ODYS MP3-Player X20

Komentarze

Transkrypt

ODYS MP3-Player X20
ODYS MP3-Player X50
Spis treści
2 Wstęp..........................................................................4
3 Początek......................................................................6
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Przyciski i przełączniki.......................................................6
Stan baterii........................................................................7
Używanie karty pamięci Micro SD......................................8
Instalacja sterownika..........................................................9
Ładowanie baterii przez złącze USB................................10
Przesyłanie plików odtwarzacz MP3 - PC........................10
Pliki zabezpieczone technologią DRM.............................11
Odłączanie odtwarzacza MP3 od komputera PC.............15
4 Obsługa.....................................................................16
4.1 Włączanie i wyłączanie odtwarzacza MP3.......................16
4.2 Tryb muzyczny.................................................................18
4.3 Tryb zdjęciowy..................................................................20
4.4 Tryb wideo........................................................................21
4.5 Tryb Radio FM..................................................................22
4.6 Tryb tekstowy (Text).........................................................24
4.7 Cyfrowe nagrywanie dźwięku (Tryb głosowy - Voice)......24
4.8 Tryb gier (Game).............................................................26
4.9 Ustawienia systemowe (Settings)....................................26
4.10 Bezpośredni dostęp do danych (Explorer).....................31
4.11 Aktualizacja oprogramowania (Firmware upgrade)........32
4.12 Narzędzie do konwersji AVI Video..................................33
5 Rozwiązywanie problemów.......................................36
6 Specyfikacja..............................................................38
7 Wskazówki bezpieczeństwa......................................39
1
PL
Spis treści......................................................................1
1 Zawartość opakowania................................................3
ODYS MP3-Player X50
PL
Warunki gwarancji ................................................41
2
ODYS MP3-Player X50
Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić czy w opakowaniu
znajdują się wszystkie poniższe przedmioty. Jeśli zawartość jest
niekompletna, należy skontaktować się ze sprzedawcą.
ODYS
MP3 player X50
Kabel USB
Słuchawki
Karta gwarancyjna
CD-ROM
(oprogramowanie i
sterowniki)
Instrukcja obsługi
3
PL
1 Zawartość opakowania
ODYS MP3-Player X50
PL
2 Wstęp
Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed rozpoczęciem
użytkowania prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, co
pozwoli na najpełniejsze wykorzystanie funkcji urządzenia oraz
zagwarantuje jego długie, bezawaryjne użytkowanie. Instrukcję należy
zachować, informacje w niej zawarte mogą okazać się także przydatne
w przyszłości.
Niniejsze urządzenie to przenośny cyfrowy odtwarzacz audio, który
pozwala na odtwarzanie utworów w formatach MP3 i WMA,
nagrywanie dźwięków i zapisywanie różnych typów plików.
Nowoczesny kolorowy wyświetlacz pozwala na przeglądanie
cyfrowych zdjęć i filmów.
Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza MP3
konieczne jest przeczytanie ogólnych wskazówek
bezpieczeństwa w części 7. Szczególną uwagę należy
zwrócić na bezpieczne zakończenie transferu danych
między odtwarzaczem MP3 i komputerem, zawarte w
rozdziale 3.7.
Właściwości produktu
•
•
•
•
•
•
•
4
Kolorowy wyświetlacz TFT 2.4” (320 x 240 pikseli) 260,000
kolorów
Szybki transfer danych przez USB 2.0
Obsługiwane formaty: MP3, WMA, WAV, JPEG, BMP, AVI
Wbudowana bateria litowo-jonowa
Regulowana funkcja oszczędzania energii, jasność i
przechodzenie w stan uśpienia
Słuchaj muzyki podczas gry lub czytania e-booka
Urządzenie może być wykorzystane do przenoszenia danych
ODYS MP3-Player X50
•
•
•
•
•
Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware (pobieranie
nowego oprogramowania przez internet)
Przejrzyste animowane menu, z intuicyjnymi ikonkami i
symbolami pozwala na łatwą obsługę urządzenia
Kilka trybów odtwarzania i korekcji dźwięku (3D surround)
Wyświetlanie tekstów piosenek
Cyfrowe nagrywanie z mikrofonem i odtwarzaniem głosu
Dostępne wielojęzyczne menu
PL
•
Obsługa
URL: http://www.odys.de
Sprawdzaj naszą stronę by uzyskać najnowsze wiadomości dotyczące
tego odtwarzacza a także innych urządzeń naszej produkcji i o samej
firmie. Na stronie są także dostępne wszystkie aktualizacje
oprogramowania firmware odtwarzacza MP3. W przypadku
jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do zapoznania się z
działem FAQ na naszej stronie lub do skontaktowania się z serwisem
przez e-mail [email protected]
5
ODYS MP3-Player X50
3 Początek
PL
3.1 Przyciski i przełączniki
Przed użyciem odtwarzacza MP3 zapoznaj się z funkcjami przycisków
i przełączników.
Przycisk On/off standby / A-B / funkcja Hold
Uchwyt na pasek
Menu
M
VOL +

poprzedni
Wyświetlacz 2,4”



Złącze
USB
Mikrofon
następny
VOL −
głośność


Odtwarzaj
Gniazdo
słuchawkowe
ON / OFF
Gniazdo karty micro SD
Główny przełącznik
On/off
Podstawowe funkcje
Przycisk On/off standby: Przycisk On/off (standby), powtórzenie A/B
Funkcja Hold (wciśnij razem z przyciskiem play)
Przycisk menu:
Przełączanie na funkcję menu, wybór opcji/plików
:
Zwiększanie głośności (VOL +), w górę
:
Zmniejszanie głośności (VOL -), w dół
6
ODYS MP3-Player X50
Szybkie przewijanie do przodu, następny plik, wybór
:
opcji
Przewijanie do tyłu, poprzedni plik, wyjście z menu
Przycisk Play: Odtwarzanie, pauza
Główny przełącznik On/off: Przycisk On/off (Resetowanie odtwarzacza w
przypadku wystąpienia błędów lub nieprawidłowego działania)
PL
:
Należy zwrócić uwagę na to, że urządzenie wyposażone jest w
nowoczesne dotykowe przyciski, które należy obsługiwać
delikatnie. Przyciski nie będą prawidłowo działać, jesli będą zbyt
mocno naciskane.
Objaśnienia działań na przyciskach
Działania na przyciskach to cztery sposoby naciskanie krótkie
naciśnięcie, długie naciśnięcie, naciśniecie i przytrzymanie oraz
pojedyncze naciśnięcie. Jeśli w dalszej części tekstu nie będzie
dodatkowych określeń, chodzić będzie o krótkie naciśnięcie.
Krótkie naciśnięcie: Efekt pojawi się po jednym krótkim naciśnięciu
Długie naciśnięcie: Efekt pojawi się po jednokrotnym dłuższym naciskaniu
przez 1 ... 2 sekundy.
Naciśnięcie i przytrzymanie: Efekt trwa przez cały czas naciśnięcia aż do
jego zwolnienia jak np. przewijanie do przodu i do tyłu.
