadomość znaczenia akceptacji odrębności kulturowych dla skutecznego budowania międzynarodowego dialogu.
Ekumenizm, kształtowanie dobrych relacji między narodami z poszanowaniem ich
dorobku kulturowego oraz poznawanie odmiennych kultur przez sztukę to także główne
idee Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. Inaugurujący festiwal, wielki, międzynarodowy koncert, po raz pierwszy w historii imprezy otwarty dla wszystkich, zaaranżowany przed
jasnogórskim szczytem, z którego Ojciec Święty wielokrotnie pozdrawiał i błogosławił nam
i naszemu miastu, będzie dla nas najbardziej godnym sposobem uczczenia pamięci Papieża
Polaka - Osobistości, której Częstochowa jako pierwsza nadała tytuł Honorowego Obywatela.
XXI Festiwal „Gaude Mater”, który rozpoczniemy papieskim koncertem to nie tylko
ważne wydarzenie muzyczne. Z pewnością dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń także
amatorom innych dyscyplin artystycznych. Bo choć muzyka stanowi jego niezaprzeczalne
centrum, wzorem lat poprzednich w festiwalowym repertuarze nie zabraknie pozycji wiążących ją z teatrem i plastyką, widowisk manifestujących korespondencję sztuk. Wszystkie te
działania są po to, by zainteresować naszym prestiżowym przedsięwzięciem kulturalnym jak
najszersze grono najwybitniejszych twórców z różnych zakątków świata, a publice o różnych
gustach zapewnić jak najwięcej niezapomnianych doznań artystycznych.
Polecam Państwa szczególnej uwadze nasze cykliczne, słynące w świecie wydarzenie
artystyczne – częstochowski Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w jego organizację. Uczestnikom festiwalu –
artystom i publiczności życzę wielu wzruszeń i dobrych emocji, jakich może dostarczyć tylko
obcowanie z kulturą wysoką i najprawdziwszą sztuką.
Prezydent Miasta Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk
Gaude Mater
Program skrócony / Programme summary
21. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater
Częstochowa, 1 – 6 maja 2011
1 maja, niedziela
godz. 20.00 Błonia Jasnogórskie, ul. Kordeckiego 2
Uroczysty Koncert Inauguracyjny z okazji Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II
pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec
– Rüdigera Freiherra v. Fritscha , Ambasadora Austrii – Dr. Herberta Kraussa
oraz Konsula Generalnego Austrii – Christophe Ceska
Andreas Scholl (Niemcy) – kontratenor
Sandor Javorkai (Węgry) – skrzypce
Adam Javorkai (Węgry) – wiolonczela
Morphing Chamber Orchestra (Austria)
Tomasz Wabnic (Polska) – dyrektor artystyczny
2 maja, poniedziałek
godz. 9.00 Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. Dąbrowskiego 1
Seminarium naukowe
O. prof. Witold Kawecki
Wykład: Duchowość sztuki współczesnej
godz. 13.00 Bazylika Jasnogórska, ul. Kordeckiego 2
Inauguracja Liturgiczna Festiwalu
PAWEŁ ŁUKASZEWSKI Missa de Maria a Magdala - polskie prawykonanie
Anna Mikołajczyk-Niewiedział – sopran
Jarosław Bręk – baryton
Jan Bokszczanin – organy
Chór Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra
przygotowanie chóru – Paweł Łukaszewski
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
przygotowanie orkiestry – Grzegorz Berniak
Marco Castellini (Szwajcaria) – dyrygent
godz. 19.00 Galeria Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. Dąbrowskiego 1
Wernisaż wystawy malarstwa i rysunku
ALDONA MICKIEWICZ – Item Alio Modo
godz. 21.00 Kościół Najświętszego Imienia Maryi, Al. Najświętszej Maryi Panny 54
Koncert muzyki dawnej
pod honorowym patronatem Ambasadora Francji – François Barry Delongchamps
Zespół La Fenice (Francja)
Jean Tubéry – dyrygent
11
3 maja, wtorek
godz. 9.00 Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. Dąbrowskiego 1
Seminarium naukowe
Prof. Alberto Turco (Włochy)
Wykład: Katedra gregoriańska
godz. 16.00 Kościół Seminaryjny, ul. św. Barbary 41
Koncert pamięci Henryka Mikołaja Góreckiego
Wręczenie nagród 7. Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Musica Sacra
Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis
Jan Łukaszewski – dyrygent
godz. 18.00 Teatr im. Adama Mickiewicza, ul. Kilińskiego 15
Tryptyk Osąd
Wrocławski Teatr Pantomimy im. H. Tomaszewskiego
Reżyseria: Jerzy Kalina, Leszek Mądzik, Paweł Passini
godz. 21.00 Kościół św. Jakuba Apostoła, ul. Kilińskiego 8
Koncert chorału gregoriańskiego
Żeńska Schola Gregoriańska In Dulci Jubilo (Włochy)
Alberto Turco - dyrygent
4 maja, środa
godz. 9.00 Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. Dąbrowskiego 1
Seminarium naukowe
Marek Dyżewski
Wykład: „Recitar cantando” w pasjach Jana Sebastiana Bacha
godz. 21.00 Kościół Seminaryjny, ul. św. Barbary
Koncert muzyki wokalnej
THE KING’S SINGERS (Wielka Brytania)
David Hurley – kontratenor
Timothy Wayne-Wright – kontratenor
Paul Phoenix – tenor
Philip Lawson – baryton
Christopher Gabbitas – baryton
Jonathan Howard – bas
5 maja, czwartek
godz. 9.00 Sala konferencyjna Domu Pielgrzyma, ul. Wyszyńskiego 1/31
12
Konferencja muzykologiczna
Franciszek Perneckher – XVIII-wieczny dyrygent kapeli jasnogórskiej
godz. 18.00 Kościół Ewangelicko-Augsburgski, ul. Śląska 20
Koncert muzyki gospel
BLACK VOICES (Wielka Brytania)
Sandra Francis
Cecelia Wickham-Anderson
Shereece Storrod
Evon Nelson
Carol Pemberton – dyrektor muzyczny
godz. 21.00 Kościół Prawosławny pw. Ikony Częstochowskiej Matki Bożej, ul. Kopernika 23
Koncert muzyki cerkiewnej
pod honorowym patronatem Ambasady Gruzji
Zespół Rustavi (Gruzja)
Anzor Erkomaishvili – dyrygent
6 maja, piątek
godz. 18.00 Archikatedra pw. św. Rodziny, ul. Krakowska 15/17
Koncert finałowy
Gustav MAHLER VIII Symfonia Es-dur
Wioletta Chodowicz – sopran I
Agnieszka Piass – sopran II
Marta Boberska – sopran III
Katarzyna Suska – alt I
Elżbieta Wróblewska – alt II
Dariusz Pietrzykowski – tenor
Zenon Kowalski – baryton
Grzegorz Szostak – bas
Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
przygotowanie chóru – Violetta Bielecka
Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
przygotowanie chóru – ks. Kazimierz Szymonik
Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski Pueri Claromontani
przygotowanie chóru – Jarosław Jasiura
Orkiestra Symfoniczna Opery i Filharmonii Podlaskiej
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Przemysław Fiugajski – asystent dyrygenta
Jerzy Swoboda – dyrygent
Organizatorzy festiwalu zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
Dziękujemy wszystkim wykonawcom i kompozytorom za terminowe nadesłanie materiałów do programu.
Informacje nadesłane po 20 marca 2011 z przyczyn technicznych nie mogły zostać uwzględnione w książce programowej.
Wszystkie koncerty są rejestrowane. Uprzejmie prosimy o wyłączenie na czas koncertów
telefonów komórkowych i wszystkich urządzeń elektronicznych.
13
The 21st International Festival of Sacred Music Gaude Mater
Częstochowa, May 1st – 6th 2011
Sunday, 1st May
8.00 pm, Jasna Góra’s square, 2 Kordeckiego Str.
On the occasion of the beatification of the Holy Father, John Paul II
under the honourable patronage of Rüdiger Freiherr v. Fritsch, Ambassador
of the Federal Republic of Germany to the Republic of Poland,
Dr. Herbert Krauss, Ambassador of the Republic of Austria to the Republic of Poland
and Christophe Ceska, General Consul of the Republic Austria to the Republic of Poland
Andreas Scholl (Germany) – countertenor
Sandor Javorkai (Hungary) – violin
Adam Javorkai (Hungary) – cello
Morphing Chamber Orchestra (Austria)
Tomasz Wabnic – artistic director
Monday, 2nd May
9.00 am, The Centre of Culture Promotion Gaude Mater, 1 Dąbrowskiego Str.
Scientific seminar
Father prof. Witold Kawecki
Lecture: Spirituality of modern art
1.00 pm, Basilica of Jasna Góra, 2 Kordeckiego Str.
Liturgical Inauguration of the Festival
PAWEŁ ŁUKASZEWSKI Missa de Maria a Magdala- Polish premiere
Anna Mikołajczyk-Niewiedział – soprano
Jarosław Bręk – baritone
Jan Bokszczanin – organ
Musica Sacra Choir of the Warsaw-Praga Cathedral
preparation of the choir – Paweł Łukaszewski
Symphony Orchestra of the Częstochowa Philharmonic
preparation of the orchestra – Grzegorz Berniak
Marco Castellini (Switzerland) – conductor
7.00 pm, The Gallery of the Centre of Culture Promotion Gaude Mater, 1 Dąbrowskiego Str.
Opening of the art exhibition painting and drawing
ALDONA MICKIEWICZ – Item Alio Modo
9.00 pm, The Holy Name of Maria Church, 54 Najświętszej Maryi Panny Ave.
Early music concert
under the honourable patronage of François Barry Delongchamps,
Ambassador of the Republic of France to the Republic of Poland
Ensemble La Fenice (France)
Jean Tubéry – conductor
14
Tuesday, 3rd May
9.00 am, The Centre of Culture Promotion Gaude Mater, 1 Dąbrowskiego Str.
Scientific seminar
Prof. Alberto Turco (Italy)
Lecture: The Gregorian Cathedral
4.00 pm, Seminar Church
In commemoration of Henryk Mikołaj Górecki
7th International Composers Competition Musica Sacra Award Ceremony
Polish Chamber Choir Schola Cantorum Gedanensis
Jan Łukaszewski - conductor
6.00 pm, Adam Mickiewicz Theatre, 15 Kilińskiego Str.
Triptych Judgement (Osąd)
Henryk Tomaszewski Pantomime Theatre from Wrocław
Direction: Jerzy Kalina, Leszek Mądzik, Paweł Passini
9.00 pm, The Saint Jacob Apostle Church, 8 Kilińskiego Str.
Gregorian chant concert
Women’s Gregorian Schola In Dulci Jubilo
Alberto Turco – conductor
Wednesday, 4th May
9.00 am, The Centre of Culture Promotion Gaude Mater, 1 Dąbrowskiego Str.
Scientific seminar
Marek Dyżewski
Lecture: „Recitar cantando” in Johann Sebastian Bach’s passions
9.00 pm, Seminar Church, 41 Saint Barbary Str.
Vocal music concert
THE KING’S SINGERS (Great Britain)
David Hurley – countertenor
Timothy Wayne-Wright – countertenor
Paul Phoenix – tenor
Philip Lawson – baritone
Christopher Gabbitas – baritone
Jonathan Howard – bass
Thursday, 5th May
9.00 am, Conference Hall of Pilgrim House, 1/31 Wyszyńskiego Str.
Musicological conference
Franciszek Perneckher – 18th century conductor of Jasna Góra’s ensemble
15
6.00 pm, The Evangelical-Augsburg Church, 20 Śląska Str.
Gospel Music Concert
BLACK VOICES (Great Britain)
Sandra Francis
Cecelia Wickham-Anderson
Shereece Storrod
Evon Nelson
Carol Pemberton – music director
9.00 pm, Orthodox Church under the invocation of the Icon of Częstochowa Mother of God,
23 Kopernika Str.
Orthodox Music Concert
under the honourable patronage of the Embassy of Georgia to the Republic of Poland
Rustavi Ensemble (Georgia)
Anzor Erkomaishvili – conductor
Friday, 6th May
6.00 pm, The Archsee Basilica of the Holy Family, 15/17 Krakowska Str.
Final concert
Gustav MAHLER Symphony No. 8 in E flat
Wioletta Chodowicz – soprano I
Agnieszka Piass – soprano II
Marta Boberska – soprano III
Katarzyna Suska – alto I
Elżbieta Wróblewska – alto II
Dariusz Pietrzykowski – tenor
Zenon Kowalski – baritone
Grzegorz Szostak – bass
the Choir of the Podlasie Opera and Philharmonic (Poland)
preparation of the choir - Violetta Bielecka
Choir of Cardinal Stefan Wyszyński’s University (Poland)
preparation of the choir - Rev. Kazimierz Szymonik
Pueri Claromontani Jasna Gora Choir of Men and Boys (Poland)
preparation of the choir - Jarosław Jasiura
the Białystok Symphony Orchestra (Poland)
Symphony Orchestra of the Częstochowa Philharmonic (Poland)
Przemysław Fiugajski – conductor’s assistant
Jerzy Swoboda – conductor
The organizers of the Festival reserve the possibility of making changes in the program
We would like to thank all the performers and composers for prompt sending in the materials for the program.
All the information sent after the 20th of March 2011 could not have been printed in the program due to technical causes.
All the concerts are recorded. We would like to kindly ask to switch off the mobile phones and all electronic devices during the performance.
16
Gaude Mater
1 maja, niedziela / Sunday, 1st May
1 maja, niedziela, godz. 20.00 / Sunday, 1st May, 8.00 p.m.
Błonia Jasnogórskie / Jasna Góra’s square
Uroczysty Koncert Inauguracyjny
z okazji Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II
pod honorowym patronatem
Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec – Rüdigera Freiherra v. Fritscha,
Ambasadora Austrii – Dr. Herberta Kraussa
oraz Konsula Generalnego Austrii – Christophe Ceska
Andreas Scholl (Niemcy) – kontratenor
Sandor Javorkai (Węgry) – skrzypce
Adam Javorkai (Węgry) – wiolonczela
Morphing Chamber Orchestra (Austria)
Tomasz Wabnic (Polska) – dyrektor artystyczny
Antonio VIVALDI
Koncert na skrzypce i wiolonczelę B-dur RV547
Allegro
Andante
Allegro molto
Jan Sebastian BACH
Kantata 170 (Vergnügte Ruh)
Marcin Józef ŻEBROWSKI
Aria Quia respexit
Andante
Arcangelo CORELLI
Concerto grosso D-dur op. 6 nr 4
Adagio
Allegro
Adagio
Vivace
Allegro
Antonio VIVALDI
Stabat Mater RV621 na alt, smyczki i organy
Largo
Cujus animam
O quam tristis
Quis est homo
Quis non posset
Pro peccatis
Eja mater
Fac, ut ardeat
Amen
Transmisja koncertu: Polskie Radio Program 2
Rejestracja koncertu: TVP Katowice
20
ANDREAS SCHOLL
Jeden z najlepszych głosów kontratenorowych na świecie. Pierwsze lekcje muzyki pobierał będąc członkiem
chóru chłopięcego Kiedricher Chorbuben. Studiował w Schola Cantorum Basiliensis u Richarda Levitta i René
Jacobsa. Występuje w najsłynniejszych salach koncertowych i na festiwalach, z takimi zespołami jak: Berliner
Philharmoniker, New York Philharmonic, the Cleveland Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin,
Boston Symphony Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, Dresdner Philharmonie, Akademie für Alte
Musik Berlin, Freiburger Barockorchester, Münchner Philharmoniker, a w 2005 r. na festiwalu muzycznym „Last
Night of the Proms” w Londynie był pierwszym kontratenorem zaproszonym do udziału w tym wydarzeniu.
Andreas Scholl wydał serię niezwykłych nagrań solowych: Arias for Senesino, za którą otrzymał w 2006 r.
nagrodę Classical Brit Singer of the Year; Heroes, A Musicall Banquet, Motety Vivaldiego z Australian Brandenburg
Orchestra, Wayfaring Stranger oraz Arcadia – kolekcję rzadkich i niepublikowanych kantat, które zostały wydane
przez wytwórnię Decca. Jego dyskografia obejmuje również Salomona i Saula z Paulem McCreeshem wydane
przez Deutsche Grammophon. Nagrania dla wytwórni Harmonia Mundi to m.in. Stabat Mater Vivaldiego, za
którą otrzymał nagrodę Gramphone. Na swym koncie ma również wydania DVD: Juliusz Cezar (Harmonia
Mundi), Rodelinda (Warner) i Partenope (Decca). Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień: ECHO Awards, Prix
de l’Union de la Presse Musicale Belge (1999), the Edison Award (2002 i 2005). Najważniejsze koncerty tego
sezonu to tournée z „Accademia Bizantina” oraz występy z Philippem Jaroussky i „Ensemble Artaserse”.
Koncert Andreasa Scholla możliwy jest dzięki współpracy z HarrisonParrott, Londyn, Wielka Brytania.
www.harrisonparrott.com
MORPHING CHAMBER ORCHESTRA
Orkiestra została założona w 2006 roku przez Tomasza Wabnica, absolwenta Konserwatorium Muzycznego
w Wiedniu. Perfekcyjne podejście do wykonywania muzyki połączone ze zmiennością interpretacji to główne
atuty Morphing Chamber Orchestra. Wybitni młodzi muzycy, laureaci licznych międzynarodowych konkursów pod kierownictwem Tomasza Wabnica, stworzyli nową jakość w muzyce kameralnej. Szeroka rozpiętość
repertuaru – od klasyki po muzykę rozrywkową, elastyczne składy – od kilku do kilkudziesięciu muzyków – to
cechy, które czynią Morphing Chamber Orchestra formacją w stanie ciągłego rozwoju. Każde wykonanie Morphing przesycone jest radością tworzenia muzyki na najwyższym, światowym poziomie. Dynamika twórcza
oraz otwartość na nowe interpretacje muzyczne są wpisane w charakter zespołu. Morphing tworzy różnorodne projekty angażując do współpracy najwybitniejszych przedstawicieli muzyki klasycznej, ale również sceny
jazzowej i rozrywkowej. Orkiestra posiada prawa do prawykonań utworów ze zbiorów zgromadzonych w archiwach klasztoru jasnogórskiego, między innymi nowo odkrytych dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta i Józefa
Haydna. „Czysta rozkosz grania oraz muzyczna inteligencja to pojęcia idealnie opisujące Morphing Chamber
Orchestra. Formacja rozumie swoją działalność jako każdorazowe, pełne wyrażenie zapisu nutowego. Każdemu detalowi poświęca jednakowo dużo uwagi, ukazując architektoniczną głębię kompozycji w sposób jasny
i zrozumiały. Przejrzysty obraz dźwiękowy kreowany przez formację, objawia słuchaczowi subtelność i wyrafinowanie muzycznego dzieła. Mimo swej liczebności, grupa brzmi zróżnicowanie, a zarazem niezwykle spójnie.
Najwyższa artystyczna jakość!” (Ursula Strubinsky, Vienna 2008).
www.morphingorchestra.org
TOMASZ WABNIC
Pomysłodawca, założyciel i manager Morphing Chamber Orchestra. Absolwent Zespołu Szkół Muzycznych
w Częstochowie, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Poznaniu oraz Konserwatorium Wiedeńskiego w klasie
altówki prof. Herwiga Zelle, które ukończył otrzymując dyplom z jednogłośnym wyróżnieniem. Był stypendystą Fundacji Tsuzuki oraz Fundacji Ziehrer. Jest również absolwentem Prywatnego Uniwersytetu Wiedeńskiego
w mistrzowskiej klasie kameralistyki Altenberg Trio. Pracował pod kierunkiem wielu wybitnych muzyków, takich jak: Alexander Arenkow – Glinka Quartet, Norbert Brainin – Amadeus Quartet, Altenberg Trio, Daniel Barenboim, Yakov Kreizberg, Ennio Morricone, Bobby McFerrin. Kwartet Fidelio, którego jest współzałożycielem,
zakwalifikował się jako jeden z dziesięciu kwartetów (spośród przeszło 600 z całego świata) do finału konkursu
International Chamber Music Competition w Melbourne (Australia, 2003). Podczas trwania Roku Mozartowskiego grał dwukrotnie jako solista w Złotej Sali Musikverein w Wiedniu. Występował w wielu krajach europejskich oraz w Japonii, Australii i Ameryce Południowej. Dokonał wielu nagrań jako solista i kameralista. Tomasz
Wabnic jest także dyrektorem artystycznym zespołu Capella Czestochoviensis, specjalizującego się w muzyce
baroku oraz prezesem fundacji Morphing Chamber Orchestra.
21
Gaude Mater
2 maja, poniedziałek / Monday, 2nd May
2 maja, poniedziałek, godz. 13.00 / Monday, 2nd May, 1.00 p.m.
Bazylika Jasnogórska / The Basilica of Jasna Góra Shrine
Inauguracja Liturgiczna Festiwalu
Paweł ŁUKASZEWSKI
Missa de Maria a Magdala
- polskie prawykonanie
Anna Mikołajczyk-Niewiedział – sopran
Jarosław Bręk – baryton
Jan Bokszczanin – organy
Chór Katedry Warszawsko – Praskiej Musica Sacra
Paweł Łukaszewski – przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Grzegorz Berniak – przygotowanie orkiestry
Marco Castellini (Szwajcaria) – dyrygent
Paweł ŁUKASZEWSKI
Missa de Maria a Magdala­ – polskie prawykonanie
1. Introitus
2. Kyrie
3. Gloria
4. Graduale
5. Alleluia
6. Credo
7. Oratio universalis
8. Offertorium
9. Sanctus
10. Acclamatio
11. Agnus Dei
12. Communio
13. Cantus finalis
26
PAWEŁ ŁUKASZEWSKI
Ur. w 1968 w Częstochowie. Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, uzyskując
dwa dyplomy: w zakresie gry na wiolonczeli u prof. A. Wróbla i kompozycji (z wynikiem celującym) u prof.
M. Borkowskiego. Studia uzupełniał w Studium Menedżerów Kultury przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Podyplomowym Studium Chórmistrzowskim przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Brał udział w Kursie Muzyki Komputerowej w Warszawie, w Kursach dla Młodych Kompozytorów w Kazimierzu
Dolnym, a także w Letnich Kursach Muzyki Współczesnej w Krakowie (u prof. B. Schaeffera). Jest pracownikiem
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, gdzie w 2000 r. uzyskał stopień doktora sztuk muzycznych
w zakresie kompozycji, a w 2007 doktora habilitowanego. W 2003 i 2006 został zaproszony jako visiting profesor
do Chile i Argentyny. Był stypendystą m.in. Urzędu Miasta Częstochowy, Fundacji im. prof. B. Suchodolskiego,
Funduszu Promocji Twórczości przy Ministrze Kultury i Sztuki i wielokrotnie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.
Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień na konkursach kompozytorskich: 1988 – I nagroda na Konkursie
w Łomży, 1988 – wyróżnienie na Konkursie na utwór o treści religijnej w Krakowie, 1994 – II nagroda na II Forum Młodych Kompozytorów w Krakowie, 1994 – wyróżnienie na Konkursie im. T. Bairda w Warszawie, 1994 –
I nagroda na Konkursie Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, 1996 – wyróżnienie na Konkursie
Kompozytorskim im. F. Nowowiejskiego w Warszawie, 1996 – II nagroda na Konkursie im. A. Didura w Sanoku, 1998 – II nagroda na 27 Międzynarodowym Konkursie Florilege Vocal de Tours we Francji, a także: 1995
– Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy; 1998 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; 2005 – Nagroda Rektora AMFC; 2006 – Nagroda św. Brata Alberta, 2008 – Fryderyk za autorską płytę Sacred music; 2005 –
Fryderyk za album trzypłytowy; 2006 – Nagroda Miasta St. Quentin. Utwory P. Łukaszewskiego wykonywane
były na ponad 100 festiwalach w kraju i za granicą i zarejestrowane na ponad 60 polskich i zagranicznych płytach CD. Niemal wszystkie jego kompozycje zostały zarejestrowane i prezentowane są przez liczne rozgłośnie
radiowe i telewizyjne. Kompozytor otrzymuje liczne polskie i zagraniczne zamówienia twórcze. Od roku 1995
P. Łukaszewski jest Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia i Dyrektorem Organizacyjnym Międzynarodowego
Festiwalu „Laboratorium Muzyki Współczesnej”, a od roku 2000 – prezesem Stowarzyszenia „Musica Sacra”. Jest
członkiem ZAiKS i Prezydium Rady Akademii Fonograficznej. Zasiada w radach artystycznych festiwali, bierze
udział w pracach jury konkursów kompozytorskich, m.in. Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego
„Musica Sacra”, którego jest pomysłodawcą i organizatorem. Jest dyrektorem Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra”, Międzynarodowego Festiwalu „Musica Sacra w Katedrze Warszawsko-Praskiej” i Wydawnictwa płytowego Musica Sacra Edition.
W ostatnich latach twórczość P. Łukaszewskiego zyskała znaczącą pozycję w Wielkiej Brytanii. Jego utwory
są wykonywane i prawykonywane przez renomowane zespoły chóralne z Londynu i Cambridge (The Holst
Singers, BBC Singers, Trinity College Choir, Tenebrae, Britten Sinfonia, Polyphony) pod dyrekcją uznanych dyrygentów: Stephena Laytona i Nigela Shorta. Niedawno ukazała się na rynku angielskim płyta w wytwórni
Signum Records oraz dwie płyty autorskie z jego kompozycjami w wytwórni Hyperion.
Ważniejsze kompozycje: Solowe: Akwarele – 4 utwory na fortepian (1984-86), Dwa preludia na fortepian
(1989/1992), Capriccio for P.P. na skrzypce solo (1991), Souvenir I na organy (1999), Souvenir II na fortepian
(1999), Stadium na fortepian (2002), Moai na flet solo (2003), Souvenir III na marimbafon (2006); Kameralne:
Quasi sonata na klarnet i fortepian (1991), Trzy pieśni na mezzosopran i fortepian (1992), Aragena na sopran,
wiolonczelę i przetworzenia (1993), I Kwartet smyczkowy (1994), W mojej Ojczyźnie – dwie pieśni na głos męski
i fortepian (1989/2000), II Kwartet smyczkowy (2000), Haiku – cztery pieśni na sopran i fortepian (2002), III Kwartet smyczkowy (2004), Pearl of wisdom na dwa fortepiany (2005), Trio na trio fortepianowe (2009); Orkiestrowe: Arrampicata na orkiestrę (1992), Winterreise na orkiestrę smyczkową (1993), Koncert na organy i orkiestrę
smyczkową (1996), Koncert na orkiestrę smyczkową (1997), Sinfonietta na orkiestrę smyczkową (2004), Divertimento na orkiestrę kameralną (2006), Trinity concerto na obój lub saksofon sopranowy i orkiestrę smyczkową
(2007), Utopia na orkiestrę (2008); Wokalne: cykl Sześć utworów do słów poetów polskich na chór mieszany
a cappella (1988-94), cykl Kolędy na chór mieszany a cappella (1992-2001), cykl Ave na dwa chóry mieszane
a cappella (1992/2003), cykl Utwory sakralne na chór mieszany a cappella (1993-96), Dwa motety wielkopostne
na chór mieszany a cappella (1995), cykl Beatus vir na chór mieszany a cappella (1996-2001), cykl Antiphonae
na chór mieszany a cappella (1995-99), Jesu Christi prostrationes na chór mieszany a cappella (1999), Homagge
á Edith Stein na chór mieszany a cappella (2002), Psalmus 102 na chór mieszany a cappella (2002/2003), Veni
creator na dwa chóry mieszany a cappella (2004), Terra nova et caelum novum na chór mieszany a cappella
(2006), Stabat Mater na 3 chóry żeńskie a cappella (1994), cykl Kolędy na chór żeński a cappella (1998-2001),
Dwa motety na Boże Narodzenie – na chór żeński a cappella (2000), Gloria Gentis na chór żeński a cappella
(2003), Veni Creator na dwa chóry mieszane a cappella (2004), Terra nova et caelum novum na chór mieszany
a cappella (2007); Wokalno-instrumentalne: Dominum benedicite in aeternum na chór mieszany, orkiestrę instrumentów dętych i perkusję (1994), Vesperae pro defunctis na chór gregoriański, dwa chóry mieszane,
organy małe, organy wielkie i orkiestrę (1995), Recordationes de Christo moriendo na mezzosopran i orkiestrę
kameralną (1996), Gaudium et Spes na sopran, chór mieszany i orkiestrę (1997), Missa pro Patria na sopran,
27
mezzosopran, chór mieszany z solistami, perkusję i orkiestrę instrumentów dętych (1997), Via Crucis na baryton, tenor, kontratenor, recytatora, chór mieszany i orkiestrę (2000), Litanae de Sancto Clemente na sopran, chór
mieszany i orkiestrę smyczkową (2001/2002), Elogium – pomordowanym w Katyniu na baryton, wiolonczelę,
dzwony i orkiestrę smyczkową, Exsultet na sopran, mezzosopran, chór żeński i orkiestrę (2003), Messa per voci
e fiati na oktet instrumentów dętych drewnianych lub organy i chór mieszany (2004), I Symfonia – Symphony of
Providence na sopran, mezzosopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę (1997-2006), II Symfonia – Festinemus
amare homines na dwa soprany, dwa chóry mieszane, dwa fortepiany i orkiestrę (2002-2005), Magnificat & Nunc
dimittis na saksofon, chór mieszany i orkiestrę (2007), Miserere na sopran, chór mieszany i orkiestrę (2008).
ANNA MIKOŁAJCZYK-NIEWIEDZIAŁ
Ukończyła studia wokalne w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, w klasie Małgorzaty Marczewskiej. Brała udział w licznych kursach poświęconych wykonawstwu muzyki dawnej, prowadzonych między
innymi przez Evelyn Tubb i Andrew Kinga. Jej rozległy repertuar obejmuje muzykę wszystkich epok od średniowiecza do współczesności. Dużo miejsca w swojej działalności koncertowej poświęca muzyce oratoryjno-kantatowej. Występowała pod batutą tak znakomitych dyrygentów jak: Mirosław Jacek Błaszczyk, Piotr
Borkowski, Jose Florencio, Paul Goodwin, Bohdan Jarmołowicz, Szymon Kawalla, Kazimierz Kord, Kai Bumann,
Jerzy Maksymiuk, Zsolt Nagy, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Charles Olivieri-Munroe, Wojciech Rajski, Marcin
Sompoliński, Stefan Stuligrosz, Marek Štryncl, Tadeusz Wicherek, Roman Valek. Główny nurt zainteresowań artystki koncentruje się na muzyce dawnej, w zakresie której jest szczególnie ceniona. Od 1995 roku prowadzi
stałą współpracę z Zespołem Muzyki Dawnej Dekameron, specjalizującym się w wykonawstwie muzyki średniowiecza i renesansu. Równocześnie współpracuje z takimi zespołami muzyki dawnej, jak: Ars Nova, Arte
Dei Suonatori, Bornus Consort, Concerto Polacco, Dolnośląska Orkiestra Barokowa, Harmonia Sacra, I Virtuosi,
Il Canto, Il Tempo, Kapela Jasnogórska, Kleine Kammer-Musique. Zapraszana jest także przez zagraniczne zespoły i orkiestry: Musica Florea i Collegium Marianum z Czech oraz Solamente Naturali i Musica Aeterna ze Słowacji. Współpracuje ponadto z Warszawską Operą Kameralną. Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień: 1998
– wyróżnienie za kunszt wokalny na Konkursie Muzyki Dawnej Przeszłość dla Przyszłości; 2001 – Nagroda im.
Zofii Rayzacherowej „Dla największej indywidualności artystycznej w dziedzinie muzyki dawnej” na XI Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie. Jej repertuar obejmuje również muzykę późniejszych
czasów, ze współczesną włącznie. Polscy kompozytorzy, tacy jak Benedykt Konowalski, Paweł Łukaszewski,
powierzają artystce wykonanie, często prawykonanie, swoich własnych utworów. Dotychczas Annę Mikołajczyk można było usłyszeć między innymi na festiwalach: Warszawska Jesień, Wratislavia Cantans, Gaude Mater,
Labolatorium Muzyki Współczesnej, Festiwal Polskiego Radia, Letni Festiwal Pieśni Kompozytorów Polskich,
Festiwal Mozartowski Warszawskiej Opery Kameralnej, Festiwal Muzyki Dawnej na Zamku w Warszawie, oraz:
Sagra Musicale Malestiana w Rimini (Włochy), Praske Jaro (Czechy), Dni Starej Hudby w Bratysławie (Słowacja),
Oude Muziek w Utrechcie (Holandia), Vantaan Barokki w Helsinkach (Finlandia), Creations Baroques Atlantique
(Francja ), Tage alter Musik in Herne (Niemcy). Dokonała wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. Brała
udział w realizacji płyt z zespołami: Ars Nova, Dekameron, Il Canto, Capella Augustana i orkiestrami: Concerto
Polacco, Kleine Kammer-Musique, Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, Polska Orkiestra Radiowa. Wiele
z nich nominowanych było do nagrody fonograficznej Fryderyk, a kilka tę nagrodę otrzymało. W 2007 roku
ukazała się solowa płyta, wydana przez firmę DUX, na której śpiewaczka wraz z pianistą, Edwardem Wolaninem
prezentuje pieśni Karola Szymanowskiego. Nagranie to zostało wyróżnione przez Akademię Fonograficzną
dwiema nagrodami Fryderyk 2008, w kategoriach: Album Roku Recital Wokalny, Opera, Operetka, Balet, oraz
Fonograficzny Debiut Roku.
JAROSŁAW BRĘK
Ur. w 1977 roku w Poznaniu. W latach 1984-1996 śpiewał w Poznańskich Słowikach prof. Stefana Stuligrosza.
Ukończył Wydział Wokalny Akademii Muzycznej w Warszawie, w klasie śpiewu prof. Jerzego Artysza. Wyróżniony
przez swoją uczelnię medalem Magna Cum Laude za wybitne osiągnięcia artystyczne. Jest laureatem nagród
na konkursach wokalnych w Barcelonie, Vercelli i Lizbonie. Dwukrotnie nominowany do Paszportu Polityki.
Śpiewał na scenach i estradach Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Rumunii, Wysp Kanaryjskich, Japonii,
Libanu, Ukrainy, Rosji, Francji, Monaco, Szwajcarii i Izraela. Wykonał ponad 90 partii w dziełach oratoryjnych
oraz kilkanaście operowych. Jest solistą Warszawskiej Opery Kameralnej, współpracuje z Operą Narodową
w Warszawie. Jego repertuar obejmuje utwory od dawnych po współczesne. Ważnym nurtem jego działalności
są recitale pieśni. Występował z wybitnymi dyrygentami (Tomasz Bugaj, Agnieszka Duczmal, Edward
Higginbottom, Jacek Kaspszyk, Jerzy Katlewicz, Ihor Łacanycz, Jerzy Maksymiuk, Wojciech Michniewski,
Michel Plasson, Pascal Rophé, Antoni Ros-Marba, Tadeusz Strugała, Antoni Wit, Alberto Zedda). Współpracował
z zespołami muzyki dawnej (Neue Düsseldorfer Hofmusik, Concerto Polacco, Il Tempo), a także znakomitymi
orkiestrami (m.in. Hamburger Symphoniker, Orquesta Sinfonica del Principado de Asturias, Orkiestra Opery
Lwowskiej, Sinfonia Varsovia). Brał udział w prawykonaniach utworów polskich kompozytorów: W. Kilara,
K. Knittla, A. Kurylewicza, P. Łukaszewskiego, R. Twardowskiego. Występował podczas znaczących festiwali,
28
m. in.: Wratislavia Cantans, Warszawska Jesień, Al Bustan Festival w Bejrucie, Festiwal Sacrum Profanum,
Muzyka w Starym Krakowie, Wielkanocny Festiwal L. van Beethovena. Śpiewał w prestiżowych salach (Palau de
la Musica de Valencia, Tokyo Bunka Kaikan, Kyoto Concert Hall, Muzeul National George Enescu w Bukareszcie,
Tonhalle w Zurichu), występował w Monte Carlo przed księciem Albertem u boku Teresy Żylis-Gara, zaś
w paryskiej katedrze Notre-Dame wykonał Stabat Mater K. Szymanowskiego na otwarcie Roku Polskiego we
Francji. Śpiewał podczas mszy św. pogrzebowej za prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Bazylice Mariackiej
w Krakowie. Dokonał wielu nagrań archiwalnych, a także nagrał około 20 płyt CD, wielokrotnie nagradzanych
Fryderykami oraz nagrodą Złotego Orfeusza. Wydane przez NAXOS nagranie Stabat Mater K. Szymanowskiego
w 2009 roku otrzymało nominację do nagrody Grammy.
Jarosław Bręk prowadzi klasę śpiewu w Akademii Muzycznej w Poznaniu, w 2010 r. uzyskał tytuł doktora sztuki
muzycznej.
JAN BOKSZCZANIN
Organista, urodzony w 1974 r. w Astrachaniu, w Rosji. W 2000 r. ukończył studia w Akademii Muzycznej
im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Joachima Grubicha. W latach 2002-2003 był stypendystą
doktoranckim w University of North Texas (USA) u prof. Jesse E. Eschbacha. W roku 2006 uzyskał stopień doktora sztuki. Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez profesorów: Guy Bovet (Szwajcaria), James David Christie (USA), Aleksander Fisejski (Rosja), Bernhard Hass (Niemcy), Zsigmont Szathmary (Węgry) oraz Harald Vogel (Niemcy). Koncertuje w kraju i za granicą (Białoruś, Dania, Finlandia, Litwa, Niemcy, Rosja
oraz USA). Współpracuje z wieloma zespołami kameralnymi i orkiestrami, m.in. z Concerto Avenna, Camerata
Vistula, Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, Państwową Akademicką Orkiestrą Symfoniczną Republiki
Białoruskiej. Jan Bokszczanin nagrał dziesięć płyt CD z muzyką organową dla wytwórni: Acte Prealable, DUX,
Hi-Fi i Muzyka - ARMS Records oraz Musica Sacra Edition. Jedna z nich otrzymała I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Multimediów – Niepokalanów 2000, a dwie inne były nominowane do Fryderyków.
Jest autorem książki Geneza i tradycje rosyjskiej muzyki organowej (Warszawa 2001), a także redaktorem kilku
dodatków nutowych zamieszczonych w periodyku Liturgia Sacra. Pod jego redakcją w wydawnictwie Polihymnia w Lublinie ukazały się cztery zeszyty z utworami Mariana Sawy (2007, 2008). Od kilku lat jest członkiem
zarządu Towarzystwa im. Mariana Sawy. Wielu współczesnych kompozytorów pisało dla niego swoje utwory i aranżacje, m.in.: Marian Sawa, Adam Sławiński, Paweł Łukaszewski, Miłosz Bembinow, Dariusz Przybylski,
Krzysztof Herdzin, Ryszard Borowski. Marian Sawa dedykował mu osiem z jedenastu skomponowanych dla
niego utworów. Jan Bokszczanin jest dyrektorem artystycznym Legionowskiego Festiwalu Muzyki Organowej
i Kameralnej, Praskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej oraz kilku innych cykli koncertowych.
CHÓR KATEDRY WARSZAWSKO – PRASKIEJ MUSICA SACRA
Powstał w 2002 roku, a od roku 2004 funkcjonuje jako Chór Katedry Warszawsko-Praskiej. Artystycznym polem
działalności Zespołu jest przede wszystkim muzyka sakralna wszystkich epok, ze szczególnym uwzględnieniem
repertuaru romantycznego i współczesnego. Zespół z powodzeniem wykonuje zarówno chorał gregoriański,
jak i muzykę gospel. Ma na swym koncie wykonania wielkich form wokalno – instrumentalnych oraz udział
w przedstawieniu operowym w USA. Współpracując z licznymi agencjami artystycznymi Chór Katedry Warszawsko – Praskiej „Musica Sacra” brał udział w wielu prestiżowych, międzynarodowych festiwalach: Festiwal Kultury
Polskiej we Włoszech, Festival des Cathedrales we Francji, Wratislavia Cantans, Laboratorium Muzyki Współczesnej w Warszawie, Gaude Mater w Częstochowie, Festiwal Filmowy i Artystyczny w Kazimierzu Dolnym. Zespół
koncertował w USA, we Włoszech, w Niemczech i we Francji. Był gościem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, Filharmonii Białostockiej, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademii Finansów
i Yamaha Promusica. Chór „Musica Sacra” zrealizował cykl 20 koncertów z jazzowo-chorałowym Misterium Stabat Mater kompozytora i pianisty jazzowego Włodka Pawlika. Po serii koncertów w najważniejszych świątyniach w Polsce, projekt został zaprezentowany w rzymskiej Bazylice Santa Maria in Trastevere, dwukrotnie na
festiwalach w Niemczech oraz opublikowany na zadedykowanej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II pierwszej
płycie CD zespołu, która została uhonorowana nagrodą Fryderyk 2005. Zespół ma na swym koncie nagrania
radiowe i telewizyjne, w tym zrealizowane przez TVP widowisko muzyczne poświęcone pamięci Jana Pawła II.
Dyskografia Chóru obejmuje łącznie sześć płyt CD. Trzy z nich otrzymały prestiżową nagrodę przemysłu fonograficznego Fryderyk. Chór współpracował z wybitnymi polskimi zespołami. m.in.: z Polską Orkiestrą Radiową
pod batutą Piotra Borkowskiego i Jana Łukaszewskiego, Łomżyńską Filharmonią Kameralną pod batutą Jana
Miłosza Zarzyckiego, Nowa Orkiestrą Kameralną pod batutą Pawła Kos-Nowickiego i Concerto Avenna pod
batutą Andrzeja Mysińskiego, oraz solistami: Iwoną Hossa, Anną Mikołajczyk, Bożeną Harasimowicz, Bernadettą Grabias, Wojciechem Gierlachem, Joanną Woś, Urszulą Kryger, Jackiem Laszczkowskim, Rafałem Siwkiem,
Dariuszem Machejem, Robertem Cieślą, Ryszardem Cieślą, Leszkiem Skrlą, Janem Bokszczaninem, Przemysławem Firkiem. Dokonał prawykonań utworów: Witolda Lutosławskiego, Stanisława Moryto, Joëla Merah z Francji oraz kompozytorów południowoamerykańskich: Borisa Alvarado (Chile) i Daniela Luzko (Paragwaj). W roku
2006 na VII Konkursie Chórów Katedralnych we Francji zespół został uhonorowany Nagrodą Miasta St. Quentin
29
za najwybitniejszą kreację muzyki współczesnej. W 2007 na zaproszenie Paderewski Symphony Orchestra
zespół brał udział w wystawieniu opery Straszny Dwór Stanisława Moniuszki w USA, na deskach Rosemont
Theatre w Chicago.
Dyrektorem artystycznym chóru i pomysłodawcą projektów jest Paweł Łukaszewski. Emisję głosu i opiekę wokalną nad chórzystami prowadzi Joanna Łukaszewska.
ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ
Orkiestra w Częstochowie rozpoczęła działalność w marcu 1945 roku jako druga orkiestra w powojennej Polsce. W 1965 roku przeniosła się do swojej nowej siedziby, która służy jej do dziś. Odtąd do Częstochowy chętnie
przyjeżdżali wybitni dyrygenci i soliści, występowały także zespoły zagraniczne. Poza tradycyjnymi formami
koncertów symfonicznych, kameralnych i szkolnych, Orkiestra stała się gospodarzem i organizatorem festiwali: Polskiego Festiwalu Skrzypcowego, Ogólnopolskiego Festiwalu Jeunesses Musicales Pro Musica i Festiwalu
Muzyki Młodzieżowej oraz Ars Chori. Dwa pierwsze przez wiele lat były kontynuowane. Po utworzeniu województwa częstochowskiego, w 1976 roku, Orkiestra zyskała rangę Filharmonii. Od tego momentu zwiększyła
się liczba koncertów, zróżnicowały się również ich formy, obejmując wszystkie gatunki muzyczne, od dzieł
oratoryjno-kantatowych poprzez symfoniczne, popularne i rozrywkowe do koncertów kameralnych i recitali.
Powstały również instrumentalne zespoły kameralne złożone z muzyków Orkiestry. Częstochowski zespół orkiestrowy wielokrotnie brał udział w organizowanych przez Filharmonię festiwalach: Częstochowskich Spotkaniach Gitarowych, Festiwalu Jazzu Tradycyjnego Hot Jazz Spring. Orkiestra występuje każdorazowo podczas istniejącego od 1997 roku Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisława Hubermana. Oprócz ożywionej działalności
we własnej siedzibie Orkiestra występuje gościnnie w kraju i za granicą, m.in.: we Włoszech, Hiszpanii, Austrii,
Francji, Niemczech, Holandii, Szwecji i Korei Południowej. Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej niejednokrotnie zapewniała oprawę muzyczną imprezom o zasięgu międzynarodowym. Ma na swoim koncie nagrania CD
oraz nagrania dla PR i TV. Dyrektorem Filharmonii od lutego 2006 jest Beata Młynarczyk.
GRZEGORZ BERNIAK
Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie dyrygentury symfonicznooperowej prof. Ryszarda Dudka. W 1999 roku uczestniczył w lekcjach w Konserwatorium Muzycznym im. Nikolaja
Rimskiego – Korsakowa w Sankt Petersburgu w klasie prof. Ilii Musina. Karierę dyrygenta rozpoczął współpracą
z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w 2004 roku przygotowując operę Salome R. Straussa. W latach 20042006 pracował jako asystent Jacka Kaspszyka współuczestnicząc w realizacji przedstawień operowych, m.in.:
R. Strauss Salome, G. Puccini Madame Butterfly, P. I. Czajkowski Eugeniusz Oniegin, G. Verdi Traviata, S. Moniuszko
Straszny Dwór, K. Penderecki Ubu Rex. Wraz z zespołem Teatru Wielkiego Jackiem Kaspszykiem odbył tournée po
Japonii, Hiszpanii i Norwegii jako dyrygent – asystent. Na zlecenie Bergen Opera Vest przygotowywał premierę
opery Salome współpracując z Bergen Symphony Orchester. W sezonie artystycznym 2006/2007 uczestniczył
w przygotowaniach oper, m.in.: G. Puccini La Boheme, W. A. Mozart Czarodziejski flet, G. Rossini Cyrulik Sewilski,
G. Bizet Carmen, Z. Krauze Iwona Księżniczka Burgunda. W sezonie artystycznym 2007/2008 pracował jako
dyrygent – asystent Tomasza Bugaja. Prócz muzyki operowej i baletowej prowadzi aktywne życie koncertowe
wykonując utwory symfoniczne. Dyrygował m.in.: Toruńską Orkiestrą Kameralną, Filharmonią Jeleniogórską,
Filharmonią Białostocką, Filharmonią Olsztyńską, Filharmonią Kaliską, orkiestrą kameralną „Camerata Vistula”,
Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą „Sinfonia Varsovia”, Polską Orkiestrą „Sinfonia Iuventus”, Orkiestrą i Chórem
Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Bergen Symphony Orchestra w Norwegii.
Grzegorz Berniak współpracuje z al Tango jako dyrygent w koncertowym programie Tanga świata z orkiestrą.
MARCO CASTELLINI
Marco Castellini ur. w 1981 roku w Zurychu (Szwajcaria). Absolwent Akademii Muzycznych w Zurychu
i Lucernie. Dyrygował operami Rossiniego i Cimarosy, a także wielkimi dziełami chóralnymi Mozarta, Haydna
i Schuberta. W latach 2003-2007 był dyrektorem muzycznym w Kościele Serca Jezusa w Zurychu-Wiedikon, a od
2008 pełni tę funkcję w Kościele Miejskim w Bremgarten. Jest założycielem i dyrygentem Zespołu Wokalnego
i Orkiestry „Suono Spirito” (www.suonospirito.ch), z którymi regularnie koncertuje oraz przygotowuje
oprawę muzyczną liturgii w kraju i za granica. Ze szczególnym zaangażowaniem Marco Castellini zajmuje się
odkrywaniem i opracowywaniem zapomnianych kompozycji okresu baroku. Jest nie tylko dyrygentem, ale
pracuje także jako pedagog w Szwajcarii. Wraz ze swym szkolnym chórem koncertował w Tonhalle w Zurychu,
najważniejszej sali koncertowej w Szwajcarii. Swe umiejętności organizacyjne i administracyjne szlifuje na
studium podyplomowym „Dyrektor naczelny w Administracji Kultury i Sztuki” na Uniwersytecie w Zurychu.
Marco Castellini dokonal prawykonania Missa de Maria a Magdala Pawła Łukaszewskiego napisanej z jego
inspiracji w 2010 roku dla KulturInsel Bremgarten.
30
2 maja, poniedziałek, godz. 19.00 / Monday, 2nd May, 7.00 p.m.
Galeria Ośrodka Promocji Kultury / The Gallery of the Centre
of Culture Promotion
Aldona MICKIEWICZ
Wernisaż wystawy malarstwa i rysunku
ITEM ALIO MODO
ALDONA MICKIEWICZ
Malarka ur. w 1959 roku. Studiowała na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP w pracowni profesorów: Stanisława Rodzińskiego i Zbyluta Grzywacza (dyplom z wyróżnieniem w 1984). W latach osiemdziesiątych uczestniczyła w wystawach Ruchu Kultury Niezależnej. W roku 1986 była na stypendium artystycznym w Rzymie.
W latach 1992-93 malowała wspólnie z Tadeuszem Borutą obrazy ołtarzowe w byłym Klasztorze Sióstr Benedyktynek w Monte San Savino we Włoszech. Jej prace znajdują się w kolekcjach krajowych i zagranicznych,
m.in.: w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Pomorskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Gdańsku, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Muzeum Diecezjalnym w Opolu, Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej w Kielcach, Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, kościele Benedyktynek w Monte San Savino (Włochy), galerii portretów Opactwa Cystersów
w Hauterive (Szwajcaria) i Augustinum Stiftung w Monachium (Niemcy).
Swoje obrazy prezentowała na 28 wystawach indywidualnych w Polsce, Niemczech, Szwajcarii i we Włoszech,
a także na ponad 100 wystawach zbiorowych, z których ważniejsze to: Cóż po artyście w czasie marnym?, Zachęta, Warszawa 1990; Time & Tide, Tokio (Japonia) 1992; Biblia we współczesnym malarstwie polskim, Muzeum
Narodowe, Gdańsk 1994; I barbari nel giardino, Complesso Monumentale di S. Giovanni in Monte, Bolonia
(Włochy) 1998; Wizjonerzy końca wieku, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 1999; Obrazy śmierci w sztuce
polskiej XIX i XX wieku, Muzeum Narodowe, Kraków 2000; Pamięć i uczestnictwo, Muzeum Narodowe, Gdańsk
2005; Pokolenie ’80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980-89, Muzeum Narodowe, Kraków. Swoje teksty
o sztuce publikowała w Tygodniku Powszechnym, Znaku i Kontekstach.
Jest laureatką Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za rok 2008.
WYSTAWY INDYWIDUALNE:
1986
Warszawa, Galeria Saska Kępa
1987
Kraków, Galeria Inny Świat
Norymberga (Niemcy), Galerie in Zabo
1988
Gdańsk, Galeria św. Jacka
1991
Kraków, Galeria KIK
1992
Thun (Szwajcaria), Galerie zur Alten Deutschen Schule
1993
Rzym (Włochy), Istituto Polacco di Cultura, Dipinti da Monte San Savino
1994
Thun (Szwajcaria), Galerie zur Alten Deutschen Schule
Warszawa, Galeria Krytyków Pokaz
Opole, Muzeum Diecezjalne
Kraków, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Wieża Ratuszowa
1997
Bydgoszcz, Galeria non fere
1999
Kraków, Galeria Krypta u Pijarów, Azyle niepewnego życia
Radom, Muzeum Okręgowe im. Jacka Malczewskiego
– Galeria Sztuki Współczesnej, Azyle niepewnego życia
2000
Wałbrzych, Galeria SLO (wspólnie z T. Borutą)
Częstochowa, Miejska Galeria Sztuki, Podmiot – Przedmiot?
2001
Lublin, Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL
2002
Łódź, Galeria Ośrodka Duszpasterstwa Środowisk Twórczych
2003/04Monachium (Niemcy), Augustinum Stiftung, Zeit und Ewigkeit, (wspólnie z T. Borutą)
2005
Gdańsk, Galeria ZPAP
2006
Katowice, Muzeum Archidiecezjalne, Ad rem
2007
Poznań, Galeria „U Jezuitów”, Ad rem
Kielce, Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”, Ad rem
Monte San Savino (Włochy), Sale ex Convento La Badessa, Wystawa malarstwa
(wspólnie z T. Borutą)
2008
Erftstadt-Lechenich (Niemcy), Pfarrkirche St. Kilian, Leben werwundet (wspólnie z T. Borutą)
Warszawa, Galeria „Test“, Meno forte
2009
Zamość, BWA „Galeria Zamojska”, Stan rzeczy
Gdańsk-Oliwa, Muzeum Narodowe – Pałac Opatów
32
Hortus conclusus z cyklu Paramenty, 2003
Zakryty, olej na desce, 76x50 cm, 2003
Kaftan Pascala, olej na płótnie, 110x90 cm, 2009
2 maja, poniedziałek, godz. 21.00 / Monday, 2nd May, 9.00 p.m.
Kościół Najświętszego Imienia Maryi / The Holy Name of Maria Church
Koncert muzyki dawnej
pod honorowym patronatem
Ambasadora Francji – François Barry Delongchamps
Zespół La Fenice (Francja)
Jean Tubéry – dyrygent
Vespro a voce Sola
Girolamo Frescobaldi (1583-1643) – Toccata per l’organo (Ingressus)
Oratio Tarditi (1602-1677) – Domine ad adjuvandum me
Antiphona prima: Ipse Praeibit
Adriano Banchieri (1568-1634) – Dixit Dominus Domino meo, in alternatim
Gian Paolo Cima (1570-1622) – Sonata per cornetto, violino e viola
Antiphona seconda: Joannes est nomen ejus
Alessandro Grandi (1575-1630) – Confitebor tibi Domine, con sinfonie
Lodovico Viadana (1560-1627) – Canzon in riposta per violino e cornetto
Antiphona terza: Ex utero senectutis
Oratio Tarditi (1602-1677) – Beatus Vir qui timet Dominum
Biaggio Marini (1594-1663) – Sonata a 3 sopra fuggi (id est Beatus vir)
Antiphona quarta: Iste puer magnus
Tarquinio Merula (1594-1665) – Laudate Pueri
Girolamo Kabsberger (1580-1651) – Toccata per tiorba, sopra Bergamasca
Antiphona quinta: inter natos mulierum
Donna Maria Cozzolani (1602-1676) – Laudate dominum omnes gentes
Claudio Monteverdi (1567-1643) – Venite Sicientes (sinfonia a due canti)
– Ut queant laxis, hymnus Sanctae Johannes
Girolamo Frescobaldi (1583-1643) – ricercar sopra ut re mi fa sol la
Antiphona ad Magnificat
Giovanni Battista Bovicelli (1550-1594) – Magnificat anima mea
Benedicam Domino
Deo gratia
Adriano Banchieri (1568-1634) – Ripieno d’organo per il Deo gratias
Rejestracja koncertu: Polskie Radio Katowice
40
La Fenice
Feniks w wierzeniach starożytnych Egipcjan był ptakiem, który posiadał cudowną moc: co pięćset lat umierał
i natychmiast na nowo powracał do życia. Artyści przedstawiali go w płomieniach – ze skrzydłami wzniesionymi do lotu. Według jednych wierzeń feniks, gdy jego życie dobiegało końca, budował gniazdo, w którym
zasypiał snem śmierci i w tej samej chwili się budził, a według wierzeń innych, przechowanych w wyobraźni
późniejszych wieków, feniks co pięćset lat ginął w płomieniach, z których następnie wylatywał – odrodzony.
La fenice more e poi rinasce – feniks kona i wstaje z popiołów, śpiewał poeta. La Fenice – tak w języku włoskim
brzmi imię owego ptaka, który jest symbolem odradzania się, powrotu do życia. I tak brzmi nazwa zespołu,
który w roku 1990 założył znakomity muzyk, Jean Tubéry. Nazwa doprawdy piękna, a jednocześnie adekwatna
do intencji, jaką kierował się założyciel zespołu. Dzieła zapomniane albo nie dość obecne w zbiorowej pamięci
pragnie on „przywracać do życia”, pragnie je ukazywać w całej pełni ich prawdy i piękna. Dodać wypada, że nazwą La Fenice Jean Tubery oddał też ukłon kornetowi – instrumentowi, którego jest niedościgłym wirtuozem.
La Fenice – tak właśnie nazwał jedno ze swych dzieł Giovanni Martino Cesare, włoski kornecista i kompozytor
z przełomu XVI i XVII wieku.
W skład stworzonego przez Jean Tubéry zespołu weszli wyśmienici muzycy. Każdy z nich cieszył się międzynarodową sławą jako solista, i każdy, dzięki współpracy z najlepszymi zespołami muzyki dawnej, miał cenne
doświadczenie jako kameralista. Drogę do najbardziej prestiżowych estrad Europy otworzyło La Fenice zwycięstwo, jakie zespół ten, już na początku swej działalności, odniósł w dwóch liczących się Międzynarodowych
Konkursach Muzyki Dawnej: w Brugge i Malmö. Gdy chodzi o repertuar, to najpierw zespół zwrócił się ku muzyce weneckiej z jej złotego wieku – Gabriellego, Monteverdiego, Cavallego. Z czasem jednak w programach
koncertów La Fenice znalazło się miejsce dla barokowej muzyki całej zachodniej Europy, choć dominantę stanowią dzieła XVII wieku.
Występy zespołu La Fenice są zawsze wyjątkowej miary wydarzeniem na międzynarodowych festiwalach:
w Paryżu (Festival d’Ile de France, Festival d’Art Sacré, Cité de la Musique, Les Grands Concerts Sacrés), w innych
ośrodkach Francji (Versailles, Amronay, La Chaise Dieu, Limoges, Lourdes, Nantes), w miastach europejskich
(Bazylea, Brema, Brugges, Glasgow, Innsbruck, Lisbona, Barcelona, Mediolan, Oslo, Palermo, Utrecht, Wiedeń)
i w Japonii. Nagrania La Fenice (realizowane dla wytwórni płytowych Ricercar, K617, Opus 111, Naïve, Virgin
Classics) honorowane są najwyższymi odznaczeniami i nagrodami: Choc du Monde de la Musique, Diapason
d’Or, ffff Telerama, Le Grand Prix de l’Académie Charles Cros. To ostatnie wyróżnienie, mające dla muzyków rangę Nagrody Nobla, zespół otrzymał za nagranie Messe pour la Toison d’Or Mateo Romero oraz Trionfi Sacri Giovanniego Gabriellego. Obchodząc piętnastolecie istnienia (2005) zespół La Fenice demonstrował najcenniejsze
dzieła włoskiego seicenta (Vespro della Beata Vergine oraz Orfeo Monteverdiego, motety Gabriellego, oratorium
Jefta Carissimiego) na koncertach we Francji, Belgii, Hiszpanii, Finlandii i Columbii.
www.ensemblelafenice.com
JEAN TUBéRY
„Swym pysznym brzmieniem napełnia wnętrza kościołów, kaplic i katedr, a gdy odezwie się w chórze głosów
i innych instrumentów, błyszczy jak promień słońca, który nagle rozświetlił ciemności.” Tymi słowami sławił
zalety kornetu Marin Mersenne – filozof, fizyk i znawca muzyki – w swym dziele Harmonie universelle (1636).
Dwa i pół wieku trwał okres świetności tego instrumentu. Od Josquina des Prés do Bacha kornet swym brzmieniem dodawał blasku zespołom instrumentalnym i wokalnym. Często jemu właśnie kompozytorzy powierzali
partie koncertujące. Potem wyszedł z użycia i zapomniana została arcytrudna i wyrafinowana sztuka gry na
nim. Dziś kornet przeżywa swój renesans. Ale ten „powrót do życia” nie byłby możliwy, gdyby nie pojawili się
muzycy, którzy swą grą potrafią ukazać całe bogactwo języka dźwiękowego tego instrumentu. Najznakomitszym wśród nich jest niewątpliwie Jean Tubéry. „Wirtuoz”? – to słowo nie przystaje do formatu jego talentu,
intelektu, głębi wykształcenia, a przede wszystkim muzycznej wszechstronności. W środowisku wykonawców
muzyki dawnej Jean Tubéry jest dziś jedną z najwybitniejszych osobistości.
Zaczął od gry na flecie prostym. Studia odbył w dwóch konserwatoriach: w Tuluzie i Amsterdamie. Potem,
zafascynowany kornetem, odbył (pod kierunkiem Bruce’a Dickeya) kolejne studia w Scholi Cantorum w Bazylei. Współpracę z nim podjęły najbardziej renomowane zespoły muzyki dawnej: Clemencic Consort, Ensembe
Clément Jannequin, Les Arts Florissants, Collegium Vocale Gent, Hesperion XXI, Cantus Cöln, Elyma, La Petite Bande
oraz Il Giardino Armonico. W roku 1990 Jean Tubéry założył własny zespół – La Fenice. Zwycięstwem odniesionym w dwóch międzynarodowych konkursach muzyki dawnej, w Brugge i Malmö, od razu zespół ów zyskał sobie miejsce wśród elity wykonawców owej muzyki. Do dziś każdą kolejną jego płytę – wydaną przez takie firmy
jak Ricercar, Accent, Erato, Harmonia Mundi, Sony Classical, Virgin, Opus 111, Naïve – krytyka komplementuje
w najwyższych superlatywach. „Wirtuozi La Fenice grają z porażającą swobodą. Fascynująca jest ich ornamentyka dźwiękowa” (Diapason, 10/2002). „Mistrzowsko władają przestrzenią dźwiękową” (Le Soir 28.01.2003).
„Jakież bogactwo kolorystyki, jakie różnicowanie nastrojów!” (Répertoire, 01/2002). „Ich wykonanie jest
w najwyższym stopniu stylowe” (Gramophone 05/2003). „W ich wydaniu Nieszpory Monteverdiego cechują się
przejmującym pięknem” (L’avenir du Luxembourg, 17.02.2002). „Wszystko tu godne jest podziwu: stylowość,
41
niuansowanie barw i dynamiki, niespotykana czystość intonacji, nieskazitelność akcentuacji. Ta wersja Monteverdiowskich Nieszporów jest czymś absolutnie doskonałym” (Diapason, 03/2003).
Jean Tubéry stworzył La Fenice z najświetniejszych muzyków. Ale z samego zsumowania ich umiejętności
La Fenice nie byłaby tym, czym jest. O kształcie zespołu takiej rangi decyduje osobowość jego twórcy. Mówiąc
wprost: zespół jest ekspresją tej osobowości. Kreacje wykonawcze La Fenice brzmiałyby więc zupełnie inaczej,
gdyby Jean Tubéry nie „wpisał” w nie swej muzykalności i wyobraźni, intuicji i kreatywności, rozległej erudycji
i zadziwiającej znajomości muzyki baroku.
W programach La Fenice dominuje muzyka wokalno-instrumentalna. Jean Tubéry stanął więc przed problemem: jak dyrygować zespołem wokalnym, by uruchomić cały jego potencjał, jak czynić z chóru narzędzie tak
poddające się artystycznej woli jak był dla niego dotąd kornet i jego zespół instrumentalny?
Podjął kolejne studia – dyrygentury chóralnej. Jego mistrzami w tym zakresie byli: Hans Martin Linde i Pierre
Cao. Osiągnął taki poziom kompetencji, że o współpracę z nim zabiegają zespoły chóralne (Jacques Moderne
z Tours, Arsys z Vezelay, Dunedin Consort z Edynburga, Norway Solistenkor z Oslo). Współpraca zaś z Choeur
De Chambre De Namur poszła tak daleko, że Jean Tubéry został jego szefem. W ostatnich latach pod jego artystycznym kierownictwem wiele projektów koncertowych i nagraniowych zarówno La Fenice jak i Chór z Namur
realizują wspólnie, tworząc niejako jeden wokalno-instrumentalny zespół. To właśnie jego kreacje wykonawcze krytycy honorują najwyższymi nagrodami (Diapason d’or, Choc du Monde de la Musique, Grand Prix de l’Academie Charles Cros) i określają jako non plus ultra – szczyt doskonałości.
opr. Marek Dyżewski
42
Gaude Mater
3 maja, wtorek / Tuesday, 3rd May
3 maja, wtorek, godz. 16.00 / Tuesday, 3rd May, 4.00 p.m.
Kościół Seminaryjny / The Seminar Church
Koncert pamięci Henryka Mikołaja Góreckiego
Wręczenie nagród 7. Międzynarodowego Konkursu
Kompozytorskiego Musica Sacra
Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis
Jan Łukaszewski – dyrygent
Mattia CULMONE (Włochy)
Cantate Domino
na chór mieszany a cappella – prawykonanie (III nagroda)
Łukasz URBANIAK (Polska)
Psalm V
na chór mieszany a cappella – prawykonanie (II nagroda)
Daniel J. KNAGGS (USA)
Hic est discipulus ille
na chór mieszany a cappella – prawykonanie (I nagroda)
Henryk Mikołaj GÓRECKI
Przybądź Duchu Święty op. 61 – na chór mieszany a cappella
cykl Szeroka woda op. 39 – na chór mieszany a cappella
I. A ta nasza Narew
II. Oj, kiedy na Powiślu
III. Oj, Janie, Janie
IV. Polne róże rwała
V. Szeroka woda
Totus Tuus op. 60 – na chór mieszany a cappella
Rejestracja koncertu: Polskie Radio Program 2
46
MATTIA CULMONE
Urodził się w Rovereto we Włoszech w 1986 roku. Edukację muzyczną pobierał w rodzinnym mieście. Naukę
kontynuował w Konserwatorium Muzycznym w Trento, gdzie w 2008 ukończył studia na wydziale dyrygowania chóralnego w klasie L. Donati. Obecnie studiuje kompozycję i dyrygowanie orkiestrowe w konserwatorium
w Wenecji, jak również dyrygowanie chóralne w Fondazione Guido d’Arezzo w Arezzo. Jako dyrygent często
występuje ze swoimi dwoma chórami. Jest zdobywcą wielu nagród w konkursach kompozytorskich, a jego
utwory są wykonywane przez włoskie chóry. Nagrodzony za swą pracę badawczą dotyczącą włoskiego kompozytora R. Dionisiego.
ŁUKASZ URBANIAK
Ur. w 1980 roku w Bydgoszczy, gdzie ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia. W latach 2003-2009
studiował kompozycję pod kierunkiem prof. Marka Jasińskiego oraz teorię muzyki w Akademii Muzycznej im.
Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (dyplomy z wyróżnieniem). Jest również absolwentem Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Laureat m.in.: I nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na Chóralną Pieśń Pasyjną w Bydgoszczy za utwór De profundis na 6-głosowy chór mieszany a cappella (2004), II nagrody (pierwszej nie przyznano)
w XV Otwartym Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku za Trzy pieśni na sopran i fortepian
do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera (2007), II nagrody w III Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na
Chóralną Pieśń Pasyjną w Bydgoszczy za kompozycję Crucifixus na 6-głosowy chór mieszany a cappella (2008),
dwóch głównych nagród w Ogólnopolskim Konkursie na pieśń chóralną a cappella w Legnicy za kompozycje: Gloria na 6-głosowy chór żeński oraz Te Deum Laudamus na 8-głosowy chór mieszany (2008), II nagrody
w V Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Musica Sacra w Częstochowie za kompozycję Exaltabo
te Domine na 10-głosowy chór mieszany a cappella (2009) oraz II nagrody w Konkursie Kompozytorskim Fides
et Ratio za utwór Laudate Dominum na 10-głosowy chór mieszany a cappella (2009). Utwory Łukasza Urbaniaka
wykonywane były m.in.: na Festiwalu „Rybnicka Jesień Chóralna” pod patronatem Henryka Mikołaja Góreckiego
(2005), VIII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum” (2005), XVII Festiwalu im. Adama
Didura w Sanoku (2007), II Festiwalu Chóralnym „Cantate Domine” w Krakowie (2007), XIX Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie (2009), Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym
„Serranía de Cuenca” w Hiszpanii (2010). W twórczości kompozytora bardzo ważne miejsce zajmują utwory
chóralne a cappella o tematyce religijnej, do tekstów Starego Testamentu. Znajdują się one w repertuarze
m.in. takich chórów jak: Musica Viva z Poznania, Octava Ensamble z Krakowa, czy Canto z ZSM we Włocławku.
De profundis, Exaltabo te Domine oraz Crux fidelis zostały także wydane na płytach kompaktowych. Oprócz
utworów sakralnych, Ł. Urbaniak w swoim dorobku posiada również utwory wokalno-instrumentalne, symfoniczne, kameralne oraz o charakterze dydaktycznym. Jest on ponadto autorem muzyki do spektakli i inscenizacji teatralnych (m.in.: Skarb, Bydgoskie Pomniki). Za swoje osiągnięcia twórcze, a także ożywioną działalność
organizatorską (był m.in. pomysłodawcą Konkursu Kompozytorskiego „Pamięci prof. Mariana Gordiejuka” oraz
założycielem Koła Artystyczno-Naukowego przy Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki AM) otrzymał w 2008
roku Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Ważniejsze kompozycje: Lumen na flet, wiolonczelę i fortepian (2001), Zakręconej na flet i fortepian (2003),
Przemyślenia na fortepian (2003), Wariacje na skrzypce i fortepian (2004), De profundis na 6-głosowy chór mieszany a cappella (2004), The Suite in Four Movements na wiolonczelę solo (2005), Wszystko umiera ze smutkiem
i żałobą, Nie wierzę w nic, Gdybym mógł sobie wybrać na sopran i fortepian do słów Kazimierza Przerwy-Tetmajera
(2005), Trzy Introspekcje na trąbkę solo (2006), Kwartet smyczkowy (2006), Crux fidelis na 6-głosowy chór mieszany a cappella (2006), Te Deum Laudamus na 8-głosowy chór mieszany a cappella (2007), Szkice metafizyczne na
wielką orkiestrę symfoniczną (2007), Gloria na 6-głosowy żeński chór a cappella (2007), Crucifixus na 8-głosowy
chór mieszany a cappella (2008), Libera me na sopran, chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną (2008),
Exaltabo te Domine na 10-głosowy chór mieszany a cappella (2009), Laudate Dominum na 10-głosowy chór
mieszany a cappella (2009), Trzy spojrzenia na Andromedę na fortepian (2010), Mazurek na fortepian (2010),
Te Splendor et virtus Patris na chór mieszany i organy (2010), Psalm V na 8-głosowy chór mieszany a cappella
(2010), In te Domine speravi na 6-głosowy chór mieszany a cappella (2011), Deus Meus na 8-głosowy chór mieszany a cappella (2011).
DANIEL J. KNAGGS
Ur. 1983 r.; pochodzi z południowo-wschodniego Michigan. Jest kompozytorem działającym w obszarze różnych stylów i środków muzycznych. Kolejne miejsca zamieszkania: we Francji, Meksyku i Nikaragui oraz różnorodność kulturowa i językowa, z którą miał styczność, znajdują odzwierciedlenie w jego muzyce. W 2007
ukończył Uniwersytet w Michigan ze stopniem licencjata z zakresu języka hiszpańskiego, w 2009 otrzymał
tytuł magistra z kompozycji na Bowling Green State University. Uczestniczył w zajęciach z zakresu kompozycji u Bright Sheng i Marilyn Shrude. Utwory Daniela Knaggsa były już wielokrotnie nagradzane w międzynarodowych konkursach, prawykonywane podczas dużych festiwali oraz transmitowane przez amerykańską
47
i meksykańską telewizję. Jego utwór Hope Reaching Beyond the Limit otrzymał nagrodę za wybitną pracę dyplomową przyznaną przez the BGSU Graduate College’s 2010. Obecnie Daniel Knaggs pracuje jako nauczyciel
języka hiszpańskiego w Fr. Gabriel Richard Catholic High School w Ann Arbor w stanie Michigan. Wolny czas
poświęca poznawaniu różnych kultur i języków.
HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI
Ur. 6 grudnia 1933 w Czernicy k. Rybnika, zmarł 12 listopada 2010 w Katowicach. Studiował kompozycję
u Bolesława Szabelskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach (dyplom z najwyższym odznaczeniem w 1960 r.). Jego koncert kompozytorski 27.02.1958 był pierwszym w historii tej uczelnii studenckim koncertem monograficznym. W 1960 zdobył I nagrodę na Konkursie Młodych Związku Kompozytorów
Polskich. Jego twórczość należy do najoryginalniejszych zjawisk w muzyce współczesnej. Utwory Góreckiego
wielokrotnie uzyskiwały nagrody na krajowych i międzynarodowych konkursach kompozytorskich (m.in. I nagroda dla Symfonii „1959” na paryskim Biennale Młodych, pierwsza lokata dla Ad Matrem na Międzynarodowej
Trybunie Kompozytorów UNESCO w 1973). Jego psalm Beatus vir był prezentowany na specjalnym koncercie
w Krakowie z okazji wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku. H. M. Górecki jest laureatem Nagrody Państwowej
I stopnia (1970), nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1965, 1969, 1973), Nagrody Związku Kompozytorów Polskich (1970) i Nagrody Ministra Spraw Zagranicznych (1992). W 1993 otrzymał doktorat honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, w 1994 doktorat honorowy Uniwersytetu Warszawskiego, a także odznaczony został przez Związek Polaków w USA Złotym Krzyżem Legii Honorowej. Po roku 1994 otrzymał doktoraty
h.c. Uniwersytetu Katolickiego w Waszyngtonie, Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor i Uniwersytetu Victoria
w Victorii, Uniwersytetu w Montrealu (British Columbia, Kanada), a ostatnio Akademii Muzycznej w Krakowie
(2008). Od 1975 do 1979 był rektorem PWSM w Katowicach, gdzie prowadził także klasę kompozycji. Jego III
Symfonia, w nagraniu Dawn Upshaw i zespołu London Sinfonietta pod dyrekcją Davida Zinmana (Nonesuch,
1993) odniosła bezprecedensowy sukces na międzynarodowym rynku płytowym, bijąc rekordy popularności
osiągane dotychczas jedynie w dziedzinie muzyki rozrywkowej. Od tej pory twórczość H. M. Góreckiego cieszy
się ogromnym zainteresowaniem na całym świecie.W październiku 2010 r. otrzymał najwyższe polskie odznaczenie - Order Orła Białego.
Źródło: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
Ważniejsze kompozycje: Cztery preludia op. 1 na fortepian (1955), Toccata op. 2 na dwa fortepiany (1955),
Trzy pieśni op. 3 na głos średni i fortepian (1956), Wariacje op. 4 na skrzypce i fortepian (1956), Quartettino
op. 5 na dwa flety, obój i skrzypce (1956), Sonata na fortepian nr 1 op. 6 (1956), Sonatina w jednej części op. 8 na
skrzypce i fortepian (1956), Kołysanka op. 9 na fortepian (1956), Z ptasiego gniazda op. 9 a na fortepian (1956),
Dwie pieśni do słów Federico Garcii Lorki op. 42 na głos średni i fortepian (1956), Utwory różne op. 52 na fortepian (1956-61), Sonata op. 10 na dwoje skrzypiec (1957), Koncert na pięć instrumentów i kwartet smyczkowy
op. 11 (1957), Epitafium op. 12 na chór mieszany i zespół instrumentalny (1958), Pięć utworów op. 13 na dwa
fortepiany (1959), Symfonia nr 1 „1959” op. 14 na orkiestrę smyczkową i perkusję (1959), Trzy diagramy op. 15
na flet solo (1959), Pieśń o radości i rytmie op. 7 na dwa fortepiany i orkiestrę kameralną (1959-60), Monologhi
op. 16 na sopran i trzy grupy instrumentów (1960), Scontri op. 17 na orkiestrę (1960), Diagram IV op. 18 na flet
solo (1961), Chorał w formie kanonu na kwartet smyczkowy (1961), Genesis – I. Elementi op. 19 nr 1 per tre archi
(1962), Genesis – II. Canti strumentali op. 19 nr 2 per 15 esecutori (1962), Genesis – III. Monodramma op. 19 nr 3
per soprano, metali di percussione e sei violbassi (1963), Trzy utwory w dawnym stylu na orkiestrę smyczkową
(1963), Choros I op. 20 per strumenti ad arco (1964), Refren op. 21 na orkiestrę (1965), Muzyczka I op. 22 na dwie
trąbki i gitarę (1967), Muzyczka II op. 23 na 4 trąbki, 4 puzony, 2 fortepiany i perkusję (1967), Muzyczka III op.
25 na altówki (1967), Muzyka staropolska op. 24 na instrumenty dęte blaszane i smyczki (1967-69), Kantata
op. 26 na organy (1968), Canticum graduum op. 27 na orkiestrę (1969), Ad Matrem op. 29 na sopran solo, chór
mieszany i orkiestrę (1971), Dwie pieśni sakralne op. 30 na baryton solo i orkiestrę (1971), Dwie pieśni sakralne
op. 30 b na baryton solo i orkiestrę (1971), Symfonia nr 2 Kopernikowska op. 31 na sopran i baryton solo, chór
mieszany i orkiestrę (1972), Dwie piosenki op. 33 na chór 4 równych głosów (1972), Euntes ibant et flebant op.
32 na chór mieszany a cappella * (1972-73), Trzy tańce op. 34 na orkiestrę symfoniczną (1973), Amen op. 35
na chór mieszany a cappella (1975), Symfonia nr 3 Symfonia pieśni żałosnych op. 36 na sopran solo i orkiestrę
(1976), Trzy małe utworki op. 37 na skrzypce i fortepian (1977), Beatus vir op. 38 psalm na baryton solo, chór
mieszany i wielką orkiestrę (1979), Szeroka woda op. 39 na chór mieszany a cappella (1979), Koncert na klawesyn (lub fortepian) i orkiestrę smyczkową op. 40 (1980), Mazurki op. 41 na fortepian (1980), Błogosławione
pieśni malinowe op. 43 na głos i fortepian (1980), Wieczór ciemny się uniża op. 45, pięć pieśni ludowych na chór
mieszany a cappella (1981), Wisło moja, Wisło szara op. 46, pieśń ludowa na chór mieszany a cappella (1981),
Miserere op. 44 na chór mieszany a cappella (1981-87), Kołysanki i tańce op. 47 na skrzypce i fortepian (1982),
O Domina Nostra op. 55 – Medytacje o Jasnogórskiej Pani Naszej na sopran solo i organy (1982-85), Śpiewy do słów
Juliusza Słowackiego op. 48 na głos i fortepian (1938), Trzy kołysanki op. 49 na chór mieszany a cappella (1984),
Ach, mój wianku lawendowy op. 50, siedem pieśni ludowych na chór mieszany a cappella (1984), Idzie chmura,
48
pada deszcz op. 51, pięć pieśni ludowych na chór mieszany a cappella (1984), Recitativa i ariosa „Lerchenmusik”
op. 53 na klarnet, wiolonczelę i fortepian (1984-85), Pieśni Maryjne op. 54, pięć pieśni na chór mieszany a cappella (1985), Pod Twoją obronę op. 56, pieśń maryjna na 8-głosowy chór mieszany a cappella (1985), Na Anioł
Pański biją dzwony op. 57 na chór mieszany a cappella (1986), Dla Ciebie, Anne-Lill op. 58 na flet i fortepian
(1986), Aria (scena operowa) op. 59 na tubę, fortepian, tam-tam i wielki bęben (1987), Totus Tuus op. 60 na chór
mieszany a cappella (1987), Przybądź Duchu Święty op. 61 na chór mieszany a cappella (1988), Już się zmierzcha. Kwartet Smyczkowy nr 1 op. 62 (1988), Dobranoc op. 63 na sopran, flet altowy, 3 tam – tamy i fortepian
(1988-90), Intermezzo na fortepian (1990), Quasi una fantasia Kwartet smyczkowy nr 2 op. 64 (1990-91), Concerto-Cantata op. 65 na flet solo i orkiestrę (1991-92), Małe Requiem dla pewnej Polki op. 66 (Kleines Requiem für
eine Polka) na fortepian i 13 instrumentów (1993), Piece for String Quartet (1993), U okienka, u mojego na głos
i fortepian (1995), Valentine Piece na flet i dzwonek (1996), Trzy fragmenty do słów Stanisława Wyspiańskiego
op. 69 na głos i fortepian (1996), Mała fantazja op. 73 na skrzypce i fortepian (1997), Salve Sidus Polonorum.
