Formy cyfrowej informacji - Technologie Informacyjne

Transkrypt

Formy cyfrowej informacji - Technologie Informacyjne
Lato 2015
Internet 2010, raport strategiczny IAB Polska
Zakres wiedzy IT dla użytkownika IT
• Wiedza w zakresie tego, czego dotyczy IT.
• Nie programowanie, a umiejętność rozmowy
z programistą/informatykiem.
• Umiejętność
zrozumienia
biznesowych
aspektów zarządzania obecnością IT w firmie.
IT – Technologie Informacyjne
• To termin łączący narzędzia i metody używane
do operowania informacją.
• Narzędzia
to
sprzęt
informatyczny
oraz telekomunikacyjny, programy, a także
środki służące do transmisji informacji
w postaci cyfrowej.
Dane/Informacja?
• Dane – sztuczne lub naturalne sygnały,
które mogą mieć znaczenie. Sztuczne –
mikrofon, komputer, głośnik itp. Naturalne:
obraz, dźwięk odbierane bezpośrednio przez
zmysły.
• Informacja – dane, które mając znaczenie,
są odbierane w celu ich wykorzystania.
• Lub – informacje zmniejszające niewiedzę
odbiorcy.
Wyzwania dla firm
• Zmiana istniejących relacji IT z komórkami biznesowymi w firmie.
Są komórki, które nic więcej nie potrzebują.
• Intensywna i permanentna edukacja użytkowników w firmie.
• Edukacja w zakresie oprogramowania do zarządzania reputacją –
praktyki konkurencyjne wykorzystujące business intelligence i ryzyko
zarządzania marką firmy – nieumiejętne wykorzystanie Web 2.0 (np.
blogi pracownicze).
• Doskonalenia polityki zarządzania informacją w firmie –
bezpieczeństwo, gromadzenie informacji, dostęp do danych.
Rozszerzenie tej polityki na partnerów biznesowych.
• Przyspieszenie wprowadzania nowych narzędzi i standardów
do organizacji. Kopie zapasowe, usuwanie duplikacji, wyszukiwanie
niestrukturalne, analiza baz danych, etyczny haking, wirtualizacja
aplikacji, semantyczne aplikacje webowe i cloud computing.
As the Economy Cont racts, the Digi tal Universe Expands, May 2009, By John Gantz and David
Reinsel, Sponsored by EMC Corporation I D C - M U L T I M E D I A W H I T E, P A P E R
Ilustracja szacunku zmian (w latach 1950–
2010) proporcji analogowych (jasne
wypełnienie) i cyfrowych (ciemne
wypełnienie) zasobów informacyjnych
1950
1960
1990
2010
40 słupów książek z Ziemi do Słońca
Słońce
Ilość wygenerowanej
informacji w 2014
Trzy zettabajty
Ziemia
Pamięci
• Nieuporządkowane dane dotyczące 85% wszystkich
informacji na świecie. Ich objętość rośnie o 50%
miesięcznie. Gartner Orlando Symposium, październik 2011;
eDiscovery Journal, “Analyzing HP’s Acquisition of Autonomy,” 10
października 2011.
• Pojemność magazynowa rośnie o 45% rocznie. IDC Q3
DSS Storage Market Forecast, 2011.
• Na każdego dolara wydanego na wzrost pojemności
magazynowej w dzisiejszym dużym centrum danych
(1000 m kw) 6,90 dolara wydaje się na serwery,
chłodzenie/koszty energii i obsługę/konserwację
serwera. Gartner, Data Center Demographics and Sizing, 2010.
http://wp.download.idg.pl/sbwps/bd490072b0c1418ec8ba416e9141ce66/4fc6fedb/hp/Nowa_generacja_serwe
row_HP.pdf
Mózg ludzki
• Objętość: ok. 1400 cm3, masa: ok. 1,5 kg, powierzchnia: ok.
2000 cm2. IQ zależy od masy mózgu!*
• Zawiera ok. 1010 komórek nerwowych, 1012 komórek
glejowych, liczba połączeń - ok. 1015
Komórki nerwowe przyjmują i wysyłają impulsy o częstotliwości 1 - 100 Hz, czasie trwania 1 - 2 ms,
napięciu 100 ms i szybkości propagacji 1 - 100 m/s.
Szybkość pracy mózgu - 1018
operacji/s.
• Pojemność informacyjna kanałów zmysłów: wzrok - 100
Mb/s, dotyk - 1 Mb/s, słuch - 15 Kb/s, węch - 1 Kb/s, smak 100 b/s.
• Mózg jest 100 000 razy bardziej wydajny wobec komputera
biorąc pod uwagę zużytą energię.
*Crowd-Sourcing Expands Power of Brain Research, By BENEDICT CAREY, NYT, Published: April 15, 2012
Źr. R. Tadeusiewicz, Sieci neuronowe, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw., 1993. Chip, XII, 2008 s. 124
1000 komputerów=1% pracy
mózgu (2012)
• 16 000 rdzeni obliczeniowych symuluje
pracę miliarda komórek mózgowych.
• Dla porównania: ludzki mózg składa się ze
100 miliardów komórek nerwowych.
CHIP.PL WRZESIEŃ 2014
Mózg ludzki
• Pojemność rzędu 50 x 1012=50 Tbitów
traktując każdą synapsę jako bit.
• Oszacowanie przepływu informacji (świadomego):
Wzrok ok. 5000 bitów/sek.
• Pozostałe zmysły 100 bitów/sek.
W ciągu 60 lat życia około 10 Terabitów.
• Moc obliczeniowa: 5x1015 operacji/sek = 5 Petaflopów.
• Mózg na VLSI: 10x10x32 metry, 10 TB RAM, 1-10
Pflopów.
• IBM Blue Gene w 2005 roku - porównywalna moc
obliczeniowa.
http://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/kog-m/01.htm
Mapa połączeń nerwowych nicienia
C. elegans Jedyny kompletny konektom
znany dziś ludzkości
CHIP.PL PAŹDZIERNIK 2014
Stworzyć realny wirtualny mózg
• Mózg zawiera niemal
100 miliardów
neuronów
zorganizowanych
w sieci ze 100
bilionami połączeń
działających w
ułamkach sekund.
http://www.nytimes.com/2013/03/19/science/bringing-a-virtual-brainto-life.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130319&_r=0
http://www.frontiersin.org/people/Blue_BrainProject/54186/
54186/image/It_s_raining_neurons!_Hallelujah!/285
Sztuczny mózg
Blue Brain Project/École
Polytechnique Fédérale de Lausanne
• Sztuczny mózg zawiera
10.000 wirtualnych
neuronów.