3.2 Stan baterii
Wewnętrzna baterię 3,7 V można ładować. Stan naładowania jest
pokazywany za pomocą różnych symboli, tak by umożliwić ocenę
pozostałego czasu działania odtwarzacza. Stan naładowania maleje
wraz z upływem czasu działania odtwarzacza.
Pełna
Ok. połowy
Niemal pusta
Pusta
Ikona stanu naładowania baterii wskazuje, na „Pusta” w momencie
gdy stan baterii jest bardzo bliski zeru, w takiej sytuacji konieczne jest
7
ODYS MP3-Player X50
PL
szybkie naładowanie urządzenia. Wewnętrzna bateria może być
ładowana poprzez port USB komputera PC lub za pomocą osobnego
zestawu/ładowarki USB (dołączanych tylko do zestawu X50 Plus).
Osobny zestaw/ładowarkę USB można zamówić na naszej stronie
internetowej www.odys.de.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy
upewnić się, że bateria została całkowicie naładowana.
Pusta bateria wymaga około 3-4 ładowania. Podczas
pierwszych dwóch cykli ładowania należy ładować baterię
przez około 8 godzin.
Pamiętaj, że odtwarzacza nie można używać podczas
ładowania.
3.3 Używanie karty pamięci Micro SD
Wkładanie karty: W celu włożenia karty odwróć odtwarzacz frontem
do siebie i trzymaj kartę micro SD złączami do góry, jak na poniższym
rysunku.
M






Włóż kartę do gniazda i popychaj krawędź karty paznokciem aż
usłyszysz kliknięcie, świadczące o tym że karta jest na miejscu.
8
ODYS MP3-Player X50
Wyjmowanie karty: Krótko naciśnij kartę w gnieździe, by ją zwolnić
(usłyszysz dźwięk zwalniania). Możesz ją teraz wyjąć lub wymienić.
PL
Używaj tylko kart micro SD o pojemności do 1 GB. Karta
micro SD nie jest dostarczana razem z odtwarzaczem.
Jeżeli odtwarzacz z włożoną kartą micro SD został
podłączony do komputera poprzez USB, komputer wyświetla
dwa nośniki danych: pamięć wewnętrzną samego
odtwarzacza i pamięć karty micro SD.
Nie wciskaj karty zbyt mocno – możesz ją uszkodzić. Kartę
zwykle wkłada się dość łatwo.
Nie próbuj wkładać do gniazda karty jakichkolwiek innych
przedmiotów.
3.4 Instalacja sterownika
•
Przesuń główny przełącznik zasilania odtwarzacza w pozycję
ON.
•
Połącz odtwarzacz MP3 z komputerem, używając kabla USB.
•
Zaczyna się instalacja sterownika. Przy zainstalowanych w
komputerze systemach Windows ME, 2000 lub XP, komputer
rozpozna nowe urządzenie (nośnik danych) i automatycznie
zainstaluje odpowiedni sterownik.
•
Jeśli podczas instalacji wystąpi błąd, należy odłączyć kabel
USP, zrestartować system operacyjny i ponownie podłączyć
kabel do komputera.
W przypadku zainstalowanego na komputerze systemu
Windows 98SE, należy zainstalować załączony na płycie CD
sterownik przed podłączeniem odtwarzacza MP3 do
komputera.
9
ODYS MP3-Player X50
PL
3.5 Ładowanie baterii przez złącze USB
Wewnętrzny akumulator urządzenia może być ładowany poprzez
bezpośrednie podłączenie kablem USB do komputera, posiadający
własne zasilanie hub USB lub przez ładowarkę/zasilacz USB. Przed
pierwszym ładowaniem baterii należy całkowicie ją rozładować, to
jedyny sposób by uzyskać pełną pojemność akumulatora.
•
Przesuń główny przełącznik zasilania odtwarzacza w pozycję
ON.
•
Połącz odtwarzacz MP3 ze źródłem zasilania, używając kabla
USB.
•
Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Zawsze ładuj baterię
do stanu pełnego naładowania (sprawdź symbol na
wyświetlaczu).
•
Podczas procesu ładowania nie działają klawisze odtwarzacza.
Na długość działania naładowanej baterii ma wpływ
ustawiona głośność odtwarzacza, działa ona znacznie krócej
przy głośnym odtwarzaniu. Szybkość rozładowywania może
zależeć także od typu odtwarzanych plików oraz częstości
używania przycisków.
Aby automatycznie wygaszać wyświetlacz i wyłączać
odtwarzacz, należy używać funkcji oszczędzania energii
(Rozdział 4.9)
3.6 Przesyłanie plików odtwarzacz MP3 - PC
•
Połącz odtwarzacz MP3 z komputerem używając dołączonego
kabla USB
•
Otwórz Eksplorator Windows lub katalog Mój Komputer.
•
Wybierz katalogi lub pliki które chcesz przesłać i przeciągnij je
na symbol wymiennego nośnika danych odtwarzacza MP3 (do
głownego katalogu odtwarzacza). Można utworzyć różne
10
ODYS MP3-Player X50
katalogi, aby uporządkować pliki w pamięci odtwarzacza a
następnie zapisać wybrane pliki w odpowiednich katalogach.
Po zakończeniu transmisji, kliknij na symbol odtwarzacza MP3 i
sprawdź, czy wszystkie pliki zostały skopiowane w całości.
•
W taki sam sposób można też kopiować pliki z odtwarzacza
MP3 do komputera (upload).
PL
•
Jeśli w podłączonym przez USB do komputera odtwarzaczu
znajduje się karta micro SD, komputer wyświetli dwa
wymienne nośniki danych – wewnętrzną pamięć oraz
pamięć karty micro SD.
Odtwarzacz MP3 może być także używany do przenoszenia
wszystkich typów plików.
Podczas transferu danych lub formatowania nie wolno nigdy
odłączać kabla USB od odtwarzacza.
Pamiętaj, że główny katalog odtwarzacza mieści
maksymalnie 150 pozycji (folderów i plików). W celu
zarządzania większą ilością danych, należy stworzyć
podkatalogi – można w nich przechowywać liczbę plików.
Formatowanie pamięci flash
Przy użyciu systemu operacyjnego komputera PC:
Otwórz Eksplorator Windows i klikni prawym klawiszem myszki na
symbolu wymiennego nośnika danych. Wybierz z menu
kontekstowego opcję “Formatowanie” i kliknij na nią.
3.7 Pliki zabezpieczone technologią DRM
Co to jest plik DRM?
DRM to skrót od “Digital Rights Management” (cyfrowe zarządzanie
prawami). Legalnie pobrane z internetu pliki WMA są zwykle
zabezpieczone przez DRM. Pliki te zawierają licencję, określającą
dozwolony sposób ich użycia. Wszystkie licencje są kontrolowane
11
ODYS MP3-Player X50
PL
przez Windows Media® Player (wersja 9.0 i wyższe). Aby odtworzyć
pliki zabezpieczone za pomocą DMR należy użyć Windows Media®
Player.
Która wersja Windows Media® Player Version jest zainstalowana
na moim komputerze?
Otwórz program Windows Media® Player zainstalowany na twoim
komputerze, kliknij na znak zapytania znajdujący się na pasku menu i
wybierz “INFO”. Wersja Windows Media® Player pojawi się w
następnym oknie. Windows Media® Player jest programem
bezpłatnym i można go pobrać z internetu. Zalecamy używanie
Windows Media® Player w wersji 10.0.