Kantata o Św. Wojciechu op. 72 na wielki chór mieszany, dwa fortepiany, organy i zespół instrumentów perkusyjnych (1997-2000), Kwartet smyczkowy nr 3 „....pieśni śpiewają” (1999), Lobgesang op. 76 na chór mieszany
i dzwonki orkiestrowe (1999), Hej, z góry, z góry! kóniku bury op. 75, pięć pieśni kurpiowskich na chór a cappella
(1999), Niech nam żyją i śpiewają na zespół wokalny (2000), Dla Jasiunia op.79, trzy małe utwory na skrzypce
i fortepian (2003), Po co żeś tu przyszło Siwa Mgło op. 80, drobne utwory na dwie grupy skrzypiec (2003),
Pieśń Rodzin Katyńskich na chór mieszany a cappella (2004).
Źródło: Polskie Centrum Informacji Muzycznej www.polmic.pl
POLSKI CHÓR KAMERALNY SCHOLA CANTORUM GEDANENSIS
Należy do wąskiego grona światowej elity w pełni profesjonalnych chórów kameralnych. Założony w 1978 r.
przez Ireneusza Łukaszewskiego, a od 1983 r. prowadzony przez jego brata Jana, zespół (składający się z 24
zawodowych muzyków) nieustannie dąży do osiągnięcia doskonałości wykonań i odkrywania nowych obszarów muzycznych. Chór daje rocznie około 100 koncertów, przygotowując ponad 50 różnych programów.
Zespół stawia sobie za cel nadrzędny regularną pracę na instrumentalnym, „orkiestralnym” poziomie, co, oprócz
wielu innych umiejętności, wymaga całkowitego opanowania aparatu wokalnego, umożliwiając realizację
wszystkich technicznych i artystycznych wymogów partytury. Zainteresowania tego wszechstronnego zespołu koncentrują się głównie na muzyce a cappella – zwłaszcza na współczesnej i romantycznej – dlatego nie dziwi fakt, iż wielu światowej sławy kompozytorów dedykuje zespołowi swoje utwory. W repertuarze chóru, obok
licznych prawykonań, znajdują się m.in. programy oratoryjne, a nawet opery, wykonywane we współpracy
z najwybitniejszymi polskimi orkiestrami filharmonicznymi oraz europejskimi orkiestrami barokowymi i zespołami muzyki dawnej (Academy of Ancient Music, Neue Düsseldorfer Hofmusik). Z Polskim Chórem Kameralnym
gościnnie współpracują światowej sławy dyrygenci; wśród nich od wielu lat Eric Ericson, Uwe Gronostay [†],
Frieder Bernius i Stephen Layton. Zespół był wielokrotnie zapraszany na międzynarodowe festiwale muzyczne:
Warszawska Jesień, Wratislavia Cantans, Ruhr-Festival, Rendezvous musique nouvelle, Soundstreams, a także do
Salzburga, Drezna, Berlina i Tokio. Koncertował niemal w całej Europie, a także w USA, Kanadzie i Japonii. Chór
nagrał ponad 60 płyt CD (wydanych m.in. w Acte Préalable, BeArTon, Carus, DUX, Musica Sacra, Naxos, Wergo
i Musidisque), kaset magnetofonowych i video, z których wiele nominowanych było do nagród fonograficznych. Polski Chór Kameralny nagrywał także dla polskich i zagranicznych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych. Jedną z ostatnich płyt zespołu jest Penderecki: Complete Choral Works, zarejestrowana na specjalne zaproszenie samego kompozytora. Stawia ona Polski Chór Kameralny w wyjątkowej pozycji jedynego na świecie
zespołu, posiadającego w swoim repertuarze wszystkie utwory na chór a cappella Krzysztofa Pendereckiego.
Płyta ta została nagrodzona w maju 2010 r. prestiżową nagrodą „Orphees D’Or” („Złoty Orfeusz”), przyznaną
przez francuską Academie du Disque Lyrique za najlepsze nagranie muzyki chóralnej. Zespół jest pomysłodawcą i organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Mozartowskiego Mozartiana, prezentującego muzykę
kompozytora w wielu różnych stylach. Festiwal przyciąga w sierpniu do Gdańska-Oliwy tysiące słuchaczy.
*znany także jako Schola Cantorum Gedanensis, instytucja kultury Miasta Gdańska
JAN ŁUKASZEWSKI
Uznawany jest za jednego z najznakomitszych w Europie specjalistów w dziedzinie muzyki chóralnej. Dyrygent, dyrektor naczelny i artystyczny Polskiego Chóru Kameralnego*. Współpracuje również jako dyrygent gościnny m.in. z Chórem Polskiego Radia w Krakowie, Chórem Filharmonii Krakowskiej oraz wieloma zespołami
w kraju i za granicą. Zainteresowania artystyczne Jana Łukaszewskiego koncentrują się głównie wokół muzyki
romantycznej i współczesnej. Pod jego dyrekcją Polski Chór Kameralny osiągnął wysoki poziom artystyczny,
a on zyskał opinię osoby, potrafiącej w krótkim czasie uczynić możliwymi rzeczy niemożliwe i przygotować
muzyczne interpretacje nawet najbardziej skomplikowanych utworów, dlatego chętnie powierza się mu dyrygowanie światowymi prawykonaniami wielu kompozycji. Obecnie Jan Łukaszewski prowadzi zajęcia w ramach podyplomowych studiów dyrygenckich (w Bydgoskiej Akademii Muzycznej) oraz jest zapraszany na in49
terpretacyjne kursy mistrzowskie i seminaria dla dyrygentów chóralnych w kraju i za granicą (Tokio / Nagano,
Karuizawa, Morioka w Japonii oraz „World Symposium on Choral Music” w Rotterdamie). Zajmując się również
edukacyjną stroną śpiewu amatorskiego, Jan Łukaszewski wielokrotnie zasiadał w jury światowych, renomowanych konkursów chóralnych, m.in. w Japonii (Takarazuka, Karuizawa, Morioka), Walii (Llangollen), na Litwie,
we Włoszech i Szwajcarii, a także w jury konkursu kompozytorskiego w Polsce, Anglii (Cambridge) i Francji
(Rouen). Jan Łukaszewski jest jednym z nielicznych w Polsce propagatorów i wykonawców muzyki chóralnej
takich kompozytorów jak: Schönberg, Messiaen, Xenakis, Globokar, Takemitsu, Castiglioni, R. Strauss, Pepping,
Tippett, Ives czy Barber. Liczne nagrania dla Polskiego Radia, Dutch Radio, Sender Freies Berlin, Bayerischer
Rundfunk, Südwestrundfunk i Westdeutscher Rundfunk oraz dla Telewizji Polskiej i Niemieckiej, a także wiele
nagrań CD, MC, LP oraz video najlepiej odzwierciedlają wysoką jakość jego pracy. Poziom artystyczny prowadzonego przez niego Polskiego Chóru Kameralnego wciąż nie przestaje inspirować kompozytorów do pisania
dzieł na chór a cappella. Jan Łukaszewski jest laureatem wielu prestiżowych nagród.
* znanego także jako Schola Cantorum Gedanensis, instytucja kultury Miasta Gdańska
50
3 maja, wtorek, godz. 18.00 / Tuesday, 3rd May, 6.00 p.m.
Teatr im. Adama Mickiewicza / Adam Mickiewicz Theatre
Tryptyk
OSĄD
Wrocławski Teatr Pantomimy im. H. Tomaszewskiego
obsada
Artur Borkowski, Izabela Cześniewicz, Maria Grzegorowska, Paulina Jóźwin, Agnieszka Kulińska, Mateusz Kowalski, Anna Nabiałkowska, Marek Oleksy,
Radomir Piorun, Aneta Piorun, Monika Rostecka-Komorowska,
Krzysztof Roszko, Katarzyna Sobiszewska
gościnnie : Maciej Wyczański (neTTheatre) uczniowie Studia Pantomimy – Agnieszka Dziewa, Krzysztof Szczepańczyk reżyseria
Jerzy Kalina, Leszek Mądzik, Paweł Passini
scenografia
Jerzy Kalina, Leszek Mądzik
choreografia
Leszek Mądzik, Zbigniew Szymczyk
opracowanie muzyczne
Józef Markocki
muzyka
Paweł Passini, Arvo Pärt, Porter Ricks, Thomas Koener, Andy Mellwing,
Brian Eno, Aphex Twin, Richard David James, Jacek Wierzchowski
wizualizacje
Maria Porzyc
„Z tematem Sądu Ostatecznego mierzę się po raz drugi. Na przełomie wieków XX / XXI na metalowych, ewakuacyjnych schodach warszawskiej kamienicy zrealizowałem performance pod tytułem Praska zima poświęcony
Janowi Palachowi. Jego heroiczny akt samospalenia w przejmujący sposób potwierdził apokaliptyczność doznań , które są naszym udziałem w życiu. Po 10 latach ponownie zdecydowałem się podjąć ten trudny temat
i pragnę go zrealizować w najbardziej osobistej formie. Stan destrukcji duchowej wyrażony w moim spektaklu
jest doświadczeniem jednostkowym. Nie ma w nim podziału na niebo, piekło, czyściec. Jest stan depresyjnej
samotności w chwilach ostatecznych rozstrzygnięć. Jest też moja niezgoda na wyrok wiecznego potępienia.
Sąd idzie to moje lęki, obawy, strach, ale i wiara w ułaskawienie”.
JERZY KALINA „A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza, prawie na pół godziny. Na obrazie Memlinga
wszystko odbywa się w milczeniu. Jest jeszcze krzyk – niemy. Sąd Ostateczny z ludzkiej perspektywy jest momentalny, rozgrywa się w mgnieniu oka. Nagle, w ułamku sekundy całe życie ciała - każdy jego gest i poruszenie, układają się w sekwencję zer i jedynek składającą się na ostateczny wynik. Góra/Dół. Przez chwilę wszystko
jest wyłącznie dobre, albo złe. A potem już tylko nieskończone cierpienie i nudna wieczność. Do roku 2020
wypadki samochodowe staną się najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci. Od czasu wynalezienia samochodu w wypadkach zginęło 30 milionów osób. Co trzydzieści sekund ginie kolejna. Dziennie w Polsce ginie
15 ciał – tyle zobaczysz przed sobą na scenie”.
PAWEŁ PASSINI
„OSĄD - niekoniecznie ostateczny, bardziej codzienny, stawiający na szali to co w życiu dobre, ale bardziej
to, co jest wyrzutem sumienia. Spokój naszych zachowań zakłóca ta niewidoczna Temida, na której ważą się
nasze uczynki. Czas przybliża nas do tej wizji, w którą tak trudno uwierzyć, patrząc na jedno ze skrzydeł obrazu H. Memlinga. Im bardziej dostrzegamy go w sobie, tym mniej niepokoju zasieje on w naszych umysłach.
Sen zawsze jest odpoczynkiem, dobrze by był nim i ten wieczny. To w nocy bez słów, ale z dźwiękami muzyki
Arvo Pärta uczestniczymy w misterium wędrowania po drabinach życia nie przeczuwając, kiedy z nich odpadniemy, pod wpływem wiecznego osądu.”
LESZEK MĄDZIK
WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY
Wrocławski Teatr Pantomimy powstał w 1956 roku jako Studio Pantomimy przy Państwowych Teatrach
Dramatycznych we Wrocławiu. Założycielem i kierownikiem artystycznym był Henryk Tomaszewski. Unikalność
Wrocławskiego Teatru Pantomimy to efekt, wypracowanego przez Tomaszewskiego, studyjnego sposobu
kształcenia mima totalnego. Pierwsze mimodramy (Ziarno i skorupa, 1961; Labirynt, 1963; Suknia, 1966; Ruch,
1966) zachwycały precyzją wykonania, metaforyką i rozbudowaną symboliką ruchu; nie był on prostym
ekwiwalentem słowa, a syntezą doznań i wrażeń. Inscenizacja w 1970 roku Odejścia Fausta wyznacza ważny
okres w życiu Teatru – pantomim spektaklowych - widowisk o bogatej scenografii i oprawie muzycznej, którą
tworzyli najwybitniejsi artyści, m.in.: Jadwiga Przeradzka, Aleksander Jędrzejewski, Zofia de Ines, Władysław
Wigura, Franciszek Starowieyski, Krzysztof Pankiewicz, Andrzej Majewski. Działające przy Teatrze Studio
wykształciło wielu znakomitych artystów, którzy obecnie prowadzą swoje teatry, zajmują się pracą pedagogiczną
w kraju i poza granicami, m. in.: Elżbieta Jaroszewicz, Ewa Czekalska, Paweł Rouba, Stanisław Brzozowski, Stefan
Niedziałkowski, Jerzy Kozłowski, Marek Oleksy, Aleksander Sobiszewski. Liczne występy wrocławskich mimów
od Hiszpanii po Japonię, od krajów skandynawskich po Australię, Meksyk i Wenezuelę przyniosły zespołowi
wiele nagród, w tym złoty medal Swedish Dance Association, Sztokholm (1963) i Złotą Gwiazdę (Etoile pour
recherche corporelle) zdobytą na VIII Międzynarodowym Festiwalu Tańca w Paryżu (1970). W latach 2003-2009
Teatr realizował przedstawienia oparte na autorskich scenariuszach Aleksandra Sobiszewskiego – ówczesnego
Dyrektora. Były to wizje przepojone czarnym humorem, absurdem i groteską: Małpy (2003), Science Fiction
(2004), Galapagos (2007), Gastronomia (2008).
Od 2009 funkcję Dyrektora Naczelnego pełni Zbigniew Szymczyk, a Dyrektorem Artystycznym Teatru jest Marek Oleksy. Obecna linia programowa WTP skupia się wokół zagadnień szeroko pojętego teatru fizycznego,
wzbogacając środki pantomimy o różnorodne konwencje teatralne. W bieżącym repertuarze Teatru znajdują
się przedstawienia: Galapagos, Gastronomia oraz dwie premiery: tryptyk Osąd w reżyserii Jerzego Kaliny, Leszka
Mądzika i Pawła Passiniego i Stazione Termini Marka Oleksego. Zespół Teatru prowadzi również zajęcia warsztatowe, podczas których młodym adeptom przekazywane są tradycje ruchowe wrocławskiej pantomimy.
HENRYK TOMASZEWSKI
Tancerz, mim, choreograf, reżyser, pedagog, założyciel i dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy. Urodził
się 20 XI 1919 r. w Poznaniu. W 1945 r. zapisał się w Krakowie do Studia Dramatycznego Iwo Galla, uczył się
także tańca na prywatnych lekcjach. W latach 1946-47 współpracował z Polskim Teatrem Akademickim przygotowując scenki pantomimiczne i oprawy choreograficzne. Od 1946 do 1947 r. uczył się i tańczył w Baletach
52
Polskich Feliksa Parnella. W 1949 r. zaangażował się do baletu Opery Wrocławskiej, gdzie do 1959 r. zatańczył
11 ról. Kreacjami okrzyknięto Pawia (Paw i dziewczyna), Li Szan Fu (Czerwony mak), Diabła (Pan Twardowski);
podkreślano dramatyczny rys postaci i nowatorskie środki artystyczne. W maju 1955 r. na Międzynarodowym
Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie otrzymał srebrny medal za etiudę mimiczną Wirtuoz. Wpłynęło
to na powstanie w 1956 r. najpierw Studia, a od 1959 r. Wrocławskiego Teatru Pantomimy.
Premiera I Programu odbyła się 4 XI 1956 r. Od początku Henryk Tomaszewski konsekwentnie budował styl
wyjątkowego w światowej kulturze zjawiska - zespołowego teatru pantomimy. Odszedł od francuskiej tradycji
mimu czystego, prowadził wielokierunkowe poszukiwania formalne, penetrował szerokie obszary literatury,
mitów i kultury, czyniąc z nich kanwę swoich spektakli, znaczącą rolę powierzał oprawie plastycznej i muzyce.
Od początku współpracował z najwybitniejszymi polskimi scenografami (J. Przeradzka, Z. de Ines, K. Wiśniak,
F. Starowieyski, A. Majewski, W. Wigura). W centrum swojej wizji artystycznej, którą nazwał „teatrem kulistym”
postawił człowieka i twórcze możliwości ruchu. Do 1962 r. występował na scenie, jego interpretacje Akakiusza w Płaszczu, tytułowego Woyzecka, czy Figurki Śmierci ze Strzelnicy wpisały się na trwałe do historii teatru.
Henryk Tomaszewski przygotował w swoim teatrze XXIV Programy, od X - Odejścia Fausta były to pełnospektaklowe widowiska. Jako pierwszy w Polsce rozpoczął kształcenie mimów, którzy po ukończeniu Studium przy
WTP uzyskiwali status profesjonalnego aktora-mima. Wielokrotnie opracowywał choreografię w spektaklach
dramatycznych i operowych. Od 1967 r. pracował w teatrach dramatycznych jako reżyser, nadając przedstawieniom oryginalną wartość poprzez szukanie w geście i ruchu źródeł słowa i wydobywaniu z aktorów nieoczekiwanych możliwości. W recenzjach z jego spektakli często padało określenie arcydzieło. Jego realizacja Gry
w zabijanego E. Ionesco w Teatrze Polskim we Wrocławiu uznana została za dzieło kongenialne. Jako reżyser
pracował także poza granicami kraju, m. in.: w Szwecji, Norwegii, RFN. Kilkakrotnie przenosił swoje inscenizacje z WTP do teatrów w Amsterdamie, Oslo, Kopenhadze. Jako choreograf i inscenizator pracował w polskich,
duńskich i niemieckich teatrach operowych. Szczególnie sobie cenił dwie swoje realizacje, przygotowane
z Konradem Swinarskim w mediolańskiej La Scali, Menady Hansa Wernera Henze i Dienstag aus Licht Carlheinza Stockhausena w Operze w Lipsku. H. Tomaszewski był także znanym kolekcjonerem. W listopadzie 1994 r.
otwarto w Karpaczu Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego prezentujące kolekcję
gromadzoną od 1967 r., a obejmującą zabawki pochodzące od XVII do XX w.
Henryk Tomaszewski zmarł 23 IX 2001 roku w Kowarach, pochowany został na zabytkowym cmentarzu przy
świątyni Wang w Karpaczu.
53
3 maja, wtorek, godz. 21.00 / Tuesday, 3rd May, 9.00 p.m.
Kościół św. Jakuba Apostoła / The Saint Jacob Apostle Church
Chorał gregoriański
Żeńska Schola Gregoriańska In Dulci Jubilo (Włochy)
Letizia Butterin – solo
Alberto Turco – dyrygent
W godzinie próby
Ad te levavi (introitus)
Kyrie rex genitor
Ne derelinquas me (introitus)
Prosternimus preces (cantus responsorius)
Intellege clamorem (communio)
W cierpieniu
Eripe me. V. Deus meus (offertorium)
Opprobrium factus sum (responsorium)
Deus Deus meus (tractus)
W godzinie śmierci
Deus meus es tu (responsorium)
Passio ‘Eloi Eloi’ (more BEN)
Tenebræ factæ sunt (responsorium MIL)
Bogu chwalebnemu
Post dies octo (antiphona)
Mitte manum (communio)
Misi digitum (antiphona)
Quia vidisti (antiphona)
Bogu wiernemu
Alleluia. Domine Deus meus
In te speravi (offertorium)
Dominus firmamentum meum (communio)
Rejestracja koncertu: Polskie Radio Program 2
56
ŻEŃSKA SCHOLA GREGORIAŃSKA IN DULCI JUBILO
Żeńska Schola In Dulci Jubilo szczyci się ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pogłębianiu studiów semiologicznych służących interpretacji rytmicznej śpiewu gregoriańskiego, ambrozjańskiego i innych antycznych monodii – dziedzictwa kulturowego i duchowego. Dyrektorem artystycznym, od jej założenia, jest maestro Alberto Turco. Schola ma na swoim koncie liczne koncerty w najważniejszych miastach włoskich oraz
uczestnictwo w festiwalach i przeglądach we Włoszech (Aquileia, Asolo, Castelfranco V.to, Cesena, Cremona,
Crotone, Loreto, Messina, Milano, Novara, Pavia, Perugina, Piacenza, Ravenna, Roma, Treviso, Venezia, Vercelli,
Verona) i w Europie (Biasca, Budapeszt, Hildesheim, Vaç, Watou), na których zbierała pozytywne recenzje krytyki za wyrafinowane wykonanie i rygor interpretacyjny. Chórzystki pochodzą z różnych regionów Włoch. Zespół
nagrywał dla wytwórni Naxos i Libreria Editrice Vaticana; jedna z jego płyt Salve Festa Dies, została wybrana jako
część kolekcji Classica Millennium, wydanej przez Fabbri Editore.
Skład: Laura Besutti (Padwa), Cristina Cabria (Werona), Paola Cardace (Imola), Antonella Fanale (Palermo), Piera
Garbellotto (Treviso), Maria Claudia Gelmini (Werona), Emanuela Guizzon (Treviso), Andreika Srdoc (Werona),
Elisabetta Vanni (Werona), Patrizia Zanni (Treviso), Carla Zignoli (Werona).
LETIZIA BUTTERIN (Verona)
Studiowała fortepian, klawesyn, prepolifonię i organy w Konserwatoriach S. Cecilia (Rzym) i B. Marcello (Wenecja) i w Papieskim Instytucie Muzyki Sakralnej (Rzym). Koncertuje jako solistka oraz w wokalnych i instrumentalnych składach kameralnych.
ALBERTO TURCO
Autorytet w dziedzinie chorału gregoriańskiego. Od 1965 roku jest dyrygentem Chóru Katedry w Weronie
i dyrektorem diecezjalnego Instytutu Muzyki Sakralnej. Był nauczycielem muzyki w Seminarium Diecezjalnym
w Weronie i profesorem śpiewu gregoriańskiego w Papieskich Instytutach Muzyki Sakralnej w Mediolanie
i Rzymie. Aktualnie prowadzi zajęcia z muzykologii liturgicznej w Studium Teologicznym San Zeno w Weronie
oraz kursy śpiewu gregoriańskiego w kraju i za granicą (Włochy, Grecja, Polska, Rosja, Słowacja, Hiszpania). Jest
fundatorem i profesorem letnich kursów śpiewu gregoriańskiego w Fara Sabina (Rieti) i w S. Martino della Scale
(Monreale). Od czterdziestu lat przebywa okresowo w opactwie w Solesmes, jako badacz antycznych monodycznych repertuarów liturgicznych. Jest obecny z referatami naukowymi na kongresach Międzynarodowego
Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego. Jest dyrektorem artystycznym i dyrygentem dwóch scholi
męskich: „Nova Schola Gregoriana” w Weronie i „Gregoriani Urbis Cantores” w Rzymie, i scholi żeńskiej „In Dulci
Jubilo” w Weronie, z którymi odbył wiele tournées koncertując na festiwalach w Europie, Azji i Ameryce. Od kilku lat poświęca się promocji śpiewu gregoriańskiego „łatwego”, na stopniu „popularnym”, prowadząc dwie grupy animujące muzykę liturgiczną podczas celebracji kapitulnych w Rzymie i w Weronie. Jest odpowiedzialny za
serię paleografii gregoriańskiej Codices Gregoriani, jak również za liturgiczne wydania śpiewu ambrozjańskiego,
z których ostatnio ujrzały światło dzienne Antiphonale Missarum Simplex (2001) i Antiphonale Missarum (2005)
oraz nowa edycja Psallite Domino w śpiewie gregoriańskim, z najprostszymi melodiami do liturgii w języku łacińskim. Zadziwia jego działalność wydawnicza, obejmująca szeroki aspekt analizy i interpretacji rytmicznej melodii
gregoriańskich, z ostatnimi dwoma pracami niewątpliwie wielkiej wartości kulturalnej: nagranie całego Kyriale
Romanum i wydanie „prywatne” Liber Gradualis, «iuxta ordinem Cantus Missæ», z restauracją magis critica melodii i z dołączonym nagraniem wszystkich utworów.
[email protected]
www.melosantiqua.it
57
Gaude Mater
4 maja, środa / Wednesday, 4th May
4 maja, środa, godz. 21.00 / Wednesday, 4th May, 9.00 p.m.
Kościół Seminaryjny / The Seminar Church
Koncert muzyki wokalnej
THE KING’S SINGERS (Wielka Brytania)
David Hurley – kontratenor
Timothy Wayne-Wright – kontratenor
Paul Phoenix – tenor
Philip Lawson – baryton
Christopher Gabbitas – baryton
Jonathan Howard – bas
Richard Rodney BENNETT (1936)
The seasons of His mercies
Orlando GIBBONS (1583-1625)
Lift up your heads
T. Luis DA VITTORIA (1548-1611)
Pueri Hebraeorum
Richard Rodney BENNETT(1936)
A statue of snowe
Mikołaj ZIELEŃSKI (ok. 1550-ok. 1616)
In Monte Oliveti
Carlo GESUALDO (1560 lub 1566-1613)
In Monte Oliveti
Richard Rodney BENNETT (1936)
Poore intricated soule
Carlo GESUALDO (1560 lub 1566-1613)
Judas mercatur
Mikołaj ZIELEŃSKI (ok. 1550-ok. 1616)
Vox in Rama
Richard Rodney BENNETT(1936)
The bell doth toll
King John of Portugal (1603-1656)
Crux fidelis
Orlandus LASSUS (1530 lub 1532-1594)
Christus resurgens
Richard Rodney BENNETT (1936)
A flower at sun-rising
Claude DEBUSSY (1862-1918)
Quatre motets
Pieśni wiary i nadziei
Rejestracja koncertu: Polskie Radio Program 2
62
THE KING’S SINGERS
Należą do najbardziej cenionych, zarówno przez melomanów jak i krytyków, zespołów wokalnych na
świecie. Gramophone Magazine określa King’s Singers jako zespół o „idealnej harmonii głosów, stanowiącej niezwykłą ucztę dla ducha od pierwszej do ostatniej nuty”. Ich kalendarz koncertowy obejmuje,
ku radości licznej rzeszy fanów, ponad 120 koncertów rocznie. Śpiewają w najsłynniejszych salach na świecie, m.in.: Filharmonii Berlińskiej, Concertgebouw w Amsterdamie, Mozarteum w Salzburgu, w paryskiej Salle
Gaveau, londyńskiej Royal Albert Hall, na zamku królewskim w Windsorze, w Sage Gateshead, King’s College
Chapel, Birmingham Symphony Hall, w nowojorskiej Carnegie Hall i Lincoln Center. Od chwili powstania
w roku 1968 przy King’s College w Cambridge, zespół występował w tak odległych krajach jak: Australia, Nowa
Zelandia, Afryka Południowa, śpiewał dla swoich wielbicieli w Libanie, Tel Awiwie, na Azorach i Bermudach,
w Japonii, na Tajwanie, w Korei, Hong Kongu, w Kuala Lumpur, a ostatnio w Chinach – w Pekinie i Szanghaju.
Wokaliści są otwarci na wszelkie style i gatunki muzyczne, chętnie nawiązują współpracę z innymi muzykami,
czego efekty można odnaleźć w nagraniach radiowych i telewizyjnych oraz na płytach CD i DVD, które zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Obecnie King’s Singers nagrywają dla wytwórni Signum Classics wykonując
muzykę od renesansowej po współczesną, folk, spiritual i pop; album studyjny Simple Gifts, którego wydanie zbiegło się z 40-tą rocznicą powstania zespołu, osiągnął pierwsze miejsce w notowaniach iTunes i zdobył
nagrodę Grammy w roku 2009. Dla King’s Singers powstało ponad 200 utworów czołowych kompozytorów
współczesnych. Dla zespołu pisali m.in.: György Ligeti, Richard Rodney Bennett, Luciano Berio, Peter Maxwell
Davies, Steve Martland, Gian Carlo Menotti, Krzysztof Penderecki, Ned Rorem, John Rutter, Eric Whitacre, Toru
Takemitsu oraz John Tavener.
www.kingssingers.com
David Hurley
Kontratenor, od ponad dwudziestu lat członek grupy the King’s Singers. Swoją karierę muzyczną rozpoczął
w wieku lat 8 jako chórzysta w katedrze w Winchester. Dzięki delikatnemu głosowi kontratenora otrzymał
stypendium na naukę w New College w Oxfordzie w latach 1981-1984. Po studiach wrócił do Winchester
i rozpoczął karierę profesjonalnego śpiewaka, specjalizującego się w partiach wysokiego falsetu. Śpiewał
w chórze katedralnym, jednocześnie współpracując z wieloma zespołami muzycznymi, m. in.: the Gabrieli
Consort. W 1989 r. otrzymał propozycję zastąpienia Jeremy’ego Jackmana – pierwszego kontratenora grupy
the King’s Singers – i w tym samym roku zaśpiewał z zespołem pierwszy koncert w Ruston.
Paul Phoenix
Tenor, od 14 lat członek grupy the King’s Singers. W wieku 9 lat śpiewał w chórze St. Paul’s Cathedral. Studiował śpiew na Royal Northern College of Music, uzyskując dyplom w 1991 r. Jego repertuar obejmuje różne style: od muzyki pop po arie w Mesjaszu Haendla. Współpracował z Manchester Cathedral Choir i Monteverdi Choir, a także prowadził działalność pedagogiczną w Westminster Under School. W 1997 r. dołączył do
the King’s Singers. „Jestem niesamowicie szczęśliwy i dumny, że mogę stać obok najwybitniejszych i najbardziej uzdolnionych muzyków, którzy tak wiele mnie nauczyli, i z którymi spędziłem wspaniałe chwile. Najwspanialsze momenty? Nagroda Grammy w 2009 była ogromnym zaszczytem…” – tak opisuje swoją współpracę
z the King’s Singers.
Philip Lawson
Baryton, członek grupy the King’s Singers. Zaczynał jako kontratenor. Studiował śpiew, dyrygenturę i kompozycję na uniwersytecie w Yorku. Śpiewał w wielu zespołach, m. in.: the BBC Singers, the Taverner Choir, Opera
Rare oraz chórach: St. Paul’s Cathedral, Westminster Abbey i Southwark Cathedral. Był dyrektorem muzycznym
w szkole podstawowej w Salisbury oraz zakonnikiem świeckim w chórze Katedry w Salisbury, a także pianistą i aranżerem lokalnej grupy tanecznej. W 1993 r. dołączył do zespołu the King’s Singers jako drugi baryton, zastępując Simona Carringtona. „Moment, kiedy po raz pierwszy stanąłem na scenie z the King’s Singers
nie wydaje się aż tak odległy, a obecnie jestem najstarszym z wokalistów. Na pierwszym przesłuchaniu byłem w 1987 roku, podczas gdy barytonem śpiewał Tony Holt. Niestety nie dostałem się do tej światowej elity,
co uzmysłowiło mi, że posada o jakiej marzyłem będąc podlotkiem jest dla mnie nieosiągalna. W 1993 roku
sam założyciel i jednocześnie członek grupy, Simon Carrington, zaprosił mnie do przesłuchań na wolne miejsce
drugiego barytona, i tym razem udało się. Ironią losu, dwa lata później na ochotnika zgłosiłem się do przesłuchań na pierwszego barytona i ku mojej osobistej satysfakcji otrzymałem posadę, o którą 10 lat wcześniej
walczyłem bez powodzenia.”
Christopher Gabbitas
Baryton, członek grupy the King’s Singers. Studiował na Uniwersytecie w Cambridge, następnie podjął studia podyplomowe na Uniwersytecie w Oxfordzie, jednocześnie śpiewając w Christ Church Cathedral. W latach
2001-2004 współpracował z wieloma zespołami, m. in.: the Cambridge Singers, European Voices, the English
63
Concert, Polyphony and the King’s Consort. Zanim rozpoczął współpracę w 2003 roku z the King’s Singers był
prawnikiem w Londynie. „Moja kariera z the King’s Singers potoczyła się w niesamowity sposób. Doświadczyłem wspaniałych chwil, ale także poznałem cudownych ludzi. W zeszłym roku dołączył do nas nowy wokalista,
a wraz z nim nowe pomysły i energia, więc dla mnie będzie to kolejny rozdział i całkiem nowe doświadczenie.
Podczas przesłuchań na zastępstwo Stephena, uzmysłowiłem sobie jakie mam szczęście, mogąc podróżować
i występować z tą wspaniałą grupą dżentelmenów. Odkąd jestem jednym z wokalistów the King’s Singers występowałem w najbardziej prestiżowych salach: Concertgebouw w Amsterdamie, Carnegie Hall w Nowym
Jorku i Royal Albert Hall w Londynie, co kiedyś było możliwe jedynie w mych snach”.
Jonathan Howard
Bas, związany z chórem przy Christ’s Hospital; śpiewu uczył się w New College w Oxfordzie oraz w West Sussex,
renomowanej szkoe słynącej ze znakomitych klas muzycznych. Zanim rozpoczął karierę jako wokalista pracował w agencji reklamowej w Londynie. „Ciągle nie mogę uwierzyć, że moją pracą jest śpiewanie w najlepszym
zespole męskim a cappella na świecie. Miałem wrażenie, że straciłem kontrolę nad procesem rekrutacji do zespołu: nagle, gdy byłem w pracy, otrzymałem telefon z zaproszeniem na przesłuchania. Pięć miesięcy później
byłem już u krawca, który przygotowywał dla mnie garnitur na koncert z the King’s Singers.”
Timothy Wayne-Wright
Kontratenor. W wieku siedmiu lat śpiewał w chórze katedry w Chelmsford. Tam też po raz pierwszy usłyszał
the King’s Singers. Ukończył wydział muzyczny w Goldsmith’s College – filii Uniwersytetu w Londynie. Otrzymał stypendium na naukę na wydziale wokalnym w Trinity College of Music w Londynie, gdzie uczył się
u Timothy’ego Travers-Browna. W tym samym czasie otrzymał także stypendium w Royal Naval College
Chapel w Greenwich. Jego głos można było usłyszeć podczas mszy w katedrach St. Paul’s i Rochester. W 2006 r.
objął prestiżowe stanowisko śpiewaka kaplicy St. George w Windsor Castle. Po dwóch latach został członkiem
the King’s Singers.
64
Gaude Mater
5 maja, czwartek / Thursday, 5th May
5 maja, czwartek, godz. 18.00 / Thursday, 5th May, 6.00 p.m.
Kościół Ewangelicko-Augsburski / The Evangelical-Augsburg Church
Koncert muzyki gospel
BLACK VOICES (Wielka Brytania)
Sandra Francis
Cecelia Wickham-Anderson
Shereece Storrod
Evon Nelson
Carol Pemberton – dyrektor muzyczny
Ken BURTON
Spiritual Journey (kompozycje autorskie* i aranżacje)
1. Africana*
2. The Spirit Speaks*
3. Nobody But Me One*/Have Mercy On Me – pieśń tradycyjna
4. Sometimes I Feel Like A Motherless Child – pieśń tradycyjna
5. The Deliverer*
6. Who’s Gonna Heal My Broken Spirit?
7. Balm In Gilead – pieśń tradycyjna
8. Every Time I Feel The Spirit – pieśń tradycyjna
9. Old Testament Spirituals – pieśni tradycyjne
10. Sweet Jesus* / Lily of The Valley - pieśń tradycyjna / Steal Away – pieśń tradycyjna
/ Nobody Knows – pieśń tradycyjna
11. Wade In The Water – pieśń tradycyjna / Get On Board – pieśń tradycyjna
/ Swing Low – pieśń tradycyjna
12. O Freedom – pieśń tradycyjna
Rejestracja koncertu: Polskie Radio Program 2
68
BLACK VOICES
„Black Voices” to wiodący brytyjski żeński kwintet wokalny. Grupa założona w 1988 roku przez lata budowała swą międzynarodową renomę poprzez inspirujące, utrzymane na wysokim poziomie koncerty. Repertuar
wokalistek to utwory gospel, tradycyjna muzyka afrykańska i karaibska, ale również pop i jazz w ich własnych
aranżacjach, w których słychać wpływy Afryki, Karaibów i Wielkiej Brytanii. „Black Voices” jest promotorem
muzyki wokalnej, która przełamuje wszelkie bariery, również przekonań religijnych. Wszystkie członkinie
zespołu wywodzą się z czarnego kościoła afrykańsko-amerykańskiego. Zespół „Black Voices” występował dla
Papieża, wielu prezydentów, koronowanych głów, jak również dla szerokiej publiczności na całym świecie. Wokalistki koncertowały na wszystkich kontynentach, niemal w 50 krajach świata, zarażając innych miłością do
muzyki i radością z jej wykonywania. Ich głos pokrzepia, ich przesłania podnoszą na duchu i dają nadzieję.
Zespół był gospodarzem własnej audycji w Radio BBC 2, występował w rozgłośniach radiowych i stacjach
telewizyjnych w wielu krajach. Na swym koncie ma również wiele nagrań płytowych. „Black Voices” zawsze
występują jako kwintet, gościnnie pojawiają się z nimi: Jennifer Wallace, Laura Douglas i Genevieve Sylva.
Dyrektorem muzycznym zespołu jest Carol Pemberton, managerem Bob Ramdhanie.
http://blackvoices.co.uk
69
5 maja, czwartek, godz. 21.00 / Thursday, 5th May, 9.00 p.m.
Kościół Prawosławny pw. Ikony Częstochowskiej Matki Bożej /
Orthodox Church under the invocation of the Icon
of Częstochowa Mother of God
Koncert muzyki cerkiewnej
pod honorowym patronatem Ambasady Gruzji
Zespół Rustavi (Gruzja)
Anzor Erkomaishvili – dyrygent
Hymny wczesnego kościoła gruzińskiego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Shen Khar Venakhi – Ty jesteś latoroślą prawdziwą… (Gruzja wschodnia, pieśń wykonywana w Niedzielę Palmową)
Gikharoden Qaltsulta Siqadulo – Ulęknie się każdy…(Gruzja zachodnia, pieśń 2-go kanonu
na Przemienienie Pańskie)
Romelni Qeribinta – Cherubikon…(Gruzja wschodnia)
Tsm. Nino Kondaki – Kontakion poświęcony Świętej Nino (trio, Gruzja wschodnia)
Shoba Sheni Ukhrsnel Ars – Narodziny Twe jawią się niezniszczalne…(pieśń 1-go kanonu na
Przemienienie Pańskie, trio, Gruzja zachodnia)
Lile (obrzędowa pieśń pogańska, uroczysty hymn bogini słońca, zachodni górski region
Gruzji)
Tsmindao Ghmerto – Święty Boże… (śpiew liturgiczny, Gruzja wschodnia)
Aghmosavletidan Mzisad – Od wschodu słońca do zachodu… (hymn śpiewany na spotkanie archijereja w świątyni, Gruzja zachodnia)
Ghmerti Upali Da Gamogvichnda Chven – Pan Bóg nam objawił się … (hymn śpiewany na
Jutrznię po sześciopsalmie, Gruzja wschodnia)
Wczesne hymny obrzędu pogrzebowego
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Zari (swanetski hymn żałobny, Swanetja – zachodni górski region Gruzji)
Zari (żałobny śpiew gurijski, Gruzja zachodnia)
Sichabukis Qvavili Daachkno Sikvdilma – Uwiądł Miłości Kwiat… (Gruzja wschodnia)
Vgodeb Da Viglov – Płaczę i szlocham… (stichira 8-o modusu Jana Mnicha z obrzędu pogrzebowego, Gruzja zachodnia)
Sultatana – Z duszami sprawiedliwych…(troparion z obrzędu pogrzebowego, Gruzja
zachodnia)
Kviria (hymn swanetski, chorał z doby bałwochwalstwa, zachodni górski region Gruzji)
Hymny wczesnego kościoła
16.
17.
18.
19.
20.
Jvarsa Shensa – Krzyżowi Twemi kłaniamy się…(troparion niedzieli pokłonienia się krzyżowi, Gruzja wschodnia)
Zhamta Da Tselta – Twa prawica zwycięska…(hejrmos 1-ej pieśni niedzielnego kanonu,
1-go modusu, Gruzja zachodnia)
Da Vitarca Meupisa – Abyśmy przyjęli Króla… (Gruzja zachodnia)
Shen Romelman Ganatatle – Ten, który odziewa się światłością…(hejrmos 5-ej pieśni 5-go
modusu, Trio, Gruzja zachodnia)
Shen Khar Venakhi – Ty jesteś latoroślą prawdziwą…(trio, pieśń z XII wieku, Gruzja zachodnia)
Pieśni na Boże Narodzenie
21.
22.
23.
24.
Alilo (racha, zachodni region górski Gruzji)
Alilo (wersja Artanianu, Gruzja wschodnia)
Alilo (Gruzja zachodnia)
Alilo (kontemplacja Świąt Bożego Narodzenia, Gruzja zachodnia)
Śpiewy Gruzji Wschodniej
25. Chona (kachetińska pieśń z bogatą ornamentyką, Gruzja wschodnia)
26. Chona (pieśń kartlijska, Gruzja zachodnia)
27. Mravalzhamier (polichronion, cerkiewna pieśń z życzeniami długich lat życia)
Rejestracja koncertu: Polskie Radio Katowice
72
ZESPÓŁ RUSTAVI
Jest wiodącym wokalnym zespołem Gruzji. Został założony w 1968 roku przez Anzora Erkomaishvili, wokalistę
i folklorystę pochodzącego ze znakomitego gruzińskiego rodu muzycznego, którego tradycja sięga aż siedmiu
pokoleń. Od momentu powstania grupa występowała nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami, koncertując, biorąc udział w konkursach, programach telewizyjnych, audycjach radiowych, a także komercyjnych
nagraniach. Wokaliści „Rustavi” to zarówno soliści, jak również muzycy chóralni, z nieskazitelną znajomością
sztuki improwizacji. „Rustavi” skupia przedstawicieli różnych regionów Gruzji; członkowie chóru wzbogacają
jego repertuar swą własną unikalną tradycją wokalną wywodzącą się z ich rodzimych stron. Każdy z wokalistów
śpiewa swą własną unikalną barwą, dając olśniewające mistrzostwo interpretacji. „Rustavi” wykonuje również
narodowe oraz wywodzące się z różnych tradycji tańce, prezentując najwyższy światowy poziom. Znakomite
stroje i wyszukana choreografia – te właśnie cechy najlepiej opisują zespół taneczny „Rustavi”. Założyciel zespołu – Erkomaishvili postawił sobie za cel przełamanie etnicznych barier stylów regionalnych w wykonywaniu
etnograficznie autentycznej muzyki Gruzji, dlatego w swoich występach „Rustavi” łączy koloryt dźwięku charakterystyczny dla tradycyjnych regionalnych chórów ludowych z nową emisją. Zespół „Rustavi” dał 5000 koncertów w ponad 60 krajach świata, śpiewając w wyjątkowych miejscach: Royal Albert Hall, Royal Festival Hall
(Wielka Brytania), Olympia, Zenith, Mogador (Francja), Herodes Atticus (Akropolis), Ancient Olympic Stadium
(Olympia/Grecja), Les Etoiles (Monako), NAC Opera, North Bay Arts Centre (Kanada), Carnegie Hall, Beacon
Theatre, Civic Opera House (Wielka Brytania), Aspendos, Konyaalti (Turcja), Concertgebouw Amsterdam, Frits
Philips Eindhoven (Niderlandy), Wiener Konzerthaus (Austria), Roppongi Hills Garden Arena (Japonia), Moscow
International House of Music, St. Petersbourg Conservatory Grand Concert Hall, P. Tchaikovski Concert Hall
(Rosja). Recenzje z koncertów „Rustavi” są zawsze entuzjastyczne:
Monaco, Monako, 13.08.1979 „Zespół Rustavi z Gruzji wystąpił przy pełnym teatrze „Les Etoiles”, a wśród publiczności był sam książę Rainier III oraz Jean Louis Medecin, Prezydent Miasta Monako…. Pragniemy podziękować temu znakomitemu Zespołowi, który oczarował publiczność swym mistrzowskim koncertem...”
New York Times, 7.04.1990 „Jeśli nigdy nie słyszeliście wspaniałych polifonicznych dźwięków w wykonaniu
gruzińskich chórów, 10-osobowy zespół oferuje całą ich paletę... Dostaliśmy to, czego potrzebowaliśmy...
Reakcja publiczności była wręcz nadekspresyjna.”
Gazeta Wyborcza, Poznań, 24.02.2003 „Głos, który wypełnia serce i duszę i penetruje ciało i kości. Tak najlepiej
opisać sposób, w jaki wczoraj w Poznaniu odebraliśmy tradycyjną muzykę z Gruzji wyśpiewaną przez Zespół
Rustavi… Nie było zaskoczeniem, iż po pierwszym utworze nastąpiła wręcz burza oklasków”.
„Rustavi” nagrał ponad 600 pieśni ludowych na 20 płytach. Kunszt wokalistów jest głęboko zakorzeniony
w muzyce ludowej, która stanowi źródło niewyczerpanej energii, dzięki której zespół stale się rozwija.
http://www.ensemblerustavi.com
ANZOR ERKOMAISHVILI
Założyciel i dyrektor artystyczny Zespołu „Rustavi”. Jest profesorem w Instytucie Kultury w Tbilisi i dyrektorem
Międzynarodowego Centrum Gruzińskiej Pieśni Ludowej. Pochodzi ze znakomitego rodu muzycznego z trzystuletnią tradycją. Jego przodkowie byli wybitnymi wokalistami i chórmistrzami. Dysponuje szeroką wiedzą na
temat gruzińskiej kultury ludowej i jej muzycznej tradycji. Po roku studiów w Narodowym Konserwatorium
w Tbilisi w 1961 Erkomaishvili wraz przyjaciółmi założył zespół ludowy „Gordela”, który pod jego kierunkiem wygrał światowy festiwal folklorystyczny w 1968 roku. W tym samy roku artysta powołał do życia legendarny chór
„Rustavi” i objął posadę dyrektora muzycznego. Był prezenterem popularnego programu telewizyjnego „Mravalzhamieri”, poświęconego gruzińskiej muzyce ludowej. Do dziś bierze udział w różnorodnych programach telewizyjnych oraz radiowych, a także w festiwalach muzycznych (m.in. festiwal muzyczny radia BBC – 1992 i 1997).
W 1976 roku Anzor Erkomaishvili założył zespół chłopięcy „Martve” i odbył z nim wiele tournee koncertowych po
większości krajów Europy, Ameryki Północnej a także kilka razy po Japonii. Z zespołu „Martve” wywodzi się wielu
artystów, obecnie będących najbardziej znanymi dyrygentami różnych zespołów ludowych w Gruzji. Powstanie
tego zespołu było fundamentem dla rozwoju muzyki ludowej wśród młodszego pokolenia. Anzor Erkomaishvili
jest autorem wielu artykułów i książek. Przez ponad 40 lat pracował nad odkrywaniem i ożywianiem starych pieśni ludowych oraz hymnów religijnych z lat 1901-1930. Przez dziesięć lat przemierzał Gruzję i gromadził unikalne
przykłady gruzińskich pieśni od starych ludowych śpiewaków, które w 2006 roku ukazały się jako unikalna seria
płyt. Anzor Erkomaishvili prowadzi warsztaty gruzińskich pieśni ludowych dla obcokrajowców, m.in. z Japonii,
USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Szwecji. W latach 2001-2006 był członkiem komitetu kultury ludowej
przy UNESCO. Jest laureatem wielu nagród: Shota Rustaveli, Zakaria Paliashvili, Dimitri Arakishvili, Iakob Gogebashvili, Ekvtime Takaishvili, Niko Berdzenishvili, oraz zdobywcą nagrody Alberta Schwarzera (razem z Zespołem
„Rustavi”). Jego praca z Chłopięcym Zespołem „Martve” została nagrodzona odznaczeniem państwowym.
73
Gaude Mater
6 maja, piątek / Friday, 6th May
6 maja, piątek, godz. 18.00 / Friday, 6th May, 6.00 p.m.
Archikatedra pw. św. Rodziny / The Archsee Basilica of the Holy Family
Koncert finałowy
Gustav MAHLER
VIII Symfonia Es-dur
Wioletta Chodowicz – sopran I
Agnieszka Piass – sopran II
Marta Boberska – sopran III
Katarzyna Suska – alt I
Elżbieta Wróblewska – alt II
Dariusz Pietrzykowski – tenor
Zenon Kowalski – baryton
Grzegorz Szostak – bas
Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ks. Kazimierz Szymonik – przygotowanie chóru
Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski Pueri Claromontani
Jarosław Jasiura – przygotowanie chóru
Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej
Violetta Bielecka – przygotowanie chóru
Orkiestra Symfoniczna Opery i Filharmonii Podlaskiej
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
Przemysław Fiugajski – asystent dyrygenta
Jerzy Swoboda – dyrygent
Gustav MAHLER
VIII Symfonia Es-dur
Część I. Veni, creator spiritus
1. Veni, creator spiritus 2. Imple superna gratia 3. Infirma nostri corporis 4. Tempo I: Allegro, etwas hastig 5. Infirma nostri corporis 6. Accende lumen sensibus 7. Veni, creator spiritus 8. Gloria sit Patri Domino
Część II. Final Scene from Faust
1. Poco adagio 2. Piu mosso: Allegro moderato
3. Waldung, sie schwankt heran 4. Ewiger Wonnebrand 5. Wie Felsenabgrund mir zu Fussen 6. Gerettet ist das edle Glied – Hande verschlinget euch 7. Jene Rosen, aus den Handen 8. Uns bleibt ein Erdenrest 9. Ich spur’ soeben nebelnd um Felsenhoh’ – Hier ist die Aussicht frei
– Freudig empfangen wir
10. Hochste Herrscherin der Welt! 11. Dir, der Unberuhrbaren – Du schwebst zu Hohen der ewigen Reiche 12. Bei dem hochgeweihten Orte
13. Neige, neige, du Ohnegleiche 14. Er uberwachst uns schon – Vom edlen Geisterchor umgeben 15. Komm! Hebe dich zu hohern Spharen! – Blicket auf zum Retterblick,
alle reuig Zarten 16. Alles Vergangliche ist nur ein Gleichnis
78
GUSTAV MAHLER
Przyszedł na świat w lipcu 1860 roku w żydowskiej rodzinie w Kalischt, na terenie dzisiejszych Czech. Wykształcenie muzyczne odebrał w konserwatorium i na uniwersytecie w Wiedniu, uzupełniając je prywatnymi lekcjami
u A. Brucknera. Po studiach poświęcił się niemal wyłącznie karierze dyrygenckiej, zwłaszcza w zakresie opery. Początkowo występował gościnnie, później już jako stały dyrygent i dyrektor teatrów operowych w Pradze,
Lipsku, Budapeszcie, Hamburgu i w Wiedniu, gdzie przygotował aż 32 premiery. Zarzuty zbyt śmiałej polityki
programowej i stałe intrygi skłoniły go do rezygnacji ze stanowiska. W 1937 roku wyjechał do Nowego Jorku.
Początkowo dyrygował w Metropolitan Opera, później objął kierownictwo muzyczne New York Philharmonic
Society. W 1911 roku ciężko zachorował na serce, powrócił do Wiednia, gdzie zmarł 18 maja 1911 roku.
Kluczową pozycję w twórczości Mahlera zajmuje cykl 10 symfonii, z których 4 są dziełami wokalno-instrumentalnymi (II, III, IV, VIII). Cykl ten uzupełniają: Kantata żałobna Das klagende Lied oraz Lied von der Erde. Symfonie Mahlera mają charakter programowy, formalnie tylko w nielicznych przypadkach odpowiadają tradycyjnym kryteriom tego gatunku. Konstrukcja muzyczna tych dzieł wynika z tekstu lub z założeń programowo-ilustracyjnych.
W tym monumentalnych kompozycjach kompozytor zawarł dźwiękowy opis otaczającego go świata, z jego
wzlotami i upadkami, wzniosłością i banalnością, stąd jego muzyka jest pełna kontrastów i nieoczekiwanych
zmian nastroju realizowanych za pomocą określonych środków muzycznych. Obok monumentalnych finałów
w stylu Brucknera pojawiają się krzykliwe marsze wojskowe, a hymny religijne sąsiadują z naiwnym folklorem.
Bezpośrednią konsekwencją symfonicznej koncepcji Mahlera była pewna niejednolitość stylu, który kształtował się częściowo w oparciu o tradycję muzyki wiedeńskiej Schuberta, Brucknera i innych. Ostatnie jego dzieła
ujawniają najpełniej indywidualność i nowatorstwo języka muzycznego. Instrumentacja Mahlera opiera się na
równouprawnieniu wszystkich instrumentów. Bogactwo kolorystyczne jego muzyki polega na niecodziennych
zestawach grup instrumentów, zmienności tych grup, ponadto na wykorzystaniu szerokich możliwości artykulacyjnych i dynamicznych.
WIOLETTA CHODOWICZ
Absolwentka wrocławskiej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego, w klasie śpiewu prof. Agaty Młynarskiej.
Laureatka licznych konkursów wokalnych, m.in.: I Nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju, I nagrody na Konkursie Muzyki Słowiańskiej w Katowicach, Nagrody Specjalnej na Konkursie Wokalnym H. Darclee w Brăila (Rumunia), Wyróżnienia na Konkursie im. I. J .Paderewskiego w Bydgoszczy. Finalistka Konkursu im. S. Moniuszki w Warszawie i Concorso di Stefano w Trapani, półfinalistka konkursu Maria Callas
Grand Prix w Atenach. Zadebiutowała w poznańskim Teatrze Wielkim w 2002 r. jako Hrabina w Weselu Figara.
W latach 2003 - 2008 była solistką Opery Wrocławskiej, gdzie kreowała główne partie sopranowe. Tytułowa
partia w Halce Moniuszki była debiutem artystki na scenie Opery Narodowej w Warszawie. Za osiągnięcia artystyczne w sezonie 2005/2006 Wioletta Chodowicz otrzymała Wrocławską Nagrodę Muzyczną w kategorii
„Osobowość Twórcza”. Artystka występowała na wielu prestiżowych festiwalach muzycznych, takich jak: Young
Euro Classic w Berlinie, Festiwal L. van Beethovena w Warszawie, Musica Polonica Nova we Wrocławiu, Cervantino Festival w Guanajuato (Meksyk). W 2008 roku wystąpiła z Polską Orkiestrą Radiową pod batutą Łukasza
Borowicza w Studiu Koncertowym im. W. Lutosławskiego wykonując tytułową partię w koncertowej wersji
opery Maria R. Statkowskiego (w kwietniu 2010 ukazało się nagranie płytowe z tego koncertu). Rok 2009 przyniósł występy w Operze Narodowej w Pradze. Ostatnie sukcesy artystki to kreacje tytułowych ról w Rusałce
A. Dworzaka (Teatr Wielki w Łodzi) i Katii Kabanowej L. Janacka (Opera Narodowa w Warszawie), tytułowa partia
w koncertowym wykonaniu Giovanny d’Arco G. Verdiego pod batutą Łukasza Borowicza w Filharmonii Poznańskiej oraz partia Hrabiny w najnowszej inscenizacji Wesela Figara na scenie warszawskiej Opery Narodowej.
W styczniu 2011 w Filharmonii Narodowej wraz z orkiestrą Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Valerego Gergieva
wzięła udział w prawykonaniu dzieła Krzysztofa Pendereckiego Powiało na mnie morze snów... Pieśni zadumy
i nostalgii. Wioletta Chodowicz jest laureatką Paszportu Polityki ‘2010 w kategorii Muzyka Poważna.
AGNIESZKA PIASS
Urodziła się w Poznaniu. W 2002 r. ukończyła z wyróżnieniem Wydział Wokalno-Aktorski w klasie śpiewu prof.
Katarzyny Rymarczyk, w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. W latach 2000/2001 była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2004 ukończyła studia podyplomowe w Hochschule
für Musik C. M. von Webera w Dreźnie, w klasie prof. Ch. Elssnera. W tym czasie była stypendystką niemieckiej
Fundacji DAAD w Bonn. Jest laureatką wielu konkursów wokalnych w kraju i za granicą, między innymi: I Konkurs Pieśni Polskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy (1998 – III miejsce i wyróżnienie specjalne), I Konkurs
Sopranowy im. Haliny Halskiej we Wrocławiu (2000 – I miejsce, wyróżnienie specjalne), V Międzyuczelniany
Konkurs Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie (2001 – III miejsce), Festiwal dla młodych
śpiewaków w Rheinsbergu – Niemcy (2000 – partia Hrabiny Almaviva w Weselu Figara W. A. Mozarta, 2001
– G. Rossini Petite Messe solennelle - partia sopranowa). W 2007 roku została finalistką VI Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. St. Moniuszki (nagroda specjalna Fundacji L.v. Beethovena oraz wykonanie partii
79
Mimi w Cyganerii G. Pucciniego – nagroda od Lwowskiego Teatru Narodowego). Liczne koncerty i gale operowe
w Polsce i poza granicami, między innymi: 2000 – Gala Operowa z towarzyszeniem Staatsoper Kapelle w Berlinie, 2000 i 2001 – Gala Operowa z towarzyszeniem Brandenburger Orchestra w Rheinsbergu. W 2001 roku
była uczestniczką Festiwalu „Wratislavia Cantans” gdzie wykonywała partię solową w Petite Messe solennelle
G. Rossiniego pod batutą prof. St. Stuligrosza. W 2002 - podczas V Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich w Poznaniu „Universitas Cantans” – uczestniczyła w prapremierowym wykonaniu i nagraniu Symfonii na sopran solo i chóry Nihil homine miribilius pod batutą kompozytora Krzesimira Dębskiego. W grudniu
2004 debiutowała na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Od sezonu 2005/2006 jest solistką Warszawskiej Opery Kameralnej, współpracuje również z Symfonią Nova. Dokonała nagrania programu telewizyjnego
Europejskie Święta Bożego Narodzenia w Bamberg z telewizją Monachium. Koncertowała w Holandii i Belgii
z bydgoską Operą Nova, dała cykl koncertów oratoryjnych w Chicago (USA). Współpracuje z Filharmonią
Narodową, poznańską, szczecińską, gdańską, łomżyńską, gliwicką, sudecką, świętokrzyską, białostocką,
rzeszowską oraz Frankfurt/Oder, Bonn, Drezno, Frankfurt nad Menem i Filharmonią w Kaliningradzie (Rosja).
Od roku 2008 jest asystentką w klasie śpiewu prof. K. Rymarczyk na wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
MARTA BOBERSKA
Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Podczas studiów była
stypendystką Ministra Kultury i Sztuki oraz Prezydenta Miasta St. Warszawy. Od 1994 roku jest solistką Warszawskiej Opery Kameralnej. W repertuarze tego teatru posiada ponad 30 partii operowych, przede wszystkim w operach W. A. Mozarta, G. Rossiniego, G. F Haendla, C. Monteverdiego, H. Purcella oraz wiele partii
oratoryjnych. Poza działalnością w macierzystym teatrze współpracowała również z Operą Narodową (Widma St. Moniuszki), Narodową Operą Łotewską w Rydze (Czarodziejski flet W.A.Mozarta), Opera Nova w Bydgoszczy (Mesjasz G. F. Haendel) i Operą Krakowską (Cosi fan tutte W. A. Mozarta, Zemsta nietoperza J. Straussa).
W sezonie 1998/99 brała udział w produkcji Czarodziejskiego fletu W.A.Mozarta (Królowa Nocy) pod dyrekcją
J. Cl. Malgoira, wykonując tę partię m.in. w teatrze Champs Élysée w Paryżu. W Teatrze Powszechnym
w Warszawie partnerowała K. Jandzie w sztuce Maria Callas - lekcja śpiewu. Marta Boberska wykonuje również
muzykę współczesną (m. in. prawykonanie cyklu pieśni Marijn Simons w Finlandii w 2003 roku). Prowadzi aktywną działalność koncertową w kraju i za granicą, współpracuje z zespołami i wykonawcami muzyki dawnej (m.in.: W. Kłosiewiczem, A. Sapiechą , M. Toporowskim ), z Polskim Radio oraz czołowymi filharmoniami.
Nagrała wiele płyt kompaktowych (m.in. J. A. Hasse Zenobia, G. F. Haendel Imeneo, K. Forster Vanitas vanitatum, J. Peri Euridice, M. Mielczewski Opera omnia, G. G. Gorczycki Opera omnia, S. S. Szarzyński Opera omnia,
D. Scarlatti Tetide in Sciro, J. Strauss Zemsta nietoperza, G. Mahler Symphony No. 8, St. Moniuszko Msze Vol 1 i 2); posiada również liczne nagrania radiowe i telewizyjne oraz nagrania muzyki filmowej, m.in. do obrazów A. Wajdy
i A. Holland. Śpiewała pod batutą wielu wybitnych dyrygentów. W swoim dorobku posiada również nominacje
do nagród muzycznych (m.in.: Paszport Polityki 2000, 2001 i 2002, Fryderyki 1999, 2000, 2001, 2002 i 2005).
W 2009 roku Fryderyka otrzymała płyta Msze S. Moniuszki – z jej udziałem.
KATARZYNA SUSKA
Wybitna polska śpiewaczka o wszechstronnym wykształceniu muzycznym i humanistycznym. Absolwentka
Uniwersytetu Jagiellońskiego i krakowskiej Akademii Muzycznej (Wydział Wokalno – Aktorski w klasie prof.
Izabelli Jasińskiej – Buszewicz - dyplom z wyróżnieniem w 1987 r.). W czasie studiów wyjechała na stypendium artystyczne do Antwerpii (Belgia), gdzie zadebiutowała w Single Saal w 1985 roku. Potem kontynuowała
studia wokalne w Mediolanie jako stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki (1988). Już jako studentka rozpoczęła swoją karierę w gatunku muzyki oratoryjno – kantatowej, stając się jedną z najbardziej cenionych
śpiewaczek w tej dziedzinie. Zadebiutowała pod batutą Stefana Stuligrosza na Festiwalu „Wratislavia Cantans”.
Pozycję solistki ugruntował występ w Pasji według św. Mateusza J. S. Bacha z Helmuthem Rillingiem i Stuttgarter Kammerorchester w 1986 roku. Katarzyna Suska jest laureatką I Nagrody i trzech nagród specjalnych
na Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (1986), laureatką Konkursu Luciano Pavarottiego
(półfinał w Modenie we Włoszech oraz finał w Filadelfii w USA, 1988). Po uzyskaniu dyplomu z wyróżnieniem
w Akademii Muzycznej, artystka została solistką Opery Śląskiej w Bytomiu, gdzie po raz pierwszy wystąpiła jako
Carmen w operze G. Bizeta. Kreacja ta została nagrodzona Złotą Maską, nagrodą krytyków. Katarzyna Suska jest
jedną z najpopularniejszych odtwórczyń tej roli w Polsce. Śpiewała ją w Teatrze Wielkim w Warszawie, Teatrze
Wielkim w Łodzi, Operze Krakowskiej, a także we Francji, Hiszpanii i Portugalii. Od 1990 roku Katarzyna Suska
odnosiła kolejne sukcesy jako solistka Teatru Wielkiego w Łodzi. W tym czasie specjalizowała się w repertuarze
mozartowskim. Brała także udział w wykonaniach oper Krzysztofa Pendereckiego Diabły z Loudun i Król Ubu
(tournée w Niemczech, 1994). Od roku 1995 jest związana z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie.
Artystka jest cenioną odtwórczynią ról w operach S. Moniuszki. Znaczące miejsce w działalności Katarzyny
Suskiej zajmują koncerty i recitale pieśni, które wykonuje wraz z pianistą Maciejem Zagórskim. Współpraca
z orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi w Polsce i poza jej granicami zaowocowała wykonaniem ponad
80
70 utworów repertuaru oratoryjnego i symfonicznego (Włochy, Niemcy, Francja, Hiszpania, Dania, Belgia,
Luxemburg). Kompozytorzy współcześni: W. Kilar, K. Penderecki, K. Rozbicki, J. Maksymiuk, R. Twardowski,
J. Łuciuk, A. Nikodemowicz i P. Łukaszewski, wielokrotnie zapraszali artystkę do wykonań i prawykonań swych
dzieł. Śpiewaczka nagrała 11 płyt, głównie z repertuarem oratoryjnym, ale również pieśniarskim.
ELŻBIETA WRÓBLEWSKA
Absolwentka warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina, w klasie prof. Krystyny Szostek-Radkowej.
Jest laureatką Konkursu Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie w 2001 roku (II Nagroda oraz Nagroda Specjalna), Konkursu Wokalnego w Dusznikach Zdroju w 2002 (II Nagroda oraz Nagroda Specjalna) oraz Międzynarodowego Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu w 2005 roku (Nagroda Specjalna).
Zadebiutowała na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w 2001 roku partią Olgi w zrealizowanym przez
Akademię Muzyczną przedstawieniu Eugeniusza Oniegina P. Czajkowskiego. Brała udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Teresę Berganzę, Rockwella Blake’a i Alberto Zeddę, gdzie wystąpiła w spektaklu
Il viaggio a Reims w ramach Rossini Opera Festival. Od 2003 roku jest solistką Warszawskiej Opery Kameralnej,
gdzie zadebiutowała jako Arsace w Semiramidzie G.Rossiniego, za co została wyróżniona Nagrodą im. Andrzeja
Hiolskiego w kategorii Debiut Operowy sezonu 2002/2003. Artystka współpracuje z Teatrem Wielkim Operą
Narodową w Warszawie, z Teatrem Wielkim w Poznaniu, a także z Operą Śląską w Bytomiu. Często zapraszana
jest do udziału w koncertach filharmonicznych. Wykonuje muzykę oratoryjną oraz lirykę wokalną kompozytorów polskich i zagranicznych. Współpracuje z Filharmonią im. Romualda Traugutta. W czerwcu 2009 roku
na zaproszenie słynnego tenora Francisco Araizy wzięła udział w prestiżowym koncercie z cyklu Classic Night
w Zurychu. W 2010 wystąpiła jako Vlasta w prapremierze opery Mieczysława Weinberga Pasażerka podczas
Festiwalu w Bregenz w Austrii oraz w Teatrze Wielkim w Warszawie. Śpiewała dla publiczności większości
krajów europejskich oraz w Korei, Japonii i Stanach Zjednoczonych.
DARIUSZ PIETRZYKOWSKI
Urodził się w 1970 w Kępnie. Edukację wokalną rozpoczął w Szkole Muzycznej w Kaliszu pod okiem Lidii Małachowicz. Kontynuował ją w bydgoskiej Akademii Muzycznej, w klasie Jana Kunerta, którą ukończył z wyróżnieniem w 1995. W tym roku otrzymał też stypendium Fundacji Yamaha. Umiejętności wokalne doskonalił na kursie mistrzowskim u maestry Fedory Barbieri. Jest laureatem III nagrody w III Konkursie Wokalnym
w Dusznikach-Zdroju (1994). Artysta jest obecnie gościnnym solistą Opery Narodowej w Warszawie, występuje
w Teatrze Wielkim w Poznaniu, Opera Nova w Bydgoszczy, Operze Krakowskiej, Operze na Zamku w Szczecinie
i Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Współpracuje również z wieloma orkiestrami: NOSPR, Filharmonii Łódzkiej, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Filharmonii Śląskiej, Filharmonii Krakowskiej, Opolskiej, Szczecińskiej, Opery
i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, Filharmonii w Rzeszowie i Filharmonii Świętokrzyskiej. Dwukrotnie był
zapraszany do udziału w Gali Operowej Laureatów Konkursów Muzycznych w Bydgoszczy (1994 i 2000). Brał
udział w galowych przedstawieniach Napoju Miłosnego Donizettiego i Czarodziejskiego Fletu Mozarta w 2001
roku na deskach Teatru Wielkiego w Łodzi u boku G. Bradlay. Artysta wystąpił w Turnieju Tenorów w Poznaniu
i podczas III Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Na Turnieju Tenorów w Szczecinie w 2006 r. otrzymał nagrodę
orkiestry dla najlepszego tenora. W 2007 roku śpiewał partię solową w balecie Harnasie K. Szymanowskiego
podczas koncertu transmitowanego przez Polskie Radio, w ramach sezonu koncertowego EBU. Współpracuje
z takimi mistrzami batuty jak: Mirosław J. Błaszczyk, Tomasz Bugaj, Jose Maria Florencio Jr., Kazimierz Kord,
Tadeusz Kozłowski, Marek Pijarowski, Paweł Przytocki, Jerzy Salwarowski, Tadeusz Strugała, Wojciech Michniewski, Eraldo Salmieri. Odbył liczne tournées koncertowe: w Austrii, Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Niemczech,
Grecji, Holandii, Luksemburgu, Słowacji, Hiszpanii i Szwajcarii. We wrześniu 2009 roku artysta zadebiutował
na deskach Słowackiej Opery Narodowej partią Gennaro w Lukrecji Borgii Gaetano Donizetti’ego.
GRZEGORZ SZOSTAK
Ukończył studia wokalno – aktorskie w warszawskiej Akademii Muzycznej F. Chopina w klasie prof. Alicji Dankowskiej - Prawdzic. Debiutował na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie rolą Szóstaka we
Flisie Stanisława Moniuszki. Był półfinalistą Konkursu Wokalnego Belvedere w Wiedniu. Od sezonu 2008/2009
jest solistą Teatru Wielkiego w Łodzi oraz I solistą Teatru Muzycznego w Lublinie (od 2003 roku). Współpracuje
z Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie, Operą Śląską w Bytomiu, Operą Bałtycką w Gdańsku, Operą
na Zamku w Szczecinie, Mazowieckim Teatrem Muzyczny im. J. Kiepury w Warszawie. Dorobkiem artysty są
liczne koncerty i przedstawienia operowe, operetkowe, filharmoniczne i musicalowe na terenie całej Europy.
Grzegorz Szostak na stałe współpracuje z Gruber Ballet - Opera Paris, ArtMedia – Passau, Show Attack – Koeln,
Cicada.Con – Berlin, Supierz Artist Menagment – Amersfoort. Na swym koncie ma koncerty dla Belgijskiej Rodziny Królewskiej oraz Księżnej i Księcia Luksemburga, koncerty sylwestrowe i noworoczne w Pałacu Festiwalowym w Cannes oraz w Montreux. Artysta współpracował z wieloma reżyserami: H. Kupfer, A. Leistenschneider,
W. Zawodziński, A. Strzelecki, B. Augustyniak, W. Ochman, J. Gruza, J. Niesobska, Z. Czeski, A. Rozhin, M. Korwin,
T. Cyz, M. Treliński, T. Konina, oraz dyrygentami: J. Maksymiuk, T. Kozłowski, J. Boniecki, V. Kiradjiev, A. Knap,
81
M. Nowakowski, T. Bugaj, G. Chmura, P. Sułkowski, T. Wicherek, Ł. Borowicz, T. Karolak, T. Tokarczyk, T. Serafin.
W repertuarze artysty znajduje się około 50 partii solistycznych.
ZENON KOWALSKI
Od ponad 20 lat związany z łódzkim Teatrem Wielkim. Wspaniały, mocny głos, przejmujące aktorstwo – to atuty,
które najczęściej można podziwiać w kreacjach Zenona Kowalskiego. Jego głos zwraca uwagę szlachetną barwą,
nośnym brzmieniem i bogactwem odcieni emocjonalnych, które podkreślają kreowane przez niego na scenie
postaci. Naukę śpiewu rozpoczął w 1977 roku, studia muzyczne ukończył w 1987 roku na Akademii Muzycznej
F. Chopina w Warszawie. Tego samego roku zadebiutował na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi partią Germonta
w Traviacie Giuseppe Verdiego. Zaraz potem wystąpił w Eugeniuszu Onieginie Piotra Czajkowskiego i w Ernanim
Giuseppe Verdiego. Jest laureatem konkursów operowych: w 1986 roku zdobył II Nagrodę i Nagrodę Ministerstwa Spraw Zagranicznych za najlepsze wykonanie arii polskiej w konkursie Arii Operowych im. Jana Kiepury
w Krynicy, był też laureatem Konkursu Wokalnego im. Adi Sari. W 1999 roku wziął udział w Festiwalu Operowym
w Wexfort w Irlandii, gdzie wystąpił w partii Macieja w Strasznym dworze Stanisława Moniuszki. W ciągu ostatnich
20 lat odbył szereg zagranicznych tournée, m.in.: do Włoch, Niemiec, Holandii, Szwajcarii oraz do Skandynawii
i Stanów Zjednoczonych. Współpracował z Operą Wrocławską, Operą Śląską, Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie oraz Filharmonią Opolską i NOSPR w Katowicach. W ostatnich sezonach stworzył na deskach
teatru kilka znakomitych ról, które przyniosły mu wiele pochlebnych recenzji. Zenon Kowalski to wyśmienity
Rigoletto, niezapomniany Makbet czy Falstaff a ostatnio - doskonały Dappertutto z Opowieści Hoffmanna.
CHÓR OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ W BIAŁYMSTOKU
Zespół powstał w marcu 2006 r. z inicjatywy profesor Violetty Bieleckiej oraz Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Opery i Filharmonii Podlaskiej. Chór aktywnie koncertuje w kraju
i za granicą, m.in. w Belgii, Białorusi, Francji, Litwie, Mołdawii, Niemczech, Rumunii, Ukrainie oraz we Włoszech.
Zespół bierze udział w renomowanych Festiwalach: dwukrotnie w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Międzynarodowym Festiwalu „Laboratorium Muzyki Współczesnej” w Warszawie,
w Międzynarodowym Festiwalu „Musica Sacra” w Katedrze Warszawsko-Praskiej. W roku 2007 Zespół zainaugurował Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie. Rok 2008 to zaproszenie
do koncertu inaugurującego Legnickie Conversatorium Organowe. Ostatnie dwa sezony artystyczne zaowocowały wykonaniami m.in. Stabat Mater Gioacchino Rossiniego, Stabat Mater i Harnasiów Karola Szymanowskiego, Requiem Giuseppe Verdiego, Mszy C-dur „Koronacyjnej” KV 317, Wielkiej Mszy c-moll KV 427 Wolfganga
Amadeusza Mozarta, IX Symfonii d-moll op. 125 Ludwiga van Beethovena, oratorium Mesjasz Georga Friedricha
Haendla, VII Symfonii Siedem Bram Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego. W styczniu 2008, podczas koncertu inaugurującego Rok Jubileuszu 75-lecia urodzin Profesora Krzysztofa Pendereckiego, Chór wykonał VIII Symfonię
Pieśni przemijania, a w listopadzie 2008 brał udział w Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego, wykonując Siedem
Bram Jerozolimy pod kierunkiem kompozytora. Muzyka nagrana podczas tego wydarzenia stała się ścieżką
dźwiękową filmu o tym samym tytule, który miał swoją światową premierę na Międzynarodowych Targach
Przemysłu Fonograficznego MIDEM 2009. Animację komputerową do filmu stworzył laureat Oscara Tomasz
Bagiński. Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej dokonał nagrań płytowych z towarzyszeniem Orkiestry Opery
i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. Zespół wziął także udział w rejestracji
radiowej oratorium Znalezienie Krzyża Świętego Feliksa Nowowiejskiego z towarzyszeniem Orkiestry Polskiego
Radia w Warszawie pod dyrekcją Andrzeja Straszyńskiego. Za album Sacred Music otrzymał nagrodę polskiego
przemysłu fonograficznego Fryderyk 2008. Ostatnim sukcesem Zespołu jest nominacja do Nagrody Fryderyka
2009 w kategorii fonograficzny debiut roku – za album Pieśni kurpiowskie – Górecki, Moryto, Szymanowski (DUX
2008). W br. Zespół wystąpił m.in. w 14. Festiwalu Beethovenowskim, gdzie wraz z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach wykonał m.in. Humboldt-Kantate F. Mendelssohna-Bartholdy’ego.
VIOLETTA BIELECKA
Dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Jest profesorem sztuk
muzycznych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym
w Białymstoku. Od roku 2005 pełni funkcję Prodziekana Uczelni. W latach 1999-2005 była kierownikiem Zakładu
Dyrygentury Chóralnej. Jest wykładowcą klasy śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku. Od roku
1987 prowadzi Chór Żeński „Schola Cantorum Bialostociensis” przy Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego
Jana Paderewskiego. Od roku 1995 pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej „Cantica Cantamus” w Białymstoku, przy którym prowadziła Chór Kameralny „Cantica Cantamus” (1998-2006). Jest
także organizatorem Międzynarodowych Warsztatów Młodzieży Polskiej i Polonijnej „Polskiego Chóru Pokoju”.
Przez cztery lata (1995-1999) pracowała w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
W latach 1995-1997 była konsultantem wokalnym Chóru Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.
W roku 2000 otrzymała tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego sztuk muzycznych, a w roku 2006 tytuł profesora zwyczajnego. W styczniu 2008 roku została odznaczona Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
82
CHÓR UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Powstał w 1968 roku. Na przestrzeni 40 lat istnienia Chór UKSW dał wiele koncertów w Polsce i niemal we
wszystkich krajach Europy. Jest zdobywcą szeregu nagród i wyróżnień, m.in.: 1985, Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” – najlepszy debiut; 1986, Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat” – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Nagroda Specjalna dla Dyrygenta; 1987, Festiwal Chóralny w Kraśniku – Grand
Prix; 1987, Academia Cantat we Wrocławiu – IV miejsce; 1987, Nagroda im. Błogosławionego Brata Alberta;
1988, Ogólnopolski Festiwal Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach – I miejsce i Złoty Medal oraz Nagroda
Specjalna i Dyrygencka; 1990, Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej w Rumi – II miejsce; 1992, Ogólnopolski
Turniej Chórów „Legnica Cantat” – nagroda za najlepsze wykonanie kompozycji religijnej; 1998, dwie pierwsze
nagrody na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Music Word” w Fivizzano we Włoszech; 1998, Nagroda
Kanclerza Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Echo Bałtyku za propagowanie współczesnej polskiej muzyki sakralnej; 1999, Złota Odznaka Liceum Św. Augustyna; 2001, I Nagroda i Puchar Wojewody Mazowieckiego
na Mazowieckim Festiwalu Chórów Akademickich w Warszawie, III miejsce w 52° Concorso Polifonico Internazionale „Guido d’Arezzo” 2004 w Arezzo (Włochy). Chór występował wielokrotnie podczas festiwali w kraju i za
granicą: Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Jornades Internacionals de Cant Coral
a Barcelona (Hiszpania), Rencontres Musicales et Chorales Internationales de Mirepoix et de L’Ariege w Mirepoix (Francja), Deutscher Katholikentag Dresden (Niemcy), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude
Mater” w Częstochowie, Międzynarodowy Festiwal „Wratislavia Cantans” we Wrocławiu, Laboratorium Muzyki
Współczesnej w Białymstoku, Conversatorium Organowe w Legnicy, Muzyczna Wiosna w Kiszyniowie (Mołdawia), Festiwal „Journees Mozart Lausanne” w Lozannie (Szwajcaria), Sezon Polski 2004 w Strasbourgu (Francja).
Zespół dokonał licznych prawykonań i premierowych nagrań utworów polskich kompozytorów. Chór UKSW
współpracuje z wybitnymi polskimi i zagranicznymi artystami oraz zespołami – m.in. Sinfonią Varsovią, Orkiestrą Filharmonii Narodowej, Orquestra Sinfónica del Vallés, Deutsches Kammerorchester z Berlina. Wydarzeniami szczególnymi były: wykonanie Pieśni ludowych Andrzeja Panufnika pod batutą Maestro Jana Krenza na zaproszenie Filharmonii Narodowej w 100-lecie tej instytucji, wykonanie Pasji S. Gubaiduliny w FN na zakończenie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” w 2004 roku oraz wykonanie wraz
z Orkiestrą Symfoniczną i Chórem FN VIII Symfonii G. Mahlera pod dyr. A. Wita. W roku 2006, razem z Chórem
i Orkiestrą Symfoniczną FN, Chór UKSW wykonał również Ucztę Baltazara Wiliama Waltona. Zespół ma na swym
koncie liczne nagrania radiowe i telewizyjne (Polska, Francja, Niemcy, Włochy, Watykan) oraz dwadzieścia płyt
CD. Dyrygentem i dyrektorem artystycznym Chóru UKSW jest ks. Kazimierz Szymonik, II dyrygentem – Michał
Sławecki. Emisję głosu prowadzą: Alicja Ogrodzińska oraz Barbara Sobstyl-Szczerbaczewicz we współpracy
z Eweliną Rzezińską.
KS. KAZIMIERZ SZYMONIK
Ks. prof. dr Kazimierz Szymonik (ur. 1942), dyrygent i dyrektor artystyczny Chóru UKSW. Studia teologiczne
odbył w latach 1960-66 w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, studia muzyczne
w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie – Sekcja Muzykologii (1971-76) oraz w Akademii Muzycznej im.
