instrukcja

Transkrypt

instrukcja
INSTRUKCJA
Konfiguracja skrytki na platformie ePUAP
dla potrzeb rekrutacji na studia
w Uniwersytecie Jagiellońskim
Dział Rekrutacji na Studia UJ
Kraków, 21.04.2011
Instrukcja konfiguracji skrytki na platformie ePUAP
Każdy użytkownik, w momencie zakładania swojego konta ePUAP, otrzyma domyślnie skonfigurowaną skrytkę
umożliwiającą poprawne odbieranie pism z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdź czy Twoja skrytka na platformie ePUAP
jest skonfigurowana prawidłowo.
1. Aby skonfigurować skrytkę na platformie ePUAP należy zalogować się do swojego konta. Po zalogowaniu należy przejść
do zakładki Moje Konto.
2.
Następnie należy wybrać zakładkę Konfiguracja.
3.
Z menu po lewej stronie należy wybrać opcję Lista skrytek.
4.
Na widocznej Liście skrytek wybieramy skrytkę, którą chcemy edytować (przykładowo Domyślna).
5.
Na kolejnym ekranie widzimy opcje pozwalające na dostosowanie skrytki do własnych potrzeb. W panelu Adresy można
zmienić, dodać lub przypisać nowe adresy do wybranej w poprzednim kroku skrytki. Tutaj także można podglądnąć
adresy przypisane do posiadanej skrytki. Adres z tego miejsca potrzebny będzie przy wypełnianiu formularza w
sprawie sposobu doręczania pism w indywidualnym koncie kandydata w systemie ERK. Panel Stan prezentuje
aktualny stan skrytki oraz ilość dokumentów oczekujących w kolejce. Kolejny panel, Konfiguracja, pozwala na
przypisanie wybranej skrytce niezbędnych opcji do poprawnego jej funkcjonowania.
1
Dział Rekrutacji na Studia UJ
Kraków, 21.04.2011
Instrukcja konfiguracji skrytki na platformie ePUAP
6.
Po wybraniu opcji Edytuj w panelu Adresy przechodzimy do konfiguracji adresu posiadanej skrytki. Adresem skrytki
jest tekst znajdujący się w polu Nazwa adresu i to on jednoznacznie identyfikuje naszą skrytkę w posiadanych przez nas
zasobach. Adres ten należy zapamiętać gdyż nim będziemy posługiwać się w innych miejscach Platformy ePUAP.
7.
Wybierając z kolei opcję Edytuj konfigurację w sekcji Konfiguracja, w poprzednim kroku, przejdziemy do panelu
pozwalającego zarządzać bardziej szczegółowymi opcjami skrytki. Na rysunku poniżej znajduje się poprawna
konfiguracja umożliwiająca przyjmowanie wszystkich pism związanych z procesem rekrutacji na studia w UJ.
Poszczególne opcje tej konfiguracji omówione zostały na rysunku.
2
Dział Rekrutacji na Studia UJ
Kraków, 21.04.2011
Instrukcja konfiguracji skrytki na platformie ePUAP
Szybka konfiguracja skrytki
3
Dział Rekrutacji na Studia UJ
Kraków, 21.04.2011
Instrukcja konfiguracji skrytki na platformie ePUAP
Szybka konfiguracja skrytki pozwala na ustawienie podstawowych parametrów skrytki w sposób automatyczny. Do
współpracy z systemem ERK w celu przesyłania pism w sprawie przyjęcia na studia wymagana jest Standardowa
(UWAGA: w przypadku innych ustawień reset konfiguracji do skrytki Standardowej nie przywraca wszystkich
ustawień – należy zatem zadbać aby opcje zgadzały się z podanymi poniżej.) konfiguracja skrytki. Typ skrytki powinien
zostać ustawiony na Asynchroniczny a rodzaj odpowiedzi na Status. Do poprawnego funkcjonowania tryb pracy musi
zostać ustawiony na PUSH. Pozostałe opcje w panelach Ustawienia szczegółowe oraz Ustawienia transmisji
pozostawiamy odznaczone (są to domyślne ustawienia dla konfiguracji standardowej). Po wprowadzeniu wszystkich ustawień
należy je zapisać klikając przycisk Zapisz. Po zapisaniu formularza zostaniemy przeniesieni ponownie do strony głównej
konfiguracji skrytki.
Aby wszystkie pisma pojawiały się w dokumentach odebranych należy adres naszej skrytki przypisać do jednego z
posiadanych składów. Aby to zrobić należy przejść do zakładki Moje konto.
8.
W zakładce Moje dokumenty należy skonfigurować Skład. W menu po lewej stronie ekranu z rozwijanego menu o
nazwie Bieżący skład wybieramy skład w kontekście, którego chcemy skonfigurować skrytkę (tutaj wykorzystamy
Domyślny), a następnie należy wybrać opcję Ustawienia składu.
9.
W kolejnym oknie widzimy dwa panele konfiguracyjne pozwalające na skonfigurowanie składu (zmianę nazwy i
ustawienie powiadomień mailowych) oraz przypisanie do składu wybranych adresów skonfigurowanych w poprzednich
krokach.
Panel Ustawienia składu umożliwiają przypisanie adresu mailowego, na który przesyłane będą informacje o pojawieniu się
nowych dokumentów na platformie ePUAP. W polu E-mail należy wpisać poprawny adres email oraz zaznaczyć opcję
Zawsze w polu Powiadomienia mailowe. Po wykonaniu tych operacji należy zapisać formularz przyciskiem Zapisz.
4
Dział Rekrutacji na Studia UJ
Kraków, 21.04.2011
Instrukcja konfiguracji skrytki na platformie ePUAP
10. W panelu Przypięte skrytki możemy zobaczyć aktualnie przypięte skrytki. Dokumenty wysłane na te skrytki będą
widoczne w bieżącym składzie. Aby przypisać skonfigurowaną skrytkę do bieżącego składu należy wybrać przycisk
Przypnij skrytkę.
11. Wówczas pojawi się kolejny panel, w którym będziemy mogli przeglądać listę skrytek możliwych do przypisania (takich,
które nie są przypisane do tej pory do żadnego innego składu). Na liście należy odnaleźć skrytkę, którą chcemy przypisać
do bieżącego składu i wybrać przycisk Wybierz.
5
Dział Rekrutacji na Studia UJ
Kraków, 21.04.2011
Instrukcja konfiguracji skrytki na platformie ePUAP
12. Po wybraniu interesującej nas skrytki zostaniemy przeniesieni do poprzedniego panelu, w którym będzie dodana do składu
skrytka.
Taka konfiguracja pozwoli na poprawne otrzymywanie wszystkich pism podczas procesu rekrutacji na studia oraz uruchomi
opcję powiadamiania mailowego w przypadku otrzymania nowych dokumentów na wybrany skład.
6

Podobne dokumenty