Używanie plików zabezpieczonych przy pomocy DMR
Otwórz program Windows Media® Player i kliknij na przycisk
synchronizacji. Przejrzyj zasoby komputera i wybierz plik
zabezpieczony DMR. Użyj myszki by przenieść plik do lewej części
okna Windows Media® Player metodą “przeciągnij i upuść” - plik
powinien się tam pojawić. Jeśli odtwarzacz MP3 jest już podłączony
do komputera możesz od razu wybrać ścieżkę do odtwarzania. Jeśli
nie, podłącz odtwarzacz i naciśnij klawisz F5. Kliknij “Rozpocznij
synchronizację(START SYNCHRONIZATION)”, aby rozpocząć transfer
plików.
Uwaga: by przeczytać informację o licencji, kliknij prawym klawiszem
myszki na plik i wybierz “Właściwości”.
Kopiowanie płyty audio CD
Z menu Windows Media® Player wybierz “KOPIUJ”. Jeśli używać
Windows Media® Player, wszystkie ścieżki muszą zostać skopiowane
do komputera. Ścieżki powinny pokazać się w dolnej części
wybranego katalogu, skąd można je skopiować do odtwarzacza MP.
W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź naszą stronę
WWW.
12
ODYS MP3-Player X50
PL
Windows XP SP2 używając Window Media Player 10, powinien
przesyłać pliki zabezpieczone DRM do odtwarzacza MP3. Jeśli
używasz Windows XP SP2, zainstaluj Windows Media Player w wersji
10.0.
A) Używanie Windows Media Player 9.0 (Win XP)
Połącz odtwarzacz MP3 ze źródłem zasilania, używając kabla USB.
Uruchom Windows Media
Player 9.0 i otwórz
zabezpieczony DMR plik
WMA, który chcesz
skopiować. Może okazać się
konieczne przesłanie licencji
pliku WMA z oryginalnej
strony dostawcy muzyki.
Kliknij lick "Plik (File)"; "Kopij
(Copy)" i "Kopiuj do
urządzenia przenośnego (Copy to Portable Device)" w oknie Media
Player.
Wybierz plik WMA, który
chcesz skopiować oraz
wymienny nośnik danych.
Kliknij symbol
“Kopiuj(Copy)" by
rozpocząć przesyłanie
pliku WMA do
odtwarzacza MP3. Po
zakończeniu transferu
bezpiecznie odłącz
odtwarzacz od komputera.
13
ODYS MP3-Player X50
PL
B) Używanie Windows Media Player 10.0 (Win XP SP2)
Uruchom Windows Media Player 10.0 otwórz zabezpieczony DMR plik
WMA, który chcesz skopiować.
Kliknij prawym klawiszem myszki i wybierz "Dodaj do Lista
Synchronizacji (Add to Sync List)".
Wybierz opcję "Synchronizacja (Sync)" w otwartym oknie.
W oknie Synchronizacja wybierz plik WMA, który chcesz skopiować
oraz wymienny nośnik danych.
Kliknij "Rozpocznij synchronizację (Start Sync)" by przesłać plik WMA
do odtwarzacza MP3. PO zakończeniu transferu bezpiecznie odłącz
odtwarzacz od komputera.
14
ODYS MP3-Player X50
3.8 Odłączanie odtwarzacza MP3 od komputera PC
Odłącz cyfrowy odtwarzacz MP3 od systemu operacyjnego
komputera używając opcji “ Bezpieczne usuwanie sprzętu
(Remove Hardware Safely)”
.
•
Kliknij na pasku zadań po prawej stronie, pod symbolem
iw
otwartym oknie dialogowym wybierz “ Bezpiecznie usuń
urządzenie pamięci masowej USB – dysk (X:) (Remove USB
Mass Storage Device – Drive (X:))” .
•
Następnie pojawi się komunikat, że sprzęt może zostać
bezpiecznie usunięty.
PL
•
W przypadku używania systemu Windows 98SE, symbol
nie pokazuje się na pasku zadań. Po zakończeniu pełnego
transferu danych, należy po prostu odłączyć kabel USB.
15
ODYS MP3-Player X50
4 Obsługa
PL
4.1 Włączanie i wyłączanie odtwarzacza MP3
Włączanie odtwarzacza MP3
•
Przesuń główny przełącznik zasilania odtwarzacza w pozycję
ON.
•
Przytrzymaj przycisk standby przez około 1 sekundę, do
momentu zapalenia się podświetlenia przycisków i wyświetlenia
ekranu powitalnego. Na wyświetlaczu pojawi się menu główne.
•
Jeśli urządzenie nie chce się włączyć, należy naładować baterię
używając połączenia USB.
Pamiętaj, że urządzenie między zapaleniem się
podświetlenia przycisków a wyświetleniem menu upływa
nieco czasu.
Przełącznik Mode w głównym menu
•
•
•
16
Naciśnij przycisk menu
włączonego odtwarzacza
przez ok. 1 sekundę, by
przełączyć na główne
menu. Można go używać by
dostać się do różnych
trybów obsługi i ustawień
odtwarzacza: muzyczny,
zdjęciowy, wideo, radio,
tekst, głos, gry, ustawienia i
przeglądarka (Music,
Photo, Video, FM Radio,
Text, Voice, Games, Settings i Explorer).
Używaj przycisków / by wybrać odpowiednią opcję i
zatwierdź ją używając przycisku menu.
Aby wrócić do menu głownego naciśnij przycisk menu przez ok.
1 sekundę.
ODYS MP3-Player X50
Wyłączanie odtwarzacza MP3
PL
Naciśnij i przytrzymaj przycisk standby przez około 3 sekundy, do
momentu wygaszenia wyświetlacza. Funkcję tę można wykonać
niezależnie od aktualnego stanu pracy odtwarzacza.
Odtwarzacz znajduje się wtedy w trybie standby, który
zużywa niewielką ilość energii. Używaj funkcji standby
wyłącznie jeśli wyłączasz odtwarzacz na krótko, by uniknąć
niepotrzebnego wyładowywania baterii.
Aby całkowicie wyłączyć odtwarzacz przesuń główny
przełącznik zasilania w pozycję OFF.
Funkcja blokady
Żeby zapobiec przypadkowym operacjom (tryby muzyczny, filmowy i
głosowy), można zablokować wszystkie przyciski odtwarzacza MP3.
•
Aktywacja blokady przycisków: Przyciśnij
równocześnie przycisk standby i przycisk
Play
simultaneously. W górnej części
wyświetlacza pojawi się mały symbol
Blokada aktywna
blokady (tryb muzyczny).
•
Deaktywacja blokady przycisków:
Powtórz powyższą kombinację
przycisków by zdjąć blokadę.
Blokada nieaktywna
Pamiętaj, że po aktywowaniu blokady odtwarzacz
zabezpieczony przed zapisem (nie można zapisać danych).
Reset
W przypadku wystąpienia błędów można zresetować odtwarzacz i
ponownie go uruchomić przesuwając główny przełącznik w pozycje
OFF i następnie ON.