I. J. Paderewskiego w Poznaniu (1978-81) w klasie S. Stuligrosza. Studia uzupełniające – w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu pod kierunkiem S. Krukowskiego, a także w Institut Catholique w Paryżu,
specjalizując się w wykonawstwie chorału gregoriańskiego. Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie; od 2005 r. pełni funkcję prorektora do spraw nauki i dydaktyki. Wykłada również
w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zasiada w radach artystycznych i jury licznych konkursów
i festiwali muzyki chóralnej, prowadzi ożywioną działalność pedagogiczną, uczestnicząc jako wykładowca
w seminariach, studiach podyplomowych (Podyplomowe Studium Emisji Głosu, Podyplomowe Studium
Dyrygentury Chóralnej przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy) i innych formach kształcenia z zakresu chorału gregoriańskiego. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień – uhonorowany Ekumenicznym Krzyżem
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Świętej Brygidy, nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy, nagrodą Kanclerza Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Echo Bałtyku, Złotą Odznaką Liceum Św. Augustyna. Kazimierz
Szymonik jest Honorowym Obywatelem miasta Rocamadour we Francji. W 2000 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł profesora. W 2002 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta. Z Chórem UKSW nagrał kilkanaście płyt CD i odbył kilkadziesiąt tournées zagranicznych do większości krajów Europy. Wielokrotnie
występował dla Ojca św. Jana Pawła II w Sali Klementyńskiej w Watykanie i w Castel Gandolfo. Zdobył liczne
nagrody w konkursach krajowych i międzynarodowych.
JASNOGÓRSKI CHÓR CHŁOPIĘCO-MĘSKI PUERI CLAROMONTANI
Chór powstał z inicjatywy Ojca Nikodema Kilnara w lutym 2003 roku. Pierwszym dyrygentem chóru była Mariola Jeziorowska. Od września 2005 roku zespół prowadzi Jarosław Jasiura. Działalność chóru jest ściśle związana
z życiem liturgiczno – muzycznym Narodowego Sanktuarium na Jasnej Górze. Zespół prowadzi również działalność koncertową w kraju i za granicą. Chór jest członkiem Polskiej Federacji Pueri Cantores.
83
JAROSŁAW JASIURA
Edukację muzyczną rozpoczął jako ośmioletni chłopiec w klasie skrzypiec w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kluczborku. Naukę kontynuował w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im F. Chopina
w Opolu, w klasie organów Elżbiety Kaszyckiej-Kowalczyk. W roku 1991 ukończył Studium Muzyki Kościelnej w Opolu w klasie organów Lucyny Glezner-Sun, a następnie Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu, na dwóch kierunkach: Wychowania Muzycznego ze specjalizacją Chórmistrzowską w klasie
ad. Bogusławy Orzechowskiej oraz Dyrygentury Symfonicznej w klasie prof. Mieczysława Gawrońskiego (dyplom z wyróżnieniem). W latach 1991- 2006 był wykładowcą Studium Muzyki Kościelnej w Opolu. Jest również absolwentem Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich, które ukończył w 2008 r. na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Brał udział w wielu koncertach w kraju i za granicą. W roku akademickim 1998/99 był
stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Do jego najważniejszych osiągnięć dyrygenckich należą: wyróżnienie
w konkursie Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu w 1998 roku oraz III nagroda w Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim W stronę polifonii we Wrocławiu w 1999 roku. W 1998 zdobył wyróżnienie w konkursie
kompozytorskim we Wrocławiu w kategorii - Pieśń chóralna a cappella. Od lutego 2005 roku jest organistą
i chórmistrzem w Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze oraz członkiem zespołu redakcyjnego jasnogórskich muzykaliów.
ORKIESTRA SYMFONICZNA OPERY I FILHARMONII PODLASKIEJ W BIAŁYMSTOKU
Orkiestra Symfoniczna w Białymstoku istnieje od 1954 roku. Po dwudziestu latach działalności artystycznej
uzyskała status Filharmonii i przeniosła się do nowej siedziby. W roku 1997 funkcję dyrektora naczelnego
i artystycznego objął Marcin Nałęcz-Niesiołowski. W sierpniu 2005 roku, w związku z dynamicznym rozwojem artystyczno-organizacyjnym oraz planowanym na 2011 rok otwarciem nowego gmachu – sali operowej
i koncertowej, Filharmonia Białostocka zmieniła swoją nazwę na Opera i Filharmonia Podlaska. Natomiast
9 września 2005 roku podczas uroczystej inauguracji sezonu artystycznego 2005/2006 Minister Kultury Waldemar Dąbrowski wraz z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Januszem Kazimierzem Krzyżewskim podpisali
umowę o utworzeniu narodowej instytucji kultury, Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum
Sztuki w Białymstoku. W ponad 54-letniej historii na estradzie Filharmonii gościli światowej sławy dyrygenci,
soliści, wybitni kompozytorzy. Od 1994 roku, co cztery lata, Opera i Filharmonia Podlaska organizuje Przegląd
Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego.
Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego dokonała wielu nagrań
płytowych z udziałem renomowanych solistów: Jakuba Jakowicza, Kałudi Kałudowa, Teresy Żylis-Gara, Waldemara Malickiego. Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej występuje gościnnie w kraju i za granicą, m.in.
w Austrii, Belgii, Białorusi, Chinach, Estonii, Finlandii, Francji, Litwie, Łotwie, Niemczech, Rosji, Szwecji, Ukrainie,
Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. W 1995 roku, podczas tournée po Stanach Zjednoczonych, zespół, pod
batutą Mirosława Jacka Błaszczyka koncertował w prestiżowej nowojorskiej Carnegie Hall. W sierpniu 2005
roku Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego wystąpiła na uroczystym koncercie w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
We wrześniu 2007 roku podlascy filharmonicy wystąpili na zakończenie Festiwalu im. M. K. Ogińskiego w Zespole Pałacowym Rodu Ogińskich w Plunge oraz w Sali Kongresowej w Wilnie w ramach 16. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Litwą. Kolejne zagraniczne tournée Orkiestry Opery
i Filharmonii Podlaskiej w 2007 roku to koncerty w Paryżu, m.in. w słynnym Kościele La Madeleine, połączone
z zakończeniem promocji ostatniej płyty z dziełami Aleksandra Tansmana.
W czerwcu 2008 roku zrealizowano tournée do Rosji – w Sali Koncertowej Akademickiej Filharmonii im.
D. Szostakowicza w ramach „Letniego Festiwalu Jurija Temirkanova” oraz w Sali Koncertowej Akademickiej
Kapelli Sankt Petersburga odbyły się prestiżowe koncerty orkiestry z udziałem solistów rosyjskich. W 2008
roku orkiestra odbyła także koncerty w Helsinkach, Tallinie, Rydze i Wilnie w ramach obchodów 90. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W październiku 2009 roku Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej
w Białymstoku wyjechała na koncerty do Szwecji. Zespół pod batutą Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego wystąpił
w Berwald Halle w Sztokholmie i siedzibie Orkiestry Symfonicznej w Goeteborgu. W grudniu 2010 roku Orkiestra zagrała trzy koncerty w Wielkiej Brytanii, gdzie w ramach obchodów Roku Polskiego Polska! Year wystąpiła
w londyńskiej Cadogan Hall, następnie w Royal College of Music, a także w oksfordzkim Sheldonian Theatre.
ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ
czytaj na stronie 30
JERZY SWOBODA
Ur. w 1953 roku w Rzeszowie. Studia dyrygenckie ukończył z wyróżnieniem w 1982 r. w Akademii Muzycznej
w Krakowie, w klasie prof. Krzysztofa Missony. W latach 1982 - 86 był kierownikiem Chóru Państwowej Filharmonii w Krakowie, następnie dyrygentem zespołu Capella Cracoviensis. Równolegle prowadził działalność
dydaktyczną w krakowskiej Akademii Muzycznej. Od 1986 do 1990 był stałym dyrygentem Polskiej Orkiestry
84
Kameralnej oraz orkiestry Sinfonia Varsovia. W latach 1987 - 92 był dyrektorem artystycznym Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju. W 1990 roku został dyrektorem naczelnym i artystycznym
Filharmonii Śląskiej w Katowicach; funkcję tę pełnił do 1998 roku. Był także członkiem jury Międzynarodowych
Konkursów Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach. Od 1998 do 2005 roku był dyrektorem artystycznym
Filharmonii Częstochowskiej. W latach 2003 do 2008 roku był dyrektorem artystycznym Filharmonii Narodowej
w Koszycach na Słowacji. Jerzy Swoboda dyrygował wieloma znakomitymi orkiestrami w Polsce i za granicą . Koncertował z tej miary artystami jak: Lord Yehudi Menuhin, Stefania Toczyska, Gidon Kremer, Krzysztof
Jakowicz, Kaja Danczowska, Ewa Podleś, Konstanty Andrzej Kulka, Justus Frantz, Piotr Paleczny, Katia i Marielle
Labeque, Jadwiga Rappe, Wanda Wiłkomirska, Grigorij Sokołow, Krzysztof Jabłoński, June Anderson, Andrzej
Hiolski, Sarah Chang, Fou Ts’ong, Andrzej Bauer. Uczestniczył w wielu prestiżowych festiwalach muzycznych
m.in.: Festiwalu Mozartowskim w Würzburgu (Niemcy) w Echternach (Luksemburg), Mariańskich Łaźniach
(Czechy), la Chaise Dieu (Francja), Atenach (Grecja), Eastern Music Festival (USA), „Warszawska Jesień”, „Vratislavia Cantans” , „Muzyka w Starym Krakowie”. Koncertował w wielu krajach Europy, a także w USA, Kanadzie,
Korei Płd., Meksyku, Japonii, na Tajwanie. Dyrygował w najsłynniejszych salach koncertowych Londynu, Paryża,
Wiednia, Berlina, Bonn, Kolonii, Stuttgartu, Pragi, Brukseli i Aten. Jerzy Swoboda dokonał wielu nagrań płytowych i archiwalnych, m.in. dla wytwórni fonograficznych w Polsce, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA.
Na swym koncie ma 50 wydanych płyt CD. Płyta nagrana z orkiestrą Filharmonii Śląskiej i Zofią Kilanowicz
z III Symfonią pieśni żałosnych H. M. Góreckiego została płytą roku 1994 i otrzymała nagrodę Fryderyka.
85
Gaude Mater
Imprezy towarzyszące
SEMINARIUM NAUKOWE
poniedziałek, 2 maja 2011 godz. 9.00 OPK Gaude Mater, ul. Dąbrowskiego 1
O. prof. Witold Kawecki
Wykład: Duchowość sztuki współczesnej
wtorek, 3 maja 2011 godz. 9.00 OPK Gaude Mater, ul. Dąbrowskiego 1
Prof. Alberto Turco (Włochy)
Wykład: Katedra gregoriańska
środa, 4 maja 2011 godz. 9.00 OPK Gaude Mater, ul. Dąbrowskiego 1
Marek Dyżewski
Wykład: „Recitar cantando” w pasjach Jana Sebastiana Bacha
SESJA MUZYKOLOGICZNA
Franciszek Perneckher – XVIII-wieczny dyrygent kapeli jasnogórskiej
Czwartek, 5 maja 2011 godz. 9.00 Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze
aula Domu Pielgrzyma, ul. Wyszyńskiego 1/31
Kierownictwo naukowe: dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr i UO
Kierownictwo organizacyjne: o. mgr-lic. Nikodem Kilnar OSPPE
PROGRAM
Przewodniczy: prof. dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Instytut Sztuki PAN)
o. mgr-lic. Dariusz Cichor OSPPE (Jasna Góra): Działalność Franciszka Perneckhera na Jasnej Górze
w świetle źródeł klasztornych zachowanych w archiwum na Jasnej Górze.
dr hab. Aleksandra Patalas (UJ Kraków): Przegląd źródeł do twórczości Franciszka Perneckhera.
dr Wojciech Marchwica (UJ Kraków): Syndrom pastorellowy w wybranych kompozycjach Franciszka
Perneckhera.
dr Marcin Konik (UJ Kraków): „Aria de passione” Franciszka Perneckhera w kontekście jasnogórskiej muzyki pasyjnej.
mgr Justyna Szombara (UJ Kraków): Charakterystyka warsztatu kompozytorskiego Franciszka Perneckhera na przykładzie zachowanych cykli nieszpornych.
mgr Maciej Jochymczyk (UJ Kraków): Twórczość mszalna Franciszka Perneckhera w kontekście przemian gatunku w I połowie XVIII w.
dr Alina Mądry (UAM Poznań), mgr Patryk Frankowski (Muzeum Instrumentów Poznań): Partie instrumentów dętych w twórczości Franciszka Perneckhera.
dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. UWr i UO (Wrocław, Opole): Franz Bernecker vel Franciscus Pernecker
z Opavy.
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska
Zespół Naukowo-Redakcyjny Jasnogórskich Muzykaliów
Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie
Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego UO
Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze
Patronat medialny:
Radio JASNA GÓRA
Biuro Prasowe Jasnej Góry
88
KONCERTY FESTIWALU GAUDE MATER
organizowane w ramach programu
„POLSKA PREZYDENCJA 2011”
4 września 2011
Moskwa, Katedra katolicka
Muzyka z Jasnej Góry
Jolanta Kowalska – sopran
Marek Rzepka – bas
Capella Czestochoviensis
Tomasz Wabnic – kierownik artystyczny
19 października 2011
Paryż, Cathédrale Saint-Louis des Invalides
Koncert chóralny
Monika Dąbrowska-Beuzelin – organy
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia
Anna Szostak – dyrygent
21 października 2011
Kijów, Sala Koncertowa Narodowej Filharmonii Ukraińskiej
Koncert symfoniczny
Katarzyna Suska-Zagórska – sopran
Dariusz Siedlik – baryton
Akademicka Orkiestra Symfoniczna Ukraińskiej Filharmonii Narodowej
Mykola Dyadyura – dyrygent
10 listopada 2011
Londyn, St. James’ Church
Koncert wokalny
The King’s Singer’s
89
ETNO*C
piątek, 29 kwietnia 2011
Wieczór kurdyjski – TEATR S, ul. Kościuszki 1 (D.H. Schott)
15.00
16.30
18.30
20.00
22.30
00.00
01.00
Warsztaty gry na bębnach Daf – prowadzi Kourosh Moradi (Iran)
Prezentacja kuchni kurdyjskiej – studenci i studentki z Kurdystanu studiujący w Polsce
Kultura, muzyka i rytuały społeczności Yaresan – wykład Yiannisa Kanakisa (Uniwersytet Exeter,
Wielka Brytania)
Projekcja filmu Półksiężyc reż. Bahman Ghobadi, Austria/ Francja/ Iran 2006 (114 min.)
Koncert muzyki kurdyjskiej z Iranu: Mistrz Ali Akbar Moradi (tanbur), Arash Moradi (setar, tanbur), Kourosh Moradi (daf, tanbur)
Warsztaty tańca kurdyjskiego – prowadzą studenci i studentki z Kurdystanu studiujący w Polsce
Etniczna impreza klubowa – prowadzi Ankara
Impreza towarzysząca:
Kurdystan i jego barwy – wystawa fotografii Nimata Shahaba
Wieczór kurdyjski został przygotowany we współpracy z Biurem Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce
oraz Kurdyjskim Centrum Informacji i Dokumentacji z siedzibą w Krakowie.
sobota, 30 kwietnia 2011
Wieczór japoński – Konduktorownia, siedziba Regionalnego Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych w Częstochowie, ul. Piłsudskiego 34/36
15.00
17.30
19.00
19.30
21.00
22.30
23.00
00.30
Warsztaty malowania tuszem japońskim – prowadzi Mirosław Błaszczak i Yukiko Ikeda (Japonia)
z Tarnogórskiego Centrum Kultury
Gejsza – prezentacja multimedialna Joanny Haby z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie
Pokaz japońskich sztuk walki – Częstochowskie Centrum Sztuk Walki (www.sztuki-walki.pl)
Czym się różni od naszego tradycyjne i współczesne mieszkanie Japończyka i jak się w nim zachować?
– Mirosław Błaszczak z Tarnogórskiego Centrum Kultury
„Sfilmować duszę – rzecz o historii kina japońskiego” – wykład Piotra Kletowskiego
(Uniwersytet Jagielloński)
Pokaz japońskich sztuk walki – Częstochowskie Centrum Sztuk Walki
Atsumori - Wojownik z rodu Tairów – spektakl teatru nō autorstwa Zeamiego Motokiyo
Wykonawcy: dr Jakub Karpoluk, Yōko Fujii Karpoluk, studenci Japonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego: Joanna Baranowska, Anna Nowak, Szymon Zygaluk, Jarosław Skuza
Etniczna impreza klubowa – prowadzi Ankara
Imprezy towarzyszące:
– Nasz człowiek w Japonii – wystawa fotografii Ze’eva Aleksandrowicza z podróży do Japonii w 1934r.
z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.
– Zbiórka pieniędzy na rzecz poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii,
we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Działań Młodzieży CZ-ART.
Współorganizatorzy:
– Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie „Konduktorownia”
– Teatr S w Częstochowie
90
ETHNIGHT
Friday 29th April 2011
Kurdish Night – THEATRE S, 1 Kościuszki str. (D.H. Schott)
15.00
16.30
18.30
20.00
22.30
00.00
01.00
Daf drums workshop – led by Kourosh Moradi (USA)
Kurdish cuisine presentation – students from Kurdistan studying in Poland
Yaresan culture, music and rituals – lecture by Yiannis Kanakis (the Exeter University, Great Britain)
Half moon by Bahman Ghobadi, Austria/ Francja/ Iran 2006 (114 min.)
Concert of the Kurdish music from Iran – Ali Akbar Moradi (tanbur) Arash Moradi (setar, tanbur)
and Kourosh Moradi (daf, tanbur)
Kurdish dance workshop – led by students from Kurdistan, studying in Poland
Ethno party – led by Ankara
The event will be accompanied by:
The colours of Kurdistan – exhibition of the photographs by Nimat Shahab
The Kurdish Night was prepared in cooperation with the Kurdistan Regional Government in Poland
and the Kurdish Centre of Information and Documentation with the offices in Kraków.
Saturday 30th April 2011
Japanese Night – The Częstochowa Gallery of the Regional Association of Fine Arts
Zachęta, 34/36 Piłsudskiego str.
15.00
17.30
19.00
19.30
21.00
22.30
23.00
00.30
Japanese Ink Painting Workshop – led by Mirosław Błaszczak and Yukiko Ikeda (Japan)
from the Cultural Centre of Tarnowskie Gory
Geisha – multimedia presentation by Joanna Haba from the the Manggha Centre of Japanese Art and Technology in Kraków
Japanese Martial Art show – Częstochowa Centre of Martial Art (www.sztuki-walki.pl)
What is the difference between the traditional and modern japanese home and how to behave
in one? – Mirosław Błaszczak from the Cultural Centre of Tarnowskie Gory
“To film the soul – an examination into the history of the Japanese cinema”
– lecture by Piotr Kletowski (the Jagiellonian University)
Japanese Martial Art show – Częstochowa Centre of Martial Art
Atsumori - A warrior of the Taira clan – Nō theatre perfomance by Zeami Motokiyo
Performers: Dr Jakub Karpoluk, Yōko Fujii Karpoluk, the students of the Japanese Institute
at the Warszawa University: Joanna Baranowska, Anna Nowak, Szymon Zygaluk, Jarosław Skuza
Ethno party – led by Ankara
The event will be accompanied by:
– Our man in Japan – Ze’ev Aleksandrowicz’s photographs from his journey to Japan in 1934
from the Manggha Centre of Japanese Art and Technology in Kraków.
– Fund-raising for the Japan Earthquake and Tsunami 2011 victims – in cooperation with the Association
of Youth Actions Support CZ-ART.
Co-organizers:
– Regional Association for the Encouragement of Fine Arts in Częstochowa “Konduktorownia“
– Theatre S in Częstochowa
91
ALI AKBAR MORADI
Jeden z największych żyjących mistrzów grających na tanburze. Pochodzi z irańsko-kurdyjskiej społeczności
Yaresan (niemuzułmański odłam społeczeństw kurdyjskich, których kultura przetrwała dzięki silnym tradycjom muzycznym przekazywanym z pokolenia na pokolenie). Znany jako artysta solowy, który rozpowszechnił instrument tanbur (starożytną lutnię stosowaną podczas ceremonii religijnych) we współczesnym świecie
muzycznym, wykonując nie tylko tradycyjną muzykę rytualną, ale również prezentując improwizacje oparte
na repertuarze pieśni ludu Yaresan.
Moradi rozpoczął naukę gry na tanburze w wieku 7 lat. Kształcił się pod okiem wielu mistrzów, takich jak:
Sayyed Hachem, Sayyed Mirza Khafashyan, Sayyed Mahmoud Alevi, Darvishi, Allahmouradi Hamedi i Sayyed
Vali Hosseyni. W 1973 r. założył swój pierwszy zespół. W wieku 30 lat, jako jeden z nielicznych artystów, znał
już wszystkie 72 moduły muzyczne wykonywane na kurdyjskim tanburze. Występował na wielu festiwalach
świata, w różnych składach. Jest również nauczycielem w Kermansheh i Tehranie. Został uznany przez brytyjski
magazyn Songlines za jednego z 50 najlepszych muzyków świata.
ARASH MORADI
Najstarszy syn znanego muzyka Ali Akbara Moradi, pochodzi z kurdyjskiego miasta Kermanshah w zachodnim
Iranie. Arash rozpoczął naukę na starożytnych instrumentach kurdyjskich u swojego ojca jako mały chłopiec.
Brał udział w prestiżowych festiwalach na całym świecie. Ma na swoim koncie nagrania w międzynarodowych
składach. Od kilku lat uczy muzyki w Instytucie Studiów Orientalnych i Afrykańskich Uniwersytetu Londyńskiego oraz na Uniwersytecie Exeter w Wielkiej Brytanii. Jego główne instrumenty to tanbur i daf (rytualny
instrument perkusyjny Deriwiszy). Jest również mistrzem gry na wielu innych instrumentach Środkowego
Wschodu. KOUROSH MORADI
Urodzony w Guran, w Iranie w 1981r. Rozpoczął naukę gry na tanburze u swojego ojca Ali Akbara Moradi jako
mały chłopiec. Studiował również grę na dafie u mistrza Sufisa z zakonu Yaresan i na tombaku u mistrza Hamida
Moghadama. Występuje na całym świecie ze swoim ojcem i innymi kurdyjskimi i perskimi muzykami. Występował na wielu prestiżowych scenach, takich jak: Roudaki Hall w Tehranie, Queen Elizabeth Hall w Londynie,
Pouya Cultural Center w Paryżu, Broadway Theater w Nowym Jorku. Brał udział w międzynarodowych festiwalach: XIII Cantigas do Maio w Portugalii, Echoes from Eternity (2002) w Londynie, World Music Festival (2004)
w Nowym Jorku oraz World Festival of Sacred Music (2004) w Los Angeles. Kourosh Moradi był nauczycielem
w Szkole Muzycznej w Tehranie, w Londynie oraz w Paryżu. Obecnie mieszka w południowej Kalifornii, gdzie
uczy gry na tanburze, dafie i tombaku w szkołach w Los Angeles i w Hrabstwie Orange.
DR YIANNIS KANAKIS
Z pochodzenia Grek. Analityk geopolityczny i etno-muzykolog na Uniwersytecie Exeter w Wielkiej Brytanii.
Przez wiele lat pracował jako dziennikarz dla gazet w Grecji i Francji. Ukończył studia magisterskie z zakresu
geopolityki oraz etno-muzykologii na Sorbonie w Paryżu, a następnie doktoryzował się z zakresu geografii/
geo-polityki. Obecnie pracuje w Instytucie Studiów Arabskich i Islamskich, gdzie jest odpowiedzialny za program badań nad kulturą Yaresan/Ahl-i Haqq. We współpracy z prof. Philipem Kreyenbroekiem - Dyrektorem
Instytutu Studiów Iranu, Uniwersytetu Georg-August Göttingen - pracuje obecnie nad książką o kulturze i społeczności Yaresan/Ahl-i Haqq.
PÓŁKSIĘŻYC
Film Bahmana Ghobadiego, jednego z najbardziej obiecujących i interesujących współczesnych reżyserów
irańskich, znanego w Polsce z filmów Czas pijanych koni (najlepszy debiut na MFF Cannes 2000) i Gdyby żółwie
mogły latać (Złota Muszla MFF San Sebastian 2004). W Półksiężycu reżyser przenosi widzów w świat odległy, zaskakujący, rządzący się niepojętymi dla ludzi Zachodu prawami, jak zakaz wykonywania muzyki przez kobiety.
Akcja toczy się wokół wspaniałej etnicznej muzyki, którą Ghobadi uczynił jednym z bohaterów filmu. Film opowiada o Mamo - „kurdyjskim Mozarcie” (jak określa bohatera reżyser), starym śpiewaku, który po wieloletnim
milczeniu jedzie wystąpić w irackim Kurdystanie. Dopełnieniem koncertu ma być kobiecy śpiew, który od czasu islamskiej rewolucji jest zakazany w Iranie, lecz stanowi nieodłączny element tradycyjnej muzyki Kurdów.
WYSTAWA KURDYSTAN I JEGO BARWY
Autorem prac jest kurdyjski fotografik Nimat Shahab. Urodził się w 1974 roku w Kurdystanie irackim. Jest członkiem Stowarzyszenia Fotografików Kurdystanu oraz dyrektorem Instytutu Kultury, Sztuki i Publicystyki Rezhyar,
działającym w Hawler/Erbil (stolica Kurdystanu irackiego). Wykłada również historię polityczną na Uniwersytecie Salahaddin w Hawler/Erbil. Nimat Shahab zajmuje się profesjonalną fotografią od 8 lat - na swym koncie
ma kilka wystaw autorskich. Jego zdjęcia regularnie ukazują się w mediach kurdyjskich i zagranicznych oraz na
stronach internetowych BBC, Kurdistanonline czy Kukfa.
92
Częstochowska wystawa prezentuje 38 zdjęć z Kurdystanu irackiego, wybranych spośród fotografii wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat, w takich miejscowościach jak: Hawler, Barzan, Akre, Lalisz, Shanadar oraz na terenach graniczących z Iranem. Zdjęcia te mają różnorodną tematykę: przedstawiają ludzi, krajobrazy, przyrodę oraz architekturę. Każde zdjęcie opatrzone jest krótkim, poetyckim opisem, bowiem poezja jest silnie
zakorzeniona na Bliskim Wschodzie – w szczególności w Kurdystanie. Wystawa była w prezentowana w Polsce
w siedzibie Kurdyjskiego Centrum Informacji i Dokumentacji w Krakowie (2008), na Festiwalu Filmów Religijnych Sacrofilm w Zamościu (2009) i w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (2009).
ANKARA – KAMILA MISIAK
Umiłowanie muzyki i chęć dźwiękowych poszukiwań odziedziczyła po tacie. Od 1998 roku współorganizowała
w Częstochowie różne imprezy z kręgu undergroundowo-alternatywnego. Od zeszłego roku zajmuje się organizacją Koncertów w planetarnej aurze, za które otrzymała nagrodę w Poligonie Kulturalnym, organizowanym
przez Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”. W lutym, wspólnie z Pawłem Orłem, rozpoczęła cykl imprez
w Teatrze „S” pod nazwą Music Loft. Pseudonim Ankara to imię ukochanego konia Kamili z czasów dzieciństwa.
MIROSŁAW BŁASZCZAK
Ukończył studia w zakresie stosunków międzynarodowych, specjalizacja – Japonia, język japoński. Pracownik
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w latach 1990 - 94 attaché kulturalny Ambasady RP w Tokio. Założyciel
w 1995 r. Biura Podróży i Organizacji Imprez Kulturalnych „Centrum Wymiany Polska-Japonia” w Tarnowskich
Górach, specjalizującego się w turystyce przyjazdowej, głównie kulturalnej, z Japoni. Organizator kilkudziesięciu dużych koncertów japońskich chórów i orkiestr w Polsce (m.in.w Filharmonii Narodowej w Warszawie),
a także w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, na Litwie, Łotwie i w Estonii, oraz kilkudziesięciu wystaw japońskich artystów i warsztatów dla miłośników polskich tańców ludowych z Japonii. Wiele z tych imprez zrealizował przy współpracy lub pod patronatem Ambasady Japonii w Polsce. W 2000 r. otrzymał „Nagrodę Burmistrza
Miasta Tarnowskie Góry w Dziedzinie Kultury” za osiągnięcia w promocji miasta w kraju i za granicą oraz propagowanie kultury japońskiej. Od 1998 r. jest dyrektorem Tarnogórskiego Centrum Kultury. Od 2005 r. prowadzi
zajęcia z historii i kultury Japonii oraz języka japońskiego na Wydziale Zamiejscowym Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Bytomiu.
YUKIKO IKEDA
Mieszkanka Tokio. Absolwenta Uniwersytetu Mie (specjalizacja nauczycielska). Były nauczyciel sztuki w gimnazjum oraz członek Kuratorium Oświaty w Tokio. Prowadzi zajęcia z kaligrafii, jest nauczycielem sztuki tworzenia
kompozycji kwiatowych (ikebana) oraz Szkoły Ikenobo. Tworzy również obrazy monochromatyczne techniką
suibokuga (malarstwo tuszowe) i haiga (kaligrafowanie krótkich form poetyckich haiku wraz z malowaniem
nawiązujących do nich ilustracji). Gra na tradycyjnym japońskim instrumencie koto oraz interesuje się ceramiką. Posiada uprawnienia w zakresie nauczania języka japońskiego. Aktualnie jest instruktorem – wolontariuszem w Tarnogórskim Centrum Kultury, gdzie prowadzi zajęcia z kultury Japonii i języka japońskiego.
CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM SZTUK WALKI
Klub istnieje od marca 2010 r. Prowadzi naukę kilku rodzajów japońskich sztuk walki oraz ma w swojej ofercie
jogę. Instruktorzy stale podnoszą swoje kwalifikacje na stażach z krajowymi, europejskimi i japońskimi mistrzami. W ramach jednego dojo przybliżają ćwiczącym m.in.: aikido, iaido, samoobronę oraz jogę.
JOANNA HABA
Ur. w 1980 r. w Skawinie. Studiowała na Uniwersytecie Papieskim Konserwację Tkanin (2002 - 2006) oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim Nowoczesne Techniki Analityczne w Konserwacji (2008 - 2009). Po studiach podjęła
pracę w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, gdzie zajęła się konserwacją prewencyjną
oraz różnymi projektami dotyczącymi japońskiego tradycyjnego stroju - kimona. W latach 2006 - 2011 uczestniczyła w przygotowaniu wielu wystaw w Muzeum Manggha, m.in: Piękno i tradycja. Kolekcja kimon Kodaymaru
Company i Rodziny Yamanaka (2006); Zanikająca tradycja Ise-katagami i kimono (2008); Wystawy z cyklu Japonizm Polski w twórczości Wojciecha Weissa, Juliana Fałata, Stanisława Wyspiańskiego czy Jana Stanisławskiego.
Oprócz pracy przy wystawach bierze czynny udział w ofercie edukacyjnej muzeum prowadząc warsztaty, prezentacje i wykłady na temat szeroko pojętej kultury japońskiej.
PIOTR KLETOWSKI
Ur. w 1975 r. w Kielcach. Filmoznawca, krytyk filmowy, historyk filmu, jeden z czołowych polskich znawców
kina azjatyckiego. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (praca magisterska na temat
Takeshiego Kitano, doktorat w 2004 na temat Stanleya Kubricka). Pracuje jako asystent na Wydziale Filologicznym UJ, w Instytucie Filologii Orientalnej, gdzie prowadzi wykłady z kultury Chin i Japonii, a także w Instytucie Studiów Regionalnych UJ (estetyka obrazu filmowego, historia kina światowego, kino Bliskiego Wschodu,
93
kulturotwórcze znaczenie sztuki filmowej, trzecie kino w perspektywie antropologicznej). Jest również wykładowcą w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Współtwórca i wykładowca Krakowskiej
Szkoły Scenariuszowej. Od 1997 redaktor działu filmowego Ha!artu. Publikuje recenzje i artykuły w pismach
filmoznawczych, takich jak: Kwartalnik Filmowy, Kino czy Celuloid, a także w Czasie Kultury, Tygodniku Powszechnym oraz (w latach 1999-2003) Metro. Tworzy programy radiowe i telewizyjne o tematyce filmowej. Organizuje
i prowadzi wykłady i pokazy filmowe w Krakowie (Klub Pod Jaszczurami, Centrum Sztuki Japońskiej Manggha,
UJ). Realizuje filmy offowe, m.in. Jutro koniec świata (Kielce 2000).
ATSUMORI – WOJOWNIK Z RODU TAIRÓW
Jest to sztuka japońskiego teatru nō autorstwa Zeamiego Motokiyo (1363-1443) o miłosierdziu i przebaczeniu
w kontekście buddyjskim. Teatr nō wywodzi się z tańców, które towarzyszyły rytuałom sintoizmu, rodzimej religii Japonii. Wiele sztuk nō zawiera treści religijne, zarówno sintoistyczne, jak i buddyjskie. Aktor nō występuje
w masce i ma ograniczone możliwości ekspresji, gdyż nie może pozwolić sobie na improwizację w ruchu scenicznym czy tańcu. Tylko dzięki swojej duchowej sile może „ożywić” maskę, przekazując nawet najsubtelniejsze
odcienie uczuć.
Przekład sztuki na język polski: dr Iga Rodowicz (obecnie Ambasador RP w Japonii).
JAKUB KARPOLUK
Japonista i kulturoznawca. Adiunkt na Wydziale Kultury Japonii Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik
Komputerowych w Warszawie. W centrum jego badań znajduje się kino i teatr japoński. Stypendysta Japan
Foundation i Instytutu Sztuki PAN. Studiował na Uniwersytecie Waseda w Tokio. Aktor-amator teatru nō szkoły
Kita. Uczeń aktorów shite szkoły Kita – Matsuiego Akiry, Satō Akio oraz Satō Hiroyasu. Występował w Polsce
i w Japonii, m.in. na scenie tokijskiego Teatru Nō im. Kity Roppeity. Wspólnie z żoną prowadzi grupę teatru
nō – Ryokurankai. Pracował jako asystent reżysera przy realizacji pierwszego polskiego dramatu nō Stroiciel
fortepianu Jadwigi M. Rodowicz (Ambasadora RP w Japonii), wystawionego przez teatr Tessenkai w Warszawie
i Tokio, w lutym 2011 roku.
YŌKO FUJII KARPOLUK
Absolwentka Wydziału Literatury Uniwersytetu Waseda w Tokio, stypendystka uniwersytetu Sorbona w Paryżu. Lektor języka japońskiego w Zakładzie Japonistyki i Koreanistyki Uniwerytetu Warszawskiego. Aktorkaamatorka teatru nō, uczennica aktora shite ze szkoły Kita Matsuiego Akiry. Występowała w Polsce i w Japonii.
Członek kierownictwa Stowarzyszenia Drogi Herbaty Urasenke Sunshinkai w Warszawie. Wspólnie z mężem
prowadzi grupę teatru nō - Ryokurankai. Pracowała jako asystentka reżysera przy realizacji pierwszego polskiego dramatu nō Stroiciel fortepianu Jadwigi M. Rodowicz, wystawionego przez teatr Tessenkai w Warszawie
i Tokio, w lutym 2011 roku.
WYSTAWA NASZ CZŁOWIEK W JAPONII
Wystawa jest prezentacją fragmentu zbioru fotograficznego, jaki zostawił po sobie Ze’ev Aleksandrowicz. Autor
pochodził z Krakowa, z zamożnej żydowskiej rodziny. Był fotoamatorem, który z zamiłowaniem dokumentował
swoje podróże po świecie. W 1934 roku odwiedził daleką Japonii – kraj, który 80 lat wcześniej otworzył swoje
granice dla obcokrajowców. Na swoich zdjęciach Ze’ev Aleksandrowicz utrwalił Japonię, której już nie ma. Wartość dokumentalna prezentowanych fotografii jest nie do przecenienia, zwłaszcza, że fotograf nie podchodził
do miejsc, ludzi i sytuacji jak „turysta”. Na jego zdjęciach widać szacunek dla innej kultury i mentalności napotykanych osób. O swojej wizycie w Japonii napisał: „Czułem się tak, jakbym wylądował na Marsie...”. Japonia
była dla niego wielkim odkryciem. Setki lat izolacji sprawiły, że musiała nadrabiać zapóźnienia. Wprowadzono reformy, które sprawiły, że gospodarka japońska rozwijała się prężnie, a państwowy aparat funkcjonował
sprawnie. Ze’ev Aleksandrowicz odwiedził Japonię wówczas, gdy była ona w połowie drogi ku nowoczesności.
Jego zdjęcia utrwaliły kraj już w części zmodernizowany, ale jeszcze bardzo mocno osadzony w tradycji. Autor
rzadko pokazywał na swych zdjęciach zabytki - interesowali go przede wszystkim ludzie i ich uregulowane
i spokojne życie. Na zdjęciach utrwalone zostały tramwaje i pierwsza linia metra w Ōsace, a także rowery, linie
telefoniczne, sklepy, składy papieru, drewniane lalki do przebierania (kisekae-ningyō). Autor uwiecznił także
przedmioty, które wyszły już z codziennego użycia, jak np. fajeczka kiseru. Ze’ev Aleksandrowicz ukazał także
ewolucję w ubraniach, przede wszystkim w strojach mężczyzn. Na fotografiach przedstawione zostały takie
miejscowości jak Kioto, Nara, Ōsaka oraz rejon Kansai. Wystawę uzupełniają przedmioty codziennego użytku,
pochodzące z czasów podróży Ze’eva Aleksandrowicza do Japonii.
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIAŁAŃ MŁODZIEŻY CZ-ART
Stowarzyszenie założyła grupa młodych ludzi z Częstochowy i okolic. Celem organizacji jest wspieranie oddolnych inicjatyw młodzieży, promocja wolontariatu oraz międzynarodowych projektów wymiany młodzieży.
Stowarzyszenie jest akredytowaną organizacją Wolontariatu Europejskiego (EVS). Jego motto to „tworzone
94
przez młodych dla młodych”, a najważniejszy aspekt działań - edukacja pozaformalna. Obecnie w przygotowaniu są następujące projekty: Zjazd na byle czym, realizowany w ramach Juwenaliów; warsztaty cyrkowe
w ramach Festiwalu Frytka OFF; happening w czasie Nocy Kulturalnej, polsko-niemiecka wymiana młodzieży
w Monachium oraz międzynarodowy workcamp, który odbędzie się w Częstochowie.
Współpraca redakcyjna
– Editorial cooperation
95
Gaude Mater
Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Musica Sacra
Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Musica Sacra
Organizatorzy
Stowarzyszenie Musica Sacra
Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater
Od kilkunastu lat Stowarzyszenie Musica Sacra i Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater organizują Konkurs Kompozytorski Musica Sacra na utwór sakralny na chór mieszany a cappella. Przez pewien czas współorganizatorem Konkursu
był także Chór Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW). W latach 1996-2004 Konkurs adresowany był wyłącznie do
kompozytorów polskich. W 2005 roku stał się konkursem międzynarodowym. Nadesłanie wówczas 48. kompozycji z całego
nieomal świata (Austria, Czechy, Francja, Kanada, Korea Południowa, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Tajwan, Ukraina,
USA, Wielka Brytania, Włochy) świadczy o dużym zapotrzebowaniu społecznym na tego rodzaju imprezę. Podobne zainteresowanie konkursem można było zaobserwować w bieżącym roku.
Nagrodą w konkursie, obok gratyfikacji finansowych, jest m.in. prawykonanie na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki
Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie oraz nagranie radiowe. Prawykonania nagrodzonych dzieł przypadły dotychczas
w udziale znakomitym polskim zespołom, takim jak: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis pod dyrekcja Jana
Łukaszewskiego, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak, Chór Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Jacka Mentla oraz Chór Polskiego Radia w Krakowie pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika a także
najlepszemu zespołowi z Litwy, Wileńskiemu Chórowi Kameralnemu Jauna Muzika pod dyrekcją Vaclovasa Augustinasa.
Wybrane utwory spośród nagrodzonych doczekały się nagrań płytowych. Chór Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Chór
UKSW) pod dyrekcją ks. Kazimierza Szymonika zarejestrował na swoich płytach kompaktowych następujące utwory: Veni
Sancte Spiritus M. Bembinowa (DUX 0108), Psalm 88 M. Chyrzyńskiego (DUX 0108), Domine quis habitabit M. Zielińskiego
(DUX 0251) oraz Victimae paschali laudes M. Żółtowskiego (DUX 0251). Nagrania Veni Sancte Spiritus M. Bembinowa znalazły
się również na płytach Polskiego Chór Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis (Digiton Records 04113007) oraz Chóru
Akademickiego Politechniki Częstochowskiej Collegium Cantorum pod dyrekcją Janusza Siadlaka (CC 002), a nagranie Victimae paschali laudes M. Żółtowskiego na płycie Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis (Acte Préalable
AP 0100). Nagrodzone i wykonane podczas kilku edycji Festiwalu Gaude Mater kompozycje zostały również zamieszczone
na płycie-kronice Festiwalu, wydanej przez Wydawnictwo Muzyczne Acte Préalable (AP 0096). Znalazło się na niej jedenaście
kompozycji: Domine quis habitabit M. Zielińskiego, Victimae paschali laudes M. Żółtowskiego, Veni Sancte Spiritus M. Bembinowa, Psalmus CL W. Widłaka, Psalm 88 i ...Similes esse bestiis... M. Chyrzyńskiego, Domine Deus B. Kowalskiego-Banasewicza,
Pater noster A.M. Dudzińskiej, Adoratio Crucis W. Ratusińskiej, Alleluja M. Moca i Benedictiones D. Łapińskiego. W 2005 roku
ukazała się kolejna płyta-kronika, dokumentująca dorobek Konkursu Musica Sacra. Utrwalono na niej następujące dzieła:
Z głosów Pisma Świętego P. Wróbla, Veniet Dominus A. Szydłowskiej, Sanctus Dominus Deus Sabaoth i Lacrimosa B. Kowalskiego-Banasewicza, Psalmus 84 i Pater noster Mi-Jin Lee, Ave Regina caelorum i Sanctus J. Garbacz, Agnus Dei A. Nawrockiej, Ave
vere K. Pasternak, Prośby wygnańca Ł. Marcinkiewicza, Credo P. Różyckiego i Psalmus 82 W. Blecharza. Zarejestrowane nagrania pochodzą z prawykonań dokonanych podczas kilku edycji Festiwalu Gaude Mater. Realizacji nagrań dokonał Program
2 Polskiego Radia. Partytury niektórych utworów doczekały się wydania drukiem przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne
w Krakowie (M. Zieliński, M. Chyrzyński, W. Widłak) oraz wydawnictwo Edition Ferrimontana we Frankfurcie nad Menem
(M. Żółtowski). W ciągu dwunastu edycji konkursu, w latach 1996-2011, nagrodzonych i wyróżnionych zostało 65 utworów
zgłoszonych przez 51 młodych kompozytorów. Konkurs doczekał się również dwóch opracowań naukowych. W 2002 roku
pracę magisterską pod kierunkiem ad. Pawła Łukaszewskiego w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie napisała
Bogna Wojtkielewicz, a w 2006 w UKSW pod kierunkiem dra Marcina Łukaszewskiego – Tomasz Walewski.
W opinii krytyków Konkurs Młodych Kompozytorów Musica Sacra jest imprezą ważną i potrzebną. Małgorzata Dybowska, w wywiadzie udzielonym Życiu Częstochowy (10 maja 2002) stwierdziła: „Mówimy o koncertach festiwalowych, o artystach uświetniających festiwal swoimi występami, a zapominamy o dwóch niezwykle istotnych sprawach, które tej imprezie
nadają szczególny i niepowtarzalny wymiar. Jedną z nich jest Konkurs Młodych Kompozytorów Musica Sacra, który w szczególny
sposób pomaga młodym twórcom, stawiającym swe pierwsze kroki artystyczne. Nagrodzone w konkursie kompozycje mogą
zabrzmieć podczas festiwalu w najlepszych interpretacjach, a to dla młodych kompozytorów jest bardzo ważne”.
W Jury Konkursu Młodych Kompozytorów Musica Sacra zasiadali dotychczas: Boris Alvarado (Chile), Vaclovas Augustinas (Litwa), Andrzej Banasiewicz, Augustyn Bloch, Marian Borkowski, Sławomir S. Czarnecki, Thierry Escaich (Francja), Marek Jasiński, Aleksander Kościów, Bartosz Kowalski-Banasewicz, Stephen Layton (Wielka Brytania), Jan Łukaszewski, Paweł
Łukaszewski, Walter Marzilli (Włochy), Chifuru Matsubara (Japonia), Vytautas Miškinis (Litwa), Stanisław Moryto, Thomas
Müller (Niemcy), Ivar Munk (Dania), Małgorzata Nowak, Edward Pałłasz, Maria Pokrzywińska, Silvano Presciuttini (Włochy),
Marian Sawa, Wiesław Szczerbaczewicz, Kazimierz Szymonik, Jan Węcowski, Paul Wingfield (Wielka Brytania), Volker Wangenheim (Niemcy), Maciej Zieliński, Ryszard Zimak.
Wśród fundatorów nagród wymienić wypada: Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego
dra Stanisława Nowaka, Prezydenta Miasta Częstochowy, Marszałka Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego,
Fundusz Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EMIS, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater oraz Stowarzyszenie Musica Sacra.
Paweł Łukaszewski
98
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA JURY
VII Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Musica Sacra 2011
W dniach 26-27 lutego 2011 roku w Rouen (Francja) odbyło się posiedzenie Jury VII Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Musica Sacra 2011. Na konkurs nadesłano 34 kompozycje z następujących z 12 krajów: Austria, Chorwacja, Filipiny, Francja, Holandia, Korea Płd., Polska, Rosja, Stany Zjednoczone, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy. Wszystkie prace spełniały warunki regulaminu.
Jury w składzie:
Marian Borkowski (Polska) – przewodniczący
Vaclovas Augustinas (Litwa)
Stephen Layton (Wielka Brytania)
Jan Łukaszewski (Polska)
Thierry Escaich (Francja)
przyznało następujące nagrody:
I NAGRODA
Daniel J. KNAGGS (Stany Zjednoczone) za utwór Hic est discipulus ille
(2.500 €, prawykonanie i nagranie na Festiwalu Gaude Mater w Częstochowie oraz wykonania w:
Cambridge, Wilnie i Gdańsku))
II NAGRODA
Łukasz URBANIAK (Polska) za utwór Psalm V
(1.500 €, prawykonanie i nagranie na Festiwalu Gaude Mater w Częstochowie oraz wykonania
w Wilnie i Gdańsku)
III NAGRODA
Mattia CULMONE (Włochy) za utwór Cantate Domino
(1.000 €, prawykonanie i nagranie na Festiwalu Gaude Mater w Częstochowie oraz wykonania
w Wilnie i Gdańsku)
NAGRODA SPECJALNA – Arcybiskupa Rouen
Alexander CAMPKIN (Wielka Brytania) za Sancte Deus
(1.000 €, zaproszenie i wykonanie na Festiwalu Courant d’Art w Rouen (Francja)
Fundatorzy nagród
VII Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Musica Sacra 2011
I nagroda
Prezydent Miasta Częstochowy – Krzysztof MATYJASZCZYK
II nagroda
J. E. Arcybiskup Metropolita Częstochowski – Stanisław NOWAK
III nagroda
Marszałek Województwa Śląskiego – Adam MATUSIEWICZ
Nagroda specjalna
J. E. Arcybiskup Rouen – Jean-Charles DESCUBES
99
Laureaci Konkursu Młodych Kompozytorów Musica Sacra
1996 – 2011
1996
I nagroda – nie przyznano
Maciej Żółtowski – II nagroda ex aequo
Maciej Zieliński – II nagroda ex aequo
III nagrody i wyróżnień nie przyznano
1997
Miłosz Bembinow – I nagroda
Wojciech Widłak – II nagroda
Marcel Chyrzyński – III nagroda
Aleksander Kościów – wyróżnienie
Wojciech Widłak – wyróżnienie
1998
I nagroda – nie przyznano
Bartosz Kowalski-Banasewicz – II nagroda
Marcel Chyrzyński – III nagroda ex aequo
Anna Maria Dudzińska – III nagroda ex aequo
Małgorzata Grabska – wyróżnienie
Bartosz Kowalski-Banasewicz – wyróżnienie
1999
Weronika Ratusińska – I nagroda
Michał Moc – II nagroda
Dariusz Łapiński – III nagroda
Piotr Wróbel – dwa wyróżnienia
2000
Agnieszka Szydłowska – I nagroda ex aequo
Bartosz Kowalski-Banasewicz – I nagroda ex aequo
Mi-Jin Lee – II nagroda
Joanna Garbacz – III nagroda
Dariusz Łapiński – wyróżnienie
Leszek Mateusz Gorecki – wyróżnienie
2001
Bartosz Kowalski-Banasewicz – I nagroda
Joanna Garbacz – II nagroda
Mi-Jin Lee – III nagroda
Aldona Nawrocka – wyróżnienie
Judyta Wrona – wyróżnienie
2002
Aldona Nawrocka – I nagroda
Klauda Pasternak – II nagroda
III nagrody i wyróżnień nie przyznano
100
2003
I nagroda – nie przyznano
Seweryn Ścibior – II nagroda
Sławomir Opaliński – III nagroda ex aequo
Jerzy Wołosiuk – III nagroda ex aequo
Łucja Szablewska – wyróżnienie
Ewelina Wdziękońska – wyróżnienie
2004
Łukasz Farcinkiewicz – I nagroda
Patryk Różycki – II nagroda
Wojciech Blecharz – III nagroda
Miłosz Aleksandrowicz – wyróżnienie
Katarzyna Głowicka – wyróżnienie
2005
I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Musica Sacra
Bartosz Kowalski-Banasewicz (Polska) – I nagroda
Nicholas Paul Vines (Australia) – II nagroda
Ulrich Alexander Kreppein (Niemcy) – III nagroda i Nagroda Specjalna PWM
Olga Hans (Polska) – IV nagroda
2006
II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Musica Sacra
I nagroda – nie przyznano
Hideyuki Nishimura (Japonia) – II nagroda
Agata Krawczyk (Polska) – III nagroda ex aequo
Jakub Kowalewski (Polska) – III nagroda ex aequo
Piotr Tabakiernik (Polska) – IV nagroda i Nagroda Specjalna PWM
2007
III Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Musica Sacra
Michał Łukasz Niżyński (Polska) – I nagroda
Stephan Nicolay (Francja) – II nagroda
Cristian Gentilini (Włochy) – III nagroda
Kamil Kosecki (Polska) – IV nagroda i Nagroda Specjalna PWM
2008
IV Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Musica Sacra
Izabela Adamska – I nagroda
Dariusz Przybylski – II nagroda
Rafał Janiak – III nagroda
2009
V Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Musica Sacra
Emil Bernard Wojtacki (Polska) – I nagroda
Łukasz Urbaniak (Polska) – II nagroda
Adria Barbosa Torregrosa (Hiszpania) – III nagroda
101
2010
VI Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Musica Sacra
Aldona Nawrocka (Polska) – I nagroda
Hilary Jocelyn Campbell (Wielka Brytania) – II nagroda
Alexander Campkin (Wielka Brytania) – III nagroda
2011
VII Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Musica Sacra
I nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy – DANIEL J. KNAGGS (Stany Zjednoczone)
II nagroda Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego – ŁUKASZ URBANIAK (Polska)
III nagroda Marszałka Województwa Śląskiego – MATTIA CULMONE (Włochy)
nagroda specjalna Arcybiskupra Rouen – ALEXANDER CAMPKIN (Wielka Brytania)
102
VII Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Musica Sacra® 2011
pod patronatem honorowym
Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej, Rzym, Watykan
Cambridge – Rouen – Gdańsk – Wilno – Warszawa - Częstochowa
REGULAMIN
Organizatorzy:
Instytut Musica Sacra
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie (Polska)
Współorganizatorzy:
Choeurs Saint-Evode, Cathedrale de Rouen, Francja
University of Cambridge, Trinity College Choir, Wielka Brytania
Wileński Chór Kameralny Jauna Muzika, Litwa
Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Gdańsk, Polska
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs otwarty jest dla kompozytorów wszystkich narodowości.
2. Limit wieku: 35 lat (do końca 2011 roku).
3. Każdy kompozytor może nadesłać więcej niż jeden utwór (maksymalnie trzy utwory).
4. Nadesłane utwory nie mogą być publikowane, wykonywane publicznie i nagradzane
jakąkolwiek nagrodą lub wyróżnieniem na innych konkursach.
5. Przedmiotem konkursu jest utwór na chór mieszany a cappella (do 16 głosów) do tekstu
w języku łacińskim.
6. Czas trwania utworu: 3–10 minut.
7. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do prawykonania nagrodzonych utworów.
NAGRODY
1. Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
I nagroda: 2.500 €, prawykonanie i nagranie radiowe podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie 2011 oraz 3 inne wykonania: w Cambridge – w wykonaniu Trinity College Choir Cambridge pod dyrekcją Stephena Laytona,
w Wilnie – w wykonaniu Wileńskiego Chóru Kameralnego Jauna Muzika pod dyrekcją Vaclovasa Augustinasa oraz w Gdańsku, w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego Schola
Cantorum Gedanensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego.
II nagroda: 1.500 €, prawykonanie i nagranie radiowe podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie 2011 oraz 2 inne wykonania: w Wilnie
– w wykonaniu Wileńskiego Chóru Kameralnego Jauna Muzika pod dyrekcją Vaclovasa Augustinasa oraz w Gdańsku, w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum
Gedanensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego.
III nagroda: 1.000 €, prawykonanie i nagranie radiowe podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie 2011 oraz 2 inne wykonania: w Wilnie
– w wykonaniu Wileńskiego Chóru Kameralnego Jauna Muzika pod dyrekcją Vaclovasa Augustinasa oraz w Gdańsku, w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum
Gedanensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego.
Nagroda Specjalna Arcybiskupa Rouen: 1.000 € oraz zaproszenie i wykonania na Festiwalu Courant d’Art 2011.
2. W przypadku przyznania nagród ex-aequo, kwota nagrody zostanie podzielona.
103
3. Jury może zadecydować o nie przyznaniu nagród.
4. Decyzje Jury są ostateczne.
ZGŁASZANIE UTWORÓW
1. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona literowym godłem.
2. Należy nadesłać trzy egzemplarze utworu.
3. Należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym literowym godłem, zawierającą następujące informacje:
a) imię i nazwisko kompozytora,
b) data i miejsce urodzenia,
c) narodowość,
d) adres, telefon, fax i e-mail,
e) tytuł kompozycji.
4. Zamknięta koperta, oznaczona literowym godłem, powinna zawierać również oświadczenie opatrzone datą i własnoręcznym podpisem następującej treści:
„Oświadczam, iż zgłoszony do konkursu Musica Sacra 2011 utwór nie był dotychczas publikowany, wykonany publicznie ani nagrodzony w innym konkursie”.
5. Partytury należy nadsyłać pod następujący adres:
„Konkurs Kompozytorski Musica Sacra 2011”
OPK Gaude Mater
ul. Dąbrowskiego 1
42-200 Częstochowa
tel.: +48 (501) 33-99-02
e-mail: [email protected]
Termin nadsyłania partytur upływa 31 stycznia 2011 roku.
Decyduje data stempla pocztowego.
Wyniki zostaną ogłoszone do końca lutego 2011.
WPISOWE
40 € za każdy zgłoszony utwór (lub równowartość w PLN) powinno zostać wpłacone kartą
kredytową online w systemie Pay-Pal na stronie www.competition.waw.pl lub przekazem
bankowym na konto:
Stowarzyszenie Musica Sacra
Lukas Bank
Nr konta: 65 1940 1076 3070 3465 0000 0000
Dowód wpłaty należy dołączyć do zgłaszanego utworu.
Nie można dokonywać wpłat za pomocą czeków.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Koszty operacji bankowych pokrywa beneficjent.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne
z zaakceptowaniem warunków regulaminu.
2. Utwory nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane.
3. Podstawą do rozstrzygania sporów będzie polski tekst regulaminu.
4. Nadesłane partytury nie będą zwracane.
104
MIECZYSŁAW GÓROWSKI — autor plakatu 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater
Urodził się 5 lutego 1941 we wsi Miłkowa na Sądecczyźnie. Ukończył Liceum Technik Plastycznych w Tarnowie, a następnie studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u prof. Tadeusza Kutermaka, prof. Wacława
Taranczewskiego i prof. Antoniego Haske. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w roku 1966 na podstawie pracy
przygotowanej w Katedrze Projektowania Produktu i Komunikacji Wizualnej, w której został zatrudniony jako
asystent prof. Andrzeja Pawłowskiego. W 1968 r. otrzymał I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na plakat
Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie. Pierwsze nagrody w tym konkursie przypadły artyście również w kolejnych czterech edycjach. W 1975 stworzył swój pierwszy plakat teatralny do sztuki Juliusza Słowackiego Lilla Weneda dla Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, co stało się początkiem wieloletniej współpracy.
Współpracował również z Teatrem im. Ludwika Solskiego w Tarnowie oraz z Teatrem im. Aleksandra Węgierki
w Białymstoku. Równolegle uprawiał malarstwo sztalugowe. Na przełomie 1977/78 jako stypendysta rządu
francuskiego przebywał na stażu w Biurze Projektowania Graficznego Lonsdale w Paryżu. Jest twórcą, z prof.
Pawłowskim, programu „Kształtowanie sozologiczne” dla studentów IV roku WFP oraz autorskiego programu
„Projektowanie alternatywne”. W latach 1989/1990 i 1992/1993 współpracował z wydziałem projektowania
Universite du Quebec w Montrealu, gdzie nauczał projektowania graficznego. Podróż do Japonii na zaproszenie Yusaku Kamekur zaowocowała indywidualnymi wystawami plakatu w Tokio i Fukuoka. Od 1991 roku jest
profesorem ASP w Krakowie. W latach 1994-1996 wspólnie z francuskim malarzem Jean-Charlesem Deckerem,
prowadził w Paryżu wakacyjną Efemeryczną Szkołę Plakatu i Grafiki. W latach 1996/98 prowadził warsztaty
projektowania plakatu na uniwersytetach: Santiago de Chile, Diego Portales, Valparaiso, La Serena, jak również
w Ecole Superieure des Beaux Arts w Tuluzie. W 2000 r. uzyskał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych.
Jako gość honorowy uczestniczył w 2001 r. w otwarciu Międzynarodowego Biennale Plakatu w Meksyku.
W 2004 r. zorganizował swoją pierwsza wystawę malarstwa „21 myśli Antoniego Kępińskiego” w Galerii „Piano
Nobile” w Krakowie.
Najważniejsze nagrody:
1983 Międzynarodowa Wystawa Plakatu Zaproszonego Colorado, USA (I nagroda)
1985 Międzynarodowe Triennale Plakatu w Toyama, Japonia (Brązowy Medal)
1992 i 2010 Międzynarodowe Biennale Plakatu w Meksyku, (dwukrotnie I nagroda)
2000 Międzynarodowe Triennale Plakatu w Trnawie, Słowacja (nagroda Mistrzowskiego Oka)
Odznaczenia (wybór):
– Nagroda Prezesa Rady Ministrów za twórczość artystyczną dla dzieci i młodzieży 1984
– Nagroda Rektora ASP w Krakowie za działalność dydaktyczną 1989
– Złoty Krzyż Zasługi 1989
– Medal Komisji Edukacji Narodowej 2009
– Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 2011
106
Gaude Mater
Archiwum prasowe 1991 – 2010
1991
„Gaude Mater jako rodzaj festiwalowego przeglądu koncertów odbył się w maju br. w Częstochowie po raz pierwszy (...).
I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, po latach oczekiwań na zmianę we właściwym podejściu do kultury muzycznej, doszedł do skutku (...). Finał festiwalu Gaude Mater wypadł imponująco, z udziałem znakomitej Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją bardzo uzdolnionego dyrygenta Jerzego Swobody, który dyrygując orkiestrą, solistami
i połączonymi chórami, w liczbie ponad 300 osób, znakomicie poradził sobie z kompozycją H. M. Góreckiego Beatus Vir
oraz efektownym Exodusem Wojciecha Kilara. Jego piękna hebrajska melodia stanowiąca wątek muzyczny utworu opisującego biblijne przejście przez Morze Czerwone, podczas którego wykonywano pieśń Śpiewajmy Panu chwalebnie, bowiem
uwielbiony jest... zakończyła międzynarodowe spotkanie z muzyką sakralną w Częstochowie. Słuchacze, oczarowani przede
wszystkim rozgrzaną atmosferą koncertu i znakomitym programem oklaskiwali gorąco I Międzynarodowy Festiwal Gaude
Mater”.
Grażyna Serdak, „Gaude Mater”. I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej. Częstochowa - maj ’91, „Niedziela”
1991, nr 20
1993
„Czy Częstochowa stanie się europejskim centrum chóralistyki? Wiele osób zadawało sobie to pytanie podczas III Festiwalu
Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Warunki są po temu znakomite. Chóralistyka dominuje na festiwalu bardzo wyraźnie (...).
Publiczność sprawdziła się chyba najlepiej. Nie tylko szczelnie zapełniała kościoły podczas koncertów (...), ale także wykazała się dużym znawstwem w ocenie koncertów (...). Koncerty instrumentalno-wokalne, pomijając nieciekawą inaugurację
w Filharmonii, miały godną inaugurację w Bazylice Jasnogórskiej. Msza Łuciuka, której prawykonanie odbyło się właśnie
na tegorocznym festiwalu, to kompozycja przepojona religijnością, pełna pastelowych barw (...). Wykonawcy oddali klimat
tej muzyki z dużym wyczuciem. Mistrzostwo w wykonaniu muzyki oratoryjnej zaprezentowały zespoły Śląskiej Orkiestry
Kameralnej i Cantores Minores Wratislavienses, wykonując Haendlowskiego Mesjasza. Ostatni koncert, choć nie do końca
sakralny, bo po Te Deum Charpentiera zabrzmiała IX Symfonia Beethovena, zasłużył w pełni na miano finałowego. Spuśćmy
zasłonę milczenia na niedoskonałości głosów zagranicznych solistek, bowiem ciężar odpowiedzialności spoczywał przede
wszystkim na Orkiestrze Filharmonii Częstochowskiej, która pokazała się z jak najlepszej strony, oraz na międzynarodowym
chórze (...), zwłaszcza zaś na dyrygencie Jerzym Kosku, który poprowadził całość pewnie i z pamięci (...). Wielu słuchaczy do
przyjścia na koncerty skłoniła zapewne bardzo dobra reklama Festiwalu na ulicach miasta”.
Aldona Czechak, „Gaude Mater” po raz trzeci, „Ruch Muzyczny” 1993, nr 12
1994
„Ostatnią, wieczorną inaugurację wypełniło oratorium Stworzenie Świata Haydna (...). Nie wiem jaki poziom reprezentuje
częstochowska orkiestra podczas piątkowych koncertów abonamentowych, ale w oratorium wybornie zaprezentowały
się zarówno smyczki, jak i instrumenty dęte. Połączone chóry spisały się znakomicie. Na szczególną pochwałę zasługuje
świetna dykcja oraz niezwykle plastycznie i przejrzyście wykonane fugi. Wielkim kunsztem wykazali się soliści, zachwycili
emocjonalnym przekazaniem tekstu, bardzo nośnym pianissimo i zgranymi ansamblami. Tego samego dnia, a właściwie
w nocy, organizatorzy uraczyli nas jeszcze jedną interesującą imprezą. Wspaniałym dopełnieniem festiwalowych koncertów okazał się występ Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego (...). Nie zawiodła organizacja festiwalu
- sprawnie kierowanego przez Małgorzatę Nowak, nie zawiodła publiczność, nie zawiódł poziom”.
Aldona Czechak, IV Festiwal „Gaude Mater”. Czarne na złote, „Ruch Muzyczny” 1994, nr 13
„Nie sposób na szczupłych łamach przypomnieć wszystko to, co działo się podczas kilku dni festiwalowych. Trudno jednak
nie wspomnieć o prawdziwej uczcie duchowej, zgotowanej przez Scholę Cantorum Gedanensis. Gdański chór pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego wykonał utwory G.P. da Palestriny i Orlando di Lasso. Okazja ku temu była szczególna: 400-lecie
śmierci obu kompozytorów. Wykonanie utworów było tak doskonałe, iż publiczność nie chciała rozstać się ze Scholą. Chór,
po kilku bisach, opuścił «scenę», stosując fortel: kilkakrotnie śpiewając pieśń Już się zmierzka Wacława z Szamotuł, zszedł,
kryjąc się w zakrystii”.
Margita Kotas, Od chorału...po teatr uliczny!, „Niedziela” 1994, nr 21
1995
„Teresa Żylis-Gara opromieniła swoją sławą V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie.
Opuściła apartamenty w Monte Carlo, żeby śpiewać w Bazylice na Jasnej Górze fragmenty Requiem wojennego Brittena,
Nieszporów uroczystych i cały motet Exsultate, iubilate Mozarta. Uroda tego głosu pozwala zapomnieć o wszystkim, co nie
jest muzyką (...). Festiwal Gaude Mater odkrywa i wprowadza do repertuaru utwory Marcina Józefa Żebrowskiego, nie grywane od ponad dwustu lat. Próbuje udowodnić, że ten śpiewak i skrzypek klasztornej kapeli zakonu paulinów zasłużył na
miejsce wśród elity kompozytorów polskiego baroku (...). Gaude Mater miało jednak perspektywę znacznie głębszą i szerszą
(...). Festiwal był spotkaniem różnych religii, tradycji kulturalnych, stylów, epok, spotkaniem ponad 800 chórzystów, muzyków orkiestrowych i solistów z Zachodu i Wschodu (...). W tym roku festiwal rozszerzył zasięg i jego koncerty powtarzane
były w 14. miastach Polski, od Krakowa po Warszawę (...)”.
Janusz Ekiert, Wieczne reinkarnacje, „Wiadomości Kulturalne” 1995, nr 24
1996
„W Częstochowie spotkało się znów około 900 wykonawców: chórów i grup wokalnych, orkiestr i zespołów instrumentalnych oraz solistów z 10 krajów świata - od Argentyny po Tybet. Programowa zawartość tegorocznego festiwalu udowodniła,
że konsekwentnie nadal zmierza on ku prezentacji nie tylko muzyki, lecz i innych odmian sztuki sakralnej. I oto poza 14
108
koncertami miały miejsce także 3 widowiska teatralne oraz wystawy: Tybetańska sztuka religijna, Sztuka sakralna ze zbiorów
Archidiecezji Częstochowskiej i inne. Festiwalowi tradycyjnie już towarzyszyło seminarium dla dyrygentów chóralnych i animatorów sztuki muzycznej (...). Festiwalowe echa w postaci koncertów wyjazdowych dały o sobie znać i w innych miastach
na terenie kraju: w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu, Tychach, Siemianowicach Śląskich i Bielsku-Białej
(...). Sensację wzbudziło przybycie do Częstochowy czterech tybetańskich mnichów buddyjskich z Klasztoru Gjuto.”
Andrzej Grądman [†], To echo dotarło wszędzie..., „Życie Muzyczne” 1996, nr 7-8
„Przyznaję, że spotkało mnie - «człowieka trochę z zewnątrz» - kilka niespodzianek. Bardzo miłych. Po pierwsze: Gaude
Mater to festiwal świetnie zorganizowany, co przy tej liczbie imprez i jeszcze większej liczbie gości musiało być niełatwe. Po
drugie: nie można po prostu znaleźć się w Częstochowie w trakcie festiwalu i nie zauważyć go. Impreza jest rozreklamowana, nagłośniona, miasto o niej wie, miasto ją w dużym stopniu sponsoruje - i miasto ma stąd powody do dumy. Po trzecie
- pogratulować, a i pozazdrościć można festiwalowi publiczności. Koncerty odbywają się w wypełnionych, niejednokrotnie
i przepełnionych wnętrzach kościołów (...). Gaude Mater poświęcona była w tym roku w dużym stopniu promocji współczesnej muzyki polskiej. I tu kolejna miła niespodzianka. Znakomitego, inaugurującego Festiwal, «Koncertu prawykonań» nie
powstydziłaby się Warszawska Jesień ani żadna inna, równie prestiżowa impreza. Licznie zgromadzona, niemal stłoczona
w Bazylice Jasnogórskiej publiczność miała okazję wysłuchać Vesperae pro defunctis Pawła Łukaszewskiego, częstochowianina i absolwenta warszawskiej Akademii Muzycznej. Nieszpory Łukaszewskiego to utwór piękny, przepojony żarliwym
mistycyzmem, wzruszający. Jednocześnie zaś mistrzowsko skonstruowany i zaskakujący oryginalnością, niepospolitą grą
muzycznych skojarzeń. W tym wokalno-instrumentalnym dziele, przeznaczonym na solistów, chóry (...), orkiestrę i dwoje
organów, chorałowa tradycja splata się z neotonalną, współczesną tkanką dźwiękową w sposób niemal «oczywisty». Drugą
część koncertu wypełnił utwór szczecinianina, profesora szczecińskiej filii Akademii Muzycznej w Poznaniu, Marka Jasińskiego Da pacem Domine. Interesujący efekt dało zestawienie obu dzieł, utrzymanych w krańcowo odmiennych estetykach.
Da pacem Domine Jasińskiego przywodzi na myśl grecką tragedię, z jej posępną koturnowością i chwilami może nieco rażącym patosem. To, co u Łukaszewskiego wyrażone jest sugestywnym szeptem, u Jasińskiego przybiera postać patetycznej
oracji (...). Ważną zaletą utworu jest jego zwarta, logiczna konstrukcja. Duże brawa należą się wykonawcom (...). Tegoroczny
koncert inauguracyjny po raz pierwszy transmitowały bezpośrednio europejskie radiofonie. Słowem: «Gaude Mater!» - bo
jest z czego”.
Anna Ignatowicz, „Gaude Mater” w Częstochowie, „Ruch Muzyczny” 1996, nr 12
„Przejmujące wrażenie zostawił utwór częstochowianina Pawła Łukaszewskiego Vesperae pro defunctis (...). Dzieło to w bardzo udany sposób łączy elementy muzyki współczesnej z wielowiekową tradycją śpiewu liturgicznego. Napisane z rozmachem, przeniknięte jest zarazem nastrojem głębokiej zadumy, jakim emanują szczególnie partie wypełnione średniowiecznym chorałem gregoriańskim. Muzyka znakomicie uwydatnia znaczenie łacińskich hymnów (...). Czas pokaże, czy utwór
Pawła Łukaszewskiego zrobi karierę. Jego prawykonanie ma jednak duże szanse stać się jednym z wydarzeń tegorocznej
edycji festiwalu Gaude Mater”.
Wiesław Leszczyński, „Życie Częstochowy” 4-5 maja 1996
1997
„Tegoroczny VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater rozpoczął się w Częstochowie 1 maja; głównym
bohaterem koncertu inauguracyjnego był święty Wojciech (...). Prawykonanie Historii śpiewanej o życiu i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha Łuciuka stało się jednym z najznaczniejszych wydarzeń festiwalu (...). Partia mezzosopranu, realizowana
w prawykonaniu przez obdarzoną bardzo bogatym kolorystycznie i ekspresyjnym głosem Katarzynę Suską-Zagórską, to
głos ducha towarzyszącego bohaterowi przez całe jego życie. Niebiański tenor Krzysztofa Szmyta, jak zwykle imponującego wspaniałym brzmieniem i znakomitą dykcją, to liryczny głos św. Wojciecha. Ciepły i obiektywny baryton Józefa
Fraksteina pełnił rolę narratora. Partie chóralne, bez zarzutu realizowane przez Chór Polskiego Radia w Krakowie, są oparte głównie na fakturze homofonicznej (...). Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej pod dyrekcją Jerzego Koska spisała się
znakomicie, zwłaszcza w partiach blachy (...). Kolejny koncert chóralny okazał się prawdziwym wydarzeniem. Niemiecki
Mottetenchor Pforzheim (...) zachwycił zarówno w dawnych motetach Gabrielego i Bacha, nowszych - bardzo interesujących - Mendelssohna i Brucknera jak i zupełnie najnowszych (...). Pięknej, ciemnej barwy chóru ani razu nie zmąciły częste
wejścia sopranów w bardzo wysokich rejestrach, za każdym razem punktowe, bez tak częstych w wykonaniach motetów
poślizgów i podjazdów. Wszystkie przebiegi szesnastkowe bardzo wyraźne, kulturalne fortissimo w utworach romantycznych (...). Wręczenie nagród II Konkursu Młodych Kompozytorów “Musica Sacra ‘96” odbyło się przed jednym z ważniejszych
koncertów festiwalowych, poświęconym prawykonaniom polskich utworów sakralnych (...). Festiwal coraz bardziej kieruje
się w stronę współczesnej muzyki sakralnej”.
Aldona Czechak, Majowe Sacrum, „Ruch Muzyczny” 1997, nr 14
„Koncertem w Bazylice Jasnogórskiej Liturgii św. Jana Złotoustego Aleksandra Grieczaninowa zakończył się wczoraj VII
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Zamykająca festiwal kompozycja była wyjątkową gratką dla
melomanów. Po raz pierwszy została wykonana w Polsce. Nadto utwór, który powstał w tradycji religijnej muzyki prawosławnej, gdzie kanonem są wykonania a cappella, miał akompaniament instrumentalny. Podczas tegorocznego festiwalu
miały miejsce prawykonania kilku utworów, w tym skomponowanych specjalnie na Gaude Mater. W kościele seminaryjnym
można było wysłuchać dzieł Marka Jasińskiego, Marcina i Pawła Łukaszewskich, Józefa Świdra, Romualda Twardowskiego.
Częstochowianie jako pierwsi mogli wysłuchać Historii śpiewanej o życiu i męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha profesora
Juliusza Łuciuka. Program festiwalu był nie tylko bogaty, ale i oryginalny. Dodatkowymi atrakcjami były przedstawienia
Sceny Plastycznej KUL Leszka Mądzika i możliwość spotkania się i podyskutowania z twórcą tego teatru”.
(JS), „Gaude Mater” za rok, „Trybuna Śląska” 1997, nr 105
109
1998
„Niezwykle atrakcyjnie pod względem programowym i wykonawczym zapowiada się nadchodzący VIII Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater (...). W festiwalu uczestniczyć będą zespoły i soliści z 14 krajów świata: Grecji, Austrii,
Niemiec, Włoch, Francji, Rumunii, Bułgarii, Litwy, Białorusi, Turcji, Wielkiej Brytanii, Słowacji, USA, Urugwaju i z Polski (...).
Wielki koncert inauguracyjny mieć będzie miejsce w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Rodziny, gdzie wykonana zostanie
Missa Solemnis L.v. Beethovena (...). Wśród licznych, interesujących propozycji festiwalowych na uwagę zasługuje Koncert
Polskich Prawykonań Sakralnych w Kościele Seminaryjnym, połączony z prezentacją tegorocznych laureatów Konkursu
Młodych Kompozytorów Musica Sacra”.
Andrzej Grądman [†], Festiwalowe prognozy, „Gazeta Częstochowska” 1998, nr 14
„Szczególny – indywidualny – sukces odniósł częstochowski kompozytor Paweł Łukaszewski. Jego Missa pro Patria stanowiła inaugurację liturgiczną festiwalu (...). – Nieczęsto spotykałam się z tym, żeby uczestnicy mszy bili brawa na jej zakończenie
- mówi dyrektor Gaude Mater Małgorzata Nowak. Tak było właśnie w bazylice. Missa pro Patria zakończyła się prawdziwym
aplauzem, a Łukaszewski chyba pięć razy wychodził do ukłonów. Świadectwo tego uznania jak i całą mszę nagrywała Telewizja Polska.”
Tadeusz Piersiak, Muzyczne triumfy, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 103
„Oratorium, wykonane w środowy wieczór w Bazylice na Jasnej Górze, trwało ponad trzy godziny. Wypadło więc monumentalnie (...). Mesjasz przez samą rangę utworu oraz dzięki wykonawcom stał się godnym akcentem na finał Gaude Mater.
Grała znana w świecie orkiestra Sans Souci Berlin. Śpiewały znakomite chóry: Schola Cantorum Gedanensis (...), a blasku
dodały brytyjskie sławy wokalistyki: Ruth Holton, William Purefoy, Joseph Cornwell i Colin Campbell (...). Bardzo bogate
i różnorodne były oferty muzyczne, wśród których oryginalnością wybijał się koncert muzułmański. Festiwal przyniósł też
przynajmniej dwie interesujące wystawy: ikon i plastyki maryjnej oraz wspomniany już spektakl Kir Sceny Plastycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierowanej przez Leszka Mądzika. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude
Mater stał się po prostu na przestrzeni lat cenioną i godną zaufania imprezą. Jego VIII edycja w pełni potwierdziła markę,
a dodatkowej sławy przysporzą nagrania radiowe i telewizyjne, których dokonano podczas festiwalu. Oby procentowało to,
zaskarbiając imprezie nowych przyjaciół w kraju i poza granicami”.
Tadeusz Piersiak, Pod żaglami Gaude Mater, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 107
1999
„W minionych latach odbyło się już osiem edycji, podczas których festiwal dał się poznać jako znakomita impreza kulturalna
o interdyscyplinarnym obliczu, prezentująca zarówno dzieła światowej literatury muzycznej, a także jako jedyna w Polsce
promująca sakralną twórczość rodzimych kompozytorów poprzez składanie zamówień, organizację koncertów polskich
prawykonań sakralnych i ogólnopolskich konkursów kompozytorskich na utwór o tematyce religijnej, przeznaczonych dla
twórców młodego pokolenia. Poprzez prezentację różnych kultur: chrześcijańskiej (zarówno katolickiej, jak i prawosławnej
i protestanckiej), żydowskiej i muzułmańskiej, spełnia ważną rolę w łamaniu barier i likwidowaniu uprzedzeń, jest miejscem ekumenicznego dialogu. W ciągu ośmiu minionych edycji festiwal zyskał wyjątkową rangę, cieszy się pochlebną
opinią krytyków muzycznych, muzykologów, teoretyków muzyki, kompozytorów, wykonawców i oczywiście publiczności,
tłumnie przybywającej na festiwalowe koncerty z całego kraju i zza granicy. Przypomnijmy kilka ubiegłorocznych wydarzeń festiwalu. W częstochowskich kościołach i salach koncertowych zabrzmiały wówczas dźwięki najznamienitszych dzieł
światowej literatury muzycznej, m.in. Missa solemnis L. van Beethovena i oratorium Mesjasz G.F. Haendla. Wydarzeniem była
liturgiczna inauguracja festiwalu, podczas której prawykonana została Missa pro Patria Pawła Łukaszewskiego. Odbyły się
koncerty muzyki cerkiewnej, muzułmańskiej, prezentacje chorału gregoriańskiego, muzyki dawnej i współczesnej, w tym
tradycyjnie - koncerty muzyki polskiej i polskich prawykonań sakralnych. Festiwalowi towarzyszyły wystawy malarstwa
i spektakle teatralne”.
Marcin Łukaszewski, Wkrótce Festiwal „Gaude Mater”, „Niedziela” 1999, nr 17
„Trwający sześć dni IX Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater zakończył się. Koncert finałowy zwieńczył występy tysiąca
artystów z trzech kontynentów (...). Jaki był ten festiwal? W ocenie warto chyba przyjąć podwójną optykę: kogoś, kto zdecydował się uczestniczyć w nim po raz pierwszy lub przyjechał do Częstochowy z zewnątrz, zwabiony programem, oraz
bywalca, który ma w pamięci poprzednie edycje Gaude Mater. Dla festiwalowego debiutanta Częstochowa żyła festiwalem. Wielkie żagle z hasłami Gaude Mater widoczne w mieście, zapowiedzi z głośników w Alejach, po trzy-cztery imprezy
dziennie... To wystarczająco, żeby się cieszyć. W programie różnorodność: obok koncertów prezentujących muzykę różnych
kultur i czołowych polskich wykonawców znalazły się wystawy i spektakl teatralny. Wydarzenia rozgrywały się w różnych
salach miasta - repertuar festiwalowy stał się więc małym przewodnikiem po centrum Częstochowy: teatr, filharmonia,
kilka kościołów z archikatedrą i bazyliką jasnogórską włącznie. Profesjonaliści zwrócą uwagę na seminarium poświęcone
muzyce wyjątkowo licznie w tym roku obsadzone. Debiutant uzna w każdym razie dziewiątą edycję Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki sakralnej za bardzo udaną. Bywalec Gaude Mater przyzna mu rację, patrząc na liczbę i jakości prawykonań.
