Pytania na egzamin dyplomowy STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE

Transkrypt

Pytania na egzamin dyplomowy STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE
Pytania na egzamin dyplomowy
STOSUNKI MIĘDZYANRODOWE
Prawo, administracja i ekonomia
1. Definicja państwa.
2. Definicja administracji publicznej.
3. Pojęcie i istota administracji rządowej.
4. Organizacja urzędu administracyjnego.
5. Pojęcie prawa.
6. System źródeł prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Naczelne organy administracji państwowej.
8. Pojęcie praworządności.
9. Gospodarka świata – definicje.
10. PKB, PNB, PPP jako wskaźniki gospodarek narodowych.
Ruch graniczny, integracja europejska, organizacje międzynarodowe
1. Scharakteryzuj wybraną organizację międzynarodową.
2. Geneza Wspólnot Europejskich.
3. System instytucjonalny Unii Europejskiej.
4. Okoliczności przystąpienia RP do Unii Europejskiej.
5. Budżet Unii Europejskiej.
6. NATO – struktura i zadania.
7. Regionalizm w stosunkach międzynarodowych.
8. Pojęcie i istota granicy państwowej.
9. Kompetencje Straży Granicznej.
10. Kontrola graniczna osób.
Stosunki międzynarodowe: historia, kultura, religia, komunikacja,
dyplomacja, konflikty
1. Fundamentalizm religijny w nowoczesnym świecie.
2. Islam i tzw. zderzenie cywilizacji.
3. Dekolonizacja świata.
4. Pojęcie komunikowania międzynarodowego.
5. Polityka zagraniczna III RP.
6. Katalog zagrożeń współczesnego świata.
7. Bloki polityczno-wojskowe z okresu I wojny światowej - kontekst
powstania i formułowane cele.
8.Globalne podziały polityczne w okresie II wojny światowej.
9. Zimna wojna - aktorzy, cele, skutki.
10. Przywileje i immunitety dyplomatyczne.
Państwo, systemy i doktryny polityczne, mniejszości narodowe i etniczne
1. Nacjonalizm polityczny i kulturowy.
2. Liberalizm i socjaldemokracja: podobieństwa i różnice.
3. Feminizm, gender i polityka.
4. Rasa, naród, narodowość. Wyjaśnij znaczenia wymienionych pojęć.
5. System polityczny - definicja. Omów wybrany system i podaj przykład.
6. Mniejszości narodowe i etniczne - definicja, kategorie, znaczenie.
7. Doktryna polityczna - definicja. Omów wybraną doktrynę polityczną.
8. Bezpieczeństwo międzynarodowe - istota i ewolucja.
9. Procesy globalizacji.
10. Na czym polega zasada nienaruszalności terytorialnej państwa i jego
integracyjności?

Podobne dokumenty