KARTA ZGŁOSZENIA NA I I EDYCJĘ KONKURSU

Transkrypt

KARTA ZGŁOSZENIA NA I I EDYCJĘ KONKURSU
KARTA ZGŁOSZENIA NA
I I EDYCJĘ KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„n.p.m”
1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA …………………………………………………………………
2.WIEK UCZESTNIKA………………………………………………………………………………
3. KONTAKT:
TEL …………………………………………………………………………………………..…………..
MAIL ………………………………………………………………………………………..…………
MIASTO, W KTÓRYM MIESZKASZ…………………………………………………………………
4. LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA ZDJĘĆ, O ILE NIE ZOSTAŁY WYSŁANE NA MAILA
KONKURSOWEGO
…………………………….………………………………………….……………………………….…
5. KILKA SŁÓW O SOBIE
…………………………….………………………………………………………….…….……………
…………………….………………………………………………………….…….……………………
…………….……………………………………………………………..….……………………………
….………………………………………………………………..…….…………………………….…
……………………………………….……………………………………………………….…………
……………………………….…………………….…………….…………………………….…………
……………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
6. KILKA SŁÓW O NADESŁANEJ FOTOGRAFII / FOTOGRAFIACH
…………………………….………………………………………………………….…….……………
………………….………………………………………………………….…….………………………
…………….……………………………………………………………..….……………………………
….………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………….………………………………………….……………………………..……
…………………………….………………………………………….…………………….…………….
…………………………….………………………………………….……………………………..……
OŚWIADCZAM ŻE JESTEM AUTOREM NADESŁANYCH FOTOGRAFII.
Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych
osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)

Podobne dokumenty