17
ODYS MP3-Player X50
4.2 Tryb muzyczny
PL
Ogólny widok wyświetlacza
Wyświetlacz pokazuje różnorodne informacje dotyczące odtwarzanego
utworu, upływu czasu i ustawień. Poniżej znajduje się omówienie
symboli na wyświetlaczu.
Wskaźnik EQ
/ Wyświetlanie
tekstu
Blokada
Stan baterii
Numer utworu
Aktualny
folder
3/59
256Kbps
NOR
Nazwa
pliku/ tag
ID3
Upływ czasu
odtwarzania
Liczba utworów
w folderze
Transfer
Flash:\
Track01.mp3
00:01:52
Tryb EQ
Powtórzenie
A-B
-00:02:31
40
Przedstawienie
graficzne czasu
Tryb
Odtwarzanie
odtwarzania
Tryb
powtórzenia
Pozostały czas
odtwarzania
Głośność
Odtwarzanie, przewijanie w przód i w tył, pauza, stop
•
Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego i włącz
odtwarzacz. Wybierz tryb muzyczny z menu głównego i zatwierdź
naciskając przycisk menu.
•
•
18
Naciśnij klawisz Play by odtworzyć pokazany utwór. Informacja
o utworze (tag ID3) przewija się na wyświetlaczu.
Krótko naciśnij przycisk Play, by zatrzymać odtwarzanie. By
wrócić do odtwarzania wciśnij ponownie przycisk Play ( funkcja
resume).
•
•
Naciśnij i przytrzymaj przyciski / podczas odtwarzania by
przewijać utwór do przodu lub do tyłu.
Jeśli podczas odtwarzania zatrzymania lub pauzy wciśniesz na
krótko przyciski / , odtwarzacz przejdzie do odtwarzania
odpowiednio następnego lub poprzedniego utworu w kolejności.
Ustawianie głośności
Przyciśnij lub przytrzymaj odpowiedni przycisk głośności (/) by
zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Można ustawić 41 poziomów (0 …
40) głośności.
Funkcja wyświetlania tekstów piosenek (lyric)
Odtwarzacz obsługuje wyświetlanie tekstów zsynchonizowane z
odtwarzaniem plików MP3. Nazwa oddzielnego pliku z tekstem utworu
(*.lrc) musi być identyczna z nazwą odpowiedniego pliku mp3 (*.mp3) i
oba pliki muszą znajdować się w tym samym folderze.
Powtórzenie A/B (Replay)
Funkcja ta pozwala na powtórzenie konkretnej części pliku
muzycznego określonego poprzez ustawienie podczas odtwarzania
punktu początkowego i końcowego wybranego fragmentu.
•
Podczas odtwarzania krótko przyciśnij przycisk standby by
zaznaczyć początek fragmentu do powtarzania A (
).
•
Ponownie przyciśnij krótko przycisk standby podczas
odtwarzania dalszej części utworu, by zaznaczyć koniec B
żądanego fragmentu (
).
•
Wybrany fragment będzie powtarzany do chwili aż
ponownie naciśniesz przycisk standby.
Usuwanie plików z odtwarzacza jest opisane w Części 4.10.
Kiedy odtwarzacz MP3 jest podłączony do komputera PC
poprzez złącze USB, można również usuwać pliki lub foldery
przy użyciu menedżera plików w komputerze.
19
PL
ODYS MP3-Player X50
ODYS MP3-Player X50
PL
4.3 Tryb zdjęciowy
Używany do przeglądania obrazów JPG oraz do obsługi formatu JPEG
w zwykłym użytkowaniu.
•
•
•
Użyj przycisków / by
wybrać tryb zdjęciowy
(Photo) w menu głównym i
zatwierdź naciskając
przycisk menu.
Na wyświetlaczu pojawią się
foldery i pliki graficzne (ekran
przeglądarki). Jeśli nie widać
plików, oznacza to, że
pamięć odtwarzacza jest pusta.
Użyj / aby poruszać się w
strukturze katalogów i wyszukiwać
pliki. Naciśnij przycisk menu, by
otworzyć katalog. Wciśnij przycisk 
żeby wyjść z katalogu.
Pictures
Music
Pictures
Own Files
Picture1.jpg
•
Używając przycisku menu, potwierdź
wybranie i otwarcie pliku graficznego.
•
Aby przechodzić do następnego lub
poprzedniego zdjęcia, krótko naciskaj
przyciski /.
•
Aby wrócić do ekranu przeglądarki,
naciśnij krótko przycisk menu.
•
Jeśli chcesz wrócić do menu głównego, naciskaj przycisk menu
przez ok. 1 sekundę.
20
ODYS MP3-Player X50
Usuwanie plików z odtwarzacza jest opisane w Części 4.10.
4.4 Tryb wideo
Używany do obsługi filmów wideo w
formacie AVI.
•
Użyj przycisków / by
wybrać tryb wideo w menu
głównym i zatwierdź
naciskając przycisk menu.
Video Playback
Music
Pictures
Own Files
Movie.avi
•
Pliki wideo można wybierać i
wyświetlać w taki sam sposób
jak jest to w przypadku zdjęć.
•
Aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność użyj przycisków /.
•
Aby wrócić do ekranu przeglądarki,
naciśnij krótko przycisk menu.
•
Jeśli chcesz wrócić do menu
głównego, naciskaj przycisk menu
przez ok. 1 sekundę.
Aby tworzyć filmy, które można obejrzeć w odtwarzaczu, użyj
narzędzia konwersji wideo znajdującego się na załączonej
płycie (Część 4.12).
21
PL
Najlepiej jest gdy zdjęcia są w formacie 320 x 240 pikseli
format. Możliwe jest także wyświetlanie innych formatów,
jednak takie pliki nie będą prezentowane na całej
powierzchni wyświetlacza.
ODYS MP3-Player X50
4.5 Tryb Radio FM
PL
•
•
•
Użyj przycisków / by
wybrać tryb Radio FM w menu
głównym i zatwierdź naciskając
przycisk menu.
87.0 MHz
108.0 MHz
Aby zwiększyć lub zmniejszyć
głośność użyj przycisków /.
40
Europa
Krótko naciśnij przycisk menu
by przejść do submenu i wybrać jedną z następujących funkcji:
Manual (Ręczne wyszukiwanie stacji radiowych)
Użyj przycisków /żeby wybrać częstotliwość. Naciśnij i przytrzymaj
przyciski/ żeby szybko poruszać się w górę i w dół po
częstotliwościach zakresu FM.
Preset (Wybór zapisanej stacji)
Jeśli już zapisałeś jakieś stacje radiowe, możesz wybrać jedną z nich,
używając /. W przeciwnym razie, możesz zapisać stację w jednej
z 20 lokalizacji w pamięci odtwarzacza w następujący sposób:
Mem (Zapamiętywania stacji)
•
•
•
Wybierz Mem żeby zapisać aktualną stację.
Wciśnij / żeby wybrać numer w pamięci, pod jakicm chcesz
zapisać stację i zatwierdź przyciskiem menu.
Użyj przycisków / żeby wybrać „Tak (Yes)“ lub „Nie (No)“ i
zatwierdź przyciskiem menu.