Ten rok przyniósł ich wyjątkowo dużo. Niektóre - jak Missa Festiva Józefa Świdra czy Psalmy Dawidowe Leszka Możdżera pisane były specjalnie na tę okazję. To znakomicie świadczy o miejscu Gaude Mater w polskim życiu muzycznym. Podkreślić
też wypada poziom koncertów prawykonań polskich z ciekawymi propozycjami konkursowymi młodych kompozytorów,
jak i uznanych sław (...). Gaude Mater przez dziewięć lat swojego trwania stało się ważną wizytówką Częstochowy nie tylko
w Polsce, ale i w świecie”.
Tadeusz Piersiak, Niedosyt muzycznego święta. Po Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, „Gazeta Wyborcza”
10 maja 1999
110
„W dniach 1 - 6 maja 1999 Częstochowa była miejscem wielkiego wydarzenia - IX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater, imprezy zaliczanej do ścisłej czołówki polskich festiwali po Warszawskiej Jesieni i Wratislavia Cantans.
Festiwal Gaude Mater może poszczycić się osiągnięciami, które odróżniają go od innych festiwali: kładzie nacisk przede
wszystkim na prezentację muzyki sakralnej, szczególnie polskiej, promuje młodych kompozytorów, organizuje koncerty
polskich prawykonań sakralnych. Głównym organizatorem imprezy jest Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie ze swoim szefem - Małgorzatą Zuzanną Nowak. Oto okazuje się, że znakomicie korespondują ze sobą muzyka,
plastyka i teatr. Wśród dziedzin muzycznych - muzyka poważna i jazz, muzyka chrześcijańska i islam, muzyka współczesna
i dawna. Różnorodność festiwalu sprawia, że jest on atrakcyjny dla każdego odbiorcy”.
Marcin Łukaszewski, Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, „Niedziela” 1999, nr 21
2000
„Piętnaście koncertów, spektakle teatralne, liczne wystawy oraz seminaria złożyły się na X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, który odbył się w dniach 1–6 maja w Częstochowie. Organizatorzy przygotowali program godny
podwójnego jubileuszu: 2000-lecia chrześcijaństwa i dziesiątej edycji festiwalu. W programie koncertów znalazła się muzyka sakralna różnych epok, od chorału po dzieła najnowsze. Na koncercie inauguracyjnym wykonane zostało Credo Krzysztofa Pendereckiego pod batutą kompozytora, na finałowym – prawykonania Pieśni pielgrzymów Edwarda Bogusławskiego
i Chrystus Pantokrator Juliusza Łuciuka. Podczas festiwalu brzmiała również muzyka cerkiewna, żydowska, pieśni gospel
i spiritual, a także polskie pieśni maryjne. To, co było na Gaude Mater najważniejsze i chyba najciekawsze – to prawykonania
muzyki sakralnej kompozytorów polskich. Doliczyłem się kilkunastu, co jest ewenementem na festiwalu nieukierunkowanym przecież na muzykę współczesną (...). Różnorodność programowa i wysoki poziom artystyczny pozwala umieścić
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w ścisłej czołówce imprez muzycznych w Polsce. O jego randze
świadczą także festiwalowi goście – na koncertach pojawiali się m.in. prymas Polski kardynał Józef Glemp i biskupi zebrani
3 maja na Jasnej Górze, premier Jerzy Buzek z małżonką, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
władze Częstochowy i województwa śląskiego, częstochowscy parlamentarzyści (...).Spośród festiwalowych prawykonań
największe wrażenie zrobiły na mnie znane już z płyty Acte Préalable Antiphonae Pawła Łukaszewskiego, siedem utworów
na chór a cappella wykonanych (po raz pierwszy jako cykl) przez niezrównany Polski Chór Kameralny Schola Cantorum
Gedanensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Kontemplacyjne dzieło przywodzi na myśl średniowieczne śpiewy, a konsonansowa harmonika w połączeniu z przejrzystą formą sprawia, że podziwiamy nie tylko kunszt kompozytora, ale i tradycyjnie rozumiane piękno brzmienia, uwznioślające gorącą modlitwę”.
Paweł Markuszewski, „Muzyka 21” 2000, nr 3
„Jubileuszowa, dziesiąta edycja Festiwalu przypadła w szczególnym czasie przeżywanego Roku Świętego, toteż nic dziwnego, że stała się ona z jednej strony okazją do pewnych podsumowań, z drugiej zaś do jeszcze mocniejszego zaakcentowania
przez muzykę jedności i przyjaźni między narodami. Idea ukazywania piękna muzyki i sztuki religijnej w jej najszerszym,
ogólnoludzkim wymiarze stanęła przed dziesięcioma laty u zrębów powoływanego do życia Festiwalu i przez wszystkie
lata jego funkcjonowania kształtowała jego coraz to bogatszy program. Nie inaczej było w tegorocznej, jubileuszowej
edycji. (...) Na tegoroczny koncert inauguracyjny, dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w 80. rocznicę urodzin,
wybrano dzieło monumentalne, godne uczczenia tego, jak i dwu wymienionych wcześniej jubileuszy. Dziełem tym było
siedmioczęściowe Credo Krzysztofa Pendereckiego (...). Zanim jednak zabrzmiało Credo, w którego Crucifixus stanowiącym
rdzeń dzieła wykorzystane zostały tematy polskich pieśni wielkopostnych - Ludu, mój ludu i Któryś za nas cierpiał rany, zgromadzeni na koncercie wspólnie dokonali refleksji nad dziesięcioma minionymi latami istnienia Festiwalu oraz wysłuchali
gratulacji przybyłych na inaugurację gości. «10 lat Festiwalu Gaude Mater to ponad 200 imprez: koncertów, wystaw, spektakli teatralnych. To prawie 10 tys. wykonawców ze wszystkich kontynentów, z kilkudziesięciu krajów świata. To 130 solistów,
140 chórów, to ponad 50 koncertów kantatowo-oratoryjnych, i co dla nas, organizatorów najważniejsze - to 70 polskich
prawykonań muzyki, ale oprócz tych cyfr Festiwal Gaude Mater ma rzecz najważniejszą: od wielu lat tę samą ideę zbliżania
różnych kultur, różnych religii. Poprzez dziesięć lat stał się częstochowski Festiwal pomostem między wykonawcami ze
Wschodu i Zachodu, z Północy i Południa, stał się płaszczyzną porozumienia różnych narodów» - podsumowała dyrektor Festiwalu, Małgorzata Zuzanna Nowak. Wyjątkowo uroczysty charakter miało wręczenie nagród laureatom V Konkursu
Młodych Kompozytorów Musica Sacra”.
Margita Kotas, Festiwal pod znakiem jubileuszy, „Niedziela” 2000, nr 20
„Odmienność i niepowtarzalność festiwalu Gaude Mater polega na tym, że zgodnie z zamysłem twórców prezentuje on
muzykę wszystkich bez wyjątku religii i wyznań, różnych epok i kultur z Europy, Azji, Dalekiego Wschodu, Afryki i kontynentu amerykańskiego (...). Tegoroczny, jubileuszowy festiwal Gaude Mater objął swym programem w sposób szczególny
współczesną twórczość kompozytorów polskich. Spośród 15 koncertów aż 5 poświęconych zostało prezentacji ich dzieł,
w tym wielu prawykonań dedykowanych idei festiwalu. Na koncercie inauguracyjnym w Bazylice Jasnogórskiej zabrzmiało
monumentalne Credo Krzysztofa Pendereckiego poprowadzone przez niego osobiście z udziałem jego Orkiestry Festiwalowej, mieszanego i chłopięcego chóru Filharmonii Krakowskiej i kwintetu solistów wokalnych. Miarą znaczenia festiwalu
- uznanego za jedno z najważniejszych wydarzeń artystyczno-kulturalnych w kraju - było to, że na koncert inauguracyjny przybył premier Jerzy Buzek z żoną. Podobnie koncert finałowy festiwalu wypełniło prawykonanie Pieśni pielgrzymów
Edwarda Bogusławskiego oraz potężne oratorium Chrystus Pantokrator Juliusza Łuciuka, które kompozytor tworzył z myślą
o Jubileuszu Roku 2000, dedykując je pamięci swych rodziców”.
Andrzej Grądman [†], Festiwal „Gaude Mater” w Częstochowie. Muzyczne spotkanie świata, „Nowy Dziennik”
14 kwietnia 2000
111
2001
„Uczestniczyłem w Gaude Mater po raz drugi, mając w pamięci ubiegłoroczną, jubileuszową edycję, zorganizowaną
z wielkim rozmachem i obfitującą w wybitne wydarzenia muzyczne. Z lektury programu wynikało, że tegoroczna edycja
Festiwalu będzie skromniejsza – jechałem więc do Częstochowy z pewną obawą i niepokojem, czy aby uda się organizatorom stworzyć imprezę równą poziomem poprzedniej edycji Festiwalu Gaude Mater. Udało się! Opuszczałem Częstochowę
oczarowany. Imprez festiwalowych było wprawdzie nieco mniej niż w roku ubiegłym, ale niemal każdy koncert był wybitnym wydarzeniem, jakich w mieście pod Jasną Górą nie spotyka się zapewne zbyt często. Wysoki poziom koncertów szedł
w parze z perfekcyjną organizacją, a także ze wspaniałą, unikalną atmosferą częstochowskiego święta muzyki sakralnej.
Bowiem Gaude Mater ma w sobie jakąś moc, jakąś siłę, odczuwalną chyba wyraźnie przez wszystkich uczestników i gości
Festiwalu. Na czym ta siła polega? Chyba przede wszystkim na przekraczaniu granic. I nie chodzi o to, że Festiwal jest imprezą międzynarodową (gościł w tym roku artystów m.in. z Włoch, Rosji, Portugalii, Czech). Chodzi o jego otwarcie na sacrum
różnych religii, różnych kultur. Co roku odbywa się w Częstochowie koncert muzyki cerkiewnej (w tym roku cudowny Chór
im. Swiesznikowa z Moskwy), brzmi także chorał gregoriański, muzyka dawna i współczesna (dużo, zwłaszcza polskiej!),
ale również muzyka gospel i spiritual, a w tym roku nawet słynna rock-opera Jesus Christ Superstar. A więc: wielość kultur,
wielość gatunków, wielość form – a wszystko to w jednym celu: oddania poprzez muzykę sacrum, zbliżenia się do Boga czy
też do Absolutu”.
Paweł Markuszewski, Przekroczyć granice „Muzyka21” 2001, nr 6
„Po ubiegłorocznym, ze wszech miar jubileuszowym wydaniu Festiwalu, przyszedł czas na jego równie symboliczną kolejną
edycję. XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater wkroczył bowiem wraz ze swymi melomanami w XXI
wiek, wnosząc w niego prócz tradycji i piękna muzyki wartości nie do przecenienia we współczesnym świecie - ekumenizm
i otwartość na różne kultury i religie. Przez lata istnienia częstochowskiego Festiwalu prócz muzycznych tradycji Kościoła
katolickiego, prawosławnego i protestanckiego zaprezentowano m.in. muzykę muzułmańską, żydowską i andyjską. Tegoroczna edycja Gaude Mater - w ogłoszonym przez premiera J. Buzka Roku Kultury Polskiej - została decyzją rady programowej Festiwalu poświęcona muzyce polskiej, i ta właśnie w jego programie została w sposób szczególny wyeksponowana.
Nie oznaczało to jednak nieobecności na Festiwalu muzyków zagranicznych. Ci przybyli do Częstochowy z 13 krajów, od
Rosji, przez Słowację, Czechy, Niemcy, Włochy, Portugalię, Francję, Rumunię, Stany Zjednoczone, Karaiby aż po Czarny Kontynent. Na koncert inauguracyjny poświęcony pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego złożyły się dwie słynne kantaty religijne - Te Deum Antona Brucknera i Te Deum Krzysztofa Pendereckiego, pierwszy patriotyczny utwór kompozytora,
w którego linii melodycznej zaklęta została tak bliska wszystkim Polakom pieśń Boże, coś Polskę. (Krzysztof Penderecki rozpoczął pracę nad Te Deum w 1979 r., inspirowany wyborem Polaka na Papieża, a kończył w 1980 r. pod wpływem wydarzeń
w Gdańsku). W festiwalowym wykonaniu dzieł Brucknera i Pendereckiego solistom: Bożenie Harasimowicz-Haas (sopran),
Katarzynie Suskiej-Zagórskiej (alt), Adamowi Zdunikowskiemu (tenor) i Romualdowi Tesarowiczowi (bas) towarzyszył Chór
Filharmonii Krakowskiej, przygotowany przez Jacka Mentela, oraz Orkiestra Sinfonia Varsovia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego”.
Margita Kotas, Piękno zbawi świat. XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, „Niedziela” 2001,
nr 19
„Festiwal rozpoczął się we wtorek z bardzo wysokiej nuty. Koncert inauguracyjny w Bazylice Jasnogórskiej poprowadził
jako dyrygent Krzysztof Penderecki. Mistrz – ogłoszony na ubiegłorocznych targach muzycznych w Cannes Największym
żyjącym Kompozytorem – wystąpił z Orkiestrą Sinfonia Varsovia, której dyrektoruje od kilku lat (...). Każdy z liczących się festiwali najbardziej szczyci się prawykonaniami. W tym roku pierwsze przypadło na moment inauguracji liturgicznej Gaude
Mater, także w bazylice. Msza Bogucka napisana przez Jana Oleszkowicza w 1998 roku, wygrała konkurs z okazji 600-lecia
parafii Bogucice w Katowicach. Wtedy była napisana na sopran, alt, chór mieszany i organy, ale dla Gaude Mater kompozytor rozpisał partię organową na orkiestrę kameralną. Jak zapewniał – starał się napisać muzykę podniosłą, ale przystępną,
która sprzyjałaby modlitwie i kontemplacji religijnej. O stworzenie tego klimatu zadbali wykonawcy: Agnieszka Mikołajczyk, Anna Radziejewska oraz jeden z najbardziej wszechstronnych chórów Europy – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis Jana Łukaszewskiego wraz z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Częstochowskiej pod batutą Jerzego Swobody. Poprzedzany znakomitymi recenzjami Rosyjski Państwowy Chór Akademicki im. Swiesznikowa przyjechał z Moskwy
po wielu zabiegach organizatorów. W 1998 roku w Hajnówce na głośnym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej zdobył wszystkie
nagrody. W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego zademonstrował swoją potęgę (...)”.
Tadeusz Piersiak, Niech muzyka trwa wiecznie, „Gazeta w Częstochowie” 2001
„Koncert finałowy, podczas którego w Bazylice Jasnogórskiej zabrzmiało Requiem Giuseppe Verdiego, zakończył XI edycję
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Soliści: Barbara Kubiak (sopran), Anna Lubańska (alt), Ryszard Minkiewicz (tenor) i Piotr Nowacki (bas) z towarzyszeniem Chóru Polskiego Radia w Krakowie, Chóru Akademickiego
Politechniki Częstochowskiej Collegium Cantorum oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją
Antoniego Wita zgotowali słuchaczom prawdziwą ucztę duchową. W historycznych murach zabrzmiało bowiem dzieło
monumentalne, które mimo iż wyszło spod ręki jednego z najwybitniejszych twórców XIX-wiecznej opery, jest utworem
na wskroś sakralnym. Owacjom nie było końca - częstochowskim melomanom najwyraźniej nie było w smak, że na kolejną
edycję Festiwalu, stanowiącego prawdziwą perłę w kalendarzu imprez kulturalnych miasta, trzeba będzie czekać cały rok
(...). Tradycyjnym, a zarazem podniosłym wydarzeniem był Koncert muzyki polskiej, podczas którego nagrodzeni zostali laureaci Konkursu Młodych Kompozytorów Musica Sacra na utwór sakralny na chór mieszany a cappella. Organizatorzy Konkursu: Stowarzyszenie Musica Sacra wraz z Chórem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
i Ośrodkiem Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie co roku zapraszają do wysłuchania nagrodzonych kompozycji
(...). 3 maja, jak co roku, w kościele seminaryjnym poza trzema nagrodzonymi kompozycjami usłyszeć można było utwory
112
Juliusza Łuciuka, Romualda Twardowskiego - prawykonanie Lauda Sion, Pawła Łukaszewskiego, Mariana Borkowskiego,
Józefa Świdra - prawykonanie Te Deum i Marka Jasińskiego - prawykonanie Jubilate Deo. Zgodnie z tradycją, nagrodzone
utwory na chór a cappella zostały mistrzowsko wykonane przez specjalizujący się już od lat w «konkursowych» prawykonaniach Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego (...). Trudno byłoby nie
docenić znaczenia częstochowskiego Festiwalu dla dziedzictwa narodowego Polski. Przez 11 lat istnienia zdążył bowiem
zapracować na swą renomę nie tylko wśród imprez muzycznych w kraju, ale i poza jego granicami. Tego roku wkroczył wraz
ze swymi wykonawcami, kompozytorami i słuchaczami w XXI wiek i nie można sobie wyobrazić, by mogło go kiedykolwiek
zabraknąć”.
Margita Kotas, Wiatr na żaglach Panu śpiewa. XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, „Niedziela” 2001, nr 20
2002
„Wielkim wydarzeniem tegorocznej dwunastej edycji częstochowskiego festiwalu była uroczysta inauguracja w Bazylice
Jasnogórskiej, podczas której zabrzmiały dźwięki Missa pro pace Wojciecha Kilara, dzieła przygotowanego przez artystów
Filharmonii Śląskiej pod kierownictwem Mirosława Jacka Błaszczyka. Mogę śmiało dokonać oceny tego wykonania, bowiem byłam świadkiem prawykonania mszy w Filharmonii Narodowej w styczniu 2001 roku, podczas obchodów 100-lecia
tej instytucji. Festiwalowe wykonanie dzieła Wojciecha Kilara było równie znakomite, jak to warszawskie, a jego autorzy –
muzycy i chórzyści Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka, a także soliści, zachwycili kunsztem i profesjonalizmem. Na twarzy kompozytora, obecnego w Jasnogórskiej Bazylice, można było dostrzec nie tylko wielkie wzruszenie, ale także radość (...). Wielkim wydarzeniem była inauguracja liturgiczna festiwalu, również mająca miejsce w Bazylice Jasnogórskiej. Tradycyjnie już drugiego dnia przed południem na Jasnej Górze, gromadzą się niemal wszyscy artyści,
uświetniający festiwal swymi występami, i bez względu na wyznawaną wiarę uczestniczą w tej uroczystej inauguracji. Tego
dnia byliśmy świadkami prawykonania Mszy Regina caeli Romualda Twardowskiego, dzieła przejmującego głębią wyrazu,
uduchowionego, a zarazem niezwykle pięknego w swej prostocie. Dzieło to, wzorcowo wykonane przez Chór Politechniki
Śląskiej pod dyrekcją Czesława Freunda, już w tej chwili stanowi klejnot polskiej muzyki sakralnej”.
Małgorzata Dybowska, Janusz Jadczyk, Kunszt i emocje. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater,
„Życie Częstochowy” 10 maja 2002
„Dwunasta edycja Gaude Mater rozpoczęła się mocnym akcentem – wykonaniem w Bazylice Jasnogórskiej Missa pro pace
Wojciecha Kilara (...). Festiwal upłynął – jak zawsze – pod znakiem promocji muzyki polskiej. Bowiem tradycją stało się już,
że Gaude Mater inauguruje wielkie dzieło znanego polskiego kompozytora. Podczas poprzednich edycji festiwal otwierał
dwukrotnie Penderecki. Tym razem – Kilar. Być może w przyszłości dołączy do tego grona Henryk Mikołaj Górecki. Muzyka
polska obecna była jeszcze podczas dwóch wieczorów – koncertu muzyki polskiej, który zawsze ma miejsce w dniu 3 maja
w Kościele Seminaryjnym i koncertu finałowego w Bazylice Jasnogórskiej. Ideą przewodnią obu tych imprez są prawykonania (...). Występ Cameraty Silesia ukazał różnorodność polskiej współczesnej muzyki chóralnej. Usłyszeliśmy utwory
utrzymane w stylistyce tradycyjnej (Pokrzywińska), neotonalnej (Łuciuk, Pasternak), konwencji nowszej brzmieniowo, miejscami pozbawionej właściwości tonalnych (Bogusławski, Nawrocka, Moss, Dziadek), aż po utwory sonorystyczne, nasycone
energetycznie (Borkowski) i eksperymentalne, traktujące chór niemal instrumentalnie (Gabryś) (...). Drugim trzonem festiwalowego programu jest muzyka epok minionych. Warto odnotować znakomity Zespół Muzyki Dawnej Dekameron prowadzony przez Tadeusza Czechaka, który – z udziałem Anny Mikołajczyk-Niewiedział i Chóru Muzykologii UKSW – wykonał
pieśni pielgrzymów średniowiecznej Hiszpanii. Interesujący był występ szwajcarskiego zespołu Musica Fiorita pod dyrekcją
Danieli Dolci, prezentującego dzieła Johanna Melchiora Glettle’a i Camilli de Rossi detta la Romana. Wydarzeniem był koncert oratoryjny, podczas którego zabrzmiała Mała msza uroczysta G. Rossiniego, wspaniale wykonana przez międzynarodową obsadę solistów (Camilla Johansen – sopran, Ruth Peel – alt, Michael Bennett – tenor, Dean Robinson – bas), oraz Polski
Chór Kameralny Scholę Cantorum Gedanensis i towarzyszących im na fortepianach Tamarę Granat i Waldemara Malickiego
oraz Ryoko Morooka na fisharmonii. Całość poprowadził szef gdańskiej Scholi Cantorum – Jan Łukaszewski”.
Marcin Łukaszewski, Gaude Mater. Współczesnej polskiej kultury muzycznej odsłona dwunasta, „Quo Vadis”
2002, nr 1
„Dwa wspaniałe prawykonania muzyki polskiej można było usłyszeć 6 maja podczas koncertu finałowego w Bazylice Jasnogórskiej. Obok bowiem Te Deum Hectora Berlioza wykonano Litanię do św. Klemensa na sopran, chór mieszany i orkiestrę smyczkową Pawła Łukaszewskiego oraz Stabat Mater na chór mieszany i orkiestrę Marka Jasińskiego (...). Do udanych
przedsięwzięć festiwalowych należy zaliczyć prapremierę widowiska plenerowego Rzecz o Franciszku, na motywach powieści Zofii Kossak-Szczuckiej Bez oręża, przygotowanego niemalże częstochowskimi siłami. Przedstawienie opowiadające o dziecięcych krucjatach w obronie Grobu Pańskiego, wystawione przed katedrą, zachwyciło tych wszystkich, którzy
zdecydowali się spędzić ten wieczór w niecodziennej «sali widowiskowej». Spektakl, do którego muzykę napisał Krzysztof
Suchodolski, wyreżyserowała Katarzyna Deszcz, a scenografią opatrzył Andrzej Sadowski. Prócz aktorów scen częstochowskiej i katowickiej w przedstawieniu wzięła udział setka małych śpiewaków z Chóru Chłopięcego OPK Gaude Mater, Chóru
Dziecięcego PSM I st. w Częstochowie i Dziewczęcego Zespołu Wokalnego Subito, przygotowanych przez Mariolę Jeziorowską. Należy mieć nadzieję, iż widowisko to będzie początkiem nowej festiwalowej tradycji (...). Bardzo ważnym głosem na
temat przyszłości muzyki liturgicznej w polskim Kościele była dyskusja panelowa Między dokumentami a praktyką, z udziałem ks. prof. Kazimierza Szymonika z UKSW w Warszawie, ks. dr Andrzeja Zająca ze Stowarzyszenia Muzyków Kościelnych
i dr. Remigiusza Pośpiecha z Uniwersytetu Opolskiego, którą poprowadził red. Jan Pospieszalski. Zgromadzeni na dyskusji
jednogłośnie wyrazili troskę o stan polskiej muzyki liturgicznej i zapowiedzieli, iż ta dyskusja jest zaledwie preludium do
podejmowanych na jej rzecz działań”.
Margita Kotas, W służbie polskiej muzyki sakralnej, „Niedziela” 2002, nr 20
113
2003
„Zbigniew Pawlicki, zapowiadający koncert inauguracyjny Gaude Mater, nazwał wykonanie wiekopomnego dzieła w obecności jego autora świętem całej kultury. Mowa oczywiście o Pasji wg św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego. Kompozycja,
którą sam autor uznał za szczytowe dokonanie swojej dotychczasowej kariery, otworzyła wczoraj w Bazylice Jasnogórskiej
XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej. Wykonanie było prezentem dla autora na jego 70. urodziny. Po odbiór
tego prezentu Krzysztof Penderecki przyjechał specjalnie, zmieniając wcześniejsze plany. Utwór, który w 1966 roku uznany
został za wydarzenie światowej muzyki, był też wydarzeniem wczorajszego programu festiwalowego”.
Tadeusz Piersiak, Wejście z pasją, „Gazeta Wyborcza. Częstochowa”, 2-4 maja 2003
„Tegoroczny Festiwal znaczony był trzema wielkimi jubileuszami, nie mogło więc zabraknąć na nim wydarzeń związanych
z ich obchodami. Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II dedykowany był w 25. rocznicę pontyfikatu koncert Dzielmy się chlebem. To multimedialne widowisko, powstałe z inicjatywy i pod artystyczną dyrekcją Marcina Pospieszalskiego, zgromadziło
w częstochowskiej filharmonii tłumy słuchaczy, którzy przybyli nie tylko, by posłuchać różnorodnych nurtów muzyki chrześcijańskiej, ale i raz jeszcze zastanowić się nad słowami Ojca Świętego wypowiedzianymi podczas jego ostatniej wizyty
w Polsce (...) W hołdzie Ojcu Świętemu dedykowany był również koncert muzyki polskiej, podczas którego co roku wręczane są nagrody kolejnej edycji Konkursu Młodych Kompozytorów Musica Sacra. W tegorocznej, VIII edycji nie przyznano
nagrody I. Nagrodę II otrzymał Seweryn Ścibior (Kyrie), a III nagrodę ex aequo przyznano Sławomirowi Opalińskiemu (Psalm
144) oraz Jerzemu Wołosiukowi (Psalm 137). Ponadto jury wyróżniło Łucję Szablewską (Gloria) i Ewelinę Wdziękońską (Dolorosa). Podczas Festiwalu uczczono też dwóch wielkich kompozytorów świętujących 70. rocznicę urodzin - Krzysztofa
Pendereckiego i Henryka Mikołaja Góreckiego. Koncert dedykowany z inicjatywy Filharmonii Częstochowskiej mistrzowi
Pendereckiemu zainaugurował Festiwal w Bazylice Jasnogórskiej. W obecności Kompozytora-Jubilata zabrzmiało dzieło
wskazane przez niego samego, jako to, które pragnąłby, aby po nim zostało - Pasja wg św. Łukasza. Kilka dni później podczas koncertu w kościele seminaryjnym zabrzmiały dzieła Henryka Mikołaja Góreckiego, m.in. Totus Tuus, Amen i Salve Sidus
Polonorum, których Profesor, członek Rady Programowej Festiwalu, nieobecny w Częstochowie, wysłuchał drogą radiową.
Tą też drogą popłynęły do Kompozytora podziękowania od wykonawców i słuchaczy jego dzieł (...). Od trzynastu lat organizator Festiwalu - Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie jest gwarantem wysokiego poziomu swego muzycznego «dziecka». Mimo trudności, choćby malejącego z roku na rok budżetu, Festiwal podnosi swój poziom artystyczny
i co za tym idzie - cieszy się rosnącym uznaniem i zainteresowaniem. Niebagatelny udział w sukcesie ma - prócz dyrekcji
i pracowników częstochowskiego Ośrodka - festiwalowa Rada Programowa, w skład której wchodzą wybitni polscy kompozytorzy i muzykolodzy. Rosnąca renoma Festiwalu Gaude Mater sprawia, iż sprawą prestiżową dla wielu młodych twórców
i wykonawców staje się zaistnienie w festiwalowym programie, a i sam mistrz Penderecki za zaszczyt poczytuje sobie fakt,
że jego dzieła mogą rozbrzmiewać w Bazylice Jasnogórskiej. Tak to na przekór trudnościom częstochowski Festiwal Muzyki
Sakralnej nabiera wiatru w żagle”.
Margita Kotas, W hołdzie Ojcu Świętemu, „Niedziela” 2003, nr 20
„Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika zaprezentowała tym razem we wnętrzu kościoła ewangelicko-augsburskiego spektakl zatytułowany Bruzda. Rzecz ta, w sposób właściwy dla teatru Mądzika, posługuje się akcją alegoryczną, którą sam autor
w programie skomentował następująco: «Gleba jest miejscem bezpiecznym i dającym nadzieję. Ziarno w nią wrzucone ma
szansę przetrwania. Nie obumiera...». Słowa wielkiego uznania należne są gospodarzowi kościoła, ks. Marcinowi Hinzowi,
dla jego hartu, odwagi i wyrozumiałości wobec niecodziennej scenerii, wydarzeń i skutków, którym podporządkowano z
tej okazji wnętrze świątyni. Ostatni, trzeci tego wieczoru koncert miał miejsce w filharmonii z fenomenalnym zespołem
czarnoskórych (!) londyńczyków Visual Ministry Choir i pieśniami gospel w ich wykonaniu. Młodzież ponoć oszalała (...).
A na zakończenie – wielki finał z podobnie Wielką Mszą h-moll J. S. Bacha w międzynarodowym wykonaniu (...). Była to
wielka uczta muzyczna, godna rangi tego festiwalu”.
Andrzej Grądman [†], Festiwal „Gaude Mater”. Prawie bez pecha, choć trzynasty, „Kulisy Regionu. Tygodnik Częstochowski”, 14 maja 2003
2004
„Przez trzy świąteczne dni trwała w Częstochowie pierwsza część XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater. A kolejne trzy dni największej imprezy kulturalnej miasta jeszcze przed nami (...). Zespół Jauna Muzika zaprezentował bardzo interesujący zestaw utworów. Jeden z nich, współczesny, śpiewacy wykonali nie w zwartej grupie, ale
rozproszeni w różnych częściach świątyni. To ogromnie podniosło skalę trudności utworu, za to słuchaczom pozwoliło
odczuć niezwykły efekt pogłosu (...). Litewski zespół otrzymał stojące brawa od publiczności, złożonej w dużej części z gości
festiwalu. Brawa na stojąco sypnęły się też w niedzielę w filharmonii, gdzie przed szczelnie wypełnioną widownią śpiewał
Chór Wielkiej Synagogi z Jerozolimy. Żydzi przedstawili repertuar bardzo różnorodny, od pieśni synagogalnych, historycznych i współczesnych, po świeckie, zakończone hymnem izraelskim”.
Tadeusz Piersiak, Wrażenia po półmetku, „Gazeta Wyborcza Częstochowa”, 4 maja 2004, nr 103
„Paweł Łukaszewski jest członkiem rady artystycznej festiwalu Gaude Mater, inicjatorem rozstrzygniętego konkursu dla
młodych kompozytorów Musica Sacra i twórcą utworu, który miał swoje prawykonanie (...). Paweł Łukaszewski: «Gaude
Mater ma dla każdego coś. Natomiast pod względem prawykonań współczesnej polskiej muzyki sakralnej, to niewątpliwie
koncert z 3 maja jest wielkim wydarzeniem. To chyba jest numer 1 w Polsce. Częstochowa stwarza wyjątkową szansę młodym kompozytorom. Mogę im zazdrościć, bo kiedy byłem studentem, nie było konkursu, na który mógłbym wysłać utwór
religijny. Jeśli chodzi o inne prawykonania, to wystarczy spojrzeć na indeks towarzyszący programowi festiwalu, żeby przekonać się o ich liczbie i randze (...). Uważam, że to szczególny festiwal, w szczególnym miejscu. Przecież dla twórców nie bez
znaczenia jest, że ich utwory są wykonywane na przykład na Jasnej Górze. Tu dźwięk religijny ma swoją wyjątkową wartość.
114
To nie jest zwykła filharmonia (...). Poziom konkursu był bardzo wysoki. A ponieważ w przyszłym roku będzie miał jubileusz
- dziesiątą edycję, postanowiliśmy iść dalej i uczynić go międzynarodowym. Już od przyszłego roku (...). Zapraszam do jury
kompozytorów z Londynu, Niemiec i Łotwy lub Estonii (...). Mam nadzieję, że napłynie więcej partytur z Unii Europejskiej.
Wykonania nagrodzonych utworów działają bardzo mobilizująco na profesjonalistów (...). To chyba jedyny taki konkurs,
gdzie [utwory] są wykonywane przez renomowane zespoły. Są też nagrania, umożliwiające wydania płytowe czy emisję
w radiu. Również za granicą. BBC Singers - rewelacyjny zespół wykonywał kompozycję Macieja Zielińskiego. Utwór Macieja
Żółtowskiego z kolei wydany jest przez oficynę we Frankfurcie. Camerata Silesia, Jan Łukaszewski ze Schola Cantorum, oni
wszyscy czekają na te utwory, a te dzięki nim zaczynają żyć»”.
Tadeusz Piersiak, Mistrz słucha uczniów. Rozmowa o nowych kompozycjach sakralnych, „Gazeta Wyborcza Częstochowa”, 4 maja 2004, nr 103
„Za chwilę festiwalowe żagle stracą wiatr i to będzie prawdziwy koniec Gaude Mater. Ale tylko na rok. Te żagle rozwieszone
w Alejach, to – niestety – dla wielu częstochowian jedyny sygnał, że coś dzieje się w mieście. A szkoda, bo zakończony
w czwartek festiwal na uwagę z pewnością zasługiwał. Ważnym punktem był oczywiście spektakl Sceny Plastycznej KUL.
Jego twórca Leszek Mądzik wielokrotnie podkreślał, że w Częstochowie ma sprawdzoną publiczność, której sądy bierze
pod uwagę, przygotowując nowy spektakl. Tegoroczny Odchodzi... był wyjątkowo trudny interpretacyjnie. Wyłaniające się
z mroku obrazy ciężko było poskładać w spójną opowieść. Ale same w sobie były fascynujące – jak pożółkłe fotografie. Do
tego przenikające wokalizy Urszuli Dudziak. Prawdziwa uczta (...). Co do reszty programu – nie odbiegał od poziomu prezentacji z lat minionych. I to jest wyraz wysokiej oceny, bo kolejne edycje ustawiły poprzeczkę wysoko. Do czego też przywykliśmy i tylko odmienności na plus bądź na minus budzą nasze emocje. Może to niesprawiedliwe wobec organizatorów
wszelkich imprez, ale chyba oczywiste. Szczęśliwie odmienność na minus mogliśmy odnotować tylko jedną – Ars longa vita
brevis na inaugurację festiwalu. Mógł to być bardzo piękny koncert, wyszedł sztywny montaż słowno-muzyczny”.
Tadeusz Piersiak, Sześć dni ze sztuką. XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, „Gazeta Wyborcza Częstochowa”, 7 maja 2004, nr 106
2005
„W świecie waśni i wojen zbliżanie do siebie ludzi różnych kultur i wyznań przez muzykę to zadanie wielkiej wagi. 1 maja
II Symfonia Gustawa Mahlera Zmartwychwstanie zainaugurowała 15. Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie. 6 maja w Bazylice Jasnogórskiej zabrzmiało Quo vadis? Feliksa Nowowiejskiego – kantata na trzy glosy solowe, chór
mieszany, organy i wielką orkiestrę symfoniczną. Te dwa koncerty jak klamrą spięły imprezę, która swoim zasięgiem objęła
muzykę trzech największych monoteistycznych religii świata: chrześcijańskiej, żydowskiej i islamskiej. Festiwal miał bardzo
wymowny podtytuł – W hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Co roku od czternastu lat Częstochowa w początkach
maja zamienia się w europejskie centrum muzyki sakralnej. Odbywa się tam wtedy jeden z największych festiwali tego
typu w Polsce i jeden z niewielu takich w Europie. Jego zasadniczą ideą i wielką wartością jest zbliżanie do siebie kultur
i religii przez prezentowanie muzyki różnych wyznań (...). Istotną cechą festiwalu jest znaczny udział muzyki polskiej. Od
1993 r. stałym punktem programu są Koncerty Polskich Prawykonań Sakralnych, podczas których prezentowane są dzieła
twórców znanych i uznanych, jak Wojciecha Kilara, Henryka Mikołaja Góreckiego, Józefa Świdra, Mariana Sawy, Romualda
Twardowskiego, a także młodych i debiutujących (...). Odbywająca się po raz dziesiąty Musica Sacra w tym roku przekształciła się z konkursu ogólnopolskiego w międzynarodowy. Kompozycje do konkursu napłynęły m.in. z Czech, Francji, Kanady,
Korei, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Tajwanu, Ukrainy, USA, Polski, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Międzynarodowe jury zdecydowało, że I nagrodę otrzyma Bartosz Kowalski-Banasewicz (ur. 1977; Polska) za utwór Crucifixus... et resurrexit, II nagrodę
– Nicholas Paul Vines (ur. 1976; Australia) za utwór Ave Generosa, III nagrodę oraz Nagrodę Specjalną Polskiego Wydawnictwa Muzycznego dla najmłodszego laureata – Ulrich Alexander Kreppein (ur. 1979; Niemcy) za Agnus Dei, a IV – Olga Hans
(ur. 1971; Polska) za Litanię. Nagrodzone kompozycje zostały wykonane na koncercie prawykonań Muzyka pięciu kontynentów w kościele seminaryjnym. Tego samego wieczoru w kościele ewangelicko­augsburgskim wykonano misterium Stabat
Mater Włodzimierza Pawlika, składające się z jedenastu śpiewów gregoriańskich, ułożonych w formę nabożeństwa. Koncert połączono z wystawą fotografii Arkadiusza Gepcharda Drewniana architektura sakralna. Chorały śpiewał Chór Katedry
Warszawsko-Praskiej pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego, a partie solowe wykonywał Sebastian Gunerka. Improwizacje na
tematy gregoriańskie grał sam Pawlik, na co dzień pianista jazzowy”.
Klaudiusz Lisoń, Śpiew i muzyka Bogu ojców naszych, „Twoja Muza” 2005, nr 3
„Inauguracją liturgiczną Festiwalu była msza św. odprawiona przez bpa Jana Wątrobę, sufragana diecezji częstochowskiej
wraz z zaproszonymi księżmi. Oprawę muzyczną liturgii stanowiła skomponowana specjalnie na tę okazję przez zmarłego
kilka dni wcześniej Mariana Sawę Missa claromontana na chór mieszany, organy i kotły – utwór pełny charakterystycznych
dla tego kompozytora ciekawych pomysłów harmonicznych, osadzony w tradycji, a zarazem bardzo współczesny (...). Muzyka, która pozostaje w służbie wiary, powinna nas uczyć równocześnie tolerancji i otwartości, zachęcać do poznawania
innych religii, kultur. Myśli tej podporządkowany był wieczorny występ kierowanego przez Abdellaha Ben Said zespołu Fils
de Gnaoua z Maroka. Zostaliśmy wprowadzeni w świat islamu, ściślej mówiąc jednego z islamskich plemion Maroka. Występ ten ilustrował obyczaje i obrzędy plemienia Gnaoua, jego związki z islamem i rozwojem tej religii w północnej Afryce,
a złożyły się nań egzotyczne śpiewy i tańce z wykorzystaniem rekwizytów o wymowie symbolicznej oraz grą na oryginalnych instrumentach. Pierwszy na Festiwalu element egzotyki dał nam pojęcie o bogatych tradycjach muzyki islamskiej,
jej symbolice, jej pochodzeniu; niektóre symbole, jak choćby laska Mojżesza, okazały się zresztą wspólne dla trzech religii
obecnych na Festiwalu – chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Koncert w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego poświęcony był setnej rocznicy urodzin św. Faustyny Kowalskiej, a w jego programie znalazło się prawykonanie Misterium o Miłosierdziu Bożym „Jezu ufam Tobie” na sopran, baryton, dwa głosy recytujące, chór mieszany i orkiestrę Romualda Twardowskiego
(...). Utwór ten utrzymany jest w tradycyjnej stylistyce, jest to właściwie cykl pieśni przeplatanych recytacjami tekstów,
115
napisany z zamierzenia bardzo prosto, oparty na tonalnej harmonii (...). Jednym z ważniejszych wydarzeń trzeciego dnia
Festiwalu było seminarium – spotkanie ze współczesnymi twórcami muzyki sakralnej – prowadzone przez Marka Dyżewskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele trzech pokoleń polskich kompozytorów: Romuald Twardowski, Józef Świder,
Sławomir S. Czarnecki, Marek Jasiński, Juliusz Łuciuk, Paweł Łukaszewski i Bartosz Kowalski-Banasewicz. Marek Dyżewski
zadał zaproszonym kompozytorom szereg pytań dotyczących tworzenia przez nich muzyki religijnej: najpierw o ich stosunek do modlitewnych tekstów – w kontekście Platońskiej myśli, że śpiewak jest tłumaczem myśli poety. Były też pytania
o stosunek do tradycji, w szczególności o wpływ ogromnej i różnorodnej tradycji muzyki religijnej i jak się on godzi ze
spojrzeniem w przyszłość”.
Julita Kosińska, Dziś i jutro muzyki sakralnej, „Ruch Muzyczny” 2005, nr 12
„Kościół Podwyższenia Krzyża ma bardzo dobrą akustykę i gościnnego gospodarza. Dlatego festiwal Gaude Mater chętnie
organizuje tu koncerty. Na debiut w tym miejscu Misterium o Miłosierdziu Bożym, „Jezu, ufam Tobie” zgodził się znakomity
kompozytor, twórca z częstochowską kartą – Romuald Twardowski. W latach 1959-1965 prowadził w naszym mieście klasę
fortepianu w szkole muzycznej i był recenzentem miejscowej prasy. W koncercie wykonanych zostało 14 pieśni, które ukazały się na płycie CD Jezu, ufam Tobie wśród 20 pieśni i psalmów. Ale utwory te – jak informowała prelegentka Beata Młynarczyk – po raz pierwszy tu właśnie, w Częstochowie, wykonywane były przed publicznością. Kompozycje miały wielką
muzyczną prostotę. Słychać w nich było reminiscencje pieśni wykonywanych w kościołach przez wiernych. Przez moment
wydawało się, że to nie Chór Politechniki Śląskiej, a Zespół Pieśni i Tańca Śląsk śpiewa jakąś ludową muzykę. Ale też utwory
Twardowskiego nie mogły chyba mieć innego charakteru, bo dedykowane były św. Faustynie – przeżywającej tajemnice
katolicyzmu ogromnie prosto. W pieśniach wykorzystano fragmenty jej Dzienniczka, a cały koncert odbywał się w stulecie
urodzin świętej. Autor ma też nadzieję, że jego utwory spodobają się organistom i trafią do kościołów”.
Tadeusz Piersiak, Organistom się spodoba. Utwór dedykowany świętej Faustynie, „Gazeta Wyborcza” [Częstochowa]
4 maja 2005, nr 102
2006
„Im November des vergangenen Jahres wählte das künstlerische Gremium des Internationalen Festivals für Geistliche
Musik Gaude Mater dann einen der Programmvorschläge von Chefdirigent Sebastian Tewinkel aus und lud das Kammerorchester für 2006 ein. Unterstützt wird diese Konzertreise durch die Städtepartnerschaftsstelle der Stadt Pforzheim. Bürgermeister Gert Hager, Koordinatorin Susanne Schreck und Wenzel Philipp werden beim polnischen Konzertdebüt des
Südwestdeutschen Kammerorchesters dabei sein und sich außerdem zu Arbeitsgesprächen mit dem Stadtpräsidenten
und dem Kulturdezernenten Tschenstochaus treffen. Damit es auf der Reise nach Polen nicht bei einem einzigen Konzert
bleibt, bemühten sich die Beteiligten frühzeitig um Anschlusstermine. Durch die Unterstützung des Landratsamtes Enzkreis unter der Federführung von Jürgen Hörstmann gelang es, aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der Partnerschaft
des Enzkreises mit dem polnischen Myslowice, zwei weitere Konzerte in dieser Region zu verwirklichen. So reist das Orchester von Tschenstochau aus in die beiden etwa 100 Kilometer südlicher liegenden Städte Myslowice und Imielin weiter,
bevor von Krakau aus der Rückflug nach Stuttgart angetreten wird“.
Erste Polen-Reise des Kammerorchesters, „Pforzheimer Zeitung”, 27 kwietnia 2006
„Gaude Mater festival is a Częstochowa idea. It is rooted in the city’s long tradition of music at Jasna Góra, the Ars Chori Festival, and the big musical community in the city (...). Częstochowa has a reason to celebrate – it hosts an ecumenical event.
Its biggest value is the consistently implemented idea of bringing different cultures and religions closer to each other,
through presentation of music of different religions - Christianity, Judaism and Islam. Today the Częstochowa festival is
among the biggest musical events in Poland and among festival leaders in Europe (...). As a result, Częstochowa frequently
hosts premieres by both famous composers and young artists who are just starting their career. Gaude Mater Festival tradition includes Polish Sacred Music Premieres concerts that so far have brought about more than 130 premieres. Some of
them have been released on festival CDs, and most have been recorded by Polish Radio Two. The festival also promotes
young artists, through the Musica Sacra International Composer Copetition (...). Promotion of Jasna Góra music is a permanent part of the festival program. The music works collected at Jasna Góra are a true national treasure. For years, together
with the Kapela Jasnogórska Association, we have presented re-discovered works (...). These events are an integral part of
the festival. This diversity is the festival’s strength – a wide range of events attracts much audience, not only music fans (...).
We will start on May 1st with a concert on Jasna Góra, on the occasion of the 350th anniversary of vows of King John Casimir,
and will end on May 6th with A. Bruckner’s Grand Mass in F Minor. This year we will host more than 700 performers from
Armenia, Bulgaria, Estonia, Germany, Great Britain, Greece, Poland, Russia and Ukraine. The program will feature Gregorian
and Byzantine chants, Armenian, German and British music, and Eastern Orthodox singing: both ancient and contemporary music, including jazz, and numerous premieres. This year’s motto is «Common Roots of the Christian East and West» (...).
The audiences are greatly varied – Częstochowa residents, musicians, music experts from all over Poland, and a numerous
group of tourists and pilgrims. It should be remembered that Gaude Mater Festival is also a tourist product that increases
the attractiveness of Częstochowa”.
Go Tell It on a Mountain. Małgorzata Zuzanna Nowak, director of the International Festival of Sacred Music “Gaude
Mater” in Częstochowa, talks to Janusz Jadczyk, „The Warsaw Voice”, 23 kwietnia 2006
„Kolejny częstochowski festiwal Gaude Mater tym razem sięgnął do źródeł chrześcijańskiej Europy, pokazując wspólne religijne korzenie Wschodu i Zachodu. Ograniczenie się tylko do muzyki chrześcijańskiej ma uzasadnienie. W 2006 roku mija
15. rocznica VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie, gdzie Ojciec Święty Jan Paweł II zaznaczył: Po raz pierwszy
uczestniczą w nim licznie młodzi z Europy Wschodniej (...). Po długim okresie, w którym granice pozostawały właściwie zamknięte, Kościół w Europie może w końcu oddychać swoimi płucami (...). W 15. rocznicę słynnego spotkania młodych z Janem Paw-
116
łem II w Częstochowie w pierwszych dniach maja, wspólna Europa żyła ponownie «dwoma płucami», a muzyka, poczynając od Mieczysława Sołtysa – kompozytora lwowskiego, po Antona Brucknera – wiedeńskiego mistrza, stanęła ponad
wszelkimi podziałami”.
Klaudiusz Lisoń, XVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej w Częstochowie, „Twoja Muza” nr 3/2006
„Brawami i kwiatami nagrodzili słuchacze wtorkowe prawykonanie utworu i jego autora prof. Juliusza Łuciuka. Profesor
wielokrotnie komponował na zamówienie naszej filharmonii oraz współpracował z Gaude Mater. Jest też pierwszym laureatem naszego plebiscytu Najlepsi w kulturze. Po jego kompozycji w kościele seminaryjnym odbyło się kolejne prawykonanie – tym razem utworu Henryka Mikołaja Góreckiego. Oklaskiwani byli nie tylko kompozytorzy, ale również artyści Chóru
Polskiego Radia oraz Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis. Prawykonania odbyły się w ramach XVI
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater”.
AN, Brawa dla prof. Łuciuka, „Gazeta Wyborcza”, 4 maja 2006
„Ponad ośmiuset wykonawców zaprezentowało się na największej cyklicznej imprezie kulturalnej w Częstochowie.
W sobotę wybrzmiał ostatni akord XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Na finał w jasnogórskiej bazylice wykonana została monumentalna i piękna Wielka msza f-moll Antona Brucknera. Pod batutą Jerzego Swobody, do niedawna dyrektora artystycznego Filharmonii Częstochowskiej, wystąpili nasi symfonicy, kilkudziesięcioosobowy
Chór Filharmonii Śląskiej oraz soliści: Milena Ognyanova Georgieva – sopran (Bułgaria), Ewa Marciniec – alt, Adam Zdunikowski – tenor oraz Wojciech Gierlach – bas. Bohaterami wykonania byli śląscy chórzyści. To dzięki nim msza zabrzmiała
z taką mocą. Hasło XVI edycji najważniejszej imprezy kulturalnej w Częstochowie brzmiało «Muzyka Wschodu i Zachodu,
czyli w poszukiwaniu wspólnych korzeni chrześcijańskiej Europy». W programie zaznaczony został Jubileusz Ślubów Jana
Kazimierza, 250. rocznica urodzin Mozarta czy 140. rocznica śmierci o. Cyryla Gieczyńskiego – kompozytora z Jasnej Góry.
Nie zabrakło koncertu poświęconego pamięci Jana Pawła II, a także muzyki bizantyjskiej, ormiańskiej, jazzu, prezentacji
teatralnych i plastycznych. Łącznie wystąpiło w Częstochowie około 800 artystów z kilku krajów. „Gazeta” – tradycyjnie już
– była patronem medialnych festiwalu.
Tadeusz Piersiak, Muzyczne święto zakończone, „Gazeta Wyborcza”, 8 maja 2006
„Szesnasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater dobiegła końca. Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem: Wschód – Zachód. Uwagę skupiono na muzycznych związkach i wspólnych korzeniach obu odłamów
religii chrześcijańskiej. Częstochowskim koncertom, w których wystąpili artyści z Armenii, Bułgarii, Estonii, Grecji, Niemiec,
Polski, Rosji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii, towarzyszyły inne wydarzenia. Do najważniejszych zaliczyć należy wystawę Jerzego
Nowosielskiego, seminarium naukowe pt. Człowiek – Wiara – Kultura, której tematem było dziedzictwo kulturowe Wschodu
i Zachodu oraz konkurs dla młodych kompozytorów Musica Sacra. W tym roku nie przyznano pierwszego miejsca. Laureatów można było posłuchać w czasie koncertu prawykonań. Nie obyło się też bez akcentu polskiego. Zaprezentowana
została muzyka dawna, wydobyta z archiwów jasnogórskich oraz współczesna przygotowana specjalnie na festiwal. Gwiazdą imprezy był grecki Chór Bizantyjski prowadzony przez Lykourgosa Angelopulosa, a także chór z Wielkiej Brytanii – The
Holst Singers pod dyrekcją Stephena Laytona. Częstochowę odwiedziły także orkiestry kameralne (Wirtuozi Lwowa i grupa
z niemieckiego Pforzheim), chóry kameralne (Vox Clamantis z Estonii, Credo z Moskwy i Kitajewsiego Klasztoru z Kijowa)
oraz znane sopranistki: Elpiniki Zervou z Grecji, Hasmik Gasparyan z Armenii i Milena Ognyanova-Georgieva z Bułgarii”.
TOJ, Muzyczne sacrum, „Dziennik Zachodni”, 8 maja 2006
„Niekwestionowaną gwiazdą tegorocznego festiwalu był angielski chór The Holst Singers, który wystąpił pod batutą Stephena Laytona. Koncert zespołu w kościele ewangelickim przejdzie na pewno do historii Gaude Mater jako jeden z najlepszych występów. Nie ma się jednak czemu dziwić, gdyż The Holst Singers jest jednym z czołowych chórów Wielkiej Brytanii.
Oprócz swych stałych koncertów w Londynie oraz na różnych festiwalach, wykonania chóru często transmitowane są przez
angielskie rozgłośnie radiowe, a także regularnie nagrywane przez największe studia muzyki klasycznej. Dzięki wsparciu
dyrektora chóru Jamesa Browmana oraz dyrektora muzycznego Stephena Laytona zajmuje się odkrywaniem nowych
i często niezauważanych dzieł. Recenzent «The Times» po wysłuchaniu wykonania dzieła Sir Johna Tavenera The Veil of the
Temple napisał: «Nie wydaje mi się, abym w tym roku usłyszał bardziej przejmujący śpiew». My chyba również (...). Gwiazdą
okazał się także Teatr A z Gliwic, który zaprezentował obrzędowo-liturgiczne widowisko muzyczne Neuma. Słowo to oznacza dosłownie «znak ręki», średniowieczny znak notacji muzycznej chorału gregoriańskiego, wyrażający «ruch melodii», jej
ekspresję, dynamikę, wreszcie jej duchowość. Twórcy urzeczeni surową prostotą chorału, jednocześnie pełni szacunku dla
tradycji ludowego śpiewu Śląska zaproponowali widzowi spotkanie tych dwóch, często przenikających się światów muzycznych w ciekawej artystycznie formie. Obrzędowe misterium z jednej strony opowiedziane językiem teatru, w warstwie
muzycznej jest próbą połączenia tradycji chorałowych z tymi ludowymi w najstarszych zapamiętanych śląskich pieśniach;
wreszcie z brzmieniami bardzo współczesnymi. Poszczególne narodowości na przestrzeni wieków wypełniały własną, wyrosłą ze specyficznego «miejscowego kolorytu» liturgiczną tradycją ramy przyjętego przez Kościół Katolicki kalendarza
liturgicznego. Lokalne obrzędy, niezwykła mieszanka potrzeby serca i «zdrowego rozsądku» konkretnej społeczności to
przebogate źródło, z którego artyści czerpali, odwiedzając okoliczne parafie i rejestrując powoli zapominane zwyczaje
i pieśni. Spektakl przeprowadza widza przez najważniejsze wydarzenia roku liturgicznego w twórczej kompilacji bogatej liturgicznej tradycji: pieśni i muzyki, gestyki oraz plastyki śląskich obrzędów (...). Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej
Gaude Mater organizowany w Częstochowie od 1991 roku pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Episkopatu
Polski jest w chwili obecnej jedną z największych imprez muzycznych i jedyną o tak szerokiej formule w Polsce. Zalicza się
również do czołówki festiwali w Europie”.
Łukasz Sośniak, Gaude Mater trzyma kurs, „Gazeta Czestochowska” nr 22 / 2006
117
2007
„Na XVII Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater melomani wysłuchali wielu prawykonań i interpretacji znanych dzieł sakralnych. Częstochowa w pierwszych dniach maja ponownie stała się europejskim centrum muzyki sakralnej w najlepszym wydaniu (...). Wielkie requiem wieńczy dzieło. Festiwalowe prezentacje zakończyło monumentalne dzieło Johannesa
Brahmsa w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis, Łotewskiej Orkiestry Symfonicznej
i solistów – Jany Reiner (sopran), Adama Krużela (bas), pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. To wybitne dzieło, mimo żałobnych skojarzeń, kończy się pogodnym maestoso, uroczyście i w skupieniu wśród spokojnej zadumy. XVII częstochowski festiwal w ocenie wielu krytyków był najlepszym i najbardziej profesjonalnym z dotychczasowych. O randze festiwalu
świadczy duże zainteresowanie publiczności i mediów – po raz pierwszy w historii Gaude Mater transmisję z festiwalu
przekazywała włoska telewizja Mezzo. – W Częstochowie stało się w ostatnich dniach coś niezmiernie ważnego pod względem artystycznym, ale również pod względem łączenia narodów i kultur. Bo blisko 800 wykonawców z 10 krajów świata
w jednym miejscu i czasie, co absolutnie nadaje tej imprezie najwyższą rangę w Polsce i w Europie – podsumowuje festiwal
wiceprezydent miasta, Tadeusz Wrona. Zaś dyrektor Nowak wybiega myślą w przyszłość. – Ten festiwal to już historia, a kolejny będzie zupełnie inny. Bowiem w przyszłym roku chcemy zgodnie z założeniami unii Europejskiej, która ogłosiła 2008
rokiem dialogu międzyreligijnego, zorganizować tutaj prezentację muzyki trzech religii: judaizmu, islamu i chrześcijaństwa.
Idea ta jest nam przecież bliska, bo ekumenizm i dialog między religiami towarzyszy festiwalowi od samego początku”.
Klaudiusz Lisoń, Najwyższa ranga w Polsce i w Europie, „Twoja Muza” nr 3/2007
2008
„Dobrą tradycją Festiwalu Gaude Mater jest duża ilość prawykonań polskich utworów. W Bazylice Jasnogórskiej po raz
pierwszy zaprezentowano publiczności kompozycję Michała Sławeckiego Missa „Gaude Mater”. Wykonawcami byli: Barbara Sobstyl-Szczerbaczewicz (sopran), Maciej Nerkowski (baryton), Przemysław Kmieć (organy), Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Orkiestra Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, dyrygował kompozytor.
Nie był to koncert w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Była to uroczysta msza, odprawiana w kilku językach, z bardzo
interesującą oprawą muzyczną. Utwór Michała Sławeckiego dzięki swoim niezaprzeczalnym walorom artystycznym, połączonym z podniosłością liturgii i niezwykłym charakterem miejsca, wywarł bardzo dobre wrażenie. Pozostaje życzyć młodemu kompozytorowi, aby Missa „Gaude Mater” równie sugestywnie oddziaływała na słuchaczy także w sali koncertowej. Cała
seria prezentacji nowych utworów nastąpiła 3 maja w Kościele Seminaryjnym. Odbył się wówczas koncert muzyki brytyjskiej i polskiej, połączony z oficjalnym ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród Międzynarodowego Konkursu Młodych
Muzyków Musica Sacra. Wystąpili: Paweł Gusnar (saksofon), Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Sinfonietta Cracovia, dyrygował Jan Łukaszewski i Stephen Layton. Program otwierały prawykonania utwory laureatów konkursu:
Et in templo omnis lognetur gloriam Rafała Janiaka (III nagroda), …et desiderabunt mori… Dariusza Przybylskiego (II nagroda)
i Parce Domine Izabeli Adamskiej (I nagroda). Muzykę brytyjską reprezentowały: Mother of God, Here I stand Johna Tavenera,
Come Holy Ghost Jonathana Harveya i O sacrum Convivium Gabriela Jacksona. Po przerwie usłyszeliśmy dwa prawykonania
polskich utworów: Magnificat & Nunc dimittis Pawła Łukaszewskiego oraz Pax in terra III Mariana Borkowskiego. Spośród
nagrodzonych kompozycji najciekawszą istotnie wydała mi się Parce Domine Izabeli Adamskiej, napisana w moim odczuciu
w sposób najbardziej „chóralny”. Mogły podobać się także interesujące efekty brzmieniowe w …et desiderabunt mori…
Dariusza Przybylskiego. Udanym prawykonaniom sprzyjała znakomita sztuka wykonawcza Polskiego Chóru Kameralnego. Umiejętność śpiewu pianissimo possibile, nienaganna intonacja, bardzo jednorodne a przy tym przejrzyste brzmienie,
wszystko to sprawiło, że występu gdańskiego chóru słuchałem z prawdziwą przyjemnością i pewnego rodzaju spokojem
o efekt artystyczny. Wszystkie te zalety znalazły potwierdzenie w kolejnych wykonywanych utworach, zwłaszcza w Come
Holy Ghost Jonathana Harveya. Druga część koncertu przyniosła dwa kolejne udane prawykonania. Utwór Pawła Łukaszewskiego przyciągał uwagę niespieszną narracją oraz nostalgicznie brzmiącą koncertującą partią saksofonu (Paweł Gusnar),
znakomicie łączącą się z partią wokalną (Schola Cantorum Gedanensis). Kulminacją koncertu było jednak Pax in terra III
Mariana Borkowskiego, kompozycja operująca skrajnie ekspresyjnymi kontrastami dynamicznymi i fakturalnymi. Stephen
Layton, który już wcześniej pokazał, że potrafi świetnie operować ciszą, tym razem dał dowód, że doskonale różnicuje także
forte. Znalazł w tym względzie godnych partnerów w Polskim Chórze Kameralnym oraz orkiestrze Sinfonietta Cracovia”.
Artur Cieślak, XVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, „Ruch Muzyczny” nr 12/2008
„18. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater dobiegł końca. Utrwalił w odbiorcach opinię o niezawodności przedstawianego przez organizatorów programu. Jednak zawsze miło choć trochę powybrzydzać. Niezależnie od
pogody częstochowski festiwal ma swoją niezawodną publiczność. Widać to po wypełnionych salach koncertowych.
W ramach tegorocznego Gaude Mater odbyło się 15 koncertów – większość w wielkich kościołach wypełnionych tłumnie
publicznością. Dla melomanów wystąpiło około 600 artystów z 22 krajów. Wśród nich znakomite zespoły i wielcy muzycy
[...]. Gaude Mater to miejsce i moment spotkania różnych religii i kultur. Na tyle ważne, ze uznane za sztandarowe przedsięwzięcie obchodzonego właśnie w Polsce Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Zresztą nic dziwnego, bo
od dawna wiadomo, że Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej to jedna z ważniejszych imprez o tym charakterze
w Europie, należąca do Światowego Stowarzyszenia Muzyki Sakralnej. Przy 18-letnim stażu tej imprezy i randze wykonawców, którzy w kolejnych edycjach decydują się wystąpić, silenie się na oceny poziomu Gaude Mater jest zabiegiem czczym
i pewnie megalomańskim. Festiwal przez lata udowadniał, że utrzymuje poziom bardzo wysoki i od lat wyrównany [...]. Małgorzata Nowak, dyrektorka festiwalu, często podkreśla, ze o randze takiego jak Gaude Mater wydarzenia decyduje liczba
prawykonań. Tych było pod dostatkiem. Co więcej – temperaturę podnosiły utwory historyczne, wydobyte z jasnogórskich
archiwów, a wykonywane po raz pierwszy”.
Tadeusz Piersiak, Jeden spośród najlepszych, Gazeta Wyborcza – Częstochowa, 8 maja 2008
118
2009
„Wieloletnią tradycją Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater jest pokazywanie tego, co odległe i nieznane. Tego, czego nie rozumiemy, bo po prostu nie mieliśmy nigdy okazji poznać. Nawet tego, czego czasem się boimy, bo
przecież strach i niezrozumienie często wynikają po prostu z niewiedzy.
Festiwal Gaude Mater pozwala nam poznać inne kultury właśnie przez pryzmat człowieka – jego podejścia do wiary, muzyki
i sztuki. W tym roku będziemy bliżej kultury Iranu, prawosławia rosyjskich staroobrzędowców, średniowiecznego chorału
gregoriańskiego oraz europejskiej muzyki od renesansu do współczesności. (…)
To, czy po Festiwalu Gaude Mater nasz mały, prywatny świat będzie wieżą Babel, czy może przestrzenią dialogu i porozumienia, zależy tak naprawdę tylko od nas.”
Anna Plaszczyk, Radość z różnorodności – festiwalowy tygiel kulturowy, Gazeta Festiwalowa – dodatek do Gazety
Wyborczej – Częstochowa, 10 kwietnia 2009
„Prostota i skromność w sztuce są najważniejsze – przekonali się uczestnicy kolejnych imprez trwającego w Częstochowie
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater.
Na sobotnim występie staroobrzędowców Syberii w Kościele Seminaryjnym zabrakło miejsc siedzących. Publiczność słuchała śpiewów w skupieniu, nie przerywając ich oklaskami, tym bardziej, że prowadzący prosił, żeby koncert traktować jak
modlitwę mnichów. Zakonnicy sami podkreślali ten klimat, zapalając w pewnym momencie świece. Śpiewali w półmroku,
tylko w refleksach padających z witraży. Niezmieniony od XVII wieku śpiew staroruskich tekstów brzmiał jak głos historii,
skłaniał do refleksji i równocześnie uspokajał jak mantra.”
Tadeusz Piersiak, Nie tylko muzyka, Gazeta Wyborcza – Częstochowa. 4.05.2009
„Zespół The Hilliard Ensemble i światowej sławy saksofonista Jan Garbarek dali wyborny koncert akustyczny w częstochowskiej katedrze. Perełka w programie tegorocznego festiwalu Gaude Mater zahipnotyzowała publiczność, która ze skupieniem i w niemal idealnej ciszy wysłuchała utworów z płyty Officium.”
Rafał Kuś, Gwiazdy rozświetliły katedrę, Życie Częstochowskie, 6-7 maja 2009
„19. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater już za nami. (…)
A znów trzeba napisać, że tegoroczna edycja była sukcesem. Bo Gaude Mater jest skazany na sukces. Przez rok pracują nad
nim nie tylko częstochowscy organizatorzy. Współtworzy go Rada Programowa, którą stanowią tuzy muzyki współczesnej:
Henryk Mikołaj Górecki, Krzesimir Dębski, Juliusz Łuciuk, Józef Świder… Że nie wstydzą się poziomu koncertów, świadczą
własnymi twarzami, pojawiając się wśród festiwalowej publiczności.
Co ważne, ten poziom potwierdza frekwencja. Na koncercie w obszernej sali kościoła seminaryjnego brakowało miejsc dla
chętnych. Tak też było w kościółku akademickim, a u św. Jakuba trzeba było dostawić ławki. Oczywiście, to nie była masowa
widownia. Jednak kultura wysoka masowego odbioru nie ma chyba nigdzie. Wyjątkiem był tylko koncert Jana Garbarka
i the Hilliard Ensemble, których w archikatedrze wysłuchało około tysiąca osób. A przecież był to program złożony z utworów muzyki dawnej, tylko dopowiadanej dyskretnie saksofonem gwiazdy. (…)
Przyznać trzeba organizatorom, że w tym roku wyjątkowo otworzyli się na młodą publiczność. Towarzysząca festiwalowi
ETNO*C pokazała w atrakcyjny sposób kultury innych narodów.”
Tadeusz Piersiak, Taka jest nasza kultura, Gazeta Wyborcza – Częstochowa, 9-10.05.2009
2010
„(…) Publiczność licznie zgromadzona w częstochowskiej katedrze pod wezwaniem Świętej Rodziny była pełna powagi,
gdy przed ołtarz katedry miękkim, elastycznym krokiem wyszedł ubrany na czarno, skupiony Bobby McFerrin. Po kilku
minutach było już jasne, że będzie to jednak niezwykle żywiołowy koncert. (…) Słuchacze nie mogli wyjść z zachwytu nad
jego głosem i ekspresją. W każdej sekundzie koncertu widać było, że Bobby kocha swoją publiczność. Ta miłość w Częstochowie została odwzajemniona. McFerrin urzekł wszystkich: brawa bili klerycy, księża, starsi słuchacze, dla których mariaż
muzyki popularnej z klasyczną nie okazał się szokiem. (…)”
Grzegorz Polak, Magiczny Bobby McFerrin, Gazeta Festiwalowa – dodatek do magazynu VIVA! nr 11 z 27.05.2010
„Dwudziesta edycja festiwalu Gaude Mater rozpoczęła się wyjątkowo. Bobby McFerrin przyciągnął do częstochowskiej katedry tłumy ludzi, którzy starali się stanąć jak najbliżej sceny, by nie tylko lepiej usłyszeć dźwięki muzyki, ale zobaczyć
niegasnący uśmiech i spojrzenie, które przyciąga jak magnes.
Otwierając festiwal, podkreślono, że przez szereg lat stał się on wydarzeniem wyjątkowym, wkomponował się w pejzaż już nie tylko Częstochowy, ale i całego kraju. Po raz pierwszy patronat nad imprezą objął prezydent Lech Kaczyński.
By uczcić jego pamięć, muzycy z Morphing Vienna Chamber Orchestra wykonali poruszajacy utwór Samuela Barbera Adagio na smyczki. Potem zaś przyszedł moment na przeniesienie się w zupełnie inne rytmy, gdyż muzyka dla Bobby’ego
McFerrina jest niczym podróż w głąb duszy. A w jej wnętrzu grają głównie radość i lekkość.”
Marzena Kropisz, Muzyka nadal trwa, Życie Częstochowskie, 5-6 maja 2010
„Nic tak nie zbliża ludzi do siebie jak kultura. Dowiódł tego jubileuszowy Festiwal Gaude Mater, prezentując niezwykłe
bogactwo pozornie odległych od siebie kultur. Festiwal Gaude Mater słynie już z tego, iż ma odwagę prezentować różne kultury muzyczne. Tym razem widzowie mieli okazję zachwycać się między innymi brzmieniem cerkiewnego chóru
rosyjskiego, a zaraz potem urodą muzułmańskich artystek z Iranu. Wzruszył ich przejmujący śpiew żydowskiego kantora
i urzekło piękno starodawnego chorału gregoriańskiego.
119
Szczególnie poruszające dla publiczności było odkrycie mało znanego w naszym kręgu kulturowym oblicza islamu, postrzeganego zwykle dość jednostronnie, przez pryzmat muzułmańskich ekstremistów. Tymczasem, jak pokazał występ
zespołu Rozaneh z Iranu czy intrygujący spektakl wirujących derwiszów, religia ta ma piękną tradycję duchową wyrażaną
między innymi właśnie w bogactwie muzyki i tańca.”
Grzegorz Polak, Kolorowy dialog kultur, Gazeta Festiwalowa – dodatek do magazynu VIVA! nr 11 z 27.05.2010
„Sporym sukcesem zakończył się XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater. Na wszystkich koncertach
pojawiły się tłumy ludzi, niektórym nawet nie udało się dostać do środka. Festiwal, mający za zadanie promowanie różnych
religii i kultur, pozwolił uczestnikom przenieść się w dalekie rejony całego świata i docenić muzykę sakralną, której sensem
jest piękno.
Organizatorom udało się zaprosić prawdziwe gwiazdy. Jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń był koncert Bobby’ego McFerrina, który urzekł swoim niezwykłym talentem i świetnym kontaktem z publicznością. Kolejna gwiazda, Joseph
Malovany, zwany często Pavarottim synagogi, przekazał w Częstochowskim teatrze wszystko to, co najpiękniejsze w muzyce żydowskiej. Podobne emocje wzbudził Krzysztof Penderecki, którego występ w ostatnim dniu Festiwalu przyciągnął
do archikatedry setki osób.”
Marzena Kropisz, To był festiwal gwiazd, Życie Częstochowskie, 10-11 maja 2010
„Gazeta festiwalowa zapowiadająca tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater, która była dodatkiem do magazynu VIVA! (15 kwietnia 2010), zdobyła nagrodę „Brązowe Szpalty” przyznawaną przez Stowarzyszenie
Prasy Firmowej w konkursie „Szpalty Roku”.
Jury, na czele którego stanął Tomasz Raczek, podkreśliło umiejętne połączenie kultury wysokiej w piśmie zajmującym się
kulturą popularną. Jurorzy dostrzegli też doskonałe operowanie zdjęciami i przejrzysty layout, a także przejrzyste wywiady.