Kolory oznaczają
elektryczne napięcia
neuronów
w określonym
momencie.
http://www.nytimes.com/2013/03/19/science/bringing-a-virtual-brainto-life.html?nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130319&_r=0
Sztuczny nos
• Baza - żabi skrzek. Japońscy naukowcy
skonstruowali z żabich jaj sztuczny nos,
który potrafi lepiej odbierać bodźce
zapachowe, niż dotychczas egzystujące
sztuczne systemy węchu.
CHIPPL LISTOPAD 2012
Jednostki informacji pojemność pamięci
• bit
- binarna cyfra: 0 lub 1
- 8 bitów, słowo, komórka
pamięci
Qubits – 2 qubity = 4 stany, 3 = 8
byte
(komputery kwantowe)
• ASCII
American Standard
Code for Information Interchange
Operacje na liczbach binarnych
00000010
+ 00000011
-----------------00000101
Tekst
ASCII
• A – 01000001
• L – 01001100
A
L
A
01000001 01001100 01000001
ALA - 41 4C 41
Teksty zapisywane za pomocą kodów znaków oznaczane
są jako: nazwa.txt
ASCII
• 30 - 0 - 00110000
• 41 - A - 01000001
ALA - 41 4C 41
0100 0001 0100 1100 0100 0001
Znaki narodowe
• Kod ASCII wykorzystuje tylko siedem bitów
bajta (pierwsze 128 kombinacji zer i jedynek
jednegobajta).
• Pozostałe 128 kombinacji zer i jedynek bajta
wykorzystano do nadania kodów narodowym
znakom, w języku polskim są to: ą, ć, ę, ł itp.
Polskie znaki
• Windows – 1250 – najmniej uniwersalny.
• ISO8859-2 (Latin-2) – najpowszechniejszy
Zawiera litery wykorzystywane w językach:
Albanii, Bośni, Chorwacji, Czech, Finlandii,
Węgier, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji
i Słowenii.
• UTF-8 – starsze systemy nie obsługują.
• Najlepsze czcionki dla stron WWW: Verdana,
Tahoma, Arial lub Times New Roman.
Unicode
• Komputerowy zestaw znaków, mający
w zamierzeniu obejmować wszystkie używane
na świecie języki.
• Definiują go dwa standardy – Unicode
oraz ISO 10646.
• Każdy znak w tym kodzie, zależnie
od standardu, zajmuje od jednego do trzech
bajtów.
Wielkości
•
•
•
•
•
•
•
•
Kilo oznacza tysiąc,
Mega (od greckiego wielki) – milion,
Giga (olbrzymi, ogromny) – miliard,
tera (monstrum, potwór) - bilion,
peta (1000 bilionów),
eksabajty (jeszcze razy tysiąc),
zetta - 1021 ,
Mili, mikro, nano, piko, femto, atto.
Gigabajt
• 600 000 stron = 2 000 książek
(półka książek 60 metrów).
• 7 minut filmu HD DVD.
• 4,7 GB = DVD-R.
Gigabajt
http://mozy.com/blog/misc/how-much-is-a-petabyte/?ref=b9d0af05&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=julyfree
Petabajt?
• Tysiąc terabajtów, milion gigabajtów, miliard
megabajtów. Pojemność 10 000 laptopów
z dyskami po 100 GB.
• 13.3 lat HD-TV wideo.
• 250 milionów mp3 utworów.
http://mozy.com/blog/misc/how-much-is-a-petabyte/?ref=b9d0af05&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=julyfree
Petabajt
http://mozy.com/blog/misc/how-much-is-a-petabyte/?ref=b9d0af05&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=julyfree
Tekst – jeden milion stron
maszynopisu na dysku 1 TB
pusty dysk
milion stron
maszynopisu
Obraz
Obraz w pamięci komputera
00000000
01111110
01000010
01000010
01000010
01000010
01111110
01000010
01000010
01000010
01000010
00000000
00000000
00000000
Rozdzielczość (HxV): (1024 x 768) x 16 bitów/piksel =
786 432 x 16 = 12 582 912 (:8 = 1,5 MB)
.bmp
• Cyfrowy zapis obrazu w postaci
odzwierciedlającej każdy piksel, bez żadnych
uproszczeń ani dodatków, nazywany jest
zapisem bitmapowym. Jest on
najdokładniejszy
• Pliki tego typu zapisywane są w postaci:
nazwa.bmp.
2
1
2
2
4
2
2
8
Skala szarości
21
22
24
28
2 wartości
4 wartości
16 wartości
256 wartości
Zakres
skali
0, 1
0, ..., 3
0, ..., 15
0, ..., 255
Barwy - RGB
• Dominującym standardem zapisu barw jest RGB.
R – red (czerwony), G – green (zielony) i B – blue
(niebieski).
• W wyniku mieszania tych barw można uzyskać dowolną
inną barwę dostrzeganą przez ludzkie oko. W związku
z tym, że dane o barwie każdego piksela składają się
z ośmiobitowych informacji o nasyceniu czerwieni, zieleni
i barwy niebieskiej, piksele zapisywane są 24 bitami (dla
każdej barwy osiem bitów).
• Istnieje wiele innych standardów cyfrowego tworzenia
barw, są to m.in.: CMY, CMYK, LAB, HLS, HSI, HSV,
sRGB.
Ilustracja obrazu w czterech różnych
wielkościach rozdzielczości
500 x 328
62 x 41
125 x 82
31 x 20
Źródło: Prywatne zbiory Piotra Celińskiego (http://www.do.id.uw.edu.pl/~pgc/. 02.01.2007)
Zapis bitmapowy vs wektorowy
• bmp. format „wprost” - wyróżnionym
fragmentom obrazu odpowiadają cyfrowe
zapisy pikseli (duże rozmiary).
• Obraz wektorowy nie jest zbudowany
z pikseli, tworzą go obiekty opisane
matematycznie, np. równaniem prostej,
łuku czy okręgu (b. małe rozmiary).
STANDARDY PLIKÓW GRAFICZNYCH
1/3
• BMP - format BMP jest standardowym formatem bitmap w środowisku Windows i w systemie DOS. Zachowując
pliki w tym formacie, można wybrać odmianę Microsoft Windows lub OS/2 oraz głębię pikseli - od 1 do 24 bitów. W
przypadku obrazków 4- i 8-bitowych można ponadto skorzystać z kompresji Run-Length-Encoding (RLE). Kompresja ta
jest bezstratna.
• EPS (Encapsulated PostScript) - są rozpoznawane przez większość
programów ilustracyjnych; w większości przypadków jest to format preferowany aplikacji.
• FILMSTRIP - jest używany w animacjach i plikach wideo utworzonych przez program Adobe
Premiere.