Del (Usuwanie stacji z pamięci)
•
•
22
Wybierz Del żeby usunąć zapisane stacje.
Wciśnij / żeby wybrać w pamięci numer stacji, którą chcesz
usunąć i zatwierdź przyciskiem menu.
ODYS MP3-Player X50
•
Użyj przycisków / żeby wybrać „Tak (Yes)“ lub „Nie (No)“ i
zatwierdź przyciskiem menu.
Wybierz Auto, aby automatycznie wyszukiwać stacje radiowe.
Odtwarzacz MP3 automatycznie wyszuka i i zapisze odbierane stacje
radiowe. Po zakończeniu tej czynności, możesz przejrzeć zapisane
stacje w trybie preset używając /.
Uwaga! Wszystkie stacje zapisane uprzednio zostaną
automatycznie nadpisane przez wyszukane automatycznie.
Record (Nagrywanie z radia)
•
•
•
•
•
Wybierz stację radiową, która chcesz nagrywać.
Krótko naciśnij przycisk standby, by przełączyć na ekran
nagrywania.
Ponownie krótko naciśnij przycisk standby aby zacząć
nagrywanie.
Przyciśnij przycisk standby by przerwać nagrywanie.
Przyciśnij przycisk standby by kontynuować nagrywanie.
Przyciśnij przycisk menu by zakończyć nagrywanie. Nagranie
zostanie zapisane, a na wyświetlaczu pojawi się znów menu
Radio FM.
Nagrane z radia pliki są zapisywane w formacie WAV, w
katalogu „FM“. Nie zapisuj w tym katalogu żadnych plików
MP3 lub WMA .
Odtwarzanie nagrania wykonanego z radia
• Jeśli odtwarzacz jest w innym trybie, możesz odtworzyć nagranie
przełączając się na tryb muzyczny za pomocą głównego menu (w
sposób opisany wyżej).
23
PL
Auto (Autowyszukiwanie)
PL
ODYS MP3-Player X50
• Naciśnij przycisk menu, aby otworzyć ekran przeglądarki. Znajdź i
otwórz katalog „FM” . Plik możesz wybrać używając przycisków /
 i odtworzyć go przy pomocy przycisku menu.
• Aby wrócić do menu głównego, naciśnij przycisk menu na około 1
sekundy.
Usuwanie plików z odtwarzacza jest opisane w Części 4.10.
Jeśli odtwarzacz MP3 jest podłączony do komputera przez
złącze USB, można także usuwać pliki i foldery używając
menedżera plików w komputerze.
4.6 Tryb tekstowy (Text)
Użyj, aby móc czytać teksty w formacie TXT.
•
Użyj przycisków / by wybrać Tryb Tekstowy (Text) w menu
głównym i zatwierdź naciskając przycisk menu.
•
Pliki tekstowe można wybierać i wyświetlać w taki sam sposób
jak zdjęcia w trybie zdjęciowym.
•
Krótko naciśnij przycisk menu aby wrócić do ekranu
przeglądarki. Aby wrócić do menu głównego, naciśnij przycisk
menu na około 1 sekundy.
4.7 Cyfrowe nagrywanie dźwięku (Tryb głosowy Voice)
Odtwarzacz MP3 może być także używany jako cyfrowy dyktafon.
Pozwala to nagrywać na przykład ważne pomysły, myśli lub inne
rzeczy do zapamiętania, gdy nie możesz ich zanotować.
24
ODYS MP3-Player X50
Prepare…
00:00:00
REC0010.WAV
Jakość nagrania
•
High Qu
-12:32:08
Status nagrywania
Czas nagrywania
PL
MIC REC
Aktualny plik
Dostępny czas
nagrywania
Użyj przycisków / by wybrać Tryb głosowy (Voice) w menu
głównym i zatwierdź naciskając przycisk menu.
Nagrywanie głosu
•
Żeby zacząć nagrywanie głosu, krótko naciśnij przycisk
standby i mów do mikrofonu umieszczonego na górze
odtwarzacza.
•
Przyciśnij przycisk standby by przerwać nagrywanie głosu.
Przyciśnij przycisk standby by kontynuować nagrywanie.
Aby zakończyć i zapisać nagranie głosu przyciśnij przycisk
menu przez ok. 1 sek. Pojawi się wówczas menu główne.
•
Nagrane pliki są zapisywane w formacie WAV, w katalogu
„VOICE“. Nie zapisuj w tym katalogu plików MP3 lub WMA .
Odtwarzanie nagrania głosowego
• Jeśli odtwarzacz jest w innym trybie, możesz odtworzyć nagranie
przełączając się na tryb muzyczny za pomocą głównego menu (w
sposób opisany wyżej).
• Naciśnij przycisk menu, aby otworzyć ekran przeglądarki. Znajdź i
otwórz katalog „VOICE” . Plik możesz wybrać używając przycisków
/ i odtworzyć go przy pomocy przycisku menu.
• Aby wrócić do menu głównego, naciśnij przycisk menu na około 1
sekundy.
25
ODYS MP3-Player X50
PL
Usuwanie plików z odtwarzacza jest opisane w Części 4.10.
Jeśli odtwarzacz MP3 jest podłączony do komputera przez
złącze USB, można także usuwać pliki i foldery używając
menedżera plików w komputerze.
4.8 Tryb gier (Game)
•
Użyj przycisków / by wybrać Tryb gier (Game) w menu
głównym i zatwierdź naciskając przycisk menu.
•
Obróć odtwarzacz o 90° zgodnie ze wskazówkami zegara.
•
Przesuwaj klocki w lewo lub w prawo używając /.
•
Obracaj klocki przy pomocy przycisku  i ustawiaj je na miejscu
używając .
• Aby wrócić do menu głównego, naciśnij przycisk menu na około 1
sekundy.
4.9 Ustawienia systemowe (Settings)
W trybie ustawień (Settings) można dokonywać zmian ustawień
systemowych odtwarzacza MP3.
•
•
26
Użyj przycisków / by wybrać Ustawienia (Settings) w menu
głównym i zatwierdź naciskając przycisk menu. Menu ustawień
zawiera podmenu dla poszczególnych ustawień: Music
(muzyczny), Radio, Record (nagrywanie), Display
(wyświetlacz), Auto Play Set (odtwarzanie auomatyczne),
System, PowerOFF Time (czas wyłączenia zasilania) oraz
Default Set (ustawienia domyślne). Użyj przycisków /
żeby wybrać odpowiednie podmenu i zatwierdź naciskając
przycisk menu.
Aby wrócić do menu głównego, naciśnij przycisk menu na
około 1 sekundy. Można także użyć przycisku  by przejść do
następnego poziomu menu.
ODYS MP3-Player X50
a) Ustawienia muzyczne
•
Naciśnij krótko przycisk menu, aby przełączyć się na podmenu
powtarzania (Repeat).
•
Użyj przycisków / by wybrać tryb powtarzania: Once,
Repeat One, Folder Once, Folder Repeat , All Once, All Repeat,
Intro.
•
Zatwierdź przy użyciu przycisku menu.
Once: Powtarza aktualny utwór jednokrotnie.
Repeat One: Powtarza aktualny utwór wielokrotnie.