(…)”
tdc, Nagroda za festiwalową gazetę, Życie Częstochowskie, 26.07.2010
120
Gaude Mater
Indeksy 1991 – 2010
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej
Gaude Mater
Indeks 1991 – 2010, kompozytorzy i dzieła
Abaco, E.F. dall: Concerto da Chiesa (1992 – Coro dell’Accademia di Musica della Svizzera Italiana – Lugano, Orchestra da Camera Botticelli
/ D. Bogni);
Adam, Adolph: Głos duszy (1991 – E. Ciechomska – sopran, E. Sypuła – organy);
Adamska, Izabela: Parce Domine (**2008 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Aichinger, Georg: Regina caeli (1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając; 1992 – Poznański Chór
Katedralny Chłopięco-Męski / Sz. Daszkiewicz);
Airivanetsy, Mkhitar: Pieśń Wielkiego Czwartku Me serce drży (2008 – A. Manukyan – tenor solo);
Akhtsetsy, Komitas: Któż ofiarował się dla Miłości Chrystusa (2008 – A. Manukyan – tenor solo);
Albicastro, Henrico: Concerto III op. 7 (2000 – S. Weller – alt, Orkiestra Schola Cantorum Basiliensis / W. Różak – kier. art.); Sonata a 2 (1999
– Zespół Musica Fiorita / D. Dolci – kier. art.);
Albinoni, Tommaso: Magnificat (1994 – Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis / A. Kowalska-Pińczak);
Aleksandrow, Aleksandr: Chwalitie imja Gospodnie (2001 – Rosyjski Państwowy Chór Akademicki im. A. W. Swiesznikowa / I. Rajevskij);
Alfonso X el Sabio: Cantigas de Santa Maria (2000 – A. Mikołajczyk-Niewiedział – śpiew, Zespół Muzyki Dawnej Dekameron / T. Czechak –
kier. art.); Rosa das Rosas [Cantigas de Santa Maria] (1998 – P. Kusiewicz – tenor, R. Perucki – organy); Santa Maria [Cantigas de Santa Maria]
(1998 – P. Kusiewicz – tenor, R. Perucki – organy; 2007 – Schola Cantorum Riga, A. Găga – saksofon, S. Jegers – kontratenor, M. Miļevskis
– perkusja / G. Prănis);
Alldahl, Per-Gunnar: Pax (1995 – University of Manitoba Singers / H. Engbrecht);
Alter, Israel: Akavyo (2005 – B. Miller – kantor, D. Gildar – fortepian);
Alvarado, Boris: Gaude Mater Psalmi per voce femminile, coro femminile, due pianoforti e batteria (**2005 – W. Łukaszewska – sopran,
R. Gawroński, C. Sanecki – fortepiany, Grupa Perkusyjna Filharmonii Częstochowskiej, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis
/ J. Łukaszewski);
Ancew, M.: Cheruwimskaja (1999 – Grodzieński Chór Kameralny Doilidstva / N. Bulcewicz);
Ancis, Solomon: Mi Sheberach (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski Hasidic-Cappella
/ A. Tsaliuk);
Andrieu: Armes amours [XIV-wieczna francuska muzyka a cappella z rękopisu Chantilly, ballada] (2010 – Zespół De Caelis / L. Brisset
– kier. art.);
Anerio, Felice: Motet (1995 – Sofijski Chór Dziecięcy Dobra Smyana / L. Bocheva);
Anonim (Armenia): Ur es, majr im (2006 – H. Gasparyan – sopran);
Anonim (Armenia): Varanim I meghats (2006 – H. Gasparyan – sopran);
Anonim (II poł. XV w.): In Natali Domini (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Anonim (IX-X w.): Organum Tu Patris sempiternus (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Anonim (XII w.): Benedicamus Domino [Codex St. Martial, Limoges] (2004 – Schola Cantorum Riga / G. Pranis; (2007 – Schola Cantorum Riga,
A. Găga – saksofon, S. Jegers – kontratenor, M. Miļevskis – perkusja / G. Prănis);
Anonim (XII w.): Ot junosti mojeja (1991 – Chór Męski Chorowaja Akademija / A. Sedow);
Anonim (XII w.): Sequentia: Res est admirabilis [Codex St. Martial, Limoges] (2004 – Schola Cantorum Riga / G. Pranis);
Anonim (XIII w.): Alleluja [rękopis watykański] (1994 – Chór Metropolii Prawosławnej Banatu Anastasis w Timiszoarze / D.-M. Menghesi);
Anonim (XIII w.): Alle psallite (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Anonim (XIII w.): Fortz chausa es (2004 – Hortus Musicus / A. Mustonen);
123
Anonim (XIII w.): Glorietur in hac die [chorał greg., antyfona] (1996 – M. Klimek – kantor, P. Mizera – kantor, M. Sawa – organy, Warszawski
Zespół Chorałowy / T. Olszewski);
Anonim (XIII w.): I Antyfona: Błogosławić... (1994 – Chór Metropolii Prawosławnej Banatu Anastasis w Timiszoarze / D.-M. Menghesi);
Anonim (XIV w.): Carmina Burana (fragm. 2004 – Hortus Musicus / A. Mustonen);
Anonim (XVI w.): Błogosław duszo moja Pana [wielki znamiennyj raspiew] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim (XIV w.): Evangelium [chorał greg., Einsiedeln] (2004 – Schola Cantorum Riga / G. Pranis);
Anonim (XIV w.): Josef lieber neve myn (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Anonim (XIV w.): Tiebie pojem (1996 – Chór Sancta Sofia / V. Assenow Bobewski);
Anonim (XIV / XV w.): Ave benedicta [chorał greg., alleluja, staroczes. pieśń maryjna] (2010 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben
– kier. art.);
Anonim (XIV / XV w.): Ave Regina caelorum [chorał greg., staroczes. pieśń maryjna] (2001 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben
– kier. art.);
Anonim (XIV / XV w.): Ex te virgo [chorał greg., antyfona, staroczes. pieśń maryjna] (2010 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben
– kier. art.);
Anonim (XIV / XV w.): Factum est cum baptizaretur [chorał greg., staroczes. pieśń maryjna] (2010 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben
– kier. art.);
Anonim (XIV / XV w.): In natali Domini [chorał greg., staroczes. pieśń maryjna] (2010 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art.);
Anonim (XIV / XV w.): Nigra sum [chorał greg., antyfona, staroczes. pieśń maryjna] (2010 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben
– kier. art.);
Anonim (XIV / XV w.): O Maria celi via [chorał. greg., tropus, staroczes. pieśń maryjna] (2010 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben
– kier. art.);
Anonim (XIV / XV w.): Sanctissima mitissima [chorał greg., cantio, staroczes. pieśń maryjna] (2010 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben
– kier. art.);
Anonim (XV w.): Pan jest miłosierny [monodia bizantyjska] (1994 – Chór Metropolii Prawosławnej Banatu Anastasis w Timiszoarze
/ D.-M. Menghesi);
Anonim (XV w.) [oprac. J. Węcowski]: Ave Regina caelorum (1991 – Warszawski Zespół Chorałowy / T. Olszewski; 1996 – M. Klimek – kantor,
P. Mizera – kantor, M. Sawa – organy, Warszawski Zespół Chorałowy / T. Olszewski);
Anonim (XV w.): Niech wszystko oddycha [monodia bizantyjska] (1994 – Chór Metropolii Prawosławnej Banatu Anastasis w Timiszoarze
/ D.-M. Menghesi);
Anonim (XV w.): O Maria dulcor florum (1991 – Warszawski Zespół Chorałowy / T. Olszewski; 1996 – M. Klimek – kantor, P. Mizera – kantor,
M. Sawa – organy, Warszawski Zespół Chorałowy / T. Olszewski; 1996 – A. Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, Zespół Muzyki Dawnej
Dekameron / T. Czechak – kier. art.);
Anonim (XV w.): Trinita Beata (1992 – Poznański Chór Katedralny Chłopięco-Męski / Sz. Daszkiewicz);
Anonim (po 1456): Nota cantonis de illo digno viro Capistrano (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz
– kier. art.);
Anonim (XVI w.): Cheruwimskaja pisnia [staroukraińska monodia cerkiewna] (2002 – Chór Kameralny Kijów / M. Gobdycz);
Anonim (XVI w.): Dwi Stichiri [staroukraińska monodia cerkiewna] (2002 – Chór Kameralny Kijów / M. Gobdycz);
Anonim (XVI w.): Jam jest drzewo bezpłodne [stich pokutny, harmonizacja A. Kotow] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin
/ A. Kotow);
Anonim (XVI w.): Na rikach Wawilonstiej [staroukraińska monodia cerkiewna] (2002 – Chór Kameralny Kijów / M. Gobdycz);
Anonim (XVI w.): Prijditie, pokłonimsja (1996 – Chór Dziecięcy Szkolne Lata / W. Zasławski);
Anonim (XVI w.): Przyjdzie, zawsze godnego pamięci wysławiajmy Józefa [raspiew klasztoru w Supraślu, transkrypcja A. Konotop] (2010
– Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim (XVII w.): Ciapier adpuskajesz [napiew z Žyrowickiego klasztoru] (2000 – Chór Męski Unija / K. Nasajew);
Anonim (XVII w.): Dziś Chrystus rodzi się w Betlejem [trzygłosowy putjewoj raspiew, transkrypcja Ł. Kondraszkow] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
124
Anonim (XVII w.): Dziś zgromadziła nas łaska Świętego Ducha [trzygłosowy putiewoj raspiew] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim (XVII w.): Narodzenie Twoje, Chryste Boże nasz [trzygłosowy znamiennyj raspiew] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki
Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim (XVIII w.): Boże, zbawco nasz [kantata białoruska] (1997 – Chór Kameralny Państwowej Filharmonii w Homlu / E. Sokołowa);
Anonim (XVIII w.): Kirie Ekekraxa [monodia bizantyjska, Macarie leromonahul] (1998 – Chór Kontakion / M. Diaconescu);
Anonim (XVIII w.): Któż Ciebie nie wysławi [raspiew staroobrzędowców] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim (XVIII w.): Płacz Adama naprzeciw raju [partiesnyj koncert] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim (XVIII w.): Widział Bóg [kantata białoruska] (1997 – Chór Kameralny Państwowej Filharmonii w Homlu / E. Sokołowa);
Anonim (XVIII w.): Widział Stwórca [kantata białoruska] (1997 – Chór Kameralny Państwowej Filharmonii w Homlu / E. Sokołowa);
Anonim (XIX w.): Axion Estin [monodia bizantyjska, Athos] (1998 – Chór Kontakion / M. Diaconescu);
Anonim (XIX w.): Błażen muż [pieśń cerkiewna] (1991 – Chór Męski Chorowaja Akademija / A. Sedow);
Anonim (XIX w.): Błogosławieństwa [raspiew z okręgu jarosławskiego, harmonizacja Wł. Martynow] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki
Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim (XIX w.): Na riekach Babilońskich [pieśń cerkiewna] (1991 – Chór Męski Chorowaja Akademija / A. Sedow);
Anonim ang. (XIV w.): De spineto nata rosa (2009 – Jan Garbarek – saksofon, the Hilliard Ensemble);
Anonim cz. (XIV w.): Credo (2009 – Jan Garbarek – saksofon, the Hilliard Ensemble);
Anonim cz. (XIV w.): Primo tempore (2009 – Jan Garbarek – saksofon, the Hilliard Ensemble);
Anonim cz. (XIV w.): Sanctus (2009 – Jan Garbarek – saksofon, the Hilliard Ensemble);
Anonim cz. (XV w.): Pulcherrima rosa (2009 – Jan Garbarek – saksofon, the Hilliard Ensemble);
Anonim fr. (XIV w.): Adieu vous di [muzyka a cappella z rękopisu Chantilly, ballada] (2010 – Zespół De Caelis / L. Brisset – kier. art.);
Anonim fr. (XIV w.): Alpha vibrans [muzyka a cappella z rękopisu Chantilly, motet] (2010 – Zespół De Caelis / L. Brisset – kier. art.);
Anonim fr. (XIV w.): Ma tres douz rosignol [muzyka a cappella z rękopisu Chantilly, virelai] (2010 – Zespół De Caelis / L. Brisset – kier. art.);
Anonim Notre-Dame: Organum Flos filius eius (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Anonim pol.: Angelus ad Virginem missus (1991 – Talliński Chór Chłopięcy / L. Rahula);
Anonim pol. (XIII w.): Benedicamus Domino (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Anonim pol. (ok. XIII w.): Bogurodzica (1996 – M. Klimek – kantor, P. Mizera – kantor, M. Sawa – organy, Warszawski Zespół Chorałowy
/ T. Olszewski; 2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.; 2004 – Schola Gregoriańska UKSW / K. Szymonik);
Anonim pol. (XIII w.): Omnia beneficia (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Anonim pol. (XV w.): Bądź wiesioła Panno czysta (1991 – Collegium Musicae Sacrae ATK / J. Pikulik; 1991 – Talliński Chór Chłopięcy / L. Rahula;
1992 – Chór KUL / K. Górski; 1996 – A. Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, Zespół Muzyki Dawnej Dekameron / T. Czechak – kier. art.; 2003
– Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.; 2004 – Schola Gregoriańska UKSW / K. Szymonik);
Anonim pol. (ca 1452): Chwała Tobie Gospodzinie (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Anonim pol. (koniec XV w.): Angelus ad Virginem (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Anonim pol. (koniec XV w.): O nadroższy kwiatku (1996 – A. Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, Zespół Muzyki Dawnej Dekameron / T. Czechak – kier. art.; 2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Anonim pol. (koniec XV w.): Planctus quem Virgo Maria (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Anonim pol. (po 1586): Tobie nad pomysł (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Anonim rum.: Nunta din Caana Galileii (2003 – Sound Choir / V. Popescu);
Anonim węg. (XV w.): Procedentem sponsum (2009 – Jan Garbarek – saksofon, the Hilliard Ensemble);
Anonim wł. (XIII w.): Istampitta “Isabella” (2004 – Hortus Musicus / A. Mustonen);
125
Anonim wł. (XV w.): Alla trinita beata (1991 – Talliński Chór Chłopięcy / L. Rahula);
Anonim z Tabulatury Organowej z kościoła Św. Ducha w Krakowie: Preambulum (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua
/ D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Anonim z Tabulatury Organowej Jana z Lublina: Preambulum in d (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Anonim: Adoro te devote [hymn ambrozjański] (1991 – Talliński Chór Chłopięcy / L. Rahula; (2007 – Schola Cantorum Riga, A. Găga – saksofon, S. Jegers – kontratenor, M. Miļevskis – perkusja / G. Prănis);
Anonim: Aghios o Theos [monodia bizantyjska] (2000 – Kameralny Chór Mieszany Romantic / C. Gherga);
Anonim: A glezele Lechayim [żydowska pieśń ludowa] (1994 – Chór Wielkiej Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky; 2000
– J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski Hasidic-Cappella / A. Tsaliuk);
Anonim: Agnus Dei [chorał greg., archiwum Katedry w Rydze] (2004 – Schola Cantorum Riga / G. Pranis);
Anonim: Akatist (1992 – Chór Chłopięco-Męski Dudaryk);
Anonim: Alleluia. Haec dies [chorał greg., alleluia] (2000 – Choralschola der Wiener Hofburgkapelle / Th. Holmes);
Anonim: Alleluia. Paratum cor meum [chorał greg.] (2000 – Choralschola der Wiener Hofburgkapelle / Th. Holmes);
Anonim: Alleluia. Rosa enens principatum [chorał greg., alleluja versus de BMV] (1991 – Collegium Musicae Sacrae ATK / J. Pikulik);
Anonim: Alleluia. Tota pulchra es Maria [chorał greg.] (2000 – Choralschola der Wiener Hofburgkapelle / Th. Holmes);
Anonim: Alleluja [chorał greg.] (1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Servatius);
Anonim: Alleluja [kompozycja z Athos] (1994 – Chór Metropolii Prawosławnej Banatu Anastasis w Timiszoarze / D.-M. Menghesi);
Anonim: Alleluja [monodia bizantyjska, ton 5] (1999 – Chór Zakonnic Klasztoru Pasarea / V. Frangulea);
Anonim: Alleluja [trzygłosowy demjestwiennyj raspiew, rekonstrukcja P. Terentiewoj] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin
/ A. Kotow);
Anonim: Alleluia – Benedictus es Domine [chorał greg.] (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Anonim: Alleluia. Ave benedicta (Tropus O Maria celi via) [chorał greg., staroczes. pieśń maryjna] (2001 – Schola Gregoriana Pragensis
/ D. Eben – kier. art);
Anonim: Alma redemptoris Mater [chorał greg., hymn] (2000 – Choralschola der Wiener Hofburgkapelle / Th. Holmes; 1992 – ChłopięcoMęski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając);
Anonim: Al Makkaoui [muzyka islamska] (2005 – Zespół Fils de Gnaoua / Maalem Abdellah Ben Said – kier. art.);
Anonim: Anastaseos [monodia bizantyjska] (2000 – Kameralny Chór Mieszany Romantic / C. Gherga);
Anonim: Angelus ad Virginem [chorał greg., archiwum Katedry w Rydze] (2004 – Schola Cantorum Riga / G. Pranis);
Anonim: Announciation Axion [monodia bizantyjska] (1996 – Chór Męski Stavropoles / M. Iustin);
Anonim: Annua recolamus z Sekwencji o św. Wojciechu (2004 – Schola Gregoriańska UKSW / K. Szymonik);
Anonim: Antiphonae ad Magnificat z II Nieszporów Oficjum o św. Jadwidze “Fulget in orbe dies” (2004 – Schola Gregoriańska UKSW / K. Szymonik);
Anonim: Archanioł Gabriel (1996 – A. Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, Zespół Muzyki Dawnej Dekameron / T. Czechak – kier. art.);
Anonim: Areshes [tradycyjna pieśń żydowska] (1994 – Chór Wielkiej Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky);
Anonim: Areshes Sefoseynu [chasydzka pieśń ludowa] (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski
Hasidic-Cappella / A. Tsaliuk);
Anonim: A solis ortu [hymn ambrozjański] (2007 – Schola Cantorum Riga, A. Găga – saksofon, S. Jegers – kontratenor, M. Miļevskis – perkusja / G. Prănis);
Anonim: Assumpta es Maria [chorał greg., offertorium] (2000 – Choralschola der Wiener Hofburgkapelle / Th. Holmes);
Anonim: Assumption of the Virgin Axion [monodia bizantyjska] (1996 – Chór Męski Stavropoles / M. Iustin);
Anonim: At the tomb they seeked for you... [monodia bizantyjska] (1997 – Byzantine Choir of Macedonia);
Anonim: Audi filia [chorał greg., graduale, pierwotne repertorium śpiewów maryjnych] (1998 – Choeur Gregorienne de Paris / J.E. Tulve;
2001, 2010 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art.; 2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium / A. N. Albarosa);
126
Anonim: Ave gloriosa [chorał greg., cantio, staroczes. pieśń maryjna] (2001 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art);
Anonim: Ave Maria [chorał greg., alleluja] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium / A. N. Albarosa); [chorał greg., offertorium] (1991 – Chór Archikatedry Wileńskiej / V. Savickaite; 1991 – Talliński Chór Chłopięcy / L. Rahula; 2000 – Choralschola der Wiener
Hofburgkapelle / Th. Holmes; 2001, 2010 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art);
Anonim: Ave Maria [chorał greg., offertorium, pierwotne repertorium śpiewów maryjnych] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae
Aetatis Sodalicium / A. N. Albarosa; 2001, 2010 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art.);
Anonim: Ave Maris stella [chorał greg., hymn, pierwotne repertorium śpiewów maryjnych] (1991 – Collegium Musicae Sacrae ATK / J. Pikulik;
1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Servatius; 2000 – Choralschola der Wiener Hofburgkapelle / Th. Holmes; 2001, 2010 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art.);
Anonim: Ave Mater, O Maria (1996 – A. Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, Zespół Muzyki Dawnej Dekameron / T. Czechak – kier. art.);
Anonim: Ave Mater summi nati (1996 – A. Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, Zespół Muzyki Dawnej Dekameron / T. Czechak – kier. art.);
Anonim: Ave Regina caelorum [chorał greg., antyfona] (1991 – Chór Archikatedry Wileńskiej / V. Savickaite; 2000 – Choralschola der Wiener
Hofburgkapelle / Th. Holmes; 2010 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art.);
Anonim: Ave spes nostra [chorał greg., antyfona] (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Anonim: Avinu Malkeynu [śpiew chasydzki] (2010 – J. Malovany – kantor, Chór Synagogi pod Białym Bocianem, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / S. Rybarczyk);
Anonim: Axion [monodia bizantyjska] (1996 – Chór Męski Stavropoles / M. Iustin);
Anonim: A Yiddish Song (2004 – Jerusalem Great Synagogue Choir / E. Jaffe);
Anonim: Babaika [muzyka Czarnego Lądu] (2010 – the Sakala Brothers);
Anonim: Bałagosławi dusze moja Gospoda (1991 – Chór Męski Chorowaja Akademija / A. Sedow);
Anonim: Beata gens [chorał greg., graduale] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium / A. N. Albarosa);
Anonim: Beatam me dicent [chorał greg., communio] (2000 – Choralschola der Wiener Hofburgkapelle / Th. Holmes);
Anonim: Benedicta tu in mulieribus [chorał greg., antyfona, pierwotne repertorium śpiewów maryjnych] (2010 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art);
Anonim: Betzet Israel Mimitzrayim [melodia włosko-żydowska] (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór
Żydowski Hasidic-Cappella / A. Tsaliuk);
Anonim: Będę Cię zawsze kochał, Panie! (1994 – Chór Metropolii Prawosławnej Banatu Anastasis w Timiszoarze / D.-M. Menghesi);
Anonim: Blessed you among women... [ze zbioru: Octaechon Virgin Theotokos of Petros Berekeits, monodia bizantyjska] (1997 – Byzantine
Choir of Macedonia);
Anonim: Blogoslovljen [monodia bizantyjska, canticum] (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Anonim: By the river Babylon [Hymn of plyeleos by H. Hartofylakas, monodia bizantyjska] (1997 – Byzantine Choir of Macedonia);
Anonim: Camara Ta [monodia bizantyjska] (2000 – Kameralny Chór Mieszany Romantic / C. Gherga);
Anonim: Catabasis [monodia bizantyjska] (1996 – Chór Męski Stavropoles / M. Iustin);
Anonim: Cheruwimskaja pessen (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov);
Anonim: Chikondi [muzyka Czarnego Lądu] (2010 – the Sakala Brothers);
Anonim: Christe Redemptor – Kyrie, Alleluja, Oportebat [chorał greg.] (1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Servatius);
Anonim: Christ has risen... [monodia bizantyjska] (1997 – Byzantine Choir of Macedonia);
Anonim: Christos anesti [monodia bizantyjska] (2000 – Kameralny Chór Mieszany Romantic / C. Gherga);
Anonim: Christus factus est pro nobis [Gr. Dominica in palmis de Passione Domini] (2007 – Mulierum Schola Gregoriana Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński / M. Sławecki);
Anonim: Chrystus Zmartwychwstał [raspiew grecki i serbski] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim: Chwalcie Pana w niebie (1994 – Chór Kameralny Prawosławnej Muzyki Kościelnej w Tallinie / V. Petrov);
Anonim: Chwalcie Pana z niebios [raspiew staroobrzędowców] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
127
Anonim: Chwalimy Cię [kompozycja z Athos] (1994 – Chór Metropolii Prawosławnej Banatu Anastasis w Timiszoarze / D.-M. Menghesi);
Anonim: Chwała, chwała na wysokości Bogu! [stich duchowny na Chrzest Pański] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin
/ A. Kotow);
Anonim: Chwała naszemu Panu (1994 – Chór Kameralny Prawosławnej Muzyki Kościelnej w Tallinie / V. Petrov);
Anonim: Clangat Hodie [chorał greg.] (1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Servatius);
Anonim: Come, Holy Ghost, Our Souls Inspire [Veni Creator Spiritus, opr. L. L. Fleming] (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University
/ D. Mennicke);
Anonim: Commune Beatae Mariae Virginis [chorał greg.] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium / A. N. Albarosa);
Anonim: Commune sanctorum et sanctarum [chorał greg.] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium / A. N. Albarosa);
Anonim: Commune virginum [chorał greg.] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium / A. N. Albarosa);
Anonim: Conductus “Congaudent Catholici” [Codex Calixtinus] (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz
– kier. art.);
Anonim: Creator alme siderum [chorał greg., hymn] (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Anonim: Credo (1994 – Chór Kameralny Prawosławnej Muzyki Kościelnej w Tallinie / V. Petrov);
Anonim: Człowiek żyje na ziemi [stich duchowny staroobrzędowców] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim: Dakhla [muzyka islamska] (2005 – Zespół Fils de Gnaoua / Maalem Abdellah Ben Said – kier. art.);
Anonim: Dandu Dandu [muzyka Czarnego Lądu] (2010 – the Sakala Brothers);
Anonim: Da woskresniet Bog [paschalnyje stichiry – znamiennyj rospiew, 5 głas] (2009 – Chór Staroobrzędowców Syberii / A. Nikołajewicz
Jemieljanow);
Anonim: De Angelis – VIII Msza gregoriańska (1991 – Chór Archikatedry Wileńskiej, Leningradzki Chór Kameralny, Camerata Polifonica
di Milano, Coro del Conservatorio di Musica di Milano, Collegium Musicae Sacrae ATK w Warszawie, Warszawski Zespół Chorałowy, Chór
ATK, Chór Mieszany Cantus, Chór Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Schola Cantorum Bialostociensis, Chór Męski Pochodnia,
Collegium Cantorum / K. Szymonik);
Anonim: Defte Idomen [monodia bizantyjska] (1998 – Chór Kontakion / M. Diaconescu);
Anonim: De lo humano y lo divino [pieśni flamenco] (2007 – F. Conesa Pińana – śpiew, C. Conesa Pińana – gitara, M. Angel Orengo – gitara);
Anonim: Desiderium [chorał greg., offertorium] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium / A. N. Albarosa);
Anonim: Deus vitam meam [chorał greg., graduale] (2000 – Choralschola der Wiener Hofburgkapelle / Th. Holmes);
Anonim: Diffusa est [chorał greg., offertorium] (2000 – Choralschola der Wiener Hofburgkapelle / Th. Holmes);
Anonim: Diffusa est gratia [chorał greg., antyfona] (1998 – Choeur Gregorienne de Paris / J.E. Tulve);
Anonim: Domenica Resurrectionis ad missam in die [chorał mediolański] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium
/ A. N. Albarosa);
Anonim: Donna nobis pacem (1992 – Żyliński Chór Dziecięcy Odborarik / Z. Babik);
Anonim: Dostojno est [melodia rodopska] (1998 – Zespół Kameralny Joan Kukuzel Angełogłasnijat / D. Dimitrov);
Anonim: Doxa Patri [monodia bizantyjska] (1998 – Chór Kontakion / M. Diaconescu);
Anonim: Doxa Ti Aghia [monodia bizantyjska] (1998 – Chór Kontakion / M. Diaconescu);
Anonim: Dusza moja pregresznaja [duchownyj stich] (2009 – Chór Staroobrzędowców Syberii / A. Nikołajewicz Jemieljanow);
Anonim: Ecce nomen Domini [chorał greg., archiwum Katedry w Rydze] (2004 – Schola Cantorum Riga / G. Pranis);
Anonim: Ecce virgo [chorał greg., communio] (2000 – Choralschola der Wiener Hofburgkapelle / Th. Holmes);
Anonim: Eructavit cor meum (Psalm 44) [chorał greg., responsoriale psalmodie, pierwotne repertorium śpiewów maryjnych] (2001, 2010
– Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art);
Anonim: Everything was filled of joy... [Idiomelo hymn, monodia bizantyjska] (1997 – Byzantine Choir of Macedonia);
Anonim: Exapostilaria [monodia bizantyjska] (1996 – Chór Męski Stavropoles / M. Iustin);
128
Anonim: Exeretros Tis Panaghias [monodia bizantyjska] (1998 – Chór Kontakion / M. Diaconescu);
Anonim: Fix me Jesus (1996 – Chór Kameralny Cameo / W. Wolna);
Anonim: Fulget in orbe dies – antyfony i psalmy z nieszporów na uroczystość św. Jadwigi [Deus in adiutorium, Fulget in orbe dies – antyfona,
Dixit Dominus – Psalm 109, Lux celebris micat in tenebris – antyfona, Laudate pueri – Psalm 112, Digna fide Domine – antyfona, Laetatus sum
– Psalm 121, Hedvigis celebris – antyfona, Lauda Jerusalem – Psalm 147, Glorietur in hac die – antyfona, Magnificat, Salve Regina – antyfona]
(1991 – Warszawski Zespół Chorałowy / T. Olszewski);
Anonim: Fundata est [chorał greg., responsorium, archiwum Katedry w Rydze] (2004 – Schola Cantorum Riga / G. Pranis; 2007 – Schola
Cantorum Riga, A. Găga – saksofon, S. Jegers – kontratenor, M. Miļevskis – perkusja / G. Prănis);
Anonim: Gaudeamus [chorał rzymski, introitus] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium / A. N. Albarosa);
Anonim: Gaude Maria – Inviolata [Resp. prolixum, Prosa] (2007 – Mulierum Schola Gregoriana Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński
/ M. Sławecki);
Anonim: Gaude Mater [chorał greg.] (1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Servatius);
Anonim: Gaude quam magnificat [chorał greg., cantio, staroczes. pieśń maryjna] (2001 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art.);
Anonim: Gaudens gaudebo [chorał greg., introit] (2000 – Choralschola der Wiener Hofburgkapelle / Th. Holmes);
Anonim: Gdzie jesteś, ma Matko? [Pieśń na zasłonięcie w Wielki Piątek] (2008 – A. Manukyan – tenor solo);
Anonim: Genitricem Dei cordialiter [chorał greg., cantio, staroczes. pieśń maryjna] (2001 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art.);
Anonim: Gloria (chorał greg., archiwum Katedry w Rydze, 2004 – Schola Cantorum Riga / G. Pranis; 2007 – Schola Cantorum Riga, A. Găga
– saksofon, S. Jegers – kontratenor, M. Miļevskis – perkusja / G. Prănis);
Anonim: Gloria laus [chorał greg., hymn] (1996 – M. Klimek – kantor, P. Mizera – kantor, M. Sawa – organy, Warszawski Zespół Chorałowy
/ T. Olszewski);
Anonim: Gloria [more amrosiano] (2007 – Mulierum Schola Gregoriana Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński / M. Sławecki);
Anonim: Gospodin s vama [gospel requiem] (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Anonim: Gospodi pomiłuj (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov);
Anonim: Graduał w 1 tonie (1994 – Chór Kameralny Prawosławnej Muzyki Kościelnej w Tallinie / V. Petrov);
Anonim: Hac festa die [chorał greg., sekwencja] (1991 – Collegium Musicae Sacrae ATK / J. Pikulik);
Anonim: Haec dies [chorał mediolański, psalm] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium / A. N. Albarosa);
Anonim: Haec est Clara dies (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov);
Anonim: Haevenly King... [Hymn of Pentecost, monodia bizantyjska] (1997 – Byzantine Choir of Macedonia);
Anonim: Halleluja-time [gospel] (1994 – Kopenhaski Chór Tritonus / J. Hoybye);
Anonim: He Has Done Marveious Things (1995 – Chicago Festival Choir / R.M. Neal);
Anonim: Here’s a Pretty Little Baby [Spiritual, opr. André Thomas] (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke);
Anonim: He rose (1996 – Chór Kameralny Cameo / W. Wolna);
Anonim: Hi ne ma tov [pieśń chasydzka] (1994 – Chór Wielkiej Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky);
Anonim: Hoc corpus [Com. Missa vespertina in Cena Domini] (2007 – Mulierum Schola Gregoriana Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński / M. Sławecki);
Anonim: Hosanna filio David [Ant. ad processionem, Dominica in palmis de Passione Domini] (1996 – M. Klimek – kantor, P. Mizera – kantor, M. Sawa – organy, Warszawski Zespół Chorałowy / T. Olszewski; 2007 – Mulierum Schola Gregoriana Universitas Cardinalis Stephani
Wyszyński / M. Sławecki);
Anonim: Hymn “O pogodna światłości” [carski trzygłosowy demiestwiennyj raspiew, XVII wiek] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim: Iesu corona [chorał greg., hymn] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium / A. N. Albarosa);
Anonim: Illumina [chorał greg.] (2007 – Schola Cantorum Riga, A. Găga – saksofon, S. Jegers – kontratenor, M. Miļevskis – perkusja / G. Prănis);
Anonim: Immense caeli conditor (2007 – Mulierum Schola Gregoriana Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński / M. Sławecki);
129
Anonim: Incipit Lamentatio [chorał greg.] (1996 – M. Klimek – kantor, P. Mizera – kantor, M. Sawa – organy, Warszawski Zespół
Chorałowy / T. Olszewski);
Anonim: In medio ecclesiae [chorał greg., introit] (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Anonim: In Monte Oliveti [chorał greg., responsorium] (1996 – M. Klimek – kantor, P. Mizera – kantor, M. Sawa – organy, Warszawski
Zespół Chorałowy / T. Olszewski);
Anonim: In natale Sanctae Agatae, virginis et martyris ad missam [chorał rzymski] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis
Sodalicium / A. N. Albarosa);
Anonim: Introitus [chorał greg.] (1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Servatius);
Anonim: Ipermahos [monodia bizantyjska] (1996 – Chór Męski Stavropoles / M. Iustin);
Anonim: Irmosy służby Wielikoj Subboty: Wołnoju morskoju, Tiebie na wodach, Nie rydaj Mienie Mati [znamennyj rospiew, 6 głas] (2009 – Chór
Staroobrzędowców Syberii / A. Nikołajewicz Jemieljanow);
Anonim: It Oright Zambia [muzyka Czarnego Lądu] (2010 – the Sakala Brothers);
Anonim: Izani Muzimu Oyela [muzyka Czarnego Lądu] (2010 – the Sakala Brothers);
Anonim: II Antyfona (1994 – Chór Metropolii Prawosławnej Banatu Anastasis w Timiszoarze / D.-M. Menghesi);
Anonim: Jak chodził człowiek grzeszny [stich duchowny z okręgu smloeńskiego] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin
/ A. Kotow);
Anonim: Jako róża między kolącym głogiem (1996 – A. Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, Zespół Muzyki Dawnej Dekameron / T. Czechak
– kier. art.);
Anonim: Jedyny Bóg (1994 – Chór Metropolii Prawosławnej Banatu Anastasis w Timiszoarze / D.-M. Menghesi);
Anonim: Jesus came to Jerusalem [Hymn of praise, monodia bizantyjska] (1997 – Byzantine Choir of Macedonia);
Anonim: Jubilate Deo [chorał greg.] (1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Servatius);
Anonim: Kiedym młody był [stich duchowny z okręgu smoleńskiego] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim: Kiedy wstępujesz na Święty Ołtarz [pieśń żałobna] (2008 – A. Manukyan – tenor solo);
Anonim: K komu wozopiju Władyczyce (1992 – Akademicki Chór Mieszany Anteusz / Z. Demciuch);
Anonim: Kol Nidre [oprac. Lior Himmelsztejn] (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski HasidicCappella / A. Tsaliuk);
Anonim: Kumawa [muzyka Czarnego Lądu] (2010 – the Sakala Brothers);
Anonim: Kyrie II [ad libitum, chorał greg.] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium / A. N. Albarosa);
Anonim: Kyrie eleison [chorał benewentyński] (2007 – Schola Cantorum Riga, A. Găga – saksofon, S. Jegers – kontratenor, M. Miļevskis
– perkusja / G. Prănis);
Anonim: Kyrie z Mszy „In festis duplicibus” [chorał greg., Kyrie – ord. missae] (1994 – U. Böhme – organy, Chór Chłopięco-Męski Kościoła
św. Tomasza w Lipsku / G.Ch. Biller);
Anonim: Kyrie, Gloria Orbis Factor [chorał greg., ordinarium missae] (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Anonim: Kyrie, Sanctus, Agnus Dei XVI [chorał greg., ord. missae] (1991 – Collegium Musicae Sacrae ATK / J. Pikulik);
Anonim: Kyrietropus [Codex Graz] (2004 – Schola Cantorum Riga / G. Pranis);
Anonim: Laeta mundus [chorał greg., sekwencja] (1991 – Collegium Musicae Sacrae ATK / J. Pikulik);
Anonim: Laetentur caeli [Off. in Nativitate Domini, ad missam in nocte] (2007 – Mulierum Schola Gregoriana Universitas Cardinalis
Stephani Wyszyński / M. Sławecki);
Anonim: Lamentacja staropolska [fragm.] (1996 – M. Klimek – kantor, P. Mizera – kantor, M. Sawa – organy, Warszawski Zespół Chorałowy
/ T. Olszewski);
Anonim: Lauda Anima Mea [chorał greg.] (1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Servatius);
Anonim: Laudate Dominum de coelis [chorał greg., antyfona] (1991 – Collegium Musicae Sacrae ATK / J. Pikulik);
Anonim: Lectio Isaiae prophetae [chorał greg., tonus ambrosianus, pierwotne repertorium śpiewów maryjnych] (2001, 2010 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art);
130
Anonim: Lectio Libri Iudith [13: 23b, chorał greg.] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium / A. N. Albarosa);
Anonim: Let us praise the Virgin Mary... (1995 – Romeiko Choral Ensemble / Y. Bilalis);
Anonim: Lulajże Jezuniu [opr. Paul Brandvik] (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke);
Anonim: Lumina lina (1995 – Chór Filharmonii Mołdawskiej z Iasi Gavriil Musicescu / D. Morariu);
Anonim: Lux aeterna [chorał greg., communio] (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Anonim: Magnificat [chorał greg.] (1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Servatius);
Anonim: Magnificat (1998 – J. Walczak-Prus – sopran, P. Łykowski – kontratenor, R. Minkiewicz – tenor, B. Makal – bas, Wrocławscy Kameraliści
Cantores Minores Wratislavienses, Orkiestra Barokowa Concerto Polacco / M. Toporowski);
Anonim: Ma navu [pieśń żydowska] (2007 – Schola Cantorum Riga, A. Găga – saksofon, S. Jegers – kontratenor, M. Miļevskis – perkusja
/ G. Prănis);
Anonim: Mandatum novum [Antiphona] (1998 – Choeur Gregorienne de Paris / J.E. Tulve);
Prănis);
Anonim: Mater Dei [Codex Montpellier] (2007 – Schola Cantorum Riga, A. Găga – saksofon, S. Jegers – kontratenor, M. Miļevskis – perkusja
/ G. Prănis);
Anonim: Mauskani [muzyka Czarnego Lądu] (2010 – the Sakala Brothers);
Anonim: Memoria Beatae Mariae Virginis Perdolentis [chorał greg.] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium
/ A. N. Albarosa);
Anonim: Mirabile Deus comercium – chorał greg., staroczes. pieśni maryjne] (2001 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art);
Anonim: Missa in Annutiatione Beatae Mariae Virginis [chorał greg.: Codex Sanblasianus, XIV w. Niemcy, Graduale Strigoniense XV w. Węgry]:
(2003 – Schola Cantorum Budapestiensis / T. Bubnó, J. Mezei);
Anonim: Missale Rigensis, XIV w.: [Alleluia: Vox exultationis, Graduale: Locus iste, Offertorium: Domine Deus, Introitus: Terribilis est, Communio:
Domus mea] (2004 – Schola Cantorum Riga / G. Pranis);
Anonim: Missus est Gabriel [chorał greg., responsorium] (2000 – Choralschola der Wiener Hofburgkapelle / Th. Holmes);
Anonim: Moishele main fraint [żydowska pieśń ludowa] (1994 – Chór Wielkiej Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky);
Anonim: Moskiewskoje mnogoletie (2002 – Akademicki Chór Consonans w Mińsku / H. Isajkina);
Anonim: Most Holy Theotokos [monodia bizantyjska] (1997 – Byzantine Choir of Macedonia);
Anonim: Most Precious Than the Cherubim [monodia bizantyjska] (1996 – Chór Męski Stavropoles / M. Iustin);
Anonim: Msza IV O apostołach, części zmienne Mszy o św. Wojciechu [chorał greg.] (1997 – Psalmodia – Chór Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie / M. Machura);
Anonim: Msza św. Melitona [fragm., monodia bizantyjska] (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Anonim: Msza św. o św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku [chorał greg., fragm.] (2005 – Schola Gregoriańska Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów / M. Machura);
Anonim: Muzyka misji jezuickich w Ameryce Łacińskiej (1996 – Zespół Wokalno-Instrumentalny Musica Segreta / L. Waisman);
Anonim: Mwana Wangu [muzyka Czarnego Lądu] (2010 – the Sakala Brothers);
Anonim: My Holy Queen [monodia bizantyjska] (1996 – Chór Męski Stavropoles / M. Iustin);
Anonim: Nakon toga [fragment z Pasji wg św. Jana, monodia bizantyjska] (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Anonim: Niech się wypełni modlitwa moja (1999 – Chór Zakonnic Klasztoru Pasarea / V. Frangulea);
Anonim: Nieszpory o Matce Bożej [chorał greg.] (1995 – Bracia Dominikanie);
Anonim: Nieszpory z uroczystości św. Stanisława Biskupa i Męczennika [chorał greg.] (2005 – Schola Gregoriańska Wyższego Seminarium
Duchownego Zakonu Paulinów / M. Machura);
Anonim: Nie trać ducha, duszo moja [stich duchowny z okręgu permskiego] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim: Nobody knows the trouble I’ve seen [gospel] (1994 – Kopenhaski Chór Tritonus / J. Hoybye);
131
Anonim: Nunc dimittis [chorał greg.] (2007 – Schola Cantorum Riga, A. Găga – saksofon, S. Jegers – kontratenor, M. Miļevskis – perkusja
/ G. Prănis);
Anonim: O Amnos – Agnus Dei [chorał greg.] (1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Servatius);
Anonim: Objatja otca (1991 – Chór Męski Chorowaja Akademija / A. Sedow);
Anonim: Ocean-morze [stich duchowny ku czci Bogurodzicy] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim: Offertorium [chorał greg.] (1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Servatius);
Anonim: Officium Presentationis Beatae Marie Virginis: [Hymnus O Dei sapientia, Lectio Inter omnes, Responsorium];
Anonim: O gloriosa Domina [chorał greg., hymn] (2000 – Choralschola der Wiener Hofburgkapelle / Th. Holmes);
Anonim: O gospodzie uwielbiona (1996 – A. Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, Zespół Muzyki Dawnej Dekameron / T. Czechak – kier. art.);
Anonim: O lux beata trinitas [hymn ambrozjański] (2007 – Schola Cantorum Riga, A. Găga – saksofon, S. Jegers – kontratenor, M. Miļevskis
– perkusja / G. Prănis);
Anonim: O magnum mysterium [chorał greg., responsorium] (2000 – Choralschola der Wiener Hofburgkapelle / Th. Holmes);
Anonim: O Manjar dulce bivo provechoso [Cancioneiro de Belém] (2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida);
Anonim: O Mary (1996 – Chór Kameralny Cameo / W. Wolna);
Anonim: Oratio Ieremiae Prophetae [anonim greg.] 2009 – Jan Garbarek – saksofon, the Hilliard Ensemble);
Anonim: Ortus de Polonia Stanislaus [chorał greg., antyfona] (1991 – Collegium Musicae Sacrae ATK / J. Pikulik);
Anonim: O spes miram [chorał greg., antyfona] (1995 – Bracia Dominikanie);
Anonim: Osadandaula [muzyka Czarnego Lądu] (2010 – the Sakala Brothers);
Anonim: Otcze nasz (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov);
Anonim: Otcze nasz [demestwennyj rospiew] (2009 – Chór Staroobrzędowców Syberii / A. Nikołajewicz Jemieljanow);
Anonim: Otche nash [wersja kijowska] (2005 – Chór Kameralny Khreschatyk / L. Bukhonska);
Anonim: Oto przyszło, Święte Boże Narodzenie [stich duchowny] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim: O vere digna hostia [chorał greg.] (1992 – Żyliński Chór Dziecięcy Odborarik / Z. Babik);
Anonim: Palm Sunday Hymns [monodia bizantyjska] (1996 – Chór Męski Stavropoles / M. Iustin);
Anonim: Panie, do Ciebie wołam [muz. S. Barannikow] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim: Paschalne sławienie Chrystusa (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim: Pascha Nostrum [chorał greg.] (1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Servatius); [chorał mediolański, alleluja] (2009 – Żeńska
Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium / A. N. Albarosa);
Anonim: Pawłowy usta [paschalnoje poucitelnoje cztienije] (2009 – Chór Staroobrzędowców Syberii / A. Nikołajewicz Jemieljanow);
Anonim: Pentecost we celebrate... – Everything is given... [Idiomelo Hymns, monodia bizantyjska] (1997 – Byzantine Choir of Macedonia);
Anonim: Per merita sancti Adalberti [chorał greg., antyfona] (1991 – Collegium Musicae Sacrae ATK / J. Pikulik);
Anonim: Pieśni pielgrzymów średniowiecznej Hiszpanii: [Ad mortem festinamus, Conductus Surrexit de tumulo, Cuncti simus concanentes,
Dum Pater familias, Imperayritz de la ciutat joyosa, Laudemus virginem, Laudemus virginem, Los sed goytz recomptarem, Mariam Matrem
virginem, O Virgo Splendens, Polorum regina, Quen boa dona querra loar, Sobelos fondos do mar, Splendens ceptigera, Stella splendens, Tanto
som da Groriosa] (2002 – A. Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, Zespół Kameralny Muzykologii UKSW, Zespół Muzyki Dawnej Dekameron
/ T. Czechak – kier. art.);
Anonim: Pieśń Cherubinów [monodia bizantyjska, ton 1] (1999 – Chór Zakonnic Klasztoru Pasarea / V. Frangulea);
Anonim: Pieśń Cherubinów (1994 – Chór Kameralny Prawosławnej Muzyki Kościelnej w Tallinie / V. Petrov);
Anonim: Pieśń dla Mandeli i Deklerka [śpiew średniowieczny] (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke);
Anonim: Pieśń Wielkiego Postu [monodia bizantyjska, ton 3] (1999 – Chór Zakonnic Klasztoru Pasarea / V. Frangulea);
Anonim: Pięć antyfon wg Biskupa Brynolfa (Stella Maria Maris, Nescia Virgo, Sis Lumen, Nos Virgo, Nobis Propici) [chorał greg.] (1992 – Schola
Gregoriana Holmiae / V. Servatius);
132
Anonim: Płotiju usnów (2002 – Akademicki Chór Consonans w Mińsku / H. Isajkina);
Anonim: Podażdź uteszenije, Bogorodiczen – dogmatik [znamennyj rospiew, 4 głas] (2009 – Chór Staroobrzędowców Syberii / A. Nikołajewicz Jemieljanow);
Anonim: Podobia [monodia bizantyjska] (2000 – Kameralny Chór Mieszany Romantic / C. Gherga);
Anonim: Pomozite sveci Bozji [monodia bizantyjska, responsorium] (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Anonim: Popule meus [chorał greg., hymn] (1996 – M. Klimek – kantor, P. Mizera – kantor, M. Sawa – organy, Warszawski Zespół Chorałowy
/ T. Olszewski);
Anonim: Potum meum [chorał greg., communio] (1998 – Choeur Gregorienne de Paris / J. E. Tulve);
Anonim: Pójdźmy ku Zmartwychwstaniu [sławienie Chrystusa na Wielkanoc] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim: Prawosławna Pascha – liturgiczne pieśni paschalne (1995 – Zespół Męski Muzyki Cerkiewnej Piesnosłow / G. Pieczonkin);
Anonim: Prazdnichnaja (1995 – Sofijski Chór Dziecięcy Dobra Smyana / L. Bocheva);
Anonim: Pochto Mrachni (1995 – Sofijski Chór Dziecięcy Dobra Smyana / L. Bocheva);
Anonim: Procedentem sponsum de thalamo (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Anonim: Protecting Holy Mother [monodia bizantyjska] (1996 – Chór Męski Stavropoles / M. Iustin);
Anonim: Przez pole szerokie [stich duchowny ku czci Bogurodzicy] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim: Przyjdźcie, pokłońmy się [trzygłosowy putjewoj raspiew] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim: Psalm nr 50 (1999 – Grodzieński Chór Kameralny Doilidstva / N. Bulcewicz);
Anonim: Psalm 140 [monodia bizantyjska] (1999 – Chór Zakonnic Klasztoru Pasarea / V. Frangulea);
Anonim: Puer natus est nobis [Ant. ad intr. in Nativitate Domini, ad missam in die] (2007 – Mulierum Schola Gregoriana Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński / M. Sławecki);
Anonim: Pueri Hebraeorum portantes, Pueri Hebraeorum vestimenta [chorał greg., antyfona] (1996 – M. Klimek – kantor, P. Mizera – kantor,
M. Sawa – organy, Warszawski Zespół Chorałowy / T. Olszewski; 1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Anonim: Pues a Dios Humano Vemos [Cancioneiro de Belém] (2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida);
Anonim: Quem Queritis Resurexi [Ant. ad intr. cum tropus, Dominica Resurrectionis, ad missam in die; ms. ben.] (1992 – Schola Gregoriana
Holmiae / V. Servatius; 2007 – Mulierum Schola Gregoriana Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński / M. Sławecki);
Anonim: Qui biberit aquam [chorał greg., communio] (1998 – Choeur Gregorienne de Paris / J. E. Tulve);
Anonim: Quinque prudentes [chorał greg., communio] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium / A. N. Albarosa);
Anonim: Radosne światło (1994 – Chór Kameralny Prawosławnej Muzyki Kościelnej w Tallinie / V. Petrov);
Anonim: Radujmo se svi [monodia bizantyjska, introit] (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović); Servatius; 1997
– Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović; 2000 – Choralschola der Wiener Hofburgkapelle / Th. Holmes);
Anonim: Regina caeli laetare [chorał greg., antyfona] (1991 – Collegium Musicae Sacrae ATK / J. Pikulik; 1992 – Schola Gregoriana Holmiae
/ V. Servatius
Anonim: Regnantem sempiterna [anonim greg.] (2009 – Jan Garbarek – saksofon, the Hilliard Ensemble);
Anonim: Rejoice, O Virgin [monodia bizantyjska] (1996 – Chór Męski Stavropoles / M. Iustin);
Anonim: Resurrection Axion [monodia bizantyjska] (1996 – Chór Męski Stavropoles / M. Iustin);
Anonim: Resurrection sticheron of the Matins tone C’ (1995 – Romeiko Choral Ensemble / Y. Bilalis)
Anonim: Romance ŕ Rainha Santa (2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida);
Anonim: Rorate coeli desuper [Intr. Dominica IV Adventus] (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović; 1998
– Choeur Gregorienne de Paris / J.E. Tulve; 2007 – Mulierum Schola Gregoriana Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński / M. Sławecki);
Anonim: Salve Montserratiha [chorał greg., kataloński] (1997 – Coro Estable Municipal / J.M. Lacava);
Anonim: Salve Regina z Tabulatury Warszawskiej (1998 – R. Perucki – organy);
Anonim: Salve Regina [chorał greg., antyfona, pierwotne repertorium śpiewów maryjnych] (1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Se-
133
rvatius; 1995 – Bracia Dominikanie; 1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović; 2000 – Choralschola der Wiener
Hofburgkapelle / Th. Holmes; 2001, 2010 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art);
Anonim: Sancta et immaculata [chorał greg., responsorium, pierwotne repertorium śpiewów maryjnych] (2001, 2010 – Schola Gregoriana
Pragensis / D. Eben – kier. art);
Anonim: Sancte Praesul... Adalberte + [chorał greg., antyfona] (1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Servatius);
Anonim: Sanctus [chorał greg., archiwum Katedry w Rydze] (2004 – Schola Cantorum Riga / G. Pranis);
Anonim: Sanctus [chorał greg.] (1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Servatius);
Anonim: Sanctus IV [Ed. Vat. 5] (2007 – Mulierum Schola Gregoriana Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński / M. Sławecki);
Anonim: Sanctus, Agnus Dei de Angelis [chorał greg., ordinarium missae] (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Anonim: Sanctus cum tropis (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Anonim: Se Ton Anavalomenon [monodia bizantyjska, Jerozolima, V w.] (1998 – Chór Kontakion / M. Diaconescu);
Anonim: Serve nequam [Ant. ad Magnificat, Dominica XXI post Pentecostes] (2007 – Mulierum Schola Gregoriana Universitas Cardinalis
Stephani Wyszyński / M. Sławecki);
Anonim: Shen Har Ve Nahi [pieśń żydowska] (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski HasidicCappella / A. Tsaliuk);
Anonim: Sicut cervus [chorał greg., canticum] (1998 – Choeur Gregorienne de Paris / J.E. Tulve);
Anonim: Sidi Musa al Bahri [muzyka islamska] (2005 – Zespół Fils de Gnaoua, Maalem Abdellah Ben Said – kier. art.);
Anonim: Signum magnum [chorał greg., introit] (2000 – Choralschola der Wiener Hofburgkapelle / Th. Holmes);
Anonim: Sinner today [gospel] (1994 – Kopenhaski Chór Tritonus / J. Hoybye);
Anonim: Sitientes [chorał greg., introit] (1998 – Choeur Gregorienne de Paris / J.E. Tulve);
Anonim: Slava [monodia bizantyjska] (2000 – Kameralny Chór Mieszany Romantic / C. Gherga; 2003 – Sound Choir / V. Popescu);
Anonim: Sławienie Chrystusa (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim: Smiert’ Awielja [duchownyj stich] (2009 – Chór Staroobrzędowców Syberii / A. Nikołajewicz Jemieljanow);
Anonim: Sogreszył [Kant. Pokajania] (2003 – Męski Kwartet Wokalny Akord / A. Hordiychuk – kier. art.);
Anonim: Spowiedź otwiera mi drzwi (1994 – Chór Kameralny Prawosławnej Muzyki Kościelnej w Tallinie / V. Petrov);
Anonim: Stabat Mater [chorał greg., sekwencja] (1996 – M. Klimek – kantor, P. Mizera – kantor, M. Sawa – organy, Warszawski Zespół Chorałowy / T. Olszewski; 2000 – Choralschola der Wiener Hofburgkapelle / Th. Holmes; 2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis
Sodalicium / A. N. Albarosa);
Anonim: Stałem w cerkwi i słuchałem [wg Bacha, Schuberta, Gounoda] (1994 – Zespół Cantato Amoroso);
Anonim: Stich duchowny ku czci Bogurodzicy (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim: Stich duchowny ku czci Św. Teodora Tyrona (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim: Stichera dla Świętego Krzyża (1994 – Chór Kameralny Prawosławnej Muzyki Kościelnej w Tallinie / V. Petrov);
Anonim: Stichiry prazdniku Rożdzestwa Preswjatoj Bogorodicy [znamennyj rospiew, 1 głas, 4 głas] (2009 – Chór Staroobrzędowców Syberii
/ A. Nikołajewicz Jemieljanow);
Anonim: Supplicatory canon-Speechless we are... [monodia bizantyjska] (1997 – Byzantine Choir of Macedonia);
Anonim: Svetoj zrtvi uskrsinici [monodia bizantyjska, sekwencja] (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Anonim: Svyat, Svyat, Svyat, Gospod Savaof [monodia prawosławna] (2005 – Chór Kameralny Khreschatyk / L. Bukhonska);
Anonim: Śpiewamy Ci [melodia starobułgarska] (1998 – Zespół Kameralny Joan Kukuzel Angełogłasnijat / D. Dimitrov);
Anonim: Święty Boże (1994 – Chór Kameralny Prawosławnej Muzyki Kościelnej w Tallinie / V. Petrov);
Anonim: Święty Boże [trzygłosowy putiewoj raspiew, XVII wiek, transkrypcja Ł. Kondraszkow] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim: Taniec mieczy [muzyka islamska] (2005 – Zespół Fils de Gnaoua / Maalem Abdellah Ben Said – kier. art.);
134
Anonim: Tebe poem (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov);
Anonim: Tempus per annum hebdomada XXIII [chorał greg.] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium / A. N. Albarosa);
Anonim: The Benedictions [monodia bizantyjska] (1997 – Byzantine Choir of Macedonia);
Anonim: The Holy Father’s Chorus... [Hymn of praise, monodia bizantyjska] (1997 – Byzantine Choir of Macedonia);
Anonim: There is a palm in Gilead (1995 – Akademicki Chór Domu Kultury w Brześciu / M. Trofimuk);
Anonim: Thule Sizue [oprac. Caldwell i Sean Ivory] (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke);
Anonim: Tiło Christowo [staroukraińska XVI-wieczna monodia cerkiewna] (2002 – Chór Kameralny Kijów / M. Gobdycz);
Anonim: Troparion [monodia bizantyjska] (1996 – Chór Męski Stavropoles / M. Iustin);
Anonim: Trzy pieśni włoskie (La Violeta, La Pastorela, Viva Tute) (1992 – Chór Sirmium Cantorum – Sremska Mitrovica / V. Bugarski);
Anonim: Typika-Beatitudes... [monodia bizantyjska] (1997 – Byzantine Choir of Macedonia);
Anonim: Tyś jeden jest nieśmiertelny [raspiew Zosimowej Pustyni w harmonizacji iromnicha Nafanaiła] (2010 – Zespół Staroruskiej Muzyki
Cerkiewnej Sirin / A. Kotow);
Anonim: Ubi caritas [chorał greg., antyfona] (1998 – Choeur Gregorienne de Paris / J.E. Tulve);
Anonim: Ubupe Bakwimba [muzyka Czarnego Lądu] (2010 – the Sakala Brothers);
Anonim: Ukraińskie partesne motety z XVII w. (1995 – Zespół Męski Muzyki Cerkiewnej Piesnosłow / G. Pieczonkin);
Anonim: Venid a suspirar al verde prado [Cancioneiro de Belém] (2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida);
Anonim: Veni Sancte Spiritus [chorał greg., alleluja i sekwencja] (1998 – Choeur Gregorienne de Paris / J.E. Tulve);
Anonim: Veni Sancte Spiritus [chorał greg., archiwum Katedry w Rydze] (2004 – Schola Cantorum Riga / G. Pranis; 2007 – Schola
Cantorum Riga, A. Găga – saksofon, S. Jegers – kontratenor, M. Miļevskis – perkusja / G. Prănis);
Anonim: Vexilla Regis [chorał greg., hymn] (1996 – M. Klimek – kantor, P. Mizera – kantor, M. Sawa – organy, Warszawski Zespół
Chorałowy / T. Olszewski);
Anonim: Videns Dominus [Com. Dominica V Quadragesimae] (2007 – Mulierum Schola Gregoriana Universitas Cardinalis Stephani
Wyszyński / M. Sławecki);
Anonim: Virgo sacra.V. Mens mea [chorał rzymski, alleluja, tropo] (2009 – Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium
/ A. N. Albarosa);
Anonim: Viri Galilei [Ant. ad intr. in Ascensione Domini] (2007 – Mulierum Schola Gregoriana Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński
/ M. Sławecki);
Anonim: Vjeruj u Gospodina [monodia bizantyjska, antyfona] (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Anonim: Virginem mire pulcritudinis (1996 – A. Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, Zespół Muzyki Dawnej Dekameron / T. Czechak – kier. art.);
Anonim: Virgo flagellatur (2009 – Jan Garbarek – saksofon, the Hilliard Ensemble);
Anonim: Voce cordis – Pulchre Sion filia [chorał greg., staroczes. pieśń maryjna, motet] (2001 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art);
Anonim: Welikoje sławosłowije [napiewka] (2009 – Chór Staroobrzędowców Syberii / A. Nikołajewicz Jemieljanow);
Anonim: Wenn ich ein Glockleim war (1992 – Żyliński Chór Dziecięcy Odborarik / Z. Babik);
Anonim: W Morzu Czerwonym (1994 – Chór Kameralny Prawosławnej Muzyki Kościelnej w Tallinie / V. Petrov);
Anonim: Word of Consolation [monodia bizantyjska] (1996 – Chór Męski Stavropoles / M. Iustin);
Anonim: Zdrowa bądź Najświętsza Królewno (1996 – A. Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, Zespół Muzyki Dawnej Dekameron / T. Czechak – kier. art.);
Anonim: Zdrowaś Maryjo [kantata białoruska z XVIII w.] (1997 – Chór Kameralny Państwowej Filharmonii w Homlu / E. Sokołowa);
Anonim: Zol Shoin Kumen di Geula [żydowska melodia ludowa] (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór
Żydowski Hasidic-Cappella / A. Tsaliuk);
Arcadelt, Jacobus: Ave Maria (1991 – Talliński Chór Chłopięcy / L. Rahula; 1992 – Chór KUL / K. Górski; 1992 – Chór Sirmium Cantorum –
Sremska Mitrovica / V. Bugarski; 1992 – Poznański Chór Katedralny Chłopięco-Męski / Sz. Daszkiewicz; 1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki
Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov; 1995 – Sofijski Chór Dziecięcy Dobra Smyana / L. Bocheva; 1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry
w Zagrzebiu / M. Demović; 2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida);
135
Archangielski, Aleksandr: Blażen razumiewajaj [Psalm nr 40] (1999 – Grodzieński Chór Kameralny Doilidstva / N. Bulcewicz); Błażen muż
(1999 – Grodzieński Chór Kameralny Doilidstva / N. Bulcewicz); Błogosławiony ten, kto wspomaga biednego (1994 – Chór Kameralny Prawosławnej Muzyki Kościelnej w Tallinie / V. Petrov); K Bogorodice prilieżno (1996 – Chór Dziecięcy Szkolne Lata / W. Zasławski); Miłost mira
nr 8 (1991 – Cappella Musicae Antiquae Orientalis / L. Zaborowski); Molitwu proliu (1996 – Chór Sancta Sofia / V. Assenow Bobewski); Nynie
otpuszczajeszi (1991 – Cappella Musicae Antiquae Orientalis / L. Zaborowski; 1997 – Chór Kameralny Państwowej Filharmonii w Homlu
/ E. Sokołowa); Pomyszlaju dien strasznyj (1999 – Grodzieński Chór Kameralny Doilidstva / N. Bulcewicz); Swiatyj Boże (1991 – Cappella Musicae Antiquae Orientalis / L. Zaborowski); The God’s Mother Gladden (1995 – Połocki Chór Kameralny / L. Żukowa); Tiebie pojem (1991 – Cappella Musicae Antiquae Orientalis / L. Zaborowski); Triswiatoje (1996 – Chór Dziecięcy Szkolne Lata / W. Zasławski); Vskuyu mya otrinul esi...
(2005 – Chór Kameralny Khreschatyk); Większa doksologia (1994 – Chór Kameralny Prawosławnej Muzyki Kościelnej w Tallinie / V. Petrov);
Areński, Anton: Christos woskrese (1996 – Chór Dziecięcy Preobrażenie / M. Sławkin);
Ayrivanetsi, Mkhitar: Sirt im sasani (2006 – H. Gasparyan – sopran);
Bach, Johann Sebastian / Gounod, Charles: Ave Maria (1991 – A. Gertner – sopran, H. Zasempa – organy; 1991 – J. Matraszek – sopran,
J. Kowalska – organy; 1996 – Chór Sancta Sofia / V. Assenow Bobewski);
Bach, Johann Sebastian: Agnus Dei z Mszy h-moll (1991 – J. Pinderak – mezzosopran, Z. Radowski – organy); Air (2010 – Bobby McFerrin –
wokal, Morphing Vienna Chamber Orchestra, T. Wabnic – dyr. art.); Allein Gott in der Höh’sei Ehr BWV 676 (1998 – A. Białko – organy); Andante
(2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.); Aria Bus und Ren z Pasji wg św. Mateusza (1991 – D. Balcerzak
– mezzosopran, C. Hanzelewicz – organy); Aria Deposuit potentes z Magnificat (1998 – M. Ciszewski – kontratenor, R. Perucki – organy);
Aria Esurientes z Magnificat (1991 – D. Balcerzak – mezzosopran, C. Hanzelewicz – organy); Aria Et exsultavit z Magnificat (1991 – J. Pinderak – mezzosopran, Z. Radowski – organy); Aria Quia fecit z Magnificat (1991 – R. Gierlach – bas, J. Kowalska – organy); Aria Quia respexit
z Magnificat (1991 – E. Ciechomska – sopran, E. Sypuła – organy); Aria Schliese, mein Herze z Weihnachtsoratorium (1991 – D. Balcerzak –
mezzosopran, C. Hanzelewicz – organy); Aria z Kantaty nr 106 In deine Hände (1991 – J. Pinderak – mezzosopran, Z. Radowski – organy); Aria
z Kantaty nr 144 Murre nicht, lieber Christ (1991 – D. Balcerzak – mezzosopran, C. Hanzelewicz – organy; 1991 – J. Pinderak – mezzosopran,
Z. Radowski – organy); Aria z Kantaty nr 75 Jesus macht nicht geistlich reich (1991 – J. Pinderak – mezzosopran, Z. Radowski – organy); Aria
z Kantaty nr 79 Gott ist unser Soon’ und Schild (1991 – J. Pinderak – mezzosopran, Z. Radowski – organy); Ave Maria (2010 – Bobby McFerrin – wokal, Morphing Vienna Chamber Orchestra. T. Wabnic – dyr. art.); Chorały (1994 – Kwintet Dęty Mainzer Dombläser); Der Geist Hilft
unsrer Schwachheit auf BWV 226 (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke); Duet Et misericordia z Magnificat
(1991 – A. Lubańska – mezzosopran, Z. Kordyjalik – tenor, J. Kowalska – organy); Dwie pieśni ze zbioru Geistliche Lieder [O du meine Liebe;
Jesu, Jesu, du bist mein...] (1991 – A. Gertner – sopran, H. Zasempa – organy); Erkene mich mein Huter (1991 – Chór Cantus w Woli Rzędzińskiej
/ W. Siedlik); Fuga (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.); Hohe Messe h-moll BWV 232 (1992
– A. Egeler – sopran, E. Graf – alt, E. Feith – tenor, M. Volle – bas, Orkiestra z Kolonii, Kölner Kantorei / V. Hempfling; 2003 – M. C. Kiehr – sopran I, L. Zazzo – sopran II, alt, L. Odinius – tenor, C. Campbell – bas, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Die Neue Düsseldorfer Hofmusik / J. Łukaszewski; (2008 – M. Boberska – sopran, S. Langner – alt, T. Lichdi – tenor, D. Siedlik – bas, Maulbronner Kammerchor,
J. Budday – przyg. chóru, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej / J. Salwarowski); Jesus Christus unser Heiland BWV 688 (1998
– A. Białko – organy); Kantata Geist und Seele wird verwirret BWV 35 (2000 – S. Weller – alt, Orkiestra Schola Cantorum Basiliensis / W. Różak
– kier. art.); Kantata nr 21 (1994 – L. Bartal – organy, Chór Katolickiego Kościoła Va’Rosmajor w Budapeszcie / I. Zimanyi); Kantata nr 53 (1996
– W. Slipak – śpiew, Orkiestra Kameralna Filharmonii Lwowskiej Lwowscy Wirtuozi / S. Burko); Kantata Vergnügte Ruh, beliebten Seelenlust
BWV 170 (2000 – S. Weller – alt, Orkiestra Schola Cantorum Basiliensis / W. Różak – kier. art.); Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit BWV 669 (1998
– A. Białko – organy); Magnificat (1993 – L. Sawczuk – sopran, N. Jutesz – sopran, L. Zubina – alt, W. Kowal – tenor, T. Sztonda – bas, Polski
Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Ukrainy w Kijowie / W. Blinow); Motet Jesu, meine Freude
BWV 227 (1996 – Collegium Vocale Bochum / H. Jaskulsky; 1996 – Chór Kameralny Cameo / W. Wolna [fragm.]; 2003 – Motettenchor Pforzheim / K. Michaelis); Motet Komm, Jesu komm BWV 229 (1994 – U. Böhme – organy, Chór Chłopięco-Męski Kościoła św. Tomasza w Lipsku
/ G.Ch. Biller; 1997 – Motettenchor Pforzheim / R. Schweizer; 2003 – Motettenchor Pforzheim / K. Michaelis); O Heiliger Geist [opr. D. Mennicke] (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke); Pasja według św. Jana (1992 – B. Harasimowicz-Haas – sopran,
K. Suska-Zagórska – alt, J. Knetig – tenor, J. Frakstein – bas, Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, Częstochowski Chór Kameralny,
Chór Mieszany Filharmonii Częstochowskiej, Chór WSP w Częstochowie, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek); Pasja według
św. Mateusza (1996 – O. Pasiecznik – sopran, P. Łykowski – kontratenor, K. Szmyt – tenor, Cz. Gałka – bas, J, Frakstein – bas, Chór Akademicki
Politechniki Częstochowskiej Collegium Cantorum, Chór Chłopięcy Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie, Chór Dziecięcy
Szkolne Lata, Chór Kameralny Cameo, Chór Mieszany ZSM w Częstochowie, Chór Sancta Sofia, Collegium Vocale Bochum, Częstochowski
Chór Kameralny, Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek); Preludium
chorałowe “An Wasserflüsen Babylon” (1996 – E.G. Rimoldi – organy); Preludium i fuga e-moll BWV 548 (1996 – E.G. Rimoldi – organy); Preludium i fuga Es-dur BWV 552 (1998 – A. Białko – organy); Preludium i fuga G-dur BWV 541 (1998 – A. Białko – organy); Recytatyw i Aria z Weihnachtsoratorium – Nun wird mein liebster Bräutigam (1991 – J. Pinderak – mezzosopran, Z. Radowski – organy); Sicut locutus est (Magnificat)
(1991 – Chór Cantus w Woli Rzędzińskiej / W. Siedlik); Suscepit Israel (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier.
art.); Was mein Gott (1991 – Chór Cantus w Woli Rzędzińskiej / W. Siedlik); Wir eillen (1996 – Zespół Wokalno-Instrumentalny Collegium pro
Musica Sacra / I. Malinka);
Baculewski, Krzysztof: Gloria (**1996 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia / A. Szostak); Rilke Lieder (1995 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia / A. Szostak);
Barber, Samuel: Adagio (1994 – Kwintet Dęty Mainzer Dombläser; 2010 – Morphing Vienna Chamber Orchestra / T. Wabnic – dyr. art.);
Barbosa, Adrià: O Magnum Mysterium na chór mieszany a cappella (**2009 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanesis / J. Łukaszewski);
Bardos, Lajos: Eli, eli, lamma sabachtani (1996 – Chór Sancta Sofia / V. Assenow Bobewski); Ave Maris Stella (1994 – L. Bartal – organy, Chór
Katolickiego Kościoła Va’Rosmajor w Budapeszcie / I. Zimanyi); Libera me (1994 – L. Bartal – organy, Chór Katolickiego Kościoła Va’Rosmajor
w Budapeszcie / I. Zimanyi; 1997 – Coro Estable Municipal / J.M. Lacava); Oh Maria (1994 – L. Bartal – organy, Chór Katolickiego Kościoła
Va’Rosmajor w Budapeszcie / I. Zimanyi);
Bartulis, Vidmantas: Gloria (1991 – Chór Archikatedry Wileńskiej / V. Savickaite);
136
Barwiński, W.: Pieśń ku czci św. Włodzimierza (1992 – Akademicki Chór Mieszany Anteusz / Z. Demciuch);
Beethoven, Ludwig van: Ave Maria (1998 – P. Kusiewicz – tenor, R. Perucki – organy); IX Symfonia d-moll (1993 – L. Karlsson – sopran,
K. McKellar Ferguson – mezzosopran, B. Betley – sopran, P. Itkonen – tenor, P. Nowacki – bas, Częstochowski Chór Kameralny, Chór Mieszany WSP w Częstochowie, Chór Męski Homin, Chór Żeński Kvitek, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek); Missa Solemnis
(1998 – S. Kianidou – sopran, D. Treffner – alt, F. von Bothmer – tenor, Cz. Gałka – bas, Collegium Cantorum, Chór Państwowej Filharmonii
im. A. Rubinsteina w Łodzi, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / M.J. Błaszczyk);
Bellini, L.: Nostra Signora della Storia (1998 – R. Marcantoni – sopran, M. Sollini – fortepian);
Bembinow, Miłosz: Akty cnót boskich (**1998 – Chór Instytutu Muzykologii KUL / J. Piech); Beatus vir... (2001 – Chór Kameralny Musica
mundana / J. Piech); Veni Sancte Spiritus (**1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Ben-Haim, Paul: Lo Utsva Da’ati (2008 – A. Schwartz – kantor, K. Marszałek – fortepian);
Bentoiu, Pascal: I praise Thee, oh Lord (2000 – Kameralny Chór Mieszany Romantic / C. Gherga);
Berekeits, P.: O Lord guide me under your justice (1995 – Romeiko Choral Ensemble / Y. Bilalis);
Berezowski, Maksym: Koncert na chór (1992 – Chór Chłopięco-Męski Dudaryk); Nie odtrącaj mnie w starości [cz. III i IV] (1998 – Chór Chłopięco-Męski w Brześciu / A. Igumnowa); Ojcze Nasz (1999 – N. Petrenko-Matwijchuk – sopran, Orkiestra Kameralna Lwowscy Wirtuozi
/ S. Burko); Radujtiesa prawiedni (2003 – Męski Kwartet Wokalny Akord / A. Hordiychuk – kier. art.); koncert Ojcze nasz (2008 – Chór Kameralny im. D. Bortniańskiego Państwowej Filharmonii w Czernihowie / L. Bodnaruk);
Berlioz, Hector: Te Deum na tenor, 3 chóry, orkiestrę i organy (2002 – A. Zdunikowski – tenor, R. Jochymczyk – organy, Chór Polskiego Radia
w Krakowie, Chór Chłopięcy Pueri Cantores Sancti Nicolai, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Swoboda);
Bernardus Claravallensis: Jesu dulcis memoria (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Bernstein, Leonard: Chichester Psalms (1995 – University of Manitoba Singers / H. Engbrecht);
Berstein, A. M.: Hashem Hashem (2010 – J. Malovany – kantor, Chór Synagogi pod Białym Bocianem, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej
/ S. Rybarczyk);
Betteridge, L.: Missa Brevis (1991 – M. Olszewski – organy, Chór Żeński Schola Cantorum Bialostociensis / V. Bielecka);
Bieliawski: Great Famous (1995 – Połocki Chór Kameralny / L. Żukowa);
Biericzowski, Maksym: Czaszu spasienija (1991 – Cappella Musicae Antiquae Orientalis / L. Zaborowski);
Bikkembergs, Kurt: Ave Maria (2007 – Zespół Aquarius / M.M. de Smet); Bist Du das Süsze (2007 – Zespół Aquarius / M.M. de Smet);
De profundis clamavi (2007 – Zespół Aquarius / M.M. de Smet); Lied der Liebe (2007 – Zespół Aquarius / M.M. de Smet);
Binder, B.: Ani maamin (1994 – Chór Wielkiej Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky);
Bizet, Georges: Agnus Dei (1994 – Zespół Cantato Amoroso);
Blecharz, Wojciech: Psalmus 82 (**2004 – Chór Polskiego Radia w Krakowie / W. Siedlik);
Bloch, Augustyn: Salve Regina (1995 – Camerata Silesia / A. Szostak); W górze nad nami (2008 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum
Gedanensis, J. Mroczek – organy / J. Łukaszewski);
Blow, John: Let my prayer come up Behold, o God, our defender (1992 – Zespół Kameralny Muzyki Dawnej Cantus Firmus / W. Sołtysik);
Let thyhand be strengthened (1992 – Zespół Kameralny Muzyki Dawnej Cantus Firmus / W. Sołtysik);
Bock, Jerry: If I were a richman (1994 – Chór Wielkiej Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky); To life l chaim (1994 – Chór Wielkiej
Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky);
Böellmann, Leon: Suita Gotycka (1998 – R. Perucki – organy);
Bogusławski, Edward: Gaude Mater Polonia na sopran, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (**1991 – B. Betley – sopran, Chór Mieszany Filharmonii Częstochowskiej, Żeński Chór Nauczycielski ZNP w Częstochowie, Kameralny Chór Męski Cantores Czenstochovienses,
Chór WSP w Częstochowie, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek); Pater noster (1997 – Akademicki Chór Politechniki Śląskiej
/ Cz. Freund); Pieśni Pielgrzymów na sopran, baryton, głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę (**2000 – D. Radomska – sopran, B. Makal – baryton, W. Zborowski – recytator, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Collegium Cantorum, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej
/ J. Swoboda); Psalmy Dawida (**2002 – Camerata Silesia / A. Szostak);
Bondarienko, Andrej: Cheruwimskaja (1999 – Chór Kameralny Kapeli Grodzieńskiej / L. Ikonnikova); Mnogaja ljeta (1999 – Chór Kameralny
Kapeli Grodzieńskiej / L. Ikonnikova);
Borkowski, Marian: Adoramus (1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski; 1998 – Białostocki Chór
Kameralny Cantica Cantamus / V. Bielecka; 2000 – Cantores Minores Wratislavienses / P. Karpeta); Ave. Alleluja. Amen (2002 – Camerata
Silesia / A. Szostak); De profundis na chór mieszany i orkiestrę (2001 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Chór Polskiego
Radia w Krakowie, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Swoboda); Dies Irae na chór mieszany i orkiestrę (**2004 – Chór Polskiego
Radia w Krakowie, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Swoboda); Hosanna na chór mieszany i 4 instrumenty (2000 – K. Bednarczyk
137
– trąbka, R. Siwek – puzon, S. Moryto – organy, Cantores Minores Wratislavienses, Warszawska Grupa Perkusyjna / R. Dudek); Hymnus na
chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (**2005 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, J. Łukaszewski – przyg. chóru, Akademicki Chór Politechniki Częstochowskiej Collegium Cantorum, J. Siadlak – przyg. chóru, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
/ J. Salwarowski; 2010 – Chór i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, V. Bielecka – przyg. chóru / S. Bywalec); Libera Me (**2006 – The
Holst Singers / S. Layton); Pax in terra II na głos żeński, perkusję i organy (2000 – K. Trylnik – sopran, S. Moryto – organy, Warszawska Grupa
Perkusyjna / R. Dudek); Regina caeli (**1996 – Chór ATK / K. Szymonik; 2000 – Cantores Minores Wratislavienses / P. Karpeta); Pax in terra
III (**2008 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Sinfonietta Cracovia / S. Layton); Sanctus (**2009 – Chór Polskiego Radia
w Krakowie / W. Siedlik);
Borlet: Hé tres doulzs rossignol [XIV-wieczna francuska muzyka a cappella z rękopisu Chantilly, virelai] (2010 – Zespół De Caelis / L. Brisset
– kier. art.);
Bortnianski, Dmitrij: Adagio z koncertu nr 24 (1992 – Akademicki Chór Mieszany Anteusz / Z. Demciuch); Cheruwimskaja nr 7 (Koncert nr
3, cz. I.) (1991 – Cappella Musicae Antiquae Orientalis / L. Zaborowski; 1992 – Akademicki Chór Mieszany Anteusz / Z. Demciuch); Dostojno
jest (1992 – Chór Chłopięco-Młodzieżowy Mukachevo – Ukraina / V. Volontir; 1996 – Chór Dziecięcy Szkolne Lata / W. Zasławski); Gospodi, kto obitayet v zhilishe Tvoyom? [koncert chóralny nr 35] (2005 – Chór Kameralny Khreschatyk); Iże cherubiny (1992 – Chór ChłopięcoMłodzieżowy Mukachevo – Ukraina / V. Volontir); Jak sławny nasz Pan (1999 – N. Petrenko-Matwijchuk – sopran, B. Kosopud – baryton,
Orkiestra Kameralna Lwowscy Wirtuozi / S. Burko); Jedinorodnyj Synien (1995 – Akademicki Chór Domu Kultury w Brześciu / M. Trofimuk);
Koncert chóralny “Ten dzień” (2002 – Akademicki Chór Consonans w Mińsku / H. Isajkina); Koncert na chór (1992 – Chór Chłopięco-Męski
Dudaryk); Koncert nr 1 (1999 – Chór Kameralny Kapeli Grodzieńskiej / L. Ikonnikova); Koncert nr 3 (1999 – N. Petrenko-Matwijchuk – sopran,
Orkiestra Kameralna Lwowscy Wirtuozi / S. Burko); Koncert nr 15 (2004 – Chór Kameralny Legenda / I. Cyklinski); Koncert nr 16 Uwielbię Ciebie, Boże mój (2008 – Chór Kameralny im. D. Bortniańskiego Państwowej Filharmonii w Czernihowie / L. Bodnaruk); Koncert nr 32 “Skażi mi,
Gospodi, konczinu moju” (1991 – Cappella Musicae Antiquae Orientalis / L. Zaborowski; 1996 – Chór Dziecięcy Preobrażenie / M. Sławkin;
1996 – Chór Dziecięcy Szkolne Lata / W. Zasławski; 1996 – Chór Kameralny Cameo / W. Wolna [fragm.]; Koncert nr 34 “Da woskriesniet Bog”
(1991 – Cappella Musicae Antiquae Orientalis / L. Zaborowski; (2008 – Chór Kameralny im. D. Bortniańskiego Państwowej Filharmonii
w Czernihowie / L. Bodnaruk); Mnogaja leta (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov); Motet Ave Maria
(1991 – Sekstet Kijowskiego Teatru opery i Baletu: W. Radik – sopran, M. Połtawiec – mezzosopran, T. Pieczony – I skrzypce, B. Kołosow –
II skrzypce, J. Trietiak – altówka, A. Makarenko – wiolonczela, H. Bułybienko – organy); Motet Salve Regina (1991 – Sekstet Kijowskiego
Teatru opery i Baletu: W. Radik – sopran, M. Połtawiec – mezzosopran, T. Pieczony – I skrzypce, B. Kołosow – II skrzypce, J. Trietiak – altówka, A. Makarenko – wiolonczela, H. Bułybienko – organy); O jak sławny jest nasz Pan w Syjonie­ (1998 – Chór Chłopięco-Męski w Brześciu
/ A. Igumnowa); Only son (1996 – Chór Kameralny Cameo / W. Wolna); Pod twoju milost (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej
St. Kliment Ohridski / R. Spasov); Sława Otcu i Synu (2002 – Chór Kameralny Kijów / M. Gobdycz); Sławien nasz Gospod (1996 – Chór Dziecięcy
Preobrażenie / M. Sławkin); Te Deum (1996 – Chór Kameralny Cameo / W. Wolna); Tebe Poem (2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida); Usłyszy Gospodi... (1999 – Grodzieński Chór Kameralny Doilidstva / N. Bulcewicz);
Bossi, Marco Enrico: Scherzo in sol m. (1996 – E.G. Rimoldi – organy);
Bouzignac, G.: Ha! Plange (1996 – Chór La Kyrielle / Ch. Pariot);
Bovet, J.: La Priere du Patre (1992 – Ensemble Vocal de La Broye Chorege / D. Gesseney-Rappo);
Brahms, Johannes: Adoramus Te Christe op. 27 (1992 – Chór Dziewczęcy Schola Cantorum Opoliensis-Legena / E. Willim); Requiem niemieckie
(1995 – M. Zedelius – sopran, K. Küper – baryton, Kölner Kantorei, Orchester Akademie Altenberg / V. Hempfling; 2007 – J. Reiner – sopran,
A. Krużel – bas, Chór Polskiego Radia w Krakowie, W. Siedlik – przyg. chóru, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Łotewska
Orkiestra Symfoniczna / J. Łukaszewski); Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz (1994 – U. Böhme – organy, Chór Chłopięco-Męski Kościoła
św. Tomasza w Lipsku / G.Ch. Biller); Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen (2003 – Motettenchor Pforzheim / K. Michaelis);
Brazys, Naujalis T.: Wieczorna pieśń dziecięca (1998 – Chór Dziecięcy Vydűno Secondary Scholl w Kłajpedzie / A. Girdzijauskas);
Brejza, Aleksandra: Psalm 43 (**2003 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia / A. Szostak);
Bright, Houston: Te Deum laudamus (1995 – Połocki Chór Kameralny / L. Żukowa);
Brikner, Eryk: Completorium (**2000 – A. Guz – sopran, E. Krzak – alt, M. Gallas – tenor, B. Makal – bas, M. Lubaszka – sopran ripieno, E. Wojtowicz – alt ripieno, M. Gocman – tenor ripieno, M. Fras – bas ripieno, Kapela Jasnogórska / J.T. Adamus – kier. art.; 2005 – A. MikołajczykNiewiedział – sopran, P. Olech – alt, P. Szewczyk – tenor, M. Borczyński – bas, Chór Kameralny Sine Nomine, P. Zawistowski – przyg. chóru,
Orkiestra Concerto Polacco / M. Toporowski – kier. art.);
Britten, Benjamin: Liber scriptus z War Requiem (1995 – Teresa Żylis-Gara – sopran, Częstochowski Chór Kameralny, Orkiestra Filharmonii
Częstochowskiej / J. Kosek); Missa Brevis (1992 – Chór Dziecięcy Litewskiego Radia i Telewizji / A. Girdzijauskas);
Brossard, Sébastien de: Sonitus armorum – kantata solowa (1994 – R. Nakoneczny – kontratenor, Zespół Muzyki Dawnej Musica Concenta);
Bruckner, Anton: Adagio (1994 – Kwintet Dęty Mainzer Dombläser); Ave Maria (1992 – Chór KUL / K. Górski; 1992 – Poznański Chór Katedralny Chłopięco-Męski / Sz. Daszkiewicz; 1996 – Collegium Vocale Bochum / H. Jaskulsky; 1997 – Chór Musica Capricciosa / K. Dlouhy;
1997 – Motettenchor Pforzheim / R. Schweizer); Christus factus est (1994 – U. Böhme – organy, Chór Chłopięco-Męski Kościoła św. Tomasza
w Lipsku / G.Ch. Biller; 1997 – Chór Musica Capricciosa / K. Dlouhy; 1997 – Motettenchor Pforzheim / R. Schweizer); Graduale (1995 – Akademicki Chór Domu Kultury w Brześciu / M. Trofimuk); Kronstorfer Messe (1997 – Chór Musica Capricciosa / K. Dlouhy); Locus iste (1997 – Chór
Musica Capricciosa / K. Dlouhy); Os iusti (1994 – Chór Chłopięco-Męski Kościoła św. Tomasza w Lipsku / G.Ch. Biller; 1996 – Chłopięco-Męski
Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając; 1996 – Collegium Vocale Bochum / H. Jaskulsky; 1997 – Motettenchor Pforzheim
/ R. Schweizer); Te Deum na sopran, alt, tenor, bas, chór mieszany i orkiestrę (2001 – B. Harasimowicz-Haas – sopran, K. Suska-Zagórska – alt,
A. Zdunikowski – tenor, R. Tesarowicz – bas, Chór Filharmonii Krakowskiej, Orkiestra Sinfonia Varsovia / K. Penderecki); Virga Jesse floruit
(1994 – U. Böhme – organy, Chór Chłopięco-Męski Kościoła św. Tomasza w Lipsku / G.Ch. Biller); Wielka Msza f-moll (2006 M. Ognyanova
Georgieva – sopran, E. Marciniec – alt, A. Zdunikowski – tenor, W. Gierlach – bas, Chór Filharmonii Śląskiej, W. Sutryk – przyg. chóru, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej / J. Swoboda – dyrygent);
138
Bruhns, Nicolaus: Preludium i fuga G-dur (1998 – A. Białko – organy); Sonata VIII (2001 – Zespół Muzyki Dawnej Musica Fiorita / D. Dolci
– kier. art.);
Bruning, Eliseus: Kyrie (1992 – Chór Sirmium Cantorum – Sremska Mitrovica / V. Bugarski); Kyrie z Missa in honorem B. Mariae Virginis (1991
– Chór Żeński Schola Cantorum Bialostociensis / V. Bielecka);
Busto, J.: Ave Maria (1992 – Museum Musicum – Wilno / V. Misknis);
Buxtehude, Dietrich: Preludium C-dur BuxWV 136 “Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist” (1998 – A. Białko – organy);
Byrd, William: Ave Verum Corpus (1995 – Połocki Chór Kameralny / L. Żukowa); I will not leave you comfortless (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke); Terra tremuit (1992 – Zespół Kameralny Muzyki Dawnej Cantus Firmus / W. Sołtysik);
Caccini, Giulio: Ave Maria (1995 – Akademicki Chór Domu Kultury w Brześciu / M. Trofimuk; 1994 – Zespół Cantato Amoroso [opr.]);
Calderon De La Barca, Pedro: Auto Sakramentale (2005 – H. Adamek – adaptacja i reżyseria, A. Sadowski – scenografia i kostiumy, D. Popiałkiewicz – gitara, obsada: A. Hutyra – Roztropność, M. Marciniak – Piękno, M. Florek – Król, A. Hutyra – Wieśniak, A. Łoniewski – Bogacz,
A. Rot – Świat, R. Rutkowski – Biedak, M. Ślosarski – Autor);
Calmel, R.: Sicut locutus est (z Magnificat) (1992 – Chór KUL / K. Górski);
Campbell, Hilary Jocelyn: O Lux beata trinitas (**2010 – Wileński Chór Kameralny Jauna Muzika / V. Augustinas);
Campkin, Alexander: Adoramus te, Christe (**2010 – Wileński Chór Kameralny Jauna Muzika / V. Augustinas);
Cancioneiro de Upsala: Riu, Riu, Chiu (2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida);
Caplet, Andre: Agnus Dei (1992 – Chór Sirmium Cantorum – Sremska Mitrovica / V. Bugarski);
Carlebach, Shlomo: Mimkomcho (2005 – B. Miller – kantor, D. Gildar – fortepian; 2008 – A. Schwartz – kantor, K. Marszałek – fortepian);
Carlson, B.: Psalm 13 (1995 – University of Manitoba Singers / H. Engbrecht);
Casali, G.B.: Missa in G (1992 – Chór Dziewczęcy Schola Cantorum Opoliensis-Legena / E. Willim);
Casati, Gasparo: O Quam speciosa (1995 – Musica Antiqua Praha / P. Klikar);
Casciollini, Claudio: Panis angelicus (1992 – Żyliński Chór Dziecięcy Odborarik / Z. Babik);
Caserta, Philippot de: En attendant suffrir [XIV-wieczna francuska muzyka a cappella z rękopisu Chantilly, ballada] (2010 – Zespół De Caelis
/ L. Brisset – kier. art.);
Casimiro, Joaquim Júnior: Dextera Domini (2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida);
Castello, Dario: Sonata X (2001 – Zespół Muzyki Dawnej Musica Fiorita / D. Dolci – kier. art.); Sonata XII (2001 – Zespół Muzyki Dawnej
Musica Fiorita / D. Dolci – kier. art.);
Cazzati, Maurizio: Ciaccona (1999 – Zespół Musica Fiorita / D. Dolci – klawesyn);
Cererols, Jacobs: Regina caeli (2002 – Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Sancti Nicolai / S. Adamczyk);
Certon, Pierre: Magnificat et exsultavit (1996 – Chór La Kyrielle / Ch. Pariot);
Charpentier, Marc-Antoine: Laudate Dominum (1996 – Chór La Kyrielle / Ch. Pariot); Salve Regina (1998 – P. Kusiewicz – tenor, R. Perucki
– organy); Te Deum (1993 – Częstochowski Chór Kameralny, Chór Mieszany WSP w Częstochowie, Chór Męski Homin, Chór Żeński Kvitek,
Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek);
Cherubini, Luigi: Ave Maria (1998 – R. Marcantoni – sopran, M. Sollini – fortepian);
Christ, Jakob: Domine pacem da nobis (1992 – Żyliński Chór Dziecięcy Odborarik / Z. Babik);
Christov, Dobri: Cheruwimska (1995 – Sofijski Chór Dziecięcy Dobra Smyana / L. Bocheva); Chwalitie imja Gospodnie (1996 – Chór Sancta Sofia / V. Assenow Bobewski); Kresty Twojemu (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov); Liturgia
św. Jana Chryzostoma (1997 – Sofijski Chór Kameralny Sredets / A. Angelov Kouyumdzhiev); Swete tichij (1998 – Zespół Kameralny Joan
Kukuzel Angełogłasnijat / D. Dimitrov); Wielika ektenija (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov); Wo carstwiem Twojem (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov; 1995 – Sofijski Chór Dziecięcy Dobra Smyana
/ L. Bocheva; 1996 – Chór Sancta Sofia / V. Assenow Bobewski; 1998 – Zespół Kameralny Joan Kukuzel Angełogłasnijat / D. Dimitrov);
Chrysafis, Manouil Doukas: Przyjmujcie komunię pod postacią ciała Chrystusa, pijcie z wiecznego źródła [pieśń komunijna wielkanocna]
(2006 – Grecki Chór Bizantyjski / L. Angelopoulos);
Chyrzyński, Marcel: Psalm 88 (**1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Similes esse bestiis (**1998
– Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Clausen, René: Set Me as a Seal [z A New Creation] (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke);
139
Constantin, Marin: Bizantyjskie prawosławne śpiewy wielkanocne (1997 – Rumuński Narodowy Chór Kameralny Madrigal / M. Constantin);
Constantinescu, Paul: De frum’setea fecioriei tale (2003 – Sound Choir / V. Popescu); Doamne miluieste (2003 – Sound Choir / V. Popescu);
Dzisiaj Dziewica (1999 – Chór Zakonnic Klasztoru Pasarea / V. Frangulea); Kirie Eleison (1998 – Chór Kontakion / M. Diaconescu); Kirie Lisu
Hriste (1998 – Chór Kontakion / M. Diaconescu); Największe cudo (1999 – Chór Zakonnic Klasztoru Pasarea / V. Frangulea); Płacz dziewic
niosących wonności (1999 – Chór Zakonnic Klasztoru Pasarea / V. Frangulea); Podobia (2003 – Sound Choir / V. Popescu);
Continiello, Alyagon: Lo Teda Milchama (2005 – B. Miller – kantor, D. Gildar – fortepian);
Corboz, M.: Laudate Dominum (1992 – Ensemble Vocal de La Broye Chorege / D. Gesseney-Rappo);
Corelli, Archangelo: Sonata da chiesa op.1 nr 11 in d (2009 – K. Misiak – sopran, S. Uesugi – kontratenor, Zespół Collegium Spes Musica
/ J. Wrona-Tupczyńska kier. art.);
Cristo, D. Pedro de: Es Nascido (2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida);
Csemiczky, Miklós: Pater noster (2002 – Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Sancti Nicolai / S. Adamczyk);
Cucu, Gheorghe: Doamne Iisuse Hristoase (2003 – Sound Choir / V. Popescu); Ciebie chwalimy (1999 – Chór Zakonnic Klasztoru Pasarea
/ V. Frangulea); Pieśń Wielkopostna (1999 – Chór Zakonnic Klasztoru Pasarea / V. Frangulea); Psalm 50 (1999 – Chór Zakonnic Klasztoru
Pasarea / V. Frangulea); Stihiri (1995 – Chór Filharmonii Mołdawskiej z Iasi Gavriil Musicescu / D. Morariu);
Cucuzelis, John: Pieśń bez słów (1994 – Chór Metropolii Prawosławnej Banatu Anastasis w Timiszoarze / D.-M. Menghesi);
Czajkowski, Piotr: Andante cantabile na wiolonczelę i orkiestrę smyczkową (2010 – Bobby McFerrin – wokal, Morphing Vienna Chamber
Orchestra, T. Wabnic – dyr. art.); Błagosłowien griadyj (1999 – Chór Kameralny Kapeli Grodzieńskiej / L. Ikonnikova); Dostojno jest (1991
– Cappella Musicae Antiquae Orientalis / L. Zaborowski; 1995 – Akademicki Chór Domu Kultury w Brześciu / M. Trofimuk); Miłost mira
(1991 – Cappella Musicae Antiquae Orientalis / L. Zaborowski; 1996 – Chór Sancta Sofia / V. Assenow Bobewski); Otcze nasz [z Liturgi św.
