Piosenka o bezsennosci

Transkrypt

Piosenka o bezsennosci
PIOSENKA O BEZSENNOŚCI ( na mel. Czterej pancerni )
muz. Adam Walaciński
tekst ElŜbieta Jodłowska
Noce niespokojne
Nie moŜemy spać
Proszki na bezsenność
Znowu trzeba brać
Całą noc krąŜymy
Po domu chodzimy
Nakarmimy psa
Oka nie zmruŜymy
Barany zliczymy – ile?
602
Czas chociaŜ bez wojny
Nam pozmieniał świat
MąŜ kiedyś przystojny
Dzisiaj stary dziad.
Niezaspokojone
Ciągle rozdraŜnione
Nic nie skraca mąk
Stary na kanapie
Znów przez sen się drapie
I sapie jak czołg.

Podobne dokumenty