Folder Once: Jednokrotnie powtarza wszystkie utwory w aktualnym
katalogu.
Folder Repeat: Wielokrotnie powtarza wszystkie utwory w aktualnym
katalogu.
All Once: Jednokrotnie powtarza wszystkie utwory.
All Repeat: Wielokrotnie powtarza wszystkie utwory.
Intro: Odtwarza 10 sekundowe początki każdego utworu.
Tryb odtwarzania (Play Mode)
•
Naciśnij krótko przycisk menu, aby przełączyć się na podmenu
odtwarzania (Play).
•
Użyj przycisków / by wybrać tryb odtwarzania.
•
Zatwierdź przy użyciu przycisku menu.
Order:
Powtarza pliki zgodnie z wybranym trybem powtarzania, w
kolejności oryginalnej.
Shuffle: Powtarza pliki zgodnie z wybranym trybem powtarzania, w
kolejności losowej.
27
PL
Tryb powtarzania (Repeat mode)
ODYS MP3-Player X50
PL
Ustawienia equalizera (EQ)
•
Naciśnij krótko przycisk menu, aby przełączyć się na podmenu
equalizera (EQ).
•
Użyj przycisków / by wybrać tryb (Normal, 3D, Rock, Pop,
Classic, Bass, Jazz, Custom EQ).
•
Zatwierdź przy użyciu przycisku menu.
Własne ustawienia equalizera
•
Naciśnij krótko przycisk menu, aby przełączyć się na podmenu
equalizera (EQ).
•
Użyj przycisków / aby wybrać pasmo częstotliwości, które
chcesz zmodyfikować.
Zmień wybrane pasmo używając przycisków /.
Zapisz własne ustawienia equalizetra: Użyj przycisków / by
wybrać „Yes“ zatwierdź przy użyciu przycisku menu lub anuluj
ustawienia wybierając "No”.
•
•
b) Ustawienia radia
Włączanie/wyłączanie stereo On/Off (przełącznik stereo)
•
•
Żeby słuchać stacji w stereo wybierz “On"
Wybierz “Off” żeby lepiej odbierać stacje o słabym sygnale.
FM Region
Wybierz region, w którym chcesz używać radia (domyślnie: Europa).
c) Ustawienia nagrywania
Jakość nagrywania (REC Quality)
Ustaw pożądaną prędkość przesyłania danych dla nagrywania z radia i
nagrywania głosu.
Jakość wysoka (High Quality): Nagrywa źródło w wysokiej jakości
(64 kbps).
Jakość standardowa (General Quality): Nagrywa źródło w zwykłej
jakości (32 kbps).
28
ODYS MP3-Player X50
Głośność nagrywania (REC Volume)
Reguluj pożądaną głośność nagrania.
PL
Pamiętaj, że nieprawidłowe ustawienie głośności może
zakłócać sygnał przychodzący.
d) Ustawienia wyświetlacza
Automatyczne wygaszanie wyświetlacza (Backlight Time)
Funkcja pozwala na ustawienie jak długo wyświetlacz ma pozostać
włączony po naciśnięciu przycisu. Można wybrać ustawienia: 5 s, 10
s, 20 s, 30 s and “Always On” (zawsze włączony). Ustawienie „Always
On“ sprawia, że wyświetlacz pozostaje włączony przez cały czas.
Jasność (Brightness)
Pozwala na ustawienie wybranej jasności wyświetlacza (5 poziomów).
Tryb podświetlenia (Backlight Mode)
Wybierz “Normal” (zwyky) lub “Power Save” (oszczędny).
e) Ustawienie funkcji Auto Play
Text
Ustaw czas po którym na wyświetlaczu będzie pojawiała się kolejna
strona tekstu w trybie tekstowym. (1 - 5 sekund).
Jpeg
Ustaw czas po którym na wyświetlaczu będzie pojawiała się kolejne
zdjęcie w trybie zdjęciowym (1 - 5 sekund).
f) Ustawienia systemowe
Język (Language)
Użyj tej opcji, aby wybrać język:
chiński uproszczony, chiński tradycyjny, angielski, koreański, japoński,
hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, grecki.
29
ODYS MP3-Player X50
O systemie (About)
PL
W tym miejscu możesz dowiedzieć się więcej o danych systemowych:
- Aktualna wersja firmware
- Data produkcji
- Całkowita i zajęta pamięć urządzenia
- Całkowita i zajęta pamięć zewnętrzna
Aktualizacja oprogramowania firmware
Gdy będzie dostępna nowa wersja oprogramowania firmware
odtwarzacza, zaktualizuj je.
•
Użyj przycisków / żeby wybrać „Yes“ lub „No“ i zatwierdź
przy pomocy przycisku menu.
•
Połącz odtwarzacz MP3 z komputerem przy pomocy kabla USB.
Postępuj według instrukcji z części 4.11.
g) Automatyczne wyłączanie (PowerOFF Time)
Funkcja automatycznego wyłączania odtwarzacza wyłącza urządzenie
by oszczędzić energię. Wyłączenie następuje po upłynięciu
wybranego okresu czasu (w minutach) podczas którego nie został
naciśnięty żaden przycisk. Można także używać tej funkcji jako tzw.
sleep timer (automatyczne wyłączenie w zadanym czasie).
•
Wybierz spośród następujących długości czasu: 10 min., 15
min., 30 min., 120 min., Off (wyłączony - standard).
•
Zatwierdź wybór używając przycisku menu.
h) Ustawienia domyślne
Użyj tej opcji jeśli chcesz przywrócić ustawienia odtwarzacza do stanu
domyślnego (ustawień fabrycznych).
•
30
Użyj przycisków / żeby wybrać “Yes“ lub „No“ i zatwierdź
przy pomocy przycisku menu.
ODYS MP3-Player X50
PL
Wybierając “Yes” zresetujesz wszystkie ustawienia
odtwarzacza, przywracając ustawienia fabryczne, wybierając
“No” anulujesz polecenie.
4.10 Bezpośredni dostęp do danych (Explorer)
W trybie przeglądarki można bezpośrednio usuwać bądź odtwarzać
pliki zapisane w odtwarzaczu MP3.
•
Użyj przycisków / by wybrać Tryb przeglądarki (Explorer) w
menu głównym i zatwierdź naciskając przycisk menu.
•
Użyj / aby poruszać się w strukturze katalogów i
wyszukiwać pliki do skasowania lub odtworzenia. Wybierz
pamięć wewnętrzną odtwarzacza albo kartę micro SD. Naciśnij
przycisk menu żeby otworzyć katalog.
•
Można także używać przycisku  żeby przejść do następnego
poziomu katalogów.
•
Naciśnij krótko przycisk menu żeby odtworzyć wybrany plik.
•
Używając przycisku menu oraz /, można teraz usunąć
oznaczone pliki (Yes) lub przerwać polecenie (No). Zatwierdź
naciskając przycisk menu
Jeśli odtwarzacz MP3 jest podłączony do komputera przez
złącze USB, można także usuwać pliki i foldery używając
menedżera plików w komputerze.
Dane na karcie micro SD są dostępne wyłącznie gdy karta
znajduje się w gnieździe odtwarzacza.