Jana Złotoustego] (1995 – Akademicki Chór Domu Kultury w Brześciu / M. Trofimuk; 2001 – Rosyjski Państwowy Chór Akademicki im.
A. W. Swiesznikowa / I. Rajevskij; 1997 – Chór Kameralny Państwowej Filharmonii w Homlu / E. Sokołowa); The angel told (1995 – Połocki
Chór Kameralny / L. Żukowa); Wieruju [z Liturgii Św. Jana Złotoustego] (1996 – Chór Kameralny Cameo / W. Wolna; 1997 – Chór Kameralny
Państwowej Filharmonii w Homlu / E. Sokołowa; 1999 – Chór Kameralny Kapeli Grodzieńskiej / L. Ikonnikova);
Czarnecki, Sławomir Stanisław: Msza Jasnogórska na sopran, bas, chór i orkiestrę (**2000 – M. Armanowska – sopran, J. Frakstein – baryton, Chór UKSW, Orkiestra Kameralna Mała Filharmonia / M. Nałęcz-Niesiołowski); Unica Victrix na chór mieszany a cappella (**2005 – Polski
Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Domina Claramontana – Provida regnat op. 45 nr 5 (**2007 – Polski Chór
Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Chór Polskiego Radia w Krakowie, M. Kluza – przyg. chóru / J. Łukaszewski);
Czesnokow, Paweł: Angel vopiyashe (2005 – Chór Kameralny Khreschatyk / L. Bukhonska); Błażen muż (1995 – Akademicki Chór Domu
Kultury w Brześciu / M. Trofimuk); Błogosławi dusze moja, Gospodi (1996 – Chór Dziecięcy Preobrażenie / M. Sławkin; (1996 – Chór Dziecięcy Szkolne Lata / W. Zasławski); Chwalitie imja Gospodnie (1996 – Chór Dziecięcy Szkolne Lata / W. Zasławski); Dostojno jest (1996 – Chór
Dziecięcy Preobrażenie / M. Sławkin); Gospodi spasi... Triswiatoje (1996 – Chór Dziecięcy Preobrażenie / M. Sławkin); It is worthy (1996 – Chór
Kameralny Cameo / W. Wolna); Iże cheruwimy (1996 – Chór Dziecięcy Preobrażenie / M. Sławkin); Light eternal (1995 – Połocki Chór Kameralny / L. Żukowa); Liturgia św. Jana Złotoustego op. 42 [fragment] (1998 – Chór Chłopięco-Męski w Brześciu / A. Igumnowa); Nie umołczim
nikogda, Bogorodice (1999 – Grodzieński Chór Kameralny Doilidstva / N. Bulcewicz); Nieszpory [Swietie tichy, Dusze moja, Wieczieru Twoju
tujnija] (1996 – Chór Dziecięcy Preobrażenie / M. Sławkin); Priditje pokłonimsja (1996 – Chór Dziecięcy Preobrażenie / M. Sławkin); Rozbojnika błagorazumnowo (1991 – Chór Męski Chorowaja Akademija / A. Sedow); Sława, Jedinorodny synie (1996 – Chór Dziecięcy Preobrażenie
/ M. Sławkin); Sowjet prjewiecznyj (1991 – Cappella Musicae Antiquae Orientalis / L. Zaborowski; 2001 – Rosyjski Państwowy Chór Akademicki im. A. W. Swiesznikowa / I. Rajevskij); Spasi Boże ljudi Twoje (1998 – Zespół Kameralny Joan Kukuzel Angełogłasnijat / D. Dimitrov);
Teraz odpuść sługę swego Panie (2002 – Akademicki Chór Consonans w Mińsku / H. Isajkina); Wieliczit dusza moja Gospoda (1991 – Chór
Męski Chorowaja Akademija / A. Sedow); Wo carstwi Twojem (1996 – Chór Dziecięcy Preobrażenie / M. Sławkin); Z nami Bog (2001 – Rosyjski
Państwowy Chór Akademicki im. A. W. Swiesznikowa / I. Rajevskij); Łaska Pokoju (2006 – Chór Męski Soboru św. Trójcy Klasztoru Kitajewskiego w Kijowie / T. Yatskulinets); Na łożu boleści (2006 – Chór Kameralny Credo w Moskwie / I. Kachkalova); Pieśń Cherubinów (2006 – Chór
Kameralny Credo w Moskwie / I. Kachkalova);
David, Johann Nepomuk: Wenn Ohren hat zu hören (1997 – Chór Musica Capricciosa / K. Dlouhy); De profundis clamavi ad te Domine [chorał
greg., Psalm 130] (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Deakbardos, Lajos: Eli, Eli (1997 – Coro Estable Municipal / J.M. Lacava);
Debussy, Claude: Dieu! (1996 – Chór La Kyrielle / Ch. Pariot);
Demović, Miho: Pohvala (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Descenclos: Nos Autem (1996 – Chór La Kyrielle / Ch. Pariot);
Dębski, Krzesimir: Ecclesiasticus 30 na sopran, chór mieszany i orkiestrę kameralną (**2009 – T. Or – sopran, Polski Chór Kameralny Schola
Cantorum Gedanesis, Morphing Vienna Chamber Orchestra / M. Dworzyński); Missa puerorum (*2004 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny
Pueri Cantores Tarnovienses, Tarnowska Orkiestra Kameralna / A. Zając); Psalmodia “Paratum cor meum Deus” (2003 – Zespół Śpiewaków
Miasta Katowice Camerata Silesia / A. Szostak); In Te, Domine, Speravi (**2007 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Chór
Polskiego Radia w Krakowie, M. Kluza – przyg. chóru / J. Łukaszewski);
Diegtiariow, Stiepan: Boże, Boże moj (1991 – Cappella Musicae Antiquae Orientalis / L. Zaborowski);
Dimitrov, Georgi: Ana Mrzelana (1992 – Chór Sirmium Cantorum – Sremska Mitrovica / V. Bugarski);
140
Dinev, Petyr: Anioł śpiewa wniebogłosy (1998 – Zespół Kameralny Joan Kukuzel Angełogłasnijat / D. Dimitrov);
Distler, Hugo: Lobe den Herrn (1997 – Chór Musica Capricciosa / K. Dlouhy);
Dmitryjew, Alexander: Dies irae (2000 – Chór Męski Unija / K. Nasajew);
Donizetti, Gaetano: Duet Ave Maria (1991 – Z. Kordyjalik – tenor, R. Gierlach – bas, E. Sypuła – organy);
Doss, Adolph: Ave Maria (1998 – P. Kusiewicz – tenor, R. Perucki – organy);
Dove, Jonathan: The Three Kings (2006 – The Holst Singers / S. Layton);
Dragoi, Sabin: Liturghia Solemna [fragm.] (1995 – Chór Filharmonii Mołdawskiej z Iasi Gavriil Musicescu / D. Morariu);
Dragutinowić, Meri: Jablanovi (1992 – Chór Sirmium Cantorum – Sremska Mitrovica / V. Bugarski);
Drozd, M.: Dostojno wojstinu (2003 – Męski Kwartet Wokalny Akord / A. Hordiychuk – kier. art.);
Drozd, R. I.: Niechaj społniatsa (2003 – Męski Kwartet Wokalny Akord / A. Hordiychuk – kier. art.);
Dubaj, Mariusz: Psalm 47 (Klęszczmy rękoma) (2001 – Chór Kameralny Musica mundana / J. Piech);
Dubieński: Otcze nasz (1999 – B. Kosopud – baryton, Orkiestra Kameralna Lwowscy Wirtuozi / S. Burko); Otcze nasz (2002 – Akademicki Chór
Consonans w Mińsku / H. Isajkina);
Dubravin, Y.: Chasidic rapsody (1994 – Chór Wielkiej Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky);
Dudzińska, Anna Maria: Pater Noster (**1998 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Dufay, Guillaume: Ad coenam Agni (2004 – Schola Cantorum Riga / G. Pranis); Ave maris stella (2009 – Jan Garbarek – saksofon, the Hilliard
Ensemble); Conditor alme siderum (2004 – Schola Cantorum Riga / G. Pranis); Hymnus “In adventu Domini” (2003 – Scholares Minores pro
Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Dugan, Franjo: Eram quasi agnus inneocens (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Duijck, Johan: O Magnum Mysterium (**1991 – Chór Ave Sol / L. Pollak);
Durante, F.: Pregiera (1991 – A. Gertner – sopran, H. Zasempa – organy);
Duruflé, Maurice: Notre Pére (1991 – Chór Archikatedry Wileńskiej / V. Savickaite); Requiem op. 9 na mezzosopran, baryton, chór mieszany
i organy (1999 – M. Idzik – mezzosopran, K. Matuszak – baryton, A. Białko – organy, Chór Instytutu Muzykologii KUL Cantores Ecclesiae
/ J. Piech); Suita op. 5 (1999 – A. Białko – organy); Tantum ergo (1999 – Chór Instytutu Muzykologii KUL Cantores Ecclesiae / J. Piech); Tota
pulchra es Maria (1991 – Chór Żeński Schola Cantorum Bialostociensis / V. Bielecka; 1992 – Chór Dziecięcy Litewskiego Radia i Telewizji
/ A. Girdzijauskas; 1999 – Chór Polskiego Radia w Krakowie / W. Siedlik; Ubi caritas (1992 – Ensemble Vocal de La Broye Chorege / D. Gesseney-Rappo; 1996 – Chór La Kyrielle / Ch. Pariot; 1997 – Coro Estable Municipal / J.M. Lacava; 1999 – Chór Instytutu Muzykologii KUL Cantores
Ecclesiae / J. Piech; 1999 – Chór Polskiego Radia w Krakowie / W. Siedlik);
Dvořák, Antonin: Graduale z Requiem (1995 – Teresa Żylis-Gara – sopran, Częstochowski Chór Kameralny, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek); Requiem b-moll op. 89 (2004 – B. Harasimowicz-Haas – sopran, E. Marciniec – alt, R. Minkiewicz – tenor, R. Żukowski
– bas, Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej / S. Macura);
Dyczko, Lesia: Dostojno jest (2005 – Chór Kameralny Khreschatyk / L. Bukhonska); Dwa fragmenty z Uroczistoj Liturgji [Niechaj budje błagosłowienno, Chwali, dusze moja, Gospoda] (2002 – Chór Kameralny Kijów / M. Gobdycz);
Dylecki, Mykola: Liturgia (fragm., 2004 – Chór Kameralny Legenda / I. Cyklinski); Woskriesiennyj kanon (2002 – Chór Kameralny Kijów
/ M. Gobdycz; (2005 [pieśni I, II, IV] – Chór Kameralny Khreschatyk / L. Bukhonska);
Dziadek, Andrzej: Haec Dies (2002 – Camerata Silesia / A. Szostak);
Eben, Peter: De Angelis (1995 – Sofijski Chór Dziecięcy Dobra Smyana / L. Bocheva);
Eberlin, J.E.: Missa Secundi Toni (1992 – Poznański Chór Katedralny Chłopięco-Męski / Sz. Daszkiewicz);
Elsner, Józef: Ave maris stella (2006 – B. Dziel – sopran, K. Krzyżanowska – mezzosopran, A. Kunach – tenor, T. Piętak – baryton, M. Nerkowski – baryton, Chór i Zespół Instrumentów Dawnych La Tempesta / J. Burzyński); Cantate Domino (2006 – B. Dziel – sopran, K. Krzyżanowska – mezzosopran, A. Kunach – tenor, T. Piętak – baryton, M. Nerkowski – baryton, Chór i Zespół Instrumentów Dawnych La Tempesta
/ J. Burzyński); Graduale Alleluja! Juravit Dominus op. 29 (2009 – S. Krzysiek – sopran, K. Krzyżanowska – mezzosopran, M. Zajdel – tenor,
Z. Dębko – bas, Chór Warszawskiej Opery Kameralnej, W. Tchórzewska – przyg. chóru, Orkiestra Warszawskiej Opery Kameralnej / T. Karolak); Missa F-dur op. 25 (2004 – M. Lubaszka – sopran, J. Dobrakowska – alt, P. Szewczyk – tenor, J. Ozimkowski – bas, Kapela Jasnogórska
/ J.T. Adamus – kier. art.); Missam in E minori et majori op. 62 (2009 – S. Krzysiek – sopran, K. Krzyżanowska – mezzosopran, M. Zajdel –
tenor, Z. Dębko – bas, Chór Warszawskiej Opery Kameralnej, W. Tchórzewska – przyg. chóru, Orkiestra Warszawskiej Opery Kameralnej
/ T. Karolak); Msza op. 22 (2010 – Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego , Zespół Instrumentów Dętych / ks. K. Szymonik);
Nieszpory Maryjne op. 89 (2004 – M. Lubaszka – sopran, J. Dobrakowska – alt, P. Szewczyk – tenor, J. Ozimkowski – bas, Kapela Jasnogórska
/ J.T. Adamus – kier. art.); Offertorium Quoniam in me speravit op. 30 (2009 – S. Krzysiek – sopran, K. Krzyżanowska – mezzosopran, M. Zajdel
– tenor, Z. Dębko – bas, Chór Warszawskiej Opery Kameralnej, W. Tchórzewska – przyg. chóru, Orkiestra Warszawskiej Opery Kameralnej
141
/ T. Karolak); O gloriosa Virginum (2006 – B. Dziel – sopran, K. Krzyżanowska – mezzosopran, A. Kunach – tenor, T. Piętak – baryton,
M. Nerkowski – baryton, Chór i Zespół Instrumentów Dawnych La Tempesta / J. Burzyński); Symfonia z Ofiary Abrahama (2009 – S. Krzysiek
– sopran, K. Krzyżanowska – mezzosopran, M. Zajdel – tenor, Z. Dębko – bas, Chór Warszawskiej Opery Kameralnej, W. Tchórzewska – przyg.
chóru, Orkiestra Warszawskiej Opery Kameralnej / T. Karolak); Veni Kreator Spiritus op. 8 (2009 – S. Krzysiek – sopran, K. Krzyżanowska – mezzosopran, M. Zajdel – tenor, Z. Dębko – bas, Chór Warszawskiej Opery Kameralnej, W. Tchórzewska – przyg. chóru, Orkiestra Warszawskiej
Opery Kameralnej / T. Karolak);
Engel, Jan: Stabat Mater (2010 – A. Zamojska – sopran, J. Kowalska – sopran, E. Rakoca – mezzosopran, J. Oxley – tenor, M. Wolak – tenor,
Polska Orkiestra XVIII wieku, Chór Kameralny Cantores Minores Wratislavienses, P. Karpeta – przyg. chóru / P. Esswood); Symfonia B-dur nr 2
(2007 – Capella Czestochoviensis, T. Wabnic – kier. art. / A. Szostak);
Eustatie: Aghios Theos (1995 – Chór Filharmonii Mołdawskiej z Iasi Gavriil Musicescu / D. Morariu);
Fajner, W.: Złóż w ręce Pana boleść swoją (2006 – Chór Kameralny Credo w Moskwie / I. Kachkalova);
Farcas-Petrarca, F.: Ite Rime Dolente (1994 – L. Bartal – organy, Chór Katolickiego Kościoła Va’Rosmajor w Budapeszcie / I. Zimanyi);
Farcinkiewicz, Łukasz: Prośby wygnańca (**2004 – Chór Polskiego Radia w Krakowie / W. Siedlik);
Farkas, Ferenc: Psalm CXXX (1994 – L. Bartal – organy, Chór Katolickiego Kościoła Va’Rosmajor w Budapeszcie / I. Zimanyi);
Fatejew, W.: Miłost mira (2003 – Męski Kwartet Wokalny Akord / A. Hordiychuk – kier. art.);
Fauré, Gabriel: Cantique de Jean Racine (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke); Pavana (2010 – Bobby
McFerrin – wokal, Morphing Vienna Chamber Orchestra, T. Wabnic – dyr. art.);
Ferre, L.: Agnus Dei (1998 – R. Marcantoni – sopran, M. Sollini – fortepian); Ave Maria (1998 – R. Marcantoni – sopran, M. Sollini – fortepian);
Benedictus (1998 – R. Marcantoni – sopran, M. Sollini – fortepian);
Fiałkowski, Stanisław: Asperges – Msza Jazzowa (**1998 – E. Uryga – śpiew, M. Bałata – śpiew, L. Szafran – śpiew, The Willows Revival Singers, Big Warsaw Band / S. Fiałkowski); „Ukryty Ja” Pieśni do tekstów Karola Wojtyły (**2006 – L. Szafran – wokal, E. Uryga – wokal, J. Szrom
– wokal, M. Bałata – wokal, sekcja jazzowa: W. Gogolewski – fortepian, L. Szczerba – saksofony i flety, M. Wiśniewski – bas, A. Lewandowski
– instrumenty perkusyjne, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, A. Szostak – przyg. chóru, Orkiestra Smyczkowa AMFC
w Warszawie / S. Fiałkowski);
Filke, Max: Benedictus (2000 – Chór Męski Unija / K. Nasajew); Sanctus (2000 – Chór Męski Unija / K. Nasajew);
Finkelstein, Meir: L-dor Vador (2010 – J. Malovany – kantor, Chór Synagogi pod Białym Bocianem, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej
/ S. Rybarczyk); Sim Shalom (2008 – A. Schwartz – kantor, K. Marszałek – fortepian);
Firmino, José: Laudate Dominum (2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida);
Fleming, L.: Ride on, King Jesus (1998 – Chór Chłopięco-Męski w Brześciu / A. Igumnowa);
Fonseca, Carlos Alberto P.: Dona nobis (1991 – Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
/ B. Błoński); Gloria (1991 – Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie / B. Błoński);
Förster, Kasper (mł.): Vanitas Vanitatum (1994 – Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis / A. Kowalska-Pińczak);
Fotek, Jan: Śpiewajcie Panu pieśń nową (1991 – Warszawski Zespół Chorałowy / T. Olszewski);
Franck, Cesar: Panis angelicus (1991 – M. Spodniewska – sopran, E. Sypuła – organy; 1991 – Talliński Chór Chłopięcy / L. Rahula);
Franck, Melchior: Pięć motetów do tekstów Salomona (1996 – Collegium Vocale Bochum / H. Jaskulsky);
Frangulea, Victor: Kolędy, melodie ludowe (1999 – Chór Zakonnic Klasztoru Pasarea / V. Frangulea);
Freisitzer, Roland: Dies Irae na chór mieszany i zespół instrumentalny (**2009 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanesis, Morphing Vienna Chamber Orchestra / M. Dworzyński);
Freisslich, Maximilian Dietrich: Dixit Dominus – Psalm 109 (1994 – Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis / A. Kowalska-Pińczak);
Gabrieli, Giovanni: Jubilate Deo omnis terra (1997 – Motettenchor Pforzheim / R. Schweizer);
Gabryś, Ryszard: Wniebogłosy (2002 – Camerata Silesia / A. Szostak);
Gallus, Jacobus: Ecce quomodo moritur iustus (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović; 1997 – Rumuński
Narodowy Chór Kameralny Madrigal / M. Constantin); Jerusalem gaude (1992 – Museum Musicum – Wilno / V. Misknis); Pueri Concinite (1995
– Sofijski Chór Dziecięcy Dobra Smyana / L. Bocheva);
Galuppi: Magnificat (1992 – Coro dell’Accademia di Musica della Svizzera Italiana – Lugano, Orchestra da Camera Botticelli / D. Bogni);
Garbacz, Joanna: Ave Regina caelorum (**2000 – Chór Filharmonii Krakowskiej / J. Mentel); Psalm 147 Chwalcie Pana (2001 – Chór Kameralny Musica mundana / J. Piech); Sanctus (**2001 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
142
Gasparini, Francesco: Adoramus te (1995 – Połocki Chór Kameralny / L. Żukowa);
Gebirtig, Mordechaj: Mojszele, mój przyjacielu (1994 – J. Malovany – kantor, M. Zagórski – fortepian; 2010 – J. Malovany – kantor, Chór
Synagogi pod Białym Bocianem, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / S. Rybarczyk);
Gentilini, Cristian: Cantantibus organis (**2007 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Gesseney-Rappo, Dominique: Le Mystere du Calvaire [fragm.] (1992 – Ensemble Vocal de La Broye Chorege / D. Gesseney-Rappo);
Gibbons, Orlando: Almighty and everlasting God (1992 – Zespół Kameralny Muzyki Dawnej Cantus Firmus / W. Sołtysik);
Gieburowski, Wacław: Tu es Petrus (1992 – Poznański Chór Katedralny Chłopięco-Męski / Sz. Daszkiewicz);
Gieczyński, Cyryl: Missa in D, pro Festo S. Caeciliae (2006 – B. Dziel – sopran, K. Krzyżanowska – mezzosopran, A. Kunach – tenor, T. Piętak
– baryton, M. Nerkowski – baryton, Chór i Zespół Instrumentów Dawnych La Tempesta / J. Burzyński); Salve Regina (2006 – B. Dziel – sopran,
K. Krzyżanowska – mezzosopran, A. Kunach – tenor, T. Piętak – baryton, M. Nerkowski – baryton, Chór i Zespół Instrumentów Dawnych
La Tempesta / J. Burzyński); Veni Creator (2010 – A. Zamojska – sopran, J. Kowalska – sopran, E. Rakoca – mezzosopran, J. Oxley – tenor,
M. Wolak – tenor, Polska Orkiestra XVIII wieku, Chór Kameralny Cantores Minores Wratislavienses, P. Karpeta – przyg. chóru / P. Esswood);
Veni Creator Spiritus (2006 – B. Dziel – sopran, K. Krzyżanowska – mezzosopran, A. Kunach – tenor, T. Piętak – baryton, M. Nerkowski – baryton, Chór i Zespół Instrumentów Dawnych La Tempesta / J. Burzyński); Veni Sanctificator (2006 – B. Dziel – sopran, K. Krzyżanowska – mezzosopran, A. Kunach – tenor, T. Piętak – baryton, M. Nerkowski – baryton, Chór i Zespół Instrumentów Dawnych La Tempesta / J. Burzyński);
Ginastera, Alberto: Ego Vir Videm (1997 – Coro Estable Municipal / J.M. Lacava);
Gletle, Johann Melchior: Bonum Certamen (2001 – Zespół Muzyki Dawnej Musica Fiorita / D. Dolci – kier. art.); Eia gaude cor meum X na
alt, 5 instrumentów i bc. (2002 – M. Oro – kontratenor, R. Dominguez – sopran, A. Kowalczyk – sopran, W. Lombardi – tenor, Musica Fiorita
/ D. Dolci – kier. art.); Gaudeamus Omnes XVII na alt, 5 instrumentów i bc. (2002 – M. Oro – kontratenor, R. Dominguez – sopran, A. Kowalczyk – sopran, W. Lombardi – tenor, Musica Fiorita / D. Dolci – kier. art.); Justus germinabit (1999 – Zespół Musica Fiorita / D. Dolci – kier. art.);
Quis mihi det (2001 – Zespół Muzyki Dawnej Musica Fiorita / D. Dolci – kier. art.); Salve Regina (2001 – Zespół Muzyki Dawnej Musica Fiorita
/ D. Dolci – kier. art.);
Gnatyszyn, Andriej: Boże wysłuchaj błagania (1992 – Akademicki Chór Mieszany Anteusz / Z. Demciuch); Bogorodice (1999 – N. Petrenko-Matwijchuk – sopran, Orkiestra Kameralna Lwowscy Wirtuozi / S. Burko; 2008 – Chór Kameralny im. D. Bortniańskiego Państwowej
Filharmonii w Czernihowie / L. Bodnaruk); Ojcze Nasz (1999 – B. Kosopud – baryton, Orkiestra Kameralna Lwowscy Wirtuozi / S. Burko); Przyszlisme tu szczedracy (1992 – Chór Chłopięco-Męski Dudaryk); Wierzę (1999 – B. Kosopud – baryton, Orkiestra Kameralna Lwowscy Wirtuozi
/ S. Burko);
Goldfaden, Avram: Szofar Szel Mosziach (2005 – B. Miller – kantor, D. Gildar – fortepian);
Golovac, Jacob: Zemlaja se potrese (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Gołowanow, N.: Cheruwimskaja piesn (1991 – Chór Męski Chorowaja Akademija / A. Sedow); Dostojno jest (1991 – Chór Męski Chorowaja
Akademija / A. Sedow); Miłost mira (1991 – Chór Męski Chorowaja Akademija / A. Sedow);
Gomółka, Mikołaj: Kleszczmy rękoma (1991 – Chór Cantus w Woli Rzędzińskiej / W. Siedlik; 2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua
/ D. i W. Danielewicz – kier. art.); Królu niebieski (1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając); Nieście
chwałę mocarze (1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając; 1991 – Chór Cantus w Woli Rzędzińskiej
/ W. Siedlik; 2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.); Psalm 137 (2001 – Chór Kameralny Musica mundana / J. Piech); Psalm 22 (2001 – Chór Kameralny Musica mundana / J. Piech); Psalm 25 (2001 – Chór Kameralny Musica mundana / J. Piech);
Psalm 28 Królu niebieski (1995 – Zespół Wokalny Il Canto / M. Straszewski – kier. art.); Psalm 4 Szczęśliwy, którzy ludzi upadłych ratuje (1995
– Zespół Wokalny Il Canto / M. Straszewski – kier. art.); Psalm 46 (2001 – Chór Kameralny Musica mundana / J. Piech); Psalm 64 (2001 – Chór
Kameralny Musica mundana / J. Piech); Psalm 8 Radujcie się (1995 – Zespół Wokalny Il Canto / M. Straszewski – kier. art.); Serce mi każe śpiewać (1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając; 2004 – Camerata Silesia / A. Szostak; 2004 – ChłopięcoMęski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając);
Gorczycki, Grzegorz Gerwazy: Ave Maria (2004 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając); Completorium
(1998 – J. Walczak-Prus – sopran, P. Łykowski – kontratenor, R. Minkiewicz – tenor, B. Makal – bas, Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores
Wratislavienses, Orkiestra Barokowa Concerto Polacco / M. Toporowski); Conductus funebris (1998 – J. Walczak-Prus – sopran, P. Łykowski
– kontratenor, R. Minkiewicz – tenor, B. Makal – bas, Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses, Orkiestra Barokowa Concerto
Polacco / M. Toporowski); Gaude Maria Virgo (1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając; 1992 – Chór
KUL / K. Górski); Laetatus sum (1994 – Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis / A. Kowalska-Pińczak; 1996 – Zespół Wokalno-Instrumentalny Collegium pro Musica Sacra / I. Malinka; 2004 – Camerata Silesia / A. Szostak); Missa Paschalis (1995 – Zespół Wokalny Il Canto
/ M. Straszewski – kier. art.); Omni die (2004 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając); Sepulto Domino (2004
– Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając); Tota pulchra es Maria (1991 – Chór Akademicki im. prof. Wiktora
Wawrzyczka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie / B. Błoński; 1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses
/ A. Zając; 1992 – Chór KUL / K. Górski); Vidi aquam C (2007 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Capella Czestochoviensis,
T. Wabnic – kier. art. / A. Szostak);
Gounod, Charles: Ave Maria (1998 – R. Marcantoni – sopran, M. Sollini – fortepian);
Góis, Damiao de: Surge Propera (2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida);
Górecki, Henryk Mikołaj: Beatus Vir na baryton, chór i orkiestrę (1991 – J. Gruszczyński – baryton, Chór Filharmonii Śląskiej, Chór Archikatedry Wileńskiej, Leningradzki Chór Kameralny, Chór ATK w Warszawie, Chór AR-T w Olsztynie, Chór Mieszany Cantus, Chór Żeński
Schola Cantorum Bialostociensis, Chór Ave Sol w Bielsku-Białej, Żeński Chór Nauczycielski w Częstochowie, Kameralny Chór Męski Cantores
143
Czenstochovienses, Częstochowski Chór Kameralny, Chór Mieszany Filharmonii Częstochowskiej, Chór Męski Pochodnia w Częstochowie,
Collegium Cantorum, Orkiestra Filharmonii Śląskiej / J. Swoboda); Przybądź Duchu Święty (1994 – Chór Akademii Teologii Katolickiej [UKSW]
w Warszawie / K. Szymonik; **2003 [prawyk. oficjalne] – Chór Polskiego Radia w Krakowie, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / W. Siedlik); Salve Sidus Polonorum – Kantata o Świętym Wojciechu na duży chór mieszany, organy, fortepiany, dzwony, dzwonki,
tam-tamy i wielki bęben op. 72 (2003 – C. Sanecki, R. Gawroński – fortepian, M. Markuszewski – organy, A. Michalak, J. Wieczorek, M. Serwaciński, Ł. Stanisz, P. Pacan, Ł. Kędziora – perkusja, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis
/ J. Łukaszewski); Święty, Święty, Święty (1991 – Chór ATK / K. Szymonik; 2004 – Chór UKSW, Chór Muzykologii UKSW, Zespół Wokalny Specjalności Muzyka Kościelna AMFC, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia / K. Szymonik); Totus Tuus op. 60 (1991 – Chór ATK
/ K. Szymonik; 2003 – Chór Polskiego Radia w Krakowie, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / W. Siedlik; 2008 – Polski Chór
Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Zdrowaś bądź Maryja (1991 – Chór ATK / K. Szymonik; 1997 – Akademicki Chór
Politechniki Śląskiej / Cz. Freund; 2002 – Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Sancti Nicolai / S. Adamczyk); Na Anioł Pański biją dzwony na
trzy chóry a cappella (**2007 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, J. Łukaszewski – przyg. chóru, Chór Polskiego Radia
w Krakowie, Madrygaliści Capella Cracoviensis, S. Krawczyński – przyg. zespołu / W. Siedlik); Pod Twoją Obronę (**2007 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, J. Łukaszewski – przyg. chóru, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Madrygaliści Capella Cracoviensis,
S. Krawczyński – przyg. zespołu / W. Siedlik);
Grandi, Alessandro: O dulce nomen Jesus (1995 – Musica Antiqua Praha / P. Klikar);
Grau, A.: Kasar Mie La Gaji (1995 – University of Manitoba Singers / H. Engbrecht);
Greczaninow, Alekasndr: Liturgia św. Jana Złotoustego (*1997 – B.A. Makal – bas, G. Cebulski – baryton, Zespół Kameralny Cerkwi Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu Oktoich, Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses, Wrocławska Orkiestra
Kameralna Leopoldinum / P. Karpeta); Woskliknijtje Gospodiewy (1991 – Chór Męski Chorowaja Akademija / A. Sedow); Wykrzyknijcie Panu
(2006 – Chór Kameralny Credo w Moskwie / I. Kachkalova);
Grell, A.E.: Herr, deine Güte reicht so weit (1991 – Talliński Chór Chłopięcy / L. Rahula);
Grieg, Edvard: Andante (1994 – Kwintet Dęty Mainzer Dombläser);
Griffith, D.: Beata Virgo (1995 – University of Manitoba Singers / H. Engbrecht);
Grimace: A l’arme [XIV-wieczna francuska muzyka a cappella z rękopisu Chantilly, virelai] (2010 – Zespół De Caelis / L. Brisset – kier. art.);
Se Zephirus [XIV-wieczna francuska muzyka a cappella z rękopisu Chantilly, ballada] (2010 – Zespół De Caelis / L. Brisset – kier. art.);
Gruber, G.: Bożonarodzeniowa kantata “Kołysanka” (1998 – Chór Chłopięco-Męski w Brześciu / A. Igumnowa);
Gruber: Silent night (1996 – Chór Kameralny Cameo / W. Wolna);
Gruger, J.: Venite Exsultemus (1992 – Ensemble Vocal de La Broye Chorege / D. Gesseney-Rappo);
Gruodis, Juozas: Pater noster (2004 – Vilnius Municipal Choir Jauna Muzika / V. Augustinas);
Guerre, Claude E.J. de la: La passage de la mer rouge (1999 – Zespół Musica Fiorita / D. Dolci – kier. art.); Sonata w D-dur (1999 – Zespół
Musica Fiorita / D. Dolci – kier. art.);
Gumpelzhaimer, Adam: Nun freuet euch (1995 – Sofijski Chór Dziecięcy Dobra Smyana / L. Bocheva);
Hajdu, Andre: Rabbi Necunya Ben Hakana (2008 – A. Schwartz – kantor, K. Marszałek – fortepian);
Hans, Olga: Litania na chór mieszany a cappella (**2005 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Händel, Georg Friedrich: Aria nr 36 Wie lieblich ich der Boten Schritt z oratorium Mesjasz (1991 – A. Gertner – sopran, H. Zasempa – organy); Aria O du, die Wannem z oratorium Mesjasz (1991 – D. Balcerzak – mezzosopran, C. Hanzelewicz – organy); Aria Tecum principium
z Dixit Dominus (1995 – Teresa Żylis-Gara – sopran, Częstochowski Chór Kameralny, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek); Canticorum (Juda Machabeusz) (1991 – Chór Cantus w Woli Rzędzińskiej / W. Siedlik); Concerto grosso op. 6 nr 10 (1996 – Orkiestra Kameralna
Filharmonii Lwowskiej Lwowscy Wirtuozi / S. Burko); Dignare (1994 – Zespół Cantato Amoroso); Largetto (1994 – Zespół Cantato Amoroso);
O, miocor [opr.] (1994 – Zespół Cantato Amoroso); Oratorium Mesjasz (1993 – Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses,
Śląska Orkiestra Kameralna / J.W. Hawel; 1998 – R. Holton – sopran, W. Purefoy – kontratenor, J. Cornwell – tenor, C. Campbell – bas, Polski
Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Orkiestra Sans Souci Berlin / J. Łukaszewski; 2010 – G. Keith – sopran, I. Davies – kontratenor,
J. Gilchrist – tenor, A. F. Williams – bass, Retrospect Ensemble / M. Halls); Recytatyw i Aria Canfort ye... Ev’ry valley z oratorium Mesjasz (1991
– Z. Kordyjalik – tenor, E. Sypuła – organy); Recytatyw i Aria Ombra mai fu z opery Xerxes (1991 – J. Pinderak – mezzosopran, Z. Radowski
– organy); Trio – Sonata A-dur (1994 – R. Nakoneczny – kontratenor, Zespół Muzyki Dawnej Musica Concenta);
Hakenberger, Andreas: Exsultate Deo (1991 – Chór Ave Sol / L. Pollak);
Halloran, J.: Who’ll be a Witness (1995 – University of Manitoba Singers / H. Engbrecht);
Halmos: Missa F-dur (1992 – Kodaly Zoltan Enek-Zene Tagozatos Iskola / Z. Zsolt);
Hassler, Hans Leo von: Missa Secunda (1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając); Andante moderato
(1994 – Kwintet Dęty Mainzer Dombläser);
Harvey, Jonathan: The Angels (2006 – The Holst Singers / S. Layton); Come Holy Ghost (2008 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum
Gedanensis / S. Layton);
144
Haydn, Joseph: Messe in B (1998 – Chór Dziecięcy Vydűno Secondary Scholl w Kłajpedzie / A. Girdzijauskas); Oratorium Stworzenie Świata
(1994 – E. Towarnicka – sopran, P. Kusiewicz – tenor, J. Frakstein – bas, Częstochowski Chór Kameralny, Wrocławscy Kameraliści Cantores
Minores Wratislavienses, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek; 2009 – T. Or – sopran, T. M. Allen – tenor, M. Rzepka – bas, Polski
Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, J. Łukaszewski – przyg. chóru, Morphing Vienna Chamber Orchestra, T. Wabnic – dyr. art.
/ C. Artmüller); Siedem słów Chrystusa na Krzyżu [wersja kameralna z aktorem] (1993 – M. Czerski – narrator, Capella Bydgostiensis
/ A. Kreiner); Symfonia nr 26 d-moll „Lamentatione” (2006 – Południowo-Zachodnia Niemiecka Orkiestra Kameralna / S. Tewinkel);
Haydn, Michael: Tenebrae facte sunt (1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając; 2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida);
Heiller, Anton: O Jesu, all mein Leben (1997 – Chór Musica Capricciosa / K. Dlouhy);
Hildegarda von Bingen: Ave Generosa [chorał greg.] (1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Servatius); De Apostolis [responsorium]
(1992 – Zespół Wokalny Studio 600 / A. Czechak, D. Kozińska – kier. art.); De Martyribus [responsorium] (1992 – Zespół Wokalny Studio 600
/ A. Czechak, D. Kozińska – kier. art.); De Sancto Maximino [sekwencja] (1992 – Zespół Wokalny Studio 600 / A. Czechak, D. Kozińska – kier.
art.); De Sancto Ruperto [sekwencja] (1992 – Zespół Wokalny Studio 600 / A. Czechak, D. Kozińska – kier. art.); De Santa Maria [sekwencja]
(1992 – Zespół Wokalny Studio 600 / A. Czechak, D. Kozińska – kier. art.); De Spiritu Sancto [sekwencja] (1992 – Zespół Wokalny Studio 600
/ A. Czechak, D. Kozińska – kier. art.); De Undecim Milibus Virginibus [sekwencja] (1992 – Zespół Wokalny Studio 600 / A. Czechak, D. Kozińska
– kier. art.); De Virginibus [antyfona] (1992 – Zespół Wokalny Studio 600 / A. Czechak, D. Kozińska – kier. art.); O Splendissima [chorał greg.]
(1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Servatius); O Tu Suavissima [chorał greg.] (1992 – Schola Gregoriana Holmiae / V. Servatius); O Virtus
Sapientiae [antyfona] (1992 – Zespół Wokalny Studio 600 / A. Czechak, D. Kozińska – kier. art.);
Himelsthein, L.: Kol nidrey (1994 – Chór Wielkiej Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky);
Himmelsztejn, Abraham M. / Goldstein, Raymond: Reze (2004 – Jerusalem Great Synagogue Choir / E. Jaffe);
Himmelsztejn, Abraham M.: Sim Shalom (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski HasidicCappella / A. Tsaliuk);
Hogan, Moses: I’m Gonna Sing When the Spirit Moves in My Heart (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke);
Homilius, Gottfried August: Domine ad adjuvandum me (1997 – Motettenchor Pforzheim / R. Schweizer);
Hopkins, Sarah: Past Life Melodies (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke);
Holst, Gustav: The Evening Watch (2006 – The Holst Singers / S. Layton);
Hove, Luc van: Psalm 22 (2007 – Zespół Aquarius / M.M. de Smet);
Hoybye, John: Madrygał “The slow Spring” (1994 – Kopenhaski Chór Tritonus / J. Hoybye); Moske en martsnat (1994 – Kopenhaski Chór Tritonus / J. Hoybye); Oratorium “Gabriel and Mary” (1994 – Kopenhaski Chór Tritonus / J. Hoybye); Three Bright Motets in Stereo [Cantate Domino,
Haec Dies, Jubilate Deo] (1994 – Kopenhaski Chór Tritonus / J. Hoybye);
Ieromonah, Macarie: Pieśń Wielkopostna (1999 – Chór Zakonnic Klasztoru Pasarea / V. Frangulea);
Ignatowicz, Anna: Stabat Mater (1998 – Białostocki Chór Kameralny Cantica Cantamus / V. Bielecka);
Ilaqq, Abdel / Ażim, Abdel: Wysłanniku Boga, pomóż nam [higaz] (1999 – Religious Song Ensemble / Muhammad Amin All-Azab);
Ilič, Voislav: Vodenica (1992 – Chór Sirmium Cantorum – Sremska Mitrovica / V. Bugarski);
Ippolitow-Iwanow, Michaił: Błogosław duszo moja Pana (2002 – Akademicki Chór Consonans w Mińsku / H. Isajkina);
Ismail, Muhammad: Zaśpiewaj ptaku swą smutną pieśń [takriz] (1999 – Religious Song Ensemble / Muhammad Amin All-Azab);
Ivančić, Amando: Aria Maria coeli Domina (2008 – Zespół Wokalny Vox Humana, Zespół Instrumentów Historycznych Accademia dell’ Arcadia / B. Stankowiak); Aria Serve fidelis (2008 – Zespół Wokalny Vox Humana, Zespół Instrumentów Historycznych Accademia dell’ Arcadia
/ B. Stankowiak); Aria Veni electa mea (2008 – Zespół Wokalny Vox Humana, Zespół Instrumentów Historycznych Accademia dell’ Arcadia
/ B. Stankowiak); Litaniae in D – De Beata Mariae Virgine (2008 – Zespół Wokalny Vox Humana, Zespół Instrumentów Historycznych Accademia dell’ Arcadia / B. Stankowiak); Missa in C (2008 – Zespół Wokalny Vox Humana, Zespół Instrumentów Historycznych Accademia dell’
Arcadia / B. Stankowiak);
Iwanow, Feofan: Psalm (2004 – Chór Kameralny Legenda / I. Cyklinski);
Iwanow, I.: Wielikoje sławosłowie (1991 – Chór Męski Chorowaja Akademija / A. Sedow);
Izwiekow, G.: Chotech slezami omyty (1991 – Chór Męski Chorowaja Akademija / A. Sedow);
Jackson, Gabriel: Honor, Virtus et Potestas (2010 – Nerutė Šiliūtė, Lina Valionienė, Nora Petročenko, Skaistė Zutkutė – solo, Wileński Chór
Kameralny Jauna Muzika / V. Augustinas);O sacrum Convivium (2008 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / S. Layton);
Jacyniewicz, Jakiw: Bohorodice Djewo, radujsa (2003 – Męski Kwartet Wokalny Akord / A. Hordiychuk – kier. art.); Hrystos voskres [Psalm
Wielkanocny] (2005 – Chór Kameralny Khreschatyk / L. Bukhonska);
Jaffe, Elli: Naaritzcha (2004 – Jerusalem Great Synagogue Choir / E. Jaffe);
145
Jakub Sowa: Salve Regina z Tabulatury Warszawskiej (1998 – R. Perucki – organy);
Janiak, Rafał: Et in templo omnis lognetur gloriam (**2008 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Jasiński, Marek: Antyfony Mariańskie na chór mieszany a cappella (**1991 – Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka Akademii
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie / B. Błoński); Ave Maris Stella (2000 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Cantus Finalis (1998 – Chór Instytutu Muzykologii KUL / J. Piech); Canticum sapientiale Mariae na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną
(**2005 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, J. Łukaszewski – przyg. chóru, Akademicki Chór Politechniki Częstochowskiej Collegium Cantorum, J. Siadlak – przyg. chóru, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej / J. Salwarowski); Da Pacem Domine
na alt, baryton, chór mieszany i orkiestrę (**1996 – E. Mikulska – alt, B. Makal – baryton, Chór ATK w Warszawie, Białostocki Chór Kameralny
Cantica Cantamus, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / B. Madey); Dona nobis pacem na chór i orkiestrę symfoniczną (**1999 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Orkiestra Filharmonii Opolskiej / J. Powolny); Jubilate Deo na chór mieszany i orkiestrę
(**2001 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej
/ J. Swoboda); Kyrie z Requiem na chór chłopięcy, mieszany i orkiestrę symfoniczną (1995); Msza Alma Redemptoris Mater na chór mieszany
i organy (**2004 – M. Sławecki – organy, Chór UKSW, Chór Muzykologii UKSW, Zespół Wokalny Specjalności “Muzyka Kościelna” AMFC
/ K. Szymonik); Pieśń Zwiastowania (2000 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Psalm 100 (1997 – Coro
Estable Municipal / J.M. Lacava; 1998 – Białostocki Chór Kameralny Cantica Cantamus / V. Bielecka; 2000 – Polski Chór Kameralny Schola
Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski; Psalm 150 na chór mieszany i orkiestrę (**1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Orkiestra kameralna Filharmonii Częstochowskiej / K. Kosek; 2010 – Chór i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, V. Bielecka – przyg.
chóru / S. Bywalec); Regina coeli laetare (1997 – Chór Akademicki Politechniki Częstochowskiej Collegium Cantorum / J. Siadlak); Requiem
na chór chłopięcy, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną [fragm.] (**1994 – Chór Dziecięcy Legenda, Orkiestra i Chór Filharmonii Śląskiej
/ J. Swoboda); Stabat Mater na chór mieszany i orkiestrę (**2002 – Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Swoboda); Psalm 1 na baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (**2006 – L. Skrla – baryton, Polski Chór Kameralny Schola
Cantorum Gedanensis, J. Łukaszewski – przyg. chóru, Chór Polskiego Radia, W. Siedlik – przyg. chóru, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej
/ J. Salwarowski); Symfonia In principio na baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (2007 – B. Makal – baryton, Polski Chór Kameralny
Schola Cantorum Gedanensis, przyg. chóru J. Łukaszewski, Chór Polskiego Radia w Krakowie, M. Kluza – przyg. chóru, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej / J. Salwarowski);
Jassenowski, David: W końcu dni pokój na Ziemi (1994 – J. Malovany – kantor, M. Zagórski – fortepian);
Jelić, V.: Bone Jesu (1996 – Zespół Wokalno-Instrumentalny Collegium pro Musica Sacra / I. Malinka); Probasti Domine (1996 – Zespół Wokalno-Instrumentalny Collegium pro Musica Sacra / I. Malinka);
Jennefelt, Thomas: Villarosa Sarialdi (2008 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Jenstein, Johannes von: Officium Visitationis Beatae Marie Virginis (2001 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art);
Jerzy Liban z Legnicy: Epistola De Rege (1999 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Magnificat a 4
(cantus, altus, tenor, basus) (1999 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Oratio – sive collecta Pro Rege
Sigismundo (1999 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Psalm 113 (114) a 4 (cantus, altus, tenor, basus)
(1999 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Jones, B. [opr.]: Down by the Riverside (1995 – Chicago Festival Choir / R.M. Neal);
Josquin des Prés: Ave Maria (1996 – Chór Kameralny Cameo / W. Wolna); Et incarnatus (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov); In Flagellis (1996 – Chór La Kyrielle / Ch. Pariot); In te Domine speravi (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua
/ D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Kačinskas, Jeronimas: Terra tremuit (1991 – Chór Archikatedry Wileńskiej / V. Savickaite);
Kaelin, P. / Gardaz, E.: Chanson de Quete (1992 – Ensemble Vocal de La Broye Chorege / D. Gesseney-Rappo);
Kalcas, J.: Miserere (1992 – Museum Musicum – Wilno / V. Misknis); Salve Regina (1992 – Museum Musicum – Wilno / V. Misknis);
Kamiński, W.: Psalm 130 (1995 – Połocki Chór Kameralny / L. Żukowa); Te Deum (1999 – N. Petrenko-Matwijchuk – sopran, B. Kosopud
– baryton, Orkiestra Kameralna Lwowscy Wirtuozi / S. Burko);
Karamanis: It is truly meet to bless Thee... (1995 – Romeiko Choral Ensemble / Y. Bilalis)
Kastalskij, A.: Christos woskriese (1991 – Chór Męski Chorowaja Akademija / A. Sedow); Teraz puszczasz sługę swego, Panie (2006 – Chór
Męski Soboru św. Trójcy Klasztoru Kitajewskiego w Kijowie / T. Yatskulinets);
Kaveckas, Konradas: Dievo Motina Marija (1991 – Chór Archikatedry Wileńskiej / V. Savickaite);
Kedrov, Nicolai: Otcze nasz (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov; 1999 – Grodzieński Chór Kameralny Doilidstva / N. Bulcewicz); Tebe poem (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov); Światło ciche (2006
– Chór Męski Soboru św. Trójcy Klasztoru Kitajewskiego w Kijowie / T. Yatskulinets);
Kiedrow, N. [jr]: Bogurodzico, Dziewico (2006 – Chór Męski Soboru św. Trójcy Klasztoru Kitajewskiego w Kijowie / T. Yatskulinets);
Kempis, Nicolaus a: Ad Te Suspiro (1995 – Musica Antiqua Praha / P. Klikar); Sinfonia Prima (1995 – Musica Antiqua Praha / P. Klikar);
Khorenatsi, Movses / Komitas: Luis i luso (2006 – H. Gasparyan – sopran);
Kilar, Wojciech: Angelus (1995 – D. Radomska – sopran, Częstochowski Chór Kameralny, Chór WSP w Częstochowie, Collegium Cantorum,
146
University of Manitoba Singers, Polski Teatr Tańca – Balet Poznański, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek); Bogurodzica (1995
– Częstochowski Chór Kameralny, Chór WSP w Częstochowie, Collegium Cantorum, University of Manitoba Singers, Polski Teatr Tańca – Balet Poznański, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek); Exodus na chór mieszany i orkiestrę (1991 – Chór Filharmonii Śląskiej, Chór
Archikatedry Wileńskiej, Leningradzki Chór Kameralny, Chór ATK w Warszawie, Chór AR-T w Olsztynie, Chór Mieszany Cantus, Chór Żeński
Schola Cantorum Bialostociensis, Chór Ave Sol w Bielsku-Białej, Żeński Chór Nauczycielski w Częstochowie, Kameralny Chór Męski Cantores
Czenstochovienses, Częstochowski Chór Kameralny, Chór Mieszany Filharmonii Częstochowskiej, Chór Męski Pochodnia w Częstochwie,
Collegium Cantorum, Orkiestra Filharmonii Śląskiej / J. Swoboda; 1995 – Częstochowski Chór Kameralny, Chór WSP w Częstochowie, Collegium Cantorum, University of Manitoba Singers, Polski Teatr Tańca – Balet Poznański, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek);
Missa pro pace (2002 – I. Kłosińska – sopran, K. Suska-Zagórska – alt, K. Szmyt – tenor, J. Frakstein – bas, Orkiestra i Chór Filharmonii Śląskiej
/ M.J. Błaszczyk); Victoria per coro misto e orchestra (2004 – Chór UKSW, Chór Muzykologii UKSW, Zespół Wokalny Specjalności Muzyka Kościelna AMFC, Camerata Silesia, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej / J. Swoboda);
Kirsch, Chayim/ Malovany, Joseph: Im Eshkachech Yerushalayim (2010 – J. Malovany – kantor, Chór Synagogi pod Białym Bocianem,
Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / S. Rybarczyk);
Klobićar, Andjelko: Hvalite Gospodina (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Kloppers, Jacobus: Te Deum na chór mieszany, kotły i organy (**2005 – M. Sławecki – organy, Grupa Perkusyjna Filharmonii Częstochowskiej, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Klova, Algirdas: Marija, skaisčiausia Marija (1991 – Chór Archikatedry Wileńskiej / V. Savickaite);
Knapik, Eugeniusz: Przystępuję do Ciebie na mezzosopran i orkiestrę smyczkową (2003 – B. Wardak – mezzosopran, Orkiestra Filharmonii
Częstochowskiej / J. Swoboda);
Knittel, Krzysztof: Z głębokości wołam do Ciebie Panie(2002 – Camerata Silesia / A. Szostak);
Kocsar: Missa in A (1992 – Kodaly Zoltan Enek-Zene Tagozatos Iskola / Z. Zsolt);
Koczetov, Ivan: Tebe pajom (1998 – Zespół Kameralny Joan Kukuzel Angełogłasnijat / D. Dimitrov);
Kodaly, Zoltan: 150 Genfi zsoltar Angalok – pasztorok (1992 – Kodaly Zoltan Enek-Zene Tagozatos Iskola / Z. Zsolt);
Ave Maria (1992 – Chór Dziecięcy Litewskiego Radia i Telewizji / A. Girdzijauskas; 1992 – Chór Dziewczęcy Schola Cantorum OpoliensisLegena / E. Willim; 1992 – Kodaly Zoltan Enek-Zene Tagozatos Iskola / Z. Zsolt; 1996 – Chór Kameralny Cameo / W. Wolna); Jesus und die
Kramer (1997 – Chór Musica Capricciosa / K. Dlouhy); Missa Brevis [Kyrie i Credo] (1994 – L. Bartal – organy, Chór Katolickiego Kościoła Va’Rosmajor w Budapeszcie / I. Zimanyi); O Fischer kis harang (1992 – Kodaly Zoltan Enek-Zene Tagozatos Iskola / Z. Zsolt); Pieśń adwentowa
(1991 – Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie / B. Błoński); Stabat Mater (1991 – Chór
Cantus w Woli Rzędzińskiej / W. Siedlik); Veni, veni Emmanuel (1992 – Ensemble Vocal de La Broye Chorege / D. Gesseney-Rappo);
Kolander, Vatroslav: Zdravo Sveti Sakramente (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Konikiewicz, Wojciech: Słońce nagle zgasło (1997 – Chór Akademicki Politechniki Częstochowskiej Collegium Cantorum / J. Siadlak);
Konowalski Benedykt: Ecce Homo – filius Dei oratorium na sopran, alt, baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (**2006 – A. Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, E. Marciniec – alt, L. Skrla – baryton, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, J. Łukaszewski – przyg.
chóru, Chór Polskiego Radia, W. Siedlik – przyg. chóru, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Salwarowski);
Kopczyński, Marcin: In te Domine speravi (**2004 – Chór Polskiego Radia w Krakowie / W. Siedlik); Sanctus (**2007 – Polski Chór Kameralny
Schola Cantorum Gedanensis, Chór Polskiego Radia w Krakowie, M. Kluza – przyg. chóru / J. Łukaszewski);
Kosecki, Kamil: Lacrimosa (**2007 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Koszewski, Andrzej: Alleluja na chór mieszany a cappella (**1991 – Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka Akademii RolniczoTechnicznej w Olsztynie / B. Błoński); Angelus Domini (2000 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Campana (2000 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski; 2009 – Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej / V. Bielecka);
Dwa chorały eufoniczne (2000 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Dwie kolędy z cyklu Trzy kolędy (2000
– Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Epitaphium z cyklu Carmina sacrata na chór mieszany (1995 – Camerata Silesia / A. Szostak); In Medio (z Canti Sacri) na chór mieszany (**1992 – Chór WSP w Częstochowie / K. Pośpiech); Kolęda I (1991
– Chór Cantus w Woli Rzędzińskiej / W. Siedlik); Miserere z cyklu Canti Sacri (2000 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis
/ J. Łukaszewski); Missa “Gaude Mater” (**1999 – Camerata Silesia / A. Szostak); Pater Noster (2002 – Camerata Silesia / A. Szostak); Pax hominibus (1991 – Chór Ave Sol / L. Pollak); Tristis est anima mea (**1994 – Kopenhaski Chór Tritonus / J. Hoybye); Zdrowaś Królewno Wyborna
(1991 – Chór Żeński Schola Cantorum Bialostociensis / V. Bielecka; 1992 – Chór KUL / K. Górski; 2000 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Koszyc, Olexandr: Fragmenty z Liturgii (1992 – Akademicki Chór Mieszany Anteusz / Z. Demciuch); Kto tebya ne ublazhit [dogmat VI
z Bohorodychni dogmaty] (2005 – Chór Kameralny Khreschatyk / L. Bukhonska); Liturgia (1992 – Chór Chłopięco-Męski Dudaryk); Priswiatoje
Błagosłowi (1992 – Chór Chłopięco-Młodzieżowy Mukachevo – Ukraina / V. Volontir); Król niebios (2007 – Chór Svetilen / T. Yatskulinets); Który
gwoli Ciebie (2007 – Chór Svetilen / T. Yatskulinets); Któż nie wielbi Ciebie, Prześwięta Dziewico (2007 – Chór Svetilen / T. Yatskulinets);
Kościów, Aleksander: Gloria vastatori – cognoscite Dominum z Requiem Mundo na chór i orkiestrę symfoniczną (**1999 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Orkiestra Filharmonii Opolskiej / J. Powolny);
Koukouzelis, Joannis: Panie, w świetle twojej twarzy idą, i z twoim imieniem łączą się w codziennym w życiu [werset z psalmów na święto
Przemienienia Naszego Pana Jezusa Chrystusa] (2006 – Grecki Chór Bizantyjski / L. Angelopoulos);
147
Kowalewski Jakub: Missa Brevissima (**2006 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Kowalski-Banasewicz, Bartosz: Crucifixus… et resurrexit na chór mieszany a cappella (**2005 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Domine Deus (**1998 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Lacrimosa
(**2001 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Sanctus Dominus Deus Sabaoth (**2000 – Chór Filharmonii
Krakowskiej / J. Mentel); Recordare (**2006 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Kozarenko, O.: Irmologion (1999 – N. Petrenko-Matwijchuk – sopran, B. Kosopud – baryton, Orkiestra Kameralna Lwowscy Wirtuozi / S. Burko);
Kozub, Zbigniew: Psalm Woli (**2007 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Chór Polskiego Radia w Krakowie, M. Kluza
– przyg. chóru / J. Łukaszewski);
Krawczyk Agata: Parce mihi (**2006 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Krenz, Jan: Messa Breve (1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Kreppein, Ulrich Alexander: Agnus Dei na chór mieszany a cappella (**2005 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis
/ J. Łukaszewski);
Krieger, Johann Philipp: Einsamkeit (2001 – Zespół Muzyki Dawnej Musica Fiorita / D. Dolci – kier. art.); Sonata VI (2001 – Zespół Muzyki
Dawnej Musica Fiorita / D. Dolci – kier. art.);
Krupicki, W.: Cheruwimska (2003 – Męski Kwartet Wokalny Akord / A. Hordiychuk – kier. art.);
Krupowicz, Stanisław: Miserere (**1996 – Camerata Silesia / A. Szostak);
Kryłow, P.: Chwała Jednorodzonemu (2006 – Chór Kameralny Credo w Moskwie / I. Kachkalova);
Krzanowski, Andrzej: Salve Regina (1991 – Chór Cantus w Woli Rzędzińskiej / W. Siedlik; 1996 – Camerata Silesia / A. Szostak);
Kuhnau, J.: Tristis est anima mea (1991 – Chór Cantus w Woli Rzędzińskiej / W. Siedlik);
Kuk, Rabbi Avraham Yitzchak: Zol Shoyn Kumen di geule (2008 – A. Schwartz – kantor, K. Marszałek – fortepian);
Kukuzel-Anielskogłosy, Joan: Poliej (1998 – Zespół Kameralny Joan Kukuzel Angełogłasnijat / D. Dimitrov); Polielej na Byłgarkata (1998
– Zespół Kameralny Joan Kukuzel Angełogłasnijat / D. Dimitrov); Te ri rem (1998 – Zespół Kameralny Joan Kukuzel Angełogłasnijat / D. Dimitrov); Władyku-Swiasztenonaczalnika (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov);
Kulikowicz, M.: Prayer (1995 – Połocki Chór Kameralny / L. Żukowa); Miłost mira (1999 – Grodzieński Chór Kameralny Doilidstva / N. Bulcewicz);
Kune, A.: Ave Maria (1996 – Chór La Kyrielle / Ch. Pariot);
Kusewicki, David: Vechol Hachayim (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski Hasidic-Cappella
/ A. Tsaliuk; 2005 – B. Miller – kantor, D. Gildar – fortepian);
Kusewicki, Mosze: Pieśń na Szabat (1994 – J. Malovany – kantor, M. Zagórski – fortepian); V lirushalaim ircho (1994 – Chór Wielkiej Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky);
Kverno, Trond: Ave maris stella (2002 – Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Sancti Nicolai / S. Adamczyk);
Landegem, Jan van: Four poems Tagore (2007 – Zespół Aquarius / M.M. de Smet);
Laskan, John: Chwalcie Pana (1994 – Chór Metropolii Prawosławnej Banatu Anastasis w Timiszoarze / D.-M. Menghesi);
Lasoń, Aleksander: Musica Sacra – Sanctus na soprany, alty, tenory, basy, organy i orkiestrę smyczkową (2003 – Zespół Śpiewaków Miasta
Katowice Camerata Silesia, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Swoboda);
Lasso, Orlando di: Adoramus (1992 – Chór Dziewczęcy Schola Cantorum Opoliensis-Legena / E. Willim); Domine Deus (1992 – Kodaly Zoltan
Enek-Zene Tagozatos Iskola / Z. Zsolt); Jubilate Deo (1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając; 1996
– Zespół Wokalno-Instrumentalny Collegium pro Musica Sacra / I. Malinka); Oculus non vidit (1992 – Chór Dziecięcy Litewskiego Radia i Telewizji / A. Girdzijauskas); Quia Dixi (1992 – Chór Dziecięcy Litewskiego Radia i Telewizji / A. Girdzijauskas); Sacrae Lectiones novem ex propheta
Hiob (1994 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Verbum Caro (1992 – Chór Dziecięcy Litewskiego Radia
i Telewizji / A. Girdzijauskas; 1992 – Chór Dziewczęcy Schola Cantorum Opoliensis-Legena / E. Willim);
Lauridsen, Morten: Ubi Caritas et Amor (2010 – Wileński Chór Kameralny Jauna Muzika / V. Augustinas);
Lee, Mi-Jin: Pater noster (**2001 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Psalmus 84 (**2000 – Chór Filharmonii Krakowskiej / J. Mentel);
Lemmel: Turn Your Eyes (1996 – Chór Kameralny Cameo / W. Wolna);
Leontowycz, Mykola: Duma o Poczajewskiej Matce Boskiej (1992 – Chór Chłopięco-Męski Dudaryk; 1999 – B. Kosopud – baryton, Orkiestra
Kameralna Lwowscy Wirtuozi / S. Burko); Otcze nasz (1992 – Chór Chłopięco-Młodzieżowy Mukachevo – Ukraina / V. Volontir); U Carstwi
Twoim (2002 – Chór Kameralny Kijów / M. Gobdycz); Ciebie Boga chwalimy (2007 – Chór Svetilen / T. Yatskulinets); Ojcze nasz (2007 – Chór
Svetilen / T. Yatskulinets; 2008 – Chór Kameralny im. D. Bortniańskiego Państwowej Filharmonii w Czernihowie / L. Bodnaruk);
148
Leszczyński, Władysław: Ave maris stella (2007 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Capella Czestochoviensis, T. Wabnic – kier. art. / A. Szostak); Dixit Dominus (2007 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Capella Czestochoviensis, T. Wabnic – kier. art. / A. Szostak); Mandatum novum (2007 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Capella Czestochoviensis,
T. Wabnic – kier. art. / A. Szostak); Missa per octavas (2007 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Capella Czestochoviensis,
T. Wabnic – kier. art. / A. Szostak); Sanctorum meritis (2007 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Capella Czestochoviensis,
T. Wabnic – kier. art. / A. Szostak);
Leśćan, M.: Zdrava Devica (1996 – Zespół Wokalno-Instrumentalny Collegium pro Musica Sacra / I. Malinka);
Lewandowski, Louis: Cały świat przyjdzie służyć Bogu (1994 – J. Malovany – kantor, M. Zagórski – fortepian); Halleluyah (2010 – J. Malovany – kantor, Chór Synagogi pod Białym Bocianem, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / S. Rybarczyk); Ma tovu (1994 – Chór Wielkiej
Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky); Veyetayu (2004 – Jerusalem Great Synagogue Choir / E. Jaffe);
Lisiński, Vatroslav: Oće naś (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Liszt, Ferenc: Ave Maria (1994 – L. Bartal – organy, Chór Katolickiego Kościoła Va’Rosmajor w Budapeszcie / I. Zimanyi); Consolation (1994
– Kwintet Dęty Mainzer Dombläser); Missa Choralis [Kyrie i Agnus Dei] (1994 – L. Bartal – organy, Chór Katolickiego Kościoła Va’Rosmajor
w Budapeszcie / I. Zimanyi); O Salutaris (1992 – Kodaly Zoltan Enek-Zene Tagozatos Iskola / Z. Zsolt);
Litwinowski, Aleksander: Agnus Dei (2000 – Chór Męski Unija / K. Nasajew); Benedictus (2000 – Chór Męski Unija / K. Nasajew); Dona nobis
pacem (2000 – Chór Męski Unija / K. Nasajew); Sanctus (2000 – Chór Męski Unija / K. Nasajew); Sanctus Benedictus (1995 – Połocki Chór
Kameralny / L. Żukowa);
Lopes-Graça, Fernando: Jubilate Deo (2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida);
Lotti, Antonio: Crucifixus (1997 – Coro Estable Municipal / J.M. Lacava; 2002 – Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Sancti Nicolai / S. Adamczyk); Kyrie z Mszy a-moll (1991 – Chór Żeński Schola Cantorum Bialostociensis / V. Bielecka); Miserere (1995 – Akademicki Chór Domu Kultury
w Brześciu / M. Trofimuk); Regina caeli (1992 – Chór KUL / K. Górski); Vere languores nostros (1992 – Kodaly Zoltan Enek-Zene Tagozatos Iskola / Z. Zsolt; 1992 – Żyliński Chór Dziecięcy Odborarik / Z. Babik; 1995 – Sofijski Chór Dziecięcy Dobra Smyana / L. Bocheva; 2003 – Scholares
Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Lubomirski, Kazimierz: Duet Ave Maria (1991 – E. Ciechomska – sopran, Z. Kordyjalik – tenor, E. Sypuła – organy);
Lukačić, Ivan: Canite et psallite (1996 – Zespół Wokalno-Instrumentalny Collegium pro Musica Sacra / I. Malinka); Ex ore infantium (1995 –
Sofijski Chór Dziecięcy Dobra Smyana / L. Bocheva);
Lungu, Nicolae: Cu voi este Dumnezeu (1995 – Chór Filharmonii Mołdawskiej z Iasi Gavriil Musicescu / D. Morariu); Marire-ntru cele’nalte
(2003 – Sound Choir / V. Popescu); Psalm 103 (1999 – Chór Zakonnic Klasztoru Pasarea / V. Frangulea); Wielki sekret jest chrześcijaństwa (1999
– Chór Zakonnic Klasztoru Pasarea / V. Frangulea);
Luzzi, L.: Ave Maria [opr.] (1994 – Zespół Cantato Amoroso);
Lwow: Cheruwimskaja piesn (1996 – Chór Kameralny Cameo / W. Wolna);
Ładysław z Gielniowa [przypisywane]: Jezusa Judasz przedał (1996 – M. Klimek – kantor, P. Mizera – kantor, M. Sawa – organy, Warszawski
Zespół Chorałowy / T. Olszewski);
Łapiński, Dariusz: Benedictiones (**1999 – Camerata Silesia / A. Szostak);
Łomakin, Gawrił Jakimowicz: Alleluja (1995 – Połocki Chór Kameralny / L. Żukowa); Kyrie (1995 – Połocki Chór Kameralny / L. Żukowa);
Tiebie pojem (1996 – Chór Dziecięcy Szkolne Lata / W. Zasławski);
Łuciuk, Juliusz: Apocalypsis na solistów i chór mieszany (2001 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Assumpta es Maria (1991 – Chór Żeński Schola Cantorum Bialostociensis / V. Bielecka); Assumpta es Maria z cyklu 4 Antyfony (1999 – Chór Polskiego Radia w Krakowie / W. Siedlik); Chrystus Pantokrator oratorium na sopran, alt, tenor, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (**2000
– D. Radomska – sopran, J. Rappé – alt, P. Kusiewicz – tenor, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Collegium Cantorum, Orkiestra Filharmonii
Częstochowskiej / J. Swoboda); Hymnus de Caritate (2002 – Camerata Silesia / A. Szostak); In odorem unguentorum – Antiphona (1992 – Chór
KUL / K. Górski); Magnificat (**1991 – Chór ATK / K. Szymonik; 1999 i 2009 – Chór Polskiego Radia w Krakowie / W. Siedlik); Msza Polska na
sopran, chór mieszany i orkiestrę instrumentów dętych (**1993 – Maria Olkisz – sopran, Chór ATK, Orkiestra Koncertowa Wojska polskiego
im. S. Moniuszki / G. Mielimąka); Nieszpory Maryjne (**1993 – Moskiewski Chór Męski Chorowaja Akademija / A. Sedov); O ziemio polska
(1991 – Chór ATK / K. Szymonik); Oratorium o św. Franciszku (1994 – B. Harasimowicz-Haas – sopran, D. Radomska – sopran, J. Laszczkowski
– tenor, M. Wolak – baryton, Orkiestra i Chór Filharmonii Śląskiej / J. Swoboda); Oremus (1994 – Chór Akademii Teologii Katolickiej [UKSW]
w Warszawie / K. Szymonik); Ostra Brama (2002 – Akademicki Chór Consonans w Mińsku / H. Isajkina); Preludia Maryjne (1998 – R. Perucki
– organy); Sanctus Adalbertus Flos Purpureus. Historia śpiewana o życiu i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha na mezzosopran, tenor, baryton,
chór mieszany i orkiestrę (**1997 – K. Suska-Zagórska – mezzosopran, K. Szmyt – tenor, J. Frakstein – baryton, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek; Sanctus Adalbertus Flos Purpureus. Historia śpiewana o życiu i męczeńskiej śmierci św.
Wojciecha na mezzosopran, tenor, baryton, chór mieszany i orkiestrę [fragmenty Dzieciństwo: nr 1 i 2, Kapłaństwo i życie zakonne: nr 6, Misje
i męczeństwo: nr 11, 15 i 19] 2010 – K. Suska-Zagórska – mezzosopran, D. Siedlik – baryton, Chór i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej,
V. Bielecka – przyg. chóru / S. Bywalec); Sonet słowiański IX (**1997 – Chór Akademicki Politechniki Częstochowskiej Collegium Cantorum
/ J. Siadlak); Vesprerae in assumptione Beatae Mariae Virginis (**2006 – Chór Polskiego Radia / W. Siedlik, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Łuckij, A.: Bogurodzica (2006 – Chór Kameralny Credo w Moskwie / I. Kachkalova);
Łukaszewski, Marcin: Ave verum (2002 – Camerata Silesia / A. Szostak); De profundis (1998 – Chór Instytutu Muzykologii KUL / J. Piech);
149
Motet Maryjny (**1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Parce Domine (**1996 – Chór ATK / K. Szymonik);
Łukaszewski, Paweł: Angelus Domini (1994 – Chór Akademii Teologii Katolickiej [UKSW] w Warszawie / K. Szymonik); Antiphonae per coro
misto a cappella (**2000 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Ave Maria (1994 – Chór Akademii Teologii
Katolickiej [UKSW] w Warszawie / K. Szymonik; 2002 – Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Sancti Nicolai / S. Adamczyk); Crucem tuam
adoramus Domine (1997 – Chór Akademicki Politechniki Częstochowskiej Collegium Cantorum / J. Siadlak); Exsultet na sopran, mezzosopran, chór żeński i orkiestrę (*2004 – I. Sawulska – sopran, K. Suska-Zagórska – mezzosopran, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra
Filharmonii Częstochowskiej / J. Swoboda); Gaudium et spes na sopran, chór mieszany i orkiestrę (2001 – K. Trylnik – sopran, Polski Chór
Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Swoboda); Litania do
św. Klemensa na sopran, chór mieszany i orkiestrę smyczkową (**2002 – B. Harasimowicz-Haas – sopran, Chór Polskiego Radia w Krakowie,
Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Swoboda); Miserere na sopran, chór mieszany i orkiestrę (**2009 – T. Or – sopran, Polski Chór
Kameralny Schola Cantorum Gedanesis, Morphing Vienna Chamber Orchestra / M. Dworzyński); Missa pro Patria na sopran, mezzosopran,
chór mieszany i orkiestrę instrumentów dętych (**1998 – J. Kozłowska – sopran, A. Zwierko-Wiercioch – mezzosopran, Chór ATK w Warszawie, Orkiestra Koncertowa WP im. S. Moniuszki / G. Mielimąka); O Adonai (**1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis
/ J. Łukaszewski); O Emmanuel (**1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); O Rex Gentium [wersja na
chór męski] (2000 – Chór Męski Unija / K. Nasajew); Recordationes de Christo Moriendo na mezzosopran i orkiestrę kameralną (**1999
– A. Lubańska – mezzosopran, Orkiestra Filharmonii Opolskiej / J. Powolny); Veni Creator motet na 2 chóry mieszane a cappella (2005
– Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Vesperae pro defunctis na dwa chóry mieszane, scholę gregoriańską,
kantora, dwoje organów i orkiestrę (**1996 – P. Kusiewicz – kantor, J. Szypowski, S. Moryto – organy, Chór ATK w Warszawie, Białostocki
Chór Kameralny Cantica Cantamus, Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej
/ B. Madey); Messa per voci e fiati (**2006 – The Holst Singers, Grupa Muzyki Współczesnej Studio Warszawa, J. Wołosiuk – kier. art.
/ S. Layton); Nunc dimitis (2010 – Wileński Chór Kameralny Jauna Muzika / V. Augustinas); O Sapientia (2006 – The Holst Singers / S. Layton); Magnificat & Nunc dimittis (**2008 – P. Gusnar – saksofon, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Sinfonietta Cracovia
/ S. Layton; 2010 – P. Gusnar – saksofon, Chór i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, V. Bielecka – przyg. chóru / S. Bywalec);
Łukaszewski, Wojciech / Łukaszewski, Paweł: Litania do Madonny Treblińskiej na mezzosopran, chór mieszany, dwie trąbki, dzwony
i organy (**1991 – A. Lubańska – sopran, W. Mulak – trąbka, B. Łubian – trąbka, R. Bazarnik – dzwony, J. Wróblewski – organy, Chór ATK
/ K. Szymonik);
Łukaszewski, Wojciech: Oda na Gdańsk na baryton, głos recytujący, klarnet solo, chór mieszany i orkiestrę (**1998 – J. Borowicz – bas,
T. Stockinger – recytator, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / T. Bugaj); Trzy epizody żałobne na sopran i orkiestrę (**1993 – B. Betley – sopran, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek);
Łysenko, Mykoła: Boże, wielkij jedinyj (1992 – Chór Chłopięco-Młodzieżowy Mukachevo – Ukraina / V. Volontir); Koncert chóralny – Kamo
pojdu ot lica Twojewo (2002 – Chór Kameralny Kijów / M. Gobdycz; 2005 – Chór Kameralny Khreschatyk / L. Bukhonska); Modlitwa za Ukrainę
(1992 – Akademicki Chór Mieszany Anteusz / Z. Demciuch);
Machtenberg, Meyer: Seu Sharim (2004 – Jerusalem Great Synagogue Choir / E. Jaffe); She hacheyonu (1994 – Chór Wielkiej Moskiewskiej
Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky); She’ He’ Che’ Yanu (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski
Hasidic-Cappella / A. Tsaliuk; 2005 – B. Miller – kantor, D. Gildar – fortepian; 2010 – J. Malovany – kantor, Chór Synagogi pod Białym Bocianem, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / S. Rybarczyk);
Maciejewski, Roman: The Mass of the Resurrection na chór mieszany (1995 – Camerata Silesia / A. Szostak); Requiem – Missa pro defunctis
(2008 – I. Kłosińska – sopran, A. Rehlis – mezzosopran, R. Bartmiński – tenor, J. Bręk – bas, Chór Filharmonii Krakowskiej, J. Mentel – przyg.
chóru, Orkiestra Filharmonii Krakowskiej / W. Michniewski);
Macijewski, Igor: Caru niabiosaw (2000 – Chór Męski Unija / K. Nasajew);
Macmillan, James: Christus Vincit (2006 – The Holst Singers / S. Layton);
Magalhaes, Filipe de: Sanctus (2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida);
Mahler, Gustav: II Symfonia Zmartwychwstanie (2005 – D. Radomska – sopran, J. Németh – alt, Chór Filharmonii Krakowskiej, Jacek Mentel
– przyg. chóru, Orkiestra Słowackiej Filharmonii Narodowej w Koszycach, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Swoboda);
Makariw, W.: Anhel wopijasze (1992 – Akademicki Chór Mieszany Anteusz / Z. Demciuch);
Makarow, Aleksander: Angieł wopijasze (2002 – Akademicki Chór Consonans w Mińsku / H. Isajkina);
Maklakiewicz, Jan: Msza Polska na sopran, chór mieszany i organy (1991 – Chór Archikatedry Warszawskiej / A. Filaber);
Małecki, Maciej: 2 psalmy z Psałterza Dawidowego Jana Kochanowskiego [Psalm 67. Pokryj swym miłosierdzim, Panie, nasze złości; Psalm 70.