• IFF (Amiga Interchange File Format) - używa się do pracy z Video
Toasterem oraz przenoszenia obrazków do komputera Commodore Amiga i wczytywania pochodzącej z niego grafiki.
Ponadto format ten jest obsługiwany przez programy malarskie do komputerów PC, w tym DeluxePaint firmy Electronics
Arts; IFF jest najlepszym formatem eksportu do tego programu.
• MACPAINT - jest powszechnie używany do przesyłania obrazków bitmapowych do aplikacji
Macintosha. Aby obrazek bitmapowy mógł być zachowany w tym formacie, nie może być większy niż 576 x 720 pikseli.
• PCX - opracowany przez firmę Z-Soft dla programu PC Paintbrush jest powszechnie używany w komputerach
PC. Większość programów do PC obsługuje wersję 5 tego formatu. Pliki w wersji 3 nie obsługują specjalnych palet
kolorów; z tego względu przy otwieraniu plików PCX wersji 3 paleta zostaje zignorowana, a używa się standardowej palety
VGA.
STANDARDY PLIKÓW GRAFICZNYCH
2/3
• PDF- jest używany przez program Adobe Acrobat,
• PICT - szeroko używany przez aplikacje graficzne i do składu Macintosha jako format pośredni do przesyłania
plików między aplikacjami. Format PICT wykazuje szczególną efektywność przy kompresowaniu obrazków zawierających
duże obszary jednolitego koloru. Kompresja ta może okazać się wyjątkowo efektywna w przypadku obrazów
zawierających duże obszary czerni i bieli. Zachowując obrazek RGB w formacie PICT, można zadeklarować rozdzielczość
16 bitów na piksel albo 32 bitów na piksel. Obrazki w skali szarości mogą mieć 2, 4 lub 8 bitów na piksel.
• PIXAR - został opracowany specjalnie do wymieniania plików z komputerami PIXAR. Stacje robocze PIXAR
są używane w najbardziej zaawansowanych zastosowaniach graficznych, takich jak używane w obrazowaniu
trójwymiarowym i animacjach.
• PIXELPAINT - pozwala otwierać pliki w aplikacjach graficznych PixelPaint oraz PixelPaint
Professional na Macintoshu. Format PixelPaint jest dostępny jedynie dla obrazków w kolorze indeksowanym i w skali
szarości.
• SCITEX CONTINOUS TONE (CT) jest dostępny dla obrazków w trybie
RGB, CMYK oraz w skali szarości. Komputerów Scitex używa się do zaawansowanego przetwarzania grafiki. Obrazki w
formacie Scitex CT są plikami CMYK, często o ogromnych rozmiarach. Takie pliki są generowane przez skanery firmy
Scitex. Pliki zachowane w formacie Scitex CT przez Adobe Photoshopa mogą być użyte do naświetlania klisz za pomocą
rasteryzatora Scitex, który tworzy rozbarwienia za pomocą systemu rastrów opatentowanego przez firmę Scitex. System
ten daje bardzo niewielkie zniekształcenia typu mory i jest często wymagany w druku profesjonalnym, np. przy drukowaniu
kolorowych reklam w wielkonakładowych czasopismach.
• TGA (Targa) został opracowany z myślą o systemach z kartą TrueVision, jest on powszechnie
obsługiwany przez aplikacje graficzne systemu MS-DOS. Zachowując obrazek RGB w tym formacie, można wybrać
głębię koloru.
STANDARDY PLIKÓW GRAFICZNYCH
3/3
• GIF (Graphics Interchange Format) - definiuje protokół, który
umożliwia niezależną sprzętowo, transmisję grafiki online. Obrazy są kompresowane metodą Lempela-Ziva. GIF definiuje
strumienie danych, które składają się z bloków i pod-bloków reprezentujących obraz wraz z niezbędnymi informacjami
sterującymi pozwalającymi na dostarczenie obrazu na docelowe urządzenie wyjściowe. Nie ma on jednak możliwości
wykrywania błędów.
• PNG (Portable Network Graphics - "ping") - 24-bitowy
format opracowany jako alternatywa dla formatu GIF; podobnie jak ten ostatni, jest on używany do wyświetlania obrazków
w sieci World Wide Web i w serwisach interaktywnych. Format PNG zachowuje całą informację o kolorze, w celu
zmniejszenia rozmiaru plików posługuje się algorytmem kompresji bezstratnej. Oferuje większą możliwość kompresji od
GIF'a. Zachowując plik w formacie PNG, można wybrać opcję sukcesywnego pojawiania się obrazków sprowadzanych z
sieci (kolejne przybliżenia wnoszą coraz więcej szczegółów).
• TIFF (Tagged Image File Format) - jest używany do wymieniania plików
między aplikacjami i platformami komputerowymi. Format TIFF obsługuje kompresję LZW - algorytm kompresji
bezstratnej, nie powodującej utraty szczegółów obrazka. TIFF oparty jest na koncepcji tagów. Tagi dostarczają informacji
na temat obrazu, jeden z nich jest wskaźnikiem do całego obrazka. Są to informacje dotyczące typu kompresji, rozmiaru,
kolejności bitów, oraz autora, daty i oprogramowania źródłowego. TIFF 5.0 definiuje 45 tagów. TIFF jest standardem
szeroko używanym jednak zawiera wiele różnych wersji i tagów, co często stanowi problem.
• PHOTOCD - format zdefiniowany przez Kodaka dla cyfrowego przechowywania obrazów o wysokiej
jakości.
• JPEG (Joint Photographic Expert Group) - umożliwia
zarówno stratną jak i bezstratną kompresję danych, jednak ta pierwsza daje dużo lepsze rezultaty. Stopień straty danych
jest kontrolowany poprzez ustawienie parametrów zdefiniowanych w specyfikacji JPEG. Algorytm kompresji zastosowany
w formacie JPEG to DCT (Discrete Cosinus Transformation). Standard JPEG został dokładnie opisany poniżej.
• PLIKI BEZ FORMATU - można przenosić między aplikacjami i platformami
komputerowymi. Plik bez formatu składa się ze strumienia bajtów opisujących informacje o kolorach.
Każdy piksel jest opisany binarnie; 0 oznacza czerń, a 255 - biel.
WebP Google'a
• Nowoczesny format WebP może zastąpi
powszechnie stosowane pliki jpg.
• Pozwala uzyskać nawet o 40 proc. wyższą
jakość obrazu przy tym samym stopniu
kompresji.