31
ODYS MP3-Player X50
PL
4.11 Aktualizacja oprogramowania (Firmware
upgrade)
Przy pomocy oprogramowania narzędziowego zainstalowanego w
komputerze można aktualizować lub naprawiać oprogramowanie
firmware odtwarzacza.
•
Zainstaluj załączone narzędzie do obsługi firmware..
•
Stwórz możliwość dokonania aktualizacji poprzez odpowiednia
opcje w ustawieniach systemowych (Część 4.9 Settings).
•
Połącz odtwarzacz MP3 z komputerem przy pomocy kabla USB.
•
Uruchom narzędzie aktualizacyjne odtwarzacza na komputerze.
Kliknij na przycisk “Open” i wybierz odpowiedni plik firmware.
•
Kliknij na “Update” i rozpocznij proces aktualizacji.
•
Wyjmij kabel USB.
Aktualizacja oprogramowania ma na celu poprawę i
optymalizację działania odtwarzacza. Nie wpływa na
normalne działanie odtwarzacza, u którego nie dokonano
aktualizacji.
Jeśli w trakcie przeprowadzania aktualizacji wykonano
niewłaściwe działania, może to doprowadzić do
nieprawidłowego funkcjonowania odtwarzacza. Przed
rozpoczęciem aktualizacji uważnie przeczytać instrukcję.
Oprogramowanie przeznaczone dla tego odtwarzacza nie
pasuje do innych serii odtwarzaczy i odwrotnie. Używaj tylko
plików aktualizacyjnych z naszej strony internetowej
www.odys.de.
Jeśli na stronie nie ma żadnych aktualizacji tego
odtwarzacza, oznacza to że urządzenie ich nie potrzebuje.
Pamiętaj, że gwarancja wygasa w przypadku używania
oprogramowania innego niż rekomendowane przez
producenta.
32
ODYS MP3-Player X50
PL
Naprawa oprogramowania firmware jest potrzebna wyłącznie
wówczas gdy urządzenie nie działa a błąd oprogramowania
powoduje problem wymagający naprawy.
4.12 Narzędzie do konwersji AVI Video
Uruchom plik " AVI Converter.exe " na załączonej płycie CD. Pogram
AVI Converter 3.0 zostanie zainstalowany w systemie komputera.
Program ten zmniejsza rozmiar plików i optymalizuje nagrania video
na potrzeby odtwarzania w odtwarzaczu MP3.
W celu dokonania konwersji podejmuj następujące działania:
1
1. Wybierz “Add” by dodać plik do listy konwersji.
33
PL
ODYS MP3-Player X50
2. Rozdzielczość jest domyślnie ustawiona na 320 x 240, co
odpowiada rozdzielczości wyświetlacza w odtwarzaczu.
3. Wprowadź nazwę pliku, który ma być konwertowany.
2
3
4
5
6
8
9
4.
5.
6.
7.
Wybierz lokalizację zapisu video po konwersji.
Wybierz nazwę skonwertowanego pliku.
Wybierz jakość pliku docelowego.
Wybierz proporcje pliku docelowego.
34
7
8. Wybierz czas rozpoczęcia i okres czasowy, który ma zostać
przetworzony (Scope).
9. Kliknij na “Save”, żeby dodać plik do listy konwersji.
10. Jeśli chcesz, dodaj kolejne pliki do listy konwersji.
11. Rozpocznij konwersję („Convert Now“) i poczekaj aż całkowicie się
zakończy (100%).
Przejdź do katalogu, w którym został zapisany skonwertowany plik i
skopiuj plik do odtwarzacza.
12
10
11
Obsługiwane formaty:
avi, wmv, mpg, vob, rm, dat
Używaj wyłącznie tego konwertera wideo. Nie kopiuj do
odtwarzacza standartowych plików wideo –
najprawdopodobniej nie będzie w stanie ich odtworzyć.
35
PL
ODYS MP3-Player X50
ODYS MP3-Player X50
5 Rozwiązywanie problemów
Przyczyna i rozwiązanie
PL
Objawy
Brak zasilania
Sprawdź czy bateria jest naładowana.
Sprawdź czy odtwarzacz jest włączony.
Sprawdź czy główny włącznik jest w pozycji on.
Brak dźwięku w
Sprawdź czy dźwięk nie jest ustawiony na Zero i
słuchawkach
czy słuchawki są prawidłowo podłączone.
Sprawdź czy słuchawki są czyste.
Uszkodzone pliki MP3 mogą powodować różne
zakłócenia i hałasy a nawet nie dadzą się
otworzyć. Sprawdź czy pliki są w całości i nie
uszkodzone.
Wypróbuj inną parę słuchawek.
Znaki na wyświetlaczu
Sprawdź czy wybrałeś właściwy język.
mają dziwne kształty.
Nie można w normalny
sposób pobierać muzyki
do odtwarzacza.
Czy prawidłowo zainstalowano sterownik?
Sprawdź czy kabel nie USB nie jest uszkodzony i
czy jest podłączony prawidłowo. Sprawdź czy
jest wolne miejsce w pamięci odtwarzacza.
Czy blokada przycisków jest wyłączona?
36
ODYS MP3-Player X50
Połączenie USB z
Sprawdź połączenie kabla USB ze złączem w
komputerem nie działa.
komputerze, konfigurację systemu Windows i
PL
sterownik USB. Zrestartuj komputer, wyjmij i
odłącz kabel, ponownie zainstaluj sterowniki.
Jeśli nieprawidłowości nadal występują
skontaktuj się z obsługą klienta.
Urządzenie przestało
działać.
Użyj funkcji reset.
Odtwarzacz wyłącza się
po krótkiej chwili lub nie
daje się włączyć, jednak
połączenie USB działa.
Naładuj w pełni baterię (3-4 godziny)
Jeśli odtwarzacz nie był przez dłuższy czas
używany, pierwsze dwa ładowania baterii
powinny trwać 8 godzin każde.
37
ODYS MP3-Player X50
PL
6 Specyfikacja
Pamięć wewnętrzna
512 MB, 1 GB, 2 GB
Zintegrowana pamięć flash
Formaty
MP3, WMA, WAV, JPEG, BMP, AVI
Nagrywanie głosu
Format nagrywania
WAV
Długość zapisu
około 32 godzin (512 MB)
Bateria
litowo-jonowa
Działanie baterii
Około 5 godzin
Zasilanie zewnętrzne
USB
Wymiary
80 mm x 47 mm x 10 mm
Zakres temperatur
-5 - 40 °C
Wyświetlacz
2.4 “ TFT (320 x 240 pikseli) 260,000 kolorów
Typ USB
USB 2.0
S/N Sygnał/Szum
> 80 dB
Wyjście słuchawkowe
2 x 10 mW
Języki
chiński uproszczony, chiński tradycyjny,
angielski, koreański, japoński, hiszpański,
francuski, niemiecki, włoski, portugalski, grecki.
38
ODYS MP3-Player X50
7 Wskazówki bezpieczeństwa
•
Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie
słońca, bardzo wysokich lub niskich temperatur,
wilgoci i kurzu – grozi to nieprawidłowym działaniem
lub uszkodzeniami.