Boże wiecznej mocy, Twej żądam pomocy] (**2009 – Chór Polskiego Radia w Krakowie / W. Siedlik); Polskie Hymny Wielkanocne na orkiestrę
(**1998 – Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / T. Bugaj);
Manczenko, W.: Razbojnik (2003 – Męski Kwartet Wokalny Akord / A. Hordiychuk – kier. art.);
Mandicevski, Gheorghe: Oratoriu (2003 – Sound Choir / V. Popescu);
Manley, James K.: Spirit, Spirit of Gentleness (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke);
Manz, Paul: E’en So, Lord Jesus, Quickly Come (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke);
Marenzio, Luca: Cum iucunditate (1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając); Iniquos odio habui
150
(2002 – Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Sancti Nicolai / S. Adamczyk); Iubilate Deo (1994 – Chór Kameralny Filharmonii Nowogrodzkiej
/ W. Kontariew);
Martin, Frank: Msza [fragm.] (2003 – Motettenchor Pforzheim / K. Michaelis);
Martinaitis, Algirdas: Agnus Dei (2004 – Vilnius Municipal Choir Jauna Muzika / V. Augustinas); Saluto alla Beata Vergine Maria (2004 – Vilnius Municipal Choir Jauna Muzika / V. Augustinas); Sanctus (2004 – Vilnius Municipal Choir Jauna Muzika / V. Augustinas);
Martini, Giovanni Battista: Laudate pueri Dominum (2002 – Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Sancti Nicolai / S. Adamczyk); Tristis est anima mea (1992 – Chór Dziecięcy Litewskiego Radia i Telewizji / A. Girdzijauskas; 1995 – Sofijski Chór Dziecięcy Dobra Smyana / L. Bocheva);
Mashtots, Mesrop: Pieśń pokutnicza Jesteś pełen mocy wobec moich grzechów (2008 – A. Manukyan – tenor);
Massenet, Jules: Aria Marii Magdaleny z opery Maria Magdalena (1991 – M. Spodniewska – sopran, E. Sypuła – organy);
Matiuk, W.: Chrystus zmartwychwstał (1992 – Akademicki Chór Mieszany Anteusz / Z. Demciuch);
Matthews, M.: The Song of the Sky Loom (1995 – University of Manitoba Singers / H. Engbrecht);
Matuszczak, Bernadetta: Libera me. Suplikacje na baryton i taśmę (**1992 – J. Frakstein – baryton);
Matz, Rudolf: Žetelice (1992 – Chór Sirmium Cantorum – Sremska Mitrovica / V. Bugarski);
Mauricio, José Júnior: Domine, Tu Mihi Lavas Pedes (2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida); Paixao de VI Feira Santa (2001 – Grupa
Wokalna Ad Libitum / I. Margarida);
Mazvydas, Martynas: Him who has a life (2004 – Vilnius Municipal Choir Jauna Muzika / V. Augustinas);
Medema, Ken: Lord, Listen to Your Children Praying [opr. Jack Schrader] (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke);
Melavsky, Schmuel: Haven Yakir Li, Efrayim (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski HasidicCappella / A. Tsaliuk);
Mendelssohn-Barholdy, Felix: Die Engel (1992 – Chór Sirmium Cantorum – Sremska Mitrovica / V. Bugarski); Aria Dann werden die Gerechten z oratorium Eliasz (1991 – Z. Kordyjalik – tenor, E. Sypuła – organy); Aria Gott ist gnädig (1991 – R. Gierlach – bas, J. Kowalska – organy); Aria Hore Israel z oratorium Eliasz (1991 – M. Spodniewska – sopran, E. Sypuła – organy); Aria Jerusalem z oratorium Paulus (1991
– A. Gertner – sopran, H. Zasempa – organy); Aria Jerusalem z oratorium Paulus (1991 – J. Matraszek – sopran, J. Kowalska – organy); Aria
z oratorium Paulus (1991 – D. Balcerzak – mezzosopran, C. Hanzelewicz – organy); Denn Er hat seinem Engeln (1997 – Chór Musica Capricciosa / K. Dlouhy); Ehre sei Gott (1997 – Motettenchor Pforzheim / R. Schweizer); Heilig (Sanctus) – Psalm 118 (1997 – Motettenchor Pforzheim
/ R. Schweizer); Herr, nun lassest du deinen Diener in Frieden fahren (1996 – Collegium Vocale Bochum / H. Jaskulsky); III Sonata A-dur op. 65
(1996 – E.G. Rimoldi – organy); Jauchzet dem Herrn – Psalm 100 (1997 – Motettenchor Pforzheim / R. Schweizer; 1997 – Coro Estable Municipal / J.M. Lacava); Mein Gott, warum hast du mich verlassen? – Psalm 22 (1997 – Motettenchor Pforzheim / R. Schweizer); Mitten wir im Leben
sind – op. 23 nr 3 (1997 – Motettenchor Pforzheim / R. Schweizer); Oratorium Paulus (2009 – B. Harasimowicz-Hass – sopran, E. Marciniec
– alt, R. Minkiewicz – tenor, R. Gierlach – bas, Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, V. Bielecka – przyg. chóru, Chłopięcy Chór Katedralny
Pueri Cantores Tarnovienses, ks. G. Piekarz – przyg. chóru, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej / T. Bugaj); Psalm 121 (1992
– Chór Dziewczęcy Schola Cantorum Opoliensis-Legena / E. Willim); Richte mich, Gott – Psalm 43 (1997 – Motettenchor Pforzheim / R. Schweizer); Te Deum (fragm. 2003 – Motettenchor Pforzheim / K. Michaelis); W miłości Chrystusa ukrytym­(1998 – Chór Chłopięco-Męski w Brześciu
/ A. Igumnowa); Warum toben die Heiden – op. 78 nr 1 (1997 – Motettenchor Pforzheim / R. Schweizer; 2003 – Motettenchor Pforzheim
/ K. Michaelis); II Symfonia B-dur op. 52 „Lobgesang” (2007 – A. Lünenbürger – sopran, A. Bourvé – sopran, C. Süß – tenor, Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, V. Bielecka – przyg. chóru, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej / J. Salwarowski);
Merula, Tarquinio: Jesus dulcissime (1999 – Zespół Musica Fiorita / D. Dolci – kier. art.); Sonata a 2 (1999 – Zespół Musica Fiorita / D. Dolci
– kier. art.);
Meyer, Krzysztof: Wieliczalnaja (2003 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia / A. Szostak);
Miasnikow, F.: Błogosławi dusze moja, Gospodi (1997 – Chór Kameralny Państwowej Filharmonii w Homlu / E. Sokołowa);
Mielczewski, Marcin: Sonata V a 3 (1999 – Zespół Musica Fiorita / D. Dolci – klawesyn);
Mieželytė, Jurgita: O ignis Spiritus Paracliti (2010 – Nora Petročenko – solo, Wileński Chór Kameralny Jauna Muzika / V. Augustinas);
Mikkawi, Sayid: Najpiękniejsze imiona Boga [sika] (1999 – Religious Song Ensemble / Muhammad Amin All-Azab);
Mikołaj z Radomia: Alleluja (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Milanuzzi, Carlo: Canzon La Zorzi (1995 – Musica Antiqua Praha / P. Klikar);
Miller, Benzion: Ano Avdo (2005 – B. Miller – kantor, D. Gildar – fortepian);
Milwid, Antoni: Semper mi Jesu (1999 – Zespół Musica Fiorita / D. Dolci – klawesyn);
Miskinis, Vytautas: Cztery motety (Ubi caritas et amor, Tu es Petrus, Tota pulchra es, Tantum ergo) (1992 – Museum Musicum – Wilno
/ V. Misknis); Exsultate Deo (1992 – Museum Musicum – Wilno / V. Misknis); Jubilate Deo (1992 – Museum Musicum – Wilno / V. Misknis);
151
O salutaris, Gloria (z Mszy G-dur) (1992 – Museum Musicum – Wilno / V. Misknis); Trzy pieśni religijne [O bone Jesu, Adoramus, Regina caeli]
(1992 – Museum Musicum – Wilno / V. Misknis);
Moc, Michał: Alleluja (**1999 – Camerata Silesia / A. Szostak);
Mokranjac, Stevan St.: Blogosloven (1992 – Chór Sirmium Cantorum – Sremska Mitrovica / V. Bugarski); Hvalite (1992 – Chór Sirmium Cantorum – Sremska Mitrovica / V. Bugarski); Primorski napjevi (1992 – Chór Sirmium Cantorum – Sremska Mitrovica / V. Bugarski); Svjati Boze
– Aliluja (1992 – Chór Sirmium Cantorum – Sremska Mitrovica / V. Bugarski); Tebe pojem (1992 – Chór Sirmium Cantorum – Sremska Mitrovica
/ V. Bugarski; 1995 – Sofijski Chór Dziecięcy Dobra Smyana / L. Bocheva);
Moldoveanu, Nicu: Z ciałem usnąłeś (1999 – Chór Zakonnic Klasztoru Pasarea / V. Frangulea);
Moniuszko, Stanisław: Agnus Dei z IV Litanii Ostrobramskiej (2004 – B. Szczerbaczewicz – sopran, E. Rzezińska – alt, Chór UKSW, Chór Muzykologii UKSW, Zespół Wokalny Specjalności “Muzyka Kościelna” AMFC, Camerata Silesia, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej / J. Swoboda); I Litania Ostrobramska(1991 – S. Stonite – sopran, L. Damikaite – alt, B. Tamaszauskas – tenor, S. Dirse – bas / baryton,
Chór Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Chór WSP w Częstochowie, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek); II Litania
Ostrobramska (1991 – S. Stonite – sopran, L. Damikaite – alt, B. Tamaszauskas – tenor, S. Dirse – bas / baryton, Chór Kameralny Filii Akademii
Muzycznej w Warszawie, Cappella Musicae Antiquae Orientalis, Chór Mieszany Cantus, Chór Archokatedry Warszawskiej, Chór ATK, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek); III Litania Ostrobramska (1991 – S. Stonite – sopran, L. Damikaite – alt, B. Tamaszauskas – tenor,
S. Dirse – bas / baryton, Chór Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Chór WSP w Częstochowie, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek); IV Litania Ostrobramska (1991 – S. Stonite – sopran, L. Damikaite – alt, B. Tamaszauskas – tenor, S. Dirse – bas / baryton,
Chór Kameralny Filii Akademii Muzycznej w Warszawie, Cappella Musicae Antiquae Orientalis, Chór Mieszany Cantus, Chór Archikatedry
Warszawskiej, Chór ATK, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek); Msza Es-dur (1994 – I. Kłosińska – sopran, K. Suska-Zagórska
– mezzosopran, J. Laszczkowski – tenor, R. Gierlach – bas, Chór Mieszany WSP w Częstochowie, Zespół Wokalny Camerata, Chór Kameralny
Politechniki Częstochowskiej Collegium Cantorum, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek); Na skrzydłach pieśni (1991 – A. Lubańska – mezzosopran, J. Kowalska – organy); O Mario, bądź pozdrowiona (1991 – E. Ciechomska – sopran, E. Sypuła – organy); O Władco świata
(1991 – E. Ciechomska – sopran, E. Sypuła – organy); Panie, gdy serce drży (1991 – E. Ciechomska – sopran, E. Sypuła – organy);
Monteverdi, Claudio: Confitebor (1999 – Zespół Musica Fiorita / D. Dolci – klawesyn); Credo z Mszy a cappella (1994 – L. Bartal – organy,
Chór Katolickiego Kościoła Va’Rosmajor w Budapeszcie / I. Zimanyi); Motety (1994 – Kwintet Dęty Mainzer Dombläser); O Magnum Pietatis
(1992 – Chór Dziecięcy Litewskiego Radia i Telewizji / A. Girdzijauskas); Salve, o Regina (1998 – P. Kusiewicz – tenor, R. Perucki – organy);
Morales, Cristóbal de: Parce mihi domine (2009 – Jan Garbarek – saksofon, the Hilliard Ensemble);
Morán, Luys: Hodie Christus natus est nobis (2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida);
Moryto, Stanisław: Missa solemnis. Hommage à Josquin des Prés [ II wersja] (**2009 – A. Lasota – sopran, Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sekstet Instrumentów Dętych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina / K. Szymonik); Stabat Mater na sopran,
chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (**1999 – D. Radomska – sopran, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Orkiestra
Filharmonii Opolskiej / J. Powolny); Święty Boże (1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Te Deum
na sopran, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (**2005 – M. Mitrosz – sopran, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis,
J. Łukaszewski – przyg. chóru, Akademicki Chór Politechniki Częstochowskiej Collegium Cantorum, J. Siadlak – przyg. chóru, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej / J. Salwarowski); Trzy psalmy (**1996 – Chór ATK / K. Szymonik);
Moss, Piotr: Invocatio (2002 – Camerata Silesia / A. Szostak);
Motebassem, Hamid: Darya-ye Del [Ocean Serca, tekst: Rumi], Gol-e Khandan [Roześmiany Kwiat, tekst: Rumi], Neyshabourak, Saz-oAvaz
[śpiew solo z towarszyszeniem instrumentu], Wariacje Dashti [jeden z 12 stylów muzyki irańskiej], Wariacje Mahoor [jeden z 12 stylów
muzyki irańskiej], Zendegi zibast [Życie jest piękne, tekst: Siavosh Kassrai] (2009 – Zespół Mezrab i Salar Aghili);
Mozart, Wolfgang Amadeus: Agnus Dei (1992 – Chór Sirmium Cantorum – Sremska Mitrovica / V. Bugarski); Agnus Dei z Mszy Koronacyjnej
(1991 – M. Spodniewska – sopran, E. Sypuła – organy); Aria Ora pro nobis z oratorium Regina caeli (1991 – J. Matraszek – sopran, J. Kowalska
– organy); Ave Verum (1991 – D. Balcerzak – mezzosopran, C. Hanzelewicz – organy; 1992 – Chór Sirmium Cantorum – Sremska Mitrovica
/ V. Bugarski; 1994 – Kwintet Dęty Mainzer Dombläser); Dona nobis (1992 – Chór Sirmium Cantorum – Sremska Mitrovica / V. Bugarski); Lacrimosa (1996 – Chór Sancta Sofia / V. Assenow Bobewski); Motette Exsultate iubilate KV 165 (1995 – Teresa Żylis-Gara – sopran, Częstochowski
Chór Kameralny, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek; 2006 – E. Zervou – sopran, Południowo-Zachodnia Niemiecka Orkiestra
Kameralna / S. Tewinkel); 2008 – Talia Or – sopran, Morphing Vienna Chamber Orchestra, T. Wabnic – dyr. nacz., J. Meissl – dyr. art.); Msza
c-moll KV 427 (1999 – Z. Kilanowicz – sopran, K. Suska – alt, K. Szmyt – tenor, Cz. Gałka – bas, Chór Filharmonii Krakowskiej, Orkiestra
Filharmonii Częstochowskiej / J. Swoboda); Msza koronacyjna C-dur KV 317 (1991 – B. Betley – sopran, K. Szostek-Radkowa – alt, P. Kusiewicz – tenor, Cz. Gałka – bas, Częstochowski Chór Kameralny, Chór Mieszany Filharmonii Częstochowskiej, Żeński Chór Nauczycielski ZNP
w Częstochowie, Kameralny Chór Męski Cantores Czenstochovienses, Chór WSP w Częstochowie, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej
/ J. Kosek); Vesperae Solennes de confessore – Laudate Dominum (1995 – Teresa Żylis-Gara – sopran, Częstochowski Chór Kameralny, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek); 2 sonaty kościelne (2008 – Morphing Vienna Chamber Orchestra, T. Wabnic – dyr. nacz.,
J. Meissl – dyr. art.); Aria Ch’io mi scordi di te KV 505 (2008 – Talia Or – sopran, Morphing Vienna Chamber Orchestra, T. Wabnic – dyr. nacz.,
J. Meissl – dyr. art.); Aria Jesu dulcis memoria [z Archiwum OO. Paulinów na Jasnej Górze] (2008 – Talia Or – sopran, Morphing Vienna Chamber Orchestra, T. Wabnic – dyr. nacz., J. Meissl – dyr. art.); Divertimento B-dur KV 137 [I cz.] (2008 – Morphing Vienna Chamber Orchestra,
T. Wabnic – dyr. nacz., J. Meissl – dyr. art.); Symfonia g-moll nr 25 KV 183 [I cz.] (2008 – Morphing Vienna Chamber Orchestra, T. Wabnic – dyr.
nacz., J. Meissl – dyr. art.);
Możdżer, Leszek: Psalmy Dawidowe (**1999 – Kwartet Leszka Możdżera: L. Możdżer – fortepian, A. Pierończyk – saksofon, S. Kurkiewicz
– kontrabas, J. Torres – instr. perkusyjne, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Mundy, William: O Lord, the maker of all thing (1992 – Zespół Kameralny Muzyki Dawnej Cantus Firmus / W. Sołtysik);
Musa, Said: At-Taqtira [bajjati z dawnych tradycji Radość święta] (1999 – Religious Song Ensemble / Muhammad Amin All-Azab);
152
Musicescu, Gavriil: Hristos Anesti (2003 – Sound Choir / V. Popescu); Ingeru a strigat (1995 – Chór Filharmonii Mołdawskiej z Iasi Gavriil
Musicescu / D. Morariu);
Müller, Alfred Thomas: Motette na chór mieszany a cappella (2005 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Nadel, Abraham: Sim Shalom (1994 – Chór Wielkiej Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky; 2000 – J. Malovany – kantor,
A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski Hasidic-Cappella / A. Tsaliuk; (2010 – J. Malovany – kantor, Chór Synagogi pod Białym
Bocianem, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / S. Rybarczyk);
Narekatsy, Grigor: Pieśń Zmartwychwstania Gloria. Ten wóz przybył z gór (2008 – A. Manukyan – tenor); Pieśń Zmartwychwstania Patrząc
na pogan, ptak się przebudził (2008 – A. Manukyan – tenor solo);
Narekatsi, Grigor / Komitas: Sailn ain idjaner (2006 – H. Gasparyan – sopran); Gohar vardn (2006 – H. Gasparyan – sopran); Havun, havun
(2006 – H. Gasparyan – sopran);
Naujalis, Juozas: Dwa motety (1992 – Museum Musicum – Wilno / V. Misknis); Chwała Panu, Królowa niebios (1998 – Chór Dziecięcy Vydűno
Secondary Scholl w Kłajpedzie / A. Girdzijauskas); Eram quasi Agnus (2004 – Vilnius Municipal Choir Jauna Muzika / V. Augustinas); In monte
Oliveti (1991 – Chór Archikatedry Wileńskiej / V. Savickaite; 2004 – Vilnius Municipal Choir Jauna Muzika / V. Augustinas); Narodził się Jezus
(1998 – Chór Dziecięcy Vydűno Secondary Scholl w Kłajpedzie / A. Girdzijauskas); Nastała wielka radość (1998 – Chór Dziecięcy Vydűno
Secondary Scholl w Kłajpedzie / A. Girdzijauskas); Seniores populi (2004 – Vilnius Municipal Choir Jauna Muzika / V. Augustinas); W cichą noc
(1998 – Chór Dziecięcy Vydűno Secondary Scholl w Kłajpedzie / A. Girdzijauskas);
Nawrocka, Aldona: Agnus Dei (**2002 – Camerata Silesia / A. Szostak); Asperges me, Domine (**2010 – Wileński Chór Kameralny Jauna
Muzika / V. Augustinas);
Nees, Vick: De profundis clamavi (1991 – Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
/ B. Błoński); Magnificat (2007 – Zespół Aquarius / M.M. de Smet);
Nicolay, Stephan: In Galiliea est Dominus (**2007 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Nielsen, Carl: Trzy pieśni [Soll denn die Blummen welken, Senke dein Köpfchen, Der Mond ist aufgegangen, opr. John Hoybye] (1994 – Kopenhaski Chór Tritonus / J. Hoybye);
Nikifor, I.: Cheruwimska piesn (2003 – Męski Kwartet Wokalny Akord / A. Hordiychuk – kier. art.);
Nikodemowicz, Andrzej: In paschale Domini (**2004 – Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Swoboda); Laudate Dominum na głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę (**1991 – M. Rezler, J. Gruszczyński – baryton, J. Mechliński – baryton,
Chór Filharmonii Śląskiej, Chór Archikatedry Wileńskiej, Leningradzki Chór Kameralny, Chór ATK w Warszawie, Chór Akademii RolniczoTechnicznej w Olsztynie, Chór Mieszany Cantus, Chór Żeński Schola Cantorum Bialostociensis, Żeński Chór Nauczycielski w Częstochowie,
Kameralny Chór Męski Cantores Czenstochovienses, Częstochowski Chór Kameralny, Chór Mieszany Filharmonii Częstochowskiej, Chór
Męski Pochodnia, Kameralny Chór Mieszany Collegium Cantorum, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej /J. Swoboda); O jak bolejesz
Matko [cz. I, III, IV] (1998 – Chór Instytutu Muzykologii KUL / J. Piech); Płaczcie Anieli (1998 – Chór Instytutu Muzykologii KUL / J. Piech); Psalm
90 (2001 – Chór Kameralny Musica mundana / J. Piech);
Nikolov, Vasselin: Eulogy to St. Ciril (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov);
Nikolskij, A.: Rieche Gospod (1991 – Chór Męski Chorowaja Akademija / A. Sedow);
Nishimura Hideyuki: Caritas nunquam excidit (**2006 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Niżyński, Michał Łukasz: Sub tuum praesidium (**2007 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Nowakowski, David: Bóg pamięta (Psalm 116) (1994 – J. Malovany – kantor, M. Zagórski – fortepian);
Nowochacki: Ojcze Nasz (1999 – B. Kosopud – baryton, Orkiestra Kameralna Lwowscy Wirtuozi / S. Burko);
Nowowiejski, Feliks: Ave Maria (2009 – Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej / V. Bielecka); Mater Dolorosa op.45 nr 6 (1998 – R. Perucki
– organy); Missa pro pace (1996 – A. Michalak – sopran, M. Staniszewska – alt, P. Szajek – tenor, T. Giłka – tenor altowy, M. Otto – bas, S. Kamiński – organy, Schola Cantorum Posnaniensis / J. Gałęska-Tritt); Ojczyzna. Psalm 136 “Jeruzalem” op. 18 (2004 – Chór UKSW, Chór Muzykologii UKSW, Zespół Wokalny Specjalności “Muzyka Kościelna” AMFC, Camerata Silesia, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej
/ J. Swoboda); Parce Domine (1996 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając); Quo Vadis? – oratorium na
sopran, baryton, bas, chór mieszany, organy i wielką orkiestrę symfoniczną (2005 – B. Kubiak – sopran, J. Mechliński – baryton, C. Gałka
– bas, T. Zając – organy, Chór Polskiego Radia w Krakowie, W. Siedlik, M. Kluza – przyg. chóru, Zespół Madrygalistów Capella Cracoviensis,
S. Krawczyński – przyg. zespołu, Orkiestra Filharmonii Rzeszowskiej / J. Kosek); Wstęp do chorału “Witaj Królowo” op. 9 nr 4 (1998 – R. Perucki
– organy);
Norman, Ludvig: Jordens oro viker op. 50 (2008 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Olesow, J.: Bogorodice Diewo, radujsja (1996 – Chór Dziecięcy Szkolne Lata / W. Zasławski);
Oleszkowicz, Jan: Msza Bogucka na sopran, alt, chór i orkiestrę (**2001 – Agn. Mikołajczyk – sopran, A. Radziejewska – alt, Polski Chór
Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Orkiestra Kameralna Filharmonii Częstochowskiej / J. Swoboda);
Olsson, Otto: 3 utwory z Sex Latinska Hymner op. 40 (2008 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
153
Opaliński, Sławomir: Psalm 144 (**2003 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia / A. Szostak);
Orban, G.: Veni Sancte Spiritus (1994 – L. Bartal – organy, Chór Katolickiego Kościoła Va’Rosmajor w Budapeszcie / I. Zimanyi);
Osborne, Charles: Samachti B’orim Li (2010 – J. Malovany – kantor, Chór Synagogi pod Białym Bocianem, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / S. Rybarczyk);
Ozierow, N.: Z młodości mojej (2006 – Chór Męski Soboru św. Trójcy Klasztoru Kitajewskiego w Kijowie / T. Yatskulinets);
Pachelbel, Johann: Magnificat (1992 – Poznański Chór Katedralny Chłopięco-Męski / Sz. Daszkiewicz); Preludium, fuga i ciacona d-moll
(1998 – A. Białko – organy); Singet dem Herrn ein neues Lied (1997 – Chór Musica Capricciosa / K. Dlouhy);
Paciorkiewicz, Tadeusz: Ave Regina caelorum (1991 – Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie / B. Błoński; 1991 – Chór ATK / K. Szymonik); Ziemia trudnej jedności (1991 – Chór ATK / K. Szymonik);
Padlewski, Roman: O Anielska Pani (1992 – Chór Dziewczęcy Schola Cantorum Opoliensis-Legena / E. Willim); Radości wam powiedam (1992
– Chór Dziewczęcy Schola Cantorum Opoliensis-Legena / E. Willim; 1991 – Chór Żeński Schola Cantorum Bialostociensis / V. Bielecka); Stabat
Mater (1995 – Camerata Silesia / A. Szostak; 2009 – Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej / V. Bielecka);
Palester, Roman: Missa Brevis (1996 – Camerata Silesia / A. Szostak);
Palestrina, Giovanni Pierluigi da: Alma Redemptoris Mater (1991 – Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka Akademii RolniczoTechnicznej w Olsztynie / B. Błoński); Benedictus (1992 – Chór Dziewczęcy Schola Cantorum Opoliensis-Legena / E. Willim); Deposuit (1992
– Chór Dziecięcy Litewskiego Radia i Telewizji / A. Girdzijauskas); Esurientes (1992 – Chór Dziewczęcy Schola Cantorum Opoliensis-Legena
/ E. Willim); Exsultate iusti (1996 – Zespół Wokalno-Instrumentalny Collegium pro Musica Sacra / I. Malinka); Hodie Christus (1992 – Chór
Dziewczęcy Schola Cantorum Opoliensis-Legena / E. Willim); Kyrie z Missa Papae Marcelli (2004 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając); Missa Brevis (1997 – Rumuński Narodowy Chór Kameralny Madrigal / M. Constantin); Msza Regina caeli (1996
– Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając); O crux ave (1997 – Chór Musica Capricciosa / K. Dlouhy); Offertoria
Totius Anni (1994 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Potentes Pans Mea (1992 – Chór Dziecięcy Litewskiego Radia i Telewizji / A. Girdzijauskas); Regina caeli (1994 – L. Bartal – organy, Chór Katolickiego Kościoła Va’Rosmajor w Budapeszcie
/ I. Zimanyi; 1996 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając; 2004 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri
Cantores Tarnovienses / A. Zając); Sicut Cervus (1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając; 1992 – Ensemble Vocal de La Broye Chorege / D. Gesseney-Rappo; 1996 – Zespół Wokalno-Instrumentalny Collegium pro Musica Sacra / I. Malinka);
Stabat Mater (1994 – U. Böhme – organy, Chór Chłopięco-Męski Kościoła św. Tomasza w Lipsku / G.Ch. Biller);
Pałłasz, Edward: Consolare, munde tristis na głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę (**1998 – M. Armanowska – sopran, U. Kryger –
alt, P. Kusiewicz – tenor, J. Borowicz – bas, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej
/ T. Bugaj); De Beata Virgine Maria Claromontana (1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Lament Matki
człowieczej (1991 – E. Ciechomska – sopran, E. Sypuła – organy); Pastor et magister (1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Psalm snu naszego (1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Pancewicz, O.: Modlitwa nr 11 (1999 – Grodzieński Chór Kameralny Doilidstva / N. Bulcewicz);
Pann, Anton: Trei Crai de la Rasarit (2003 – Sound Choir / V. Popescu);
Panufnik, Andrzej: Song to the Virgin Mary (1996 – Camerata Silesia / A. Szostak);
Papandopulo, Boris: Psalm 150 (1996 – Zespół Wokalno-Instrumentalny Collegium pro Musica Sacra / I. Malinka);
Parker, A. / Shaw, R.: Deep River (1995 – University of Manitoba Singers / H. Engbrecht);
Partev, Sahak: Jesteś bojaźliwy, Królu, błogosławiony przez anielski głos (2008 – A. Manukyan – tenor solo);
Pärt, Arvo: Beatitudes (2004 – Hortus Musicus / A. Mustonen); Bogurodice Diewo, radujsia (2004 – Chór Kameralny Legenda / I. Cyklinski);
Es sang vor langem Jahren (2004 – Hortus Musicus / A. Mustonen); Fratres (2004 – Hortus Musicus / A. Mustonen); Magnificat (1995
– University of Manitoba Singers / H. Engbrecht); Pari intervallo (2004 – Hortus Musicus / A. Mustonen); Psalom (2004 – Hortus Musicus
/ A. Mustonen); Nunc Dimittis (2006 – The Holst Singers / S. Layton);
Pasternak, Klaudia: Ave vere (**2002 – Camerata Silesia / A. Szostak);
Partev, Sahak: Vor kazmetser (2006 – H. Gasparyan – sopran);
Pavernage, A.: Chacun Fidele (1992 – Ensemble Vocal de La Broye Chorege / D. Gesseney-Rappo); Reveillez-Vous (1992 – Ensemble Vocal de
La Broye Chorege / D. Gesseney-Rappo);
Pawlik, Włodek: Misterium Stabat Mater – improwizacje jazzowe na tematy gregoriańskie (2005 – W. Pawlik – fortepian, S. Gunerka – kantor, Chór Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra / P. Łukaszewski);
Peeters, Flor: Ave Maria (1996 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając); Ave Verum (1996 – ChłopięcoMęski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając);
Penderecki, Krzysztof: Benedictus na chór żeński (2008 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Credo na
kwintet solistów, chór dziecięcy, chór mieszany i orkiestrę (2000 – B. Harasimowicz-Haas – sopran, I. Kłosińska – sopran, K. Suska-Zagórska – mezzosopran, A. Zdunikowski – tenor, R. Tesarowicz – bas, Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej, Chór Filharmonii Krakowskiej,
Penderecki Festival Orchestra / K. Penderecki); Passio et mors Domini nostri Jesu Christi secundum Lucam (2003 – I. Kłosińska – sopran,
154
A. Kruszewski – baryton, R. Tesarowicz – bas, M. Ślosarski – recytator, Chór Filharmonii Krakowskiej, Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej / J. Swoboda); Siedem Bram Jerozolimy (2010 – I. Hossa – sopran, I. Kłosińska
– sopran, E. Wolak – alt, R. Bartmiński – tenor, T. Konieczny – bas, J. Trela – narrator, Chór Polskiego Radia, M. Orawska – przyg. chóru, Chór
Opery i Filharmonii Podlaskiej, V. Bielecka – przyg. chóru, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedansensis, J. Łukaszewski – przyg.
chóru, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, A. Szostak – przyg. chóru, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
/ K. Penderecki; Te Deum na kwartet solistów, dwa chóry mieszane i orkiestrę (2001 – B. Harasimowicz-Haas – sopran, K. Suska-Zagórska
– alt, A. Zdunikowski – tenor, R. Tesarowicz – bas, Chór Filharmonii Krakowskiej, Orkiestra Sinfonia Varsovia / K. Penderecki); Veni Creator
(2008 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Pepping, Ernst: Jesus und Nikodemus (1996 – Collegium Vocale Bochum / H. Jaskulsky);
Pergolesi, Giovanni Battista: 2 duety ze Stabat Mater (1991 – J. Matraszek – sopran, A. Lubańska – mezzosopran A. Lubańska – mezzosopran, J. Kowalska – organy); Aria Ouae moerebat et dolebat ze Stabat Mater (1998 – M. Ciszewski – kontratenor, R. Perucki – organy);
Aria Vidit suum dulcem natum ze Stabat Mater (1995 – Teresa Żylis-Gara – sopran, Częstochowski Chór Kameralny, Orkiestra Filharmonii
Częstochowskiej / J. Kosek); Arie – Eia mater, Quae moerebat, Fac ut portem ze Stabat Mater (1991 – D. Balcerzak – mezzosopran, C. Hanzelewicz – organy); Stabat Mater (1991 – Sekstet Kijowskiego Teatru opery i Baletu: W. Radik – sopran, M. Połtawiec – mezzosopran, T. Pieczony
– I skrzypce, B. Kołosow – II skrzypce, J. Trietiak – altówka, A. Makarenko – wiolonczela, H. Bułybienko – organy); Stabat Mater, In Flam Matus,
Amen ze Stabat Mater (1992 – Żyliński Chór Dziecięcy Odborarik / Z. Babik);
Pérotin le Grand: E Semine Rosa (1996 – Chór La Kyrielle / Ch. Pariot); Mariam Matrem [fragment Llibre Vermell de Monserat] (1996 – Chór La
Kyrielle / Ch. Pariot); Beata viscera (2006 – Vox Clamantis / J.-E. Tulve);
Perotinus, magister: Beata viscera (2009 – Jan Garbarek – saksofon, the Hilliard Ensemble);
Piotr Wilhelm z Grudziądza: Prelustri elucencia (2001 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art); Presidiorum erogatrix [chorał
greg., staroczes. pieśń maryjna] (2010 – Schola Gregoriana Pragensis / D. Eben – kier. art); Presulis eminenciam totam (2003 – Scholares
Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Pękiel, Barłomiej: Ave Maria (1992 – Chór KUL / K. Górski); Agnus Dei z II Missa senza cerimonie (2004 – Camerata Silesia / A. Szostak); II Missa
Senza le Cerimonie (**1999 – Camerata Silesia / A. Szostak); Missa Pulcherrima (2003 – Chór UKSW / K. Szymonik);
Piechowicz, Stanisław: Veni Kreator (2009 – Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej / V. Bielecka);
Pieczonkin, Gleb [oprac.]: Piesniec Kijewskaja Wieczernij (1995 – Zespół Męski Muzyki Cerkiewnej Piesnosłow / G. Pieczonkin);
Pokrzywińska, Maria: Cantate Domino (2002 – Camerata Silesia / A. Szostak);
Ponikowski, Jan: Chwal Zbawiciela Syjonie (2007 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Capella Czestochoviensis, T. Wabnic – kier. art. / A. Szostak); Człowiek wielka wieczerza uczynił (2007 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Capella Czestochoviensis, T. Wabnic – kier. art. / A. Szostak); O świętości zbawiająca (2007 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Capella
Czestochoviensis, T. Wabnic – kier. art. / A. Szostak);
Popovici, D: Byzantine Hymn (2000 – Kameralny Chór Mieszany Romantic / C. Gherga);
Porta, Ercole.: Sinfonia (1995 – Musica Antiqua Praha / P. Klikar);
Porta, J. de: Alma Polis [XIV-wieczna francuska muzyka a cappella z rękopisu Chantilly, motet] (2010 – Zespół De Caelis / L. Brisset – kier. art.);
Porumbescu, Ciprian.: Tatal Nostru (1995 – Chór Filharmonii Mołdawskiej z Iasi Gavriil Musicescu / D. Morariu);
Posman, Lucien: IOB XLII 11-16 (**2007 – Zespół Aquarius / M.M. de Smet);
Poulenc, Francis: Ave Verum corpus (1991 – Chór Żeński Schola Cantorum Bialostociensis / V. Bielecka; 1996 – Chór La Kyrielle / Ch. Pariot);
Salve Regina (1992 – Museum Musicum – Wilno / V. Misknis); Tristis est anima mea (2003 – Motettenchor Pforzheim / K. Michaelis);
Probst, Dominique: Maksymilan Kolbe – opera w 3 częściach, libretto E. Ionesco (1991 – Państwowa Opera Śląska w Bytomiu);
Protopsaltis, J.: Kratima tororo, tone A’ (1995 – Romeiko Choral Ensemble / Y. Bilalis);
Przybylski, Bronisław Kazimierz: Mater Dei (**2003 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia / A. Szostak);
Przybylski, Dariusz: …et desiderabunt mori…(**2008 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Puchalska, Barbara: Da pacem Domine na chór mieszany a cappella (**1991 – Chór Cantus w Woli Rzędzińskiej / W. Siedlik);
Purcell, Henry: Evening Hymn (1999 – Zespół Musica Fiorita / D. Dolci – klawesyn); Remember not, Lord, our offences (1992 – Zespół Kameralny Muzyki Dawnej Cantus Firmus / W. Sołtysik);
Rabec-Raits, Shlome / Malovany, Joseph: Pieśń Debory (1994 – J. Malovany – kantor, M. Zagórski – fortepian);
Rachmaninow, Siergiej: Błagosławi dusze moja (1995 – Połocki Chór Kameralny / L. Żukowa; 1999 – Chór Kameralny Kapeli Grodzieńskiej / L. Ikonnikova); Bogorodice Diewo, radujsia (1991 – Cappella Musicae Antiquae Orientalis / L. Zaborowski; 1992 – Chór KUL / K. Górski; 1995 – Akademicki Chór Domu Kultury w Brześciu / M. Trofimuk; 1995 – Sofijski Chór Dziecięcy Dobra Smyana / L. Bocheva; 1996
– Chór Kameralny Cameo / W. Wolna; 1999 – Chór Kameralny Kapeli Grodzieńskiej / L. Ikonnikova; 2003 – Męski Kwartet Wokalny Akord
/ A. Hordiychuk – kier. art.); Całonocne Czuwanie op. 37 [fragm.: Bogorodice Diewo, radujsia, Błagosławien jesi Gospodi, Wieliczit dusza moja
155
Gospoda, Slawoslowje wielikoje] (2001 – Rosyjski Państwowy Chór Akademicki im. A. W. Swiesznikowa / I. Rajevskij); Całonocne Czuwanie
op. 37 [Priditie pokłonimsja; Błagosławi dusze moja; Błażen muż; Swietie tichij; Nynie otpuszczajeszi; Bogorodice Diewo, radujsia; Szestopsalmije; Błagosławien jesi Gospodi; Woskriesienie Christowo widiewsze; Tropar “Dnies spasienije”; Wzbrannoj wojewodie] (1994 – Chór Kameralny
Filharmonii Nowogrodzkiej / W. Kontariew); Całonocne Czuwanie op. 37 [Priditie, pokłonimsja – Przyjdźcie z pokłonem; Błagosławi dusze
moja – Błogosław duszo moja; Błażen muż – Błogosławiony mąż; Swietie tichy – Światło ciche; Ninie otpuszczajeszi – Teraz odpuszczasz mi
Panie; Bogorodice diewo – Bogurodzico, Dziewico; Sława w wysznich Bogu – Chwała na wysokości Bogu; Chwalitie imija Gospodnie – Chwalcie
imię Pana; Błagosławien jesi, Gospodi – Błogosławiony jesteś Panie; Woskriesienije Christowo widewsze – Widzieli Zmartwychwstanie Pańskie;
Wieliczit dusza moja Gospoda – Wielbi dusza moja Pana; Sława w wysznich Bogu – Chwała na wysokości Bogu; Dnies spasienije – Nadeszło dziś
zbawienie; Woskriez iz groba – Zmartwychwstał z grobu;
Wzbrannoj wojewodije – Hetmance z niebios] (2009 – Ukraiński Narodowy Chór Akademicki Dumka / J. Sawczak); Chwalitie imia Gospodnie
(1999 – Chór Kameralny Kapeli Grodzieńskiej / L. Ikonnikova); Priditie pokłonimsja (1999 – Chór Kameralny Kapeli Grodzieńskiej / L. Ikonnikova); Tiebie pojem z Liturgii Jana Złotoustego (1992 – Akademicki Chór Mieszany Anteusz / Z. Demciuch; 1991 – Cappella Musicae Antiquae
Orientalis / L. Zaborowski; 1995 – Akademicki Chór Domu Kultury w Brześciu / M. Trofimuk; 1996 – Chór Dziecięcy Preobrażenie / M. Sławkin; 1994 – Chór Kameralny Filharmonii Nowogrodzkiej / W. Kontariew); Wzbrannoj wojewodie (1999 – Chór Kameralny Kapeli Grodzieńskiej
/ L. Ikonnikova); Błogosławiony mąż (2006 – Chór Kameralny Credo w Moskwie / I. Kachkalova);
Ramirez, Ariel: Misa Criolla (1991 – Super Duo: P. Soszyński – gitara, C. Krajewski – gitara, A. Mazurek – instrumenty perkusyjne, Chór Ave Sol
/ L. Pollak; 2007 – J. Rodriguez Dante Basan – tenor, L. Skrla – baryton, F. Ramirez – recytator, U. Jasiecka-Bury – klawesyn, Chór Politechniki
Częstochowskiej Collegium Cantorum, Zespół Sierra Manta / J. Siadlak); Misa por la Paz y la Justicia (*2007 – J. Rodriguez Dante Basan – tenor,
L. Skrla – baryton, F. Ramirez – recytator, U. Jasiecka-Bury – klawesyn, Chór Politechniki Częstochowskiej Collegium Cantorum, Zespół Sierra
Manta / J. Siadlak – dyrygent);
Rappoport: Modim (2004 – Jerusalem Great Synagogue Choir / E. Jaffe);
Ratusińska, Weronika: Adoratio crucis (**1999 – Camerata Silesia / A. Szostak);
Ravel, Maurice: Kaddish (2008 – A. Schwartz – kantor, K. Marszałek – fortepian);
Ravits, Shlomo: Samachti Be’omrim [oprac. J. Malovany] (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski Hasidic-Cappella / A. Tsaliuk);
Rączkowski, Feliks: Modlitwa (1991 – A. Lubańska – mezzosopran, J. Kowalska – organy);
Reger, Max: Abendgang im Lenz op. 111 (1992 – Chór Dziewczęcy Schola Cantorum Opoliensis-Legena / E. Willim); Agnus Dei (1994
– U. Böhme – organy, Chór Chłopięco-Męski Kościoła św. Tomasza w Lipsku / G.Ch. Biller); Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit
(1994 – U. Böhme – organy, Chór Chłopięco-Męski Kościoła św. Tomasza w Lipsku / G.Ch. Biller; 2003 – Motettenchor Pforzheim / K. Michaelis); Nachtlied (2003 – Motettenchor Pforzheim / K. Michaelis); O Lamm Gottes (2003 – Motettenchor Pforzheim / K. Michaelis); Wir glauben an
eine Gott (1994 – U. Böhme – organy, Chór Chłopięco-Męski Kościoła św. Tomasza w Lipsku / G.Ch. Biller);
Reichel, B.: M’As-Tu Abandonne? (1992 – Ensemble Vocal de La Broye Chorege / D. Gesseney-Rappo); Mon Dieu, Pourquoi (1992 – Ensemble
Vocal de La Broye Chorege / D. Gesseney-Rappo); Vous, serviteurs de l’eternel (1992 – Ensemble Vocal de La Broye Chorege / D. GesseneyRappo);
Respighi, Ottorino: Lo sono la Madre (1998 – R. Marcantoni – sopran, M. Sollini – fortepian);
Rheinberger, Joseph: Benedixisti Domine (2004 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając); Ex Sion (2004
– Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając);
Riemer, Bogdan: Missa brevis na chór mieszany (**1997 – Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Zespół Pieśni Dawnej WSP
w Bydgoszczy / J. Lach );
Rigatti, Giovanni Antonio: Laudate Dominum omnes gentes (1995 – Musica Antiqua Praha / P. Klikar); Salve Regina (1995 – Musica Antiqua
Praha / P. Klikar);
Rila Monastry Monk: Dostojno jest (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov);
Rilski, Jeromach Neofit: Dzień Zmartwychwstania (1998 – Zespół Kameralny Joan Kukuzel Angełogłasnijat / D. Dimitrov);
Rimoldi, Enrique Gabriel.: Ave Maris Stella (1996 – E.G. Rimoldi – organy);
Rimski-Korsakow, Nikołaj: Otcze nasz (1998 – Zespół Kameralny Joan Kukuzel Angełogłasnijat / D. Dimitrov);
Riutow, A.: Se nynie (1998 – Chór Chłopięco-Męski w Brześciu / A. Igumnowa);
Rojtman, David: Baavur David (2004 – Jerusalem Great Synagogue Choir / E. Jaffe); Ki Le Kach Tov (1994 – Chór Wielkiej Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky); Płacz Racheli nad jej dziećmi (1994 – J. Malovany – kantor, M. Zagórski – fortepian);
Rosenbaum, Meyer / Malovany, Joseph: Uvyom Hashabos (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór
Żydowski Hasidic-Cappella / A. Tsaliuk);
Rosenblatt, Joseph / Goldstein, Raymond: Mimkomcha (2004 – Jerusalem Great Synagogue Choir / E. Jaffe);
Rosenblatt, Joseph: Ad Hena (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski Hasidic-Cappella
/ A. Tsaliuk); Ad Hejno (2005 – B. Miller – kantor, D. Gildar – fortepian); Uvnucho Yomar (2008 – A. Schwartz – kantor, K. Marszałek – fortepian);
156
Rosenmüller, Johann: Das ist meine Freude (1999 – Zespół Musica Fiorita / D. Dolci – klawesyn); Sonata a 2 (1999 – Zespół Musica Fiorita
/ D. Dolci – klawesyn);
Rosseau, Norbert: Missa in honorem Spiritu Sancti (2007 – Zespół Aquarius / M. M. de Smet);
Rossi detta La Romana, Camilla de: Oratorium “San Alessio” na 2 soprany, alt, tenor, zespół instrumentalny i bc. (*2002 – M. Oro – kontratenor, R. Dominguez – sopran, A. Kowalczyk – sopran, W. Lombardi – tenor, Musica Fiorita / D. Dolci – kier. art.);
Rossini, Gioacchino: La Petite Messe Solennelle (2002 – C. Johansen – sopran, R. Peel – kontralt, M. Bennett – tenor, D. Robinson – bas,
T. Granat, W. Malicki – fortepian, R. Morooka – fisharmonia, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); O Salutaris (1998 – R. Marcantoni – sopran, M. Sollini – fortepian); Tercet z Małej Mszy Uroczystej (1991 – A. Lubańska – mezzosopran, Z. Kordyjalik
– tenor, R. Gierlach – bas, J. Kowalska – organy);
Rovetta, Giovanni: O Intemerata (1995 – Musica Antiqua Praha / P. Klikar);
Różycki, Patryk: Credo (**2004 – Chór Polskiego Radia w Krakowie / W. Siedlik);
Rue, Pierre de la: O salutaris hostia (2009 – Jan Garbarek – saksofon, the Hilliard Ensemble); Sancta Maria Virgo (2003 – Scholares Minores
pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Rutha, Jan: Hymnus de Adventu Domini (2007 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Capella Czestochoviensis, T. Wabnic – kier. art. / A. Szostak); Jesu dulcis memoria (2007 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Capella Czestochoviensis,
T. Wabnic – kier. art. / A. Szostak); Lauda Sion C (2007 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Capella Czestochoviensis,
T. Wabnic – kier. art. / A. Szostak);
Rutter, John: I Will Sing with the Spirit (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke);
Rygal: Aria in B pro festo S. Joannis Napomuceni (1994 – Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis / A. Kowalska-Pińczak);
Saillant: Par mayntes fois [XIV-wieczna francuska muzyka a cappella z rękopisu Chantilly, virelai] (2010 – Zespół De Caelis / L. Brisset – kier. art.);
Saint-Saëns, Camille: Ave Maria [opr.] (1994 – Zespół Cantato Amoroso); Calme des Nuits (1996 – Chór La Kyrielle / Ch. Pariot);
Sandström, Sven-David: Lobet den Herrn (2010 – Wileński Chór Kameralny Jauna Muzika / V. Augustinas);
Sandström, Sven-David / Purcell, Henry: Hear my Prayer, oh Lord (2008 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis
/ J. Łukaszewski);
Sansuskas, C.: Marija, Marija Apsaugok, Auksciausias (1992 – Chór Dziecięcy Litewskiego Radia i Telewizji / A. Girdzijauskas);
Saqui, A. / Goldstein, Raymond: Yigdal (2004 – Jerusalem Great Synagogue Choir / E. Jaffe);
Sarti, Giuseppe: People gladden (1995 – Połocki Chór Kameralny / L. Żukowa);
Sasnauskas, Česlovas: Najdroższa Litwo (1998 – Chór Dziecięcy Vydűno Secondary Scholl w Kłajpedzie / A. Girdzijauskas); Osłaniaj nas, Boże
(1998 – Chór Dziecięcy Vydűno Secondary Scholl w Kłajpedzie / A. Girdzijauskas);
Sawa, Marian: Anima mea (**1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Gloria tibi Trinitas (1994 – Chór
Akademii Teologii Katolickiej [UKSW] w Warszawie / K. Szymonik; 1998 – Chór Instytutu Muzykologii KUL / J. Piech); Gloria z Missa brevis
(2002 – Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Sancti Nicolai / S. Adamczyk); Missa Claromontana na chór mieszany, organy i kotły (**2005
– Chór UKSW, Chór Muzykologii UKSW, Zespół Wokalny Specjalności Muzyka Kościelna AMFC, M. Sławecki – organy, L. Lorent – kotły
/ K. Szymonik); Popule meus (**1996 – Chór ATK / K. Szymonik); Regina caeli na chór mieszany i organy (2003 – M. Sławecki – organy, Chór
UKSW / K. Szymonik; 2004 – M. Sławecki – organy, Chór UKSW, Chór Muzykologii UKSW, Zespół Wokalny Specjalności “Muzyka Kościelna”
AMFC / K. Szymonik; 2005 – Chór UKSW, Chór Muzykologii UKSW, Zespół Wokalny Specjalności Muzyka Kościelna AMFC, M. Sławecki
– organy, L. Lorent – kotły / K. Szymonik); Salve Regina na chór męski a cappella (1991 – Warszawski Zespół Chorałowy / T. Olszewski); Tota
pulchra es Maria (**1999 – Camerata Silesia / A. Szostak); Veni Sancte Spiritus na 2 chóry mieszane a cappella (1994 – Chór Akademii Teologii
Katolickiej [UKSW] w Warszawie / K. Szymonik);
Scarlatti, Alessandro: Adagio z Salve Regina (1991 – A. Lubańska – mezzosopran, J. Kowalska – organy); Exsultate Deo (1992 – Ensemble
Vocal de La Broye Chorege / D. Gesseney-Rappo; 1997 – Rumuński Narodowy Chór Kameralny Madrigal / M. Constantin; 2004 – ChłopięcoMęski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając); Stabat Mater na sopran, alt, 2 skrzypiec i basso continuo (2009 – K. Misiak
– sopran, S. Uesugi – kontratenor, Zespół Collegium Spes Musica / J. Wrona-Tupczyńska kier. art.);
Shnorhaly, Nerses: Bóg wypełnił Kościół anielskim porządkiem (2008 – A. Manukyan – tenor solo);
Schorr, Israel: Szejibone Bajs Hamikdosz (2005 – B. Miller – kantor, D. Gildar – fortepian);
Schubert, Franz: Ave Maria (1991 – D. Balcerzak – mezzosopran, C. Hanzelewicz – organy); Christ ist erstanden (1992 – Ensemble Vocal de
La Broye Chorege / D. Gesseney-Rappo); Kyrie, Sanctus (1995 – Połocki Chór Kameralny / L. Żukowa); Msza G-dur (1993 – Chór Chłopięcy Les
Petits Chanteurs, Orkiestra Kameralna Collegium Musicum Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Opolu / J. Nolle; 1995 – Połocki
Chór Kameralny / L. Żukowa); Salve Regina A-dur na sopran i smyczki D. 676 (2006 – E. Zervou – sopran, Południowo-Zachodnia Niemiecka
Orkiestra Kameralna / S. Tewinkel);
Schütz, Heinrich: Also hat Gott die Welt geliebt (1992 – Ensemble Vocal de La Broye Chorege / D. Gesseney-Rappo); Father, Into Thy Hands
I Commit My Spirit (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke); Magnificat (1997 – Chór Musica Capricciosa
157
/ K. Dlouhy); Verba mea Auribus Percipe (1992 – Ensemble Vocal de La Broye Chorege / D. Gesseney-Rappo); Verbum Caro Factum est (1998
– Chór Dziecięcy Vydűno Secondary Scholl w Kłajpedzie / A. Girdzijauskas);
Schwartz, S.: All good gifts (1998 – Chór Dziecięcy Vydűno Secondary Scholl w Kłajpedzie / A. Girdzijauskas); Prepare you the way (1998
– Chór Dziecięcy Vydűno Secondary Scholl w Kłajpedzie / A. Girdzijauskas); We beseech the (1998 – Chór Dziecięcy Vydűno Secondary Scholl
w Kłajpedzie / A. Girdzijauskas);
Schweizer, Rolf: Dwa Motety Klaudiusza [Der Mensch lebt und besteht nur eine kleine Zeit, Wir stolzen Menschenkinder] (1997 – Motettenchor
Pforzheim / R. Schweizer);
Sebastian z Felsztyna: Alleluja (1992 – Chór KUL / K. Górski; 1992 – Poznański Chór Katedralny Chłopięco-Męski / Sz. Daszkiewicz);
Ave Maria (1992 – Chór KUL / K. Górski; 1992 – Poznański Chór Katedralny Chłopięco-Męski / Sz. Daszkiewicz);
Secunda, Szalom: Dos Jidisze Lid (2005 – B. Miller – kantor, D. Gildar – fortepian);
Seiber, Mátyás: Missa: Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei (1996 – Zespół Wokalno-Instrumentalny Collegium pro Musica Sacra / I. Malinka);
Seíxas, Carlos: Tantum Ergo (2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida);
Senlèches, Jacob: La harpe de mellodie [XIV-wieczna francuska muzyka a cappella z rękopisu Chantilly] (2010 – Zespół De Caelis / L. Brisset
– kier. art.);
Serbski, Izajasz: Święty Bóg (1994 – Chór Metropolii Prawosławnej Banatu Anastasis w Timiszoarze / D.-M. Menghesi);
Serbski, Stefan: Cieszcie się i poznajcie, że dobry jest Bóg (1994 – Chór Metropolii Prawosławnej Banatu Anastasis w Timiszoarze
/ D.-M. Menghesi);
Serksnyte, Raminta: Three dedications to Virgin Mary (2004 – Vilnius Municipal Choir Jauna Muzika / V. Augustinas);
Shein, J.H. / Gorczycki, Grzegorz Gerwazy: Mir nach, spricht Christus unser Held (1991 – Talliński Chór Chłopięcy / L. Rahula);
Shemer, Naomi: Ten Shabat Veten Shalom (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski HasidicCappella / A. Tsaliuk); Yerushalayim Shel Zahav (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski HasidicCappella / A. Tsaliuk);
Shenter, Ben Zion / Kusewicki, Mosze: Velirushalayim Ircha [oprac. J. Malovany] (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski Hasidic-Cappella / A. Tsaliuk);
Shenter, Ben Zion: Do Jeruzalem Twojego miasta (1994 – J. Malovany – kantor, M. Zagórski – fortepian);
Shnorhali, Nerses: Bats mez Ter (2006 – H. Gasparyan – sopran); Nor tsaghik (2006 – H. Gasparyan – sopran);
Sidelnikow, N.: 2 fragmenty z Duchownowo Koncerta no. 1 [Iz wieczierin, W niedielju na mjasopustnuju na utrjeni] (2001 – Rosyjski Państwowy Chór Akademicki im. A. W. Swiesznikowa / I. Rajevskij);
Šimkus, S.: Maria, Maria (1998 – Chór Dziecięcy Vydűno Secondary Scholl w Kłajpedzie / A. Girdzijauskas);
Sisters, Barry: Abis’l Glik (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski Hasidic-Cappella / A. Tsaliuk);
Siunetsy, Araqel: Żydowska grupa pełniła straż przy Świętym Grobie (2008 – A. Manukyan – tenor);
Skoryk, M.: 3 Fantazje z Lwowskiej Tabulatury (1999 – N. Petrenko-Matwijchuk – sopran, B. Kosopud – baryton, Orkiestra Kameralna Lwowscy Wirtuozi / S. Burko);
Skyrda, M.: Cieszymy się z cudów (1999 – N. Petrenko-Matwijchuk – sopran, B. Kosopud – baryton, Orkiestra Kameralna Lwowscy Wirtuozi
/ S. Burko); Kiedy biała (1999 – N. Petrenko-Matwijchuk – sopran, B. Kosopud – baryton, Orkiestra Kameralna Lwowscy Wirtuozi / S. Burko);
Sławecki, Michał: Missa „Gaude Mater” (**2008 – B. Sobstyl-Szczerbaczewicz – sopran, M. Nerkowski – baryton, P. Kmieć – organy, Chór
UKSW w Warszawie, Orkiestra AMFC w Warszawie / M. Sławecki);
Sokołow, N.: Nynie otpuszczajeszi (1991 – Chór Męski Chorowaja Akademija / A. Sedow);
Solage: Calextone [XIV-wieczna francuska muzyka a cappella z rękopisu Chantilly, ballada] (2010 – Zespół De Caelis / L. Brisset – kier.
art.); Cors féminin [XIV-wieczna francuska muzyka a cappella z rękopisu Chantilly, ballada] (2010 – Zespół De Caelis / L. Brisset – kier. art.);
En l’amoureux verger [XIV-wieczna francuska muzyka a cappella z rękopisu Chantilly, ballada] (2010 – Zespół De Caelis / L. Brisset – kier. art.);
Fumeux [XIV-wieczna francuska muzyka a cappella z rękopisu Chantilly, rondo] (2010 – Zespół De Caelis / L. Brisset – kier. art.);
Sołtys, Mieczysław: Oratorium Śluby Jana Kazimierza (*2006 – M. Łaba – sopran, J. Ilnicka – sopran, K. Siateckij – tenor, J. Ozimkowski –
bas, M. Wolak – baryton, M. Michalik – baryton, Z. Grygielski – baryton, Z. Chrzanowski – recytator, O. Maceluch – organy, Kapela Trembita,
M. Kułyk – kier. art., Capella Cracoviensis, Stanisław Gałoński – kier. art., Orkiestra Kameralna Wirtuozi Lwowa, W. Duda – kier. art., Wojskowa
Orkiestra Dęta Zachodniego Sztabu Dowództwa Operacyjnego, M. Oracz – kier. art. / J. Łuciw);
Somma, B.: Missa in honorem Sanctae Clarae Assisiensis (1992 – Chór Dziecięcy Litewskiego Radia i Telewizji / A. Girdzijauskas);
158
Sonewicki, I.: Pod Twoją miłość (1999 – N. Petrenko-Matwijchuk – sopran, Orkiestra Kameralna Lwowscy Wirtuozi / S. Burko); Fragmenty
z liturgii (1992 – Akademicki Chór Mieszany Anteusz / Z. Demciuch); Wierzę (1999 – B. Kosopud – baryton, Orkiestra Kameralna Lwowscy
Wirtuozi / S. Burko);
Sousta Santos, Mário de: O Memoriale Mortis Domini (2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida);
Söderman, Johan August: Andeliga Sånger na chór mieszany i organy (2008 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis
/ J. Łukaszewski);
Spiro, Simon / Goldstein, Raymond: Adon Olam (2004 – Jerusalem Great Synagogue Choir / E. Jaffe);
Stecenko, Kirył: Błagosłowi, dusze moja, Gospoda (1992 – Akademicki Chór Mieszany Anteusz / Z. Demciuch; 2002 – Chór Kameralny Kijów
/ M. Gobdycz; 2007 – Chór Svetilen / T. Yatskulinets); Cheruwimska (2003 – Męski Kwartet Wokalny Akord / A. Hordiychuk – kier. art.; 2007
– Chór Svetilen / T. Yatskulinets); Chwal, duszo moja, Pana (2007 – Chór Svetilen / T. Yatskulinets); Dostojno jest (1992 – Chór ChłopięcoMłodzieżowy Mukachevo – Ukraina / V. Volontir); Jednorodzony Synu (2007 – Chór Svetilen / T. Yatskulinets); Miłost spokoju (1992 – Chór
Chłopięco-Młodzieżowy Mukachevo – Ukraina / V. Volontir); Na rzece Jordan (1992 – Chór Chłopięco-Męski Dudaryk); Wo carstwii Twoim
(1992 – Akademicki Chór Mieszany Anteusz / Z. Demciuch); Łaska Pokoju (2008 – Chór Kameralny im. D. Bortniańskiego Państwowej Filharmonii w Czernihowie / L. Bodnaruk);
Stedenko, Władimir: Psalm Dawidowy nr 9 (2008 – Chór Kameralny im. D. Bortniańskiego Państwowej Filharmonii w Czernihowie
/ L. Bodnaruk);
Steenberge, Sebastiaan van: Gloria (2007 – Zespół Aquarius / M.M. de Smet); Pie Jesu (2007 – Zespół Aquarius / M.M. de Smet);
Stepurko, Wiktor: Chwalitimu Gospoda (2002 – Chór Kameralny Kijów / M. Gobdycz); Hospodnya zemlya [24 psalm Dawida] (2005 – Chór
Kameralny Khreschatyk / L. Bukhonska);
Stoia, Achim: Laudati pre Domnul (1995 – Chór Filharmonii Mołdawskiej z Iasi Gavriil Musicescu / D. Morariu); Liturghia [fragm.] (1995 – Chór
Filharmonii Mołdawskiej z Iasi Gavriil Musicescu / D. Morariu);
Stradella, Alessandro: Pietá Signore (1991 – E. Ciechomska – sopran, E. Sypuła – organy; 1994 – Zespół Cantato Amoroso [opr.]; 2010
– J. Malovany – kantor, Chór Synagogi pod Białym Bocianem, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / S. Rybarczyk);
Strauss, Richard: Allerseelen (1994 – Kwintet Dęty Mainzer Dombläser);
Strawiński, Igor: Pater Noster (1991 – Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
/ B. Błoński); Symfonia Psalmów (1993 – H. Gornostaj – fortepian, L. Kowalewa – fortepian, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Ukrainy w Kijowie / W. Blinow);
Strokin, M.P.: Nynie otpuszczajeszi (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov); Slawa wo wysznich Bogu
(1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov); Swietie tichi (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej
St. Kliment Ohridski / R. Spasov);
Stroope, Randal: Cantate Domino (1991 – Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
/ B. Błoński);
Strumski, A.: Wielikoje sławosławje (1995 – Akademicki Chór Domu Kultury w Brześciu / M. Trofimuk; 1997 – Chór Kameralny Państwowej
Filharmonii w Homlu / E. Sokołowa; 2006 – Chór Kameralny Credo w Moskwie / I. Kachkalova);
Subissati, Aldebrando: IX Sonata Ave Virgo in G na skrzypce i basso continuo (2009 – Zespół Collegium Spes Musica / J. Wrona-Tupczyńska
kier. art.);
Sucevaenu, D.: Tis Metanias (1998 – Chór Kontakion / M. Diaconescu);
Sukkar, Ismail: Zaśpiewajcie drzewa [sika] (1999 – Religious Song Ensemble / Muhammad Amin All-Azab);
Svilainis, Giedrius: Ave Maria (2004 – Vilnius Municipal Choir Jauna Muzika / V. Augustinas); O quam tristis (2004 – Vilnius Municipal Choir
Jauna Muzika / V. Augustinas);
Swiridow, Georgij: Ljubow swjataja (2001 – Rosyjski Państwowy Chór Akademicki im. A. W. Swiesznikowa / I. Rajevskij); Molitwa (2001 – Rosyjski Państwowy Chór Akademicki im. A. W. Swiesznikowa / I. Rajevskij); Narodzenie Twoje (2002 – Akademicki Chór Consonans w Mińsku
/ H. Isajkina); Pokajannyj stich (2001 – Rosyjski Państwowy Chór Akademicki im. A. W. Swiesznikowa / I. Rajevskij);
Sydor, Paweł: Kyrie (**1999 – Chór Polskiego Radia w Krakowie / W. Siedlik); Salve Regina (**1999 – Chór Polskiego Radia w Krakowie
/ W. Siedlik); Ave Verum (2007 – Chór Polskiego Radia w Krakowie / W. Siedlik); Missa „Misterium Lucis” (**2007 – Chór Polskiego Radia
w Krakowie, W. Siedlik – przyg. chóru, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej / M. Tworek);
Szalonek, Witold: Litania loretańska do Najświętszej Maryi Panny (**1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Srebrne Preludium (**1993 – Camerata Silesia, Capella Bydgostiensis / A. Kreiner);
Szarzyński, Stanisław Sylwester: Ave Regina caelorum (1994 – Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis / A. Kowalska-Pińczak); Jesu
spes mea (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.); Sonata B-dur (1994 – R. Nakoneczny – kontratenor,
Zespół Muzyki Dawnej Musica Concenta);
Szczagłow-Kulikowicz, M.: Dar miru (2000 – Chór Męski Unija / K. Nasajew);
159
Szczedrin, Rodion: Ojcze nasz (1994 – Chór Kameralny Filharmonii Nowogrodzkiej / W. Kontariew);
Szczerbakow, I.: Wiersz pokuty (1999 – N. Petrenko-Matwijchuk – sopran, B. Kosopud – baryton, Orkiestra Kameralna Lwowscy Wirtuozi
/ S. Burko);
Szeligowski, Tadeusz: Angeli słodko śpiewali (1992 – Chór KUL / K. Górski); Królewna niebieska (1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając); Pieśń o Wniebowzięciu (1996 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses
/ A. Zając);
Szeremietiew, A.: Otcze nasz (1996 – Chór Dziecięcy Szkolne Lata / W. Zasławski);
Sztupaluk, O.: Błagosłowi dusze moja (2003 – Męski Kwartet Wokalny Akord / A. Hordiychuk – kier. art.);
Szydłowska, Agnieszka: Veniet Dominus (**2000 – Chór Filharmonii Krakowskiej, / J. Mentel);
Szymanowski, Karol: Niech Jezus Chrystus bandzie pochwalony (2009 – Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej / V. Bielecka); Veni Creator
op. 57 (2004 – D. Radomska – sopran, M. Sławecki – organy, Chór UKSW, Chór Muzykologii UKSW, Zespół Wokalny Specjalności “Muzyka
Kościelna” AMFC, Camerata Silesia, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej / J. Swoboda);
Ścibior, Seweryn: Kyrie (**2003 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia / A. Szostak);
Świder, Józef: 3 canti sacri [Pater noster, Liber me, Cantus gloriosus] (1997 – Akademicki Chór Politechniki Śląskiej / Cz. Freund); Alma Redemptoris Mater na chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (**2005 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, J. Łukaszewski – przyg. chóru, Akademicki Chór Politechniki Częstochowskiej Collegium Cantorum, J. Siadlak – przyg. chóru, Orkiestra Symfoniczna
Filharmonii Częstochowskiej / J. Salwarowski); Ave Maria (1995 – Sofijski Chór Dziecięcy Dobra Smyana / L. Bocheva); Canti amorosi (1998
– Białostocki Chór Kameralny Cantica Cantamus / V. Bielecka); Canticum novum (**1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Canzonetta D (1991 – Chór Żeński Schola Cantorum Bialostociensis / V. Bielecka); Canzonetta (**1991 – Chór Ave
Sol / L. Pollak); Chanson d’amour (1998 – Białostocki Chór Kameralny Cantica Cantamus / V. Bielecka); Chorał na chór mieszany a cappella
(**1991 – Chór Ave Sol / L. Pollak); Czego chcesz od nas Panie (1991 – Chór Cantus w Woli Rzędzińskiej / W. Siedlik); Do kraju tego (1991 – Chór
Cantus w Woli Rzędzińskiej / W. Siedlik); Koncert wokalny [fragm.] (1992 – Chór Dziewczęcy Schola Cantorum Opoliensis-Legena / E. Willim);
Kto szuka Cię (1991 – Chór Cantus w Woli Rzędzińskiej / W. Siedlik); Missa Angelica na sopran, chór żeński, orkiestrę smyczkową i perkusję
(**1995 – D. Radomska – sopran, Schola Cantorum Bialostociensis, Orkiestra Kameralna Filharmonii Białostockiej / M. J. Błaszczyk; 2010
– M. Wróblewska – sopran, Chór i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, V. Bielecka – przyg. chóru / S. Bywalec); Missa brevis na chór
mieszany a cappella (**1991 – Chór Ave Sol / L. Pollak); Missa brevis na chór mieszany, organy i canto ostinato (**1992 – A. Mroczek – organy, Chór WSP w Częstochowie / K. Pośpiech); Missa Festiva (**1999 – Chór Instytutu Pedagogiki Muzycznej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Akademicki Chór Harmonia Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Z. Antonik – organy, Śląska Orkiestra Kameralna
/ J.W. Hawel); Missa in Re na chór mieszany i orkiestrę smyczkową (1993 – Camerata Silesia, Capella Bydgostiensis / A. Szostak); Modlitwa
Ks. Kordeckiego (1994 – Chór Akademii Teologii Katolickiej [UKSW] w Warszawie / K. Szymonik); Moja piosnka (1991 – Chór Żeński Schola
Cantorum Bialostociensis / V. Bielecka); Ojcze nasz (2009 – Chór Polskiego Radia w Krakowie / W. Siedlik); Śpiewy pochwalne (Canti laudantes)
na sopran solo, chór mieszany, orkiestrę smyczkową i perkusję (**2000 – K. Trylnik – sopran, Cantores Minores Wratislavienses, Warszawska
Grupa Perkusyjna, Orkiestra Kameralna Wratislavia / R. Dudek); Te Deum na sopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę (**2001 – K. Trylnik
– sopran, Cz. Gałka – baryton, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestra Filharmonii
Częstochowskiej / J. Swoboda); Varianti (1992 – Chór Dziewczęcy Schola Cantorum Opoliensis-Legena / E. Willim);
Tabakiernik Piotr: Crux fidelis (**2006 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Tabęcki, Hadrian Filip: Msza Polska (1999 – B. Rybotycka, K. Tkacz, J. Zelnik, K. Gosztyła, Białostocki Chór Kameralny Cantica Cantamus,
Warszawska Orkiestra Concertino / M. Klauza);
Tajčević, Marko: Vospojte (1992 – Chór Sirmium Cantorum – Sremska Mitrovica / V. Bugarski; 1995 – Sofijski Chór Dziecięcy Dobra Smyana
/ L. Bocheva);
Tallis, Thomas: Motet Gospel: If Ye Love Me (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke); O Lord, give the Holy Spirit
(1992 – Zespół Kameralny Muzyki Dawnej Cantus Firmus / W. Sołtysik);
Talmud, Ya’acor: Yismechu [oprac. Joseph Malovany] (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski
Hasidic-Cappella / A. Tsaliuk);
Talmud, Yankele: Halelu (2008 – A. Schwartz – kantor, K. Marszałek – fortepian);
Taniejew, Sergiusz: Chorał (2002 – Akademicki Chór Consonans w Mińsku / H. Isajkina);
Taronetsy, Khachatur: O tajemnicza głębi (2008 – A. Manukyan – tenor);
Tavener, John: Mother of God (2006 – The Holst Singers / S. Layton; 2008 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / S. Layton);
Song for Athene (2006 – The Holst Singers / S. Layton);
Thompson, Randal: Alleluja (1992 – Chór Dziecięcy Litewskiego Radia i Telewizji / A. Girdzijauskas); Alleluja Pueri Haebreorum (1992
– Kodaly Zoltan Enek-Zene Tagozatos Iskola / Z. Zsolt);
Tomas, Harmon H.: La Jambe me Fiat Mal (1992 – Ensemble Vocal de La Broye Chorege / D. Gesseney-Rappo);
Tomkins, Thomas: When David Heard (1992 – Zespół Kameralny Muzyki Dawnej Cantus Firmus / W. Sołtysik); Ton Simvolon Tis Pisteos
[monodia bizantyjska] (1998 – Chór Kontakion / M. Diaconescu);
160
Torelli, Giuseppe: Kantata a voce sola per il Venerdi Santo (1994 – R. Nakoneczny – kontratenor, Zespół Muzyki Dawnej Musica Concenta);
Tosti, F.P.: Ave Maria (1998 – R. Marcantoni – sopran, M. Sollini – fortepian);
Trubaczow, S.: W Tobie radość (2006 – Chór Męski Soboru św. Trójcy Klasztoru Kitajewskiego w Kijowie / T. Yatskulinets);
Turini, Francesco: Desidero Te Millies (1995 – Musica Antiqua Praha / P. Klikar);
Twardowski, Romuald: Alleluja (1995 – Akademicki Chór Domu Kultury w Brześciu / M. Trofimuk; 1995 – Połocki Chór Kameralny
/ L. Żukowa; 1999 – Grodzieński Chór Kameralny Doilidstva / N. Bulcewicz); Benedictus (2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke); Błażen muż (1998 – Chór Chłopięco-Męski w Brześciu / A. Igumnowa); Canticum Canticorum na sopran, flet, klarnet i orkiestrę smyczkową (**1995 – D. Radomska – sopran, Orkiestra Kameralna Filharmonii Białostockiej / M.J. Błaszczyk; 2010 – K Suska-Zagórska
– sopran, Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej / S. Bywalec); Chwali dusze moja (2001 – Rosyjski Państwowy Chór Akademicki im.
A. W. Swiesznikowa / I. Rajevskij); Chwalitie imia Gospodnie (1995 – Połocki Chór Kameralny / L. Żukowa; 1998 – Chór Chłopięco-Męski
w Brześciu / A. Igumnowa; 1999 – Grodzieński Chór Kameralny Doilidstva / N. Bulcewicz); Hosanna I (**1993 – Chór ATK / K. Szymonik);
Hosanna II (1998 – Białostocki Chór Kameralny Cantica Cantamus / V. Bielecka); Jezu, ufam Tobie – Misterium o Miłosierdziu Bożym (**2005
– D. Całek – sopran, J. Frakstein – baryton, D. Segda, J. Trela – recytacje, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, Czesław Freund – przyg.
chóru, Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej / S. Chrzanowski); Lauda Sion na chór mieszany (**2001 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum
Gedanensis / J. Łukaszewski); Mała Liturgia Prawosławna na zespół wokalny i 3 grupy instrumentów (1991 – Częstochowski Chór Kameralny,
Chór Mieszany Filharmonii Częstochowskiej, Żeński Chór Nauczycielski ZNP w Częstochowie, Kameralny Chór Męski Cantores Czenstochovienses, Chór WSP w Częstochowie, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek); Missa “Regina cćli” per coro misto a cappella (**2002
– Akademicki Chór Politechniki Śląskiej / Cz. Freund); O Crux ave (2009 – Chór Polskiego Radia w Krakowie / W. Siedlik); O gloriosa Domina
(2000 – St. Paul Christus Chorus of Concordia University / D. Mennicke); Pieśni Maryjne (**1994 – Orkiestra i Chór Filharmonii Śląskiej
/ J. Swoboda); Regina caeli (**1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski); Salve Regina (1991 – M. Olszewski – organy, Chór Żeński Schola Cantorum Bialostociensis / V. Bielecka); Sekwencje o świętych polskich (1991 – Chór Kameralny Filii Akademii
Muzycznej w Warszawie, Cappella Musicae Antiquae Orientalis, Chór Mieszany Cantus, Chór Archikatedry Warszawskiej, Chór ATK, Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej / J. Kosek); Tren XVIII J. Kochanowskiego (1992 – Chór Dziewczęcy Schola Cantorum Opoliensis-Legena
/ E. Willim); Tryptyk Mariacki (2000 – Orkiestra Kameralna Wratislavia / J. Stanienda); Wo carstwii Twojem (**2004 – Chór Kameralny Legenda
/ I. Cyklinski); Woskriesjenie Christowo (1999 – Chór Kameralny Kapeli Grodzieńskiej / L. Ikonnikova); Liturgia św. Jana Złotoustego (Kijowska)
(**2007 – Kameralny Chór Kijów / M. Gobdycz);
Tymożyński, W.: Gospodi ja zwał Tiebie (2003 – Męski Kwartet Wokalny Akord / A. Hordiychuk – kier. art.);
Uccelini, Marco: Sinfonia XIX (1995 – Musica Antiqua Praha / P. Klikar); Sonata Duodecima (1995 – Musica Antiqua Praha / P. Klikar);
Urbaniak, Łukasz: Exaltabo te Domine na chór mieszany a cappella (**2009 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanesis / J. Łukaszewski);
Valter: Jozef Lieber (1995 – Połocki Chór Kameralny / L. Żukowa);
Vanagaitis, Antanas: Sveika Marija (1991 – Chór Archikatedry Wileńskiej / V. Savickaite);
Varlaam: Vrednica esti cu adevarat (1995 – Chór Filharmonii Mołdawskiej z Iasi Gavriil Musicescu / D. Morariu);
Vartapet, Komitas (Soghomon Soghomonian): Hreshtakayin (2006 – H. Gasparyan – sopran); Luis zvart (2006 – H. Gasparyan – sopran);
Ormiańska Liturgia Boska (2007 – Chór Kameralny Hover / S. Hovannisyan); Bezdomny (2008 – A. Manukyan – tenor);
Vasiliauskaite, Kristina: Begalinis Viešpaties pasaulis (1991 – Chór Archikatedry Wileńskiej / V. Savickaite);
Vasks, Péteris: Musica Dolorosa na orkiestrę smyczkową (2006 – Południowo-Zachodnia Niemiecka Orkiestra Kameralna / S. Tewinkel);
Verdi, Giuseppe: Laudi alla Vergine Maria (1991 – Chór Żeński Schola Cantorum Bialostociensis / V. Bielecka); Messa da requiem (2001
– B. Kubiak – sopran, A. Lubańska – alt, R. Minkiewicz – tenor, P. Nowacki – bas, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Collegium Cantorum,
NOSPR / A. Wit);
Verykivsky, Mykhaylo: Hvalit imya Hospodne [Vsenichna] (2005 – Chór Kameralny Khreschatyk / L. Bukhonska);
Viadana, Lodovico da: Exsultate iusti (1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając); Salve Regina (1994
– L. Bartal – organy, Chór Katolickiego Kościoła Va’Rosmajor w Budapeszcie / I. Zimanyi); Velum templi (1996 – Zespół Wokalno-Instrumentalny Collegium pro Musica Sacra / I. Malinka);
Victoria, Tomás Luis da: Ave Maria (1991 – Chór Archikatedry Wileńskiej / V. Savickaite; 1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri
Cantores Tarnovienses / A. Zając; 1992 – Chór KUL / K. Górski; 1997 – Rumuński Narodowy Chór Kameralny Madrigal / M. Constantin); Caligaverunt (1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając); Duo Seraphim (1992 – Żyliński Chór Dziecięcy
Odborarik / Z. Babik); O Magnum Mysterium (1996 – Chór La Kyrielle / Ch. Pariot; 2001 – Grupa Wokalna Ad Libitum / I. Margarida); Popule
meus (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović); Una hora (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu
/ M. Demović);
Vidakowić, A.: / Klobućar, A.: Zdravo Majko Djevico (1996 – Zespół Wokalno-Instrumentalny Collegium pro Musica Sacra / I. Malinka);
Vilhar-Kalski, Franjo: Velićaj (1997 – Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu / M. Demović);
Villette, Pierre: Strofy polifoniczne (1999 – Chór Polskiego Radia w Krakowie / W. Siedlik);
Vines, Nicholas Paul: Ave Generosa na chór mieszany a cappella (**2005 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
161
Vivaldi, Antonio: Concerto Madrigalesco (1992 – Coro dell’Accademia di Musica della Svizzera Italiana – Lugano, Orchestra da Camera
Botticelli / D. Bogni); Gloria (1992 – Chór Kameralny Motet et Madrigal, Orkiestra Kameralna Amadeus / A. Duczmal); Gloria (1995 – M. Lee
– sopran, G. Calloway – sopran, Chicago Festival Choir / R.M. Neal); Koncert na 2 wiolonczele g-moll RV 531 (2010 – Bobby McFerrin – wokal,
Morphing Vienna Chamber Orchestra, T. Wabnic – dyr. art.); Laudate Dominum (1996 – Zespół Wokalno-Instrumentalny Collegium pro Musica Sacra / I. Malinka); Magnificat (1992 – B. Betley-Sieradzka – sopran, K. Szostek-Radkowa – alt, Orkiestra i Chór Akademii Muzycznej im.