DCT (Discrete Cosinus
Transformation)
Algorytm wykorzystujący kodowanie metodą JPEG
i MPEG. Obraz dzielony jest na bloki o wielkości 8x8
pikseli. Każdy blok jest analizowany przez algorytm ze
względu na zmianę kolorów. Jeśli początkowy blok
składa się z jednobarwnej powierzchni, to można
go opisać za pomocą jednej wartości. Jeśli barwa
zmienia się tylko trochę w obrębie bloku, potrzeba już
więcej wartości w celu opisania tego bloku itd.
Ponieważ wiele bloków jednego obrazu cechują
jedynie niewielkie zmiany koloru, ilość niezbędnych
informacji będzie zredukowana.
http://www.pfsl.poznan.pl/horyzonty/cyfrowe/5rozdzial.html [maj 2004]
RLE (Run Length Encoding)
Nadaje się jedynie do obrazów o niskiej
intensywności zabarwienia.
Dla jednokolorowych powierzchni nie będzie
zapamiętany każdy piksel, lecz tylko wartość
piksela i liczba następujących po sobie pikseli
tego samego koloru, czyli jeśli np. czerwony
kolor występuje 20 razy pod rząd to kodowany
jest kolor czerwony raz razem z liczbą 20.
HUFFMANA
Obraz jest analizowany ze względu na częstość
występowania poszczególnych kolorów.
Kolor występujący najczęściej otrzymuje
najkrótszy kod, drugi otrzymuje drugi
najkrótszy itd. Dzięki temu zmniejsza się ilość
miejsca niezbędnego do zapamiętania.
DELTA - do kodowania filmów
Dla wielu sekwencji filmowych zmienia się
jedynie mały wycinek obrazu. Jeśli np. na
filmie obserwujemy jadącego rowerzystę,
to tło pozostaje niezmienione.
W metodzie kodowania Delta przesyła się jedynie
różnice pomiędzy obrazem poprzednim
a bieżącym. W tym przypadku jest tylko ten
wycinek obrazu, który zmienił się z powodu
jadącego rowerzysty.
Fraktalna
• Fraktal to twór podobny do samego siebie, to znaczy taki,
że po jego dowolnym powiększeniu otrzymuje się zawsze
podobny obraz, np. liście paproci albo płatka śniegu.
• Kompresja fraktalna nadaje się zarówno dla obrazów
nieruchomych jak i obrazów ruchomych.
• Ideą fraktalnej kompresji obrazów jest znalezienie w danym
obrazie fraktalnego wzorca i wyrażenie go za pomocą
formuły matematycznej. W tym celu niezbędna jest
gruntowna analiza obrazu, co sprawia że ten sposób
kompresji jest wolniejszy niż kodowanie inną metodą. Jednak
obrazy kodowane metodą fraktalną nawet przy wysokim
współczynniku zagęszczenia rzędu 100, są bardzo dobre.
Ze względu na jakość obrazu metoda ta znacznie przewyższa
technologię JPEG.
Kompresja obrazu c.d.
• LEMPELA-ZIVA - kompresja bez straty danych. Algorytm szuka
takich samych sekwencji bajtów w oryginalnym pliku. Przykładowo
w zdaniu: "pije Kuba do Jakuba" jest nią sekwencja liter "uba". Drugie
pojawienie się tego ciągu liter algorytm zakodowałby jako odnośnik
do pierwszego wystąpienia.
• CCITT FAX - mechanizmy kompresujące do transmisji
obrazów czarno-białych poprzez linie telefoniczne przy
użyciu fax. Znane są następujące standardy: Grupy 3 i Grupy 4.
CCITT posługuje się algorytmem kompresji Huffmana. Standard Grupy 4
jest bardziej wydajny i częściej używany szczególnie podczas wymiany
aplikacji, natomiast standard Grupy 3 umożliwia wykrywanie błędów
i jest używany przez większość maszyn typu fax.
• QUADTREES - obraz jest dzielony na kilka różnych obszarów,
z których każdy reprezentuje pojedynczy kolor (lub odcień szarości).
Każdy z tych obszarów dzielony jest na następne dopóki podział jest
kompletny (reprezentuje pojedynczy kolor lub osiągnięty został
predefiniowany poziom podziału).
.jpg
• Dobry do publikacji zdjęć WWW
• Głębia barw do 24 bitów
• Małe rozmiary plików
.gif
• Bardzo małe rozmiary plików
• Obsługują wszystkie przeglądarki
• Przezroczystość, animacje
• Głębia barw – tylko 8 bitów
Format RAW
• Dane zebrane z matrycy światłoczułej i zapisane
bez żadnej obróbki.
• Format RAW - "cyfrowy negatyw".
• W komputerze, za pomocą specjalnego programu
dołączanego zawsze do aparatu, można te dane
poddać obróbce, decydując, jaki ustawić balans
bieli, tryb wyostrzania, nasycenie kolorów czy
kontrast. Jeśli z jakichś powodów nie podoba nam
się zdjęcie, można je poprawić i spróbować innych
ustawień.
Cyfrowe foto
• Typowa rozdzielczość: 2,048 (H) pikseli x 1,536
(V) = ponad 3.1 megapikseli.
• 2,560 x 1,920 = 4.9 megapikseli.
• Przy druku A4 nie widać różnicy między 2, a 5 M
pikseli.
• Wyliczanki te nie dotyczą filmów 35milimetrowych gdzie rozdzielczość wynosi 20 - 30
megapikseli.
• Mamiya ZD – 22 Mpix.
• Gadżet: dane z GPS (gdzie zrobiono zdjęcie).
Niektóre dodatkowe funkcje aparatów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GPS;
3D;
Kompas i wysokościomierz + głębokościomierz;
Wodoodporny;
Odporny na wstrząsy;
Miniaturowy projektor;
Wi-Fi;
Ekran z przodu;
Identyfikacja osób.
Foto o największej rozdzielczości
• Matryca 111 Mpikseli.
• 10 560 x 10 560.
• Dla obserwatorium astronomicznego.
Typowe funkcje edytora graficznego
•
•
•
•
Poprawianie kontrastu.
Kompleksowy montaż.
Sortowanie zbioru.
Inne:
–
–
–
–
Korekcja zdjęcia w jednym kroku;
Korekta odcieni tonalnych skóry;
Szczotka do zębów;
Druk miniatur.
Edytory graficzne
• Specjalizowane programy służące do tworzenia
i edycji map bitowych, nazywanych także grafiką
rastrową: Photoshop, CorelDraw Suite, Corel
PhotoPaint oraz GIMP.
• Do obróbki grafiki wektorowej wykorzystuje się
m.in: CorelDraw, PageMaker, którego obsługa
(interfejs)
jest
zbliżona
do
programów
desktopowych (DTP) i Adobe Ilustrator będący
jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi
do edycji obrazów w DTP.