•
Aby uniknąć gromadzenia się statycznych ładunków
elektrycznych, nie używaj urządzenia w ekstremalnie
suchym otoczeniu.
•
Nie narażaj urządzenia na wstrząsy i mocne
uderzenia. Upuszczenie odtwarzacza może
doprowadzić do jego zniszczenia. Nie umieszczaj na
urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów.
•
Regularnie ładuj wewnętrzną baterię urządzenia.
•
Podczas kierowania pojazdem mechanicznym nie
wolno używać odtwarzacza MP3.
•
Nigdy nie naciskaj równocześnie dwóch przycisków, ti
delikatnie obchodź się z wyświetlaczem.
•
Odtwarzacza MP3 nie można nosić w kieszeni razem
z innymi metalowymi przedmiotami (monety, klucze).
•
Do czyszczenia używaj wyłącznie miękkiej, suchej
ściereczki i nie stosuj żadnych lotnych substancji jak
rozpuszczalniki – mogą one uszkodzić obudowę.
•
Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać obudowy
urządzenia i podejmować prób samodzielnej naprawy
lub modyfikacji.
•
Nie wolno nigdy odłączać od odtwarzacza kabla USB
podczas przesyłu danych czy formatowania.
Bezpiecznie zakończ połączenie odtwarzacza z
systemem operacyjnym, w innym wypadku może
nastąpić utrata danych oraz nieprawidłowe działanie.
39
PL
Mimo, że produkt jest bezpieczny proszę zapoznać się z poniższymi
informacjami i ostrzeżeniami.
ODYS MP3-Player X50
Pozbywanie się urządzeń elektrycznych
PL
Ze względu na wewnętrzną baterię prosimy nie wyrzucać
zużytego czy uszkodzonego odtwarzacza MP3 razem z
odpadami gospodarczymi. Urządzenie takie należy
dostarczyć do sprzedawcy lub do wyspecjalizowanego
punktu zbiórki odpadów tego typu. W ten sposób zapewni się
utylizację urządzenia zgodną z zasadami ochrony
środowiska. Szczegółowe informacje o punktach zbierania
zużytych urządzeń elektrycznych można uzyskać u władz
lokalnych.
40
ODYS MP3-Player X50
Warunki gwarancji
PL
Gwarancję na nasze produkty jest udzielana na poniższych warunkach:
1. Gwarancja obejmuje fabryczne uszkodzenia lub defekty produktów, pod warunkiem że
użytkownik zgłosi wadę od razu po jej wykryciu i nie później niż 24 miesiące od daty
zakupu.
Gwarancja nie obejmuje baterii, materiałów eksploatacyjnych oraz elementów, które
łatwo ulegają uszkodzeniu mechanicznemu, jak szkło, plastik a także uszkodzeń
będących efektem normalnego zużycia. Producent nie jest związany gwarancją w
przypadku wystąpienia niewielkich różnic w w wyglądzie czy wykończeniu, które nie mają
wpływu na działanie lub funkcjonalność produktu. Gwarancja nie obejmuje także
zniszczeń spowodowanych przez środki chemiczne, elektrochemiczne, wodę czy
powstałych w sytuacjach nadzwyczajnych i losowych.
2. W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej producent podejmuje decyzję tym czy
naprawiać czy wymieniać wadliwe części urządzenia – w obu przypadkach bezpłatnie.
AXDIA zastrzega sobie także prawo wymiany produktu na inny o tej samej wartości jeśli
uszkodzenie nie daje się naprawić w rozsądnym czasie i bez ponoszenia nadmiernych
kosztów. Produkt może zostać wymieniony również na inny model tej samej wartości. Nie
przyjmujemy wniosków o naprawę na miejscu. Wymienione części przechodzą na
własność firmy.
3. Naprawa gwarancyjna nie przysługuje, urządzenie nosi ślady wcześniejszych napraw
naprawy lub inne prac dokonywanych przez osoby nieuprawnione lub jeśli zamontowano
w nim części czy akcesoria, które nie są zaakceptowane do używania z naszymi
produktami.
4. Dokonanie naprawy gwarancyjnej nie powoduje wydłużenia okresu gwarancji ani
rozpoczęcia nowego okresy gwarancyjnego. Termin gwarancji na wymienione części
kończy się wraz z terminem gwarancji dla całego urządzenia.
5. Jakiekolwiek inne żądania z tytułu gwarancji nie będą honorowane, szczególnie jeśli
dotyczą rekompensaty w związku ze szkodami powstałymi poza urządzeniem –
producent nie ma takich zobowiązań prawnych. Dlatego też producent nie ponosi
odpowiedzialności za przypadkowe, pośrednie czy jakiekolwiek inne straty wynikające z
uszkodzenia urządzenia, które doprowadziły do ograniczeń w użytkowaniu, utraty
danych, strat finansowych lub przeszkód w prowadzeniu działalności biznesowej.
Zgłoszenie naprawy gwarancyjnej
1. W celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego, należy skontaktować się z AXDIA Service
Center za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu czy telefonu (informacje kontaktowe
poniżej). Można także skorzystać z formularza kontaktowego umieszczonego na naszej
stronie internetowej oraz na ostatniej stronie warunków gwarancji.
2. AXDIA Service Center spróbuje zdiagnozować i rozwiązać twój problem. Jeśli
potwierdzona zostanie zasadność zgłoszenia, otrzymasz numer RMA (Return Material
Authorization) i zostaniesz poproszony o wysłanie produktu do firmy AXDIA.
41
PL
Przedstawione warunki obejmują wymogi i zakres gwarancji – nie mają one wpływu
zobowiązania gwarancyjne wynikające z obowiązującego prawa oraz zawartych umów.
ODYS MP3-Player X50
WAŻNE: AXDIA przyjmuje tylko przesyłki opatrzone numerem RMA.
PL
Wysyłając produkt należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy:
1. Produkt należy odpowiednio zapakować, opłacić wysyłkę oraz ubezpieczenie. Do
urządzenia nie załączać żadnych akcesoriów (kabli, płyt CD, kart pamięci, instrukcji etc.)
chyba że AXDIA Service Centre ich zażąda.
2. Numer RMA należy wpisać na zewnętrznym opakowaniu w taki sposób żeby był
widoczny i czytelny.
3. W celu udokumentowania zakupu, należy załączyć kopię paragonu lub faktury.
4. Po otrzymaniu przez AXDIA produktu, naprawa zostanie przeprowadzona zgodnie z
warunkami gwarancji, po czym produkt zostanie odesłany na koszt firmy ubezpieczoną
przesyłką.
Prace serwisowe nie objęte gwarancją
AXDIA może odmówić dokonywania nieobjętych gwarancją napraw i czynności
serwisowych. Jeśli AXDIA wyrazi zgodę na dokonanie takich napraw lub czynności
serwisowych, klient poniesie pełny ich koszt a także koszty transportu.
AXDIA nie przyjmuje żadnych przesyłek, których wysłanie nie było uprzednio uzgodnione i
zaaprobowane przez AXDIA za pomocą RMA (Return Material Authorization).
[Opłaty za przesyłkę do Niemiec zależą od wybranej firmy świadczącej
usługi pocztowe]
42

Podobne dokumenty