F. Chopina w Warszawie / R. Zimak); Motet Cur sagittas, cur tela, cur faces RV 637 na alt, smyczki i basso continuo (2009 – K. Misiak – sopran,
Zespół Collegium Spes Musica / J. Wrona-Tupczyńska kier. art.); Motet Sum in medio tempestatum RV 632 na sopran, smyczki i basso continuo
(2009 – K. Misiak – sopran, Zespół Collegium Spes Musica / J. Wrona-Tupczyńska kier. art.); Nisi dominus [Psalm 126] (1996 – Zespół WokalnoInstrumentalny Collegium pro Musica Sacra / I. Malinka); Sinfonia (1992 – B. Betley-Sieradzka – sopran, K. Szostek-Radkowa – alt, Orkiestra
i Chór Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie / R. Zimak); Sinfonia “Al Sancto Sepolcro” (1992 – Coro dell’Accademia di Musica
della Svizzera Italiana – Lugano, Orchestra da Camera Botticelli / D. Bogni); Sonata a tre e-moll (1994 – R. Nakoneczny – kontratenor, Zespół
Muzyki Dawnej Musica Concenta); Stabat Mater (1991 – A. Lubańska – mezzosopran, J. Kowalska – organy; 1992 – B. Betley-Sieradzka – sopran, K. Szostek-Radkowa – alt, Orkiestra i Chór Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie / R. Zimak; 1996 – W. Slipak – śpiew, Orkiestra Kameralna Filharmonii Lwowskiej Lwowscy Wirtuozi / S. Burko); Laudamus te z “Gloria” (2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua
/ D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Vladovski: Modim (1994 – Chór Wielkiej Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky);
Volpi, A.: Oremus pro pontifice (1996 – Chór Sancta Sofia / V. Assenow Bobewski);
Vydunas: Litewska pieśń (1998 – Chór Dziecięcy Vydűno Secondary Scholl w Kłajpedzie / A. Girdzijauskas);
Wachnianin, B.: Chrystus zmartwychwstał (1992 – Akademicki Chór Mieszany Anteusz / Z. Demciuch);
Wacław z Szamotuł: Ach, mój niebieski Panie (1991 – Chór Cantus w Woli Rzędzińskiej / W. Siedlik; 1995 – Zespół Wokalny Il Canto
/ M. Straszewski – kier. art.; 2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.); Ego sum pastor bonus (1992
– Poznański Chór Katedralny Chłopięco-Męski / Sz. Daszkiewicz; 1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses
/ A. Zając; 2004 – Camerata Silesia / A. Szostak; 2004 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając); In Te Domine
Speravi (1992 – Poznański Chór Katedralny Chłopięco-Męski / Sz. Daszkiewicz; 1995 – Zespół Wokalny Il Canto / M. Straszewski – kier. art.);
Już się zmierzka (1991 – Chór Cantus w Woli Rzędzińskiej / W. Siedlik; 1992 – Poznański Chór Katedralny Chłopięco-Męski / Sz. Daszkiewicz;
1995 – Zespół Wokalny Il Canto / M. Straszewski – kier. art.; 2003 – Scholares Minores pro Musica Antiqua / D. i W. Danielewicz – kier. art.);
Kryste, Dniu naszej Światłości (1995 – Zespół Wokalny Il Canto / M. Straszewski – kier. art.); Nunc Scio Vere (1995 – Zespół Wokalny Il Canto
/ M. Straszewski – kier. art.);
Walther, Johann Gottfried: Concerto in si minor (1996 – E.G. Rimoldi – organy);
Wambach, A.: Salve Regina (1996 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając);
Warlock, Peter: The Full Heart (2006 – The Holst Singers / S. Layton);
Warshavsky, Mark: Oyfn pripetshik (2008 – A. Schwartz – kantor, K. Marszałek – fortepian);
Webber, Andrew Lloyd: Jesus Christ Superstar – rock-opera w dwóch aktach (2001 – Teatr Rozrywki w Chorzowie, reż. M. Kochańczyk, kier.
muz. Jerzy Jarosik);
Wedel, Artem: Cheruwimska (1992 – Chór Chłopięco-Męski Dudaryk); Koncert nr 25 (2004 – Chór Kameralny Legenda / I. Cyklinski); Pokajanije (2003 – Męski Kwartet Wokalny Akord / A. Hordiychuk – kier. art.); XI Koncert chóralny – Boże, zakonoprestupnicy wosstasza na mija (2002
– Chór Kameralny Kijów / M. Gobdycz); fragmenty Liturgii Jana Złotoustego (2008 – Chór Kameralny im. D. Bortniańskiego Państwowej
Filharmonii w Czernihowie / L. Bodnaruk);
Weelkes, Thomas: Hosanna to the Son of David (1992 – Zespół Kameralny Muzyki Dawnej Cantus Firmus / W. Sołtysik);
Werbicki, Michaił: Alleluja (1992 – Akademicki Chór Mieszany Anteusz / Z. Demciuch; 1992 – Chór Chłopięco-Męski Dudaryk); Angieł Wopiasze (2002 – Chór Kameralny Kijów / M. Gobdycz; 2005 – Chór Kameralny Khreschatyk / L. Bukhonska; 2007 – Chór Svetilen / T. Yatskulinets;
2008 – Chór Kameralny im. D. Bortniańskiego Państwowej Filharmonii w Czernihowie / L. Bodnaruk); Chwała Jednorodzonemu (1992 –
Chór Chłopięco-Młodzieżowy Mukachevo – Ukraina / V. Volontir); Dostojno jest (1992 – Chór Chłopięco-Młodzieżowy Mukachevo – Ukraina
/ V. Volontir); Liturgia Świętego Jana Złotoustego (2004 – Chór Kameralny Legenda / I. Cyklinski); Otcze nasz (1992 – Akademicki Chór Mieszany Anteusz / Z. Demciuch);
Wesley, S.S.: Lead me, Lord (1994 – Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski / R. Spasov);
Węcowski, Jan: Ave Maria, mater mea (**1996 – Chór ATK / K. Szymonik); Oratio pro benignitate Poloniae. In tertium Millennium (2009 – Chór
Polskiego Radia w Krakowie / W. Siedlik);
Whitacre, Eric: Sleep (2010 – Wileński Chór Kameralny Jauna Muzika / V. Augustinas);
Widłak, Wojciech: Psalmus CL (**1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Widor, Chales-Marie: Allegro z VI Symfonii op. 42 (1996 – E.G. Rimoldi – organy);
Wieli Rabin z Modzic: Vahanieynu [melodia chasydzka] (2010 – J. Malovany – kantor, Chór Synagogi pod Białym Bocianem, Orkiestra
Filharmonii Częstochowskiej / S. Rybarczyk);
Willan, Healey: Behold the Tabernacle of God (1995 – University of Manitoba Singers / H. Engbrecht); Rise up my Love (1995 – University
of Manitoba Singers / H. Engbrecht);
162
Wincenty z Kielczy (opr. T. Klonowski / T. Swartman): Gaude Mater Polonia (1994 – Kwintet Dęty Mainzer Dombläser); (opr. T. Klonowski):
Gaude Mater Polonia (1991 – Talliński Chór Chłopięcy / L. Rahula; 1995 – Akademicki Chór Domu Kultury w Brześciu / M. Trofimuk; ponadto:
wykonania tow. koncertom inauguracyjnym i finałowym festiwalu); Gaude Mater Polonia [chorał greg.] (1996 – Chór Sancta Sofia / V. Assenow Bobewski; 2004 – Schola Gregoriańska UKSW / K. Szymonik);
Wladowski, M.: Modim [oprac. Joseph Malovany] (2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski
Hasidic-Cappella / A. Tsaliuk);
Wodniansky, J.C.: Rorando coeli (1991 – Talliński Chór Chłopięcy / L. Rahula);
Wojtacki, Emil Bernard: De caritate do słów Hildegardy z Bringen na chór mieszany a cappella (**2009 – Polski Chór Kameralny Schola
Cantorum Gedanesis / J. Łukaszewski);
Wolna, Wiktor: Ave Maria (1996 – Chór Kameralny Cameo / W. Wolna); Cheruwimskaja piesn (1996 – Chór Kameralny Cameo / W. Wolna);
Preyer to the Blessed Virgin (1996 – Chór Kameralny Cameo / W. Wolna); We are singing to You (1996 – Chór Kameralny Cameo / W. Wolna);
Wołosiuk, Jerzy: Psalm 137 (**2003 – Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia / A. Szostak);
Wróbel, Piotr: Z głosów Pisma Świętego (**1999 – Camerata Silesia / A. Szostak);
Yamauchi, Saori: Precamen [cz. II Tu nobis pacem dona, cz. III Exsultate jubilate] (1998 – Białostocki Chór Kameralny Cantica Cantamus
/ V. Bielecka);
Zahir, Muhammad A.: Błagania (1999 – Religious Song Ensemble / Muhammad Amin All-Azab);
Zanchetti, S.: Stabat Mater (1992 – Chór KUL / K. Górski);
Zandonai, R.: Mistero (1998 – R. Marcantoni – sopran, M. Sollini – fortepian);
Ziegler, J.W.: Jubilate Deo (1992 – Chór Dziewczęcy Schola Cantorum Opoliensis-Legena / E. Willim); Te Deum laudamus (1992 – Chór Dziewczęcy Schola Cantorum Opoliensis-Legena / E. Willim);
Zieleński, Mikołaj: In Monte Oliveti (1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając); Laetentur coeli
na 2 chóry mieszane a cappella (2004 – Chór UKSW, Chór Muzykologii UKSW, Zespół Wokalny Specjalności “Muzyka Kościelna” AMFC
/ K. Szymonik, Camerata Silesia / A. Szostak); Magnificat (1992 – Chór KUL / K. Górski; 2003 – M. Sławecki – organy, Chór UKSW / K. Szymonik); O gloriosa Domina (1991 – Chór Cantus w Woli Rzędzińskiej / W. Siedlik; 1992 – Poznański Chór Katedralny Chłopięco-Męski
/ Sz. Daszkiewicz); Viderunt omnes fines terrae (1992 – Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses / A. Zając; 1992 – Poznański Chór Katedralny Chłopięco-Męski / Sz. Daszkiewicz);
Zieliński, Maciej: Tractus (1997 – Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis / J. Łukaszewski);
Zilberts, Z.: Ismechu (1994 – Chór Wielkiej Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky);
Zilcher, F.: Alles, was Odem hat (1998 – Chór Chłopięco-Męski w Brześciu / A. Igumnowa);
Zim, Sol: Kad Scheynu (1994 – Chór Wielkiej Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky; 2000 – J. Malovany – kantor, A. Tunik – fortepian, Moskiewski Męski Chór Żydowski Hasidic-Cappella / A. Tsaliuk);
Zimmermann, H.W.: Nun sich das Herz von allem loste (1994 – U. Böhme – organy, Chór Chłopięco-Męski Kościoła św. Tomasza w Lipsku
/ G.Ch. Biller);
Zulzer, S.: Lcho adoshem (1994 – Chór Wielkiej Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej / M. Touretsky);
Żebrowski, Jan Tomasz: Oratorium Christiani poenitentes ad sepulchrum Domini (2005 – A. Mikołajczyk-Niewiedział – sopran, P. Olech
– alt, P. Szewczyk – tenor, M. Borczyński – bas, Chór Kameralny Sine Nomine, P. Zawistowski – przyg. chóru, Orkiestra Concerto Polacco
/ M. Toporowski – kier. art.);
Żebrowski, Marcin Józef: Aria Sicut locutus est z Magnificat (1998 – M. Ciszewski – kontratenor, R. Perucki – organy); Benedictus z Missa ex
D (2004 – M. Lubaszka – sopran, Z. Pilch – skrzypce, Kapela Jasnogórska / J.T. Adamus); Domine Deus z Missa ex D (**2000 – A. Guz – sopran,
E. Krzak – alt, M. Gallas – tenor, B. Makal – bas, M. Lubaszka – sopran ripieno, E. Wojtowicz – alt ripieno, M. Gocman – tenor ripieno, M. Fras –
bas ripieno, Kapela Jasnogórska / J.T. Adamus – kier. art.); Magnificat (2010 – A. Zamojska – sopran, J. Kowalska – sopran, E. Rakoca – mezzosopran, J. Oxley – tenor, M. Wolak – tenor, Polska Orkiestra XVIII wieku, Chór Kameralny Cantores Minores Wratislavienses, P. Karpeta – przyg.
chóru / P. Esswood); Missa Ex D (1995 – Zespół Wokalny Il Canto, Orkiestra Kameralna Concerto Avenna, dyr. A. Mysiński); Missa Pastoralis
[fragm.: Benedictus, Quoniam tu solus sanctus**] (2000 – A. Guz – sopran, E. Krzak – alt, M. Gallas – tenor, B. Makal – bas, M. Lubaszka – sopran
ripieno, E. Wojtowicz – alt ripieno, M. Gocman – tenor ripieno, M. Fras – bas ripieno, Kapela Jasnogórska / J.T. Adamus – kier. art.); Nieszpory
[fragm.: Psalm 111 Beatus vir, Psalm 126 Nisi Dominus aedificaverit domum, Psalm 115 Credidi propter quod locutus sum, Psalm 121 Laetatus sum] (2000 – A. Guz – sopran, E. Krzak – alt, M. Gallas – tenor, B. Makal – bas, M. Lubaszka – sopran ripieno, E. Wojtowicz – alt ripieno,
M. Gocman – tenor ripieno, M. Fras – bas ripieno, Kapela Jasnogórska / J.T. Adamus – kier. art.); Quoniam tu solus sanctus z Missa Pastoralis
(2004 – M. Lubaszka – sopran, Z. Pilch – skrzypce, Kapela Jasnogórska / J.T. Adamus); Vesperae de Apostolorum et Evangelorum (1993 – Chór
Chłopięcy Les Petits Chanteurs, Orkiestra Kameralna Collegium Musicum Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Opolu / J. Nolle);
opracowanie: Marcin T. Łukaszewski
163
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej
Gaude Mater
Indeks wykonawców 1991 – 2009
Adamek Henryk, adaptacja i reżyseria – 2005
Alijew Walery (Rosja), bas – 1991
Allen Thomas Michael (USA), tenor – 2009
Armanowska Małgorzata, sopran – 1998, 2000
Balcerzak Dorota, mezzosopran – 1991
Bałata Marek, wokal – 1998, 2006
Barańska Krystyna, sopran – 1992
Bartmiński Rafał, tenor – 2008, 2010
Bednarczyk Krzysztof, trąbka – 2000
Bennett Michael (Wielka Brytania), tenor – 2002
Betley Bożena, sopran – 1991, 1993
Bielunas Jerzy, reżyseria – 2003, 2010
Bińczycki Jerzy, recytator – 1992
Boberska Marta, sopran – 2008
Borczyński Mirosław, bas – 2005
Borowicz Janusz, bas – 1998
Bothmer Ferdinand von (Austria), tenor – 1998
Bourvé Antonia (Niemcy), sopran – 2007
Bręk Jarosław, bas – 2008
Całek Dorota, sopran – 2005
Campbell Colin (Wielka Brytania), bas – 1998, 2003
Capussotti Alicia Fanny (Argentyna), sopran – 1992
Cebulski Grzegorz, baryton – 1997
Celińska Stanisława, aktorka – 2010
Chrzanowski Zbigniew, recytator – 2006
Ciechomska Edyta, sopran – 1991
Ciszewski Marcin, kontratenor – 1998
Conesa Pińana Carlos (Hiszpania), gitara – 2007
Conesa Pińana Francisco (Hiszpania), śpiew – 2007
Cornwell Joseph (Wielka Brytania), tenor – 1998
Covey-Crump Rogers (Wielka Brytania), tenor – 2009
Damikaite Laima (Litwa), alt – 1991
Davies Iestyn (Wielka Brytania), kontratenor – 2010
Deszcz Katarzyna, reżyseria – 2005, 2010
Dębko Zbigniew, bas – 2009
Dirse Sigitas (Litwa), bas – 1991
Dobrakowska Joanna, alt – 2004
Dobrzańska Barbara, sopran – 1992
Dominguez Rosa (Argentyna), sopran – 2002
Dymarczyk Bonifacy, aktor – 2002
Dziel Bogumiła, sopran – 2006
Egeler Andrea (Niemcy), sopran – 1992
Feith Erwin (Niemcy), tenor – 1992
Florek Marian, aktor – 2000, 2002, 2004, 2005
Frakstein Józef, bas – 1992, 1994, 1996, 1997, 2000, 2002
Găga Artis (Łotwa), saksofon – 2007
Gallas Maciej, tenor – 2000
Gałka Czesław, bas – 1991, 1996, 1998, 1999, 2001, 2005
Garbarek Jan (Norwegia), saksofon – 2009
Gasparyan Haskim (Armenia), sopran – 2006
Gawroński Robert, fortepian – 2003, 2005
Gertner Agnieszka, sopran – 1991
Gierlach Robert, baryton – 1994, 2005, 2009
Gierlach Wojciech, bas – 2006
Gildar Daniel (USA), fortepian – 2005
Gilchrist James (Wielka Brytania), tenor – 2010
Giłka Tomasz, kontratenor – 1996
Globisz Krzysztof, aktor – 2010
Gosztyła Krzysztof, śpiew, recytacja – 1999
Graf Elisabeth (Niemcy), alt – 1992
164
Granat Tamara, fortepian – 2002
Gruszczyński Jerzy, baryton – 1991
Grygielski Zbigniew, baryton – 2006
Gunerka Sebastian, kantor – 2005
Gusnar Paweł, saksofon – 2008, 2010
Guz Anna, sopran – 2000
Harasimowicz-Haas Bożena, sopran – 1992, 1994, 2000-2002, 2004, 2009
Harrold Steven (Wielka Brytania), tenor – 2009
Hiolski Andrzej, baryton – 1992
Holton Ruth (Wielka Brytania), sopran – 1998
Hossa Iwona, sopran – 2010
Hutyra Adam, aktor – 2005
Hutyra Agata, aktorka – 2002, 2005
Idzik Magdalena, mezzosopran – 1999
Ilnicka Justyna, sopran – 2006
Itkonen Pekka (Finlandia), tenor – 1993
Jagowdzik Hailna (Rosja), sopran – 1991
James David (Wielka Brytania), kontratenor – 2009
Januszewska Henryka, sopran – 1991
Jasiecka-Bury Urszula, klawesyn – 2007
Jegers Sergejs (Łotwa), kontratenor – 2007
Johansen Camilla (Szwecja), sopran – 2002
Jones Gordon (Wielka Brytania), baryton – 2009
Jutesz Natalia (Ukraina), sopran – 1993
Karlsson Lise (USA), sopran – 1993
Keith Gillian (Kanada), sopran – 2010
Kędziora Łukasz, instrumenty perkusyjne – 2003
Kianidou Sofia (Grecja), sopran – 1998
Kiehr Maria Cristina (Argentyna), sopran – 2003
Kilanowicz Zofia, sopran – 1999
Kłosińska Izabela, sopran – 1994, 2000, 2002, 2003, 2008, 2010
Kneć Małgorzata, mezzosopran – 1992
Knetig Jerzy, tenor – 1992
Kobierska Agata, alt – 1992
Komorowska Małgorzata, harfa – 2000
Konach Mikołaj, bas – 1991
Konieczny Tomasz, bas – 2010
Kordyjalik Zdzisław, tenor – 1991
Kosopud Bohdan (Ukraina), baryton – 1999
Kouyoumdjian Avedis (Armenia), fortepian – 2008
Kowal Władimir (Ukraina), tenor – 1993
Kowalczyk Agnieszka, sopran – 2002
Kowalska Jolanta, sopran – 2010
Kowalski Dariusz, aktor – 2010
Kozłowska Joanna, sopran – 1998
Kozyrski Stanisław, aktor – 2002
Kruszewski Adam, baryton – 2003
Krużel Adam (Polska / Niemcy), bas – 2007
Kryger Urszula, alt – 1998
Krzak Ewa, alt – 2000
Krzysiek Sywia, sopran – 2009
Krzyżanowska Katarzyna, mezzosopran – 2006, 2009
Kubiak Barbara, sopran – 2001, 2005
Kunach Aleksander, tenor – 2006
Küper Klaus (Niemcy), baryton – 1995
Kusiewicz Piotr, tenor – 1991, 1994, 1996, 1998, 2000
Langner Susanne, alt (Niemcy) – 2008
Lasota Anna, sopran – 2009
Laszczkowski Jacek, tenor – 1994
Leśniczak Tadeusz, bas – 1992
Lichdi Tilman, tenor (Niemcy) – 2008
Lombardi William (Brazylia), tenor – 2002
Lorent Leszek, kotły – 2005
Lubańska Anna, alt – 1991, 1999, 2001
Lubaszka Marzena, sopran – 2004
Lubos-Święs Barbara, aktorka – 2001
Lünenbürger Anne (Niemcy), sopran – 2007
Łaba Marianna, sopran (Ukraina) – 2006
Łoniewski Adam, aktor – 2005
Łukaszewska Wiesława, sopran – 2005
Łykowski Piotr, kontratenor – 1996, 1998
Maceluch Ołena, organy (Ukraina) – 2006
Makal Bogdan, bas / baryton – 1996, 1997, 1998, 2000, 2007
Malicki Waldemar, fortepian – 2002
Malovany Joseph (USA), kantor – 1994, 2000, 2010
Manukyan Artur (Armenia), tenor – 2008
Marcantoni Rossella (Włochy), sopran – 1998
Marciniak Małgorzata, aktorka – 2005
Marciniec Ewa, alt – 2004, 2006, 2009
Markocki Józef, reżyseria, scenografia, opr. muzyczne – 2009
Marszałek Kalina, fortepian – 2008
Matraszek Joanna, sopran – 1991
Matuszak Krzysztof, baryton – 1999
McFerrin Bobby (USA), wokal – 2010
McKellar Ferguson Kathleen (Wielka Brytania), mezzosopran – 1993
Mechliński Jerzy, baryton – 1991, 2005
Messthaler Ulrich, bas – 2001
Michalak Andrzej, instrumenty perkusyjne – 2003
Michalak Anna, sopran – 1996
Michalik Maciej, baryton – 2006
Michalski Roman, aktor – 2002
Mikołajczyk Agnieszka, sopran – 2001
Mikołajczyk-Niewiedział Anna, sopran – 2000, 2002, 2005, 2006
Mikulska Ewa, alt – 1996
Miļevskis Mărtiňð (Łotwa) – perkusja – 2007
Miller Benzion (USA), kantor – 2005
Minkiewicz Ryszard, tenor – 2001, 2004, 2009
Misiak Kinga, sopran – 2009
Miśka Hubert, tenor – 1992
Mitrosz Maria, sopran – 1993, 2005
Mkrtchyan Lina (Rosja), kontralt – 1991
Monczka Czesława, aktorka – 2002
Morooka Ryoko (Japonia), fisharmonia – 2002
Németh Judit (Węgry), alt – 2005
Nerkowski Maciej, baryton – 2006, 2008
Niemen Natalia, wokal – 2003
Nowacki Piotr, bas – 1993, 2001
Nowak Adam, aktor – 2010
Ochman Wiesław, tenor – 1992
Odinius Lothar (Niemcy), tenor – 2003
Olech Piotr, alt – 2005
Ognyanova Georgieva Milena (Bułgaria), sopran – 2006
Or Talia (Izrael/Niemcy), sopran – 2008, 2009
Orengo Miguel Angel (Hiszpania), gitara – 2007
Oro Martin (Argentyna), kontratenor – 2002
Otto Mariusz, bas – 1996
Oxley James (Wielka Brytania), tenor – 2010
Ozimkowski Jacek, bas – 2004, 2006
özhan Ahmet (Turcja), tenor – 1998
Pacan Przemysław, instrumenty perkusyjne – 2003
Pasiecznik Olga, sopran – 1996
Pawlik Włodek, fortepian – 2005
Peel Ruth, kontralt (Wielka Brytania) – 2002
Petrenko-Matwijchuk Nadija (Ukraina), sopran – 1999
Piętak Tomasz, baryton – 2006
Pinderak Jolanta, mezzosopran – 1991
Policiński Grzegorz, scenografia – 2010
Połtawiec Maisa (Ukraina), mezzsopran – 1991
Popiałkiewicz Daniel, gitara – 2005
Pospieszalski Marcin, gitara basowa – 2003
Pospieszalski Mateusz, saksofony, klarnet basowy, wokal, kier.
muzyczne – 2003, 2010
Przybył Grzegorz, aktor – 2002
Purefoy William (Wielka Brytania), kontratenor – 1998
Radik Wiktoria (Ukraina), sopran – 1991
Radomska Dorota, sopran – 1994, 1995, 1999, 2000, 2004, 2005
Rakoca Ewelina, mezzosopran – 2010
Ramirez Facundo (Argentyna), recytator – 2007
Rappé Jadwiga, alt – 2000
Reiner Jana (Niemcy), sopran – 2007
Rehlis Agnieszka, mezzosopran – 2008
Rezler Mirosława, mezzosopran – 1991
Robinson Dean (Australia), bas – 2002
Rodriguez Dante Basan Javier (Argentyna), tenor – 2007
Rot Antoni, aktor – 2002, 2005
Róg Andrzej, aktor – 2002
Rutkowski Robert, aktor – 2005
Rybotycka Beata, śpiew, recytacja – 1999
Rzadziejewska Anna, alt – 2001
Rzepka Marek, bas – 2009
Rzezińska Ewelina, alt – 2004
Sadowski Andrzej, scenografia i kostiumy – 2005, 2010
Sanceki Cezary, fortepian – 2003, 2005
Sawczuk Ludmiła (Ukraina), sopran – 1993
Sawulska Iwona, sopran – 2004
Schimscheiner Beata, aktorka – 2010
Schwartz Azi (Stany Zjednoczone), kantor – 2008
Segda Dorota, recytacje – 2005
Serwaciński Marcin, instrumenty perkusyjne – 2003
Siateckij Kornelij, tenor (Ukraina) – 2006
Siedlik Dariusz, bas – 2008, 2010
Siwek Roman, puzon – 2000
Skolias Jorgos, wokal – 2003
Skrla Leszek, tenor – 1994, 2006, 2007
Slipak Wasyl, kontratenor – 1996
Sławecki Michał, kantor – 2010
Spodniewska Małgorzata, sopran – 1991
Stanisz Łukasz, instrumenty perkusyjne – 2003
Staniszewska Małgorzata, alt – 1996
Sterczyński Jerzy, fortepian – 2010
Stockinger Tomasz, recytacja – 1998
Stonite Sigita (Litwa), sopran – 1991
Suska-Zagórska Katarzyna, mezzosopran – 1992, 1994, 1997,
1999-2002, 2004, 2010
Süß Carsten (Niemcy), tenor – 2007
Szafran Lora, wokal – 1998, 2006
Szajek Paweł, tenor – 1996
Szczepkowska Joanna, recytacje – 2004
Szczerbaczewicz Barbara, sopran – 2004, 2008
Szcześniak Mieczysław, wokal – 2003
Szewczyk Piotr, tenor – 2004, 2005, 2010
Szmyt Krzysztof, tenor – 1996, 1997, 1999, 2002
Szostek-Radkowa Krystyna, alt – 1992
Szrom Janusz, wokal – 2006
Sztonda Taras (Ukraina), bas – 1993
Ślosarski Marek , aktor, recytator – 2002-2005
Tamaszauskas Bronius (Litwa), tenor – 1991
Tencer Gołda, wokal – 1992
Tesarowicz Romuald, bas – 2000, 2001, 2003
Tkacz Krystyna, wokal, recytacja – 1999
Towarnicka Elżbieta, sopran – 1994
Treffner Daniela (Austria), alt – 1998
Trela Jerzy, recytacje, narracje – 2005, 2010
Trylnik Katarzyna, sopran – 2000, 2001
165
Tunik Andrey, fortepian – 2000
Tyszkiewicz Jolanta, sopran – 1992
Uesugi Sumihito (Japonia), kontratenor – 2009
Uryga Ewa, wokal – 1998, 2006
Volle Michael (Niemcy), bas – 1992
Walczak-Prus Jarosława, sopran – 1998
Wardak Beata, mezzosopran – 2003
Weller Sharon (USA), alt – 2000
Wieczorek Janusz, instrumenty perkusyjne – 2003
Więckiewicz Robert, aktor – 2010
Williams Andrew Foster (Wielka Brytania), bas – 2010
Wojciechowski Janusz, baryton – 1991
Wolak Ewa, alt – 2010
Wolak Marcin, bas/baryton – 1994, 2006, 2010
Zajdel Mateusz, tenor – 2009
Zamachowski Zbigniew, aktor – 2010
Zamojska Aleksandra, sopran – 2010
Zazzo Lawrence (USA), kontratenor – 2003
Zborowski Wiktor, recytator – 2000
Zdunikowski Adam, tenor – 2000-2002, 2006
Zedelius Maria (Niemcy), sopran – 1995
Zelnik Jerzy, recytator – 1999
Zubina Ludmiła (Ukraina), alt – 1993
Zwierko-Wiercioch Agnieszka, sopran – 1998
Żukowski Radosław, bas – 2004
Żylis-Gara Teresa, sopran – 1995
Zervou Elpiniki (Grecja), sopran– 2006
ORGANIŚCI
Adamus Jan Tomasz – 2000
Antonik Zygmunt – 1999
Białko Andrzej – 1998, 1999
Böhme Ullrich (Niemcy) – 1994
Brańka Eugeniusz – 2000
Bułybienko Halina (Ukraina) – 1991
Handzelewicz Cecylia – 1991
Järvi Mari (Estonia) – 1991
Jochymczyk Roman – 2002
Kamiński Sławomir – 1996
Kmieć Przemysław – 2008
Kowalska Jadwiga – 1992
Markuszewski Michał – 2003
Moryto Stanisław – 1996, 2000
Mroczek Adam – 1992
Mroczek Jan – 2008
Olszewski Michał – 1991
Perucki Roman – 1998
Radowski Zbigniew – 1991
Rimoldi Enrique Gabriel (Argentyna) – 1996
Różak Wojciech – 2000
Siciarek Michał – 1991
Sławecki Michał – 2003, 2004, 2005
Słobodian Władimir (Rosja) – 1991
Szelest Marcin – 2000
Szypowski Jan – 1996
Talisman Ewgienij – 1991
Toporowski Marek – 2008
Wróblewski Jarosław – 1991
Zagórski Maciej – 1995
Zając Tomasz – 2005
dyrygenci
Adamus Jan Tomasz – 2000, 2004
Artmüller Conrad (Austria) – 2009
Bielecka Violetta – 1994, 2009
Blinow Wiaczesław (Rosja) – 1993
Błaszczyk Mirosław Jacek – 1995, 1998,
2002
Bugaj Tomasz – 1998, 2009
Burko Siergiej (Ukraina) – 1996, 1999
Bywalec Szymon – 2010
Chrzanowski Sławomir – 2005
Duczmal Agnieszka – 1992
Dudek Ryszard – 2000
Dworzyński Michał – 2009
Esswood Paul (Wielka Brytania) – 2010
Fijałkowski Stanisław – 1998, 2006
Halls Matthew (Wielka Brytania) –2010
Hawel Jan Wincenty – 1993, 1999
Hempfling Volker (Niemcy) – 1992, 1995
Karolak Tadeusz – 2009
Karpeta Piotr – 1997, 1998
Klauza Michał – 1999
Kosek Jerzy – 1991-1997, 2005
Kreiner Agnieszka – 1993
Layton Stephen (Wielka Brytania) – 2008
Łukaszewski Jan – 1998, 2002, 2003, 2005,
2007, 2008
Łuciw Jurij (Ukraina) – 2006
Macura Stanislav – 2004
Madey Bogusław – 1996
Michniewski Wojciech – 2008
Mielimąka Grzegorz – 1993, 1998
Nałęcz-Niesiołowski Marcin – 2000
Penderecki Krzysztof – 2000, 2001, 2010
Powolny Janusz – 1999
orkiestry
Łotewska Orkiestra Symfoniczna – 2007
Morphing Vienna Chamber Orchestra (Austria), dyr. art. Tomasz Wabnic – 2008 – 2010
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia – 2001, 2010
Narodowa Orkiestra Symfoniczna Ukrainy w Kijowie (Ukraina) – 1993
Orchester Akademie Altenberg (Niemcy) – 1995
Orchestra da Camera Botticelli (Włochy), kier. art. Daniele Bogni – 1992
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej – 2007
Orkiestra Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie – 1992, 2006, 2008
Orkiestra Barokowa Concerto Polacco, kier. art. Marek Toporowski – 1998, 2005
Orkiestra Barokowa Die Neue Düsseldorfer Hofmusik (Niemcy) – 2003
Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej – 1991-2010
Orkiestra Filharmonii Krakowskiej – 2004, 2008
Orkiestra Filharmonii Opolskiej – 1999
Orkiestra Filharmonii Rzeszowskiej – 2005
Orkiestra Filharmonii Śląskiej – 1994, 2002
166
Rybarczyk Stanisław – 2010
Salwarowski Jerzy – 2005-2008
Sewen Marek – 1994
Siedlik Włodzimierz – 2009
Sławecki Michał – 2008
Stanienda Jan – 2000
Stankowiak Bartłomiej – 2008
Swoboda Jerzy – 1991, 1994, 1999-2006
Szostak Anna – 2007
Szymonik Kazimierz – 2009, 2010
Tewinkel Sebastian – 2006
Toporowski Marek – 2005
Tworek Maciej – 2007
Werner-Seiler Ernst (Austria) – 1992
Wit Antoni – 2001
Zimak Ryszard – 1992
Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej – 1992, 2005
Orkiestra Kameralna Amadeusz – 1992
Orkiestra Kameralna Cappella Bydgostiensis – 1993
Orkiestra Kameralna Collegium Musicum Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Opolu – 1993
Orkiestra Kameralna Filharmonii Białostockiej – 1995
Orkiestra Kameralna Instytutu Muzyki Dawnej Schola Cantorum Basiliensis (Szwajcaria) – 1998, 2000
Orkiestra Kameralna Lwowscy Wirtuozi – 1996, 1999, 2006
Orkiestra Kameralna Mała Filharmonia – 2000
Orkiestra Kameralna Wratislavia – 2000
Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego – 1993, 1998
Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej – 2010
Orkiestra Sans Souci Berlin (Niemcy) – 1998
Orkiestra Sinfonia Varsovia – 2001
Orkiestra Słowackiej Filharmonii Narodowej w Koszycach – 2005
Orkiestra Warszawskiej Opery Kamerlanej, dyr. artystyczny Stefan Sutkowski – 2009
Polska Orkiestra XVIII wieku, kier. artystyczny Tomasz Ślusarczyk – 2010
Południowo-Zachodnia Niemiecka Orkiestra Kameralna (Pforzheim, Niemcy) – 2006
Penderecki Festival Orchestra – 2000
Sinfonietta Cracovia – 2008
Śląska Orkiestra Kameralna – 1993, 1999
Tarnowska Orkiestra Kameralna, kier. art. Orest Telwach – 2004
Warszawscy Soliści Concerto Avenna, kier. art. Andrzej Mysiński – 1995
Warszawska Orkiestra Concertino – 1999
Wojskowa Orkiestra Dęta Zachodniego Sztabu Dowództwa Operacyjnego (Ukraina), kier. artystyczny Mykoła Oracz – 2006
Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum – 1997
chóry I ZESPOŁY WOKALNE
Akademicki Chór Consonans w Mińsku (Białoruś), dyr. Helena Isajkina – 2002
Akademicki Chór Domu Kultury w Brześciu (Białoruś), dyr. Mikołaj Trofimuk – 1995
Akademicki Chór Mieszany Anteusz we Lwowie (Ukraina), dyr. Zenon Demciuch – 1992
Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, dyr. Czesław Freund – 1997, 2002, 2005
Białostocki Chór Kameralny Cantica Cantamus, dyr. Violetta Bielecka – 1991, 1994, 1996, 1998, 1999
Byzantine Choir of Macedonia (Grecja), dyr. Harilaos Taliadoros – 1997
Camerata Polifonica di Milano (Włochy), dyr. Alfonso Caiani – 1991, 1994
Cappella Musicae Antique Orientalis, dyr. Leon Zaborowski – 1991
Chicago Festival Choir (USA), dyr. Robert Neal – 1995
Chłopięco-Męski Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses, dyr. Andrzej Zając – 1993, 1996, 2004, 2009
Choeur Gregorienne de Paris (Francja), dyr. Jaan Eik Tulve – 1998
Choralschola der Wiener Hofburgkapelle (Austria), dyr. Thomas Holmes – 2000
Chór Akademicki im. prof. Wiktora Wawrzyczka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, dyr. Benedykt Błoński – 1991
Chór Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, dyr. Ryszard Zimak – 1992
Chór Akademii Teologii Katolickiej (Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie, dyr. Kazimierz Szymonik – 1991, 1993,
1994, 1996, 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2008
Chór Archikatedry Warszawskiej, dyr. ks. Andrzej Filaber – 1991
Chór Archikatedry Wileńskiej (Litwa), dyr. Violeta Savickaite – 1991
Chór Ave Sol w Bielsku-Białej, dyr. Leszek Pollak – 1991
Chór Chłopięco-Męski Dudaryk (Ukraina), dyr. Mykoła Kacał – 1992
Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Sancti Nicolai, dyr. Stanisław Adamczyk – 2002
Chór Chłopięco-Męski w Brześciu (Białoruś), dyr. Alla Igumnowa – 1998
Chór Chłopięco-Młodzieżowy Mukachevo (Ukraina), dyr. Wladimir Volontir – 1992
Chór Chłopięcy Filharmonii Krakowskiej, dyr. Lidia Matyniań-Hałoń – 2000, 2003
Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki, dyr. Stefan Stuligrosz – 1993
Chór Chłopięcy i Męski Kościoła św. Tomasza w Lipsku Thomanerchor (Niemcy), dyr. Georg Christoph Biller – 1994
Chór Chłopięcy Les Petits Chanteurs de la Côte d’Azur (Francja), dyr. Jan Nolle – 1993
Chór Chłopięcy Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie, dyr. Mariola Jeziorowska – 1996, 2002
Chór Deus Meus w Szczecinie – 2003
Chór Dziecięcy Legenda – 1994
Chór Dziecięcy Litewskiego Radia i Telewizji (Litwa), dyr. Arvydas Girdzijauskas – 1992
Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Częstochowie, dyr. Mariola Jeziorowska – 2002
Chór Dziecięcy Prieobrażenie (Rosja), dyr. Michaił Sławkin – 1996
Chór Dziecięcy Rodna Pessen (Bułgaria), dyr. Tamara Mavrova – 1992
Chór Dziecięcy Szkolne Lata (Ukraina), dyr. Wiktor Zasławski – 1996
Chór Dziecięcy Vydűno Secondary Schol (Litwa), dyr. Arvydas Girdzijauskas – 1998
Chór Filharmonii Krakowskiej, dyr. Jacek Mentel, Teresa Majka-Pacanek – 1999, 2000, 2001, 2003-2005, 2008
Chór Filharmonii Mołdawskiej Gavril Musicescu (Rumunia), dyr. Doru Morariu – 1995
167
Chór Filharmonii Śląskiej, dyr. Jan Wojtacha – 2002, przyg. chóru Waldemar Sutryk – 2006
Chór Gospel Visual Ministry Choir (Wielka Brytania), dyr. Junior R. Spence – 2003
Chór Harmonia Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, dyr. Halina Goniewicz-Urbaś – 1999
Chór Instytutu Muzykologii KUL Cantores Ecclesiae, dyr. Jacek Piech – 1998, 1999
Chór Instytutu Pedagogiki Muzycznej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, dyr. Aleksandra Paszek-Trefon – 1999
Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, dyr. Jan Lach – 1997
Chór Kameralny Cameo (Rosja), dyr. Wiktor Wolna – 1996
Chór Kameralny Cantores Minores Wratislavienses, dyr. Piotr Karpeta – 2010
Chór Kameralny Filharmonii Nowogrodzkiej (Rosja), dyr. Władimir Kontariew – 1994
Chór Kameralny Hover (Armenia), dyr. Sonia Hovannisyan – 2007
Chór Kameralny im. D. Bortniańskiego Państwowej Filharmonii w Czernihowie (Ukraina), dyr. Lubomir Bodnaruk – 2008
Chór Kameralny Kapela Grodzieńska (Białoruś), dyr. Larisa Ikonnikowa – 1999
Chór Kameralny Kijów (Ukraina), dyr. Mykoła Gobdycz – 2002, 2007
Chór Kameralny Khreschatyk (Ukraina), dyr. Larissa Bukhonska – 2005
Chór Kameralny Legenda (Ukraina), dyr. Igor Cyklinski – 2004
Chór Kameralny Musica Mundana, dyr. Jacek Piech – 2001
Chór Kameralny Niżnij Nowgorod (Rosja), dyr. Borys Mokjejew – 2008
Chór Kameralny Państwowej Filharmonii w Homlu (Białoruś), dyr. Elena Sokołowa – 1997
Chór Kameralny Politechniki Częstochowskiej Collegium Cantorum, dyr. Janusz Siadlak – 1991, 1994-1998, 2000, 2001, 2005, 2007
Chór Kameralny Prawosławnej Muzyki Kościelnej w Tallinie (Estonia), dyr. Valery Petrov – 1993, 1994
Chór Kameralny Sine Nomine, Piotr Zawistowski – przygotowanie chóru – 2005
Chór Kameralny Tallińskiego Kościoła św. Karola (Estonia), dyr. Ene Úleoja – 1993
Chór Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra, dyr. Paweł Łukaszewski – 2005
Chór Katolickiego Kościoła Va’Rosmajor w Budapeszcie (Węgry), dyr. Istvan Zimanyi – 1994
Chór Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyr. Kazimierz Górski – 1992
Chór Kontakion (Rumunia), dyr. Michaił Diaconescu – 1998
Chór La Kyrielle (Francja), dyr. Christian Pariot – 1996
Chór Metropolii Prawosławnej Banatu Anastasis w Timisoarze (Rumunia), dyr. Dan-Milan Menghesi – 1994
Chór Męski Homin (Ukraina), dyr. Oleg Cygiłyk – 1993
Chór Męski Pochodnia w Częstochowie, dyr. Bolesław Ocias – 1991
Chór Męski Unija (Białoruś), dyr. Kirył Nasajew – 2000
Chór Mieszany Cantus w Woli Rzędzińskiej, dyr. Włodzimierz Siedlik – 1991
Chór Mieszany Filharmonii Częstochowskiej, dyr. Przemysław Jeziorowski – 1991
Chór Mieszany Zespołu Szkół Muzycznych w Częstochowie, dyr. Krzysztof Pośpiech – 1996
Chór Musica Capricciosa (Austria), dyr. Kurt Dlouhy – 1997
Chór Muzykologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyr. Kazimierz Szymonik – 2004, 2005
Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, dyr. V. Bielecka – 2007, 2009, 2010
Chór Państwowej Filharmonii im. A. Rubinsteina w Łodzi, dyr. Marek Jaszczak – 1998
Chór Państwowej Filharmonii Śląskiej, dyr. Jan Wojtacha – 1994
Chór Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie Psalmodia, dyr. Marian Machura – 1997
Chór Polonijny Millenium w Marles-Calonne-Auchel, dyr. Edward Papalski – 1991
Chór Polskiego Radia w Krakowie, dyr. Włodzimierz Siedlik, Marek Kluza – 1997, 1999-2007, 2009, 2010
Chór Sancta Sofia (Bułgaria), dyr. Walentin Assenow Bobewski – 1996
Chór Sirmium Cantorum w Sremskiej Mitrovicy (Jugosławia), dyr. Wojislav Bugarski – 1992
Chór Staroobrzędowców Syberii (Rosja), dyr. Alieksandr Nikołajewicz Jemieljanow – 2009
Chór Stavropoleos (Rumunia), dyr. Marchis Iustin – 1996
Chór Studium Muzyczno-Liturgicznego im. św. Piusa X przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, dyr. Alicja Jończyk – 1993
Chór Svetilen (Ukraina), dyr. Tiberiy Yatskulinets – 2007
Chór Synagogi Pod Białym Bocianem, dyr. Stanisław Rybarczyk – 2010
Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dyr. ks. Kazimierz Szymonik – 2009, 2010
Chór Warszawskiej Opery Kameralnej, dyr. Wanda Tchórzewska – 2009
Chór Wielkiej Moskiewskiej Synagogi Żydowskiej (Rosja), dyr. Misha Touretsky – 1994
Chór Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, dyr. Krzysztof Pośpiech – 1991, 1993-1995
Chór Zakonnic Klasztoru Pasarea (Rumunia), dyr. ks. Victor Frangulea – 1999
Chór Żeński Kvitek (Czechy), dyr. Vladimir Petržilka – 1993
Chór Żeński Schola Cantorum Bialostociensis, dyr. Violetta Bielecka – 1991, 1995
Collegium Musicae Sacrae Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Jerzy Pikulik – 1991
Collegium Vocale Bochum (Niemcy), dyr. Hans Jaskulsky – 1996
Consortium Musicum (Jugosławia), dyr. Mirko Cuderman – 1991
Coro del Conservatorio di Musica di Milano (Włochy), dyr. Bruno Casoni – 1991
Coro dell’Accademia di Musica della Svizzera Italiana Lugano (Włochy), dyr. Denise Fedeli – 1992
Coro Estabile Municipal (Argentyna), dyr. Juan Miquel Lacara – 1997
Częstochowski Chór Kameralny, dyr. Janusz Brawata – 1991, 1993-1996
Dziewczęcy Zespół Wokalny Subito, dyr. Mariola Jeziorowska – 2002
Egyptoan Coptic Choir (Egipt), dyr. Usama Asham Salih Shinoda – 1999
Ensemble Vocale de la Broye Chorege (Szwajcaria), dyr. Dominique Gesseney-Rappo – 1992
Grodzieński Chór Kameralny Doilidstvo (Białoruś), dyr. Natalia Bulcewicz – 1999
168
Grupa Wokalna Ad Libitum (Portugalia), dyr. Isilda Margarida – 2001
Jerusalem Great Synagogue Choir (Izrael), dyr. Elli Jaffe – 2004
Kameralny Chór Mieszany Romantic (Rumunia), dyr. Claudia Gherga – 2000
Kodaly Zoltan Enek-Zene Tagozatos Iskola (Węgry), dyr. Zakanayi Zsolt – 1992
Kölner Kantorei (Niemcy), dyr. Volker Hempfling – 1993, 1995
Kopenhaski Chór Tritonus (Dania), dyr. John Hoybye – 1994
Leningradzki Chór Kameralny (Rosja), dyr. Nikołaj Korniew – 1991
London Community Gospel Choir (Wielka Brytania), dyr. Bazil Meade – 2008
Madrygaliści Capella Cracoviensis, dyr. Stanisław Krawczyński – 2007
Maulbronner Kammerchor (Niemcy), przyg. chóru Jürgen Budday – 2008
Męski Kwartet Wokalny Akord (Ukraina), kier. art. Andriy Hordiychuk – 2003
Męski Zespół Chorałowy Katedry w Zagrzebiu (Chorwacja), dyr. Miho Demovic – 1997
Moskiewski Chór Męski Chorowaja Akademija (Rosja), dyr. Aleksander Sedov – 1991, 1993
Moskiewski Męski Chór Żydowski Hasidic-Cappella, dyr. Alexander Tsaliuk – 2000
Motettenchor Pforzheim (Niemcy), dyr. Rolf Schweizer, Kord Michaelis – 1997, 2003
Mulierum Schola Gregoriana Universitas Cardinalis Stephani Wyszyński, dyr. Michał Sławecki – 2007
Museum Musicum w Wilnie (Litwa), dyr. Wytautas Miskinis – 1992
Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis, dyr. Jan Łukaszewski – 1993, 1994, 1997-2003, 2006-2010
Połocki Chór Kameralny (Białoruś), dyr. Ludmiła Żukowa – 1995
Poznański Chór Chłopięco-Męski, dyr. Szymon Daszkiewicz – 1992
Romeiko Choral Ensemble (USA), dyr. Yioryos Bilalis – 1995
Rosyjski Państwowy Chór Akademicki im. A. W. Swiesznikowa, dyr. Igor Rajevskij – 2001
Rumuński Narodowy Chór Kameralny Madrigal (Rumunia), dyr. Marin Constantin – 1997
Saint Sabina Choir (USA), dyr. Walter Whitman – 1995
Schola Cantorum Budapestiensis (Węgry), kier. art. Tamás Bubnó, János Mezei – 2003
Schola Cantorum Opoliensis-Legena, dyr. Elżbieta Willim – 1992
Schola Cantorum Posnaniensis, dyr. Jadwiga Gałęska-Tritt – 1996
Schola Cantorum Riga (Łotwa), dyr. Guntars Prănis – 2004, 2006
Schola Dominikanów w Krakowie – 1995, 2003
Schola Gregoriana Holmiae (Szwecja), dyr. Viveca Servatius – 1992
Schola Gregoriana Katedry Muzykologii KUL, dyr. Ireneusz Pawlak – 1994
Schola Gregoriana Pragensis (Czechy), kier. art. David Eben – 2001, 2010
Schola Gregoriańska Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyr. Kazimierz Szymonik – 2004
Schola Gregoriańska Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów, dyr. Marian Machura – 2005
Sofijski Chór Dziecięcy Bodra Smyana (Bułgaria), dyr. Liliana Bocheva – 1995
Sofijski Chór Kameralny Sredets (Bułgaria), dyr. Alexander Angelov Kouyumdzhiev – 1997
Sound Choir (Rumunia), dyr. Voicu Popescu – 2003
St. Paul Christus Chorus of Concordia University (USA), dyr. David Mennicke – 2000
Talliński Chór Chłopięcy (Estonia), dyr. Lydia Rahula – 1991
The Holst Singers (Wielka Brytania), dyr. Stephen Layton – 2006
Tybetańscy Mnisi Buddyjscy z klasztoru Gjuto (Indie) – 1996
Ukraiński Narodowy Chór Akademicki Dumka (Ukraina), dyr. Jewheni Sawczuk – 2009
University of Manitoba Singers (Kanada), dyr. Henry Engbrecht – 1995
Uniwersytecki Zespół Muzyki Dawnej St. Kliment Ohridski w Sofii (Bułgaria), dyr. Rumen Spasov – 1994
Wileński Chór Kameralny Jauna Muzika (Litwa), dyr. Vaclovas Augustinas – 2004, 2010
Warszawski Zespół Chorałowy, dyr. Tadeusz Olszewski – 1991, 1996
Wrocławscy Kameraliści Cantores Minores Wratislavienses, dyr. Piotr Karpeta – 1993, 1994, 1997, 1998, 2000
Zespół Aquarius (Belgia), dyr. Marc Michael de Smet – 2007
Zespół De Caelis (Francja), kier. artystyczny Laurence Brisset – 2010
Zespół Kalokagatos, kier. artystyczny Marzena Lamch-Łoniewska – 2010
Zespół Kameralny Cerkwi Prawosławnej św.św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu Oktoich, dyr. Grzegorz Cebulski – 1993, 1997
Zespół Kameralny Muzykologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kier. art. Alicja Ogrodzińska – 2002
Zespół Kameralny Filharmonii Permskiej Piewczije Rosji (Rosja), dyr. Władimir Novik – 1994
Zespół Kameralny Joan Kukuzel Angełogłasnijat (Bułgaria), dyr. Dimityr Nikolov Dimitrov – 1998
Zespół Kameralny Muzyki Dawnej Cantus Firmus, dyr. Włodzimierz Sołtysik – 1992
Zespół Madrygalistów Capella Cracoviensis, Stanisław Krawczyński – przygotowanie zespołu – 2005
Zespół Męski Muzyki Cerkiewnej Piesnosłow (Rosja), dyr. Gleb Pieczonkin – 1995
Zespół Pieśni Dawnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, dyr. Jan Lach – 1997
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, dyr. Anna Szostak – 1993, 1995, 1996, 1999, 2002-2004, 2006, 2007, 2010
Zespół Wokalny Camerata, dyr. Przemysław Jeziorowski – 1994
Zespół Wokalny Il Canto, kier. art. Michał Straszewski – 1995
Zespół Wokalny Specjalności Muzyka Kościelna Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, dyr. Kazimierz Szymonik – 2004, 2005
Zespół Wokalny Studio 600, kier. art. Aldona Czechak, Dorota Kozińska – 1992
Zespół Wokalny Vox Humana, dyr. B. Stankowiak – 2008
Żeńska Schola Gregoriańska Mediae Aetatis Sodalicium (Włochy), dyr. Antonio Nino Albarosa – 2009
Żeński Chór Nauczycielski ZNP – 1991
Żyliński Chór Dziecięcy Odborarik (Czechy), dyr. Zlaton Babik – 1992
169
zespoły
Balet Opery Wrocławskiej – 1995
Big Mama & The Golden Six – 2001
Big Warsaw Band – 1998
Capella Czestochoviensis, kier. art. Tomasz Wabnic – 2007
Ensemble Al-Kindi (Syria/Turcja), dyr. artystyczny Julien Jalal Eddine Weiss (Francja) – 2010
Jaffo Gate Quartett (Surinam) – 2002
Grupa Perkusyjna Filharmonii Częstochowskiej – 2005
Kapela Derwiszów – 1998
Kapela Sebastiana Karpiela Bułecki w Zakopanem – 2003
Kwartet Leszka Możdżera – 1999
Kwartet Smyczkowy Filharmonii Częstochowskiej – 1992
Kwintet Dęty Mainzer Dombläser (Niemcy) – 1994
Mohanad Mansour z zespołem (Dania) – 2010
Musica Antiqua Praha, kier. art. Paweł Klikar – 1995
Państwowa Opera Śląska w Bytomiu
Polski Teatr Tańca w Poznaniu – 2003, 2007
Religious Song Ensemble (Egipt), dyr. Muhammad Amin Al-Azab – 1999
Retrospect Ensemble (Wielka Brytania), dyr. Matthew Halls – 2010
Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika – 2000, 2001, 2003, 2004, 2008
Scholares Minores pro Musica Antiqua w Poniatowej, kier. art. Danuta i Witold Danielewiczowie – 2003
Sekstet Instrumentów Dętych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina – 2009
Sekstet Kijowskiego Teatru Opery i Baletu
Teatr A w Gliwicach – 2006
Teatr Cogitatur w Katowicach – 2003
Teatr Formy Józefa Markockiego – 2010
Teatr Rozrywki w Chorzowie – 2001
Teatr Tańca Włodzimierza Kucy – 2008, 2010
The Hilliard Ensemble (Wielka Brytania) – 2009
The Jackson Singers (USA), kier. art. Robert de Witt Jackson – 2000
The Johny Thompson Singers (USA), dyr. John Alexander Thompson – 2004
The Sakala Brothers (Zambia) – 2002, 2010
The Willows Revival Singers (Polska) – 1998
Varsovia Manta – 1994
Warszawska Grupa Perkusyjna, kier. art. Stanisław Skoczyński – 2000
Zespół Collegium Spes Musica, kier. artystyczny Judyta Wrona-Tupczyńska – 2009
Zespół Fils de Gnaoua (Maroko), Maalem Abdellah Ben Said – kierownictwo artystyczne – 2005
Zespół Hortus Musicus, dyr. Andreas Mustonen – 2004
Zespół Instrumentów Historycznych Accademia dell’ Arcadia, dyr. Bartłomiej Stankowiak – 2008
Zespół Mezrab (Iran) – 2009
Zespół Muzyczny Mateusza Pospieszalskiego – 2010
Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis, kier. art. Alina Kowalska-Pińczak – 1994
Zespół Muzyki Dawnej Dekameron, kier. art. Tadeusz Czechak – 1996, 2000, 2002
Zespół Muzyki Dawnej Kapela Jasnogórska, kier. art. Jan Tomasz Adamus – 2000, 2004
Zespół Muzyki Dawnej Musica Contenta
Zespół Muzyki Dawnej Musica Fiorita (Szwajcaria), kier. art. Daniela Dolci – 1999, 2001, 2002
Zespół New Life’m – 2003
Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny, dyr. Krzysztof Dziewięcki – 2000
Zespół Rozaneh (Iran) – 2010
Zespół Shahinaz (Maroko) – 2008
Zespół Sierra Manta – 2007
Zespół Smyczkowy Kameraliści Śląscy – 2003
Zespół Staroruskiej Muzyki Cerkiewnej Sirin (Rosja), dyr. Andriej Kotov – 2010
Zespół Tekameli (Francja) – 2008
Zespół Wokalno-Instrumentalny Cantate Deo – 1992
Zespół Wokalno-Instrumentalny Cantato Amoroso (Ukraina)
Zespół Wokalno-Instrumentalny Collegium pro Musica Sacra (Chorwacja), dyr. s. Immaculata Malinka
Zespół Wokalno-Instrumentalny Musica Segreta (Argentyna), dyr. Leonard Waisman – 1996
170
prelegenci
Brzeźniak Marek – 1992
Czechak Aldona – 1995
Czupryna Dagmara – 1992
Dąbrowski Zbigniew – 1991, 1992
Dyżewski Marek – 1992, 1995, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003-2009
Ekiert Janusz – 1993-1996, 1998-2001
Florek Marian – 1996
Gorzelak Tadeusz – 1991
Grądman Andrzej – 1991
Jadczyk Janusz – 1992
Janerko Agnieszka – 1991
Janota Anna – 1992
Jaroszewski Andrzej – 1998
Jasnos Rita – 1992
Jochymczyk Maciej – 2008
Jochymczyk Roman – 1992
Kański Józef – 1993
Malko Wanda – 1991, 1993, 1994, 1996, 1999, 2000
Mądry Alina – 2009
Młynarczyk Beata – 1991-1993, 1995-2009
Münch Stefan – 2005-2009
Orawski Piotr – 1998
Patalas Aleksandra – 2007
Pawlicki Zbigniew – 1992-2004, 2006
Pietras Leander – 2004
Pospieszalski Jan – 2003
Pośpiech Remigiusz – 2005, 2006
Rutkowska Danuta – 1992
Serdak Grażyna – 1991
Sierpiński Zdzisław – 1992
Szendzielorz Gabriela – 1996
Węgrzyk Danuta – 1994, 1997
171
seminarium naukowe 1991 – 2010
(Organizatorzy: Narodowe Centrum Animacji Kultury w Warszawie, Wiesława Krodkiewska, Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w Częstochowie, Klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze, dr hab. Remigiusz Pośpiech)
Albarosa Antonio Nino (Włochy): Śpiew gregoriański i jego interpretacja (2009);
Andraschke Peter (Austria): J. Elsner a życie muzyczne Wiednia na przełomie XVIII i XIX w. w ramach międzynarodowej konferencji muzykologicznej Życie i twórczość Józefa Elsnera (1769-1854) (2009);
Angelopoulos Lykourgos: Wprowadzenie do muzyki bizantyjskiej (2006);
Cichor Dariusz: Ojciec Eryk Brikner OSPPE 1705-1760, paulin, kompozytor, w ramach konferencji naukowej 300-lecie urodzin o. Eryka Briknera
– kompozytora jasnogórskiego (2005); Życie i działalność O. Cyryla Gieczyńskiego OSPPE (1793-1866), w ramach konferencji Życie i twórczość
o. Cyryla Gieczyńskiego OSPPE (1793-1866) – kompozytora Jasnogórskiego (2006); Rodzina Gotschalków na Jasnej Górze w ramach sesji muzykologicznej Życie i twórczość Filipa Gotschalka (?-1809) (2010);
Czerwik Stanisław: Analiza tradycji i zasad dotyczących muzyki liturgicznej oraz ich zastosowanie w nowej twórczości w tekstach i melodiach (1991);
Dąbek Stanisław: Kancjonały Staniąteckie XVI i XVIII w. (1999);
Denisow Nikołaj (Rosja): Ustna tradycja śpiewu kozaków-niekrasowców (2009);
Dyżewski Marek: Głos się rozchodzi – skąd ten głos? (1995); Kosmos Theos Melos (1996); Musica sacra – głos nauczającego Kościoła. O teologicznych podstawach muzyki sakralnej (2001); Śpiewana modlitwa Prawosławia (2003); Śpiewy pielgrzymów Średniowiecza (2004); Polska muzyka współczesna – spotkanie z kompozytorami [prowadzenie] (2005); Czytając Testament Jana Pawła II (2005); Bacha rozmowy z chorałem
(2006); Kaplica Sykstyńska muzyki sakralnej (2007); Melos i thanatos w kulturze Chrześcijan (2008); Dialog chorału i Ewangelii w Pasjach Jana
Sebastiana Bacha (2009); Epizod z „Jerozolimy wyzwolonej” w muzyce Monteverdiego (2009);
Dzidowska Joanna: Rozprawa o metryczności i rytmiczności języka polskiego Józefa Elsnera jako źródło do badań nad polską muzyką wokalno-instrumentalną przełomu XVIII i XIX wieku, w ramach międzynarodowej konferencji muzykologicznej Życie i twórczość Józefa Elsnera
(1769-1854) (2009);
Erdman Jerzy: Możliwości wykorzystania literatury organowej we współczesnej liturgii (1991);
Erigina Marcella: Geneza chorału Kościoła Wschodniego – monodia i wielogłosowość (1991); Maryja w pieśni liturgii Kościoła Wschodu (1993);
Muzyka Dawnej Rusi a muzyka polska do XVII w. włącznie (1994); Musica sacra w tradycji Kościoła Wschodniego (2008);
Faganel Tomaž: Recepcja dzieł o. Amando Ivančica w Słowenii, O. Amanda Ivančića muzyka dla oratorium, w ramach sympozjum muzykologicznego o. Amando Ivančić OSPPE (1727 - ok. 1790?) – życie i twórczość w kontekście epoki (2008);
Frangulea Victor (Rumunia): Muzyka bizantyjska w tradycji szkoły rumuńskiej (1998);
Fuks Marian: Muzyka synagogalna i chasydzka (1992); Muzyka synagogogalna i chasydzka z uwzględnieniem twórczości Luisa Lewandowskiego (1994);
Gratl Franz: Źródła twórczości o. Amando Ivančica w Austrii (oprócz regionu Steiermark) i Południowym Tyrolu ze szczególnym uwzględnieniem
opracowań „modo franciscano”, O. Amanda Ivančića muzyka dla oratorium, w ramach sympozjum muzykologicznego o. Amando Ivančić
OSPPE (1727 - ok. 1790?) – życie i twórczość w kontekście epoki (2008);
Halamska Paulina: „Passio Domini Nostri Jesu Christi” Józefa Elsnera w świetle badań źródłowych i studiów nad tekstem łacińskim, w ramach
międzynarodowej konferencji muzykologicznej Życie i twórczość Józefa Elsnera (1769-1854) (2009);
Hochradner Thomas: Kompozycje mszalne o. Amando Ivančica: spostrzeżenia dotyczące ich pozycji w historii gatunku XVIII wieku, w ramach
sympozjum muzykologicznego o. Amando Ivančić OSPPE (1727 - ok. 1790?) – życie i twórczość w kontekście epoki (2008);
Iwanov Chyrkov Stefan (Bułgaria): Chorał bizantyjski w tradycji szkoły bułgarskiej (1998);
Jochymczyk Maciej: Zmiany języka muzycznego O. Cyryla Gieczyńskiego OSPPE na podstawie wybranych utworów (Rorate Caeli, Aeternus Deus, Veni
Creator, Veni Sanctificator), w ramach konferencji Życie i twórczość o. Cyryla Gieczyńskiego OSPPE (1793-1866) – kompozytora Jasnogórskiego (2006);
Missa per octavas Leszczynskiego, a wiarygodność kopii utworów zachowanych w zbiorze A. Chybińskiego, w ramach konferencji Życie i twórczość o.
Władysława Leszczyńskiego OSPPE (1616-1680) (2007); Retoryka muzyczna w twórczości o. Amanado Ivančića na przykładzie wybranych kompozycji,
Recepcja dzieł o. Amando Ivančića na Śląsku w XVIII w., O. Amanda Ivančića muzyka dla oratorium, w ramach sympozjum muzykologicznego o. Amando Ivančić OSPPE (1727 - ok. 1790?) – życie i twórczość w kontekście epoki (2008); J. Elsner i o. C. Gieczyński OSPPE – porównanie warsztatu kompozytorskiego na podstawie wybranych kompozycji w ramach międzynarodowej konferencji muzykologicznej Życie i twórczość Józefa Elsnera (17691854) (2009); „Requiem” Filipa Gotschalka w kontekście tradycji gatunku w ramach sesji muzykologicznej Życie i twórczość Filipa Gotschalka
(?-1809) (2010);
Kawecki Witold: Potrzeba edukacji kulturowej (2009);
Kijanowska-Kamińska Luba (Ukraina): Józef Elsner a kultura muzyczna Lwowa w ramach międzynarodowej konferencji muzykologicznej
Życie i twórczość Józefa Elsnera (1769-1854) (2009);
Koch Klaus-Peter: Recepcja dzieł o. Amando Ivančica w Niemczech, O. Amanda Ivančića muzyka dla oratorium, w ramach sympozjum muzykologicznego o. Amando Ivančić OSPPE (1727 - ok. 1790?) – życie i twórczość w kontekście epoki (2008);
Kołodziejczak Zenon: Oficja rymowane o św. Wojciechu (1997);
Konik Marcin: Twórczość mszalna O. Cyryla Gieczyńskiego OSPPE – Missa Sancti Joanni Nepomuceno, Missa pro festo Sanctae Ceciliae, w
ramach konferencji Życie i twórczość o. Cyryla Gieczyńskiego OSPPE (1793-1866) – kompozytora Jasnogórskiego (2006); Prima practica w utworach o. W. Leszczyńskiego, w ramach konferencji Życie i twórczość o. Władysława Leszczyńskiego OSPPE (1616-1680) (2007); Wariantowość
przekazów mszalnych o. Amando Ivančića, Recepcja dzieł o. Amando Ivančića na Śląsku w XVIII w., O. Amanda Ivančića muzyka dla oratorium,
w ramach sympozjum muzykologicznego o. Amando Ivančić OSPPE (1727 - ok. 1790?) – życie i twórczość w kontekście epoki (2008); Rękopiśmienne a drukowane przekazy dzieł J. Elsnera, w ramach międzynarodowej konferencji muzykologicznej Życie i twórczość Józefa Elsnera
(1769-1854) (2009); Idiom pastoralny w utworach Filipa Gotschalka w ramach sesji muzykologicznej Życie i twórczość Filipa Gotschalka (?1809) (2010);
Koukal Petr (Czechy): Recepcja dzieł o. Amando Ivančica w Czechach, O. Amanda Ivančića muzyka dla oratorium, w ramach sympozjum muzykologicznego o. Amando Ivančić OSPPE (1727 - ok. 1790?) – życie i twórczość w kontekście epoki (2008); Rękopisy i druki J. Elsnera w Czechach
i na Morawach w ramach międzynarodowej konferencji muzykologicznej Życie i twórczość Józefa Elsnera (1769-1854) (2009);
172
Kowalska Anna Maria: Jasnogórskie wokalno-instrumentalne litanie loretańskie a wybrane litanie o. Amando Ivančića – różnice i podobieństwa – uwagi o stopniu pokrewieństwa stylistycznego, Recepcja dzieł o. Amando Ivančića na Śląsku w XVIII w., O. Amanda Ivančića muzyka
dla oratorium, w ramach sympozjum muzykologicznego o. Amando Ivančić OSPPE (1727 - ok. 1790?) – życie i twórczość w kontekście epoki
(2008);
Krawczyński Stanisław: Requiem – Maurice Duruflé (2002);
Krodkiewska Wiesława: Spotkanie informacyjne połączone z dyskusją na temat kształcenia i doskonalenia dyrygentów (1992);
Kuhn Elmar L.: Działalność Zakonu OO. Paulinów w prowincji austriackiej, w ramach sympozjum muzykologicznego o. Amando Ivančić
OSPPE (1727 - ok. 1790?) – życie i twórczość w kontekście epoki (2008);
Loos Helmut (Niemcy): Msze łacińskie Elsnera na tle tradycji gatunku w ramach międzynarodowej konferencji muzykologicznej Życie i twórczość Józefa Elsnera (1769-1854) (2009);
Łuciuk Juliusz: Oratorium o św. Wojciechu (1997);
Łukaszewski Jan: Chorał gregoriański w utworach chóralnych (1998);
Łukaszewski Marcin Tadeusz: Religijna twórczość chóralna kompozytorów warszawskich 1945-2002 (2003);
Łukaszewski Paweł: Współczesna polska muzyka chóralna lat dziewięćdziesiątych (1999);
Marchwica Wojciech: Completorium o. Eryka Briknera a Completorium ks. G.G. Gorczyckiego, w ramach konferencji naukowej 300-lecie urodzin o. Eryka Briknera – kompozytora jasnogórskiego (2005);
Mądry Alina: „Harpeggio per il cembalo” o. Amando Ivančića jako świadome nawiązanie do europejskiej tradycji utworów klawesynowych XVIII
wieku?, Recepcja dzieł o. Amando Ivančića na Śląsku w XVIII w., O. Amanda Ivančića muzyka dla oratorium, w ramach sympozjum muzykologicznego o. Amando Ivančić OSPPE (1727 - ok. 1790?) – życie i twórczość w kontekście epoki (2008); Twórczość kameralna J. Elsnera w ramach
międzynarodowej konferencji muzykologicznej Życie i twórczość Józefa Elsnera (1769-1854) (2009); Instrumentarium kapeli jasnogórskiej w
kontekście zachowanej twórczości Filipa Gotschalka – ogólna charakterystyka w ramach sesji muzykologicznej Życie i twórczość Filipa Gotschalka (?-1809) (2010);
Miller Benzion (USA): Muzyka synagogalna (2005);
Mnisi tybetańscy: Sacrum w muzyce buddyjskiej (1996);
Mrowiec Karol: Jedno i wielogłosowe plankty w muzyce polskiej okresu baroku (1993);
Obniska Ewa: Relacje pomiędzy tekstem a muzyką w polifonii okresu renesansu (1992); Rola chóru w sakralnej polifonii renesansu (2001)
Ogrodzińska Alicja: Odnowa chorału gregoriańskiego na początku XX wieku (1998);
Paćkowski Piotr: Dobór pieśni w częściach liturgii (2001);
Panel dyskusyjny Między dokumentami a praktyką, prowadzenie Jan Pospieszalski (2002);
Pawlak Ireneusz: Nieszpory Maryjne w polskich śpiewnikach katolickich II połowy XX wieku (1993); Odnowa muzyki liturgicznej w Polsce po
Soborze Watykańskim II (2002);
Pietras Leander: Jan Ponikowski – nieznany kompozytor krakowski końca XVI wieku, w ramach konferencji Życie i twórczość o. Władysława
Leszczyńskiego OSPPE (1616-1680) (2007); Związki J. Elsnera z Jasną Górą w ramach międzynarodowej konferencji muzykologicznej Życie i
twórczość Józefa Elsnera (1769-1854) (2009);
Pikulik Jerzy: Geneza klasycznych form chorału gregoriańskiego oraz monodii liturgicznej (1991); Relacje pomiędzy tekstem a muzyką w monodii średniowiecznej (1992); Maryja w pieśniach XV wieku (1993);
Pośpiech Remigiusz: Muzyka bożonarodzeniowa na Jasnej Górze (1995); Kapela Ojców Paulinów na Jasnej Górze w XVIII wieku, w ramach
konferencji naukowej 300-lecie urodzin o. Eryka Briknera – kompozytora jasnogórskiego (2005); Nieszpory pastoralne O. Cyryla Gieczyńskiego
w świetle tradycji muzyki Bożonarodzeniowej na Jasnej Górze, w ramach konferencji Życie i twórczość o. Cyryla Gieczyńskiego OSPPE (17931866) – kompozytora Jasnogórskiego (2006); Kapela Jasnogórska w XVIII wieku, w ramach konferencji Życie i twórczość o. Władysława Leszczyńskiego OSPPE (1616-1680) (2007); Recepcja dzieł o. Amando Ivančića na Śląsku w XVIII w., O. Amanda Ivančića muzyka dla oratorium, w
ramach sympozjum muzykologicznego o. Amando Ivančić OSPPE (1727 - ok. 1790?) – życie i twórczość w kontekście epoki (2008); Te Deum w
twórczości Elsnera na tle tradycji gatunku w ramach międzynarodowej konferencji muzykologicznej Życie i twórczość Józefa Elsnera (17691854) (2009); Tradycje muzyczne Górnego Śląska w XVIII wieku w ramach sesji muzykologicznej Życie i twórczość Filipa Gotschalka (?-1809)
(2010);
Poźniak Grzegorz: Utwory J. Elsnera na chór męski w ramach międzynarodowej konferencji muzykologicznej Życie i twórczość Józefa Elsnera (1769-1854) (2009);
Pranis Guntars: Trylogia łotewskiej muzyki sakralnej (2004);
Prus Grzegorz: Życie i działalność o. Władysława Leszczyńskiego na tle działalności paulińskich kompozytorów w XVII wieku, w ramach konferencji Życie i twórczość o. Władysława Leszczyńskiego OSPPE (1616-1680) (2007);
Przybylski Tadeusz: Muzyka religijna Karola Kurpińskiego (2003);
Przybyszewska-Jarmińska Barbara: Muzyka kościelna w Polsce w czasach o. W. Leszczyńskiego, w ramach konferencji Życie i twórczość o.
Władysława Leszczyńskiego OSPPE (1616-1680) (2007); O. Amanda Ivančića muzyka dla oratorium, w ramach sympozjum muzykologicznego
o. Amando Ivančić OSPPE (1727 - ok. 1790?) – życie i twórczość w kontekście epoki (2008);
Schiwietz Lucian (Niemcy): J. Elsner jako korespondent „Allgemeine Musikalische Zeitung” w ramach międzynarodowej konferencji muzykologicznej Życie i twórczość Józefa Elsnera (1769-1854) (2009);
Shakhkulyan Tatevik: Ormiańska muzyka sakralna – tradycja jako odzwierciedlenie mentalności narodu (2008);
Smolarek Dariusz: Dixit Dominus o. W. Leszczyńskiego, w ramach konferencji Życie i twórczość o. Władysława Leszczyńskiego OSPPE (16161680) (2007); Przyczynki do biografii o. Amanda Ivančića OSPPE w świetle zachowanych źródeł, w ramach sympozjum muzykologicznego o.
Amando Ivančić OSPPE (1727 - ok. 1790?) – życie i twórczość w kontekście epoki (2008)
Spotkanie z kompozytorami: Markiem Jasińskim, Andrzejem Koszewskim, Juliuszem Łuciukiem, Józefem Świdrem i Romualdem Twardowskim
(1994)
Spotkanie dyskusyjne z udziałem polskich kompozytorów: Andrzeja Koszewskiego, Józefa Świdra, Romualda Twardowskiego, Juliusza Łuciuka, Marka Jasińskiego, Pawła Łukaszewskiego (1996);
Spotkanie z kompozytorami (1997);
Spotkanie z kompozytorami (1998);
Spotkanie z kompozytorami (2004);
173
Stróżyńska Beata: Symfonie o. Amanda Ivančića, w ramach sympozjum muzykologicznego o. Amando Ivančić OSPPE (1727 - ok. 1790?) –
życie i twórczość w kontekście epoki (2008); Twórczość symfoniczna J. Elsnera w ramach międzynarodowej konferencji muzykologicznej Życie
i twórczość Józefa Elsnera (1769-1854) (2009);
Szombara Justyna: Vesperae Filipa Gotschalka na tle nieszpornego repertuaru jasnogórskiego w ramach sesji muzykologicznej Życie i twórczość Filipa Gotschalka (?-1809) (2010);
Szymański Włodzimierz: Problematyka wykonawcza utworów wokalno-instrumentalnych renesansu i baroku (1999);
Szymonik Kazimierz: Prezentacja najnowszych osiągnięć wykonawczych chorału gregoriańskiego w Europie (1991); Muzyka i sacrum (1996);
Oficjum o św. Stanisławie (1997); Neumy z oriscus i skutki wykonawcze (2000); Chorał – Ziemia Zesłania Ducha Świętego w interpretacji semiologicznej (2002); Benedykt XVI o muzyce (2007);
Ścibor Józef: Harmonizacja chorału gregoriańskiego (2000);
Ślusarczyk Dawid: Związki słowno – muzyczne na przykładzie arii i duetów Filipa Gotschalka w ramach sesji muzykologicznej Życie i twórczość Filipa Gotschalka (?-1809) (2010);
Świder Józef: Ewokacja - koncert na fortepian i smyczki oparty na motywach polskich pieśni maryjnych (1993);
Tarliński Piotr: Nieszpory o. Eryka Briknera w praktyce liturgicznej, w ramach konferencji naukowej 300-lecie urodzin o. Eryka Briknera – kompozytora jasnogórskiego (2005);
Tomaszewski Mieczysław: Relacje pomiędzy tekstem a muzyką w pieśniach religijnych okresu romantyzmu (1992);
Tuksar Stanislav: O. Amando Ivančic i Chorwacja: źródła, historiografia, recepcja dzieł, w ramach sympozjum muzykologicznego o. Amando
Ivančić OSPPE (1727 - ok. 1790?) – życie i twórczość w kontekście epoki (2008);
Węcowski Jan: Psalmy w twórczości kompozytorów polskich (1994); Kolęda polska na przestrzeni wieków (1995); Józef Haydn w Polsce (2009);
Chopin wielki a nieznany (2009);
Władyszewska Tatiana: Relacje pomiędzy tekstem a muzyką w tradycji muzycznej Kościoła Wschodu (1992);
Zając Andrzej: Jan Paweł II a świat sztuki – refleksje na kanwie lektury papieskiego „Listu do Artystów” (2007); Ruch „Pueri Cantores” spadkobiercą i kontynuatorem kulturowej i liturgicznej tradycji Kościoła (2009);
Zduniak Maria: Znaczenie twórczości religijnej Elsnera w ramach międzynarodowej konferencji muzykologicznej Życie i twórczość Józefa
Elsnera (1769-1854) (2009);
Zoła Antoni: Pieśni Maryjne w żywej tradycji (1993); Uwarunkowania historyczno-stylistyczne i kulturowe przy harmonizowaniu pieśni kościelnych (2000); Tonalność pieśni religijnych w Polsce (2004);
opracowanie: Marcin T. Łukaszewski
174
Gaude Mater
Sponsorzy
PATRONI MEDIALNI
21. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej
Gaude Mater
Częstochowa, 1 – 6 maja 2011
Dyrektor Festiwalu
Małgorzata Zuzanna Nowak
Rzecznik prasowy
Adrianna PLASZCZYK
Współpraca zagraniczna
Magdalena WINKLER
Katarzyna SZEWCZYK
Impresariat
Mariola Florek
Kierownik biura Festiwalu
Danuta Morawska
Projekt zewnętrznej informacji wizualnej,
kurator wystaw
Robert Sękiewicz
Obsługa finasowo-księgowa
Bogumiła Jodłowska
Logotyp Festiwalu
Janusz PACUDA
Projekt plakatu
21. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Gaude Mater
Mieczysław GÓROWSKI
Redakcja tekstów
Małgorzata Zuzanna NOWAK
Magdalena WINKLER
Tłumaczenia
z języka włoskiego: Michał SŁAWECKI
z języka angielskiego: Magdalena WINKLER
Skład i przygotowanie do druku
Jarosław KATUS
Wydawca
Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater
ul. Dąbrowskiego 1, 42-200 Częstochowa
tel. +48 34 324 36 38
tel / fax +48 34 365 17 60
www.gaudemater.pl
[email protected]
Druk
„Elpil” - drukarnia cyfrowa
Siedlce

Podobne dokumenty