Inne programy do obróbki grafiki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Paint.net
IrfanView (przeglądarka grafiki i zdjęć)
RawShooter Essentials 2006
GIMP 2.4.4
Photo Pos Pro
Picasa 2.7 – darmowy
ThumbsPlus 7 – komercyjny
Corel Paint Shop Pro X2 – komercyjny
TSR Watermark Image – dodaje znak wodny
Zamiana na .pdf
• Create Adobe PDF Online, PrimoPDF, Qprinter.
• PDFCreator – podczas wirtualnego druku,
konwertowane dane można zabezpieczać hasłem,
dodawać do nich komentarze i słowa kluczowe oraz
szyfrować, kompresować i podpisywać.
• OpenOffice ma możliwość bezpośredniego eksportu
plików do formatu PDF.
• Microsoft udostępnia "wtyczkę" do eksportu do tego
formatu w najnowszym pakiecie Microsoft Office
oraz konwerter – NOVAPDF - do każdej aplikacji
generującej dokument pod Windowsami.
Office 2010 oraz pakiet Office 2007
Narzędzia wchodzące w skład pakietu
z zainstalowaną aktualizacją Service Pack 2
umożliwiają bezpośrednie eksportowanie
dokumentów do plików PDF bez potrzeby
stosowania dodatkowego oprogramowania.
Wycinanie stron z pdfa
• http://www.7-pdf.de/7-pdf-split-merge/description/
• Wycinanie i łączenie dowolnych stron dokumentu
.pdf.
Jakość pdfa
• Specjalne aplikacje ok. 200 zł.
• Np. PDF Create 6 (ok. 140 zł, informacje: www.nuance.com
• Alternatywa: usługa internetowa udostępniona
przez Adobe'a - na stronie createpdf.adobe.com
• Zabezpieczenie – przy pomocy PDFCreatora.
Konwertowanie i drukowanie plików
PDF
• www.pdftoword.com to usługa sieciowa,
która pozwala przekształcać dokumenty PDF
na format Worda.
• Alternatywnie program Nitro PDF Reader
(www.nitroreader.com) – podobna
funkcjonalność.
• PrimoPDF – wirtualne drukowanie
dokumentu.
Edycja pdfa
• Edycja 2013 Worda pozwala je również
otwierać i modyfikować ich zawartość bez
konieczności korzystania z zewnętrznego
oprogramowania.
• Microsoft nadał tej funkcji nazwę PDF Refl
ow (Konwersja odwrotna plików PDF).
WWW.PCWORLD.PL SIERPIEŃ 2015
7-PDF Split & Merge
• Narzędzie
pozwalające
wyodrębnić
z dokumentu wyłącznie potrzebne informacje,
które zostaną zapisane w postaci pojedynczych
stron.
• Łączenie pojedynczych dokumentów w całość.
DTP (ang. Desktop Publishing)
• Zajmuje się profesjonalnym, kompletnym
przygotowaniem materiałów do druku (tak
zwanym „składem”).
• Np. najstarszy na polskim rynku – Ventura
Publisher, później Corel Ventura, Adobe
PageMaker (wcześniej Aldus Adobe) i nieco
nowszy, bardzo popularny - QuarkXpress, Scribus
(open source).
DTP c.d.
• Programy
DTP
umożliwiają
import
kilkudziesięciu formatów dokumentów (eksport
nie jest ich domeną).
• Za pomocą DTP dokonuje się ostatecznego
przygotowania tekstu – materiału poligraficznego
gotowego do druku, który został wcześniej
napisany niemal w dowolnym edytorze.
Na przykład książkę napisaną w Wordzie, można
przenieść (wyeksportować) do DTP, by za
pomocą tego narzędzia zakończyć skład materiału.
PCWorld,7/2010
FotoMorph 13.6.5
- łączenie obrazów
• Aplikacja pozwoli
tworzyć efekty
morphingu
• http://diphso.no/FotoMorph.html
polegającego na tym,
że jeden
obraz płynnie
przekształcany jest
w inny.
Mapa najpopularniejszych 100
utworów na iTunes
http://www.hivegroup.com/gallery/itunes.html
amplituda
160
152
140
100; 120; 128; 152
128
120
100
80
60
40
20
0
p1
p2
p3
(44,1 KHz)
czas
Ucho ludzkie
• Dzięki swoim 15 500 komórkom włosowatym
człowiek rozróżnia około 400 000 dźwięków,
a wyćwiczone ucho określa wręcz dokładną
wysokość dźwięku (tzw. słuch absolutny).
• Ucho potrafi koncentrować się na określonych
dźwiękach i dokładnie je lokalizować.
• Lokalizacja dzięki czułości opóźnienia – 0,01
s. Różnica lewe/prawe ucho.
Chip 12/2011
Dźwięk, mp3
• Próbkowanie – 44,1 KHz, 16 bitów,
zatem 1 sekunda = 172 KB.
• MP3 - kompresja z wkalkulowaną stratą
jakości (m.in. usuwanie b. wysokich i b.
niskich częstotliwości, cichych dźwięków).
• 3 minuty wav’a = 30,3 MB, MP3 (128 Kb/s) =
2,7 MB.
• Z CD/DVD na MP3 – Exact Audio Copy 1.0 .
strumień
Streaming
• Technologia transferowania danych w sposób
umożliwiający ciągłą transmisję i przetwarzanie
danych.
• Odbiorca może widzieć/słyszeć dane w trakcie
przesyłania. Dane są szybciej gromadzone
w komputerze niż wyświetlane (krotność CD
ROMu).
• Streaming inaczej jak „downloads”, nigdy
nie pozostaje na komputerze oglądającego.
Materiał nie może być powtarzany.
• Standard: RealAudio.
Transmisja strumieniowa strumieniowanie
• Plik multimedialny nie jest zapisany w całości
na dysku komputera docelowego lub w urządzeniu
odtwarzającym, lecz musi być buforowany
w niewielkich fragmentach i trafia do niego
kawałek po kawałku.
• Przesyłanie odbywa się na zasadzie ciągłego
przepływu danych.
• Stosowanym standardem do tego celu jest obecnie
UPnP (Universal Plug'n'Play) i wykorzystujący
tę technologię DLNA (Digital Living Network
Alliance).
Formaty transmisji strumieniowej
• Windows Media: ASF, WMV, WMA, ASX,
WMX, WAX.
• Real Media: RM, RAM, RPM, RA.
• Quick Time: MOV, MP4.
Inne formaty stratnej kompresji
• WMA – Windows Media Audio. Utwór przy
kompresji 64 Kb/s zajmuje połowę miejsca
w porównaniu z MP3 przy strumieniu 128 b/s.
Porównywalna jakość.
• AAC, MPC, OCG.
Mp3 kontra wav
• 50% uczestników testu zauważyło różnicę.
• Melomani wyróżniali format w 68%.
• W przypadku utworów o głuchym brzmieniu
tylko jeden uczestnik testu prawidłowo określił
format.
• W muzyce klasycznej, melomani w 75%
zauważyli różnicę, przeciętni słuchacze
w 57%.
PC World Komputer,12/00
Konwertery dźwięku i wideo
Chip 7/2010
Rozmiar utworu muzycznego
„Come Away With Me” (Norah Jones)
Format
Bez kompresji CD
Z kompresją stratną
33,4 MB
19,3 MB/s
MP3 256 Kbs
6,1 MB/s
MP3 128 Kbs
3,1 MB/s
May 31, 2007, BASICS, Where’s the Other Half of Your Music File? , WILSON ROTHMAN, NYT
Edytowanie cyfrowego zapisu dźwięku
• Np. bardzo popularny Cool Edit (teraz Adobe Audition).
• Program ten umożliwia rejestrowanie (z dowolnego źródła
podłączonego do karty dźwiękowej komputera) i odtwarzanie
plików
muzycznych
zapisanych
we
wszystkich
podstawowych formatach (np.: Np. MP3, WMA, OGG,
MP2, WAV (PCM, DSP, GSM, ADPCM), G721, G723,
G726, VOX, ALAW, ULAW.
• Funkcje edytora audio umożliwiają między innymi:
nanoszenie poprawek na zapisany dźwięk (np. wycinając
zbędne fragmenty), łączenie z sobą dowolnych fragmentów
tego samego nagrania lub kilku różnych, wprowadzanie
efektów dźwiękowych (np. echo, filtrowanie np. zbyt
wysokich lub zbyt niskich tonów) oraz zmianę formatu zapisu
dźwięku.
Darmowe do obróbki dźwięku
•
•
•
•
•
BeSweet
Exact Audio Copy
LAME
Foobar2000
MPEG Audio
Collection
• AccurateRip
• FLAC (bezstratny)
•
•
•
•
Audacity
WavePad
Jamglue
Splice
Analiza/rozpoznawanie i synteza
dźwięków mowy ludzkiej
• Możliwość ta znajduje szerokie zastosowanie
w systemach nazywanych IVR (Interactive
Voice Response).
• Systemy Call Center stosują technologię TTS
(Text-To-Speech
–
zamiana
tekstu
na mowę) i ASR (Automatic Speech
Recognition - rozpoznawanie mowy).
• Synteza dźwięków w tworzeniu muzyki.
Synteza dźwięków mowy
• Synteza pełna.
• Synteza (unit selection) z rzeczywistych
fragmentów mowy, np. Ivona. Serwis say –
expressivo. www.ivo.pl.
• DantFree, RealSpeak Agata, Syn Talk.
Rozpoznawanie głosu w komórkach
• Aplikacja Find (AT&T, Sprint) umożliwia zadanie
np. pytania o piosenkę Mississippi John Hurt,
lokalizację cukierni i informację o produkcie
w Sieci.
• TellMe Networks – nabytek Microsofta, m.in.:
darmowy dostęp do katalogów firm.
• Rynek wart $1.6 mld w 2007, roczny wzrost
o 14,5%.
• Zastosowania, np. G.P.S. luksusowe samochody
Cadillac i Lexus.
January 27, 2008, NYT, PROTOTYPE
The Coming Wave of Gadgets That Listen and Obey
By MICHAEL FITZGERALD
System Rozpoznawania i Zamiany
Mowy na Tekst – MagicScribe
• Interpretacja dyktowanego tekstu w tempie w 160 słów
na minutę, z dokładnością rzędu 98%.
• Dzięki zaimplementowanym słownikom zachowana
zostaje pełna poprawność gramatyczna, stylistyczna
oraz terminologia branżowa.
• Możliwość indywidualnej rozbudowy słowników,
czyli dodawania do słowników wyrazów nowych,
zgodnie z wymaganiami użytkownika.
• Skierowanie wyniku rozpoznawania mowy do wskazanego
źródła np. tekstowego edytora, przeglądarki, schowka;
• Wydawanie poleceń głosowych.
http://www.magicscribe.pl/o-systemie.html
Rozpoznawanie mowy
w Windows 7
• Nie działa w polskim wariancie systemu
- oprócz angielskiego;
• rozpoznaje m.in.: francuski, hiszpański,
niemiecki czy japoński;
• aby z niego skorzystać, należy włączyć
w Windows angielski interfejs.
Dragon Dictation
• Aplikacja rozpoznawania mowy. Pięć razy
szybciej wprowadza tekst od jego pisania.
• Pracuje na iPadzie, iPhonie.
• Dragon Search i Dragon Dictation umożliwiają
dyktowanie
po polsku wiadomości takich
jak SMS, e-mail czy posty
w serwisach
społecznościowych. http://itunes.apple.com/pl/app/dragondictation/id341446764?mt=8
http://www.youtube.com/watch?v=S5H0UF3Kly0
Win7 – sterowanie głosem
• Mechanizm porównywania wzorców
nagranych przez użytkownika.
• Wymaga żmudnej konfiguracji.
• Programem, którego działanie opiera się na tej
metodzie, jest np. KMRemote.
• D KMRemote to narzędzie do tworzenie
różnego rodzaju skrótów i makr wykonujących
różne zestawy poleceń.
Pcworld/XI.2011
Samplery
• Podstawowy materiał dźwiękowy samplerów
tworzony jest z próbek (samples) mogących być
utrwalonymi
brzmieniami
naturalnych
instrumentów (w tym głosu ludzkiego), innych
syntezatorów lub też całkowicie komputerowo
wyliczanych fal.
• Dla
odróżnienia,
syntezatory
działające
na podobnej zasadzie – jednakże bez możliwości
edycji próbek, nazywane są romplerami (ROM –
Read Only Memory). Są to urządzenia w pełni
cyfrowe (starsze instrumenty tego typu miały też
analogowe komponenty – jak np. filtry).
Kamery cyfrowe
• CCD
(Charge
Coupled
Device)
–
dane
odczytywane
całymi
wierszami
lub kolumnami. Sensory są wolniejsze.
• CMOS (Complementary Metal Oxide Silicon)
– bezpośredni dostęp do każdego sensora.
Standardy TV
• PAL (576 linii x 720 linii – 0,4 M pikseli!)
i NTSC (720 x 486) ponad 40 lat!
• HDTV:
– 1920x1080 (tryb 1080i – progresywny);
– 1280x720 (tryb 720p – z przeplotem);
– HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection).
Standardy obrazu
Komponenty pliku z filmem
• Kontener z informacjami o pliku.
• Ścieżki wideo.
• Audio.
Kontener wideo
• Zasobnik dla strumienia audio/wideo, napisów.
• Informacje dla odtwarzacza, np. format
strumienia, szybkość odtwarzania.
• AVI, MP4, IFO/VOB.
Ścieżka wideo i audio (treść)
• Wideo: informacje o treści materiału wideo
zapisane
w
określonym
standardzie,
np.
MPEG-4,
MPEG-2,
H-264.
• Audio: treść audio, np. AAC, MP3.
Kontenery audio-wideo 1/2
• AVI (Audio Video Interleave) – to kontener
opracowany przez Microsoft.
• ASF (Advanced Streaming Video) –
najczęściej dla WMA, WMV
• 3GP (Third Generation Partnership Project) –
opracowano dla telefonii komórkowej trzeciej
generacji. Wywodzi się ze standardu MPEG-4
• MPEG PS; MPEG-2 TS; MP4.
Kontenery audio-wideo 2/2
• Flash Video – kontener Adobe przeznaczony
do dostarczania materiałów wideo przez Internet.
• QuickTime – uniwersalny.
• RM (real media) – do transmisji przez Internet.
• DivX Media Format – kontener dla formatu
MPEG-4, obsługuje audio w formatach MP3,
PCM i AC-3.
PCWorld, II. 2013
Formaty plików filmowych
• Format filmu to sposób cyfrowego zapisu
strumienia wideo. Jest z nim związana wydajność
odtwarzania,
ilość
miejsca
potrzebna
do przechowywania materiału;
• odporność na błędy w trakcie przesyłania
czy jakość zapisu;
• najpopularniejszy ostatnio format to H.264,
czyliMPEG-4 Part 10. W użyciu są też: MPEG-2,
RealVideo czy MPEG-1;
• RealVideo; VC1; Theora; HEVC/H.265/MPEG H.
PCWorld, II. 2013
IPTV
• Sygnał przesyłany w postaci plików MPEG-2
lub MPEG-4.
• Obecnie brak HDTV w ofertach IPTV
(potrzeba minimum 10 – 11 Mb/s).
Wymagania przepustowości
sieci dla IPTV
• Typowy strumień wideo SDTV, który
jest przenoszony jako MPEG-2 SPTS
(Single program transport stream) używa
około 3,75 Mb/s pasma,
• strumień HDTV potrzebuje od 16 do 18
Mb/s pasma.
Rodzaje transmisji strumieni
wideo dla usługi IPTV
• unicastowa dla VOD
• multicastowa dla BTV
• wymagania dla strumieni VOD są większe niż dla
BTV.
• pasmo dla multicast zależy od liczby
udostępnionych kanałów telewizyjnych,
• dla transmisji unicastowej zależy od liczby
użytkowników.
•
pojemność łączy powinna być przynajmniej jak sumaryczna przepustowość
wszystkich dostępnych kanałów BTV, plus maksymalna szacunkowa liczba
oglądanych strumieni VOD w danej chwili
http://pl.wikipedia.org/wiki/Multicast
MPEG 1,2,4
MPEG to skrót od Motion Picture Experts Group.
Jest to organizacja (komisja) mająca na celu
opracowywanie otwartych standardów
dla cyfrowego video.
Powołana została w 1988r. jako oddział Międzynarodowej Komisji
Normalizacyjnej ISO (International Standards Organization).
Od nazwy grupy pochodzą kolejne opracowane przez nią standardy,
czyli MPEG-1,2 i 4. Definiują one metody kompresji, formaty plików
i inne parametry cyfrowego video. W trakcie opracowywania są
standardy MPEG-7, MPEG-21.
http://www.mpeg.org/
MPEG-1
• Daje dosyć dobrą jakość przy transmisji 1Mbps
i rozmiarze kadru około 320 x 240, ale używany
jest również przy innych prędkościach przesyłu
(bitrate), chociaż inne kodeki dają znacznie lepsze
parametry.
• Zapewnia tylko standardową z systemów video
PAL i NTSC liczbę klatek na sekundę tzn.
25 i 29,97 fps.
http://www.mpeg.org/
MPEG-2
Opracowany w 1994 roku, najważniejszy
ze standardów MPEG. Zrewolucjonizował cały
świat
cyfrowego
video.
Zapewnia
międzyliniowość
i
znacznie
większe
rozdzielczości niż MPEG-1. Został opracowany
jako format profesjonalny i stanowi kombinację
dobrej kompresji i wysokiej jakości. Stosowany
przede wszystkim przy transmisji obrazu,
a obecnie również w rejestracji i edycji, zastępując
coraz częściej Motion-JPEG.
http://www.mpeg.org/
Podstawowe formaty wideo
•
•
•
•
•
•
•
MPEG-1 – przestarzały 352x288;
MPEG-2 – zmienny strumień;
MPEG-4 – skuteczny, do kodowania AVI;
DivX – komercyjna pochodna MPEG-4;
SVCD – zmienny strumień;
VCD – oparty na MPEG-1, stały strumień;
WebM – format Google’a (2010).
Formaty filmów
w postaci cyfrowej
• MPEG4 – pliki AVI, pliki poręczne
w przechowywaniu i archiwizacji.
• MPEG2 i MPEG1 – płyta (S)VCD, możliwość
nagrywania na CD-R(W). Możliwość
odtwarzania stacjonarnymi odtwarzaczami
DVD.
Optymalne formaty i ich ustawienia
Chip 01/10
Odtwarzacz
Format
kontenera
Kodek wideo
Kodek audio
Rozdzielczość
Bitrate obrazu
Bitrate
dźwięku
DVD
IFO/VOB
MPEG-2
MP2
720x576
4 Mb/s
448 kb/s
iPhone
MP4
MPEG-4
AAC
640x480
768 kb/s
160 kb/s
PC (klipy HD z
internetu)
FLV
H.264
AAC-LC
1280x720
3 Mb/s
128 kb/s
Video CD (VCD)
• Stały strumień wizji: 1150Kb/s i fonii:
224Kb/s.
• Wizja w standardzie MPEG1 z rozdzielczością
352 x 288 pikseli.
• Tylko jedna ścieżka dźwiękowa.
Super Video CD
• Kompresja MPEG 2.
• Zmienny
strumień
wizji
(od
1150
do 2600 Kb/s. Bardzo dobra jakość obrazu –
porównywalna z SVHS.
• Dwie
ścieżki
dźwiękowe
stereo
lub cztery mono, kodowanie od 32
do 384Kb/s każda.
MPEG-2, MPEG-4
Rozdzielczość
352x258 do
1920x1152
(HDTV)
Strumień
danych
500 kb/s do 10
Mb/s do 80
Mb/s
DVD
Formaty
filmów
Rozdzielczość
obrazu
720x576 (PAL)
Do 1920x1088 (DivX 5.0),
MPEG-2 z lepszym
kodowaniem i większą
odpornością na błędy
20 Kb/s do 4 Mb/s do >1
Gb/s
DivX 5.1.1 Home Theater
Profil
720x576 (PAL)
Kodeki wideo
• Compression/decompression algoritms.
• MPEG-2 (Moving Picture Experts Group)
w 1994 roku – standard dla cyfrowej TV,
wymagania: 2 – 80 Mb/s.
• MPEG-4, wymagania – 40 Kb/s.
Niektóre terminy kompresji video
• Bitrate – wielkość strumienia danych
w Kb/s.
• VBR/CBR – zmienny (variable) lub stały
(constant) bitrate.
• I-frames
–
ramki
bazowe/kluczowe
(jedna na kilkaset) pozostałe przekazują tylko
zmiany.
Narzędzie do konwersji – MediaInfo
Konwertery wideo
• Godne polecenia: www.mediaconverter.org i
www.zamzar.org;
• Clavier+;
Format Factory;
Free Studio;
• PC Inspector File Recovery;
Recuva;
• Windows 7 Firewall Control Free.
PC World, IX.2012
AllConverter PRO 1.3
• Kompletny
konwerter
plików
wideo
oraz plików dźwiękowych.
• Program obsługuje wszystkie dostępne obecnie
formaty zapisu danych multimedialnych,
w tym typowe formaty dla komputerów,
urządzeń
przenośnych,
stacjonarnych
odtwarzaczy oraz konsol do gier.
Chaos kodeków multimedialnych,
konwertery
• Problemy z kodekami:
– uniwersalny odtwarzacz: VLC Media Player;
– podgląd: IrfanView.
• Konwertery:
– wideo: Super 2010;
– Any Video Coverter.
K-Lite Codec Pack 8.0.7
• Pakiet kodeków.
• Odtwarzanie
i
kodowanie
wszystkich
najpopularniejszych formatów plików audio
i wideo.
• Pakiet Mega obejmuje kodeki QuickTime
Alternative i Real Alternative do tworzenia
filmów w takich formatach, jak MOV,
QT oraz 3GP.
Do obróbki wideo
• HyperCam2 – nagrywanie z monitora.
• http://www.youtube.com – podstawowa obróbka
i łączenie wideo, zdjęć i muzyki.
• Magix Films 40 on DVD 7 –
rejestrowanie
i nagrywanie na DVD przekazów wideo ze stron WWW.
• Movie Maker.
• MAGIX VIDEO EASY (KOMERCYJNA –
200 zł.) – edytor wideo dla początkujących.
Do obróbki wideo 2
• Ashampoo Movie Studio –
domowa edycja
filmów.
• STOIK Imagic 5.0.6 –
edytor zdjęć i filmów (Chip
2/2010)
• Freemake Video Converter – służy do pobierania
i konwersji filmów
• Video to video Converter 2.9 –
łączenie, kasowanie fragmentów filmów.
przycinanie,
Likwidacja zabezpieczeń
• AnyDVD lub AnyDVD HD.
• Do kopiowania – CloneDVD.
Wypalanie własnego DVD – authoring
• Authoring DVD polega na tworzeniu na podstawie
wcześniej
przygotowanego
cyfrowego
materiału
filmowego płyty DVD, która może być odtwarzana
nie tylko na komputerach, ale także w urządzeniach
stacjonarnych. Format DVD wymaga MPEG-2.
• Funkcje: własne menu, napisy.
• DVD Flick, DVD Styler, StarBurn, DVD Maker
(w standardzie Windows 7). Komercyjne: Nero 11, DVD
Lab Pro2, Movie Factory 7.
PC World, II.2012
Kopiowanie płyt, wybór Chipa II.2012
Do odtwarzania wideo
PcWorld 11/2011
Cyfrowe kina
(digital cinema, d-cinema)
• Początkowo Standard Microsoft Windows Media
9, rozdzielczość: 4096x2160. Zabezpieczenia
(Digital Cinema Initiatives): każdy 5 minutowy
fragment filmu musi zawierać 35-bitowy znak
wodny (data, czas i miejsce wyświetlania filmu)
• K2.
• 4K – przyszłość. 2K 2048 na 1080, oraz 4K 4096
na 2160 pikseli.
• Ultra HD.
N-ART
• STUDIO jest producentem pierwszego
w Polsce, a drugiego na świecie filmu
fabularnego zrealizowanego w całości
w technologii Digital Cinema, film pt.
"FENOMEN". Premiera: marzec 2010 r.
Cyfrowe kino
• Inicjatywa Narodowego Programu
Cyfryzacji Kin.
• http://en.wikipedia.org/wiki/Red_Digital_Cinema_Camera
_Company
• http://www.studionart.com.pl/redone-nart.html
• http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_cinema
• http://www.stopklatka.pl/wydarzenia/wydarzenie.asp?wi=
41716
Zmiana formatu – analog-to-DVD
converter
• Przy pomocy PC zamiana na postać cyfrową specjalnym
urządzeniem lub dostosowaną kartą graficzną.
Efekt MPEG-2.
• Kopiowanie specjalnym autonomicznym urządzeniem
z VHS na DVD.
• Konwertery analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe:
– ADV-PCI zbudowany jest jako karta rozszerzeń PCI;
– ADV-200
jest
samodzielnym
konwerterem,
mogącym pracować bez udziału komputera.
(http://www.enter.pl/archiwum/tekst2.asp?p=/archiw
um/ent2004/06/enter_kth_116308.html)
Media-Convert
• Konwersja formatów tekstowych:
– TXT, HTML, XHTML, Microsoft Word, RTF, PDF, PS, Open Office,
Star Writer, Pocket Word, Word Perfect;
– CSV, dBase, Microsoft Excel, Pocket Excel, Lotus 123, Quattro Pro, Star
Calc, Open Office spreadsheet;
– MathML, Star Math, Open Office math;
– Microsoft Powerpoint, Star Impress, Open Office presentation.
• Wideo:
– 3G2, 3GP, AMV, ASF, AVI, DV, FLI, FLV, GIF, GVI, MKV, MOV,
MP4, MPG, OGM, RM, SWF, VOB, WMV;
– video presets for Windows, Linux, Mac, SVCD, DVD, Pocket PC, Mobile
phone, Nokia 770, Nokia N800, iPOD, iPHONE, Sony PSP, Nintendo DS,
Wii, Zune, S1MP3 MP4 player.
• Obrazy i dźwięk.

Podobne dokumenty